logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Prezydent Miasta Opola 

podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie lub dzierżawę

Wykazy nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

1. pl. Piłsudskiego 15-17a/2-3; działka nr 39/25 k.m. 41 obręb Opole, pow. 0,0197ha; nieruchomość lokalowa przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu; cena nieruchomości: 274.380,00 w tym cena lokalu: 264.112,00 zł; i 15,16% udział w gruncie: 10.268,00 zł; wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń biurowca Urzędu Miasta Opola przy pl. Wolności 7-8 I piętro na okres od 17.07.2019r. do 07.08.2019r.

2. ul. Kośnego 24/3; działka nr 14/6 k.m. 48 obręb Opole, pow. 0,0208 ha; nieruchomość lokalowa mieszkalna przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu; cena nieruchomości: 295.073,00, 13,45% udziału w gruncie: 12 546,00 zł; wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń biurowca Urzędu Miasta Opola przy pl. Wolności 7-8 I piętro na okres od 17.07.2019r. do 07.08.2019r.

3. ul. Dekabrystów 4/2; działka nr 32/29 k.m. 53 obręb Opole, pow. 0,0170 ha, pow. lokalu 60,76 m2; nieruchomość lokalowa mieszkalna przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu; cena nieruchomości: 218.098,00, 18,75% udziału w gruncie: 14 294,00 zł; wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń biurowca Urzędu Miasta Opola przy pl. Wolności 7-8 I piętro na okres od 18.07.2019r. do 08.08.2019r.

4. ul. Orląt Lwowskich 29/3; działka nr 11/5 k.m. 47 obręb Opole, pow. 0,0194 ha, pow. lokalu 48,64 m2; nieruchomość lokalowa mieszkalna przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu; cena nieruchomości: 186.605,00, 15,12% udziału w gruncie: 13 154,00 zł; wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń biurowca Urzędu Miasta Opola przy pl. Wolności 7-8 I piętro na okres od 18.07.2019r. do 08.08.2019r.

5. ul. Grunwaldzka 27/3; działka nr 27/2 k.m. 45 obręb Opole, pow. 0,0936 ha, pow. lokalu 79,78 m2; nieruchomość lokalowa mieszkalna przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu; cena nieruchomości: 209.500,00, 20,64% udziału w gruncie: 86 636,00 zł; wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń biurowca Urzędu Miasta Opola przy pl. Wolności 7-8 I piętro na okres od 18.07.2019r. do 08.08.2019r.

6. ul. Niemodlińska 7/3; działka nr 16/8 k.m. 41 obręb Opole, pow. 0,0232 ha, pow. lokalu 58,08 m2; nieruchomość lokalowa mieszkalna przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu; cena nieruchomości: 192.748,00, 10,34% udziału w gruncie: 6 454,00 zł; wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń biurowca Urzędu Miasta Opola przy pl. Wolności 7-8 I piętro na okres od 18.07.2019r. do 08.08.2019r.

7. ul. Drzymały 27/1; działka nr 8/43 k.m. 55 obręb Opole, pow. 0,0611 ha, pow. lokalu 53,06 m2; nieruchomość lokalowa mieszkalna przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu; cena nieruchomości: 177.991,00, cena 10,99% udziału w gruncie: 24 951,00 zł; wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń biurowca Urzędu Miasta Opola przy pl. Wolności 7-8 I piętro na okres od 24.07.2019r. do 14.08.2019r.

Nazwa dokumentu: Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia na rzecz najemnców
Podmiot udostępniający: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która wytworzyła informację: Patrycja Remisz
Osoba, która odpowiada za treść: Patrycja Remisz
Osoba, która wprowadzała dane: Patrycja Remisz
Data wytworzenia informacji: 2019-07-17 13:06:18
Data udostępnienia informacji: 2019-07-17 13:06:18
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-24 11:43:53

Wersja do wydruku...

corner   corner