logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Prezydent Miasta Opola 

podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 

Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu

1. pl. Kazimierza 1/11; działka nr 118/5 k.m. 41 obręb Opole, pow. 0,0264 ha, pow. użytkowa 44,99 m2; nieruchomość lokalowa przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego wraz z ułamkową częścią gruntu; cena wywoławcza nieruchomości: 190 000,00 zł, w tym cena lokalu: 183 787,00 zł i 6,21% udziału w gruncie: 6 213,00 zł; wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń biurowca Urzędu Miasta Opola przy pl. Wolności 7-8 I piętro na okres od 01.10.2019r. do 22.10.2019r.

2. ul. Wojciecha Drzymały 6/6; działka nr 11/4 k.m. 55 obręb Opole, pow. 0,0276 ha, pow. użytkowa 112,42 m2; nieruchomość lokalowa przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z lokalu; cena wywoławcza nieruchomości: 450 000,00 zł , w tym cena lokalu: 431 415,00 zł i 18,03% udziału w gruncie: 18 585,00 zł; wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń biurowca Urzędu Miasta Opola przy pl. Wolności 7-8 I piętro na okres od 01.10.2019r. do 22.10.2019r.

3. ul. Romana Dmowskiego 4/1; działka nr 101/2 k.m. 47 obręb Opole, pow. 0,0183 ha, pow. użytkowa 40,37 m2; nieruchomość lokalowa przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego wraz z ułamkową częścią gruntu; cena wywoławcza nieruchomości: 170 000,00, w tym cena lokalu: 162 112,00 zł i 5,43% udziału w gruncie: 7 888,00 zł; wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń biurowca Urzędu Miasta Opola przy pl. Wolności 7-8 I piętro na okres od 01.10.2019r. do 22.10.2019r.

Nazwa dokumentu: Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu
Podmiot udostępniający: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która wytworzyła informację: Patrycja Remisz
Osoba, która odpowiada za treść: Patrycja Remisz
Osoba, która wprowadzała dane: Patrycja Remisz
Data wytworzenia informacji: 2019-10-01 10:49:59
Data udostępnienia informacji: 2019-10-01 10:49:59
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-01 12:02:36

Wersja do wydruku...

corner   corner