logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
0050/OR-I.0050.102.2015-CZASOWE/15 z dnia 2015-02-20
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu konkursu „ODMIEŃ SWOJE PODWÓRKO” i powołania Komisji Konkursowej oceniającej złożone projekty.

     Zarządzenie nr OR-I.0050.102.2015
Prezydenta Miasta Opola
z dnia 20 lutego 2015r.

 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu konkursu „ODMIEŃ SWOJE PODWÓRKO” i powołania Komisji Konkursowej oceniającej złożone projekty.

 

Na podstawie  art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  z 2013r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) postanawiam:

 

§ 1

Zatwierdzić regulamin konkursu „ODMIEŃ SWOJE PODWÓRKO”, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powołać Komisję Konkursową oceniającą złożone projekty w składzie:

1. Marcin Ociepa                         - przewodniczący komisji konkursowej

                                                    Przewodniczący Rady Miasta Opola

2. Beata Wartenberg                   -  członek komisji konkursowej

                                                     Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Architektury i

                                                     Budownictwa                                                          

3. Grażyna Rącka                        - członek komisji konkursowej

                                                     Miejski Ogrodnik                                                      

4. Zofia Twarduś                          -  członek komisji konkursowej                            

                                                     Dyrektor Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych
                                                     w Opolu

5. Mirosława Krysta                    -  członek komisji konkursowej

                                                    Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych
                                                     w Opolu  

                                               

§ 3

Konkurs realizowany będzie ze środków finansowych zabezpieczonych w budżecie miasta Opola na rok 2015.

§ 4

Realizację Zarządzenia powierza się Miejskiemu Zarządowi Lokali Komunalnych oraz Wydziałowi Lokalowemu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta  Miasta
Janusz Kowalski
Z-ca Prezydenta Miasta

Załączniki do pobrania: 2015-02-25 13:47:47 - Załącznik do zarządzenia (82.00 kB)
2015-02-25 13:49:50 - Załącznik Nr 1 do Regulaminu (44.50 kB)
2015-02-25 13:51:03 - Załącznik Nr 2 do Regulaminu (55.50 kB)
2015-02-25 13:52:08 - Załącznik Nr 3 do Regulaminu (53.00 kB)
2015-02-25 13:53:01 - Załącznik Nr 4 do Regulaminu (54.50 kB)
2015-02-25 13:53:51 - Załącznik Nr 5 do Regulaminu (44.00 kB)

Ilość odwiedzin: 1136
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Baryłowicz-Naczelnik Wydziału Lokalowego
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Baryłowicz-Naczelnik Wydziału Lokalowego
Osoba, która wprowadzała dane: Renata Odelska
Data wytworzenia informacji: 2015-02-20 12:10:00
Data udostępnienia informacji: 2015-02-20 12:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-25 14:52:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner