logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
0050/OR-I.0050.446.2015 - zastąpione zarządzeniem nr OR-I.0050.486.2019 z dn. 26 lipca 2019r./15 z dnia 2015-08-28
w sprawie odpłatności za korzystanie z szaletów publicznych na terenie Miasta Opola

Zarządzenie Nr OR-I.0050.446.2015
Prezydenta Miasta Opola

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie odpłatności za korzystanie z szaletów publicznych na terenie Miasta Opola

 

          W oparciu o Uchwałę Rady Miasta Nr IX/128/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Opola uprawnień do ustalania opłat za korzystanie z szaletów publicznych na terenie Miasta Opola – Prezydent Miasta Opola: 

 

§ 1

1. Ustala się wysokość jednorazowej opłaty za korzystanie z szaletów publicznych na terenie Miasta Opola (pl. Kopernika, pl. Daszyńskiego, Rynek - Ratusz) w wysokości
1 zł.

2. Opłata w wysokości ustalonej w ust. 1 obowiązuje od 1 września 2015 r.

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Traci moc zarządzenie Nr OR-I.0050.91.2012 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.02.2012 r. w sprawie odpłatności za korzystanie z szaletów publicznych na terenie Miasta Opola.

 

Z up. Prezydenta Miasta

Mieroław Pietrucha

Z-ca Prezydenta Miasta

Nazwa dokumentu: w sprawie odpłatności za korzystanie z szaletów publicznych na terenie Miasta Opola
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Kowalczuk - Z-ca Naczeolnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Kowalczuk - Z-ca Naczeolnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
Osoba, która wprowadzała dane: Natalia Buczyńska
Data wytworzenia informacji: 2015-08-28 07:59:00
Data udostępnienia informacji: 2015-08-28 07:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-31 08:06:14

Wersja do wydruku...

corner   corner