Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp.Procedura sporządzania MPZPTerminy
I.

Uchwała nr XXXVIII/754/21 Rady Miasta Opola z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kolonia Gosławicka I" w Opolu

25 marca  2021 r.
IIOgłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 6 kwietnia 2021 r.
Składanie wniosków do mpzpdo 26 kwietnia 2021 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 17 grudnia 2021 r.
IIIOpiniowanie i uzgadnianie projektu mpzppaździernik 2021 r.
IVOgłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 17 grudnia 2021 r.

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:

Wyłożenie odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.  Mając powyższe na uwadze apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu

Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2)

od dnia 27 grudnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.

Dyskusja publiczna

W związku ze stanem epidemii proszę, aby do dnia 18 stycznia 2022 r. osoby chętne do wzięcia udziału w dyskusji publicznej zgłosiły się pod nr telefonu 77 4511924 lub drogą elektroniczną na adres bu@um.opole.pl.

dnia 20 stycznia 2022 r.

ul. Rynek 1A, godz. 15:00, sala 312

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

do dnia 14 lutego 2022 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp3 marca 2022 r.
V.

Uchwała Nr LII/999/22 Rady Miasta Opola z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kolonia Gosławicka I" w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na srodowisko (zał. 1, zał. 2)

Podsumowanie sooś

Dane przestrzenne:
Zgeoreferowany plik TIF
legenda
APP
System Informacji Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

31 marca 2022 r.

Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 1127

Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały

7 kwietnia 2022 r.

6 maja 2022 r.

VI.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

28 marca 2023 r.

10 października 2023 r.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1827
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: C143 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kolonia Gosławicka I" w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Langer
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Langer
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 14:56:01
Data udostępnienia informacji: 22.02.2022 11:37:53
Data ostatniej aktualizacji: 06.12.2023 07:51:42
Rejestr zmian