Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANY WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miasta
 URZĄD MIASTA OPOLA
Dane podstawowe
Przedmiot działalności
Organizacja Urzędu
Spis telefonów Urzędu Miasta
Struktura Urzędu Miasta Opola - Dane teleadresowe
Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki podległe
Wydział Kontroli Wewnętrznej
Analiza dot. skarg i wniosków
Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne
ISPA
Miejski Rzecznik Konsumentów
Wydział Inwestycji Miejskich
Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Wydział Komunikacji
 PRAWO
Uchwały
Protokoły Rady Miasta Opola
Budżet
Zarządzenia
Podatki i opłaty lokalne
Rejestry aktów prawa miejscowego
Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 WYBORY
Samorząd terytorialny - 2006
Parlament Europejski - 2009
Samorząd terytorialny - 2010
Sejm i Senat RP - 2011
Parlament Europejski 2014
Samorząd terytorialny - 2014
 INNE
Spółki prawa handlowego
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Instrukcja obsługi biuletynu
Redakcja Biuletynu
Oświadczenia majątkowe
Inicjatywa uchwałodawcza
System informacji o środowisku
Oceny jednostek miejskich
Ogłoszenia o wolnych etatach w Urzędzie Miasta
Zawiadomienia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organizacje pozarządowe
Rejestry
Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
Dialog techniczny
Dostęp do Informacji Publicznej
Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 Informacje
Zarządzenia
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIASTA OPOLA > Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego
Rynek Ratusz
45-015    Opole
e-mail: usc@um.opole.pl
Urząd czynny jest w godz. 7.30 – 15.30

 
 
KIEROWNICTWO
 
Grażyna Zakrzewska-Stemplewska
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel.: (+48) 77 / 45 11 853

  
Agnieszka Tęczar (rejestracja urodzeń)
Z-ca kierownika USC
tel.: (+48) 77 / 45 11 856
 
Joanna Krupok (rejestracja zgonów)
Z-ca kierownika USC
tel.: (+48) 77 / 45 11 855

   
ZADANIA
 
1) rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów prowadzona w księgach stanu cywilnego,
2) prowadzenie spraw dotyczących innych zdarzeń, mających wpływ na stan cywilny osób,
3) realizacja zadań związanych z postępowaniem w sprawie zmiany imion i nazwisk,
4) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie umiejscawiania, uzupełniania, prostowania, odtwarzania treści aktów stanu cywilnego,
5) przechowywanie ksiąg stanu cywilnego oraz wydawanie z nich odpisów,
6) organizacja uroczystości przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz uroczystości jubileuszowych.
 
 
PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA
 
Rejestry będące w posiadaniu USC w Opolu:
- księgi urodzeń, małżeństw i zgonów,
- akta zbiorowe do aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
 
Z rejestrów tych wydawane są:
- odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,
- zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
- zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
 
 
UDOSTĘPNIANIE DANYCH, WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ I ODPISÓW Z PRZECHOWYWANYCH ZBIORÓW
 
Krąg uprawnionych do otrzymywania danych w formie odpisów i zaświadczeń na podstawie art. 83 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U z 2004r. Nr 161, poz.1688 z póź. zm.) został ograniczony do osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony oraz jej:
-wstępnych (rodzice, dziadkowie),
-zstępnych (dzieci, wnuki),
-rodzeństwa,
-małżonka
-przedstawiciela ustawowego.
 
Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku mogą być również wydane na wniosek innych osób niż wymienione powyżej, które wykażą interes prawny.
 
 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 171404
Nazwa dokumentu: Urząd Stanu Cywilnego
Podmiot udostępniający: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Tęczar
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Tęczar
Osoba, która wprowadzała dane: Władysława Kwiatkowska
Data wytworzenia informacji: 2009-09-24 11:45:00
Data udostępnienia informacji: 2009-09-24 11:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-09 11:09:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...