logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
minus Uchwały
minus Protokoły Rady Miasta Opola
plus Budżet
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Rejestry aktów prawa miejscowego
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny - 2006
plus Parlament Europejski - 2009
plus Samorząd terytorialny - 2010
minus Sejm i Senat RP - 2011
plus Parlament Europejski 2014
plus Samorząd terytorialny - 2014
plus Wybory na Prezydenta RP - 2015
plus WYBORY DO RAD DZIELNIC 2015
plus REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
minus Spis telefonów Urzędu Miasta
minus Struktura Urzędu Miasta Opola - Dane teleadresowe
minus Urząd Stanu Cywilnego
plus Jednostki podległe
plus Wydział Kontroli Wewnętrznej
plus Analiza dot. skarg i wniosków
plus Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne
minus Wydział Spraw Obywatelskich
minus Miejski Rzecznik Konsumentów
minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
minus Wydział Komunikacji
plus Wydział Inwestycji Miejskich
 INNE
plus Spółki prawa handlowego
minus Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
plus Oświadczenia majątkowe
minus Inicjatywa uchwałodawcza
plus System informacji o środowisku
plus Oceny jednostek miejskich
plus Ogłoszenia o wolnych etatach w Urzędzie Miasta
plus Zawiadomienia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Organizacje pozarządowe
plus Rejestry
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
plus Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 Informacje
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIASTA OPOLA > Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego
Rynek Ratusz
45-015    Opole
e-mail: usc@um.opole.pl
Urząd czynny jest w godz. 7.30 – 15.30

 
 
KIEROWNICTWO
 
Grażyna Zakrzewska-Stemplewska
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel.: (+48) 77 / 45 11 853

  
Agnieszka Tęczar (rejestracja urodzeń)
Z-ca kierownika USC
tel.: (+48) 77 / 45 11 856
 
Joanna Krupok (rejestracja zgonów)
Z-ca kierownika USC
tel.: (+48) 77 / 45 11 855

   
ZADANIA
 
1) rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów prowadzona w księgach stanu cywilnego,
2) prowadzenie spraw dotyczących innych zdarzeń, mających wpływ na stan cywilny osób,
3) realizacja zadań związanych z postępowaniem w sprawie zmiany imion i nazwisk,
4) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie umiejscawiania, uzupełniania, prostowania, odtwarzania treści aktów stanu cywilnego,
5) przechowywanie ksiąg stanu cywilnego oraz wydawanie z nich odpisów,
6) organizacja uroczystości przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz uroczystości jubileuszowych.
 
 
PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA
 
Rejestry będące w posiadaniu USC w Opolu:
- księgi urodzeń, małżeństw i zgonów,
- akta zbiorowe do aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
 
Z rejestrów tych wydawane są:
- odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,
- zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
- zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
 
 
UDOSTĘPNIANIE DANYCH, WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ I ODPISÓW Z PRZECHOWYWANYCH ZBIORÓW
 
Krąg uprawnionych do otrzymywania danych w formie odpisów i zaświadczeń na podstawie art. 83 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U z 2004r. Nr 161, poz.1688 z póź. zm.) został ograniczony do osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony oraz jej:
-wstępnych (rodzice, dziadkowie),
-zstępnych (dzieci, wnuki),
-rodzeństwa,
-małżonka
-przedstawiciela ustawowego.
 
Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku mogą być również wydane na wniosek innych osób niż wymienione powyżej, które wykażą interes prawny.
 
 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 188078
Nazwa dokumentu: Urząd Stanu Cywilnego
Podmiot udostępniający: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Tęczar
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Tęczar
Osoba, która wprowadzała dane: Władysława Kwiatkowska
Data wytworzenia informacji: 2009-09-24 11:45:00
Data udostępnienia informacji: 2009-09-24 11:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-09 11:09:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner