Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANY WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miasta
 PRAWO
Uchwały
Protokoły Rady Miasta Opola
Budżet
Zarządzenia
Podatki i opłaty lokalne
Rejestry aktów prawa miejscowego
Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 WYBORY
Samorząd terytorialny - 2006
Parlament Europejski - 2009
Samorząd terytorialny - 2010
Sejm i Senat RP - 2011
Parlament Europejski 2014
Samorząd terytorialny - 2014
Wybory na Prezydenta RP - 2015
WYBORY DO RAD DZIELNIC 2015
 URZĄD MIASTA OPOLA
Dane podstawowe
Przedmiot działalności
Organizacja Urzędu
Spis telefonów Urzędu Miasta
Struktura Urzędu Miasta Opola - Dane teleadresowe
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki podległe
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Kontroli Wewnętrznej
Analiza dot. skarg i wniosków
Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne
ISPA
Miejski Rzecznik Konsumentów
Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Wydział Komunikacji
Wydział Inwestycji Miejskich
 INNE
Spółki prawa handlowego
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Instrukcja obsługi biuletynu
Redakcja Biuletynu
Oświadczenia majątkowe
Inicjatywa uchwałodawcza
System informacji o środowisku
Oceny jednostek miejskich
Ogłoszenia o wolnych etatach w Urzędzie Miasta
Zawiadomienia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organizacje pozarządowe
Rejestry
Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
Dialog techniczny
Dostęp do Informacji Publicznej
Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 Informacje
Zarządzenia
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIASTA OPOLA > Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego
Rynek Ratusz
45-015    Opole
e-mail: usc@um.opole.pl
Urząd czynny jest w godz. 7.30 – 15.30

 
 
KIEROWNICTWO
 
Grażyna Zakrzewska-Stemplewska
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel.: (+48) 77 / 45 11 853

  
Agnieszka Tęczar (rejestracja urodzeń)
Z-ca kierownika USC
tel.: (+48) 77 / 45 11 856
 
Joanna Krupok (rejestracja zgonów)
Z-ca kierownika USC
tel.: (+48) 77 / 45 11 855

   
ZADANIA
 
1) rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów prowadzona w księgach stanu cywilnego,
2) prowadzenie spraw dotyczących innych zdarzeń, mających wpływ na stan cywilny osób,
3) realizacja zadań związanych z postępowaniem w sprawie zmiany imion i nazwisk,
4) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie umiejscawiania, uzupełniania, prostowania, odtwarzania treści aktów stanu cywilnego,
5) przechowywanie ksiąg stanu cywilnego oraz wydawanie z nich odpisów,
6) organizacja uroczystości przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz uroczystości jubileuszowych.
 
 
PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA
 
Rejestry będące w posiadaniu USC w Opolu:
- księgi urodzeń, małżeństw i zgonów,
- akta zbiorowe do aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
 
Z rejestrów tych wydawane są:
- odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,
- zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
- zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
 
 
UDOSTĘPNIANIE DANYCH, WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ I ODPISÓW Z PRZECHOWYWANYCH ZBIORÓW
 
Krąg uprawnionych do otrzymywania danych w formie odpisów i zaświadczeń na podstawie art. 83 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U z 2004r. Nr 161, poz.1688 z póź. zm.) został ograniczony do osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony oraz jej:
-wstępnych (rodzice, dziadkowie),
-zstępnych (dzieci, wnuki),
-rodzeństwa,
-małżonka
-przedstawiciela ustawowego.
 
Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku mogą być również wydane na wniosek innych osób niż wymienione powyżej, które wykażą interes prawny.
 
 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 180469
Nazwa dokumentu: Urząd Stanu Cywilnego
Podmiot udostępniający: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Tęczar
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Tęczar
Osoba, która wprowadzała dane: Władysława Kwiatkowska
Data wytworzenia informacji: 2009-09-24 11:45:00
Data udostępnienia informacji: 2009-09-24 11:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-09 11:09:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...