logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
minus Planowanie Przestrzenne
   minus Aktualności
   plus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   plus Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
   minus Ochrona krajobrazu
   minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry
plus System informacji o środowisku
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

    

Uchwała w sprawie zasad i warunków
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

 Powierzchnia: 9 643 ha
 Obszar w granicach administracyjnych Opola
Lp. Procedura sporządzania uchwały Terminy
I.

Uchwały nr XV/275/15 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Opola projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

24 września
2015 r.

II.

Ogłoszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o podjęciu przez Radę Miasta Opola uchwały nr XV/275/15 z dnia 24 września 2015 r.

Do wyżej wymienionego projektu uchwały zainteresowani mogą składać wnioski w terminie do dnia 19 sierpnia 2016 r.

07 lipca
2016 r.

III. Opiniowanie i uzgadnianie projektu uchwały od 16 września 2016 r.
 IV.
 
Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu uchwały do publicznego wglądu 17 października
2016 r.

Wyłożenie projektu uchwały do publicznego wglądu:

Projekt uchwały
Podział miasta na obszary
System Identyfikacji Miejskiej

od 24 października 2016 r. do 23 listopada 2016 r.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zasadami 3 listopada 2016 r., Centrum Dialogu Obywatelskiego, ul. Koraszewskiego 7-9, sala konferencyjna, godz. 15.00
Przyjmowanie uwag do projektu uchwały do 7 grudnia 2016 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu uchwały 16 grudnia
2016 r.
V.

Uchwała nr XXXVI/708/16 Rady Miasta Opola Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu

Podział miasta na obszary:

Wybrane rozwiązania dla tablic i urządzeń reklamowych:


 

29 grudnia
2016 r.

Ogłoszenie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 129

9 stycznia
2017 r.

 

Ilość odwiedzin: 8599
Nazwa dokumentu: Ochrona krajobrazu
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Twardowska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Twardowska
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Twardowska
Data wytworzenia informacji: 2016-06-30 10:30:10
Data udostępnienia informacji: 2016-06-30 10:30:10
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-14 11:43:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner