logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
2021 Piotr Królikowski 2021-10-22 23:21:05
Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie usunięcia mylnych tabliczek Teresa Muc 2021-10-22 14:05:06
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2021-10-22 13:31:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-10-22 13:26:15
Komitet Rewitalizacji Magdalena Langer 2021-10-22 12:59:08
Komitet Rewitalizacji Magdalena Langer 2021-10-22 12:55:51
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2021-10-22 10:02:24
Aktualności Magdalena Langer 2021-10-22 07:52:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIId" w Opolu Magdalena Langer 2021-10-22 07:42:35
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czarnowąsy II" w Opolu Magdalena Langer 2021-10-22 07:22:01
obwieszczenie o zawieszeniu postępowania Małgorzata Knap 2021-10-21 15:00:05
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie w grodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2021-10-21 13:35:22
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Patrycja Remisz 2021-10-21 13:35:01
2021 Piotr Królikowski 2021-10-21 13:19:07
2021 Piotr Królikowski 2021-10-21 13:10:32
Wykazy nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w ułamkowej części wraz z nieodpłatnym przekazaniem garażu na rzecz najemcy Patrycja Remisz 2021-10-21 12:33:40
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków Sylwia Orlik 2021-10-21 12:23:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu Mateusz Jahn 2021-10-20 14:56:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-10-20 14:49:36
Postępowanie uproszczone Justyna Lech 2021-10-20 13:22:15
Postępowanie zwykłe Justyna Lech 2021-10-20 13:17:30
Jak zgłosić zgromadzenie Justyna Lech 2021-10-20 13:09:35
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2021-10-20 13:08:00
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2021 Marta Marcjasz 2021-10-20 11:52:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu Mateusz Jahn 2021-10-20 09:57:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-10-20 09:53:54
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2021-10-20 09:48:30
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie wymiany kolektora deszczowego oraz wyprowadzenia do kratki ściekowej Teresa Muc 2021-10-20 09:37:08
XLIV sesja Rady Miasta Opola - 30.09.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-10-20 08:25:45
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2021-10-20 08:16:34
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie stanu powietrza w Opolu Teresa Muc 2021-10-19 15:17:37
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Patrycja Remisz 2021-10-19 14:25:02
2021 Piotr Pogoda 2021-10-19 14:05:55
2021 Jadwiga Kost 2021-10-19 13:32:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu Mateusz Jahn 2021-10-19 13:15:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-10-19 12:42:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-10-19 12:38:56
Informacja o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego - dot. modernizacji EGiB na obszarze obrębu ewidencyjnego Nowa Wieś Królewska. Iwona Adamowicz 2021-10-19 12:11:23
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2021-10-19 11:10:10
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2021-10-19 11:02:08
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2021-10-19 09:20:41
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2021-10-19 09:14:37
Obwieszczenie PMO o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań Damian Duda 2021-10-19 08:38:14
Obwieszczenie PMO o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań Damian Duda 2021-10-19 08:37:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-10-19 08:16:47
2021 Damian Uchmanowicz 2021-10-18 21:16:18
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-10-18 13:33:05
2021 Piotr Pogoda 2021-10-18 12:08:51
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-18 12:01:12
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2021-10-18 11:56:29
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-18 10:57:23
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX Sylwia Orlik 2021-10-18 10:57:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-10-18 10:44:51
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2021-10-18 10:02:15
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-18 09:23:49
2021 Piotr Pogoda 2021-10-18 08:36:16
2021 Piotr Królikowski 2021-10-16 17:31:25
2021 Piotr Królikowski 2021-10-16 17:22:35
2021 Artur Szatyński 2021-10-15 11:06:23
Świadczenie usług ubezpieczeniowych w latach 2022 – 2024 dla Miasta Opola wraz z jednos. organiz. nieposiadającymi osobowości prawnej oraz jedn posiadającymi osobowość prawną Magdalena Brulewska 2021-10-15 09:36:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-10-15 08:09:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast"" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-10-15 07:57:36
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2021-10-14 16:42:15
Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ulicp dla inwestycji: rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarne na terenie działek nr 190/71, 191/72, 283/36, 202/121, 59, k.m.2, obręb Sławice, ul Alicja Wieliczko 2021-10-14 13:49:58
Deklaracja dostępności Jadwiga Kost 2021-10-14 11:28:05
Zarząd Gminnej Osoby Prawnej Grzegorz Filipkowski 2021-10-14 11:25:35
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Jadwiga Kost 2021-10-14 11:23:11
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-10-14 10:04:59
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-10-14 09:49:37
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-10-14 09:33:33
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-14 08:30:31
XLV sesja Rady Miasta Opola - 28.10.2021 r. Elżbieta Pawlicka 2021-10-13 15:24:59
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2021-10-13 13:29:00
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-13 12:07:40
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-13 11:23:07
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-10-13 11:18:36
Podanie do publ wiadomości info o: przystąpieniu do przeprowadzenia ooś (II) oraz o rozprawie administracyjnej_REMONDIS MEDISON Sp. z o.o._magazyn odpadów medycznych i weterynaryjnych Magdalena Chabraszewska 2021-10-13 11:11:26
Zawiadomienie STRON_dodat. wyjaśn., Aneks, wyst. do RDOŚ o ponowne uzgodn_REMONDIS MEDISON Sp. z o.o._magazyn odpadów medycznych i weterynaryjnych Magdalena Chabraszewska 2021-10-13 10:59:08
Zawiadomienie STRON_dodat. wyjaśn., Aneks, wyst. do RDOŚ o ponowną opinię_REMONDIS MEDISON Sp. z o.o._magazyn odpadów medycznych i weterynaryjnych Magdalena Chabraszewska 2021-10-13 10:57:41
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2021-10-13 10:51:35
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2021-10-13 10:47:11
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2021-10-13 10:42:31
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-10-13 09:55:24
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-13 09:31:08
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-13 08:51:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Podlesie I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-10-13 08:23:34
Dotacje jednoroczne 2021 Marta Marcjasz 2021-10-12 15:06:53
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-10-12 09:39:51
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-10-11 15:16:43
Pozostałe Jednostki Grzegorz Filipkowski 2021-10-11 14:42:14
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Grzegorz Filipkowski 2021-10-11 14:32:57
Miejskie Centrum Świadczeń Grzegorz Filipkowski 2021-10-11 14:21:56
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi Sylwia Orlik 2021-10-11 12:35:58
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2021-10-11 12:30:10
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2021-10-11 11:39:49
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX Sylwia Orlik 2021-10-11 11:23:18
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2021-10-11 10:51:57
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2021-10-11 09:57:19
Aktualności Magdalena Langer 2021-10-08 14:40:18
2021 Piotr Pogoda 2021-10-08 14:23:43
Inbterpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie utworzenia w Opolu punktu informacyjnego dla cudzoziemców Teresa Muc 2021-10-08 14:19:53
2021 Piotr Pogoda 2021-10-08 13:30:37
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-10-08 13:17:17
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-10-08 13:13:57
Interpelacja radnej Anny Tabisz w sprawie organizacji odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości przy remontowanych ulicach Teresa Muc 2021-10-08 12:53:55
Raport z konsultacji Leszek Pałosz 2021-10-08 12:33:57
2021 Piotr Pogoda 2021-10-08 08:54:27
2021 Piotr Pogoda 2021-10-08 08:46:44
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-10-07 15:29:30
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2021-10-07 14:53:13
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2021-10-07 12:28:11
2021 Piotr Królikowski 2021-10-07 12:01:45
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-07 11:20:44
Obwieszczenie PMO o wydaniu postanowienia nr UAB.6733.32.2021.JJS prostujące zapisy dotyczące wydanej decyzji ULICP Justyna Janson-Sobolewska 2021-10-07 09:10:54
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-07 08:57:37
Uchwały Aleksandra Lukosz 2021-10-07 08:57:23
Projekty uchwał Rady Miasta Opola Jadwiga Kost 2021-10-07 08:50:10
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-10-07 08:36:16
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-10-06 15:10:27
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Katarzyna Flis-Baranek 2021-10-06 12:19:24
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-10-06 11:38:09
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2021-10-06 08:29:52
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2021-10-05 14:15:27
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Podlesie I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-10-05 12:33:56
2021 Piotr Królikowski 2021-10-05 11:26:50
2021 Piotr Królikowski 2021-10-05 11:03:50
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. WSPÓLNEJ (DZ. NR 61/1, 61/2, 62/1, 98/6 I 103, KM 30, OBR. PÓŁWIEŚ) Joanna Kubacka 2021-10-05 10:44:59
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. WSPÓLNEJ (DZ. NR 61/1, 61/2, 62/1, 98/6 I 103, KM 30, OBR. PÓŁWIEŚ) Joanna Kubacka 2021-10-05 10:38:13
2021 Piotr Królikowski 2021-10-05 10:24:50
2021 Piotr Królikowski 2021-10-05 10:03:39
Aktualności Magdalena Langer 2021-10-05 09:18:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Podlesie I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-10-05 08:41:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu Magdalena Langer 2021-10-05 08:00:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu Magdalena Langer 2021-10-05 07:55:12
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-10-04 15:00:28
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-10-04 14:54:21
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2021-10-04 12:49:22
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2021-10-04 12:36:16
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-10-04 10:49:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast"" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-10-04 08:30:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast"" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-10-04 08:16:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-10-04 08:09:13
Wydział Komunikacji Marcin Lontkowski 2021-10-04 07:49:05
m Jolanta Sowada 2021-10-04 07:36:44
2021 Piotr Pogoda 2021-10-03 21:32:55
2021 Piotr Pogoda 2021-10-02 13:00:50
2021r. Marcin Lontkowski 2021-10-01 12:49:59
w sprawie wprowadzenia procedury refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych. Joanna Malinowska 2021-10-01 11:26:53
Oferta pozakonkursowa pn. "CzAS na przygody Świętego Mikołaja” Agnieszka Malinowska 2021-10-01 10:47:47
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2021-10-01 10:47:10
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu Sylwia Orlik 2021-10-01 10:38:19
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2021-10-01 10:20:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Partyzanckiej i Wrocławskiej w Opolu Krzysztof Bucher 2021-10-01 10:19:25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VII - Piast" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-10-01 10:16:07
Zespół Placówek Oświatowych Sylwia Orlik 2021-10-01 10:14:27
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IV" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-10-01 10:13:58
Zespół Placówek Oświatowych Sylwia Orlik 2021-10-01 10:10:35
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu Sylwia Orlik 2021-10-01 10:04:01
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu Sylwia Orlik 2021-10-01 10:02:21
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-01 09:59:31
Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Sylwia Orlik 2021-10-01 09:54:51
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-10-01 09:51:46
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-10-01 09:47:34
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2021-10-01 09:46:59
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-10-01 09:43:41
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2021-10-01 09:40:07
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-10-01 09:24:47
XLIV sesja Rady Miasta Opola - 30.09.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-10-01 08:55:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Podlesie I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-10-01 08:53:00
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Mateusz Jahn 2021-10-01 08:49:48
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-10-01 08:49:28
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie siedziby związku diabetyków Teresa Muc 2021-10-01 08:46:13
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-10-01 08:09:37
Wydział Komunikacji Marcin Lontkowski 2021-10-01 08:08:42
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-10-01 07:55:12
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-10-01 07:43:24
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-10-01 07:41:08
Wykaz wniosków o ujęcie zadań w budżecie miasta Opola na 2022 rok Magdalena Buksa-Mendel 2021-09-30 12:37:50
2021 Artur Szatyński 2021-09-30 10:01:20
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO WŁAŚCICIELI DZIAŁEK SĄSIEDNICH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. JANA WIKTORA (DZ. NR 59/3, KM 10, OBR. GRUDZICE) Joanna Kubacka 2021-09-30 09:52:46
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-09-30 08:19:19
Komisja Rewizyjna Beata Śliwińska 2021-09-29 13:14:29
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. RZECZNEJ (DZ. NR 3/2, KM 16, OBR. GROSZOWICE) Joanna Kubacka 2021-09-29 11:41:29
wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2021-09-29 11:41:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu Magdalena Langer 2021-09-29 10:26:31
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie nowego Stadionu Odry Opole Teresa Muc 2021-09-29 09:18:59
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2021-09-28 12:07:23
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2021-09-28 12:00:18
Aktualności Magdalena Langer 2021-09-28 09:28:12
Aktualności Magdalena Langer 2021-09-28 09:19:21
Aktualności Magdalena Langer 2021-09-28 09:13:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu Magdalena Langer 2021-09-28 08:43:58
Aktualności Magdalena Langer 2021-09-28 08:41:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu Magdalena Langer 2021-09-28 08:24:23
Aktualności Magdalena Langer 2021-09-28 08:11:04
Uchwały Aleksandra Lukosz 2021-09-27 15:20:27
Sesje Rady Miasta Opola Aleksandra Lukosz 2021-09-27 15:07:30
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU z dnia 23 września 2021 r. lista zarejestrowanych kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy I zarządzonych w dniach od 08 października 2 Marcin Lontkowski 2021-09-24 14:17:20
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2021-09-24 14:04:49
2021 Artur Szatyński 2021-09-24 14:04:48
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2021-09-24 14:00:59
2021 Artur Szatyński 2021-09-24 13:27:38
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-09-24 12:26:15
2021 Artur Szatyński 2021-09-24 10:56:13
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2021-09-24 09:02:01
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-09-23 16:33:52
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-09-23 15:08:47
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-09-23 14:11:25
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO NR 20 POŁ. PRZY UL. PRÓSZKOWSKIEJ 31 Joanna Kubacka 2021-09-23 11:13:58
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2021-09-23 09:53:53
Komisje Rady Miasta Aleksandra Lukosz 2021-09-23 09:13:21
Kluby Radnych Aleksandra Lukosz 2021-09-23 09:09:14
Skład Rady Miasta Aleksandra Lukosz 2021-09-23 09:02:38
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2021-09-22 15:23:52
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2021-09-22 15:19:17
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-22 14:58:51
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-22 14:38:47
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-22 14:18:07
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-22 13:43:07
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-22 12:46:38
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-22 12:06:08
Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie ULICP dla inwestycji: rozbudowa laboratorium szpitalnego Szpitala Wojewódzkiego w Opolu na terenie części dz. nr 27/7, k.m. 46, obręb Opole, ul. Ka Katarzyna Iżykowska 2021-09-22 11:36:30
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO NR 14 POŁ. PRZY UL. CHABRÓW 59 Joanna Kubacka 2021-09-22 11:34:38
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-22 10:39:56
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-09-22 10:25:35
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-22 10:12:29
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-22 10:02:49
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2021-09-22 09:59:22
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-22 09:42:36
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO WŁAŚCICIELI DZIAŁEK SĄSIEDNICH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. JANA WIKTORA (DZ. NR 59/3, KM 10, OBR. GRUDZICE) Joanna Kubacka 2021-09-22 09:35:50
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-22 09:27:50
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2021 Marta Marcjasz 2021-09-22 09:22:55
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2021 Marta Marcjasz 2021-09-22 09:19:16
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-22 09:17:10
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-22 09:01:18
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-22 08:38:19
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2021-09-22 08:22:52
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-09-22 07:59:08
Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-09-21 12:47:01
Wykaz nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2021-09-21 11:56:46
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-09-21 11:54:10
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2021-09-21 11:42:48
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2021-09-21 08:59:10
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-09-20 15:34:20
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-09-20 15:22:38
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-09-20 14:40:01
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-09-20 14:37:48
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-09-20 14:33:44
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-09-20 14:31:49
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-09-20 14:29:30
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-09-20 14:27:35
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-09-20 14:25:07
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-09-20 14:23:01
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-09-20 14:20:57
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-09-20 14:19:03
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-09-20 14:13:54
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-09-20 11:29:44
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2021-09-20 11:09:46
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO WŁAŚCICIELI DZIAŁEK SĄSIEDNICH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. JANA WIKTORA (DZ. NR 59/3, KM 10, OBR. GRUDZICE) Joanna Kubacka 2021-09-20 11:08:59
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-09-20 10:52:43
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2021-09-20 10:22:12
2021 Damian Uchmanowicz 2021-09-17 12:41:35
2021 Damian Uchmanowicz 2021-09-17 12:01:25
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-09-17 11:29:24
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-09-17 10:44:19
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-09-17 10:30:18
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ (DZ. NR 242/6, KM 7, OBR. KOLONIA GOSŁAWICKA) Joanna Kubacka 2021-09-17 10:06:28
2021r. Marcin Lontkowski 2021-09-17 09:56:17
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-17 09:44:28
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-17 09:13:56
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-17 09:01:51
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-17 08:51:02
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-17 08:37:09
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-09-17 08:19:20
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-09-17 08:12:49
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-09-16 15:47:03
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-16 14:58:29
Komisja Społeczna i Zdrowia Beata Śliwińska 2021-09-16 14:27:31
2021 Damian Uchmanowicz 2021-09-16 14:16:52
XLIV sesja Rady Miasta Opola - 30.09.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-09-16 14:14:44
Komisja Rewizyjna Beata Śliwińska 2021-09-16 13:37:19
Komisja Rewizyjna Beata Śliwińska 2021-09-16 13:00:45
Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwieząt w Opolu Teresa Muc 2021-09-16 12:52:50
Żłobki Grzegorz Filipkowski 2021-09-16 11:50:45
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Grzegorz Filipkowski 2021-09-16 11:10:06
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-09-16 11:06:30
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2021-09-16 09:53:30
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-09-16 09:25:05
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-09-16 09:18:49
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.:„Posadowienie zbiornika na azot na działce 271 i 267/10, k. m. 56, obręb Opole”, Magdalena Chabraszewska 2021-09-16 08:42:29
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.:„Posadowienie zbiornika na azot na działce 271 i 267/10, k. m. 56, obręb Opole”, Magdalena Chabraszewska 2021-09-16 08:34:54
XLIV sesja Rady Miasta Opola - 30.09.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-09-15 15:51:29
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-15 15:13:00
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-15 14:52:58
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-15 14:43:35
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Centralnej w Chmielowicach Teresa Muc 2021-09-15 14:33:16
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-15 14:28:56
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-15 14:14:48
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-09-15 13:42:02
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-14 15:01:08
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-14 14:52:35
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-14 14:39:58
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-14 14:22:56
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-14 14:11:20
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-14 14:03:01
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX Małgorzata Maćków 2021-09-14 12:58:04
2021 Damian Uchmanowicz 2021-09-14 12:53:07
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie usunięcia pojazdów Teresa Muc 2021-09-14 11:44:15
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew przy pl. Teatralnym 1-2 i 6-7 (dz.nr Marzena Kasprzak 2021-09-14 11:18:23
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew przy pl. Teatralnym 1-2 i 6-7 Marzena Kasprzak 2021-09-14 11:15:07
Dotacje jednoroczne 2021 Marta Marcjasz 2021-09-14 09:25:39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 647/21 zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie Urszula Wichłacz 2021-09-14 08:22:04
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-09-14 08:19:38
Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu Anna Habzda 2021-09-14 07:39:46
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. Anna Habzda 2021-09-14 07:34:54
Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2021 roku Elżbieta Gabor 2021-09-13 15:03:04
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-09-13 13:40:56
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-09-13 13:17:03
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I Małgorzata Maćków 2021-09-13 13:05:29
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-09-13 11:43:14
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-09-13 10:59:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-09-13 10:55:28
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-09-13 10:51:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-09-13 10:49:07
2021 Jolanta Zaprzał 2021-09-12 20:19:45
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. ODRZAŃSKIEJ (DZ. NR 287/4, OBR. GROTOWICE) Joanna Kubacka 2021-09-09 16:09:35
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-09-09 14:36:50
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie oświetlenia - ul. Dolnoślaska Teresa Muc 2021-09-09 14:36:14
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-09-09 09:47:00
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-09-08 11:36:30
Aktualności Magdalena Langer 2021-09-08 10:45:32
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Małgorzata Maćków 2021-09-08 10:30:35
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Małgorzata Maćków 2021-09-08 10:22:42
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszynskiego w sprawie zasad funkcjonowania centrów przesiadkowych Teresa Muc 2021-09-08 09:57:25
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszynskiego w sprawie zasad funkcjonowania centrów przesiadkowych Teresa Muc 2021-09-08 09:55:10
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-09-08 09:49:28
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-09-08 09:46:41
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Małgorzata Maćków 2021-09-08 09:10:36
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Małgorzata Maćków 2021-09-08 09:00:26
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-09-07 15:01:26
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckeij w sprawie asfaltu ul. św. Anny Teresa Muc 2021-09-07 14:32:14
Biuro Urbanistyczne Małgorzata Tarkowska 2021-09-07 12:40:40
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-09-07 12:35:51
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2021-09-07 11:41:47
I rokowaniana na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m2 lokalu użytkowego położonego w Opolu przy ul. Oleskiej 82 Katarzyna Piasecka 2021-09-07 11:23:02
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-09-07 10:33:01
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-09-07 10:29:56
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-09-07 10:26:40
Interpelacja radnej Anny Łęgowik w sprawie naprawy nawierzchni drogi na ul. Mickiewicza Teresa Muc 2021-09-07 08:56:10
Interpelacja radnej Anny Łęgowik w sprawie naprawy nawierzchni drogi na ul. Mickiewicza Teresa Muc 2021-09-07 08:53:06
Interpelacja radnej Anny Łęgowik w sprawie naprawy nawierzchni drogi na ul. Mickiewicza Teresa Muc 2021-09-07 08:50:59
Interpelacja radnej Anny Łęgowik w sprawie naprawy nawierzchni drogi na ul. Mickiewicza Teresa Muc 2021-09-07 08:48:24
Zapytanie radnego Łukasza Sowady w sprawie programu wsparcia starszych, wymagających opieki/rehabilitacji mieszkańców Teresa Muc 2021-09-07 08:14:43
Zapytanie radnego Łukasza Sowady w sprawie programu wsparcia starszych, wymagających opieki/rehabilitacji mieszkańców Teresa Muc 2021-09-07 08:12:24
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2021-09-06 14:09:27
Wykazy nieruchomości przeznaczinych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2021-09-06 13:44:23
WYkaz nieruchomości przeznaczonych do bezpłatnego oddania w użyczenie Joanna Kubacka 2021-09-06 13:43:21
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2021-09-06 12:28:03
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2021-09-06 12:15:23
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 r. Magdalena Buksa-Mendel 2021-09-06 10:27:47
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2021 r. Magdalena Buksa-Mendel 2021-09-06 10:13:24
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2021-09-03 15:39:03
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy - działka 14 am 75 o. NWK Adam Kordek 2021-09-03 12:56:57
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-09-03 11:38:35
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-09-03 09:54:53
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie nałożenia ponownie obowiązku nasadzeń 10 szt. drzew na nieruchomości stanowiącej działkę 1340 a.m.22 obręb Gosławice Marzena Kasprzak 2021-09-02 13:24:11
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie nałożenia ponownie obowiązku nasadzeń Marzena Kasprzak 2021-09-02 13:16:55
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-09-02 11:39:19
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-09-01 17:41:19
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-09-01 17:21:25
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-09-01 13:42:31
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-09-01 10:36:09
Konkurs ofert na realizację w 2021 roku programu polityki zdrowotnej: Program profilaktyczno-edukacyjny pn. "Badaj swoje piersi" Justyna Hyziak 2021-09-01 10:06:40
2021 Jolanta Zaprzał 2021-08-31 19:34:55
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-08-31 14:09:06
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-08-31 14:02:07
Komitet Rewitalizacji Magdalena Langer 2021-08-31 12:52:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-08-31 12:49:26
Komitet Rewitalizacji Magdalena Langer 2021-08-31 12:46:39
Komitet Rewitalizacji Magdalena Langer 2021-08-31 12:37:22
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2021-08-31 12:30:53
Komitet Rewitalizacji Magdalena Langer 2021-08-31 12:22:14
Komisja Edukacji i Kultury Teresa Muc 2021-08-31 09:50:29
Jak zgłosić zgromadzenie Justyna Lech 2021-08-31 09:21:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-08-31 09:09:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-08-31 09:04:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-08-31 08:52:25
informacja dla stron postępowania o zako0ńczeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socja Małgorzata Knap 2021-08-30 14:49:00
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-08-30 14:29:15
2021 Artur Szatyński 2021-08-30 13:41:09
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Joanna Parobecka 2021-08-30 08:02:26
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-08-29 18:52:52
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-08-28 10:45:59
2021 Artur Szatyński 2021-08-27 21:20:57
2021 Artur Szatyński 2021-08-27 20:54:45
2021 Jolanta Zaprzał 2021-08-27 19:07:35
Konkurs Edukacja prawna 2021 Agnieszka Nowacka 2021-08-27 13:40:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-08-27 13:34:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-08-27 13:29:53
2021 Justyna Lech 2021-08-27 13:25:47
Konkurs Edukacja prawna 2021 Agnieszka Nowacka 2021-08-27 12:30:09
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie zalewania posesji na ul. Wiejskiej Beata Katra 2021-08-27 12:10:15
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-08-27 09:24:52
2021 Jadwiga Kost 2021-08-26 15:28:57
XLIII sesja Rady Miasta Opola - 26.08.2021 r. Elżbieta Pawlicka 2021-08-26 15:24:03
Kluby Radnych Aleksandra Lukosz 2021-08-26 15:07:10
Kluby Radnych Aleksandra Lukosz 2021-08-26 15:03:48
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2021-08-26 12:54:02
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2021-08-26 12:43:58
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie krzaków Teresa Muc 2021-08-26 12:01:49
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie Centrum przesiadkowego Opole Zachodnie Teresa Muc 2021-08-26 11:58:43
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ul. Domańskiego Teresa Muc 2021-08-26 11:55:27
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie konsultacji ws. budowy obwodnicy Zawady Teresa Muc 2021-08-26 11:52:26
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-08-26 01:39:19
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2021-08-25 15:04:51
Zapytanie radnego Łukasza Sowady w sprawie programu wsparcia starszych, wymagających opieki/rehabilitacji mieszkańców Teresa Muc 2021-08-25 09:47:18
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-25 09:43:51
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-25 09:34:16
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-25 09:17:55
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2021 Marta Marcjasz 2021-08-25 09:17:18
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-25 08:59:07
2021 Jolanta Zaprzał 2021-08-24 22:27:38
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-24 15:02:31
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-24 14:58:28
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-24 14:47:55
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-24 14:43:02
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-24 14:26:42
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-24 14:09:35
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-24 13:58:24
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-24 13:44:58
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-08-24 12:13:31
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-24 12:12:36
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-24 12:06:57
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-24 12:04:05
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2021-08-24 11:43:02
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-08-24 10:26:13
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-08-24 09:38:21
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-08-24 09:35:24
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-08-24 09:33:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-24 09:29:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-24 09:26:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-24 09:18:26
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-08-24 08:44:27
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-08-24 08:38:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-24 08:32:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-24 08:28:37
Aktualności Krzysztof Bucher 2021-08-24 08:10:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-08-24 08:06:49
Aktualności Mateusz Jahn 2021-08-24 08:06:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-08-24 08:04:33
Aktualności Mateusz Jahn 2021-08-24 08:00:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-08-24 07:59:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-08-24 07:57:11
Komitet Rewitalizacji Mateusz Jahn 2021-08-24 07:55:59
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-24 07:43:47
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-08-23 15:27:44
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-08-23 15:18:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-23 15:17:18
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-08-23 13:58:48
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-08-23 13:58:34
2021 Piotr Pogoda 2021-08-20 14:22:27
Dostawa sprzętu, wykonanie i wdrożenie aplikacji oraz platformy internetowej na potrzeby systemy Opole+ Kamilla Wieczorek 2021-08-20 12:33:02
2021 Piotr Pogoda 2021-08-20 12:23:56
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2021-08-19 16:18:49
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie konsultacji z mieszkańcami Beata Katra 2021-08-19 14:58:55
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi Sylwia Orlik 2021-08-19 14:46:24
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-08-19 14:27:40
2021 Jolanta Zaprzał 2021-08-18 17:24:00
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-18 14:59:29
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-18 14:55:36
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-18 14:48:25
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-18 14:44:46
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-18 14:29:07
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-18 14:17:14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego dla budowy paawilonów penitencjarnych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 6/32, k.m. 8, obręb Półwieś, ul. Partyzancka Amadeusz Duchnik 2021-08-18 13:57:20
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-18 13:57:15
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-18 13:50:55
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-18 13:35:33
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2021-08-18 11:05:51
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-17 15:06:43
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-17 15:03:30
Protokoły Rady Miasta Opola Aleksandra Lukosz 2021-08-17 14:58:55
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-17 14:58:46
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-17 14:46:51
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-17 13:54:56
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-08-17 13:22:07
Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-08-17 13:17:44
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-08-17 12:13:09
Żłobki Grzegorz Filipkowski 2021-08-17 11:27:08
Powiatowy Urząd Pracy Grzegorz Filipkowski 2021-08-17 11:23:27
Miejskie Centrum Świadczeń Grzegorz Filipkowski 2021-08-17 11:17:15
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-08-17 11:11:19
2021 Jolanta Zaprzał 2021-08-17 10:46:52
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-08-17 09:34:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-17 09:01:31
Aktualności Mateusz Jahn 2021-08-17 08:55:55
Aktualności Mateusz Jahn 2021-08-17 08:53:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-17 08:49:56
Aktualności Mateusz Jahn 2021-08-17 08:39:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-17 08:34:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-17 08:31:47
Aktualności Mateusz Jahn 2021-08-17 07:58:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-17 07:52:15
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-17 07:43:40
2021 Artur Szatyński 2021-08-16 18:40:24
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie "dzikiego parkingu" w pobliżu ul. Konsularnej Beata Katra 2021-08-16 14:16:23
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2021-08-16 13:11:22
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2021-08-16 13:11:19
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-08-16 13:06:43
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-08-16 13:01:28
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-08-16 12:56:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-16 12:51:36
Dotacje jednoroczne 2021 Marta Marcjasz 2021-08-16 12:48:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-16 12:48:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-16 12:40:55
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie planu zagospodarowania - Żerkowice Teresa Muc 2021-08-16 09:54:17
Interpelacja radnej jolanty Kaweckiej w sprawie przyłączenia kopciuchów Teresa Muc 2021-08-16 09:45:18
Intepelacja radnego Sławomira Batko w sprawie budowy chodnika od ul. Wygonowej do ul. Zapłocie Teresa Muc 2021-08-16 09:35:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-08-16 08:19:35
Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2021 roku Elżbieta Gabor 2021-08-13 13:28:45
Budowa tężni miejskiej Magdalena Brulewska 2021-08-13 12:11:57
Aktualności Mateusz Jahn 2021-08-13 11:52:16
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-08-13 11:36:31
Aktualności Mateusz Jahn 2021-08-13 10:45:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Czarnowąsy II" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-13 10:34:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Czarnowąsy I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-13 10:23:42
Oferta pozakonkursowa Międzynarodowe spotkanie członków IPA Agnieszka Nowacka 2021-08-13 10:10:00
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-08-13 08:35:42
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2021-08-12 16:36:15
Interpelacja radnej Elzbiety Kurek w sprawie przebudowy wiaduktu na ul. Powstańców Śl. Beata Katra 2021-08-12 11:47:21
Jak zgłosić zgromadzenie Jolanta Zaprzał 2021-08-12 09:17:36
2021 Artur Szatyński 2021-08-11 13:37:40
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2021-08-11 13:12:51
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2021-08-11 13:10:24
Jak zgłosić zgromadzenie Jolanta Zaprzał 2021-08-11 12:23:10
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie studzienek Beata Katra 2021-08-11 08:35:40
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie systemu retencyjnego Beata Katra 2021-08-11 08:19:07
Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2021 roku Elżbieta Gabor 2021-08-10 14:46:11
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie koszenia trawników Beata Katra 2021-08-10 09:43:12
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.452.2021 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 5 sierpnia 2021 r. Magdalena Buksa-Mendel 2021-08-09 15:19:23
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.452.2021 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 5 sierpnia 2021 r. Magdalena Buksa-Mendel 2021-08-09 15:15:18
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.452.2021 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 5 sierpnia 2021 r. Magdalena Buksa-Mendel 2021-08-09 15:05:31
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.452.2021 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 5 sierpnia 2021 r. Magdalena Buksa-Mendel 2021-08-09 14:50:02
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-08-09 14:31:58
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.452.2021 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 5 sierpnia 2021 r. Magdalena Buksa-Mendel 2021-08-09 13:59:24
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.452.2021 PREZYDENTA MIASTA OPOLA Z DNIA 5 SIERPNIA 2021 R. Magdalena Buksa-Mendel 2021-08-09 13:34:45
2022 rok Magdalena Buksa-Mendel 2021-08-09 13:27:34
2022 Magdalena Buksa-Mendel 2021-08-09 13:18:14
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie zanieczyszczenia komunikacyjnego i hałasu Beata Katra 2021-08-09 12:25:43
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-08-09 12:19:56
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie placu na Chabrach Beata Katra 2021-08-09 12:11:30
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-08-09 12:09:40
Oferta pozakonkursowa Trening Zastępowania Agresji - ART Agnieszka Nowacka 2021-08-09 12:00:25
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie oznakowania poziomego Beata Katra 2021-08-09 11:59:19
2021 Piotr Królikowski 2021-08-08 20:00:03
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Małgorzata Widuto 2021-08-06 13:22:41
XLII sesja Rady Miasta Opola - 01.07.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-08-06 09:28:18
Protokoły z Posiedzeń ORDPP na III kadencję Katarzyna Stelmaszczyk 2021-08-05 15:48:03
Protokoły z Posiedzeń ORDPP na III kadencję Katarzyna Stelmaszczyk 2021-08-05 14:48:27
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-08-05 14:21:11
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-08-05 14:16:26
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-08-05 14:13:27
Uchwały Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Katarzyna Stelmaszczyk 2021-08-05 13:53:17
Uchwały Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Katarzyna Stelmaszczyk 2021-08-05 13:47:52
Uchwały Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Katarzyna Stelmaszczyk 2021-08-05 13:38:16
Uchwały Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Katarzyna Stelmaszczyk 2021-08-05 13:29:41
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Magdalena Orepuk-Makara 2021-08-05 12:35:07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.25.2021.AC - budowa sieci gazu 110 PEHD n/c ul. Maków w Opolu Anna Caputa 2021-08-05 12:29:54
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Magdalena Orepuk-Makara 2021-08-05 12:26:35
Zespół Szkół Mechanicznych Sylwia Orlik 2021-08-05 12:26:05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.25.2021.AC Anna Caputa 2021-08-05 12:25:53
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Magdalena Orepuk-Makara 2021-08-05 12:23:43
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2021-08-05 12:04:54
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2021-08-05 11:58:53
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi Sylwia Orlik 2021-08-05 11:51:36
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2021-08-04 14:21:40
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Obrońców Pokoju Sylwia Orlik 2021-08-04 14:03:12
Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Sylwia Orlik 2021-08-04 13:45:36
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2021-08-04 12:17:03
Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2021 roku Elżbieta Gabor 2021-08-04 12:14:23
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Kamionki Bolko Beata Katra 2021-08-04 11:19:19
Sprawozdania z realizacji Budżetu Obywatelskiego za 2021 r. Paweł Sadło 2021-08-04 09:57:23
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2021-08-04 09:29:50
Wydział Zarządzania Kryzysowego Małgorzata Tarkowska 2021-08-04 09:26:25
Szkoły Średnie i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2021-08-04 09:16:16
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-08-03 15:32:41
Szkoły Średnie i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2021-08-03 15:11:35
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-08-03 14:44:28
Zarząd Gminnej Osoby Prawnej Grzegorz Filipkowski 2021-08-03 13:51:55
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.:„Montaż w istniejącej hali na terenie zakładu Aluprof S.A. w Opolu instalacji do Magdalena Chabraszewska 2021-08-03 13:40:36
Zarząd Gminnej Osoby Prawnej Grzegorz Filipkowski 2021-08-03 13:07:59
Zawiadomienie STRON postępow. WYDANA DECYZJA_„Montaż w istniejącej hali na terenie zakładu Aluprof S.A. w Opolu instalacji do okleinowania”, realizowanego w Opolu przy ul. Gosławickiej 3 (dz. nr 106/6 Magdalena Chabraszewska 2021-08-03 12:47:26
2021 Artur Szatyński 2021-08-02 20:37:40
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-08-02 11:07:01
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-08-02 11:02:34
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w sprawie zachowania żywotności nasadzeń zast. przy ul. Sosnkowskiego 40-42 Dominika Stasica 2021-08-02 08:12:56
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Sylwia Lechowicz 2021-07-30 13:38:34
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych Sylwia Lechowicz 2021-07-30 13:35:16
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych Sylwia Lechowicz 2021-07-30 13:32:38
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2021-07-30 13:27:12
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2021-07-30 12:04:59
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO NR 14 POŁ. PRZY UL. CHABRÓW 59 Joanna Kubacka 2021-07-30 11:36:57
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO NR 14 POŁ. PRZY UL. CHABRÓW 59 Joanna Kubacka 2021-07-30 11:31:42
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO NR 14 POŁ. PRZY UL. CHABRÓW 59 Joanna Kubacka 2021-07-30 11:31:03
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO NR 20 POŁ. PRZY UL. PRÓSZKOWSKIEJ 31 Joanna Kubacka 2021-07-30 11:30:18
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO NR 14 POŁ. PRZY UL. CHABRÓW 59 Joanna Kubacka 2021-07-30 10:43:19
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-07-29 14:36:44
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-07-29 14:27:09
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-07-29 11:52:00
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2021-07-29 09:07:53
2021r. Jadwiga Kost 2021-07-28 13:58:06
2021 Piotr Królikowski 2021-07-28 12:24:26
Konkurs ofert na powierzenie w 2021 roku realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. "Biały ząbek" Justyna Hyziak 2021-07-28 11:17:22
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2021-07-28 10:06:39
Sprawozdania za II kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-07-28 09:41:54
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2021-07-28 09:40:25
Sprawozdania za II kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-07-28 09:38:09
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2021 Jadwiga Kost 2021-07-28 08:33:30
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2021-07-28 08:33:08
obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Podłączenie do eksploatacji studni dla potrzeb nawodnień rolniczych w Opolu-Wójtowej Wsi”, zlokalizowanej w Opolu na działce nr Małgorzata Knap 2021-07-27 15:27:05
obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Podłączenie do eksploatacji studni dla potrzeb nawodnień rolniczych w Opolu-Wójtowej Wsi”, zlokalizowanej w Opolu na działce nr Małgorzata Knap 2021-07-27 15:15:45
obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Podłączenie do eksploatacji studni dla potrzeb nawodnień rolniczych w Opolu-Wójtowej Wsi”, zlokalizowanej w Opolu na działce nr Małgorzata Knap 2021-07-27 14:45:09
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-27 14:31:15
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-27 14:29:27
Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2021 roku Elżbieta Gabor 2021-07-27 13:01:07
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2021-07-26 15:35:37
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2021-07-26 15:30:20
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2021-07-26 15:23:36
Konkurs z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka Agnieszka Malinowska 2021-07-26 13:01:18
I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ NA OKRES 1 ROKU GRUNTU POŁ. W OPOLU PRZY UL. BOLKOWSKIEJ STANOWIĄCEGO 4 STANOWISKA HANDLOWO-GASTRONOMICZNE Joanna Kubacka 2021-07-26 11:13:12
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-07-26 10:40:29
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-07-26 10:14:06
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-07-23 11:59:16
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-07-23 09:02:00
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-07-23 07:56:40
Regulamin Organizacyjny Joanna Kaleta 2021-07-22 17:59:32
Oferta pozakonkursowa Kocia stołówka Agnieszka Nowacka 2021-07-22 16:54:33
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie bilansu finansowego opolskich spółek Teresa Muc 2021-07-22 14:26:10
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2021-07-22 14:14:33
Biuro Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2021-07-22 13:38:28
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2021-07-22 13:28:57
Sprawozdania za II kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-07-22 12:28:37
Sprawozdania za II kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-07-22 12:22:25
Sprawozdania za II kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-07-22 12:18:06
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie wykonania nawierzchni drogi Teresa Muc 2021-07-22 11:59:14
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-07-22 11:07:30
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2021-07-21 13:10:02
Biuro Urbanistyczne Małgorzata Tarkowska 2021-07-21 12:26:04
Biuro Urbanistyczne Małgorzata Tarkowska 2021-07-21 12:19:08
Biuro Urbanistyczne Małgorzata Tarkowska 2021-07-21 12:14:31
Zapytanie radnej Anny Łęgowik w sprawie zanieczyszczenia powietrza ul. św. Wojciecha Teresa Muc 2021-07-21 12:00:31
Informacja o wszczeciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4211.3-68.2021.KS w sprawie przejęcia przez nastepcę prawnego praw i obowiązków wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego Piotr Makarowski 2021-07-21 09:38:25
2021 Jolanta Zaprzał 2021-07-20 21:32:13
Dotacje jednoroczne 2021 Marta Marcjasz 2021-07-20 15:21:53
2021r. Marcin Lontkowski 2021-07-20 14:23:37
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Patrycja Remisz 2021-07-20 13:31:36
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych w przypadku niezachowania żywotności nasadzeń nałożonych decyzją nr OŚR.6131.142.2017.MK Marzena Kasprzak 2021-07-20 13:21:51
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ULICP dla inwestycji: Budowa lini kablowej n.n.0,4kV w ulicy Zygmunta Starego w Opolu Anna Caputa 2021-07-20 12:29:04
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin nasadzeń zastępczych Alicja Puchowska 2021-07-20 12:08:50
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BRONICZA (DZ. NR 1229/69, KM 9, OBR. BIERKOWICE) Joanna Kubacka 2021-07-20 10:40:08
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2021-07-20 10:23:01
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-07-20 10:19:50
Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2021 roku Elżbieta Gabor 2021-07-19 14:59:36
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BRONICZA (DZ. NR 1231/69, KM 9, OBR. BIERKOWICE) Joanna Kubacka 2021-07-19 12:47:57
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie oznakowania przejść i przejazdów Teresa Muc 2021-07-19 12:24:40
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2021 Marta Marcjasz 2021-07-19 11:27:59
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-07-17 00:17:04
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BRONICZA (DZ. NR 1230/69, KM 9, OBR. BIERKOWICE) Joanna Kubacka 2021-07-16 13:45:59
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2021-07-16 13:01:00
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-16 12:28:21
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-16 12:20:49
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-07-16 11:58:36
Bilans skonsolidowany JST za 2020r. Beata lang 2021-07-16 10:29:30
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2021-07-16 09:40:33
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 Małgorzata Maćków 2021-07-15 16:45:34
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 Małgorzata Maćków 2021-07-15 16:40:41
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia jako wkład niepieniężny - aport Patrycja Remisz 2021-07-15 14:46:35
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-07-15 11:38:35
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-07-15 10:56:17
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-07-15 10:32:10
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-07-15 10:29:36
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-07-15 10:24:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ULICP dla inwestycji: Budowa sieci gazu 110 PEHD n/c w ulicy Maków w Opolu Anna Caputa 2021-07-15 08:00:03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ULICP dla inwestycji: Budowa sieci gazu 110 PEHD n/c w ulicy Maków w Opolu Anna Caputa 2021-07-15 07:55:05
2021 Jolanta Zaprzał 2021-07-14 12:19:35
2021 Jolanta Zaprzał 2021-07-14 12:03:33
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Tomasz Bajor 2021-07-14 10:49:50
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie opłat cmentarnych Teresa Muc 2021-07-14 09:37:52
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-14 08:38:48
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-14 08:35:30
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-07-13 10:14:02
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-07-12 15:12:16
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-07-12 14:51:27
Zapytanie radnej Anny Łegowik w sprawie strefy płatnego parkowania w centrum miasta Opola Teresa Muc 2021-07-12 13:24:10
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-07-12 09:15:25
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-07-12 09:13:38
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-07-12 09:10:09
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-07-12 09:09:18
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-07-12 09:08:38
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-07-12 09:06:54
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-07-12 09:05:06
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-07-12 09:03:12
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-07-12 09:00:55
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-07-12 08:49:45
Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie utworzenia Urzędu Pocztowego w Opolu Chmielowicach Teresa Muc 2021-07-12 08:13:35
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi Sylwia Orlik 2021-07-12 07:12:40
Dotacje jednoroczne 2021 Marta Marcjasz 2021-07-09 14:33:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Partyzancka III" w Opolu Mateusz Jahn 2021-07-09 11:34:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIId" w Opolu Mateusz Jahn 2021-07-09 11:30:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Czarnowąsy II" w Opolu Mateusz Jahn 2021-07-09 11:27:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Czarnowąsy I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-07-09 11:23:20
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-09 11:14:04
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-09 10:48:54
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-07-09 09:00:46
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-07-08 15:29:29
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-07-08 15:23:45
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-08 14:36:40
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-08 14:30:02
Decyzje (pozwolenia zintegrowane) Violetta Ciesielczuk 2021-07-08 13:11:40
Decyzje (pozwolenia zintegrowane) Violetta Ciesielczuk 2021-07-08 13:00:36
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-07-08 12:49:55
Decyzje (pozwolenia zintegrowane) Violetta Ciesielczuk 2021-07-08 12:49:40
PLO nr II – podział korytarzy, montaż drzwi dymoszczelnych – zgodnie z wymogami prawnymi Katarzyna Bil 2021-07-08 12:14:52
2021 Piotr Królikowski 2021-07-08 11:18:05
2021 Piotr Królikowski 2021-07-08 09:15:28
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-07-08 07:20:19
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-07-08 07:15:07
Decyzje (pozwolenia zintegrowane) Violetta Ciesielczuk 2021-07-07 15:30:48
Decyzje (pozwolenia zintegrowane) Violetta Ciesielczuk 2021-07-07 15:22:14
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-07-07 15:18:10
Decyzje (pozwolenia zintegrowane) Violetta Ciesielczuk 2021-07-07 15:17:38
Decyzje (pozwolenia zintegrowane) Violetta Ciesielczuk 2021-07-07 15:08:30
Decyzje (pozwolenia zintegrowane) Violetta Ciesielczuk 2021-07-07 14:58:07
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2021-07-07 14:24:08
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2021-07-07 14:21:28
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie miejsc w przedszkolach w Opolu Teresa Muc 2021-07-07 13:08:12
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-07 11:19:07
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2021-07-07 11:11:17
XLI sesja Rady Miasta Opola - 24.06.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-07-07 11:01:41
2021 Piotr Pogoda 2021-07-06 16:08:53
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2021-07-06 14:46:34
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2021-07-06 14:10:59
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-06 14:04:19
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2021-07-06 14:02:51
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-07-06 12:46:35
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-07-06 11:55:11
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-07-06 11:11:35
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2021-07-06 11:06:33
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-07-06 11:01:05
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie wykonania nawierzchni drogi Teresa Muc 2021-07-06 10:32:07
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2021-07-06 09:50:26
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-07-05 13:33:38
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-05 13:16:49
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-05 13:14:45
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-05 13:12:47
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-05 12:38:05
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-05 12:10:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-07-05 08:37:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-07-05 08:37:23
Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2021 roku Elżbieta Gabor 2021-07-02 12:53:28
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie busów ograniczających widoczność Teresa Muc 2021-07-02 12:52:48
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie monitoringu Teresa Muc 2021-07-02 12:48:33
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie przystanku autobusowego Teresa Muc 2021-07-02 12:45:55
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie czystości ulic miasta Teresa Muc 2021-07-02 12:42:44
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2021-07-02 10:54:23
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2021-07-02 10:47:49
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-02 10:39:39
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2021-07-02 10:35:42
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie dziur w jezdniach Teresa Muc 2021-07-02 09:24:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-07-02 09:18:32
Poświadczenie odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy Krzysztof Biliński 2021-07-02 09:07:57
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie chodnika w Świerklach - ul. Brynicka Teresa Muc 2021-07-02 08:59:55
Biuro Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2021-07-02 08:55:39
interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie naprawy ulic Teresa Muc 2021-07-02 08:41:39
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2021-07-01 17:01:57
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2021-07-01 16:28:35
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ NA OKRES 1 ROKU GRUNTU POŁ. W OPOLU PRZY UL. BOLKOWSKIEJ STANOWIĄCEGO 4 STANOWISKA HANDLOWO-GASTRONOMICZNE Joanna Kubacka 2021-07-01 15:38:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIId" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-07-01 13:36:48
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-07-01 13:34:08
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Czarnowąsy I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-07-01 13:30:53
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-07-01 13:26:53
XLII sesja Rady Miasta Opola - 01.07.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-07-01 13:23:58
Zapytabie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wycinki drzew Teresa Muc 2021-07-01 13:17:40
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-07-01 13:17:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIId" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-07-01 13:13:53
Zapytabie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wycinki drzew Teresa Muc 2021-07-01 13:11:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIId" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-07-01 13:07:13
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-07-01 13:04:46
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie ekspertyz ornitologicznych Teresa Muc 2021-07-01 13:03:30
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Kaleta 2021-07-01 12:24:17
Zapytanie radnej Anny Łęgowik w sprawie zanieczyszczenia powietrza ul. św. Wojciecha Teresa Muc 2021-07-01 11:15:11
2021 Artur Szatyński 2021-07-01 08:57:48
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2021-07-01 08:36:46
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2021-07-01 08:24:39
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Małgorzata Maćków 2021-06-30 14:36:03
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Małgorzata Maćków 2021-06-30 14:28:43
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Małgorzata Maćków 2021-06-30 14:15:58
NOWA dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-06-30 12:53:03
NOWA dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-06-30 12:46:57
NOWA dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-06-30 12:39:53
Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2021 roku Elżbieta Gabor 2021-06-30 11:44:16
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-06-30 09:40:19
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-06-30 09:18:25
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-06-30 09:15:49
2021 Piotr Królikowski 2021-06-29 22:07:27
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-29 13:57:33
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Kaleta 2021-06-29 13:16:56
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-06-29 13:09:24
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-06-29 13:07:57
Wydział Promocji Kamila Krawczyk 2021-06-29 12:02:01
2021 Jolanta Zaprzał 2021-06-29 10:34:30
2021 Jolanta Zaprzał 2021-06-29 10:19:00
2021 Piotr Królikowski 2021-06-28 16:31:32
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-06-28 14:29:03
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-06-28 13:43:32
2021 Piotr Królikowski 2021-06-28 11:28:50
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu. Magdalena Chabraszewska 2021-06-28 09:54:25
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu. Magdalena Chabraszewska 2021-06-28 09:41:14
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu. Magdalena Chabraszewska 2021-06-28 09:36:37
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu. Magdalena Chabraszewska 2021-06-28 09:11:50
2021 Piotr Pogoda 2021-06-26 13:03:57
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-06-25 14:48:41
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-06-25 14:21:54
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-06-25 14:05:08
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu. Magdalena Chabraszewska 2021-06-25 13:07:18
Zawiadomienie STRON postępow. WYDANA DECYZJA_Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu Magdalena Chabraszewska 2021-06-25 11:56:01
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-25 11:17:49
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-25 11:15:43
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie wykonania nawierzchni drogi Teresa Muc 2021-06-25 09:51:08
XLI sesja Rady Miasta Opola - 24.06.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-06-25 08:31:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-06-25 08:11:44
Aktualności Krzysztof Bucher 2021-06-25 08:10:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-06-25 08:05:51
Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2021 roku Elżbieta Gabor 2021-06-24 16:15:49
Zawiadomienie STRON postępow.ZAKOŃCZENIE+INFO o opiniach_„Montaż w istniejącej hali na terenie zakładu Aluprof S.A. w Opolu instalacji do okleinowania”, realizowanego w Opolu przy ul. Gosławickiej 3. Magdalena Chabraszewska 2021-06-24 11:52:34
Zawiadomienie STRON postępow.ZAKOŃCZENIE+INFO o opiniach_„Montaż w istniejącej hali na terenie zakładu Aluprof S.A. w Opolu instalacji do okleinowania”, realizowanego w Opolu przy ul. Gosławickiej 3. Magdalena Chabraszewska 2021-06-24 11:36:50
2021 Jolanta Zaprzał 2021-06-24 10:16:05
2021 Piotr Królikowski 2021-06-23 15:42:50
Interpelacja radnej Elżbiety kurek w sprawie oznakowania przejść dla pieszych Teresa Muc 2021-06-23 15:19:27
2021 Piotr Królikowski 2021-06-23 15:17:45
2021 Piotr Królikowski 2021-06-23 14:52:03
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-23 14:26:09
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-23 11:24:30
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-06-23 10:27:52
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-06-23 08:42:52
2021 Piotr Królikowski 2021-06-23 08:04:01
NOWA dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-06-22 14:43:33
NOWA dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-06-22 14:40:35
NOWA dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-06-22 14:35:16
NOWA dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-06-22 14:29:40
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-06-22 13:34:06
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-06-22 13:26:00
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-06-22 13:21:41
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie wykoszenia trawy Teresa Muc 2021-06-22 12:35:28
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Słowiańskiej Teresa Muc 2021-06-22 12:29:05
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2021 Marta Marcjasz 2021-06-22 09:43:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast"" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-06-22 08:12:35
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-22 08:05:01
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2021-06-21 14:06:49
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-21 14:01:17
Wydział Finansowania Oświaty Joanna Parobecka 2021-06-21 12:43:02
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2021-06-21 12:37:36
Miejski Rzecznik Konsumentów Marcin Lontkowski 2021-06-21 10:40:26
2021 Artur Szatyński 2021-06-19 19:59:14
2021 Artur Szatyński 2021-06-18 16:26:25
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2021-06-18 15:19:42
2021 Artur Szatyński 2021-06-18 12:17:08
INFORMACJA PMO w sprawie Wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024 Edyta Madej 2021-06-18 12:16:51
Biuro Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2021-06-18 12:16:30
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2021-06-18 12:03:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-18 07:49:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-18 07:41:53
Zapytanie radnego Jacka Kasprzyka w sprawie drzew przy budynku Zwycięstwa 15-29 Teresa Muc 2021-06-17 13:52:03
Zapytanie radnej Alicji Wiśniewskiej w sprawie stanowiska dot. stanu drogi Teresa Muc 2021-06-17 13:47:00
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-06-17 11:23:55
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-06-17 11:07:05
2021 Piotr Pogoda 2021-06-17 09:57:55
2021 Piotr Pogoda 2021-06-17 09:24:50
2021 Piotr Królikowski 2021-06-16 21:54:08
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-06-16 17:30:19
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-06-16 17:22:01
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-06-16 16:51:13
XLII sesja Rady Miasta Opola - 01.07.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-06-16 15:48:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast"" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-16 14:14:25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-16 14:03:31
XLII sesja Rady Miasta Opola - 01.07.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-06-16 13:51:47
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-06-16 12:37:24
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie Patrycja Remisz 2021-06-16 12:33:40
2021r. Marcin Lontkowski 2021-06-16 12:30:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-06-16 12:05:27
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-06-16 12:01:39
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Sylwia Orlik 2021-06-16 09:41:32
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-15 14:54:48
Informacja o petycjach Joanna Malinowska 2021-06-15 14:42:54
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ścieżki rowerowej na Chabrach Teresa Muc 2021-06-15 12:44:38
Aktualności Weronika Bartyla 2021-06-15 11:54:16
Jak zgłosić zgromadzenie Jolanta Zaprzał 2021-06-15 11:51:21
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2021-06-15 11:39:18
Komisja Rewizyjna Beata Śliwińska 2021-06-15 11:35:18
Komisja Społeczna i Zdrowia Beata Śliwińska 2021-06-15 10:44:26
Komisja Społeczna i Zdrowia Beata Śliwińska 2021-06-15 10:39:12
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-15 10:38:24
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-15 10:31:54
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-15 09:31:50
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-06-15 09:18:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast"" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-15 08:12:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast"" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-15 07:59:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast"" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-15 07:54:13
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-15 07:45:44
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-15 07:45:14
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-15 07:44:56
NOWA dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-06-15 07:43:30
NOWA dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-06-15 07:39:11
NOWA dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-06-15 07:34:58
Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2020 roku Elżbieta Gabor 2021-06-14 15:22:53
Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2019 roku Elżbieta Gabor 2021-06-14 15:11:03
Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2018 roku Elżbieta Gabor 2021-06-14 14:57:47
Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2016 roku Elżbieta Gabor 2021-06-14 14:47:54
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2021-06-14 14:40:45
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-06-14 13:25:32
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-06-14 13:13:14
Dotacje jednoroczne 2021 Marta Marcjasz 2021-06-14 12:24:02
Dotacje jednoroczne 2021 Marta Marcjasz 2021-06-14 12:20:21
XL sesja Rady Miasta Opola - 27.05.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-06-14 11:29:10
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-06-14 10:59:50
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-14 10:18:52
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-14 10:08:19
Klauzula informacyjna - skargi, wnioski i petycje Magdalena Mazurek 2021-06-14 09:45:03
Inspektor Ochrony Danych Magdalena Mazurek 2021-06-14 09:35:30
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Katarzyna Flis-Baranek 2021-06-14 08:59:33
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2021-06-14 08:44:24
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-06-12 00:01:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 15:11:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście II - centrum" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 15:06:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szczepanowic w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 15:03:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Krapkowickiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 15:00:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wiejskiej - Brzozowej w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 14:57:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Górnej w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 14:54:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście III" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 14:51:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na południe od ulicy Tarnopolskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 14:49:00
w sprawie przejmowania i ewidencjonowania spadków dziedziczonych przez Gminę Opole Natalia Buczyńska 2021-06-11 13:35:17
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-06-11 13:18:31
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-06-11 13:06:12
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-06-11 12:58:24
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie problemów z parkowaniem Teresa Muc 2021-06-11 12:48:51
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie poprawy ul. Wiejskiej przy PSP nr 25 Teresa Muc 2021-06-11 12:45:46
w sprawie wytycznych dotyczących przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy udzielane przez Miasto Opole – Urząd Miasta Opola Natalia Buczyńska 2021-06-11 12:04:58
Zawiadomienie STRON postępow. ODWOŁANIE, PRZEKAZANIE do SKO_Budowa hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Wschodniej Magdalena Chabraszewska 2021-06-11 11:57:08
Wyniki konkursu z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej Agnieszka Dudek 2021-06-11 09:23:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 09:17:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 09:10:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zbożowej w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 09:04:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Olimpijskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 09:01:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kanał Ulgi-ulica Krapkowicka" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 08:58:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Partyzancka - Folwark w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 08:53:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Budowlanych i Nysy Łużyckiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 08:47:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Skansen" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 08:34:15
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-11 08:22:13
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-11 08:19:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 08:07:14
Aktualności Weronika Bartyla 2021-06-11 08:03:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 07:57:38
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-06-10 23:24:32
Wyniki konkursu z zakresu z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” Agnieszka Dudek 2021-06-10 16:03:52
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-06-10 15:03:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-10 14:40:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Metalchem" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-10 14:00:24
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVa" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-10 13:56:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny "Centralny" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-10 13:53:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy L. Powolnego w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-10 13:50:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego plac M. Kopernika - ulica Studzienna w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-10 13:48:02
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Va" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-10 13:44:55
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS II (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa) w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-10 13:41:58
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-10 13:38:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vb" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-10 13:35:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-10 13:30:38
Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego Kolonia Gosławicka - Północ w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-10 13:21:44
Uchwała w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu Paweł Sadło 2021-06-10 13:09:51
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-06-10 13:07:16
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-06-10 12:02:26
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-10 11:44:32
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-06-10 10:26:20
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2021-06-10 10:16:46
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-06-10 10:11:51
Jednostki organizacyjne Grzegorz Filipkowski 2021-06-10 09:12:50
Miejskie Centrum Świadczeń Grzegorz Filipkowski 2021-06-10 09:03:53
XLI sesja Rady Miasta Opola - 24.06.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-06-09 15:26:00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2021-06-09 15:25:12
Pozostałe Jednostki Grzegorz Filipkowski 2021-06-09 15:24:29
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-06-09 15:07:01
Miejskie Centrum Świadczeń Grzegorz Filipkowski 2021-06-09 14:29:51
Konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka Agnieszka Dudek 2021-06-09 14:27:43
2021 Jolanta Zaprzał 2021-06-09 13:25:50
Miejskie Centrum Świadczeń Grzegorz Filipkowski 2021-06-09 10:02:58
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-06-09 09:58:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-09 08:01:24
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-09 07:56:31
Żłobki Grzegorz Filipkowski 2021-06-08 15:10:38
Jak zgłosić zgromadzenie Jolanta Zaprzał 2021-06-08 15:00:05
Powiatowy Urząd Pracy Grzegorz Filipkowski 2021-06-08 14:59:25
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-06-08 14:02:05
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Małgorzata Maćków 2021-06-08 13:45:05
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Grzegorz Filipkowski 2021-06-08 11:50:46
Interpelacja radnego Przemysłąwa Pospieszyńskiego w sprawie przejścia dla pieszych ul. Tysiąclecia Teresa Muc 2021-06-08 11:18:58
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Kaleta 2021-06-08 11:08:08
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Malinowska 2021-06-08 11:03:33
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Malinowska 2021-06-08 10:56:02
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Malinowska 2021-06-08 10:52:06
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Malinowska 2021-06-08 10:46:08
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Malinowska 2021-06-08 10:41:29
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-06-08 10:22:28
NOWA dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-06-08 09:04:46
NOWA dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-06-08 08:58:25
NOWA dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-06-08 08:52:57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.21.2021.AC Anna Caputa 2021-06-07 15:19:40
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie żywopłotu na Chabrach Teresa Muc 2021-06-07 15:07:54
Interpelacja radnej Anny Łegowik w sprawie strategii rozbudowy ścieżek rowerowych Teresa Muc 2021-06-07 15:03:10
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci - linii elektroenergetycznej sN i nN wraz z kontenerową stacją transformatorową w rejonie ul. Wroc Justyna Janson-Sobolewska 2021-06-07 14:03:46
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr UAB.6730.97.2021.KI dla inwestycji polegającej na przebudowie poddasza na lokal mieszkalny z przebudową lukarn przy ul. Wojciecha Drzyma Katarzyna Iżykowska 2021-06-07 13:16:12
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr UAB.6730.97.2021.KI z dnia 07.06.2021 r. dla inwestycji polegającej na przebudowie poddasza na lokal mieszkalny z przebudową lukarn przy ul. Wojciecha Drzyma Katarzyna Iżykowska 2021-06-07 13:15:54
Godziny urzędowania Natalia Buczyńska 2021-06-07 12:37:33
Godziny urzędowania Natalia Buczyńska 2021-06-07 12:33:36
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2021-06-07 09:17:51
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-07 08:22:27
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-06-07 08:01:20
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-06-07 07:52:03
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-06-07 07:49:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Krzysztof Bucher 2021-06-07 07:38:39
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-06-02 15:05:35
Miejskie Centrum Świadczeń Grzegorz Filipkowski 2021-06-02 14:52:58
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie ścieków Teresa Muc 2021-06-02 14:52:34
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie retencji Teresa Muc 2021-06-02 14:49:35
Miejskie Centrum Świadczeń Grzegorz Filipkowski 2021-06-02 14:36:23
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Grzegorz Filipkowski 2021-06-02 14:34:27
Pozostałe Jednostki Grzegorz Filipkowski 2021-06-02 14:30:04
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń, ulg, odroczeń, rozłożono spłatę na raty Piotr Peer 2021-06-02 14:26:55
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń, ulg, odroczeń, rozłożono spłatę na raty Piotr Peer 2021-06-02 14:16:54
2021 Artur Szatyński 2021-06-02 14:09:42
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń, ulg, odroczeń, rozłożono spłatę na raty Piotr Peer 2021-06-02 14:05:26
Pozostałe Jednostki Grzegorz Filipkowski 2021-06-02 14:00:49
Konkurs Półkolonie 2021 Marta Marcjasz 2021-06-02 13:52:59
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Kaleta 2021-06-02 12:08:14
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Kaleta 2021-06-02 12:05:56
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Kaleta 2021-06-02 12:03:56
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Kaleta 2021-06-02 11:52:44
2021 Artur Szatyński 2021-06-02 11:34:16
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-06-02 11:23:50
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-06-01 14:59:03
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-06-01 14:43:06
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 Małgorzata Maćków 2021-06-01 14:25:31
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Tomasz Bajor 2021-06-01 13:57:43
2021 Piotr Pogoda 2021-06-01 13:44:45
2021 Piotr Pogoda 2021-06-01 13:33:35
2021 Piotr Pogoda 2021-06-01 13:27:09
2021 Piotr Pogoda 2021-06-01 13:12:22
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Sylwia Orlik 2021-06-01 12:05:50
Godziny urzędowania Natalia Buczyńska 2021-06-01 09:04:54
Godziny urzędowania Natalia Buczyńska 2021-06-01 09:00:57
Godziny urzędowania Natalia Buczyńska 2021-06-01 08:46:53
Zawiadomienie_STRON_wszczęcie post. o wydanie decyzji środowiskowej, wystąpienie do organów_Montaż w istniejącej hali na terenie zakładu Aluprof S.A. w Opolu instalacji do okleinowania. Magdalena Chabraszewska 2021-06-01 08:44:15
Godziny urzędowania Natalia Buczyńska 2021-06-01 08:37:48
Zawiadomienie_STRON_wszczęcie post. o wydanie decyzji środowiskowej, wystąpienie do organów_Montaż w istniejącej hali na terenie zakładu Aluprof S.A. w Opolu instalacji do okleinowania. Magdalena Chabraszewska 2021-06-01 08:37:25
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-06-01 08:30:58
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BRONICZA (DZ. NR 1230/69, KM 9, OBR. BIERKOWICE) Joanna Kubacka 2021-06-01 08:23:48
Przedszkole nr3; Przedszkole nr4; Przedszkole nr18; Przedszkole nr23; Przedszkole nr37; Przedszkole nr43; Przedszkole nr46; Przedszkole Int. nr51; Przedszkole nr54; Przedszkole nr55; Przedszkole nr56 Sylwia Orlik 2021-06-01 06:25:36
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-05-31 16:42:34
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-05-31 15:12:30
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-31 14:57:49
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-31 14:43:01
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-05-31 13:20:40
Zapytanie radnej Anny Łęgowik w sprawie harmonogramu imprez na 2021 r. Teresa Muc 2021-05-31 13:15:46
DECYZJE ŚRODOWISKOWE Magdalena Chabraszewska 2021-05-31 13:13:58
Zawiadomienie_STRON_wszczęcie post. o wydanie decyzji środowiskowej, wystąpienie do organów_Montaż w istniejącej hali na terenie zakładu Aluprof S.A. w Opolu instalacji do okleinowania. Magdalena Chabraszewska 2021-05-31 13:05:28
DECYZJE ŚRODOWISKOWE Magdalena Chabraszewska 2021-05-31 12:49:54
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-05-31 11:07:08
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-05-31 11:01:15
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-05-31 10:50:41
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-05-31 10:37:47
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-05-31 08:21:27
NOWA dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-05-31 07:56:01
2021 Artur Szatyński 2021-05-28 21:07:38
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2021-05-28 15:25:09
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2021-05-28 15:14:07
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2021-05-28 14:15:14
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń, ulg, odroczeń, rozłożono spłatę na raty ora Piotr Peer 2021-05-28 14:01:27
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2021-05-28 13:59:49
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2021-05-28 13:33:17
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie wymiany nieruchomości Teresa Muc 2021-05-28 13:05:01
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2021-05-28 12:53:49
XL sesja Rady Miasta Opola - 27.05.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-05-28 12:44:38
Komisje Rady Miasta Aleksandra Lukosz 2021-05-28 10:01:58
Skład Rady Miasta Aleksandra Lukosz 2021-05-28 09:59:11
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2021-05-28 09:01:55
Informacja o wszczeciu postepowania nr GL.ZUZ.3.4211.3-46.2021.KS w sprawie przejęcia przez nastepcę prawnego praw i obowiązków wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego Piotr Makarowski 2021-05-28 08:32:40
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie urządzenia filtracyjnego w komunikacji miejskiej Teresa Muc 2021-05-27 15:14:47
Konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Centrum Aktywizacji Społecznej Agnieszka Dudek 2021-05-27 14:13:38
Konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Centrum Aktywizacji Społecznej Agnieszka Dudek 2021-05-27 13:58:16
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-27 13:47:15
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-27 13:43:53
Sprawozdanie 2020 Agnieszka Nowacka 2021-05-27 13:32:25
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-27 13:19:41
XL sesja Rady Miasta Opola - 27.05.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-05-27 13:10:39
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie ścieżki rowerowej przy ul. Wodociągowej Teresa Muc 2021-05-27 13:02:33
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie parkingu na Wyspie Bolko Teresa Muc 2021-05-27 12:54:40
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie oficera rowerowego i oficera pieszego Teresa Muc 2021-05-27 12:46:51
informacja o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia pn.: „Budowa zbiorników do magazynowania ciekłego azotu na terenie działki nr 659/2, obręb Wróblin”, zlokalizowanego na działce nr 659/2, Małgorzata Knap 2021-05-27 12:43:07
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie remontu chodników Teresa Muc 2021-05-27 12:40:12
2021 Artur Szatyński 2021-05-27 09:18:42
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-05-26 14:15:46
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2021-05-26 13:39:38
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-05-26 13:20:32
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-05-26 12:53:43
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-05-26 12:47:49
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-05-26 12:12:04
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-05-26 12:09:12
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2021-05-26 11:20:35
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2021-05-26 11:14:55
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2021-05-26 10:24:19
Komisja Społeczna i Zdrowia Beata Śliwińska 2021-05-26 09:54:14
Komisja Rewizyjna Beata Śliwińska 2021-05-26 09:42:46
Komisja Rewizyjna Beata Śliwińska 2021-05-26 09:34:09
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-05-26 09:19:57
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-05-26 08:46:08
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-05-26 08:38:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-26 08:33:50
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-05-26 08:31:36
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-05-26 08:26:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-26 08:23:31
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-05-26 08:17:25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-26 08:09:28
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-05-26 08:05:15
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-05-25 14:33:58
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-05-25 14:25:32
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-05-25 14:10:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-25 14:07:42
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2021-05-25 13:52:15
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie poprawy ul. Wiejskiej przy PSP nr 25 Teresa Muc 2021-05-25 13:45:38
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2021-05-25 12:31:01
Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie utworzenia Urzędu Pocztowego w Opolu Chmielowicach Teresa Muc 2021-05-25 11:40:36
Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie utworzenia Urzędu Pocztowego w Opolu Chmielowicach Teresa Muc 2021-05-25 11:38:57
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-05-25 11:23:21
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-05-25 11:19:23
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-05-25 09:13:54
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-05-25 09:10:00
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-24 14:48:31
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-05-24 14:12:20
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-05-24 14:08:49
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-05-24 14:06:49
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie monitoringu na Chabrach Teresa Muc 2021-05-24 11:16:53
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-24 08:41:10
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2021-05-21 15:11:31
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów Teresa Muc 2021-05-21 14:51:55
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ścieżki rowerowej Teresa Muc 2021-05-21 14:48:22
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie budowy centrum przesiadkowego Opole Wschodnie - nadzór Teresa Muc 2021-05-21 14:44:48
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie przejazdów rowerowych Teresa Muc 2021-05-21 14:16:20
Zapytanie radnej Alicji Wiśniewskiej w sprawie stanowiska dot. stanu drogi Teresa Muc 2021-05-21 14:13:12
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-05-21 14:07:20
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2021-05-21 13:57:18
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2021-05-21 13:36:26
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-21 12:43:55
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-21 12:41:31
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-05-21 11:53:51
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-05-21 11:49:39
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-05-21 10:16:52
INFORMACJA Iwona Adamowicz 2021-05-20 14:38:58
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-05-20 13:54:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-20 07:40:35
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego dla rozbudowy sieci elektroenergetycznej na dz. nr 566/129, 568/129, 565/129 k.m. 4, obr. Wrzoski, w Opolu Amadeusz Duchnik 2021-05-19 15:18:53
Centrum Wspierania Edukacji w Opolu Jadwiga Kost 2021-05-19 13:19:06
Zawiadomienie STRON postępow. WYDANA DECYZJA_Budowa hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Wschodniej Magdalena Wójciak 2021-05-19 13:18:53
Zawiadomienie STRON postępow.WYDANA DECYZJA_Budowa hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Wschodniej Magdalena Wójciak 2021-05-19 13:17:20
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2021-05-19 13:12:31
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowy/a Katarzyna Pawlak 2021-05-19 13:02:28
XXXIX sesja Rady Miasta Opola - 29.04.2021 r. Elżbieta Pawlicka 2021-05-19 12:41:28
Centrum Wspierania Edukacji w Opolu Jadwiga Kost 2021-05-19 12:39:12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Jadwiga Kost 2021-05-19 12:35:56
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-05-19 12:29:40
Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-05-19 12:24:35
Publiczne Szkoły Ponadgimnazjalne Jadwiga Kost 2021-05-19 12:20:41
Gimnazja Jadwiga Kost 2021-05-19 12:16:32
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 Jadwiga Kost 2021-05-19 12:08:38
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30 Jadwiga Kost 2021-05-19 12:04:15
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie fontanny Teresa Muc 2021-05-19 10:58:30
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2021-05-19 10:23:33
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2021-05-19 10:18:22
2021 Piotr Królikowski 2021-05-19 09:14:08
2021r. Marcin Lontkowski 2021-05-19 08:42:41
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-05-18 15:01:13
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-18 12:19:49
Kluby Radnych Aleksandra Lukosz 2021-05-18 12:06:08
Kluby Radnych Aleksandra Lukosz 2021-05-18 11:55:47
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-05-18 08:45:41
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-05-17 13:16:20
Przedszkole nr 3; Przedszkole nr 4; Przedszkole nr 18; Przedszkole nr 23; Przedszkole nr 37; Przedszkole nr 43; Przedszkole nr 46; Przedszkole Integr. nr 51; Przedszkole nr 54; Przedszkole nr 55; Prze Sylwia Orlik 2021-05-17 13:03:39
Przedszkole Publiczne nr 3; Przedszkole Publiczne nr 4; Przedszkole Publiczne nr 18; Przedszkole Publiczne nr 23; Przedszkole Publiczne nr 37; Przedszkole Publiczne nr 43; Przedszkole Publiczne nr 46; Sylwia Orlik 2021-05-17 13:01:01
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-05-17 12:56:55
Przedszkole Publiczne nr 3 im. Jana Brzechwy; Przedszkole Publiczne nr 4; Przedszkole Publiczne nr 18 "Zielony Domek"; Przedszkole Publiczne nr 23 im. Juliana Tuwima; Przedszkole Publiczne nr 37 "E Sylwia Orlik 2021-05-17 12:56:33
Przedszkole Publiczne nr 3 im. Jana Brzechwy; Przedszkole Publiczne nr 4; Przedszkole Publiczne nr 18 "Zielony Domek"; Przedszkole Publiczne nr 23 im. Juliana Tuwima; Przedszkole Publiczne nr 37 "E Sylwia Orlik 2021-05-17 12:52:51
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-05-17 12:41:42
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-05-17 08:12:27
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-05-16 20:28:22
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie oceny parterów kamienic w Śródmieściu przez Plastyka Miejskiego oraz architekta miejskiego Teresa Muc 2021-05-14 14:19:18
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2021-05-14 13:16:50
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-05-14 12:59:44
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2021-05-14 12:51:37
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2021-05-14 12:46:28
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Katarzyna Flis-Baranek 2021-05-14 12:33:27
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2021-05-14 12:27:10
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-14 12:26:42
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Katarzyna Flis-Baranek 2021-05-14 11:48:39
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2021-05-14 11:33:43
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie zieleni miejskiej Teresa Muc 2021-05-14 10:44:41
ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE / PRZETWARZANIE ODPADÓW Marcin Lontkowski 2021-05-14 10:42:22
Rozbudowa sieci wodociągowej przy ulicy Migdałowej Anna Caputa 2021-05-14 09:22:30
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-05-13 19:37:31
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-05-13 14:24:39
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-05-13 14:21:36
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w bezprzetargowe nieodpłatne użyczenie Patrycja Remisz 2021-05-13 14:18:44
Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Sylwia Orlik 2021-05-13 12:43:04
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-05-13 12:17:46
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-05-13 12:12:35
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Małgorzata Maćków 2021-05-13 12:00:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-13 11:54:47
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Małgorzata Maćków 2021-05-13 11:36:20
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-05-13 10:09:47
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II Małgorzata Maćków 2021-05-13 08:35:15
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-05-12 16:17:24
XL sesja Rady Miasta Opola - 27.05.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-05-12 15:20:11
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2021 Beata Baraniewicz 2021-05-12 14:07:22
XXXL sesja Rady Miasta Opola - 27.05.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-05-12 13:08:00
Wydział Prawny Agnieszka Skwarczyńska 2021-05-12 11:17:55
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-05-12 11:06:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-12 09:34:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-12 09:25:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-12 09:15:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-12 09:09:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-12 08:56:40
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2021-05-12 07:57:20
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2021-05-12 06:59:36
Zespół Szkół Specjalnych; Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących; Zespół Szkół Mechanicznych Sylwia Orlik 2021-05-12 06:53:19
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33; Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi; Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX Sylwia Orlik 2021-05-12 06:49:16
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-05-11 15:44:54
Jak zgłosić zgromadzenie Jolanta Zaprzał 2021-05-11 12:34:43
2021 Natalia Bugańska 2021-05-10 17:26:11
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-05-10 12:47:55
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-10 10:23:04
Turystyka i krajoznawstwo 2021 Agnieszka Nowacka 2021-05-07 14:03:23
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2021-05-07 13:48:17
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2021-05-07 13:45:29
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-05-07 13:44:32
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2021-05-07 13:40:59
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-05-07 13:39:47
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2021-05-07 13:31:39
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-05-07 13:26:45
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2021-05-07 13:24:46
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-05-07 13:24:38
Rekrutacja na Rachmistrzów posługujących się polskim językiem migowym - uzupełniająca Joanna Szechowicz 2021-05-07 13:18:57
2020 rok Jadwiga Kost 2021-05-07 12:34:19
2020 rok Jadwiga Kost 2021-05-07 11:56:13
Informacja o wszczeciu postepowania nr GL.ZUZ.3.4211.3-25.2021.KS w sprawie przejęcia przez nastepcę prawnego praw i obowiązków wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego Informacja Dyrektora Zarządu Zl Piotr Makarowski 2021-05-07 11:38:28
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-05-07 11:35:59
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie montażu lustra drogowego Teresa Muc 2021-05-07 11:30:45
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-05-07 11:28:47
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-05-07 11:21:05
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-05-07 11:11:47
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie podnajmu w obiektach sportowych Teresa Muc 2021-05-07 10:55:04
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-07 10:53:48
Informacja o wszczeciu postepowania nr GL.ZUZ.3.4211.3-18.2021.KS w sprawie przejęcia przez nastepcę prawnego praw i obowiązków wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego Piotr Makarowski 2021-05-07 10:36:57
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 103815 O od km 0+018,30 do km 0+058,80 dla za Urszula Wichłacz 2021-05-07 10:27:44
Informacja o wszczeciu postepowania nr GL.ZUZ.3.4211.3-14.2021.KS w sprawie przejęcia przez nastepcę prawnego praw i obowiązków wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego Piotr Makarowski 2021-05-07 09:49:44
Informacja o wszczeciu postepowania nr GL.ZUZ.3.4211.3-13.2021.KS w sprawie przejęcia przez nastepcę prawnego praw i obowiązków wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego Piotr Makarowski 2021-05-07 09:38:26
zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wyd. dec. środ. dla przeds. Podwyższenie rzędnych składowiska odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 Magdalena Kucab 2021-05-07 09:12:18
zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wyd. dec. środ. dla przeds. Podwyższenie rzędnych składowiska odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 Magdalena Kucab 2021-05-07 09:10:10
Informacja o wszczeciu postepowania nr GL.ZUZ.3.4211.3-2.2021.KS w sprawie przejęcia przez nastepcę prawnego praw i obowiązków wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego Piotr Makarowski 2021-05-07 08:20:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-07 08:07:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-07 07:53:50
Obowiązek informacyjny Magdalena Mazurek 2021-05-06 13:28:41
2021 Piotr Pogoda 2021-05-06 08:49:03
Obwieszenie o wydaniu postanowienia nr UAB.6733.10.2020.AD dotyczące decyzj o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Amadeusz Duchnik 2021-05-05 14:16:36
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Małgorzata Tarkowska 2021-05-05 13:49:30
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-05 13:17:38
Skład Rady Miasta Aleksandra Lukosz 2021-05-05 11:26:37
Komisje Rady Miasta Aleksandra Lukosz 2021-05-05 11:19:36
Skład Rady Miasta Aleksandra Lukosz 2021-05-05 11:16:05
Wydział Prawny Agnieszka Skwarczyńska 2021-05-05 10:42:22
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie budowy drogi Beata Śliwińska 2021-05-05 09:31:47
Komisja Społeczna i Zdrowia Beata Śliwińska 2021-05-05 08:40:17
2021 Artur Szatyński 2021-05-04 21:29:38
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-05-04 18:19:09
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-05-04 18:10:18
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-05-04 17:31:55
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-05-04 16:14:32
Pozostałe Jednostki Grzegorz Filipkowski 2021-05-04 15:21:44
Żłobki Grzegorz Filipkowski 2021-05-04 15:09:10
Komisja Rewizyjna Beata Śliwińska 2021-05-04 13:37:45
Jak zgłosić zgromadzenie Jolanta Zaprzał 2021-05-04 13:14:06
Sprawozdania za I kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-05-04 12:23:35
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-05-04 11:39:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-05-04 10:57:08
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-05-04 10:46:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-05-04 10:28:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2021-05-04 10:13:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Weronika Bartyla 2021-05-04 10:08:38
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-04 09:50:21
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2021-04-30 14:29:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 13:14:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 13:09:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 13:04:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 12:55:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 12:51:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 12:47:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 12:43:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 12:39:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 12:12:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 12:05:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 11:58:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 11:55:24
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 11:49:26
Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. Maria Dutkiewicz 2021-04-30 11:39:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 11:38:27
Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. Maria Dutkiewicz 2021-04-30 11:34:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 11:23:32
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2021-04-30 11:16:10
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-04-30 11:13:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 11:10:16
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2021-04-30 11:07:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 11:06:38
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-04-30 11:03:34
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2021-04-30 11:01:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 10:41:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 10:31:59
Lokalne standardy urbanistyczne Weronika Bartyla 2021-04-30 10:00:54
Aktualności Weronika Bartyla 2021-04-30 08:14:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 08:07:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 08:01:16
Decyzja Prezydenta Miasta Opola nr BNSP.6833.31.2020.ELŚ (dot. ustalenia odszkodowania za działkę nr 86/69 am 37 Szczepanowice przejętą pod drogę publiczną) Adam Kordek 2021-04-30 07:56:56
Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie koncepcji zagospodarowania ulicy Gutenberga i Ślicznej Teresa Muc 2021-04-30 07:56:08
Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie koncepcji zagospodarowania ulicy Gutenberga i Ślicznej Teresa Muc 2021-04-30 07:52:36
2021 Artur Szatyński 2021-04-29 20:27:23
Miejskie Centrum Świadczeń Grzegorz Filipkowski 2021-04-29 15:37:58
XXXIX sesja Rady Miasta Opola - 29.04.2021 r. Elżbieta Pawlicka 2021-04-29 15:26:14
XXXIX sesja Rady Miasta Opola - 29.04.2021 r. Elżbieta Pawlicka 2021-04-29 15:00:01
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-04-29 14:59:00
Sprawozdania za IV kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2021-04-29 14:57:48
Powiatowy Urząd Pracy Grzegorz Filipkowski 2021-04-29 14:52:27
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji ULICP dla inwestycji: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr OPO1523C wraz z kablową linią zasilającą i kanalizacyjną ul. Kre Amadeusz Duchnik 2021-04-29 14:16:48
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji ULICP dla inwestycji: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr OPO1523C wraz z kablo Amadeusz Duchnik 2021-04-29 14:16:13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr OPO1523C wraz z kablo Amadeusz Duchnik 2021-04-29 14:15:39
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2021-04-29 12:10:12
Konkurs zajęcia pozalekcyjne 2021 Beata Baraniewicz 2021-04-29 10:24:59
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-04-29 10:19:50
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Grzegorz Filipkowski 2021-04-29 10:08:44
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2021-04-29 10:01:09
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-04-28 20:46:06
Sprawozdania za I kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-04-28 15:08:01
Sprawozdania za I kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-04-28 14:56:24
Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie paczkomatów - kontrola ilości, miejsc, warunków ich sytuowania Teresa Muc 2021-04-28 12:22:12
Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie paczkomatów - kontrola ilości, miejsc, warunków ich sytuowania Teresa Muc 2021-04-28 12:20:42
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie nadzoru nad sposobem prowadzenia prac uciążliwych Teresa Muc 2021-04-28 10:18:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVb" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 10:05:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 10:00:46
2021 Artur Szatyński 2021-04-28 10:00:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bierkowice-Zachód w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 09:50:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. M. Konopnickiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 09:46:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice III" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 09:37:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Groszowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 09:31:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Partyzancka - Folwark w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 09:26:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 09:20:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Arki Bożka - obwodnica w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 09:13:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vc" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 09:05:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIa" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 09:00:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 08:55:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 08:51:18
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2021-04-28 08:36:35
Żłobki Grzegorz Filipkowski 2021-04-27 14:27:02
Miejskie Centrum Świadczeń Grzegorz Filipkowski 2021-04-27 14:13:01
Komisja Społeczna i Zdrowia Beata Śliwińska 2021-04-27 14:09:38
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33; Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi; Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX Sylwia Orlik 2021-04-27 13:19:40
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Agnieszka Pusz 2021-04-27 11:07:00
Interpelacja radnej Elżbiety Biń w sprawie nasadzenia rabat kwiatowych Teresa Muc 2021-04-27 09:43:56
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie nazewnictwa nowopowstałych ulic Teresa Muc 2021-04-27 09:38:09
Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Teresa Muc 2021-04-27 09:30:39
Komisje Rady Miasta Beata Katra 2021-04-26 13:11:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy W. Korfantego w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 12:13:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVc" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 12:10:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Doliny Olszynki w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 12:04:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Andrzeja Struga i Świętego Jacka w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 11:53:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pl. Ignacego Daszyńskiego w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 11:41:34
Miejscowy plan zgospodarowania przestrzennego "Groszowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 11:32:46
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie modernizacji DK 46 Niemodlin-Dąbrowa Teresa Muc 2021-04-26 11:29:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 11:27:06
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie zapadnięcia peronu na stacji Opole Wschodnie Teresa Muc 2021-04-26 11:26:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 11:19:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 11:13:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 11:08:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 11:05:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "plac dworcowy" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 10:55:21
XXXVIII sesja Rady Miasta Opola - 25.03.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-04-26 10:05:52
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2021-04-26 08:42:53
Aktualności Weronika Bartyla 2021-04-26 08:27:35
2021 Artur Szatyński 2021-04-23 17:01:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 15:20:08
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 15:16:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 15:05:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 15:01:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 14:55:19
Sprawozdania za I kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-04-23 14:31:45
Sprawozdania za I kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-04-23 14:28:48
Sprawozdania za I kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-04-23 14:24:49
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-04-23 14:24:44
Sprawozdania za I kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-04-23 14:16:07
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie gospodarki odpadami Teresa Muc 2021-04-23 14:13:49
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2021-04-23 14:03:36
Wydział Promocji Kamila Krawczyk 2021-04-23 11:49:19
Wydział Promocji Kamila Krawczyk 2021-04-23 11:42:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 09:09:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 08:58:25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 08:53:55
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 08:44:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 08:36:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 08:32:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 08:20:11
2021r. Marcin Lontkowski 2021-04-22 12:42:00
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie przenośnej toalety na Małym Rynku Teresa Muc 2021-04-22 11:29:50
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2021 Beata Baraniewicz 2021-04-22 11:18:56
2021 Piotr Pogoda 2021-04-22 11:13:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-22 10:44:23
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie muralu z okazji rocznicy powstań sląskich Teresa Muc 2021-04-22 10:40:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-22 10:39:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-22 10:35:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-22 10:32:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-22 10:29:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-22 10:25:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-22 10:21:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-22 10:17:25
Wydział Finansowania Oświaty Małgorzata Tarkowska 2021-04-22 10:14:07
Wydział Finansowania Oświaty Małgorzata Tarkowska 2021-04-22 10:11:51
Wydział Finansowania Oświaty Małgorzata Tarkowska 2021-04-22 10:04:30
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2021-04-21 14:43:55
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie opinii wydawanych przez wydział Architektury Teresa Muc 2021-04-21 14:30:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-21 13:49:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-21 13:44:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-21 13:41:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-21 13:38:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-21 13:33:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-21 13:29:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-21 13:26:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-21 13:19:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-21 13:15:53
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie magazynowania odpadów medycznych w obrębie budynków USK Teresa Muc 2021-04-21 13:11:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-21 10:24:09
2021 Karolina Burmistrz 2021-04-21 09:22:47
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2021-04-21 08:46:48
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-21 08:13:12
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-21 08:10:05
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-21 08:00:58
Wydział Zarządzania Kryzysowego Małgorzata Tarkowska 2021-04-21 07:34:50
Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: zmiana sposobu użytkowania usługowego lokalu biurowego na cele usług zdrowia - gabinety lekarskie z zapleczem, na terenie dz. n Justyna Janson-Sobolewska 2021-04-20 13:06:12
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-04-20 11:31:59
Wyniki Konkurs - Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych Agnieszka Dudek 2021-04-20 10:35:32
Wyniki konkursu - Wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji Agnieszka Dudek 2021-04-20 09:53:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-20 09:28:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-20 09:23:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-20 09:15:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-20 09:10:26
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BRONICZA (DZ. NR 1229/69, KM 9, OBR. BIERKOWICE) Joanna Kubacka 2021-04-20 07:56:47
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BRONICZA (DZ. NR 1231/69, KM 9, OBR. BIERKOWICE) Joanna Kubacka 2021-04-20 07:56:33
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BRONICZA (DZ. NR 1230/69, KM 9, OBR. BIERKOWICE) Joanna Kubacka 2021-04-20 07:56:17
ODWOŁANIE I PRZETARGÓW USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIEZAB. NIER. GR. W OPOLU PRZY UL. BRONICZA Joanna Kubacka 2021-04-20 07:55:44
Konkurs z zakresu działalności na rzecz mniejszpości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Norbert Honka 2021-04-19 15:57:26
Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie punktu szczepień Covid-19 w Opolu Teresa Muc 2021-04-19 11:52:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-19 10:19:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-19 10:13:31
Decyzje (pozwolenia zintegrowane) Magdalena Kubis 2021-04-19 10:09:22
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie świątecznej pomocy seniorom Opola Teresa Muc 2021-04-19 10:07:31
Decyzje (pozwolenia zintegrowane) Magdalena Kubis 2021-04-19 10:04:39
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2021-04-19 10:04:12
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2021-04-19 09:55:04
Planowanie Przestrzenne Weronika Bartyla 2021-04-19 09:45:34
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2021-04-19 08:57:04
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2021-04-19 08:51:31
2021 Piotr Pogoda 2021-04-18 01:04:43
2021 Karolina Burmistrz 2021-04-16 18:47:22
Komisje Rady Miasta Beata Katra 2021-04-16 14:35:06
Skład Rady Miasta Beata Katra 2021-04-16 14:30:36
UPUBLICZN_wydanie DECYZJI_DŚ dla przedsięwz pn. Usytuowanie wanny trawiącej i 2 zbiorników magazyn na terenie funkcjonującego zakładu FAM Sp. z o. ul.Odrzańska 20 Opole Beata Śliwińska 2021-04-16 12:39:12
UPUBLICZN_wydnie DECYZJI_DŚ dla przedsięwz pn. Usytuowanie wanny trawiącej i 2 zbiorników magazyn na terenie funkcjonującego zakładu FAM Sp. z o. ul.Odrzańska 20 Opole Beata Śliwińska 2021-04-16 12:38:48
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.15.2021.KI dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c 63PE do 0,5 MPa na terenie części działek nr 97, 98m k.m. 3, obręb Wrzoski, ul. Nad Stawem w Opolu Katarzyna Iżykowska 2021-04-15 14:00:54
Rada Miasta Beata Katra 2021-04-15 13:43:19
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu Sylwia Orlik 2021-04-15 13:43:00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu Sylwia Orlik 2021-04-15 13:38:29
PP36 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1 Jadwiga Kost 2021-04-15 13:34:29
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu Sylwia Orlik 2021-04-15 13:31:23
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu Sylwia Orlik 2021-04-15 13:29:34
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Jadwiga Kost 2021-04-15 13:28:07
Decyzje (pozwolenia zintegrowane) Violetta Ciesielczuk 2021-04-15 12:35:18
Decyzje (pozwolenia zintegrowane) Violetta Ciesielczuk 2021-04-15 12:30:26
Decyzje (pozwolenia zintegrowane) Violetta Ciesielczuk 2021-04-15 12:26:27
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie cmentarza przy ul. Wrocławskiej Teresa Muc 2021-04-15 12:05:08
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Sylwia Lechowicz 2021-04-15 11:11:33
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Sylwia Lechowicz 2021-04-15 10:33:05
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-04-15 09:29:20
Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie kar dla podmiotów odśnieżających Miasto Opole Teresa Muc 2021-04-14 15:08:02
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania Teresa Muc 2021-04-14 11:38:32
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie zalegających śmieci Teresa Muc 2021-04-14 11:34:40
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2021-04-14 08:45:05
Zapytanie radnego Łukasza Sowady w sprawie nowej ustawy "Lokal za grunt" - czy miasto rozważa przystąpienie do projektu Teresa Muc 2021-04-14 08:39:11
Wydział Prawny Marek Kulig 2021-04-13 19:36:55
Dystrybucja biletów - POS Tomasz Guzik 2021-04-13 15:16:31
Wydział Prawny Agnieszka Skwarczyńska 2021-04-13 15:14:34
Dystrybucja biletów Tomasz Guzik 2021-04-13 14:59:31
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-04-13 13:54:04
2021 Artur Szatyński 2021-04-13 11:23:22
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2021-04-13 11:18:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-13 09:37:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-13 09:33:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-13 09:00:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-13 08:57:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-13 08:24:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-13 08:14:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-13 08:04:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-13 07:58:10
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-04-12 15:47:17
Żłobek nr.4 w Opolu Joanna Ratajczak 2021-04-12 13:53:57
Konkurs na stanowisko SPECJALISTY ds. KADR I PŁAC Joanna Ratajczak 2021-04-12 13:51:21
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-04-10 14:35:38
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULCP dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c przy ulicy Brylantowej Anna Zamorowska 2021-04-09 12:57:40
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULCP dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c przy ulicy Wrocławskiej Anna Zamorowska 2021-04-09 12:57:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULCP dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c przy ulicy Brylantowej Anna Zamorowska 2021-04-09 12:57:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULCP dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c przy ulicy Brylantowej Anna Zamorowska 2021-04-09 12:56:43
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2021-04-09 12:04:34
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-04-09 11:44:12
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Opola w 2021 roku Monika Laxy-Bernard 2021-04-09 11:07:07
Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie paczkomatów - kontrola ilości, miejsc, warunków ich sytuowania Teresa Muc 2021-04-09 11:00:07
Wydział Finansowania Oświaty Joanna Parobecka 2021-04-09 10:30:42
Dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-04-08 14:40:57
Dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-04-08 14:29:20
2021 Artur Szatyński 2021-04-08 09:12:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-08 08:46:35
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika Sylwia Orlik 2021-04-07 12:21:14
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2021-04-07 12:15:26
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-04-07 07:29:59
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 11:26:53
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 11:22:29
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 11:19:17
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 11:15:24
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 11:12:31
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 11:07:25
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 11:04:24
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 11:00:38
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 10:55:36
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 10:49:07
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 10:44:38
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 10:38:58
Aktualności Weronika Bartyla 2021-04-06 08:29:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kolonia Gosławicka I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-06 08:16:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Grudzice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-06 08:13:39
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ulica Partyzancka II" w Opolu Anna Caputa 2021-04-06 08:11:58
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Anna Caputa 2021-04-06 08:11:38
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Grudzice I" w Opolu Anna Caputa 2021-04-06 08:10:25
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2021-04-02 13:44:14
Zapytanie radnej Anny Łegowik w sprawie naprawy nawierzchni i studzienki kanalizacyjnej na wysokości ul Oleskiej 180 Teresa Muc 2021-04-02 13:33:34
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie naprawy nawierzchni i studzienki kanalizacyjnej na wysokości ul Oleskiej 180 Teresa Muc 2021-04-02 10:08:39
Wydział Promocji Małgorzata Tarkowska 2021-04-02 10:08:16
Aktualności Weronika Bartyla 2021-04-02 08:28:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Grudzice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-02 08:20:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kolonia Gosławicka I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-02 08:17:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-02 08:13:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Partyzancka II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-02 08:08:11
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2021-04-01 13:47:04
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2021-04-01 13:34:13
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2021-04-01 13:23:17
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2021-04-01 11:34:41
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2020 rok Maria Dutkiewicz 2021-03-31 16:04:59
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok Maria Dutkiewicz 2021-03-31 15:26:59
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-03-31 15:13:33
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Tomasz Bajor 2021-03-31 13:33:51
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Tomasz Bajor 2021-03-31 13:32:14
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Tomasz Bajor 2021-03-31 13:29:52
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-03-31 12:51:10
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie wydatków na promocję w internecie Teresa Muc 2021-03-31 12:26:15
Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ciepła dla NGO Teresa Muc 2021-03-31 12:22:49
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie drzew Teresa Muc 2021-03-31 12:20:45
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-31 11:47:31
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-03-31 11:00:14
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-03-31 08:49:51
Raport o stanie zapewnienia dostępności Sonia Respekta-Załężna 2021-03-31 08:42:22
Aktualności Weronika Bartyla 2021-03-31 08:27:22
2021 Piotr Pogoda 2021-03-30 23:42:38
Sprawozdania za IV kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2021-03-30 14:11:15
Sprawozdania za IV kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2021-03-30 13:14:56
120.1 Marcin Lontkowski 2021-03-30 13:03:32
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-03-30 12:41:37
0050 Marcin Lontkowski 2021-03-30 11:12:49
0050 Marcin Lontkowski 2021-03-30 10:54:02
Deklaracja dostępności Marcin Lontkowski 2021-03-30 10:34:41
Deklaracja dostępności Marcin Lontkowski 2021-03-30 10:28:31
Dostępność Marcin Lontkowski 2021-03-30 10:21:28
Deklaracja dostępności Marcin Lontkowski 2021-03-30 09:23:35
Dystrybucja biletów Tomasz Guzik 2021-03-29 14:14:31
Dystrybucja biletów Tomasz Guzik 2021-03-29 14:12:27
Dystrybucja biletów Tomasz Guzik 2021-03-29 14:10:36
Dystrybucja biletów Tomasz Guzik 2021-03-29 14:08:09
Dystrybucja biletów Tomasz Guzik 2021-03-29 14:04:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-29 12:20:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kolonia Gosławicka I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-29 12:18:56
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2021-03-29 12:14:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Partyzancka II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-29 11:55:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Grudzice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-29 11:55:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Partyzancka II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-29 11:12:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-29 11:08:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-29 11:04:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Partyzancka II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-29 10:54:41
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-03-29 10:03:19
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-03-28 20:45:22
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-03-28 14:56:45
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-03-28 14:51:12
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-03-28 14:45:53
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-03-28 14:39:33
2021 Piotr Królikowski 2021-03-26 14:46:29
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-26 14:01:21
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-26 13:57:32
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-26 13:53:37
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-26 13:52:03
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2021-03-26 13:35:02
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2021-03-26 13:29:03
Komisja Budżetowa Joanna Panas 2021-03-26 13:17:13
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2021-03-26 13:10:08
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2021-03-26 13:02:11
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2021-03-26 12:56:57
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II Małgorzata Maćków 2021-03-26 12:37:58
120.1 Marcin Lontkowski 2021-03-26 12:17:45
0050 Marcin Lontkowski 2021-03-26 12:14:41
XXXVIII sesja Rady Miasta Opola - 25.03.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-03-26 08:25:52
120.1 Marcin Lontkowski 2021-03-25 13:12:12
0050 Marcin Lontkowski 2021-03-25 13:08:22
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2021-03-24 15:12:40
Rok 2021 Joanna Kaleta 2021-03-24 13:31:12
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Marcin Lontkowski 2021-03-24 13:13:13
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Marcin Lontkowski 2021-03-24 13:04:08
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Marcin Lontkowski 2021-03-24 12:47:40
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Marcin Lontkowski 2021-03-24 11:55:02
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie wycinki drzew na ul. Powstańców Śląskich Teresa Muc 2021-03-24 10:53:09
Wydział Spraw Obywatelskich Izabela Chorzewska 2021-03-24 10:01:14
Wydział Spraw Obywatelskich Izabela Chorzewska 2021-03-24 09:02:17
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie jakości powietrza w szkołach Teresa Muc 2021-03-24 08:35:08
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie sytuacji w Straży Miejskiej w Opolu Teresa Muc 2021-03-23 15:21:16
0050 Marcin Lontkowski 2021-03-23 14:22:57
120.1 Marcin Lontkowski 2021-03-23 14:20:24
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-03-23 12:29:48
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wyciętych drzew na ul. Powstańców Sląskich Teresa Muc 2021-03-23 11:44:32
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Barbara Szywalska 2021-03-23 10:24:03
2021 Karolina Burmistrz 2021-03-23 10:06:32
Zapytanie radnej Anny Łęgowik w sprawie zanieczyszczenia powietrza ul. św. Wojciecha Teresa Muc 2021-03-23 09:14:07
Zapytanie radnej Anny Łęgowik w sprawie zanieczyszczenia powietrza ul. św. Wojciecha Teresa Muc 2021-03-23 08:59:36
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oferty opolskich jednostek kultury dla dzieci i młodzieży Teresa Muc 2021-03-22 15:01:50
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-03-22 14:37:44
Rok 2021 Joanna Kaleta 2021-03-22 13:56:02
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-03-22 12:50:02
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Jolanta Początko 2021-03-22 12:30:40
Urząd Miasta Opola Jolanta Początko 2021-03-22 12:24:04
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2021-03-22 12:19:39
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-03-22 12:16:59
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2021-03-22 12:14:16
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Katarzyna Flis-Baranek 2021-03-22 12:14:05
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Jolanta Początko 2021-03-22 12:10:36
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-03-22 12:05:28
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-03-22 11:33:38
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2021-03-22 11:06:52
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2021-03-22 10:56:41
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2021-03-22 10:52:19
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2021-03-22 10:46:57
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2021-03-22 10:41:57
Wydział Geodezji i Kartografii Jolanta Początko 2021-03-22 10:38:20
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2021-03-22 10:33:47
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-03-22 10:21:12
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2021-03-22 10:07:54
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2021-03-22 10:00:10
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-03-22 09:56:25
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-03-22 09:51:23
Wydział Transportu Jolanta Początko 2021-03-22 09:37:46
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2021-03-22 09:24:24
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2021-03-22 09:18:04
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2021-03-22 09:13:35
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Katarzyna Flis-Baranek 2021-03-19 15:29:16
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Katarzyna Flis-Baranek 2021-03-19 15:27:18
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Katarzyna Flis-Baranek 2021-03-19 15:25:37
Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie nieruchomości Teresa Muc 2021-03-19 13:16:09
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie wykupu mieszkań komunalnych Teresa Muc 2021-03-19 13:08:08
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2021 Beata Baraniewicz 2021-03-19 12:10:33
Rok 2021 Joanna Kaleta 2021-03-19 08:27:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-19 08:11:38
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-03-18 20:16:19
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-03-18 19:58:48
Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizacje ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II wraz z budową Centrum integracyjno – przedszkolnego. Magdalena Brulewska 2021-03-18 15:07:39
Komisja Społeczna i Zdrowia Teresa Muc 2021-03-18 13:13:18
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie studni wodomierzowej przy Ozimskiej 180 Teresa Muc 2021-03-18 12:32:55
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-03-18 11:56:25
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-03-18 11:49:04
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-03-18 11:11:57
2021 Karolina Burmistrz 2021-03-18 09:20:48
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-17 15:39:10
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-17 15:37:41
„Prowadzenie działań ograniczających zagrożenia i szkody dla zdrowia psychicznego i fizycznego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w 2021 roku”. Zofia Duda-Bezara 2021-03-17 12:37:57
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2021-03-17 12:34:35
„Prowadzenie działań ograniczających zagrożenia i szkody dla zdrowia psychicznego i fizycznego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w 2021 roku”. Zofia Duda-Bezara 2021-03-17 12:29:30
Gminny program rewitalizacji Opola Weronika Bartyla 2021-03-17 12:25:50
Gminny program rewitalizacji Opola Weronika Bartyla 2021-03-17 12:23:52
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej śr/c 63PE do 0,5 MPa na terenie cz. dz. nr 97, 98, k.m. 3, obręb Wrzoski w Opolu nr UAB.6733.15.2 Katarzyna Iżykowska 2021-03-17 10:55:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej śr/c 63PE do 0,5 MPa na terenie cz. dz. nr 97, 98, k.m. 3, obręb Wrzoski w Opolu nr UAB.6733.15.2 Katarzyna Iżykowska 2021-03-17 10:54:55
Rok 2020 Joanna Kaleta 2021-03-17 10:42:55
Aktualności Weronika Bartyla 2021-03-17 10:01:57
Gminny program rewitalizacji Opola Weronika Bartyla 2021-03-17 09:53:02
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-03-17 07:36:13
2021 Artur Szatyński 2021-03-16 21:55:43
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-03-16 15:05:57
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2021-03-16 09:01:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-16 08:22:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-16 08:18:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-16 08:14:34
Zawiadomienie STRON_wszczęcie, wystąp. do organów o opinie_„Budowa hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Wschodniej” Magdalena Wójciak 2021-03-16 08:11:39
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-15 13:49:10
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-15 13:35:41
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oferty obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży Teresa Muc 2021-03-15 13:26:15
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-15 13:21:20
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oferty obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży Teresa Muc 2021-03-15 13:07:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-15 11:16:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-12 10:09:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-12 10:03:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-12 09:52:52
2021 Piotr Królikowski 2021-03-11 10:41:16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6730.10.2021.KI z dnia 11.03.2021 na terenie części dz. nr 242, 257, k.m. 4, obręb Gosławice w Opolu Katarzyna Iżykowska 2021-03-11 09:56:10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6730.10.2021.KI z dnia 11.03.2021 na terenie części dz. nr 242, 257, k.m. 4, obręb Gosławice w Opolu Katarzyna Iżykowska 2021-03-11 09:55:40
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6730.10.2021.KI z dnia 11.03.2021 na terenie części dz. nr 242, 257, k.m. 4, obręb Gosławice w Opolu Katarzyna Iżykowska 2021-03-11 09:55:20
Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: ozbudowa skrzyżowania Alei Solidarności z Aleją Witosa, na terenie dz. nr 92/4, 100/3, k.m. 2, obręb Kolonia Alicja Wieliczko 2021-03-11 09:13:22
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-03-11 08:49:07
2021 Piotr Pogoda 2021-03-10 21:10:24
XXXVIII sesja Rady Miasta Opola - 25.03.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-03-10 15:35:25
2021 Artur Szatyński 2021-03-10 15:34:56
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II Małgorzata Maćków 2021-03-10 15:30:39
XXXVIII sesja Rady Miasta Opola - 25.03.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-03-10 15:21:38
Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie potrzeb inwestycyjnych w opolskich przedszkolach Teresa Muc 2021-03-10 13:12:55
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie opłaty Teresa Muc 2021-03-10 13:08:06
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-03-10 11:51:40
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-03-10 11:37:41
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie naprawy nawierzchni Teresa Muc 2021-03-10 11:26:46
Sprawozdawczość IL 2020 Paweł Sadło 2021-03-10 10:17:57
Sprawozdania z realizacji Budżetu Obywatelskiego za 2020 r. Paweł Sadło 2021-03-10 10:11:47
Konkurs ofert na powierzenie w 2021 roku realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. "Biały ząbek" Justyna Hyziak 2021-03-09 14:22:07
XXXVII sesja Rady Miasta Opola - 25.02.2021 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2021-03-09 13:51:22
w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert Natalia Buczyńska 2021-03-09 11:04:49
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2021-03-09 09:35:24
Wydział Spraw Obywatelskich Małgorzata Tarkowska 2021-03-09 09:31:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-09 08:38:48
Oferta pozakonkursowa "W rozwoju dla seniorów" Agnieszka Nowacka 2021-03-09 08:35:21
Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych) Agnieszka Dudek 2021-03-09 08:29:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-09 08:28:48
Aktualności Weronika Bartyla 2021-03-09 08:17:19
Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej ... (wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej) Agnieszka Dudek 2021-03-09 08:16:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-09 08:10:38
Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej ... (wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej) Agnieszka Dudek 2021-03-09 08:08:04
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2021-03-08 14:03:17
Wydział Komunikacji Marcin Lontkowski 2021-03-08 13:29:08
Wydział Finansowania Oświaty Joanna Parobecka 2021-03-08 11:39:15
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2021-03-08 11:34:49
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie wycinka drzew na ul. Powstańców Śląskich Teresa Muc 2021-03-08 11:14:02
Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie danych chronionych Teresa Muc 2021-03-08 11:12:00
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-03-08 10:00:53
Zawiadomienie STRON_wszczęcie, wystąp. do organów o opinie_Budowa dróg w dzielnicy Sławice. Magdalena Wójciak 2021-03-08 09:50:12
Zawiadomienie STRON_wszczęcie, wystąp. do organów o opinie_Budowa dróg w dzielnicy Sławice.a Magdalena Wójciak 2021-03-08 09:48:20
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-03-08 07:18:31
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-03-05 14:43:00
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-03-05 14:40:51
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-05 13:54:41
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-05 13:51:16
Zapytanie radnej Alicji Wisniewskiej w sprawie odkomarzania Dzielnicy I Teresa Muc 2021-03-05 12:33:28
Interpelacja radnej Alicji Wiśniewskiej w sprawie nowych nasadzeń Teresa Muc 2021-03-05 12:27:31
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-03-05 10:53:26
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-03-05 07:21:00
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-03-04 19:30:53
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-03-04 19:26:19
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-03-04 19:16:51
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-03-04 19:14:20
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-03-04 19:09:19
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-03-04 19:03:43
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-04 16:39:24
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-04 16:31:12
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-04 16:29:10
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-04 16:27:23
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2021-03-04 14:33:03
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie cmentarza przy ul. Wrocławskiej Teresa Muc 2021-03-04 12:48:11
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-03-04 09:22:18
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-03 13:47:21
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-03 13:45:21
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2021-03-03 10:12:27
2021 Karolina Burmistrz 2021-03-03 09:53:36
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-03-02 15:21:21
Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie lustra komunikacyjnego przy skrzyżowaniu ul. Odrodzenia i Wyszomirskiego Teresa Muc 2021-03-02 13:17:21
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-03-02 12:28:55
Świadczenie powszechnych usług pocztowych oraz usług dodanych Joanna Szurgut 2021-03-02 11:15:24
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie zniżek dla ozdrowieńców Teresa Muc 2021-03-02 10:53:24
Aktualności Weronika Bartyla 2021-03-02 08:08:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-02 08:03:35
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście I" w Opolu w Opolu Anna Caputa 2021-03-02 07:57:24
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-03-01 13:56:58
OKS ODRA OPOLE Spółka Akcyjna Anna Habzda 2021-03-01 09:55:04
Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu Anna Habzda 2021-03-01 09:49:31
2021 Piotr Królikowski 2021-03-01 09:33:39
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-03-01 09:30:15
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-02-26 13:37:00
XXXVII sesja Rady Miasta Opola - 25.02.2021 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2021-02-26 13:22:25
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola nr BNSP.6833.31.2020.ELŚ o przesunięciu terminu załatwienia sprawy (dot. ustalenia odszkodowania za działkę nr 86/69 am 37 Szczepanowice) Adam Kordek 2021-02-26 13:20:44
Decyzja Prezydenta Miasta Opola nr BNSP.6833.33.2020.ELŚ (dot. ustalenia odszkodowania za działkę nr 157/8 am 39 Szczepanowice przejętą pod drogę publiczną) Adam Kordek 2021-02-26 13:20:30
Decyzja Prezydenta Miasta Opola nr BNSP.6833.32.2020.ELŚ (dot. ustalenia odszkodowania za działkę nr 104/31 am 36 Szczepanowice przejętą pod drogę publiczną) Adam Kordek 2021-02-26 13:20:08
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola nr BNSP.6833.31.2020.ELŚ o przesunięciu terminu załatwienia sprawy (dot. ustalenia odszkodowania za działkę nr 86/69 am 37 Szczepanowice przejętą pod drogę public Adam Kordek 2021-02-26 13:16:23
Decyzja Prezydenta Miasta Opola nr BNSP.6833.32.2020.ELŚ (dot. ustalenia odszkodowania za działkę nr 104/31 am 36 Szczepanowice przejętą pod drogę publiczną) Adam Kordek 2021-02-26 13:08:52
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2021-02-26 12:19:18
Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Opola Krzysztof Biliński 2021-02-26 11:30:34
Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Anna Habzda 2021-02-26 10:45:10
Sprawozdania za IV kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2021-02-26 10:22:49
Sprawozdania za IV kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2021-02-26 10:14:32
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-02-26 07:48:34
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-02-25 18:32:42
Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ciepła dla NGO Teresa Muc 2021-02-25 14:47:25
Zapytanie radnego Michała Nowaka w sprawie warunków panujących na opolskich drogach w związku z opadami śniegu Teresa Muc 2021-02-25 14:43:20
XXXVII sesja Rady Miasta Opola - 25.02.2021 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2021-02-25 14:41:08
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie Patrycja Remisz 2021-02-25 14:34:39
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie odśnieżania miasta Opola Teresa Muc 2021-02-25 14:31:22
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2021-02-25 14:00:26
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2021 Beata Baraniewicz 2021-02-25 13:47:50
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie śluz rowerowych Justyna Nagel 2021-02-25 12:01:47
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2021-02-25 11:42:06
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2021-02-25 11:34:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Partyzancka - Folwark w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-25 10:53:30
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie pomocy dla NGO Teresa Muc 2021-02-25 10:51:51
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie Opola Zachodniego Teresa Muc 2021-02-25 10:39:20
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-02-25 10:35:52
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Malinowska 2021-02-25 09:27:56
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2021-02-24 12:55:21
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2021-02-24 12:08:14
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2021-02-24 12:03:01
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-02-24 11:13:13
Komisja Społeczna i Zdrowia Justyna Nagel 2021-02-24 10:57:07
Komisja Rewizyjna Justyna Nagel 2021-02-24 10:47:19
Komisja Rewizyjna Justyna Nagel 2021-02-24 10:10:51
Komisja Rewizyjna Justyna Nagel 2021-02-24 09:53:53
Wyniki konkursu Agnieszka Nowacka 2021-02-23 15:20:15
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie odśnieżania miasta Opola Teresa Muc 2021-02-23 14:09:46
Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej ... (wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej) Agnieszka Dudek 2021-02-23 13:52:57
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oszczędności poczynionych w jednostkach i spółkach miejskich w 2020 r. Teresa Muc 2021-02-23 10:03:23
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie części działek nr 242, 257 k.m. 4, obr. Gosławice w Opolu nr UAB.6733.10.20 Amadeusz Duchnik 2021-02-23 09:41:57
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie części działek nr 242, 257 k.m. 4, obręb Gosławice w Opolu dla inwestycji: Amadeusz Duchnik 2021-02-23 09:40:04
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie Patrycja Remisz 2021-02-22 15:28:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-22 14:46:18
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-02-22 14:34:54
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-02-22 14:32:37
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-02-22 14:27:43
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-02-22 14:25:09
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-02-22 14:19:54
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-02-22 14:17:50
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-02-22 14:14:56
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-02-22 14:10:23
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-02-22 14:07:44
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-02-22 14:06:05
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-02-22 14:04:28
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-02-22 14:02:00
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-02-22 13:59:32
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2021-02-22 12:06:25
UPUBLICZN._wniosek+raport ooś_DŚ przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń magazynowo-warsztatowych na pomieszczenia magazynowania odpadów medycznych i weterynaryjnych na Magdalena Wójciak 2021-02-22 11:08:39
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Małgorzata Maćków 2021-02-22 10:48:17
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-02-22 08:36:29
2021 Karolina Burmistrz 2021-02-21 07:30:11
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-02-19 15:05:14
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-02-19 15:03:01
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-02-19 14:51:09
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-02-19 14:43:22
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-02-19 14:39:50
120.1 Marcin Lontkowski 2021-02-19 13:32:35
0050 Marcin Lontkowski 2021-02-19 13:20:15
120.1 Marcin Lontkowski 2021-02-19 13:10:08
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie rocznicy III Powstania Śląskiego Teresa Muc 2021-02-19 13:07:05
120.1 Marcin Lontkowski 2021-02-19 12:55:50
0050 Marcin Lontkowski 2021-02-19 12:51:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-19 09:15:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-19 08:39:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-19 08:33:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-19 08:25:54
2021 Piotr Pogoda 2021-02-18 20:02:51
2021 Piotr Królikowski 2021-02-18 09:10:31
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2021-02-18 08:16:19
Opłata targowa na 2017 rok Jadwiga Kost 2021-02-17 22:16:18
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-02-17 16:21:55
2021 Piotr Pogoda 2021-02-17 15:16:40
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2021-02-17 13:30:58
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2021-02-17 13:10:22
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-02-17 11:20:31
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-02-17 11:15:22
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-02-17 10:16:36
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2021-02-17 10:01:34
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2021-02-17 09:47:24
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-02-17 08:38:22
Konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Jadwiga Kost 2021-02-16 17:17:50
2021 Piotr Pogoda 2021-02-16 16:48:59
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Jadwiga Kost 2021-02-16 14:11:27
MPP-P w Opolu Jadwiga Kost 2021-02-16 14:02:25
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-02-16 13:45:02
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Jadwiga Kost 2021-02-16 13:42:52
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Jadwiga Kost 2021-02-16 13:37:13
Zapytanie radnej Anny Łęgowik w sprawie wycinki drzew na ul. Wojska Polskiego Teresa Muc 2021-02-16 13:19:17
Interpelacja radnej Anny Łęgowik w sprawie problemu komunikacyjnego Teresa Muc 2021-02-16 13:16:14
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2021-02-16 12:21:57
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2021-02-16 12:07:07
Wydział Spraw Obywatelskich Małgorzata Tarkowska 2021-02-16 12:01:31
Wydział Spraw Obywatelskich Małgorzata Tarkowska 2021-02-16 11:49:40
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2021-02-16 11:47:52
Wydział Spraw Obywatelskich Małgorzata Tarkowska 2021-02-16 11:46:27
XXXVI sesja Rady Miasta Opola - 9.02.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-02-16 11:42:50
Zapytanie radnej Anny Łęgowik w sprawie odbioru śmieci z terenu Wspólnoty ul. 1-go Maja Teresa Muc 2021-02-16 11:38:43
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2021-02-16 11:03:50
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Katarzyna Flis-Baranek 2021-02-16 09:57:34
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2021-02-16 09:52:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-16 09:18:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-16 09:14:34
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-02-16 08:47:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-16 08:46:56
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-02-16 08:41:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-16 08:22:29
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Tomasz Łysek 2021-02-15 15:25:33
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2021-02-15 15:08:37
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-02-15 14:10:58
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-02-15 14:06:56
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-02-15 09:15:55
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-15 09:10:45
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2021-02-15 08:57:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-15 08:07:10
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2021-02-15 08:03:54
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2021-02-15 07:52:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-15 07:47:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-15 07:41:47
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-02-12 16:00:21
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-02-12 13:55:59
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2021-02-12 13:41:13
Konkursy 2021 Justyna Hyziak 2021-02-12 13:39:53
„Prowadzenie działań ograniczających zagrożenia i szkody dla zdrowia psychicznego i fizycznego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w 2021 roku”. Zofia Duda-Bezara 2021-02-12 13:32:04
Konkursy 2021 Zofia Duda-Bezara 2021-02-12 13:23:56
Konkursy 2021 Zofia Duda-Bezara 2021-02-12 12:59:38
Rewitalizacja Weronika Bartyla 2021-02-12 09:25:52
Rewitalizacja Weronika Bartyla 2021-02-12 09:22:31
Jak zgłosić zgromadzenie Natalia Bugańska 2021-02-12 08:44:53
2021 Natalia Bugańska 2021-02-11 15:14:24
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2021-02-11 14:07:06
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2021-02-11 13:10:29
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2021-02-11 11:44:29
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2021-02-11 11:41:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-11 11:36:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zbożowej w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-11 11:32:37
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-02-11 10:47:08
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-02-11 10:44:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-11 10:04:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-11 10:00:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-11 09:50:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-11 09:45:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy W. Korfantego w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-11 09:38:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-11 09:31:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-11 09:28:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-11 09:24:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-11 09:15:24
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-11 08:15:24
0050 Jadwiga Kost 2021-02-11 07:52:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-10 15:04:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-10 14:59:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-10 14:55:29
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2021-02-10 14:37:39
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2021-02-10 14:26:09
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2021-02-10 14:00:09
Rok 2021 Joanna Kaleta 2021-02-10 13:51:16
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-02-10 13:33:22
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-02-10 13:31:14
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-02-10 11:59:38
Rok 2020 Joanna Kaleta 2021-02-10 11:45:39
Rok 2020 Joanna Kaleta 2021-02-10 11:32:36
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-02-10 11:24:00
interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie rocznicy III Powstania Śląskiego Teresa Muc 2021-02-10 10:42:18
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oszczędności poczynione w jednostkach i spółkach miejskich w 2020 r. Teresa Muc 2021-02-10 10:39:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-10 09:54:28
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-02-10 08:52:25
2021 Piotr Królikowski 2021-02-10 08:17:25
Podatek od środków transportowych 2021 Piotr Peer 2021-02-10 08:06:02
XXXVI sesja Rady Miasta Opola - 9.02.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-02-09 10:52:08
XXXVI sesja Rady Miasta Opola - 9.02.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-02-09 10:48:11
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie wydatków na promocję w internecie Teresa Muc 2021-02-09 09:51:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-09 09:44:38
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2021-02-09 09:37:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-09 09:27:42
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie ogrzewania ZOO Opole Teresa Muc 2021-02-09 09:12:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-09 08:46:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-09 08:42:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-09 08:38:40
Aktualności Weronika Bartyla 2021-02-09 08:34:57
Aktualności Weronika Bartyla 2021-02-09 08:32:55
Aktualności Weronika Bartyla 2021-02-09 08:26:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-09 08:15:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-09 08:03:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-09 07:50:56
ODDWOŁANIE Katarzyna Piasecka 2021-02-08 15:35:52
Odwołanie Katarzyna Piasecka 2021-02-08 15:18:22
Odwołanie Katarzyna Piasecka 2021-02-08 15:17:46
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-02-08 13:53:59
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-02-08 13:08:23
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2021-02-05 11:24:15
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2021-02-05 10:58:12
2021r. Marcin Lontkowski 2021-02-05 10:00:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-05 09:57:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-05 09:47:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-05 09:39:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-05 09:11:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-05 09:07:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-05 08:57:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-05 08:52:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-05 08:48:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-05 08:45:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-05 08:41:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-05 08:39:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-05 08:36:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-05 08:31:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-05 08:24:31
Wyszukiwarka uchwał Rady Miasta Opola Marek Kulig 2021-02-04 11:43:19
2021 Piotr Królikowski 2021-02-04 11:09:21
XXXV sesja Rady Miasta Opola - 28.01.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-02-04 08:56:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-04 07:23:22
Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024) Patryk Śróda 2021-02-03 13:20:52
Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024) Patryk Śróda 2021-02-03 13:01:12
2021 Karolina Burmistrz 2021-02-02 19:40:00
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2021-02-01 21:31:48
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2021-02-01 21:29:05
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2021-02-01 21:26:29
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2021-02-01 21:22:35
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2021-02-01 21:20:30
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2021-02-01 21:16:50
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2021-02-01 21:15:09
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2021-02-01 21:12:59
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2021-02-01 20:02:12
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2021-02-01 19:58:52
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2021-02-01 19:48:41
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2021-02-01 19:44:54
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2021-02-01 19:42:46
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2021-02-01 18:38:40
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2021-02-01 15:09:15
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Weronika Bartyla 2021-02-01 14:20:25
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Weronika Bartyla 2021-02-01 14:15:48
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie szpitala tymczasowego w Opolu Teresa Muc 2021-02-01 11:27:39
XXXV sesja Rady Miasta Opola - 28.01.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-01-29 15:13:44
obwieszczenie o wydaniu decyzji ulicp nr UAB.6733.53.2020.JK z dnia 29.01.2021 Jacek Kozak 2021-01-29 12:09:54
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Marcin Lontkowski 2021-01-29 11:41:46
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Marcin Lontkowski 2021-01-29 11:31:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-29 09:50:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-29 09:41:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-29 09:25:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-29 09:15:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-29 08:57:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "plac dworcowy" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-29 08:50:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-29 08:34:30
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ZRID - budowa drogi gminnej Wrzoski etap I Anna Bednorz 2021-01-29 07:39:33
2021 Karolina Burmistrz 2021-01-28 19:22:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Budowlanych i Nysy Łużyckiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-28 15:05:19
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-28 14:35:02
Komisje Rady Miasta Aleksandra Lukosz 2021-01-28 14:03:19
XXXV sesja Rady Miasta Opola - 28.01.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-01-28 13:21:33
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Kamilla Wieczorek 2021-01-28 12:48:20
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-01-28 12:21:19
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-01-28 12:11:17
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-01-28 11:37:18
Odbiór odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych na terenie miasta Opola Joanna Szurgut 2021-01-28 11:24:36
Założenie i pielęgnacja kwietników zlokalizowanych na terenie miasta Opola w ramach zakładania i utrzymania teren w zieleni miejskiej Joanna Szurgut 2021-01-28 11:06:36
Świadczenie powszechnych usług pocztowych oraz usług dodanych Joanna Szurgut 2021-01-28 10:56:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-27 14:44:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-27 12:06:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-27 12:00:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-27 11:44:04
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2021 Beata Baraniewicz 2021-01-27 11:40:58
Obwieszczenie PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ZRID - Wrzoski etap I Anna Bednorz 2021-01-27 11:36:55
Obwieszczenie Anna Bednorz 2021-01-27 11:36:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Skansen" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-27 09:53:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-27 09:15:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIa" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-27 08:57:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-27 08:40:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice III" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-27 08:25:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-27 08:15:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-26 13:30:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-26 12:42:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-26 12:29:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-26 12:16:49
Zapytanie radnego Łukasza Sowady w sprawie kosztorysów inwestycyjnych wynikających z dokumentacji technicznej budowy dróg oraz planowane terminy realizacji zadań i regulowania kwestii własnośi dróg Teresa Muc 2021-01-26 12:09:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-26 11:10:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-26 10:47:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-26 10:37:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-26 10:19:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-26 10:00:32
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-01-26 09:02:08
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-01-26 08:56:10
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-01-25 14:36:04
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-01-25 14:30:48
Pozostałe Jednostki Grzegorz Filipkowski 2021-01-25 12:51:17
Miejskie Centrum Świadczeń Grzegorz Filipkowski 2021-01-25 12:23:28
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-01-25 12:14:03
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-01-25 12:08:55
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-25 11:28:24
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-01-25 11:24:49
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-01-25 11:15:14
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-01-25 11:10:14
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2021-01-22 13:34:00
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2021-01-22 13:10:00
2021 Karolina Burmistrz 2021-01-22 09:45:33
2021 Karolina Burmistrz 2021-01-22 09:43:13
2020 Karolina Burmistrz 2021-01-22 09:04:38
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Agnieszka Skwarczyńska 2021-01-22 08:50:08
2021 Karolina Burmistrz 2021-01-22 08:48:00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Kamilla Wieczorek 2021-01-21 13:50:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kanał Ulgi-ulica Krapkowicka" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-21 13:20:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Olimpijskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-21 13:15:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zbożowej w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-21 13:01:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-21 12:35:34
Opinia RIO - deficyt Magdalena Buksa-Mendel 2021-01-21 12:02:40
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2021-01-21 11:58:43
Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie obszaru rewitalizacji Teresa Muc 2021-01-21 11:52:54
Opinia RIO - deficyt Magdalena Buksa-Mendel 2021-01-21 11:47:36
Opinia RIO - kwota długu na lata 2021-2040 Magdalena Buksa-Mendel 2021-01-21 11:40:03
Opinia RIO - kwota długu na lata 2021-2040 Magdalena Buksa-Mendel 2021-01-21 11:36:40
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie miejsc przetrzymywania pojemników na odpady komunalne Teresa Muc 2021-01-21 11:36:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-21 11:18:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na południe od ulicy Tarnopolskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-21 11:02:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-21 10:47:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście III" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-21 10:29:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Górnej w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-21 10:23:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wiejskiej - Brzozowej w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-21 10:14:55
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Krapkowickiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-21 10:09:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szczepanowic w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-21 09:57:56
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2021-01-21 09:53:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Mikołaja w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-21 09:48:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście II - centrum" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-21 09:36:27
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-21 07:59:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-20 13:04:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Opolu - Grudzicach (Północ) Weronika Bartyla 2021-01-20 12:53:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic: 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej - Ludowej w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-20 12:33:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście I - Wyspa Pasieka" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-20 12:27:08
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2021-01-20 12:10:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-20 12:09:22
Informacja dotycząca projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie miasta Opola w roku 2021 Marta Marcjasz 2021-01-20 12:00:53
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-20 11:53:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Groszowice - Metalchem w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-20 11:38:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Malinka w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-20 11:15:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-20 10:47:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Głogowskiej - Rejtana w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-20 10:06:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-20 09:40:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy Alei Wincentego Witosa - ul. Lwowskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-20 09:13:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji i usług osiedla ZWM w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-20 08:56:25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Krzanowicką i rzeką Swornicą w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-20 08:44:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gawędy, Jana Sobieskiego i Grodzkiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-20 08:37:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie: ulicy Budowlanych - Jana III Sobieskiego, obwodnicy północnej miasta Opola, terenów PKP i terenów o funkcji wytwórc Weronika Bartyla 2021-01-20 08:24:49
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 93 k.m.3 obr. Gru Amadeusz Duchnik 2021-01-19 15:04:56
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 93 k.m.3 obr. Gru Amadeusz Duchnik 2021-01-19 15:04:42
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola nr BNSP.6833.31.2020.ELŚ Adam Kordek 2021-01-19 12:55:23
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2021-01-19 12:08:48
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2021 Beata Baraniewicz 2021-01-19 10:30:05
PLANZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2021-01-18 16:38:09
Częściowa zmiana miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Opolu - Malinie Weronika Bartyla 2021-01-18 14:58:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego Opole - Bierkowice Weronika Bartyla 2021-01-18 14:51:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Bolko I" w Opolu wraz z obrzeżem Weronika Bartyla 2021-01-18 14:46:08
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Groszowice III" w Opolu wraz z obrzeżem Weronika Bartyla 2021-01-18 14:39:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego dzielnicy Grudzice - Południe w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-18 14:32:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Wiejskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-18 14:27:25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Grotowice w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-18 14:05:01
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-01-18 12:46:55
Świadczenie powszechnych usług pocztowych oraz usług dodanych Joanna Szurgut 2021-01-18 12:15:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Odra II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-18 11:07:26
Zmiana planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego Opole - Malina Weronika Bartyla 2021-01-18 11:03:28
Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego Kolonia Gosławicka - Północ w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-18 10:04:36
Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego Kolonia Gosławicka - Północ w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-18 09:39:54
Aktualności Weronika Bartyla 2021-01-18 09:17:48
2020 Andrzej Karbowniczek 2021-01-16 18:38:48
2020 Andrzej Karbowniczek 2021-01-16 17:59:58
Aktualności Weronika Bartyla 2021-01-15 11:10:44
Jak zgłosić zgromadzenie Natalia Bugańska 2021-01-15 08:52:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-15 07:58:18
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola Stanisław klimek 2021-01-14 14:50:57
Budżet miasta Opola na 2021 r. Stanisław klimek 2021-01-14 14:44:33
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2021-01-14 13:24:54
Zwrot podatku akcyzowego Piotr Peer 2021-01-14 13:11:46
Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I), porządkowanie użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej oraz ... Agnieszka Galka 2021-01-14 12:25:46
Ogłoszenie w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji egib dla obrębu Opole m.Opola Iwona Adamowicz 2021-01-14 11:53:10
Ogłoszenie w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji egib dla obrębu Opole m.Opola Iwona Adamowicz 2021-01-14 10:04:00
XXXIV sesja Rady Miasta Opola - 29.12.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2021-01-14 10:00:18
Żłobek Matki Polki w Opolu Katarzyna Osiecka 2021-01-14 08:01:22
2021 Natalia Bugańska 2021-01-13 14:03:41
Sprawozdania z realizacji Budżetu Obywatelskiego za 2020 r. Paweł Sadło 2021-01-13 13:39:38
Świadczenie powszechnych usług pocztowych oraz usług dodanych Joanna Szurgut 2021-01-13 11:45:47
Druk magazynu miejskiego „Opole i kropka” Jan bieniuszewicz 2021-01-13 10:55:26
Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I), porządkowanie użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej oraz ... Agnieszka Galka 2021-01-12 12:13:19
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Kamilla Wieczorek 2021-01-12 12:13:06
Świadczenie usług telekomunikacyjnych, wraz z zakupem sprzętu, przekazania kart SIM oraz usług dodatkowych Kamilla Wieczorek 2021-01-12 11:22:14
2021 Karolina Burmistrz 2021-01-12 10:23:30
Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I’’ w zakresie: ,,Budowa Centrum Przesiadkowego w rej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2021-01-11 15:08:24
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-11 13:23:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-11 13:11:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-11 13:08:20
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Weronika Bartyla 2021-01-11 12:48:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-11 12:42:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-11 12:36:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-11 12:17:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-11 12:14:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-01-11 12:12:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-01-11 12:12:10
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2021-01-11 12:00:33
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2021 Beata Baraniewicz 2021-01-11 11:34:34
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Weronika Bartyla 2021-01-11 09:01:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-11 08:49:51
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2021-01-11 08:36:55
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-11 08:17:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-11 08:08:20
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-01-08 11:31:13
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2021-01-08 10:39:50
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2021-01-08 10:35:45
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2021-01-08 09:59:55
XXXII sesja Rady Miasta Opola - 26.11.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2021-01-08 09:48:43
XXXIII sesja Rady Miasta Opola - 17.12.2020 r. Aleksandra Lukosz 2021-01-08 09:45:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Krzysztof Bucher 2021-01-08 09:41:54
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2021-01-08 09:38:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Krzysztof Bucher 2021-01-08 09:38:04
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2021-01-08 09:16:11
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej: Park 800-lecia Miasta Opola Joanna Szurgut 2021-01-07 12:06:24
2020 Karolina Burmistrz 2021-01-07 09:41:04
2020 Karolina Burmistrz 2021-01-05 17:54:37
AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2019 Marcin Lontkowski 2021-01-05 14:13:08
WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r. Marcin Lontkowski 2021-01-05 14:10:20
Druk magazynu miejskiego „Opole i kropka” Jan bieniuszewicz 2021-01-05 13:24:30
Założenie i pielęgnacja kwietników zlokalizowanych na terenie miasta Opola w ramach zakładania i utrzymania teren w zieleni miejskiej Joanna Szurgut 2021-01-05 13:15:23
Podatek od środków transportowych 2021 Piotr Peer 2021-01-05 12:12:23
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2021-01-05 10:35:51
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2021-01-05 09:56:20
AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r. Marcin Lontkowski 2021-01-04 12:32:41
WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r. Marcin Lontkowski 2021-01-04 12:01:47
WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r. Marcin Lontkowski 2021-01-04 11:49:27
AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r. Marcin Lontkowski 2021-01-04 11:43:32
Godziny urzędowania Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2021-01-04 09:46:16
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2020-12-31 13:23:13
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Kamilla Wieczorek 2020-12-31 11:10:03
Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4210.153m.2020.KR w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego- Dzielnica VII Piotr Makarowski 2020-12-31 11:07:05
Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4210.153m.2020.KR w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego- Dzielnica VII Piotr Makarowski 2020-12-31 11:05:57
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-12-31 08:30:21
Informacja o realizowaniu przez Miasto Opole partnerskiego projektu pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Aniela Wojtowicz 2020-12-30 16:08:32
Informacja o realizowaniu przez Miasto Opole partnerskiego projektu pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Aniela Wojtowicz 2020-12-30 16:07:39
Informacja o realizowaniu przez Miasto Opole partnerskiego projektu pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Aniela Wojtowicz 2020-12-30 16:06:31
Informacja o realizowaniu przez Miasto Opole partnerskiego projektu pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Aniela Wojtowicz 2020-12-30 16:05:54
Informacja o realizowaniu przez Miasto Opole partnerskiego projektu pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Aniela Wojtowicz 2020-12-30 15:58:34
Informacja o realizowaniu przez Miasto Opole partnerskiego projektu pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Aniela Wojtowicz 2020-12-30 15:53:52
Informacja o realizowaniu przez Miasto Opole partnerskiego projektu pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Aniela Wojtowicz 2020-12-30 15:49:41
Informacja o realizowaniu przez Miasto Opole partnerskiego projektu pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Aniela Wojtowicz 2020-12-30 15:48:22
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-12-30 14:44:23
Jak zgłosić zgromadzenie Natalia Bugańska 2020-12-30 14:38:49
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie miejsc przetrzymywania pojemników na odpady komunalne Teresa Muc 2020-12-30 13:48:18
Aneks do Porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 31.12.2013 r. pomiędzy Miastem Opole a Gminą Komprachcice w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Adriana Kotarska 2020-12-30 13:46:29
Komisja Społeczna i Zdrowia Justyna Nagel 2020-12-30 13:31:12
Aneks do Porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 31.12.2013 r. pomiędzy Miastem Opole a Gminą Dąbrowa w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowegoAneks do Porozumienia m Adriana Kotarska 2020-12-30 13:08:43
Konkurs ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie w latach 2021-2022 placówek wsparcia dziennego Marcin Lontkowski 2020-12-30 13:05:40
Porozumienie międzygminne z Gminą Komprachcice w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na 2014 rok Adriana Kotarska 2020-12-30 13:04:12
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.2.LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU, RYNEK 28-29 Katarzyna Piasecka 2020-12-30 11:51:11
Biuro Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2020-12-30 10:00:21
Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola [...] Jan bieniuszewicz 2020-12-30 09:55:30
XXXIV sesja Rady Miasta Opola - 29.12.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-12-29 15:04:03
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-12-29 14:54:08
XXXIV sesja Rady Miasta Opola - 29.12.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-12-29 14:50:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Krzysztof Bucher 2020-12-29 14:46:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-12-29 14:42:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-12-29 14:38:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Krzysztof Bucher 2020-12-29 14:36:03
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2020-12-29 13:39:18
Ramowy plan sesji Rady Miasta Opola na 2020 rok Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-12-29 13:18:05
Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku w formie wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego dla dzieci z województwa opolskiego do miejscowości w Polsce w ramach projektu pt. „Trudny start, lepsza przyszło Dariusz Dzierżak 2020-12-29 12:28:51
Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I), porządkowanie użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej oraz ... Agnieszka Galka 2020-12-29 12:28:28
Porozumienie międzygminne z Gminą Prószków w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na 2019 rok Adriana Kotarska 2020-12-28 20:28:17
Porozumienie międzygminne z Gminą Dąbrowa w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na 2014 rok Adriana Kotarska 2020-12-28 20:20:44
Porozumienie międzygminne z Gminą Łubniany w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na 2019 rok Adriana Kotarska 2020-12-28 20:16:54
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-12-28 14:44:46
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2020-12-28 14:43:27
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-12-28 14:42:38
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2020-12-28 14:38:58
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2020-12-28 14:26:55
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa linii kablowej średniego i niskiego napięcia wraz ze stacją transformatorową słupową do zasilania domu jednorodzinnego Jacek Kozak 2020-12-28 13:20:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Weronika Bartyla 2020-12-28 11:49:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Weronika Bartyla 2020-12-28 11:40:19
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie Opola Zachodniego Teresa Muc 2020-12-28 11:28:42
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-12-27 14:08:25
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-12-27 14:01:46
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-12-23 15:15:00
Odławianie i leczenie dzikich zwierząt z terenu miasta Opola Agnieszka Galka 2020-12-23 13:41:45
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-12-23 13:34:42
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie oświetlenia ulic w Grudzicach Teresa Muc 2020-12-23 11:49:55
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie drzew do wycinki Teresa Muc 2020-12-23 11:06:17
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie uporządkowania parku przy ul. Rydla w Grudzicach Teresa Muc 2020-12-23 11:01:09
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-12-23 11:00:37
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-12-23 10:58:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-12-23 10:48:03
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-12-23 10:45:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-12-23 10:42:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-12-23 10:39:52
2020 Artur Szatyński 2020-12-23 10:29:28
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2021 – 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom - posiłki i usługi opiekuńcze Agnieszka Malinowska 2020-12-22 16:25:22
Godziny urzędowania Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2020-12-22 15:26:55
Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I), porządkowanie użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej oraz ... Agnieszka Galka 2020-12-22 14:30:00
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-12-22 13:51:31
Wydział Organizacyjny Joanna Sagan 2020-12-22 12:49:03
Wydział Organizacyjny Joanna Sagan 2020-12-22 12:46:22
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 Małgorzata Maćków 2020-12-22 12:45:48
Wydział Organizacyjny Joanna Sagan 2020-12-22 12:43:53
Wydział Organizacyjny Joanna Sagan 2020-12-22 12:41:53
Wydział Organizacyjny Joanna Sagan 2020-12-22 12:38:45
Świadczenie usług telekomunikacyjnych, wraz z zakupem sprzętu, przekazania kart SIM oraz usług dodatkowych Katarzyna Bil 2020-12-22 12:17:58
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-12-21 22:33:57
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-12-21 22:21:09
Odbiór odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych na terenie miasta Opola Joanna Szurgut 2020-12-21 15:21:42
Odbiór odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych na terenie miasta Opola Joanna Szurgut 2020-12-21 15:21:01
Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I), porządkowanie użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej oraz ... Magdalena Brulewska 2020-12-21 15:17:38
Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola [...] Jan bieniuszewicz 2020-12-21 14:56:28
Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola [...] Jan bieniuszewicz 2020-12-21 14:54:23
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-12-21 14:33:47
Usługi pocztowe Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-12-21 12:50:25
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-12-21 12:28:44
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-12-21 12:21:52
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-12-21 11:23:39
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. RZECZNEJ (DZ. NR 3/2, KM 16, OBR. GROSZOWICE) Joanna Kubacka 2020-12-21 09:40:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2020-12-21 08:25:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-12-21 08:17:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Weronika Bartyla 2020-12-21 08:09:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2020-12-21 07:58:53
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-12-18 14:40:28
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-12-18 14:38:55
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2020-12-18 12:27:28
Świadczenie usług telekomunikacyjnych, wraz z zakupem sprzętu, przekazania kart SIM oraz usług dodatkowych Kamilla Wieczorek 2020-12-18 12:11:35
Komisja Rewizyjna Justyna Nagel 2020-12-18 12:01:25
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2020-12-18 11:43:52
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-12-18 11:18:47
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-12-18 11:17:17
XXXII sesja Rady Miasta Opola - 26.11.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-12-18 11:12:10
Biuro Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2020-12-18 10:57:22
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. OJCA JÓZEFA CZAPLAKA (DZ. NR 20/6, KM 45, OBR. OPOLE) Joanna Kubacka 2020-12-18 10:39:38
Dostawa 5 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych klasy MAXI (12-metrowych) napędzanych silnikiem elektrycznym, wraz z dostawą i montażem infrastruktury ładowania, w ramach projekt Magdalena Brulewska 2020-12-18 08:27:48
Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie mapy z wyznaczonymi trasami i ścieżkami rowerowymi Teresa Muc 2020-12-18 08:20:17
Autopoprawka 2 do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Maria Dutkiewicz 2020-12-17 15:44:29
XXXIII sesja Rady Miasta Opola - 17.12.2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-12-17 15:12:37
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-12-17 15:11:25
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-12-17 14:37:51
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2020-12-17 14:35:49
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2020-12-17 14:27:53
Odławianie i leczenie dzikich zwierząt z terenu miasta Opola Agnieszka Galka 2020-12-17 12:12:03
Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Opola Krzysztof Biliński 2020-12-17 12:06:43
Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Opola Krzysztof Biliński 2020-12-17 12:05:16
Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Opola Krzysztof Biliński 2020-12-17 12:01:45
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2020-12-17 11:29:20
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie remontow drog w Opolu Teresa Muc 2020-12-17 10:30:51
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie skargi mieszkanki na uchwałę XXX/604/20 Rady Miasta z dnia 24 września 2020r. Teresa Muc 2020-12-17 10:26:14
Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie mapy z wyznaczonymi trasami i ścieżkami rowerowymi Teresa Muc 2020-12-17 10:23:04
Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie mapy z wyznaczonymi trasami i ścieżkami rowerowymi Teresa Muc 2020-12-17 10:18:46
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-12-17 09:11:46
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2020-12-16 15:07:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-12-16 14:51:14
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Marcin Lontkowski 2020-12-16 14:40:29
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-12-16 13:52:34
Biuro Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2020-12-16 13:14:33
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2020-12-16 11:43:10
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2020-12-16 11:06:26
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2020-12-16 11:01:00
Zawiad. stron postęp. o wydanej DECYZJI_„Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV SILESIA) o łącznej mocy do 5 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą”, realizowanego na dzia Magdalena Wójciak 2020-12-16 08:58:50
Zawiad. stron postęp. o wydanej DECYZJI_„Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV SILESIA) o łącznej mocy do 5 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą”, realizowanego na dzia Magdalena Wójciak 2020-12-16 08:50:11
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-12-15 23:51:24
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-12-15 23:46:34
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-12-15 23:39:16
2020 Piotr Królikowski 2020-12-15 22:58:20
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2020-12-15 14:52:02
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-12-15 14:41:01
Opinia RIO w Opolu - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola (wg projektu) Magdalena Buksa-Mendel 2020-12-15 13:50:46
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie miejsc przetrzymywania pojemników na odpady komunalne Teresa Muc 2020-12-15 13:49:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2020-12-15 13:43:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2020-12-15 13:38:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-12-15 13:36:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2020-12-15 13:31:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Weronika Bartyla 2020-12-15 13:28:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2020-12-15 13:23:40
Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola [...] Jan bieniuszewicz 2020-12-15 13:07:08
Opinia RIO w Opolu - uchwała budżetowa na 2021 r. (projekt) Magdalena Buksa-Mendel 2020-12-15 13:02:02
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. ODRZAŃSKIEJ (DZ. NR 287/8, OBR. GROTOWICE) Joanna Kubacka 2020-12-15 11:10:09
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. ODRZAŃSKIEJ (DZ. NR 287/5, OBR. GROTOWICE) Joanna Kubacka 2020-12-15 11:09:28
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-12-14 14:35:49
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-12-14 14:33:30
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej: Park 800-lecia Miasta Opola Joanna Szurgut 2020-12-14 14:11:28
Świadczenie usług telekomunikacyjnych, wraz z zakupem sprzętu, przekazania kart SIM oraz usług dodatkowych Kamilla Wieczorek 2020-12-14 13:41:40
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I” w ramach zadania : „Budowa Centrum Przesiadkowe Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-12-14 13:17:38
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej: Park 800-lecia Miasta Opola Joanna Szurgut 2020-12-14 12:59:01
Odbiór odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych na terenie miasta Opola Joanna Szurgut 2020-12-14 08:48:28
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. WSPÓLNEJ (DZ. NR 61/1, 61/2, 62/1, 98/6 I 103, KM 30, OBR. PÓŁWIEŚ) Joanna Kubacka 2020-12-14 08:07:54
Autopoprawka do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Magdalena Buksa-Mendel 2020-12-11 15:07:47
Autopoprawka do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Magdalena Buksa-Mendel 2020-12-11 15:05:15
Autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2021 rok Magdalena Buksa-Mendel 2020-12-11 14:51:39
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 Małgorzata Maćków 2020-12-11 14:13:36
Podatek od środków transportowych 2021 Piotr Peer 2020-12-11 12:41:12
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. ODRZAŃSKIEJ (DZ. NR 287/7, OBR. GROTOWICE) Joanna Kubacka 2020-12-11 12:38:38
Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes w Opolu Marta Bełzowska 2020-12-11 12:12:12
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2020-12-10 21:49:01
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-12-10 21:48:24
Usługi pocztowe Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-12-10 14:15:41
Centrum Dialogu Obywatelskiego Marta Bełzowska 2020-12-10 13:24:15
Zespół Szkół Ekonomicznych Marta Bełzowska 2020-12-10 12:45:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-12-10 11:20:21
Podatek od środków transportowych 2020 Piotr Peer 2020-12-10 10:45:12
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie programu in vitro Teresa Muc 2020-12-10 10:17:46
2020 Artur Szatyński 2020-12-09 21:49:04
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-12-09 16:36:11
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-12-09 14:28:17
XXXII sesja Rady Miasta Opola - 26.11.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-12-09 14:19:08
2020 Natalia Bugańska 2020-12-09 13:48:31
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie budowy chodnika ul. Szymona Koszyka Teresa Muc 2020-12-09 12:41:28
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie remontu chodnika ul. Karpacka/Beskidzka Teresa Muc 2020-12-09 12:38:14
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie remontu chodnika ul. Karpacka/Beskidzka Teresa Muc 2020-12-09 12:35:11
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2020-12-09 11:29:22
Zakup, dostawa i montaż urządzeń do zbierania odpadów opakowaniowych, będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Joanna Szurgut 2020-12-09 10:24:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-12-09 09:23:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-12-09 09:15:08
Ogłoszenie o naborze - kierownik POW "Nasz Dom" Katarzyna Pawlak 2020-12-08 21:51:23
Ogłoszenie o naborze Katarzyna Pawlak 2020-12-08 21:33:49
Aktualności Weronika Bartyla 2020-12-08 11:15:16
Aktualności Weronika Bartyla 2020-12-08 11:07:46
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Weronika Bartyla 2020-12-08 10:36:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-12-08 10:25:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-12-08 10:23:32
Interpelcja radnej Elzbiety Bien w sprawie mechanizmu zamykajacego drzwi wejsciowe na wybieg dla psow w parku 800-lecia Teresa Muc 2020-12-07 15:19:12
Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Opola Krzysztof Biliński 2020-12-07 14:54:20
Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku w formie wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego dla dzieci z województwa opolskiego do miejscowości w Polsce w ramach projektu pt. „Trudny start, lepsza przyszło Dariusz Dzierżak 2020-12-07 14:31:20
Przedszkole Publiczne nr 22 "Bajkowa Rodzina" Sylwia Orlik 2020-12-07 14:26:08
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-12-07 14:05:54
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - działki 675/5 i 679/1 o. Wróblin Adam Kordek 2020-12-07 12:58:16
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-12-07 12:18:25
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-12-07 12:14:41
Stowarzyszenie Twoja Fabryka Marzeń Marta Bełzowska 2020-12-07 08:36:48
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 Małgorzata Maćków 2020-12-04 15:10:59
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie programu in vitro Teresa Muc 2020-12-04 12:41:19
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-12-04 11:04:50
Aktualny porządek obrad z projektami uchwał Aleksandra Lukosz 2020-12-04 10:03:27
2020 Piotr Pogoda 2020-12-03 23:21:08
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-12-03 14:20:13
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Patrycja Remisz 2020-12-03 14:06:14
Jak zgłosić zgromadzenie Natalia Bugańska 2020-12-03 14:02:02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew przy ul. Prószkowskiej 7-13 ( dz.nr 26/32 am 38 oręb Szczepanowice ) oraz terminie przeprowadzenia oględzin Marzena Kasprzak 2020-12-03 12:30:39
Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku w formie wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego dla dzieci z województwa opolskiego do miejscowości w Polsce w ramach projektu pt. „Trudny start, lepsza przyszło Tomasz Bajor 2020-12-03 12:09:44
XXXIII sesja Rady Miasta Opola - 17 grudnia 2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-12-03 11:41:23
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2020-12-02 17:00:50
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2020-12-02 16:59:30
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2020-12-02 16:56:35
Wydziały Urzędu Miasta Marta Bełzowska 2020-12-02 13:10:05
Wydziały Urzędu Miasta Marta Bełzowska 2020-12-02 13:01:36
Zakup, dostawa i montaż urządzeń do zbierania odpadów opakowaniowych, będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Joanna Szurgut 2020-12-02 11:37:06
Druk kalendarzy Jan bieniuszewicz 2020-12-02 10:19:14
Deklaracja dostępności Jadwiga Kost 2020-12-02 09:36:20
Biuro Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2020-12-02 08:39:22
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ (DZ. NR 80/9, 80/12, 80/13, 80/16 I 82/24, KM 5, OBR. KOLONIA GOSŁAWICKA) Joanna Kubacka 2020-12-02 08:24:32
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-12-01 23:29:14
Zbycie zbędnych składników majatku MZD w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-12-01 16:06:48
Zbycie zbędnych składników majatku MZD w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-12-01 15:21:00
Zbycie zbędnych składników majatku MZD w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-12-01 15:18:54
Zapytanie radnej Elżbiety Bień w sprawie niepełnosprawnych Teresa Muc 2020-12-01 15:15:29
Zbycie zbędnych składników majatku MZD w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-12-01 15:08:03
Zbycie zbędnych składników majatku MZD w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-12-01 15:06:24
Zbycie zbędnych składników majatku MZD w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-12-01 15:04:07
Zbycie zbędnych składników majatku MZD w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-12-01 15:03:06
Zbycie zbędnych składników majatku MZD w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-12-01 14:50:49
Zbycie zbędnych skłądaników majatku MZD w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-12-01 14:34:52
Zbycie zbędnych skłądaników majatku MZD w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-12-01 14:32:29
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste Patrycja Remisz 2020-12-01 13:13:40
Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku w formie wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego dla dzieci z województwa opolskiego do miejscowości w Polsce w ramach projektu pt. „Trudny start, lepsza przyszło Tomasz Bajor 2020-12-01 10:10:39
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-11-30 14:17:31
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-11-30 14:14:19
Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku w formie wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego dla dzieci z województwa opolskiego do miejscowości w Polsce w ramach projektu pt. „Trudny start, lepsza przyszło Tomasz Bajor 2020-11-30 12:39:34
Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie remontu chodnika łączącego Dom Złote Jesieni (Hubala 4) z pawilonem handlowym (Hubala 10) Teresa Muc 2020-11-30 11:56:09
interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Energetyki Cieplnej Opolszczyzny Teresa Muc 2020-11-30 11:51:02
Konkurs ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie w latach 2021-2022 placówek wsparcia dziennego Katarzyna Stelmaszczyk 2020-11-27 15:31:16
Urząd Miasta Opola Jolanta Początko 2020-11-27 15:13:27
Postępowanie zwykłe Natalia Bugańska 2020-11-27 13:41:03
Jak zgłosić zgromadzenie Natalia Bugańska 2020-11-27 13:36:51
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Opola za 2019rok. Elżbieta Gabor 2020-11-27 12:28:04
Druk kalendarzy Jan bieniuszewicz 2020-11-27 12:00:01
Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu Katarzyna Bil 2020-11-27 11:29:04
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa  rowów I, Ia, Ib w Opolu  przy ul. Wspólnej i Zbożowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opo Grzegorz Giewanowicz 2020-11-27 09:10:44
interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie pandemii koronawirusa - pakiet dla przedsiębiorców Teresa Muc 2020-11-27 07:57:16
XXXII sesja Rady Miasta Opola - 26.11.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-11-26 18:31:23
XXXII sesja Rady Miasta Opola - 26.11.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-11-26 18:27:28
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa  rowów I, Ia, Ib w Opolu  przy ul. Wspólnej i Zbożowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opo Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-11-26 15:08:58
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa  rowów I, Ia, Ib w Opolu  przy ul. Wspólnej i Zbożowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opo Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-11-26 14:51:15
Klauzula informacyjna - monitornig na biletomatach oraz na tablicach Dynamicznej Informacji Pasażerskiej Magdalena Mazurek 2020-11-26 13:25:11
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie programu in vitro Teresa Muc 2020-11-26 11:44:57
Obwieszczenie UAB.6733.47.2020.JK decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie części działek nr 1/32, 1/11, k.m. 1, obręb Groszowice w Opolu dla inwestycji: budowa systemu o Anna Bednorz 2020-11-26 11:28:58
Obwieszczenie 6733.47.2020.JK decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie części działek nr 1/32, 1/11, k.m. 1, obręb Groszowice w Opolu dla inwestycji: budowa systemu odgaz Anna Bednorz 2020-11-26 11:28:18
Obwieszczenie 6733.47.2020.JK decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie części działek nr 1/32, 1/11, k.m. 1, obręb Groszowice w Opolu dla inwestycji: budowa systemu odgaz Anna Bednorz 2020-11-26 11:27:29
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-11-26 10:48:05
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Centrum Nauki i Technologii Teresa Muc 2020-11-26 09:31:27
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2020-11-26 09:28:03
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-11-25 15:12:20
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie in vitro Teresa Muc 2020-11-25 14:26:17
PLO nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego Kamilla Wieczorek 2020-11-25 13:44:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-25 08:49:34
Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku w formie wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego dla dzieci z województwa opolskiego do miejscowości w Polsce w ramach projektu pt. „Trudny start, lepsza przyszło Tomasz Bajor 2020-11-24 13:53:57
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2020-11-24 12:46:25
w sprawie aktualizacji i wprowadzenia „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Opola” Natalia Buczyńska 2020-11-24 11:42:21
XXXI sesja Rady Miasta Opola - 29.10.2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-11-24 11:18:31
Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku w formie wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego dla dzieci z województwa opolskiego do miejscowości w Polsce w ramach projektu pt. „Trudny start, lepsza przyszło Tomasz Bajor 2020-11-24 10:13:22
Remonty i bieżące utrzymanie dróg w zakresie zakupu energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-11-23 13:36:47
Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku w formie wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego dla dzieci z województwa opolskiego do miejscowości w Polsce w ramach projektu pt. „Trudny start, lepsza przyszło Tomasz Bajor 2020-11-23 13:17:06
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-11-23 12:09:14
Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawei powstania Alei Gwiazd Opolskiego Sportu Teresa Muc 2020-11-23 11:40:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-23 09:50:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-23 09:44:30
2020 Piotr Królikowski 2020-11-20 22:31:48
Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie instalacji oświetlenia na drodze łączącej pływalnię Wodna Nuta z ulicą Prószkowską Teresa Muc 2020-11-20 15:00:14
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-11-20 14:17:47
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2020-11-20 11:37:28
2020 Artur Szatyński 2020-11-19 19:37:23
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2020-11-19 14:39:31
Druk kalendarzy Jan bieniuszewicz 2020-11-19 14:34:10
Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie sytuacji epidemicznej w Urzędzie Miasta Teresa Muc 2020-11-19 12:49:51
Dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne oraz odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku, Joanna Szurgut 2020-11-19 10:46:25
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Kolonia Gosławicka - dz. nr 55/2 km. 3 Aleksandra Sułkowska 2020-11-19 06:38:47
Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny i materiałów eksploatacyjnych Joanna Szurgut 2020-11-18 10:29:38
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-18 10:16:01
Zespół Placówek Oświatowych Sylwia Orlik 2020-11-18 10:04:32
Zespół Placówek Oświatowych Sylwia Orlik 2020-11-18 10:00:27
Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-18 09:51:00
Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-18 09:45:43
Zespół Szkół Specjalnych w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-18 09:39:51
Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-18 09:32:44
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-18 07:58:36
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-18 07:57:00
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-18 07:55:03
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-18 07:51:18
Dostawa i wdrożenie systemu zabezpieczeń typu Next-Generation Firewall wraz z usługami towarzyszącymi Katarzyna Bil 2020-11-17 10:41:03
Projekt budżetu miasta Opola na 2021 rok Magdalena Buksa-Mendel 2020-11-16 15:44:46
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Magdalena Buksa-Mendel 2020-11-16 15:39:25
Projekt budżetu miasta Opola na 2021 rok Magdalena Buksa-Mendel 2020-11-16 15:34:37
Projekt budżetu miasta Opola na 2021 rok Magdalena Buksa-Mendel 2020-11-16 15:32:54
Projekt budżetu miasta Opola na 2021 rok Magdalena Buksa-Mendel 2020-11-16 15:28:44
Projekt budżetu miasta Opola na 2021 rok Magdalena Buksa-Mendel 2020-11-16 15:13:32
Projekt budżetu miasta Opola na 2021 rok Magdalena Buksa-Mendel 2020-11-16 15:09:42
Projekt budżetu miasta Opola na 2021 rok Magdalena Buksa-Mendel 2020-11-16 15:07:05
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-11-16 13:33:44
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-11-16 13:32:07
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza Sylwia Orlik 2020-11-16 10:45:45
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza Sylwia Orlik 2020-11-16 10:43:45
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-16 10:41:51
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2020-11-16 10:29:30
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2020-11-16 10:10:15
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2020-11-16 09:57:03
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-11-15 14:35:44
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-11-15 12:36:26
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-11-15 12:23:55
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-11-15 12:15:17
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-11-15 12:09:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-13 11:58:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-13 11:53:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-13 11:41:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-13 11:37:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-13 11:33:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-13 11:21:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-13 11:06:16
2020 Natalia Bugańska 2020-11-13 11:01:48
Upublicznienie informacji o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wytwarzania produktów na bazie makaronu zlokalizowanej na terenie Pasta Food Company Sp. z o.o. Violetta Ciesielczuk 2020-11-13 10:16:24
Upublicznienie informacji o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wytwarzania produktów na bazie makaronu zlokalizowanej na terenie Pasta Food Company Sp. z o.o. Violetta Ciesielczuk 2020-11-13 10:15:48
Upublicznienie informacji o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wytwarzania produktów na bazie makaronu zlokalizowanej na terenie Pasta Food Company Sp. z o.o. Violetta Ciesielczuk 2020-11-13 10:15:05
Upublicznienie informacji o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wytwarzania produktów na bazie makaronu zlokalizowanej na terenie Pasta Food Company Sp. z o.o. Violetta Ciesielczuk 2020-11-13 10:14:22
Upublicznienie informacji o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wytwarzania produktów na bazie makaronu zlokalizowanej na terenie Pasta Food Company Sp. z o.o. Violetta Ciesielczuk 2020-11-13 10:12:51
Uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (2019) Krzysztof Bucher 2020-11-13 10:12:35
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Krzysztof Bucher 2020-11-13 10:12:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:29:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:28:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:27:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "plac dworcowy" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:27:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:27:57
Miejscowy plan zgospodarowania przestrzennego "Groszowice II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:27:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:25:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:24:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:11:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:08:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:02:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 08:59:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 08:58:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 08:55:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 08:35:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 08:32:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 08:20:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 08:20:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 08:11:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 08:08:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 08:00:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 07:57:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 15:22:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 15:20:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 15:17:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 15:05:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-12 14:56:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Partyzanckiej i Wrocławskiej w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 14:39:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 14:30:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-12 14:17:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-12 14:05:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-12 13:56:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-12 13:48:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-12 13:42:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-12 13:35:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 13:08:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 12:59:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVf" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 12:53:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 12:44:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 12:38:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-12 12:34:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast"" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 12:29:04
PLO nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego Kamilla Wieczorek 2020-11-12 12:27:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 12:23:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 12:15:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 12:10:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski II” w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 12:01:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 11:53:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 11:49:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 11:44:49
Inicjatywa Lokalna Paweł Sadło 2020-11-12 11:01:30
Zawiadomienie stron_zakończenie postępowania_„Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV SILESIA) o łącznej mocy do 5 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą”, realizowana na d Magdalena Wójciak 2020-11-12 09:21:00
Wydział Spraw Obywatelskich Joanna Parobecka 2020-11-12 09:02:25
Dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne oraz odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku, Joanna Szurgut 2020-11-10 12:36:27
Młodzieżowy Dom Kultury Sylwia Orlik 2020-11-10 11:02:55
Publiczne Przedszkole nr 22 "Bajkowa Rodzina" w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-09 18:54:28
PLO nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego Kamilla Wieczorek 2020-11-09 15:40:29
Godziny urzędowania Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2020-11-09 12:02:49
Godziny urzędowania Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2020-11-09 12:00:29
Zawiadomienie stron_zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia raportu_"Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń magazynowo-warsztatowych na pomieszczenia składowania odp Magdalena Wójciak 2020-11-09 10:17:04
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2020-11-09 10:13:16
Zawiadomienie stron_zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia raportu_"Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń magazynowo-warsztatowych na pomieszczenia składowania odp Magdalena Wójciak 2020-11-09 09:59:22
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2020-11-09 09:55:52
Godziny urzędowania Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2020-11-09 09:55:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-09 08:34:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-09 08:32:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-09 08:28:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-09 08:21:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-09 08:18:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-09 08:12:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-09 08:05:48
Dostawa i wdrożenie systemu zabezpieczeń typu Next-Generation Firewall wraz z usługami towarzyszącymi Katarzyna Bil 2020-11-06 13:42:23
Zaprojektowanie oraz druk materiałów edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami [...]" Jan bieniuszewicz 2020-11-06 11:43:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-06 10:28:33
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu Anna Caputa 2020-11-06 09:53:44
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Budowlanych I" w Opolu Anna Caputa 2020-11-06 09:48:25
Aktualności Weronika Bartyla 2020-11-06 09:41:40
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Oleskiej Justyna Nagel 2020-11-06 09:40:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-06 09:35:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-06 09:09:47
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Anna Caputa 2020-11-06 08:04:07
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Anna Caputa 2020-11-06 08:03:37
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Anna Caputa 2020-11-06 08:02:42
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Budowlanych I" w Opolu Anna Caputa 2020-11-06 07:59:25
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Budowlanych I" w Opolu Anna Caputa 2020-11-06 07:58:33
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2020-11-05 13:58:59
PLO nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego Kamilla Wieczorek 2020-11-05 12:16:58
Miejski Rzecznik Konsumentów Marcin Lontkowski 2020-11-05 10:21:33
Miejski Rzecznik Konsumentów Marcin Lontkowski 2020-11-05 09:45:42
Miejski Rzecznik Konsumentów Marcin Lontkowski 2020-11-05 09:39:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-05 09:28:37
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-11-05 09:24:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Budowlanych I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-05 09:22:48
Zawiadomienie stron_umorzenie postępowania ws.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds.:„Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy SELT Sp. z o.o. przy ul. Wschodniej w Opolu” Magdalena Wójciak 2020-11-04 19:11:32
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 Małgorzata Maćków 2020-11-04 15:30:01
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 Małgorzata Maćków 2020-11-04 15:26:22
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 Małgorzata Maćków 2020-11-04 15:25:03
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 Małgorzata Maćków 2020-11-04 15:00:12
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia nr UAB.6733.26.2020.AZ o sprostowaniu oczywistej omyłki dot. sprawy wydania decyzji ULCP dla inwestycji: budowa przepustu drogowego wraz z chodnikiem dla Anna Zamorowska 2020-11-04 14:44:19
PLO nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego Kamilla Wieczorek 2020-11-04 13:42:54
Wydział Spraw Obywatelskich Małgorzata Tarkowska 2020-11-04 12:11:33
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-11-02 15:08:06
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-11-02 14:56:03
Konkurs na nieodpłatna pomoc prawną lub nieopłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 roku Agnieszka Nowacka 2020-11-02 14:35:47
Konkursy 2021 Agnieszka Nowacka 2020-11-02 14:23:31
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-11-02 14:19:05
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-11-02 14:03:19
Dostawa i wdrożenie systemu zabezpieczeń typu Next-Generation Firewall wraz z usługami towarzyszącymi Katarzyna Bil 2020-11-02 12:54:19
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-11-02 11:56:46
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO WŁAŚCICIELI DZ. SĄSIEDNICH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCH. GR. POŁ. W OPOLU PRZY UL. GÓRNEJ (DZ. NR 98/2, KM 2, OBR. KOL. GOSŁ.) Joanna Kubacka 2020-11-02 11:44:27
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. JASNEJ (DZ. NR 165/2 I 165/3, KM 28, OBR. PÓŁWIEŚ) Joanna Kubacka 2020-11-02 11:41:41
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BARTOSZA GŁOWACKIEGO (DZ. NR 562/3 I 564, KM 13, OBR. ZAKRZÓW) Joanna Kubacka 2020-11-02 11:34:25
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-11-02 09:06:24
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-11-02 08:37:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-02 08:00:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-02 07:45:01
Dostawa i wdrożenie systemu zabezpieczeń typu Next-Generation Firewall wraz z usługami towarzyszącymi Katarzyna Bil 2020-10-30 13:43:52
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-10-30 12:06:06
Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina Agnieszka Galka 2020-10-30 10:57:32
Komisja Budżetowa Justyna Nagel 2020-10-30 10:55:34
Komisja Infrastruktury Justyna Nagel 2020-10-30 10:11:33
XXXI sesja Rady Miasta Opola - 29.10.2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-10-30 10:07:34
Komisja Rewizyjna Justyna Nagel 2020-10-30 09:52:24
XXXI sesja Rady Miasta Opola - 29.10.2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-10-30 09:29:33
Komisja Społeczna i Zdrowia Justyna Nagel 2020-10-29 16:35:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-10-29 16:13:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-10-29 16:13:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Budowlanych I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-10-29 16:11:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-10-29 16:11:09
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-10-29 16:02:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Krzysztof Bucher 2020-10-29 15:55:27
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-10-29 15:50:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Budowlanych I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-10-29 15:39:14
Zaprojektowanie oraz druk materiałów edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami [...]" Jan bieniuszewicz 2020-10-29 13:15:30
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-10-29 12:49:41
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-10-29 12:48:00
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-10-29 12:26:33
Sprawozdania za III kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2020-10-29 12:25:11
Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu Katarzyna Bil 2020-10-29 12:24:43
Sprawozdania za III kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2020-10-29 12:16:52
Sprawozdania za III kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2020-10-29 12:06:08
„Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ulicy Wspólnej i Zbożowej” w ramach projektu pn. „Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Grzegorz Giewanowicz 2020-10-29 11:45:33
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oświetlenia placu Justyna Nagel 2020-10-29 09:02:25
2020 Piotr Pogoda 2020-10-28 15:35:49
Wydział Organizacyjny Agnieszka Skwarczyńska 2020-10-28 12:32:46
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-10-28 08:38:46
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-10-28 08:36:33
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-10-28 08:34:01
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-10-28 08:29:46
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-10-28 08:27:22
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-10-28 08:25:01
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-10-28 08:23:07
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-10-28 08:21:41
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie pandemii Justyna Nagel 2020-10-27 14:33:09
Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny i materiałów eksploatacyjnych Joanna Szurgut 2020-10-27 12:57:07