logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
2020 - czerwiec Joanna Malinowska 2020-07-11 13:10:53
PSP nr 14 w Opolu - segment G - wymiana pokrycia dachowego Jan bieniuszewicz 2020-07-10 14:31:27
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-07-10 12:44:59
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-07-10 12:42:54
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 12:39:51
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-07-10 12:39:12
Szkoły ponadpodstawowe i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 12:34:44
Szkoły Ponadgimnazjalne i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 12:30:54
Szkoły ponadgimnazjalne i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 12:29:20
Szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 12:24:22
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 12:19:53
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 12:13:38
Pracownicy Urzędu Mista Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 12:10:13
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 12:05:16
Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 11:57:29
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 11:39:26
Miejski Rzecznik Konsumentów Marcin Lontkowski 2020-07-10 11:32:23
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 11:19:24
Jednostki organizacyjne Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 10:56:14
Zarząd Gminnej Osoby Prawnej Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 10:27:40
Zarząd Gminnej Osoby Prawnej Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 10:14:19
Zawiad. stron postęp. o opiniach organów oraz o zakończeniu post. o wydanie decyzji środowiskowej pn. „Budowa pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą Magdalena Wójciak 2020-07-10 10:14:15
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-07-09 15:42:25
2020 Natalia Bugańska 2020-07-09 13:04:31
Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE Jan bieniuszewicz 2020-07-09 12:08:03
Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-07-09 10:10:35
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-07-09 10:09:35
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-07-09 09:50:48
2020 Natalia Bugańska 2020-07-09 08:21:47
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-07-08 18:52:51
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Marek Kulig 2020-07-08 16:18:32
Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu Marek Kulig 2020-07-08 16:15:43
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-07-08 15:14:08
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-07-08 14:22:17
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-07-08 13:29:13
Wydział Zarządzania Kryzysowego Małgorzata Tarkowska 2020-07-08 13:18:32
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-07-08 11:09:59
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania - działki 1644/113, 1645/113, 1647/113 i 1773/113 a.m. 1 o. Dobrzeń Mały (nieruchomość o nieuregulowanym stanie Adam Kordek 2020-07-08 10:07:38
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-07-08 08:45:13
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-07-07 18:17:57
Zapytanie radnej Elzbiety Kurek w sprawie odkomarzania Justyna Nagel 2020-07-07 15:06:39
Komisja Rewizyjna Justyna Nagel 2020-07-07 14:51:02
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2020-07-07 14:40:53
Komisja Społeczna i Zdrowia Justyna Nagel 2020-07-07 14:39:19
Komisja Społeczna i Zdrowia Justyna Nagel 2020-07-07 14:33:29
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2020-07-07 14:33:21
Komisja Społeczna i Zdrowia Justyna Nagel 2020-07-07 14:26:39
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2020-07-07 14:21:27
Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Groszowickiej i ul. Młodej Polski Kamilla Wieczorek 2020-07-07 13:51:24
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-07-07 09:20:45
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-07-07 09:18:17
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-07-07 08:46:47
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-07-07 08:44:38
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2020-07-07 08:35:16
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-07-07 08:34:34
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-07-06 13:58:43
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Agnieszka Galka 2020-07-06 13:44:42
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-07-06 13:36:58
Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4210.51.2020.MN w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego- Dzielnica IX Piotr Makarowski 2020-07-06 12:27:54
Wydział Zarządzania Kryzysowego Małgorzata Tarkowska 2020-07-06 10:27:28
Wydział Zarządzania Kryzysowego Małgorzata Tarkowska 2020-07-06 10:22:26
PSP nr 14 w Opolu - segment G - wymiana pokrycia dachowego Jan bieniuszewicz 2020-07-06 09:27:32
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-07-06 07:36:31
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-07-06 07:24:54
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Słowiańskiej Teresa Muc 2020-07-03 14:30:05
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-07-03 13:43:34
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2020-07-03 12:58:11
decyzja PMO o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość przejęta na rzecz Gminy Opole (działka 53/30 am 19 o. Groszowice - ul. Oświęcimska) Adam Kordek 2020-07-03 12:04:49
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-07-03 10:01:03
XXVIII sesja Rady Miasta Opola - 02.07.2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-07-03 09:35:23
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2020-07-03 09:13:29
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2020-07-03 09:10:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-07-03 09:01:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-07-03 08:53:44
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2020-07-02 18:09:55
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2020 r. zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka Agnieszka Malinowska 2020-07-02 14:44:35
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin Agnieszka Malinowska 2020-07-02 14:40:35
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2020-07-02 13:29:58
Zawiadomienie stron postępowania_wydana DŚ dla przeds. pn. Montaż linii technolog. do przetwarzania odpadów tw. sztuczn. oraz linii technolog. do produkcji płyt PVC na działce nr 355 przy ul. Cygana 5 Magdalena Kucab 2020-07-02 13:15:16
Zawiadomienie stron postępowania_wydana DŚ dla przeds. pn. Montaż linii technolog. do przetwarzania odpadów tw. sztuczn. oraz linii technolog. do produkcji płyt PVC na działce nr 355 przy ul. Cygana 5 Magdalena Kucab 2020-07-02 13:13:16
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Marta Kondziela 2020-07-02 12:57:40
Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2020-07-02 12:44:25
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Marta Kondziela 2020-07-02 12:38:04
PSP nr 14 - segment G - wymiana pokrycia dachowego Jan bieniuszewicz 2020-07-02 12:26:52
OBWIESZCZENIE GAZ SYSTEM Krzysztof Biliński 2020-07-02 09:22:22
Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE Jan bieniuszewicz 2020-07-02 09:03:43
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Agnieszka Galka 2020-07-01 13:12:32
Budżet Obywatelski 2021 Paweł Sadło 2020-07-01 12:07:31
2020 Natalia Bugańska 2020-07-01 12:05:08
Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE Jan bieniuszewicz 2020-07-01 10:31:03
Aktualności Weronika Bartyla 2020-07-01 08:21:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-07-01 08:16:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2020-07-01 08:03:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2020-07-01 07:55:47
2020 Karolina Burmistrz 2020-06-30 23:01:16
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-06-30 16:19:40
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-06-30 15:40:21
OBWIESZCZENIE GAZ SYSTEM Krzysztof Biliński 2020-06-30 15:29:17
OBWIESZCZENIE GAZ SYSTEM Krzysztof Biliński 2020-06-30 15:27:01
OBWIESZCZENIE GAZ SYSTEM Krzysztof Biliński 2020-06-30 15:18:15
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-06-30 15:18:03
OBWIESZCZENIE GAZ SYSTEM Krzysztof Biliński 2020-06-30 15:17:31
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-06-30 12:54:18
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-30 12:52:55
Bilans skonsolidowany za 2019r. Beata lang 2020-06-30 12:06:05
Bilans skonsolidowany Beata lang 2020-06-30 11:59:37
XXVII sesja Rady Miasta Opola - 25 czerwca 2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-06-30 10:03:39
2020 Piotr Pogoda 2020-06-29 17:38:14
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2020-06-29 14:03:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-29 10:02:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-29 09:56:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-29 09:47:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-29 09:41:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-29 09:39:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-29 09:28:11
Zespół Szkół Specjalnych w Opolu Sylwia Orlik 2020-06-29 09:11:22
Zespół Szkół Specjalnych w Opolu Sylwia Orlik 2020-06-29 09:09:44
Zespół Szkół Specjalnych w Opolu Sylwia Orlik 2020-06-29 09:07:36
Zespół Szkół Specjalnych w Opolu Sylwia Orlik 2020-06-29 09:05:36
2020 Piotr Królikowski 2020-06-27 18:17:03
2020 - czerwiec Joanna Kaleta 2020-06-27 14:24:59
2020 - czerwiec Joanna Kaleta 2020-06-27 14:23:44
2020 - czerwiec Joanna Kaleta 2020-06-27 14:22:17
2020 - czerwiec Joanna Kaleta 2020-06-27 14:19:45
2020 Piotr Pogoda 2020-06-26 15:27:22
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Joanna Szurgut 2020-06-26 14:26:27
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Joanna Szurgut 2020-06-26 14:24:09
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Joanna Szurgut 2020-06-26 14:21:43
Zawiad. stron postęp. o wszczęciu, oraz wystąpieniu do organów opiniujących w spr. wydania DŚ dla przeds. pn.: „Budowa pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem podziemnym wraz z infra Magdalena Wójciak 2020-06-26 13:27:13
Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE Jan bieniuszewicz 2020-06-26 12:57:43
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2020-06-26 10:40:07
Aktualności Weronika Bartyla 2020-06-26 09:51:25
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-26 09:27:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-26 08:04:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-26 07:59:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-26 07:56:18
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Agnieszka Galka 2020-06-25 15:21:38
Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu Sylwia Orlik 2020-06-25 14:54:00
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-06-25 14:42:46
XXVII sesja Rady Miasta Opola - 25 czerwca 2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-06-25 14:22:35
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2020-06-25 14:10:13
XXVII sesja Rady Miasta Opola - 25 czerwca 2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-06-25 14:02:16
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2020-06-25 13:47:45
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-06-25 12:42:27
Optymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-25 12:36:17
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-25 12:35:26
Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność miasta Opola, nieposiadających zarządcy Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-25 12:34:42
Projekt przebudowy rzeki Ryjec Magdalena Brulewska 2020-06-25 12:02:44
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2020-06-25 10:36:38
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2020-06-25 10:31:17
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-06-25 10:06:14
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Agnieszka Galka 2020-06-24 14:06:31
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-06-24 12:08:18
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2020-06-23 14:40:50
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2020-06-23 14:39:22
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2020-06-23 14:37:49
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2020-06-23 14:06:33
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Marta Kondziela 2020-06-23 13:45:29
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-06-23 13:44:32
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-06-23 12:52:06
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-06-23 12:35:16
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-06-23 12:34:05
Obwodowe Komisje Wyborcze Marek Kulig 2020-06-23 08:43:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-23 07:55:40
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2020-06-23 07:44:33
2020 Piotr Królikowski 2020-06-22 19:06:39
2020 Piotr Królikowski 2020-06-22 16:36:25
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2020-06-22 15:53:14
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Agnieszka Galka 2020-06-22 13:27:55
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-06-22 12:09:13
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-06-19 15:51:06
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-06-19 15:49:01
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-06-19 15:29:02
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie Koła Seniorów - Siatkówka Teresa Muc 2020-06-19 13:49:49
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Agnieszka Galka 2020-06-19 13:17:51
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie Koła Seniorów - Siatkówka Teresa Muc 2020-06-19 11:57:14
Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności Agnieszka Galka 2020-06-19 11:54:26
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2020-06-19 08:24:48
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-06-18 14:28:29
Zapytanie radnego Przemysława pospieszyńskiego w sprawie otwarcia urzędu dla mieszkańców Teresa Muc 2020-06-18 11:57:02
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla mi Magdalena Wójciak 2020-06-18 11:01:43
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2020-06-18 09:47:18
Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE Jan bieniuszewicz 2020-06-18 09:06:48
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2020-06-18 07:54:14
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2020-06-17 15:00:12
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-06-17 14:30:42
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-06-17 14:19:57
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie nowego osiedla przy ul. Feliksa Nowowiejskiego Teresa Muc 2020-06-17 14:11:53
Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2020-06-17 13:25:34
Optymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu - ponowiony Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-17 12:16:02
Optymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-17 12:13:02
Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie skrzyżowania ul. Katedralna- Książąt Opolskich Teresa Muc 2020-06-17 11:49:04
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie przejścia podziemnego przy ul. Niemodlińskiej Teresa Muc 2020-06-17 11:46:16
Wydział Zarządzania Kryzysowego Małgorzata Tarkowska 2020-06-17 08:51:14
Wydział Zarządzania Kryzysowego Małgorzata Tarkowska 2020-06-17 08:47:47
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2020-06-17 08:18:21
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2020-06-17 08:12:30
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-17 08:10:09
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2020-06-17 08:03:19
Projekt przebudowy rzeki Ryjec Magdalena Brulewska 2020-06-16 14:29:17
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Agnieszka Galka 2020-06-16 13:54:19
INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH Monika Laxy 2020-06-16 13:29:00
INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH Monika Laxy 2020-06-16 13:21:06
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2020-06-16 13:09:18
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2020-06-16 12:41:22
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2020-06-16 12:37:16
Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Groszowickiej i ul. Młodej Polski Kamilla Wieczorek 2020-06-16 12:16:09
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2020-06-16 09:13:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-16 08:34:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-16 08:25:26
Aktualności Weronika Bartyla 2020-06-16 08:00:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-16 07:54:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-16 07:48:19
OBWIESZCZENIE Krzysztof Biliński 2020-06-16 07:43:51
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Agnieszka Galka 2020-06-15 13:05:34
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-06-15 11:28:27
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-15 11:26:59
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-06-15 11:24:11
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-15 11:22:08
Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE Jan bieniuszewicz 2020-06-15 10:19:54
Aktualności Weronika Bartyla 2020-06-15 09:03:29
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-06-13 12:52:09
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Natalia Buczyńska 2020-06-12 22:28:09
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-12 22:24:22
2020 Piotr Królikowski 2020-06-12 18:48:41
2020 Piotr Królikowski 2020-06-12 16:38:48
2020 Piotr Królikowski 2020-06-12 15:27:28
2020 Piotr Królikowski 2020-06-12 14:50:14
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-06-12 14:17:11
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-12 14:14:50
2020 Piotr Królikowski 2020-06-12 13:44:06
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej” w zakresie „Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Grota Roweckiego wraz z miejscami postojowymi i ciągiem pieszo-rowerowym Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-12 10:12:32
XXVII sesja Rady Miasta Opola - 25 czerwca 2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-06-10 14:37:21
Słoneczny ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej, Joanna Szurgut 2020-06-10 14:22:33
2020 Piotr Pogoda 2020-06-10 13:50:03
Głosowanie korespondencyjne Natalia Buczyńska 2020-06-10 13:03:08
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-10 13:01:15
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Agnieszka Galka 2020-06-10 12:26:29
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-06-10 10:14:52
Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap I. Katarzyna Bil 2020-06-10 10:05:31
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Natalia Buczyńska 2020-06-10 09:15:57
Ogłoszenia i komunikaty Natalia Buczyńska 2020-06-10 09:03:22
Ogłoszenia i komunikaty Natalia Buczyńska 2020-06-09 12:59:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-09 10:10:29
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2020-06-09 10:09:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-09 10:06:42
Aktualności Weronika Bartyla 2020-06-09 10:02:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-09 09:54:17
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2020-06-09 08:18:04
Głosowanie korespondencyjne Natalia Buczyńska 2020-06-08 14:09:27
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2020 Beata Baraniewicz 2020-06-08 13:21:59
Dyrektor Sylwia Orlik 2020-06-08 12:14:19
Dyrektor Sylwia Orlik 2020-06-08 12:07:28
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-06-08 11:34:22
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-06-08 11:32:43
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-06-08 11:30:24
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-06-08 11:27:51
2020 Paulina Warzecha 2020-06-08 11:20:30
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie Koła Seniorów - Siatkówka Teresa Muc 2020-06-08 10:26:51
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie nowego osiedla przy ul. Feliksa Nowowiejskiego Teresa Muc 2020-06-08 09:13:32
Informacja o petycjach Joanna Kaleta 2020-06-08 08:50:22
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-06-08 08:40:19
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-06-08 08:38:49
2020 Piotr Pogoda 2020-06-06 18:43:42
2020 Karolina Burmistrz 2020-06-06 00:12:36
Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność miasta Opola, nieposiadających zarządcy Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-05 15:13:34
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-05 13:56:17
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-05 12:59:50
2020 Piotr Pogoda 2020-06-05 12:36:35
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-06-05 09:47:44
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-06-05 09:44:09
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-06-05 09:40:04
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-06-05 09:36:10
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-06-05 08:46:18
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-05 08:35:22
Aktualności Weronika Bartyla 2020-06-05 08:05:49
Aktualności Weronika Bartyla 2020-06-05 08:02:12
Aktualności Weronika Bartyla 2020-06-05 07:57:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-05 07:49:43
Optymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu - ponowiony Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-05 07:02:10
2020 Karolina Burmistrz 2020-06-04 19:18:20
wyniki konkursu Marek Kulig 2020-06-04 15:00:04
wyniki konkursu Marek Kulig 2020-06-04 14:57:14
wyniki konkursu Marek Kulig 2020-06-04 14:55:50
XXVI sesja Rady Miasta Opola - 28.05.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-06-04 14:55:32
wyniki konkursu Marek Kulig 2020-06-04 14:51:58
Dostawa i montaż wiaty przystankowej wraz z nasadzeniami na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Zielone przystanki w Opolu” oraz pielęgnacja posadzonych roślin w ramach zadania „Pie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-04 14:41:24
„Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego” w zakresie wykonania robót budowlanych przedsięwzięcia pn.: „Uzbrojenie terenu w rejonie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-04 14:40:47
wyniki konkursu Katarzyna Stelmaszczyk 2020-06-04 14:26:40
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2020-06-04 14:12:55
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2020-06-04 13:27:52
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP nr UAB.6733.15.2020.AZ dla inwestycji: rozbudowa kompleksu budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Halle Anna Zamorowska 2020-06-04 13:07:22
2020 Karolina Burmistrz 2020-06-04 12:01:57
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-04 10:21:12
Obwieszczenie nr UAB.6740.1243.2019.MK o wydaniu decyzji nr 1/20 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na: budowie drogi gminnej, rozbudowie skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr Urszula Wichłacz 2020-06-04 09:58:47
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Natalia Buczyńska 2020-06-04 09:53:58
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-04 09:42:50
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-06-04 08:17:07
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-06-04 08:14:23
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-04 08:06:36
Raport o stanie Miasta Opola za 2019 r. Aleksandra Lukosz 2020-06-03 13:59:13
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2020-06-03 13:43:43
Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Groszowickiej i ul. Młodej Polski Kamilla Wieczorek 2020-06-03 13:13:31
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2020-06-03 12:41:30
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola nr UAB.6740.1364.2019.WK o wydaniu decyzji ZRID polegajacej na: budowie drogi publicznej gmninnej stanowiącej przedłużenie ul. P Anna Bednorz 2020-06-03 10:35:29
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-06-03 10:05:59
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-06-03 10:05:24
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-06-03 09:40:33
Informacja dodatkowa za 2018r. Beata lang 2020-06-03 09:11:53
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018r. Beata lang 2020-06-03 09:08:30
Rachunek zysków i strat jednostki za 2018r. Beata lang 2020-06-03 09:03:35
Bilans jednostki budżetowej za 2018r. Beata lang 2020-06-03 09:00:54
2020 Jadwiga Kost 2020-06-03 08:58:02
Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa Marta Bełzowska 2020-06-03 08:28:16
protokół kontroli Marta Bełzowska 2020-06-03 08:23:40
Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność miasta Opola, nieposiadających zarządcy Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-03 08:00:01
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-03 07:59:20
Jak zgłosić zgromadzenie Natalia Bugańska 2020-06-02 14:35:51
Jak zgłosić zgromadzenie Natalia Bugańska 2020-06-02 14:31:24
Słoneczny ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej, Joanna Szurgut 2020-06-02 12:06:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków miesz Katarzyna Ner 2020-06-02 11:53:19
Owieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków mieszk Katarzyna Ner 2020-06-02 11:52:03
Aktualności Weronika Bartyla 2020-06-02 09:34:47
Aktualności Weronika Bartyla 2020-06-02 09:31:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-02 09:21:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-02 09:18:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-02 09:15:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-02 09:12:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-02 09:04:50
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie parku 800-lecia Teresa Muc 2020-06-02 09:04:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-02 08:57:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-02 08:44:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-02 08:33:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-02 08:29:09
Planowanie Przestrzenne Weronika Bartyla 2020-06-02 08:03:43
Aktualności Weronika Bartyla 2020-06-02 07:59:57
2020 Piotr Królikowski 2020-06-01 15:28:12
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2020-06-01 13:19:52
Komisja Społeczna i Zdrowia Justyna Nagel 2020-06-01 10:21:54
Obwieszczenie Wojewody opolskiego o wydanych postanowieniach oraz dec. kończącej postępow. w sprawie ULICP na terenie zamkniętym Joanna Jakubów 2020-06-01 10:00:07
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze-oddech dla Opola” na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2020. Marcin Węgrzyn 2020-05-29 15:15:54
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze-oddech dla Opola” na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2020. Marcin Węgrzyn 2020-05-29 15:15:27
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze-oddech dla Opola” na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2020. Marcin Węgrzyn 2020-05-29 15:14:49
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze-oddech dla Opola” na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2020. Marcin Węgrzyn 2020-05-29 15:14:30
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze-oddech dla Opola” na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2020. Marcin Węgrzyn 2020-05-29 15:11:50
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze-oddech dla Opola” na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2020. Marcin Węgrzyn 2020-05-29 15:08:59
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Joanna Kubacka 2020-05-29 14:10:31
Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności Agnieszka Galka 2020-05-29 13:50:51
Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności Agnieszka Galka 2020-05-29 13:47:33
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie Joanna Kubacka 2020-05-29 13:02:23
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Joanna Kubacka 2020-05-29 12:55:55
XXVI sesja Rady Miasta Opola - 28.05.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-05-29 10:21:10
2019 Magdalena Ciszewska 2020-05-28 14:05:43
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2020-05-28 13:57:01
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2020-05-28 13:51:37
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-28 07:46:29
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej – Dzielnica Brzezie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-28 07:37:50
Zespół Szkół Specjalnych Sylwia Orlik 2020-05-27 14:28:39
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-05-27 13:41:40
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-05-27 11:35:38
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-05-27 11:33:43
Zaświadczenia Piotr Peer 2020-05-27 11:33:40
Zaświadczenia Piotr Peer 2020-05-27 11:31:33
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie Piotr Peer 2020-05-27 11:22:04
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu Sylwia Orlik 2020-05-27 09:51:31
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu „Trudny Start, Lepsza Przyszłość” Agnieszka Galka 2020-05-26 13:35:44
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-05-26 12:25:41
ZSM - wymiana pokrycia dachowego na budynku fizyki Magdalena Brulewska 2020-05-26 09:18:24
Komisja Edukacji i Kultury Justyna Nagel 2020-05-26 08:08:48
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Justyna Nagel 2020-05-26 08:00:08
„Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego” w zakresie wykonania robót budowlanych przedsięwzięcia pn.: „Uzbrojenie terenu w rejonie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-25 09:52:43
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-25 08:17:11
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej – Dzielnica Brzezie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-22 17:51:15
Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności Agnieszka Galka 2020-05-22 14:49:36
Raport z konsultacji Przemysław Parkitny 2020-05-22 14:11:17
Zakup, dostawa sprzętu komputerowego do nauczania na odległość dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole oraz/lub usługi mobilny internet 4G/LTE Joanna Szurgut 2020-05-22 13:53:24
Informacja do publicznej wiadomości - wszczęcie postępowania oraz przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do tapicerowania wewnętrznyc Małgorzata Knap 2020-05-22 13:40:36
zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - „Budowa osiedla domów jednorodzinnych wraz z drogami wewnętrznymi, siecią elektroenergetyczną z trafostacją, teletech Małgorzata Knap 2020-05-22 13:40:14
Centrum Dialogu Obywatelskiego Przemysław Parkitny 2020-05-22 13:11:10
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2020-05-22 12:14:37
Komisja Rewizyjna Justyna Nagel 2020-05-22 11:49:10
Aktualności Weronika Bartyla 2020-05-22 09:55:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2020-05-22 09:51:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2020-05-22 09:46:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-05-22 09:36:07
Planowanie Przestrzenne Weronika Bartyla 2020-05-22 09:27:28
Aktualności Weronika Bartyla 2020-05-22 09:22:03
Aktualności Weronika Bartyla 2020-05-22 09:16:03
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 1 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. DMOWSKIEGO 4 Joanna Kubacka 2020-05-22 09:02:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2020-05-22 08:58:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-05-22 08:45:32
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 1 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. DMOWSKIEGO 4 Joanna Kubacka 2020-05-22 08:44:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-05-22 08:42:19
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-05-21 20:49:26
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-05-21 20:45:59
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-05-21 20:43:51
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-05-21 20:42:03
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-05-21 20:40:05
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-05-21 14:31:50
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-05-21 14:30:15
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-05-21 14:28:56
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-05-21 14:26:21
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-05-21 14:17:34
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu „Trudny Start, Lepsza Przyszłość” Agnieszka Galka 2020-05-21 12:15:50
Usługa eksploatacyjna sieci i instalacji oświetlenia drogowego będącego majątkiem Miasta Opola Kamilla Wieczorek 2020-05-21 12:10:07
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu „Trudny Start, Lepsza Przyszłość” Agnieszka Galka 2020-05-21 11:48:29
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-05-21 10:59:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chabry I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-05-21 10:03:27
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu Weronika Bartyla 2020-05-21 10:00:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-05-21 09:42:01
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2020-05-20 14:20:56
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-05-20 14:09:34
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-05-20 14:03:18
Projekt przebudowy rzeki Ryjec Magdalena Brulewska 2020-05-20 12:42:07
Projekt przebudowy rzeki Ryjec Magdalena Brulewska 2020-05-20 12:41:49
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-05-20 11:51:09
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-05-20 11:12:59
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-05-20 10:16:28
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Joanna Kubacka 2020-05-20 09:29:20
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-19 15:25:10
,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-19 14:52:35
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej – Dzielnica Brzezie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-19 14:51:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania decyzji ULICP: Rozbudowa sieci wodociągowej dla budowy bazy autobusowej z obiektem biurowo-socjalnym, halami napraw i myjnią dz. nr 90/2 km. 69 NWK w Opolu Joanna Jakubów 2020-05-19 13:57:13
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Marta Kondziela 2020-05-19 09:22:55
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-05-19 09:18:00
Interpelacja radnej Alicji Wiśniewskiej w sprawie nowych nasadzeń Justyna Nagel 2020-05-19 08:34:35
Komisja Infrastruktury Justyna Nagel 2020-05-19 08:12:42
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. CISOWEJ (DZ. NR 72/1, KM 7, OBR. KOLONIA GOSŁAWICKA) Joanna Kubacka 2020-05-19 07:55:48
Interpelacja radnej Alicji Wiśniewskiej w sprawie nowych nasadzeń Justyna Nagel 2020-05-18 15:27:09
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-05-18 14:42:18
Lista projektów przyjętych do głosowania w VI edycji Budżetu Obywatelskiego Opola Paweł Sadło 2020-05-18 14:08:03
Harmonogram BO 2020 Paweł Sadło 2020-05-18 14:02:03
Lista wniosków BO 2020 po ocenie merytorycznej Paweł Sadło 2020-05-18 13:44:39
Głosowanie w Budżecie Obywatelskim Opola 18-28 października 2019 r. Paweł Sadło 2020-05-18 13:27:48
Lista wniosków złożonych Budżetu Obywatelskiego na 2019 Paweł Sadło 2020-05-18 13:25:35
Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze obr ebu ewidencyjnego 0103 Opole, jednostki ewidencyjnej M.Opole Marcin Maziarek 2020-05-18 13:13:41
Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych oraz gablot reklamowych  na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-18 12:49:12
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej – Dzielnica Brzezie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-18 12:48:36
Usługa eksploatacyjna sieci i instalacji oświetlenia drogowego będącego majątkiem Miasta Opola Kamilla Wieczorek 2020-05-18 11:46:43
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-05-18 11:37:16
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-05-18 11:32:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.9.2020.PL Paweł Lesiak 2020-05-18 11:08:43
Zawiadomienie o wszczeciu postepowania -strefa ochronna studni ujmującej wody na potrzeby ZOO Monika Laxy 2020-05-18 08:30:47
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. CISOWEJ (DZ. NR 72/1, KM 7, OBR. KOLONIA GOSŁAWICKA) Joanna Kubacka 2020-05-18 08:12:14
Zakup, dostawa sprzętu komputerowego do nauczania na odległość dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole oraz/lub usługi mobilny internet 4G/LTE Joanna Szurgut 2020-05-15 15:06:56
Zakup, dostawa sprzętu komputerowego do nauczania na odległość dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole oraz/lub usługi mobilny internet 4G/LTE Joanna Szurgut 2020-05-15 14:50:03
Zakup, dostawa sprzętu komputerowego do nauczania na odległość dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole oraz/lub usługi mobilny internet 4G/LTE Joanna Szurgut 2020-05-15 14:07:42
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Joanna Kubacka 2020-05-15 13:57:56
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy Joanna Kubacka 2020-05-15 13:56:15
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Joanna Kubacka 2020-05-15 13:52:21
Projekt przebudowy rzeki Ryjec Magdalena Brulewska 2020-05-15 11:16:48
Projekt przebudowy rzeki Ryjec Magdalena Brulewska 2020-05-15 11:14:10
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-05-15 10:49:55
Aktualności Weronika Bartyla 2020-05-15 08:27:52
Aktualności Weronika Bartyla 2020-05-15 08:25:18
Aktualności Weronika Bartyla 2020-05-15 08:20:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2020-05-15 08:10:00
„Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego” w zakresie wykonania robót budowlanych przedsięwzięcia pn.: „Uzbrojenie terenu w rejonie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-15 06:48:59
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie koszenia traw Justyna Nagel 2020-05-14 13:54:38
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu „Trudny Start, Lepsza Przyszłość” Agnieszka Galka 2020-05-14 11:51:30
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu „Trudny Start, Lepsza Przyszłość” Agnieszka Galka 2020-05-14 11:13:44
Zawiad. stron postęp._o wszczęciu i wystąpieniu do organów opiniujących_„Montaż linii technologicznej do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych oraz linii technologicznej do produkcji płyt PVC na dz Magdalena Wójciak 2020-05-14 10:02:03
Zawiad. stron postęp._o wszczęciu i wystąpieniu do organów opiniujących_„Montaż linii technologicznej do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych oraz linii technologicznej do produkcji płyt PVC na dz Magdalena Wójciak 2020-05-14 10:01:33
Zawiad. stron postęp._o wszczęciu i wystąpieniu do organów opiniujących_„Montaż linii technologicznej do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych oraz linii technologicznej do produkcji płyt PVC na dz Magdalena Wójciak 2020-05-14 09:57:16
Zawiad. stron postęp._o wszczęciu i wystąpieniu do organów opiniujących_„Montaż linii technologicznej do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych oraz linii technologicznej do produkcji płyt PVC na dz Magdalena Wójciak 2020-05-14 09:56:13
Zawiad. stron postęp._o wszczęciu i wystąpieniu do organów opiniujących_„Montaż linii technologicznej do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych oraz linii technologicznej do produkcji płyt PVC na dz Magdalena Wójciak 2020-05-14 09:55:39
XXV sesja Rady Miasta Opola - 30.04.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-05-13 12:42:00
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2020-05-12 18:48:46
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2020-05-12 18:40:28
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2020-05-12 18:38:17
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2020-05-12 18:34:19
Uchwały Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Paweł Sadło 2020-05-12 15:39:37
Zakup, dostawa sprzętu komputerowego do nauczania na odległość dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole oraz/lub usługi mobilny internet 4G/LTE Joanna Szurgut 2020-05-12 13:34:22
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-05-12 12:43:44
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-05-12 12:33:40
Słoneczny ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej Joanna Szurgut 2020-05-12 12:15:16
obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy Pl. Teatralnym 10-11 Marzena Kasprzak 2020-05-12 10:59:06
,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-12 09:59:26
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-05-12 09:42:21
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-05-12 09:39:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia"" w Opolu Weronika Bartyla 2020-05-12 09:28:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2020-05-12 08:54:29
Aktualności Weronika Bartyla 2020-05-12 08:13:35
Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych oraz gablot reklamowych  na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-11 14:53:44
Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych oraz gablot reklamowych  na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-11 14:53:32
Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych oraz gablot reklamowych  na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-11 14:20:47
Zakup, dostawa sprzętu komputerowego do nauczania na odległość dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole oraz/lub usługi mobilny internet 4G/LTE Joanna Szurgut 2020-05-11 14:18:51
Zakup, dostawa sprzętu komputerowego do nauczania na odległość dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole oraz/lub usługi mobilny internet 4G/LTE Joanna Szurgut 2020-05-11 14:18:22
Zakup, dostawa sprzętu komputerowego do nauczania na odległość dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole oraz/lub usługi mobilny internet 4G/LTE Joanna Szurgut 2020-05-11 14:17:00
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2020-05-11 13:52:42
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-05-11 12:15:44
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-05-11 10:59:11
PP Nr 5 Jadwiga Kost 2020-05-11 08:35:51
PP Nr 5 Jadwiga Kost 2020-05-11 08:21:14
Zakup, dostawa sprzętu komputerowego do nauczania na odległość dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole oraz/lub usługi mobilny internet 4G/LTE Joanna Szurgut 2020-05-11 08:12:19
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2020-05-08 14:10:09
Zakup, dostawa sprzętu komputerowego do nauczania na odległość dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole oraz/lub usługi mobilny internet 4G/LTE Joanna Szurgut 2020-05-08 11:55:57
ZSM - wymiana pokrycia dachowego na budynku fizyki Magdalena Brulewska 2020-05-08 11:40:43
Uchwały Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Paweł Sadło 2020-05-08 10:42:43
2020 Natalia Buczyńska 2020-05-08 09:36:05
Zespół Szkół Specjalnych Sylwia Orlik 2020-05-07 17:09:02
Zespół Szkół Specjalnych Sylwia Orlik 2020-05-07 17:07:26
Zespół Szkół Specjalnych Sylwia Orlik 2020-05-07 17:05:03
Zespół Szkół Specjalnych Sylwia Orlik 2020-05-07 16:59:21
Zespół Szkół Specjalnych Sylwia Orlik 2020-05-07 16:57:46
Zespół Szkół Specjalnych Sylwia Orlik 2020-05-07 16:53:28
Zespół Szkół Specjalnych Sylwia Orlik 2020-05-07 16:42:53
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Joanna Kubacka 2020-05-07 13:47:26
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Joanna Kubacka 2020-05-07 13:40:35
Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Stefana Grota Roweckiego wraz z uporządkowaniem parkowania Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-07 12:57:34
Projekt przebudowy rzeki Ryjec Magdalena Brulewska 2020-05-07 12:50:00
"Przygotowanie terenu pod inwestycje na osiedlu Dambonia - etap I" w zakresie rozbiórki budynku kotłowni przy ul. Dambonia Kamilla Wieczorek 2020-05-07 12:41:58
Optymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu - ponowiony Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-07 12:40:30
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO Krzysztof Biliński 2020-05-07 08:23:58
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Joanna Kubacka 2020-05-06 15:17:27
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Joanna Kubacka 2020-05-06 15:13:58
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 Małgorzata Maćków 2020-05-06 15:13:01
Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia. Joanna Szurgut 2020-05-06 14:50:38
Projekt przebudowy rzeki Ryjec Magdalena Brulewska 2020-05-06 14:33:47
Projekt przebudowy rzeki Ryjec Magdalena Brulewska 2020-05-06 14:29:56
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu „Trudny Start, Lepsza Przyszłość” Agnieszka Galka 2020-05-06 13:23:59
,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-06 12:54:54
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej” w zakresie „Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Grota Roweckiego wraz z miejscami postojowymi i ciągiem pieszo-rowerowym Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-06 12:44:32
Bilans Wykonania budżetu JST Miasto Opole za 2018 r. Aleksander Sienkiewicz 2020-05-06 12:02:52
Sprawozdanie Finansowe Urzędu Miasta Opola za 2018 r. Aleksander Sienkiewicz 2020-05-06 11:59:12
Skonsolidowany Bilans JST za 2018 rok Bożena Kastelik 2020-05-06 11:13:44
Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. Maria Dutkiewicz 2020-05-06 08:32:50
Bilans jednostki budżetowej za 2019 rok. Bożena Kastelik 2020-05-05 13:37:43
Owieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci gazu n/s przy ul. J. Szafranka Katarzyna Ner 2020-05-05 13:36:12
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej – Dzielnica Brzezie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-05 12:56:26
Rewitalizacja placu: róg ul. Ozimskiej i ul. Plebiscytowej - część 2 Katarzyna Bil 2020-05-05 12:43:52
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie Joanna Kubacka 2020-05-05 10:53:16
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie Joanna Kubacka 2020-05-05 10:52:58
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie testów na obecność wirusa Teresa Muc 2020-04-30 14:07:31
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie maseczek ochronnych i izolatoriów Teresa Muc 2020-04-30 14:03:38
XXV sesja Rady Miasta Opola - 30.04.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-04-30 13:53:04
XXV sesja Rady Miasta Opola - 30.04.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-04-30 13:26:37
Sprawozdanie Finansowe Urzędu Miasta Opola za 2019 r. Bożena Kastelik 2020-04-30 11:45:44
Dostawa, montaż mebli i wyposażenia pracowni gastronomicznych w ramach zadania pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Lokalizacja ul. Torowa 7, 45-073 Opole Jan bieniuszewicz 2020-04-30 11:05:27
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-04-30 10:31:40
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Opola za 2019rok. Elżbieta Gabor 2020-04-30 09:42:43
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-04-30 09:11:41
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-04-30 09:10:29
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-04-30 08:49:56
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-04-30 08:47:21
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Opola za 2019rok. Elżbieta Gabor 2020-04-30 08:37:27
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2020r.r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-04-30 08:28:06
Interpelacja radnej Alicji Wiśniewskiej w sprawie spisu miejsc objetych zakazem Teresa Muc 2020-04-29 15:00:59
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2020-04-29 12:45:02
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie dezynfekcji Teresa Muc 2020-04-29 11:38:41
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie niebezpiecznego zjazdu na ul. Niemodlińskiej z tzw. ślimaka Obwodnicy Południowej Teresa Muc 2020-04-29 11:34:48
PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w OPOLU Sylwia Orlik 2020-04-27 19:10:37
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 17:37:11
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 17:33:56
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 17:29:28
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 17:21:18
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 17:13:37
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 17:10:04
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 17:02:11
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 16:59:53
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 16:49:25
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 16:31:10
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 16:15:59
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 14:58:37
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 14:50:28
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 14:35:58
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 14:32:15
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 14:26:17
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 14:22:02
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 14:10:50
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 14:08:31
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 14:06:24
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 14:03:02
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 13:59:08
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 13:57:45
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 13:54:50
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 13:48:43
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 13:46:02
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 13:43:19
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 13:40:04
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 13:36:39
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 13:33:54
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 13:31:28
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu „Trudny Start, Lepsza Przyszłość” Agnieszka Galka 2020-04-27 13:28:09
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 13:25:47
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 13:23:36
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 13:20:54
Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia. Joanna Szurgut 2020-04-27 13:13:20
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 12:48:19
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 12:46:04
Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych oraz gablot reklamowych  na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-27 11:40:07
Obwiesczenie UAB.6740.196.2020.UW zawiadomieniu o wszczęciu postępowania o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na: budowie drogi gminnej , rozbudowie skrzyżowania, na drodze woje Urszula Wichłacz 2020-04-27 10:48:37
Sprawozdania za I kwartał 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-04-27 09:35:46
Sprawozdania za I kwartał 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-04-27 09:32:46
Sprawozdania za I kwartał 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-04-27 09:26:40
Sprawozdania za I kwartał 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-04-27 09:16:40
Informacja o wszczęciu postępowania Nr GL.ZUZ.3.421.370.2019.AC Dominika Dąbrowska 2020-04-24 15:40:41
Dostawa, montaż mebli i wyposażenia pracowni gastronomicznych w ramach zadania pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Lokalizacja ul. Torowa 7, 45-073 Opole Jan bieniuszewicz 2020-04-24 13:49:22
Słoneczny ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej Joanna Szurgut 2020-04-24 13:21:48
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-04-24 12:58:45
Optymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu - ponowiony Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-24 12:58:38
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-04-24 12:51:38
Optymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu - ponowiony Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-24 12:42:47
ZSM - wymiana pokrycia dachowego na budynku fizyki Magdalena Brulewska 2020-04-24 12:26:41
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji PGN Marcin Węgrzyn 2020-04-24 11:57:58
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji PGN Marcin Węgrzyn 2020-04-24 11:56:25
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji PGN Marcin Węgrzyn 2020-04-24 11:55:36
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji PGN Marcin Węgrzyn 2020-04-24 11:53:54
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-04-24 10:48:02
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu „Trudny Start, Lepsza Przyszłość” Agnieszka Galka 2020-04-24 10:08:25
Wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych w misach, skrzynkach i donicach kwiatowych na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-23 18:43:08
Optymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-23 16:12:25
Wydział Zarządzania Kryzysowego Małgorzata Tarkowska 2020-04-23 14:36:13
Wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych w misach, skrzynkach i donicach kwiatowych na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-23 12:46:38
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu „Trudny Start, Lepsza Przyszłość” Agnieszka Galka 2020-04-23 09:34:21
Dostawa, montaż mebli i wyposażenia pracowni gastronomicznych w ramach zadania pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Lokalizacja ul. Torowa 7, 45-073 Opole Jan bieniuszewicz 2020-04-22 16:45:04
ZSM - wymiana pokrycia dachowego na budynku fizyki Magdalena Brulewska 2020-04-22 14:11:18
ZSM - wymiana pokrycia dachowego na budynku fizyki Magdalena Brulewska 2020-04-22 14:02:13
ZSM - wymiana pokrycia dachowego na budynku fizyki Magdalena Brulewska 2020-04-22 14:01:49
Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia. Joanna Szurgut 2020-04-22 13:02:37
Optymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-22 12:51:33
"Przygotowanie terenu pod inwestycje na osiedlu Dambonia - etap I" w zakresie rozbiórki budynku kotłowni przy ul. Dambonia Kamilla Wieczorek 2020-04-22 12:46:51
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu „Trudny Start, Lepsza Przyszłość” Joanna Szurgut 2020-04-22 12:21:32
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu „Trudny Start, Lepsza Przyszłość” Joanna Szurgut 2020-04-22 12:20:01
Zapytanie radnej Elżbiety Bień w sprawie kwarantanny żłobków Beata Katra 2020-04-22 11:59:40
Rewitalizacja placu: róg ul. Ozimskiej i ul. Plebiscytowej - część 2 Katarzyna Bil 2020-04-21 12:57:21
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie żywopłotów, zakładanie i przebudowa zniszczonych trawników na obszarach administrowanych przez Miejski Z Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-21 12:49:35
Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia. Joanna Szurgut 2020-04-21 12:32:30
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2020-04-21 11:50:40
Dostawa i montaż wiaty przystankowej wraz z nasadzeniami na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Zielone przystanki w Opolu” oraz pielęgnacja posadzonych roślin w ramach zadania „Pie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-20 13:10:53
Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia. Joanna Szurgut 2020-04-20 13:08:29
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu „Trudny Start, Lepsza Przyszłość” Katarzyna Bil 2020-04-20 12:23:00
Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia. Joanna Szurgut 2020-04-20 12:17:08
Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia. Joanna Szurgut 2020-04-20 12:16:10
Słoneczny ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej Joanna Szurgut 2020-04-20 12:10:23
"Przygotowanie terenu pod inwestycje na osiedlu Dambonia - etap I" w zakresie rozbiórki budynku kotłowni przy ul. Dambonia Katarzyna Bil 2020-04-20 12:00:12
Rewitalizacja placu: róg ul. Ozimskiej i ul. Plebiscytowej - część 2 Katarzyna Bil 2020-04-20 11:59:40
Rewitalizacja placu: róg ul. Ozimskiej i ul. Plebiscytowej - część 2 Katarzyna Bil 2020-04-20 11:59:09
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie miejsc parkingowych Beata Katra 2020-04-20 09:36:19
Interpelacje i zapytania radnych VIII kadencji Beata Katra 2020-04-20 09:06:25
Optymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-17 15:44:13
Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia. Joanna Szurgut 2020-04-17 14:53:42
Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia. Joanna Szurgut 2020-04-17 14:51:16
Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia. Joanna Szurgut 2020-04-17 14:50:09
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie zabezpieczenia seniorów przed koronawirusem Beata Katra 2020-04-17 13:15:21
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zakupu testów na koronawirusa Beata Katra 2020-04-17 13:08:56
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-04-17 12:54:28
Optymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-17 11:35:38
Sprawozdania za IV kwartał 2019 r. Maria Dutkiewicz 2020-04-17 10:52:18
Sprawozdania za IV kwartał 2019 r. Maria Dutkiewicz 2020-04-17 10:32:13
2020r. Marcin Lontkowski 2020-04-17 10:18:01
2020 Natalia Buczyńska 2020-04-17 08:55:52
2020 Natalia Buczyńska 2020-04-17 08:49:23
2020 Joanna Kaleta 2020-04-16 11:59:11
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie zwolnienia z czynszy kupców Cytruska Beata Katra 2020-04-16 11:31:54
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym Beata Katra 2020-04-16 11:25:43
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie pakietu pomocy dla przedsiębiorców Beata Katra 2020-04-16 11:20:37
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Joanna Kaleta 2020-04-16 11:03:46
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej” w zakresie „Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Grota Roweckiego wraz z miejscami postojowymi i ciągiem pieszo-rowerowym Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-16 07:14:20
Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych oraz gablot reklamowych  na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-16 06:32:55
Dostawa i montaż wiaty przystankowej wraz z nasadzeniami na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Zielone przystanki w Opolu” oraz pielęgnacja posadzonych roślin w ramach zadania „Pie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-15 10:28:52
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej” w zakresie „Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Grota Roweckiego wraz z miejscami postojowymi i ciągiem pieszo-rowerowym Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-15 10:08:33
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 IM. Armii Krajowej w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-15 07:26:29
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 IM. Armii Krajowej w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-15 07:25:16
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 IM. Armii Krajowej w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-15 07:23:08
"Przygotowanie terenu pod inwestycje na osiedlu Dambonia - etap I" w zakresie rozbiórki budynku kotłowni przy ul. Dambonia Kamilla Wieczorek 2020-04-14 15:22:49
Rewitalizacja placu: róg ul. Ozimskiej i ul. Plebiscytowej - część 2 Katarzyna Bil 2020-04-14 15:19:47
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Opola o wynikach naboru wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Opola w 2020 roku Edyta Madej 2020-04-14 11:53:30
Wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych w misach, skrzynkach i donicach kwiatowych na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-14 11:23:23
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Opola o wynikach naboru wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Opola w 2020 roku Edyta Madej 2020-04-14 11:20:10
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Opola o wynikach naboru wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Opola w 2020 roku Edyta Madej 2020-04-14 11:18:59
Słoneczny ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej Magdalena Brulewska 2020-04-14 10:12:06
Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia. Magdalena Brulewska 2020-04-14 10:10:01
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie żywopłotów, zakładanie i przebudowa zniszczonych trawników na obszarach administrowanych przez Miejski Z Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-14 09:44:33
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2020-04-14 08:19:45
Optymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-10 15:12:17
Rewitalizacja placu: róg ul. Ozimskiej i ul. Plebiscytowej - część 2 Katarzyna Bil 2020-04-10 14:03:57
Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu Katarzyna Bil 2020-04-10 13:23:02
Druk materiałów promocyjnych Katarzyna Bil 2020-04-10 13:20:33
Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia. Agnieszka Galka 2020-04-10 13:13:28
Dostawa, montaż mebli i wyposażenia pracowni gastronomicznych w ramach zadania pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Lokalizacja ul. Torowa 7, 45-073 Opole Jan bieniuszewicz 2020-04-10 12:44:08
Interpelacja radnego Jacka Kasprzyka w sprawie przeciwdziałania pandemii COVID-19 Beata Katra 2020-04-10 11:58:08
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Joanna Kaleta 2020-04-10 11:35:55
2020 Joanna Kaleta 2020-04-10 11:32:51
2020 Joanna Kaleta 2020-04-10 11:31:12
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-04-10 08:49:47
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-04-10 08:27:59
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Joanna Kaleta 2020-04-09 14:09:02
2020 Joanna Kaleta 2020-04-09 14:07:02
Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania o wydanie dec. ZRID: budowa drogi publicznej gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Północnej Bis w Opolu od połączenia z ul.Pisankową do węzła drogowego - od Anna Bednorz 2020-04-09 13:43:27
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Beata Śliwińska 2020-04-09 13:40:57
Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia. Joanna Szurgut 2020-04-09 12:51:03
Optymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-08 13:47:40
"Przygotowanie terenu pod inwestycje na osiedlu Dambonia - etap I" w zakresie rozbiórki budynku kotłowni przy ul. Dambonia Kamilla Wieczorek 2020-04-08 13:34:26
Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Stefana Grota Roweckiego wraz z uporządkowaniem parkowania Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-08 12:49:00
XXIV sesja Rady Miasta Opola - 26.03.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-04-08 11:45:04
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-04-08 11:15:50
Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski – etap I. Budowa drogi gminnej na terenie inwestycyjnym Wrzoski - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-07 18:02:19
Druk materiałów promocyjnych Joanna Szurgut 2020-04-07 14:25:10
Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia. Joanna Szurgut 2020-04-07 12:27:39
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-04-07 11:54:15
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-04-07 11:40:56
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-04-07 11:35:52
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2020-04-07 11:04:53
Interpelacja radnego Jacka Kasprzyka w sprawie poprawy stanu infrastruktury miejskiej Beata Katra 2020-04-07 09:20:23
Słoneczny ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej Joanna Szurgut 2020-04-07 08:57:29
Słoneczny ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej Joanna Szurgut 2020-04-07 08:54:14
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Opola na lata 2020-2023 Paweł Sadło 2020-04-07 07:29:06
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Opola na lata 2020-2023 Paweł Sadło 2020-04-06 20:04:25
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej” w zakresie „Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Grota Roweckiego wraz z miejscami postojowymi i ciągiem pieszo-rowerowym Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-06 14:38:52
Słoneczny ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej Joanna Szurgut 2020-04-06 12:18:24
Druk materiałów promocyjnych Joanna Szurgut 2020-04-06 10:49:38
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Sylwia Orlik 2020-04-06 10:45:24
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Sylwia Orlik 2020-04-06 10:42:50
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Sylwia Orlik 2020-04-06 10:41:01
Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia. Joanna Szurgut 2020-04-03 12:36:25
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-04-03 10:31:39
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-04-03 09:38:30
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-04-03 09:36:30
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-04-03 09:34:26
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-04-03 09:32:05
Miejski Rzecznik Konsumentów Jadwiga Kost 2020-04-03 08:36:03
Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych oraz gablot reklamowych  na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-03 07:51:01
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie boisk przyszkolnych Justyna Nagel 2020-04-02 13:55:09
Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie wsparcia rodzinnych przedsiębiorstw Justyna Nagel 2020-04-02 13:44:03
Optymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-02 12:06:29
Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski – etap I. Budowa drogi gminnej na terenie inwestycyjnym Wrzoski - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-02 11:43:48
Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie rezygnacji lub opóźnienia w prowadzonych inwestycjach Justyna Nagel 2020-04-02 09:42:11
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie kart autobusowych Justyna Nagel 2020-04-02 09:31:41
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2019 rok Magdalena Buksa-Mendel 2020-04-01 13:10:16
PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w OPOLU Sylwia Orlik 2020-04-01 11:20:34
Dostawa i montaż wiaty przystankowej wraz z nasadzeniami na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Zielone przystanki w Opolu” oraz pielęgnacja posadzonych roślin w ramach zadania „Pie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-01 09:23:13
ostawa i montaż wiaty przystankowej wraz z nasadzeniami na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Zielone przystanki w Opolu” oraz pielęgnacja posadzonych roślin w ramach zadania „Piel Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-01 09:18:14
Informacja o stanie mienia miasta Opola Magdalena Buksa-Mendel 2020-04-01 09:02:43
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok Magdalena Buksa-Mendel 2020-04-01 08:10:18
ptymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-31 13:43:36
Zapytanie radnej Elzbiety Kurek w sprawie przycisków do otwierania drzwi w autobusach Justyna Nagel 2020-03-31 12:53:23
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zawieszenia działania parkomatów Justyna Nagel 2020-03-31 12:46:41
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-03-31 12:17:35
Nasadzenia i pielęgnacja roślin w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-31 11:20:39
Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski – etap I. Budowa drogi gminnej na terenie inwestycyjnym Wrzoski - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-31 10:32:38
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-30 15:03:04
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-30 15:01:04
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-30 14:59:09
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-30 14:57:28
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2020 Beata Baraniewicz 2020-03-30 13:59:14
Aktualności Weronika Bartyla 2020-03-30 13:30:56
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Magdalena Brulewska 2020-03-30 13:07:34
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Joanna Kaleta 2020-03-30 13:07:04
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-30 12:51:19
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Natalia Buczyńska 2020-03-27 11:07:47
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2020-03-27 11:04:47
Dystrybucja biletów Tomasz Guzik 2020-03-27 11:04:33
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Natalia Buczyńska 2020-03-27 11:03:16
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2020-03-27 10:59:36
Dystrybucja biletów Tomasz Guzik 2020-03-27 10:55:54
Dystrybucja biletów Tomasz Guzik 2020-03-27 10:53:42
Dystrybucja biletów Tomasz Guzik 2020-03-27 10:48:08
XXIV sesja Rady Miasta Opola - 26.03.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-03-26 14:46:11
XXIV sesja Rady Miasta Opola - 26.03.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-03-26 14:44:13
Słoneczny ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej Joanna Szurgut 2020-03-26 14:30:34
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-26 14:29:46
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-26 14:26:16
Druk materiałów promocyjnych Joanna Szurgut 2020-03-26 14:21:27
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-26 14:19:52
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie objęcia Opola strefą kwarantanny Beata Katra 2020-03-26 14:17:48
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-26 14:10:47
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-26 12:55:38
Słoneczny ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej Joanna Szurgut 2020-03-26 12:34:37
Druk materiałów promocyjnych Joanna Szurgut 2020-03-26 11:57:14
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-26 11:49:20
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-26 11:35:06
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-26 11:29:28
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-26 11:22:36
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-26 11:15:36
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-26 11:09:52
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-26 11:01:14
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-26 10:58:23
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-03-26 09:26:07
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-03-26 09:20:17
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-26 09:05:38
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-26 08:58:38
Nasadzenia i pielęgnacja roślin w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-25 15:11:24
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Małgorzata Maćków 2020-03-25 13:00:37
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 Małgorzata Maćków 2020-03-25 12:27:03
Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Małgorzata Maćków 2020-03-25 12:24:21
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Małgorzata Maćków 2020-03-25 12:18:48
Zespół Szkół Zawodowych nr 4 Małgorzata Maćków 2020-03-25 12:14:31
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Małgorzata Maćków 2020-03-25 12:08:53
Zespół Szkół Specjalnych Małgorzata Maćków 2020-03-25 12:01:47
Dostawa, montaż, uruchomienie i przetestowanie sprzętu komputerowego do pracowni gastronomicznych i logistycznych w ramach zadania ... Joanna Szurgut 2020-03-25 11:55:05
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-03-25 11:04:51
Nasadzenia i pielęgnacja roślin w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-24 15:17:32
Założenie kwietników oraz pielęgnacja rabat kwiatowych na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-24 14:43:22
Wykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-24 14:41:56
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-03-24 13:49:50
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-03-24 13:48:07
Konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Jadwiga Kost 2020-03-24 13:43:19
Konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Jadwiga Kost 2020-03-24 13:33:31
Konkurs ofert z zakresu regrantingu Katarzyna Stelmaszczyk 2020-03-24 12:52:17
Konkurs ofert z zakresu regrantingu Katarzyna Stelmaszczyk 2020-03-24 12:41:31
2020 Katarzyna Stelmaszczyk 2020-03-24 12:22:35
Konkurs ofert z zakresu regrantingu Katarzyna Stelmaszczyk 2020-03-24 12:13:12
Konkurs ofert z zakresu regrantingu Katarzyna Stelmaszczyk 2020-03-24 11:57:19
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oświetlenia placu przy Żłobku Matki Polki Beata Katra 2020-03-24 11:16:06
Konkurs ofert z zakresu regrantingu Katarzyna Stelmaszczyk 2020-03-24 09:35:39
Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych, cieków i rzek na terenie miasta Opola Kamilla Wieczorek 2020-03-24 09:05:26
2020 Katarzyna Stelmaszczyk 2020-03-24 09:02:17
Obwieszczenie nr UAB.6733.6.2020.AD o wydaniu decyzji ULICP dot. budowa węzła sieciowego wraz z liniami ś/n i n/n przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu Amadeusz Duchnik 2020-03-24 08:31:10
XXIII sesja Rady Miasta - 27.02.2020 Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-03-24 08:09:24
Oświetlenie drogowe Paweł Łukawski 2020-03-23 21:54:16
Oświetlenie drogowe Paweł Łukawski 2020-03-23 21:19:49
Oświetlenie drogowe Paweł Łukawski 2020-03-23 17:47:54
Oświetlenie drogowe Paweł Łukawski 2020-03-23 16:48:40
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-03-23 14:08:46
Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu Marcin Lontkowski 2020-03-23 13:33:55
Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu Marcin Lontkowski 2020-03-23 13:30:09
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-03-23 10:18:59
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-03-23 10:16:59
Wydział Spraw Obywatelskich Joanna Parobecka 2020-03-23 09:16:50
2020 Piotr Królikowski 2020-03-20 12:10:21
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-03-20 12:05:47
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-03-20 12:03:11
Nasadzenia i pielęgnacja roślin w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-20 11:17:55
Druk materiałów promocyjnych Joanna Szurgut 2020-03-20 10:43:43
Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski – etap I. Budowa drogi gminnej na terenie inwestycyjnym Wrzoski - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-19 14:38:39
Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski – etap I. Budowa drogi gminnej na terenie inwestycyjnym Wrzoski - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-19 14:37:59
Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski – etap I. Budowa drogi gminnej na terenie inwestycyjnym Wrzoski - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-19 14:34:21
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-03-19 13:14:12
2020 Natalia Buczyńska 2020-03-19 13:08:53
Założenie kwietników oraz pielęgnacja rabat kwiatowych na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-19 10:04:35
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2020-03-18 14:42:25
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Opole Miasta Opola Katarzyna Bil 2020-03-18 14:26:55
Wykonywanie usług pogrzebowych na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2020-03-18 13:58:39
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2020-03-18 13:40:59
Wykonywanie usług pogrzebowych na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2020-03-18 12:52:44
Wykonywanie usług pogrzebowych na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2020-03-18 12:52:10
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2020-03-18 12:41:00
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-03-18 11:40:14
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-03-18 09:43:42
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu Krzysztof Biliński 2020-03-18 09:07:50
PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym. Joanna Szurgut 2020-03-17 13:25:56
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2020-03-17 10:32:54
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-03-17 10:27:58
2020 Natalia Bugańska 2020-03-17 08:13:04
Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski – etap I. Budowa drogi gminnej na terenie inwestycyjnym Wrzoski - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-16 10:24:36
2020 Natalia Bugańska 2020-03-16 10:13:00
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-16 09:04:17
Wykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-13 13:35:53
Nasadzenia i pielęgnacja roślin w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-13 13:30:28
Oczyszczanie miasta w zakresie: opróżnianie, najem i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2020 - 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-13 13:24:06
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-03-13 12:58:43
Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2020-03-13 12:49:15
Urzędnik Wyborczy Joanna Kaleta 2020-03-13 12:07:53
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Joanna Kaleta 2020-03-13 12:03:08
Słoneczny ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej Joanna Szurgut 2020-03-13 11:45:32
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-03-13 09:30:14
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-03-13 09:26:30
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-03-13 09:24:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-03-13 08:01:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-03-13 07:54:30
2020 Piotr Królikowski 2020-03-12 18:05:56
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Małgorzata Maćków 2020-03-12 16:23:13
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Joanna Kaleta 2020-03-12 16:21:41
Obwieszczenie nr UAB.6733.4.2020.AZ o wydaniu decyzji ULICP w rejonie ul. Paprotkowej w Opolu dla inwestycji: budowa sieci gazowej śr/c Paweł Lesiak 2020-03-12 14:11:16
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO Krzysztof Biliński 2020-03-12 13:57:56
Planowanie Przestrzenne Weronika Bartyla 2020-03-12 13:42:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2020-03-12 13:36:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-03-12 13:33:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-03-12 13:30:08
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-03-12 13:27:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-03-12 13:19:12
Aktualności Weronika Bartyla 2020-03-12 13:11:45
Aktualności Weronika Bartyla 2020-03-12 13:08:37
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Agnieszka Galka 2020-03-12 11:24:31
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Joanna Kaleta 2020-03-12 11:07:38
2020 Joanna Kaleta 2020-03-12 11:03:37
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Joanna Kaleta 2020-03-12 11:01:33
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Joanna Kaleta 2020-03-12 10:54:04
2020 Joanna Kaleta 2020-03-12 10:52:28
Rowerowe Opole – bezpieczne trasy rowerowe w Centrum” w zakresie: „Przebudowa ulicy Katowickiej w Opolu w celu dostosowania do ruchu pieszo-rowerowego Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-12 09:54:30
„Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: Przeniesienie istniejącego pylonu cenowego z nieruchomości przejętej  pod realizację inwestycji publicznej pn.: „ Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-12 09:53:48
„Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: Przeniesienie istniejącego pylonu cenowego z nieruchomości przejętej  pod realizację inwestycji publicznej pn.: „ Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-12 09:53:01
Rowerowe Opole – bezpieczne trasy rowerowe w Centrum” w zakresie: „Przebudowa ulicy Katowickiej w Opolu w celu dostosowania do ruchu pieszo-rowerowego Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-12 09:52:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-03-12 09:26:52
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Małgorzata Maćków 2020-03-11 14:19:27
2020 Natalia Bugańska 2020-03-11 13:53:36
Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2020-03-11 13:35:03
Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski – etap I. Budowa drogi gminnej na terenie inwestycyjnym Wrzoski - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-11 10:49:42
„Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: Przeniesienie istniejącego pylonu cenowego z nieruchomości przejętej  pod realizację inwestycji publicznej pn.: „ Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-11 10:39:38
Rowerowe Opole – bezpieczne trasy rowerowe w Centrum” w zakresie: „Przebudowa ulicy Katowickiej w Opolu w celu dostosowania do ruchu pieszo-rowerowego Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-11 10:39:09
ykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-11 10:29:33
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie boisk przyszkolnych Teresa Muc 2020-03-11 09:30:01
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie ogrodu społecznego Teresa Muc 2020-03-11 08:45:22
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie remontu zmywalni w DDP "Złota Jesień" Teresa Muc 2020-03-11 08:32:16
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie odbioru wód opadowych Teresa Muc 2020-03-11 08:16:31
2020 Piotr Królikowski 2020-03-10 22:02:27
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-03-10 12:52:25
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-03-10 12:50:20
Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych, cieków i rzek na terenie miasta Opola Kamilla Wieczorek 2020-03-10 12:01:20
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-03-10 10:09:56
Oczyszczanie miasta w zakresie: opróżnianie, najem i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2020 - 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-10 09:48:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-03-10 08:39:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-03-10 08:30:39
Aktualności Weronika Bartyla 2020-03-10 08:17:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-03-10 08:13:15
2020 Natalia Bugańska 2020-03-09 15:29:08
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-03-09 14:36:10
Wykonywanie usług pogrzebowych na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Tomasz Bajor 2020-03-09 14:19:39
Zespół Szkół Specjalnych Małgorzata Maćków 2020-03-09 13:07:28
Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej – droga gminna nr 103 819 –  koncepcja Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-09 12:45:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-03-09 07:59:08
Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego Paweł Sadło 2020-03-06 14:04:24
Posiedzenia ORDPP Paweł Sadło 2020-03-06 14:00:18
Zarządzenie w sprawie konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola dot. Uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola Paweł Sadło 2020-03-06 13:56:04
Zarządzenie w sprawie konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola Uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola Paweł Sadło 2020-03-06 13:47:22
Budżet Obywatelski 2018 Paweł Sadło 2020-03-06 13:43:38
Budżet Obywatelski 2017 Paweł Sadło 2020-03-06 13:41:39
Wyniki głosowania do Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencja Paweł Sadło 2020-03-06 13:40:25
LISTA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW II KADENCJI OPOLSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA Paweł Sadło 2020-03-06 13:38:21
„Nabór kandydatów na członków II kadencji Opolskiej Rady działalności Pożytku Publicznego” Paweł Sadło 2020-03-06 13:35:33
Skład ORDPP grudzień 2015 Paweł Sadło 2020-03-06 13:33:31
Konsultacje społeczne 2018 Paweł Sadło 2020-03-06 13:30:44
Prezydent Miasta Opola zaprasza na konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie inicjatywy lokalnej Paweł Sadło 2020-03-06 13:28:53
Korekta Rocznego Planu Konsultacji na 2017 rok Paweł Sadło 2020-03-06 13:27:01
Konsultacje społeczne 2017 Paweł Sadło 2020-03-06 13:24:43
Konsultacje ws. inicjatywy lokalnej Paweł Sadło 2020-03-06 13:23:27
Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi Paweł Sadło 2020-03-06 13:21:23
Konsultacje Społeczne 2016 Paweł Sadło 2020-03-06 13:19:22
Konsultacje - prawo miejscowe Paweł Sadło 2020-03-06 13:17:07
Korekta rocznego planu konsultacji Paweł Sadło 2020-03-06 13:14:47
Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski – etap I. Budowa drogi gminnej na terenie inwestycyjnym Wrzoski - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-06 12:56:36
Dostawa, montaż mebli i wyposażenia pracowni gastronomicznych w ramach zadania pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Lokalizacja ul. Torowa 7, 45-073 Opole Jan bieniuszewicz 2020-03-06 11:18:04
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowane Magdalena Brulewska 2020-03-06 11:04:51
Założenie i pielęgnacja kwietników zlokalizowanych na terenie miasta Opola, w ramach zakładania i utrzymywania terenów zieleni miejskiej Katarzyna Bil 2020-03-06 10:48:36
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowane Magdalena Brulewska 2020-03-06 10:34:58
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-03-06 09:17:19
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-03-06 09:13:44
Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych, cieków i rzek na terenie miasta Opola Kamilla Wieczorek 2020-03-05 17:00:32
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-03-05 16:48:11
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-03-05 16:46:50
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-03-05 16:44:39
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Opole Miasta Opola Katarzyna Bil 2020-03-05 12:42:34
Obwieszczenie o wyd. dec. o ULICP: zabudowa usługowa - nadbudowa o kondygnację budynku przychodni przyjęć pierwszorazowych z przebudową i dobudową klatek schodowych oraz dźwigu szpitalnego z szybem i Joanna Jakubów 2020-03-05 10:36:05
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-03-05 10:04:15
Konkurs ofert z zakresu promocji i organizacji wolontariatu Agnieszka Nowacka 2020-03-04 15:34:19
Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie poinformowania mieszkańców regionu o zmianie lokalizacji Dworca PKS Teresa Muc 2020-03-04 14:46:12
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Natalia Buczyńska 2020-03-04 14:30:36
Sprawozdania za IV kwartał 2019 r. Maria Dutkiewicz 2020-03-04 13:37:06
Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu Kamilla Wieczorek 2020-03-04 12:37:49
Konkurs ofert z zakresu promocji i organizacji wolontariatu Agnieszka Nowacka 2020-03-04 12:09:50
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie buspasa na ul. Piastowskiej i linii autobusowej w środku miasta Teresa Muc 2020-03-04 12:09:35
Sprawozdania za IV kwartał 2019 r. Maria Dutkiewicz 2020-03-04 11:15:19
Komisje Rady Miasta Beata Katra 2020-03-04 10:31:32
Rada Miasta Beata Katra 2020-03-04 10:23:41
Konkurs ofert na realizację w 2020 roku Programu zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. "Biały ząbek" Justyna Hyziak 2020-03-04 10:05:17
Konkurs ofert na realizację w 2020 roku Programu profilaktyczno-edukacyjnego pn. "Badaj swoje piersi" Justyna Hyziak 2020-03-04 09:58:03
Wykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-04 09:11:33
Zapytanie radnej barbary Kamińskiej w sprawie wyników konkursu na dotację jednoroczną w 2020 r. dla klubów sportowych Teresa Muc 2020-03-04 08:34:24
Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Opola - 2020 r. Jan bieniuszewicz 2020-03-04 08:21:56
2019 Joanna Kaleta 2020-03-03 13:52:38
Zespół Szkół Specjalnych Małgorzata Maćków 2020-03-03 12:46:51
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2020-03-03 11:05:37
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Jolanta Początko 2020-03-03 10:37:46
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-03-03 10:32:40
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-03-03 10:29:05
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Jolanta Początko 2020-03-03 10:19:20
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2020-03-03 10:12:07
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2020-03-03 10:08:45
Aktualności Weronika Bartyla 2020-03-03 09:58:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-03-03 09:19:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy Pl. Teatralnym 10-11 i przeprowadzeniu oględzin Marzena Kasprzak 2020-03-03 09:15:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-03-03 09:10:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVf" w Opolu Weronika Bartyla 2020-03-03 09:04:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-03-03 08:54:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-03-03 08:40:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-03-03 08:27:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-03-03 07:58:10
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2020-03-02 15:01:18
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2020-03-02 14:55:55
Planowanie Przestrzenne Anna Caputa 2020-03-02 14:37:40
Planowanie Przestrzenne Anna Caputa 2020-03-02 14:32:45
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Anna Caputa 2020-03-02 14:28:28
Obwiedzczenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVf" w Opolu Anna Caputa 2020-03-02 14:13:45
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowane Magdalena Brulewska 2020-03-02 13:10:29
Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Opola - 2020 r. Katarzyna Bil 2020-03-02 12:03:39
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-03-02 11:18:53
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-03-02 11:06:36
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-03-02 11:03:13
Rowerowe Opole – bezpieczne trasy rowerowe w Centrum” w zakresie: „Przebudowa ulicy Katowickiej w Opolu w celu dostosowania do ruchu pieszo-rowerowego Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-02 10:54:32
„Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: Przeniesienie istniejącego pylonu cenowego z nieruchomości przejętej  pod realizację inwestycji publicznej pn.: „ Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-02 09:46:43
Konkurs ofert z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Agnieszka Dudek 2020-02-28 14:33:22
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-02-28 13:19:09
PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym. Joanna Szurgut 2020-02-28 12:47:00
PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym. Joanna Szurgut 2020-02-28 12:38:47
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa osiedla domów jednorodzinnych wraz z drogami wewnętrznymi, siecią e Małgorzata Knap 2020-02-28 12:29:02
Rok 2019 Joanna Kaleta 2020-02-28 11:44:29
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie luster drogowych Teresa Muc 2020-02-28 10:19:03
Oczyszczanie miasta w zakresie: opróżnianie, najem i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2020 - 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-28 09:57:37
Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej – droga gminna nr 103 819 –  koncepcja Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-28 09:55:10
Konkurs ofert z zakresu z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego Agnieszka Dudek 2020-02-28 09:12:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-28 08:59:13
Konkurs ofert z zakresu z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego Agnieszka Dudek 2020-02-28 08:56:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-28 08:32:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-28 08:28:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-28 08:01:19
Konkurs z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Agnieszka Dudek 2020-02-27 17:23:30
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-02-27 16:16:55
Komisja Społeczna i Zdrowia Justyna Nagel 2020-02-27 16:12:15
Komisja Rewizyjna Justyna Nagel 2020-02-27 16:02:11
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2020-02-27 16:00:42
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2020-02-27 15:56:24
Komisja Edukacji i Kultury Teresa Muc 2020-02-27 15:51:53
Ogłoszenie o konkursie z dziedziny kultury fizycznej Beata Baraniewicz 2020-02-27 15:49:06
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie tablicy informacyjnej Teresa Muc 2020-02-27 14:54:38
XXIII sesja Rady Miasta - 27.02.2020 Aleksandra Lukosz 2020-02-27 14:54:27
Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie poprawienia funkcjonalności wyjazdu ze Stegu Areny od strony ul. Oleskiej Teresa Muc 2020-02-27 14:24:53
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie przejścia dla pieszych przy ul. Ozimskiej Teresa Muc 2020-02-27 14:21:39
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2020-02-27 13:43:01
Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2020-02-27 13:12:48
Dostawa, montaż mebli i wyposażenia pracowni gastronomicznych w ramach zadania pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Lokalizacja ul. Torowa 7, 45-073 Opole Jan bieniuszewicz 2020-02-27 13:11:53
Założenie i pielęgnacja kwietników zlokalizowanych na terenie miasta Opola, w ramach zakładania i utrzymywania terenów zieleni miejskiej Joanna Szurgut 2020-02-27 11:52:37
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-02-27 11:19:02
Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2017 roku Elżbieta Gabor 2020-02-27 09:02:38
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2020-02-26 15:46:43
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków, w związku z wymogiem zamieszczania ww. zawiadomień na stronach BIP Starostwa Powiatowego i Urz Marcin Lontkowski 2020-02-26 14:48:26
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Gaju Drzew Pamięci w Parku 800-lecia Teresa Muc 2020-02-26 14:35:13
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie balu Prezydenta, Adwokata i Lekarza Teresa Muc 2020-02-26 14:29:17
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-02-26 14:20:13
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-02-26 14:17:02
Zawiad. stron postępowania_zawieszenie postępowania o wydanie decyzji o środ. uwar. dla przeds. pn.: „Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy SELT Sp. z o.o. przy ul. Wschodniej w Opolu” Magdalena Wójciak 2020-02-26 13:07:47
Zawiad. stron postępowania_zawieszenie postępowania o wydanie decyzji o środ. uwar. dla przeds. pn.: „Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy SELT Sp. z o.o. przy ul. Wschodniej w Opolu” Magdalena Wójciak 2020-02-26 13:06:57
Zawiad. stron postępowania_zawieszenie postępowania o wydanie decyzji o środ. uwar. dla przeds. pn.: „Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy SELT Sp. z o.o. przy ul. Wschodniej w Opolu” Magdalena Wójciak 2020-02-26 13:05:21
Zawiad. stron postępowania_zawieszenie postępowania o wydanie decyzji o środ. uwar. dla przeds. pn.: „Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy SELT Sp. z o.o. przy ul. Wschodniej w Opolu” Magdalena Wójciak 2020-02-26 12:57:56
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za IV kwartał 2019 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-02-26 12:29:03
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Marta Kondziela 2020-02-26 12:04:59
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Marta Kondziela 2020-02-26 11:58:21
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 Małgorzata Maćków 2020-02-26 10:55:01
Zespół Szkół Mechanicznych Małgorzata Maćków 2020-02-26 10:42:50
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I Małgorzata Maćków 2020-02-26 10:37:41
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 Małgorzata Maćków 2020-02-26 10:28:38
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 Małgorzata Maćków 2020-02-26 10:24:26
Zespół Szkół Ekonomicznych Małgorzata Maćków 2020-02-26 10:20:15
Zespół Placówek Oświatowych Małgorzata Maćków 2020-02-26 10:16:30
Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica Małgorzata Maćków 2020-02-26 10:08:09
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Małgorzata Maćków 2020-02-26 10:00:39
Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2020-02-26 10:00:13
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2020-02-26 09:56:46
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2020-02-26 09:49:59
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Małgorzata Maćków 2020-02-26 09:27:47
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Małgorzata Maćków 2020-02-26 09:23:51
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Małgorzata Maćków 2020-02-26 09:02:23
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Małgorzata Maćków 2020-02-26 09:00:19
specjalista ds.płac Małgorzata Maćków 2020-02-26 08:58:48
specjalista ds.płac Małgorzata Maćków 2020-02-26 08:56:36
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców Patrycja Remisz 2020-02-25 15:13:02
Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Opola - 2020 r. Jan bieniuszewicz 2020-02-25 09:28:52
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Jolanta Początko 2020-02-25 09:06:27
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-02-25 09:04:59
PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym. Joanna Szurgut 2020-02-24 14:01:12
Dostawa, montaż, uruchomienie i przetestowanie sprzętu komputerowego do pracowni gastronomicznych i logistycznych w ramach zadania ... Agnieszka Galka 2020-02-24 12:38:01
Wykaz Nieruchomości Krzysztof Biliński 2020-02-24 12:17:30
Wydział Komunikacji Marcin Lontkowski 2020-02-24 11:35:22
Wydział Komunikacji Marcin Lontkowski 2020-02-24 11:12:20
Dostawa, montaż mebli i wyposażenia pracowni gastronomicznych w ramach zadania pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Lokalizacja ul. Torowa 7, 45-073 Opole Jan bieniuszewicz 2020-02-24 10:19:12
Wykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-24 10:18:50
Ścieżki rowerowe w centrum miasta” w zakresie „Przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w ciągu ul. Spychalskiego i ul. Katedralnej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-24 09:57:04
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-02-24 09:51:44
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-02-24 09:44:06
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Natalia Buczyńska 2020-02-24 09:43:00
2020 Natalia Buczyńska 2020-02-24 09:37:42
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-02-24 09:34:13
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-02-24 09:32:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-24 09:12:01
Dostawa energii elektrycznej (...) Katarzyna Bil 2020-02-21 13:36:31
Przebudowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej – Dzielnica Brzezie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-21 10:48:09
Aktualności Weronika Bartyla 2020-02-21 10:03:35
Aktualności Weronika Bartyla 2020-02-21 08:32:35
Aktualności Weronika Bartyla 2020-02-21 08:19:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-21 07:55:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-21 07:45:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-21 07:32:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-21 07:24:50
2020 Natalia Bugańska 2020-02-20 16:13:57
Konkurs z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami Grzegorz Śliwiński 2020-02-20 15:23:31
Wydział Spraw Obywateslkich Małgorzata Tarkowska 2020-02-20 14:20:27
Wydział Zarządzania Kryzysowego Małgorzata Tarkowska 2020-02-20 14:14:43
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie formularzu na stronie miasta Teresa Muc 2020-02-20 13:33:37
Obwieszczenie nr UAB.6733.62.2019.AD o wydaniu decyzji ULICP dot. budoy sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kolorowej Amadeusz Duchnik 2020-02-20 12:47:00
Dostawa energii elektrycznej (...) Katarzyna Bil 2020-02-20 12:37:04
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-02-20 12:35:16
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2020-02-20 11:55:58
Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie poprawy doświetlenia przy ul. Kościuszki Teresa Muc 2020-02-20 11:10:22
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie balu Prezydenta, Adwokata i Lekarza Teresa Muc 2020-02-20 10:47:42
2020 Piotr Królikowski 2020-02-20 00:25:54
2020 Paulina Warzecha 2020-02-19 16:36:04
Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie dopłat dla mieszkańców Opola - Czarnowąs na rzecz wymiany źródeł ogrzewania, po ew.wygaszeniu sieci ciepłowniczej Teresa Muc 2020-02-19 15:05:33
Dostawa, montaż, uruchomienie i przetestowanie sprzętu komputerowego do pracowni gastronomicznych i logistycznych w ramach zadania ... Joanna Szurgut 2020-02-19 15:04:03
Dostawa, montaż mebli i wyposażenia pracowni gastronomicznych w ramach zadania pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Lokalizacja ul. Torowa 7, 45-073 Opole Jan bieniuszewicz 2020-02-19 14:51:14
PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym. Joanna Szurgut 2020-02-19 14:34:05
XXII sesja Rady Miasta Opola - 30.01.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-19 14:14:00
Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2020-02-19 14:08:43
Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie udostępnienia ekspertyz dot. sieci ciepłowniczej w Opolu - Czarnowąsach Teresa Muc 2020-02-19 13:58:47
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Krapkowickiej Teresa Muc 2020-02-19 13:34:16
Interpelacja radnego Przemysłąwa Pospieszyńskiego w sprawie przejścia pomiędzy ul. 1go Maja i Armii Krajowej Teresa Muc 2020-02-19 13:00:05
Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu Kamilla Wieczorek 2020-02-19 11:56:06
Wykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-19 09:51:34
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-02-19 09:08:01
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wyników konkursu na dotację jednoroczną w 2020 r. dla klubów sportowych Teresa Muc 2020-02-19 08:49:12
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-02-19 08:49:09
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2020-02-18 14:31:00
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie balu Prezydenta, Adwokata i Lekarza Teresa Muc 2020-02-18 13:47:52
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-02-18 13:41:54
V sesja Rady Miasta Opola - 31.01.2019 Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-18 12:54:52
VI sesja Rady Miasta Opola - 28.02.2019 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-18 12:39:02
VI sesja Rady Miasta Opola - 28.02.2019 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-18 12:27:26
VI sesja Rady Miasta Opola - 28.02.2019 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-18 12:23:07
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-02-18 12:20:19
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji PGN Marcin Węgrzyn 2020-02-18 12:11:08
Obwieszczenie o wszczęciu postęp. administr. w sprawie ustalenia odszkodowania za przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Opole nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (działka nr 543 o powierzchni Marcin Lontkowski 2020-02-18 11:55:26
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postęp. adm. w sprawie ustalenia odszkodowania za przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Opole nieruchomości - działka nr 543 obręb Wróblin (nieuregulo Adam Kordek 2020-02-18 11:15:38
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postęp. adm. w sprawie ustalenia odszkodowania za przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Opole - działka 543 o. Wróblin (nieuregulowany stan prawny) Adam Kordek 2020-02-18 11:15:12
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postęp. adm. w sprawie ustalenia odszkodowania za przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Opole - działka 543 o. Wróblin (nieuregulowany stan prawny) Adam Kordek 2020-02-18 11:14:04
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Opole nieruchomość o nieuregulowanym stanie p Adam Kordek 2020-02-18 11:13:34
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Opole nieruchomość o nieuregulowanym stanie p Adam Kordek 2020-02-18 11:06:25
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-02-18 10:49:44
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2020-02-18 09:55:03
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2020-02-18 09:29:13
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-02-18 08:56:22
Dotacja wieloletnia 2020-2021 Beata Baraniewicz 2020-02-18 08:54:30
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców Patrycja Remisz 2020-02-18 08:46:03
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-02-17 14:32:03
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze zamiany Patrycja Remisz 2020-02-17 14:21:55
Interpelacja radnej Barbary Kamińskie w sprawie upamietnienia płk. poż. Zdzisława Filingera nazwą ulicy, ronda, bądź placu Teresa Muc 2020-02-17 14:21:29
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-02-17 14:18:31
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-17 13:49:36
Dostawa, montaż mebli i wyposażenia pracowni gastronomicznych w ramach zadania pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Lokalizacja ul. Torowa 7, 45-073 Opole Jan bieniuszewicz 2020-02-17 13:18:53
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2020-02-17 13:15:42
Dostawa, montaż mebli i wyposażenia pracowni gastronomicznych w ramach zadania pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Lokalizacja ul. Torowa 7, 45-073 Opole Jan bieniuszewicz 2020-02-17 13:14:29
REKRUTACJE 2020 Joanna Parobecka 2020-02-17 13:06:05
Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-17 13:03:15
Interpelacja radnej Barbary Kamińskie w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Ks. Opolskich oraz ul. Katedralnej Teresa Muc 2020-02-17 12:43:30
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie chodnika w Świerklach Teresa Muc 2020-02-17 12:40:49
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie wiaty rowerowej przy dworcu PKP Teresa Muc 2020-02-17 12:37:35
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie odbioru odpadów komunalnych Teresa Muc 2020-02-17 12:35:03
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-02-17 12:25:11
Obwieszczenie, w przedmiocie umorzenia postepowania w sprawie wydania decyzji o ULCP dla budowy bezobslugowej stacji bazowej transmisji danych przy ul. Energetyków Joanna Jakubów 2020-02-17 11:52:10
Obwieszczenie, w przedmiocie umorzenia postepowania w sprawie wydania decyzji o ULCP dla budowy bezobslugowej stacji bazowej transmisji danych przy ul. Energetyków Joanna Jakubów 2020-02-17 11:51:34
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-17 11:47:00
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-17 11:29:47
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-17 10:58:45
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Justyna Nagel 2020-02-17 10:49:17
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-02-17 10:20:36
2020 Paulina Warzecha 2020-02-17 10:19:55
Komisja Edukacji i Kultury Justyna Nagel 2020-02-17 10:03:03
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-02-17 10:01:46
Wydział Zarządzania Kryzysowego Małgorzata Tarkowska 2020-02-17 09:18:42
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-02-17 08:57:43
Rowerowe Opole – bezpieczne trasy rowerowe w Centrum” w zakresie: „Przebudowa ulicy Katowickiej w Opolu w celu dostosowania do ruchu pieszo-rowerowego Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-17 07:58:57
„Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: Przeniesienie istniejącego pylonu cenowego z nieruchomości przejętej  pod realizację inwestycji publicznej pn.: „ Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-17 07:57:09
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-02-15 20:11:32
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-02-15 19:58:22
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-02-14 19:08:49
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-02-14 14:58:56
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców Patrycja Remisz 2020-02-14 14:56:36
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-02-14 14:52:22
Konkurs na opracowanie projektu rzeźbiarsko-architektonicznego pomnika Władysława II księcia opolskiego w Opolu Katarzyna Bil 2020-02-14 14:25:42
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-02-14 14:15:23
Ścieżki rowerowe w centrum miasta” w zakresie „Przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w ciągu ul. Spychalskiego i ul. Katedralnej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-14 13:29:21
Wykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-14 13:22:39
Przebudowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej – Dzielnica Brzezie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-14 13:21:32
Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu - Czarnowąsach” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-14 13:19:30
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2020 Beata Baraniewicz 2020-02-14 12:34:07
2020 Natalia Bugańska 2020-02-14 11:57:04
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-14 11:39:59
Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu Kamilla Wieczorek 2020-02-14 11:38:46
Obwieszczenie nr UAB.6730.410.2019.PL o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy w rejonie ul. 1 Maja / R. Dmowskiego dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Paweł Lesiak 2020-02-14 11:35:54
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-14 11:13:26
Dostawa energii elektrycznej (...) Katarzyna Bil 2020-02-14 11:13:16
Konkurs ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Budżet Obywatelski 2020 - Parada Orkiestr Dętych Agnieszka Nowacka 2020-02-14 09:54:01
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-14 09:42:35
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-02-14 09:09:43
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-02-14 08:54:01
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-13 16:38:57
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-13 15:00:44
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Tomasz Bajor 2020-02-13 14:09:17
Konkurs ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Budżet Obywatelski 2020 - Parada Orkiestr Dętych Agnieszka Nowacka 2020-02-13 14:04:55
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Tomasz Bajor 2020-02-13 14:04:07
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Tomasz Bajor 2020-02-13 14:00:16
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-13 13:48:36
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-13 13:13:31
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-13 12:33:38
PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien raz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym. Joanna Szurgut 2020-02-13 11:42:55
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-02-13 11:41:15
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-02-13 11:38:33
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-02-13 11:00:55
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-02-13 10:58:32
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-02-13 10:52:14
Zespół Szkół Specjalnych Małgorzata Maćków 2020-02-13 10:04:39
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-02-12 15:42:35
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-02-12 15:36:06
Dostawa energii elektrycznej (...) Katarzyna Bil 2020-02-12 15:14:12
2020 Natalia Bugańska 2020-02-12 15:01:10
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-12 14:20:07
Protokół nr 16/2019 Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z posiedzenia w dniu 23 stycznia 2020 r. Jadwiga Kost 2020-02-12 12:34:38
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-02-12 10:30:17
Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Tomasz Bajor 2020-02-11 15:12:50
Druk magazynu miejskiego "Opole i kropka". Joanna Szurgut 2020-02-11 13:03:38
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Agnieszka Galka 2020-02-11 13:02:47
Oczyszczanie miasta w zakresie: opróżnianie, najem i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2020 - 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-11 10:44:57
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-02-11 09:28:27
Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu Kamilla Wieczorek 2020-02-10 14:59:51
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-02-10 10:56:58
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-02-10 10:40:53
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-02-10 10:29:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-10 10:13:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-10 10:07:39
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-02-10 09:05:16
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-02-10 09:01:42
Rok 2019 Joanna Kaleta 2020-02-10 08:58:03
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-02-10 08:55:29
2020 Natalia Buczyńska 2020-02-10 08:45:29
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-02-10 08:22:07
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-02-10 08:14:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-10 08:08:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-10 08:02:24
2020 Piotr Królikowski 2020-02-09 18:57:50
2020 Piotr Królikowski 2020-02-08 11:46:08
2020 Natalia Buczyńska 2020-02-07 14:44:03
2020 Natalia Buczyńska 2020-02-07 14:33:18
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie chodników antysmogowych Teresa Muc 2020-02-07 13:47:34
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Centrum Przesiadkowego Opole Główne Teresa Muc 2020-02-07 13:44:29
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-02-07 13:31:23
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-02-07 13:29:50
Informacja o zarządzeniu NR OR.I.0050.64.2020r. Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały R Monika Laxy 2020-02-07 13:12:54
Informacja o zarządzeniu NR OR.I.0050.64.2020r. Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały R Monika Laxy 2020-02-07 13:12:13
Informacja o zarządzeniu NR OR.I.0050.64.2020r. Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały R Monika Laxy 2020-02-07 13:08:07
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2020-02-07 12:11:12
Dostawa energii elektrycznej (...) Katarzyna Bil 2020-02-07 11:59:14
Zapytanie radngo Tomasza Kaliszana w sprawie mieszkań socjalnych/komunalnych Teresa Muc 2020-02-07 11:55:36
Zapytanie radngo Tomasza Kaliszana w sprawie mieszkań socjalnych/komunalnych Teresa Muc 2020-02-07 11:46:25
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-02-06 13:50:58
2019 Jadwiga Kost 2020-02-06 13:33:47
cieżki rowerowe w centrum miasta” w zakresie „Przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w ciągu ul. Spychalskiego i ul. Katedralnej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-06 13:25:10
udowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej – Dzielnica Brzezie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-06 13:24:49
Kluby Radnych Beata Katra 2020-02-06 13:24:08
Rada Miasta Beata Katra 2020-02-06 13:20:29
Rok 2019 Joanna Kaleta 2020-02-06 12:04:57
Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-06 11:08:53
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2020 Beata Baraniewicz 2020-02-06 09:34:10
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-02-06 09:17:44
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie parkingu przy przychodni Teresa Muc 2020-02-06 09:07:56
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIECZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2.GARAŻY POŁOZONYCH W OPOLU Katarzyna Piasecka 2020-02-06 08:15:19
Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Małgorzata Maćków 2020-02-05 14:09:43
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Małgorzata Maćków 2020-02-05 14:05:19
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Małgorzata Maćków 2020-02-05 14:00:35
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi Małgorzata Maćków 2020-02-05 13:44:56
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Małgorzata Maćków 2020-02-05 13:11:51
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Małgorzata Maćków 2020-02-05 13:04:24
Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Małgorzata Maćków 2020-02-05 12:56:04
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-02-05 12:41:33
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-02-05 12:40:17
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Korneckiego 134-136-138 Mariusz Dużyński 2020-02-05 12:17:16
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-02-05 11:19:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-05 09:37:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-05 08:55:02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ULICP dla inwestycji -zabudowa usługowa - nadbudowa, przebudowa obiektów szpitalnych przy ulicy Katowickiej 66a w Opolu Adrianna Antoniak 2020-02-05 08:51:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ULICP dla inwestycji -zabudowa usługowa - nadbudowa o kondygnację budynku przychodni przyjęć pierwszorazowych z przebudową i dobudową klatek schodowych oraz dźwigu s Adrianna Antoniak 2020-02-05 08:49:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-05 08:34:45
Konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Jadwiga Kost 2020-02-04 15:21:05
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Orzechowej Teresa Muc 2020-02-04 15:13:35
Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie tablic z nazwami dzielnic Teresa Muc 2020-02-04 15:10:18
Konkurs na promocję Opola w 2019 roku - II edycja Jadwiga Kost 2020-02-04 15:01:52
Konkurs na promocję Opola w 2019 roku Jadwiga Kost 2020-02-04 15:00:18
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-02-04 14:39:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-04 14:21:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-04 14:19:46
Dostawa energii elektrycznej (...) Katarzyna Bil 2020-02-04 13:06:26
Druk magazynu miejskiego "Opole i kropka". Joanna Szurgut 2020-02-04 12:57:38
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 Małgorzata Maćków 2020-02-04 11:46:04
w sprawie wprowadzenia Procedury monitorowania „Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020”. Natalia Buczyńska 2020-02-04 11:40:00
Miejski Ośrodek Pmocy Rodzinie w Opolu Marcin Lontkowski 2020-02-04 11:25:43
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 Małgorzata Maćków 2020-02-04 11:17:46
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II Małgorzata Maćków 2020-02-04 11:14:55
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI Małgorzata Maćków 2020-02-04 11:11:27
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi Małgorzata Maćków 2020-02-04 11:08:13
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 Małgorzata Maćków 2020-02-04 11:04:56
Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu Kamilla Wieczorek 2020-02-04 11:04:47
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 Małgorzata Maćków 2020-02-04 11:00:34
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Małgorzata Maćków 2020-02-04 10:57:45
Przedszkole Publiczne nr 55 Małgorzata Maćków 2020-02-04 10:47:59
Zespół Placówek Oświatowych Małgorzata Maćków 2020-02-04 10:43:55
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II Małgorzata Maćków 2020-02-04 10:35:35
Zespół Szkół Mechanicznych Małgorzata Maćków 2020-02-04 10:32:04
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2020-02-04 10:29:25
Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Małgorzata Maćków 2020-02-04 10:25:08
Zespół Placówek Oświatowych Małgorzata Maćków 2020-02-04 10:18:51
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Małgorzata Maćków 2020-02-04 10:15:47
Wykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-04 09:44:57
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-02-04 09:30:21
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-02-03 14:21:06
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-02-03 14:18:20
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-02-03 12:54:06
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-02-03 12:51:45
Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-03 12:35:31
Konkurs ofert na realizację w 2020 roku Programu zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. "Biały ząbek" Justyna Hyziak 2020-02-03 12:32:17
Konkurs ofert na realizację w 2020 roku Programu profilaktyczno-edukacyjnego pn. "Badaj swoje piersi" Justyna Hyziak 2020-02-03 11:31:37
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2020-01-31 15:01:00
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2020-01-31 14:59:23
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2020-01-31 13:54:16
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-31 12:25:55
XXII sesja Rady Miasta Opola - 30.01.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-31 12:16:44
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-31 12:02:45
Aktualności Weronika Bartyla 2020-01-31 09:00:44
Wykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-01-31 08:15:55
Dostawa energii elektrycznej (...) Katarzyna Bil 2020-01-30 16:06:07
Opinia RIO - kwota długu na lata 2020-2040 Maria Dutkiewicz 2020-01-30 11:58:16
Opinia RIO - deficyt Maria Dutkiewicz 2020-01-30 11:38:00
Dostawa energii elektrycznej (...) Katarzyna Bil 2020-01-30 10:42:23
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie Wyspy Bolko Teresa Muc 2020-01-30 08:55:52
Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie poprawienia funkcjonalności wyjazdu ze Stegu Areny od strony ul. Oleskiej Teresa Muc 2020-01-30 08:52:36
Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie poprawienia funkcjonalności wyjazdu ze Stegu Areny od strony ul. Oleskiej Teresa Muc 2020-01-30 08:49:45
Odbiór odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych Katarzyna Bil 2020-01-29 15:30:54
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-01-29 14:23:58
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-01-29 14:18:53
Oczyszczanie miasta w zakresie: opróżnianie, najem i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2020 - 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-01-29 13:58:52
Druk magazynu miejskiego "Opole i kropka". Joanna Szurgut 2020-01-29 12:35:01
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2020 Beata Baraniewicz 2020-01-29 12:17:23
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-01-29 11:41:31
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-01-29 11:35:41
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-01-29 11:31:08
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-01-29 11:11:17
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2020-01-29 09:48:18
Oczyszczanie miasta w zakresie: opróżnianie, najem i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2020 - 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-01-29 08:52:34
Wyniki konkursu Agnieszka Nowacka 2020-01-29 08:38:49
2020 Piotr Pogoda 2020-01-29 01:01:38
2020 Natalia Bugańska 2020-01-28 14:46:32
Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach nawierzchni chodników przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-01-28 13:29:42
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-01-28 12:49:01
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-01-28 12:42:16
Komisja Społeczna i Zdrowia Beata Katra 2020-01-28 09:40:03
Komisja Rewizyjna Beata Katra 2020-01-28 09:31:06
Dostawa energii elektrycznej (...) Katarzyna Bil 2020-01-27 13:36:46
Dostawa energii elektrycznej (...) Katarzyna Bil 2020-01-27 13:32:45
Dostawa energii elektrycznej (...) Katarzyna Bil 2020-01-27 13:30:08
Dostawa energii elektrycznej (...) Katarzyna Bil 2020-01-27 13:22:00
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie placu pomiędzy ul. Konsularną a Odrowążów Teresa Muc 2020-01-27 12:54:53
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie płyt chodnikowych u zbiegu ul. Odrowążów i Pasiecznej Teresa Muc 2020-01-27 12:47:19
Oczyszczanie miasta w zakresie: opróżnianie, najem i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2020 - 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-01-27 08:07:16
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-01-24 14:19:15
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola Magdalena Buksa-Mendel 2020-01-24 13:03:25
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola Magdalena Buksa-Mendel 2020-01-24 13:01:25
Budżet miasta Opola na 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-01-24 12:50:27
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-24 12:10:26
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-24 08:49:52
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-24 08:44:04
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-23 16:46:01
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-01-23 16:18:29
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-23 15:51:20
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-23 15:28:36
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-23 15:23:51
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-23 14:50:07
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-23 14:36:01
2020 Piotr Pogoda 2020-01-23 14:33:54
Projekty uchwał Beata Katra 2020-01-23 14:33:53
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-23 14:30:17
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-23 14:24:15
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-23 14:17:13
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-23 14:04:07
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-23 13:50:39
Projekty uchwał Beata Katra 2020-01-23 13:44:25
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-23 13:16:12
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-23 13:11:12
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Małgorzata Maćków 2020-01-23 13:09:14
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Małgorzata Maćków 2020-01-23 12:52:36
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-23 12:44:38
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-23 12:37:45
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej - Park 800-lecia Kamilla Wieczorek 2020-01-23 12:23:47
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-01-23 12:15:43
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-01-23 12:14:03
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-23 11:38:26
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-23 11:34:09
Rok 2019 Joanna Kaleta 2020-01-23 11:17:10
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-23 11:07:17
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-23 10:44:50
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-01-23 10:43:08
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-23 09:54:33
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2020-01-23 08:36:28
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2020-01-23 08:32:44
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-22 15:22:29
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-22 15:19:06
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-22 15:10:54
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-22 15:04:40
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-22 14:49:54
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-22 14:46:44
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-22 14:32:23
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-22 14:29:13
Komisja Sportu i Turystyki Beata Kowalczyk 2020-01-22 14:26:55
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-22 13:58:21
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-22 13:53:17
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-22 13:28:34
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-22 13:26:04
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-22 13:13:01
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-22 12:30:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji WZ nr UAB.6730.374.2019.AA z dnia 22.01.20r - budowa parkingu na 65 stanowisk postojowych oraz dróg wewnętrznych dojazdowych do parkingów przy ul. Robotniczej - Katowic Alicja Wieliczko 2020-01-22 12:15:49
Obwieszczenie o wydaniu decyzji WZ nr UAB.6730.374.2019.AA z dnia 22.01.20r - budowa parkingu na 65 stanowisk postojowych oraz dróg wewnętrznych dojazdowych do parkingów przy ul. Robotniczej - Katowic Alicja Wieliczko 2020-01-22 12:15:32
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-22 11:51:32
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-22 11:20:19
Komisja Społeczna i Zdrowia Beata Kowalczyk 2020-01-22 11:13:38
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-22 11:04:59
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-22 10:35:57
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa wyznaczonej do najmu Adam Kordek 2020-01-22 10:30:55
Komisja Edukacji i Kultury Beata Kowalczyk 2020-01-22 10:30:29
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-22 10:15:50
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-22 10:11:17
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-22 10:04:21
Komisja Infrastruktury Beata Kowalczyk 2020-01-22 09:51:51
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Beata Kowalczyk 2020-01-22 09:41:11
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-22 09:32:23
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-22 09:27:13
Komisja Infrastruktury Beata Kowalczyk 2020-01-22 08:16:21
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 15:22:12
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 15:13:50
Komisja Infrastruktury Beata Kowalczyk 2020-01-21 15:12:09
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie segregacji śmieci Teresa Muc 2020-01-21 14:45:40
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 14:40:20
Interpelacja radnego Piotra Mielca w sprawie czystego powietrza w Opolu - przyłączenie budynków i lokali do sieci ECO Teresa Muc 2020-01-21 14:39:04
Komisja Budżetowa Beata Kowalczyk 2020-01-21 14:36:54
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 14:27:55
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-21 14:18:05
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-21 14:14:55
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 14:09:41
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 13:59:00
Komisja Rewizyjna Beata Kowalczyk 2020-01-21 13:50:11
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-21 13:48:52
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-21 12:44:42
Komisja Rewizyjna Beata Kowalczyk 2020-01-21 12:43:02
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 12:27:47
Ramowy plan sesji Rady Miasta Opola na 2019 rok Teresa Muc 2020-01-21 12:05:40
Komisja Sportu i Turystyki Beata Kowalczyk 2020-01-21 11:43:49
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-21 11:24:23
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 11:08:44
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 11:04:39
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 11:01:58
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Beata Kowalczyk 2020-01-21 10:56:58
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 10:25:29
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-21 10:18:44
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 10:18:34
Komisja Rewizyjna Beata Kowalczyk 2020-01-21 10:13:39
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 10:11:00
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2020-01-21 09:58:00
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2020-01-21 09:52:27
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2020-01-21 09:49:19
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2020-01-21 09:45:16
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2020-01-21 09:42:02
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 09:32:58
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-21 09:30:11
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Jolanta Początko 2020-01-21 09:17:36
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 09:14:58
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 08:46:52
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 08:18:45
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 08:10:16
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2020-01-20 21:25:52
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2020-01-20 21:22:43
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2020-01-20 21:19:57
Korekta nr 1 RPK na 2020 r. Paweł Sadło 2020-01-20 15:19:46
Sesje Rady Miasta Opola VIII kadencji (2018-2023) Beata Kowalczyk 2020-01-20 14:25:39
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-01-20 13:29:23
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2020-01-20 12:00:36
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2020-01-20 11:57:46
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2020-01-20 11:55:45
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2020-01-20 11:53:20
2020 Natalia Bugańska 2020-01-20 07:41:45
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-01-17 10:14:55
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-01-17 09:19:08
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-01-17 08:47:15
Informacja Prezydenta Miasta Opola o wdrożeniu na terenie miasta Opola układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Aleksandra Sułkowska 2020-01-17 08:09:03
Informacja Prezydenta Miasta Opola o wdrożeniu na terenie miasta Opola układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Aleksandra Sułkowska 2020-01-17 08:07:15
Zakup pojazdu użytkowego o napędzie 100% elektrycznym, na potrzeby Urzędu Miasta Opola Kamilla Wieczorek 2020-01-16 16:48:44
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-01-16 16:32:38
Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta Opola Agnieszka Galka 2020-01-16 16:06:52
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I Małgorzata Maćków 2020-01-16 15:00:57
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 Małgorzata Maćków 2020-01-16 14:17:18
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I Małgorzata Maćków 2020-01-16 14:12:52
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Małgorzata Maćków 2020-01-16 14:07:41
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 Małgorzata Maćków 2020-01-16 14:04:23
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-01-16 13:26:20
120.1 Marcin Lontkowski 2020-01-16 13:20:02
0050 Marcin Lontkowski 2020-01-16 13:18:18
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-01-16 12:07:32
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-01-16 12:06:03
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-01-16 12:04:40
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-01-16 12:03:13
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-01-16 12:01:50
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-01-16 11:57:55
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-01-16 08:54:54
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-01-16 08:50:50
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-01-16 08:45:56
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-01-16 07:42:24
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-01-15 13:05:16
XXI sesja Rady Miasta Opola - 30.12.2019 r. Aleksandra Lukosz 2020-01-14 13:43:39
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie remontu parkingu przy ul. Zwycięstwa w Opolu Teresa Muc 2020-01-14 12:34:27
XX sesja Rady Miasta Opola - 17.12.2019 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-14 11:45:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-01-14 11:24:53
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie punktu wymiany książek Teresa Muc 2020-01-14 10:31:05
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-01-13 15:17:08
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Małgorzata Maćków 2020-01-13 11:47:44
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-01-13 11:13:32
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-01-13 11:01:41
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Małgorzata Maćków 2020-01-13 11:00:30
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2020-01-13 09:35:44
Rok 2019 Joanna Kaleta 2020-01-13 08:55:02
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie przejścia dla pieszych przy ul. Piastowskiej Teresa Muc 2020-01-13 08:52:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2020-01-13 08:33:13
Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta Opola Agnieszka Galka 2020-01-10 12:26:57
Podatek leśny 2020 Piotr Peer 2020-01-10 12:02:40
Obwieszczenie nr UAB.6740.1277.2019.KM o wydaniu decyzji nr 1/20 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na: rozbudowie drogi powiatowej nr 2001 O ul. Leonida Teligi i drogi gminne Urszula Wichłacz 2020-01-10 10:04:29
Podatek leśny 2020 Piotr Peer 2020-01-09 15:37:33
Podatek rolny 2020 Piotr Peer 2020-01-09 15:34:47
Podatek od nieruchomości 2020 Piotr Peer 2020-01-09 15:31:50
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Beata Śliwińska 2020-01-09 14:22:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-01-09 14:19:52
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Beata Śliwińska 2020-01-09 14:14:01
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-01-09 13:56:56
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-01-09 13:33:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVf" w Opolu Weronika Bartyla 2020-01-09 12:28:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Weronika Bartyla 2020-01-09 12:22:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-01-09 12:12:25
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2020-01-09 10:54:28
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 Małgorzata Maćków 2020-01-09 10:25:58
2020 Natalia Bugańska 2020-01-09 07:49:48
WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2017 r. Marcin Lontkowski 2020-01-08 14:22:10
AKTUALNE OGŁOSZENIA 2017r. Marcin Lontkowski 2020-01-08 14:14:12
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie przystanku przy ul. Katowickiej Teresa Muc 2020-01-08 13:15:28
WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r. Marcin Lontkowski 2020-01-08 13:01:03
AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2018 Marcin Lontkowski 2020-01-08 12:59:24
AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2020 Marcin Lontkowski 2020-01-08 12:56:13
XXI sesja Rady Miasta Opola - 30.12.2019 r. Aleksandra Lukosz 2020-01-08 12:37:12
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej - Park 800-lecia Kamilla Wieczorek 2020-01-08 12:00:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Weronika Bartyla 2020-01-08 11:46:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Weronika Bartyla 2020-01-08 11:43:51
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2020-01-08 11:23:33
Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach nawierzchni chodników przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-01-08 09:47:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-01-07 14:30:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-01-07 14:28:13
Aktualności Weronika Bartyla 2020-01-07 14:25:28
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-01-07 14:17:31
Odbiór odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych Katarzyna Bil 2020-01-07 12:39:13
Interpelacja radnego Piotra Mielca w sprawie czystego powietrza w Opolu - przyłączenie budynków i lokali do sieci ECO Teresa Muc 2020-01-07 12:12:20
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2020-01-07 12:00:46
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-01-07 10:44:05
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ograniczenia prędkości na ul. Niemodlińskiej w Żerkowicach Teresa Muc 2020-01-07 08:53:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-01-07 08:46:40
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie wynagrodzeń w żłobkach Teresa Muc 2020-01-07 07:53:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-01-03 13:57:08
Obwieszczenie nr UAB.6733.62.2019.JK o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu n/c w rejonie ul. Broniewskiego i Kwiatkowskiego w Opolu Paweł Lesiak 2020-01-03 11:52:42
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Beata Śliwińska 2020-01-02 17:01:12
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Beata Śliwińska 2020-01-02 16:49:58
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-01-02 15:18:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVf" w Opolu Weronika Bartyla 2020-01-02 15:13:06
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-01-02 14:56:19
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-01-02 14:21:54
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-01-02 14:11:11
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-01-02 14:08:54
Biuro Prasowe Katarzyna Flis-Baranek 2020-01-02 13:39:42
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-01-02 13:39:41
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-01-02 13:30:38
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-01-02 13:25:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-01-02 13:20:38
Kluby Radnych Beata Kowalczyk 2020-01-02 11:35:07
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-01-02 08:30:24
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-01-02 08:01:59
Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu Katarzyna Pawlak 2019-12-31 21:43:07
2019 Piotr Pogoda 2019-12-31 19:20:36
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Beata Śliwińska 2019-12-31 15:21:33
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2019-12-31 13:27:34
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2019-12-31 12:57:15
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Magdalena Wójciak 2019-12-31 12:56:30
PP Nr 5 Joanna Watraszyńska 2019-12-31 12:20:56
MPP-P w Opolu Joanna Watraszyńska 2019-12-31 12:15:17
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Joanna Watraszyńska 2019-12-31 12:12:37
PSP Nr 1 Joanna Watraszyńska 2019-12-31 12:07:37
PP36 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1 Joanna Watraszyńska 2019-12-31 12:04:47
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi Małgorzata Maćków 2019-12-31 11:59:58
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Katarzyna Flis-Baranek 2019-12-31 09:07:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2019-12-31 08:56:17
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-12-31 08:11:01
Zapytanie radnego Piotra MIelca w sprawie montażu dodatkowych koszy na śmieci oraz odbiorników na niedopałki papierosa Teresa Muc 2019-12-30 15:23:28
XXI sesja Rady Miasta Opola - 30 grudnia 2019 r. Aleksandra Lukosz 2019-12-30 15:18:35
Zapytanie radngo Tomasza Kaliszana w sprawie mieszkań socjalnych/komunalnych Teresa Muc 2019-12-30 14:52:41
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej - Park 800-lecia Kamilla Wieczorek 2019-12-30 08:36:35
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2019-12-27 13:46:24
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Jolanta Początko 2019-12-27 12:10:34
Konkurs na powierzenie realizacji w latach 2020 – 2021 zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie na terenie Miasta Opola domu pomocy społecznej Agnieszka Cieślik 2019-12-27 11:23:05
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-12-27 10:02:27
Opinia RIO - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola (wg projektu) Maria Dutkiewicz 2019-12-23 13:51:01
Opinia RIO - deficyt (projekt) Maria Dutkiewicz 2019-12-23 13:41:25
Opinia RIO - uchwała budżetowa (projekt) Maria Dutkiewicz 2019-12-23 13:18:58
2019 Natalia Bugańska 2019-12-23 13:03:19
Interpelacja radnego Waldemara Matuszka w sprawie przywrócenia linii autobusowej do przystanku Oświęcimska- Żelazna Teresa Muc 2019-12-23 12:58:47
Konkurs ofert na wsparcie w latach 2020 - 2021 realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Agnieszka Nowacka 2019-12-23 11:47:10
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II, Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne w Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-12-23 09:43:38
Porozumienie międzygminne z Gminą Łubniany w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na 2019 rok Adriana Kotarska 2019-12-20 15:03:06
Porozumienie międzygminne z Gminą Prószków w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na 2019 rok Adriana Kotarska 2019-12-20 15:02:08
Porozumienie międzygminne z Gminą Łubniany w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na 2019 rok Adriana Kotarska 2019-12-20 15:00:27
Porozumienie międzygminne z Gminą Dąbrowa w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na 2014 rok Adriana Kotarska 2019-12-20 14:46:42
Bieżąca eksploatachja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Opola Joanna Szurgut 2019-12-20 14:01:31
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Targowiska Centrum Teresa Muc 2019-12-20 13:38:29
Biuro Prasowe Katarzyna Flis-Baranek 2019-12-20 13:10:25
Wykazy nieruchomości Adam Kordek 2019-12-19 13:18:20
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej - Park 800-lecia Kamilla Wieczorek 2019-12-19 12:42:47
Bieżąca eksploatachja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Opola Joanna Szurgut 2019-12-19 11:50:27
Oferta pozakonkursowa Muzyka - wystawa malarstwa w Filharmonii Opolskiej Agnieszka Nowacka 2019-12-19 10:08:07
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2019-12-19 08:41:51
2019 Piotr Pogoda 2019-12-18 23:52:00
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Rzeszowskiej 24-38 w Opolu Aneta Witsanko 2019-12-18 14:00:43
Jadwiga Kost 2019-12-18 13:27:57
Utrzymanie wybiegów dla psów na terenie miasta Opola Jan bieniuszewicz 2019-12-18 12:34:34
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2019-12-18 12:16:15
Oświadczenia majątkowe dyrektorów jednostek oświatowych Jadwiga Kost 2019-12-18 12:02:39
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2019-12-18 12:00:56
Zarządy Spółek Jadwiga Kost 2019-12-18 11:54:56
Oświadczenia majątkowe prezesów spółek Jadwiga Kost 2019-12-18 11:53:39
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2019-12-18 11:50:30
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2019-12-18 11:45:21
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2019-12-18 11:42:45
Oświadczenia majątkowe kierowników i pracowników jednostek gminnych Jadwiga Kost 2019-12-18 11:39:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-12-18 11:38:45
Oświadczenia majątkowe radnych miasta Opola Jadwiga Kost 2019-12-18 11:34:23
Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: „Budowa hal magazynowo-produkcyjno-logistycznych zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych 5/20 i 5/25, położonych w obrębie 0061 Półw Magdalena Wójciak 2019-12-18 11:30:04
Autopoprawka 2 do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Stanisław klimek 2019-12-18 10:47:45
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-12-18 10:11:03
Autopoprawka nr 2 do projektu budżetu miasta Opola na 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2019-12-18 10:10:39
Autopoprawka nr 2 do projektu budżetu miasta Opola na 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2019-12-18 10:07:00
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2019-12-17 21:45:13
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2019-12-17 21:41:36
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2019-12-17 21:32:56
XIX sesja Rady Miasta Opola - 28.11.2019 r. Aleksandra Lukosz 2019-12-17 14:04:46
Formularz planu finansowego na 2020 r. wraz z instrukcją. Magdalena Buksa-Mendel 2019-12-17 13:05:20
OKS ODRA OPOLE Spółka Akcyjna w organizacji Anna Habzda 2019-12-17 12:32:49
OKS ODRA OPOLE Spółka Akcyjna w organizacji Anna Habzda 2019-12-17 12:29:54
Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. Anna Habzda 2019-12-17 12:28:02
Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu Anna Habzda 2019-12-17 12:25:30
Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu Anna Habzda 2019-12-17 12:23:57
Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu Anna Habzda 2019-12-17 12:22:10
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. Anna Habzda 2019-12-17 12:18:30
Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie subwencji oświatowej i wynagrodzenia Teresa Muc 2019-12-17 12:16:31
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. Anna Habzda 2019-12-17 12:15:11
Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Anna Habzda 2019-12-17 12:07:52
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej - Park 800-lecia Kamilla Wieczorek 2019-12-17 11:57:00
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Katarzyna Flis-Baranek 2019-12-17 11:34:27
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Katarzyna Flis-Baranek 2019-12-17 11:33:02
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Katarzyna Flis-Baranek 2019-12-17 11:31:47
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2019-12-17 10:49:45
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Jolanta Początko 2019-12-17 10:46:23
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2019-12-17 10:25:31
2019 Piotr Pogoda 2019-12-17 10:00:16
Biuro Urbanistyczne Małgorzata Tarkowska 2019-12-17 08:34:17
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Joanna Sagan 2019-12-17 08:26:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-12-17 08:00:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-12-17 07:52:44
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia na rzecz najemców Patrycja Remisz 2019-12-16 14:06:44
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2019-12-16 13:27:59
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2019-12-16 13:16:16
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2019-12-16 12:59:52
Aktualności Emilia Twardowska 2019-12-16 08:37:05
2019 Paulina Warzecha 2019-12-14 20:15:18
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2019-12-14 12:12:30
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2019-12-14 10:07:08
Utrzymanie wybiegów dla psów na terenie miasta Opola Jan bieniuszewicz 2019-12-13 11:43:44
Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach jezdni dróg krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-12-13 11:02:20
Oferta pozakonkursowa Opolskiego Centrum Profilaktyki Środowiskowej pn. Trzeźwość utrwalana sportem 2019 Agnieszka Dudek 2019-12-13 10:00:56
Oferta pozakonkursowa Stowarzyszenia Educo pn. Mówimy narkotykom NIE! Agnieszka Dudek 2019-12-13 09:56:05
Oferta pozakonkursowa - Pomost- program dialogu motywującego dla młodzieży Agnieszka Dudek 2019-12-13 09:41:26
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2019-12-12 14:26:00
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Wiejskiej oraz Wygonowej Teresa Muc 2019-12-12 12:06:08
2019 Piotr Pogoda 2019-12-12 11:30:23
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-12-12 09:07:53
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2019-12-11 15:44:51
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2019-12-11 15:41:22
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2019-12-11 15:33:39
Remont muru obronnego w zakresie drewnianego ganku przy ul. Księdza Stefana Baldego Katarzyna Bil 2019-12-11 14:58:52
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Katarzyna Flis-Baranek 2019-12-11 14:34:29
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Katarzyna Flis-Baranek 2019-12-11 14:29:12
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2019-12-11 13:47:26
2019 Natalia Bugańska 2019-12-11 13:41:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Weronika Bartyla 2019-12-11 12:50:41
Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I) i ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej (część II) oraz utrzymanie [...] Jan bieniuszewicz 2019-12-11 11:39:38
Podatek od nieruchomości 2020 Piotr Peer 2019-12-11 09:49:03
Podatek od nieruchomości 2020 Piotr Peer 2019-12-11 09:34:08
Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ul. Bytnara Rudego Teresa Muc 2019-12-11 09:19:45
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-12-11 09:16:15
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2019-12-11 09:09:47
Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie wymiany ozdób bożonarodzeniowych Teresa Muc 2019-12-10 14:35:34
Autopoprawka do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Magdalena Buksa-Mendel 2019-12-10 11:39:50
Autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2020 rok Magdalena Buksa-Mendel 2019-12-10 11:26:33
Aktualności Krzysztof Bucher 2019-12-10 07:47:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-12-10 07:41:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-12-10 07:37:02
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu Anna Caputa 2019-12-09 15:21:13
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu Anna Caputa 2019-12-09 15:21:02
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu Anna Caputa 2019-12-09 15:20:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-12-09 12:48:48
Odławianie i leczenie dzikich zwierząt z terenu miasta Opola Kamilla Wieczorek 2019-12-09 11:18:55
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2019-12-09 09:31:04
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2019-12-09 09:21:34
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2019-12-09 08:35:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-12-09 07:57:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Emilia Twardowska 2019-12-09 07:54:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-12-09 07:44:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-12-09 07:44:41
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2019-12-09 07:44:41
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2019-12-09 07:41:34
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2019-12-09 07:38:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-12-09 07:35:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-12-09 07:32:28
Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach jezdni dróg krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-12-06 10:57:45
Obwieszczenie o o wydaniu decyzji o ULICP dla inwestycji: rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Teligi w Opolu Katarzyna Ner 2019-12-06 10:28:19
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-12-05 14:48:07
Wydział Promocji Joanna Parobecka 2019-12-05 12:20:55
Wydział Promocji Joanna Parobecka 2019-12-05 12:19:07
2019 Natalia Bugańska 2019-12-05 12:08:56
Konkurs na opracowanie projektu rzeźbiarsko-architektonicznego pomnika Władysława II księcia opolskiego w Opolu Katarzyna Bil 2019-12-05 11:22:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-12-05 10:32:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-12-05 10:11:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-12-05 10:04:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-12-05 09:56:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-12-05 09:47:31
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-12-05 09:23:04
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Katarzyna Flis-Baranek 2019-12-05 08:56:12
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2019-12-05 08:51:32
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Jolanta Początko 2019-12-05 08:20:52
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa wyznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym - działka 1/1 am 56 Opole Adam Kordek 2019-12-04 15:06:01
Biuro Urbanistyczne Małgorzata Tarkowska 2019-12-04 14:55:21
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie straży miejskiej - kontrole pieców Teresa Muc 2019-12-04 14:39:28
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie ul. Rodła Teresa Muc 2019-12-04 14:34:44
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przewozu w środkach transportu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o. o. w Opolu Natalia Buczyńska 2019-12-04 12:23:46
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie zaniedbanego terenu przy ul. Katowickiej Teresa Muc 2019-12-04 10:08:07
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2019-12-04 09:51:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-12-04 07:37:27
2019 Paulina Warzecha 2019-12-03 17:12:58
Konkurs ofert z zakresu Konkurs z zakresu rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego Przemysław Parkitny 2019-12-03 15:47:58
Konkurs ofert z zakresu Konkurs z zakresu rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego Przemysław Parkitny 2019-12-03 15:34:28
Konkurs ofert z zakresu Konkurs z zakresu rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego Przemysław Parkitny 2019-12-03 15:17:21
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-12-03 15:12:18
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-12-03 15:10:34
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-12-03 15:08:52
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-12-03 15:07:03
Obwieszczenie/Ogłoszenie Adam Kordek 2019-12-03 13:07:45
Zawiadomienie Adam Kordek 2019-12-03 13:05:58
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży Adam Kordek 2019-12-03 13:03:59
Remont muru obronnego w zakresie drewnianego ganku przy ul. Księdza Stefana Baldego Katarzyna Bil 2019-12-03 12:22:55
Remont rzeki Ryjec Agnieszka Galka 2019-12-03 11:24:58
Remont rzeki Ryjec Agnieszka Galka 2019-12-03 11:24:24
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Małgorzata Maćków 2019-12-03 09:43:03
Wydział Lokalowy Joanna Parobecka 2019-12-02 14:41:24
Świadczenie usług pocztowych Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-12-02 14:01:57
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2019-12-02 12:30:25
III PRZETRAG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO NR 304 POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Joanna Kubacka 2019-12-02 11:17:02
III PRZETRAG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO NR 304 POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Joanna Kubacka 2019-12-02 11:16:28
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Małgorzata Widuto 2019-12-02 10:28:35
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Małgorzata Widuto 2019-12-02 10:26:53
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Małgorzata Widuto 2019-12-02 10:22:37
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Małgorzata Widuto 2019-12-02 10:20:04
Kluby Radnych Beata Kowalczyk 2019-12-02 09:30:04
III PRZETRAG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO NR 304 POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Joanna Kubacka 2019-12-02 09:25:21
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie rozszerzenia zakresu usług Zakładu Komunalnego Teresa Muc 2019-11-29 13:48:31
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie rozszerzenia zakresu usług Zakładu Komunalnego Teresa Muc 2019-11-29 13:37:57
Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I) i ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej (część II) oraz utrzymanie [...] Jan bieniuszewicz 2019-11-29 11:17:39
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2019-11-29 11:17:34
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II, Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne w Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-11-29 10:54:48
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II, Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne w Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-11-29 10:53:22
2019 Dawid Kluz 2019-11-29 10:52:47
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Krakowksiej i ul. Kościuszki Teresa Muc 2019-11-29 10:40:53
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II, Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne w Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-11-29 10:29:20
Świadczenie usług pocztowych Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-11-29 10:28:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-11-29 10:18:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-11-29 10:14:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-11-29 10:12:23
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-11-29 09:42:57
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-11-29 09:36:29
obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Aneta Witsanko 2019-11-29 08:38:31
Zawiad. stron postęp. w spr. wydania decyzji o środ. uwarunk.: o wszczęciu, wystąpieniu o opinie PPIS, RDOŚ, WP; przeds. pn.: "Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy SELT Sp. z o.o. przy ul. Wschodni Magdalena Wójciak 2019-11-29 08:00:43
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy SELT Sp. z o.o. przy ul. Wschodniej w Opolu" Magdalena Wójciak 2019-11-29 07:54:24
2019 Paulina Warzecha 2019-11-28 15:33:47
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2019-11-28 14:32:52
Konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz rodziny,macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Agnieszka Cieślik 2019-11-28 13:45:27
Odławianie i leczenie dzikich zwierząt z terenu miasta Opola Kamilla Wieczorek 2019-11-28 12:26:44
2019 Paulina Warzecha 2019-11-28 10:10:29
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu Katarzyna Osiecka 2019-11-27 13:49:00
Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu Katarzyna Osiecka 2019-11-27 13:31:44
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu Katarzyna Osiecka 2019-11-27 13:26:41
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu Katarzyna Osiecka 2019-11-27 13:06:17
Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu Katarzyna Osiecka 2019-11-27 12:59:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr UAB.6730.419.2018.PL w przy ul. Grudzickiej dla inwestycji: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmian Paweł Lesiak 2019-11-27 12:34:28
Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I) i ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej (część II) oraz utrzymanie [...] Jan bieniuszewicz 2019-11-27 11:50:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Emilia Twardowska 2019-11-27 10:08:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-11-27 10:03:04
Świadczenie usług pocztowych Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-11-27 08:11:44
2019 Dawid Kluz 2019-11-26 19:03:46
2019 Dawid Kluz 2019-11-26 16:55:40
Zapytanie radnej Jolanty Kaweckeij w sprawie promocji zdrowia dzieci Jadwiga Kost 2019-11-26 14:58:30
w sprawie wprowadzenia procedur w zakresie sprawozdawczości budżetu miasta Opola. Natalia Buczyńska 2019-11-26 14:23:00
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2019-11-26 14:22:07
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2019-11-26 13:57:49
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2019-11-26 13:54:21
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2019-11-26 13:29:15
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2019-11-26 13:25:14
Biuro Urbanistyczne Joanna Parobecka 2019-11-26 13:22:18
Wydział Promocji Joanna Parobecka 2019-11-26 12:50:44
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-11-25 14:09:19
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-11-25 14:05:51
Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ZRID polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2001 O ul. Leonida Teligi i drogi gminnej nr 103745 O ul. Miodowa Anna Bednorz 2019-11-25 13:27:15
Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ZRID polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2001 O ul. Leonida Teligi i drogi gminnej nr 103745 O ul. Miodowa Anna Bednorz 2019-11-25 13:26:50
Obwieszczenie do. wyd. dec. o war. zab. dla budowy zespołu bud. mieszkalnych jednorodzinnych w zab. Bliźniaczej wraz z infr. na ul. Paprotkowej w Opolu Joanna Jakubów 2019-11-25 13:19:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-11-25 09:19:27
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-11-25 09:14:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Emilia Twardowska 2019-11-25 09:10:03
2019 Piotr Pogoda 2019-11-24 21:41:34
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2019-11-24 17:31:43
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2019-11-24 17:28:04
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2019-11-24 17:24:06
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2019-11-24 16:06:36
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2019-11-24 16:03:19
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2019-11-24 16:00:36
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2019-11-24 15:54:44
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2019-11-24 15:50:53
Remont muru obronnego w zakresie drewnianego ganku przy ul. Księdza Stefana Baldego Katarzyna Bil 2019-11-22 14:07:07
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Beata Śliwińska 2019-11-22 13:57:51
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Beata Śliwińska 2019-11-22 13:43:55
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Beata Śliwińska 2019-11-22 13:39:33
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Beata Śliwińska 2019-11-22 13:24:24
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2019-11-22 13:14:50
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-11-22 13:11:56
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Beata Śliwińska 2019-11-22 13:03:47
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Beata Śliwińska 2019-11-22 12:18:18
Rozwój placówek wsparcia dziennego w Opolu – Prowadzenie terapii w ramach projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość" – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście w Opolu .... Agnieszka Galka 2019-11-22 09:50:27
Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie bibliotek szkolnych Teresa Muc 2019-11-22 08:42:41
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie remontu ulic: Akacjowej i Leszczynowej Teresa Muc 2019-11-22 08:24:49
2019 Dawid Kluz 2019-11-21 20:54:50
Owieszczenie o wyd. decyzji ULICP na budowę sieci gazu 0,5MPa przy ul Fałata w Opolu Joanna Jakubów 2019-11-21 15:03:45
Owieszczenie o wyd. decyzji ULICP na budowę sieci gazu 0,5MPa przy ul Fałata w Opolu Joanna Jakubów 2019-11-21 15:03:13
Obwieszczenie o wszczęciu postępow w sprawie dec. ULICP budowy dwóch linii elektroenerget. 110Kv dla terenu objętego WSSE w rejonie Wrzosek Joanna Jakubów 2019-11-21 14:59:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępow w sprawie dec. ULICP budowy dwóch linii elektroenerget. 110Kv dla terenu objętego WSSE w rejonie Wrzosek Joanna Jakubów 2019-11-21 14:59:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępow w sprawie dec. ULICP budowy dwóch linii elektroenerget. 110Kv dla terenu objętego WSSE w rejonie Wrzosek Joanna Jakubów 2019-11-21 14:59:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępow w sprawie dec. ULICP budowy dwóch linii elektroenerget. 110Kv dla terenu objętego WSSE w rejonie Wrzosek Joanna Jakubów 2019-11-21 14:58:32
Obwieszczenie o wszczęciu postępow w sprawie dec. ULICP budowy dwóch linii elektroenerget. 110Kv dla terenu objętego WSSE w rejonie Wrzosek Joanna Jakubów 2019-11-21 14:57:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępow w sprawie dec. ULICP budowy dwóch linii elektroenerget. 110Kv dla terenu objętego WSSE w rejonie Wrzosek Joanna Jakubów 2019-11-21 14:56:44
Obwieszczenie o wszczęciu postępow w sprawie dec. ULICP budowy dwóch linii elektroenerget. 110Kv dla terenu objętego WSSE w rejonie Wrzosek Joanna Jakubów 2019-11-21 14:56:01
Obwieszczenie nr UAB.6730.61.2019.JK o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy na terenie działki nr 13/3, k.m. 2, obręb Kolonia Gosławicka w Opolu Paweł Lesiak 2019-11-21 13:28:15
Świadczenie usług pocztowych Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-11-21 13:26:42
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-11-21 12:28:46
2019 Paulina Warzecha 2019-11-21 12:19:34
2019 Paulina Warzecha 2019-11-21 12:15:07
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-11-21 10:11:08
emonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach jezdni dróg krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-11-21 09:33:45
Zespół Szkół Budowlanych Małgorzata Maćków 2019-11-20 15:29:55
Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny i materiałów eksploatacyjnych Kamilla Wieczorek 2019-11-20 15:14:44
Świadczenie usług pocztowych Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-11-20 13:14:09
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-11-20 12:53:39
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-11-19 14:17:49
Miejski Rzecznik Konsumentów Jadwiga Kost 2019-11-19 11:22:08
Wydział Geodezji i Kartografii Jolanta Początko 2019-11-19 09:20:10
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Jolanta Początko 2019-11-19 08:50:33
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II, Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne w Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-11-18 14:38:32
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-11-18 13:04:31
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-11-18 13:02:47
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-11-18 13:00:42
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-11-18 12:55:05
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-11-18 12:51:03
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-11-18 12:47:24
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-11-18 12:42:09
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-11-18 12:24:14
test Jadwiga Kost 2019-11-18 12:23:43
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-11-18 12:11:01
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-11-18 12:05:41
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II, Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne w Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-11-18 10:28:43
2019 Piotr Królikowski 2019-11-16 13:51:50
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Magdalena Buksa-Mendel 2019-11-15 13:13:09
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Magdalena Buksa-Mendel 2019-11-15 13:11:43
Projekt budżetu miasta Opola na 2020 rok Magdalena Buksa-Mendel 2019-11-15 12:08:20
Projekt budżetu miasta Opola na 2020 rok Magdalena Buksa-Mendel 2019-11-15 12:06:17
Zakup pojazdu użytkowego o napędzie 100% elektrycznym, na potrzeby Urzędu Miasta Opola Kamilla Wieczorek 2019-11-15 11:19:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ulicp (UAB.6733.56.2019.AD) rozbudowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Piotra Michałowskiego w Opolu Amadeusz Duchnik 2019-11-15 10:34:06
XVII sesja Rady Miasta Opola - 24.10.2019 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2019-11-15 09:54:34
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych Beata Baraniewicz 2019-11-15 09:11:00
2019 Paulina Warzecha 2019-11-14 23:50:46
budowa sieci gazu n/c do 10KPa przy ul. Lipowej Anna Zamorowska 2019-11-14 15:22:56
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Marcin Lontkowski 2019-11-14 13:48:41
2019 Natalia Bugańska 2019-11-14 12:36:42
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2019-11-14 10:14:00
w sprawie Regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu Natalia Buczyńska 2019-11-14 10:13:27
w sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu Natalia Buczyńska 2019-11-14 10:13:06
w sprawie Regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu Natalia Buczyńska 2019-11-14 10:12:59
w sprawie Regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu Natalia Buczyńska 2019-11-14 10:12:51
Informacja o wszczęciu postępowania Nr GL.ZUZ.3.421.142.2019.MK Dominika Dąbrowska 2019-11-14 09:39:55
Informacja o wszczęciu postępowania Nr GL.ZUZ.3.421.142.2019.MK Dominika Dąbrowska 2019-11-14 09:35:42
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2019-11-14 08:47:52
2012 r. Grzegorz Filipkowski 2019-11-13 14:29:11
2011 r. Grzegorz Filipkowski 2019-11-13 14:27:23
2010 r. Grzegorz Filipkowski 2019-11-13 14:24:52
2009 r. Grzegorz Filipkowski 2019-11-13 14:20:57
2008 r. Grzegorz Filipkowski 2019-11-13 14:18:26
Oświadczenia majątkowe za 2007 r. Grzegorz Filipkowski 2019-11-13 14:14:03
Oświadczenia majątkowe za 2006 r. Grzegorz Filipkowski 2019-11-13 14:05:11
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2019-11-13 13:58:39
Wydział Informatyki Jolanta Początko 2019-11-13 13:55:13
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2019-11-13 13:42:50
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2019-11-13 13:39:20
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2019-11-13 13:34:28
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2019-11-13 13:25:57
Remont rzeki Ryjec Agnieszka Galka 2019-11-13 12:48:25
Oświadczenia majątkowe za 2005 r. Grzegorz Filipkowski 2019-11-13 11:21:09
Oświadczenia majątkowe za 2004 r. Grzegorz Filipkowski 2019-11-13 11:18:54
Oświadczenia majątkowe za 2003 r. Grzegorz Filipkowski 2019-11-13 11:17:08
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2019-11-13 09:46:57
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Piotr Szewczuk 2019-11-12 15:15:11
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie dofinansowania do wymiany pieców Teresa Muc 2019-11-12 15:13:18
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie dofinansowania do wymiany pieców Teresa Muc 2019-11-12 15:09:41
Zakup pojazdu użytkowego o napędzie 100% elektrycznym, na potrzeby Urzędu Miasta Opola Kamilla Wieczorek 2019-11-12 13:32:20
Tryb pozakonkursowy pt.: Partner społeczny XIX Gali Wolontariatu. Przemysław Parkitny 2019-11-12 12:22:35
2019 Natalia Bugańska 2019-11-12 11:58:07
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ilości pieców węglowych Teresa Muc 2019-11-12 11:22:29
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2019-11-12 11:12:24
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2019-11-08 11:47:55
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych Beata Baraniewicz 2019-11-08 08:12:21
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2019-11-07 16:56:16
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-11-07 15:27:56
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2019-11-07 12:09:46
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. WSPÓLNEJ (DZ. NR 61/1, 61/2, 62/1, 98/6 I 103, KM 30, OBRĘB PÓŁWIEŚ) Joanna Kubacka 2019-11-07 11:23:18
Aktualności Emilia Twardowska 2019-11-07 08:49:55
Aktualności Emilia Twardowska 2019-11-07 08:47:48
Aktualności Emilia Twardowska 2019-11-07 08:46:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-11-07 08:42:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-11-07 08:40:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-11-07 08:37:24
Dostawa tablic rejestracyjnych i wtórników wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne oraz odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku, ich z Joanna Szurgut 2019-11-06 14:23:29
2019 Natalia Bugańska 2019-11-06 13:09:43
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2019-11-06 10:50:52
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Jolanta Początko 2019-11-06 10:39:29
2019 Dawid Kluz 2019-11-05 17:28:56
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2019-11-05 14:36:11
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu Katarzyna Osiecka 2019-11-05 14:33:48
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu Katarzyna Osiecka 2019-11-05 14:26:23
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych Beata Baraniewicz 2019-11-05 13:54:44
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2019-11-05 13:45:28
Pielęgnacja i ochrona młodego drzewostanu na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-11-05 10:31:26
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2019-11-05 09:25:02
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2019-11-05 09:21:03
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu Katarzyna Osiecka 2019-11-05 08:23:49
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2019-11-04 09:39:43
Aktualności Emilia Twardowska 2019-11-04 09:39:18
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2019-11-04 09:38:59
Aktualności Emilia Twardowska 2019-11-04 09:36:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-11-04 08:18:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-11-04 08:15:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-11-04 08:12:11
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-10-31 16:14:43
Zakup pojazdu użytkowego o napędzie 100% elektrycznym, na potrzeby Urzędu Miasta Opola Kamilla Wieczorek 2019-10-31 15:06:39
2019 Dawid Kluz 2019-10-31 13:39:38
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2019-10-31 13:09:47
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie miejsc posotojowych przy ładowarkach do aut elektrycznych Teresa Muc 2019-10-31 13:03:21
Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych Joanna Szurgut 2019-10-31 13:02:11
Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie kostki po remoncie ul. Krakowskiej Teresa Muc 2019-10-31 12:54:27
obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w sprawie decyzji ulicp "budowa dwóch podwójnych linii kablowych 6kV i dwóch linii światłowodowych dla zasilania elektro Anna Zamorowska 2019-10-31 12:42:17
Pielęgnacja i ochrona młodego drzewostanu na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-10-31 12:37:27
Sprawozdania za III kwartał 2019 r. Maria Dutkiewicz 2019-10-31 12:23:17
Oferta pozakonkursowa - Mikołajki - integracja mniejszości narodowych. Przemysław Parkitny 2019-10-31 12:13:29
Sprawozdania za III kwartał 2019 r. Maria Dutkiewicz 2019-10-31 12:12:59
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-10-30 14:19:32
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2019-10-30 14:15:49
Porozumienie międzygminne z Gminą Komprachcice w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na 2014 rok Adriana Kotarska 2019-10-30 12:53:13
Oferta pozakonkursowa - 6 Opolski Festiwal Tańca z cudzoziemcami. Przemysław Parkitny 2019-10-30 12:42:59
Oferta pozakonkursowa - 6 Opolski Festiwal Tańca z cudzoziemcami. Przemysław Parkitny 2019-10-30 12:31:28
Dostawa tablic rejestracyjnych i wtórników wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne oraz odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku, ich z Joanna Szurgut 2019-10-30 12:01:07
Dostawa tablic rejestracyjnych i wtórników wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne oraz odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku, ich z Joanna Szurgut 2019-10-30 11:44:45
Aktualności Emilia Twardowska 2019-10-30 09:04:47
Aktualności Emilia Twardowska 2019-10-30 08:59:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2019-10-30 08:55:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2019-10-30 08:51:57
Aktualności Emilia Twardowska 2019-10-30 08:43:19
Aktualności Emilia Twardowska 2019-10-30 08:35:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2019-10-30 08:30:35
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-10-29 14:25:36
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-10-29 13:03:17
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2019-10-29 12:41:50
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-10-29 11:08:14
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2019-10-29 09:43:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-10-29 07:42:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Krzysztof Bucher 2019-10-29 07:40:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-10-29 07:38:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-10-29 07:38:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-10-29 07:37:27
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ulicp (UAB.6733.59.2019.AZ) w rejonie ulic Podleśnej, Wolności, Borowikowej, Studziennej i Krzyzowej w Opolu Anna Zamorowska 2019-10-28 12:40:48
Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny i materiałów eksploatacyjnych Kamilla Wieczorek 2019-10-28 12:20:08
Aktualności Emilia Twardowska 2019-10-28 11:55:45
Dostawa samochodu specjalnego – pomocy drogowej (holownika ciężkiego) w ramach projektu „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infra Magdalena Brulewska 2019-10-28 09:10:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-10-28 07:42:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-10-28 07:42:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-10-28 07:41:09
2019 Dawid Kluz 2019-10-27 14:00:55
Wyniki konkursu z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (promocja demokracji lokalnej w Opolu – Opole w rytmie działania) w 2019 r. Agnieszka Dudek 2019-10-25 12:56:49
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-10-25 12:40:59
Wyniki konkursu z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (promocja demokracji lokalnej w Opolu – Opole w rytmie działania) w 2019 r. Agnieszka Dudek 2019-10-25 12:36:44
Pielęgnacja i ochrona młodego drzewostanu na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-10-25 12:15:43
2019 Natalia Bugańska 2019-10-25 10:14:51
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2019-10-25 08:03:03
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-10-24 14:09:28
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2019-10-24 13:13:00
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-10-24 13:06:33
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2019-10-24 13:02:56
Rozwój placówek wsparcia dziennego w Opolu – Prowadzenie terapii w ramach projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość" – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście w Opolu .... Agnieszka Galka 2019-10-24 12:47:26
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie nasadzeń drzew i krzewów w Opolu Teresa Muc 2019-10-24 11:23:50
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Małgorzata Maćków 2019-10-24 10:54:26
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 Małgorzata Maćków 2019-10-24 10:42:08
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 Małgorzata Maćków 2019-10-24 10:34:40
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 Małgorzata Maćków 2019-10-24 10:23:42
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-10-24 08:51:51
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2019-10-23 19:06:22
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka [...] Jan bieniuszewicz 2019-10-23 13:19:35
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2019-10-23 13:14:58
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-10-23 13:12:17
Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny i materiałów eksploatacyjnych Kamilla Wieczorek 2019-10-23 11:23:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Emilia Twardowska 2019-10-23 10:55:10
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ul. Borówkowej Teresa Muc 2019-10-23 10:36:27
2019 Natalia Bugańska 2019-10-23 09:36:08
Oczyszczanie miasta w zakresie: Likwidacja skutków nagłych zdarzeń na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-10-22 14:13:05
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2019-10-22 09:15:50
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2019-10-22 09:10:05
Aktualności Emilia Twardowska 2019-10-22 07:59:00
Aktualności Emilia Twardowska 2019-10-22 07:56:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2019-10-22 07:53:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Emilia Twardowska 2019-10-22 07:45:34
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-10-21 14:47:14
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-10-21 14:45:52
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-10-21 12:46:50
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-10-21 12:33:39
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-10-21 12:28:25
Modernizacja wentylacji, wymiana okien w ramach zadania pn. "PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym" Katarzyna Bil 2019-10-21 12:11:48
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-10-21 11:59:39
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka [...] Jan bieniuszewicz 2019-10-21 11:07:29
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2019-10-21 10:59:43
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2019-10-21 10:58:19
Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ZRID polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 103658 O ul. Stara Droga i budowie jej odcinka w nowym śladzie do skrzyżowania z Anna Bednorz 2019-10-21 09:33:01
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla realizacji zadania budżetowego pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II” Magdalena Brulewska 2019-10-21 09:32:24
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej – Dzielnica Brzezie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-10-21 07:35:23
Pielęgnacja i ochrona młodego drzewostanu na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-10-21 07:25:54
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-10-18 14:06:26
Interepalcja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chmielowicach Beata Kowalczyk 2019-10-18 12:40:49
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-10-18 07:26:38
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia na rzecz najemnców Patrycja Remisz 2019-10-17 14:12:15
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia na rzecz najemnców Patrycja Remisz 2019-10-17 13:56:11
Rozwój placówek wsparcia dziennego w Opolu – Prowadzenie terapii w ramach projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość" – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście w Opolu .... Agnieszka Galka 2019-10-17 12:27:32
Głosowanie w Budżecie Obywatelskim Opola 18-28 października 2019 r. Paweł Sadło 2019-10-17 11:43:28
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-10-17 10:53:01
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-10-17 10:47:27
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-10-17 10:38:41
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-10-17 10:35:58
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2019-10-17 10:13:26
Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. Maria Dutkiewicz 2019-10-17 09:01:20
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych Beata Baraniewicz 2019-10-17 08:48:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2019-10-17 08:44:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2019-10-17 08:41:04
Aktualności Emilia Twardowska 2019-10-17 08:38:30
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzi Agnieszka Cieślik 2019-10-16 13:09:12
Dostawa samochodu specjalnego – pomocy drogowej (holownika ciężkiego) w ramach projektu „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infra Magdalena Brulewska 2019-10-16 13:04:42
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2019-10-16 12:41:45
Ogłoszenie w sprawie przyjęcia operatów opisowo-kartograficznych z modernizacji egib dla miasta Opola na obrębach ewidencyjnych: Grotowice, Groszowice, Kolonia Gosławicka i Szczepanowice Marcin Maziarek 2019-10-16 11:41:13
Ogłoszenie w sprawie przyjęcia operatów opisowo-kartograficznych z modernizacji egib dla miasta Opola na obrębach ewidencyjnych: Grotowice, Groszowice, Kolonia Gosławicka i Szc Marcin Maziarek 2019-10-16 11:35:01
Ogłoszenie w sprawie przyjęcia operatów opisowo-kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Opola na obrębach ewidencyjnych: Grotowice, Groszowice, Kolonia Gosławicka i Szc Marcin Maziarek 2019-10-16 11:33:43
Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu - Czarnowąsach” w zakresie opracowania dokumentacji obniżenia przejazdu pod linią kolejową Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-10-16 11:30:09
Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu - Czarnowąsach” w zakresie opracowania dokumentacji obniżenia przejazdu pod linią kolejową Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-10-16 11:29:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2019-10-16 11:02:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Emilia Twardowska 2019-10-16 10:59:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Emilia Twardowska 2019-10-16 10:57:27
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-10-16 10:25:18
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2019-10-16 09:31:14
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu pprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Anna Caputa 2019-10-16 08:33:16
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu pprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Anna Caputa 2019-10-16 08:31:42
Aktualności Emilia Twardowska 2019-10-16 08:28:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2019-10-16 08:09:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2019-10-16 08:06:28
Zapytanie radngo Tomasza Kaliszana w sprawie mieszkań socjalnych/komunalnych Teresa Muc 2019-10-15 14:44:21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr UAB.6733.49.2019.PL w sprawie wydania decyzji ULICP w rejonie ul. Nyskiej dla inwestycji: budowa kontenerowej stacji transformatorowej, elektroenergetycznej s Paweł Lesiak 2019-10-15 10:26:04
XVI sesja Rady Miasta Opola - 26.09.2019 r. Aleksandra Lukosz 2019-10-15 09:24:20
Aktualności Emilia Twardowska 2019-10-15 08:12:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Emilia Twardowska 2019-10-15 07:56:40
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie eliminacji z ruchu pojazdów przekraczających dopuszczalny poziom hałasu zewnętrznego Teresa Muc 2019-10-14 14:09:22
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-10-14 13:29:55
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie podwórek Teresa Muc 2019-10-14 12:56:12
Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych Joanna Szurgut 2019-10-14 12:25:43
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2019-10-14 08:55:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.35.2019.PL w rejonie ul. Sławickiej dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c Paweł Lesiak 2019-10-14 07:56:05
2019 Joanna Kaleta 2019-10-12 16:45:57
2019 Joanna Kaleta 2019-10-12 16:42:11
Obwodowe Komisje Wyborcze Joanna Kaleta 2019-10-12 16:39:47
Obwodowe Komisje Wyborcze Joanna Kaleta 2019-10-12 16:21:51
Obwodowe Komisje Wyborcze Joanna Kaleta 2019-10-12 16:05:12
Obwodowe Komisje Wyborcze Joanna Kaleta 2019-10-12 16:03:53
Obwodowe Komisje Wyborcze Joanna Kaleta 2019-10-12 16:02:25
Obwodowe Komisje Wyborcze Joanna Kaleta 2019-10-12 16:01:02
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2019-10-12 13:27:47
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2019-10-12 13:26:15
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2019-10-12 13:21:56
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020 przez Koło Łowieckie nr 3 Lis w Opolu Edyta Madej 2019-10-11 14:42:19
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Kukuczki Teresa Muc 2019-10-11 13:21:43
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie monitoringu miejskiego Teresa Muc 2019-10-11 12:17:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-10-11 10:18:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-10-11 10:09:11
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie przychodni na os. Malinka Teresa Muc 2019-10-11 09:28:22
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2019-10-11 08:24:39
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Jolanta Początko 2019-10-11 08:19:41
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2019-10-11 08:16:21
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2019-10-11 08:13:11
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2019-10-11 08:04:59
Konsultacje z mieszkańcami_zmiany w uchwale dot. konsultacji z mieszkańcami Paweł Sadło 2019-10-10 14:24:55
Konsultacje z mieszkańcami_zmiany w programier wieloletnim 2019-2021 Paweł Sadło 2019-10-10 14:22:51
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-10-10 12:32:07
2019 Piotr Królikowski 2019-10-10 12:02:22
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2019-10-10 10:47:06
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2019-10-10 10:44:19
Komunikat Wydziału Spraw Obywatelskich Urządu Miasta Opola Patryk Śróda 2019-10-10 09:34:15
Aktualności Emilia Twardowska 2019-10-09 14:41:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Emilia Twardowska 2019-10-09 14:38:52
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-10-09 14:05:29
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Joanna Parobecka 2019-10-09 13:47:17
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2019-10-09 13:39:09
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2019-10-09 13:32:11
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2019-10-09 13:24:20
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-10-09 12:47:51
ozwój placówek wsparcia dziennego w Opolu – Prowadzenie terapii w ramach projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość" – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście w Opolu .... Agnieszka Galka 2019-10-09 12:46:16
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2019-10-09 12:44:52
2019 Natalia Bugańska 2019-10-09 12:05:39
Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu - Czarnowąsach” w zakresie opracowania dokumentacji obniżenia przejazdu pod linią kolejową Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-10-09 10:36:35
Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych Joanna Szurgut 2019-10-09 10:05:40
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie zamknięcia parkingu pod wiaduktem przy Placu Konstytucji 3-go Maja Teresa Muc 2019-10-09 09:24:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-10-08 14:58:04
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2019-10-08 13:36:35
2019r. Marcin Lontkowski 2019-10-08 13:27:49
„Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka w zak Jan bieniuszewicz 2019-10-08 11:23:09
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 303 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-10-08 10:31:29
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 304 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-10-08 10:31:06
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 305 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-10-08 10:30:43
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 312 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-10-08 10:30:15
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-10-08 10:28:35
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-10-08 09:58:04
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 312 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-10-08 09:57:42
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 305 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-10-08 09:57:17
2019 Piotr Pogoda 2019-10-08 09:57:11
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 304 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-10-08 09:56:46
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 303 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-10-08 09:56:28
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 304 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-10-08 09:55:50
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 303 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-10-08 09:55:23
2019 Piotr Pogoda 2019-10-08 09:53:29
2019 Piotr Pogoda 2019-10-08 09:50:04
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 Małgorzata Maćków 2019-10-08 09:17:05
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Małgorzata Maćków 2019-10-08 09:14:09
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2019-10-08 09:09:45
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2019-10-08 09:08:23
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Małgorzata Maćków 2019-10-08 09:05:54
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2019-10-08 09:05:25
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 Małgorzata Maćków 2019-10-08 08:59:31
Uchwały oraz obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o kandydatach z dnia 3 października 2019 r. Patryk Śróda 2019-10-08 08:57:56
Zespół Placówek Oświatowych Małgorzata Maćków 2019-10-08 08:54:38
Zespół Szkół Ekonomicznych Małgorzata Maćków 2019-10-08 08:49:25
Zespół Szkół Ekonomicznych Małgorzata Maćków 2019-10-08 08:47:23
Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia" w Opolu Marcin Lontkowski 2019-10-08 08:41:18
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2019-10-08 08:17:32
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2019-10-07 15:17:20
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2019-10-07 15:11:18
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2019-10-07 14:53:20
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla realizacji zadania budżetowego pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II” Magdalena Brulewska 2019-10-07 13:28:06
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie drogi tranzytowej w Żerkowicach Teresa Muc 2019-10-07 13:24:03
Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych Joanna Szurgut 2019-10-07 13:13:12
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu Katarzyna Osiecka 2019-10-07 13:03:45
Komunikat Wydziału Spraw Obywatelskich Urządu Miasta Opola Patryk Śróda 2019-10-07 11:14:36
Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenie w oparciu o art. 155 KPA decyzji ZRID nr 1/19 z dn. 25.01.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na: - bu Anna Bednorz 2019-10-07 08:49:56
Aktualności Emilia Twardowska 2019-10-07 08:03:07
2019 Paulina Warzecha 2019-10-04 14:24:13
Uchwały oraz obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o kandydatach z dnia 3 października 2019 r. Patryk Śróda 2019-10-04 13:22:06
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2019-10-04 12:04:16
Aktualności Krzysztof Bucher 2019-10-04 11:47:11
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie terenów Dobrzenia Teresa Muc 2019-10-04 11:35:15
Zawiadomienie Marcin Lontkowski 2019-10-04 11:14:46
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie naprawy chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Opolu Teresa Muc 2019-10-04 09:49:32
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie uzupełnienia ubytków kostki brukowej na ul. Poświatowskiej Teresa Muc 2019-10-04 09:21:06
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-10-03 14:48:08
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2019-10-03 14:30:15
2019 Natalia Buczyńska 2019-10-03 14:26:19
2019 Piotr Pogoda 2019-10-03 14:05:58
Obwieszczenie SKO o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej w Opolu przy Katarzyna Ner 2019-10-03 13:03:49
Obwieszczenie SKO o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej w Opolu przy Katarzyna Ner 2019-10-03 13:02:45
Obwieszczenie SKO o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej w Opolu przy Katarzyna Ner 2019-10-03 12:56:23
Oferta Agnieszka Dudek 2019-10-03 12:54:39
Oferta pozakonkursowa Opolskiego Centrum Profilaktyki Środowiskowej pn. Trzeźwość utrwalana sportem 2019 Agnieszka Dudek 2019-10-03 12:33:54
Zespół Szkół Mechanicznych Małgorzata Maćków 2019-10-03 12:25:58
Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Małgorzata Maćków 2019-10-03 12:22:29
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Małgorzata Maćków 2019-10-03 11:10:25
Oferta Agnieszka Dudek 2019-10-03 11:08:31
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2019-10-03 11:05:03
Oferta pozakonkursowa Opolskiego Centrum Profilaktyki Środowiskowej pn. Trzeźwość utrwalana sportem 2019 Agnieszka Dudek 2019-10-03 10:58:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Krzysztof Bucher 2019-10-03 09:17:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Krzysztof Bucher 2019-10-03 09:14:23
DRUKI DO POBRANIA Marcin Lontkowski 2019-10-03 09:05:10
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych Beata Baraniewicz 2019-10-02 14:50:35
2019 Dawid Kluz 2019-10-02 14:43:12
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-10-02 14:27:45
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-10-02 14:23:59
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-10-02 14:18:03
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2019-10-02 14:03:22
Konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz rodziny,macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Agnieszka Cieślik 2019-10-02 13:54:35
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2019-10-02 13:53:57
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-10-02 13:46:27
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2019-10-02 13:31:54
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2019-10-02 13:14:05
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2019-10-02 13:11:40
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2019-10-02 13:09:15
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2019-10-02 13:01:20
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-10-02 12:49:56
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-10-02 12:22:44
Modernizacja wentylacji, wymiana okien w ramach zadania pn. "PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym" Katarzyna Bil 2019-10-02 12:14:29
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-10-02 12:13:19
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-10-02 12:07:59
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2019-10-02 11:19:29
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2019-10-02 10:51:58
2019 Dawid Kluz 2019-10-01 14:12:33
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2019-10-01 13:30:56
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-10-01 13:26:34
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2019-10-01 12:47:49
Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu - Czarnowąsach” w zakresie opracowania dokumentacji obniżenia przejazdu pod linią kolejową Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-10-01 09:45:04
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2019-10-01 09:17:47
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych Beata Baraniewicz 2019-09-30 15:16:13
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-09-30 12:49:08
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-09-30 12:45:07
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Świerkli i ul. Masowskiej w Opolu Katarzyna Ner 2019-09-30 10:25:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Świerkli i ul. Masowskiej w Opolu Katarzyna Ner 2019-09-30 10:23:57
Wykaz wniosków o ujęcie zadań w budżecie miasta Opola na 2020 rok Magdalena Buksa-Mendel 2019-09-30 09:17:09
2020 rok Magdalena Buksa-Mendel 2019-09-30 09:08:55
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2019-09-27 14:52:25
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2019-09-27 13:38:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-27 12:47:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-27 12:29:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-27 12:28:08
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2019-09-27 10:20:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-27 09:47:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-27 09:42:48
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-09-27 09:40:13
XVI sesja Rady Miasta Opola - 26.09.2019 r. Aleksandra Lukosz 2019-09-26 14:50:52
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-09-26 14:48:28
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-09-26 12:59:14
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2019-09-26 11:44:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-26 10:10:30
Wydział Finansowo-Księgowy Katarzyna Flis-Baranek 2019-09-26 10:10:12
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-09-25 15:16:19
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-09-25 15:15:59
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2019-09-25 13:12:43
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2019-09-25 13:07:31
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie cmentarza na ul. Niemodlińskiej Teresa Muc 2019-09-25 11:02:15
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I Małgorzata Maćków 2019-09-25 10:15:19
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I Małgorzata Maćków 2019-09-25 10:11:03
Modernizacja wentylacji, wymiana okien w ramach zadania pn. "PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym" Katarzyna Bil 2019-09-24 14:18:05
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie pożydowskiego mienia bezspadkowego Teresa Muc 2019-09-24 13:23:19
Wydział Finansowo-Księgowy Agnieszka Skwarczyńska 2019-09-24 13:11:52
Wydział Finansowo-Księgowy Agnieszka Skwarczyńska 2019-09-24 13:03:28
„Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka w zak Jan bieniuszewicz 2019-09-24 11:59:46
Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu - Czarnowąsach” w zakresie opracowania dokumentacji obniżenia przejazdu pod linią kolejową Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-09-24 09:35:10
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2019-09-23 15:21:26
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-09-23 12:50:31
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-09-23 12:42:17
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie poprawy bezpieczeństwa na pl. Daszyńskiego Teresa Muc 2019-09-23 11:22:28
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-09-23 10:41:37
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-09-23 10:38:55
Aktualności Emilia Twardowska 2019-09-23 08:14:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-23 08:06:48
2019 Dawid Kluz 2019-09-22 11:21:31
2019 Piotr Królikowski 2019-09-20 14:24:41
Wnioski o dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego Beata Baraniewicz 2019-09-20 13:42:35
„Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka w zak Magdalena Brulewska 2019-09-20 13:25:50
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2019-09-20 13:23:10
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2019-09-20 13:14:33
Modernizacja wentylacji, wymiana okien w ramach zadania pn. "PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym" Katarzyna Bil 2019-09-20 13:05:30
Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu "Akademia IT w Opolu" Joanna Szurgut 2019-09-20 11:20:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-20 11:04:53
Dostawa, montaż nagłośnienia i sprzętu biurowego oraz świadczenie serwisu technicznego dla realizacji zadania budżetowego pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację (...)" Kamilla Wieczorek 2019-09-20 11:00:12
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-09-20 10:08:46
Centrum Kulturalno – Rekreacyjne Dzielnicy Kolonia Gosławicka – lokalizacja obręb 0073, arkusz nr 6, działki nr 247/8, 247/9 i 247/10” w zakresie budowy toru rowerowego typu PUMPTRACK wraz z elementam Magdalena Brulewska 2019-09-19 16:37:05
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-09-19 16:01:31
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-09-19 15:38:41
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-09-19 15:36:51
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-09-19 15:34:57
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-09-19 15:33:08
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-09-19 15:30:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c w rejonie ul. Sławickiej w Opolu Paweł Lesiak 2019-09-19 13:45:48
2019 Paulina Warzecha 2019-09-19 12:50:51
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2019-09-19 12:48:20
Rozwój placówek wsparcia dziennego w Opolu – Prowadzenie terapii w ramach projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość" .... Agnieszka Galka 2019-09-19 12:43:19
Zapytanie radnej Jolanty Kaweckeij w sprawie promocji zdrowia dzieci Teresa Muc 2019-09-19 11:48:32
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2019-09-19 11:37:53
Zespół Szkół Ekonomicznych Małgorzata Maćków 2019-09-19 10:44:13
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2019-09-19 09:40:17
2019 Natalia Buczyńska 2019-09-19 09:38:11
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie włączenia się do akcji - "Jedno drzewo jedno dziecko" Teresa Muc 2019-09-19 08:33:02
2019 Dawid Kluz 2019-09-18 20:05:48
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2019-09-18 13:52:50
Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze-oddech dla Opola” w 2019 roku Marcin Węgrzyn 2019-09-18 12:52:04
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2019-09-18 11:21:02
2019 Natalia Buczyńska 2019-09-18 11:17:33
XV sesja Rady Miasta Opola - 29.08.2019 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2019-09-18 10:21:26
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II Małgorzata Maćków 2019-09-18 09:08:59
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 Małgorzata Maćków 2019-09-18 09:04:48
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I Małgorzata Maćków 2019-09-18 08:55:39
2019 Dawid Kluz 2019-09-17 14:37:07
Modernizacja wentylacji, wymiana okien w ramach zadania pn. "PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym" Katarzyna Bil 2019-09-17 12:17:01
Modernizacja wentylacji, wymiana okien w ramach zadania pn. "PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym" Katarzyna Bil 2019-09-17 12:15:20
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2019-09-17 11:24:30
2019 Natalia Buczyńska 2019-09-17 11:20:19
Nowe Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024) Patryk Śróda 2019-09-17 10:05:28
Nowe Dzielnice Opola Patryk Śróda 2019-09-17 09:58:48
Dzielnice Opola Patryk Śróda 2019-09-17 09:54:03
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-09-17 08:28:11
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Natalia Buczyńska 2019-09-17 08:02:12
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2019-09-17 07:56:26
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa wyznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - działka 90/25 am 57 obręb Opole Adam Kordek 2019-09-17 07:25:59
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie uporządkowania terenu pomiędzy ul. Niemodlińską a ul. K.Szymanowskiego Teresa Muc 2019-09-16 15:05:26
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2019-09-16 14:58:33
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie progu zwalniającego w Brzeziu Teresa Muc 2019-09-16 14:50:51
Wydział Geodezji i Kartografii Jolanta Początko 2019-09-16 14:50:17
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-09-16 13:55:07
Wydział Spraw Obywatelskich Joanna Parobecka 2019-09-16 13:26:17
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-09-16 12:22:36
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-09-16 12:20:34
Centrum Kulturalno – Rekreacyjne Dzielnicy Kolonia Gosławicka – lokalizacja obręb 0073, arkusz nr 6, działki nr 247/8, 247/9 i 247/10” w zakresie budowy toru rowerowego typu PUMPTRACK wraz z elementam Magdalena Brulewska 2019-09-16 12:09:12
DRUKI DO POBRANIA Agnieszka Skwarczyńska 2019-09-16 11:16:50
2019 Dawid Kluz 2019-09-13 22:06:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Groszowice - Metalchem w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-13 13:09:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Malinka w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-13 12:50:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-13 12:33:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Głogowskiej - Rejtana w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-13 11:59:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-13 11:17:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy Alei Wincentego Witosa - ul. Lwowskiej w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-13 11:07:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji i usług osiedla ZWM w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-13 10:51:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Krzanowicką i rzeką Swornicą w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-13 10:42:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gawędy, Jana Sobieskiego i Grodzkiej w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-13 10:34:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie: ulicy Budowlanych - Jana III Sobieskiego, obwodnicy północnej miasta Opola, terenów PKP i terenów o funkcji wytwórc Emilia Twardowska 2019-09-13 10:19:35
DYREKTOR Małgorzata Maćków 2019-09-13 10:14:02
Częściowa zmiana miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Opolu - Malinie Emilia Twardowska 2019-09-13 10:11:37
DYREKTOR Małgorzata Maćków 2019-09-13 10:11:05
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-09-13 10:06:57
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2019-09-13 10:06:30
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi Małgorzata Maćków 2019-09-13 10:03:40
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi Małgorzata Maćków 2019-09-13 10:00:15
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi Małgorzata Maćków 2019-09-13 09:58:44
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi Małgorzata Maćków 2019-09-13 09:53:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego Opole - Bierkowice Emilia Twardowska 2019-09-13 09:51:57
Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica Małgorzata Maćków 2019-09-13 09:41:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Bolko I" w Opolu wraz z obrzeżem Emilia Twardowska 2019-09-13 08:22:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Groszowice III" w Opolu wraz z obrzeżem Emilia Twardowska 2019-09-13 08:18:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego dzielnicy Grudzice - Południe w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-13 08:11:19
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie grobu E. Osmańczyka Teresa Muc 2019-09-12 16:15:26
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 r.- uzupełnienie Magdalena Buksa-Mendel 2019-09-12 16:14:21
Ogłoszenie w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Winów Marcin Maziarek 2019-09-12 15:51:31
2019 Dawid Kluz 2019-09-12 14:06:19
Wyniki konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – szkolenia) Agnieszka Dudek 2019-09-12 12:57:36
Jednostki organizacyjne Grzegorz Filipkowski 2019-09-12 12:38:11
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2019-09-12 12:33:20
Powiatowy Urząd Pracy Grzegorz Filipkowski 2019-09-12 12:22:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Wiejskiej w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-12 12:12:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Grotowice w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-12 12:09:55
Dostawa, montaż nagłośnienia i sprzętu biurowego oraz świadczenie serwisu technicznego dla realizacji zadania budżetowego pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację (...)" Kamilla Wieczorek 2019-09-12 11:55:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Odra II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-12 11:42:57
Ogłoszenie w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Gosławice, Grudzice, Malina Marcin Maziarek 2019-09-12 10:49:07
Ogłoszenie w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Gosławice, Grudzice, Malina Marcin Maziarek 2019-09-12 10:45:55
Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego Kolonia Gosławicka - Północ w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-12 10:39:32
Zmiana planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego Opole - Malina Emilia Twardowska 2019-09-12 10:38:28
Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego Kolonia Gosławicka - Północ w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-12 10:35:31
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa istniejącego zakładu produkcyjnego pojazdów terenowych w Opolu przy ul. Wspólnej 12 na dz. nr: 18, 19, 20, 22/1, 22/2, 26/ Magdalena Wójciak 2019-09-12 10:08:27
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa istniejącego zakładu produkcyjnego pojazdów terenowych w Opolu przy ul. Wspólnej 12 na dz. nr: 18, 19, 20, 22/1, 22/2, 26/ Magdalena Wójciak 2019-09-12 10:07:54
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa istniejącego zakładu produkcyjnego pojazdów terenowych w Opolu przy ul. Wspólnej 12 na dz. nr: 18, 19, 20, 22/1, 22/2, 26/ Magdalena Wójciak 2019-09-12 10:07:08
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa istniejącego zakładu produkcyjnego pojazdów terenowych w Opolu przy ul. Wspólnej 12 na dz. nr: 18, 19, 20, 22/1, 22/2, 26/ Magdalena Wójciak 2019-09-12 10:06:44
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa istniejącego zakładu produkcyjnego pojazdów terenowych w Opolu przy ul. Wspólnej 12 na dz. nr: 18, 19, 20, 22/1, 22/2, 26/ Magdalena Wójciak 2019-09-12 10:06:19
Wydział Finansowo-Księgowy Katarzyna Flis-Baranek 2019-09-12 10:06:04
Zespół Placówek Oświatowych Małgorzata Maćków 2019-09-12 10:00:33
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Natalia Buczyńska 2019-09-12 09:17:23
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Natalia Buczyńska 2019-09-12 09:13:16
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Natalia Buczyńska 2019-09-12 09:06:31
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-09-12 08:59:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 15:11:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 15:08:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 15:04:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 14:59:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 14:55:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 14:48:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 14:40:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 14:30:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 14:27:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 14:22:08
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 13:39:04
2019 Natalia Buczyńska 2019-09-11 13:34:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 13:31:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 13:26:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 13:21:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 13:17:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 13:13:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 13:09:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 13:06:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 13:01:31
Miejscowy plan zgospodarowania przestrzennego "Groszowice II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 12:58:28
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla realizacji zadania budżetowego pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II” Magdalena Brulewska 2019-09-11 12:55:05
Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu - etap II Kamilla Wieczorek 2019-09-11 10:50:28
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO (PARTER) POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-09-11 10:22:09
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 312 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-09-11 10:21:44
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 311 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-09-11 10:21:14
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 310 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-09-11 10:20:48
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 305 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-09-11 10:14:47
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 305 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-09-11 10:13:51
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 304 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-09-11 10:13:24
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 304 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-09-11 10:12:48
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 303 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-09-11 10:11:23
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wyzwolenia w Opolu z odtworzeniem jezdni i chodników – dzielnica Nowa Wieś Królewska Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-09-11 09:30:53
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wyzwolenia w Opolu z odtworzeniem jezdni i chodników – dzielnica Nowa Wieś Królewska Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-09-11 09:25:09
Nowe Dzielnice Opola Patryk Śróda 2019-09-10 17:34:11
Statuty Dzielnic Miasta Opola Patryk Śróda 2019-09-10 17:22:51
Statuty Dzielnic Miasta Opola Patryk Śróda 2019-09-10 17:12:43
Statuty Dzielnic Miasta Opola Patryk Śróda 2019-09-10 17:02:49
Statuty Dzielnic Miasta Opola Patryk Śróda 2019-09-10 16:46:08
Statuty Dzielnic Miasta Opola Patryk Śróda 2019-09-10 16:38:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVc" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 15:25:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy W. Korfantego w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 15:23:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 15:22:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 15:18:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Arki Bożka - obwodnica w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 15:15:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Arki Bożka - obwodnica w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 15:10:17
Dotacje jednoroczne 2019 Sylwia Zych 2019-09-10 15:08:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 15:00:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vc" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 14:56:25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Arki Bożka - obwodnica w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 14:44:51
2019 Piotr Pogoda 2019-09-10 14:32:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 14:32:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 14:28:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 14:22:38
Dotacje jednoroczne 2019 Sylwia Zych 2019-09-10 14:05:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vc" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 14:00:55
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2019-09-10 13:54:13
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2019-09-10 13:50:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vc" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 13:49:08
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Opola na lata 2018-2021 Piotr Makarowski 2019-09-10 13:12:26
Nowe Dzielnice Opola Patryk Śróda 2019-09-10 13:01:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Arki Bożka - obwodnica w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 12:57:05
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Małgorzata Maćków 2019-09-10 12:55:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 12:47:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 12:39:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 12:37:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 12:30:55
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-09-10 12:30:42
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2019-09-10 11:20:44
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2019-09-10 11:18:45
Zawiadomienie P.M.O. znak UAB.6740.802.2019.AB o zmianie decyzji pozwolenia na budowę Nr 224/19 z dnia 15.03.2019 obejmujące budowę hal produkcyjno-magazynowo-logistycznych przy ul. Partyzanckiej Anna Bednorz 2019-09-10 11:07:20
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2019-09-10 11:07:01
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2019-09-10 10:40:35
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2019-09-10 09:53:09
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2019-09-10 09:42:13
Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Grzegorz Filipkowski 2019-09-10 09:33:44
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2019-09-09 15:22:50
2019 Natalia Buczyńska 2019-09-09 15:19:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-09 14:57:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Metalchem" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-09 14:54:45
Budowa oświetlenia zewnętrznego Placu Zabaw przy ulicy Kwoczka i Poliwody. Joanna Szurgut 2019-09-09 14:01:20
Dostawa, montaż nagłośnienia i sprzętu biurowego oraz świadczenie serwisu technicznego dla realizacji zadania budżetowego pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację (...)" Kamilla Wieczorek 2019-09-09 12:57:38
Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu "Akademia IT w Opolu" Joanna Szurgut 2019-09-09 12:52:08
Ogłoszenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opolu Patryk Śróda 2019-09-09 11:17:24
Ogłoszenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opolu Patryk Śróda 2019-09-09 10:07:50
2019 Paulina Warzecha 2019-09-06 14:33:46
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2019-09-06 13:02:55
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2019-09-06 10:48:57
Aktualności Emilia Twardowska 2019-09-06 10:12:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-06 10:01:09
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-09-06 09:58:09
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego dla realizacji zadania budżetowego pn. "Aktywacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II" Kamilla Wieczorek 2019-09-06 09:45:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-06 09:28:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-06 09:21:42
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-09-06 09:19:33
Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ronda na ul. Tysiąclecia Teresa Muc 2019-09-06 09:18:37
Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ul. Wschodniej Teresa Muc 2019-09-06 09:14:24
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie infrastruktury rzeczno-portowej Teresa Muc 2019-09-05 16:22:57
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyskiego w sprawie opłaty śmieciowej Teresa Muc 2019-09-05 13:31:58
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Opola na lata 2019-20134. Dominika Dąbrowska 2019-09-05 11:56:15
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO (PARTER) POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-09-05 08:59:03
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-09-05 08:56:50
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 312 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-09-04 14:53:32
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych Beata Baraniewicz 2019-09-04 14:17:24
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych Beata Baraniewicz 2019-09-04 14:07:06
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2019-09-04 12:38:52
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2019-09-04 12:35:51
2019 Piotr Królikowski 2019-09-03 17:08:21
2019 Piotr Królikowski 2019-09-03 15:11:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-03 15:10:44
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-09-03 15:10:37
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla realizacji zadania budżetowego pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II” Magdalena Brulewska 2019-09-03 13:50:21
Dostawa, montaż nagłośnienia i sprzętu biurowego oraz świadczenie serwisu technicznego dla realizacji zadania budżetowego pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Kra Kamilla Wieczorek 2019-09-03 12:39:42
XIII sesja Rady Miasta Opola - 27.06.2019 r. Aleksandra Lukosz 2019-09-03 08:54:13
Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola [...] Jan bieniuszewicz 2019-09-02 14:25:40
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2019-09-02 14:07:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.33.2019.PL Paweł Lesiak 2019-09-02 13:57:57
Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu "Akademia IT w Opolu" Joanna Szurgut 2019-09-02 12:10:57
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla realizacji zadania budżetowego pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II” Magdalena Brulewska 2019-09-02 11:54:22
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-09-02 09:16:15
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2019 r. Stanisław klimek 2019-09-02 08:31:42
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za I półrocze 2019 r. Maria Dutkiewicz 2019-09-02 08:18:46
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 r. Maria Dutkiewicz 2019-09-02 08:10:51
2019 Dawid Kluz 2019-09-01 23:44:02
2019 Piotr Pogoda 2019-09-01 08:10:49
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2019-08-30 22:01:47
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2019-08-30 22:00:01
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2019-08-30 21:56:07
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-08-30 13:35:05
XIV sesja Rady Miasta Opola - 4.07 2019 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2019-08-30 12:12:30
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2019-08-30 12:11:21
Ścieżki rowerowe w centrum miasta” w zakresie „Przebudowa chodnika wzdłuż rzeki Odra (od ul. Św. Jacka do zapory wodnej na kanale Młynówka) z dostosowaniem do funkcji ścieżki pieszo-rowerowego Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-30 12:06:10
Przebudowa ul. Niemodlińskiej – drogi wojewódzkiej nr 435 w zakresie chodnika na odcinku od km 0+986,34 do km 1+163,68 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-30 12:03:36
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2019-08-30 12:00:31
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa drogi publicznej w ciągu ul. Szaniawskiego wraz z ciągami pieszo-jezdnymi w Opolu – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-30 11:43:58
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa drogi publicznej przy ul. Wilczej w Opolu – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-30 11:39:06
Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu "Akademia IT w Opolu" Joanna Szurgut 2019-08-30 11:06:34
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-08-30 10:47:35
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-08-30 10:46:08
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-08-30 10:44:38
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-08-30 10:42:37
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-08-30 10:41:04
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-08-30 10:39:14
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-08-30 10:37:32
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-08-30 10:36:06
2019 Piotr Królikowski 2019-08-30 09:58:10
2019 Piotr Królikowski 2019-08-30 09:05:27
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie progu zwalniającego na ul. Robotniczej Teresa Muc 2019-08-29 16:54:50
2019 Paulina Warzecha 2019-08-29 16:28:56
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-08-29 15:32:26
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie realizacji zadania "Opracowanie dokumentacji miejskiej tężni" Teresa Muc 2019-08-29 14:07:27
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla realizacji zadania budżetowego pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II” Magdalena Brulewska 2019-08-29 12:11:08
Budowa oświetlenia zewnętrznego Placu Zabaw przy ulicy Kwoczka i Poliwody. Joanna Szurgut 2019-08-29 11:47:25
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego dla szkół Joanna Szurgut 2019-08-29 09:42:49
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego dla szkół Joanna Szurgut 2019-08-29 09:30:42
Centrum Kulturalno – Rekreacyjne Dzielnicy Kolonia Gosławicka – lokalizacja obręb 0073, arkusz nr 6, działki nr 247/8, 247/9 i 247/10” w zakresie budowy toru rowerowego typu PUMPTRACK wraz z elementam Magdalena Brulewska 2019-08-29 09:15:08
Wydział Geodezji i Kartografii Katarzyna Flis-Baranek 2019-08-29 09:10:06
Aktualności Emilia Twardowska 2019-08-29 08:13:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-29 08:11:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-29 07:54:53
Obwieszczenie ULICP - Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia ul. Bolka II Joanna Jakubów 2019-08-28 14:07:19
Obwieszczenie ULICP - Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia ul. Bolka II Joanna Jakubów 2019-08-28 14:06:47
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2019-08-28 12:38:37
„Czarnowąsy, Krzanowice, Wróblin – architektura sportowa” w zakresie budowy toru rowerowego typu PUMPTRACK wraz z elementami małej architektury w trybie "zaprojektuj i wybuduj" Katarzyna Bil 2019-08-28 12:34:32
2019 Natalia Buczyńska 2019-08-28 12:34:11
Wydział Spraw Obywatelskich Joanna Sagan 2019-08-28 12:17:58
2019 Piotr Pogoda 2019-08-28 12:13:05
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-08-28 11:54:42
Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola [...] Jan bieniuszewicz 2019-08-28 11:54:40
Biuro Obsługi Inwestorów Joanna Sagan 2019-08-28 11:47:55
Biuro Obsługi Inwestorów Joanna Sagan 2019-08-28 11:33:47
Biuro Obsługi Inwestorów Joanna Sagan 2019-08-28 11:24:39
Biuro Obsługi Inwestorów Joanna Sagan 2019-08-28 11:18:17
Biuro Obsługi Inwestorów Joanna Sagan 2019-08-28 11:15:44
Biuro Obsługi Inwestorów Joanna Sagan 2019-08-28 11:13:43
Biuro Obsługi Inwestorów Joanna Sagan 2019-08-28 11:11:16
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2019-08-28 10:56:55
Informacja o wszczęciu postępowania Nr GL.ZUZ.3.421.184.2019.DB.MB Dominika Dąbrowska 2019-08-28 10:29:09
I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W OPOLU (UL. KSIĄŻĄT OPOLSKICH 13/9, UL. KSIĄŻĄT OPOLSKICH 13/10, UL. AUGUSTYNA KOŚNEGO 27/7) Joanna Kubacka 2019-08-28 10:23:34
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla realizacji zadania budżetowego pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II” Magdalena Brulewska 2019-08-28 09:53:39
Ścieżki rowerowe w centrum miasta” w zakresie „ Przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w ciągu ul. Spychalskiego i ul. Katedralnej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-28 09:25:31
2019 Natalia Buczyńska 2019-08-28 08:37:05
2019 Natalia Buczyńska 2019-08-28 08:35:18
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2019-08-27 22:14:46
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2019-08-27 22:11:40
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2019-08-27 22:02:09
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie dokończenia budowy chodnika Teresa Muc 2019-08-27 15:12:34
Wydział Oświaty Marek Kulig 2019-08-27 13:51:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-27 13:40:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-27 13:37:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-27 13:36:18
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa drogi publicznej w ciągu ul. Szaniawskiego wraz z ciągami pieszo-jezdnymi w Opolu – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-27 13:02:52
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa drogi publicznej przy ul. Wilczej w Opolu – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-27 13:02:09
Wykazy nieruchomości lokalowych wyznaczonych do zbycia na rzecz współwłaściciela Joanna Kubacka 2019-08-27 12:26:16
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2019-08-27 12:00:23
2019 Natalia Buczyńska 2019-08-27 10:48:21
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Natalia Buczyńska 2019-08-27 10:39:12
2019 Natalia Buczyńska 2019-08-27 10:29:14
2019 Natalia Buczyńska 2019-08-27 10:23:49
Aktualności Emilia Twardowska 2019-08-27 10:22:24
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2019-08-27 10:13:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-27 10:12:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-27 10:09:19
Wydział Komunikacji Marek Kulig 2019-08-27 09:15:59
Interpelacja radnej Anny Łęgowik w sprawie realizacji ustawy o elektromobilności Teresa Muc 2019-08-26 14:32:08
Interpelacja rdanego Piotra Mielca w sprawie zniczy do ponownego wykorzystania na cmentarzu Teresa Muc 2019-08-26 14:26:38
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2019-08-26 13:38:03
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2019-08-26 12:07:31
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2019-08-26 12:02:08
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2019-08-26 12:00:47
Przebudowa ul. Niemodlińskiej – drogi wojewódzkiej nr 435 w zakresie chodnika na odcinku od km 0+986,34 do km 1+163,68 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-26 11:48:02
Centrum Kulturalno – Rekreacyjne Dzielnicy Kolonia Gosławicka – lokalizacja obręb 0073, arkusz nr 6, działki nr 247/8, 247/9 i 247/10” w zakresie budowy toru rowerowego typu PUMPTRACK wraz z elementam Magdalena Brulewska 2019-08-26 11:47:07
Ścieżki rowerowe w centrum miasta” w zakresie „Przebudowa chodnika wzdłuż rzeki Odra (od ul. Św. Jacka do zapory wodnej na kanale Młynówka) z dostosowaniem do funkcji ścieżki pieszo-rowerowego Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-26 11:26:39
Ścieżki rowerowe w centrum miasta” w zakresie „Przebudowa chodnika wzdłuż rzeki Odra (od ul. Św. Jacka do zapory wodnej na kanale Młynówka) z dostosowaniem do funkcji ścieżki pieszo-rowerowego Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-26 11:12:46
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2019-08-26 10:22:18
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2019-08-26 10:13:48
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2019-08-26 10:10:16
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie elektrycznego autobusu do ZOO Teresa Muc 2019-08-26 10:07:41
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2019-08-26 10:02:51
2019 Natalia Buczyńska 2019-08-26 09:00:12
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2019-08-26 08:57:30
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2019-08-26 08:41:55
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2019-08-26 08:39:11
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2019-08-26 08:34:50
2019 Natalia Buczyńska 2019-08-23 14:14:04
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2019-08-23 14:08:44
Obwieszczenie dla decyzji ULICP inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej - budowa sieci kablowej niskiego napięcia wraz z kontenerową stacją transformatorową przy ul. Wiedeńskiej (bocznej) Joanna Jakubów 2019-08-23 13:12:41
Raport z konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi w Opolu oraz Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego, a także z mieszkańcami Miasta Opola projektu uchwały: zmieniającej uchwałę w Monika Laxy 2019-08-23 12:56:28
obwieszczenie o wydanej decyzji zmieniającej decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ulic Sosnkowskiego w kierunku ul. Wiejskiej – Małgorzata Knap 2019-08-23 12:22:13
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego dla realizacji zadania budżetowego pn. "Aktywacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II" Kamilla Wieczorek 2019-08-23 12:08:18
Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola [...] Jan bieniuszewicz 2019-08-23 11:46:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-23 10:26:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-23 10:17:04
Ścieżki rowerowe w centrum miasta” w zakresie „ Przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w ciągu ul. Spychalskiego i ul. Katedralnej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-23 10:14:45
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2019-08-23 09:45:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-23 09:30:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-23 09:26:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-23 09:23:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-23 09:21:35
Aktualności Emilia Twardowska 2019-08-23 09:10:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-23 09:07:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-23 08:59:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-23 08:47:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-23 08:36:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ULICP dla inwestycji: Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków Joanna Jakubów 2019-08-22 16:24:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ULICP dla inwestycji: Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków Joanna Jakubów 2019-08-22 16:24:21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ULICP dla inwestycji: Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków Joanna Jakubów 2019-08-22 16:23:57
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 sierpnia 2019 r. Patryk Śróda 2019-08-22 15:13:27
2019 Andrzej Karbowniczek 2019-08-22 12:59:58
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka [...] Jan bieniuszewicz 2019-08-22 11:45:54
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa przedsiębiorstwa Kelvion Sp. z o.o. w Opolu, ul. Kobaltowa 2" Magdalena Wójciak 2019-08-22 11:12:43
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa przedsiębiorstwa Kelvion Sp. z o.o. w Opolu, ul. Kobaltowa 2" Magdalena Wójciak 2019-08-22 11:12:04
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa przedsiębiorstwa Kelvion Sp. z o.o. w Opolu, ul. Kobaltowa 2" Magdalena Wójciak 2019-08-22 11:11:07
Obwieszczenie ULICP - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia miejscowości Górki Adrianna Antoniak 2019-08-22 09:30:05
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych Beata Baraniewicz 2019-08-22 09:02:59
Wydział Podatków i Opłat lokalnych Joanna Parobecka 2019-08-22 08:07:59
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2019-08-22 08:00:17
Budowa oświetlenia zewnętrznego Placu Zabaw przy ulicy Kwoczka i Poliwody. Joanna Szurgut 2019-08-21 13:58:42
Aktualności Emilia Twardowska 2019-08-21 13:29:03
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla realizacji zadania budżetowego pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II” Magdalena Brulewska 2019-08-21 13:23:13
PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym Joanna Szurgut 2019-08-21 12:48:43
PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym Joanna Szurgut 2019-08-21 12:32:43
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka [...] Jan bieniuszewicz 2019-08-21 12:18:12
Centrum Kulturalno – Rekreacyjne Dzielnicy Kolonia Gosławicka – lokalizacja obręb 0073, arkusz nr 6, działki nr 247/8, 247/9 i 247/10” w zakresie budowy toru rowerowego typu PUMPTRACK wraz z elementam Magdalena Brulewska 2019-08-21 10:42:49
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyskiego w sprawie opłaty śmieciowej Teresa Muc 2019-08-21 10:34:45
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-08-21 09:09:40
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie połączeń komunikacyjnych Teresa Muc 2019-08-21 08:40:27
Aktualności Emilia Twardowska 2019-08-21 08:23:55
Aktualności Emilia Twardowska 2019-08-21 08:07:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-21 08:00:07
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO PODM., KTÓRYCH DZIAŁ. STATUTOWA ZWIĄZANA JEST Z PRZESYŁEM I DYSTRYBUCJĄ ENERGII ELEKTR. NA SPZREDAŻ NIEZAB. NIERUCH. GRUNT. POŁ. W OPOLU (DZ. NR 562/1, KM 13, OBR. ZAKR Joanna Kubacka 2019-08-21 07:53:43
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO PODM., KTÓRYCH DZIAŁ. STATUTOWA ZWIĄZANA JEST Z PRZESYŁEM I DYSTRYBUCJĄ ENERGII ELEKTR. NA SPZREDAŻ NIEZAB. NIERUCH. GRUNT. POŁ. W OPOLU (DZ. NR 562/1, KM 13, Joanna Kubacka 2019-08-21 07:52:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-21 07:45:43
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie przebudowy kładki na Bolko Teresa Muc 2019-08-20 15:13:23
Organizacja pikniku centralnego 2019 „Opole w rytmie natury” w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcic Agnieszka Galka 2019-08-20 13:23:36
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2019-08-20 13:19:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-20 13:11:58
2019 Natalia Bugańska 2019-08-20 13:03:32
Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu - etap II Joanna Szurgut 2019-08-20 13:00:15
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-08-20 12:36:02
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-08-20 12:34:06
Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach obiektów inżynierskich na terenie miasta Opole na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wew Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-20 12:00:38
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-08-20 11:10:26
Aktualności Emilia Twardowska 2019-08-20 10:44:13
Aktualności Emilia Twardowska 2019-08-20 10:30:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-20 10:09:15
Obowiązek informacyjny Magdalena Mazurek 2019-08-20 09:19:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-20 08:57:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-20 08:48:25
Raport z konsultacji z Mieszkańcami Miasta Opola w Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustalenia zakresu działania jednostek pomocniczych Agnieszka Dudek 2019-08-19 16:07:00
Raport z konsultacji z Mieszkańcami Miasta Opola Agnieszka Dudek 2019-08-19 16:01:13
Budowa Domu Pomocy Społecznej - opracowanie dokumentacji Kamilla Wieczorek 2019-08-19 13:50:06
Rozwój placówek wsparcia dziennego w Opolu – Prowadzenie terapii w ramach projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość" .... Agnieszka Galka 2019-08-19 13:46:27
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-08-19 12:19:15
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-08-19 12:17:29
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-08-19 12:15:34
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-08-19 12:13:38
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego