logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Konkurs ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie w latach 2021-2022 placówek wsparcia dziennego Katarzyna Stelmaszczyk 2020-11-27 15:31:16
Urząd Miasta Opola Jolanta Początko 2020-11-27 15:13:27
Postępowanie zwykłe Natalia Bugańska 2020-11-27 13:41:03
Jak zgłosić zgromadzenie Natalia Bugańska 2020-11-27 13:36:51
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Opola za 2019rok. Elżbieta Gabor 2020-11-27 12:28:04
Druk kalendarzy Jan bieniuszewicz 2020-11-27 12:00:01
Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu Katarzyna Bil 2020-11-27 11:29:04
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa  rowów I, Ia, Ib w Opolu  przy ul. Wspólnej i Zbożowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opo Grzegorz Giewanowicz 2020-11-27 09:10:44
interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie pandemii koronawirusa - pakiet dla przedsiębiorców Teresa Muc 2020-11-27 07:57:16
XXXII sesja Rady Miasta Opola - 26.11.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-11-26 18:31:23
XXXII sesja Rady Miasta Opola - 26.11.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-11-26 18:27:28
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa  rowów I, Ia, Ib w Opolu  przy ul. Wspólnej i Zbożowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opo Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-11-26 15:08:58
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa  rowów I, Ia, Ib w Opolu  przy ul. Wspólnej i Zbożowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opo Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-11-26 14:51:15
Klauzula informacyjna - monitornig na biletomatach oraz na tablicach Dynamicznej Informacji Pasażerskiej Magdalena Mazurek 2020-11-26 13:25:11
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie programu in vitro Teresa Muc 2020-11-26 11:44:57
Obwieszczenie UAB.6733.47.2020.JK decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie części działek nr 1/32, 1/11, k.m. 1, obręb Groszowice w Opolu dla inwestycji: budowa systemu o Anna Bednorz 2020-11-26 11:28:58
Obwieszczenie 6733.47.2020.JK decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie części działek nr 1/32, 1/11, k.m. 1, obręb Groszowice w Opolu dla inwestycji: budowa systemu odgaz Anna Bednorz 2020-11-26 11:28:18
Obwieszczenie 6733.47.2020.JK decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie części działek nr 1/32, 1/11, k.m. 1, obręb Groszowice w Opolu dla inwestycji: budowa systemu odgaz Anna Bednorz 2020-11-26 11:27:29
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-11-26 10:48:05
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Centrum Nauki i Technologii Teresa Muc 2020-11-26 09:31:27
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2020-11-26 09:28:03
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-11-25 15:12:20
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie in vitro Teresa Muc 2020-11-25 14:26:17
PLO nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego Kamilla Wieczorek 2020-11-25 13:44:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-25 08:49:34
Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku w formie wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego dla dzieci z województwa opolskiego do miejscowości w Polsce w ramach projektu pt. „Trudny start, lepsza przyszło Tomasz Bajor 2020-11-24 13:53:57
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2020-11-24 12:46:25
w sprawie aktualizacji i wprowadzenia „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Opola” Natalia Buczyńska 2020-11-24 11:42:21
XXXI sesja Rady Miasta Opola - 29.10.2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-11-24 11:18:31
Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku w formie wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego dla dzieci z województwa opolskiego do miejscowości w Polsce w ramach projektu pt. „Trudny start, lepsza przyszło Tomasz Bajor 2020-11-24 10:13:22
Remonty i bieżące utrzymanie dróg w zakresie zakupu energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-11-23 13:36:47
Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku w formie wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego dla dzieci z województwa opolskiego do miejscowości w Polsce w ramach projektu pt. „Trudny start, lepsza przyszło Tomasz Bajor 2020-11-23 13:17:06
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-11-23 12:09:14
Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawei powstania Alei Gwiazd Opolskiego Sportu Teresa Muc 2020-11-23 11:40:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-23 09:50:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-23 09:44:30
2020 Piotr Królikowski 2020-11-20 22:31:48
Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie instalacji oświetlenia na drodze łączącej pływalnię Wodna Nuta z ulicą Prószkowską Teresa Muc 2020-11-20 15:00:14
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-11-20 14:17:47
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2020-11-20 11:37:28
2020 Artur Szatyński 2020-11-19 19:37:23
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2020-11-19 14:39:31
Druk kalendarzy Jan bieniuszewicz 2020-11-19 14:34:10
Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie sytuacji epidemicznej w Urzędzie Miasta Teresa Muc 2020-11-19 12:49:51
Dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne oraz odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku, Joanna Szurgut 2020-11-19 10:46:25
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Kolonia Gosławicka - dz. nr 55/2 km. 3 Aleksandra Sułkowska 2020-11-19 06:38:47
Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny i materiałów eksploatacyjnych Joanna Szurgut 2020-11-18 10:29:38
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-18 10:16:01
Zespół Placówek Oświatowych Sylwia Orlik 2020-11-18 10:04:32
Zespół Placówek Oświatowych Sylwia Orlik 2020-11-18 10:00:27
Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-18 09:51:00
Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-18 09:45:43
Zespół Szkół Specjalnych w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-18 09:39:51
Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-18 09:32:44
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-18 07:58:36
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-18 07:57:00
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-18 07:55:03
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-18 07:51:18
Dostawa i wdrożenie systemu zabezpieczeń typu Next-Generation Firewall wraz z usługami towarzyszącymi Katarzyna Bil 2020-11-17 10:41:03
Projekt budżetu miasta Opola na 2021 rok Magdalena Buksa-Mendel 2020-11-16 15:44:46
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Magdalena Buksa-Mendel 2020-11-16 15:39:25
Projekt budżetu miasta Opola na 2021 rok Magdalena Buksa-Mendel 2020-11-16 15:34:37
Projekt budżetu miasta Opola na 2021 rok Magdalena Buksa-Mendel 2020-11-16 15:32:54
Projekt budżetu miasta Opola na 2021 rok Magdalena Buksa-Mendel 2020-11-16 15:28:44
Projekt budżetu miasta Opola na 2021 rok Magdalena Buksa-Mendel 2020-11-16 15:13:32
Projekt budżetu miasta Opola na 2021 rok Magdalena Buksa-Mendel 2020-11-16 15:09:42
Projekt budżetu miasta Opola na 2021 rok Magdalena Buksa-Mendel 2020-11-16 15:07:05
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-11-16 13:33:44
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-11-16 13:32:07
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza Sylwia Orlik 2020-11-16 10:45:45
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza Sylwia Orlik 2020-11-16 10:43:45
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-16 10:41:51
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2020-11-16 10:29:30
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2020-11-16 10:10:15
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2020-11-16 09:57:03
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-11-15 14:35:44
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-11-15 12:36:26
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-11-15 12:23:55
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-11-15 12:15:17
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-11-15 12:09:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-13 11:58:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-13 11:53:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-13 11:41:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-13 11:37:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-13 11:33:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-13 11:21:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-13 11:06:16
2020 Natalia Bugańska 2020-11-13 11:01:48
Upublicznienie informacji o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wytwarzania produktów na bazie makaronu zlokalizowanej na terenie Pasta Food Company Sp. z o.o. Violetta Ciesielczuk 2020-11-13 10:16:24
Upublicznienie informacji o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wytwarzania produktów na bazie makaronu zlokalizowanej na terenie Pasta Food Company Sp. z o.o. Violetta Ciesielczuk 2020-11-13 10:15:48
Upublicznienie informacji o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wytwarzania produktów na bazie makaronu zlokalizowanej na terenie Pasta Food Company Sp. z o.o. Violetta Ciesielczuk 2020-11-13 10:15:05
Upublicznienie informacji o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wytwarzania produktów na bazie makaronu zlokalizowanej na terenie Pasta Food Company Sp. z o.o. Violetta Ciesielczuk 2020-11-13 10:14:22
Upublicznienie informacji o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wytwarzania produktów na bazie makaronu zlokalizowanej na terenie Pasta Food Company Sp. z o.o. Violetta Ciesielczuk 2020-11-13 10:12:51
Uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (2019) Krzysztof Bucher 2020-11-13 10:12:35
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Krzysztof Bucher 2020-11-13 10:12:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:29:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:28:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:27:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "plac dworcowy" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:27:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:27:57
Miejscowy plan zgospodarowania przestrzennego "Groszowice II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:27:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:25:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:24:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:11:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:08:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:02:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 08:59:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 08:58:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 08:55:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 08:35:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 08:32:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 08:20:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 08:20:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 08:11:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 08:08:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 08:00:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 07:57:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 15:22:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 15:20:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 15:17:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 15:05:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-12 14:56:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Partyzanckiej i Wrocławskiej w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 14:39:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 14:30:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-12 14:17:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-12 14:05:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-12 13:56:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-12 13:48:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-12 13:42:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-12 13:35:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 13:08:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 12:59:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVf" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 12:53:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 12:44:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 12:38:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-12 12:34:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast"" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 12:29:04
PLO nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego Kamilla Wieczorek 2020-11-12 12:27:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 12:23:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 12:15:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 12:10:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski II” w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 12:01:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 11:53:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 11:49:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 11:44:49
Inicjatywa Lokalna Paweł Sadło 2020-11-12 11:01:30
Zawiadomienie stron_zakończenie postępowania_„Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV SILESIA) o łącznej mocy do 5 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą”, realizowana na d Magdalena Wójciak 2020-11-12 09:21:00
Wydział Spraw Obywatelskich Joanna Parobecka 2020-11-12 09:02:25
Dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne oraz odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku, Joanna Szurgut 2020-11-10 12:36:27
Młodzieżowy Dom Kultury Sylwia Orlik 2020-11-10 11:02:55
Publiczne Przedszkole nr 22 "Bajkowa Rodzina" w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-09 18:54:28
PLO nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego Kamilla Wieczorek 2020-11-09 15:40:29
Godziny urzędowania Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2020-11-09 12:02:49
Godziny urzędowania Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2020-11-09 12:00:29
Zawiadomienie stron_zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia raportu_"Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń magazynowo-warsztatowych na pomieszczenia składowania odp Magdalena Wójciak 2020-11-09 10:17:04
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2020-11-09 10:13:16
Zawiadomienie stron_zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia raportu_"Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń magazynowo-warsztatowych na pomieszczenia składowania odp Magdalena Wójciak 2020-11-09 09:59:22
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2020-11-09 09:55:52
Godziny urzędowania Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2020-11-09 09:55:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-09 08:34:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-09 08:32:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-09 08:28:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-09 08:21:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-09 08:18:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-09 08:12:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-09 08:05:48
Dostawa i wdrożenie systemu zabezpieczeń typu Next-Generation Firewall wraz z usługami towarzyszącymi Katarzyna Bil 2020-11-06 13:42:23
Zaprojektowanie oraz druk materiałów edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami [...]" Jan bieniuszewicz 2020-11-06 11:43:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-06 10:28:33
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu Anna Caputa 2020-11-06 09:53:44
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Budowlanych I" w Opolu Anna Caputa 2020-11-06 09:48:25
Aktualności Weronika Bartyla 2020-11-06 09:41:40
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Oleskiej Justyna Nagel 2020-11-06 09:40:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-06 09:35:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-06 09:09:47
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Anna Caputa 2020-11-06 08:04:07
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Anna Caputa 2020-11-06 08:03:37
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Anna Caputa 2020-11-06 08:02:42
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Budowlanych I" w Opolu Anna Caputa 2020-11-06 07:59:25
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Budowlanych I" w Opolu Anna Caputa 2020-11-06 07:58:33
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2020-11-05 13:58:59
PLO nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego Kamilla Wieczorek 2020-11-05 12:16:58
Miejski Rzecznik Konsumentów Marcin Lontkowski 2020-11-05 10:21:33
Miejski Rzecznik Konsumentów Marcin Lontkowski 2020-11-05 09:45:42
Miejski Rzecznik Konsumentów Marcin Lontkowski 2020-11-05 09:39:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-05 09:28:37
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-11-05 09:24:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Budowlanych I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-05 09:22:48
Zawiadomienie stron_umorzenie postępowania ws.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds.:„Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy SELT Sp. z o.o. przy ul. Wschodniej w Opolu” Magdalena Wójciak 2020-11-04 19:11:32
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 Małgorzata Maćków 2020-11-04 15:30:01
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 Małgorzata Maćków 2020-11-04 15:26:22
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 Małgorzata Maćków 2020-11-04 15:25:03
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 Małgorzata Maćków 2020-11-04 15:00:12
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia nr UAB.6733.26.2020.AZ o sprostowaniu oczywistej omyłki dot. sprawy wydania decyzji ULCP dla inwestycji: budowa przepustu drogowego wraz z chodnikiem dla Anna Zamorowska 2020-11-04 14:44:19
PLO nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego Kamilla Wieczorek 2020-11-04 13:42:54
Wydział Spraw Obywatelskich Małgorzata Tarkowska 2020-11-04 12:11:33
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-11-02 15:08:06
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-11-02 14:56:03
Konkurs na nieodpłatna pomoc prawną lub nieopłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 roku Agnieszka Nowacka 2020-11-02 14:35:47
Konkursy 2021 Agnieszka Nowacka 2020-11-02 14:23:31
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-11-02 14:19:05
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-11-02 14:03:19
Dostawa i wdrożenie systemu zabezpieczeń typu Next-Generation Firewall wraz z usługami towarzyszącymi Katarzyna Bil 2020-11-02 12:54:19
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-11-02 11:56:46
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO WŁAŚCICIELI DZ. SĄSIEDNICH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCH. GR. POŁ. W OPOLU PRZY UL. GÓRNEJ (DZ. NR 98/2, KM 2, OBR. KOL. GOSŁ.) Joanna Kubacka 2020-11-02 11:44:27
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. JASNEJ (DZ. NR 165/2 I 165/3, KM 28, OBR. PÓŁWIEŚ) Joanna Kubacka 2020-11-02 11:41:41
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BARTOSZA GŁOWACKIEGO (DZ. NR 562/3 I 564, KM 13, OBR. ZAKRZÓW) Joanna Kubacka 2020-11-02 11:34:25
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-11-02 09:06:24
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-11-02 08:37:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-02 08:00:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-02 07:45:01
Dostawa i wdrożenie systemu zabezpieczeń typu Next-Generation Firewall wraz z usługami towarzyszącymi Katarzyna Bil 2020-10-30 13:43:52
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-10-30 12:06:06
Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina Agnieszka Galka 2020-10-30 10:57:32
Komisja Budżetowa Justyna Nagel 2020-10-30 10:55:34
Komisja Infrastruktury Justyna Nagel 2020-10-30 10:11:33
XXXI sesja Rady Miasta Opola - 29.10.2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-10-30 10:07:34
Komisja Rewizyjna Justyna Nagel 2020-10-30 09:52:24
XXXI sesja Rady Miasta Opola - 29.10.2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-10-30 09:29:33
Komisja Społeczna i Zdrowia Justyna Nagel 2020-10-29 16:35:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-10-29 16:13:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-10-29 16:13:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Budowlanych I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-10-29 16:11:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-10-29 16:11:09
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-10-29 16:02:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Krzysztof Bucher 2020-10-29 15:55:27
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-10-29 15:50:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Budowlanych I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-10-29 15:39:14
Zaprojektowanie oraz druk materiałów edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami [...]" Jan bieniuszewicz 2020-10-29 13:15:30
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-10-29 12:49:41
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-10-29 12:48:00
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-10-29 12:26:33
Sprawozdania za III kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2020-10-29 12:25:11
Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu Katarzyna Bil 2020-10-29 12:24:43
Sprawozdania za III kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2020-10-29 12:16:52
Sprawozdania za III kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2020-10-29 12:06:08
„Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ulicy Wspólnej i Zbożowej” w ramach projektu pn. „Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Grzegorz Giewanowicz 2020-10-29 11:45:33
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oświetlenia placu Justyna Nagel 2020-10-29 09:02:25
2020 Piotr Pogoda 2020-10-28 15:35:49
Wydział Organizacyjny Agnieszka Skwarczyńska 2020-10-28 12:32:46
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-10-28 08:38:46
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-10-28 08:36:33
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-10-28 08:34:01
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-10-28 08:29:46
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-10-28 08:27:22
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-10-28 08:25:01
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-10-28 08:23:07
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-10-28 08:21:41
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie pandemii Justyna Nagel 2020-10-27 14:33:09
Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny i materiałów eksploatacyjnych Joanna Szurgut 2020-10-27 12:57:07
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Joanna Kubacka 2020-10-27 11:11:50
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-10-27 09:46:26
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-10-27 09:44:06
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-10-27 09:40:37
XXX sesja Rady Miasta Opola - 24.09.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-10-27 09:39:53
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-10-27 09:38:44
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-10-27 09:37:01
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Joanna Kubacka 2020-10-27 09:02:52
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-10-27 08:45:57
Wykazy nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedazy na rzecz najemcy Joanna Kubacka 2020-10-27 08:44:15
Aktualności Weronika Bartyla 2020-10-27 08:39:01
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-10-27 08:37:52
Aktualności Weronika Bartyla 2020-10-27 08:35:39
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Weronika Bartyla 2020-10-27 08:15:23
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Weronika Bartyla 2020-10-27 07:51:22
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I” w ramach zadania : „Budowa Centrum Przesiadkowe Grzegorz Giewanowicz 2020-10-26 12:48:51
Budowa drogi gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Północnej Bis Grzegorz Giewanowicz 2020-10-26 10:59:15
Dostawa i montaż wyrobów będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Jan bieniuszewicz 2020-10-26 10:27:18
PLO nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego Kamilla Wieczorek 2020-10-26 09:57:23
Jak zgłosić zgromadzenie Natalia Bugańska 2020-10-26 09:50:21
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-10-26 09:49:12
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-10-26 09:45:20
Jak zgłosić zgromadzenie Natalia Bugańska 2020-10-26 09:12:30
2020 Artur Szatyński 2020-10-24 22:37:15
2020 Piotr Pogoda 2020-10-24 11:56:13
Godziny urzędowania Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2020-10-23 17:27:53
2020 Artur Szatyński 2020-10-23 13:45:06
2020 Artur Szatyński 2020-10-23 13:19:20
PLO nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego Kamilla Wieczorek 2020-10-23 13:01:27
Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina Agnieszka Galka 2020-10-23 11:58:04
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-10-23 11:16:31
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-10-23 10:59:32
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-10-22 12:07:33
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-10-22 12:05:16
Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny i materiałów eksploatacyjnych Joanna Szurgut 2020-10-22 11:36:13
Oceny jednostek miejskich za 2019 r. Agnieszka Lisiecka 2020-10-22 10:53:06
Zakup, dostawa i montaż urządzeń do zbierania odpadów opakowaniowych, będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Joanna Szurgut 2020-10-22 10:17:43
Zakup, dostawa i montaż urządzeń do zbierania odpadów opakowaniowych, będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Joanna Szurgut 2020-10-22 10:12:50
2020 Piotr Królikowski 2020-10-22 06:44:27
2020 Piotr Królikowski 2020-10-21 22:37:43
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-10-21 13:10:13
OBWIESZCZENIE PMO o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021 przez Koło Łowieckie nr 3 ‘’Lis’’ w Opolu Damian Duda 2020-10-21 11:50:13
Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I’’ w zakresie: ,,Budowa Centrum Przesiadkowego w rej Grzegorz Giewanowicz 2020-10-21 11:32:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I” w ramach zadania : „Budowa Centrum Przesiadkowe Grzegorz Giewanowicz 2020-10-21 07:21:42
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I” w ramach zadania : „Budowa Centrum Przesiadkowe Grzegorz Giewanowicz 2020-10-20 16:29:34
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu Krzysztof Biliński 2020-10-20 14:51:36
Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny i materiałów eksploatacyjnych Joanna Szurgut 2020-10-20 14:45:19
Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4210.100m.2020.KR w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego- Dzielnica II Piotr Makarowski 2020-10-20 13:51:53
Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny i materiałów eksploatacyjnych Joanna Szurgut 2020-10-20 13:48:54
Oceny jednostek miejskich za 2019r. Agnieszka Lisiecka 2020-10-20 12:39:34
Oceny jednostek miejskich za 2019r. Agnieszka Lisiecka 2020-10-20 12:03:29
Oceny jednostek miejskich za 2019r. Agnieszka Lisiecka 2020-10-20 11:56:47
Oceny jednostek miejskich za 2019r. Agnieszka Lisiecka 2020-10-20 10:46:45
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-10-20 10:34:37
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-10-20 10:32:43
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-10-20 10:28:17
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Weronika Bartyla 2020-10-20 10:02:36
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Weronika Bartyla 2020-10-20 09:40:48
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Weronika Bartyla 2020-10-20 09:32:08
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Weronika Bartyla 2020-10-20 09:28:28
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Weronika Bartyla 2020-10-20 09:26:40
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Weronika Bartyla 2020-10-20 09:24:21
Rewitalizacja Weronika Bartyla 2020-10-20 08:42:24
Aktualności Weronika Bartyla 2020-10-20 08:35:14
2020 Natalia Bugańska 2020-10-20 08:22:13
Rewitalizacja Weronika Bartyla 2020-10-20 08:15:32
Aktualności Weronika Bartyla 2020-10-20 08:09:44
Dostawa i montaż wyrobów będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Jan bieniuszewicz 2020-10-19 13:17:16
Plastyk miejski Katarzyna Flis-Baranek 2020-10-19 12:58:38
Jak zgłosić zgromadzenie Paulina Warzecha 2020-10-19 11:47:39
Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola [...] Jan bieniuszewicz 2020-10-19 10:29:54
Sprawozdania z realizacji Budżetu Obywatelskiego za 2020 r. Paweł Sadło 2020-10-19 09:03:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-19 07:53:15
Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina Agnieszka Galka 2020-10-16 12:53:34
Zakup, dostawa i montaż urządzeń do zbierania odpadów opakowaniowych, będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Joanna Szurgut 2020-10-16 11:39:33
Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu Katarzyna Osiecka 2020-10-16 10:45:00
Wydział Spraw Obywatelskich Małgorzata Tarkowska 2020-10-16 10:08:13
Młodzieżowy Dom Kultury Małgorzata Maćków 2020-10-16 09:23:14
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2020-10-16 09:10:55
Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny i materiałów eksploatacyjnych Joanna Szurgut 2020-10-15 13:37:58
Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I’’ w zakresie: ,,Budowa Centrum Przesiadkowego w rej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-10-15 13:28:56
Świadczenie usługi kompleksowego utzryamania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny i materiałów eksploatacyjnych Joanna Szurgut 2020-10-15 13:20:39
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I” w ramach zadania : „Budowa Centrum Przesiadkowe Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-10-15 13:18:20
Interpelacja radnych: Barbary Kamińskiej i Tomasza Kaliszana w sprawie podjęcia uchwały dot. utworzenia zintegrowanego zespołu domowych usług naprawczych o nazwie: "Fachowiec dla seniora" Justyna Nagel 2020-10-15 10:53:55
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oświetlenia placu Teresa Muc 2020-10-15 10:38:14
Prawo wodne Małgorzata Widuto 2020-10-15 08:52:29
Prawo wodne Małgorzata Widuto 2020-10-15 08:38:55
XXXI sesja Rady Miasta Opola - 29 października 2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-10-14 15:16:24
Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu Katarzyna Bil 2020-10-14 15:07:35
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. GARAŻY POŁOZONYCH W OPOLU Katarzyna Piasecka 2020-10-14 14:57:17
Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Opola na okres 3 lat Piotr Makarowski 2020-10-14 14:52:44
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-10-14 14:08:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-14 13:08:20
2020 Artur Szatyński 2020-10-14 12:28:36
Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola [...] Jan bieniuszewicz 2020-10-14 10:50:06
Zespół Placówek Oświatowych Małgorzata Maćków 2020-10-14 10:37:45
Zespół Placówek Oświatowych Małgorzata Maćków 2020-10-14 10:22:36
2020 Piotr Pogoda 2020-10-13 17:49:35
OBWIESZCZENIE PMO o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Wiejskiej 169 B i 171 A-D Damian Duda 2020-10-13 15:07:22
OBWIESZCZENIE PMO o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Wiejskiej 169 B i 171 A-D Damian Duda 2020-10-13 15:06:53
2020 Piotr Pogoda 2020-10-13 14:24:19
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. Anna Habzda 2020-10-13 13:13:04
Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Anna Habzda 2020-10-13 13:05:07
OKS ODRA OPOLE Spółka Akcyjna w organizacji Anna Habzda 2020-10-13 13:02:42
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-10-13 13:00:47
PSP nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej Kamilla Wieczorek 2020-10-13 12:02:25
PSP nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej Kamilla Wieczorek 2020-10-13 11:47:42
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-10-13 10:51:20
Aktualności Weronika Bartyla 2020-10-13 10:40:14
Budowa drogi gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Północnej Bis Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-10-13 09:43:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-10-13 09:14:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-10-13 09:12:59
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Marta Kondziela 2020-10-13 09:07:55
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-10-13 09:06:44
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-10-12 22:36:03
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-10-12 14:37:02
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-10-12 14:33:40
Jak zgłosić zgromadzenie Karolina Burmistrz 2020-10-12 12:13:55
Zakup, dostawa i montaż urządzeń do zbierania odpadów opakowaniowych, będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Joanna Szurgut 2020-10-12 12:12:55
Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola [...] Jan bieniuszewicz 2020-10-12 12:03:10
Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina Joanna Szurgut 2020-10-12 11:57:00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-10-12 07:36:13
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Agnieszka Skwarczyńska 2020-10-09 13:21:10
Lista projektów BO 2021 do głosowania Paweł Sadło 2020-10-09 12:42:30
Zakup, dostawa i montaż urządzeń do zbierania odpadów opakowaniowych, będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Joanna Szurgut 2020-10-09 12:11:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-09 08:09:20
2020 Karolina Burmistrz 2020-10-09 01:01:30
2020 Karolina Burmistrz 2020-10-08 20:14:31
Centrum Dialogu Obywatelskiego Patryk Śróda 2020-10-08 14:15:19
Centrum Dialogu Obywatelskiego Patryk Śróda 2020-10-08 14:09:43
Centrum Dialogu Obywatelskiego Patryk Śróda 2020-10-08 14:03:46
Centrum Dialogu Obywatelskiego Patryk Śróda 2020-10-08 13:38:42
XXX sesja Rady Miasta Opola - 24.09.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-10-08 09:21:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-08 07:44:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-08 07:37:14
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2020-10-07 14:56:31
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2020-10-07 14:49:36
Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie progu zwalniającego Justyna Nagel 2020-10-07 13:23:56
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-10-07 12:35:13
Informacja o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego dot. modernizacji egib na obrębie ewidencyjnym Opole Marcin Maziarek 2020-10-07 11:39:18
Informacja o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego dot. modernizacji egib na obrębie ewidencyjnym Opole Marcin Maziarek 2020-10-07 11:39:11
2020r. Marcin Lontkowski 2020-10-07 11:15:14
2020r. Marcin Lontkowski 2020-10-07 11:09:38
Zawiad. stron postepow. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwz. na środow._przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń magazynowo-warsztatowych na pomieszcze Magdalena Wójciak 2020-10-07 09:54:50
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2020-10-07 09:31:04
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-10-07 09:16:49
Rewitalizacja Marcin Lontkowski 2020-10-07 09:04:40
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-10-07 08:23:47
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-10-07 08:17:48
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-10-07 08:06:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-07 08:00:26
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2020-10-06 15:28:42
Szkoły Średnie i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2020-10-06 15:23:22
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2020-10-06 15:12:06
Godziny urzędowania Natalia Buczyńska 2020-10-06 14:20:05
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie Przedszkola nr 18 Justyna Nagel 2020-10-06 12:44:20
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa  rowów I, Ia, Ib w Opolu  przy ul. Wspólnej i Zbożowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opo Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-10-06 12:41:42
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Domu Kultury Seniora Justyna Nagel 2020-10-06 12:39:37
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-10-06 12:09:18
Zakup, dostawa i montaż urządzeń do zbierania odpadów opakowaniowych, będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Joanna Szurgut 2020-10-06 11:59:57
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa  rowów I, Ia, Ib w Opolu  przy ul. Wspólnej i Zbożowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opo Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-10-06 10:35:10
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2020-10-06 10:22:39
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2020-10-06 10:19:06
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa  rowów I, Ia, Ib w Opolu  przy ul. Wspólnej i Zbożowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opo Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-10-06 09:46:03
Aktualności Weronika Bartyla 2020-10-06 08:14:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-06 08:10:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski II” w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-06 08:07:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-06 08:03:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-06 07:55:37
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski III" w Opolu Anna Caputa 2020-10-06 07:51:11
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski III" w Opolu Anna Caputa 2020-10-06 07:50:35
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski III" w Opolu Anna Caputa 2020-10-06 07:50:00
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-10-05 14:57:04
Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola [...] Jan bieniuszewicz 2020-10-05 14:04:44
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-10-05 09:51:42
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-10-05 09:50:11
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-10-05 09:37:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-05 09:27:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-05 09:09:35
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-10-05 09:04:18
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-10-05 08:55:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-05 08:49:16
Aktualności Weronika Bartyla 2020-10-05 08:36:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-05 08:31:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-05 08:25:05
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-10-05 08:19:21
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-10-05 08:12:33
zawiadomienie stron - wszczęcie postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn.: „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne metodą odzysku R12 przy użyciu kruszarki oraz metodą odzysku R Małgorzata Knap 2020-10-02 14:01:37
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie ściągalności podatków Teresa Muc 2020-10-02 13:24:56
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-10-02 12:29:36
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-10-02 12:23:53
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-10-02 12:18:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-02 11:29:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-02 11:25:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-02 10:35:17
Aktualności Weronika Bartyla 2020-10-02 10:10:14
Aktualności Weronika Bartyla 2020-10-02 10:06:48
Aktualności Weronika Bartyla 2020-10-02 10:01:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-02 08:57:41
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-10-02 08:48:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-02 08:40:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski II” w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-02 08:35:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski II” w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-02 08:31:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-02 08:25:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-02 08:04:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-02 08:00:41
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Anna Caputa 2020-10-02 07:41:48
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Anna Caputa 2020-10-02 07:41:01
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Anna Caputa 2020-10-02 07:40:26
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2020-10-01 16:45:53
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2020-10-01 16:40:11
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2020-10-01 16:32:59
Ogłoszenie o naborze deklaracji W związku z planowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 n Czech-Tańczuk 2020-10-01 14:34:26
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Małgorzata Maćków 2020-10-01 14:23:20
Godziny urzędowania Natalia Buczyńska 2020-10-01 14:09:24
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2020-10-01 13:32:47
Ogłoszenie o naborze deklaracji W związku z planowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 n Czech-Tańczuk 2020-10-01 13:27:51
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 Małgorzata Maćków 2020-10-01 13:25:07
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2020-10-01 13:07:53
Prawo wodne Małgorzata Widuto 2020-10-01 12:37:11
Zakup, dostawa i montaż urządzeń do zbierania odpadów opakowaniowych, będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Kamilla Wieczorek 2020-10-01 12:03:01
Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie wycinki drzew przy ul. Marka z Jemielnicy przez PKP Teresa Muc 2020-10-01 09:50:34
Zakup, dostawa i montaż urządzeń do zbierania odpadów opakowaniowych, będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Katarzyna Bil 2020-09-30 15:26:41
w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu. Natalia Buczyńska 2020-09-30 14:45:48
Intepelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ksiąg wieczystych Teresa Muc 2020-09-30 14:22:47
Zakup, dostawa i montaż urządzeń do zbierania odpadów opakowaniowych, będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Katarzyna Bil 2020-09-30 14:00:37
2020 Piotr Królikowski 2020-09-30 13:59:23
PSP nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej Kamilla Wieczorek 2020-09-30 13:22:26
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie oświetlenia - Osiedle AK Teresa Muc 2020-09-30 12:14:26
Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. Maria Dutkiewicz 2020-09-30 11:55:12
PSP nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej Kamilla Wieczorek 2020-09-30 11:26:31
Ogłoszenie o konkursie z dziedziny kultury fizycznej Beata Baraniewicz 2020-09-30 11:24:52
w sprawie sposobu zagospodarowania drewna pozyskanego z terenów nieruchomości, będących własnością Miasta Opola, pochodzącego z wycinki drzew z terenów nieruchomości przekazanych w posiadani Natalia Buczyńska 2020-09-30 11:01:41
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie organizacji wiecu wyborczego 10.07 Teresa Muc 2020-09-30 09:29:27
2020 Karolina Burmistrz 2020-09-29 19:35:40
Wykaz wniosków o ujęcie zadań w budżecie miasta Opola na 2021 rok Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-29 15:00:06
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-09-29 14:20:59
Komisje Rady Miasta Beata Katra 2020-09-29 14:14:27
Skład Rady Miasta Beata Katra 2020-09-29 14:08:19
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-09-29 13:26:43
Zawiad. stron postęp. o wydanej DECYZJI_rozbudowa osiedla mieszkaniowego „Odra” wraz z infrastrukturą techniczną na terenie miasta Opola, obręb Półwieś Magdalena Wójciak 2020-09-29 12:57:42
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I Małgorzata Maćków 2020-09-29 12:50:53
Zawiad. stron postęp. o wydanej DECYZJI_rozbudowa osiedla mieszkaniowego „Odra” wraz z infrastrukturą techniczną na terenie miasta Opola, obręb Półwieś Magdalena Wójciak 2020-09-29 12:05:54
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-09-29 11:43:54
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-09-29 11:24:35
Przebudowa dachu budynku przy ul. Targowej 6 w Opolu Jan bieniuszewicz 2020-09-29 10:41:00
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-09-29 10:04:37
„Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ulicy Wspólnej i Zbożowej” w ramach projektu pn. „Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-29 10:03:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-29 08:39:18
Załącznik nr 1 - dochody Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-29 08:35:04
Załącznik nr 1 - dochody Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-29 08:28:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-29 08:21:47
Aktualności Weronika Bartyla 2020-09-29 08:07:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-29 07:58:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-29 07:55:30
Intepelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ksiąg wieczystych Teresa Muc 2020-09-28 14:08:57
Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie niewyremontowanego fragmentu nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 Teresa Muc 2020-09-28 14:01:36
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-09-28 13:24:09
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew Damian Duda 2020-09-28 11:31:24
Wydział Spraw Obywatelskich Joanna Parobecka 2020-09-28 11:13:21
Wydział Finansowania Oświaty Joanna Parobecka 2020-09-28 11:07:43
Wydział Finansowania Oświaty Joanna Parobecka 2020-09-28 11:02:59
Wydział Finansowania Oświaty Joanna Parobecka 2020-09-28 10:55:01
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa  rowów I, Ia, Ib w Opolu  przy ul. Wspólnej i Zbożowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opo Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-28 09:57:17
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-09-28 09:56:03
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa  rowów I, Ia, Ib w Opolu  przy ul. Wspólnej i Zbożowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opo Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-28 08:16:58
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-09-26 21:09:10
w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceniania miejskich jednostek organizacyjnych Natalia Buczyńska 2020-09-25 13:54:12
Zakup, dostawa i montaż urządzeń do zbierania odpadów opakowaniowych, będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Joanna Szurgut 2020-09-25 13:38:18
PSP nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej Joanna Szurgut 2020-09-25 12:28:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-25 11:43:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-25 11:40:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski II” w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-25 11:31:13
XXX sesja Rady Miasta Opola - 24.09.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-09-25 11:20:25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski III" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-09-25 11:15:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski III" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-09-25 11:10:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski III" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-09-25 11:05:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-25 10:53:55
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski II” w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-25 10:50:10
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-09-25 10:47:07
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-09-25 10:44:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-25 10:43:48
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2020-09-25 10:42:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-25 10:22:37
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-09-25 09:56:50
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-09-24 15:59:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-24 15:51:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski II” w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-24 15:19:21
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-09-24 13:18:35
„Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ulicy Wspólnej i Zbożowej” w ramach projektu pn. „Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-24 12:03:50
„Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ulicy Wspólnej i Zbożowej” w ramach projektu pn. „Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-24 12:01:18
„Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ulicy Wspólnej i Zbożowej” w ramach projektu pn. „Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-24 11:57:23
w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Opola Joanna Kaleta 2020-09-24 11:41:05
Klauzula informacyjna - monitornig na biletomatach oraz na tablicach Dynamicznej Informacji Pasażerskiej Magdalena Mazurek 2020-09-24 11:37:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-24 11:34:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-24 11:29:47
Klauzula informacyjna - monitornig na biletomatach Magdalena Mazurek 2020-09-24 11:23:01
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-24 11:11:36
ełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa  rowów I, Ia, Ib w Opolu  przy ul. Wspólnej i Zbożowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opol Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-24 11:10:26
PSP nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej Joanna Szurgut 2020-09-24 09:20:09
PSP nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej Joanna Szurgut 2020-09-24 09:10:25
Raport z konsultacji z Mieszkańcami Opola w sprawie przyjęcia nowych statutów jednostek pomocniczych. Paweł Sadło 2020-09-23 15:21:33
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie działań informacyjno-edukacyjnych Teresa Muc 2020-09-23 14:55:17
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzewa z terenu przy ul. Chabrów 10-141 Edyta Madej 2020-09-23 13:43:23
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2020-09-23 11:58:43
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie chodnika przy ul. Witosa w Opolu Teresa Muc 2020-09-23 11:15:04
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie miejsca postojowego ul. Kaliska Teresa Muc 2020-09-23 11:12:12
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie chodnika przy ul. Witosa w Opolu Teresa Muc 2020-09-23 11:09:06
Wydział Finansowania Oświaty Joanna Parobecka 2020-09-23 09:07:50
Wydział Finansowania Oświaty Joanna Parobecka 2020-09-23 09:05:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-23 07:49:35
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-09-23 07:48:52
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-09-22 15:24:21
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-09-22 15:22:48
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie organizacji wiecu wyborczego 10.07 Teresa Muc 2020-09-22 13:53:10
Zapytanie radnej Jolanty Kaweckeij w sprawie ul. Staffa Teresa Muc 2020-09-22 13:45:06
Interpelacja radnej Elżbiety kurek w sprawie nowej siedziby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Teresa Muc 2020-09-22 12:32:15
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-09-22 10:50:04
Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-09-22 10:47:39
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie parkingu Teresa Muc 2020-09-22 10:15:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Krzysztof Bucher 2020-09-22 09:01:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Krzysztof Bucher 2020-09-22 08:51:54
Aktualności Weronika Bartyla 2020-09-22 08:48:08
Termomodernizacja budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej SZANSA w Opolu ul. Małopolska 20A Dariusz Dzierżak 2020-09-21 13:52:27
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2020-09-21 12:38:16
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2020-09-21 10:12:08
PSP nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej Kamilla Wieczorek 2020-09-18 14:31:53
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-09-18 14:15:55
Upublicznienie informacji o wszczęciu postępowania o pozwolenie zintegrowane dla instalacji do wytwarzania produktów na bazie makaronu zlokalizowanej na terenie Pasta Food Company Sp. z o.o. Violetta Ciesielczuk 2020-09-18 10:15:01
Upublicznienie informacji o wszczęciu postępowania o pozwolenie zintegrowane dla instalacji do wytwarzania produktów na bazie makaronu zlokalizowanej na terenie Pasta Food Company Sp. z o.o. Violetta Ciesielczuk 2020-09-18 10:12:11
Upublicznienie informacji o wszczęciu postępowania o pozwolenie zintegrowane dla instalacji do wytwarzania produktów na bazie makaronu zlokalizowanej na terenie Pasta Food Company Sp. z o.o. Violetta Ciesielczuk 2020-09-18 10:09:37
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2020-09-18 09:02:09
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2020-09-18 08:54:52
Wydział Spraw Obywatelskich Małgorzata Tarkowska 2020-09-18 07:53:56
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2020-09-17 15:12:37
Pozostałe Jednostki Grzegorz Filipkowski 2020-09-17 13:42:13
Miejskie Centrum Świadczeń Grzegorz Filipkowski 2020-09-17 13:38:51
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-09-17 13:34:25
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-09-17 13:31:01
Przebudowa dachu budynku przy ul. Targowej 6 w Opolu Joanna Szurgut 2020-09-17 11:52:33
Konsultacje Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 Agnieszka Nowacka 2020-09-17 11:31:37
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-17 10:04:16
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-17 10:00:01
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-17 09:59:12
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-17 09:58:13
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-17 09:57:18
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-17 09:55:48
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-17 09:46:29
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-17 09:46:19
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-17 09:44:22
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-17 09:42:55
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-17 09:41:35
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-17 09:40:45
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-17 09:39:32
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-17 09:39:20
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-17 09:38:26
„Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ulicy Wspólnej i Zbożowej” w ramach projektu pn. „Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-17 09:37:49
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2020-09-17 08:24:30
2020 Piotr Królikowski 2020-09-16 20:59:50
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-09-16 14:38:20
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Małgorzata Maćków 2020-09-16 14:19:08
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Małgorzata Maćków 2020-09-16 14:14:48
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2020-09-16 13:03:49
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie środków biologicznych do walki z plagą komarów Teresa Muc 2020-09-16 11:36:06
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.420.2020 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 6 sierpnia 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-16 09:52:31
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.420.2020 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 6 sierpnia 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-16 09:40:54
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie chodnika przy ul. Konsularnej w Opolu Teresa Muc 2020-09-16 09:01:18
Interpelacja radnej Elżbiety kurek w sprawie chodników na ul. Pasiecznej w Opolu Teresa Muc 2020-09-16 08:58:14
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2020 Marta Marcjasz 2020-09-16 08:15:10
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.420.2020 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 6 sierpnia 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-15 15:28:00
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.420.2020 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 6 sierpnia 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-15 15:26:45
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.420.2020 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 6 sierpnia 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-15 15:18:46
Załącznik nr 1 - dochody Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-15 14:03:17
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.420.2020 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 6 sierpnia 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-15 13:13:09
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.420.2020 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 6 sierpnia 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-15 13:06:42
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie kanalizacji deszczowej Teresa Muc 2020-09-15 12:52:23
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zniszczonej lampy Teresa Muc 2020-09-15 12:47:50
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.420.2020 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 6 sierpnia 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-15 12:42:02
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.420.2020 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 6 sierpnia 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-15 12:36:17
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.420.2020 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 6 sierpnia 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-15 12:25:27
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.420.2020 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 6 sierpnia 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-15 12:20:14
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.420.2020 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 6 sierpnia 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-15 12:17:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-15 12:14:32
2021 Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-15 11:56:53
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.420.2020 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 6 sierpnia 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-15 11:55:34
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-09-15 10:00:28
Aktualności Krzysztof Bucher 2020-09-15 08:25:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Krzysztof Bucher 2020-09-15 08:18:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Krzysztof Bucher 2020-09-15 08:16:39
2020 Piotr Pogoda 2020-09-14 20:11:45
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-09-14 17:02:30
PSP nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej Kamilla Wieczorek 2020-09-14 13:29:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-14 11:00:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-14 10:57:01
2020 Natalia Bugańska 2020-09-14 10:31:21
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-09-14 10:09:03
Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie sieci infrastruktury telekomunikacyjnej i światłowodowej Teresa Muc 2020-09-14 09:40:02
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszna w sprawie stanu drzew pomiędzy pasami ul. Sosnkowskiego Teresa Muc 2020-09-14 09:16:51
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-09-11 15:02:19
Konsultacje Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 Agnieszka Nowacka 2020-09-11 14:29:56
Konsultacje Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 Agnieszka Nowacka 2020-09-11 14:18:46
Pomost na wyspie Bolko Katarzyna Bil 2020-09-11 12:38:43
Aktualności Krzysztof Bucher 2020-09-11 11:10:16
Aktualności Krzysztof Bucher 2020-09-11 10:59:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-09-11 10:50:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-09-11 10:46:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Krzysztof Bucher 2020-09-11 10:41:45
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-09-10 14:56:57
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w roku 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej - Opieka wytchnieniowa Agnieszka Malinowska 2020-09-10 12:47:28
Aktualności Weronika Bartyla 2020-09-10 11:42:22
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-09-10 10:00:38
2020 Natalia Bugańska 2020-09-09 15:08:53
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie rozwiązań proekologicznych Teresa Muc 2020-09-09 09:48:20
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie rozwiązań proekologicznych Teresa Muc 2020-09-09 09:44:40
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-09-08 13:44:13
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-09-08 13:18:59
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-09-08 13:16:31
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-09-08 11:42:37
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2020-09-08 10:51:58
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2020-09-08 10:48:51
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2020-09-08 10:43:04
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2020-09-08 10:38:47
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2020-09-08 10:34:54
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2020-09-08 10:30:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-08 09:19:55
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie oświetlenia na ul. Opola Teresa Muc 2020-09-08 08:48:16
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-09-07 15:19:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-07 14:38:29
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-09-07 10:52:03
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-09-07 10:50:49
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-09-07 10:49:15
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-09-07 10:45:08
Konkurs ofert na realizację w latach 2020-2021 "Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Miasta Opola" Justyna Hyziak 2020-09-07 10:12:35
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie odstraszania gołębi Teresa Muc 2020-09-07 09:49:56
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie odstraszania gołębi Teresa Muc 2020-09-07 09:38:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-07 09:02:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-07 08:43:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-07 08:32:28
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-09-06 10:26:26
Termomodernizacja budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej SZANSA w Opolu ul. Małopolska 20A Dariusz Dzierżak 2020-09-04 13:28:26
PSP nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej Kamilla Wieczorek 2020-09-04 11:29:53
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica Sylwia Orlik 2020-09-04 11:09:04
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 Małgorzata Maćków 2020-09-04 09:31:54
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BARTOSZA GŁOWACKIEGO (DZ. NR 562/3 I 564, KM 13, OBR. ZAKRZÓW) Joanna Kubacka 2020-09-04 09:03:52
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie uporządkowania miejsc postojowych wzdłuz ul. Wrocławskiej Teresa Muc 2020-09-03 15:56:47
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie braku chodnika lub przejścia do kościoła przy ul. Wygonowej Teresa Muc 2020-09-03 15:52:41
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2020-09-03 13:41:04
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2020-09-03 13:32:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ II" w Opolu Angelika Jabłońska 2020-09-03 13:00:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ I" w Opolu Angelika Jabłońska 2020-09-03 12:58:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Angelika Jabłońska 2020-09-03 12:55:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ II" w Opolu Angelika Jabłońska 2020-09-03 12:47:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ I" w Opolu Angelika Jabłońska 2020-09-03 12:43:06
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Angelika Jabłońska 2020-09-03 12:37:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Angelika Jabłońska 2020-09-03 12:29:42
Pomost na wyspie Bolko Katarzyna Bil 2020-09-03 12:28:55
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Małgorzata Tarkowska 2020-09-03 12:08:58
2020 Karolina Burmistrz 2020-09-02 16:44:54
Wydział Inwestycji Miejskich Katarzyna Flis-Baranek 2020-09-02 15:30:28
Wydział Inwestycji Miejskich Katarzyna Flis-Baranek 2020-09-02 15:22:04
2020 Karolina Burmistrz 2020-09-02 13:30:41
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Agnieszka Galka 2020-09-02 13:28:20
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2020-09-02 13:24:26
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Sylwia Lechowicz 2020-09-02 12:54:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ II" w Opolu Angelika Jabłońska 2020-09-02 12:34:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ I" w Opolu Angelika Jabłońska 2020-09-02 12:29:35
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zakazu ruchu przy ul. Zwierzynieckiej Teresa Muc 2020-09-02 10:53:35
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wykorzystywania kamery Straży Miejskiej do monitoringu w obrębie skrzyżowań Teresa Muc 2020-09-02 10:17:27
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ubytku kostki przy ul. Barlickiego/Powstańców Śląskich Teresa Muc 2020-09-02 09:48:15
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie parkingów Teresa Muc 2020-09-02 09:45:34
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Marcin Lontkowski 2020-09-02 09:40:30
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Joanna Kubacka 2020-09-02 08:10:40
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Sylwia Orlik 2020-09-02 07:19:41
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Sylwia Orlik 2020-09-02 07:17:38
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Sylwia Orlik 2020-09-02 07:16:42
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Sylwia Orlik 2020-09-02 07:15:06
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Sylwia Orlik 2020-09-02 07:12:42
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-09-01 20:44:16
2020 Karolina Burmistrz 2020-09-01 16:01:29
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2020-09-01 14:41:29
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2020-09-01 14:34:20
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Marcin Lontkowski 2020-09-01 14:03:43
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2020-09-01 13:23:00
Kluby Radnych Beata Katra 2020-09-01 13:08:22
Komisje Rady Miasta Beata Katra 2020-09-01 13:04:54
Skład Rady Miasta Beata Katra 2020-09-01 13:00:00
Termomodernizacja budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej SZANSA w Opolu ul. Małopolska 20A Dariusz Dzierżak 2020-09-01 12:05:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla decyzji ULICP dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wrocław Amadeusz Duchnik 2020-09-01 09:48:28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wrocław Amadeusz Duchnik 2020-09-01 09:48:16
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie dokończenia przebudowy chodnika wraz z uporządkowaniem terenu wokół sklepu Teresa Muc 2020-09-01 09:38:39
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie placu zabaw na terenie osiedla AK Teresa Muc 2020-09-01 09:36:08
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie placów zabaw w centrum Opola Teresa Muc 2020-09-01 09:32:42
Zapytanie radnego Łukasza Sowady w sprawie wykazu wydanych pozwoleń na budowę w ujęciu graficznym (z podziałem na jednostki urbanistyczne miasta) z uwzględnieniem rodzaju zabudowy Teresa Muc 2020-09-01 09:18:41
Zapytanie radnej Elżbiety Bień w sprawie przebudowy skrzyzowania ul. Częstochowskiej z Chmielowicką Teresa Muc 2020-09-01 08:33:07
Zapytanie radnego Łukasza Sowady w sprawie wykazu wydanych pozwoleń na budowę w ujęciu graficznym (z podziałem na jednostki urbanistyczne miasta) z uwzględnieniem rodzaju zabudowy Teresa Muc 2020-09-01 08:29:55
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za I półrocze 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-08-31 15:30:42
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-08-31 15:18:54
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2020 r. Stanisław klimek 2020-08-31 15:01:57
Termomodernizacja budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej SZANSA w Opolu ul. Małopolska 20A Dariusz Dzierżak 2020-08-31 14:02:12
zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne metodą odzysku R12 przy użyciu kruszarki ora Małgorzata Knap 2020-08-31 12:40:01
Rok 2020 Joanna Malinowska 2020-08-31 12:35:12
Wydział Komunikacji Marcin Lontkowski 2020-08-31 11:45:20
Wydział Finansowania Oświaty Joanna Parobecka 2020-08-28 13:55:26
2020 Karolina Burmistrz 2020-08-28 13:09:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Angelika Jabłońska 2020-08-28 12:30:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Angelika Jabłońska 2020-08-28 12:16:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Angelika Jabłońska 2020-08-28 10:34:25
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Angelika Jabłońska 2020-08-28 10:33:23
Przebudowa dachu budynku przy ul. Targowej 6 w Opolu Jan bieniuszewicz 2020-08-28 10:25:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ I" w Opolu Angelika Jabłońska 2020-08-28 10:22:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Angelika Jabłońska 2020-08-28 09:43:13
Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie wycinki drzew przy ul. Marka z Jemielnicy przez PKP Teresa Muc 2020-08-28 09:37:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Angelika Jabłońska 2020-08-28 09:23:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Angelika Jabłońska 2020-08-28 09:17:01
Intepelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ksiąg wieczystych Teresa Muc 2020-08-28 09:14:36
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie organizacji wiecu wyborczego 10.07 Teresa Muc 2020-08-28 09:11:16
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie oświetlenia przejść dla pieszych Teresa Muc 2020-08-28 09:07:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Angelika Jabłońska 2020-08-28 09:01:28
Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie dzierżawy gruntu pod taras Teresa Muc 2020-08-28 08:47:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Angelika Jabłońska 2020-08-28 08:33:41
Intepelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ksiąg wieczystych Teresa Muc 2020-08-27 15:17:40
XXIX sesja Rady Miasta Opola - 27.08.2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-08-27 15:08:32
XXIX sesja Rady Miasta Opola - 27.08.2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-08-27 11:55:23
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Centrum Senior - Arkadia Justyna Nagel 2020-08-27 11:08:23
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Joanna Kubacka 2020-08-27 10:58:57
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie kurtyn wodnych Justyna Nagel 2020-08-27 10:52:25
2020 Natalia Bugańska 2020-08-27 10:30:02
Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu ewidencyjnego 0103 Opole, jednostki ewidencyjnej M.Opole Marcin Maziarek 2020-08-27 10:13:37
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie chodników w Grudzicach Teresa Muc 2020-08-27 09:33:04
Zapytanie radnej Elżbiety Bień w sprawie przebudowy skrzyzowania ul. Częstochowskiej z Chmielowicką Teresa Muc 2020-08-27 09:26:25
Zespół Szkół Mechanicznych Małgorzata Maćków 2020-08-27 09:02:02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania Budynków mieszkalnych jed Amadeusz Duchnik 2020-08-26 14:46:13
Szkoły Średnie i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2020-08-26 13:05:05
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-08-26 12:36:21
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-08-26 12:22:39
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-08-26 12:14:22
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-08-26 12:14:08
Szkoły Ponadpodstawowe i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2020-08-26 12:01:37
Szkoły ponadpodstawowe i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2020-08-26 11:57:33
Zapytanie radnej Jolanty Kaweckeij w sprawie ul. Staffa Teresa Muc 2020-08-26 10:35:47
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO O WYDANIE DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA TERENIE ZAMKNIĘTYM Piotr Szewczuk 2020-08-26 10:23:20
Termomodernizacja budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej SZANSA w Opolu ul. Małopolska 20A Dariusz Dzierżak 2020-08-26 09:54:20
Wydział Inwestycji Miejskich Agnieszka Skwarczyńska 2020-08-26 08:54:56
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Marta Kondziela 2020-08-26 08:44:19
Pracownicy Jednostek Oświatowych Grzegorz Filipkowski 2020-08-25 15:01:49
Szkoły Ponadpodstawowe i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2020-08-25 14:55:21
Szkoły Ponadpodstawowe i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2020-08-25 14:54:01
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ubytku kostki przy ul. Barlickiego/Powstańców Śląskich Teresa Muc 2020-08-25 14:16:19
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszna w sprawie stanu drzew pomiędzy pasami ul. Sosnkowskiego Teresa Muc 2020-08-25 14:12:08
Przebudowa dachu budynku przy ul. Targowej 6 w Opolu Jan bieniuszewicz 2020-08-25 11:44:31
w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Marcin Węgrzyn 2020-08-25 09:22:08
w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Marcin Węgrzyn 2020-08-25 09:18:41
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2020-08-25 09:07:19
Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie braku dojazdu do posesji Teresa Muc 2020-08-25 08:51:41
Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie braku dojazdu do posesji Teresa Muc 2020-08-24 14:40:41
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2020-08-24 12:27:53
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2020-08-24 11:09:22
Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie samorządowej tarczy antykryzysowej Teresa Muc 2020-08-24 09:59:35
2020 Artur Szatyński 2020-08-22 22:10:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-21 13:18:19
2020 Artur Szatyński 2020-08-21 11:39:25
Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica Małgorzata Maćków 2020-08-21 11:24:17
Zakup i montaż ławek na Placu Jana Pawła II Agnieszka Galka 2020-08-21 10:45:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-21 09:34:42
Aktualności Weronika Bartyla 2020-08-21 09:10:23
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ułatwień dla rowerzystów Teresa Muc 2020-08-21 09:05:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-21 08:58:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-21 08:44:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-21 08:40:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-21 08:36:05
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin Agnieszka Malinowska 2020-08-21 08:32:43
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2020 r. zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka Agnieszka Malinowska 2020-08-21 08:23:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-21 08:09:29
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-08-20 16:53:22
Zarząd Gminnej Osoby Prawnej Grzegorz Filipkowski 2020-08-20 14:37:42
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie stypendystów miasta Opola Teresa Muc 2020-08-20 13:41:59
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2020-08-20 12:48:26
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-08-20 11:35:32
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie koszy na śmieci Teresa Muc 2020-08-20 10:01:15
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie zieleni w centrum Opola Teresa Muc 2020-08-20 09:57:50
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie placu zabaw na terenie osiedla AK Teresa Muc 2020-08-20 09:47:54
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-08-20 08:44:05
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-08-20 08:21:30
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-08-19 10:48:14
Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie braku dojazdu do posesji Teresa Muc 2020-08-19 09:47:23
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie imprez tematycznych Teresa Muc 2020-08-19 09:42:23
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie imprez tematycznych Teresa Muc 2020-08-19 09:39:19
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2020-08-19 09:33:35
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2020-08-18 15:33:27
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2020-08-18 15:26:41
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2020-08-18 15:22:40
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2020-08-18 15:19:44
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2020-08-18 15:15:36
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2020-08-18 15:12:51
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2020-08-18 15:10:42
Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie Chabrów - ciepło Teresa Muc 2020-08-18 14:56:02
Intepelacja radnej Jpolanty Kaweckiej w sprawie ścieżki rowerowej na ul. Morcinka Teresa Muc 2020-08-18 14:53:21
Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie braku dojazdu do posesji Teresa Muc 2020-08-18 14:49:58
Szkoły Ponadpodstawowe i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2020-08-18 14:41:56
Szkoły Ponadpodstawowe i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2020-08-18 13:41:36
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2020-08-18 13:01:12
Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu - etap II Kamilla Wieczorek 2020-08-18 12:36:33
Wydział Oświaty Agnieszka Skwarczyńska 2020-08-18 12:14:36
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-08-18 11:26:49
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2020-08-18 11:08:32
2020 Karolina Burmistrz 2020-08-18 09:39:18
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ULCP nr UAB.6733.24.2020.PL z dnia 17.08.2020r. dla inwestycji: budowa budynku hali przesiewu w ramach prowadzonej działalności związanej z przetwarzaniem odpad Anna Zamorowska 2020-08-18 09:16:19
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr UAB.6733.24.2020.PL z dnia 17.08.2020r. dla inwestycji: budowa budynku hali przesiewu w ramach prowadzonej działalno Anna Zamorowska 2020-08-18 09:15:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-08-18 08:19:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-08-18 08:17:27
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2020-08-17 15:16:35
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie boiska w centrum Opola Teresa Muc 2020-08-17 14:11:37
Zakup i montaż ławek na Placu Jana Pawła II Joanna Szurgut 2020-08-17 12:28:05
2013 r. Grzegorz Filipkowski 2020-08-17 11:34:08
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-08-17 11:07:30
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-08-17 10:58:42
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-08-17 10:52:02
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-08-17 10:50:24
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-08-17 10:00:32
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-08-17 09:55:17
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-08-17 09:09:55
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-08-17 09:01:30
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI Małgorzata Maćków 2020-08-14 13:30:45
Zakup i montaż ławek na Placu Jana Pawła II Joanna Szurgut 2020-08-14 13:16:31
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie kamienicy przy ul. Krakowksiej 34a Justyna Nagel 2020-08-14 12:14:03
2020 Natalia Bugańska 2020-08-14 10:18:13
Aktualności Weronika Bartyla 2020-08-14 10:12:05
2020 Natalia Bugańska 2020-08-14 10:06:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-14 07:34:24
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-08-13 13:39:04
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-08-13 13:36:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście II - centrum" w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-13 13:29:36
Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie wycinki drzew przy ul. Marka z Jemielnicy przez PKP Teresa Muc 2020-08-13 13:27:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-13 13:22:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-13 13:19:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-13 13:16:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-13 13:14:14
Postępowanie zwykłe Natalia Bugańska 2020-08-13 13:02:51
Jak zgłosić zgromadzenie Natalia Bugańska 2020-08-13 12:50:45
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie kontroli używania maseczek w środkach komunikacji miejskiej Teresa Muc 2020-08-13 12:40:20
Promocja publicznego transportu zbiorowego - druk plakatów promujących umowę Miasta Opola z POLREGIO Sp. z o.o. wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Jan bieniuszewicz 2020-08-13 12:36:49
2020 Natalia Bugańska 2020-08-13 12:33:19
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-08-13 11:53:55
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-08-13 09:58:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-13 09:52:02
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zakazu ruchu przy ul. Zwierzynieckiej Teresa Muc 2020-08-13 09:34:14
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-08-12 15:34:46
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zielonego parkingu na osiedlu AK Justyna Nagel 2020-08-12 14:29:41
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża Justyna Nagel 2020-08-12 14:05:02
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie dofinansowania do źródeł ciepła Justyna Nagel 2020-08-12 13:57:40
Zapytanie radnej Alicji Wisniewskiej w sprawie odkomarzania Dzielnicy I Justyna Nagel 2020-08-12 12:57:01
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie odstąpienia od dostarczania ciepła do domów na "ulicach kwiatowych" w Opolu Justyna Nagel 2020-08-12 11:04:41
XXIX sesja Rady Miasta Opola - 27 sierpnia 2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-08-12 10:27:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-12 09:08:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-12 08:32:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-12 08:27:51
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie szczepień na grypę Justyna Nagel 2020-08-11 15:21:02
Zespół Szkół Specjalnych Małgorzata Maćków 2020-08-11 14:32:16
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2020-08-11 13:51:26
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2020-08-11 13:46:05
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie szczepień na grypę Justyna Nagel 2020-08-11 13:25:10
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie toalety publicznej na osiedlu AK Justyna Nagel 2020-08-11 12:32:13
Interpelacja radnego Piotra Mielca w sprawie Remontu "Domu Złotej Jesieni" Justyna Nagel 2020-08-11 11:52:48
Miejskie Centrum Świadczeń Grzegorz Filipkowski 2020-08-11 11:45:39
Pozostałe Jednostki Grzegorz Filipkowski 2020-08-11 11:30:47
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Grzegorz Filipkowski 2020-08-11 11:25:21
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-08-11 11:17:31
Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnacych przy ul. Batalionu Zośka 1, ul. Szarych Szeregów 5 Dominika Stasica 2020-08-11 10:36:44
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-08-11 10:14:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-11 08:03:46
2020 Piotr Pogoda 2020-08-10 20:39:52
2020 Artur Szatyński 2020-08-10 16:23:15
2020 Artur Szatyński 2020-08-10 16:20:46
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego Patrycja Remisz 2020-08-10 14:50:42
2020 Artur Szatyński 2020-08-10 14:16:23
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-08-10 14:05:51
Jednostki organizacyjne Grzegorz Filipkowski 2020-08-10 13:42:35
Jednostki organizacyjne Grzegorz Filipkowski 2020-08-10 12:59:28
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-08-10 12:53:27
Żłobki Grzegorz Filipkowski 2020-08-10 12:28:46
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Małgorzata Maćków 2020-08-10 12:25:44
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Małgorzata Maćków 2020-08-10 12:24:25
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie pełnowymiarowego boiska na osiedlu AK Teresa Muc 2020-08-10 12:18:54
Jednostki organizacyjne Grzegorz Filipkowski 2020-08-10 12:16:30
Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie wydłużenia pracy Wieży Piastowskiej Teresa Muc 2020-08-10 12:15:39
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie skateparku na osiedlu AK Teresa Muc 2020-08-10 12:12:27
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych z upośledzeniem w stopniu głębokim do jednostek oświatowych na terenie Miasta Opola w roku szkolnym 2020/2021 Joanna Szurgut 2020-08-10 11:29:34
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-08-10 10:58:07
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-08-10 10:44:06
Jednostki organizacyjne Grzegorz Filipkowski 2020-08-10 10:18:15
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie koszy na śmieci Teresa Muc 2020-08-10 10:14:58
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Sylwia Lechowicz 2020-08-10 10:10:53
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Sylwia Lechowicz 2020-08-10 10:08:10
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2020-08-10 09:54:25
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-08-10 09:43:27
2020 Piotr Pogoda 2020-08-09 14:05:52
2020 Karolina Burmistrz 2020-08-08 16:17:32
Powiatowy Urząd Pracy Grzegorz Filipkowski 2020-08-07 12:58:11
Zakup i montaż ławek na Placu Jana Pawła II Joanna Szurgut 2020-08-07 12:21:26
Promocja publicznego transportu zbiorowego - druk plakatów promujących umowę Miasta Opola z POLREGIO Sp. z o.o. wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Jan bieniuszewicz 2020-08-07 11:52:30
Żłobki Grzegorz Filipkowski 2020-08-07 11:02:12
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-08-07 10:24:46
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie parkingu przy ul. Spychalskiego Teresa Muc 2020-08-07 09:17:22
Aktualności Weronika Bartyla 2020-08-07 08:27:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-07 08:19:34
Zarząd Gminnej Osoby Prawnej Grzegorz Filipkowski 2020-08-07 08:18:07
Zarząd Gminnej Osoby Prawnej Grzegorz Filipkowski 2020-08-07 08:01:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast"" w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-07 07:45:36
Druk plakatów promujących miejskie wydarzenia Jan bieniuszewicz 2020-08-06 15:58:40
Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-08-06 09:52:34
Dostawa 5 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych klasy MAXI (12-metrowych) napędzanych silnikiem elektrycznym, wraz z dostawą i montażem infrastruktury ładowania, w ramach projekt Magdalena Brulewska 2020-08-06 09:49:42
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja instalacji do przetwarzania odpadów o kodzie 10 01 01 (żużli) w procesie odzysku R5 znajdującej się na fragmencie osadni Magdalena Wójciak 2020-08-06 08:44:14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyji ULICP nr UAB.6733.13.2020 r. z dn. 17.06.2020 r. dla inwestycji: budowa czterech linii kablowych SN relacji GPZ Bierkowice - Teren WSSE Wrzoski Amadeusz Duchnik 2020-08-05 15:14:50
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyji ULICP nr UAB.6733.13.2020 r. z dn. 17.06.2020 r. Amadeusz Duchnik 2020-08-05 15:12:55
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu Krzysztof Biliński 2020-08-05 15:09:19
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu Krzysztof Biliński 2020-08-05 15:00:06
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu Krzysztof Biliński 2020-08-05 14:56:36
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie zieleni na osiedlu AK Teresa Muc 2020-08-05 12:28:19
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie altanek do grillowania Teresa Muc 2020-08-05 12:25:17
Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu - etap II Kamilla Wieczorek 2020-08-05 12:05:12
2020 Artur Szatyński 2020-08-05 11:34:08
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie odkomarzania Teresa Muc 2020-08-05 10:46:08
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2020-08-05 10:30:35
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-08-05 09:31:52
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-08-05 09:17:51
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-08-05 09:13:37
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-08-05 09:08:54
Aktualności Weronika Bartyla 2020-08-05 08:46:48
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-08-05 08:43:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-05 08:33:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-05 08:19:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-05 08:10:56
2020 Piotr Pogoda 2020-08-04 19:27:37
Wydział Spraw Obywatelskich Joanna Parobecka 2020-08-04 14:44:20
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-08-04 12:03:50
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-08-04 11:59:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-04 11:46:22
PSP nr 14 w Opolu - segment G - wymiana pokrycia dachowego Jan bieniuszewicz 2020-08-04 11:42:39
2020 Piotr Królikowski 2020-08-03 22:45:15
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie organizacji wiecu wyborczego 10.07 Teresa Muc 2020-08-03 14:45:45
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie miejsca szczególnego w autobusach miejskich Teresa Muc 2020-08-03 14:40:21
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych z upośledzeniem w stopniu głębokim do jednostek oświatowych na terenie Miasta Opola w roku szkolnym 2020/2021 Joanna Szurgut 2020-08-03 14:00:24
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych z upośledzeniem w stopniu głębokim do jednostek oświatowych na terenie Miasta Opola w roku szkolnym 2020/2021 Joanna Szurgut 2020-08-03 13:50:48
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych z upośledzeniem w stopniu głębokim do jednostek oświatowych na terenie Miasta Opola w roku szkolnym 2020/2021 Joanna Szurgut 2020-08-03 12:27:24
Zaprojektowanie oraz druk materiałów edukacyjno-informacyjnych dot. gospodarki odpadami komunalnymi Kamilla Wieczorek 2020-07-31 12:50:37
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie miejsca do składowania śmieci Teresa Muc 2020-07-31 12:42:44
interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie tarasu widokowego Teresa Muc 2020-07-31 12:20:10
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie skrzyżowania przy Stegu Arena Teresa Muc 2020-07-31 12:16:35
Druk plakatów promujących miejskie wydarzenia Jan bieniuszewicz 2020-07-31 12:07:26
Konkurs ofert na realizację w 2020 roku Programu zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. "Biały ząbek" Justyna Hyziak 2020-07-31 09:48:58
Wydział Geodezji i Kartografii Katarzyna Flis-Baranek 2020-07-31 08:50:53
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-07-30 16:31:33
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-07-30 14:13:18
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-07-30 14:12:04
Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie terenu rekreacyjnego Łowiska Śródlesie I Teresa Muc 2020-07-30 12:08:02
Sprawozdania za II kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2020-07-30 11:12:40
Sprawozdania za II kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2020-07-30 11:09:01
Sprawozdania za II kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2020-07-30 11:04:59
Sprawozdania za II kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2020-07-30 11:01:13
Sprawozdania za II kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2020-07-30 10:54:18
Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu - etap II Kamilla Wieczorek 2020-07-30 10:50:23
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-07-30 10:20:03
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-07-30 10:09:03
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Jolanta Początko 2020-07-30 10:08:10
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-07-30 10:04:16
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-07-30 10:00:31
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-07-30 09:57:18
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Jolanta Początko 2020-07-30 09:54:08
Wydział Transportu Jolanta Początko 2020-07-30 09:49:02
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2020-07-30 09:42:35
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-07-30 09:36:10
Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie pojemników na wodę deszczową Teresa Muc 2020-07-29 14:24:15
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie ochrony przed koronawirusem Teresa Muc 2020-07-29 11:41:57
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie organizacji wiecu wyborczego 10.07 Teresa Muc 2020-07-29 08:17:47
2020 Artur Szatyński 2020-07-28 15:52:50
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opolu i zatwierdzenia regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opolu. Natalia Buczyńska 2020-07-28 13:31:21
Zaprojektowanie oraz druk materiałów edukacyjno-informacyjnych dot. gospodarki odpadami komunalnymi Kamilla Wieczorek 2020-07-28 13:25:49
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-07-28 13:10:24
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-07-28 12:17:03
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ul. Jaśminowej w Czarnowąsach Teresa Muc 2020-07-28 11:28:23
Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-07-28 10:13:07
Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie oznaczenia - zakaz parkowania/zakaz postoju i bezpieczeństwa ruchu Teresa Muc 2020-07-28 08:33:14
Aktualności Krzysztof Bucher 2020-07-28 08:02:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Krzysztof Bucher 2020-07-28 07:56:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Krzysztof Bucher 2020-07-28 07:50:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Krzysztof Bucher 2020-07-28 07:48:34
Spis telefonów Urzędu Miasta Marek Kulig 2020-07-28 07:14:54
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Agnieszka Skwarczyńska 2020-07-27 15:23:46
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Agnieszka Skwarczyńska 2020-07-27 14:38:58
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-07-27 14:22:29
STOWARZYSZENIA ZWYKŁE - EWIDENCJA 2016-2019 Paweł Sadło 2020-07-27 14:17:25
Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola Paweł Sadło 2020-07-27 14:15:55
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-07-27 13:03:18
Centrum Wystawienniczo - Kongresowe w Opolu Marcin Lontkowski 2020-07-27 12:11:48
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-07-27 12:09:41
2020r. Marcin Lontkowski 2020-07-27 10:53:38
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2020 Beata Baraniewicz 2020-07-27 10:44:43
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-07-27 10:38:51
Półmaraton Opolski Beata Baraniewicz 2020-07-27 10:31:10
51. Samochodowy Rajd Festiwalowy Beata Baraniewicz 2020-07-27 10:27:00
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2020 Beata Baraniewicz 2020-07-27 10:23:40
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-07-27 10:04:55
2020 Piotr Pogoda 2020-07-26 21:41:30
Wydział Budżetu Joanna Sagan 2020-07-24 14:06:45
Wydział Budżetu Joanna Sagan 2020-07-24 14:04:30
Wydział Budżetu Joanna Sagan 2020-07-24 14:02:13
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie odkomarzania Opola Teresa Muc 2020-07-24 12:32:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-07-24 11:38:41
Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie montażu latarni przy ciągu pieszym łączącym Dom Złotej Jesieni i Park na osiedlu Armii Krajowej Teresa Muc 2020-07-24 10:56:37
Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie montażu oświetlenia przy przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów - ul. Pużaka Teresa Muc 2020-07-24 10:53:10
Klauzula informacyjna - monitornig na biletomatach Magdalena Mazurek 2020-07-24 09:47:35
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021 przez Koło Łowieckie nr 8 „Żubr” Opole Damian Duda 2020-07-24 08:40:46
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-07-23 15:00:55
Zaprojektowanie oraz druk materiałów edukacyjno-informacyjnych dot. gospodarki odpadami komunalnymi Agnieszka Galka 2020-07-23 14:04:28
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie odkomarzania Teresa Muc 2020-07-23 13:01:04
Sprawozdania za II kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2020-07-23 11:35:17
Sprawozdania za II kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2020-07-23 11:33:31
Sprawozdania za II kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2020-07-23 11:20:55
Sprawozdania za II kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2020-07-23 11:14:56
Sprawozdania za II kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2020-07-23 11:11:04
Wydział Spraw Obywatelskich Grzegorz Śliwiński 2020-07-22 14:54:21
Wydział Spraw Obywatelskich Grzegorz Śliwiński 2020-07-22 14:47:14
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-07-22 14:12:13
Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego za I kwartał 2020 r. Paweł Sadło 2020-07-22 13:03:50
Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla IAC Polska Sp. z o.o. w Opolu, ul. Północna 16, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do tapicerowania wewnętrznych elementów pojazdów samochodo Małgorzata Knap 2020-07-22 12:04:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-07-22 08:20:27
2020 Piotr Pogoda 2020-07-21 21:41:40
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-07-21 14:22:01
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2020-07-21 14:15:08
Wydział Inwestycji Miejskich Katarzyna Flis-Baranek 2020-07-21 14:01:48
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadań publicznych pn. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób Agnieszka Malinowska 2020-07-21 11:49:22
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie skrzyżowania przy Stegu Arena Teresa Muc 2020-07-21 10:03:30
Interpelacja radnego Marka Kawyew sprawie odkomarzania Opola Teresa Muc 2020-07-21 09:16:40
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ULICP nr UAB.6733.30.2020.AD dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej n/n 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliź Amadeusz Duchnik 2020-07-20 14:05:29
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie odkomarzania Justyna Nagel 2020-07-20 13:54:16
Obwieszczenie o zebranych materiałach niezbędnych do wydania decyzji w sprawie: nadbudowa o lukarnę dachową i przebudowa pomieszczenia strychowego na lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzi Adrianna Antoniak 2020-07-20 13:26:10
Wydział Geodezji i Kartografii Katarzyna Flis-Baranek 2020-07-20 12:32:59
Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4210.154m.2020.KR w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych- Dzielnica XII Piotr Makarowski 2020-07-20 11:57:18
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-07-20 11:36:09
2020 Artur Szatyński 2020-07-20 11:20:54
2020 Artur Szatyński 2020-07-20 10:49:45
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Katarzyna Flis-Baranek 2020-07-17 14:54:38
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Katarzyna Flis-Baranek 2020-07-17 14:53:10
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Katarzyna Flis-Baranek 2020-07-17 14:51:07
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Katarzyna Flis-Baranek 2020-07-17 14:49:19
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2020-07-17 14:26:15
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-07-17 13:44:41
Posiedzenie Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Paweł Sadło 2020-07-17 12:44:57
Uchwały Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Paweł Sadło 2020-07-17 12:42:50
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie "łapania deszczu" Justyna Nagel 2020-07-17 12:36:11
Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-07-17 12:24:42
Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-07-17 12:15:48
Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE Jan bieniuszewicz 2020-07-17 12:07:38
PSP nr 14 w Opolu - segment G - wymiana pokrycia dachowego Jan bieniuszewicz 2020-07-17 11:53:39
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2020-07-17 11:37:13
Miejski Rzecznik Konsumentów Szymon Wójcik 2020-07-17 10:56:24
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-07-17 10:45:33
Wydział Spraw Obywatelskich Izabela Chorzewska 2020-07-16 16:11:34
Projekt przebudowy rzeki Ryjec Magdalena Brulewska 2020-07-16 14:29:52
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2020-07-16 14:07:38
Wydział Spraw Obywatelskich Izabela Chorzewska 2020-07-16 13:51:30
Wydział Spraw Obywatelskich Izabela Chorzewska 2020-07-16 13:45:25
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-07-16 13:36:06
Wydział Spraw Obywatelskich Izabela Chorzewska 2020-07-16 13:08:13
Jak zgłosić zgromadzenie Natalia Bugańska 2020-07-16 11:02:46
Jak zgłosić zgromadzenie Natalia Bugańska 2020-07-16 10:56:38
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-07-15 10:32:24
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-07-15 10:20:53
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-07-15 10:19:23
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-07-15 09:58:21
Interpelacja radnej Barbary Kamińskie w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Ks. Opolskich oraz ul. Katedralnej Justyna Nagel 2020-07-15 09:57:34
Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-07-15 09:50:35
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie ogrodu społecznego Justyna Nagel 2020-07-15 09:34:35
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-07-14 14:46:40
PSP nr 14 w Opolu - segment G - wymiana pokrycia dachowego Jan bieniuszewicz 2020-07-14 11:31:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2020-07-14 10:54:34
XXVIII sesja Rady Miasta Opola - 02.07.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-07-14 08:57:50
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2020-07-13 12:46:25
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2020-07-13 11:21:44
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2020-07-13 10:36:44
2020 - czerwiec Joanna Malinowska 2020-07-11 13:10:53
PSP nr 14 w Opolu - segment G - wymiana pokrycia dachowego Jan bieniuszewicz 2020-07-10 14:31:27
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-07-10 12:44:59
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-07-10 12:42:54
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 12:39:51
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-07-10 12:39:12
Szkoły ponadpodstawowe i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 12:34:44
Szkoły Ponadgimnazjalne i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 12:30:54
Szkoły ponadgimnazjalne i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 12:29:20
Szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 12:24:22
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 12:19:53
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 12:13:38
Pracownicy Urzędu Mista Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 12:10:13
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 12:05:16
Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 11:57:29
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 11:39:26
Miejski Rzecznik Konsumentów Marcin Lontkowski 2020-07-10 11:32:23
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 11:19:24
Jednostki organizacyjne Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 10:56:14
Zarząd Gminnej Osoby Prawnej Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 10:27:40
Zarząd Gminnej Osoby Prawnej Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 10:14:19
Zawiad. stron postęp. o opiniach organów oraz o zakończeniu post. o wydanie decyzji środowiskowej pn. „Budowa pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą Magdalena Wójciak 2020-07-10 10:14:15
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-07-09 15:42:25
2020 Natalia Bugańska 2020-07-09 13:04:31
Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE Jan bieniuszewicz 2020-07-09 12:08:03
Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-07-09 10:10:35
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-07-09 10:09:35
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-07-09 09:50:48
2020 Natalia Bugańska 2020-07-09 08:21:47
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-07-08 18:52:51
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Marek Kulig 2020-07-08 16:18:32
Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu Marek Kulig 2020-07-08 16:15:43
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-07-08 15:14:08
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-07-08 14:22:17
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-07-08 13:29:13
Wydział Zarządzania Kryzysowego Małgorzata Tarkowska 2020-07-08 13:18:32
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-07-08 11:09:59
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania - działki 1644/113, 1645/113, 1647/113 i 1773/113 a.m. 1 o. Dobrzeń Mały (nieruchomość o nieuregulowanym stanie Adam Kordek 2020-07-08 10:07:38
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-07-08 08:45:13
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-07-07 18:17:57
Zapytanie radnej Elzbiety Kurek w sprawie odkomarzania Justyna Nagel 2020-07-07 15:06:39
Komisja Rewizyjna Justyna Nagel 2020-07-07 14:51:02
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2020-07-07 14:40:53
Komisja Społeczna i Zdrowia Justyna Nagel 2020-07-07 14:39:19
Komisja Społeczna i Zdrowia Justyna Nagel 2020-07-07 14:33:29
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2020-07-07 14:33:21
Komisja Społeczna i Zdrowia Justyna Nagel 2020-07-07 14:26:39
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2020-07-07 14:21:27
Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Groszowickiej i ul. Młodej Polski Kamilla Wieczorek 2020-07-07 13:51:24
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-07-07 09:20:45
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-07-07 09:18:17
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-07-07 08:46:47
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-07-07 08:44:38
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2020-07-07 08:35:16
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-07-07 08:34:34
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-07-06 13:58:43
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Agnieszka Galka 2020-07-06 13:44:42
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-07-06 13:36:58
Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4210.51.2020.MN w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego- Dzielnica IX Piotr Makarowski 2020-07-06 12:27:54
Wydział Zarządzania Kryzysowego Małgorzata Tarkowska 2020-07-06 10:27:28
Wydział Zarządzania Kryzysowego Małgorzata Tarkowska 2020-07-06 10:22:26
PSP nr 14 w Opolu - segment G - wymiana pokrycia dachowego Jan bieniuszewicz 2020-07-06 09:27:32
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-07-06 07:36:31
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-07-06 07:24:54
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Słowiańskiej Teresa Muc 2020-07-03 14:30:05
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-07-03 13:43:34
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2020-07-03 12:58:11
decyzja PMO o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość przejęta na rzecz Gminy Opole (działka 53/30 am 19 o. Groszowice - ul. Oświęcimska) Adam Kordek 2020-07-03 12:04:49
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-07-03 10:01:03
XXVIII sesja Rady Miasta Opola - 02.07.2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-07-03 09:35:23
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2020-07-03 09:13:29
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2020-07-03 09:10:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-07-03 09:01:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-07-03 08:53:44
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2020-07-02 18:09:55
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2020 r. zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka Agnieszka Malinowska 2020-07-02 14:44:35
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin Agnieszka Malinowska 2020-07-02 14:40:35
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2020-07-02 13:29:58
Zawiadomienie stron postępowania_wydana DŚ dla przeds. pn. Montaż linii technolog. do przetwarzania odpadów tw. sztuczn. oraz linii technolog. do produkcji płyt PVC na działce nr 355 przy ul. Cygana 5 Magdalena Kucab 2020-07-02 13:15:16
Zawiadomienie stron postępowania_wydana DŚ dla przeds. pn. Montaż linii technolog. do przetwarzania odpadów tw. sztuczn. oraz linii technolog. do produkcji płyt PVC na działce nr 355 przy ul. Cygana 5 Magdalena Kucab 2020-07-02 13:13:16
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Marta Kondziela 2020-07-02 12:57:40
Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2020-07-02 12:44:25
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Marta Kondziela 2020-07-02 12:38:04
PSP nr 14 - segment G - wymiana pokrycia dachowego Jan bieniuszewicz 2020-07-02 12:26:52
OBWIESZCZENIE GAZ SYSTEM Krzysztof Biliński 2020-07-02 09:22:22
Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE Jan bieniuszewicz 2020-07-02 09:03:43
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Agnieszka Galka 2020-07-01 13:12:32
Budżet Obywatelski 2021 Paweł Sadło 2020-07-01 12:07:31
2020 Natalia Bugańska 2020-07-01 12:05:08
Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE Jan bieniuszewicz 2020-07-01 10:31:03
Aktualności Weronika Bartyla 2020-07-01 08:21:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-07-01 08:16:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2020-07-01 08:03:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2020-07-01 07:55:47
2020 Karolina Burmistrz 2020-06-30 23:01:16
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-06-30 16:19:40
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-06-30 15:40:21
OBWIESZCZENIE GAZ SYSTEM Krzysztof Biliński 2020-06-30 15:29:17
OBWIESZCZENIE GAZ SYSTEM Krzysztof Biliński 2020-06-30 15:27:01
OBWIESZCZENIE GAZ SYSTEM Krzysztof Biliński 2020-06-30 15:18:15
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-06-30 15:18:03
OBWIESZCZENIE GAZ SYSTEM Krzysztof Biliński 2020-06-30 15:17:31
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-06-30 12:54:18
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-30 12:52:55
Bilans skonsolidowany za 2019r. Beata lang 2020-06-30 12:06:05
Bilans skonsolidowany Beata lang 2020-06-30 11:59:37
XXVII sesja Rady Miasta Opola - 25 czerwca 2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-06-30 10:03:39
2020 Piotr Pogoda 2020-06-29 17:38:14
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2020-06-29 14:03:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-29 10:02:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-29 09:56:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-29 09:47:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-29 09:41:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-29 09:39:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-29 09:28:11
Zespół Szkół Specjalnych w Opolu Sylwia Orlik 2020-06-29 09:11:22
Zespół Szkół Specjalnych w Opolu Sylwia Orlik 2020-06-29 09:09:44
Zespół Szkół Specjalnych w Opolu Sylwia Orlik 2020-06-29 09:07:36
Zespół Szkół Specjalnych w Opolu Sylwia Orlik 2020-06-29 09:05:36
2020 Piotr Królikowski 2020-06-27 18:17:03
2020 - czerwiec Joanna Kaleta 2020-06-27 14:24:59
2020 - czerwiec Joanna Kaleta 2020-06-27 14:23:44
2020 - czerwiec Joanna Kaleta 2020-06-27 14:22:17
2020 - czerwiec Joanna Kaleta 2020-06-27 14:19:45
2020 Piotr Pogoda 2020-06-26 15:27:22
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Joanna Szurgut 2020-06-26 14:26:27
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Joanna Szurgut 2020-06-26 14:24:09
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Joanna Szurgut 2020-06-26 14:21:43
Zawiad. stron postęp. o wszczęciu, oraz wystąpieniu do organów opiniujących w spr. wydania DŚ dla przeds. pn.: „Budowa pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem podziemnym wraz z infra Magdalena Wójciak 2020-06-26 13:27:13
Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE Jan bieniuszewicz 2020-06-26 12:57:43
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2020-06-26 10:40:07
Aktualności Weronika Bartyla 2020-06-26 09:51:25
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-26 09:27:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-26 08:04:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-26 07:59:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-26 07:56:18
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Agnieszka Galka 2020-06-25 15:21:38
Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu Sylwia Orlik 2020-06-25 14:54:00
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-06-25 14:42:46
XXVII sesja Rady Miasta Opola - 25 czerwca 2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-06-25 14:22:35
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2020-06-25 14:10:13
XXVII sesja Rady Miasta Opola - 25 czerwca 2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-06-25 14:02:16
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2020-06-25 13:47:45
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-06-25 12:42:27
Optymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-25 12:36:17
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-25 12:35:26
Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność miasta Opola, nieposiadających zarządcy Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-25 12:34:42
Projekt przebudowy rzeki Ryjec Magdalena Brulewska 2020-06-25 12:02:44
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2020-06-25 10:36:38
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2020-06-25 10:31:17
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-06-25 10:06:14
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Agnieszka Galka 2020-06-24 14:06:31
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-06-24 12:08:18
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2020-06-23 14:40:50
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2020-06-23 14:39:22
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2020-06-23 14:37:49
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2020-06-23 14:06:33
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Marta Kondziela 2020-06-23 13:45:29
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-06-23 13:44:32
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-06-23 12:52:06
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-06-23 12:35:16
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-06-23 12:34:05
Obwodowe Komisje Wyborcze Marek Kulig 2020-06-23 08:43:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-23 07:55:40
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2020-06-23 07:44:33
2020 Piotr Królikowski 2020-06-22 19:06:39
2020 Piotr Królikowski 2020-06-22 16:36:25
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2020-06-22 15:53:14
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Agnieszka Galka 2020-06-22 13:27:55
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-06-22 12:09:13
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-06-19 15:51:06
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-06-19 15:49:01
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-06-19 15:29:02
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie Koła Seniorów - Siatkówka Teresa Muc 2020-06-19 13:49:49
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Agnieszka Galka 2020-06-19 13:17:51
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie Koła Seniorów - Siatkówka Teresa Muc 2020-06-19 11:57:14
Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności Agnieszka Galka 2020-06-19 11:54:26
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2020-06-19 08:24:48
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-06-18 14:28:29
Zapytanie radnego Przemysława pospieszyńskiego w sprawie otwarcia urzędu dla mieszkańców Teresa Muc 2020-06-18 11:57:02
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla mi Magdalena Wójciak 2020-06-18 11:01:43
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2020-06-18 09:47:18
Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE Jan bieniuszewicz 2020-06-18 09:06:48
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2020-06-18 07:54:14
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2020-06-17 15:00:12
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-06-17 14:30:42
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-06-17 14:19:57
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie nowego osiedla przy ul. Feliksa Nowowiejskiego Teresa Muc 2020-06-17 14:11:53
Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2020-06-17 13:25:34
Optymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu - ponowiony Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-17 12:16:02
Optymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-17 12:13:02
Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie skrzyżowania ul. Katedralna- Książąt Opolskich Teresa Muc 2020-06-17 11:49:04
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie przejścia podziemnego przy ul. Niemodlińskiej Teresa Muc 2020-06-17 11:46:16
Wydział Zarządzania Kryzysowego Małgorzata Tarkowska 2020-06-17 08:51:14
Wydział Zarządzania Kryzysowego Małgorzata Tarkowska 2020-06-17 08:47:47
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2020-06-17 08:18:21
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2020-06-17 08:12:30
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-17 08:10:09
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2020-06-17 08:03:19
Projekt przebudowy rzeki Ryjec Magdalena Brulewska 2020-06-16 14:29:17
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Agnieszka Galka 2020-06-16 13:54:19
INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH Monika Laxy 2020-06-16 13:29:00
INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH Monika Laxy 2020-06-16 13:21:06
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2020-06-16 13:09:18
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2020-06-16 12:41:22
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2020-06-16 12:37:16
Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Groszowickiej i ul. Młodej Polski Kamilla Wieczorek 2020-06-16 12:16:09
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2020-06-16 09:13:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-16 08:34:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-16 08:25:26
Aktualności Weronika Bartyla 2020-06-16 08:00:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-16 07:54:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-16 07:48:19
OBWIESZCZENIE Krzysztof Biliński 2020-06-16 07:43:51
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Agnieszka Galka 2020-06-15 13:05:34
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-06-15 11:28:27
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-15 11:26:59
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-06-15 11:24:11
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-15 11:22:08
Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE Jan bieniuszewicz 2020-06-15 10:19:54
Aktualności Weronika Bartyla 2020-06-15 09:03:29
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-06-13 12:52:09
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Natalia Buczyńska 2020-06-12 22:28:09
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-12 22:24:22
2020 Piotr Królikowski 2020-06-12 18:48:41
2020 Piotr Królikowski 2020-06-12 16:38:48
2020 Piotr Królikowski 2020-06-12 15:27:28
2020 Piotr Królikowski 2020-06-12 14:50:14
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-06-12 14:17:11
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-12 14:14:50
2020 Piotr Królikowski 2020-06-12 13:44:06
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej” w zakresie „Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Grota Roweckiego wraz z miejscami postojowymi i ciągiem pieszo-rowerowym Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-12 10:12:32
XXVII sesja Rady Miasta Opola - 25 czerwca 2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-06-10 14:37:21
Słoneczny ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej, Joanna Szurgut 2020-06-10 14:22:33
2020 Piotr Pogoda 2020-06-10 13:50:03
Głosowanie korespondencyjne Natalia Buczyńska 2020-06-10 13:03:08
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-10 13:01:15
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Agnieszka Galka 2020-06-10 12:26:29
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-06-10 10:14:52
Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap I. Katarzyna Bil 2020-06-10 10:05:31
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Natalia Buczyńska 2020-06-10 09:15:57
Ogłoszenia i komunikaty Natalia Buczyńska 2020-06-10 09:03:22
Ogłoszenia i komunikaty Natalia Buczyńska 2020-06-09 12:59:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-09 10:10:29
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2020-06-09 10:09:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-09 10:06:42
Aktualności Weronika Bartyla 2020-06-09 10:02:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-09 09:54:17
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2020-06-09 08:18:04
Głosowanie korespondencyjne Natalia Buczyńska 2020-06-08 14:09:27
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2020 Beata Baraniewicz 2020-06-08 13:21:59
Dyrektor Sylwia Orlik 2020-06-08 12:14:19
Dyrektor Sylwia Orlik 2020-06-08 12:07:28
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-06-08 11:34:22
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-06-08 11:32:43
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-06-08 11:30:24
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-06-08 11:27:51
2020 Paulina Warzecha 2020-06-08 11:20:30
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie Koła Seniorów - Siatkówka Teresa Muc 2020-06-08 10:26:51
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie nowego osiedla przy ul. Feliksa Nowowiejskiego Teresa Muc 2020-06-08 09:13:32
Informacja o petycjach Joanna Kaleta 2020-06-08 08:50:22
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-06-08 08:40:19
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-06-08 08:38:49
2020 Piotr Pogoda 2020-06-06 18:43:42
2020 Karolina Burmistrz 2020-06-06 00:12:36
Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność miasta Opola, nieposiadających zarządcy Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-05 15:13:34
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-05 13:56:17
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-05 12:59:50
2020 Piotr Pogoda 2020-06-05 12:36:35
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-06-05 09:47:44
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-06-05 09:44:09
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-06-05 09:40:04
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-06-05 09:36:10
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-06-05 08:46:18
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-05 08:35:22
Aktualności Weronika Bartyla 2020-06-05 08:05:49
Aktualności Weronika Bartyla 2020-06-05 08:02:12
Aktualności Weronika Bartyla 2020-06-05 07:57:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-05 07:49:43
Optymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu - ponowiony Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-05 07:02:10
2020 Karolina Burmistrz 2020-06-04 19:18:20
wyniki konkursu Marek Kulig 2020-06-04 15:00:04
wyniki konkursu Marek Kulig 2020-06-04 14:57:14
wyniki konkursu Marek Kulig 2020-06-04 14:55:50
XXVI sesja Rady Miasta Opola - 28.05.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-06-04 14:55:32
wyniki konkursu Marek Kulig 2020-06-04 14:51:58
Dostawa i montaż wiaty przystankowej wraz z nasadzeniami na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Zielone przystanki w Opolu” oraz pielęgnacja posadzonych roślin w ramach zadania „Pie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-04 14:41:24
„Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego” w zakresie wykonania robót budowlanych przedsięwzięcia pn.: „Uzbrojenie terenu w rejonie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-04 14:40:47
wyniki konkursu Katarzyna Stelmaszczyk 2020-06-04 14:26:40
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2020-06-04 14:12:55
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2020-06-04 13:27:52
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP nr UAB.6733.15.2020.AZ dla inwestycji: rozbudowa kompleksu budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Halle Anna Zamorowska 2020-06-04 13:07:22
2020 Karolina Burmistrz 2020-06-04 12:01:57
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-04 10:21:12
Obwieszczenie nr UAB.6740.1243.2019.MK o wydaniu decyzji nr 1/20 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na: budowie drogi gminnej, rozbudowie skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr Urszula Wichłacz 2020-06-04 09:58:47
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Natalia Buczyńska 2020-06-04 09:53:58
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-04 09:42:50
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-06-04 08:17:07
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-06-04 08:14:23
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-04 08:06:36
Raport o stanie Miasta Opola za 2019 r. Aleksandra Lukosz 2020-06-03 13:59:13
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2020-06-03 13:43:43
Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Groszowickiej i ul. Młodej Polski Kamilla Wieczorek 2020-06-03 13:13:31
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2020-06-03 12:41:30
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola nr UAB.6740.1364.2019.WK o wydaniu decyzji ZRID polegajacej na: budowie drogi publicznej gmninnej stanowiącej przedłużenie ul. P Anna Bednorz 2020-06-03 10:35:29
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-06-03 10:05:59
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-06-03 10:05:24
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-06-03 09:40:33
Informacja dodatkowa za 2018r. Beata lang 2020-06-03 09:11:53
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018r. Beata lang 2020-06-03 09:08:30
Rachunek zysków i strat jednostki za 2018r. Beata lang 2020-06-03 09:03:35
Bilans jednostki budżetowej za 2018r. Beata lang 2020-06-03 09:00:54
2020 Jadwiga Kost 2020-06-03 08:58:02
Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa Marta Bełzowska 2020-06-03 08:28:16
protokół kontroli Marta Bełzowska 2020-06-03 08:23:40
Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność miasta Opola, nieposiadających zarządcy Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-03 08:00:01
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-03 07:59:20
Jak zgłosić zgromadzenie Natalia Bugańska 2020-06-02 14:35:51
Jak zgłosić zgromadzenie Natalia Bugańska 2020-06-02 14:31:24
Słoneczny ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej, Joanna Szurgut 2020-06-02 12:06:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków miesz Katarzyna Ner 2020-06-02 11:53:19
Owieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków mieszk Katarzyna Ner 2020-06-02 11:52:03
Aktualności Weronika Bartyla 2020-06-02 09:34:47
Aktualności Weronika Bartyla 2020-06-02 09:31:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-02 09:21:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-02 09:18:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-02 09:15:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-02 09:12:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-02 09:04:50
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie parku 800-lecia Teresa Muc 2020-06-02 09:04:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-02 08:57:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-02 08:44:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-02 08:33:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-02 08:29:09
Planowanie Przestrzenne Weronika Bartyla 2020-06-02 08:03:43
Aktualności Weronika Bartyla 2020-06-02 07:59:57
2020 Piotr Królikowski 2020-06-01 15:28:12
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2020-06-01 13:19:52
Komisja Społeczna i Zdrowia Justyna Nagel 2020-06-01 10:21:54
Obwieszczenie Wojewody opolskiego o wydanych postanowieniach oraz dec. kończącej postępow. w sprawie ULICP na terenie zamkniętym Joanna Jakubów 2020-06-01 10:00:07
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze-oddech dla Opola” na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2020. Marcin Węgrzyn 2020-05-29 15:15:54
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze-oddech dla Opola” na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2020. Marcin Węgrzyn 2020-05-29 15:15:27
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze-oddech dla Opola” na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2020. Marcin Węgrzyn 2020-05-29 15:14:49
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze-oddech dla Opola” na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2020. Marcin Węgrzyn 2020-05-29 15:14:30
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze-oddech dla Opola” na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2020. Marcin Węgrzyn 2020-05-29 15:11:50
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze-oddech dla Opola” na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2020. Marcin Węgrzyn 2020-05-29 15:08:59
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Joanna Kubacka 2020-05-29 14:10:31
Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności Agnieszka Galka 2020-05-29 13:50:51
Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności Agnieszka Galka 2020-05-29 13:47:33
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie Joanna Kubacka 2020-05-29 13:02:23
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Joanna Kubacka 2020-05-29 12:55:55
XXVI sesja Rady Miasta Opola - 28.05.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-05-29 10:21:10
2019 Magdalena Ciszewska 2020-05-28 14:05:43
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2020-05-28 13:57:01
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2020-05-28 13:51:37
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-28 07:46:29
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej – Dzielnica Brzezie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-28 07:37:50
Zespół Szkół Specjalnych Sylwia Orlik 2020-05-27 14:28:39
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-05-27 13:41:40
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-05-27 11:35:38
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-05-27 11:33:43
Zaświadczenia Piotr Peer 2020-05-27 11:33:40
Zaświadczenia Piotr Peer 2020-05-27 11:31:33
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie Piotr Peer 2020-05-27 11:22:04
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu Sylwia Orlik 2020-05-27 09:51:31
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu „Trudny Start, Lepsza Przyszłość” Agnieszka Galka 2020-05-26 13:35:44
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-05-26 12:25:41
ZSM - wymiana pokrycia dachowego na budynku fizyki Magdalena Brulewska 2020-05-26 09:18:24
Komisja Edukacji i Kultury Justyna Nagel 2020-05-26 08:08:48
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Justyna Nagel 2020-05-26 08:00:08
„Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego” w zakresie wykonania robót budowlanych przedsięwzięcia pn.: „Uzbrojenie terenu w rejonie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-25 09:52:43
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-25 08:17:11
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej – Dzielnica Brzezie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-22 17:51:15
Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności Agnieszka Galka 2020-05-22 14:49:36
Raport z konsultacji Przemysław Parkitny 2020-05-22 14:11:17
Zakup, dostawa sprzętu komputerowego do nauczania na odległość dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole oraz/lub usługi mobilny internet 4G/LTE Joanna Szurgut 2020-05-22 13:53:24
Informacja do publicznej wiadomości - wszczęcie postępowania oraz przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do tapicerowania wewnętrznyc Małgorzata Knap 2020-05-22 13:40:36
zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - „Budowa osiedla domów jednorodzinnych wraz z drogami wewnętrznymi, siecią elektroenergetyczną z trafostacją, teletech Małgorzata Knap 2020-05-22 13:40:14
Centrum Dialogu Obywatelskiego Przemysław Parkitny 2020-05-22 13:11:10
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2020-05-22 12:14:37
Komisja Rewizyjna Justyna Nagel 2020-05-22 11:49:10
Aktualności Weronika Bartyla 2020-05-22 09:55:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2020-05-22 09:51:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2020-05-22 09:46:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-05-22 09:36:07
Planowanie Przestrzenne Weronika Bartyla 2020-05-22 09:27:28
Aktualności Weronika Bartyla 2020-05-22 09:22:03
Aktualności Weronika Bartyla 2020-05-22 09:16:03
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 1 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. DMOWSKIEGO 4 Joanna Kubacka 2020-05-22 09:02:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2020-05-22 08:58:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-05-22 08:45:32
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 1 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. DMOWSKIEGO 4 Joanna Kubacka 2020-05-22 08:44:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-05-22 08:42:19
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-05-21 20:49:26
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-05-21 20:45:59
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-05-21 20:43:51
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-05-21 20:42:03
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-05-21 20:40:05
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-05-21 14:31:50
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-05-21 14:30:15
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-05-21 14:28:56
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-05-21 14:26:21
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-05-21 14:17:34
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu „Trudny Start, Lepsza Przyszłość” Agnieszka Galka 2020-05-21 12:15:50
Usługa eksploatacyjna sieci i instalacji oświetlenia drogowego będącego majątkiem Miasta Opola Kamilla Wieczorek 2020-05-21 12:10:07
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu „Trudny Start, Lepsza Przyszłość” Agnieszka Galka 2020-05-21 11:48:29
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-05-21 10:59:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chabry I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-05-21 10:03:27
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu Weronika Bartyla 2020-05-21 10:00:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-05-21 09:42:01
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2020-05-20 14:20:56
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-05-20 14:09:34
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-05-20 14:03:18
Projekt przebudowy rzeki Ryjec Magdalena Brulewska 2020-05-20 12:42:07
Projekt przebudowy rzeki Ryjec Magdalena Brulewska 2020-05-20 12:41:49
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-05-20 11:51:09
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-05-20 11:12:59
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-05-20 10:16:28
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Joanna Kubacka 2020-05-20 09:29:20
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-19 15:25:10
,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-19 14:52:35
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej – Dzielnica Brzezie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-19 14:51:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania decyzji ULICP: Rozbudowa sieci wodociągowej dla budowy bazy autobusowej z obiektem biurowo-socjalnym, halami napraw i myjnią dz. nr 90/2 km. 69 NWK w Opolu Joanna Jakubów 2020-05-19 13:57:13
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Marta Kondziela 2020-05-19 09:22:55
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-05-19 09:18:00
Interpelacja radnej Alicji Wiśniewskiej w sprawie nowych nasadzeń Justyna Nagel 2020-05-19 08:34:35
Komisja Infrastruktury Justyna Nagel 2020-05-19 08:12:42
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. CISOWEJ (DZ. NR 72/1, KM 7, OBR. KOLONIA GOSŁAWICKA) Joanna Kubacka 2020-05-19 07:55:48
Interpelacja radnej Alicji Wiśniewskiej w sprawie nowych nasadzeń Justyna Nagel 2020-05-18 15:27:09
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-05-18 14:42:18
Lista projektów przyjętych do głosowania w VI edycji Budżetu Obywatelskiego Opola Paweł Sadło 2020-05-18 14:08:03
Harmonogram BO 2020 Paweł Sadło 2020-05-18 14:02:03
Lista wniosków BO 2020 po ocenie merytorycznej Paweł Sadło 2020-05-18 13:44:39
Głosowanie w Budżecie Obywatelskim Opola 18-28 października 2019 r. Paweł Sadło 2020-05-18 13:27:48
Lista wniosków złożonych Budżetu Obywatelskiego na 2019 Paweł Sadło 2020-05-18 13:25:35
Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze obr ebu ewidencyjnego 0103 Opole, jednostki ewidencyjnej M.Opole Marcin Maziarek 2020-05-18 13:13:41
Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych oraz gablot reklamowych  na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-18 12:49:12
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej – Dzielnica Brzezie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-18 12:48:36
Usługa eksploatacyjna sieci i instalacji oświetlenia drogowego będącego majątkiem Miasta Opola Kamilla Wieczorek 2020-05-18 11:46:43
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-05-18 11:37:16
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-05-18 11:32:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.9.2020.PL Paweł Lesiak 2020-05-18 11:08:43
Zawiadomienie o wszczeciu postepowania -strefa ochronna studni ujmującej wody na potrzeby ZOO Monika Laxy 2020-05-18 08:30:47
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. CISOWEJ (DZ. NR 72/1, KM 7, OBR. KOLONIA GOSŁAWICKA) Joanna Kubacka 2020-05-18 08:12:14
Zakup, dostawa sprzętu komputerowego do nauczania na odległość dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole oraz/lub usługi mobilny internet 4G/LTE Joanna Szurgut 2020-05-15 15:06:56
Zakup, dostawa sprzętu komputerowego do nauczania na odległość dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole oraz/lub usługi mobilny internet 4G/LTE Joanna Szurgut 2020-05-15 14:50:03
Zakup, dostawa sprzętu komputerowego do nauczania na odległość dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole oraz/lub usługi mobilny internet 4G/LTE Joanna Szurgut 2020-05-15 14:07:42
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Joanna Kubacka 2020-05-15 13:57:56
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy Joanna Kubacka 2020-05-15 13:56:15
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Joanna Kubacka 2020-05-15 13:52:21
Projekt przebudowy rzeki Ryjec Magdalena Brulewska 2020-05-15 11:16:48
Projekt przebudowy rzeki Ryjec Magdalena Brulewska 2020-05-15 11:14:10
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-05-15 10:49:55
Aktualności Weronika Bartyla 2020-05-15 08:27:52
Aktualności Weronika Bartyla 2020-05-15 08:25:18
Aktualności Weronika Bartyla 2020-05-15 08:20:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2020-05-15 08:10:00
„Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego” w zakresie wykonania robót budowlanych przedsięwzięcia pn.: „Uzbrojenie terenu w rejonie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-15 06:48:59
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie koszenia traw Justyna Nagel 2020-05-14 13:54:38
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu „Trudny Start, Lepsza Przyszłość” Agnieszka Galka 2020-05-14 11:51:30
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu „Trudny Start, Lepsza Przyszłość” Agnieszka Galka 2020-05-14 11:13:44
Zawiad. stron postęp._o wszczęciu i wystąpieniu do organów opiniujących_„Montaż linii technologicznej do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych oraz linii technologicznej do produkcji płyt PVC na dz Magdalena Wójciak 2020-05-14 10:02:03
Zawiad. stron postęp._o wszczęciu i wystąpieniu do organów opiniujących_„Montaż linii technologicznej do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych oraz linii technologicznej do produkcji płyt PVC na dz Magdalena Wójciak 2020-05-14 10:01:33
Zawiad. stron postęp._o wszczęciu i wystąpieniu do organów opiniujących_„Montaż linii technologicznej do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych oraz linii technologicznej do produkcji płyt PVC na dz Magdalena Wójciak 2020-05-14 09:57:16
Zawiad. stron postęp._o wszczęciu i wystąpieniu do organów opiniujących_„Montaż linii technologicznej do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych oraz linii technologicznej do produkcji płyt PVC na dz Magdalena Wójciak 2020-05-14 09:56:13
Zawiad. stron postęp._o wszczęciu i wystąpieniu do organów opiniujących_„Montaż linii technologicznej do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych oraz linii technologicznej do produkcji płyt PVC na dz Magdalena Wójciak 2020-05-14 09:55:39
XXV sesja Rady Miasta Opola - 30.04.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-05-13 12:42:00
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2020-05-12 18:48:46
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2020-05-12 18:40:28
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2020-05-12 18:38:17
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2020-05-12 18:34:19
Uchwały Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Paweł Sadło 2020-05-12 15:39:37
Zakup, dostawa sprzętu komputerowego do nauczania na odległość dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole oraz/lub usługi mobilny internet 4G/LTE Joanna Szurgut 2020-05-12 13:34:22
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-05-12 12:43:44
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-05-12 12:33:40
Słoneczny ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej Joanna Szurgut 2020-05-12 12:15:16
obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy Pl. Teatralnym 10-11 Marzena Kasprzak 2020-05-12 10:59:06
,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-12 09:59:26
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-05-12 09:42:21
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-05-12 09:39:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia"" w Opolu Weronika Bartyla 2020-05-12 09:28:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2020-05-12 08:54:29
Aktualności Weronika Bartyla 2020-05-12 08:13:35
Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych oraz gablot reklamowych  na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-11 14:53:44
Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych oraz gablot reklamowych  na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-11 14:53:32
Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych oraz gablot reklamowych  na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-11 14:20:47
Zakup, dostawa sprzętu komputerowego do nauczania na odległość dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole oraz/lub usługi mobilny internet 4G/LTE Joanna Szurgut 2020-05-11 14:18:51
Zakup, dostawa sprzętu komputerowego do nauczania na odległość dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole oraz/lub usługi mobilny internet 4G/LTE Joanna Szurgut 2020-05-11 14:18:22
Zakup, dostawa sprzętu komputerowego do nauczania na odległość dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole oraz/lub usługi mobilny internet 4G/LTE Joanna Szurgut 2020-05-11 14:17:00
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2020-05-11 13:52:42
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-05-11 12:15:44
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-05-11 10:59:11
PP Nr 5 Jadwiga Kost 2020-05-11 08:35:51
PP Nr 5 Jadwiga Kost 2020-05-11 08:21:14
Zakup, dostawa sprzętu komputerowego do nauczania na odległość dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole oraz/lub usługi mobilny internet 4G/LTE Joanna Szurgut 2020-05-11 08:12:19
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2020-05-08 14:10:09
Zakup, dostawa sprzętu komputerowego do nauczania na odległość dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole oraz/lub usługi mobilny internet 4G/LTE Joanna Szurgut 2020-05-08 11:55:57
ZSM - wymiana pokrycia dachowego na budynku fizyki Magdalena Brulewska 2020-05-08 11:40:43
Uchwały Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Paweł Sadło 2020-05-08 10:42:43
2020 Natalia Buczyńska 2020-05-08 09:36:05
Zespół Szkół Specjalnych Sylwia Orlik 2020-05-07 17:09:02
Zespół Szkół Specjalnych Sylwia Orlik 2020-05-07 17:07:26
Zespół Szkół Specjalnych Sylwia Orlik 2020-05-07 17:05:03
Zespół Szkół Specjalnych Sylwia Orlik 2020-05-07 16:59:21
Zespół Szkół Specjalnych Sylwia Orlik 2020-05-07 16:57:46
Zespół Szkół Specjalnych Sylwia Orlik 2020-05-07 16:53:28
Zespół Szkół Specjalnych Sylwia Orlik 2020-05-07 16:42:53
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Joanna Kubacka 2020-05-07 13:47:26
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Joanna Kubacka 2020-05-07 13:40:35
Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Stefana Grota Roweckiego wraz z uporządkowaniem parkowania Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-07 12:57:34
Projekt przebudowy rzeki Ryjec Magdalena Brulewska 2020-05-07 12:50:00
"Przygotowanie terenu pod inwestycje na osiedlu Dambonia - etap I" w zakresie rozbiórki budynku kotłowni przy ul. Dambonia Kamilla Wieczorek 2020-05-07 12:41:58
Optymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu - ponowiony Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-07 12:40:30
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO Krzysztof Biliński 2020-05-07 08:23:58
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Joanna Kubacka 2020-05-06 15:17:27
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Joanna Kubacka 2020-05-06 15:13:58
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 Małgorzata Maćków 2020-05-06 15:13:01
Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia. Joanna Szurgut 2020-05-06 14:50:38
Projekt przebudowy rzeki Ryjec Magdalena Brulewska 2020-05-06 14:33:47
Projekt przebudowy rzeki Ryjec Magdalena Brulewska 2020-05-06 14:29:56
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu „Trudny Start, Lepsza Przyszłość” Agnieszka Galka 2020-05-06 13:23:59
,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-06 12:54:54
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej” w zakresie „Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Grota Roweckiego wraz z miejscami postojowymi i ciągiem pieszo-rowerowym Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-06 12:44:32
Bilans Wykonania budżetu JST Miasto Opole za 2018 r. Aleksander Sienkiewicz 2020-05-06 12:02:52
Sprawozdanie Finansowe Urzędu Miasta Opola za 2018 r. Aleksander Sienkiewicz 2020-05-06 11:59:12
Skonsolidowany Bilans JST za 2018 rok Bożena Kastelik 2020-05-06 11:13:44
Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. Maria Dutkiewicz 2020-05-06 08:32:50
Bilans jednostki budżetowej za 2019 rok. Bożena Kastelik 2020-05-05 13:37:43
Owieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci gazu n/s przy ul. J. Szafranka Katarzyna Ner 2020-05-05 13:36:12
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej – Dzielnica Brzezie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-05-05 12:56:26
Rewitalizacja placu: róg ul. Ozimskiej i ul. Plebiscytowej - część 2 Katarzyna Bil 2020-05-05 12:43:52
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie Joanna Kubacka 2020-05-05 10:53:16
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie Joanna Kubacka 2020-05-05 10:52:58
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie testów na obecność wirusa Teresa Muc 2020-04-30 14:07:31
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie maseczek ochronnych i izolatoriów Teresa Muc 2020-04-30 14:03:38
XXV sesja Rady Miasta Opola - 30.04.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-04-30 13:53:04
XXV sesja Rady Miasta Opola - 30.04.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-04-30 13:26:37
Sprawozdanie Finansowe Urzędu Miasta Opola za 2019 r. Bożena Kastelik 2020-04-30 11:45:44
Dostawa, montaż mebli i wyposażenia pracowni gastronomicznych w ramach zadania pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Lokalizacja ul. Torowa 7, 45-073 Opole Jan bieniuszewicz 2020-04-30 11:05:27
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-04-30 10:31:40
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Opola za 2019rok. Elżbieta Gabor 2020-04-30 09:42:43
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-04-30 09:11:41
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-04-30 09:10:29
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-04-30 08:49:56
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-04-30 08:47:21
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Opola za 2019rok. Elżbieta Gabor 2020-04-30 08:37:27
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2020r.r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-04-30 08:28:06
Interpelacja radnej Alicji Wiśniewskiej w sprawie spisu miejsc objetych zakazem Teresa Muc 2020-04-29 15:00:59
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2020-04-29 12:45:02
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie dezynfekcji Teresa Muc 2020-04-29 11:38:41
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie niebezpiecznego zjazdu na ul. Niemodlińskiej z tzw. ślimaka Obwodnicy Południowej Teresa Muc 2020-04-29 11:34:48
PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w OPOLU Sylwia Orlik 2020-04-27 19:10:37
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 17:37:11
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 17:33:56
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 17:29:28
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 17:21:18
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 17:13:37
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 17:10:04
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 17:02:11
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 16:59:53
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 16:49:25
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 16:31:10
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 16:15:59
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 14:58:37
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 14:50:28
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 14:35:58
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 14:32:15
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 14:26:17
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 14:22:02
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 14:10:50
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 14:08:31
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 14:06:24
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 14:03:02
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 13:59:08
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 13:57:45
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 13:54:50
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 13:48:43
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 13:46:02
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 13:43:19
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 13:40:04
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 13:36:39
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 13:33:54
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 13:31:28
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu „Trudny Start, Lepsza Przyszłość” Agnieszka Galka 2020-04-27 13:28:09
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 13:25:47
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 13:23:36
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 13:20:54
Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia. Joanna Szurgut 2020-04-27 13:13:20
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 12:48:19
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-27 12:46:04
Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych oraz gablot reklamowych  na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-27 11:40:07
Obwiesczenie UAB.6740.196.2020.UW zawiadomieniu o wszczęciu postępowania o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na: budowie drogi gminnej , rozbudowie skrzyżowania, na drodze woje Urszula Wichłacz 2020-04-27 10:48:37
Sprawozdania za I kwartał 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-04-27 09:35:46
Sprawozdania za I kwartał 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-04-27 09:32:46
Sprawozdania za I kwartał 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-04-27 09:26:40
Sprawozdania za I kwartał 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-04-27 09:16:40
Informacja o wszczęciu postępowania Nr GL.ZUZ.3.421.370.2019.AC Dominika Dąbrowska 2020-04-24 15:40:41
Dostawa, montaż mebli i wyposażenia pracowni gastronomicznych w ramach zadania pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Lokalizacja ul. Torowa 7, 45-073 Opole Jan bieniuszewicz 2020-04-24 13:49:22
Słoneczny ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej Joanna Szurgut 2020-04-24 13:21:48
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-04-24 12:58:45
Optymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu - ponowiony Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-24 12:58:38
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-04-24 12:51:38
Optymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu - ponowiony Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-24 12:42:47
ZSM - wymiana pokrycia dachowego na budynku fizyki Magdalena Brulewska 2020-04-24 12:26:41
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji PGN Marcin Węgrzyn 2020-04-24 11:57:58
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji PGN Marcin Węgrzyn 2020-04-24 11:56:25
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji PGN Marcin Węgrzyn 2020-04-24 11:55:36
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji PGN Marcin Węgrzyn 2020-04-24 11:53:54
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-04-24 10:48:02
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu „Trudny Start, Lepsza Przyszłość” Agnieszka Galka 2020-04-24 10:08:25
Wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych w misach, skrzynkach i donicach kwiatowych na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-23 18:43:08
Optymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-23 16:12:25
Wydział Zarządzania Kryzysowego Małgorzata Tarkowska 2020-04-23 14:36:13
Wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych w misach, skrzynkach i donicach kwiatowych na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-23 12:46:38
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu „Trudny Start, Lepsza Przyszłość” Agnieszka Galka 2020-04-23 09:34:21
Dostawa, montaż mebli i wyposażenia pracowni gastronomicznych w ramach zadania pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Lokalizacja ul. Torowa 7, 45-073 Opole Jan bieniuszewicz 2020-04-22 16:45:04
ZSM - wymiana pokrycia dachowego na budynku fizyki Magdalena Brulewska 2020-04-22 14:11:18
ZSM - wymiana pokrycia dachowego na budynku fizyki Magdalena Brulewska 2020-04-22 14:02:13
ZSM - wymiana pokrycia dachowego na budynku fizyki Magdalena Brulewska 2020-04-22 14:01:49
Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia. Joanna Szurgut 2020-04-22 13:02:37
Optymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-22 12:51:33
"Przygotowanie terenu pod inwestycje na osiedlu Dambonia - etap I" w zakresie rozbiórki budynku kotłowni przy ul. Dambonia Kamilla Wieczorek 2020-04-22 12:46:51
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu „Trudny Start, Lepsza Przyszłość” Joanna Szurgut 2020-04-22 12:21:32
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu „Trudny Start, Lepsza Przyszłość” Joanna Szurgut 2020-04-22 12:20:01
Zapytanie radnej Elżbiety Bień w sprawie kwarantanny żłobków Beata Katra 2020-04-22 11:59:40
Rewitalizacja placu: róg ul. Ozimskiej i ul. Plebiscytowej - część 2 Katarzyna Bil 2020-04-21 12:57:21
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie żywopłotów, zakładanie i przebudowa zniszczonych trawników na obszarach administrowanych przez Miejski Z Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-21 12:49:35
Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia. Joanna Szurgut 2020-04-21 12:32:30
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2020-04-21 11:50:40
Dostawa i montaż wiaty przystankowej wraz z nasadzeniami na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Zielone przystanki w Opolu” oraz pielęgnacja posadzonych roślin w ramach zadania „Pie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-20 13:10:53
Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia. Joanna Szurgut 2020-04-20 13:08:29
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu „Trudny Start, Lepsza Przyszłość” Katarzyna Bil 2020-04-20 12:23:00
Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia. Joanna Szurgut 2020-04-20 12:17:08
Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia. Joanna Szurgut 2020-04-20 12:16:10
Słoneczny ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej Joanna Szurgut 2020-04-20 12:10:23
"Przygotowanie terenu pod inwestycje na osiedlu Dambonia - etap I" w zakresie rozbiórki budynku kotłowni przy ul. Dambonia Katarzyna Bil 2020-04-20 12:00:12
Rewitalizacja placu: róg ul. Ozimskiej i ul. Plebiscytowej - część 2 Katarzyna Bil 2020-04-20 11:59:40
Rewitalizacja placu: róg ul. Ozimskiej i ul. Plebiscytowej - część 2 Katarzyna Bil 2020-04-20 11:59:09
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie miejsc parkingowych Beata Katra 2020-04-20 09:36:19
Interpelacje i zapytania radnych VIII kadencji Beata Katra 2020-04-20 09:06:25
Optymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-17 15:44:13
Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia. Joanna Szurgut 2020-04-17 14:53:42
Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia. Joanna Szurgut 2020-04-17 14:51:16
Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia. Joanna Szurgut 2020-04-17 14:50:09
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie zabezpieczenia seniorów przed koronawirusem Beata Katra 2020-04-17 13:15:21
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zakupu testów na koronawirusa Beata Katra 2020-04-17 13:08:56
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-04-17 12:54:28
Optymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-17 11:35:38
Sprawozdania za IV kwartał 2019 r. Maria Dutkiewicz 2020-04-17 10:52:18
Sprawozdania za IV kwartał 2019 r. Maria Dutkiewicz 2020-04-17 10:32:13
2020r. Marcin Lontkowski 2020-04-17 10:18:01
2020 Natalia Buczyńska 2020-04-17 08:55:52
2020 Natalia Buczyńska 2020-04-17 08:49:23
2020 Joanna Kaleta 2020-04-16 11:59:11
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie zwolnienia z czynszy kupców Cytruska Beata Katra 2020-04-16 11:31:54
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym Beata Katra 2020-04-16 11:25:43
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie pakietu pomocy dla przedsiębiorców Beata Katra 2020-04-16 11:20:37
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Joanna Kaleta 2020-04-16 11:03:46
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej” w zakresie „Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Grota Roweckiego wraz z miejscami postojowymi i ciągiem pieszo-rowerowym Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-16 07:14:20
Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych oraz gablot reklamowych  na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-16 06:32:55
Dostawa i montaż wiaty przystankowej wraz z nasadzeniami na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Zielone przystanki w Opolu” oraz pielęgnacja posadzonych roślin w ramach zadania „Pie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-15 10:28:52
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej” w zakresie „Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Grota Roweckiego wraz z miejscami postojowymi i ciągiem pieszo-rowerowym Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-15 10:08:33
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 IM. Armii Krajowej w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-15 07:26:29
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 IM. Armii Krajowej w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-15 07:25:16
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 IM. Armii Krajowej w Opolu Sylwia Orlik 2020-04-15 07:23:08
"Przygotowanie terenu pod inwestycje na osiedlu Dambonia - etap I" w zakresie rozbiórki budynku kotłowni przy ul. Dambonia Kamilla Wieczorek 2020-04-14 15:22:49
Rewitalizacja placu: róg ul. Ozimskiej i ul. Plebiscytowej - część 2 Katarzyna Bil 2020-04-14 15:19:47
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Opola o wynikach naboru wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Opola w 2020 roku Edyta Madej 2020-04-14 11:53:30
Wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych w misach, skrzynkach i donicach kwiatowych na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-14 11:23:23
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Opola o wynikach naboru wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Opola w 2020 roku Edyta Madej 2020-04-14 11:20:10
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Opola o wynikach naboru wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Opola w 2020 roku Edyta Madej 2020-04-14 11:18:59
Słoneczny ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej Magdalena Brulewska 2020-04-14 10:12:06
Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia. Magdalena Brulewska 2020-04-14 10:10:01
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie żywopłotów, zakładanie i przebudowa zniszczonych trawników na obszarach administrowanych przez Miejski Z Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-14 09:44:33
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2020-04-14 08:19:45
Optymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-10 15:12:17
Rewitalizacja placu: róg ul. Ozimskiej i ul. Plebiscytowej - część 2 Katarzyna Bil 2020-04-10 14:03:57
Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu Katarzyna Bil 2020-04-10 13:23:02
Druk materiałów promocyjnych Katarzyna Bil 2020-04-10 13:20:33
Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia. Agnieszka Galka 2020-04-10 13:13:28
Dostawa, montaż mebli i wyposażenia pracowni gastronomicznych w ramach zadania pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Lokalizacja ul. Torowa 7, 45-073 Opole Jan bieniuszewicz 2020-04-10 12:44:08
Interpelacja radnego Jacka Kasprzyka w sprawie przeciwdziałania pandemii COVID-19 Beata Katra 2020-04-10 11:58:08
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Joanna Kaleta 2020-04-10 11:35:55
2020 Joanna Kaleta 2020-04-10 11:32:51
2020 Joanna Kaleta 2020-04-10 11:31:12
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-04-10 08:49:47
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-04-10 08:27:59
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Joanna Kaleta 2020-04-09 14:09:02
2020 Joanna Kaleta 2020-04-09 14:07:02
Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania o wydanie dec. ZRID: budowa drogi publicznej gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Północnej Bis w Opolu od połączenia z ul.Pisankową do węzła drogowego - od Anna Bednorz 2020-04-09 13:43:27
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Beata Śliwińska 2020-04-09 13:40:57
Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia. Joanna Szurgut 2020-04-09 12:51:03
Optymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-08 13:47:40
"Przygotowanie terenu pod inwestycje na osiedlu Dambonia - etap I" w zakresie rozbiórki budynku kotłowni przy ul. Dambonia Kamilla Wieczorek 2020-04-08 13:34:26
Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Stefana Grota Roweckiego wraz z uporządkowaniem parkowania Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-08 12:49:00
XXIV sesja Rady Miasta Opola - 26.03.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-04-08 11:45:04
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-04-08 11:15:50
Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski – etap I. Budowa drogi gminnej na terenie inwestycyjnym Wrzoski - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-07 18:02:19
Druk materiałów promocyjnych Joanna Szurgut 2020-04-07 14:25:10
Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia. Joanna Szurgut 2020-04-07 12:27:39
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-04-07 11:54:15
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-04-07 11:40:56
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-04-07 11:35:52
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2020-04-07 11:04:53
Interpelacja radnego Jacka Kasprzyka w sprawie poprawy stanu infrastruktury miejskiej Beata Katra 2020-04-07 09:20:23
Słoneczny ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej Joanna Szurgut 2020-04-07 08:57:29
Słoneczny ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej Joanna Szurgut 2020-04-07 08:54:14
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Opola na lata 2020-2023 Paweł Sadło 2020-04-07 07:29:06
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Opola na lata 2020-2023 Paweł Sadło 2020-04-06 20:04:25
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej” w zakresie „Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Grota Roweckiego wraz z miejscami postojowymi i ciągiem pieszo-rowerowym Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-06 14:38:52
Słoneczny ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej Joanna Szurgut 2020-04-06 12:18:24
Druk materiałów promocyjnych Joanna Szurgut 2020-04-06 10:49:38
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Sylwia Orlik 2020-04-06 10:45:24
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Sylwia Orlik 2020-04-06 10:42:50
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Sylwia Orlik 2020-04-06 10:41:01
Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia. Joanna Szurgut 2020-04-03 12:36:25
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-04-03 10:31:39
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-04-03 09:38:30
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-04-03 09:36:30
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-04-03 09:34:26
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-04-03 09:32:05
Miejski Rzecznik Konsumentów Jadwiga Kost 2020-04-03 08:36:03
Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych oraz gablot reklamowych  na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-03 07:51:01
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie boisk przyszkolnych Justyna Nagel 2020-04-02 13:55:09
Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie wsparcia rodzinnych przedsiębiorstw Justyna Nagel 2020-04-02 13:44:03
Optymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-02 12:06:29
Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski – etap I. Budowa drogi gminnej na terenie inwestycyjnym Wrzoski - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-02 11:43:48
Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie rezygnacji lub opóźnienia w prowadzonych inwestycjach Justyna Nagel 2020-04-02 09:42:11
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie kart autobusowych Justyna Nagel 2020-04-02 09:31:41
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2019 rok Magdalena Buksa-Mendel 2020-04-01 13:10:16
PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w OPOLU Sylwia Orlik 2020-04-01 11:20:34
Dostawa i montaż wiaty przystankowej wraz z nasadzeniami na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Zielone przystanki w Opolu” oraz pielęgnacja posadzonych roślin w ramach zadania „Pie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-01 09:23:13
ostawa i montaż wiaty przystankowej wraz z nasadzeniami na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Zielone przystanki w Opolu” oraz pielęgnacja posadzonych roślin w ramach zadania „Piel Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-04-01 09:18:14
Informacja o stanie mienia miasta Opola Magdalena Buksa-Mendel 2020-04-01 09:02:43
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok Magdalena Buksa-Mendel 2020-04-01 08:10:18
ptymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-31 13:43:36
Zapytanie radnej Elzbiety Kurek w sprawie przycisków do otwierania drzwi w autobusach Justyna Nagel 2020-03-31 12:53:23
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zawieszenia działania parkomatów Justyna Nagel 2020-03-31 12:46:41
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-03-31 12:17:35
Nasadzenia i pielęgnacja roślin w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-31 11:20:39
Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski – etap I. Budowa drogi gminnej na terenie inwestycyjnym Wrzoski - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-31 10:32:38
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-30 15:03:04
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-30 15:01:04
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-30 14:59:09
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-30 14:57:28
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2020 Beata Baraniewicz 2020-03-30 13:59:14
Aktualności Weronika Bartyla 2020-03-30 13:30:56
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Magdalena Brulewska 2020-03-30 13:07:34
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Joanna Kaleta 2020-03-30 13:07:04
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-30 12:51:19
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Natalia Buczyńska 2020-03-27 11:07:47
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2020-03-27 11:04:47
Dystrybucja biletów Tomasz Guzik 2020-03-27 11:04:33
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Natalia Buczyńska 2020-03-27 11:03:16
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2020-03-27 10:59:36
Dystrybucja biletów Tomasz Guzik 2020-03-27 10:55:54
Dystrybucja biletów Tomasz Guzik 2020-03-27 10:53:42
Dystrybucja biletów Tomasz Guzik 2020-03-27 10:48:08
XXIV sesja Rady Miasta Opola - 26.03.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-03-26 14:46:11
XXIV sesja Rady Miasta Opola - 26.03.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-03-26 14:44:13
Słoneczny ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej Joanna Szurgut 2020-03-26 14:30:34
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-26 14:29:46
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-26 14:26:16
Druk materiałów promocyjnych Joanna Szurgut 2020-03-26 14:21:27
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-26 14:19:52
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie objęcia Opola strefą kwarantanny Beata Katra 2020-03-26 14:17:48
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-26 14:10:47
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-26 12:55:38
Słoneczny ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej Joanna Szurgut 2020-03-26 12:34:37
Druk materiałów promocyjnych Joanna Szurgut 2020-03-26 11:57:14
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-26 11:49:20
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-26 11:35:06
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-26 11:29:28
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-26 11:22:36
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-26 11:15:36
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-26 11:09:52
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-26 11:01:14
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-26 10:58:23
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-03-26 09:26:07
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-03-26 09:20:17
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-26 09:05:38
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-26 08:58:38
Nasadzenia i pielęgnacja roślin w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-25 15:11:24
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Małgorzata Maćków 2020-03-25 13:00:37
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 Małgorzata Maćków 2020-03-25 12:27:03
Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Małgorzata Maćków 2020-03-25 12:24:21
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Małgorzata Maćków 2020-03-25 12:18:48
Zespół Szkół Zawodowych nr 4 Małgorzata Maćków 2020-03-25 12:14:31
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Małgorzata Maćków 2020-03-25 12:08:53
Zespół Szkół Specjalnych Małgorzata Maćków 2020-03-25 12:01:47
Dostawa, montaż, uruchomienie i przetestowanie sprzętu komputerowego do pracowni gastronomicznych i logistycznych w ramach zadania ... Joanna Szurgut 2020-03-25 11:55:05
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-03-25 11:04:51
Nasadzenia i pielęgnacja roślin w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-24 15:17:32
Założenie kwietników oraz pielęgnacja rabat kwiatowych na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-24 14:43:22
Wykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-24 14:41:56
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-03-24 13:49:50
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-03-24 13:48:07
Konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Jadwiga Kost 2020-03-24 13:43:19
Konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Jadwiga Kost 2020-03-24 13:33:31
Konkurs ofert z zakresu regrantingu Katarzyna Stelmaszczyk 2020-03-24 12:52:17
Konkurs ofert z zakresu regrantingu Katarzyna Stelmaszczyk 2020-03-24 12:41:31
2020 Katarzyna Stelmaszczyk 2020-03-24 12:22:35
Konkurs ofert z zakresu regrantingu Katarzyna Stelmaszczyk 2020-03-24 12:13:12
Konkurs ofert z zakresu regrantingu Katarzyna Stelmaszczyk 2020-03-24 11:57:19
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oświetlenia placu przy Żłobku Matki Polki Beata Katra 2020-03-24 11:16:06
Konkurs ofert z zakresu regrantingu Katarzyna Stelmaszczyk 2020-03-24 09:35:39
Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych, cieków i rzek na terenie miasta Opola Kamilla Wieczorek 2020-03-24 09:05:26
2020 Katarzyna Stelmaszczyk 2020-03-24 09:02:17
Obwieszczenie nr UAB.6733.6.2020.AD o wydaniu decyzji ULICP dot. budowa węzła sieciowego wraz z liniami ś/n i n/n przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu Amadeusz Duchnik 2020-03-24 08:31:10
XXIII sesja Rady Miasta - 27.02.2020 Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-03-24 08:09:24
Oświetlenie drogowe Paweł Łukawski 2020-03-23 21:54:16
Oświetlenie drogowe Paweł Łukawski 2020-03-23 21:19:49
Oświetlenie drogowe Paweł Łukawski 2020-03-23 17:47:54
Oświetlenie drogowe Paweł Łukawski 2020-03-23 16:48:40
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-03-23 14:08:46
Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu Marcin Lontkowski 2020-03-23 13:33:55
Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu Marcin Lontkowski 2020-03-23 13:30:09
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-03-23 10:18:59
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-03-23 10:16:59
Wydział Spraw Obywatelskich Joanna Parobecka 2020-03-23 09:16:50
2020 Piotr Królikowski 2020-03-20 12:10:21
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-03-20 12:05:47
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-03-20 12:03:11
Nasadzenia i pielęgnacja roślin w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-20 11:17:55
Druk materiałów promocyjnych Joanna Szurgut 2020-03-20 10:43:43
Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski – etap I. Budowa drogi gminnej na terenie inwestycyjnym Wrzoski - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-19 14:38:39
Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski – etap I. Budowa drogi gminnej na terenie inwestycyjnym Wrzoski - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-19 14:37:59
Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski – etap I. Budowa drogi gminnej na terenie inwestycyjnym Wrzoski - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-19 14:34:21
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-03-19 13:14:12
2020 Natalia Buczyńska 2020-03-19 13:08:53
Założenie kwietników oraz pielęgnacja rabat kwiatowych na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-19 10:04:35
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2020-03-18 14:42:25
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Opole Miasta Opola Katarzyna Bil 2020-03-18 14:26:55
Wykonywanie usług pogrzebowych na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2020-03-18 13:58:39
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2020-03-18 13:40:59
Wykonywanie usług pogrzebowych na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2020-03-18 12:52:44
Wykonywanie usług pogrzebowych na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2020-03-18 12:52:10
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2020-03-18 12:41:00
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-03-18 11:40:14
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-03-18 09:43:42
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu Krzysztof Biliński 2020-03-18 09:07:50
PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym. Joanna Szurgut 2020-03-17 13:25:56
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2020-03-17 10:32:54
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-03-17 10:27:58
2020 Natalia Bugańska 2020-03-17 08:13:04
Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski – etap I. Budowa drogi gminnej na terenie inwestycyjnym Wrzoski - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-16 10:24:36
2020 Natalia Bugańska 2020-03-16 10:13:00
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-03-16 09:04:17
Wykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-13 13:35:53
Nasadzenia i pielęgnacja roślin w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-13 13:30:28
Oczyszczanie miasta w zakresie: opróżnianie, najem i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2020 - 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-13 13:24:06
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-03-13 12:58:43
Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2020-03-13 12:49:15
Urzędnik Wyborczy Joanna Kaleta 2020-03-13 12:07:53
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Joanna Kaleta 2020-03-13 12:03:08
Słoneczny ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej Joanna Szurgut 2020-03-13 11:45:32
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-03-13 09:30:14
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-03-13 09:26:30
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-03-13 09:24:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-03-13 08:01:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-03-13 07:54:30
2020 Piotr Królikowski 2020-03-12 18:05:56
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Małgorzata Maćków 2020-03-12 16:23:13
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Joanna Kaleta 2020-03-12 16:21:41
Obwieszczenie nr UAB.6733.4.2020.AZ o wydaniu decyzji ULICP w rejonie ul. Paprotkowej w Opolu dla inwestycji: budowa sieci gazowej śr/c Paweł Lesiak 2020-03-12 14:11:16
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO Krzysztof Biliński 2020-03-12 13:57:56
Planowanie Przestrzenne Weronika Bartyla 2020-03-12 13:42:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2020-03-12 13:36:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-03-12 13:33:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-03-12 13:30:08
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-03-12 13:27:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-03-12 13:19:12
Aktualności Weronika Bartyla 2020-03-12 13:11:45
Aktualności Weronika Bartyla 2020-03-12 13:08:37
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Agnieszka Galka 2020-03-12 11:24:31
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Joanna Kaleta 2020-03-12 11:07:38
2020 Joanna Kaleta 2020-03-12 11:03:37
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Joanna Kaleta 2020-03-12 11:01:33
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Joanna Kaleta 2020-03-12 10:54:04
2020 Joanna Kaleta 2020-03-12 10:52:28
Rowerowe Opole – bezpieczne trasy rowerowe w Centrum” w zakresie: „Przebudowa ulicy Katowickiej w Opolu w celu dostosowania do ruchu pieszo-rowerowego Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-12 09:54:30
„Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: Przeniesienie istniejącego pylonu cenowego z nieruchomości przejętej  pod realizację inwestycji publicznej pn.: „ Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-12 09:53:48
„Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: Przeniesienie istniejącego pylonu cenowego z nieruchomości przejętej  pod realizację inwestycji publicznej pn.: „ Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-12 09:53:01
Rowerowe Opole – bezpieczne trasy rowerowe w Centrum” w zakresie: „Przebudowa ulicy Katowickiej w Opolu w celu dostosowania do ruchu pieszo-rowerowego Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-12 09:52:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-03-12 09:26:52
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Małgorzata Maćków 2020-03-11 14:19:27
2020 Natalia Bugańska 2020-03-11 13:53:36
Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2020-03-11 13:35:03
Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski – etap I. Budowa drogi gminnej na terenie inwestycyjnym Wrzoski - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-11 10:49:42
„Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: Przeniesienie istniejącego pylonu cenowego z nieruchomości przejętej  pod realizację inwestycji publicznej pn.: „ Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-11 10:39:38
Rowerowe Opole – bezpieczne trasy rowerowe w Centrum” w zakresie: „Przebudowa ulicy Katowickiej w Opolu w celu dostosowania do ruchu pieszo-rowerowego Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-11 10:39:09
ykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-11 10:29:33
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie boisk przyszkolnych Teresa Muc 2020-03-11 09:30:01
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie ogrodu społecznego Teresa Muc 2020-03-11 08:45:22
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie remontu zmywalni w DDP "Złota Jesień" Teresa Muc 2020-03-11 08:32:16
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie odbioru wód opadowych Teresa Muc 2020-03-11 08:16:31
2020 Piotr Królikowski 2020-03-10 22:02:27
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-03-10 12:52:25
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-03-10 12:50:20
Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych, cieków i rzek na terenie miasta Opola Kamilla Wieczorek 2020-03-10 12:01:20
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-03-10 10:09:56
Oczyszczanie miasta w zakresie: opróżnianie, najem i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2020 - 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-10 09:48:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-03-10 08:39:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-03-10 08:30:39
Aktualności Weronika Bartyla 2020-03-10 08:17:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-03-10 08:13:15
2020 Natalia Bugańska 2020-03-09 15:29:08
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-03-09 14:36:10
Wykonywanie usług pogrzebowych na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Tomasz Bajor 2020-03-09 14:19:39
Zespół Szkół Specjalnych Małgorzata Maćków 2020-03-09 13:07:28
Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej – droga gminna nr 103 819 –  koncepcja Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-09 12:45:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-03-09 07:59:08
Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego Paweł Sadło 2020-03-06 14:04:24
Posiedzenia ORDPP Paweł Sadło 2020-03-06 14:00:18
Zarządzenie w sprawie konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola dot. Uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola Paweł Sadło 2020-03-06 13:56:04
Zarządzenie w sprawie konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola Uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola Paweł Sadło 2020-03-06 13:47:22
Budżet Obywatelski 2018 Paweł Sadło 2020-03-06 13:43:38
Budżet Obywatelski 2017 Paweł Sadło 2020-03-06 13:41:39
Wyniki głosowania do Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencja Paweł Sadło 2020-03-06 13:40:25
LISTA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW II KADENCJI OPOLSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA Paweł Sadło 2020-03-06 13:38:21
„Nabór kandydatów na członków II kadencji Opolskiej Rady działalności Pożytku Publicznego” Paweł Sadło 2020-03-06 13:35:33
Skład ORDPP grudzień 2015 Paweł Sadło 2020-03-06 13:33:31
Konsultacje społeczne 2018 Paweł Sadło 2020-03-06 13:30:44
Prezydent Miasta Opola zaprasza na konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie inicjatywy lokalnej Paweł Sadło 2020-03-06 13:28:53
Korekta Rocznego Planu Konsultacji na 2017 rok Paweł Sadło 2020-03-06 13:27:01
Konsultacje społeczne 2017 Paweł Sadło 2020-03-06 13:24:43
Konsultacje ws. inicjatywy lokalnej Paweł Sadło 2020-03-06 13:23:27
Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi Paweł Sadło 2020-03-06 13:21:23
Konsultacje Społeczne 2016 Paweł Sadło 2020-03-06 13:19:22
Konsultacje - prawo miejscowe Paweł Sadło 2020-03-06 13:17:07
Korekta rocznego planu konsultacji Paweł Sadło 2020-03-06 13:14:47
Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski – etap I. Budowa drogi gminnej na terenie inwestycyjnym Wrzoski - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-06 12:56:36
Dostawa, montaż mebli i wyposażenia pracowni gastronomicznych w ramach zadania pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Lokalizacja ul. Torowa 7, 45-073 Opole Jan bieniuszewicz 2020-03-06 11:18:04
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowane Magdalena Brulewska 2020-03-06 11:04:51
Założenie i pielęgnacja kwietników zlokalizowanych na terenie miasta Opola, w ramach zakładania i utrzymywania terenów zieleni miejskiej Katarzyna Bil 2020-03-06 10:48:36
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowane Magdalena Brulewska 2020-03-06 10:34:58
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-03-06 09:17:19
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-03-06 09:13:44
Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych, cieków i rzek na terenie miasta Opola Kamilla Wieczorek 2020-03-05 17:00:32
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-03-05 16:48:11
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-03-05 16:46:50
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-03-05 16:44:39
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Opole Miasta Opola Katarzyna Bil 2020-03-05 12:42:34
Obwieszczenie o wyd. dec. o ULICP: zabudowa usługowa - nadbudowa o kondygnację budynku przychodni przyjęć pierwszorazowych z przebudową i dobudową klatek schodowych oraz dźwigu szpitalnego z szybem i Joanna Jakubów 2020-03-05 10:36:05
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-03-05 10:04:15
Konkurs ofert z zakresu promocji i organizacji wolontariatu Agnieszka Nowacka 2020-03-04 15:34:19
Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie poinformowania mieszkańców regionu o zmianie lokalizacji Dworca PKS Teresa Muc 2020-03-04 14:46:12
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Natalia Buczyńska 2020-03-04 14:30:36
Sprawozdania za IV kwartał 2019 r. Maria Dutkiewicz 2020-03-04 13:37:06
Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu Kamilla Wieczorek 2020-03-04 12:37:49
Konkurs ofert z zakresu promocji i organizacji wolontariatu Agnieszka Nowacka 2020-03-04 12:09:50
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie buspasa na ul. Piastowskiej i linii autobusowej w środku miasta Teresa Muc 2020-03-04 12:09:35
Sprawozdania za IV kwartał 2019 r. Maria Dutkiewicz 2020-03-04 11:15:19
Komisje Rady Miasta Beata Katra 2020-03-04 10:31:32
Rada Miasta Beata Katra 2020-03-04 10:23:41
Konkurs ofert na realizację w 2020 roku Programu zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. "Biały ząbek" Justyna Hyziak 2020-03-04 10:05:17
Konkurs ofert na realizację w 2020 roku Programu profilaktyczno-edukacyjnego pn. "Badaj swoje piersi" Justyna Hyziak 2020-03-04 09:58:03
Wykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-04 09:11:33
Zapytanie radnej barbary Kamińskiej w sprawie wyników konkursu na dotację jednoroczną w 2020 r. dla klubów sportowych Teresa Muc 2020-03-04 08:34:24
Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Opola - 2020 r. Jan bieniuszewicz 2020-03-04 08:21:56
2019 Joanna Kaleta 2020-03-03 13:52:38
Zespół Szkół Specjalnych Małgorzata Maćków 2020-03-03 12:46:51
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2020-03-03 11:05:37
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Jolanta Początko 2020-03-03 10:37:46
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-03-03 10:32:40
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-03-03 10:29:05
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Jolanta Początko 2020-03-03 10:19:20
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2020-03-03 10:12:07
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2020-03-03 10:08:45
Aktualności Weronika Bartyla 2020-03-03 09:58:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-03-03 09:19:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy Pl. Teatralnym 10-11 i przeprowadzeniu oględzin Marzena Kasprzak 2020-03-03 09:15:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-03-03 09:10:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVf" w Opolu Weronika Bartyla 2020-03-03 09:04:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-03-03 08:54:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-03-03 08:40:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-03-03 08:27:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-03-03 07:58:10
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2020-03-02 15:01:18
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2020-03-02 14:55:55
Planowanie Przestrzenne Anna Caputa 2020-03-02 14:37:40
Planowanie Przestrzenne Anna Caputa 2020-03-02 14:32:45
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Anna Caputa 2020-03-02 14:28:28
Obwiedzczenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVf" w Opolu Anna Caputa 2020-03-02 14:13:45
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowane Magdalena Brulewska 2020-03-02 13:10:29
Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Opola - 2020 r. Katarzyna Bil 2020-03-02 12:03:39
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-03-02 11:18:53
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-03-02 11:06:36
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-03-02 11:03:13
Rowerowe Opole – bezpieczne trasy rowerowe w Centrum” w zakresie: „Przebudowa ulicy Katowickiej w Opolu w celu dostosowania do ruchu pieszo-rowerowego Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-02 10:54:32
„Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: Przeniesienie istniejącego pylonu cenowego z nieruchomości przejętej  pod realizację inwestycji publicznej pn.: „ Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-03-02 09:46:43
Konkurs ofert z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Agnieszka Dudek 2020-02-28 14:33:22
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-02-28 13:19:09
PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym. Joanna Szurgut 2020-02-28 12:47:00
PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym. Joanna Szurgut 2020-02-28 12:38:47
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa osiedla domów jednorodzinnych wraz z drogami wewnętrznymi, siecią e Małgorzata Knap 2020-02-28 12:29:02
Rok 2019 Joanna Kaleta 2020-02-28 11:44:29
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie luster drogowych Teresa Muc 2020-02-28 10:19:03
Oczyszczanie miasta w zakresie: opróżnianie, najem i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2020 - 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-28 09:57:37
Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej – droga gminna nr 103 819 –  koncepcja Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-28 09:55:10
Konkurs ofert z zakresu z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego Agnieszka Dudek 2020-02-28 09:12:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-28 08:59:13
Konkurs ofert z zakresu z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego Agnieszka Dudek 2020-02-28 08:56:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-28 08:32:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-28 08:28:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-28 08:01:19
Konkurs z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Agnieszka Dudek 2020-02-27 17:23:30
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-02-27 16:16:55
Komisja Społeczna i Zdrowia Justyna Nagel 2020-02-27 16:12:15
Komisja Rewizyjna Justyna Nagel 2020-02-27 16:02:11
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2020-02-27 16:00:42
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2020-02-27 15:56:24
Komisja Edukacji i Kultury Teresa Muc 2020-02-27 15:51:53
Ogłoszenie o konkursie z dziedziny kultury fizycznej Beata Baraniewicz 2020-02-27 15:49:06
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie tablicy informacyjnej Teresa Muc 2020-02-27 14:54:38
XXIII sesja Rady Miasta - 27.02.2020 Aleksandra Lukosz 2020-02-27 14:54:27
Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie poprawienia funkcjonalności wyjazdu ze Stegu Areny od strony ul. Oleskiej Teresa Muc 2020-02-27 14:24:53
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie przejścia dla pieszych przy ul. Ozimskiej Teresa Muc 2020-02-27 14:21:39
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2020-02-27 13:43:01
Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2020-02-27 13:12:48
Dostawa, montaż mebli i wyposażenia pracowni gastronomicznych w ramach zadania pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Lokalizacja ul. Torowa 7, 45-073 Opole Jan bieniuszewicz 2020-02-27 13:11:53
Założenie i pielęgnacja kwietników zlokalizowanych na terenie miasta Opola, w ramach zakładania i utrzymywania terenów zieleni miejskiej Joanna Szurgut 2020-02-27 11:52:37
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-02-27 11:19:02
Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2017 roku Elżbieta Gabor 2020-02-27 09:02:38
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2020-02-26 15:46:43
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków, w związku z wymogiem zamieszczania ww. zawiadomień na stronach BIP Starostwa Powiatowego i Urz Marcin Lontkowski 2020-02-26 14:48:26
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Gaju Drzew Pamięci w Parku 800-lecia Teresa Muc 2020-02-26 14:35:13
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie balu Prezydenta, Adwokata i Lekarza Teresa Muc 2020-02-26 14:29:17
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-02-26 14:20:13
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-02-26 14:17:02
Zawiad. stron postępowania_zawieszenie postępowania o wydanie decyzji o środ. uwar. dla przeds. pn.: „Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy SELT Sp. z o.o. przy ul. Wschodniej w Opolu” Magdalena Wójciak 2020-02-26 13:07:47
Zawiad. stron postępowania_zawieszenie postępowania o wydanie decyzji o środ. uwar. dla przeds. pn.: „Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy SELT Sp. z o.o. przy ul. Wschodniej w Opolu” Magdalena Wójciak 2020-02-26 13:06:57
Zawiad. stron postępowania_zawieszenie postępowania o wydanie decyzji o środ. uwar. dla przeds. pn.: „Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy SELT Sp. z o.o. przy ul. Wschodniej w Opolu” Magdalena Wójciak 2020-02-26 13:05:21
Zawiad. stron postępowania_zawieszenie postępowania o wydanie decyzji o środ. uwar. dla przeds. pn.: „Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy SELT Sp. z o.o. przy ul. Wschodniej w Opolu” Magdalena Wójciak 2020-02-26 12:57:56
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za IV kwartał 2019 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-02-26 12:29:03
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Marta Kondziela 2020-02-26 12:04:59
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Marta Kondziela 2020-02-26 11:58:21
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 Małgorzata Maćków 2020-02-26 10:55:01
Zespół Szkół Mechanicznych Małgorzata Maćków 2020-02-26 10:42:50
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I Małgorzata Maćków 2020-02-26 10:37:41
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 Małgorzata Maćków 2020-02-26 10:28:38
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 Małgorzata Maćków 2020-02-26 10:24:26
Zespół Szkół Ekonomicznych Małgorzata Maćków 2020-02-26 10:20:15
Zespół Placówek Oświatowych Małgorzata Maćków 2020-02-26 10:16:30
Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica Małgorzata Maćków 2020-02-26 10:08:09
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Małgorzata Maćków 2020-02-26 10:00:39
Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2020-02-26 10:00:13
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2020-02-26 09:56:46
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2020-02-26 09:49:59
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Małgorzata Maćków 2020-02-26 09:27:47
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Małgorzata Maćków 2020-02-26 09:23:51
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Małgorzata Maćków 2020-02-26 09:02:23
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Małgorzata Maćków 2020-02-26 09:00:19
specjalista ds.płac Małgorzata Maćków 2020-02-26 08:58:48
specjalista ds.płac Małgorzata Maćków 2020-02-26 08:56:36
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców Patrycja Remisz 2020-02-25 15:13:02
Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Opola - 2020 r. Jan bieniuszewicz 2020-02-25 09:28:52
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Jolanta Początko 2020-02-25 09:06:27
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-02-25 09:04:59
PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym. Joanna Szurgut 2020-02-24 14:01:12
Dostawa, montaż, uruchomienie i przetestowanie sprzętu komputerowego do pracowni gastronomicznych i logistycznych w ramach zadania ... Agnieszka Galka 2020-02-24 12:38:01
Wykaz Nieruchomości Krzysztof Biliński 2020-02-24 12:17:30
Wydział Komunikacji Marcin Lontkowski 2020-02-24 11:35:22
Wydział Komunikacji Marcin Lontkowski 2020-02-24 11:12:20
Dostawa, montaż mebli i wyposażenia pracowni gastronomicznych w ramach zadania pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Lokalizacja ul. Torowa 7, 45-073 Opole Jan bieniuszewicz 2020-02-24 10:19:12
Wykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-24 10:18:50
Ścieżki rowerowe w centrum miasta” w zakresie „Przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w ciągu ul. Spychalskiego i ul. Katedralnej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-24 09:57:04
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-02-24 09:51:44
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-02-24 09:44:06
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Natalia Buczyńska 2020-02-24 09:43:00
2020 Natalia Buczyńska 2020-02-24 09:37:42
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-02-24 09:34:13
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-02-24 09:32:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-24 09:12:01
Dostawa energii elektrycznej (...) Katarzyna Bil 2020-02-21 13:36:31
Przebudowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej – Dzielnica Brzezie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-21 10:48:09
Aktualności Weronika Bartyla 2020-02-21 10:03:35
Aktualności Weronika Bartyla 2020-02-21 08:32:35
Aktualności Weronika Bartyla 2020-02-21 08:19:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-21 07:55:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-21 07:45:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-21 07:32:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-21 07:24:50
2020 Natalia Bugańska 2020-02-20 16:13:57
Konkurs z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami Grzegorz Śliwiński 2020-02-20 15:23:31
Wydział Spraw Obywateslkich Małgorzata Tarkowska 2020-02-20 14:20:27
Wydział Zarządzania Kryzysowego Małgorzata Tarkowska 2020-02-20 14:14:43
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie formularzu na stronie miasta Teresa Muc 2020-02-20 13:33:37
Obwieszczenie nr UAB.6733.62.2019.AD o wydaniu decyzji ULICP dot. budoy sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kolorowej Amadeusz Duchnik 2020-02-20 12:47:00
Dostawa energii elektrycznej (...) Katarzyna Bil 2020-02-20 12:37:04
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-02-20 12:35:16
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2020-02-20 11:55:58
Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie poprawy doświetlenia przy ul. Kościuszki Teresa Muc 2020-02-20 11:10:22
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie balu Prezydenta, Adwokata i Lekarza Teresa Muc 2020-02-20 10:47:42
2020 Piotr Królikowski 2020-02-20 00:25:54
2020 Paulina Warzecha 2020-02-19 16:36:04
Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie dopłat dla mieszkańców Opola - Czarnowąs na rzecz wymiany źródeł ogrzewania, po ew.wygaszeniu sieci ciepłowniczej Teresa Muc 2020-02-19 15:05:33
Dostawa, montaż, uruchomienie i przetestowanie sprzętu komputerowego do pracowni gastronomicznych i logistycznych w ramach zadania ... Joanna Szurgut 2020-02-19 15:04:03
Dostawa, montaż mebli i wyposażenia pracowni gastronomicznych w ramach zadania pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Lokalizacja ul. Torowa 7, 45-073 Opole Jan bieniuszewicz 2020-02-19 14:51:14
PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym. Joanna Szurgut 2020-02-19 14:34:05
XXII sesja Rady Miasta Opola - 30.01.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-19 14:14:00
Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2020-02-19 14:08:43
Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie udostępnienia ekspertyz dot. sieci ciepłowniczej w Opolu - Czarnowąsach Teresa Muc 2020-02-19 13:58:47
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Krapkowickiej Teresa Muc 2020-02-19 13:34:16
Interpelacja radnego Przemysłąwa Pospieszyńskiego w sprawie przejścia pomiędzy ul. 1go Maja i Armii Krajowej Teresa Muc 2020-02-19 13:00:05
Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu Kamilla Wieczorek 2020-02-19 11:56:06
Wykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-19 09:51:34
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-02-19 09:08:01
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wyników konkursu na dotację jednoroczną w 2020 r. dla klubów sportowych Teresa Muc 2020-02-19 08:49:12
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-02-19 08:49:09
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2020-02-18 14:31:00
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie balu Prezydenta, Adwokata i Lekarza Teresa Muc 2020-02-18 13:47:52
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-02-18 13:41:54
V sesja Rady Miasta Opola - 31.01.2019 Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-18 12:54:52
VI sesja Rady Miasta Opola - 28.02.2019 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-18 12:39:02
VI sesja Rady Miasta Opola - 28.02.2019 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-18 12:27:26
VI sesja Rady Miasta Opola - 28.02.2019 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-18 12:23:07
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-02-18 12:20:19
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji PGN Marcin Węgrzyn 2020-02-18 12:11:08
Obwieszczenie o wszczęciu postęp. administr. w sprawie ustalenia odszkodowania za przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Opole nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (działka nr 543 o powierzchni Marcin Lontkowski 2020-02-18 11:55:26
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postęp. adm. w sprawie ustalenia odszkodowania za przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Opole nieruchomości - działka nr 543 obręb Wróblin (nieuregulo Adam Kordek 2020-02-18 11:15:38
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postęp. adm. w sprawie ustalenia odszkodowania za przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Opole - działka 543 o. Wróblin (nieuregulowany stan prawny) Adam Kordek 2020-02-18 11:15:12
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postęp. adm. w sprawie ustalenia odszkodowania za przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Opole - działka 543 o. Wróblin (nieuregulowany stan prawny) Adam Kordek 2020-02-18 11:14:04
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Opole nieruchomość o nieuregulowanym stanie p Adam Kordek 2020-02-18 11:13:34
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Opole nieruchomość o nieuregulowanym stanie p Adam Kordek 2020-02-18 11:06:25
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-02-18 10:49:44
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2020-02-18 09:55:03
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2020-02-18 09:29:13
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-02-18 08:56:22
Dotacja wieloletnia 2020-2021 Beata Baraniewicz 2020-02-18 08:54:30
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców Patrycja Remisz 2020-02-18 08:46:03
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-02-17 14:32:03
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze zamiany Patrycja Remisz 2020-02-17 14:21:55
Interpelacja radnej Barbary Kamińskie w sprawie upamietnienia płk. poż. Zdzisława Filingera nazwą ulicy, ronda, bądź placu Teresa Muc 2020-02-17 14:21:29
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-02-17 14:18:31
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-17 13:49:36
Dostawa, montaż mebli i wyposażenia pracowni gastronomicznych w ramach zadania pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Lokalizacja ul. Torowa 7, 45-073 Opole Jan bieniuszewicz 2020-02-17 13:18:53
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2020-02-17 13:15:42
Dostawa, montaż mebli i wyposażenia pracowni gastronomicznych w ramach zadania pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Lokalizacja ul. Torowa 7, 45-073 Opole Jan bieniuszewicz 2020-02-17 13:14:29
REKRUTACJE 2020 Joanna Parobecka 2020-02-17 13:06:05
Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-17 13:03:15
Interpelacja radnej Barbary Kamińskie w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Ks. Opolskich oraz ul. Katedralnej Teresa Muc 2020-02-17 12:43:30
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie chodnika w Świerklach Teresa Muc 2020-02-17 12:40:49
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie wiaty rowerowej przy dworcu PKP Teresa Muc 2020-02-17 12:37:35
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie odbioru odpadów komunalnych Teresa Muc 2020-02-17 12:35:03
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-02-17 12:25:11
Obwieszczenie, w przedmiocie umorzenia postepowania w sprawie wydania decyzji o ULCP dla budowy bezobslugowej stacji bazowej transmisji danych przy ul. Energetyków Joanna Jakubów 2020-02-17 11:52:10
Obwieszczenie, w przedmiocie umorzenia postepowania w sprawie wydania decyzji o ULCP dla budowy bezobslugowej stacji bazowej transmisji danych przy ul. Energetyków Joanna Jakubów 2020-02-17 11:51:34
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-17 11:47:00
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-17 11:29:47
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-17 10:58:45
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Justyna Nagel 2020-02-17 10:49:17
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-02-17 10:20:36
2020 Paulina Warzecha 2020-02-17 10:19:55
Komisja Edukacji i Kultury Justyna Nagel 2020-02-17 10:03:03
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-02-17 10:01:46
Wydział Zarządzania Kryzysowego Małgorzata Tarkowska 2020-02-17 09:18:42
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-02-17 08:57:43
Rowerowe Opole – bezpieczne trasy rowerowe w Centrum” w zakresie: „Przebudowa ulicy Katowickiej w Opolu w celu dostosowania do ruchu pieszo-rowerowego Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-17 07:58:57
„Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: Przeniesienie istniejącego pylonu cenowego z nieruchomości przejętej  pod realizację inwestycji publicznej pn.: „ Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-17 07:57:09
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-02-15 20:11:32
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-02-15 19:58:22
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-02-14 19:08:49
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-02-14 14:58:56
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców Patrycja Remisz 2020-02-14 14:56:36
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-02-14 14:52:22
Konkurs na opracowanie projektu rzeźbiarsko-architektonicznego pomnika Władysława II księcia opolskiego w Opolu Katarzyna Bil 2020-02-14 14:25:42
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-02-14 14:15:23
Ścieżki rowerowe w centrum miasta” w zakresie „Przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w ciągu ul. Spychalskiego i ul. Katedralnej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-14 13:29:21
Wykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-14 13:22:39
Przebudowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej – Dzielnica Brzezie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-14 13:21:32
Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu - Czarnowąsach” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-14 13:19:30
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2020 Beata Baraniewicz 2020-02-14 12:34:07
2020 Natalia Bugańska 2020-02-14 11:57:04
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-14 11:39:59
Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu Kamilla Wieczorek 2020-02-14 11:38:46
Obwieszczenie nr UAB.6730.410.2019.PL o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy w rejonie ul. 1 Maja / R. Dmowskiego dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Paweł Lesiak 2020-02-14 11:35:54
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-14 11:13:26
Dostawa energii elektrycznej (...) Katarzyna Bil 2020-02-14 11:13:16
Konkurs ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Budżet Obywatelski 2020 - Parada Orkiestr Dętych Agnieszka Nowacka 2020-02-14 09:54:01
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-14 09:42:35
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-02-14 09:09:43
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-02-14 08:54:01
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-13 16:38:57
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-13 15:00:44
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Tomasz Bajor 2020-02-13 14:09:17
Konkurs ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Budżet Obywatelski 2020 - Parada Orkiestr Dętych Agnieszka Nowacka 2020-02-13 14:04:55
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Tomasz Bajor 2020-02-13 14:04:07
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Tomasz Bajor 2020-02-13 14:00:16
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-13 13:48:36
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-13 13:13:31
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-13 12:33:38
PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien raz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym. Joanna Szurgut 2020-02-13 11:42:55
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-02-13 11:41:15
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-02-13 11:38:33
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-02-13 11:00:55
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-02-13 10:58:32
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-02-13 10:52:14
Zespół Szkół Specjalnych Małgorzata Maćków 2020-02-13 10:04:39
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-02-12 15:42:35
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-02-12 15:36:06
Dostawa energii elektrycznej (...) Katarzyna Bil 2020-02-12 15:14:12
2020 Natalia Bugańska 2020-02-12 15:01:10
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-02-12 14:20:07
Protokół nr 16/2019 Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z posiedzenia w dniu 23 stycznia 2020 r. Jadwiga Kost 2020-02-12 12:34:38
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-02-12 10:30:17
Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Tomasz Bajor 2020-02-11 15:12:50
Druk magazynu miejskiego "Opole i kropka". Joanna Szurgut 2020-02-11 13:03:38
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Agnieszka Galka 2020-02-11 13:02:47
Oczyszczanie miasta w zakresie: opróżnianie, najem i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2020 - 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-11 10:44:57
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-02-11 09:28:27
Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu Kamilla Wieczorek 2020-02-10 14:59:51
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-02-10 10:56:58
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-02-10 10:40:53
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-02-10 10:29:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-10 10:13:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-10 10:07:39
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-02-10 09:05:16
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-02-10 09:01:42
Rok 2019 Joanna Kaleta 2020-02-10 08:58:03
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-02-10 08:55:29
2020 Natalia Buczyńska 2020-02-10 08:45:29
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-02-10 08:22:07
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-02-10 08:14:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-10 08:08:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-10 08:02:24
2020 Piotr Królikowski 2020-02-09 18:57:50
2020 Piotr Królikowski 2020-02-08 11:46:08
2020 Natalia Buczyńska 2020-02-07 14:44:03
2020 Natalia Buczyńska 2020-02-07 14:33:18
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie chodników antysmogowych Teresa Muc 2020-02-07 13:47:34
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Centrum Przesiadkowego Opole Główne Teresa Muc 2020-02-07 13:44:29
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-02-07 13:31:23
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-02-07 13:29:50
Informacja o zarządzeniu NR OR.I.0050.64.2020r. Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały R Monika Laxy 2020-02-07 13:12:54
Informacja o zarządzeniu NR OR.I.0050.64.2020r. Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały R Monika Laxy 2020-02-07 13:12:13
Informacja o zarządzeniu NR OR.I.0050.64.2020r. Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały R Monika Laxy 2020-02-07 13:08:07
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2020-02-07 12:11:12
Dostawa energii elektrycznej (...) Katarzyna Bil 2020-02-07 11:59:14
Zapytanie radngo Tomasza Kaliszana w sprawie mieszkań socjalnych/komunalnych Teresa Muc 2020-02-07 11:55:36
Zapytanie radngo Tomasza Kaliszana w sprawie mieszkań socjalnych/komunalnych Teresa Muc 2020-02-07 11:46:25
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-02-06 13:50:58
2019 Jadwiga Kost 2020-02-06 13:33:47
cieżki rowerowe w centrum miasta” w zakresie „Przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w ciągu ul. Spychalskiego i ul. Katedralnej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-06 13:25:10
udowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej – Dzielnica Brzezie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-06 13:24:49
Kluby Radnych Beata Katra 2020-02-06 13:24:08
Rada Miasta Beata Katra 2020-02-06 13:20:29
Rok 2019 Joanna Kaleta 2020-02-06 12:04:57
Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-06 11:08:53
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2020 Beata Baraniewicz 2020-02-06 09:34:10
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-02-06 09:17:44
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie parkingu przy przychodni Teresa Muc 2020-02-06 09:07:56
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIECZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2.GARAŻY POŁOZONYCH W OPOLU Katarzyna Piasecka 2020-02-06 08:15:19
Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Małgorzata Maćków 2020-02-05 14:09:43
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Małgorzata Maćków 2020-02-05 14:05:19
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Małgorzata Maćków 2020-02-05 14:00:35
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi Małgorzata Maćków 2020-02-05 13:44:56
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Małgorzata Maćków 2020-02-05 13:11:51
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Małgorzata Maćków 2020-02-05 13:04:24
Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Małgorzata Maćków 2020-02-05 12:56:04
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-02-05 12:41:33
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-02-05 12:40:17
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Korneckiego 134-136-138 Mariusz Dużyński 2020-02-05 12:17:16
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-02-05 11:19:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-05 09:37:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-05 08:55:02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ULICP dla inwestycji -zabudowa usługowa - nadbudowa, przebudowa obiektów szpitalnych przy ulicy Katowickiej 66a w Opolu Adrianna Antoniak 2020-02-05 08:51:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ULICP dla inwestycji -zabudowa usługowa - nadbudowa o kondygnację budynku przychodni przyjęć pierwszorazowych z przebudową i dobudową klatek schodowych oraz dźwigu s Adrianna Antoniak 2020-02-05 08:49:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-05 08:34:45
Konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Jadwiga Kost 2020-02-04 15:21:05
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Orzechowej Teresa Muc 2020-02-04 15:13:35
Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie tablic z nazwami dzielnic Teresa Muc 2020-02-04 15:10:18
Konkurs na promocję Opola w 2019 roku - II edycja Jadwiga Kost 2020-02-04 15:01:52
Konkurs na promocję Opola w 2019 roku Jadwiga Kost 2020-02-04 15:00:18
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-02-04 14:39:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-04 14:21:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-02-04 14:19:46
Dostawa energii elektrycznej (...) Katarzyna Bil 2020-02-04 13:06:26
Druk magazynu miejskiego "Opole i kropka". Joanna Szurgut 2020-02-04 12:57:38
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 Małgorzata Maćków 2020-02-04 11:46:04
w sprawie wprowadzenia Procedury monitorowania „Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020”. Natalia Buczyńska 2020-02-04 11:40:00
Miejski Ośrodek Pmocy Rodzinie w Opolu Marcin Lontkowski 2020-02-04 11:25:43
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 Małgorzata Maćków 2020-02-04 11:17:46
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II Małgorzata Maćków 2020-02-04 11:14:55
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI Małgorzata Maćków 2020-02-04 11:11:27
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi Małgorzata Maćków 2020-02-04 11:08:13
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 Małgorzata Maćków 2020-02-04 11:04:56
Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu Kamilla Wieczorek 2020-02-04 11:04:47
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 Małgorzata Maćków 2020-02-04 11:00:34
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Małgorzata Maćków 2020-02-04 10:57:45
Przedszkole Publiczne nr 55 Małgorzata Maćków 2020-02-04 10:47:59
Zespół Placówek Oświatowych Małgorzata Maćków 2020-02-04 10:43:55
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II Małgorzata Maćków 2020-02-04 10:35:35
Zespół Szkół Mechanicznych Małgorzata Maćków 2020-02-04 10:32:04
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2020-02-04 10:29:25
Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Małgorzata Maćków 2020-02-04 10:25:08
Zespół Placówek Oświatowych Małgorzata Maćków 2020-02-04 10:18:51
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Małgorzata Maćków 2020-02-04 10:15:47
Wykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-04 09:44:57
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-02-04 09:30:21
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-02-03 14:21:06
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-02-03 14:18:20
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-02-03 12:54:06
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-02-03 12:51:45
Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-02-03 12:35:31
Konkurs ofert na realizację w 2020 roku Programu zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. "Biały ząbek" Justyna Hyziak 2020-02-03 12:32:17
Konkurs ofert na realizację w 2020 roku Programu profilaktyczno-edukacyjnego pn. "Badaj swoje piersi" Justyna Hyziak 2020-02-03 11:31:37
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2020-01-31 15:01:00
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2020-01-31 14:59:23
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2020-01-31 13:54:16
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-31 12:25:55
XXII sesja Rady Miasta Opola - 30.01.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-31 12:16:44
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-31 12:02:45
Aktualności Weronika Bartyla 2020-01-31 09:00:44
Wykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-01-31 08:15:55
Dostawa energii elektrycznej (...) Katarzyna Bil 2020-01-30 16:06:07
Opinia RIO - kwota długu na lata 2020-2040 Maria Dutkiewicz 2020-01-30 11:58:16
Opinia RIO - deficyt Maria Dutkiewicz 2020-01-30 11:38:00
Dostawa energii elektrycznej (...) Katarzyna Bil 2020-01-30 10:42:23
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie Wyspy Bolko Teresa Muc 2020-01-30 08:55:52
Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie poprawienia funkcjonalności wyjazdu ze Stegu Areny od strony ul. Oleskiej Teresa Muc 2020-01-30 08:52:36
Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie poprawienia funkcjonalności wyjazdu ze Stegu Areny od strony ul. Oleskiej Teresa Muc 2020-01-30 08:49:45
Odbiór odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych Katarzyna Bil 2020-01-29 15:30:54
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-01-29 14:23:58
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-01-29 14:18:53
Oczyszczanie miasta w zakresie: opróżnianie, najem i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2020 - 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-01-29 13:58:52
Druk magazynu miejskiego "Opole i kropka". Joanna Szurgut 2020-01-29 12:35:01
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2020 Beata Baraniewicz 2020-01-29 12:17:23
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-01-29 11:41:31
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-01-29 11:35:41
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-01-29 11:31:08
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-01-29 11:11:17
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2020-01-29 09:48:18
Oczyszczanie miasta w zakresie: opróżnianie, najem i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2020 - 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-01-29 08:52:34
Wyniki konkursu Agnieszka Nowacka 2020-01-29 08:38:49
2020 Piotr Pogoda 2020-01-29 01:01:38
2020 Natalia Bugańska 2020-01-28 14:46:32
Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach nawierzchni chodników przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-01-28 13:29:42
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-01-28 12:49:01
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-01-28 12:42:16
Komisja Społeczna i Zdrowia Beata Katra 2020-01-28 09:40:03
Komisja Rewizyjna Beata Katra 2020-01-28 09:31:06
Dostawa energii elektrycznej (...) Katarzyna Bil 2020-01-27 13:36:46
Dostawa energii elektrycznej (...) Katarzyna Bil 2020-01-27 13:32:45
Dostawa energii elektrycznej (...) Katarzyna Bil 2020-01-27 13:30:08
Dostawa energii elektrycznej (...) Katarzyna Bil 2020-01-27 13:22:00
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie placu pomiędzy ul. Konsularną a Odrowążów Teresa Muc 2020-01-27 12:54:53
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie płyt chodnikowych u zbiegu ul. Odrowążów i Pasiecznej Teresa Muc 2020-01-27 12:47:19
Oczyszczanie miasta w zakresie: opróżnianie, najem i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2020 - 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-01-27 08:07:16
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-01-24 14:19:15
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola Magdalena Buksa-Mendel 2020-01-24 13:03:25
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola Magdalena Buksa-Mendel 2020-01-24 13:01:25
Budżet miasta Opola na 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-01-24 12:50:27
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-24 12:10:26
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-24 08:49:52
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-24 08:44:04
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-23 16:46:01
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-01-23 16:18:29
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-23 15:51:20
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-23 15:28:36
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-23 15:23:51
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-23 14:50:07
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-23 14:36:01
2020 Piotr Pogoda 2020-01-23 14:33:54
Projekty uchwał Beata Katra 2020-01-23 14:33:53
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-23 14:30:17
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-23 14:24:15
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-23 14:17:13
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-23 14:04:07
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-23 13:50:39
Projekty uchwał Beata Katra 2020-01-23 13:44:25
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-23 13:16:12
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-23 13:11:12
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Małgorzata Maćków 2020-01-23 13:09:14
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Małgorzata Maćków 2020-01-23 12:52:36
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-23 12:44:38
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-23 12:37:45
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej - Park 800-lecia Kamilla Wieczorek 2020-01-23 12:23:47
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-01-23 12:15:43
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-01-23 12:14:03
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-23 11:38:26
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-23 11:34:09
Rok 2019 Joanna Kaleta 2020-01-23 11:17:10
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-23 11:07:17
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-23 10:44:50
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-01-23 10:43:08
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-23 09:54:33
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2020-01-23 08:36:28
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2020-01-23 08:32:44
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-22 15:22:29
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-22 15:19:06
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-22 15:10:54
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-22 15:04:40
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-22 14:49:54
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-22 14:46:44
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-22 14:32:23
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-22 14:29:13
Komisja Sportu i Turystyki Beata Kowalczyk 2020-01-22 14:26:55
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-22 13:58:21
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-22 13:53:17
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-22 13:28:34
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-22 13:26:04
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-22 13:13:01
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-22 12:30:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji WZ nr UAB.6730.374.2019.AA z dnia 22.01.20r - budowa parkingu na 65 stanowisk postojowych oraz dróg wewnętrznych dojazdowych do parkingów przy ul. Robotniczej - Katowic Alicja Wieliczko 2020-01-22 12:15:49
Obwieszczenie o wydaniu decyzji WZ nr UAB.6730.374.2019.AA z dnia 22.01.20r - budowa parkingu na 65 stanowisk postojowych oraz dróg wewnętrznych dojazdowych do parkingów przy ul. Robotniczej - Katowic Alicja Wieliczko 2020-01-22 12:15:32
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-22 11:51:32
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-22 11:20:19
Komisja Społeczna i Zdrowia Beata Kowalczyk 2020-01-22 11:13:38
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-22 11:04:59
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-22 10:35:57
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa wyznaczonej do najmu Adam Kordek 2020-01-22 10:30:55
Komisja Edukacji i Kultury Beata Kowalczyk 2020-01-22 10:30:29
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-22 10:15:50
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-22 10:11:17
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-22 10:04:21
Komisja Infrastruktury Beata Kowalczyk 2020-01-22 09:51:51
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Beata Kowalczyk 2020-01-22 09:41:11
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-22 09:32:23
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-22 09:27:13
Komisja Infrastruktury Beata Kowalczyk 2020-01-22 08:16:21
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 15:22:12
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 15:13:50
Komisja Infrastruktury Beata Kowalczyk 2020-01-21 15:12:09
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie segregacji śmieci Teresa Muc 2020-01-21 14:45:40
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 14:40:20
Interpelacja radnego Piotra Mielca w sprawie czystego powietrza w Opolu - przyłączenie budynków i lokali do sieci ECO Teresa Muc 2020-01-21 14:39:04
Komisja Budżetowa Beata Kowalczyk 2020-01-21 14:36:54
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 14:27:55
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-21 14:18:05
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-21 14:14:55
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 14:09:41
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 13:59:00
Komisja Rewizyjna Beata Kowalczyk 2020-01-21 13:50:11
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-21 13:48:52
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-21 12:44:42
Komisja Rewizyjna Beata Kowalczyk 2020-01-21 12:43:02
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 12:27:47
Ramowy plan sesji Rady Miasta Opola na 2019 rok Teresa Muc 2020-01-21 12:05:40
Komisja Sportu i Turystyki Beata Kowalczyk 2020-01-21 11:43:49
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-21 11:24:23
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 11:08:44
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 11:04:39
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 11:01:58
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Beata Kowalczyk 2020-01-21 10:56:58
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 10:25:29
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-21 10:18:44
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 10:18:34
Komisja Rewizyjna Beata Kowalczyk 2020-01-21 10:13:39
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 10:11:00
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2020-01-21 09:58:00
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2020-01-21 09:52:27
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2020-01-21 09:49:19
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2020-01-21 09:45:16
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2020-01-21 09:42:02
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 09:32:58
Projekty uchwał Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-21 09:30:11
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Jolanta Początko 2020-01-21 09:17:36
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 09:14:58
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 08:46:52
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 08:18:45
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-01-21 08:10:16
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2020-01-20 21:25:52
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2020-01-20 21:22:43
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2020-01-20 21:19:57
Korekta nr 1 RPK na 2020 r. Paweł Sadło 2020-01-20 15:19:46
Sesje Rady Miasta Opola VIII kadencji (2018-2023) Beata Kowalczyk 2020-01-20 14:25:39
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-01-20 13:29:23
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2020-01-20 12:00:36
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2020-01-20 11:57:46
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2020-01-20 11:55:45
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2020-01-20 11:53:20
2020 Natalia Bugańska 2020-01-20 07:41:45
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-01-17 10:14:55
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-01-17 09:19:08
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-01-17 08:47:15
Informacja Prezydenta Miasta Opola o wdrożeniu na terenie miasta Opola układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Aleksandra Sułkowska 2020-01-17 08:09:03
Informacja Prezydenta Miasta Opola o wdrożeniu na terenie miasta Opola układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Aleksandra Sułkowska 2020-01-17 08:07:15
Zakup pojazdu użytkowego o napędzie 100% elektrycznym, na potrzeby Urzędu Miasta Opola Kamilla Wieczorek 2020-01-16 16:48:44
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-01-16 16:32:38
Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta Opola Agnieszka Galka 2020-01-16 16:06:52
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I Małgorzata Maćków 2020-01-16 15:00:57
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 Małgorzata Maćków 2020-01-16 14:17:18
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I Małgorzata Maćków 2020-01-16 14:12:52
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Małgorzata Maćków 2020-01-16 14:07:41
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 Małgorzata Maćków 2020-01-16 14:04:23
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-01-16 13:26:20
120.1 Marcin Lontkowski 2020-01-16 13:20:02
0050 Marcin Lontkowski 2020-01-16 13:18:18
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-01-16 12:07:32
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-01-16 12:06:03
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-01-16 12:04:40
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-01-16 12:03:13
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-01-16 12:01:50
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-01-16 11:57:55
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-01-16 08:54:54
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-01-16 08:50:50
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-01-16 08:45:56
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-01-16 07:42:24
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-01-15 13:05:16
XXI sesja Rady Miasta Opola - 30.12.2019 r. Aleksandra Lukosz 2020-01-14 13:43:39
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie remontu parkingu przy ul. Zwycięstwa w Opolu Teresa Muc 2020-01-14 12:34:27
XX sesja Rady Miasta Opola - 17.12.2019 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-01-14 11:45:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-01-14 11:24:53
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie punktu wymiany książek Teresa Muc 2020-01-14 10:31:05
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-01-13 15:17:08
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Małgorzata Maćków 2020-01-13 11:47:44
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-01-13 11:13:32
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-01-13 11:01:41
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 Małgorzata Maćków 2020-01-13 11:00:30
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2020-01-13 09:35:44
Rok 2019 Joanna Kaleta 2020-01-13 08:55:02
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie przejścia dla pieszych przy ul. Piastowskiej Teresa Muc 2020-01-13 08:52:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2020-01-13 08:33:13
Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta Opola Agnieszka Galka 2020-01-10 12:26:57
Podatek leśny 2020 Piotr Peer 2020-01-10 12:02:40
Obwieszczenie nr UAB.6740.1277.2019.KM o wydaniu decyzji nr 1/20 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na: rozbudowie drogi powiatowej nr 2001 O ul. Leonida Teligi i drogi gminne Urszula Wichłacz 2020-01-10 10:04:29
Podatek leśny 2020 Piotr Peer 2020-01-09 15:37:33
Podatek rolny 2020 Piotr Peer 2020-01-09 15:34:47
Podatek od nieruchomości 2020 Piotr Peer 2020-01-09 15:31:50
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Beata Śliwińska 2020-01-09 14:22:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-01-09 14:19:52
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Beata Śliwińska 2020-01-09 14:14:01
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-01-09 13:56:56
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-01-09 13:33:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVf" w Opolu Weronika Bartyla 2020-01-09 12:28:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Weronika Bartyla 2020-01-09 12:22:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-01-09 12:12:25
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2020-01-09 10:54:28
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 Małgorzata Maćków 2020-01-09 10:25:58
2020 Natalia Bugańska 2020-01-09 07:49:48
WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2017 r. Marcin Lontkowski 2020-01-08 14:22:10
AKTUALNE OGŁOSZENIA 2017r. Marcin Lontkowski 2020-01-08 14:14:12
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie przystanku przy ul. Katowickiej Teresa Muc 2020-01-08 13:15:28
WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r. Marcin Lontkowski 2020-01-08 13:01:03
AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2018 Marcin Lontkowski 2020-01-08 12:59:24
AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2020 Marcin Lontkowski 2020-01-08 12:56:13
XXI sesja Rady Miasta Opola - 30.12.2019 r. Aleksandra Lukosz 2020-01-08 12:37:12
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej - Park 800-lecia Kamilla Wieczorek 2020-01-08 12:00:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Weronika Bartyla 2020-01-08 11:46:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Weronika Bartyla 2020-01-08 11:43:51
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2020-01-08 11:23:33
Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach nawierzchni chodników przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-01-08 09:47:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-01-07 14:30:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-01-07 14:28:13
Aktualności Weronika Bartyla 2020-01-07 14:25:28
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-01-07 14:17:31
Odbiór odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych Katarzyna Bil 2020-01-07 12:39:13
Interpelacja radnego Piotra Mielca w sprawie czystego powietrza w Opolu - przyłączenie budynków i lokali do sieci ECO Teresa Muc 2020-01-07 12:12:20
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2020-01-07 12:00:46
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-01-07 10:44:05
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ograniczenia prędkości na ul. Niemodlińskiej w Żerkowicach Teresa Muc 2020-01-07 08:53:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-01-07 08:46:40
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie wynagrodzeń w żłobkach Teresa Muc