logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie oceny parterów kamienic w Śródmieściu przez Plastyka Miejskiego oraz architekta miejskiego Teresa Muc 2021-05-14 14:19:18
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2021-05-14 13:16:50
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-05-14 12:59:44
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2021-05-14 12:51:37
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2021-05-14 12:46:28
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Katarzyna Flis-Baranek 2021-05-14 12:33:27
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2021-05-14 12:27:10
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-14 12:26:42
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Katarzyna Flis-Baranek 2021-05-14 11:48:39
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2021-05-14 11:33:43
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie zieleni miejskiej Teresa Muc 2021-05-14 10:44:41
ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE / PRZETWARZANIE ODPADÓW Marcin Lontkowski 2021-05-14 10:42:22
Rozbudowa sieci wodociągowej przy ulicy Migdałowej Anna Caputa 2021-05-14 09:22:30
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-05-13 19:37:31
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-05-13 14:24:39
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-05-13 14:21:36
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w bezprzetargowe nieodpłatne użyczenie Patrycja Remisz 2021-05-13 14:18:44
Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Sylwia Orlik 2021-05-13 12:43:04
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-05-13 12:17:46
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-05-13 12:12:35
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Małgorzata Maćków 2021-05-13 12:00:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-13 11:54:47
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Małgorzata Maćków 2021-05-13 11:36:20
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-05-13 10:09:47
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II Małgorzata Maćków 2021-05-13 08:35:15
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-05-12 16:17:24
XL sesja Rady Miasta Opola - 27.05.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-05-12 15:20:11
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2021 Beata Baraniewicz 2021-05-12 14:07:22
XXXL sesja Rady Miasta Opola - 27.05.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-05-12 13:08:00
Wydział Prawny Agnieszka Skwarczyńska 2021-05-12 11:17:55
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-05-12 11:06:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-12 09:34:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-12 09:25:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-12 09:15:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-12 09:09:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-12 08:56:40
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2021-05-12 07:57:20
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2021-05-12 06:59:36
Zespół Szkół Specjalnych; Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących; Zespół Szkół Mechanicznych Sylwia Orlik 2021-05-12 06:53:19
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33; Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi; Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX Sylwia Orlik 2021-05-12 06:49:16
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-05-11 15:44:54
Jak zgłosić zgromadzenie Jolanta Zaprzał 2021-05-11 12:34:43
2021 Natalia Bugańska 2021-05-10 17:26:11
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-05-10 12:47:55
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-10 10:23:04
Turystyka i krajoznawstwo 2021 Agnieszka Nowacka 2021-05-07 14:03:23
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2021-05-07 13:48:17
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2021-05-07 13:45:29
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-05-07 13:44:32
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2021-05-07 13:40:59
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-05-07 13:39:47
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2021-05-07 13:31:39
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-05-07 13:26:45
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2021-05-07 13:24:46
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-05-07 13:24:38
Rekrutacja na Rachmistrzów posługujących się polskim językiem migowym - uzupełniająca Joanna Szechowicz 2021-05-07 13:18:57
2020 rok Jadwiga Kost 2021-05-07 12:34:19
2020 rok Jadwiga Kost 2021-05-07 11:56:13
Informacja o wszczeciu postepowania nr GL.ZUZ.3.4211.3-25.2021.KS w sprawie przejęcia przez nastepcę prawnego praw i obowiązków wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego Informacja Dyrektora Zarządu Zl Piotr Makarowski 2021-05-07 11:38:28
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-05-07 11:35:59
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie montażu lustra drogowego Teresa Muc 2021-05-07 11:30:45
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-05-07 11:28:47
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-05-07 11:21:05
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-05-07 11:11:47
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie podnajmu w obiektach sportowych Teresa Muc 2021-05-07 10:55:04
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-07 10:53:48
Informacja o wszczeciu postepowania nr GL.ZUZ.3.4211.3-18.2021.KS w sprawie przejęcia przez nastepcę prawnego praw i obowiązków wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego Piotr Makarowski 2021-05-07 10:36:57
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 103815 O od km 0+018,30 do km 0+058,80 dla za Urszula Wichłacz 2021-05-07 10:27:44
Informacja o wszczeciu postepowania nr GL.ZUZ.3.4211.3-14.2021.KS w sprawie przejęcia przez nastepcę prawnego praw i obowiązków wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego Piotr Makarowski 2021-05-07 09:49:44
Informacja o wszczeciu postepowania nr GL.ZUZ.3.4211.3-13.2021.KS w sprawie przejęcia przez nastepcę prawnego praw i obowiązków wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego Piotr Makarowski 2021-05-07 09:38:26
zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wyd. dec. środ. dla przeds. Podwyższenie rzędnych składowiska odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 Magdalena Kucab 2021-05-07 09:12:18
zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wyd. dec. środ. dla przeds. Podwyższenie rzędnych składowiska odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 Magdalena Kucab 2021-05-07 09:10:10
Informacja o wszczeciu postepowania nr GL.ZUZ.3.4211.3-2.2021.KS w sprawie przejęcia przez nastepcę prawnego praw i obowiązków wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego Piotr Makarowski 2021-05-07 08:20:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-07 08:07:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-07 07:53:50
Obowiązek informacyjny Magdalena Mazurek 2021-05-06 13:28:41
2021 Piotr Pogoda 2021-05-06 08:49:03
Obwieszenie o wydaniu postanowienia nr UAB.6733.10.2020.AD dotyczące decyzj o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Amadeusz Duchnik 2021-05-05 14:16:36
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Małgorzata Tarkowska 2021-05-05 13:49:30
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-05 13:17:38
Skład Rady Miasta Aleksandra Lukosz 2021-05-05 11:26:37
Komisje Rady Miasta Aleksandra Lukosz 2021-05-05 11:19:36
Skład Rady Miasta Aleksandra Lukosz 2021-05-05 11:16:05
Wydział Prawny Agnieszka Skwarczyńska 2021-05-05 10:42:22
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie budowy drogi Beata Śliwińska 2021-05-05 09:31:47
Komisja Społeczna i Zdrowia Beata Śliwińska 2021-05-05 08:40:17
2021 Artur Szatyński 2021-05-04 21:29:38
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-05-04 18:19:09
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-05-04 18:10:18
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-05-04 17:31:55
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-05-04 16:14:32
Pozostałe Jednostki Grzegorz Filipkowski 2021-05-04 15:21:44
Żłobki Grzegorz Filipkowski 2021-05-04 15:09:10
Komisja Rewizyjna Beata Śliwińska 2021-05-04 13:37:45
Jak zgłosić zgromadzenie Jolanta Zaprzał 2021-05-04 13:14:06
Sprawozdania za I kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-05-04 12:23:35
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-05-04 11:39:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-05-04 10:57:08
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-05-04 10:46:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-05-04 10:28:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2021-05-04 10:13:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Weronika Bartyla 2021-05-04 10:08:38
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-04 09:50:21
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2021-04-30 14:29:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 13:14:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 13:09:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 13:04:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 12:55:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 12:51:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 12:47:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 12:43:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 12:39:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 12:12:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 12:05:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 11:58:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 11:55:24
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 11:49:26
Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. Maria Dutkiewicz 2021-04-30 11:39:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 11:38:27
Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. Maria Dutkiewicz 2021-04-30 11:34:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 11:23:32
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2021-04-30 11:16:10
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-04-30 11:13:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 11:10:16
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2021-04-30 11:07:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 11:06:38
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-04-30 11:03:34
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2021-04-30 11:01:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 10:41:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 10:31:59
Lokalne standardy urbanistyczne Weronika Bartyla 2021-04-30 10:00:54
Aktualności Weronika Bartyla 2021-04-30 08:14:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 08:07:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 08:01:16
Decyzja Prezydenta Miasta Opola nr BNSP.6833.31.2020.ELŚ (dot. ustalenia odszkodowania za działkę nr 86/69 am 37 Szczepanowice przejętą pod drogę publiczną) Adam Kordek 2021-04-30 07:56:56
Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie koncepcji zagospodarowania ulicy Gutenberga i Ślicznej Teresa Muc 2021-04-30 07:56:08
Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie koncepcji zagospodarowania ulicy Gutenberga i Ślicznej Teresa Muc 2021-04-30 07:52:36
2021 Artur Szatyński 2021-04-29 20:27:23
Miejskie Centrum Świadczeń Grzegorz Filipkowski 2021-04-29 15:37:58
XXXIX sesja Rady Miasta Opola - 29.04.2021 r. Elżbieta Pawlicka 2021-04-29 15:26:14
XXXIX sesja Rady Miasta Opola - 29.04.2021 r. Elżbieta Pawlicka 2021-04-29 15:00:01
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-04-29 14:59:00
Sprawozdania za IV kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2021-04-29 14:57:48
Powiatowy Urząd Pracy Grzegorz Filipkowski 2021-04-29 14:52:27
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji ULICP dla inwestycji: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr OPO1523C wraz z kablową linią zasilającą i kanalizacyjną ul. Kre Amadeusz Duchnik 2021-04-29 14:16:48
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji ULICP dla inwestycji: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr OPO1523C wraz z kablo Amadeusz Duchnik 2021-04-29 14:16:13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr OPO1523C wraz z kablo Amadeusz Duchnik 2021-04-29 14:15:39
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2021-04-29 12:10:12
Konkurs zajęcia pozalekcyjne 2021 Beata Baraniewicz 2021-04-29 10:24:59
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-04-29 10:19:50
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Grzegorz Filipkowski 2021-04-29 10:08:44
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2021-04-29 10:01:09
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-04-28 20:46:06
Sprawozdania za I kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-04-28 15:08:01
Sprawozdania za I kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-04-28 14:56:24
Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie paczkomatów - kontrola ilości, miejsc, warunków ich sytuowania Teresa Muc 2021-04-28 12:22:12
Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie paczkomatów - kontrola ilości, miejsc, warunków ich sytuowania Teresa Muc 2021-04-28 12:20:42
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie nadzoru nad sposobem prowadzenia prac uciążliwych Teresa Muc 2021-04-28 10:18:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVb" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 10:05:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 10:00:46
2021 Artur Szatyński 2021-04-28 10:00:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bierkowice-Zachód w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 09:50:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. M. Konopnickiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 09:46:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice III" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 09:37:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Groszowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 09:31:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Partyzancka - Folwark w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 09:26:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 09:20:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Arki Bożka - obwodnica w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 09:13:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vc" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 09:05:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIa" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 09:00:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 08:55:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 08:51:18
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2021-04-28 08:36:35
Żłobki Grzegorz Filipkowski 2021-04-27 14:27:02
Miejskie Centrum Świadczeń Grzegorz Filipkowski 2021-04-27 14:13:01
Komisja Społeczna i Zdrowia Beata Śliwińska 2021-04-27 14:09:38
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33; Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi; Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX Sylwia Orlik 2021-04-27 13:19:40
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Agnieszka Pusz 2021-04-27 11:07:00
Interpelacja radnej Elżbiety Biń w sprawie nasadzenia rabat kwiatowych Teresa Muc 2021-04-27 09:43:56
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie nazewnictwa nowopowstałych ulic Teresa Muc 2021-04-27 09:38:09
Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Teresa Muc 2021-04-27 09:30:39
Komisje Rady Miasta Beata Katra 2021-04-26 13:11:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy W. Korfantego w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 12:13:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVc" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 12:10:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Doliny Olszynki w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 12:04:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Andrzeja Struga i Świętego Jacka w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 11:53:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pl. Ignacego Daszyńskiego w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 11:41:34
Miejscowy plan zgospodarowania przestrzennego "Groszowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 11:32:46
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie modernizacji DK 46 Niemodlin-Dąbrowa Teresa Muc 2021-04-26 11:29:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 11:27:06
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie zapadnięcia peronu na stacji Opole Wschodnie Teresa Muc 2021-04-26 11:26:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 11:19:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 11:13:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 11:08:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 11:05:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "plac dworcowy" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 10:55:21
XXXVIII sesja Rady Miasta Opola - 25.03.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-04-26 10:05:52
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2021-04-26 08:42:53
Aktualności Weronika Bartyla 2021-04-26 08:27:35
2021 Artur Szatyński 2021-04-23 17:01:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 15:20:08
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 15:16:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 15:05:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 15:01:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 14:55:19
Sprawozdania za I kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-04-23 14:31:45
Sprawozdania za I kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-04-23 14:28:48
Sprawozdania za I kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-04-23 14:24:49
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-04-23 14:24:44
Sprawozdania za I kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-04-23 14:16:07
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie gospodarki odpadami Teresa Muc 2021-04-23 14:13:49
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2021-04-23 14:03:36
Wydział Promocji Kamila Krawczyk 2021-04-23 11:49:19
Wydział Promocji Kamila Krawczyk 2021-04-23 11:42:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 09:09:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 08:58:25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 08:53:55
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 08:44:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 08:36:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 08:32:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 08:20:11
2021r. Marcin Lontkowski 2021-04-22 12:42:00
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie przenośnej toalety na Małym Rynku Teresa Muc 2021-04-22 11:29:50
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2021 Beata Baraniewicz 2021-04-22 11:18:56
2021 Piotr Pogoda 2021-04-22 11:13:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-22 10:44:23
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie muralu z okazji rocznicy powstań sląskich Teresa Muc 2021-04-22 10:40:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-22 10:39:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-22 10:35:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-22 10:32:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-22 10:29:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-22 10:25:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-22 10:21:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-22 10:17:25
Wydział Finansowania Oświaty Małgorzata Tarkowska 2021-04-22 10:14:07
Wydział Finansowania Oświaty Małgorzata Tarkowska 2021-04-22 10:11:51
Wydział Finansowania Oświaty Małgorzata Tarkowska 2021-04-22 10:04:30
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2021-04-21 14:43:55
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie opinii wydawanych przez wydział Architektury Teresa Muc 2021-04-21 14:30:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-21 13:49:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-21 13:44:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-21 13:41:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-21 13:38:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-21 13:33:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-21 13:29:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-21 13:26:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-21 13:19:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-21 13:15:53
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie magazynowania odpadów medycznych w obrębie budynków USK Teresa Muc 2021-04-21 13:11:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-21 10:24:09
2021 Karolina Burmistrz 2021-04-21 09:22:47
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2021-04-21 08:46:48
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-21 08:13:12
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-21 08:10:05
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-21 08:00:58
Wydział Zarządzania Kryzysowego Małgorzata Tarkowska 2021-04-21 07:34:50
Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: zmiana sposobu użytkowania usługowego lokalu biurowego na cele usług zdrowia - gabinety lekarskie z zapleczem, na terenie dz. n Justyna Janson-Sobolewska 2021-04-20 13:06:12
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-04-20 11:31:59
Wyniki Konkurs - Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych Agnieszka Dudek 2021-04-20 10:35:32
Wyniki konkursu - Wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji Agnieszka Dudek 2021-04-20 09:53:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-20 09:28:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-20 09:23:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-20 09:15:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-20 09:10:26
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BRONICZA (DZ. NR 1229/69, KM 9, OBR. BIERKOWICE) Joanna Kubacka 2021-04-20 07:56:47
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BRONICZA (DZ. NR 1231/69, KM 9, OBR. BIERKOWICE) Joanna Kubacka 2021-04-20 07:56:33
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BRONICZA (DZ. NR 1230/69, KM 9, OBR. BIERKOWICE) Joanna Kubacka 2021-04-20 07:56:17
ODWOŁANIE I PRZETARGÓW USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIEZAB. NIER. GR. W OPOLU PRZY UL. BRONICZA Joanna Kubacka 2021-04-20 07:55:44
Konkurs z zakresu działalności na rzecz mniejszpości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Norbert Honka 2021-04-19 15:57:26
Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie punktu szczepień Covid-19 w Opolu Teresa Muc 2021-04-19 11:52:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-19 10:19:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-19 10:13:31
Decyzje (pozwolenia zintegrowane) Magdalena Kubis 2021-04-19 10:09:22
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie świątecznej pomocy seniorom Opola Teresa Muc 2021-04-19 10:07:31
Decyzje (pozwolenia zintegrowane) Magdalena Kubis 2021-04-19 10:04:39
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2021-04-19 10:04:12
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2021-04-19 09:55:04
Planowanie Przestrzenne Weronika Bartyla 2021-04-19 09:45:34
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2021-04-19 08:57:04
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2021-04-19 08:51:31
2021 Piotr Pogoda 2021-04-18 01:04:43
2021 Karolina Burmistrz 2021-04-16 18:47:22
Komisje Rady Miasta Beata Katra 2021-04-16 14:35:06
Skład Rady Miasta Beata Katra 2021-04-16 14:30:36
UPUBLICZN_wydanie DECYZJI_DŚ dla przedsięwz pn. Usytuowanie wanny trawiącej i 2 zbiorników magazyn na terenie funkcjonującego zakładu FAM Sp. z o. ul.Odrzańska 20 Opole Beata Śliwińska 2021-04-16 12:39:12
UPUBLICZN_wydnie DECYZJI_DŚ dla przedsięwz pn. Usytuowanie wanny trawiącej i 2 zbiorników magazyn na terenie funkcjonującego zakładu FAM Sp. z o. ul.Odrzańska 20 Opole Beata Śliwińska 2021-04-16 12:38:48
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.15.2021.KI dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c 63PE do 0,5 MPa na terenie części działek nr 97, 98m k.m. 3, obręb Wrzoski, ul. Nad Stawem w Opolu Katarzyna Iżykowska 2021-04-15 14:00:54
Rada Miasta Beata Katra 2021-04-15 13:43:19
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu Sylwia Orlik 2021-04-15 13:43:00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu Sylwia Orlik 2021-04-15 13:38:29
PP36 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1 Jadwiga Kost 2021-04-15 13:34:29
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu Sylwia Orlik 2021-04-15 13:31:23
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu Sylwia Orlik 2021-04-15 13:29:34
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Jadwiga Kost 2021-04-15 13:28:07
Decyzje (pozwolenia zintegrowane) Violetta Ciesielczuk 2021-04-15 12:35:18
Decyzje (pozwolenia zintegrowane) Violetta Ciesielczuk 2021-04-15 12:30:26
Decyzje (pozwolenia zintegrowane) Violetta Ciesielczuk 2021-04-15 12:26:27
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie cmentarza przy ul. Wrocławskiej Teresa Muc 2021-04-15 12:05:08
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Sylwia Lechowicz 2021-04-15 11:11:33
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Sylwia Lechowicz 2021-04-15 10:33:05
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-04-15 09:29:20
Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie kar dla podmiotów odśnieżających Miasto Opole Teresa Muc 2021-04-14 15:08:02
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania Teresa Muc 2021-04-14 11:38:32
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie zalegających śmieci Teresa Muc 2021-04-14 11:34:40
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2021-04-14 08:45:05
Zapytanie radnego Łukasza Sowady w sprawie nowej ustawy "Lokal za grunt" - czy miasto rozważa przystąpienie do projektu Teresa Muc 2021-04-14 08:39:11
Wydział Prawny Marek Kulig 2021-04-13 19:36:55
Dystrybucja biletów - POS Tomasz Guzik 2021-04-13 15:16:31
Wydział Prawny Agnieszka Skwarczyńska 2021-04-13 15:14:34
Dystrybucja biletów Tomasz Guzik 2021-04-13 14:59:31
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-04-13 13:54:04
2021 Artur Szatyński 2021-04-13 11:23:22
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2021-04-13 11:18:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-13 09:37:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-13 09:33:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-13 09:00:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-13 08:57:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-13 08:24:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-13 08:14:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-13 08:04:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-13 07:58:10
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-04-12 15:47:17
Żłobek nr.4 w Opolu Joanna Ratajczak 2021-04-12 13:53:57
Konkurs na stanowisko SPECJALISTY ds. KADR I PŁAC Joanna Ratajczak 2021-04-12 13:51:21
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-04-10 14:35:38
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULCP dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c przy ulicy Brylantowej Anna Zamorowska 2021-04-09 12:57:40
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULCP dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c przy ulicy Wrocławskiej Anna Zamorowska 2021-04-09 12:57:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULCP dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c przy ulicy Brylantowej Anna Zamorowska 2021-04-09 12:57:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULCP dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c przy ulicy Brylantowej Anna Zamorowska 2021-04-09 12:56:43
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2021-04-09 12:04:34
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-04-09 11:44:12
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Opola w 2021 roku Monika Laxy-Bernard 2021-04-09 11:07:07
Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie paczkomatów - kontrola ilości, miejsc, warunków ich sytuowania Teresa Muc 2021-04-09 11:00:07
Wydział Finansowania Oświaty Joanna Parobecka 2021-04-09 10:30:42
Dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-04-08 14:40:57
Dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-04-08 14:29:20
2021 Artur Szatyński 2021-04-08 09:12:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-08 08:46:35
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika Sylwia Orlik 2021-04-07 12:21:14
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2021-04-07 12:15:26
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-04-07 07:29:59
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 11:26:53
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 11:22:29
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 11:19:17
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 11:15:24
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 11:12:31
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 11:07:25
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 11:04:24
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 11:00:38
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 10:55:36
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 10:49:07
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 10:44:38
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 10:38:58
Aktualności Weronika Bartyla 2021-04-06 08:29:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kolonia Gosławicka I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-06 08:16:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Grudzice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-06 08:13:39
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ulica Partyzancka II" w Opolu Anna Caputa 2021-04-06 08:11:58
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Anna Caputa 2021-04-06 08:11:38
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Grudzice I" w Opolu Anna Caputa 2021-04-06 08:10:25
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2021-04-02 13:44:14
Zapytanie radnej Anny Łegowik w sprawie naprawy nawierzchni i studzienki kanalizacyjnej na wysokości ul Oleskiej 180 Teresa Muc 2021-04-02 13:33:34
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie naprawy nawierzchni i studzienki kanalizacyjnej na wysokości ul Oleskiej 180 Teresa Muc 2021-04-02 10:08:39
Wydział Promocji Małgorzata Tarkowska 2021-04-02 10:08:16
Aktualności Weronika Bartyla 2021-04-02 08:28:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Grudzice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-02 08:20:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kolonia Gosławicka I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-02 08:17:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-02 08:13:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Partyzancka II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-02 08:08:11
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2021-04-01 13:47:04
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2021-04-01 13:34:13
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2021-04-01 13:23:17
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2021-04-01 11:34:41
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2020 rok Maria Dutkiewicz 2021-03-31 16:04:59
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok Maria Dutkiewicz 2021-03-31 15:26:59
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-03-31 15:13:33
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Tomasz Bajor 2021-03-31 13:33:51
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Tomasz Bajor 2021-03-31 13:32:14
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Tomasz Bajor 2021-03-31 13:29:52
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-03-31 12:51:10
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie wydatków na promocję w internecie Teresa Muc 2021-03-31 12:26:15
Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ciepła dla NGO Teresa Muc 2021-03-31 12:22:49
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie drzew Teresa Muc 2021-03-31 12:20:45
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-31 11:47:31
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-03-31 11:00:14
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-03-31 08:49:51
Raport o stanie zapewnienia dostępności Sonia Respekta-Załężna 2021-03-31 08:42:22
Aktualności Weronika Bartyla 2021-03-31 08:27:22
2021 Piotr Pogoda 2021-03-30 23:42:38
Sprawozdania za IV kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2021-03-30 14:11:15
Sprawozdania za IV kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2021-03-30 13:14:56
120.1 Marcin Lontkowski 2021-03-30 13:03:32
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-03-30 12:41:37
0050 Marcin Lontkowski 2021-03-30 11:12:49
0050 Marcin Lontkowski 2021-03-30 10:54:02
Deklaracja dostępności Marcin Lontkowski 2021-03-30 10:34:41
Deklaracja dostępności Marcin Lontkowski 2021-03-30 10:28:31
Dostępność Marcin Lontkowski 2021-03-30 10:21:28
Deklaracja dostępności Marcin Lontkowski 2021-03-30 09:23:35
Dystrybucja biletów Tomasz Guzik 2021-03-29 14:14:31
Dystrybucja biletów Tomasz Guzik 2021-03-29 14:12:27
Dystrybucja biletów Tomasz Guzik 2021-03-29 14:10:36
Dystrybucja biletów Tomasz Guzik 2021-03-29 14:08:09
Dystrybucja biletów Tomasz Guzik 2021-03-29 14:04:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-29 12:20:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kolonia Gosławicka I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-29 12:18:56
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2021-03-29 12:14:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Partyzancka II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-29 11:55:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Grudzice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-29 11:55:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Partyzancka II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-29 11:12:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-29 11:08:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-29 11:04:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Partyzancka II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-29 10:54:41
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-03-29 10:03:19
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-03-28 20:45:22
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-03-28 14:56:45
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-03-28 14:51:12
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-03-28 14:45:53
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-03-28 14:39:33
2021 Piotr Królikowski 2021-03-26 14:46:29
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-26 14:01:21
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-26 13:57:32
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-26 13:53:37
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-26 13:52:03
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2021-03-26 13:35:02
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2021-03-26 13:29:03
Komisja Budżetowa Joanna Panas 2021-03-26 13:17:13
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2021-03-26 13:10:08
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2021-03-26 13:02:11
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2021-03-26 12:56:57
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II Małgorzata Maćków 2021-03-26 12:37:58
120.1 Marcin Lontkowski 2021-03-26 12:17:45
0050 Marcin Lontkowski 2021-03-26 12:14:41
XXXVIII sesja Rady Miasta Opola - 25.03.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-03-26 08:25:52
120.1 Marcin Lontkowski 2021-03-25 13:12:12
0050 Marcin Lontkowski 2021-03-25 13:08:22
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2021-03-24 15:12:40
Rok 2021 Joanna Kaleta 2021-03-24 13:31:12
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Marcin Lontkowski 2021-03-24 13:13:13
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Marcin Lontkowski 2021-03-24 13:04:08
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Marcin Lontkowski 2021-03-24 12:47:40
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Marcin Lontkowski 2021-03-24 11:55:02
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie wycinki drzew na ul. Powstańców Śląskich Teresa Muc 2021-03-24 10:53:09
Wydział Spraw Obywatelskich Izabela Chorzewska 2021-03-24 10:01:14
Wydział Spraw Obywatelskich Izabela Chorzewska 2021-03-24 09:02:17
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie jakości powietrza w szkołach Teresa Muc 2021-03-24 08:35:08
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie sytuacji w Straży Miejskiej w Opolu Teresa Muc 2021-03-23 15:21:16
0050 Marcin Lontkowski 2021-03-23 14:22:57
120.1 Marcin Lontkowski 2021-03-23 14:20:24
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-03-23 12:29:48
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wyciętych drzew na ul. Powstańców Sląskich Teresa Muc 2021-03-23 11:44:32
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Barbara Szywalska 2021-03-23 10:24:03
2021 Karolina Burmistrz 2021-03-23 10:06:32
Zapytanie radnej Anny Łęgowik w sprawie zanieczyszczenia powietrza ul. św. Wojciecha Teresa Muc 2021-03-23 09:14:07
Zapytanie radnej Anny Łęgowik w sprawie zanieczyszczenia powietrza ul. św. Wojciecha Teresa Muc 2021-03-23 08:59:36
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oferty opolskich jednostek kultury dla dzieci i młodzieży Teresa Muc 2021-03-22 15:01:50
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-03-22 14:37:44
Rok 2021 Joanna Kaleta 2021-03-22 13:56:02
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-03-22 12:50:02
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Jolanta Początko 2021-03-22 12:30:40
Urząd Miasta Opola Jolanta Początko 2021-03-22 12:24:04
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2021-03-22 12:19:39
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-03-22 12:16:59
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2021-03-22 12:14:16
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Katarzyna Flis-Baranek 2021-03-22 12:14:05
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Jolanta Początko 2021-03-22 12:10:36
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-03-22 12:05:28
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-03-22 11:33:38
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2021-03-22 11:06:52
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2021-03-22 10:56:41
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2021-03-22 10:52:19
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2021-03-22 10:46:57
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2021-03-22 10:41:57
Wydział Geodezji i Kartografii Jolanta Początko 2021-03-22 10:38:20
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2021-03-22 10:33:47
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-03-22 10:21:12
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2021-03-22 10:07:54
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2021-03-22 10:00:10
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-03-22 09:56:25
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-03-22 09:51:23
Wydział Transportu Jolanta Początko 2021-03-22 09:37:46
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2021-03-22 09:24:24
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2021-03-22 09:18:04
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2021-03-22 09:13:35
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Katarzyna Flis-Baranek 2021-03-19 15:29:16
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Katarzyna Flis-Baranek 2021-03-19 15:27:18
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Katarzyna Flis-Baranek 2021-03-19 15:25:37
Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie nieruchomości Teresa Muc 2021-03-19 13:16:09
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie wykupu mieszkań komunalnych Teresa Muc 2021-03-19 13:08:08
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2021 Beata Baraniewicz 2021-03-19 12:10:33
Rok 2021 Joanna Kaleta 2021-03-19 08:27:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-19 08:11:38
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-03-18 20:16:19
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-03-18 19:58:48
Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizacje ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II wraz z budową Centrum integracyjno – przedszkolnego. Magdalena Brulewska 2021-03-18 15:07:39
Komisja Społeczna i Zdrowia Teresa Muc 2021-03-18 13:13:18
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie studni wodomierzowej przy Ozimskiej 180 Teresa Muc 2021-03-18 12:32:55
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-03-18 11:56:25
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-03-18 11:49:04
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-03-18 11:11:57
2021 Karolina Burmistrz 2021-03-18 09:20:48
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-17 15:39:10
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-17 15:37:41
„Prowadzenie działań ograniczających zagrożenia i szkody dla zdrowia psychicznego i fizycznego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w 2021 roku”. Zofia Duda-Bezara 2021-03-17 12:37:57
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2021-03-17 12:34:35
„Prowadzenie działań ograniczających zagrożenia i szkody dla zdrowia psychicznego i fizycznego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w 2021 roku”. Zofia Duda-Bezara 2021-03-17 12:29:30
Gminny program rewitalizacji Opola Weronika Bartyla 2021-03-17 12:25:50
Gminny program rewitalizacji Opola Weronika Bartyla 2021-03-17 12:23:52
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej śr/c 63PE do 0,5 MPa na terenie cz. dz. nr 97, 98, k.m. 3, obręb Wrzoski w Opolu nr UAB.6733.15.2 Katarzyna Iżykowska 2021-03-17 10:55:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej śr/c 63PE do 0,5 MPa na terenie cz. dz. nr 97, 98, k.m. 3, obręb Wrzoski w Opolu nr UAB.6733.15.2 Katarzyna Iżykowska 2021-03-17 10:54:55
Rok 2020 Joanna Kaleta 2021-03-17 10:42:55
Aktualności Weronika Bartyla 2021-03-17 10:01:57
Gminny program rewitalizacji Opola Weronika Bartyla 2021-03-17 09:53:02
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-03-17 07:36:13
2021 Artur Szatyński 2021-03-16 21:55:43
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-03-16 15:05:57
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2021-03-16 09:01:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-16 08:22:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-16 08:18:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-16 08:14:34
Zawiadomienie STRON_wszczęcie, wystąp. do organów o opinie_„Budowa hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Wschodniej” Magdalena Wójciak 2021-03-16 08:11:39
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-15 13:49:10
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-15 13:35:41
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oferty obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży Teresa Muc 2021-03-15 13:26:15
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-15 13:21:20
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oferty obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży Teresa Muc 2021-03-15 13:07:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-15 11:16:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-12 10:09:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-12 10:03:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-12 09:52:52
2021 Piotr Królikowski 2021-03-11 10:41:16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6730.10.2021.KI z dnia 11.03.2021 na terenie części dz. nr 242, 257, k.m. 4, obręb Gosławice w Opolu Katarzyna Iżykowska 2021-03-11 09:56:10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6730.10.2021.KI z dnia 11.03.2021 na terenie części dz. nr 242, 257, k.m. 4, obręb Gosławice w Opolu Katarzyna Iżykowska 2021-03-11 09:55:40
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6730.10.2021.KI z dnia 11.03.2021 na terenie części dz. nr 242, 257, k.m. 4, obręb Gosławice w Opolu Katarzyna Iżykowska 2021-03-11 09:55:20
Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: ozbudowa skrzyżowania Alei Solidarności z Aleją Witosa, na terenie dz. nr 92/4, 100/3, k.m. 2, obręb Kolonia Alicja Wieliczko 2021-03-11 09:13:22
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-03-11 08:49:07
2021 Piotr Pogoda 2021-03-10 21:10:24
XXXVIII sesja Rady Miasta Opola - 25.03.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-03-10 15:35:25
2021 Artur Szatyński 2021-03-10 15:34:56
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II Małgorzata Maćków 2021-03-10 15:30:39
XXXVIII sesja Rady Miasta Opola - 25.03.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-03-10 15:21:38
Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie potrzeb inwestycyjnych w opolskich przedszkolach Teresa Muc 2021-03-10 13:12:55
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie opłaty Teresa Muc 2021-03-10 13:08:06
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-03-10 11:51:40
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-03-10 11:37:41
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie naprawy nawierzchni Teresa Muc 2021-03-10 11:26:46
Sprawozdawczość IL 2020 Paweł Sadło 2021-03-10 10:17:57
Sprawozdania z realizacji Budżetu Obywatelskiego za 2020 r. Paweł Sadło 2021-03-10 10:11:47
Konkurs ofert na powierzenie w 2021 roku realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. "Biały ząbek" Justyna Hyziak 2021-03-09 14:22:07
XXXVII sesja Rady Miasta Opola - 25.02.2021 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2021-03-09 13:51:22
w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert Natalia Buczyńska 2021-03-09 11:04:49
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2021-03-09 09:35:24
Wydział Spraw Obywatelskich Małgorzata Tarkowska 2021-03-09 09:31:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-09 08:38:48
Oferta pozakonkursowa "W rozwoju dla seniorów" Agnieszka Nowacka 2021-03-09 08:35:21
Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych) Agnieszka Dudek 2021-03-09 08:29:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-09 08:28:48
Aktualności Weronika Bartyla 2021-03-09 08:17:19
Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej ... (wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej) Agnieszka Dudek 2021-03-09 08:16:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-09 08:10:38
Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej ... (wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej) Agnieszka Dudek 2021-03-09 08:08:04
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2021-03-08 14:03:17
Wydział Komunikacji Marcin Lontkowski 2021-03-08 13:29:08
Wydział Finansowania Oświaty Joanna Parobecka 2021-03-08 11:39:15
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2021-03-08 11:34:49
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie wycinka drzew na ul. Powstańców Śląskich Teresa Muc 2021-03-08 11:14:02
Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie danych chronionych Teresa Muc 2021-03-08 11:12:00
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-03-08 10:00:53
Zawiadomienie STRON_wszczęcie, wystąp. do organów o opinie_Budowa dróg w dzielnicy Sławice. Magdalena Wójciak 2021-03-08 09:50:12
Zawiadomienie STRON_wszczęcie, wystąp. do organów o opinie_Budowa dróg w dzielnicy Sławice.a Magdalena Wójciak 2021-03-08 09:48:20
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-03-08 07:18:31
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-03-05 14:43:00
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-03-05 14:40:51
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-05 13:54:41
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-05 13:51:16
Zapytanie radnej Alicji Wisniewskiej w sprawie odkomarzania Dzielnicy I Teresa Muc 2021-03-05 12:33:28
Interpelacja radnej Alicji Wiśniewskiej w sprawie nowych nasadzeń Teresa Muc 2021-03-05 12:27:31
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-03-05 10:53:26
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-03-05 07:21:00
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-03-04 19:30:53
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-03-04 19:26:19
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-03-04 19:16:51
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-03-04 19:14:20
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-03-04 19:09:19
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-03-04 19:03:43
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-04 16:39:24
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-04 16:31:12
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-04 16:29:10
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-04 16:27:23
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2021-03-04 14:33:03
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie cmentarza przy ul. Wrocławskiej Teresa Muc 2021-03-04 12:48:11
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-03-04 09:22:18
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-03 13:47:21
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-03 13:45:21
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2021-03-03 10:12:27
2021 Karolina Burmistrz 2021-03-03 09:53:36
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-03-02 15:21:21
Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie lustra komunikacyjnego przy skrzyżowaniu ul. Odrodzenia i Wyszomirskiego Teresa Muc 2021-03-02 13:17:21
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-03-02 12:28:55
Świadczenie powszechnych usług pocztowych oraz usług dodanych Joanna Szurgut 2021-03-02 11:15:24
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie zniżek dla ozdrowieńców Teresa Muc 2021-03-02 10:53:24
Aktualności Weronika Bartyla 2021-03-02 08:08:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-02 08:03:35
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście I" w Opolu w Opolu Anna Caputa 2021-03-02 07:57:24
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-03-01 13:56:58
OKS ODRA OPOLE Spółka Akcyjna Anna Habzda 2021-03-01 09:55:04
Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu Anna Habzda 2021-03-01 09:49:31
2021 Piotr Królikowski 2021-03-01 09:33:39
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-03-01 09:30:15
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-02-26 13:37:00
XXXVII sesja Rady Miasta Opola - 25.02.2021 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2021-02-26 13:22:25
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola nr BNSP.6833.31.2020.ELŚ o przesunięciu terminu załatwienia sprawy (dot. ustalenia odszkodowania za działkę nr 86/69 am 37 Szczepanowice) Adam Kordek 2021-02-26 13:20:44
Decyzja Prezydenta Miasta Opola nr BNSP.6833.33.2020.ELŚ (dot. ustalenia odszkodowania za działkę nr 157/8 am 39 Szczepanowice przejętą pod drogę publiczną) Adam Kordek 2021-02-26 13:20:30
Decyzja Prezydenta Miasta Opola nr BNSP.6833.32.2020.ELŚ (dot. ustalenia odszkodowania za działkę nr 104/31 am 36 Szczepanowice przejętą pod drogę publiczną) Adam Kordek 2021-02-26 13:20:08
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola nr BNSP.6833.31.2020.ELŚ o przesunięciu terminu załatwienia sprawy (dot. ustalenia odszkodowania za działkę nr 86/69 am 37 Szczepanowice przejętą pod drogę public Adam Kordek 2021-02-26 13:16:23
Decyzja Prezydenta Miasta Opola nr BNSP.6833.32.2020.ELŚ (dot. ustalenia odszkodowania za działkę nr 104/31 am 36 Szczepanowice przejętą pod drogę publiczną) Adam Kordek 2021-02-26 13:08:52
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2021-02-26 12:19:18
Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Opola Krzysztof Biliński 2021-02-26 11:30:34
Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Anna Habzda 2021-02-26 10:45:10
Sprawozdania za IV kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2021-02-26 10:22:49
Sprawozdania za IV kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2021-02-26 10:14:32
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-02-26 07:48:34
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-02-25 18:32:42
Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ciepła dla NGO Teresa Muc 2021-02-25 14:47:25
Zapytanie radnego Michała Nowaka w sprawie warunków panujących na opolskich drogach w związku z opadami śniegu Teresa Muc 2021-02-25 14:43:20
XXXVII sesja Rady Miasta Opola - 25.02.2021 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2021-02-25 14:41:08
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie Patrycja Remisz 2021-02-25 14:34:39
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie odśnieżania miasta Opola Teresa Muc 2021-02-25 14:31:22
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2021-02-25 14:00:26
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2021 Beata Baraniewicz 2021-02-25 13:47:50
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie śluz rowerowych Justyna Nagel 2021-02-25 12:01:47
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2021-02-25 11:42:06
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2021-02-25 11:34:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Partyzancka - Folwark w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-25 10:53:30
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie pomocy dla NGO Teresa Muc 2021-02-25 10:51:51
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie Opola Zachodniego Teresa Muc 2021-02-25 10:39:20
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-02-25 10:35:52
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Malinowska 2021-02-25 09:27:56
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2021-02-24 12:55:21
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2021-02-24 12:08:14
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2021-02-24 12:03:01
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-02-24 11:13:13
Komisja Społeczna i Zdrowia Justyna Nagel 2021-02-24 10:57:07
Komisja Rewizyjna Justyna Nagel 2021-02-24 10:47:19
Komisja Rewizyjna Justyna Nagel 2021-02-24 10:10:51
Komisja Rewizyjna Justyna Nagel 2021-02-24 09:53:53
Wyniki konkursu Agnieszka Nowacka 2021-02-23 15:20:15
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie odśnieżania miasta Opola Teresa Muc 2021-02-23 14:09:46
Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej ... (wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej) Agnieszka Dudek 2021-02-23 13:52:57
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oszczędności poczynionych w jednostkach i spółkach miejskich w 2020 r. Teresa Muc 2021-02-23 10:03:23
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie części działek nr 242, 257 k.m. 4, obr. Gosławice w Opolu nr UAB.6733.10.20 Amadeusz Duchnik 2021-02-23 09:41:57
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie części działek nr 242, 257 k.m. 4, obręb Gosławice w Opolu dla inwestycji: Amadeusz Duchnik 2021-02-23 09:40:04
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie Patrycja Remisz 2021-02-22 15:28:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-22 14:46:18
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-02-22 14:34:54
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-02-22 14:32:37
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-02-22 14:27:43
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-02-22 14:25:09
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-02-22 14:19:54
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-02-22 14:17:50
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-02-22 14:14:56
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-02-22 14:10:23
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-02-22 14:07:44
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-02-22 14:06:05
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-02-22 14:04:28
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-02-22 14:02:00
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-02-22 13:59:32
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2021-02-22 12:06:25
UPUBLICZN._wniosek+raport ooś_DŚ przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń magazynowo-warsztatowych na pomieszczenia magazynowania odpadów medycznych i weterynaryjnych na Magdalena Wójciak 2021-02-22 11:08:39
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Małgorzata Maćków 2021-02-22 10:48:17
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-02-22 08:36:29
2021 Karolina Burmistrz 2021-02-21 07:30:11
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-02-19 15:05:14
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-02-19 15:03:01
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-02-19 14:51:09
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-02-19 14:43:22
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-02-19 14:39:50
120.1 Marcin Lontkowski 2021-02-19 13:32:35
0050 Marcin Lontkowski 2021-02-19 13:20:15
120.1 Marcin Lontkowski 2021-02-19 13:10:08
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie rocznicy III Powstania Śląskiego Teresa Muc 2021-02-19 13:07:05
120.1 Marcin Lontkowski 2021-02-19 12:55:50
0050 Marcin Lontkowski 2021-02-19 12:51:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-19 09:15:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-19 08:39:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-19 08:33:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-19 08:25:54
2021 Piotr Pogoda 2021-02-18 20:02:51
2021 Piotr Królikowski 2021-02-18 09:10:31
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2021-02-18 08:16:19
Opłata targowa na 2017 rok Jadwiga Kost 2021-02-17 22:16:18
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-02-17 16:21:55
2021 Piotr Pogoda 2021-02-17 15:16:40
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2021-02-17 13:30:58
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2021-02-17 13:10:22
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-02-17 11:20:31
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-02-17 11:15:22
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-02-17 10:16:36
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2021-02-17 10:01:34
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2021-02-17 09:47:24
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-02-17 08:38:22
Konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Jadwiga Kost 2021-02-16 17:17:50
2021 Piotr Pogoda 2021-02-16 16:48:59
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Jadwiga Kost 2021-02-16 14:11:27
MPP-P w Opolu Jadwiga Kost 2021-02-16 14:02:25
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-02-16 13:45:02
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Jadwiga Kost 2021-02-16 13:42:52
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Jadwiga Kost 2021-02-16 13:37:13
Zapytanie radnej Anny Łęgowik w sprawie wycinki drzew na ul. Wojska Polskiego Teresa Muc 2021-02-16 13:19:17
Interpelacja radnej Anny Łęgowik w sprawie problemu komunikacyjnego Teresa Muc 2021-02-16 13:16:14
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2021-02-16 12:21:57
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2021-02-16 12:07:07
Wydział Spraw Obywatelskich Małgorzata Tarkowska 2021-02-16 12:01:31
Wydział Spraw Obywatelskich Małgorzata Tarkowska 2021-02-16 11:49:40
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2021-02-16 11:47:52
Wydział Spraw Obywatelskich Małgorzata Tarkowska 2021-02-16 11:46:27
XXXVI sesja Rady Miasta Opola - 9.02.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-02-16 11:42:50
Zapytanie radnej Anny Łęgowik w sprawie odbioru śmieci z terenu Wspólnoty ul. 1-go Maja Teresa Muc 2021-02-16 11:38:43
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2021-02-16 11:03:50
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Katarzyna Flis-Baranek 2021-02-16 09:57:34
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2021-02-16 09:52:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-16 09:18:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-16 09:14:34
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-02-16 08:47:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-16 08:46:56
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-02-16 08:41:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-16 08:22:29
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Tomasz Łysek 2021-02-15 15:25:33
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2021-02-15 15:08:37
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-02-15 14:10:58
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-02-15 14:06:56
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-02-15 09:15:55
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-15 09:10:45
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2021-02-15 08:57:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-15 08:07:10
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2021-02-15 08:03:54
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2021-02-15 07:52:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-15 07:47:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-15 07:41:47
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-02-12 16:00:21
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-02-12 13:55:59
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2021-02-12 13:41:13
Konkursy 2021 Justyna Hyziak 2021-02-12 13:39:53
„Prowadzenie działań ograniczających zagrożenia i szkody dla zdrowia psychicznego i fizycznego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w 2021 roku”. Zofia Duda-Bezara 2021-02-12 13:32:04
Konkursy 2021 Zofia Duda-Bezara 2021-02-12 13:23:56
Konkursy 2021 Zofia Duda-Bezara 2021-02-12 12:59:38
Rewitalizacja Weronika Bartyla 2021-02-12 09:25:52
Rewitalizacja Weronika Bartyla 2021-02-12 09:22:31
Jak zgłosić zgromadzenie Natalia Bugańska 2021-02-12 08:44:53
2021 Natalia Bugańska 2021-02-11 15:14:24
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2021-02-11 14:07:06
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2021-02-11 13:10:29
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2021-02-11 11:44:29
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2021-02-11 11:41:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-11 11:36:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zbożowej w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-11 11:32:37
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-02-11 10:47:08
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-02-11 10:44:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-11 10:04:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-11 10:00:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-11 09:50:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-11 09:45:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy W. Korfantego w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-11 09:38:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-11 09:31:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-11 09:28:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-11 09:24:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-11 09:15:24
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-11 08:15:24
0050 Jadwiga Kost 2021-02-11 07:52:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-10 15:04:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-10 14:59:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-10 14:55:29
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2021-02-10 14:37:39
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2021-02-10 14:26:09
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2021-02-10 14:00:09
Rok 2021 Joanna Kaleta 2021-02-10 13:51:16
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-02-10 13:33:22
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-02-10 13:31:14
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-02-10 11:59:38
Rok 2020 Joanna Kaleta 2021-02-10 11:45:39
Rok 2020 Joanna Kaleta 2021-02-10 11:32:36
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-02-10 11:24:00
interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie rocznicy III Powstania Śląskiego Teresa Muc 2021-02-10 10:42:18
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oszczędności poczynione w jednostkach i spółkach miejskich w 2020 r. Teresa Muc 2021-02-10 10:39:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-10 09:54:28
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-02-10 08:52:25
2021 Piotr Królikowski 2021-02-10 08:17:25
Podatek od środków transportowych 2021 Piotr Peer 2021-02-10 08:06:02
XXXVI sesja Rady Miasta Opola - 9.02.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-02-09 10:52:08
XXXVI sesja Rady Miasta Opola - 9.02.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-02-09 10:48:11
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie wydatków na promocję w internecie Teresa Muc 2021-02-09 09:51:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-09 09:44:38
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2021-02-09 09:37:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-09 09:27:42
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie ogrzewania ZOO Opole Teresa Muc 2021-02-09 09:12:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-09 08:46:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-09 08:42:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-09 08:38:40
Aktualności Weronika Bartyla 2021-02-09 08:34:57
Aktualności Weronika Bartyla 2021-02-09 08:32:55
Aktualności Weronika Bartyla 2021-02-09 08:26:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-09 08:15:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-09 08:03:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-09 07:50:56
ODDWOŁANIE Katarzyna Piasecka 2021-02-08 15:35:52
Odwołanie Katarzyna Piasecka 2021-02-08 15:18:22
Odwołanie Katarzyna Piasecka 2021-02-08 15:17:46
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-02-08 13:53:59
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-02-08 13:08:23
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2021-02-05 11:24:15
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2021-02-05 10:58:12
2021r. Marcin Lontkowski 2021-02-05 10:00:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-05 09:57:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-05 09:47:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-05 09:39:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-05 09:11:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-05 09:07:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-05 08:57:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-05 08:52:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-05 08:48:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-05 08:45:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-05 08:41:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-05 08:39:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-05 08:36:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-05 08:31:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-05 08:24:31
Wyszukiwarka uchwał Rady Miasta Opola Marek Kulig 2021-02-04 11:43:19
2021 Piotr Królikowski 2021-02-04 11:09:21
XXXV sesja Rady Miasta Opola - 28.01.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-02-04 08:56:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-02-04 07:23:22
Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024) Patryk Śróda 2021-02-03 13:20:52
Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024) Patryk Śróda 2021-02-03 13:01:12
2021 Karolina Burmistrz 2021-02-02 19:40:00
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2021-02-01 21:31:48
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2021-02-01 21:29:05
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2021-02-01 21:26:29
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2021-02-01 21:22:35
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2021-02-01 21:20:30
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2021-02-01 21:16:50
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2021-02-01 21:15:09
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2021-02-01 21:12:59
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2021-02-01 20:02:12
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2021-02-01 19:58:52
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2021-02-01 19:48:41
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2021-02-01 19:44:54
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2021-02-01 19:42:46
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2021-02-01 18:38:40
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2021-02-01 15:09:15
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Weronika Bartyla 2021-02-01 14:20:25
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Weronika Bartyla 2021-02-01 14:15:48
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie szpitala tymczasowego w Opolu Teresa Muc 2021-02-01 11:27:39
XXXV sesja Rady Miasta Opola - 28.01.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-01-29 15:13:44
obwieszczenie o wydaniu decyzji ulicp nr UAB.6733.53.2020.JK z dnia 29.01.2021 Jacek Kozak 2021-01-29 12:09:54
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Marcin Lontkowski 2021-01-29 11:41:46
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Marcin Lontkowski 2021-01-29 11:31:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-29 09:50:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-29 09:41:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-29 09:25:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-29 09:15:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-29 08:57:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "plac dworcowy" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-29 08:50:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-29 08:34:30
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ZRID - budowa drogi gminnej Wrzoski etap I Anna Bednorz 2021-01-29 07:39:33
2021 Karolina Burmistrz 2021-01-28 19:22:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Budowlanych i Nysy Łużyckiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-28 15:05:19
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-28 14:35:02
Komisje Rady Miasta Aleksandra Lukosz 2021-01-28 14:03:19
XXXV sesja Rady Miasta Opola - 28.01.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-01-28 13:21:33
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Kamilla Wieczorek 2021-01-28 12:48:20
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-01-28 12:21:19
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-01-28 12:11:17
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-01-28 11:37:18
Odbiór odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych na terenie miasta Opola Joanna Szurgut 2021-01-28 11:24:36
Założenie i pielęgnacja kwietników zlokalizowanych na terenie miasta Opola w ramach zakładania i utrzymania teren w zieleni miejskiej Joanna Szurgut 2021-01-28 11:06:36
Świadczenie powszechnych usług pocztowych oraz usług dodanych Joanna Szurgut 2021-01-28 10:56:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-27 14:44:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-27 12:06:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-27 12:00:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-27 11:44:04
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2021 Beata Baraniewicz 2021-01-27 11:40:58
Obwieszczenie PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ZRID - Wrzoski etap I Anna Bednorz 2021-01-27 11:36:55
Obwieszczenie Anna Bednorz 2021-01-27 11:36:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Skansen" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-27 09:53:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-27 09:15:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIa" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-27 08:57:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-27 08:40:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice III" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-27 08:25:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-27 08:15:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-26 13:30:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-26 12:42:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-26 12:29:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-26 12:16:49
Zapytanie radnego Łukasza Sowady w sprawie kosztorysów inwestycyjnych wynikających z dokumentacji technicznej budowy dróg oraz planowane terminy realizacji zadań i regulowania kwestii własnośi dróg Teresa Muc 2021-01-26 12:09:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-26 11:10:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-26 10:47:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-26 10:37:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-26 10:19:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-26 10:00:32
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-01-26 09:02:08
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-01-26 08:56:10
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-01-25 14:36:04
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-01-25 14:30:48
Pozostałe Jednostki Grzegorz Filipkowski 2021-01-25 12:51:17
Miejskie Centrum Świadczeń Grzegorz Filipkowski 2021-01-25 12:23:28
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-01-25 12:14:03
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-01-25 12:08:55
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-25 11:28:24
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-01-25 11:24:49
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-01-25 11:15:14
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-01-25 11:10:14
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2021-01-22 13:34:00
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2021-01-22 13:10:00
2021 Karolina Burmistrz 2021-01-22 09:45:33
2021 Karolina Burmistrz 2021-01-22 09:43:13
2020 Karolina Burmistrz 2021-01-22 09:04:38
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Agnieszka Skwarczyńska 2021-01-22 08:50:08
2021 Karolina Burmistrz 2021-01-22 08:48:00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Kamilla Wieczorek 2021-01-21 13:50:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kanał Ulgi-ulica Krapkowicka" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-21 13:20:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Olimpijskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-21 13:15:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zbożowej w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-21 13:01:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-21 12:35:34
Opinia RIO - deficyt Magdalena Buksa-Mendel 2021-01-21 12:02:40
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2021-01-21 11:58:43
Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie obszaru rewitalizacji Teresa Muc 2021-01-21 11:52:54
Opinia RIO - deficyt Magdalena Buksa-Mendel 2021-01-21 11:47:36
Opinia RIO - kwota długu na lata 2021-2040 Magdalena Buksa-Mendel 2021-01-21 11:40:03
Opinia RIO - kwota długu na lata 2021-2040 Magdalena Buksa-Mendel 2021-01-21 11:36:40
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie miejsc przetrzymywania pojemników na odpady komunalne Teresa Muc 2021-01-21 11:36:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-21 11:18:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na południe od ulicy Tarnopolskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-21 11:02:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-21 10:47:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście III" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-21 10:29:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Górnej w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-21 10:23:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wiejskiej - Brzozowej w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-21 10:14:55
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Krapkowickiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-21 10:09:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szczepanowic w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-21 09:57:56
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2021-01-21 09:53:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Mikołaja w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-21 09:48:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście II - centrum" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-21 09:36:27
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-21 07:59:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-20 13:04:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Opolu - Grudzicach (Północ) Weronika Bartyla 2021-01-20 12:53:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic: 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej - Ludowej w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-20 12:33:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście I - Wyspa Pasieka" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-20 12:27:08
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2021-01-20 12:10:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-20 12:09:22
Informacja dotycząca projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie miasta Opola w roku 2021 Marta Marcjasz 2021-01-20 12:00:53
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-20 11:53:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Groszowice - Metalchem w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-20 11:38:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Malinka w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-20 11:15:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-20 10:47:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Głogowskiej - Rejtana w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-20 10:06:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-20 09:40:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy Alei Wincentego Witosa - ul. Lwowskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-20 09:13:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji i usług osiedla ZWM w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-20 08:56:25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Krzanowicką i rzeką Swornicą w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-20 08:44:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gawędy, Jana Sobieskiego i Grodzkiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-20 08:37:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie: ulicy Budowlanych - Jana III Sobieskiego, obwodnicy północnej miasta Opola, terenów PKP i terenów o funkcji wytwórc Weronika Bartyla 2021-01-20 08:24:49
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 93 k.m.3 obr. Gru Amadeusz Duchnik 2021-01-19 15:04:56
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 93 k.m.3 obr. Gru Amadeusz Duchnik 2021-01-19 15:04:42
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola nr BNSP.6833.31.2020.ELŚ Adam Kordek 2021-01-19 12:55:23
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2021-01-19 12:08:48
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2021 Beata Baraniewicz 2021-01-19 10:30:05
PLANZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2021-01-18 16:38:09
Częściowa zmiana miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Opolu - Malinie Weronika Bartyla 2021-01-18 14:58:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego Opole - Bierkowice Weronika Bartyla 2021-01-18 14:51:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Bolko I" w Opolu wraz z obrzeżem Weronika Bartyla 2021-01-18 14:46:08
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Groszowice III" w Opolu wraz z obrzeżem Weronika Bartyla 2021-01-18 14:39:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego dzielnicy Grudzice - Południe w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-18 14:32:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Wiejskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-18 14:27:25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Grotowice w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-18 14:05:01
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-01-18 12:46:55
Świadczenie powszechnych usług pocztowych oraz usług dodanych Joanna Szurgut 2021-01-18 12:15:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Odra II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-18 11:07:26
Zmiana planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego Opole - Malina Weronika Bartyla 2021-01-18 11:03:28
Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego Kolonia Gosławicka - Północ w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-18 10:04:36
Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego Kolonia Gosławicka - Północ w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-18 09:39:54
Aktualności Weronika Bartyla 2021-01-18 09:17:48
2020 Andrzej Karbowniczek 2021-01-16 18:38:48
2020 Andrzej Karbowniczek 2021-01-16 17:59:58
Aktualności Weronika Bartyla 2021-01-15 11:10:44
Jak zgłosić zgromadzenie Natalia Bugańska 2021-01-15 08:52:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-15 07:58:18
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola Stanisław klimek 2021-01-14 14:50:57
Budżet miasta Opola na 2021 r. Stanisław klimek 2021-01-14 14:44:33
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2021-01-14 13:24:54
Zwrot podatku akcyzowego Piotr Peer 2021-01-14 13:11:46
Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I), porządkowanie użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej oraz ... Agnieszka Galka 2021-01-14 12:25:46
Ogłoszenie w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji egib dla obrębu Opole m.Opola Iwona Adamowicz 2021-01-14 11:53:10
Ogłoszenie w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji egib dla obrębu Opole m.Opola Iwona Adamowicz 2021-01-14 10:04:00
XXXIV sesja Rady Miasta Opola - 29.12.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2021-01-14 10:00:18
Żłobek Matki Polki w Opolu Katarzyna Osiecka 2021-01-14 08:01:22
2021 Natalia Bugańska 2021-01-13 14:03:41
Sprawozdania z realizacji Budżetu Obywatelskiego za 2020 r. Paweł Sadło 2021-01-13 13:39:38
Świadczenie powszechnych usług pocztowych oraz usług dodanych Joanna Szurgut 2021-01-13 11:45:47
Druk magazynu miejskiego „Opole i kropka” Jan bieniuszewicz 2021-01-13 10:55:26
Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I), porządkowanie użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej oraz ... Agnieszka Galka 2021-01-12 12:13:19
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Kamilla Wieczorek 2021-01-12 12:13:06
Świadczenie usług telekomunikacyjnych, wraz z zakupem sprzętu, przekazania kart SIM oraz usług dodatkowych Kamilla Wieczorek 2021-01-12 11:22:14
2021 Karolina Burmistrz 2021-01-12 10:23:30
Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I’’ w zakresie: ,,Budowa Centrum Przesiadkowego w rej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2021-01-11 15:08:24
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-11 13:23:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-11 13:11:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-11 13:08:20
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Weronika Bartyla 2021-01-11 12:48:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-11 12:42:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-11 12:36:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-11 12:17:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-11 12:14:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-01-11 12:12:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-01-11 12:12:10
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2021-01-11 12:00:33
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2021 Beata Baraniewicz 2021-01-11 11:34:34
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Weronika Bartyla 2021-01-11 09:01:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-11 08:49:51
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2021-01-11 08:36:55
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-11 08:17:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-01-11 08:08:20
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-01-08 11:31:13
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2021-01-08 10:39:50
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2021-01-08 10:35:45
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2021-01-08 09:59:55
XXXII sesja Rady Miasta Opola - 26.11.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2021-01-08 09:48:43
XXXIII sesja Rady Miasta Opola - 17.12.2020 r. Aleksandra Lukosz 2021-01-08 09:45:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Krzysztof Bucher 2021-01-08 09:41:54
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2021-01-08 09:38:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Krzysztof Bucher 2021-01-08 09:38:04
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2021-01-08 09:16:11
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej: Park 800-lecia Miasta Opola Joanna Szurgut 2021-01-07 12:06:24
2020 Karolina Burmistrz 2021-01-07 09:41:04
2020 Karolina Burmistrz 2021-01-05 17:54:37
AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2019 Marcin Lontkowski 2021-01-05 14:13:08
WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r. Marcin Lontkowski 2021-01-05 14:10:20
Druk magazynu miejskiego „Opole i kropka” Jan bieniuszewicz 2021-01-05 13:24:30
Założenie i pielęgnacja kwietników zlokalizowanych na terenie miasta Opola w ramach zakładania i utrzymania teren w zieleni miejskiej Joanna Szurgut 2021-01-05 13:15:23
Podatek od środków transportowych 2021 Piotr Peer 2021-01-05 12:12:23
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2021-01-05 10:35:51
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2021-01-05 09:56:20
AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r. Marcin Lontkowski 2021-01-04 12:32:41
WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r. Marcin Lontkowski 2021-01-04 12:01:47
WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r. Marcin Lontkowski 2021-01-04 11:49:27
AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r. Marcin Lontkowski 2021-01-04 11:43:32
Godziny urzędowania Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2021-01-04 09:46:16
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2020-12-31 13:23:13
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Kamilla Wieczorek 2020-12-31 11:10:03
Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4210.153m.2020.KR w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego- Dzielnica VII Piotr Makarowski 2020-12-31 11:07:05
Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4210.153m.2020.KR w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego- Dzielnica VII Piotr Makarowski 2020-12-31 11:05:57
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-12-31 08:30:21
Informacja o realizowaniu przez Miasto Opole partnerskiego projektu pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Aniela Wojtowicz 2020-12-30 16:08:32
Informacja o realizowaniu przez Miasto Opole partnerskiego projektu pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Aniela Wojtowicz 2020-12-30 16:07:39
Informacja o realizowaniu przez Miasto Opole partnerskiego projektu pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Aniela Wojtowicz 2020-12-30 16:06:31
Informacja o realizowaniu przez Miasto Opole partnerskiego projektu pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Aniela Wojtowicz 2020-12-30 16:05:54
Informacja o realizowaniu przez Miasto Opole partnerskiego projektu pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Aniela Wojtowicz 2020-12-30 15:58:34
Informacja o realizowaniu przez Miasto Opole partnerskiego projektu pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Aniela Wojtowicz 2020-12-30 15:53:52
Informacja o realizowaniu przez Miasto Opole partnerskiego projektu pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Aniela Wojtowicz 2020-12-30 15:49:41
Informacja o realizowaniu przez Miasto Opole partnerskiego projektu pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Aniela Wojtowicz 2020-12-30 15:48:22
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-12-30 14:44:23
Jak zgłosić zgromadzenie Natalia Bugańska 2020-12-30 14:38:49
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie miejsc przetrzymywania pojemników na odpady komunalne Teresa Muc 2020-12-30 13:48:18
Aneks do Porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 31.12.2013 r. pomiędzy Miastem Opole a Gminą Komprachcice w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Adriana Kotarska 2020-12-30 13:46:29
Komisja Społeczna i Zdrowia Justyna Nagel 2020-12-30 13:31:12
Aneks do Porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 31.12.2013 r. pomiędzy Miastem Opole a Gminą Dąbrowa w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowegoAneks do Porozumienia m Adriana Kotarska 2020-12-30 13:08:43
Konkurs ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie w latach 2021-2022 placówek wsparcia dziennego Marcin Lontkowski 2020-12-30 13:05:40
Porozumienie międzygminne z Gminą Komprachcice w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na 2014 rok Adriana Kotarska 2020-12-30 13:04:12
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.2.LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU, RYNEK 28-29 Katarzyna Piasecka 2020-12-30 11:51:11
Biuro Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2020-12-30 10:00:21
Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola [...] Jan bieniuszewicz 2020-12-30 09:55:30
XXXIV sesja Rady Miasta Opola - 29.12.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-12-29 15:04:03
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-12-29 14:54:08
XXXIV sesja Rady Miasta Opola - 29.12.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-12-29 14:50:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Krzysztof Bucher 2020-12-29 14:46:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-12-29 14:42:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-12-29 14:38:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Krzysztof Bucher 2020-12-29 14:36:03
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2020-12-29 13:39:18
Ramowy plan sesji Rady Miasta Opola na 2020 rok Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-12-29 13:18:05
Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku w formie wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego dla dzieci z województwa opolskiego do miejscowości w Polsce w ramach projektu pt. „Trudny start, lepsza przyszło Dariusz Dzierżak 2020-12-29 12:28:51
Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I), porządkowanie użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej oraz ... Agnieszka Galka 2020-12-29 12:28:28
Porozumienie międzygminne z Gminą Prószków w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na 2019 rok Adriana Kotarska 2020-12-28 20:28:17
Porozumienie międzygminne z Gminą Dąbrowa w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na 2014 rok Adriana Kotarska 2020-12-28 20:20:44
Porozumienie międzygminne z Gminą Łubniany w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na 2019 rok Adriana Kotarska 2020-12-28 20:16:54
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-12-28 14:44:46
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2020-12-28 14:43:27
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-12-28 14:42:38
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2020-12-28 14:38:58
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2020-12-28 14:26:55
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa linii kablowej średniego i niskiego napięcia wraz ze stacją transformatorową słupową do zasilania domu jednorodzinnego Jacek Kozak 2020-12-28 13:20:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Weronika Bartyla 2020-12-28 11:49:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Weronika Bartyla 2020-12-28 11:40:19
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie Opola Zachodniego Teresa Muc 2020-12-28 11:28:42
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-12-27 14:08:25
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-12-27 14:01:46
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-12-23 15:15:00
Odławianie i leczenie dzikich zwierząt z terenu miasta Opola Agnieszka Galka 2020-12-23 13:41:45
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-12-23 13:34:42
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie oświetlenia ulic w Grudzicach Teresa Muc 2020-12-23 11:49:55
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie drzew do wycinki Teresa Muc 2020-12-23 11:06:17
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie uporządkowania parku przy ul. Rydla w Grudzicach Teresa Muc 2020-12-23 11:01:09
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-12-23 11:00:37
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-12-23 10:58:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-12-23 10:48:03
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-12-23 10:45:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-12-23 10:42:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-12-23 10:39:52
2020 Artur Szatyński 2020-12-23 10:29:28
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2021 – 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom - posiłki i usługi opiekuńcze Agnieszka Malinowska 2020-12-22 16:25:22
Godziny urzędowania Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2020-12-22 15:26:55
Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I), porządkowanie użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej oraz ... Agnieszka Galka 2020-12-22 14:30:00
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-12-22 13:51:31
Wydział Organizacyjny Joanna Sagan 2020-12-22 12:49:03
Wydział Organizacyjny Joanna Sagan 2020-12-22 12:46:22
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 Małgorzata Maćków 2020-12-22 12:45:48
Wydział Organizacyjny Joanna Sagan 2020-12-22 12:43:53
Wydział Organizacyjny Joanna Sagan 2020-12-22 12:41:53
Wydział Organizacyjny Joanna Sagan 2020-12-22 12:38:45
Świadczenie usług telekomunikacyjnych, wraz z zakupem sprzętu, przekazania kart SIM oraz usług dodatkowych Katarzyna Bil 2020-12-22 12:17:58
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-12-21 22:33:57
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-12-21 22:21:09
Odbiór odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych na terenie miasta Opola Joanna Szurgut 2020-12-21 15:21:42
Odbiór odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych na terenie miasta Opola Joanna Szurgut 2020-12-21 15:21:01
Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I), porządkowanie użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej oraz ... Magdalena Brulewska 2020-12-21 15:17:38
Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola [...] Jan bieniuszewicz 2020-12-21 14:56:28
Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola [...] Jan bieniuszewicz 2020-12-21 14:54:23
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-12-21 14:33:47
Usługi pocztowe Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-12-21 12:50:25
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-12-21 12:28:44
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-12-21 12:21:52
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-12-21 11:23:39
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. RZECZNEJ (DZ. NR 3/2, KM 16, OBR. GROSZOWICE) Joanna Kubacka 2020-12-21 09:40:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2020-12-21 08:25:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-12-21 08:17:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Weronika Bartyla 2020-12-21 08:09:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2020-12-21 07:58:53
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-12-18 14:40:28
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-12-18 14:38:55
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2020-12-18 12:27:28
Świadczenie usług telekomunikacyjnych, wraz z zakupem sprzętu, przekazania kart SIM oraz usług dodatkowych Kamilla Wieczorek 2020-12-18 12:11:35
Komisja Rewizyjna Justyna Nagel 2020-12-18 12:01:25
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2020-12-18 11:43:52
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-12-18 11:18:47
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-12-18 11:17:17
XXXII sesja Rady Miasta Opola - 26.11.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-12-18 11:12:10
Biuro Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2020-12-18 10:57:22
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. OJCA JÓZEFA CZAPLAKA (DZ. NR 20/6, KM 45, OBR. OPOLE) Joanna Kubacka 2020-12-18 10:39:38
Dostawa 5 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych klasy MAXI (12-metrowych) napędzanych silnikiem elektrycznym, wraz z dostawą i montażem infrastruktury ładowania, w ramach projekt Magdalena Brulewska 2020-12-18 08:27:48
Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie mapy z wyznaczonymi trasami i ścieżkami rowerowymi Teresa Muc 2020-12-18 08:20:17
Autopoprawka 2 do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Maria Dutkiewicz 2020-12-17 15:44:29
XXXIII sesja Rady Miasta Opola - 17.12.2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-12-17 15:12:37
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-12-17 15:11:25
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-12-17 14:37:51
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2020-12-17 14:35:49
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2020-12-17 14:27:53
Odławianie i leczenie dzikich zwierząt z terenu miasta Opola Agnieszka Galka 2020-12-17 12:12:03
Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Opola Krzysztof Biliński 2020-12-17 12:06:43
Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Opola Krzysztof Biliński 2020-12-17 12:05:16
Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Opola Krzysztof Biliński 2020-12-17 12:01:45
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2020-12-17 11:29:20
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie remontow drog w Opolu Teresa Muc 2020-12-17 10:30:51
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie skargi mieszkanki na uchwałę XXX/604/20 Rady Miasta z dnia 24 września 2020r. Teresa Muc 2020-12-17 10:26:14
Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie mapy z wyznaczonymi trasami i ścieżkami rowerowymi Teresa Muc 2020-12-17 10:23:04
Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie mapy z wyznaczonymi trasami i ścieżkami rowerowymi Teresa Muc 2020-12-17 10:18:46
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-12-17 09:11:46
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2020-12-16 15:07:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-12-16 14:51:14
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Marcin Lontkowski 2020-12-16 14:40:29
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-12-16 13:52:34
Biuro Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2020-12-16 13:14:33
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2020-12-16 11:43:10
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2020-12-16 11:06:26
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2020-12-16 11:01:00
Zawiad. stron postęp. o wydanej DECYZJI_„Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV SILESIA) o łącznej mocy do 5 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą”, realizowanego na dzia Magdalena Wójciak 2020-12-16 08:58:50
Zawiad. stron postęp. o wydanej DECYZJI_„Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV SILESIA) o łącznej mocy do 5 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą”, realizowanego na dzia Magdalena Wójciak 2020-12-16 08:50:11
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-12-15 23:51:24
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-12-15 23:46:34
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-12-15 23:39:16
2020 Piotr Królikowski 2020-12-15 22:58:20
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2020-12-15 14:52:02
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-12-15 14:41:01
Opinia RIO w Opolu - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola (wg projektu) Magdalena Buksa-Mendel 2020-12-15 13:50:46
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie miejsc przetrzymywania pojemników na odpady komunalne Teresa Muc 2020-12-15 13:49:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2020-12-15 13:43:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2020-12-15 13:38:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-12-15 13:36:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2020-12-15 13:31:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Weronika Bartyla 2020-12-15 13:28:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2020-12-15 13:23:40
Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola [...] Jan bieniuszewicz 2020-12-15 13:07:08
Opinia RIO w Opolu - uchwała budżetowa na 2021 r. (projekt) Magdalena Buksa-Mendel 2020-12-15 13:02:02
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. ODRZAŃSKIEJ (DZ. NR 287/8, OBR. GROTOWICE) Joanna Kubacka 2020-12-15 11:10:09
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. ODRZAŃSKIEJ (DZ. NR 287/5, OBR. GROTOWICE) Joanna Kubacka 2020-12-15 11:09:28
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-12-14 14:35:49
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-12-14 14:33:30
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej: Park 800-lecia Miasta Opola Joanna Szurgut 2020-12-14 14:11:28
Świadczenie usług telekomunikacyjnych, wraz z zakupem sprzętu, przekazania kart SIM oraz usług dodatkowych Kamilla Wieczorek 2020-12-14 13:41:40
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I” w ramach zadania : „Budowa Centrum Przesiadkowe Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-12-14 13:17:38
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej: Park 800-lecia Miasta Opola Joanna Szurgut 2020-12-14 12:59:01
Odbiór odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych na terenie miasta Opola Joanna Szurgut 2020-12-14 08:48:28
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. WSPÓLNEJ (DZ. NR 61/1, 61/2, 62/1, 98/6 I 103, KM 30, OBR. PÓŁWIEŚ) Joanna Kubacka 2020-12-14 08:07:54
Autopoprawka do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Magdalena Buksa-Mendel 2020-12-11 15:07:47
Autopoprawka do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Magdalena Buksa-Mendel 2020-12-11 15:05:15
Autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2021 rok Magdalena Buksa-Mendel 2020-12-11 14:51:39
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 Małgorzata Maćków 2020-12-11 14:13:36
Podatek od środków transportowych 2021 Piotr Peer 2020-12-11 12:41:12
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. ODRZAŃSKIEJ (DZ. NR 287/7, OBR. GROTOWICE) Joanna Kubacka 2020-12-11 12:38:38
Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes w Opolu Marta Bełzowska 2020-12-11 12:12:12
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2020-12-10 21:49:01
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-12-10 21:48:24
Usługi pocztowe Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-12-10 14:15:41
Centrum Dialogu Obywatelskiego Marta Bełzowska 2020-12-10 13:24:15
Zespół Szkół Ekonomicznych Marta Bełzowska 2020-12-10 12:45:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-12-10 11:20:21
Podatek od środków transportowych 2020 Piotr Peer 2020-12-10 10:45:12
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie programu in vitro Teresa Muc 2020-12-10 10:17:46
2020 Artur Szatyński 2020-12-09 21:49:04
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-12-09 16:36:11
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-12-09 14:28:17
XXXII sesja Rady Miasta Opola - 26.11.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-12-09 14:19:08
2020 Natalia Bugańska 2020-12-09 13:48:31
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie budowy chodnika ul. Szymona Koszyka Teresa Muc 2020-12-09 12:41:28
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie remontu chodnika ul. Karpacka/Beskidzka Teresa Muc 2020-12-09 12:38:14
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie remontu chodnika ul. Karpacka/Beskidzka Teresa Muc 2020-12-09 12:35:11
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2020-12-09 11:29:22
Zakup, dostawa i montaż urządzeń do zbierania odpadów opakowaniowych, będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Joanna Szurgut 2020-12-09 10:24:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-12-09 09:23:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-12-09 09:15:08
Ogłoszenie o naborze - kierownik POW "Nasz Dom" Katarzyna Pawlak 2020-12-08 21:51:23
Ogłoszenie o naborze Katarzyna Pawlak 2020-12-08 21:33:49
Aktualności Weronika Bartyla 2020-12-08 11:15:16
Aktualności Weronika Bartyla 2020-12-08 11:07:46
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Weronika Bartyla 2020-12-08 10:36:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-12-08 10:25:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-12-08 10:23:32
Interpelcja radnej Elzbiety Bien w sprawie mechanizmu zamykajacego drzwi wejsciowe na wybieg dla psow w parku 800-lecia Teresa Muc 2020-12-07 15:19:12
Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Opola Krzysztof Biliński 2020-12-07 14:54:20
Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku w formie wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego dla dzieci z województwa opolskiego do miejscowości w Polsce w ramach projektu pt. „Trudny start, lepsza przyszło Dariusz Dzierżak 2020-12-07 14:31:20
Przedszkole Publiczne nr 22 "Bajkowa Rodzina" Sylwia Orlik 2020-12-07 14:26:08
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-12-07 14:05:54
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - działki 675/5 i 679/1 o. Wróblin Adam Kordek 2020-12-07 12:58:16
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-12-07 12:18:25
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-12-07 12:14:41
Stowarzyszenie Twoja Fabryka Marzeń Marta Bełzowska 2020-12-07 08:36:48
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 Małgorzata Maćków 2020-12-04 15:10:59
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie programu in vitro Teresa Muc 2020-12-04 12:41:19
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-12-04 11:04:50
Aktualny porządek obrad z projektami uchwał Aleksandra Lukosz 2020-12-04 10:03:27
2020 Piotr Pogoda 2020-12-03 23:21:08
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-12-03 14:20:13
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Patrycja Remisz 2020-12-03 14:06:14
Jak zgłosić zgromadzenie Natalia Bugańska 2020-12-03 14:02:02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew przy ul. Prószkowskiej 7-13 ( dz.nr 26/32 am 38 oręb Szczepanowice ) oraz terminie przeprowadzenia oględzin Marzena Kasprzak 2020-12-03 12:30:39
Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku w formie wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego dla dzieci z województwa opolskiego do miejscowości w Polsce w ramach projektu pt. „Trudny start, lepsza przyszło Tomasz Bajor 2020-12-03 12:09:44
XXXIII sesja Rady Miasta Opola - 17 grudnia 2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-12-03 11:41:23
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2020-12-02 17:00:50
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2020-12-02 16:59:30
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2020-12-02 16:56:35
Wydziały Urzędu Miasta Marta Bełzowska 2020-12-02 13:10:05
Wydziały Urzędu Miasta Marta Bełzowska 2020-12-02 13:01:36
Zakup, dostawa i montaż urządzeń do zbierania odpadów opakowaniowych, będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Joanna Szurgut 2020-12-02 11:37:06
Druk kalendarzy Jan bieniuszewicz 2020-12-02 10:19:14
Deklaracja dostępności Jadwiga Kost 2020-12-02 09:36:20
Biuro Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2020-12-02 08:39:22
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ (DZ. NR 80/9, 80/12, 80/13, 80/16 I 82/24, KM 5, OBR. KOLONIA GOSŁAWICKA) Joanna Kubacka 2020-12-02 08:24:32
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-12-01 23:29:14
Zbycie zbędnych składników majatku MZD w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-12-01 16:06:48
Zbycie zbędnych składników majatku MZD w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-12-01 15:21:00
Zbycie zbędnych składników majatku MZD w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-12-01 15:18:54
Zapytanie radnej Elżbiety Bień w sprawie niepełnosprawnych Teresa Muc 2020-12-01 15:15:29
Zbycie zbędnych składników majatku MZD w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-12-01 15:08:03
Zbycie zbędnych składników majatku MZD w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-12-01 15:06:24
Zbycie zbędnych składników majatku MZD w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-12-01 15:04:07
Zbycie zbędnych składników majatku MZD w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-12-01 15:03:06
Zbycie zbędnych składników majatku MZD w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-12-01 14:50:49
Zbycie zbędnych skłądaników majatku MZD w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-12-01 14:34:52
Zbycie zbędnych skłądaników majatku MZD w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-12-01 14:32:29
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste Patrycja Remisz 2020-12-01 13:13:40
Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku w formie wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego dla dzieci z województwa opolskiego do miejscowości w Polsce w ramach projektu pt. „Trudny start, lepsza przyszło Tomasz Bajor 2020-12-01 10:10:39
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-11-30 14:17:31
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-11-30 14:14:19
Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku w formie wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego dla dzieci z województwa opolskiego do miejscowości w Polsce w ramach projektu pt. „Trudny start, lepsza przyszło Tomasz Bajor 2020-11-30 12:39:34
Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie remontu chodnika łączącego Dom Złote Jesieni (Hubala 4) z pawilonem handlowym (Hubala 10) Teresa Muc 2020-11-30 11:56:09
interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Energetyki Cieplnej Opolszczyzny Teresa Muc 2020-11-30 11:51:02
Konkurs ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie w latach 2021-2022 placówek wsparcia dziennego Katarzyna Stelmaszczyk 2020-11-27 15:31:16
Urząd Miasta Opola Jolanta Początko 2020-11-27 15:13:27
Postępowanie zwykłe Natalia Bugańska 2020-11-27 13:41:03
Jak zgłosić zgromadzenie Natalia Bugańska 2020-11-27 13:36:51
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Opola za 2019rok. Elżbieta Gabor 2020-11-27 12:28:04
Druk kalendarzy Jan bieniuszewicz 2020-11-27 12:00:01
Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu Katarzyna Bil 2020-11-27 11:29:04
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa  rowów I, Ia, Ib w Opolu  przy ul. Wspólnej i Zbożowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opo Grzegorz Giewanowicz 2020-11-27 09:10:44
interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie pandemii koronawirusa - pakiet dla przedsiębiorców Teresa Muc 2020-11-27 07:57:16
XXXII sesja Rady Miasta Opola - 26.11.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-11-26 18:31:23
XXXII sesja Rady Miasta Opola - 26.11.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-11-26 18:27:28
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa  rowów I, Ia, Ib w Opolu  przy ul. Wspólnej i Zbożowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opo Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-11-26 15:08:58
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa  rowów I, Ia, Ib w Opolu  przy ul. Wspólnej i Zbożowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opo Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-11-26 14:51:15
Klauzula informacyjna - monitornig na biletomatach oraz na tablicach Dynamicznej Informacji Pasażerskiej Magdalena Mazurek 2020-11-26 13:25:11
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie programu in vitro Teresa Muc 2020-11-26 11:44:57
Obwieszczenie UAB.6733.47.2020.JK decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie części działek nr 1/32, 1/11, k.m. 1, obręb Groszowice w Opolu dla inwestycji: budowa systemu o Anna Bednorz 2020-11-26 11:28:58
Obwieszczenie 6733.47.2020.JK decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie części działek nr 1/32, 1/11, k.m. 1, obręb Groszowice w Opolu dla inwestycji: budowa systemu odgaz Anna Bednorz 2020-11-26 11:28:18
Obwieszczenie 6733.47.2020.JK decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie części działek nr 1/32, 1/11, k.m. 1, obręb Groszowice w Opolu dla inwestycji: budowa systemu odgaz Anna Bednorz 2020-11-26 11:27:29
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-11-26 10:48:05
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Centrum Nauki i Technologii Teresa Muc 2020-11-26 09:31:27
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2020-11-26 09:28:03
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-11-25 15:12:20
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie in vitro Teresa Muc 2020-11-25 14:26:17
PLO nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego Kamilla Wieczorek 2020-11-25 13:44:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-25 08:49:34
Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku w formie wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego dla dzieci z województwa opolskiego do miejscowości w Polsce w ramach projektu pt. „Trudny start, lepsza przyszło Tomasz Bajor 2020-11-24 13:53:57
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2020-11-24 12:46:25
w sprawie aktualizacji i wprowadzenia „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Opola” Natalia Buczyńska 2020-11-24 11:42:21
XXXI sesja Rady Miasta Opola - 29.10.2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-11-24 11:18:31
Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku w formie wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego dla dzieci z województwa opolskiego do miejscowości w Polsce w ramach projektu pt. „Trudny start, lepsza przyszło Tomasz Bajor 2020-11-24 10:13:22
Remonty i bieżące utrzymanie dróg w zakresie zakupu energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-11-23 13:36:47
Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku w formie wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego dla dzieci z województwa opolskiego do miejscowości w Polsce w ramach projektu pt. „Trudny start, lepsza przyszło Tomasz Bajor 2020-11-23 13:17:06
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-11-23 12:09:14
Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawei powstania Alei Gwiazd Opolskiego Sportu Teresa Muc 2020-11-23 11:40:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-23 09:50:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-23 09:44:30
2020 Piotr Królikowski 2020-11-20 22:31:48
Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie instalacji oświetlenia na drodze łączącej pływalnię Wodna Nuta z ulicą Prószkowską Teresa Muc 2020-11-20 15:00:14
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-11-20 14:17:47
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2020-11-20 11:37:28
2020 Artur Szatyński 2020-11-19 19:37:23
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2020-11-19 14:39:31
Druk kalendarzy Jan bieniuszewicz 2020-11-19 14:34:10
Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie sytuacji epidemicznej w Urzędzie Miasta Teresa Muc 2020-11-19 12:49:51
Dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne oraz odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku, Joanna Szurgut 2020-11-19 10:46:25
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Kolonia Gosławicka - dz. nr 55/2 km. 3 Aleksandra Sułkowska 2020-11-19 06:38:47
Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny i materiałów eksploatacyjnych Joanna Szurgut 2020-11-18 10:29:38
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-18 10:16:01
Zespół Placówek Oświatowych Sylwia Orlik 2020-11-18 10:04:32
Zespół Placówek Oświatowych Sylwia Orlik 2020-11-18 10:00:27
Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-18 09:51:00
Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-18 09:45:43
Zespół Szkół Specjalnych w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-18 09:39:51
Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-18 09:32:44
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-18 07:58:36
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-18 07:57:00
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-18 07:55:03
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-18 07:51:18
Dostawa i wdrożenie systemu zabezpieczeń typu Next-Generation Firewall wraz z usługami towarzyszącymi Katarzyna Bil 2020-11-17 10:41:03
Projekt budżetu miasta Opola na 2021 rok Magdalena Buksa-Mendel 2020-11-16 15:44:46
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Magdalena Buksa-Mendel 2020-11-16 15:39:25
Projekt budżetu miasta Opola na 2021 rok Magdalena Buksa-Mendel 2020-11-16 15:34:37
Projekt budżetu miasta Opola na 2021 rok Magdalena Buksa-Mendel 2020-11-16 15:32:54
Projekt budżetu miasta Opola na 2021 rok Magdalena Buksa-Mendel 2020-11-16 15:28:44
Projekt budżetu miasta Opola na 2021 rok Magdalena Buksa-Mendel 2020-11-16 15:13:32
Projekt budżetu miasta Opola na 2021 rok Magdalena Buksa-Mendel 2020-11-16 15:09:42
Projekt budżetu miasta Opola na 2021 rok Magdalena Buksa-Mendel 2020-11-16 15:07:05
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-11-16 13:33:44
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-11-16 13:32:07
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza Sylwia Orlik 2020-11-16 10:45:45
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza Sylwia Orlik 2020-11-16 10:43:45
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-16 10:41:51
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2020-11-16 10:29:30
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2020-11-16 10:10:15
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2020-11-16 09:57:03
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-11-15 14:35:44
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-11-15 12:36:26
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-11-15 12:23:55
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-11-15 12:15:17
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-11-15 12:09:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-13 11:58:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-13 11:53:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-13 11:41:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-13 11:37:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-13 11:33:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-13 11:21:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-13 11:06:16
2020 Natalia Bugańska 2020-11-13 11:01:48
Upublicznienie informacji o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wytwarzania produktów na bazie makaronu zlokalizowanej na terenie Pasta Food Company Sp. z o.o. Violetta Ciesielczuk 2020-11-13 10:16:24
Upublicznienie informacji o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wytwarzania produktów na bazie makaronu zlokalizowanej na terenie Pasta Food Company Sp. z o.o. Violetta Ciesielczuk 2020-11-13 10:15:48
Upublicznienie informacji o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wytwarzania produktów na bazie makaronu zlokalizowanej na terenie Pasta Food Company Sp. z o.o. Violetta Ciesielczuk 2020-11-13 10:15:05
Upublicznienie informacji o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wytwarzania produktów na bazie makaronu zlokalizowanej na terenie Pasta Food Company Sp. z o.o. Violetta Ciesielczuk 2020-11-13 10:14:22
Upublicznienie informacji o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wytwarzania produktów na bazie makaronu zlokalizowanej na terenie Pasta Food Company Sp. z o.o. Violetta Ciesielczuk 2020-11-13 10:12:51
Uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (2019) Krzysztof Bucher 2020-11-13 10:12:35
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Krzysztof Bucher 2020-11-13 10:12:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:29:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:28:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:27:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "plac dworcowy" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:27:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:27:57
Miejscowy plan zgospodarowania przestrzennego "Groszowice II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:27:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:25:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:24:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:11:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:08:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 09:02:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 08:59:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 08:58:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 08:55:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 08:35:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 08:32:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 08:20:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 08:20:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 08:11:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 08:08:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 08:00:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-13 07:57:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 15:22:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 15:20:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 15:17:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 15:05:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-12 14:56:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Partyzanckiej i Wrocławskiej w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 14:39:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 14:30:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-12 14:17:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-12 14:05:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-12 13:56:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-12 13:48:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-12 13:42:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-12 13:35:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 13:08:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 12:59:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVf" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 12:53:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 12:44:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 12:38:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-12 12:34:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast"" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 12:29:04
PLO nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego Kamilla Wieczorek 2020-11-12 12:27:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 12:23:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 12:15:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 12:10:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski II” w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 12:01:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 11:53:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 11:49:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-12 11:44:49
Inicjatywa Lokalna Paweł Sadło 2020-11-12 11:01:30
Zawiadomienie stron_zakończenie postępowania_„Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV SILESIA) o łącznej mocy do 5 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą”, realizowana na d Magdalena Wójciak 2020-11-12 09:21:00
Wydział Spraw Obywatelskich Joanna Parobecka 2020-11-12 09:02:25
Dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne oraz odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku, Joanna Szurgut 2020-11-10 12:36:27
Młodzieżowy Dom Kultury Sylwia Orlik 2020-11-10 11:02:55
Publiczne Przedszkole nr 22 "Bajkowa Rodzina" w Opolu Sylwia Orlik 2020-11-09 18:54:28
PLO nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego Kamilla Wieczorek 2020-11-09 15:40:29
Godziny urzędowania Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2020-11-09 12:02:49
Godziny urzędowania Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2020-11-09 12:00:29
Zawiadomienie stron_zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia raportu_"Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń magazynowo-warsztatowych na pomieszczenia składowania odp Magdalena Wójciak 2020-11-09 10:17:04
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2020-11-09 10:13:16
Zawiadomienie stron_zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia raportu_"Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń magazynowo-warsztatowych na pomieszczenia składowania odp Magdalena Wójciak 2020-11-09 09:59:22
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2020-11-09 09:55:52
Godziny urzędowania Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2020-11-09 09:55:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-09 08:34:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-09 08:32:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-09 08:28:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-09 08:21:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-09 08:18:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-09 08:12:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-09 08:05:48
Dostawa i wdrożenie systemu zabezpieczeń typu Next-Generation Firewall wraz z usługami towarzyszącymi Katarzyna Bil 2020-11-06 13:42:23
Zaprojektowanie oraz druk materiałów edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami [...]" Jan bieniuszewicz 2020-11-06 11:43:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-06 10:28:33
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu Anna Caputa 2020-11-06 09:53:44
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Budowlanych I" w Opolu Anna Caputa 2020-11-06 09:48:25
Aktualności Weronika Bartyla 2020-11-06 09:41:40
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Oleskiej Justyna Nagel 2020-11-06 09:40:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-06 09:35:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-11-06 09:09:47
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Anna Caputa 2020-11-06 08:04:07
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Anna Caputa 2020-11-06 08:03:37
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Anna Caputa 2020-11-06 08:02:42
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Budowlanych I" w Opolu Anna Caputa 2020-11-06 07:59:25
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Budowlanych I" w Opolu Anna Caputa 2020-11-06 07:58:33
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2020-11-05 13:58:59
PLO nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego Kamilla Wieczorek 2020-11-05 12:16:58
Miejski Rzecznik Konsumentów Marcin Lontkowski 2020-11-05 10:21:33
Miejski Rzecznik Konsumentów Marcin Lontkowski 2020-11-05 09:45:42
Miejski Rzecznik Konsumentów Marcin Lontkowski 2020-11-05 09:39:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-05 09:28:37
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-11-05 09:24:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Budowlanych I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-05 09:22:48
Zawiadomienie stron_umorzenie postępowania ws.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds.:„Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy SELT Sp. z o.o. przy ul. Wschodniej w Opolu” Magdalena Wójciak 2020-11-04 19:11:32
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 Małgorzata Maćków 2020-11-04 15:30:01
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 Małgorzata Maćków 2020-11-04 15:26:22
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 Małgorzata Maćków 2020-11-04 15:25:03
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 Małgorzata Maćków 2020-11-04 15:00:12
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia nr UAB.6733.26.2020.AZ o sprostowaniu oczywistej omyłki dot. sprawy wydania decyzji ULCP dla inwestycji: budowa przepustu drogowego wraz z chodnikiem dla Anna Zamorowska 2020-11-04 14:44:19
PLO nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego Kamilla Wieczorek 2020-11-04 13:42:54
Wydział Spraw Obywatelskich Małgorzata Tarkowska 2020-11-04 12:11:33
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-11-02 15:08:06
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-11-02 14:56:03
Konkurs na nieodpłatna pomoc prawną lub nieopłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 roku Agnieszka Nowacka 2020-11-02 14:35:47
Konkursy 2021 Agnieszka Nowacka 2020-11-02 14:23:31
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-11-02 14:19:05
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-11-02 14:03:19
Dostawa i wdrożenie systemu zabezpieczeń typu Next-Generation Firewall wraz z usługami towarzyszącymi Katarzyna Bil 2020-11-02 12:54:19
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-11-02 11:56:46
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO WŁAŚCICIELI DZ. SĄSIEDNICH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCH. GR. POŁ. W OPOLU PRZY UL. GÓRNEJ (DZ. NR 98/2, KM 2, OBR. KOL. GOSŁ.) Joanna Kubacka 2020-11-02 11:44:27
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. JASNEJ (DZ. NR 165/2 I 165/3, KM 28, OBR. PÓŁWIEŚ) Joanna Kubacka 2020-11-02 11:41:41
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BARTOSZA GŁOWACKIEGO (DZ. NR 562/3 I 564, KM 13, OBR. ZAKRZÓW) Joanna Kubacka 2020-11-02 11:34:25
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-11-02 09:06:24
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-11-02 08:37:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-02 08:00:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Krzysztof Bucher 2020-11-02 07:45:01
Dostawa i wdrożenie systemu zabezpieczeń typu Next-Generation Firewall wraz z usługami towarzyszącymi Katarzyna Bil 2020-10-30 13:43:52
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-10-30 12:06:06
Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina Agnieszka Galka 2020-10-30 10:57:32
Komisja Budżetowa Justyna Nagel 2020-10-30 10:55:34
Komisja Infrastruktury Justyna Nagel 2020-10-30 10:11:33
XXXI sesja Rady Miasta Opola - 29.10.2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-10-30 10:07:34
Komisja Rewizyjna Justyna Nagel 2020-10-30 09:52:24
XXXI sesja Rady Miasta Opola - 29.10.2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-10-30 09:29:33
Komisja Społeczna i Zdrowia Justyna Nagel 2020-10-29 16:35:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-10-29 16:13:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-10-29 16:13:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Budowlanych I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-10-29 16:11:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-10-29 16:11:09
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-10-29 16:02:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Krzysztof Bucher 2020-10-29 15:55:27
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-10-29 15:50:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Budowlanych I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-10-29 15:39:14
Zaprojektowanie oraz druk materiałów edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami [...]" Jan bieniuszewicz 2020-10-29 13:15:30
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-10-29 12:49:41
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-10-29 12:48:00
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-10-29 12:26:33
Sprawozdania za III kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2020-10-29 12:25:11
Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu Katarzyna Bil 2020-10-29 12:24:43
Sprawozdania za III kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2020-10-29 12:16:52
Sprawozdania za III kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2020-10-29 12:06:08
„Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ulicy Wspólnej i Zbożowej” w ramach projektu pn. „Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Grzegorz Giewanowicz 2020-10-29 11:45:33
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oświetlenia placu Justyna Nagel 2020-10-29 09:02:25
2020 Piotr Pogoda 2020-10-28 15:35:49
Wydział Organizacyjny Agnieszka Skwarczyńska 2020-10-28 12:32:46
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-10-28 08:38:46
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-10-28 08:36:33
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-10-28 08:34:01
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-10-28 08:29:46
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-10-28 08:27:22
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-10-28 08:25:01
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-10-28 08:23:07
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-10-28 08:21:41
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie pandemii Justyna Nagel 2020-10-27 14:33:09
Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny i materiałów eksploatacyjnych Joanna Szurgut 2020-10-27 12:57:07
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Joanna Kubacka 2020-10-27 11:11:50
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-10-27 09:46:26
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-10-27 09:44:06
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-10-27 09:40:37
XXX sesja Rady Miasta Opola - 24.09.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-10-27 09:39:53
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-10-27 09:38:44
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-10-27 09:37:01
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Joanna Kubacka 2020-10-27 09:02:52
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-10-27 08:45:57
Wykazy nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedazy na rzecz najemcy Joanna Kubacka 2020-10-27 08:44:15
Aktualności Weronika Bartyla 2020-10-27 08:39:01
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-10-27 08:37:52
Aktualności Weronika Bartyla 2020-10-27 08:35:39
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Weronika Bartyla 2020-10-27 08:15:23
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Weronika Bartyla 2020-10-27 07:51:22
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I” w ramach zadania : „Budowa Centrum Przesiadkowe Grzegorz Giewanowicz 2020-10-26 12:48:51
Budowa drogi gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Północnej Bis Grzegorz Giewanowicz 2020-10-26 10:59:15
Dostawa i montaż wyrobów będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Jan bieniuszewicz 2020-10-26 10:27:18
PLO nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego Kamilla Wieczorek 2020-10-26 09:57:23
Jak zgłosić zgromadzenie Natalia Bugańska 2020-10-26 09:50:21
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-10-26 09:49:12
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-10-26 09:45:20
Jak zgłosić zgromadzenie Natalia Bugańska 2020-10-26 09:12:30
2020 Artur Szatyński 2020-10-24 22:37:15
2020 Piotr Pogoda 2020-10-24 11:56:13
Godziny urzędowania Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2020-10-23 17:27:53
2020 Artur Szatyński 2020-10-23 13:45:06
2020 Artur Szatyński 2020-10-23 13:19:20
PLO nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego Kamilla Wieczorek 2020-10-23 13:01:27
Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina Agnieszka Galka 2020-10-23 11:58:04
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-10-23 11:16:31
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-10-23 10:59:32
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-10-22 12:07:33
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-10-22 12:05:16
Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny i materiałów eksploatacyjnych Joanna Szurgut 2020-10-22 11:36:13
Oceny jednostek miejskich za 2019 r. Agnieszka Lisiecka 2020-10-22 10:53:06
Zakup, dostawa i montaż urządzeń do zbierania odpadów opakowaniowych, będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Joanna Szurgut 2020-10-22 10:17:43
Zakup, dostawa i montaż urządzeń do zbierania odpadów opakowaniowych, będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Joanna Szurgut 2020-10-22 10:12:50
2020 Piotr Królikowski 2020-10-22 06:44:27
2020 Piotr Królikowski 2020-10-21 22:37:43
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-10-21 13:10:13
OBWIESZCZENIE PMO o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021 przez Koło Łowieckie nr 3 ‘’Lis’’ w Opolu Damian Duda 2020-10-21 11:50:13
Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I’’ w zakresie: ,,Budowa Centrum Przesiadkowego w rej Grzegorz Giewanowicz 2020-10-21 11:32:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I” w ramach zadania : „Budowa Centrum Przesiadkowe Grzegorz Giewanowicz 2020-10-21 07:21:42
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I” w ramach zadania : „Budowa Centrum Przesiadkowe Grzegorz Giewanowicz 2020-10-20 16:29:34
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu Krzysztof Biliński 2020-10-20 14:51:36
Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny i materiałów eksploatacyjnych Joanna Szurgut 2020-10-20 14:45:19
Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4210.100m.2020.KR w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego- Dzielnica II Piotr Makarowski 2020-10-20 13:51:53
Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny i materiałów eksploatacyjnych Joanna Szurgut 2020-10-20 13:48:54
Oceny jednostek miejskich za 2019r. Agnieszka Lisiecka 2020-10-20 12:39:34
Oceny jednostek miejskich za 2019r. Agnieszka Lisiecka 2020-10-20 12:03:29
Oceny jednostek miejskich za 2019r. Agnieszka Lisiecka 2020-10-20 11:56:47
Oceny jednostek miejskich za 2019r. Agnieszka Lisiecka 2020-10-20 10:46:45
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-10-20 10:34:37
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-10-20 10:32:43
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-10-20 10:28:17
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Weronika Bartyla 2020-10-20 10:02:36
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Weronika Bartyla 2020-10-20 09:40:48
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Weronika Bartyla 2020-10-20 09:32:08
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Weronika Bartyla 2020-10-20 09:28:28
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Weronika Bartyla 2020-10-20 09:26:40
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Weronika Bartyla 2020-10-20 09:24:21
Rewitalizacja Weronika Bartyla 2020-10-20 08:42:24
Aktualności Weronika Bartyla 2020-10-20 08:35:14
2020 Natalia Bugańska 2020-10-20 08:22:13
Rewitalizacja Weronika Bartyla 2020-10-20 08:15:32
Aktualności Weronika Bartyla 2020-10-20 08:09:44
Dostawa i montaż wyrobów będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Jan bieniuszewicz 2020-10-19 13:17:16
Plastyk miejski Katarzyna Flis-Baranek 2020-10-19 12:58:38
Jak zgłosić zgromadzenie Paulina Warzecha 2020-10-19 11:47:39
Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola [...] Jan bieniuszewicz 2020-10-19 10:29:54
Sprawozdania z realizacji Budżetu Obywatelskiego za 2020 r. Paweł Sadło 2020-10-19 09:03:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-19 07:53:15
Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina Agnieszka Galka 2020-10-16 12:53:34
Zakup, dostawa i montaż urządzeń do zbierania odpadów opakowaniowych, będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Joanna Szurgut 2020-10-16 11:39:33
Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu Katarzyna Osiecka 2020-10-16 10:45:00
Wydział Spraw Obywatelskich Małgorzata Tarkowska 2020-10-16 10:08:13
Młodzieżowy Dom Kultury Małgorzata Maćków 2020-10-16 09:23:14
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2020-10-16 09:10:55
Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny i materiałów eksploatacyjnych Joanna Szurgut 2020-10-15 13:37:58
Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I’’ w zakresie: ,,Budowa Centrum Przesiadkowego w rej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-10-15 13:28:56
Świadczenie usługi kompleksowego utzryamania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny i materiałów eksploatacyjnych Joanna Szurgut 2020-10-15 13:20:39
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I” w ramach zadania : „Budowa Centrum Przesiadkowe Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-10-15 13:18:20
Interpelacja radnych: Barbary Kamińskiej i Tomasza Kaliszana w sprawie podjęcia uchwały dot. utworzenia zintegrowanego zespołu domowych usług naprawczych o nazwie: "Fachowiec dla seniora" Justyna Nagel 2020-10-15 10:53:55
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oświetlenia placu Teresa Muc 2020-10-15 10:38:14
Prawo wodne Małgorzata Widuto 2020-10-15 08:52:29
Prawo wodne Małgorzata Widuto 2020-10-15 08:38:55
XXXI sesja Rady Miasta Opola - 29 października 2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-10-14 15:16:24
Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu Katarzyna Bil 2020-10-14 15:07:35
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. GARAŻY POŁOZONYCH W OPOLU Katarzyna Piasecka 2020-10-14 14:57:17
Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Opola na okres 3 lat Piotr Makarowski 2020-10-14 14:52:44
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-10-14 14:08:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-14 13:08:20
2020 Artur Szatyński 2020-10-14 12:28:36
Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola [...] Jan bieniuszewicz 2020-10-14 10:50:06
Zespół Placówek Oświatowych Małgorzata Maćków 2020-10-14 10:37:45
Zespół Placówek Oświatowych Małgorzata Maćków 2020-10-14 10:22:36
2020 Piotr Pogoda 2020-10-13 17:49:35
OBWIESZCZENIE PMO o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Wiejskiej 169 B i 171 A-D Damian Duda 2020-10-13 15:07:22
OBWIESZCZENIE PMO o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Wiejskiej 169 B i 171 A-D Damian Duda 2020-10-13 15:06:53
2020 Piotr Pogoda 2020-10-13 14:24:19
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. Anna Habzda 2020-10-13 13:13:04
Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Anna Habzda 2020-10-13 13:05:07
OKS ODRA OPOLE Spółka Akcyjna w organizacji Anna Habzda 2020-10-13 13:02:42
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-10-13 13:00:47
PSP nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej Kamilla Wieczorek 2020-10-13 12:02:25
PSP nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej Kamilla Wieczorek 2020-10-13 11:47:42
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-10-13 10:51:20
Aktualności Weronika Bartyla 2020-10-13 10:40:14
Budowa drogi gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Północnej Bis Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-10-13 09:43:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-10-13 09:14:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-10-13 09:12:59
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Marta Kondziela 2020-10-13 09:07:55
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-10-13 09:06:44
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-10-12 22:36:03
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-10-12 14:37:02
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-10-12 14:33:40
Jak zgłosić zgromadzenie Karolina Burmistrz 2020-10-12 12:13:55
Zakup, dostawa i montaż urządzeń do zbierania odpadów opakowaniowych, będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Joanna Szurgut 2020-10-12 12:12:55
Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola [...] Jan bieniuszewicz 2020-10-12 12:03:10
Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina Joanna Szurgut 2020-10-12 11:57:00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-10-12 07:36:13
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Agnieszka Skwarczyńska 2020-10-09 13:21:10
Lista projektów BO 2021 do głosowania Paweł Sadło 2020-10-09 12:42:30
Zakup, dostawa i montaż urządzeń do zbierania odpadów opakowaniowych, będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Joanna Szurgut 2020-10-09 12:11:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-09 08:09:20
2020 Karolina Burmistrz 2020-10-09 01:01:30
2020 Karolina Burmistrz 2020-10-08 20:14:31
Centrum Dialogu Obywatelskiego Patryk Śróda 2020-10-08 14:15:19
Centrum Dialogu Obywatelskiego Patryk Śróda 2020-10-08 14:09:43
Centrum Dialogu Obywatelskiego Patryk Śróda 2020-10-08 14:03:46
Centrum Dialogu Obywatelskiego Patryk Śróda 2020-10-08 13:38:42
XXX sesja Rady Miasta Opola - 24.09.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-10-08 09:21:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-08 07:44:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-08 07:37:14
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2020-10-07 14:56:31
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2020-10-07 14:49:36
Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie progu zwalniającego Justyna Nagel 2020-10-07 13:23:56
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-10-07 12:35:13
Informacja o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego dot. modernizacji egib na obrębie ewidencyjnym Opole Marcin Maziarek 2020-10-07 11:39:18
Informacja o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego dot. modernizacji egib na obrębie ewidencyjnym Opole Marcin Maziarek 2020-10-07 11:39:11
2020r. Marcin Lontkowski 2020-10-07 11:15:14
2020r. Marcin Lontkowski 2020-10-07 11:09:38
Zawiad. stron postepow. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwz. na środow._przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń magazynowo-warsztatowych na pomieszcze Magdalena Wójciak 2020-10-07 09:54:50
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2020-10-07 09:31:04
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-10-07 09:16:49
Rewitalizacja Marcin Lontkowski 2020-10-07 09:04:40
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-10-07 08:23:47
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-10-07 08:17:48
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-10-07 08:06:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-07 08:00:26
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2020-10-06 15:28:42
Szkoły Średnie i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2020-10-06 15:23:22
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2020-10-06 15:12:06
Godziny urzędowania Natalia Buczyńska 2020-10-06 14:20:05
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie Przedszkola nr 18 Justyna Nagel 2020-10-06 12:44:20
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa  rowów I, Ia, Ib w Opolu  przy ul. Wspólnej i Zbożowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opo Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-10-06 12:41:42
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Domu Kultury Seniora Justyna Nagel 2020-10-06 12:39:37
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-10-06 12:09:18
Zakup, dostawa i montaż urządzeń do zbierania odpadów opakowaniowych, będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Joanna Szurgut 2020-10-06 11:59:57
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa  rowów I, Ia, Ib w Opolu  przy ul. Wspólnej i Zbożowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opo Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-10-06 10:35:10
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2020-10-06 10:22:39
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2020-10-06 10:19:06
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa  rowów I, Ia, Ib w Opolu  przy ul. Wspólnej i Zbożowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opo Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-10-06 09:46:03
Aktualności Weronika Bartyla 2020-10-06 08:14:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-06 08:10:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski II” w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-06 08:07:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-06 08:03:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-06 07:55:37
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski III" w Opolu Anna Caputa 2020-10-06 07:51:11
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski III" w Opolu Anna Caputa 2020-10-06 07:50:35
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski III" w Opolu Anna Caputa 2020-10-06 07:50:00
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-10-05 14:57:04
Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola [...] Jan bieniuszewicz 2020-10-05 14:04:44
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-10-05 09:51:42
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-10-05 09:50:11
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-10-05 09:37:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-05 09:27:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-05 09:09:35
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-10-05 09:04:18
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-10-05 08:55:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-05 08:49:16
Aktualności Weronika Bartyla 2020-10-05 08:36:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-05 08:31:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-05 08:25:05
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-10-05 08:19:21
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-10-05 08:12:33
zawiadomienie stron - wszczęcie postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn.: „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne metodą odzysku R12 przy użyciu kruszarki oraz metodą odzysku R Małgorzata Knap 2020-10-02 14:01:37
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie ściągalności podatków Teresa Muc 2020-10-02 13:24:56
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-10-02 12:29:36
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-10-02 12:23:53
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-10-02 12:18:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-02 11:29:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-02 11:25:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-02 10:35:17
Aktualności Weronika Bartyla 2020-10-02 10:10:14
Aktualności Weronika Bartyla 2020-10-02 10:06:48
Aktualności Weronika Bartyla 2020-10-02 10:01:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-02 08:57:41
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-10-02 08:48:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-02 08:40:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski II” w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-02 08:35:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski II” w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-02 08:31:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-02 08:25:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-02 08:04:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-10-02 08:00:41
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Anna Caputa 2020-10-02 07:41:48
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Anna Caputa 2020-10-02 07:41:01
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Anna Caputa 2020-10-02 07:40:26
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2020-10-01 16:45:53
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2020-10-01 16:40:11
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2020-10-01 16:32:59
Ogłoszenie o naborze deklaracji W związku z planowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 n Czech-Tańczuk 2020-10-01 14:34:26
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Małgorzata Maćków 2020-10-01 14:23:20
Godziny urzędowania Natalia Buczyńska 2020-10-01 14:09:24
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2020-10-01 13:32:47
Ogłoszenie o naborze deklaracji W związku z planowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 n Czech-Tańczuk 2020-10-01 13:27:51
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 Małgorzata Maćków 2020-10-01 13:25:07
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2020-10-01 13:07:53
Prawo wodne Małgorzata Widuto 2020-10-01 12:37:11
Zakup, dostawa i montaż urządzeń do zbierania odpadów opakowaniowych, będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Kamilla Wieczorek 2020-10-01 12:03:01
Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie wycinki drzew przy ul. Marka z Jemielnicy przez PKP Teresa Muc 2020-10-01 09:50:34
Zakup, dostawa i montaż urządzeń do zbierania odpadów opakowaniowych, będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Katarzyna Bil 2020-09-30 15:26:41
w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu. Natalia Buczyńska 2020-09-30 14:45:48
Intepelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ksiąg wieczystych Teresa Muc 2020-09-30 14:22:47
Zakup, dostawa i montaż urządzeń do zbierania odpadów opakowaniowych, będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Katarzyna Bil 2020-09-30 14:00:37
2020 Piotr Królikowski 2020-09-30 13:59:23
PSP nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej Kamilla Wieczorek 2020-09-30 13:22:26
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie oświetlenia - Osiedle AK Teresa Muc 2020-09-30 12:14:26
Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. Maria Dutkiewicz 2020-09-30 11:55:12
PSP nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej Kamilla Wieczorek 2020-09-30 11:26:31
Ogłoszenie o konkursie z dziedziny kultury fizycznej Beata Baraniewicz 2020-09-30 11:24:52
w sprawie sposobu zagospodarowania drewna pozyskanego z terenów nieruchomości, będących własnością Miasta Opola, pochodzącego z wycinki drzew z terenów nieruchomości przekazanych w posiadani Natalia Buczyńska 2020-09-30 11:01:41
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie organizacji wiecu wyborczego 10.07 Teresa Muc 2020-09-30 09:29:27
2020 Karolina Burmistrz 2020-09-29 19:35:40
Wykaz wniosków o ujęcie zadań w budżecie miasta Opola na 2021 rok Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-29 15:00:06
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-09-29 14:20:59
Komisje Rady Miasta Beata Katra 2020-09-29 14:14:27
Skład Rady Miasta Beata Katra 2020-09-29 14:08:19
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-09-29 13:26:43
Zawiad. stron postęp. o wydanej DECYZJI_rozbudowa osiedla mieszkaniowego „Odra” wraz z infrastrukturą techniczną na terenie miasta Opola, obręb Półwieś Magdalena Wójciak 2020-09-29 12:57:42
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I Małgorzata Maćków 2020-09-29 12:50:53
Zawiad. stron postęp. o wydanej DECYZJI_rozbudowa osiedla mieszkaniowego „Odra” wraz z infrastrukturą techniczną na terenie miasta Opola, obręb Półwieś Magdalena Wójciak 2020-09-29 12:05:54
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-09-29 11:43:54
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-09-29 11:24:35
Przebudowa dachu budynku przy ul. Targowej 6 w Opolu Jan bieniuszewicz 2020-09-29 10:41:00
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-09-29 10:04:37
„Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ulicy Wspólnej i Zbożowej” w ramach projektu pn. „Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-29 10:03:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-29 08:39:18
Załącznik nr 1 - dochody Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-29 08:35:04
Załącznik nr 1 - dochody Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-29 08:28:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-29 08:21:47
Aktualności Weronika Bartyla 2020-09-29 08:07:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-29 07:58:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-29 07:55:30
Intepelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ksiąg wieczystych Teresa Muc 2020-09-28 14:08:57
Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie niewyremontowanego fragmentu nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 Teresa Muc 2020-09-28 14:01:36
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-09-28 13:24:09
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew Damian Duda 2020-09-28 11:31:24
Wydział Spraw Obywatelskich Joanna Parobecka 2020-09-28 11:13:21
Wydział Finansowania Oświaty Joanna Parobecka 2020-09-28 11:07:43
Wydział Finansowania Oświaty Joanna Parobecka 2020-09-28 11:02:59
Wydział Finansowania Oświaty Joanna Parobecka 2020-09-28 10:55:01
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa  rowów I, Ia, Ib w Opolu  przy ul. Wspólnej i Zbożowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opo Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-28 09:57:17
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-09-28 09:56:03
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa  rowów I, Ia, Ib w Opolu  przy ul. Wspólnej i Zbożowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opo Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-28 08:16:58
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-09-26 21:09:10
w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceniania miejskich jednostek organizacyjnych Natalia Buczyńska 2020-09-25 13:54:12
Zakup, dostawa i montaż urządzeń do zbierania odpadów opakowaniowych, będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Joanna Szurgut 2020-09-25 13:38:18
PSP nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej Joanna Szurgut 2020-09-25 12:28:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-25 11:43:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-25 11:40:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski II” w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-25 11:31:13
XXX sesja Rady Miasta Opola - 24.09.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-09-25 11:20:25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski III" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-09-25 11:15:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski III" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-09-25 11:10:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski III" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-09-25 11:05:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-25 10:53:55
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski II” w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-25 10:50:10
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-09-25 10:47:07
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-09-25 10:44:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-25 10:43:48
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2020-09-25 10:42:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-25 10:22:37
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-09-25 09:56:50
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-09-24 15:59:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-24 15:51:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski II” w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-24 15:19:21
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-09-24 13:18:35
„Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ulicy Wspólnej i Zbożowej” w ramach projektu pn. „Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-24 12:03:50
„Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ulicy Wspólnej i Zbożowej” w ramach projektu pn. „Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-24 12:01:18
„Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ulicy Wspólnej i Zbożowej” w ramach projektu pn. „Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-24 11:57:23
w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Opola Joanna Kaleta 2020-09-24 11:41:05
Klauzula informacyjna - monitornig na biletomatach oraz na tablicach Dynamicznej Informacji Pasażerskiej Magdalena Mazurek 2020-09-24 11:37:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-24 11:34:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-24 11:29:47
Klauzula informacyjna - monitornig na biletomatach Magdalena Mazurek 2020-09-24 11:23:01
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-24 11:11:36
ełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa  rowów I, Ia, Ib w Opolu  przy ul. Wspólnej i Zbożowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opol Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-24 11:10:26
PSP nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej Joanna Szurgut 2020-09-24 09:20:09
PSP nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej Joanna Szurgut 2020-09-24 09:10:25
Raport z konsultacji z Mieszkańcami Opola w sprawie przyjęcia nowych statutów jednostek pomocniczych. Paweł Sadło 2020-09-23 15:21:33
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie działań informacyjno-edukacyjnych Teresa Muc 2020-09-23 14:55:17
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzewa z terenu przy ul. Chabrów 10-141 Edyta Madej 2020-09-23 13:43:23
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2020-09-23 11:58:43
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie chodnika przy ul. Witosa w Opolu Teresa Muc 2020-09-23 11:15:04
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie miejsca postojowego ul. Kaliska Teresa Muc 2020-09-23 11:12:12
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie chodnika przy ul. Witosa w Opolu Teresa Muc 2020-09-23 11:09:06
Wydział Finansowania Oświaty Joanna Parobecka 2020-09-23 09:07:50
Wydział Finansowania Oświaty Joanna Parobecka 2020-09-23 09:05:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-23 07:49:35
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-09-23 07:48:52
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-09-22 15:24:21
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-09-22 15:22:48
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie organizacji wiecu wyborczego 10.07 Teresa Muc 2020-09-22 13:53:10
Zapytanie radnej Jolanty Kaweckeij w sprawie ul. Staffa Teresa Muc 2020-09-22 13:45:06
Interpelacja radnej Elżbiety kurek w sprawie nowej siedziby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Teresa Muc 2020-09-22 12:32:15
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-09-22 10:50:04
Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-09-22 10:47:39
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie parkingu Teresa Muc 2020-09-22 10:15:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Krzysztof Bucher 2020-09-22 09:01:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Krzysztof Bucher 2020-09-22 08:51:54
Aktualności Weronika Bartyla 2020-09-22 08:48:08
Termomodernizacja budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej SZANSA w Opolu ul. Małopolska 20A Dariusz Dzierżak 2020-09-21 13:52:27
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2020-09-21 12:38:16
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2020-09-21 10:12:08
PSP nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej Kamilla Wieczorek 2020-09-18 14:31:53
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Katarzyna Flis-Baranek 2020-09-18 14:15:55
Upublicznienie informacji o wszczęciu postępowania o pozwolenie zintegrowane dla instalacji do wytwarzania produktów na bazie makaronu zlokalizowanej na terenie Pasta Food Company Sp. z o.o. Violetta Ciesielczuk 2020-09-18 10:15:01
Upublicznienie informacji o wszczęciu postępowania o pozwolenie zintegrowane dla instalacji do wytwarzania produktów na bazie makaronu zlokalizowanej na terenie Pasta Food Company Sp. z o.o. Violetta Ciesielczuk 2020-09-18 10:12:11
Upublicznienie informacji o wszczęciu postępowania o pozwolenie zintegrowane dla instalacji do wytwarzania produktów na bazie makaronu zlokalizowanej na terenie Pasta Food Company Sp. z o.o. Violetta Ciesielczuk 2020-09-18 10:09:37
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2020-09-18 09:02:09
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2020-09-18 08:54:52
Wydział Spraw Obywatelskich Małgorzata Tarkowska 2020-09-18 07:53:56
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2020-09-17 15:12:37
Pozostałe Jednostki Grzegorz Filipkowski 2020-09-17 13:42:13
Miejskie Centrum Świadczeń Grzegorz Filipkowski 2020-09-17 13:38:51
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-09-17 13:34:25
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-09-17 13:31:01
Przebudowa dachu budynku przy ul. Targowej 6 w Opolu Joanna Szurgut 2020-09-17 11:52:33
Konsultacje Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 Agnieszka Nowacka 2020-09-17 11:31:37
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-17 10:04:16
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-17 10:00:01
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-17 09:59:12
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-17 09:58:13
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-17 09:57:18
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-17 09:55:48
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-17 09:46:29
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-17 09:46:19
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-17 09:44:22
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-17 09:42:55
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-17 09:41:35
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-17 09:40:45
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-17 09:39:32
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-17 09:39:20
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-17 09:38:26
„Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ulicy Wspólnej i Zbożowej” w ramach projektu pn. „Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-09-17 09:37:49
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2020-09-17 08:24:30
2020 Piotr Królikowski 2020-09-16 20:59:50
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-09-16 14:38:20
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Małgorzata Maćków 2020-09-16 14:19:08
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Małgorzata Maćków 2020-09-16 14:14:48
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2020-09-16 13:03:49
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie środków biologicznych do walki z plagą komarów Teresa Muc 2020-09-16 11:36:06
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.420.2020 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 6 sierpnia 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-16 09:52:31
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.420.2020 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 6 sierpnia 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-16 09:40:54
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie chodnika przy ul. Konsularnej w Opolu Teresa Muc 2020-09-16 09:01:18
Interpelacja radnej Elżbiety kurek w sprawie chodników na ul. Pasiecznej w Opolu Teresa Muc 2020-09-16 08:58:14
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2020 Marta Marcjasz 2020-09-16 08:15:10
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.420.2020 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 6 sierpnia 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-15 15:28:00
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.420.2020 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 6 sierpnia 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-15 15:26:45
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.420.2020 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 6 sierpnia 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-15 15:18:46
Załącznik nr 1 - dochody Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-15 14:03:17
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.420.2020 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 6 sierpnia 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-15 13:13:09
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.420.2020 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 6 sierpnia 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-15 13:06:42
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie kanalizacji deszczowej Teresa Muc 2020-09-15 12:52:23
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zniszczonej lampy Teresa Muc 2020-09-15 12:47:50
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.420.2020 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 6 sierpnia 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-15 12:42:02
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.420.2020 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 6 sierpnia 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-15 12:36:17
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.420.2020 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 6 sierpnia 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-15 12:25:27
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.420.2020 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 6 sierpnia 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-15 12:20:14
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.420.2020 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 6 sierpnia 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-15 12:17:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-15 12:14:32
2021 Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-15 11:56:53
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.420.2020 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 6 sierpnia 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-09-15 11:55:34
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-09-15 10:00:28
Aktualności Krzysztof Bucher 2020-09-15 08:25:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Krzysztof Bucher 2020-09-15 08:18:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Krzysztof Bucher 2020-09-15 08:16:39
2020 Piotr Pogoda 2020-09-14 20:11:45
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-09-14 17:02:30
PSP nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej Kamilla Wieczorek 2020-09-14 13:29:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-14 11:00:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-14 10:57:01
2020 Natalia Bugańska 2020-09-14 10:31:21
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-09-14 10:09:03
Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie sieci infrastruktury telekomunikacyjnej i światłowodowej Teresa Muc 2020-09-14 09:40:02
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszna w sprawie stanu drzew pomiędzy pasami ul. Sosnkowskiego Teresa Muc 2020-09-14 09:16:51
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-09-11 15:02:19
Konsultacje Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 Agnieszka Nowacka 2020-09-11 14:29:56
Konsultacje Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 Agnieszka Nowacka 2020-09-11 14:18:46
Pomost na wyspie Bolko Katarzyna Bil 2020-09-11 12:38:43
Aktualności Krzysztof Bucher 2020-09-11 11:10:16
Aktualności Krzysztof Bucher 2020-09-11 10:59:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-09-11 10:50:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-09-11 10:46:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Krzysztof Bucher 2020-09-11 10:41:45
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-09-10 14:56:57
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w roku 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej - Opieka wytchnieniowa Agnieszka Malinowska 2020-09-10 12:47:28
Aktualności Weronika Bartyla 2020-09-10 11:42:22
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-09-10 10:00:38
2020 Natalia Bugańska 2020-09-09 15:08:53
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie rozwiązań proekologicznych Teresa Muc 2020-09-09 09:48:20
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie rozwiązań proekologicznych Teresa Muc 2020-09-09 09:44:40
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-09-08 13:44:13
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-09-08 13:18:59
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-09-08 13:16:31
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-09-08 11:42:37
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2020-09-08 10:51:58
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2020-09-08 10:48:51
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2020-09-08 10:43:04
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2020-09-08 10:38:47
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2020-09-08 10:34:54
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2020-09-08 10:30:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-08 09:19:55
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie oświetlenia na ul. Opola Teresa Muc 2020-09-08 08:48:16
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-09-07 15:19:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-07 14:38:29
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-09-07 10:52:03
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-09-07 10:50:49
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-09-07 10:49:15
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-09-07 10:45:08
Konkurs ofert na realizację w latach 2020-2021 "Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Miasta Opola" Justyna Hyziak 2020-09-07 10:12:35
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie odstraszania gołębi Teresa Muc 2020-09-07 09:49:56
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie odstraszania gołębi Teresa Muc 2020-09-07 09:38:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-07 09:02:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-07 08:43:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-09-07 08:32:28
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-09-06 10:26:26
Termomodernizacja budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej SZANSA w Opolu ul. Małopolska 20A Dariusz Dzierżak 2020-09-04 13:28:26
PSP nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej Kamilla Wieczorek 2020-09-04 11:29:53
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica Sylwia Orlik 2020-09-04 11:09:04
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 Małgorzata Maćków 2020-09-04 09:31:54
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BARTOSZA GŁOWACKIEGO (DZ. NR 562/3 I 564, KM 13, OBR. ZAKRZÓW) Joanna Kubacka 2020-09-04 09:03:52
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie uporządkowania miejsc postojowych wzdłuz ul. Wrocławskiej Teresa Muc 2020-09-03 15:56:47
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie braku chodnika lub przejścia do kościoła przy ul. Wygonowej Teresa Muc 2020-09-03 15:52:41
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2020-09-03 13:41:04
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2020-09-03 13:32:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ II" w Opolu Angelika Jabłońska 2020-09-03 13:00:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ I" w Opolu Angelika Jabłońska 2020-09-03 12:58:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Angelika Jabłońska 2020-09-03 12:55:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ II" w Opolu Angelika Jabłońska 2020-09-03 12:47:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ I" w Opolu Angelika Jabłońska 2020-09-03 12:43:06
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Angelika Jabłońska 2020-09-03 12:37:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Angelika Jabłońska 2020-09-03 12:29:42
Pomost na wyspie Bolko Katarzyna Bil 2020-09-03 12:28:55
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Małgorzata Tarkowska 2020-09-03 12:08:58
2020 Karolina Burmistrz 2020-09-02 16:44:54
Wydział Inwestycji Miejskich Katarzyna Flis-Baranek 2020-09-02 15:30:28
Wydział Inwestycji Miejskich Katarzyna Flis-Baranek 2020-09-02 15:22:04
2020 Karolina Burmistrz 2020-09-02 13:30:41
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Agnieszka Galka 2020-09-02 13:28:20
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2020-09-02 13:24:26
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Sylwia Lechowicz 2020-09-02 12:54:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ II" w Opolu Angelika Jabłońska 2020-09-02 12:34:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ I" w Opolu Angelika Jabłońska 2020-09-02 12:29:35
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zakazu ruchu przy ul. Zwierzynieckiej Teresa Muc 2020-09-02 10:53:35
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wykorzystywania kamery Straży Miejskiej do monitoringu w obrębie skrzyżowań Teresa Muc 2020-09-02 10:17:27
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ubytku kostki przy ul. Barlickiego/Powstańców Śląskich Teresa Muc 2020-09-02 09:48:15
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie parkingów Teresa Muc 2020-09-02 09:45:34
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Marcin Lontkowski 2020-09-02 09:40:30
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Joanna Kubacka 2020-09-02 08:10:40
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Sylwia Orlik 2020-09-02 07:19:41
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Sylwia Orlik 2020-09-02 07:17:38
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Sylwia Orlik 2020-09-02 07:16:42
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Sylwia Orlik 2020-09-02 07:15:06
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Sylwia Orlik 2020-09-02 07:12:42
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-09-01 20:44:16
2020 Karolina Burmistrz 2020-09-01 16:01:29
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2020-09-01 14:41:29
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2020-09-01 14:34:20
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Marcin Lontkowski 2020-09-01 14:03:43
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2020-09-01 13:23:00
Kluby Radnych Beata Katra 2020-09-01 13:08:22
Komisje Rady Miasta Beata Katra 2020-09-01 13:04:54
Skład Rady Miasta Beata Katra 2020-09-01 13:00:00
Termomodernizacja budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej SZANSA w Opolu ul. Małopolska 20A Dariusz Dzierżak 2020-09-01 12:05:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla decyzji ULICP dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wrocław Amadeusz Duchnik 2020-09-01 09:48:28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wrocław Amadeusz Duchnik 2020-09-01 09:48:16
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie dokończenia przebudowy chodnika wraz z uporządkowaniem terenu wokół sklepu Teresa Muc 2020-09-01 09:38:39
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie placu zabaw na terenie osiedla AK Teresa Muc 2020-09-01 09:36:08
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie placów zabaw w centrum Opola Teresa Muc 2020-09-01 09:32:42
Zapytanie radnego Łukasza Sowady w sprawie wykazu wydanych pozwoleń na budowę w ujęciu graficznym (z podziałem na jednostki urbanistyczne miasta) z uwzględnieniem rodzaju zabudowy Teresa Muc 2020-09-01 09:18:41
Zapytanie radnej Elżbiety Bień w sprawie przebudowy skrzyzowania ul. Częstochowskiej z Chmielowicką Teresa Muc 2020-09-01 08:33:07
Zapytanie radnego Łukasza Sowady w sprawie wykazu wydanych pozwoleń na budowę w ujęciu graficznym (z podziałem na jednostki urbanistyczne miasta) z uwzględnieniem rodzaju zabudowy Teresa Muc 2020-09-01 08:29:55
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za I półrocze 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-08-31 15:30:42
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2020 r. Magdalena Buksa-Mendel 2020-08-31 15:18:54
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2020 r. Stanisław klimek 2020-08-31 15:01:57
Termomodernizacja budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej SZANSA w Opolu ul. Małopolska 20A Dariusz Dzierżak 2020-08-31 14:02:12
zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne metodą odzysku R12 przy użyciu kruszarki ora Małgorzata Knap 2020-08-31 12:40:01
Rok 2020 Joanna Malinowska 2020-08-31 12:35:12
Wydział Komunikacji Marcin Lontkowski 2020-08-31 11:45:20
Wydział Finansowania Oświaty Joanna Parobecka 2020-08-28 13:55:26
2020 Karolina Burmistrz 2020-08-28 13:09:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Angelika Jabłońska 2020-08-28 12:30:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Angelika Jabłońska 2020-08-28 12:16:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Angelika Jabłońska 2020-08-28 10:34:25
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Angelika Jabłońska 2020-08-28 10:33:23
Przebudowa dachu budynku przy ul. Targowej 6 w Opolu Jan bieniuszewicz 2020-08-28 10:25:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ I" w Opolu Angelika Jabłońska 2020-08-28 10:22:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Angelika Jabłońska 2020-08-28 09:43:13
Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie wycinki drzew przy ul. Marka z Jemielnicy przez PKP Teresa Muc 2020-08-28 09:37:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Angelika Jabłońska 2020-08-28 09:23:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Angelika Jabłońska 2020-08-28 09:17:01
Intepelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ksiąg wieczystych Teresa Muc 2020-08-28 09:14:36
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie organizacji wiecu wyborczego 10.07 Teresa Muc 2020-08-28 09:11:16
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie oświetlenia przejść dla pieszych Teresa Muc 2020-08-28 09:07:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Angelika Jabłońska 2020-08-28 09:01:28
Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie dzierżawy gruntu pod taras Teresa Muc 2020-08-28 08:47:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Angelika Jabłońska 2020-08-28 08:33:41
Intepelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ksiąg wieczystych Teresa Muc 2020-08-27 15:17:40
XXIX sesja Rady Miasta Opola - 27.08.2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-08-27 15:08:32
XXIX sesja Rady Miasta Opola - 27.08.2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-08-27 11:55:23
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Centrum Senior - Arkadia Justyna Nagel 2020-08-27 11:08:23
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Joanna Kubacka 2020-08-27 10:58:57
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie kurtyn wodnych Justyna Nagel 2020-08-27 10:52:25
2020 Natalia Bugańska 2020-08-27 10:30:02
Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu ewidencyjnego 0103 Opole, jednostki ewidencyjnej M.Opole Marcin Maziarek 2020-08-27 10:13:37
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie chodników w Grudzicach Teresa Muc 2020-08-27 09:33:04
Zapytanie radnej Elżbiety Bień w sprawie przebudowy skrzyzowania ul. Częstochowskiej z Chmielowicką Teresa Muc 2020-08-27 09:26:25
Zespół Szkół Mechanicznych Małgorzata Maćków 2020-08-27 09:02:02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania Budynków mieszkalnych jed Amadeusz Duchnik 2020-08-26 14:46:13
Szkoły Średnie i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2020-08-26 13:05:05
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-08-26 12:36:21
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-08-26 12:22:39
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-08-26 12:14:22
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-08-26 12:14:08
Szkoły Ponadpodstawowe i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2020-08-26 12:01:37
Szkoły ponadpodstawowe i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2020-08-26 11:57:33
Zapytanie radnej Jolanty Kaweckeij w sprawie ul. Staffa Teresa Muc 2020-08-26 10:35:47
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO O WYDANIE DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA TERENIE ZAMKNIĘTYM Piotr Szewczuk 2020-08-26 10:23:20
Termomodernizacja budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej SZANSA w Opolu ul. Małopolska 20A Dariusz Dzierżak 2020-08-26 09:54:20
Wydział Inwestycji Miejskich Agnieszka Skwarczyńska 2020-08-26 08:54:56
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Marta Kondziela 2020-08-26 08:44:19
Pracownicy Jednostek Oświatowych Grzegorz Filipkowski 2020-08-25 15:01:49
Szkoły Ponadpodstawowe i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2020-08-25 14:55:21
Szkoły Ponadpodstawowe i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2020-08-25 14:54:01
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ubytku kostki przy ul. Barlickiego/Powstańców Śląskich Teresa Muc 2020-08-25 14:16:19
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszna w sprawie stanu drzew pomiędzy pasami ul. Sosnkowskiego Teresa Muc 2020-08-25 14:12:08
Przebudowa dachu budynku przy ul. Targowej 6 w Opolu Jan bieniuszewicz 2020-08-25 11:44:31
w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Marcin Węgrzyn 2020-08-25 09:22:08
w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Marcin Węgrzyn 2020-08-25 09:18:41
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2020-08-25 09:07:19
Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie braku dojazdu do posesji Teresa Muc 2020-08-25 08:51:41
Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie braku dojazdu do posesji Teresa Muc 2020-08-24 14:40:41
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2020-08-24 12:27:53
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2020-08-24 11:09:22
Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie samorządowej tarczy antykryzysowej Teresa Muc 2020-08-24 09:59:35
2020 Artur Szatyński 2020-08-22 22:10:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-21 13:18:19
2020 Artur Szatyński 2020-08-21 11:39:25
Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica Małgorzata Maćków 2020-08-21 11:24:17
Zakup i montaż ławek na Placu Jana Pawła II Agnieszka Galka 2020-08-21 10:45:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-21 09:34:42
Aktualności Weronika Bartyla 2020-08-21 09:10:23
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ułatwień dla rowerzystów Teresa Muc 2020-08-21 09:05:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-21 08:58:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-21 08:44:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-21 08:40:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-21 08:36:05
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin Agnieszka Malinowska 2020-08-21 08:32:43
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2020 r. zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka Agnieszka Malinowska 2020-08-21 08:23:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-21 08:09:29
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-08-20 16:53:22
Zarząd Gminnej Osoby Prawnej Grzegorz Filipkowski 2020-08-20 14:37:42
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie stypendystów miasta Opola Teresa Muc 2020-08-20 13:41:59
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2020-08-20 12:48:26
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-08-20 11:35:32
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie koszy na śmieci Teresa Muc 2020-08-20 10:01:15
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie zieleni w centrum Opola Teresa Muc 2020-08-20 09:57:50
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie placu zabaw na terenie osiedla AK Teresa Muc 2020-08-20 09:47:54
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-08-20 08:44:05
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-08-20 08:21:30
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-08-19 10:48:14
Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie braku dojazdu do posesji Teresa Muc 2020-08-19 09:47:23
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie imprez tematycznych Teresa Muc 2020-08-19 09:42:23
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie imprez tematycznych Teresa Muc 2020-08-19 09:39:19
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2020-08-19 09:33:35
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2020-08-18 15:33:27
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2020-08-18 15:26:41
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2020-08-18 15:22:40
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2020-08-18 15:19:44
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2020-08-18 15:15:36
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2020-08-18 15:10:42
Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie Chabrów - ciepło Teresa Muc 2020-08-18 14:56:02
Intepelacja radnej Jpolanty Kaweckiej w sprawie ścieżki rowerowej na ul. Morcinka Teresa Muc 2020-08-18 14:53:21
Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie braku dojazdu do posesji Teresa Muc 2020-08-18 14:49:58
Szkoły Ponadpodstawowe i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2020-08-18 14:41:56
Szkoły Ponadpodstawowe i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2020-08-18 13:41:36
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2020-08-18 13:01:12
Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu - etap II Kamilla Wieczorek 2020-08-18 12:36:33
Wydział Oświaty Agnieszka Skwarczyńska 2020-08-18 12:14:36
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2020-08-18 11:26:49
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2020-08-18 11:08:32
2020 Karolina Burmistrz 2020-08-18 09:39:18
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ULCP nr UAB.6733.24.2020.PL z dnia 17.08.2020r. dla inwestycji: budowa budynku hali przesiewu w ramach prowadzonej działalności związanej z przetwarzaniem odpad Anna Zamorowska 2020-08-18 09:16:19
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr UAB.6733.24.2020.PL z dnia 17.08.2020r. dla inwestycji: budowa budynku hali przesiewu w ramach prowadzonej działalno Anna Zamorowska 2020-08-18 09:15:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-08-18 08:19:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Krzysztof Bucher 2020-08-18 08:17:27
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2020-08-17 15:16:35
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie boiska w centrum Opola Teresa Muc 2020-08-17 14:11:37
Zakup i montaż ławek na Placu Jana Pawła II Joanna Szurgut 2020-08-17 12:28:05
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-08-17 11:07:30
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-08-17 10:58:42
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-08-17 10:52:02
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-08-17 10:50:24
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-08-17 10:00:32
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-08-17 09:55:17
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-08-17 09:09:55
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-08-17 09:01:30
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI Małgorzata Maćków 2020-08-14 13:30:45
Zakup i montaż ławek na Placu Jana Pawła II Joanna Szurgut 2020-08-14 13:16:31
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie kamienicy przy ul. Krakowksiej 34a Justyna Nagel 2020-08-14 12:14:03
2020 Natalia Bugańska 2020-08-14 10:18:13
Aktualności Weronika Bartyla 2020-08-14 10:12:05
2020 Natalia Bugańska 2020-08-14 10:06:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-14 07:34:24
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-08-13 13:39:04
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-08-13 13:36:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście II - centrum" w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-13 13:29:36
Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie wycinki drzew przy ul. Marka z Jemielnicy przez PKP Teresa Muc 2020-08-13 13:27:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-13 13:22:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-13 13:19:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-13 13:16:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-13 13:14:14
Postępowanie zwykłe Natalia Bugańska 2020-08-13 13:02:51
Jak zgłosić zgromadzenie Natalia Bugańska 2020-08-13 12:50:45
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie kontroli używania maseczek w środkach komunikacji miejskiej Teresa Muc 2020-08-13 12:40:20
Promocja publicznego transportu zbiorowego - druk plakatów promujących umowę Miasta Opola z POLREGIO Sp. z o.o. wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Jan bieniuszewicz 2020-08-13 12:36:49
2020 Natalia Bugańska 2020-08-13 12:33:19
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-08-13 11:53:55
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-08-13 09:58:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-13 09:52:02
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zakazu ruchu przy ul. Zwierzynieckiej Teresa Muc 2020-08-13 09:34:14
Projekty uchwał Aleksandra Lukosz 2020-08-12 15:34:46
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zielonego parkingu na osiedlu AK Justyna Nagel 2020-08-12 14:29:41
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża Justyna Nagel 2020-08-12 14:05:02
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie dofinansowania do źródeł ciepła Justyna Nagel 2020-08-12 13:57:40
Zapytanie radnej Alicji Wisniewskiej w sprawie odkomarzania Dzielnicy I Justyna Nagel 2020-08-12 12:57:01
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie odstąpienia od dostarczania ciepła do domów na "ulicach kwiatowych" w Opolu Justyna Nagel 2020-08-12 11:04:41
XXIX sesja Rady Miasta Opola - 27 sierpnia 2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-08-12 10:27:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-12 09:08:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-12 08:32:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-12 08:27:51
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie szczepień na grypę Justyna Nagel 2020-08-11 15:21:02
Zespół Szkół Specjalnych Małgorzata Maćków 2020-08-11 14:32:16
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2020-08-11 13:51:26
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2020-08-11 13:46:05
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie szczepień na grypę Justyna Nagel 2020-08-11 13:25:10
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie toalety publicznej na osiedlu AK Justyna Nagel 2020-08-11 12:32:13
Interpelacja radnego Piotra Mielca w sprawie Remontu "Domu Złotej Jesieni" Justyna Nagel 2020-08-11 11:52:48
Miejskie Centrum Świadczeń Grzegorz Filipkowski 2020-08-11 11:45:39
Pozostałe Jednostki Grzegorz Filipkowski 2020-08-11 11:30:47
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Grzegorz Filipkowski 2020-08-11 11:25:21
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-08-11 11:17:31
Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnacych przy ul. Batalionu Zośka 1, ul. Szarych Szeregów 5 Dominika Stasica 2020-08-11 10:36:44
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-08-11 10:14:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-11 08:03:46
2020 Piotr Pogoda 2020-08-10 20:39:52
2020 Artur Szatyński 2020-08-10 16:23:15
2020 Artur Szatyński 2020-08-10 16:20:46
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego Patrycja Remisz 2020-08-10 14:50:42
2020 Artur Szatyński 2020-08-10 14:16:23
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-08-10 14:05:51
Jednostki organizacyjne Grzegorz Filipkowski 2020-08-10 13:42:35
Jednostki organizacyjne Grzegorz Filipkowski 2020-08-10 12:59:28
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-08-10 12:53:27
Żłobki Grzegorz Filipkowski 2020-08-10 12:28:46
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Małgorzata Maćków 2020-08-10 12:25:44
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Małgorzata Maćków 2020-08-10 12:24:25
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie pełnowymiarowego boiska na osiedlu AK Teresa Muc 2020-08-10 12:18:54
Jednostki organizacyjne Grzegorz Filipkowski 2020-08-10 12:16:30
Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie wydłużenia pracy Wieży Piastowskiej Teresa Muc 2020-08-10 12:15:39
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie skateparku na osiedlu AK Teresa Muc 2020-08-10 12:12:27
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych z upośledzeniem w stopniu głębokim do jednostek oświatowych na terenie Miasta Opola w roku szkolnym 2020/2021 Joanna Szurgut 2020-08-10 11:29:34
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-08-10 10:58:07
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-08-10 10:44:06
Jednostki organizacyjne Grzegorz Filipkowski 2020-08-10 10:18:15
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie koszy na śmieci Teresa Muc 2020-08-10 10:14:58
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Sylwia Lechowicz 2020-08-10 10:10:53
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Sylwia Lechowicz 2020-08-10 10:08:10
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2020-08-10 09:54:25
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-08-10 09:43:27
2020 Piotr Pogoda 2020-08-09 14:05:52
2020 Karolina Burmistrz 2020-08-08 16:17:32
Powiatowy Urząd Pracy Grzegorz Filipkowski 2020-08-07 12:58:11
Zakup i montaż ławek na Placu Jana Pawła II Joanna Szurgut 2020-08-07 12:21:26
Promocja publicznego transportu zbiorowego - druk plakatów promujących umowę Miasta Opola z POLREGIO Sp. z o.o. wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Jan bieniuszewicz 2020-08-07 11:52:30
Żłobki Grzegorz Filipkowski 2020-08-07 11:02:12
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-08-07 10:24:46
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie parkingu przy ul. Spychalskiego Teresa Muc 2020-08-07 09:17:22
Aktualności Weronika Bartyla 2020-08-07 08:27:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-07 08:19:34
Zarząd Gminnej Osoby Prawnej Grzegorz Filipkowski 2020-08-07 08:18:07
Zarząd Gminnej Osoby Prawnej Grzegorz Filipkowski 2020-08-07 08:01:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast"" w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-07 07:45:36
Druk plakatów promujących miejskie wydarzenia Jan bieniuszewicz 2020-08-06 15:58:40
Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-08-06 09:52:34
Dostawa 5 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych klasy MAXI (12-metrowych) napędzanych silnikiem elektrycznym, wraz z dostawą i montażem infrastruktury ładowania, w ramach projekt Magdalena Brulewska 2020-08-06 09:49:42
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja instalacji do przetwarzania odpadów o kodzie 10 01 01 (żużli) w procesie odzysku R5 znajdującej się na fragmencie osadni Magdalena Wójciak 2020-08-06 08:44:14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyji ULICP nr UAB.6733.13.2020 r. z dn. 17.06.2020 r. dla inwestycji: budowa czterech linii kablowych SN relacji GPZ Bierkowice - Teren WSSE Wrzoski Amadeusz Duchnik 2020-08-05 15:14:50
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyji ULICP nr UAB.6733.13.2020 r. z dn. 17.06.2020 r. Amadeusz Duchnik 2020-08-05 15:12:55
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu Krzysztof Biliński 2020-08-05 15:09:19
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu Krzysztof Biliński 2020-08-05 15:00:06
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu Krzysztof Biliński 2020-08-05 14:56:36
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie zieleni na osiedlu AK Teresa Muc 2020-08-05 12:28:19
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie altanek do grillowania Teresa Muc 2020-08-05 12:25:17
Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu - etap II Kamilla Wieczorek 2020-08-05 12:05:12
2020 Artur Szatyński 2020-08-05 11:34:08
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie odkomarzania Teresa Muc 2020-08-05 10:46:08
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2020-08-05 10:30:35
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-08-05 09:31:52
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-08-05 09:17:51
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-08-05 09:13:37
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2020-08-05 09:08:54
Aktualności Weronika Bartyla 2020-08-05 08:46:48
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-08-05 08:43:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-05 08:33:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-05 08:19:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-05 08:10:56
2020 Piotr Pogoda 2020-08-04 19:27:37
Wydział Spraw Obywatelskich Joanna Parobecka 2020-08-04 14:44:20
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-08-04 12:03:50
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2020-08-04 11:59:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-08-04 11:46:22
PSP nr 14 w Opolu - segment G - wymiana pokrycia dachowego Jan bieniuszewicz 2020-08-04 11:42:39
2020 Piotr Królikowski 2020-08-03 22:45:15
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie organizacji wiecu wyborczego 10.07 Teresa Muc 2020-08-03 14:45:45
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie miejsca szczególnego w autobusach miejskich Teresa Muc 2020-08-03 14:40:21
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych z upośledzeniem w stopniu głębokim do jednostek oświatowych na terenie Miasta Opola w roku szkolnym 2020/2021 Joanna Szurgut 2020-08-03 14:00:24
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych z upośledzeniem w stopniu głębokim do jednostek oświatowych na terenie Miasta Opola w roku szkolnym 2020/2021 Joanna Szurgut 2020-08-03 13:50:48
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych z upośledzeniem w stopniu głębokim do jednostek oświatowych na terenie Miasta Opola w roku szkolnym 2020/2021 Joanna Szurgut 2020-08-03 12:27:24
Zaprojektowanie oraz druk materiałów edukacyjno-informacyjnych dot. gospodarki odpadami komunalnymi Kamilla Wieczorek 2020-07-31 12:50:37
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie miejsca do składowania śmieci Teresa Muc 2020-07-31 12:42:44
interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie tarasu widokowego Teresa Muc 2020-07-31 12:20:10
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie skrzyżowania przy Stegu Arena Teresa Muc 2020-07-31 12:16:35
Druk plakatów promujących miejskie wydarzenia Jan bieniuszewicz 2020-07-31 12:07:26
Konkurs ofert na realizację w 2020 roku Programu zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. "Biały ząbek" Justyna Hyziak 2020-07-31 09:48:58
Wydział Geodezji i Kartografii Katarzyna Flis-Baranek 2020-07-31 08:50:53
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-07-30 16:31:33
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-07-30 14:13:18
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-07-30 14:12:04
Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie terenu rekreacyjnego Łowiska Śródlesie I Teresa Muc 2020-07-30 12:08:02
Sprawozdania za II kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2020-07-30 11:12:40
Sprawozdania za II kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2020-07-30 11:09:01
Sprawozdania za II kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2020-07-30 11:04:59
Sprawozdania za II kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2020-07-30 11:01:13
Sprawozdania za II kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2020-07-30 10:54:18
Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu - etap II Kamilla Wieczorek 2020-07-30 10:50:23
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-07-30 10:20:03
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-07-30 10:09:03
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Jolanta Początko 2020-07-30 10:08:10
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-07-30 10:04:16
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-07-30 10:00:31
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-07-30 09:57:18
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Jolanta Początko 2020-07-30 09:54:08
Wydział Transportu Jolanta Początko 2020-07-30 09:49:02
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2020-07-30 09:42:35
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-07-30 09:36:10
Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie pojemników na wodę deszczową Teresa Muc 2020-07-29 14:24:15
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie ochrony przed koronawirusem Teresa Muc 2020-07-29 11:41:57
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie organizacji wiecu wyborczego 10.07 Teresa Muc 2020-07-29 08:17:47
2020 Artur Szatyński 2020-07-28 15:52:50
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opolu i zatwierdzenia regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opolu. Natalia Buczyńska 2020-07-28 13:31:21
Zaprojektowanie oraz druk materiałów edukacyjno-informacyjnych dot. gospodarki odpadami komunalnymi Kamilla Wieczorek 2020-07-28 13:25:49
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-07-28 13:10:24
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-07-28 12:17:03
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ul. Jaśminowej w Czarnowąsach Teresa Muc 2020-07-28 11:28:23
Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-07-28 10:13:07
Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie oznaczenia - zakaz parkowania/zakaz postoju i bezpieczeństwa ruchu Teresa Muc 2020-07-28 08:33:14
Aktualności Krzysztof Bucher 2020-07-28 08:02:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Krzysztof Bucher 2020-07-28 07:56:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Krzysztof Bucher 2020-07-28 07:50:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Krzysztof Bucher 2020-07-28 07:48:34
Spis telefonów Urzędu Miasta Marek Kulig 2020-07-28 07:14:54
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Agnieszka Skwarczyńska 2020-07-27 15:23:46
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Agnieszka Skwarczyńska 2020-07-27 14:38:58
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-07-27 14:22:29
STOWARZYSZENIA ZWYKŁE - EWIDENCJA 2016-2019 Paweł Sadło 2020-07-27 14:17:25
Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola Paweł Sadło 2020-07-27 14:15:55
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-07-27 13:03:18
Centrum Wystawienniczo - Kongresowe w Opolu Marcin Lontkowski 2020-07-27 12:11:48
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-07-27 12:09:41
2020r. Marcin Lontkowski 2020-07-27 10:53:38
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2020 Beata Baraniewicz 2020-07-27 10:44:43
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-07-27 10:38:51
Półmaraton Opolski Beata Baraniewicz 2020-07-27 10:31:10
51. Samochodowy Rajd Festiwalowy Beata Baraniewicz 2020-07-27 10:27:00
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2020 Beata Baraniewicz 2020-07-27 10:23:40
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-07-27 10:04:55
2020 Piotr Pogoda 2020-07-26 21:41:30
Wydział Budżetu Joanna Sagan 2020-07-24 14:06:45
Wydział Budżetu Joanna Sagan 2020-07-24 14:04:30
Wydział Budżetu Joanna Sagan 2020-07-24 14:02:13
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie odkomarzania Opola Teresa Muc 2020-07-24 12:32:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-07-24 11:38:41
Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie montażu latarni przy ciągu pieszym łączącym Dom Złotej Jesieni i Park na osiedlu Armii Krajowej Teresa Muc 2020-07-24 10:56:37
Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie montażu oświetlenia przy przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów - ul. Pużaka Teresa Muc 2020-07-24 10:53:10
Klauzula informacyjna - monitornig na biletomatach Magdalena Mazurek 2020-07-24 09:47:35
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021 przez Koło Łowieckie nr 8 „Żubr” Opole Damian Duda 2020-07-24 08:40:46
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-07-23 15:00:55
Zaprojektowanie oraz druk materiałów edukacyjno-informacyjnych dot. gospodarki odpadami komunalnymi Agnieszka Galka 2020-07-23 14:04:28
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie odkomarzania Teresa Muc 2020-07-23 13:01:04
Sprawozdania za II kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2020-07-23 11:35:17
Sprawozdania za II kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2020-07-23 11:33:31
Sprawozdania za II kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2020-07-23 11:20:55
Sprawozdania za II kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2020-07-23 11:14:56
Sprawozdania za II kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2020-07-23 11:11:04
Wydział Spraw Obywatelskich Grzegorz Śliwiński 2020-07-22 14:54:21
Wydział Spraw Obywatelskich Grzegorz Śliwiński 2020-07-22 14:47:14
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-07-22 14:12:13
Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego za I kwartał 2020 r. Paweł Sadło 2020-07-22 13:03:50
Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla IAC Polska Sp. z o.o. w Opolu, ul. Północna 16, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do tapicerowania wewnętrznych elementów pojazdów samochodo Małgorzata Knap 2020-07-22 12:04:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-07-22 08:20:27
2020 Piotr Pogoda 2020-07-21 21:41:40
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-07-21 14:22:01
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2020-07-21 14:15:08
Wydział Inwestycji Miejskich Katarzyna Flis-Baranek 2020-07-21 14:01:48
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadań publicznych pn. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób Agnieszka Malinowska 2020-07-21 11:49:22
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie skrzyżowania przy Stegu Arena Teresa Muc 2020-07-21 10:03:30
Interpelacja radnego Marka Kawyew sprawie odkomarzania Opola Teresa Muc 2020-07-21 09:16:40
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ULICP nr UAB.6733.30.2020.AD dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej n/n 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliź Amadeusz Duchnik 2020-07-20 14:05:29
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie odkomarzania Justyna Nagel 2020-07-20 13:54:16
Obwieszczenie o zebranych materiałach niezbędnych do wydania decyzji w sprawie: nadbudowa o lukarnę dachową i przebudowa pomieszczenia strychowego na lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzi Adrianna Antoniak 2020-07-20 13:26:10
Wydział Geodezji i Kartografii Katarzyna Flis-Baranek 2020-07-20 12:32:59
Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4210.154m.2020.KR w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych- Dzielnica XII Piotr Makarowski 2020-07-20 11:57:18
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-07-20 11:36:09
2020 Artur Szatyński 2020-07-20 11:20:54
2020 Artur Szatyński 2020-07-20 10:49:45
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Katarzyna Flis-Baranek 2020-07-17 14:54:38
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Katarzyna Flis-Baranek 2020-07-17 14:53:10
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Katarzyna Flis-Baranek 2020-07-17 14:51:07
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Katarzyna Flis-Baranek 2020-07-17 14:49:19
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2020-07-17 14:26:15
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-07-17 13:44:41
Posiedzenie Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Paweł Sadło 2020-07-17 12:44:57
Uchwały Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Paweł Sadło 2020-07-17 12:42:50
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie "łapania deszczu" Justyna Nagel 2020-07-17 12:36:11
Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-07-17 12:24:42
Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-07-17 12:15:48
Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE Jan bieniuszewicz 2020-07-17 12:07:38
PSP nr 14 w Opolu - segment G - wymiana pokrycia dachowego Jan bieniuszewicz 2020-07-17 11:53:39
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2020-07-17 11:37:13
Miejski Rzecznik Konsumentów Szymon Wójcik 2020-07-17 10:56:24
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-07-17 10:45:33
Wydział Spraw Obywatelskich Izabela Chorzewska 2020-07-16 16:11:34
Projekt przebudowy rzeki Ryjec Magdalena Brulewska 2020-07-16 14:29:52
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2020-07-16 14:07:38
Wydział Spraw Obywatelskich Izabela Chorzewska 2020-07-16 13:51:30
Wydział Spraw Obywatelskich Izabela Chorzewska 2020-07-16 13:45:25
Dotacje jednoroczne 2020 Beata Baraniewicz 2020-07-16 13:36:06
Wydział Spraw Obywatelskich Izabela Chorzewska 2020-07-16 13:08:13
Jak zgłosić zgromadzenie Natalia Bugańska 2020-07-16 11:02:46
Jak zgłosić zgromadzenie Natalia Bugańska 2020-07-16 10:56:38
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-07-15 10:32:24
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-07-15 10:20:53
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-07-15 10:19:23
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-07-15 09:58:21
Interpelacja radnej Barbary Kamińskie w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Ks. Opolskich oraz ul. Katedralnej Justyna Nagel 2020-07-15 09:57:34
Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-07-15 09:50:35
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie ogrodu społecznego Justyna Nagel 2020-07-15 09:34:35
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-07-14 14:46:40
PSP nr 14 w Opolu - segment G - wymiana pokrycia dachowego Jan bieniuszewicz 2020-07-14 11:31:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2020-07-14 10:54:34
XXVIII sesja Rady Miasta Opola - 02.07.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-07-14 08:57:50
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2020-07-13 12:46:25
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2020-07-13 11:21:44
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2020-07-13 10:36:44
2020 - czerwiec Joanna Malinowska 2020-07-11 13:10:53
PSP nr 14 w Opolu - segment G - wymiana pokrycia dachowego Jan bieniuszewicz 2020-07-10 14:31:27
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-07-10 12:44:59
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-07-10 12:42:54
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 12:39:51
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-07-10 12:39:12
Szkoły ponadpodstawowe i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 12:34:44
Szkoły Ponadgimnazjalne i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 12:30:54
Szkoły ponadgimnazjalne i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 12:29:20
Szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 12:24:22
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 12:19:53
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 12:13:38
Pracownicy Urzędu Mista Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 12:10:13
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 12:05:16
Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 11:57:29
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 11:39:26
Miejski Rzecznik Konsumentów Marcin Lontkowski 2020-07-10 11:32:23
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 11:19:24
Jednostki organizacyjne Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 10:56:14
Zarząd Gminnej Osoby Prawnej Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 10:27:40
Zarząd Gminnej Osoby Prawnej Grzegorz Filipkowski 2020-07-10 10:14:19
Zawiad. stron postęp. o opiniach organów oraz o zakończeniu post. o wydanie decyzji środowiskowej pn. „Budowa pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą Magdalena Wójciak 2020-07-10 10:14:15
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-07-09 15:42:25
2020 Natalia Bugańska 2020-07-09 13:04:31
Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE Jan bieniuszewicz 2020-07-09 12:08:03
Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-07-09 10:10:35
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-07-09 10:09:35
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-07-09 09:50:48
2020 Natalia Bugańska 2020-07-09 08:21:47
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-07-08 18:52:51
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Marek Kulig 2020-07-08 16:18:32
Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu Marek Kulig 2020-07-08 16:15:43
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-07-08 15:14:08
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-07-08 14:22:17
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-07-08 13:29:13
Wydział Zarządzania Kryzysowego Małgorzata Tarkowska 2020-07-08 13:18:32
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-07-08 11:09:59
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania - działki 1644/113, 1645/113, 1647/113 i 1773/113 a.m. 1 o. Dobrzeń Mały (nieruchomość o nieuregulowanym stanie Adam Kordek 2020-07-08 10:07:38
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-07-08 08:45:13
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-07-07 18:17:57
Zapytanie radnej Elzbiety Kurek w sprawie odkomarzania Justyna Nagel 2020-07-07 15:06:39
Komisja Rewizyjna Justyna Nagel 2020-07-07 14:51:02
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2020-07-07 14:40:53
Komisja Społeczna i Zdrowia Justyna Nagel 2020-07-07 14:39:19
Komisja Społeczna i Zdrowia Justyna Nagel 2020-07-07 14:33:29
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2020-07-07 14:33:21
Komisja Społeczna i Zdrowia Justyna Nagel 2020-07-07 14:26:39
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2020-07-07 14:21:27
Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Groszowickiej i ul. Młodej Polski Kamilla Wieczorek 2020-07-07 13:51:24
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-07-07 09:20:45
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-07-07 09:18:17
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-07-07 08:46:47
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-07-07 08:44:38
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2020-07-07 08:35:16
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2020-07-07 08:34:34
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-07-06 13:58:43
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Agnieszka Galka 2020-07-06 13:44:42
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-07-06 13:36:58
Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4210.51.2020.MN w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego- Dzielnica IX Piotr Makarowski 2020-07-06 12:27:54
Wydział Zarządzania Kryzysowego Małgorzata Tarkowska 2020-07-06 10:27:28
Wydział Zarządzania Kryzysowego Małgorzata Tarkowska 2020-07-06 10:22:26
PSP nr 14 w Opolu - segment G - wymiana pokrycia dachowego Jan bieniuszewicz 2020-07-06 09:27:32
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-07-06 07:36:31
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-07-06 07:24:54
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Słowiańskiej Teresa Muc 2020-07-03 14:30:05
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-07-03 13:43:34
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2020-07-03 12:58:11
decyzja PMO o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość przejęta na rzecz Gminy Opole (działka 53/30 am 19 o. Groszowice - ul. Oświęcimska) Adam Kordek 2020-07-03 12:04:49
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-07-03 10:01:03
XXVIII sesja Rady Miasta Opola - 02.07.2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-07-03 09:35:23
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2020-07-03 09:13:29
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2020-07-03 09:10:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-07-03 09:01:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-07-03 08:53:44
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2020-07-02 18:09:55
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2020 r. zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka Agnieszka Malinowska 2020-07-02 14:44:35
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin Agnieszka Malinowska 2020-07-02 14:40:35
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2020-07-02 13:29:58
Zawiadomienie stron postępowania_wydana DŚ dla przeds. pn. Montaż linii technolog. do przetwarzania odpadów tw. sztuczn. oraz linii technolog. do produkcji płyt PVC na działce nr 355 przy ul. Cygana 5 Magdalena Kucab 2020-07-02 13:15:16
Zawiadomienie stron postępowania_wydana DŚ dla przeds. pn. Montaż linii technolog. do przetwarzania odpadów tw. sztuczn. oraz linii technolog. do produkcji płyt PVC na działce nr 355 przy ul. Cygana 5 Magdalena Kucab 2020-07-02 13:13:16
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Marta Kondziela 2020-07-02 12:57:40
Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2020-07-02 12:44:25
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Marta Kondziela 2020-07-02 12:38:04
PSP nr 14 - segment G - wymiana pokrycia dachowego Jan bieniuszewicz 2020-07-02 12:26:52
OBWIESZCZENIE GAZ SYSTEM Krzysztof Biliński 2020-07-02 09:22:22
Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE Jan bieniuszewicz 2020-07-02 09:03:43
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Agnieszka Galka 2020-07-01 13:12:32
Budżet Obywatelski 2021 Paweł Sadło 2020-07-01 12:07:31
2020 Natalia Bugańska 2020-07-01 12:05:08
Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE Jan bieniuszewicz 2020-07-01 10:31:03
Aktualności Weronika Bartyla 2020-07-01 08:21:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-07-01 08:16:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2020-07-01 08:03:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2020-07-01 07:55:47
2020 Karolina Burmistrz 2020-06-30 23:01:16
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-06-30 16:19:40
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-06-30 15:40:21
OBWIESZCZENIE GAZ SYSTEM Krzysztof Biliński 2020-06-30 15:29:17
OBWIESZCZENIE GAZ SYSTEM Krzysztof Biliński 2020-06-30 15:27:01
OBWIESZCZENIE GAZ SYSTEM Krzysztof Biliński 2020-06-30 15:18:15
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-06-30 15:18:03
OBWIESZCZENIE GAZ SYSTEM Krzysztof Biliński 2020-06-30 15:17:31
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-06-30 12:54:18
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-30 12:52:55
Bilans skonsolidowany za 2019r. Beata lang 2020-06-30 12:06:05
Bilans skonsolidowany Beata lang 2020-06-30 11:59:37
XXVII sesja Rady Miasta Opola - 25 czerwca 2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-06-30 10:03:39
2020 Piotr Pogoda 2020-06-29 17:38:14
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2020-06-29 14:03:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-29 10:02:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-29 09:56:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-29 09:47:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-29 09:41:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-29 09:39:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-29 09:28:11
Zespół Szkół Specjalnych w Opolu Sylwia Orlik 2020-06-29 09:11:22
Zespół Szkół Specjalnych w Opolu Sylwia Orlik 2020-06-29 09:09:44
Zespół Szkół Specjalnych w Opolu Sylwia Orlik 2020-06-29 09:07:36
Zespół Szkół Specjalnych w Opolu Sylwia Orlik 2020-06-29 09:05:36
2020 Piotr Królikowski 2020-06-27 18:17:03
2020 - czerwiec Joanna Kaleta 2020-06-27 14:24:59
2020 - czerwiec Joanna Kaleta 2020-06-27 14:23:44
2020 - czerwiec Joanna Kaleta 2020-06-27 14:22:17
2020 - czerwiec Joanna Kaleta 2020-06-27 14:19:45
2020 Piotr Pogoda 2020-06-26 15:27:22
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Joanna Szurgut 2020-06-26 14:26:27
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Joanna Szurgut 2020-06-26 14:24:09
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Joanna Szurgut 2020-06-26 14:21:43
Zawiad. stron postęp. o wszczęciu, oraz wystąpieniu do organów opiniujących w spr. wydania DŚ dla przeds. pn.: „Budowa pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem podziemnym wraz z infra Magdalena Wójciak 2020-06-26 13:27:13
Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE Jan bieniuszewicz 2020-06-26 12:57:43
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2020-06-26 10:40:07
Aktualności Weronika Bartyla 2020-06-26 09:51:25
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-26 09:27:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-26 08:04:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-26 07:59:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-26 07:56:18
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Agnieszka Galka 2020-06-25 15:21:38
Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu Sylwia Orlik 2020-06-25 14:54:00
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2020-06-25 14:42:46
XXVII sesja Rady Miasta Opola - 25 czerwca 2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-06-25 14:22:35
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2020-06-25 14:10:13
XXVII sesja Rady Miasta Opola - 25 czerwca 2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-06-25 14:02:16
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2020-06-25 13:47:45
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-06-25 12:42:27
Optymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-25 12:36:17
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-25 12:35:26
Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność miasta Opola, nieposiadających zarządcy Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-25 12:34:42
Projekt przebudowy rzeki Ryjec Magdalena Brulewska 2020-06-25 12:02:44
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2020-06-25 10:36:38
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2020-06-25 10:31:17
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-06-25 10:06:14
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Agnieszka Galka 2020-06-24 14:06:31
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2020-06-24 12:08:18
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2020-06-23 14:40:50
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2020-06-23 14:39:22
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2020-06-23 14:37:49
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2020-06-23 14:06:33
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Marta Kondziela 2020-06-23 13:45:29
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-06-23 13:44:32
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-06-23 12:52:06
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu Sylwia Orlik 2020-06-23 12:35:16
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-06-23 12:34:05
Obwodowe Komisje Wyborcze Marek Kulig 2020-06-23 08:43:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-23 07:55:40
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2020-06-23 07:44:33
2020 Piotr Królikowski 2020-06-22 19:06:39
2020 Piotr Królikowski 2020-06-22 16:36:25
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2020-06-22 15:53:14
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Agnieszka Galka 2020-06-22 13:27:55
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2020-06-22 12:09:13
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-06-19 15:51:06
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-06-19 15:49:01
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2020-06-19 15:29:02
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie Koła Seniorów - Siatkówka Teresa Muc 2020-06-19 13:49:49
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Agnieszka Galka 2020-06-19 13:17:51
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie Koła Seniorów - Siatkówka Teresa Muc 2020-06-19 11:57:14
Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności Agnieszka Galka 2020-06-19 11:54:26
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2020-06-19 08:24:48
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-06-18 14:28:29
Zapytanie radnego Przemysława pospieszyńskiego w sprawie otwarcia urzędu dla mieszkańców Teresa Muc 2020-06-18 11:57:02
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla mi Magdalena Wójciak 2020-06-18 11:01:43
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2020-06-18 09:47:18
Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE Jan bieniuszewicz 2020-06-18 09:06:48
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2020-06-18 07:54:14
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2020-06-17 15:00:12
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-06-17 14:30:42
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2020-06-17 14:19:57
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie nowego osiedla przy ul. Feliksa Nowowiejskiego Teresa Muc 2020-06-17 14:11:53
Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2020-06-17 13:25:34
Optymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu - ponowiony Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-17 12:16:02
Optymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-17 12:13:02
Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie skrzyżowania ul. Katedralna- Książąt Opolskich Teresa Muc 2020-06-17 11:49:04
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie przejścia podziemnego przy ul. Niemodlińskiej Teresa Muc 2020-06-17 11:46:16
Wydział Zarządzania Kryzysowego Małgorzata Tarkowska 2020-06-17 08:51:14
Wydział Zarządzania Kryzysowego Małgorzata Tarkowska 2020-06-17 08:47:47
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2020-06-17 08:18:21
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2020-06-17 08:12:30
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-17 08:10:09
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2020-06-17 08:03:19
Projekt przebudowy rzeki Ryjec Magdalena Brulewska 2020-06-16 14:29:17
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Agnieszka Galka 2020-06-16 13:54:19
INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH Monika Laxy 2020-06-16 13:29:00
INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH Monika Laxy 2020-06-16 13:21:06
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2020-06-16 13:09:18
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2020-06-16 12:41:22
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2020-06-16 12:37:16
Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Groszowickiej i ul. Młodej Polski Kamilla Wieczorek 2020-06-16 12:16:09
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2020-06-16 09:13:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-16 08:34:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-16 08:25:26
Aktualności Weronika Bartyla 2020-06-16 08:00:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-16 07:54:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-16 07:48:19
OBWIESZCZENIE Krzysztof Biliński 2020-06-16 07:43:51
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Agnieszka Galka 2020-06-15 13:05:34
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-06-15 11:28:27
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-15 11:26:59
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-06-15 11:24:11
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-15 11:22:08
Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE Jan bieniuszewicz 2020-06-15 10:19:54
Aktualności Weronika Bartyla 2020-06-15 09:03:29
2020 Andrzej Karbowniczek 2020-06-13 12:52:09
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Natalia Buczyńska 2020-06-12 22:28:09
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-12 22:24:22
2020 Piotr Królikowski 2020-06-12 18:48:41
2020 Piotr Królikowski 2020-06-12 16:38:48
2020 Piotr Królikowski 2020-06-12 15:27:28
2020 Piotr Królikowski 2020-06-12 14:50:14
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-06-12 14:17:11
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-12 14:14:50
2020 Piotr Królikowski 2020-06-12 13:44:06
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej” w zakresie „Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Grota Roweckiego wraz z miejscami postojowymi i ciągiem pieszo-rowerowym Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-12 10:12:32
XXVII sesja Rady Miasta Opola - 25 czerwca 2020 r. Aleksandra Lukosz 2020-06-10 14:37:21
Słoneczny ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej, Joanna Szurgut 2020-06-10 14:22:33
2020 Piotr Pogoda 2020-06-10 13:50:03
Głosowanie korespondencyjne Natalia Buczyńska 2020-06-10 13:03:08
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-10 13:01:15
ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Agnieszka Galka 2020-06-10 12:26:29
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2020-06-10 10:14:52
Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap I. Katarzyna Bil 2020-06-10 10:05:31
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Natalia Buczyńska 2020-06-10 09:15:57
Ogłoszenia i komunikaty Natalia Buczyńska 2020-06-10 09:03:22
Ogłoszenia i komunikaty Natalia Buczyńska 2020-06-09 12:59:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-09 10:10:29
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2020-06-09 10:09:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-09 10:06:42
Aktualności Weronika Bartyla 2020-06-09 10:02:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-09 09:54:17
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2020-06-09 08:18:04
Głosowanie korespondencyjne Natalia Buczyńska 2020-06-08 14:09:27
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2020 Beata Baraniewicz 2020-06-08 13:21:59
Dyrektor Sylwia Orlik 2020-06-08 12:14:19
Dyrektor Sylwia Orlik 2020-06-08 12:07:28
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-06-08 11:34:22
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-06-08 11:32:43
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-06-08 11:30:24
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2020-06-08 11:27:51
2020 Paulina Warzecha 2020-06-08 11:20:30
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie Koła Seniorów - Siatkówka Teresa Muc 2020-06-08 10:26:51
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie nowego osiedla przy ul. Feliksa Nowowiejskiego Teresa Muc 2020-06-08 09:13:32
Informacja o petycjach Joanna Kaleta 2020-06-08 08:50:22
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-06-08 08:40:19
Rok 2020 Joanna Kaleta 2020-06-08 08:38:49
2020 Piotr Pogoda 2020-06-06 18:43:42
2020 Karolina Burmistrz 2020-06-06 00:12:36
Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność miasta Opola, nieposiadających zarządcy Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-05 15:13:34
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-05 13:56:17
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-05 12:59:50
2020 Piotr Pogoda 2020-06-05 12:36:35
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-06-05 09:47:44
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-06-05 09:44:09
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-06-05 09:40:04
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2020-06-05 09:36:10
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-06-05 08:46:18
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-05 08:35:22
Aktualności Weronika Bartyla 2020-06-05 08:05:49
Aktualności Weronika Bartyla 2020-06-05 08:02:12
Aktualności Weronika Bartyla 2020-06-05 07:57:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2020-06-05 07:49:43
Optymalizuj i buduj – Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu - ponowiony Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-05 07:02:10
2020 Karolina Burmistrz 2020-06-04 19:18:20
wyniki konkursu Marek Kulig 2020-06-04 15:00:04
wyniki konkursu Marek Kulig 2020-06-04 14:57:14
wyniki konkursu Marek Kulig 2020-06-04 14:55:50
XXVI sesja Rady Miasta Opola - 28.05.2020 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2020-06-04 14:55:32
wyniki konkursu Marek Kulig 2020-06-04 14:51:58
Dostawa i montaż wiaty przystankowej wraz z nasadzeniami na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Zielone przystanki w Opolu” oraz pielęgnacja posadzonych roślin w ramach zadania „Pie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-04 14:41:24
„Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego” w zakresie wykonania robót budowlanych przedsięwzięcia pn.: „Uzbrojenie terenu w rejonie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2020-06-04 14:40:47
wyniki konkursu Katarzyna Stelmaszczyk 2020-06-04 14:26:40
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2020-06-04 14:12:55
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2020-06-04 13:27:52
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP nr UAB.6733.15.2020.AZ dla inwestycji: rozbudowa kompleksu budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Halle Anna Zamorowska 2020-06-04 13:07:22
2020 Karolina Burmistrz 2020-06-04 12:01:57
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-04 10:21:12
Obwieszczenie nr UAB.6740.1243.2019.MK o wydaniu decyzji nr 1/20 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na: budowie drogi gminnej, rozbudowie skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr Urszula Wichłacz 2020-06-04 09:58:47
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Natalia Buczyńska 2020-06-04 09:53:58
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-04 09:42:50
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-06-04 08:17:07
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2020-06-04 08:14:23
2020 - czerwiec Natalia Buczyńska 2020-06-04 08:06:36
Raport o stanie Miasta Opola za 2019 r. Aleksandra Lukosz