logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   minus Komunikaty
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus komunikat Prezydenta
      plus obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat
      minus Komunikat
      plus Obwiesczenie Prezydenta Miasta Opola
      minus Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Prezydent M. Opola informuje
      plus Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus obwieszczenie
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
   plus Obwieszczenia
   plus Przetargi - nieruchomości
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
Opole,dnia 5 lutego 2004 r.

PREZYDENT MIASTA OPOLA

INFORMUJE

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62,poz.627 z późn. zmianami )podaję do publicznej wiadomości,


że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie ,prowadzonym w Urzędzie Miasta Opola w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa ,Opole,pl. Wolności 7-8 pokój Nr 306został zamieszczony wniosek z dnia 5 lutego 2004 r. .

NUTRICIA Polska Sp z o.o. , ul.Marka z Imielnicy 1 , 45 – 092 Opole


w sprawie : zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę budynku produkcyjnego Bobovita wraz z uzbrojeniem terenu na działce nr 57/2 k.m. 76 obręb Nowa Wieś królewska w Opolu przy ul.Marka z Imielnicy 1


Równocześnie informuję, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.

Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miasta Opola w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa ,Opole,

pl. Wolności 7 – 8 ,pokój Nr 306.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola

Naczelnik Wydziału

Urbanistyki,Architektury i Budownictwa


mgr inż. arch. Helena Konsencjusz

Ilość odwiedzin: 2891
Nazwa dokumentu: NUTRICIA Polska
Skrócony opis: wniosek o pozwolenie na budowę budynku produkcyjnego Bobovita na terenie zakładu NUTRICIA Polska w Opolu przy ul.Marka z Imielnicy
Podmiot udostępniający: Wydział Urbanistyki , Architektury i Budownictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Wacławczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Wacławczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Danuta Wacławczyk
Data wytworzenia informacji: 2004-02-05 16:31:47
Data udostępnienia informacji: 2004-02-05 16:31:47
Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-02 16:41:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner