logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Komunikaty
   plus Obwieszczenia
   minus Przetargi - nieruchomości
      plus 2003
      minus 2004
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opole
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Przeydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


  

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA

ogłasza   I   przetarg  ustny  nieograniczony   o nabycie prawa do zawarcia umowy najmu na okres 3 lat powierzchni użytkowej  8,28 m2 zlokalizowanej na parterze w  budynku RatuszaRynek ( strefa miejska 0  )  przeznaczonej na kiosk.

Instalacje: en. elektr., wc ogólnodostępne.

Kwota wywoławcza za nabycie prawa do zawarcia umowy najmu:    726,00 zł.               wadium  300,00 zł.

Uwaga: kwota uzyskana w przetargu pozostaje bez wpływu na wysokość czynszu, który zostanie określony w umowie najmu.

Przetarg odbędzie się  w  dniu 26 lutego 2004 r. o godz. 900 w  Urzędzie  Miasta  Opola – sala  konferencyjna, III p. 2 klatka schodowa, Plac Wolności 7/8.  

Przystępujący  do przetargu  zobowiązani  są do:

1. Złożenia  do dnia 23 lutego 2004 r. do godz. 1330 – Urząd  Miasta  Opola, Wydział  Inwestycji Miejskich – Referat Przetargów i Zamówień  Publicznych, pok. 301 pisemnego  oświadczenia o zapoznaniu    się     z   warunkami   i  przepisami  prawnymi  dotyczącymi  przetargu  ( formularz  oświadczenia, przepisy prawne w tut.  Wydziale ).

Składający oświadczenie winien przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika  jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji- dot. firm.

2. Dokonania  do dnia 23 lutego  2004 r., po spełnieniu warunków, o których  mowa w pkt. 1 wpłaty wadium w  podanej wyżej wysokości  w kasie Urzędu Miasta Opola, Rynek –Ratusz –do godz. 14.00.

Wpłacone  wadium  ulega  przepadkowi  wyłącznie w razie  uchylenia  się  uczestnika, który  przetarg   wygra, od zawarcia  umowy najmu. Wadium  wpłacone  przez  pozostałych  uczestników  przetargu  podlega  zwrotowi.

INFORMACJE  DODATKOWE:  Urząd  Miasta Opola ( pl. Wolności 7/8 ), Wydział Inwestycji Miejskich – Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, pok. 301, tel.  4511 – 841  w  dniach  pracy  Urzędu w  godz. 1000 – 1300.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA     zastrzega  sobie  prawo odwołania  przetargu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 2343
Nazwa dokumentu: najem
Skrócony opis: powierzchnia użytkowa w budynku Ratusza
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Bystrzykowska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Bystrzykowska
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bil
Data wytworzenia informacji: 2004-02-11 12:48:28
Data udostępnienia informacji: 2004-02-11 12:48:28
Data ostatniej aktualizacji: 2004-02-12 08:49:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner