logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   minus Komunikaty
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus komunikat Prezydenta
      plus obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat
      minus Komunikat
      plus Obwiesczenie Prezydenta Miasta Opola
      minus Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Prezydent M. Opola informuje
      plus Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus obwieszczenie
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
   plus Obwieszczenia
   plus Przetargi - nieruchomości
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

                                                                                                                       Opole  25.03.2004r.

 

UAB.BB.73530 – 161 / 2004

 

 

 

                                                        PREZYDENT MIASTA OPOLA

                                                                         INFORMUJE

 

 

 

       Na podstawie art. 32 ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami/

 

 

                                                         podaję do publicznej wiadomości

 

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miasta Opola w Wydziale Urbanistyki,Architektury i Budownictwa, w Opolu, Pl. Wolności 7/8 pokój 303,

 

został zamieszczony wniosek Klaudiusza SKRZIPCZYKA zam. w Opolu, ul. Sołtysów 15 z 18 marca 2004r. w sprawie:

 

pozwolenia na rozbudowę kurnika niosek w Opolu, ul. Gawędy, nr działek 2316/86, 2310/101

karta mapy

Ilość odwiedzin: 2704
Nazwa dokumentu: UAB.BB. 73530-161/2004
Skrócony opis: wniosek o pozwolenie na budowę kurnika niosek przy ul. Gawedy w Opolu
Podmiot udostępniający: Wydział Urbanistyki,Architektury i Budownictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Błaszczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Błaszczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Danuta Wacławczyk
Data wytworzenia informacji: 2004-03-25 13:08:00
Data udostępnienia informacji: 2004-03-25 13:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-25 13:13:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner