logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   minus Komunikaty
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus komunikat Prezydenta
      plus obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat
      minus Komunikat
      plus Obwiesczenie Prezydenta Miasta Opola
      minus Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Prezydent M. Opola informuje
      plus Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus obwieszczenie
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
   plus Obwieszczenia
   plus Przetargi - nieruchomości
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

 

Opole, 2004-05-13

 

UAB.KM.73530-295/04

 

 

 

 

 

PREZYDENT   MIASTA   OPOLA

INFORMUJE

 

 

 

  Na podstawie  art. 32 ust.1 pkt 1 i 3, ust. 2 i 3  ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami )

 

podaję do publicznej wiadomości

 

że w publicznie dostępnym wykazie  danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miasta Opola w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, Opole, pl. Wolności 7-8 pokój Nr 306

 

został zamieszczony wniosek :

 

POLKOMTEL S.A. 02-001 Warszawa AL. Jerozolimskie 81 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej systemu Plus GSM nr BT-24269 Opo Czarnowąsy na istn. kominie - w Opolu, przy ul. Mikołaja 2 działka nr ewid. 1804/266 km. 1 obręb Wróblin – w skład której wejdą: system anten, kontener z urządzeniami oraz linia zasilająca. Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki nr 1804/266,, 1880/266, 1805/266.

 

Równocześnie informuję, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.

 

Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od ww. daty podania do publicznej wiadomości o niniejszej informacji - w Urzędzie Miasta Opola  w Wydziale Urbanistyki Architektury i Budownictwa, Opole, pl. Wolności 7-8, pokój Nr 306.

 

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola

Zastępca Naczelnika Wydziału

Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

 

mgr inż. arch. Jerzy Świczewski

 

Ilość odwiedzin: 1966
Nazwa dokumentu: podanie do publicznej wiadomości
Skrócony opis: informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku w spr. zatw. projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Opole, ul. Mikołaja 2
Podmiot udostępniający: Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Kazimierz Malinkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Malinkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Danuta Wacławczyk
Data wytworzenia informacji: 2004-05-13 14:40:31
Data udostępnienia informacji: 2004-05-13 14:40:31
Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-13 14:47:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner