logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Komunikaty
   plus Obwieszczenia
   minus Przetargi - nieruchomości
      plus 2003
      minus 2004
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opole
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Przeydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA

ogłasza  I negocjacje cenowe ( rokowania)   na sprzedaż  lokalu  mieszkalnego ( poz. 1) i nieruchomości lokalowej ( poz.2) wymagających przeprowadzenia remontu położonych w Opolu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu ( dot. poz. 1) i oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu ( dot. poz. 2) niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków, w których nw. lokale zostały usytuowane:

1. ul. Wyzwolenia 13/3 ( I piętro ) składa się z 1. pokoju i kuchni o łącznej pow.40,48 m2. Oznaczenia geodezyjne: dz.Nr 9 o pow. 0,0394 ha, k.m 73a, obręb Nowa Wieś Królewska, KW 98155

Lokal wyposażony jest w instalacje: en. elektryczną, wodociągową.

Cena lokalu z III przetargu:  34.829,00 zł; cena gruntu w udziale procentowym: 5.580,00 zł.         wadium: 4.000,00 zł.

2. ul. Reymonta 49/1- zab. rej. Nr 08/2001 (parter) składa się z 1. pokoju o pow. 12,25 m2 . Oznaczenia geodezyjne: dz. Nr 13/13 o  pow. 0,0211 ha , k.m  53, obręb Opole, KW 72844.

Lokal wyposażony jest w instalacje: en.  elektr., wod.-kan.           

Cena lokalu z III przetargu:  12.928,00 zł; cena gruntu w udziale procentowym:  800,00 zł.           wadium: 1.600,00 zł.

Uwaga: cenę osiągniętą w przetargu za nabycie na własność lokalu  z poz. 2 z uwagi na zabytkowy charakter budynku, w którym jest usytuowany obniży się o 50%.

Uwaga: przetarg jest ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Reymonta 49 z uwagi na fakt, iż przedmiotowy lokal nie jest lokalem samodzielnym.

Uwaga: Negocjacjom podlega wyłącznie cena lokalu.

Ww. lokale   zostaną    udostępnione  do  oglądania, po   uprzednim uzgodnieniu  terminu z 

Ilość odwiedzin: 1484
Nazwa dokumentu: sprzedaż lokali mieszkalnych
Skrócony opis: ul.Wyzwolenia 13/3, Reymonta 49/1
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Bil
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Bil
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bil
Data wytworzenia informacji: 2004-05-20 08:38:53
Data udostępnienia informacji: 2004-05-20 08:38:53
Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-20 08:41:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner