logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Komunikaty
   plus Obwieszczenia
   minus Przetargi - nieruchomości
      plus 2003
      minus 2004
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opole
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Przeydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PREZYDENT MIASTA OPOLA

ogłasza negocjacje cenowe dot. sprzedaży zabudowanych nieruchomości gruntowych wraz ze sprzedażą gruntu, na którym nw. zabudowania zostały wzniesione położonych w Opolu przy:

1. ul. Działkowej - zabudowanej budynkiem myjni o pow. 226,50m2, halą obsługi o pow. 1.388m2, budynkiem warsztatowo – socjalnym o pow. 4.285m2, halą napraw o pow. 2.444 m2,

obejmującej działkę nr 390/5 o pow. 2,1565 ha, km 7, obręb Zakrzów, KW 88052

Cena zabudowań w III przetargu została ustalona w wysokości –121.208,00 zł; cena gruntu – 616.514,00 zł.

Uzbrojenie techniczne: en. elektr., wodociąg, kanalizacja, ciepłociąg, droga.

2. ul. Kępskiej zabudowanej budynkiem biurowym ( przeznaczonym do kapitalnego remontu) o pow. użytkowej 720,76 m2 obejmującej działki nrnr: 380/26, 380/8, 380/11 o łącznej pow. 0,9638 ha z km 7, obręb Zakrzów, KW 105119.

Cena budynku w III przetargu została ustalona w wysokości 121.997,00 zł; cena gruntu – 515.380,00 zł.

Uzbrojenie techniczne: en. elektr., wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna, c.o.

Uwaga: Przez dz. nrnr 380/25, 380/26 i 380/8 z km 7 oraz dz. nr 390/5 z km 7 ustanowione zostało nieodpłatne ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności gruntowej polegającej na nieodpłatnym prawie przebiegu sieci i urządzeń ciepłowniczych oraz każdorazowego udostępniania w celu usunięcia awarii sieci i urządzeń ciepłowniczych przebiegających przez nie na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości położonej w Opolu przy ul. harcerskiej 15 objętą KW 67393.

3. ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej zabudowanej m.in. jednonawową estakadą; suwnicą pomostową; ogrodzeniem obejmujące działki NrNr 45/7, 45/11 o łącznej pow. 1,9265 ha z km 31, obręb Półwieś, KW 89743.

Cena budowli w III przetargu została ustalona w wysokości – 384.635,00 zł; cena gruntu - 519.008,00 zł.

Urządzenia komunalne: en. elektr., woda, kanalizacja.

Uwaga: Negocjacjom podlega wyłącznie cena zabudowań.

Ww. zabudowane nieruchomości gruntowe położone są na terenie zabudowań:

  • poz. 1- bazy, składy, magazyny, produkcja, usługi z tow. zielenią.
  • poz. 2 – wytwórczo - magazynowo – transportowych z tow. urządzeniami.
  • poz. 3. o funkcji wytwórczo – magazynowo – transportowej z tow. urządzeniami

Negocjacje odbędą się w dniu 4 czerwca 2004 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Opola – sala konferencyjna, III p. 2 klatka schodowa, Pl. Wolności 7/8.

Przystępujący do negocjacji zobowiązani są do:

1. Złożenia do dnia 1 czerwca 2004 r. w Urzędzie Miasta Opola, w Wydziale Inwestycji Miejskich- Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, pok. 301 w zamkniętej kopercie z napisem –

Ilość odwiedzin: 1543
Nazwa dokumentu: sprzedaż zabudowanych nieruchomości gruntowych
Skrócony opis: ul.Działkowa, Kępska, 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Bil
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Bil
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bil
Data wytworzenia informacji: 2004-05-20 11:41:57
Data udostępnienia informacji: 2004-05-20 11:41:57
Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-20 11:55:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner