logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
minus Zawiadomienia
   minus (53/2008) wawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      plus (28) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (8) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (9) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (32)zawaidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (49) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      plus 59 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (31)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (33) Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniania wodnoprawnego
      minus (2)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (9) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (18) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprwnego
      minus (22/2008) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (21/2008)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (20/2008)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (60/08) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus (4) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (12) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   plus Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola
   minus (30/2008) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (38) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (44) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnionego
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (10/10)
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (13/10)
   minus Zawiadom. o wszczęciu postępowania w spr wydania pozw. wodnoprawnego (29/10)
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania pozwolenia w-p (30/10)
   minus (27/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (32/10)
   minus (33/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (43/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (37/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (40/10) zawiadom. o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (35/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (41/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (47/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (42/10) zawaidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (46/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (60/10) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus (52/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (51/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (5/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (66/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wpdnoprawnego
   minus (67/10)zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus (14/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (17/11) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (18/11)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (19/11) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (22/11) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprwnego
   minus (21/11) Zawiadomienie o wszczęściu postępowania wodnoprawn.
   minus (24/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus OŚR.I.KWS.6210-26-2/11
   minus OŚR.I.KWS.6210-30-2/11
   minus (36/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (39/11)Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w-pr
   minus (44/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.1.2011) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (24/11u) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (28,29/11) Zawiadomienie uzgadniającej warunki realizacji przedsięwzięcia
   minus OŚR-I.6341.22.2011.KWS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.24w.2011)Zawiadomienie o wszczęciu postęp. wodnoprawnego
   minus (26/2011) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.31.2011) zawidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.34.2011) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.36.2011) Zawiadomienie o wszczęciu postępow. wodnoprawnego
   minus (6341.38.2011) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania legalizującego u. wodne
   minus (7/2012) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR-I.6341.7.2012.KWS
   minus (6341.18.2012) pozwolenie wodnoprawne
   minus (6341.16.2012) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola
   minus Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola
   minus (82/12) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus (36/2013) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus (32/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (48/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (59/13) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.72.2013.KWS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚ. 6341. 105. 2013. BS - zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus OŚ. 6341. 104. 2013. BS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus GNO-V.6341.30.2013 (66/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus BS.6341.34.2013 (64/2013) obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus BS.6341.33.2013 (63/2013) obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus GNO-V.6341.31.2013 (62/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus (OŚR.6341.91.2013.KWS) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.6.2014.KWS zawiadomienie o wygaszeniu pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.8.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.10.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego
   minus (16/2014) zawaidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.22.2014.KWS zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (8/2014) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wygaszenie decyzji PMO
   minus OŚR.6341.58.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus (65/2014) OŚR.6341.65.2014 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (55/2014) OŚR.6341.55.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (66/2014) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprwnego
   minus (52/2014) OŚ.6341.94.2014.BS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (2/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.7.2015 zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.6.2015.KWS (6/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.9.2015.KWS (9/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. zmiany pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.4.2015.KWS (4/2015) - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.15.2015 (15/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.17.2015.KWS (17/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.18.2015.AW (18/2015) zawaidomieie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.27.2015.AW (27/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.21.2015 (21/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.24.2015.AW zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.39.2015.KWS (39/2015) zawaidomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji - pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.33.2015.KWS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.42.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.43.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.48.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.40.2015.AW
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.59.2015.AW
   minus OŚR.6341.64.2015.KWS (64/15) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - informacja do publicznej wiadomości
   minus OŚR.6341.75.2015 (75/15) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wygaszającego w części pozwolenie wodnoprawne
   minus OŚR.6341.76.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. zmiany z art. 189 Poś pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.106.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.2.2016 - zawiadomienie o wszczęciu postęowania wodnopranego dot. wygaszenia pozwlenia wodnoprawnego
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. (28) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych z terenu Zakładu przy ul. Żerkowickiej 1a do ziemi za pomocą istniejących studni chłonnych
2. (8) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
3. (9) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie 5 dodatkowych przepustów na rowie Szczepanowickim oraz rezygnacja z wykonania przepustu nr P-11
4. (32)zawaidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych, oczyszczonych na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu BIOCLERE poprzez istniejący wylot do rowu melioracyjnego nr R-5 w jego dotychczasow
5. (49) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
wykonanie przekroczenia Kanału Młynówka w Opolu projektowanym rurociągiem światłowodowym w rurze osłonowej w ciągu ulicy Katedralnej w km 0,120 oraz w rejonie ul. Korfantego/Piastowskiej w km
6. 59 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pętli autobusowej MZK w Opolu zlokalizowanej przy ul. Częstochowskiej wylotem o średnicy ø 250 mm do rowu R-IX j w km 0+580
7. (31)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Wykonanie odcinkowego zarurowania rowu melioracyjnego „Kanał Półwieś” na odcinku 63,5 m w km od 6+832 do km 6+768,5 m przebiegającego na działce nr 22/7 k.m. 39 obręb Szczepanowice
8. (33) Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniania wodnoprawnego
Przekroczenie projektowaną magistralą wodociągową DN 500 mm pod dnem cieku Kanał Winów-Folwark w km 0+870
9. (2)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
wykonanie likwidacji poprzez zasypanie rowów przydrożnych
10. (9) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Zmiany w trybie art. 155 Kpa decyzji (pozwolenia wodnoprawnego) Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.III.6210/31d/2004 z dnia 16.08.2004 r. na piętrzenie wód rzeki Odry jazem sektorowym trzyprzęsłowym
11. (10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Zmiany w trybie art. 155 Kpa decyzji (pozwolenia wodnoprawnego) Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.III.6210/33d/2004 z dnia 31.08.2004 r. na piętrzenie wód rzeki Odry jazem sektorowym trzyprzęsłowy
12. (18) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprwnego
Odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji paliw Nr 627 PKN ORLEN S.A. w Opolu przy u
13. (22/2008) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych należących do ANIMEX – Zakładu Drobiarskiego S.A. Oddziału w Opolu z siedzibą przy ul. Arki Bożka 1 ścieków przemysłowych zawierających substanc
14. (21/2008)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych należących do ANIMEX – Zakładu Drobiarskiego S.A. Oddziału w Opolu z siedzibą przy ul. Arki Bożka 1 ścieków przemysłowych zawierających substan
15. (20/2008)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z SUW Grotowice
16. (60/08) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
Wykonanie przebudowy rowu R-9 na odcinku do rzeki Malina, wykonanie wylotu o średnicy ø 1000 mm oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych z ulic Cybisa, Masłowskiego, Makuszyńskieg

 

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
Opole, dnia 27.02.2009 r.
OŚR.I.KWS.6210-53-6/2008
 
 
            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Opola zawiadamia, iż na wniosek (bez numeru) z dnia 27.11.2008 r. (data wpływu 02.12.2008 r. i uzupełnienia 04.02.2009 r.) Pana Edwarda Rusnaka i Pana Ryszarda Janusa reprezentujących Auto-Salon Sp. z o.o. siedzibą w Opolu przy ul. Wrocławskiej 137, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu przydrożnego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
 
§         odprowadzanie do rowu przydrożnego w km 0+520 istniejącym wylotem ø 250 mm oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu Auto-Salonu Sp. z o.o. zlokalizowanej w Opolu przy ul. Wrocławskiej 137, na poniżej podanych warunkach:
o        zawiesina ogólna                                     100 mg/l
o        węglowodory ropopochodne                   15 mg/l
 
Wody opadowe i roztopowe oczyszczane będą w systemie podczyszczającym składającym się
z wpustów kanalizacyjnych oraz zintegrowanego separatora koalescencyjnego.
 
Orientacyjna ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z odwadnianej powierzchni 0,4 ha wynieść może: Q = 36,2 l/s.
 
 
Jednocześnie informuję, że w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola
– Plac Wolności 7-8 (pokój 319) strony mogą składać uwagi i wnioski w tej sprawie
w terminie 7 dni od dnia ukazania się zawiadomienia.
 

Ilość odwiedzin: 5950
Nazwa dokumentu: (53/2008) wawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Skrócony opis: Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu przydrożnego
Podmiot udostępniający: WOŚiR
Osoba, która wytworzyła informację: Kamila Wnuk-Skóbel
Osoba, która odpowiada za treść: Kamila Wnuk-Skóbel
Osoba, która wprowadzała dane: Bogumiła Wiatr-Leszczak
Data wytworzenia informacji: 2004-12-30 08:25:51
Data udostępnienia informacji: 2004-12-30 08:25:51
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-08 13:16:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner