logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PROTOKÓŁ KONTROLI NR 33/2003

        

 

 

 

Jednostka kontrolowana

 

                                

Wydział Komunikacji

Urzędu Miasta Opola

 

Nazwa organu sprawującego

nadzór

 

Prezydent Miasta Opola

 

Termin przeprowadzenia

kontroli  

od 19 listopada do 4 grudnia 2003 r.

Imię i nazwisko kontrolującego jednostkę

stanowisko służbowe

 

 

Witold Graca-   główny    specjalista                               

Wiesław Pałczyński    -        starszy specjalista

Upoważnienia do

przeprowadzenia kontroli

 

 45,46/2003 z dnia 18 listopada 2003 r.

 

Przedmiot kontroli

1. Zbadanie prawidłowości wydawania zezwoleń na prowadzenie szkoleń kandydatów na kierowców w latach 2000-2002 r.

2. Zbadanie prawidłowości wydawania zezwoleń na prowadzenie stacji kontroli pojazdów.

3. funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w wydziale.

 

Okres objęty kontrolą

 

 

2000 – 2003 rok

Imię i nazwisko kierownika

jednostki kontrolowanej

 

 

Jan Zaprzał –            Naczelnik Wydziału

 

 

Dokumenty do kontroli przedkładali i wyjaśnień udzielali z ramienia jednostki kontrolowanej:

1.

Jan Zaprzał

Naczelnik Wydziału

2.

3.

Barbara Załubska-Jaskulska

Jerzy Tarasiewicz

Z-ca Naczelnika

Główny Specjalista

 

 

I         Podstawy prawne

 1.     Ustawa z dnia 7 marca 2003 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. nr 58 poz.515).

2.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr. 30 poz. 168 z pózn. zm)

3.     Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, póz 324 z późn. zm.

4.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie   

szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. nr 150 poz.1681).

5.     Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 września

września 1999 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji   

kontroli pojazdów ( Dz. U. nr 81 poz. 918)

6.     Uchwała Nr 63/912/96 Zarządu Miasta Opola z dnia 12 grudnia 1996 w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola.

7.     Zarządzenie  Nr OR.II-152/8/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 marca

2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu       .

8.     Zarządzenie Nr, OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu

 II.                  Cel kontroli

 

1. Jest ocena prawidłowości prowadzonych w Wydziale Komunikacji postępowań dotyczących wydawanych decyzji i zezwoleń, ich dokumentowanie oraz ewidencjonowanie w formie wewnątrz-wydziałowych rejestrów oraz przestrzegania wymaganych procedur dotyczących stacji kontroli pojazdów i jednostek szkolących kandydatów na kierowców.

 2.  Ocena systemu kontroli wewnętrznej, z punktu widzenia skuteczności w przeciwdziałaniu powstawania nieprawidłowości, błędów i nadużyć oraz analiza sprawności jego funkcjonowania.

 

 III.                Techniki zastosowane podczas postępowania

 Postępowanie kontrolne zostało przeprowadzone na podstawie zgromadzonych dowodów: dzienników rejestrów i ewidencji, zarządzeń wewnętrznych Naczelnika Wydziału, zakresów czynności pracowników, kadry kierowniczej oraz akt spraw dotyczących tematyki kontroli.

Wymienione dowody zostały poddane analizie w następującym zakresie:

a)     prawidłowości prowadzonych postępowań,

b)     kompletności dokumentacji,

c)     rzetelności i legalności prowadzonych rejestrów i ewidencji,

d)     prawidłowości i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w zakresie stosowanych procedur kontrolnych,

Poza analizą dokumentacji dotyczącą tematyki kontroli, zebrano i spisano ustne wyjaśnienia od Naczelnika Wydziału, jego Zastępcy oraz pracownika odpowiedzialnego za wydawane zezwolenia objęte tematyką kontroli. Ponadto przeprowadzono wśród pracowników Wydziału ankietę celem pozyskania wiedzy jaką posiadają pracownicy na temat wewnętrznego systemu kontroli.

 IV.            Ustalenia:

  Stacje Kontroli pojazdów 

Przeprowadzanie okresowego badania technicznego pojazdu przez uprawnionego diagnostę,  art.82   ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r,- Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 98, poz. 602 ze zm.), jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, którego niedopełnienie nie uzasadnia uchylenia decyzji o rejestracji pojazdu w trybie art. 162 § 2 k.p.a.  Jednakże niedopełnienie tego obowiązku prowadzi zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt  2 ustawy prawo o ruchu drogowym, do zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu przez policjanta, jednak nie pociąga za sobą skutku prawnego jak uchylenie prawidłowo wydanej decyzji administracyjnej. Zatrzymany dokument jest przesyłany niezwłocznie organowi, który go wydał, a zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie (art. 132 ust. 3 i 6 wspominanej ustawy).  Instytucją realizującą  wymóg ustawowy badania technicznego pojazdu, są stacje kontroli pojazdów.

W art. 83 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.  Nr 129, poz. 1444)  określone są  warunki jakie winien spełniać przedsiębiorca składający wniosek o wydanie przez starostę zezwolenia na prowadzenie badań technicznych pojazdów;

 1.      ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej,

2.      posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzenia tych badań,

3.      posiada certyfikat wydany przez jednostkę naukowo badawczą na zgodność wyposażenia i warunków lokalowych stacji z warunkami technicznymi,

4.      zatrudnia odpowiednich diagnostów,

5.      nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,

6.      nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,

7.      nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu korzyści majątkowej lub za przestępstwo przeciwko dokumentom-dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

  Ponadto zgodnie z art. 84 wspomnianej ustawy starosta sprawuje nadzór i kontrolę nad stacjami kontroli pojazdów, którą przeprowadza co najmniej raz w roku.

 Prawidłowość wykonywania  badań technicznych pojazdów przez stacje kontroli pojazdów i diagnostów polega na przeprowadzaniu tych badań zgodnie z wydanym przez starostę upoważnieniem i z przepisami rozporządzeń Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej o których mowa w art. 84 ust. 9 ustawy Prawo  o ruchu drogowym.

Przeprowadzane kontrole prze starostę a wykonywane przez Wydział Komunikacji Urzędu Miasta,  dotyczą zakresu prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

 W wyniku analizy dokumentacji dostępnej w Wydziale Komunikacji Urzędu kontrolujący stwierdzili, że okresie badanym od roku 2000- 2003 działało 18 stacji kontroli pojazdów posiadających upoważnienia Prezydenta Miasta Opola.

 

l.p.

Nazwa jednostki

Data wydania upoważnienia

Data kontroli

1.

Stacja Okręgowa OP 01  PZM Opole ul.Oleska 125

OP 01 z 23.06.1999

20.12.2000r,9.02.2001r,

24.07.2002r,9.09.2002r, 16.09.2002r,2.12.2003r

 

2

Ilość odwiedzin: 44771
Nazwa dokumentu: Protokół kontroli i wnioski pokontrolne
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2005-01-18 11:18:42
Data udostępnienia informacji: 2005-01-18 11:18:42
Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-18 11:35:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner