logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                      
KWiA–I–0914/7/07
        Opole, 04.06.2007 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 09/07
 
Jednostka kontrolowana
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 14 maja do 31 maja 2007 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Monika Pijanka – podinspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Agnieszka Lisiecka - inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 19/2007
nr 20/2007
Przedmiot kontroli
Ø      Gospodarka finansowa
Ø      ZFŚS
Ø      Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Ø       System kontroli wewnętrznej
Okres objęty kontrolą
2006, 01-04.2007
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
 Małgorzata Bagińska – dyrektor szkoły
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
   (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główna księgowa
    
 
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
5.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 209, poz. 2132 z późn zm.)
 
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279, z 2003 r. z późniejszymi zmianami).
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426 z późniejszymi zmianami).
9.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752).
10.                       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
  2. Komunikat Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2003 r. Nr 3 poz. 13).
  3. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora szkoły. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości i gospodarności oraz zgodności z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej, oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
Sprawy organizacyjne 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu przy ul. Bończyka 13 funkcjonuje od dnia 1 września 1999 r., na podstawie Uchwały Nr VI/74/99 Rady Miasta Opola z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie dostosowania aktów założycielskich publicznych szkół podstawowych działających na terenie gminy Opole do obowiązujących przepisów prawa(akta kontroli Nr 07/09/I/21). Siedzibą szkoły jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Bończyka 13, którą Zarząd Miasta Opola przekazał szkole nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN 7224.c/9/98 z dnia 19 lutego 1998r.
W okresie objętym kontrolą dyrektorem szkoły była Małgorzata Bagińska powołana na to stanowisko na okres od 1 września 2002 r. do 31 sierpnia 2007r.  
         Głównym księgowym jest (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zatrudniona na podstawie umowy o pracę od 01 marca 1998 r. w wymiarze czasu 0,75 etatu na czas nieokreślony.
         W 2006 r. z budżetem gminy szkoła rozlicza się w dziale 801 rozdział 80101 (szkoła) oraz w dziale 854 rozdział 85401 (świetlica). Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy, subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
         W kontrolowanym okresie szkoła posiadała cztery rachunki bankowe założone w Banku Millennium S.A.:
4443 1285 – rachunek budżetowy
4519 1118 – rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
4519 1138 – rachunek dochodów własnych
4519 1415 – rachunek depozytowy.
         Szkoła posiada wewnętrzne regulacje dotyczące księgowości szkoły w postaci Zakładowego Planu Kont, Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, Instrukcji inwentaryzacji oraz opisane Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.
         Księgi rachunkowe w szkole prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego Symfonia - Finanse.  
         W 2005 r. w kontrolowanej jednostce przeprowadzono inwentaryzację środków trwałych. Zarządzeniem nr 6/2005 z dnia 15.10.2005 r. dyrektor szkoły powołał zespół ds. spisu oraz wyceny. W dniach od 17 października do 31 grudnia 2005 r. komisja inwentaryzacyjna przeprowadziła inwentaryzację w drodze spisu „z natury”. W dniu 02.01.2006 r. zespół inwentaryzacyjny sporządził protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji.  
         Na dzień 31.12.2006 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 39 osób na 34,05 etatach w tym 27 nauczycieli na 24,05 etatach (akta kontroli Nr 07/09/I/22-23). W administracji i obsłudze zatrudnionych było 12 osób na 10 etatach.Szczegółowo stan zatrudnienia na dzień 31.12.2006 r. przedstawiono w tabeli nr 1.
 
Tabela nr 1
Lp.
Stanowiska
Liczba etatów
Liczba osób
Nauczyciele
   1
Stażyści
0,33
1
2
Kontraktowi
0,94
2
3
Mianowani
3
3
4
Dyplomowani
19,78
21
RAZEM
24,05
27
Administracja
5
Gł. księgowy
0,75
1
6
Kierownik gospodarczy
0,75
1
7
Specjalista sieci komputerowych
0,25
1
8
Samodzielny referent ds. płac
0,75
1
9
Starszy referent ds. administracyjnych
1
1
RAZEM
3,50
5
Obsługa
10
Konserwator
0,75
1
11
Starszy woźny
2
2
12
Sprzątaczki
3,75
4
RAZEM
6,50
7
 
Strukturę zatrudnienia w przeliczeniu na liczbę osób zatrudnionych w PSP nr 8 przedstawiono na wykresie nr 1.
 
   Wykres nr 1 znajduje się w załączniku do protokołu.
 
W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
Wydatki budżetowe w 2006 r.
 
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność szkoły i świetlicy w 2006 r. wynosiła: 1.532.311,00 zł. Faktycznie wykorzystano kwotę 1.463.937,60 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 68.373,40 zł zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dniach 15.12.2006 oraz 22.12.2006 r.
W dniu 15.01.2006 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb –28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2006 r. oddzielnie dla szkoły i dla świetlicy(akta kontroli Nr 07/09/I/78-85). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniach jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2006 r. Ze sporządzonych sprawozdań oraz z dokumentacji księgowej szkoły wynika, że dokonywane wydatki dotyczące szkoły zostały zaewidencjonowane w siedemnastu paragrafach. Wydatki dotyczące świetlicy zostały zaewidencjonowane w dziewięciu paragrafach.  
Największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia, nagrody i pochodne jak: trzynasta pensja, składki na ZUS i Fundusz Pracy oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki te zaksięgowano w sześciu paragrafach tj. 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4440. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 1.315.660,51 zł, co stanowi 90 % wszystkich wydatków budżetowych szkoły i świetlicy.  
 
 Wykres nr 2 znajduje się w załączniku do protokołu.
 
Łączna kwota odpisu na fundusz socjalny wyniosła 55.900,00 zł i taką kwotę przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Środków Socjalnych.
W wyniku kontroli ustalono, że w 2006 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo(akta kontroli Nr 07/09/I/14):
    - nagrody jubileuszowe dla trzech osób w kwotach: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
    - odprawę emerytalną w kwocie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł dla jednej osoby.
          Dodatki funkcyjne otrzymywały trzy osoby tj. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).       
          Spośród pozostałych wydatków analizie poddano wydatki zaewidencjonowane w niżej wymienionych paragrafach, które wybrane zostały przypadkowo w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie kierownika zespołu kontrolującego.
 
Rozdział 80101 § 4300 – Zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 07/09/I/67-69)
 
         Wydatki ogółem wyniosły 15.600,00 zł i dotyczyły opłat za telefon, opłat pocztowych, prowizji bankowych, wywozu śmieci oraz monitoringu obiektu. Figurująca w ewidencji analitycznej paragrafu 4300 łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
          Ponadto ustalono, że w powyższym paragrafie nieprawidłowo zaklasyfikowano wydatki wykazane w tabeli nr 2.
 
 
Tabela nr 2
Lp.
Nr faktury
Kwota
Tytułem
Winno być w §
1
35/04/2006
8,00
Guma do okien
4210
2
00696/04/2006
12,00
Kreda szkolna
4210
3
107
122,00
Konserwacja urządzeń gazowych
4270
4
000154
92,00
Pamięć i kabel do komputera
4210
5
18/06/2006
30,90
Trutka
4210
6
CFK8033168
59,40
Aktualizacja poradnika finansowo-księgowego
4210
7
0925/06
213,99
Papier, mydło
4210
8
1379/P/D
105,33
Dzienniki
4210
9
370/mag/06
134,20
Toner
4210
10
Mo/001375
48,02
Ziemia do kwiatów
4210
 
Razem
825,84
 
 
 
Rozdział 80101 § 4270 - Zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 07/09/I/70-72)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 18.575,28 zł i dotyczyły m.in. konserwacji sprzętu biurowego, komputerowego, konserwacji urządzeń gazowych, telefonicznych, urządzeń p.poż. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
          W 2006 r. w szkole przeprowadzono prace remontowe biblioteki oraz sali komputerowej. Prace te były wykonane przez pracowników szkoły w zakresie prac bieżących. Ustalono, że wydatki poniesione na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu błędnie zaklasyfikowano do paragrafu 4270- zakup usług remontowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami winny być one zaklasyfikowane w paragrafie 4210 – materiały i wyposażenie. Dokumenty nieprawidłowo zaklasyfikowane przedstawiono w tabeli nr 3.
 
Tabela nr 3
Lp.
Nr faktury
Kwota
(zł)
Tytułem
Winno być w §
1
00237
65,96
Materiały do remontu biblioteki
4210
2
028/140206/01
2.064,83
Materiały do remontu biblioteki
4210
3
1891/M/06
39,91
Zasuwa garażowa
4210
4
491/OP/2006
11,25
Oprawy oświetleniowe
4210
5
44/2/06
9,80
Żarówki
4210
6
BF00229/06
29,04
Wieszaki meblowe
4210
7
02180106055533
19,95
Klej
4210
8
FAK/4065/2006
49,80
Sól
4210
9
785/OP/2006
91,50
Świetlówki
4210
10
149PUH
11,00
Dorobienie kluczy
4300
11
028270206103984
923,50
Materiały do sali komp.
4210
12
1490/OP/06
55,88
Startery do lamp
4210
13
716/fv/06
93,57
Rura, uchwyt, zaślepka
4210
14
05559/06
11,60
Wkręty. kołki
4210
15
BF01247/fv/06
15,27
Zamek do drzwi
4210
16
4659/M/06
15,19
Zamek do drzwi
4210
17
ABF00778/06
2.150,53
Materiały do remontu biblioteki
4210
18
BF00888/06
146,40
Materiały
4210
19
09/04/06
41,37
Farba, rozpuszczalnik
4210
20
07970/06
57,00
Śruby
4210
21
2324/OP/2006
43,04
Do lamp
4210
23
028040706100501
128,80
Emulsja
4210
24
028040706100500
306,78
Materiały do malowania
4210
25
MO/000902
240,35
Kratka wentylacyjna
4210
26
AT/000240
68,00
Głowica do komputera
4210
27
AT/000253
122,00
Instalacja oprogramowania
4300
28
132622/8024/06
455,99
Zaprawa, papa
4210
29
10362/06
59,33
Rury
4210
30
131846/8024/06
407,02
Zaprawa
4210
31
028220906204266
59,90
Rozcieńczalnik
4210
32
00598/06/MG/F
17,09
Rękawice
4210
33
028280906205468
40,41
Zaprawa
4210
34
1042
20,01
Dorobienie kluczy
4300
35
4788/06/F
371,36
Farba, pędzle, dratwa
4210
 
Razem
8.243,43
 
 
 
 
Rozdział 80101 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli nr 07/09/I/75-77)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 12.500,00 zł i dotyczyły środków czystości, materiałów biurowych i druków oraz licencji komputerowych. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota wydatków jest zgodna z kwotą ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
          W trakcie kontroli ustalono, że w powyższym paragrafie nieprawidłowo zaklasyfikowano wydatki wykazane w tabeli nr 4.
 
Tabela nr 4
Lp.
Nr faktury
Kwota
Tytułem
Winno być w §
1
37/II/06/05722/G
143,50
Znaczki pocztowe
4300
2
20/III/06/05722/G
91,00
Znaczki pocztowe
4300
3
000179,000172
144,00
Naprawa sieci komputerowej, instalacja
4270
 
Razem
378,50
 
 
 
 
Rozdział 80101 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (akta kontroli nr 07/09/I/73-74)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 5.204,41 zł i dotyczyły książek oraz gier edukacyjnych dla dzieci. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota wydatków jest zgodna z kwotą ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
          Ponadto ustalono, że w powyższym paragrafie nieprawidłowo zaklasyfikowano wydatki wykazane w tabeli nr 5.
 
 
Tabela nr 5
Lp.
Nr faktury
Kwota
Tytułem
Winno być w §
1
831/06/V
140,00
Doradca Vulcan - abonament
4210
2
AT/000044
851,60
Karta sieciowa
4210
3
CFK-8006914/06
59,40
Poradnik
4210
4
S/00816/06
19,10
Papier do kserowania
4210
5
Kf00462/06/M2
26,01
Bristol
4210
6
00568
18,48
Materiały dla dzieci
4210
7
156/MAG/06
122,00
Toner
4210
8
202/MAG/06
115,90
Toner
4210
9
000247, 000249
235,00
Modem
4210
10
1222/p/d
350,25
Dzienniki
4210
11
AT/000253
380,01
Program WINDOWS
4210
12
17960/06V
360,00
Licencja na program
4210
13
3088/K/06
15,60
Kreda
4210
 
Razem
2.693,35
 
 
 
Rozdział 80101 § 4260 – Zakup energii (akta kontroli nr 07/09/I/65-66)
 
Wydatki ogółem wyniosły 84.892,76 zł i dotyczyły opłat za energię elektryczną, gaz, wodę oraz energię cieplną. Wykazana w wydruku analitycznym łączna kwota wydatków jest zgodna z kwotą ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
Rozdział 80101 § 4440 – Odpisy na ZFŚS (akta kontroli nr 07/09/I/85)
Rozdział 85401 § 4440 – Odpisy na ZFŚS (akta kontroli nr 07/09/I/84)
 
          W szkole oraz w świetlicy dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 55.900,00 zł. Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:
Ø      24.05.2006 r. – 41.925,00 zł,
Ø      25.09.2006 r. – 13.975,00 zł.       
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników szkoły określił dyrektor w Regulaminie tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który wszedł w życie dnia 20.02.2002 r. Sposoby i przyznawanie świadczeń osobom uprawnionym uzgadniany był z działającą stałą komisją ZFŚS powołaną zarządzeniem dyrektora nr 2/2002 z dnia 10 września 2002 r. Środki funduszu przeznaczono na:
Ø      zapomogi,
Ø      pożyczki mieszkaniowe,
Ø      świadczenia urlopowe dla nauczycieli,
Ø      dofinansowanie do wczasów i wypoczynku dzieci,
Ø      dofinansowanie dla emerytów,
Ø      organizację imprez kulturalnych,
Ø      wycieczki krajoznawcze (akta kontroli Nr 07/09/I/92-96).
Innych wydatków nie stwierdzono.
Dochody budżetowe w 2006 r.
 
Ze sporządzonego planu z wykonania dochodów oraz z prowadzonej ewidencji księgowej wynika, że w 2006 r. szkoła nie uzyskała dochodów podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu Urzędu Miasta. W trakcie kontroli ustalono, że otrzymywane z różnych tytułów wpływy odprowadzane były na rachunek dochodów własnych szkoły.
 
Przychody dochodów własnych w 2006 r.
 
          Ustalono, że środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w 2006 r. wyniosło ogółem 27.384,08 zł (akta kontroli Nr 07/09/I/59). Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 11.504,11 zł,
Ø      przychody w kwocie 15.879,97 zł.
Powyższe przychody uzyskano w trzech paragrafach tj.:
Ø      paragraf 083 „Wpływy z usług” - kwota 13.123,92 zł,
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki” - kwota 406,05 zł.
Ø      paragraf 097 „Wpływy z różnych dochodów” - kwota 2.350,00 zł.
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody z usług składały się wpływy z wynajmu sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej.
 
 Wydatki dochodów własnych w 2006 r.
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2006 r. wyniosły ogółem 20.092,61 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w sześciu paragrafach. W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania oraz części opisowej do tego sprawozdania, kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wydatków ze wszystkich paragrafów.
 
Rozdział 80101 § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (akta kontroli Nr 07/09/I/41)
 
          Po analizie dokumentacji zespół kontrolny stwierdził, że kwota 1.000 zł została zaksięgowana na koncie w dniu 30.12.2006 r. na podstawie dokumentu PK10/XII/06. Ustalono, że kwota ta została wyksięgowana z paragrafu 4300 i w całości dotyczy wydatków z tego paragrafu.  
 
Rozdział 80101 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 07/09/I/52-53)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 5.976,67 zł. Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości oraz materiałów biurowych. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
          Ponadto ustalono, że w powyższym paragrafie nieprawidłowo zaklasyfikowano wydatki wykazane w tabeli nr 6.
 
 
Tabela nr 6
Lp.
Nr faktury
Kwota
Tytułem
Winno być w §
1
16/X/06
109,00
Znaczki pocztowe
4300
2
01978/10/06
17,49
Wyrób pieczątek
4300
3
24/XI/06/05722/G
119,80
Znaczki pocztowe
4300
 
Razem
246,29
 
 
 
 
Rozdział 80101 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  (akta kontroli Nr 07/09/I/51)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 834,86 zł. Wydatki dotyczyły zakupu książek, odtwarzacza DVD oraz piłek do gry. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80101 § 4270 – Zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 07/09/I/49)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 6.939,04 zł. Wydatki dotyczyły robót dekarskich, robót remontowych – wykończeniowych, usług kominiarskich. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34. Ponadto ustalono, że w paragrafie 4270 została ujęta prowizja bankowa w wysokości 24,00 zł, która winna być zakwalifikowana do paragrafu 4300.  
 
Rozdział 80101 § 4300 – Zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 07/09/I/49-50)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 4.218,99 zł. Wydatki dotyczyły opłat pocztowych, prowizji bankowych, opłat za rozmowy telefoniczne, opłat związanych z wywołaniem zdjęć. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
Wydatki budżetowe w okresie od stycznia do kwietnia 2007 r.
 
       Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych do szkoły na działalność szkoły i świetlicy w pierwszych czterech miesiącach 2007 r. wynosiła 670.400,00 zł(akta kontroli Nr 07/09/I/14-17).
       W dniu 10.05.2007 r. szkoła złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb –28S z wykonania planu wydatków budżetowych szkoły i świetlicy za okres od stycznia do kwietnia 2007 r.(akta kontroli Nr 07/09/I/37-39). Ze sporządzonych sprawozdań wynika, że wydatki wykonane w szkole oraz w świetlicy wyniosły łącznie 541.289,07 zł. Zostały one zaewidencjonowane w dwudziestu paragrafach (szkoła) oraz dziewięciu paragrafach (świetlica).
       Spośród wydatków analizie poddano wydatki zaewidencjonowane w niżej wymienionych paragrafach, które wybrane zostały przypadkowo w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie kierownika zespołu.
 
Rozdział 80101 § 4270 - Zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 07/09/I/35)
 
       Wydatki ogółem wyniosły 3.707,77 zł i dotyczyły między innymi konserwacji kserokopiarki oraz drukarki, przeglądu instalacji alarmowej oraz konserwacji urządzeń gazowych. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
Rozdział 80101 § 4300 – Zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 07/09/I/36)
 
       Wydatki ogółem wyniosły 3.784,64 zł i dotyczyły między innymi monitoringu obiektu, wywozy śmieci, opłat pocztowych i prowizji bankowych. Figurująca w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
Dochody budżetowe w I kwartale 2007 r.
 
       Ze sporządzonego planu z wykonania dochodów oraz z prowadzonej ewidencji księgowej wynika, że w okresie od stycznia do kwietnia 2007 r. szkoła nie uzyskała dochodów podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu Urzędu Miasta. W trakcie kontroli ustalono, że otrzymywane z różnych tytułów wpływy odprowadzane były na rachunek dochodów własnych szkoły.
 
Przychody dochodów własnych w I kwartale 2007 r.
      
       Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 za I kwartał 2007 r. wynika, że kwota dochodów własnych wyniosła ogółem 9.370,25 zł (akta kontroli Nr 07/09/I/33-34).           
Przychody te uzyskano w trzech paragrafach tj.:
Ø paragraf 083 „Wpływy z usług” - kwota 1.761,25 zł,
Ø paragraf 092 „Pozostałe odsetki” – kwota 67,53 zł,
Ø paragraf 096 „Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej” - kwota   250,00 zł.
 
       W wyniku kontroli ustalono, że na przychody z usług składały się wpływy z wynajmu sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej.
 
Wydatki dochodów własnych w I kwartale 2007 r.
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki z dochodów własnych wyniosły ogółem – 869,88 zł (akta kontroli Nr 07/09/I/33-34).Wydatki dochodów własnych zaewidencjonowano na pięciu paragrafach.
          W wyniku przeprowadzonej analizy danych zawartych w powyższym sprawozdaniu do kontroli wytypowano dokumentację księgową dotyczącą wydatków zaewidencjonowanych w dwóch niżej wymienionych paragrafach.
 
Rozdział 80101 § 4270 – Zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 07/09/I/32)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 126,22 zł i dotyczyły zakupu sprayu do zamków, szkła do antyramy, kątowników oraz gniazdek, przedłużaczy i wtyczek. Ustalono, że ww. wydatki winny być zaewidencjonowane w paragrafie 4210.
 
Rozdział 80101 § 4300 – Zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 07/09/I/31)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 257,64 zł i dotyczyły opłat pocztowych, prowizji bankowych oraz wywołania zdjęć. Figurująca w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34 za I kwartał 2007 r.   
 
W zakresie pozostałych spraw finansowo - księgowych
 
Raporty kasowe – środki budżetowe
 
          Podczas kontroli ustalono, że w szkole w dniu 2.01.2006 r. została założona księgą druków ścisłego zarachowania. Rejestrowane są w niej druki: Kp-kasa przyjmie, Kw-kasa wypłaci, legitymacje ubezpieczeniowe pracowników oraz członków rodzin oraz arkusze spisu z natury. Księga zawiera 48 ponumerowanych stron.
          W trakcie kontroli ustalono, że w 2006 roku w jednostce kontrolowanej sporządzono dwanaście raportów kasowych ze środków budżetowych. Raporty były sporządzane w ujęciu miesięcznym. Zapas gotówki przechowywany w kasie na rzecz uregulowana codziennych płatności tzw. „pogotowie kasowe” nie został w żadnym przypadku przekroczony.
 
Tabela nr 7
Lp.
Nr raportu
kasowego
Za okres
Przychód
Rozchód
Stan kasy
poprzedni
Stan kasy
 obecny
1
02/01/2006
styczeń
1 156,43
1 156,43
0,00
0,00
2
06/02/2006
luty
3 329,91
3 329,91
0,00
0,00
3
09/03/2006
marzec
1 777,78
1 777,78
0,00
0,00
4
12/04/2006
kwiecień
2 002,90
2 002,90
0,00
0,00
5
15/05/2006
maj
1 613,84
1 613,84
0,00
0,00
6
18/06/2006
czerwiec
1 500,00
1 500,00
0,00
0,00
7
21/07/2006
lipiec
2 600,90
2 600,90
0,00
0,00
8
24/08/2006
sierpień
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
9
27/09/2006
wrzesień
3 307,01
3 307,01
0,00
0,00
10
31/10/2006
październik
2 169,11
2 169,11
0,00
0,00
11
34/11/2006
listopad
1 984,80
1 984,80
0,00
0,00
12
38/12/2006
grudzień
1 305,79
1 305,79
0,00
0,00
 
          Szczegółowej kontroli poddano raport kasowy nr 38/12/2006 sporządzony za miesiąc grudzień.
Stan środków w kasie na dzień 01.12.2006 r. – 0,00.
Na przychody składały się wpłaty gotówki z banku do kasy w kwotach: 1.078,21 zł, 200,00 zł oraz 27,58 zł na łączną kwotę 1.305,79 zł.
Rozchody ogółem wyniosły 1.305,79 zł i dotyczyły:
 
Tabela nr 8
Lp.
 Numer faktury/rachunku
Kwota
(zł)
Wystawca
Tytułem
Uwagi
1
229/06
183,00
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
Konserwacja centrali telefonicznej
Bez uwag
2
31/06
0,16
Gry edukacyjne
Faktura na łączną kwotę 200,16. W wysokości 200,00 zł rozliczona z zaliczki pobranej w XI
3
KW nr 124/12/06
278,21
xxx
Wypłata tyt. godzin nadliczbowych dla dwóch osób
Lista płac
4
KW nr 146/12/06
844,42
xxx
Wypłata wynagrodzenia za m-c XII
Lista płac
 
          Zespól kontrolny poddał badaniu terminowość pobieranych zaliczek w 2006 r. Ustalono, że w szkole nie wypłacano stałych zaliczek. W 2006 r. z rachunku środków budżetowych wypłacono dziewięć zaliczek. W siedmiu przypadkach zaliczkowano zakupy związane z bieżącą działalnością jednostki w dwóch pozostałych udzielono zaliczki tytułem przyszłego wynagrodzenia. Ustalono, że wszystkie zaliczki były rozliczone w terminie.
 
Tabela nr 9
   Lp.
Data pobrania       zaliczki
Numer raportu kasowego
Kwota    (zł)
Nazwisko osoby pobierającej zaliczkę
Cel pobrania
zaliczki
Faktyczny termin rozliczenia zaliczki
1
03.02.2006
0RK6
600,00
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
Zakupy związane z działalnością jednostki
28.02.2006
2
10.04.2006
RK12
550,00
Środki czystości, materiały biurowe
30.04.2006
3
03.07.2006
RK21
600,00
Materiały budowlane
07.07.2006
4
24.07.2006
RK21
1.000,00
Zaliczka na wynagrodzenie
01.08.2006
5
13.09.2006
RK27
600,00
Wyjazd służbowy
25.09.2006
6
14.09.2006
RK27
1.000,00
Materiały remontowe
26.09.2006
7
09.10.2006
RK31
1.000,00
Zaliczka na wynagrodzenie
02.11.2006
8
13.11.2006
RK34
700,00
Materiały remontowe, środki czystości
21.11.2006
9
23.11.2006
RK34
200,00
Gry edukacyjne do świetlicy
04.12.2006
Raporty kasowe – dochody własne
 
          Ustalono, że w 2006 roku w jednostce z dochodów własnych sporządzono dwanaście raportów kasowych. Wszystkie raporty były zamknięte na koniec miesiąca. W żadnym przypadku nie przekroczono „pogotowia kasowego”.
 
Tabela nr 10
Lp.
Nr raportu
kasowego
Za okres
Przychód
Rozchód
Stan kasy
poprzedni
Stan kasy
 obecny
1
02/01/2006
styczeń
720,17
720,17
0,00
0,00
2
06/02/2006
luty
2 280,00
2 280,00
0,00
0,00
3
09/03/2006
marzec
499,00
499,00
0,00
0,00
4
12/04/2006
kwiecień
1 200,00
1 200,00
0,00
0,00
5
15/05/2006
maj
4 089,10
4 089,10
0,00
0,00
6
18/06/2006
czerwiec
1 230,66
1 230,66
0,00
0,00
7
21/07/2006
lipiec
1 694,00
1 694,00
0,00
0,00
8
24/08/2006
sierpień
1 888,13
1 888,13
0,00
0,00
9
27/09/2006
wrzesień
2 044,87
2 044,87
0,00
0,00
10
31/10/2006
październik
759,00
759,00
0,00
0,00
11
34/11/2006
listopad
945,00
945,00
0,00
0,00
12
38/12/2006
grudzień
2 549,99
2 549,99
0,00
0,00
 
         W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono:
Ø      do raportów kasowych dołączone były dowody źródłowe, tj.: faktury, rozliczenie wyjazdu służbowego, dowody wewnętrzne Kw-kasa wypłaci, Kp-kasa przyjmie,
Ø      dowody KP były opatrzone podpisami osoby wystawiającej, zatwierdzającej i sprawdzającej,
Ø      zapisy w raportach dokonywane były w sposób chronologiczny.
 
Dokumenty księgowe
 
         Zespół kontrolny, na podstawie wyciągów bankowych środków budżetowych za miesiąc grudzień 2006 r. oraz luty 2007 r., dokonał sprawdzenia sposobu księgowania, opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. W tabeli nr 11 przedstawiono dokumenty za miesiąc grudzień 2006 r. natomiast w tabeli nr 12 dokumenty za miesiąc luty 2007.
 
Tabela nr 11
Lp.
Nr faktury
Kwota
(zł)
Tytułem
Data przelewu
Uwagi
1
130/P/06
72,00
Języki obce –prenumerata
04.12.2006
Brak sprawdzenia pod względem merytorycznym.
Brak wskazania klasyfikacji budżetowej
2
6/12/2006
40,00
Modelowe nauczanie - prenumerata
04.12.2006
Brak zatwierdzenia do wypłaty
3
 
55,00
Prenumerata Lider
04.12.2006
Brak faktury
4
 
78,40
Prenumerata Junior
04.12.2006
Brak faktury
5
02105/201/
PCRBK/G/1206
440,40
Prenumerata
04.12.2006
Brak zatwierdzenia do wypłaty
6
SF03188/06
4.024,08
Materiały do wykonania doświetlenia pracowni komputerowej
11.12.2006
Brak daty wpływu do jednostki
7
R1545/0013/11/2006
3.157,61
Energia elektryczna
11.12.2006
Bez uwag
8
SC91/12281/13382006
7.214,15
Ciepło 
11.12.2006
Brak wskazania klasyfikacji budżetowej
9
9612003/100
22,68
Gaz
11.12.2006
Brak daty wpływu do jednostki.
Brak wskazania klasyfikacji budżetowej
10
DNK-3031886/2006
90,00
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
11.12.2006
Brak daty wpływu do jednostki
11
317
122,00
Konserwacja urządzeń gazowych
11.12.2006
Brak daty wpływu do jednostki
12
4220158001
580,37
Wywóz odpadów komunalnych
13.12.2006
Bez uwag
13
069869/2006
227,66
Odprowadzenie ścieków
14.12.2006
Bez uwag
14
SC1/237565/1338/2006
15.000,00
Ciepło
19.12.2006
Bez uwag
15
CUS-9081787/2006
59,00
Aktualizacja Ubezpieczenia w praktyce
20.12.2006
Bez uwag
 
 
W trakcie kontroli ustalono, że pod wyciągami bankowymi nie było podłączonych dwóch faktur (poz. 3 i 4). Z ustnych wyjaśnień głównej księgowej wynika, że przelewy zostały dokonane na rachunki bankowe wskazane w czasopismach, tytułem ich prenumeraty (akta kontroli nr 07/09/I/100). Faktury miały być dostarczone w pierwszej przesyłce. Ustalono, że sytuacja ta była spowodowana tym, iż wszystkie koszty związane z zapłatami za faktury w formie przelewu ewidencjonowano na stronie Wn konta 400 i na stronie Ma konta 130 z pominięciem księgowań na koncie 201- rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, co narusza treść ekonomiczną tego konta wynikającą z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. oraz 28 lipca 2006r.
            Ponadto stwierdzono, że na trzynaście skontrolowanych faktur w czterech przypadkach stwierdzono brak daty wpływu dokumentu do szkoły, w dwóch przypadkach stwierdzono brak zatwierdzenia do wypłaty przez dyrektora jednostki, w jednym przypadku dokument nie był zatwierdzony pod względem merytorycznym, w dwóch przypadkach stwierdzono brak wskazania klasyfikacji budżetowej. 
 
 
Tabela nr 12
Lp.
Nr faktury
Kwota
(zł)
Tytułem
Data przelewu
Uwagi
1
96120003/10
14,08
Gaz
06.02.2007
Bez uwag
2
05/01/07
183,00
Okresowy przegląd i konserwacja instalacji alarmu
06.02.2007
Bez uwag
3
06/2007
853,85
Badanie eksploatacyjne instalacji elektrycznej
06.02.2007
Brak daty wpływu do jednostki
4
AT/000020
251,00
Toner
06.02.2007
Brak daty wpływu do jednostki
5
CUS-6004901/2007
59,00
Aktualizacja „Ubezpieczenia w praktyce”
06.02.2007
Brak daty wpływu do jednostki
6
CFK-6001697/2007
59,40
Poradnik finansowo-księgowy
06.02.2007
Brak daty wpływu do jednostki
7
001159/2007
216,04
Woda i odprowadzenie ścieków
06.02.2007
Bez uwag
8
2746/A
525,89
Mleko
08.02.2007
Brak wskazania klasyfikacji budżetowej
9
144/2007
132,91
Monitoring
08.02.2007
Bez uwag
10
50069/01
214,40
Badania profilaktyczne
08.02.2007
Bez uwag
11
Z1545/0002/02/2007
827,24
Energia
08.02.2007
Bez uwag
12
FV6/02/07
140,00
Szkolenie
08.02.2007
Bez uwag
13
FV1/02/2007
105,00
Szkolenie
08.02.2007
Brak daty wpływu do jednostki
Brak wskazania klasyfikacji budżetowej
14
0151/07
159,58
Ręczniki papierowe
12.02.2007
Brak daty wpływu do jednostki
15
S.C.(1)1771/1338/2007
9.424,51
Energia cieplna
12.02.2007
Bez uwag
16
0077537/2007
296,05
Woda, ścieki
16.02.2007
Bez uwag
17
00051/02/07
153,06
Koperty, kalendarze
16.02.2007
Brak wskazania klasyfikacji budżetowej, brak daty wpływu do jednostki
18
884/KZ/06
800,00
Kurs kadrowo-płacowy
16.02.2007
Brak daty wpływu do jednostki
19
Ks16/175/2007
338,36
Książki
23.02.2007
Brak daty wpływu do jednostki
20
Ks16/197/2007
164,62
Książki
23.02.2007
Brak daty wpływu do jednostki
21
AT/000042
401,99
Tusz, toner
23.02.2007
Brak daty wpływu do jednostki
22
335/02/I/07
159,00
Komentarz do planu kont
23.02.2007
Brak daty wpływu do jednostki
23
FOP40655215/002/07
430,39
Rozmowy telefoniczne
23.02.2007
Bez uwag
 
W wyniku skontrolowania dwudziestu trzech dokumentów za miesiąc luty 2007 r. w dwunastu przypadkach stwierdzono brak daty wpływu do jednostek, w trzech przypadkach stwierdzono brak wskazania klasyfikacji budżetowej.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi szkoły.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
Data:04.06.2007 r.
           
 
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2007-07-06 12:54:39 - wykres 1 (21.50 kB)
2007-07-06 12:58:51 - wykres 2 (23.50 kB)
2007-07-06 13:01:01 - Wnioski pokontrolne (56.50 kB)
2007-07-06 13:03:35 - wystąpienie pokontrolne (41.00 kB)

Ilość odwiedzin: 14550
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Pijanka, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Pijanka, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2007-07-06 12:50:52
Data udostępnienia informacji: 2007-07-06 12:50:52
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-06 13:12:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner