logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 
                           
KWiA – I –0914/3/2007
Opole, 01.06.2007 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 05/07
 
Jednostka kontrolowana
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
 im. Książąt Opolskich w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
   od 12 kwietnia do 27 kwietnia 2007 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Tadeusz Lech - inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Monika Pijanka – podinspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 10/2007
nr 11/2007
Przedmiot kontroli
Ø      Gospodarka finansowa
Ø      ZFŚS
Ø      Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Ø       System kontroli wewnętrznej
Okres objęty kontrolą
2006
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
     Piotr Tałan – dyrektor szkoły
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
 Piotr Tałan – dyrektor szkoły,
  (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główna księgowa
    
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
5.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn zm.)
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
7.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279, z 2003 r. z późniejszymi zmianami).
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426 z późniejszymi zmianami).
9.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz.1222 późniejszymi zmianami).
10.                       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prace w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz.181 późniejszymi zmianami).
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
  2. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
     
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych.
Na podstawie zapisów dokonywanych w ewidencji księgowej ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych.
Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.). Dokumenty dotyczące wybranych wydatków rzeczowych porównano z wyciągami bankowymi.
Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez kierownika jednostki kontrolowanej.
Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Przeprowadzono analizę dowodów księgowych pod kątem celowości i gospodarności dokonywania poszczególnych wydatków oraz zgodności tych wydatków z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej, oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych
 
Aktualnie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu przy ul. Groszowickiej 12 funkcjonuje na podstawie aktu założycielskiego szkoły publicznej nadanego uchwałą Nr X/150/99 Rady Miasta Opola z dnia 27 maja 1999r. (akta kontroli Nr 07/05/I/7).    
Siedzibą szkoły jest nieruchomość zabudowana, którą Zarząd Miasta Opola przekazał szkole nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN-7224c/30/98 z dnia 16.06.1998 r. (akta kontroli Nr 07/05/I/9).
         W okresie objętym kontrolą dyrektorem szkoły był pan Piotr Tałan powołany na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola w dniu 01.09.2004 r. na okres od 1 września 2004 r. do 31 sierpnia 2009 r. (akta kontroli Nr 07/05/I/11). Szkoła nie zatrudniaosoby na stanowiskugłównego księgowego. Na podstawie zawartego porozumienia z dnia 01.09.2004 r. obsługę księgową i płacową prowadzi Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 w Opolu (akta kontroli Nr 07/05/I/13).
         Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale 801 rozdział 80101 (szkoła) oraz w dziale 854 rozdział 85401 (świetlica). Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy, subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.                                 Ogółem na dzień 31.12.2006 r. w szkole zatrudnionych było osiemnastu nauczycieli (akta kontroli Nr 07/05/I/17) w tym:
- 8 nauczycieli dyplomowanych,
- 5 nauczycieli mianowanych,
- 5 nauczycieli kontraktowych.
Natomiast na stanowiskach administracji i obsługi zatrudnionych było siedem osób na sześciu etatach.
         Strukturę zatrudnienia przedstawiono na wykresie nr 1.
 
Wykres nr 1 znajduje się w załączniku do protokołu.
 
         Pisemną informację o stanie zatrudnienia na koniec 2006 roku w rozbiciu na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoła przekazała do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola w dniu 08.01.2007 r. (akta kontroli Nr 07/05/I/15-16).
         W 2006 roku do pracy przyjęto czterech nauczycieli, w tym dwóch nauczycieli mianowanych i dwóch nauczycieli kontraktowych. (akta kontroli Nr 07/05/I/18) W okresie tym nie było przyjęć do pracy pracowników niepedagogicznych. Wszyscy przyjęci pracownicy posiadają założone akta osobowe.
Szkoła posiada opracowane:
- Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów,
– Instrukcję Inwentaryzacyjną.
- Zakładowy Plan Kont,
- Regulamin Kontroli Wewnętrznej.
W 2006 r. w szkole przeprowadzonych zostało osiem kontroli zewnętrznych przez :
-  Urząd Miasta Opola (cztery kontrole w zakresie stanu obiektu i bhp, wydano sześć zaleceń, w tym pięć dotyczących części budowlanej i jedno dotyczące instalacji elektrycznej),
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie utrzymania obiektu budowlanego (uwag nie było),
- Państwową Inspekcję Sanitarną (uwag nie było),
- Zakład Usług Kominiarskich (wydano zalecenia usunięcia stwierdzonych uchybień),
- Zakład Usług Technicznych (roczny przegląd szczelności instalacji gazowej).
Wydane zalecenia zostały wykonane.
 
 II.W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
 II.1. Wydatki budżetowe w 2006 r.
 
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na działalność szkoły w 2006 r. wynosiła 695.334,35 zł, a na działalność świetlicy 57.744,06 zł (akta kontroli Nr 07/05/I/26-27).
         W dniu 08.01.2007 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb –28S z wykonania planu wydatków budżetowych szkoły i świetlicy za 2006 r. (akta kontroli Nr 07/05/I/48-49).
         W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w obu sprawozdaniach jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2006 r. Ze sporządzonych sprawozdań oraz z dokumentacji księgowej szkoły wynika, że dokonywane wydatki szkoły zostały zaewidencjonowane w siedemnastu paragrafach a wydatki świetlicy w dziesięciu paragrafach.
         Największą pozycję zarówno w szkole jak i w świetlicy stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne jak: trzynasta pensja, składki na ZUS i Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zapomogi nagrody i stypendia. Wydatki te zaksięgowano w następujących paragrafach: 3020, 3240, 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4440. Łączna kwota wydatków szkoły i świetlicy wykazanych w tych paragrafach wyniosła655.874,39 zł, co stanowi 87,09 % wszystkich wydatków budżetowych kontrolowanej jednostki. Strukturę wydatków przedstawia poniższy wykres:
 
Wykres nr 2 znajduje się w załączniku do protokołu.
 
Spośród wydatków wykazanych w powyższych siedmiu paragrafach kontrolą objęto wydatki szkoły i świetlicy na wynagrodzenia osobowe, (które stanowiły największą pozycję ogółu wydatków) oraz odpisy od tych wynagrodzeń na fundusz socjalny. Wydatki te zostały zaewidencjonowane w dwóch niżej wymienionych paragrafach:
 
Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe (akta kontroli Nr 07/05/I/19-21, 48-50)       
 
         Ze sprawozdań Rb-28S wynika, ze w 2006 r. wydatki szkoły w tym paragrafie wyniosły 446.613,02 zł, a wydatki świetlicy 42.329,72 zł. W okresie tym wynagrodzenia wypłacono łącznie 31 nauczycielom zatrudnionym w różnych okresach czasu. Kontrolą objęto stawki wynagrodzenia zasadniczego ustalone dla czterech pracowników pedagogicznych przyjętych do pracy w 2006 r. Stwierdzono, że stawki te zostały ustalone z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego poszczególnych nauczycieli - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prace w dniu wolnym od pracy (akta kontroli Nr 07/05/I/15).
    Oprócz wynagrodzeń miesięcznych pracownikom kontrolowanej jednostki w 2006 r. wypłacono dodatkowo (akta kontroli Nr 07/05/I/20-31):
Ø      nagrody dyrektora dla 12 osób w wysokości    (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł, na łączną kwotę 4.060,00 zł.
Ø      nagrody jubileuszowe dla 3 osób w łącznej wysokości 10.873,58 zł w kwotach    (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
Ø      odprawę emerytalną dla 2 osób w łącznej wysokości 16.924,68 zł w kwotach po    (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł,
Nie stwierdzono nieprawidłowości przy dokonywaniu wydatków w tym zakresie.
 
Paragraf 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (akta kontroli Nr 07/05/I/41, 48-50, 62)
 
W piśmie z dnia 10.10.2006 r. jednostka kontrolowana przekazała do Referatu Planowania w Oświacie Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Opola dane dotyczące sposobu i kwoty wyliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2006 r. w rozbiciu na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz na emerytów nie będących nauczycielami (akta kontroli Nr 07/05/I/38-39)
Ostateczna kwota odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostce ogółem po korekcie planu finansowego wyniosła 30.300,00 zł. W wyniku kontroli ustalono, że taka kwota faktycznie przekazana została na rachunek bankowy funduszu. Na wysokość tego odpisu składają się wydatki szkoły w kwocie 28.100,00 zł oraz wydatki świetlicy w kwocie 2.200,00 zł. 
Poszczególnych przelewów środków budżetowych na rachunek funduszu socjalnego dokonano w terminach ustawowych tj. w dniach:
 
Ø      17.05.2006 r. – 22.350,00 zł,
Ø      12.09.2006 r. –   7.450,00 zł,
Ø      03.11.2006 r. –      500,00 zł (korekta).
 
         Łączna kwota przychodów na rachunku funduszu socjalnego wyniosła 53.081,25 zł. Na sumę tę oprócz powyższego odpisu składały się: stan początkowy środków pieniężnych na rachunku bankowym, zwroty pożyczek i odsetki bankowe oraz środki przelane przez Urząd Miasta Opola z tytułu odpisu dla nauczycieli emerytów w kwocie 9.336 zł.
         Środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowane były zgodnie z regulaminem tj. na: zapomogi, pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie do wczasów, dofinansowanie dla emerytów, organizację imprez kulturalnych oraz wycieczki krajoznawcze (akta kontroli Nr 07/08/I/41). Innych wydatków nie stwierdzono.
         Z wyciągów bankowych wynika, że stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2006 r. wynosił 7.756,72 zł. Natomiast stan środków na dzień 31.12.2006 r. wynosił 10.967,45 zł. Kwoty te były zgodne ze stanami wykazanymi przez szkołę w rozliczeniu z dnia 13.02.2007 r. (akta kontroli Nr 07/05/I/31).
 
      Spośród wydatków budżetowych wykazanych w pozostałych dziesięciu paragrafach największą pozycję stanowiły wydatki na zakup energii. Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki rzeczowe szkoły dokonane w grudniu 2006 r. Wydatki te zostały zaewidencjonowane w niżej wymienionych paragrafach:
 
Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 07/05/I/51).
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 15.790,92 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki w grudniu wyniosły 1.930,79 zł i zostały zaewidencjonowane w trzech pozycjach zgodnie z klasyfikacją budżetową. Wydatki te dotyczyły zakupu materiałów do remontu, środków czystości oraz programu komputerowego. Dokumenty księgowe dotyczące tych operacji zostały opisane oraz zatwierdzone do wypłaty przez dyrektora szkoły.
 
Paragraf 4230 – zakup leków i materiałów medycznych (akta kontroli Nr 07/05/I/52)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 294,19 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatków w grudniu nie dokonywano.
 
Paragraf 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (akta kontroli Nr 07/05/I/53 )
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 2.936,60 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki w grudniu wyniosły 2.550,12 zł i zostały zaewidencjonowane w pięciu pozycjach zgodnie z klasyfikacją budżetową. Wydatki te dotyczyły zakupu książek, biuletynu, radiomagnetofonu i innych artykułów pomocy szkolnych. Dokumenty księgowe dotyczące tych operacji zostały opisane oraz zatwierdzone do wypłaty przez dyrektora szkoły.
 
Paragraf 4260 - zakup energii (akta kontroli Nr 07/05/I/54)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 42.389,92 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki w grudniu wyniosły 9.282,70 zł i zostały zaewidencjonowane w czterech pozycjach. Wydatki dotyczyły opłat za energię, wodę i gaz. Zaewidencjonowano je zgodnie z klasyfikacją budżetową. Dokumenty księgowe dotyczące tych operacji zostały opisane oraz zatwierdzone do wypłaty przez dyrektora szkoły.
 
Paragraf 4270 - zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 07/05/I/55)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 16.539,80 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki w grudniu wyniosły 11.040,82 zł i dotyczyły zakupu i montażu drzwi  aluminiowych, termy oraz żaluzji. Operacje księgowe zostały zaewidencjonowane w trzech pozycjach zgodnie z klasyfikacją budżetową. Dokumenty księgowe zostały opisane oraz zatwierdzone do wypłaty przez dyrektora szkoły.
 
Paragraf 4280 - zakup usług medycznych (akta kontroli Nr 07/05/I/56-57)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 600,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki w grudniu wyniosły 180,00 zł i dotyczyły opłaconej prowizji bankowej. Wydatek ten powinien być zaewidencjonowany w paragrafie 4300. Z ustnych wyjaśnień głównej księgowej wynika, że ujęcie tego wydatku w innym paragrafie nastąpiło omyłkowo.
 
Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 07/05/I/58)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 11.387,79 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki w grudniu wyniosły 695,47 zł i zostały zaewidencjonowane w ośmiu pozycjach zgodnie z klasyfikacją budżetową. Wydatki te dotyczyły opłat za abonament roczny serwer Busines, wywóz śmieci oraz za usługi komputerowe, telefoniczne, kominiarskie i pocztowe. Dokumenty księgowe dotyczące tych operacji zostały opisane oraz zatwierdzone do wypłaty przez dyrektora szkoły.
 
Paragraf 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet (akta kontroli Nr 07/05/I/59)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 728,91 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki w grudniu wyniosły 135,48 zł i zostały zaewidencjonowane w dwóch pozycjach zgodnie z klasyfikacją budżetową. Wydatki te dotyczyły opłat za usługi Internetowe. Dokumenty księgowe dotyczące tych operacji zostały opisane oraz zatwierdzone do wypłaty przez dyrektora szkoły.
 
Paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe (akta kontroli Nr 07/05/I/60)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 441,96 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki w grudniu wyniosły 125,54 i dotyczyły wyjazdu nauczyciela na szkolenie do Wrocławia. Operacja księgowa została zaewidencjonowana w jednej pozycji zgodnie z klasyfikacją budżetową. Dokument księgowy został opisany oraz zatwierdzony do wypłaty przez dyrektora szkoły.
 
Paragraf 4430 – różne opłaty i składki (akta kontroli Nr 07/05/I/62)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 2.497,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki w grudniu wyniosły 1.307,00 zł i dotyczyły opłaty za ubezpieczenie mienia. Operacja księgowa została zaewidencjonowana w jednej pozycji zgodnie z klasyfikacją budżetową. Dokument księgowy został opisany oraz zatwierdzony do wypłaty przez dyrektora szkoły.
   
II.2. Dochody budżetowe w 2006 r.
 
         Ze sporządzonego planu z wykonania dochodów oraz z prowadzonej ewidencji księgowej wynika, że w 2006 r. szkoła nie uzyskała dochodów podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu Urzędu Miasta. W trakcie kontroli ustalono, że otrzymywane z różnych tytułów wpływy odprowadzane były na rachunek dochodów własnych szkoły.
 
II.3. Przychody dochodów własnych w 2006 r.
 
Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w 2006 r. wyniosło ogółem 4.733,92 zł (akta kontroli Nr 07/05/I/63-64). Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 903,58 zł,
Ø      przychody w kwocie 3.830,34 zł.
W wyniku kontroli ustalono, że powyższe przychody uzyskano w dwóch paragrafach tj.:
Ø      paragraf 083 „Wpływy z usług”- kwota 3.681,44(akta kontroli Nr 07/05/I/68-70),
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki”- kwota 148,90 zł (akta kontroli Nr 07/05/I/65-67).
Na przychody z usług składały się wpływy z wynajmu sal lekcyjnych i sali gimnastycznej. W okresie objętym kontrolą obowiązywały dwie umowy najmu. Dane wykazane w sprawozdaniu są zgodne z ewidencją księgową.
 
II.4. Wydatki dochodów własnych w 2006 r.
 
Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2006 r. były niewielkie i wyniosły ogółem 3.131,46 zł. Z tego też względu przeprowadzono wyrywkową kontrolę poszczególnych wydatków, która polegała na analizie zapisów ewidencji księgowej bez sprawdzania dokumentów źródłowych.
Ustalono, że poniesione wydatki zaewidencjonowano w trzech niżej wymienionych paragrafach (akta kontroli Nr 07/05/I/63-64):
 
 Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 1.909,76 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Wydatki te dotyczyły zakupu części do kserokopiarki, przewodów oraz centrali telefonicznej.
 
Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych
 
Wydatki ogółem wyniosły 79,90 zł. Wykazana w „karcie wydatków” kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34. Wydatki te dotyczyły montażu wyłącznika.
 
Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych
 
Z ewidencji księgowej prowadzonej przez szkołę wynika, że wydatki w tym paragrafie wyniosły ogółem 1.141,80 zł i dotyczyły opłat za usługi związane z odzyskiwaniem danych w komputerze oraz usługi transportowe.
 
    Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec 2006 r. wynosił 1.602,46 zł i był zgodny z wyciągiem bankowym.
 
    W wyniku kontroli nie stwierdzono faktów uzyskiwania przychodów oraz dokonywania wydatków z dochodów własnych niezgodnie z ustawą o finansach publicznych bądź z uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
 II.5. Wydatki budżetowe w I kwartale 2007 r.
 
         W dniu 05.04.2007 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb –28S z wykonania planu wydatków budżetowych szkoły i świetlicy za I kwartał 2007 r. (akta kontroli Nr 07/05/I/71-72).
         Ze sporządzonych sprawozdań wynika, że łączne wydatki szkoły i świetlicy wyniosły 201.299,15 zł. Wydatki szkoły zostały zaplanowane w dwudziestu jeden paragrafach a wydatki świetlicy w dziesięciu paragrafach. W I kwartale  2007 r. wydatki szkoły wyniosły 191.981,10 zł i zaewidencjonowano je w czternastu paragrafach. W tym samym okresie wydatki świetlicy wyniosły 9.318,05 zł i zaewidencjonowano je w siedmiu paragrafach.
         Największą pozycję zarówno w szkole jak i w świetlicy stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne jak: trzynasta pensja oraz składki na ZUS i Fundusz Pracy. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 178.184,14 zł, co stanowi 88,51 % ogółu wydatków. W okresie tym nie dokonywano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Łączna kwota pozostałych wydatków szkoły i świetlicy wyniosła 22.098,17 zł, w tym wydatki na energię 12.535,89 zł.
         W trakcie kontroli nie badano dokumentacji źródłowej dotyczącej poniesionych w tym okresie wydatków budżetowych. Przedmiotem kontroli nie były również dochody własne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdania Rb-34 z wykonania dochodów własnych sporządzane są za okresy półroczne i roczne.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi szkoły.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
 
Jednostka kontrolowana
  
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data:................
 
           
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2007-07-06 13:27:19 - wykres 1 (23.50 kB)
2007-07-06 13:28:34 - wykres 2 (27.00 kB)
2007-07-06 13:29:40 - Wnioski pokontrolne (61.50 kB)
2007-07-06 13:30:55 - wystąpienie pokontrolne (30.00 kB)

Ilość odwiedzin: 13845
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Monika Pijanka
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Monika Pijanka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2007-07-06 13:25:22
Data udostępnienia informacji: 2007-07-06 13:25:22
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-06 13:32:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner