logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

                         
KWiA–I–0914/10/07
        Opole, 27.06.2007 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 13/07
 
Jednostka kontrolowana
Publiczne Przedszkole nr 20
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 04 czerwca do 27 czerwca 2007 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Monika Pijanka-podinspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Agnieszka Lisiecka - inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 27/2007
nr 28/2007
Przedmiot kontroli
Ø      Gospodarka finansowa
Ø      ZFŚS
Ø      Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Ø       System kontroli wewnętrznej
Okres objęty kontrolą
2006, 01 - 05.2007
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Krystyna Pamuła – dyrektor szkoły
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  – główna księgowa
    
 
 
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
 
5.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 209, poz. 2132 z późn zm.)
 
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279, z 2003 r. z późniejszymi zmianami).
 
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426 z późniejszymi zmianami).
 
9.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752).
 
10.                       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
 
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
  1. Komunikat Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2003 r. Nr 3 poz. 13).
 
  1. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań.
 
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora przedszkola. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości i gospodarności oraz zgodności z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej, oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
Sprawy organizacyjne 
 
Publiczne Przedszkole nr 20 przy ul. Grudzickiej 48 funkcjonuje od dnia 01.03.2004 r., na podstawie Uchwały Nr XXVI/224/04 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie odnowienia aktów założycielskich publicznych przedszkoli, dla których miasto Opole jest organem prowadzącym (akta kontroli Nr 07/13/I/21-22). Siedzibą przedszkola jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Grudzickiej 48, którą Zarząd Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN 7224.c/20/98/99 z dnia 2 lutego 1999 r.
W okresie objętym kontrolą dyrektorem przedszkola była pani Krystyna Pamuła powołana na to stanowisko na okres od 01.09.2003r. do 31.08.2008 r.  
         Głównym księgowym przedszkola jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zatrudniona w jednostce od dnia 01.01.2000 r. w wymiarze 0,50 etatu.         
         Z budżetem gminy przedszkole rozliczało się w dziale 801 rozdział 80104. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
         W 2006 r. przedszkole posiadało cztery rachunki bankowe założone w Banku Millennium S.A.(akta kontroli Nr 07/13/I/26):
4626 3485 – rachunek budżetowy
4626 3686 – rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
4626 3580 – rachunek dochodów własnych
4626 3763 – rachunek depozytowy.
         Od maja 2007 r. przedszkole posiada rachunki bankowe w Banku PKO BP S.A.
         Ustalono, iż kontrolowane przedszkole posiada wewnętrzne regulacje dotyczące księgowości szkoły w postaci Zakładowego Planu Kont, Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, Instrukcji inwentaryzacji oraz opisane Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.
         Księgi rachunkowe w przedszkolu prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego firmy (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).   
         W 2005 r. w kontrolowanej jednostce przeprowadzono inwentaryzację środków trwałych w drodze spisu „z natury”. Podczas inwentaryzacji różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono (akta kontroli Nr 07/13/I/58-64).
         Na dzień 31.12.2006 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 31 osób na 27,04 etatach w tym 15 nauczycieli na 14,15 etatach (akta kontroli Nr 07/13/I/17). W administracji i obsłudze zatrudnionych było 16 osób na 13,25 etatach.Szczegółowo stan zatrudnienia na dzień 31.12.2006 r. przedstawiono w tabeli nr 1.
 
Tabela nr 1
Lp.
Pracownicy
Etaty
Osoby
 
1
Pedagogiczni
14,15
15
2
Administracja
2,375
4
3
Obsługa
10,875
12
RAZEM
27,40
31
 
 
 
Strukturę zatrudnienia w PP nr 20 w przeliczeniu na etaty przedstawiono na wykresie nr 1, który znajduje się w załączniku do niniejszego protokołu.
 
  
W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
Wydatki budżetowe w 2006 r.
 
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność przedszkola w 2006 r. wynosiła: 829.300,00 zł. Faktycznie wykorzystano kwotę 826.850,16 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 2.449,84 zł zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dniu 29.12.2006 r.
W dniu 11.01.2007 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2006 r. (akta kontroli Nr 07/13/I/4-5). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2006 r. Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej przedszkola wynika, że dokonywane wydatki dotyczące przedszkola zostały zaewidencjonowane w ośmiu paragrafach.
Największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia, nagrody i pochodne jak: trzynasta pensja, składki na ZUS i Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te zaksięgowano w sześciu paragrafach tj. 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4140. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 781.850,16 zł, co stanowi 94,55 % wszystkich wydatków budżetowych.  
 
 
 
Łączna kwota odpisu na fundusz socjalny wyniosła 35.000,00 zł i taką kwotę przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Środków Socjalnych.
W wyniku kontroli ustalono, że w 2006 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo(akta kontroli Nr 07/13/I/65-66):
    - nagrody jubileuszowe dla trzech osób w kwotach: 2.211,00 zł, 2029,33 zł oraz 1.871,70 zł.
          Spośród pozostałych wydatków analizie poddano wydatki zaewidencjonowane w niżej wymienionych paragrafach:
 
Rozdział 80104 § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (akta kontroli Nr 07/13/I/138)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 900,00 zł i dotyczyły zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
Rozdział 80104 § 4270 - Zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 07/13/I/94-105)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 10.000,00 zł i dotyczyły remontu chodnika oraz naprawy dachu. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
        
Rozdział 80104 § 4440 - Odpisy na ZFŚS (akta kontroli nr 07/13/I/48-55)
 
          W przedszkolu dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 35.000,00 zł. Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:
Ø      02.05.2006 r. – 26.250,00 zł,
Ø      05.06.2006 r. – 8.750,00 zł.       
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników szkoły określił dyrektor w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Publicznym Nr 20. Regulamin określa m.in. osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz   zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych. Sposoby i przyznawanie świadczeń osobom uprawnionym uzgadniany był z działającą stałą komisją ZFŚS. Ustalono, że w kontrolowanym okresie środki funduszu przeznaczono na:
Ø      pomoc materialną 
Ø      pożyczki mieszkaniowe,
Ø      świadczenia urlopowe dla nauczycieli,
Ø      dofinansowanie do wczasów i wypoczynku dzieci,
Ø      dofinansowanie dla emerytów,
Ø      organizację imprez kulturalnych (akta kontroli Nr 07/13/I/27-34).
Innych wydatków nie stwierdzono.
 
Dochody budżetowe w 2006 r.
 
W trakcie kontroli ustalono, że w dniu 02.03.2006 r. przedszkole uzyskało dochód z tytułu złomowania zlikwidowanych środków trwałych w wysokości 63,50 zł. Środki te zostały odprowadzone w dniu 07.03.2006 r. na rachunek bankowy Urzędu. Innych dochodów nie stwierdzono.
 
Przychody dochodów własnych w 2006 r.
 
Ustalono, że środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w 2006 r. wyniosło ogółem 246.331,67 zł (akta kontroli Nr 07/13/I/11-16). Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 14.604,77 zł,
Ø      przychody w kwocie 231.726,90 zł.
Powyższe przychody uzyskano w trzech paragrafach tj.:
Ø      paragraf 083 „Wpływy z usług” - kwota 225.551,73 zł,
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki” - kwota 2.073,07 zł.
Ø      paragraf 097 „Wpływy z różnych dochodów” - kwota 4.102,10 zł.
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody składały się m.in. z opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, odsetki, środki zebrane na festynie zorganizowanym na rzecz przedszkola. 
 
Wydatki dochodów własnych w 2006 r.
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2006 r. wyniosły ogółem 213.280,29 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w dziesięciu paragrafach. W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania oraz części opisowej do tego sprawozdania, kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wydatków sześciu paragrafów.
 
Rozdział 80104 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 07/13/I/119-135)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 43.040,91 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły m.in. środków czystości, materiałów biurowych, prasy, sprzętu kuchennego, mebli, materiałów do bieżących remontów. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34. 
         
Rozdział 80104 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  (akta kontroli Nr 07/13/I/114-118)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 27.494,26 zł. Wydatki dotyczyły zakupu książek, płyt oraz materiałów dydaktycznych. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80104 § 4260 – Zakup energii (akta kontroli Nr 07/13/I/106-113)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 43.286,85 zł. Wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej, wody, gazu oraz energii cieplnej. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
           
Rozdział 80104 § 4270 – Zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 07/13/I/94-105)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 19.622,72 zł. Wydatki dotyczyły m.in. remontu chodnika, remontu instalacji elektrycznej, konserwacji oraz naprawy kserokopiarek oraz przeglądu instalacji gazowej. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
Rozdział 80104 § 4280 – Zakup usług zdrowotnych (akta kontroli Nr 07/13/I/92-93)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 969,00 zł. Wydatki dotyczyły badań wstępnych oraz okresowych pracowników. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
 
Rozdział 80104 § 4300 – Zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 07/13/I/67-91)
          Wydatki ogółem wyniosły 23.225,28 zł. Wydatki dotyczyły m.in. opłat telefonicznych, opłat pocztowych, prowizji bankowych, wywozu śmieci, odkażania, szkoleń oraz usług informatycznych. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Wydatki budżetowe w okresie od stycznia do maja 2007 r.
 
       W dniu 08.06.2007 r. szkoła złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych przedszkola za okres od stycznia do maja 2007 r.(akta kontroli Nr 07/13/I/7). Ze sporządzonego sprawozdania wynika, że wydatki wykonane w przedszkolu wyniosły łącznie 415.009,35 zł. Zostały one zaewidencjonowane w siedmiu paragrafach.
       Spośród wydatków analizie poddano wydatki zaewidencjonowane w dwóch niżej wymienionych paragrafach:
 
Rozdział 80104 § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (akta kontroli Nr 07/13/I/172)
 
       Wydatki ogółem wyniosły 500,00 zł i dotyczyły zapomogi zdrowotnej. Wykazana w ewidencji kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
Rozdział 80104 § 4440 – Odpisy na ZFŚS (akta kontroli nr 07/13/I/48-55)
 
          W trakcie kontroli ustalono, że w na 2007 r. w przedszkolu wyliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 36.200,00 zł. Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:
Ø      13.03.2007 r. – 10.000,00 zł,
Ø      10.05.2007 r. – 17.150,00 zł,
     Razem:            27.150,00 zł.   
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 31 maja 2007 r. winno być przekazane 75 % odpisu, tj. 27.150,00 zł. Ustalono, że odpis został przekazany w prawidłowej wysokości.     
 
Dochody budżetowe w okresie od stycznia do maja 2007 r.
 
       Ze sporządzonego planu z wykonania dochodów oraz z prowadzonej ewidencji księgowej wynika, że w okresie od stycznia do maja 2007 r. przedszkole nie uzyskało dochodów podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu Urzędu Miasta. W trakcie kontroli ustalono, że otrzymywane z różnych tytułów wpływy odprowadzane były na rachunek dochodów własnych szkoły.
 
Przychody dochodów własnych w I kwartale 2007 r.
 
       Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 za I kwartał 2007 r. wynika, że kwota dochodów własnych wyniosła ogółem 101.302,39 zł (akta kontroli Nr 07/13/I/11-16).
Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 33.051,38 zł,
Ø      przychody w kwocie 68.251,01 zł.
Przychody te uzyskano w dwóch paragrafach tj.:
Ø paragraf 083 „Wpływy z usług” - kwota 67.882,16 zł,
Ø paragraf 092 „Pozostałe odsetki” – kwota 368,85 zł.
       W wyniku kontroli ustalono, że na przychody z usług składały się wpływy z wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu.
 
Wydatki dochodów własnych w I kwartale 2007 r.
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 za I kwartał 2007 r. wynika, że wydatki z dochodów własnych wyniosły ogółem – 68.736,83 zł (akta kontroli Nr 07/13/I/11-16).Wydatki te zaewidencjonowano na siedemnastu paragrafach.
          W wyniku przeprowadzonej analizy danych zawartych w powyższym sprawozdaniu do kontroli wytypowano dokumentację księgową dotyczącą wydatków zaewidencjonowanych w niżej wymienionych paragrafach.
 
Rozdział 80104 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 07/13/I/164-171)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 5.740,01 zł i dotyczyły m.in. środków czystości, materiałów biurowych, prasy oraz materiałów do bieżących remontów. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80104 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  (akta kontroli Nr 07/13/I/161-163)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 4.383,93 zł i dotyczyły m.in. zakupionych książek oraz pomocy dydaktycznych. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80140 § 4300 – Zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 07/13/I/139-149)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 5.083,02 zł i dotyczyły między innymi opłat pocztowych, prowizji bankowych, opłat telefonicznych, wywozu śmieci, usług informatycznych, biletów MPK, monitoringu oraz deratyzacji. Figurująca w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34 za I kwartał 2007 r.   
 
W zakresie pozostałych spraw finansowo – księgowych
 
            Zespół kontrolny poddał sprawdzeniu prawidłowość sporządzania raportów kasowych z dochodów własnych w I półroczu 2006 r. Odpowiedzialność materialną za prowadzenie kasy ponosi pracownik zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. administracji, płac i rozliczeń. Ustalono, że w kontrolowanym okresie w jednostce sporządzono dwanaście raportów kasowych. Wszystkie raporty były zamknięte. W każdym przypadku saldo końcowe było saldem początkowym następnego raportu. W żadnym przypadku nie przekroczono ustalonego w wysokości 1.000,00 zł „pogotowia kasowego”. Stwierdzono, iż wszystkie obroty gotówkowe w badanym okresie są udokumentowane dowodami kasowymi. Zapisy w raporcie kasowym są prowadzone w ujęciu chronologicznym, w dniu, w którym nastąpił przychód lub rozchód. W tabeli nr 2 przedstawiono raporty kasowe za okres od stycznia do czerwca 2006 r. 
 
Tabela nr 2
Lp.
Nr raportu
kasowego
Za okres
Przychód
Rozchód
Stan kasy
poprzedni
Stan kasy
 obecny
1
1
01-10.01
1.000,00
639,23
0,00
360,77
2
2
11-20.01
600,00
864,78
360,77
95,99
3
3
21-31.01
1.100,00
449,30
95,99
746,69
4
4
01-28.02
115,76
464,80
746,69
397,65
5
5
01-10.03
800,00
590,80
397,65
606,85
6
6
11-20.03
0,00
194,54
606,85
412,31
7
7
21-31.03
0,00
101,84
412,31
310,47
8
8
01-20.04
800,00
288,13
310,47
822,34
9
9
21-30.04
0,00
368,71
822,34
453,63
10
10
01-20.05
0,00
133,00
453,63
320,63
11
11
21-31.05
800,00
476,28
320,63
644,35
12
12
01-30.06
1.000,00
1.644,35
644,35
0,00
 
        
         W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono:
Ø      do raportów kasowych dołączone były dowody źródłowe, tj.: faktury, rachunki, dowody wewnętrzne Kw-kasa wypłaci, Kp-kasa przyjmie,
Ø      dowody KP były opatrzone podpisami osoby wystawiającej, zatwierdzającej i sprawdzającej,
Ø      zapisy w raportach dokonywane były w sposób chronologiczny.
 
Fundusz Płac
 
Zespół kontrolny sprawdził prawidłowość sporządzania list płac w okresie od stycznia do maja 2007 r. W kontrolowanym okresie sporządzono 42 listy płac. Ustalono, że są one sporządzane odrębnie dla pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli (akta kontroli Nr 07/13/I/191-195).
Zgodnie z art. 39 ust. 3 Karty nauczyciela, nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu powinni otrzymywać wynagrodzenie w pierwszym dniu roboczym miesiąca. Po porównaniu list płac z dokonanymi przelewami wynagrodzeń na konta osobiste pracowników stwierdzono, iż wypłata wynagrodzeń odbywała się w prawidłowych terminach. Pozostała część pracowników przedszkola otrzymywała wynagrodzenia na koniec miesiąca.
Listy płac są sporządzane przy pomocy programu firmy (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), zawierają okres za jaki dokonano wypłaty, łączną kwotę do wypłaty, nazwisko i imię pracownika, wynagrodzenie brutto każdej osoby z wyszczególnieniem wszystkich składników wynagrodzeń. Listy płac są podpisane przez osobę sporządzającą, sprawdzającą i osoby upoważnione do zatwierdzania wypłaty. Sprawdzono czy poszczególne składniki wynagrodzeń występujące w umowie o pracę zostały w takiej samej wysokości przeniesione na listę płac. W tym zakresie nie stwierdzono uchybień.
Wypłaty wynagrodzeń są dokonywane dla wszystkich pracowników bezpośrednio na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe.
Dokumenty księgowe
 
         Zespół kontrolny, na podstawie wyciągów bankowych dochodów własnych za miesiąc grudzień 2006 r. oraz styczeń 2007 r., dokonał sprawdzenia sposobu opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki.
W tabeli nr 3 przedstawiono dokumenty za miesiąc grudzień 2006 r. natomiast w tabeli nr 4 dokumenty za miesiąc styczeń 2007 r.
 
 
Tabela nr 3
Lp.
Nr faktury
Kwota
(zł)
Tytułem
Data przelewu
Uwagi
1
2
3
4
5
6
1
31953/A
128,05
Art. spożywcze
05.12.2006
Bez uwag
2
FVKL/06/192
841,97
Art. spożywcze
05.12.2006
Bez uwag
3
100/06
183,00
Usługi informatyczne
05.12.2006
Bez uwag
4
12400/06
177,22
Środki czystości
06.12.2006
Bez uwag
5
009613
247,43
Art. spożywcze
11.12.2006
Bez uwag
6
21543/0014/12/06
906,70
Energia elektryczna
11.12.2006
Bez uwag
7
22846/12/06
198,00
Pomoce dydaktyczne
11.12.2006
Bez uwag
8
23226/06
176,12
Art. spożywcze
11.12.2006
Bez uwag
9
DNK-5031652/2006
117,00
Prenumerata-Aktualności kadrowe
11.12.2006
Bez uwag
10
24318
84,69
Art. spożywcze
11.12.2006
Bez uwag
11
51801/06
64,80
Prenumerata-Kodeks pracy w praktyce
11.12.2006
Bez uwag
12
2284/12/06
99,00
Pomoce dydaktyczne
11.12.2006
Bez uwag
13
22839/12/06
99,00
Pomoce dydaktyczne
11.12.2006
Bez uwag
14
CBH-4064828/2006
59,00
Prenumerata-aktualizacja BHP
15.12.2006
Bez uwag
15
4220157954
134,82
Wywóz śmieci
15.12.2006
Bez uwag
16
068426/06
318,19
Woda
15.12.2006
Bez uwag
17
FA/291/12/06
183,00
Szkolenie
15.12.2006
Bez uwag
18
1026/06
118,00
Badania profilaktyczne
15.12.2006
Bez uwag
19
23556/12/06
505,00
Pomoce dydaktyczne
15.12.2006
Bez uwag
20
69/12/06
366,00
Program komputerowy
15.12.2006
Bez uwag
21
FOP 40422701/012/06
316,48
Opłata za telefon
15.12.2006
Bez uwag
22
22138/11/06
3.694,00
Meble
15.12.2006
Bez uwag
23
22830/11/06
1.005,00
Pomoce dydaktyczne
15.12.2006
Bez uwag
24
23719/12/06
329,00
Meble
15.12.2006
Bez uwag
25
23447/12/06
872,00
Pomoce dydaktyczne
15.12.2006
Bez uwag
26
23448/12/06
821,00
Pomoce dydaktyczne
15.12.2006
Bez uwag
27
28
23449/12/06
1.024,00
Pomoce dydaktyczne
15.12.2006
Bez uwag
29
S.C.(1)23758/
2006
3.000,00
Opłata za energię cieplną
15.12.2006
Bez uwag
30
6319089/065
19,00
Opłata za gaz
15.12.2006
Bez uwag
31
S.C.(1)23315/11065/2006
3.255,86
Opłata za energię cieplną
15.12.2006
Bez uwag
32
6319089/64
108,17
Opłata za gaz
15.12.2006
Bez uwag
33
240/06
474,58
Dekoracje okienne
15.12.2006
Bez uwag
34
071005/06
276,09
Woda
15.12.2006
Bez uwag
35
FA/302/12/06
122,00
Szkolenie
20.12.2006
Bez uwag
36
CRB-6020028/2006
59,90
Prenumerata –rachunkowość budżetowa
20.12.2006
Bez uwag
37
22508/11/06
378,00
Meble
20.12.2006
Bez uwag
38
23723/12/06
99,00
Pomoce dydaktyczne
20.12.2006
Bez uwag
39
23862/12/06
205,00
Pomoce dydaktyczne
20.12.2006
Bez uwag
40
25608/12/06
179,00
Pomoce dydaktyczne
20.12.2006
Bez uwag
41
25902/12/06
1.585,00
Meble
20.12.2006
Bez uwag
42
23302/12/06
1.106,00
Meble
20.12.2006
Bez uwag
43
24776/12/06
1.625,00
Meble
20.12.2006
Bez uwag
44
661/12/06
280,60
Usługa informatyczna
20.12.2006
Bez uwag
45
15164/06/0
53,00
Prenumerata - Kodeks oświaty
20.12.2006
Bez uwag
46
FA/350/12/06
150,00
Szkolenie
20.12.2006
Bez uwag
47
FA/385/12/06
183,00
Szkolenie
21.12.2006
Bez uwag
48
463057
647,87
Materiały biurowe
21.12.2006
Bez uwag
49
26828/12/06
176,00
Pomoce dydaktyczne
28.12.2006
Bez uwag
50
70642/06
109,80
Konserwacja kserokopiarki
28.12.2006
Bez uwag
51
80882/06
97,60
Konserwacja kserokopiarki
28.12.2006
Bez uwag
52
23804/06
187,52
Artykuły spożywcze
28.12.2006
Bez uwag
53
00295/12/06
287,93
Artykuły spożywcze
28.12.2006
Bez uwag
54
009663
218,25
Artykuły spożywcze
28.12.2006
Bez uwag
55
009474
147,44
Artykuły spożywcze
28.12.2006
Bez uwag
56
7/12/06
1.220,00
Usługa – pomiar natężenia oświetlenia w placówce
28.12.2006
Bez uwag
57
295/2006
880,00
Szkolenie BHP
28.12.2006
Bez uwag
58
FVKL/06/211
1.099,18
Artykuły spożywcze
28.12.2006
Bez uwag
59
001783/06
256,80
Artykuły spożywcze
28.12.2006
Bez uwag
60
27261/12/06
283,00
Pomoce dydaktyczne
29.12.2006
Bez uwag
61
7441/06
146,40
Monitoring
29.12.2006
Bez uwag
62
Fa2006/00140697
576,00
Prenumerata – Rachunkowość budżetowa
29.12.2006
Bez uwag
 
 
 
Tabela nr 4
Lp.
Nr faktury
Kwota
(zł)
Tytułem
Data przelewu
Uwagi
1
2
3
4
5
6
1
22507/11/06
149,00
Meble
05.01.2007
Bez uwag
2
21543/0001/01/07
908,07
Energia elektryczna
12.01.2007
Bez uwag
3
18/P/07
167,40
Naprawa kserokopiarki
12.01.2007
Bez uwag
4
00004/07
263,88
Artykuły spożywcze
12.01.2007
Bez uwag
5
00012/01/07
485,92
Artykuły spożywcze
12.01.2007
Bez uwag
6
FS-47/07/OP
21,59
Artykuły spożywcze
12.01.2007
Bez uwag
7
000016
166,40
Artykuły spożywcze
12.01.2007
Bez uwag
8
27/07
205,29
Artykuły spożywcze
12.01.2007
Bez uwag
9
00257/01/07
124,90
Artykuły spożywcze
16.01.2007
Bez uwag
10
00347/01/07
355,78
Artykuły spożywcze
16.01.2007
Bez uwag
11
596/2007
290,95
Artykuły spożywcze
16.01.2007
Bez uwag
12
FVDD/KPPD/393/07
257,96
Prasa
16.01.2007
Bez uwag
13
000195
257,89
Artykuły spożywcze
16.01.2007
Bez uwag
14
CBH-9003266/07
59,00
Aktualizacja BHP
16.01.2007
Bez uwag
15
000365
165,25
Artykuły spożywcze
16.01.2007
Bez uwag
16
00519/07
62,40
Kodeks pracy w praktyce
16.01.2007
Bez uwag
17
FS-366/07/OP
27,08
Artykuły spożywcze
16.01.2007
Bez uwag
18
S.C.(1)25136/11065/06
917,21
Energia
16.01.2007
Bez uwag
19
7/07
512,40
Ozdoby okienne
16.01.2007
Bez uwag
20
13/07
317,20
Ozdoby okienne
16.01.2007
Bez uwag
21
000072/2007
6,86
Woda
26.01.2007
Bez uwag
22
6319089/67
93,39
Gaz
26.01.2007
Bez uwag
23
00913/07/0
26,01
Kodeks oświaty
26.01.2007
Bez uwag
24
FOP 40422701/001/07
5,44
Opłata za telefon
26.01.2007
Bez uwag
25
307/01/07
84,00
Materiały dydaktyczne
26.01.2007
Bez uwag
26
00011/07
160,11
Artykuły spożywcze
29.01.2007
Bez uwag
27
1514/07
362,14
Artykuły spożywcze
29.01.2007
Bez uwag
28
00545/01/07
342,51
Artykuły spożywcze
29.01.2007
Bez uwag
29
000541/01/07
190,87
Artykuły spożywcze
29.01.2007
Bez uwag
30
1096/07
269,25
Artykuły spożywcze
29.01.2007
Bez uwag
31
917/07
598,46
Środki czystości
29.01.2007
Bez uwag
 
W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi przedszkola.
 
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
 
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data:27.06.2007 r.
           
 
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
  Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2007-08-14 11:30:23 - wykres nr 1 i nr 2 (23.50 kB)
2007-08-14 11:33:01 - Wnioski pokontrolne (49.00 kB)
2007-08-14 11:35:06 - wystąpienie pokontrolne (22.00 kB)

Ilość odwiedzin: 9890
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Pijanka, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Pijanka, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2007-08-14 11:26:57
Data udostępnienia informacji: 2007-08-14 11:26:57
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-14 11:35:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner