logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
 
KWiA-I-0914/5/2007
 
Opole, dnia 28.06.2007 r.
 
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr   7/2007
 
 
Jednostka kontrolowana
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
 
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
18.04.2007 r. do 22.06.2007 r.
 
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Jacek Spadło – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Tadeusz Lech – główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Nr 15/2007
Nr 16/2007
Przedmiot kontroli
 
Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w 2006 r.
 
Okres objęty kontrolą
Rok 2006
 
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Barbara Lachowicz – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
 
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))główny księgowy Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
 
 
Podstawy prawne
 
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002r., Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).
3.     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
5.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późniejszymi zmianami).
6.     Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów raz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późniejszymi zmianami).
7.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279, z 2003 r. z późniejszymi zmianami).
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U Nr 170, poz. 1426 z późniejszymi zmianami).
9.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1020).
10.                       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
11.                       Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
12.                       Komunikat Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2003 r. Nr 3 poz. 13).
13.                       Komunikat Nr 13 Ministra finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
Cel kontroli
 
Celem kontroli było zbadanie prawidłowości postępowania przy udzielaniu zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego oraz zbadanie prawidłowości gospodarowania przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica środkami finansowymi w 2006 r.
Ustalenia kontroli
 
I. Wydatki poniesione w związku z postępowaniem dotyczącym zakupu sprzętu komputerowego
 
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że w 2006 r. kontrolowana jednostka dokonała dwukrotnie zakupu sprzętu komputerowego. Zakup wspomnianego sprzętu był konsekwencją awarii jaka miała miejsce na początku 2006 r.
Na okoliczność wspomnianego zdarzenia w dniu 8 marca 2006 r. sporządzony został przez komisję ( nauczycieli informatyki: pana (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) protokół na podstawie, którego zdecydowano poddać ekspertyzie uszkodzony sprzęt komputerowy co do ewentualnej opłacalności napraw (akta kontroli 07/07/I/1).
W wyniku przeprowadzonej przez pana (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (administratora sieci komputerowej w kontrolowanej jednostce) ekspertyzy, w dniu 22 marca 2006 r. wydana została opinia dotycząca przeprowadzenia likwidacji uszkodzonego sprzętu komputerowego ze względu na jego wiek oraz wysoki koszt ewentualnych napraw, który przewyższy zakup nowych jednostek centralnych (akta kontroli 07/07/I/2).
W związku z przedłożoną ekspertyzą dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu postanowiła dokonać zakupu nowego sprzętu komputerowego.
    
I.1.Zakup komputerów na podstawie złożonych zapytań ofertowych
 
Zgodnie z powołaną wyżej ekspertyzą z dnia 22 marca 2006 r. dyrektor    Zespołu Szkół Zawodowych dniu 20 marca 2006 r. w związku z przeprowadzonym rozeznaniem rynku przed planowanym zakupem 8 sztuk komputerów z przeznaczeniem na cele edukacyjne wystosował do trzech firm ((Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))Opole) prośbę o przesłanie aktualnej oferty handlowej (akta kontroli 07/07/I/3-5).
W wyniku przesłanych zapytań ww. firmy złożyły następujące oferty cenowe:
 
a)    (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). - cena jednego zestawu 1.850,00 zł, cena 8 zestawów 14.800,00 zł (akta kontroli 07/07/I/6),
 
b)    firma(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– cena jednego zestawu 1.800,00 zł, cena 8 zestawów 14.400,00 zł (akta kontroli 07/07/I/7),
 
c)     firma(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– cena jednego zestawu 1.700,00 zł, cena 8 zestawów 13.600,00 zł, (akta kontroli 07/07/I/8).
 
Prowadzone w jednostce czynności sprawdzające ujawniły przez zespół kontrolny dwa niepokojące zdarzenia.
Pierwsze dotyczące braku zarejestrowania w dzienniku korespondencji szkoły wpływu ww. ofert, co potwierdzone zostało w pisemnym oświadczeniu wicedyrektora szkoły z dnia 17 maja 2007 r. (akta kontroli 07/07/I/9).
Drugie dotyczące oferenta firmy (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), której właścicielem jest pan (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zatrudniony w kontrolowanej jednostce od 01.09.2005 r. jako nauczyciel informatyki, a od 01.09.2006 r. jako doradca zawodowy.
Na wymienione zdarzenia zespół kontrolny zwrócił uwagę w kontekście wyboru przez dyrektora szkoły dostawcy sprzętu komputerowego tj. firmy (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) jako oferty najtańszej (akta kontroli 07/07/I/10).
Zdaniem kontrolujących oba opisane wyżej zdarzenia budzą wiele wątpliwości i domysłów. Po pierwsze brak odnotowania kolejności wpływu poszczególnych ofert w dzienniku korespondencji. Jest to bardzo istotne zdarzenie, gdyż pan (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) jako pracownik Szkoły mógłby zapoznać się z innymi ofertami i składając swoją propozycję dostosować ją jako najbardziej korzystną cenowo. 
Istnieje również możliwość stronniczości w całym postępowaniu poprzez fakt jego zatrudnienia w szkole, a tym samym faworyzowaniu jego firmy jako dostawcy sprzętu komputerowego.
Zgodnie z decyzją dyrektora Szkoły z dnia 4 kwietnia 2006 r. w dniu 5 kwietnia 2006 r. złożone zostało zamówienie Nr 1 2006 dotyczące zakupu 8 sztuk komputerów zgodnie z ofertą z dnia 28 marca 2006 r. (akta kontroli 07/07/I/11).
Zakupu dokonano ze środków własnych na podstawie faktury VAT Nr 37/2006 z dnia 06.04.2006 r. na kwotę 13.600,00 zł (akta kontroli 07/07/I/12).
 
I.2. Zakup komputerów w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że w związku z awarią która miała miejsce na początku 2006 r. dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisław Staszica zdecydowała się na ponowne dokonanie zakupu sprzętu komputerowego.
W oparciu o przedłożoną do kontroli dokumentację ustalono, że decyzję w tej sprawie podjęto w oparciu o opinię Firmy (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) z dnia 02.06.2006 r.
 W przedmiotowej opinii stwierdzono, iż komputery nie nadają się do jakiegokolwiek użytku, ponieważ części do nich są bardzo drogie i w większości niedostępne (akta kontroli 07/07/I/13).
Z dokumentacji przedłożonej do kontroli nie wynika, aby dyrekcja Zespołu Szkół zleciła przed 2 czerwca 2006 r. firmie zewnętrznej w oparciu o zawartą umowę wykonanie opinii o stanie technicznym sprzętu komputerowego, bądź ekspertyzy stanowiącej podstawę do wymiany takiego sprzętu.
 Kontrolujący ustalili natomiast, że umowę taką z firmą (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zawarto dopiero w dniu 29 sierpnia 2006 r. (akta kontroli 07/07/I/14).
W związku z podjętą decyzją o zakupie kolejnych 8 sztuk komputerów oraz notebooka przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup sprzętu komputerowego. W trakcie prowadzonych czynności potwierdzono ustalenia pracowników Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych, którzy w protokole kontroli z dnia 19.12.2006 r. stwierdzili, że wartość zamówienia nie przekroczyła 6000 tys. euro, a zatem nie wystąpił obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Mimo braku obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych kontrolowana jednostka zamieściła ogłoszenie dotyczące zakupu sprzętu komputerowego na stronie internetowej szkoły. Ogłoszenie zamieszczono w dniu 25 października 2006 r. a datę składania ofert wyznaczono na dzień 15 listopada 2006 r. (akta kontroli 07/07/I/15-16).
W wyznaczonym terminie zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem wpłynęły 4 oferty:
 
a)   (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– na kwotę 24.400,00 zł (akta kontroli 07/07/I/17),
b)   (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– na kwotę 25.600,00 zł       (akta kontroli 07/07/I/18),
c)    (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– na kwotę 23.392,00 zł     (akta kontroli 07/07/I/19-20),
d)   (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– na kwotę 25.036,72 zł         (akta kontroli 07/07/I/21-22)
 
Analizy ofert dokonała komisja (akta kontroli 07/07/I/23) powołana przez dyrektora szkoły w skład której weszły:
 
- Przewodniczący: Barbara Lachowicz – dyrektor szkoły
- Członek komisji: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główny księgowy
- Członek komisji: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– nauczyciel informatyki
         - Członek komisji: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– kierownik ds. gospodarczych
W wyniku przeprowadzonej przez komisję analizy ofert dokonano wyboru oferty firmy (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli 07/07/I/24-27), z którą w dniu 30 listopada 2006 r. podpisano umowę. Ofertę firmy (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))oceniono jako najbardziej korzystną pod względem ceny oraz parametrów technicznych. Zdanie komisji podzielił również w swojej opinii z dnia 21.05.2007 r. Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola Przemysław Talar, który oceny dokonał na podstawie dostarczonych przez zespół kontrolny kserokopii ofert (akta kontroli 07/07/I/28-29).  
W związku z wyłonieniem dostawcy firma (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))dostarczyła 8 zestawów komputerów dla celów dydaktycznych, 1 komputer dla działu księgowości oraz 1 notebooka dla doradcy zawodowego w osobie pana(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
Zakupu dokonano ze środków własnych na podstawie faktur VAT:
 
- Nr 96/2006 z dnia 01.12.2006 r. na kwotę 13.592,00 zł
   (akta kontroli 07/07/I/30)
Nr 95/2006 z dnia 01.12.2006 r. na kwotę 9.800,00 zł
   (akta kontroli 07/07/I/31)
 
Przeprowadzone w jednostce czynności sprawdzające zakupu drugiej partii sprzętu komputerowego budzą również wątpliwości zespołu kontrolnego. Dotyczą one przede wszystkim faktu możliwości wystąpienia konfliktu interesów, ponieważ jedna osoba występuje w roli dostawcy i użytkownika sprzętu zakupionego ze środków publicznych, jak również sporządziła opinię – ekspertyzę konieczności zakupu nowego sprzętu.
Wątpliwości te potwierdzają wcześniejsze ustalenia, które w protokole kontroli dnia 19 grudnia 2006 r. ujęli pracownicy Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Opola.
 
I.3. W zakresie pozyskanie środków na zakup sprzętu komputerowego
 
W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że szkoła nie dysponowała odpowiednimi środkami na zakup nowych komputerów. Środki takie nie zostały ujęte w „Planie finansowym na 2006 r.” (akta kontroli 07/07/I/32-33). W związku z tym główny księgowy i dyrektor szkoły zwrócili się do Prezydenta Miasta Opola o dokonanie korekty w planie finansowym poprzez przesunięcie odpowiednich środków finansowych z § 4300 – zakup pozostałych usług na § 4240 – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (akta kontroli 07/07/I/34) oraz pismem z dnia 29.09.2006 r. o przydział dodatkowych środków w wysokości 13.600,00 zł na zakup pozostałej partii komputerów (akta kontroli 07/07/I/35).
W odpowiedzi na oba złożone wnioski w dniu 16.10.2006 r. jednostka uzyskała w ramach korekty budżetu miasta Opola na 2006 r. wnioskowaną kwotę w wysokości 13.600,00 zł (akta kontroli 07/07/I/36) oraz w dniu 30.10.2006 r. zgodę na przesunięcie wnioskowanych środków w ramach działu 801 – oświata i wychowanie (akta kontroli 07/07/I/37).
 
II.W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
II.1. Wydatki budżetowe w 2006 r.
 
         Kontrolowana jednostka z budżetem gminy rozlicza się w dziale 801 rozdział 80130. Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych na działalność szkoły w 2006 r. wynosiła 4.236.301,02 zł (akta kontroli Nr 07/07/II/15).
         W dniu 16.01.2007 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb –28S z wykonania planu wydatków budżetowych szkoły za 2006 r.W sprawozdaniu tymdwie pierwsze pozycje klasyfikacji budżetowejdotyczące oznaczenia rozdziałupodane są prawidłowo, natomiast w pozostałych trzynastu przypadkach wpisano niewłaściwy rozdział tj. 80104 - przedszkola (akta kontroli Nr 07/07/II/29-36).
         W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2006 r. Dokonywane wydatki szkoły zostały zaewidencjonowane w piętnastu paragrafach.
         Największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne jak: trzynasta pensja, składki na ZUS i Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Wydatki te zaksięgowano w sześciu następujących paragrafach: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4440. Łączna kwota wydatków szkoły wykazanych w tych paragrafach wyniosła3.771.777,90 zł, co stanowi 89 % wszystkich wydatków budżetowych kontrolowanej jednostki.
         Wyrywkową kontrolą objęto wydatki na nagrody dla nauczycieli. Przewidywany w planie finansowym fundusz nagród wynosił 19.666,00 zł (akta kontroli Nr 07/07/II/257). Ze sporządzonego przez główną księgową zestawienia (akta kontroli Nr 07/07/II/258) wynika, że łączna kwota wypłaconych nagród w 2006 r. wyniosła 19.950,80 zł i przekroczyła kwotę ujętą w planie o 284,80 zł. Nagrody dyrektora otrzymało ośmiu nauczycieli w kwotach po:
- (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł (nagrody wypłacono w grudniu, dwóm osobom zatrudnionym w wymiarze 17/18 i 18/18),
- (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł (nagrody wypłacono w październiku, pięciu osobom zatrudnionym w wymiarze 18/18),
- (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (nagrodę wypłacono w lutym, panu (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zatrudnionemu na stanowisku doradcy zawodowego w wymiarze 9/18).
 
      Spośród pozostałych dziewięciu paragrafów największe pozycje stanowiły wydatki na zakup energii - 137.710,23 zł oraz na zakup usług remontowych -120.600,00 zł.
 
Strukturę wydatków przedstawia poniższy wykres:
 
 
 
Wyrywkową kontrolą objęto wydatki rzeczowe szkoły zaewidencjonowane w pięciu niżej wymienionych paragrafach:
 
Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 07/07/II/151-155 )
 
    Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 66.900,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Z analizy poszczególnych zapisów ewidencji wynika, że wydatki te dotyczyły zakupu środków czystości i bhp, materiałów biurowych, pieczątek, druków, kopert, segregatorów, dzienników zajęć lekcyjnych, sprzętu sportowego, narzędzi, biurek, półek, tablic informacyjnych, ksero, tuszu do drukarek, tonerów, komputerów i części do komputerów.   Wszystkie operacje gospodarcze zostały zaewidencjonowane w 169 pozycjach. W paragrafie tym zaewidencjonowano także 21 operacji dotyczących zakupów różnego rodzaju sprzętu komputerowego w firmie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) na łączną kwotę 34.594,42 zł, w tym:
- drukarki i notebook za kwotę 6.870,04 zł,
- dwóch zestawów komputerowych na łączną kwotę 8.504,62 zł - drukarki za kwotę 4.026,00 zł,
- kserokopiarki za kwotę 6.710,00 zł,
- komputera za kwotę 3.490,20.
 
Paragraf 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (akta kontroli Nr 07/07/II/16-18)
         Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 28.397,46 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Z analizy poszczególnych zapisów ewidencji wynika, że wydatki te dotyczyły zakupu książek, komputerów i innych artykułów dydaktycznych przeznaczonych do szkoły i biblioteki. Wszystkie wydatki zostały zaewidencjonowane w 29 pozycjach.
         W siedmiu przypadkach wydatki dotyczyły zakupów dokonanych w firmie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))na łączną kwotę 23.976,20 zł. Były to między innymi następujące zakupy:
- zakup w kwietniu ośmiu sztuk komputerów na łączną kwotę 13.600,00 zł,
- zakup w listopadzie dla nauczyciela doradcy zawodowego NOTEBOOK ASUS za kwotę 6.200,00 zł.
 
Paragraf 4270-zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 07/07/II/19-21)
 
    Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 120.600,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Z analizy poszczególnych zapisów ewidencji wynika, że wydatki te dotyczyły remontów sali, oświetlenia, dachu, konserwacji kopiarki. Wszystkie wydatki zostały zaewidencjonowane w 24 pozycjach zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 07/07/II/22-26)
 
    Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 80.250,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wszystkie wydatki zostały zaewidencjonowane w 151 pozycjach. Z analizy poszczególnych zapisów ewidencji wynika, że wydatki te dotyczyły przede wszystkim opłat za usługi komputerowe, telefoniczne, kominiarskie, pocztowe, szkoleniowe, drukarskie, monitoring, deratyzację, wywóz śmieci i konserwację różnego sprzętu. W dwóch przypadkach wydatki dotyczyły usług wykonanych przez firmę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) na łączną kwotę 4.880,00 zł. Były to następujące usługi:
- wykonanie ekspertyzy informatycznej (serwer i sieć) na kwotę 2.440,00 zł (akta  kontroli Nr 07/07/II/160),
- konserwacja sprzętu komputerowego na kwotę 2.440,00 zł (akta  kontroli Nr 07/07/II/163).
    W dziesięciu przypadkach wydatki dotyczyły opłat za usługi telefoniczne na łączną kwotę 8.887,10 zł. Na wymienioną kwotę składają się kwoty wszystkich faktur uregulowanych przez szkołę w całości ze środków budżetowych (w tym także za prywatne rozmowy pracowników na łączną kwotę 597,98 zł). Pomimo tego, iż kwota ta została w całości zwrócona przez pracowników to wydatki budżetowe w tym paragrafie nie zostały pomniejszone. Wpłacona kwota (po uprzednim zapłaceniu podatku VAT) została przekazana na konto dochodów własnych szkoły.
    Ponadto z ewidencji księgowej wynika, że w ośmiu przypadkach w paragrafie tym niewłaściwie zaewidencjonowano wydatki na badania lekarskie w łącznej kwocie 2.862,00 zł. Wydatki w tym zakresie winny być zaewidencjonowane w paragrafie 4280 – zakup usług medycznych.  Z analizy sprawozdania Rb-28 wynika, że w 2006 r. kontrolowana jednostka nie zaplanowała i nie zaewidencjonowała żadnych wydatków w tym paragrafie. Z ustnych wyjaśnień głównej księgowej szkoły wynika, że księgowanie tego rodzaju wydatków w tym paragrafie wynikało z faktu, iż w planie finansowym na rok 2006 nie uwzględniono wydatków w paragrafie 4280.
 
Paragraf 6060– zakupy inwestycyjne (akta kontroli Nr 07/07/II/27-28)
 
    Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 15.562,03 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Z analizy poszczególnych zapisów ewidencji wynika, że wydatki te dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego w firmie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))i zostały dokonane w maju, czerwcu oraz w listopadzie. Wszystkie wydatki zostały zaewidencjonowane w 3 pozycjach zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
    Łączna kwota wydatków budżetowych dokonanych w 2006 r. na rzecz firmy(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) wyniosła 74.132,65 zł.
 
    Wykazane w sprawozdaniu Rb-28 zobowiązania na dzień 31.12.2006 r. dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i na Fundusz Pracy od tego wynagrodzenia. W wyniku kontroli ustalono, że zobowiązania te zostały uregulowane przed upływem ustawowych terminów tj. w dniu 15.02.2007 r. (wypłata „trzynastki”) oraz w dniu 05.03.2007 r. (opłata składek ZUS i FP).
II.2. Dochody budżetowe w 2006 r.
 
W trakcie kontroli ustalono, że otrzymywane z różnych tytułów wpływy (w tym także wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne w kwocie 597,98 zł) odprowadzane były na rachunek dochodów własnych szkoły. Ze sporządzonego planu z wykonania dochodów oraz z prowadzonej ewidencji księgowej wynika, że w 2006 r. szkoła nie uzyskała innych dochodów podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu Urzędu Miasta.
 
II.3. Przychody dochodów własnych w 2006 r.
Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w 2006 r. wyniosło ogółem 115.985,51 zł (akta kontroli Nr 07/07/II/46). Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 10.324,15zł,
Ø      przychody w kwocie 105.661,34zł.
W sprawozdaniu wykazano, że  powyższe przychody uzyskano w trzech paragrafach tj.:
Ø      paragraf 690 „Wpływy z różnych opłat- kwota 266,00 zł,
Ø      paragraf 830 „Wpływy z usług” - kwota 105.089,34 zł,
Ø      paragraf 920 „Pozostałe odsetki”- kwota        306,02 zł.
 
    Kontrolą objęto dochody wykazane w paragrafie 830-wpływy z usług.Ustalono, że na przychody te składały się wpływy z niżej wymienionych źródeł (akta kontroli Nr 07/07/II/56-61,147):
   - wynajem pomieszczeń, powierzchni na reklamy w kwocie 61.089,34 zł,
   - organizacja i przeprowadzanie kursów i egzaminów w kwocie 44.000,00 zł.
         W 2006 r. (w różnych okresach czasu) obowiązywało 18 umów najmu (akta kontroli Nr 07/07/II/108-139, 247-253). Z treści zawartych umów wynika, że pomieszczenia były wynajmowane przez różne podmioty oraz na różne cele, w tym także na cele oświatowe. Ustalono, że na terenie jednostki kontrolowanej swoją siedzibę posiada także Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Beta w Opolu.
    W latach 2006-2007 z wyżej wymienioną szkołą obowiązywały cztery następujące umowy najmu:
 
Lp.
Okres obowiązywania umowy
Kwota czynszu
wg umowy
Kwota czynszu
 wg faktur
Kwota zapłacona
1.
01.09.2005-15.01.2006 r.
 8.000,00 zł
 8.000,00 zł
8.000,00 zł
2.
01.02.2006-30.06.2006 r.
 9.000,00 zł
 9.000,00 zł
9.000,00 zł
3.
01.09.2006-20.01.2006 r.
 5.000,00 zł
 5.000,00 zł
5.000,00 zł
4.
10.02.2006-30.06.2006 r.
 5.000,00 zł
 4.880,00 zł
4.880,00 zł
 
    Z treści wyżej wymienionych umów nie wynika czy w każdym przypadku przedmiotem najmu były ten sam lokal. W umowach nie określono bowiem konkretnego lokalu i jego powierzchni. We wszystkich umowach jest jednakowy zapis wskazujący, że przedmiotem najmu każdorazowo był cyt;” położony na terenie budynku lokal, który najemca wykorzysta na zajęcia dydaktyczne”. W umowach wymienionych w pozycji „3” i „4”ustalono czynsz w wysokości 5.000,00 zł (tj. o 4.000,00 zł niższy od czynszu w umowie poprzedniej). Powyższe umowy zostały zawarte po sporządzeniu pomiędzy szkołami umowy darowizny z dnia 12.07.2006 r. w sprawie przekazania przez najemcę Zespołowi Szkół Zawodowych serwera HP ML 350 o wartości 7.000,00 zł. Wymieniony serwer został ujęty w ewidencji wyposażenia. Z badanej dokumentacji księgowej wynika, że przedmiotowy serwer Prywatne Liceum Ogólnokształcące wcześniej tj. w dniu 30.05.2006 r. kupiło od firmy (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w Opolu (akta kontroli Nr 07/07/II/213).
 
    Ponadto umowa wymieniona w pozycji „4” tabeli nie zawiera aneksu stanowiącego podstawę do wystawienia faktury na kwotę czynszu niższą od zapisanej w umowie.
    Na dzień 31.12.2006 r. łączna kwota należności dla szkoły z różnych tytułów wynosiła 25.182,16 zł, w tym za wynajem 24.622,96 zł. Do dnia kontroli uregulowano należności za wynajem w kwocie 15.551,77 zł. W przypadkach należności nieuregulowanych szkoła wystawiała wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe (akta kontroli Nr 07/07/II/140-143).
         W sporządzonym sprawozdaniu szkoła nie wykazała dochodów z tytułu wpłaty przez pracowników kwoty 597,98 zł za prywatne rozmowy telefonicznie.
 
II.4. Wydatki dochodów własnych w 2006 r.
 
    Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2006 r. wyniosły ogółem 105.563,08  zł. Wydatki te zaewidencjonowano w ośmiu paragrafach. Największe kwoty wydatków wykazano w trzech niżej wymienionych paragrafach:
 
 Paragraf 4210-zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 07/07/II/47-50)
 
    Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 65.575,04 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Z analizy poszczególnych zapisów ewidencji wynika, że wydatki te dotyczyły między innymi zakupu środków czystości, materiałów biurowych, pieczątek, druków, segregatorów, sprzętu sportowego, narzędzi, szafek, materiałów malarskich i chemicznych, drukarki. Wszystkie wydatki zostały zaewidencjonowane w 118 pozycjach. W 17 przypadkach zapisy w ewidencji dotyczą zakupów dokonanych w firmie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) na łączną kwotę 21.033,75 zł.
Paragraf 4270–zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 07/07/II/51-52)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 14.430,89 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Z analizy poszczególnych zapisów ewidencji wynika, że wydatek ten w całości został poniesiony w grudniu i zaewidencjonowany w jednej pozycji. Dotyczył  on częściowej zapłaty za remont „kostki”.
 
Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 07/07/II/53-55)
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 18.487,64 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Z analizy poszczególnych zapisów ewidencji wynika, że wydatki te dotyczyły przede wszystkim opłat za usługi komputerowe, telefoniczne, kominiarskie, pocztowe, szkoleniowe, wywóz śmieci i konserwację różnego sprzętu. Wszystkie wydatki zostały zaewidencjonowane w 43 pozycjach. W jednym przypadku wydatek dotyczył wykonania przez firmę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))sieci komputerowej na kwotę 3.200,00 zł.
 
Łączna kwota wydatków zaewidencjonowanych w powyższych trzech paragrafach wyniosła 98.493,57 zł, co stanowi 93,30% wszystkich wydatków z dochodów własnych.
 
    Natomiast łączna kwota wydatków z dochodów własnych dokonanych na rzecz firmy (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w 2006 r. zaewidencjonowanych w wyżej wymienionych paragrafach wyniosła 24.233,75 zł.
 
    Z zapisów badanej ewidencji księgowej wynika, że w 2006 r. wydatki (ze środków budżetowych i z dochodów własnych) na rzecz wyżej wymienionej firmy wyniosłyogółem 98.366,40 zł. 
    W okresie tym firma (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) sporządziła dwanaście „ekspertyz technicznych sprzętu” dotyczących różnego rodzaju drukarek. Z ekspertyz tych wynika, że koszty naprawy drukarek z różnych powodów były nieopłacalne. Ponadto sporządzono opinie dotyczące 23 zestawów komputerowych. Wynika z nich, że: komputery nie spełniają wymagań do prowadzenia zajęć dydaktycznych, standaryzacja parametrów lub naprawa albo modernizacja jest nieopłacalna.
    W dniu 29.09.2006 r. sporządzono siedem protokołów likwidacji sprzętu komputerowego, które zawierają łącznie 40 pozycji likwidowanych przedmiotów (akta kontroli Nr 07/07/II/164-206). Zlikwidowane urządzenia przekazano w dniu 07.03.2007 r. do zakładu przerobu złomu elektronicznego (firma(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) za kwotę 1.540,80 zł (akta kontroli Nr 07/07/II/207-208). Zlikwidowany sprzęt został zdjęty z ewidencji wyposażenia. Wymieniona ewidencja zawiera 22 pozycje dotyczące sprzętu zakupionego w 2006 r. w firmie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))o łącznej wartości 80.447,05 zł (akta kontroli Nr 07/07/II/209-211).
      
 
 
Zgodnie z §. 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola  stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
 
 
Jednostka kontrolowana
   
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole,......                                             
Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole, .......
 
 
 
 
 
 
 
Podpis Głównego Specjalisty: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 
 
Zmiany w protokole
"Ustalenia na str. ... skreśla się"
 
"Uzupełnienie do str. ... protokołu kontroli"
 
"Treść ustaleń na str. ... otrzymuje brzmienie:"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2007-08-16 11:09:57 - Stanowisko zespołu kontrolnego (33.50 kB)
2007-08-16 11:11:39 - Wnioski pokontrolne (100.00 kB)
2007-08-16 11:13:33 - wystąpienie pokontrolne (55.50 kB)

Ilość odwiedzin: 11515
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Jacek Spadło, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2007-08-16 11:06:26
Data udostępnienia informacji: 2007-08-16 11:06:26
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-16 11:13:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner