logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KWiA-I-0914/4/07
 
Opole, dnia 27 czerwca 2007 roku
 
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 6/07
 
 
Jednostka kontrolowana
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
10.04.2007r. – 16.05.2007r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Izabela Dziewulska- Gaj – główny specjalista
 w WKWiA
Monika Pijanka – podinspektor w WKWiA Katarzyna Osiecką – starszy specjalista w WO
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
12/07
13/07
14/07
Przedmiot kontroli
Sprawy kadrowe
Gospodarowanie środkami publicznymi
Okres objęty kontrolą
2004-2006
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Leszek Krzyżanowski
dyrektor
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
dyrektor
główny księgowy
kierownik i pracownicy Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego
kierownik Działu Administracyjnego
pracownik ds. kadr
 
I. Techniki zastosowane podczas postępowania
 
1.      Analiza dokumentacji
2.      Testy
3.      Wyjaśnienia pisemne i ustne do protokołu
 
II. Kryteria
 
1.      Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity z 1998r. Dz. U. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
2.      Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 zpóźn. zm.).
3.      Ustawa  z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.).
4.      Ustawa  z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
5.      Ustawa z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
6.      Ustawa z dnia   29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
7.      Komunikat Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie ogłoszenia „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych” (Dz. Urz. MF Nr 3, poz. 13).
 
III. Cel kontroli
 
  1. Ocena prawidłowości realizacji zadań kadrowych.
  2. Ocena gospodarności i celowości w realizacji zadań finansowych 
 
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI
 
IV.1. Organizacja
 
Rada Miasta Opola uchwałą z dnia 29 czerwca 2006r. nadała Domowi Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu nowy statut. Siedziba DPS mieści się w Opolu. DPS jest jednostką organizacyjną Miasta Opola, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Wchodzi w skład systemu pomocy społecznej. Podstawową działalnością jest świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązujących standardów oraz zgodnie z indywidualnymi potrzebami.
Domem Pomocy Społecznej kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz                 i wykonuje uprawnienia pracodawcy. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań DPS określa Regulamin Organizacyjny.
 
IV.2. Akta kadrowe
 
Zbadano wszystkie akta osobowe pracowników pod kątem zgodności                                  z obowiązującymi wymogami prawnymi, określonymi w kodeksie pracy oraz rozporządzeniu MPiPS z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.). Badaniu poddano 78 akt. (Akta kontroli 07/6/I/s. 1-11) Ustalono, że we wszystkich przypadkach były sporządzone pisemne umowy o pracę. W 10 przypadkach (13%) stwierdzono brak aktualnych badań lekarskich, chociaż zgodnie z art. 229 § 4 Kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy. Tylko w 28 przypadkach (36%) pracownicy otrzymali informacje wymaganą art. 29 § 3 Kodeksu pracy, który stanowi o obowiązku pracodawcy pisemnego poinformowania pracownika o:
§         obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
§         częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
§         wymiarze przysługującego urlopu wypoczynkowego,
§         obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
§         ewentualnym układzie zbiorowym.
 
Kompletność wykazów do poszczególnych części akt prawnych stwierdzono                       w Części A w 43 przypadkach (55%), w Części B w 30 przypadkach (38%), w Części C              w 18 przypadkach (23%), chociaż § 7 ust. 3 ww. rozporządzenia stanowi, że każda z części powinna zawierać pełny wykaz znajdujących się w niej dokumentów.
Akta były ponumerowane w sposób prawidłowy i zgodny z załączoną dokumentacją w Części A w 45 przypadkach (58%), w Części B w 30 przypadkach (38%), natomiast                   w Części C w 19 przypadkach (24%). Zgodnie z ww. paragrafem dokumenty znajdujące się w aktach osobowych powinny być ponumerowane.
Ustalono, że dokumenty wymieniane w wykazach były nieidentyfikowalne. W Części C znajdują się dokumenty nie związane z ustaniem zatrudnienia co jest niezgodne z § 6 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia.
W 72 przypadkach (92%) w aktach osobowych kserokopie znajdujących tam dokumentów nie zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem a w 8 przypadkach (10%) akta zawierały oryginały dokumentów, chociaż zgodnie z § 1 ust. 3 ww. rozporządzenia pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika odpisy lub kopie składanych dokumentów, a przedłożenie oryginałów dokumentów następuje tylko do wglądu lub sporządzenia odpisów lub kopii. W 16 przypadkach (20%) stwierdzono brak chronologii                 w dokumentacji, co jest niezgodne z § 7 ust. 3 ww. rozporządzenia.
 
IV.3. Aneksy
 
Dyrektor DPS wprowadził aneksy do umów o pracę. Trzynaście osób podpisało aneksy. (Akta kontroli 07/6/I/s. 12) W 11 przypadkach brak daty podpisania aneksu i jego obowiązywania. Zgodnie z oświadczeniem (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) aneksy te były podpisywane w lutym 2007r. (Akta kontroli 07/6/I/s. 13)
 
Aneks zawiera 5 części:
  1. Nieobecność w pracy
  2. Tajemnica służbowa
  3. Wyłączność
  4. Skargi i zażalenia
  5. Stosunek do mienia pracodawcy
 
Ad1.
Aneks nie wskazuje czy te zapisy dot. obecności usprawiedliwionej czy nieusprawiedliwionej. Kwestie nieobecności reguluje Kodeks pracy oraz rozporządzenie MPiPS z dnia 15 maja 1996r. (Dz. U. Nr 60, poz. 281 z późn. zm.).
 
Zapis dot. dostarczania pracodawcy zwolnień lekarskich określa termin krótszy niż przewiduje to art. 62 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych                      z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity z 2005r.              Dz. Nr 31, poz. 267 ze zm.). Tego rodzaju wewnętrzne uregulowanie jest niezgodne                             z obowiązującymi przepisami. Kwestie techniczne związane z dostarczaniem zwolnień lekarskich należą do materii regulaminu pracy, a nie umowy o pracę.
 
Ad.2
Zapisy dot. zachowania tajemnicy służbowej oraz rozliczania po ustaniu stosunku pracy nie należą do materii umowy o pracę.
Zakaz informowania na temat otrzymywanego wynagrodzenia kogokolwiek, także osób trzecich i innych pracowników narusza wolność jednostki, zatem jest sprzeczne                       z prawem. Ograniczenie w prawie wypowiadania się w sprawach bezpośrednio dotyczących pracownika jest naruszeniem europejskich i krajowych standardów wolności człowieka.
 
Ad 3.
Pracodawca zobowiązał w umowie o pracę pracowników do informowania                            o świadczeniu jakichkolwiek usług i pracy na rzecz innych podmiotów, także osób fizycznych. Zapis ten stanowi wyraźną ingerencję w prawa i wolności pracownika, narusza jego prywatność. Ponadto aneks zawiera zapisy bezpośrednio wynikające z art. 18a ustawy                  o pracownikach samorządowych, a dotyczące informowania pracodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej.
 
Ad 4.
Kwestie dot. skarg i zażaleń nie należą do materii umowy o pracę. Zapisy tego rodzaju powinny znajdować się w Regulaminie pracy. Nadużyciem jest zakaz informowania osób trzecich, a w szczególności innych pracowników o złożeniu skargi lub zażalenia, jak                  i o sposobie ich rozpatrzenia.
Ad 5.
Kwestie dot. stosunku pracownika do mienia wykorzystywanego w pracy                          są oczywiste, wynikają z przepisów oraz powinny zostać zapisane w Regulaminie pracy.
 
IV.4. Zatrudnianie specjalistów i premie
 
W Domu Pomocy Społecznej jest zatrudnionych na umowę cywilnoprawną                        3 specjalistów (Akta kontroli 07/6/I/s. 14-19):
  1. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – umowa na konsultacje psychologiczne dla pracowników i podopiecznych w liczbie 2 godzin tygodniowo, przy wynagrodzeniu (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł za godzinę. Umowę zawarto(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
  2. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zatrudniony od 1.01.2006 do 31.12.2006r. do zapewnienia opieki (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) mieszkańcom DPS za miesięczne wynagrodzenie w wysokości (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł. W dniu 1.06.2006r. umowę tę rozwiązano i została zawarta nowa umowa na zapewnienie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) na wezwanie telefoniczne za miesięczne wynagrodzenie w wysokości (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł. Od 1.01.2007r. do 31.12.2007r. obowiązuje umowa na konsultacje na zgłoszenie telefoniczne za wynagrodzenie miesięczne w wysokości (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł.
  3. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zatrudniony od 1.03.2007r. do 31.08.2007r. w celu udzielenia (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) dla podopiecznych DPS. Ustalono, że konsultacje odbywać się będą 2 razy w tygodniu po (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) godziny wg ustalonego harmonogramu. Wynagrodzenie ustalono w wysokości (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł za (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))godziny. W umowie zapis (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) godziny nie może oznaczać (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) min, a jedynie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) min.
 
Tab. 1 Koszt usług specjalistów  - (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
Z powyższej tabeli wynika, że zapłaty za usługi specjalistów były dokonywane                   w terminie i zgodnie z zawartą umową.  
W wyniku badania umów stwierdzono problemy z realizacją świadczenia dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Ustalono, że pracownik socjalny stwierdził wykonanie usług na rachunku (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) z dnia 16.04.2007r. Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) - (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))odmówiła podpisania zapłaty za rachunek, twierdząc, że nie wiedziała o umowie z panią (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) na wykonywanie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) jej zatrudnieniu, pomimo, że (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zalicza się do specjalistów, których nadzoruje (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (Akta kontroli 07/6/I/s. 20-25).
W dniu 19.04.2007r. dyrektor DPS skierował pismo do p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) informując, że w trybie natychmiastowym rozwiąże umowę z (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) z powodu zaistniałego konfliktu. O powyższym poinformował także stronę umowy – p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). W tym samym dniu dyrektor i pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) podpisali porozumienie o rozwiązaniu umowy z dniem 19.04.2007r. W dniu 16.05.2007r. pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) pisemnie zwróciła się do dyrektora informując, że treść zawarta w piśmie z dnia 19.04.2007r. jest nieprawdziwa. Poinformowała, że żądanie od niej podpisania rachunku na zapłatę za usługę dla osoby, o której zatrudnieniu nic nie wiedziała jest powodem odmowy podpisu oraz że kwestia ta ma charakter służbowy i włączanie w nią bezpośrednio p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) jest nieprawidłowe. Rachunek dla p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) za 4 usługi na kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł został zatwierdzony przez dyrektora do wypłaty, bez podpisu(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). 
W Domu Pomocy Społecznej w listopadzie i grudniu 2006r. zatrudniono (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))na umowę o pracę p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (Akta kontroli 07/6/I/s. 26). Zgodnie z wyjaśnieniem dyrektora jednostki osoba ta została zatrudniona w celu prowadzenia tzw. spotkań (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) ze wszystkimi pracownikami. Osoba na tym stanowisku wykonywała już swoje czynności w październiku, biorąc udział w różnych spotkaniach zakładowych. W październiku zorganizowano 3 spotkania(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), za wiedzą i przyzwoleniem dyrektora. Wg informacji dyrektora placówki spotkania te były nieodpłatne. W tym czasie pomimo braku umowy (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) uczestniczyła w życiu zakładu, towarzysząc pracownikom przy wypełnianiu ankiet oraz ich analizie. Zestawienie ankiet zostało przez tę osobę, (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), podpisane. Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) została zatrudniona na stanowisku (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) na umowę w dniu 1.11.2006r. na ¼ etatu. Nie sporządzono zakresu czynności dla osoby oraz nie ustalono godzin pracy, a także nie poinformowano pracownika o uprawnieniach zgodnie z art. 29 Kp. W listopadzie p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) nie podpisywała listy obecności. Nie została także na liście obecności umieszczona. W grudniu podpisała listę 3 razy (7, 9, 16 grudzień łącznie 10 godzin). Umowę rozwiązano na mocy porozumienia stron z dniem 16.12.2006r. Zgodnie z informacją (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) należny p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) urlop za przepracowany czas pracy wynosił 2 dni, natomiast wykorzystany wyniósł 5 dni i 10 godzin.
Z wyjaśnień dyrektora DPS wynika, że w dniu 10.11.2006r. dyrektor przedstawił (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))nowego pracownika Działu pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Zobowiązał panie do ustalenia godzin pracy. Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zgodnie z zawartą umową była zobowiązana do przeprowadzenia w ciągu miesiąca 40 godzin (Akta kontroli 07/6/I/s. 27).
Pani(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zaprzeczyła informacjom podanym przez dyrektora. Poinformowała,                 że nie wiedziała na jakich zasadach p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) została zatrudniona (nie znała zakresu zadań, wymiaru czasu pracy. Poinformowała, że o zatrudnieniu wielu pracowników w (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) dowiadywała się dopiero jak osobę spotykała na stanowisku pracy. Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) wskazała w piśmie z dnia 23.04.2007r. 8 osób zatrudnionych w (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) bez poinformowania jej o powyższym. Jeden nowy pracownik został przedstawiony (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) przez inną podległą osobę (Akta kontroli 07/6/I/s. 28-29).
Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) była zaskoczona nowym (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), zwłaszcza, że DPS korzystał z usług (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), który oświadczył pomoc zarówno mieszkańcom jak i pracownikom. Ponadto dyrektor w wyjaśnieniach stwierdził, że p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) została zatrudniona w celu prowadzenia (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). P. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) poinformowała, że (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) prowadzone są przez p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) a ona otrzymała od dyrektora informacje, że p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) została zatrudniona w celu poprawy planów wsparcia. Nie mogła pozyskać w tamtym czasie wiedzy o warunkach zatrudnienia, bowiem dyrektor takich informacji nie podał, a ona nie miała pozwolenia na wgląd do akt osobowych pracowników. P. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) poinformowała, że nie wiedziała nawet z którymi podległymi jej pracownikami rozwiązano stosunek pracy. Na potwierdzenie powyższego przedstawiła pismo dyrektora z dnia 15.01.2007r. kierowane do niej jako (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))                               o następującej treści: „W świetle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych nie mogę przedstawić Pani wykazu osób, które odeszły z pracy w grudniu 2006r. bowiem dane tych osób podlegają ochronie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,                 a także zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, nie jest dopuszczalne przetwarzanie czyli udostępnianie danych osobowych, tzn. informacji dotyczących osoby fizycznej, które pozwalają na określenie jej tożsamości innemu podmiotowi, bez zgody osoby, której dane dotyczą. Wobec powyższego z przykrością informuję, ze nie mogę Pani prośby rozpatrzyć pozytywnie” (Akta kontroli 07/6/I/s. 30-31). Powyższe potwierdza informacje pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) z dnia 23.04.2007r. , iż nie była informowana o przyjęciach i zwolnieniach ze względu na ochronę danych osobowych. Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) poinformowała(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), że w pracy będzie pojawiać się sporadycznie. Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zażądała od pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) odnotowywania przepracowanych godzin w zeszycie, w celu kontroli tego stanu przez (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). W zeszycie odnotowane zostały wykonane obowiązki w listopadzie, tj.
-          10.11.2006r. – 6 godzin
-          23.11.2006r. – 3 godziny
-          25.11.2006r. – 7 godzin
-          28.11.2006r. – brak informacji o godzinach
Łącznie ustalono przepracowanie (bez dnia 28.11.2006r. ) 16 godzin. 
Za miesiąc grudzień pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) otrzymała w dniu 29.12.2006r. wypełniony wniosek premiowy dla podległych bezpośrednio pracowników, którym wskazano wysokość premii po (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))%. Na wniosku widnieje adnotacja pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)): „W związku z otrzymaniem wniosku premiowego do zaopiniowania w przedłożonej postaci (z ustaloną już wysokością premii) i po dokonaniu wypłat - pozbawiono mnie możliwości oceny pracy pracowników (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))”. Wniosek ten nie został podpisany przez (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Dodatkowo w wyjaśnieniu ustnym w obecności dyrektora DPS pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) powiedziała, że i tak nie mogłaby pozytywnie zaopiniować wniosku, ponieważ do premii uwzględniono panią (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), która w grudniu w ogóle nie przybyła do pracy. jak i dwie inne osoby panią (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), która w grudniu od dnia 1 do17 przebywała na urlopie wychowawczym, a od dnia 18 do 31 na urlopie macierzyńskim, a także panią (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), która w grudniu 2006 od 1-3 dnia przebywała na chorobowym a od 4-31 dnia na urlopie macierzyńskim. Przyznanie premii ww. osobom w miesiącu grudniu 2006 było niezgodne z § 11 ust. 2 Regulaminu premiowania obowiązującego w DPS w 2006r. pracownikom przebywającym na urlopie wychowawczym lub macierzyńskim premia nie przysługuje, natomiast zgodnie z § 3 Regulaminu premiowania premię nalicza się za czas efektywnie przepracowany (Akta kontroli 07/6/I/s. 32-49).
Z wyjaśnień dyrektora wynika, że wniosek premiowy dla pracowników (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) wypełniła (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Dyrektor poinformował do protokołu, że wniosek ten został przez niego ustnie zatwierdzony (przed wypłatą) oraz że nic nie wiedział o niestawieniu się pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) do pracy w grudniu, jak i o tym, że pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) nie posiada zakresu czynności. W grudniu premie wypłacane były dwukrotnie w pierwszej i drugiej połowie miesiąca. Poinformował, że zgodnie z opinią niektórych pracowników (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) była w pracy w dniach : 9, 13 lub14, i 16 grudnia. Od 4-8 grudnia pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) przebywała na urlopie. Na żądanie kontrolujących dot. wglądu do karty urlopowej lub wniosku o urlop dyrektor stwierdził, że takowych nie posiada (Akta kontroli 07/6/I/s. 50-54).
 
IV.5. Czas pracy
 
Zgodnie z art.128 § 1 Kodeksu pracy czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (Akta kontroli 07/6/I/s. 55-59). Czas pracy nie może przekraczać  8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy ( art. 29 K.p.). Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( tekst jedn. z 20041r. Dz.U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) czas pracy pracowników samorządowych nie może przekraczać   40 godzin na   tydzień i ośmiu godzin na dobę. Ponieważ pracownicy Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu są pracownikami samorządowymi należy w stosunku do nich stosować przepisy o czasie pracy z ustawy o pracownikach samorządowych, a w sprawach nie uregulowanych tą ustawą posiłkować się przepisami Kodeksu pracy.
Wewnętrznym aktem prawnym jednostki regulującym czas pracy pracowników Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu jest regulamin pracy. Paragraf 8 pkt 3 i 4 ww. regulaminu stanowi: „ Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu funkcjonuje
w   systemie   pracy   codziennej w wymiarze 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin
 w pięciodniowym tygodniu pracy”. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach: pielęgniarka, opiekun i pokojowa pracują w systemie 12 godzin na dobę. Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych są to nieprawidłowe uregulowania, ponieważ dopuszczają możliwość wykonywania pracy ponad 8 godzin na dobę i ponad 40 godzin na tydzień.
           Zgodnie z art. 32 ustawy o pracownikach samorządowych do pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi można zastosować inne normy czasu pracy, aby je jednak wprowadzić dyrektor jednostki na podstawie § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146 poz.1222 z późn. zm.) musi zakwalifikować stanowiska pracy do grup stanowisk pomocniczych i obsługi spośród stanowisk wymienionych w kolumnie 2 wykazu stanowisk pracowniczych o którym mowa w § 3 ust.2 z wyłączeniem stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych. Informacja o zakwalifikowaniu odpowiednich stanowisk pracy do grup stanowisk pomocniczych i obsługi musi znaleźć się w regulaminie pracy, a dla celów porządkowych również w regulaminie wynagradzania pracowników. W regulaminie pracy powinna znaleźć się również informacja dotycząca stanowisk pracy, na których zatrudnieni pracownicy będą pracowali np. w równoważnym systemie czasu pracy (art. 1041 § 1 pkt 2 K.p.).
W chwili obecnej zarówno w regulaminie pracy, jak i w regulaminie wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu nie ma zapisu informującego, które stanowiska pracy w jednostce zostały zakwalifikowane jako stanowiska pomocnicze, a które jako stanowiska obsługi. W związku z powyższym wykonywanie przez pracowników Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu pracy w systemie równoważnych norm czasu pracy bez wprowadzenia ww. uregulowań jest niezgodne z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych dotyczącymi czasu pracy.
Pomimo niewprowadzenia powyższych uregulowań, w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu system równoważnego czasu pracy jest stosowany na stanowiskach pracy pielęgniarek i opiekunów.
Zgodnie z art. 135 Kodeksu pracy system równoważnego czasu pracy może być stosowany jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją. System taki   dopuszcza przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 1 miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy (art.135 § 1 K.p.). Pracodawca tak musi ustalić rozkład czasu pracownika, aby liczba godzin przypadających do przepracowania nie przekraczała miesięcznego wymiaru czasu pracy.
W systemie równoważnego czasu pracy obowiązuje zakaz wykonywania pracy                 w czwartą niedzielę. Praca w niedzielę lub święto obowiązkowo musi być rekompensowana innym dniem wolnym od pracy. Dopuszcza się możliwość wykonywania pracy w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, pod warunkiem wyznaczenia pracownikowi w zamian innych dni wolnych od pracy do końca okresu rozliczeniowego.
Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku (art. 132 §1 K.p.), a w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. W przypadku zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy, tygodniowy nieprzerwany odpoczynek może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny (art.133 § 2 K.p.).
Aby czas pracy każdego z pracowników prawidłowo zaplanować i rozliczyć pracodawca powinien sporządzić z odpowiednim wyprzedzeniem na cały okres rozliczeniowy harmonogram ( grafik) czasu pracy osobno dla każdego pracownika. Zasadą jest, że harmonogram nie powinien przewidywać pracy poniżej ustalonego wymiaru czasu pracy, ani powyżej ustalonego wymiaru czasu pracy. Układając prawidłowo czas pracy w harmonogramie pracodawca powinien dysponować taką ilością pracowników, która pozwoli określić harmonogramy czasu pracy pracowników jednostki obejmujące wymiar czasu pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych zgodnie z art.130 Kodeksu pracy. Harmonogram powinien określać liczbę dni pracy oraz liczbę godzin pracy, a także rozkład godzin pracy (od-do). Planowane nieobecności w pracy ( np. urlop wypoczynkowy) nie mogą powodować, że harmonogram w tym okresie nie będzie wskazywał dni i godzin pracy danego pracownika. W razie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, wymiar czasu pracy, ustalony do przepracowania w normalnym czasie pracy w okresie rozliczeniowym, ulega zmniejszeniu o liczbę godzin pracy ustaloną w harmonogramie do przepracowania w okresie usprawiedliwionej nieobecności, a nie o podstawową normę dobową czasu pracy czyli 8 godzin.
W harmonogramie czasu pracy nie można ograniczyć się jedynie do wskazania dni pracy i dni wolnych od pracy. Pracodawca powinien wyraźnie określić charakter dnia wolnego od pracy. Dzień wolny od pracy może oznaczać niedzielę, święto, dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, dzień harmonogramowo wolno od pracy, bądź dzień wolny wyznaczony w zamian za niedzielę lub święto. W sytuacji braku rozróżnienia w harmonogramie kategorii dni wolnych, jeżeli zachodzi konieczność wykonywania przez pracownika pracy w te dni, w praktyce niemożliwe jest określenie sposobu ich rekompensowania. Inne są bowiem obowiązki pracodawcy co do rekompensowania pracy w każdej z tych kategorii dni, inna jest również wysokość dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych w tych dniach. Aby czas pracy pracowników prawidłowo rozplanować, a następnie prawidłowo rozliczać i mieć kontrolę nad wykonywaniem zaplanowanej pracy zgodnie z normami określonymi w przepisach o czasie pracy pracodawca powinien sporządzać dodatkowo karty ewidencji czasu pracy , w których rejestrowany jest faktyczny czas pracy pracowników z uwzględnieniem nieobecności w pracy (np. urlop wypoczynkowy, zwolnienie lekarskie itp.) Okres rozliczeniowy ( w tym wypadku jeden miesiąc) powinno zamykać rozliczenie godzin pracy wszystkich pracowników. W Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu dla pracowników pracujących na zmiany (opiekunów i pielęgniarek ) dokumentacja dotycząca czasu pracy prowadzona jest   w formie rozkładów pracy  i rozliczenia  godzin pracy. Rozkłady pracy pełnią tu funkcje zarówno harmonogramów jak i ewidencji czasu pracy. Taki sposób dokumentowania czasu pracy jest nieprawidłowy, a nanoszone w trakcie miesiąca nieobecności, skreślenia, zamiany powodują, że rozkłady stają się zupełnie nieczytelne, zawierają liczne błędy i nieścisłości tym bardziej, że nie są przygotowywane indywidualnie dla każdego pracownika tylko dla wszystkich pracowników z danej grupy ( np. pielęgniarek) na jednym arkuszu.
            Istotną sprawą jest również zatwierdzenie do realizacji harmonogramu czasu pracy na dany miesiąc, które powinno nastąpić przed rozpoczęciem danego miesiąca. Zatwierdzenie wykonania pracy w danym miesiącu powinno nastąpić po jego zakończeniu. Na przedstawionych rozkładach czasu pracy zatwierdzenie do realizacji w jednym przypadku następuje przed rozpoczęciem danego miesiąca, w innym pod koniec danego miesiąca. Sytuacja taka budzić więc może wątpliwości, czy jest to zatwierdzenie harmonogramu na dany miesiąc, czy już faktycznie zrealizowany rozkład pracy za ten miesiąc. Również rozliczenie godzin pracy, które powinno nastąpić na koniec okresu rozliczeniowego (w tym wypadku koniec miesiąca) zgodnie z przedstawionymi dokumentami następuje np. w przypadku pielęgniarek : - za miesiąc lipiec 2006r. – 20 lipca 2006r., za miesiąc sierpień 2006r. – 21 sierpnia 2006r., za miesiąc wrzesień 2006r. – 20 września 2006r., za miesiąc listopad – 21 listopada 2006r. itp.
Ponieważ   przedstawione do skontrolowania   dokumenty z zakresu czasu   pracy (rozkłady pracy i rozliczenia godzin pracy pielęgniarek, opiekunów                                 i pokojowych ) prowadzone są w całości nieprawidłowo nie jest możliwe dokonanie rozliczenia czasu pracy ( w tym rozliczenia nadgodzin).
 
W załączonej tabeli przedstawione zostały przykłady, które obrazują skalę problemu. Akta zostały wybrane w sposób przypadkowy (Akta kontroli 07/6/I/s. 60-154).
 
Tab. 2 Czas pracy wybranych pracowników
 
Lp.
Imię i nazwisko pracownika
Stanowisko
Miesiąc
/rok
Wymiar czasu pracy w danym miesiącu 
Wymiar czasu pracy zgodnie z rozkładem pracy danego pracownika
Uwagi
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
opiekun
lipiec 2006
168 h
144 h
Rozkład pracy został zatwierdzony do realizacji 28.06.2006r.W rozkładzie pracy zaplanowano o 24 godziny pracy za mało. Pan (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) jak wynika z zapisu w rozliczeniu godzin pracy przebywał na zwolnieniu lekarskim od 27.07.2006r. do 21.08.2006r. W dniu zatwierdzania rozkładu pracy dla opiekunów
( 28.06.06) pracodawca nie mógł posiadać informacji na temat ww. zwolnienia lekarskiego.
W rozkładzie czasu pracy pomimo zwolnienia lekarskiego powinny zostać zaplanowane 168 godzin pracy.
2
opiekun
lipiec 2006
168 h
24 h
Rozkład pracy został zatwierdzony do realizacji 28.06.2006r.. W rozkładzie pracy zaplanowano o 144 godziny pracy za mało. Pan (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) jak wynika z zapisu w rozliczeniu godzin pracy przebywał na urlopie wypoczynkowym od dnia 6.07.2006 do 31.07.2007r. W rozkładzie czasu pracy pomimo planowanego urlopu powinny zostać zaplanowane 168 godzin pracy.
 
3
opiekun
lipiec 2006
168 h
120 h
Rozkład pracy został zatwierdzony do realizacji 28.06.2006r.. W rozkładzie pracy zaplanowano o 48 godziny pracy za mało. Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) jak wynika z zapisu w rozliczeniu godzin pracy przebywała na urlopie wypoczynkowym od dnia 24.07.2006 do 07.08.2007r.. W rozkładzie czasu pracy pomimo planowanego urlopu powinny zostać zaplanowane 168 godzin pracy.
 
4
opiekun
Lipiec 2006
168 h
48 h
Rozkład pracy został zatwierdzony do realizacji 28.06.2006r.. W rozkładzie pracy zaplanowano o 120 godziny pracy za mało. Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) jak wynika z zapisu w rozliczeniu godzin pracy przebywała na urlopie wypoczynkowym od dnia 10.07.2006 do 28.07.2007r. W rozkładzie czasu pracy pomimo planowanego urlopu powinny zostać zaplanowane 168 godzin pracy.
5
opiekun
Lipiec 2006
168 h
120 h
Rozkład pracy został zatwierdzony do realizacji 28.06.2006r.. W rozkładzie pracy zaplanowano o 48 godzin pracy za mało. Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) jak wynika z zapisów w rozkładzie pracy przebywała na zwolnieniu lekarskim przez cały miesiąc lipiec. W rozkładzie czasu pracy pomimo zwolnienia lekarskiego powinny zostać zaplanowane 168 godzin pracy. W rozliczeniu godzin pracy za miesiąc lipiec Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) nie została ujęta.
6
opiekun
Lipiec 2006
168 h
88 h
Rozkład pracy został zatwierdzony do realizacji 28.06.2006r.. W rozkładzie pracy zaplanowano o 88 godzin pracy za mało. Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) jak wynika z zapisów w rozkładzie pracy przebywała na zwolnieniu lekarskim przez cały miesiąc lipiec.
 W rozkładzie czasu pracy pomimo zwolnienia lekarskiego powinny zostać zaplanowane 168 godzin pracy. W rozliczeniu godzin pracy za miesiąc lipiec Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) nie została ujęta.
7
opiekun
listopad 2006
160 h
168 h
Rozkład pracy został zatwierdzony do realizacji 31.11.2006r. (listopad ma 30 dni). W rozkładzie pracy zaplanowano o 8 godzin pracy za dużo ( przekroczenie miesięcznego wymiaru czasu pracy ). Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) jak wynika z zapisów w rozkładzie pracy i rozliczeniu godzin przebywała na zwolnieniu lekarskim przez cały miesiąc listopad.
 W rozkładzie czasu pracy pomimo zwolnienia lekarskiego powinny zostać zaplanowane 160 godzin pracy. W rozliczeniu godzin pracy za miesiąc listopad Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) nie została ujęta.
Zgodnie z oświadczeniem dyrektora jednostki zapis daty 31.11.2006r. jest błędem, który traktować należy jako oczywistą omyłkę pisarską – niejako błąd techniczny.
8
opiekun
listopad 2006
160 h
120 h
Rozkład pracy został zatwierdzony do realizacji 31.11.2006r. (listopad ma 30 dni). W rozkładzie pracy zaplanowano o 40 godziny pracy za mało Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) jak wynika z zapisów w rozkładzie pracy i rozliczeniu godzin przebywała na zwolnieniu lekarskim i urlopie wypoczynkowym od 7 listopada do końca miesiąca. W rozkładzie czasu pracy pomimo zwolnienia lekarskiego powinny zostać zaplanowane 160 godzin pracy.
Zatwierdzenie do realizacji na rozkładzie pracy widnieje z datą 31.11.2006r., natomiast rozliczenie godzin pracy sporządzone zostało 21.11.2006r.
Zgodnie z oświadczeniem dyrektora jednostki zapis daty 31.11.2006r. jest błędem, który traktować należy jako oczywistą omyłkę pisarską – niejako błąd techniczny.
 
 
W rozkładzie pracy dla opiekunów w miesiącu listopadzie 2006 są ujęte dwie osoby ((Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) ) które zgodnie z harmonogramem wykonywały pracę. Osoby te nie zostały wykazane w rozliczeniu godzin pracy opiekunów na listopad 2006r.
W dokumentach przedstawionych do skontrolowania znajdują się dwa różne rozkłady pracy opiekunów z dnia 29.11.2006r. na miesiąc grudzień 2006r. ( zawierające te same nazwiska). Jest również pismo pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) ((Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) z dnia 8.12.2006r., która stwierdziła liczne błędy w przedstawionym do zatwierdzenia rozkładzie pracy dla opiekunów. Dokumenty nie zawierają innego, poprawnie sporządzonego rozkładu czasu pracy.
            Rozkłady pracy i rozliczenia godzin pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pielęgniarek i pokojowych również zawierają liczne błędy, są nieczytelne                 (liczne skreślenia, zmiany, poprawki, dopiski). To powoduje, że dokonanie analizy rozliczenia czasu pracy pracowników zatrudnionych na ww. stanowiskach jest niemożliwe.
            Z dokumentacji dot. czasu pracy nie istnieje w ogóle możliwość sprawdzenia, czy wnioski o nadgodziny były zasadne, czy prawidłowo naliczono godziny nadliczbowe oraz czy istniała konieczność zlecania pracy w godzinach nadliczbowych.
Dyrektor pismem z dnia 27.12.2006r. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
 
IV.6. Przekazywanie stanowisk pracy 
 
Dokumentacja dot. nadgodzin pracowników, była niedostępna dla pracowników zatrudnionych w DPS w czasie trwania kontroli. Pracownik (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) rozwiązał stosunek pracy z dniem 31.03.2007r. nie przekazując dokumentacji, należącej do zakresu powierzonych zadań. Z wyjaśnienia (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) do czasu zatrudnienia pracownika na opuszczonym stanowisku nikt nie wykonuje tych obowiązków. Dyrektor DPS ustalił, że płace za kwiecień będą naliczane przez pracownika, z którym stosunek pracy zakończył się w dniu 31.03.2007r. Podczas kontroli na prośbę dyrektora pracownik ten w dniu 24.04.2007r. przybył do DPS w celu przekazania koniecznej dokumentacji do kontroli. Kontrolujący otrzymali ustną informację, że pracownik ten nie posiada żadnej umowy o pracę. Pracownik ten korzystając z programu płacowego jednostki przygotował zestawienie nadgodzin za okres od lipca do grudnia 2007r. W dniu 16.05.2007r. dyrektor dostarczył umowę o pracę z ww. pracownikiem na 1/5 etatu od 25.04.2007r.do 30.04.2007r. Pracownik nie otrzymał zakresu czynności. Zgodnie z oświadczeniem pracownika (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) godziny pracy zostały ustalone ustnie. Zespół kontrolujący tylko jeden raz spotkał ww. osobę, w dniu 24.04.2007r. Z informacji pracownika (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) wynika, że pracownik ten wykonywał swoją pracę także po godzinie 15, choć dla administracji jednostki, w tym także księgowości ustalono czas pracy do godz.1500 (Akta kontroli 07/6/I/s. 155-159).
Nie istnieje możliwość kontroli obecności tego pracownika, ponieważ od marca br. w DPS pracownicy rejestrują swoje przybycie na czytniku elektronicznym. Pracownik, o którym mowa, zgodnie z oświadczeniem otrzymała kartę do czytnika. Osoba ta nie potwierdziła odbioru karty, chociaż pozostali pracownicy potwierdzili odbiór karty o określonym numerze.
Na elektronicznej liście obecności w dniach zatrudnienia (25-30 kwietnia 2007r.) osoba ta nie figurowała. Mimo to osoba ta otrzymała wynagrodzenia w wysokości (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł brutto płacy zasadniczej oraz (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł dodatku stażowego za 8 przepracowanych godzin.  
Z wyjaśnienia (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) wynika, że osoba ta przekazała dokumentacje na swoim byłym stanowisku pracy dopiero w dniu 8.05.2007r., bowiem od 1.05.2007r. był zatrudniony na (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), który objął obowiązki na tym stanowisku w zakresie: płac, naliczania składek ZUS, kasy zapomogowo-pożyczkowej, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz wydawania legitymacji ubezpieczeniowych.
 
Zespół kontrolujący zbadał sprawę wydania jednej książeczki ubezpieczeniowej dla pracownika DPS, na wniosek złożony w dniu 19.03.2007r. Wydanie książeczki nastąpiło dopiero w wyniku skargi złożonej do Prezydenta przez tego pracownika, tj. w dniu 24.04.2007r. Wcześniej pracownik wielokrotnie i bezskutecznie interweniował u (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) oraz w księgowości. Z wyjaśnień pracownika wynika, że wniosek o legitymację został złożony bezpośrednio u (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (Akta kontroli 07/6/I/s. 160-164).
 
IV.7. Zastępstwa
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) nie pełni funkcji kierownika od 12.02.2007r.  
Do dnia 12.05.2007r. obowiązki na stanowisku (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zostały podzielone pomiędzy dwie osoby. W zakresie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) obowiązki przejęła opiekunka – pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), otrzymując dodatek funkcyjny w wysokości (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł, natomiast w zakresie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), nie otrzymując dodatku funkcyjnego za zwiększenie obowiązków. Zgodnie z wyjaśnieniem (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) nie otrzymała dodatku, ponieważ z racji pełnienia funkcji kierowniczej dodatek już pobiera. Nie zwiększono jej dodatku pomimo przyjęcia dodatkowych zadań, ponieważ zdaniem (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) obowiązki wymienione w piśmie z dnia 12.02.2007r. dot. przejęcia dodatkowych obowiązków posiada w zakresie czynności. Zespół kontrolujący zbadał zakres czynności pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) i ustalił, że informacje podane przez pracownika ds. kadr w zakresie obowiązków ujętych w zakresie czynności są nieprawdziwe. W zakresie czynności pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) obowiązującym do dnia 12.05.2007r. nie wskazano podległości służbowej ww. Z Regulaminu Organizacyjnego DPS wynika, że (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))podlegają(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Z zakresu czynności pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) jako (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))j wynika, ze ww. podlega służbowo (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (Akta kontroli 07/6/I/s. 165-175).
Ponadto pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) została poinformowana przez dyrektora w ww. piśmie o rezygnacji pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). 
Ponadto w piśmie do pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) dyrektor placówki poinformował ją, że jej podwładna pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) będzie bezpośrednio podlegać dyrektorowi. Powyższe zmiany mają charakter nieformalny, bowiem(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), któremu podlega (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))jest nadal pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (Akta kontroli 07/6/I/s. 176).
W dniu 13.05.2007r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy dyrektorem DPS                         a panią (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) dot. powierzenia jej dodatkowych obowiązków do dnia 12.07.2007r. określonych w Załączniku nr 1 do porozumienia, otrzymując za wykonanie tych czynności dodatek funkcyjny w wysokości wcześniej ustalonej. W dniu 13.05.2007r. został podpisany nowy zakres czynności dla pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (Załącznik nr 1), w którym dyrektor powrócił do poprzedniego rozwiązania podległości służbowej, tj. ww. podlega ponownie pod(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Nowy zakres czynności pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) obejmuje stanowisko(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), zatem nie obejmuje całej (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))j. Reasumując: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))po dniu 12.05.2007r. nie ma kierownika do pełnego zakresu swoich działań (Akta kontroli 07/6/I/s. 177-181)
 
IV.8. Szkolenia
 
Z wyjaśnień (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) wynika, że w DPS nie zostały opracowane żadne procedury dot. dofinansowania studiów pracownikom podnoszącym kwalifikacje. Wg zwyczaju pracownicy składają pisemne prośby o urlop szkolny, które rozpatruje dyrektor, po wcześniejszej opinii (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). O decyzji dyrektora wnioskodawca jest ustnie informowany przez pracownika ds. kadr. Nie zawiera się żadnych umów. Pracownik otrzymuje 10 dni wolnych na odbywanie studiów. Dzień ten jest wliczany do czasu pracy i płatny. Dyrektor nie wymaga zaświadczeń o faktycznym uczestnictwie w procesie szkolenia. Brak ewidencji osób korzystających z dofinansowania. Wszelkie informacje znajdują się w pamięci (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Na karcie urlopowej urlop zaznacza się dopiero po wykorzystaniu pierwszego dnia. Na dzień kontroli tylko na jednej karcie urlopowej został oznaczony urlop szkolny, pomimo, że w 2007r. udzielono urlopów szkolnych dla 6 osób (Akta kontroli 07/6/I/s. 182).
Pracownicy, którzy otrzymali urlop szkoleniowy (wszystkie osoby, które złożyły wniosek) potwierdzili ustnie do protokołu, że nie są zawierane żadne umowy, że wszelkie działania w tym zakresie mają charakter ustny. Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) poinformowała, że otrzymała urlop szkolny dopiero po złożeniu skargi do Prezydenta. Stwierdziła, że wcześniej dyrektor utrudniał tej osobie naukę, pomimo że sam zobowiązał pracownika do podnoszenia kwalifikacji (Akta kontroli 07/6/I/s. 183-187).
Z powyższego wynika, że naruszono § 5 rozporządzenia MEN oraz MPiPS z dnia             12 października 1993r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych                   i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z późn. zm.), który stanowi,              że pracownikowi podejmującemu naukę w szkole bez skierowania zakładu pracy może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia pomiędzy zakładem pracy i pracownikiem. 
Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) podała do protokołu, że w dniu 10.03.2007r. złożyła bezpośredniemu przełożonemu wniosek o urlop wypoczynkowy w związku z sesją w szkole. Otrzymała informację, że istnieje możliwość korzystania z urlopu szkoleniowego. W tym celu wstrzymała swój wniosek o urlop wypoczynkowy i w dniu 12.03.2007r. złożyła do dyrektora DPS podanie o przyznanie urlopu szkoleniowego. Ponieważ do końca marca nie otrzymała żadnej odpowiedzi, była zmuszona skorzystać z urlopu wypoczynkowego w ilości ok. 20 dni. Pod koniec kwietnia 2007r. spotkała poza miejscem pracy (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).Na zadane pytanie dot. wnioskowanego urlopu szkoleniowego została poinformowana, że dyrektor wyraził zgodę. Informację otrzymała 1,5 miesiąca po złożonym podaniu i na ok. 2 dni przed końcem sesji. Po zakończeniu sesji (na początku maja br.) (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) poinformował ją, że urlop szkoleniowy jest już nieaktualny, z powodu złożonej do Prezydenta skargi (Akta kontroli 07/6/I/s. 188-206).   
 
IV.9. Programy komputerowe
 
Program komputerowy kadrowo płacowy został zakupiony przez DPS w 2004r. od firmy (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Podpisana została umowa licencyjna nr S/11/7/2004, w której nie określono czasu jej obowiązywania. Obejmowała ona program kadrowy i płacowo-księgowy. W dniu 6.01.2004r. wystawiona została faktura na kwotę 5.832,58 zł brutto zapłacona w dniu 14.01.2004r. z konta 4931 i 3447.
W dniu 12.03.2007r. DPS otrzymał fakturę za nowo nabyty program kadrowo-płacowy na kwotę 10.797,00 zł. Kwotę tę zapłacono w dniu 15.03.2007r. z konta 4931                    i 3447. Dyrektor DPS poinformował, że nie została podpisana żadna umowa licencyjna, bowiem firma sprzedająca te programy umów nie podpisuje. Dyrektor przedstawił ogólne warunki licencji Polskiego Systemu Kadrowo-Płacowego. Zgodnie z § 1 ogólnych warunków Licencji na PSKP – warunki licencji określane są w umowie licencyjnej pomiędzy kupującym a sprzedającym (Akta kontroli 07/6/I/s. 207-222).
 
IV.10. Telefony służbowe
 
W DPS dyrektor i (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) posiadają telefony służbowe. Dyrektor: numer ...30, (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)): numer ... (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
 Brak umów na korzystanie z telefonów służbowych. Dyrektor jednostki zawarł umowę z Telefonią komórkową od 2004r. Umowy na korzystanie z ww. numerów są po zakończeniu przedłużane (Akta kontroli 07/6/I/s. 223-225).
 
 
 Tab. 3 Zestawienie Faktur za wykonane połączenia telefoniczne w latach 2005 i 2006
 
2005
2006
Miesiąc
kwota rachunku
Nr telefonu
Abonament
Połączenia
Miesiąc
kwota rachunku
Nr telefonu
Abonament
Połączenia
1
266,02
(Wyłączono
na podstawie
art. 5.
ust. 2
ustawy o dostępie
do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
140,00
48,05
1
139,17
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
40,50
20,36
30,00
0,00
50,00
3,22
2
242,49
140,00
28,76
2
154,11
40,50
24,00
30,00
0,00
50,00
11,36
3
226,03
140,00
15,27
3
184,97
40,50
49,75
30,00
0,00
50,00
11,36
4
223,50
140,00
13,20
4
238,90
40,50
102,91
30,00
0,00
50,00
2,41
5
245,85
140,00
29,52
5
205,10
40,50
66,92
30,00
2,00
50,00
10,69
6
256,34
140,00
19,44
6
291,23
40,50
143,22
30,00
20,67
50,00
5,02
7
234,04
140,00
 
7
191,23
40,50
63,68
30,00
 
50,00
2,57
8
335,99
162,00
1,92
8
249,84
40,50
101,73
30,00
81,48
50,00
12,56
9
425,87
151,00
0,88
9
171,91
40,50
46,05
30,00
167,19
50,00
4,36
10
404,56
151,00
0,50
10
261,20
40,50
86,74
30,00
150,11
50,00
36,86
11
286,76
41,85
-4,04
11
320,46
33,30
173,16
51,67
145,57
50,00
6,21
12
288,42
40,50
137,21
12
245,46
32,50
106,08
50,00
8,70
50,00
12,62
x
3 435,87
x
1 928,02
866,43
x
2 653,58
1 070,80
1 103,84
 
 
 
 
2 794,45
 
 
 
 
2 174,64
 
 
 
0,22
614,78
 
 
 
0,22
478,42
 
 
 
Suma
3 409,23
 
 
 
Suma
2 653,06
 
 
 Pracownicy korzystający z telefonów służbowych dokonują wpłat w dowolnym czasie i w dowolnej wysokości.
 
 
 
Tab. 4 Zestawienie przelewów dot. telefonów komórkowych oraz wpłat za prywatne rozmowy dyrektora za 2005r.
 
Lp.
Miesiąc
w którym dokonano zapłaty
Nr dok.
 księgowego
Kwota do zapłaty
wg faktury
Wpłaty
dyrektora za rozmowy prywatne
1
styczeń
101
329,10
0,00
2
luty
263
266,02
0,00
3
marzec
509
242,49
0,00
4
kwiecień
620
226,03
0,00
5
maj
759
223,50
0,00
6
czerwiec
924
245,85
0,00
7
lipiec
1096
256,34
0,00
8
sierpień
1263
234,04
0,00
9
wrzesień
1565
335,99
85,00
10
październik
1606
425,87
120,00
11
listopad
1753
404,56
100,00
12
grudzień
1944
286,76
60,00
Razem 2005
3 476,55
365,00
 
Tab. 5 Zestawienie przelewów dot. telefonów komórkowych oraz wpłat za prywatne rozmowy dyrektora za 2006r.
 
Lp.
Miesiąc
w którym dokonano zapłaty
Nr dok.
 księgowego
Kwota do zapłaty
wg faktury
Wpłaty
dyrektora za rozmowy prywatne
1
styczeń
-
0,00
70,00
2
luty
-
0,00
0,00
3
marzec
421
81,70
0,00
4
kwiecień
634
184,97
0,00
5
maj
780
238,90
0,00
6
czerwiec
953
205,10
0,00
7
lipiec
1105
291,26
100,00
8
sierpień
1313
191,23
0,00
9
wrzesień
1449
249,84
0,00
10
październik
1617
171,91
0,00
11
listopad
1780
261,20
0,00
12
grudzień
1951
320,46
100,00
Razem 2006
2 196,57
270,00
 
Z wyjaśnienia dyrektora wynika, że dyrektor w większości wykonywał rozmowy służbowe, a rozmowy prywatne opłacał.
 
IV.11. Samochód służbowy
 
Dom Pomocy Społecznej w Opolu dysponuje samochodem służbowym marki Renault Trafic. Samochód jest ubezpieczony w (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Polisa AC, OC, NW oraz ASS. Okres ubezpieczenia od 19.01.2007r. do 18.01.2008r. (Akta kontroli 07/6/I/s. 226-227). W dniu 31.05.2005r. została zawarta umowa o pracę z panem (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) na stanowisko (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w pełnym wymiarze czasu pracy.
Zgodnie z wyjaśnieniem dyrektora DPS korzystanie przez (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) z samochodu służbowego następuje wyłącznie na podstawie umowy o pracę. Nie istnieją żadne dodatkowe umowy w tym względzie, bowiem nie tylko (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) korzysta z tego samochodu. Z samochodu korzysta także p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), zatrudniony w DPS na stanowisku (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), korzysta także dyrektor oraz (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Sposób korzystania z samochodu służbowego nie został w żaden sposób uregulowany w DPS. Wprawdzie zawarcie umowy z (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) na korzystanie z samochodu służbowego nie jest konieczne, to jednak z punku widzenia dochodzenia ewentualnych odszkodowań umowy cywilnoprawne zabezpieczają interes jednostki miejskiej.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) wyjaśnił, że rozliczenia wykorzystania pojazdu służbowego następowały przy użyciu kart pojazdu do kwietnia 2005r. po czym zaniechano tego obowiązku. Został on wznowiony z dniem 1.01.2006r. Zgodnie z ustnym poleceniem dyrektora od lipca 2006r. istnieje obowiązek sporządzania miesięcznych raportów dyspozytorskich za korzystanie z samochodu służbowego.  
Dyrektor poinformował, że jego zdaniem karty pojazdu powinny być wypełniane oraz że nie wiedział, że od kwietnia 2005 karty nie były prowadzone. O powyższym zorientował się dopiero na przełomie czerwca/lipca 2006. Kierownictwo DPS dostarczyło karty drogowe dopiero po kilku dniach od żądań kontrolerów.
W 2005 r. na paliwo wydano w DPS kwotę 8.375,50 zł. (Akta kontroli 07/6/I/s. 271) Kontrola wydatków w 2005r. jest niemożliwa, bowiem tylko do kwietnia prowadzono karty pojazdu. W 2005 roku nie sporządzano raportów dot. wykorzystanego i zakupionego paliwa oraz liczby przejechanych kilometrów.
W 2006r. na zakup paliwa wydano kwotę 8.101,20 zł. (Akta kontroli 07/6/I/s. 266) Dokonano analizy wydatków na paliwo na podstawie kart pojazdu oraz raportów dyspozytorskich. Poniższa tabela przedstawia wyniki porównania.
 
Tab. 6 Rozliczenie korzystania z samochodu służbowego w II półroczu w 2006r.
 
Lp.
Miesiąc
2006rok
Ilość zakupionego palia
Przebieg kilometrów
wg kart pojazdu
( w l)
wg Raportów dyspozytorskich
( w l)
wg kart pojazdu
( w km)
wg Raportów dyspozytorskich
( w km)
1
lipiec 
49,59
138,59
1.836
1.550
2
sierpień 
40
99
1.153
1.152
3
wrzesień 
160
160
1.476
1.476
4
październik 
217,36
217,36
1.825
1.825
5
listopad 
0
106
1.208
1.208
6
grudzień 
0
106
804
882
Razem
466,95
826,95
8.302
8.093
 
Wg kart pojazdu w 2006r. zakupiono 466,95 litrów paliwa (ON). Z raportów wynika, że norma zużycia paliwa wynosi 10l/100km, zatem przy wykorzystaniu 466,95 l samochód mógł przejechać 4.669,50 km. Różnica wynosi: 3.632,50 km. Wg kart pojazdu w 2006r. samochód przejechał 19.512 km, co wymaga zużycia 1.951,20 l paliwa. Paliwo zakupiono dopiero w lipcu, zatem z danych wynika, że do lipca samochód korzystał z zapasów na 3.632,50 km, tj. ok. 363,25 l. Zakładając zakup paliwa w ilości 466,95 l po cenie zawyżonej 4 zł za litr należy wnioskować, że w 2006r. wydano na paliwo (wg kart pojazdu) 1.867,80 zł. Nie wyjaśniona pozostaje różnica w kwocie: 6.233,40 zł.
Wg raportów dyspozytorskich w 2006r. zakupiono 826,95 l paliwa, co przy średniej zawyżonej cenie 4 zł za litr otrzymujemy kwotę: 3.307,80 zł. Różnica do wykonanego planu 4.793,40 zł. Przy normie zużycia 10l/100km 826,95 l paliwa wystarcza na przebieg 8.269,50 km, a według raportów przejechano od lipca do grudnia 8.093 km.
Z analizy kart pojazdu za 4 miesiące 2005r. wynika, że z samochodu służbowego korzystał wyłącznie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Zbadano wszystkie karty pojazdu w liczbie 84. W 18 przypadkach opisano trasę. Kontrola zużycia paliwa nie nastąpiła w żadnym z badanych przypadków. Brak zlecenia wyjazdu oraz potwierdzenia przyjazdu we wszystkich przypadkach.
Z analizy kart pojazdu za 2006r. wynika, że z samochodu służbowego poza (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) korzystały także inne osoby. Zbadano wszystkie karty drogowe w ilości 247. Tylko na 200 kartach widniał podpis (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). W 78 przypadkach opisano trasę. Kontrola zużycia paliwa nie nastąpiła w żadnym z badanych przypadków. W 96 przypadkach zlecono wyjazd oraz                        w żadnym z przypadków nie potwierdzono przyjazdu (Akta kontroli 07/6/I/s. 228-252).  
 
IV.12. Gospodarka finansowa
 
Realizacja planu rzeczowo-finansowego
  
Wydatki budżetowe w 2006 r.
 
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność DPS-u w 2006 r. wynosiła: 3.775.452,77 zł. Faktycznie wykorzystano kwotę 3.765.063,92 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 10.388,85 zł zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dniu 29.12.2006 r. (Akta kontroli 07/6/II/s. 304-308)
         W dniu 30.01.2007 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb –28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2006 r. (Akta kontroli 07/6/II/s. 336-347). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2006 r. Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej jednostki wynika, że dokonywane wydatki zostały zaewidencjonowane w dwudziestu paragrafach.
         Łączna kwota odpisu na fundusz socjalny wyniosła 52.700,00 zł i taką kwotę przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Akta kontroli 07/6/II/s. 264). W wyniku kontroli ustalono, że w 2006 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo:
§   nagrody jubileuszowe dla dwóch osób w kwotach od (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł oraz (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł,
§   odprawę emerytalną w kwocie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł dla jednej osoby,          
        
         Podczas czynności kontrolnych analizie poddano wydatki zaewidencjonowane w niżej wymienionych paragrafach, które wybrane zostały przypadkowo w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie zespołu kontrolującego.
 
Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych (Akta kontroli 07/6/II/s. 279-290)
 
Wydatki ogółem wyniosły 205.000,00 zł i dotyczyły m.in.:
§   monitoringu obiektu,
§   konserwacji dźwigów oraz urządzeń gazowych,
§   usług kominiarskich,
§   opłat związanych z likwidacją odpadów medycznych,
§   wywozu śmieci,
§   ochrony obiektu,
§   usług transportowych,
§   konserwacji i naprawy środków transportu,
§   opłat pocztowych, prowizji bankowych,
§   opłat za usługi telefonicznie.
        
         Figurująca w ewidencji analitycznej paragrafu 4300 łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
         Ustalono, że usługi konserwatorskie i naprawa środków transportu, konserwacja dźwigów i instalacji gazowej oraz remonty bieżące maszyn i sprzętu były ujmowane w § 4300 – zakup usług pozostałych. Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją paragrafów wydatków, winny być rozliczane w § 4270 – zakup usług remontowych.
 
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (Akta kontroli 07/6/II/s. 291-303)
 
Wydatki ogółem wyniosły 144.506,00 zł i dotyczyły m.in.:
§         zakupu materiałów do bieżących remontów i napraw,
§         materiałów malarskich,
§         paliwa do samochodu oraz kosiarki,
§         materiałów biurowych,
§         środków czystości,
§         prasy, książek i innych.
        
         Wykazana w ewidencji analitycznej paragrafu 4210 łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym. Ustalono, że w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia ujmowane były książki, które zgodnie z obowiązującymi przepisami winny być klasyfikowane w § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.  
 
Paragraf 4230 - Zakup leków i materiałów medycznych(Akta kontroli 07/6/II/s. 276-278)
 
         Wydatki ogółem wyniosły 100.000,00 zł i dotyczyły zakupu leków, materiałów opatrunkowych oraz środków pomocniczych. Wykazana w ewidencji analitycznej paragrafu 4230 łączna kwota wydatków jest zgodna z kwotą ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
Paragraf 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Akta kontroli 07/6/II/s. 273-275)
                                              
Kontrolowana jednostka posiada Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Regulamin określił m.in. osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków funduszu i warunki przyznawania świadczeń socjalnych. Środki funduszu przeznaczono na:
§   zapomogi,
§   pożyczki mieszkaniowe,
§   dofinansowanie do wczasów i wypoczynku dzieci,
§   dofinansowanie dla emerytów,
§   organizację imprez kulturalnych.
 
Podczas czynności kontrolnych ustalono, że ze środków ZFŚS w dniu 8.03.2006 r. dokonano zakupu kwiatów z tytułu Dnia Kobiet, co jest niezgodne z art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 
Ustalono, że w 2006 r. jednostka przekazywała środki dot. odpisu na ZFŚS na dwa wyodrębnione konta bankowe: Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – nr 4931 3634 oraz Funduszu Mieszkaniowego – nr 4931 3691. Takie postępowanie jest niezgodne              z art. 6 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, który stanowi,                                   że równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu. Z ustnych wyjaśnień głównej księgowej wynika, że podział ten został przez nią zastany i do chwili obecnej stosowany (Akta kontroli 07/6/II/s. 309).
Ustalono, że w 2006 r. kontrolowana jednostka przekazała środki tytułem odpisu na rachunki bankowe w terminach wykazanych w tabeli nr 7.
 
Tab.7 Wpłaty środków na rachunki bankowe z tytułu odpisów
 
ZFŚS
Fundusz Mieszkaniowy
Nr dok księgowego
Data przelewu
Kwota
Nr dok księgowego
Data przelewu
Kwota
FS/11
06.04.2006
10.000,00
FM/9
06.04.2006
10.000,00
FS/22
20.06.2006
14.000,00
FM/17
20.06.2006
14.000,00
FS/40
18.09.2006
1.000,00
FM/32
18.09.2006
1.000,00
FS/53
20.12.2006
1.350,00
FM/41
20.12.2006
1.350,00
Razem
 
26.350,00
Razem
 
26.350,00
 
         Łącznie na paragraf 4440 przekazano środki w wysokości 52.700,00 zł. Kwota ta jest zgodna z kwotą wykazaną w sprawozdaniu RB-28S. Ustalono, że w terminie do 31 maja 2006 r. przekazano na rachunek ZFŚS oraz Funduszu Mieszkaniowego łącznie 20.000,00 (winno być przelane 75% równowartości odpisu, czyli 37.500 zł). Takie postępowanie jest niezgodne z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS.
Na podstawie raportów kasowych i wyciągów bankowych ustalono zgodność przychodu gotówki do kasy pobranej z banku oraz terminowość przekazanych pożyczek mieszkaniowych wnioskodawcom. Operacje gotówkowe dotyczące zaprzychodowania              do kasy pobranej czekami gotówki ujmowano w raportach kasowych pod datą jej pobrania. W tym samym dniu gotówka byłą przekazywana pożyczkobiorcom.
 
Tab. 8 Przekazanie środków pożyczkobiorcom
 
Lp.
Nr wyciągu bankowego
Data pobrania
Pobrana kwota (zł)
Nr dokumentu księgowego
Data przekazania
pożyczkobiorcy
1
1
04.01.2006
3.000,00
FM/1
04.01.2006
2
3
31.01.2006
3.000,00
FM/3
31.01.2006
3
4
03.02.2006
3.000,00
FM/4
03.02.2006
4
6
01.03.2006
3.000,00
FM/6
01.03.2006
5
8
04.04.2006
3.000,00
FM/8
04.04.2006
6
8
04.04.2006
3.000,00
FM/8
04.04.2006
7
12
11.05.2006
12.500,00
FM/12
11.05.2006
8
13
30.05.2006
3.000,00
FM/13
30.05.2006
9
15
14.06.2006
3.000,00
FM/16
14.06.2006
10
19
07.07.2006
3.000,00
FM/21
07.07.2006
11
20
17.07.2006
3.000,00
FM/22
17.07.2006
12
24
03.08.2006
3.000,00
FM/24
03.08.2006
13
29
04.09.2006
3.500,00
FM/27
04.09.2006
14
31
08.09.2006
3.000,00
FM/31
08.09.2006
15
40
12.12.2006
3.000,00
FM/40
12.12.2006
 
            W powyższym nieprawidłowości nie stwierdzono. Ponadto podczas analizy rocznego sprawozdania Rb-28S za 2006 r. stwierdzono, że w § 4220 zaplanowano kwotę 381.300,00 zł natomiast wykazano wydatki w wysokości 381.681,16 zł. W związku z tym nastąpiło przekroczenie planu o kwotę 381,16 zł.
            Zespół kontrolny podczas czynności kontrolnych ustalił, że (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w dniu 28.12.2006 r. dokonała przelewów na rachunki bankowe trzynastu dostawców towarów i usług na łączną kwotę 39.154,41 zł (Akta kontroli 07/6/II/s. 320-322). Operacje te były wykonane bez żadnego dokumentu (faktury, rachunku, noty). Konto 201-rozrachunki z dostawcami na dzień 31.12.2006 r. wykazywało saldo strony Wn w wysokości 39.435,72 zł, w tym:
§   (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – 371,54 zł,
§   (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – 5.859,64 zł,
§   (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – 2.000,00 zł,
§   (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– 2.200,00 zł,
§   (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – 621,78 zł,
§   (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – 89,19 zł,
§   (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – 1.791,54 zł,
§   (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – 1.080,91 zł,
§   (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – 229,00 zł,
§   (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – 6.192,12 zł,
§   (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – 1.000,00 zł,
§   (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – 100,00 zł,
§   (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – 16.000,00 zł,
§   (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – 1.900,00 zł. 
 
         Z ustnych wyjaśnień (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) wynika, że działanie takie było spowodowane obawą, iż na początku 2007 roku jednostka nie posiadałaby środków na pokrycie zobowiązań. W związku z tym postanowiła posiadane środki nie oddawać na rachunek Urzędu, lecz przelać w formie przedpłat tytułem przyszłych usług i towarów (Akta kontroli 07/6/II/s. 322).
         Ustalono również, że w dniu 28.11.2006 r. dyrektor DPS-u zawarł umowę z (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) tytułem ochrony obiektu (Akta kontroli 07/6/II/s. 319). Zgodnie z § 3 pkt. 3 zawartej umowy wykonawca wystawia fakturę VAT za wykonaną usługę jeden raz w miesiącu, natomiast DPS jest zobowiązany do zapłaty faktury w terminie 30 dni po jej otrzymaniu. W wyniku kontroli dokumentów księgowych stwierdzono, że w miesiącu grudniu 2006 r. firma (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) wystawiła dwie faktury (Akta kontroli 07/6/II/s. 320) :
§   FV 510/023/06 z dnia 28.12.2006 r. na kwotę 5.359,02 zł (za ochronę obiektu w miesiącu grudniu 2006),
§   FV 541/023/06 z dnia 30.12.2006 r. na kwotę 6.000,00 zł. (tytułem zaliczki na poczet usług ochrony, które zostaną wykonane w 01,02/2007 r.).  
Ustalono, że środki za ww. faktury zostały przelane w dniu 28.12.2006 r. W przypadku faktury nr 541/023/06 środki przekazano na dwa dni przed wystawieniem faktury.
 
Dochody budżetowe w 2006 r.
            Ze sporządzonego planu z wykonania dochodów oraz z prowadzonej ewidencji księgowej wynika, że w 2006 r. DPS nie uzyskał dochodów podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu Urzędu Miasta. W trakcie kontroli ustalono, że otrzymywane z różnych tytułów wpływy odprowadzane były na rachunek dochodów własnych.
 
Przychody dochodów własnych
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika,                        że wykonanie dochodów własnych w 2006 r. wyniosło ogółem 21.239,49 zł (Akta kontroli 07/6/II/s. 332-333). Na kwotę tę składają się środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 4.009,71 zł oraz przychody w kwocie 17.229,78 zł.
            Powyższe przychody zaewidencjonowano w paragrafie 083 – wpływy z usług. Ustalono, że w paragrafie tym księgowano również przychody osiągnięte z tytułu odsetek, które zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami winny być księgowane                              w paragrafie 092 – pozostałe odsetki. Również darowizny pieniężne, ewidencjonowane                    w ww. paragrafie winny być księgowane w paragrafie 096 – otrzymane spadki, zapisy                       i darowizny w postaci pieniężnej. W wyniku kontroli ustalono, że na przychody z usług składały się czynsze za lokal i garaż, opłaty za noclegi oraz obiady. 
 
Wydatki dochodów własnych w 2006 r.
            Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika,                    że wydatki w ramach dochodów własnych w 2006 r. wyniosły ogółem 15.841,01 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w trzech paragrafach 4210, 4220, 4300. W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania oraz części opisowej do tego sprawozdania, wytypowano do kontroli dokumentację księgową dotyczącą wydatków na zakup materiałów                i wyposażenia, remontów oraz dokumentację dotyczącą zakupu różnych usług pozostałych. Wydatki te zaewidencjonowane były w trzech niżej wymienionych paragrafach:
§         Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - Wydatki ogółem wyniosły 12.394,82 zł i dotyczyły zakupu sprzętu do fizykoterapii (aparat ultradźwiękowy wraz ze stolikiem, aparat do elektroterapii, stół rehabilitacyjny do masażu, atlas). Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
§         Paragraf 4220 - Zakup środków żywności - Wydatki ogółem wyniosły 2.228,68 zł i dotyczyły zakupu paczek świątecznych. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
§         Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - Wydatki ogółem wyniosły 1.217,51 zł i dotyczyły kosztów związanych m.in. z wyjazdami mieszkańców na wycieczki oraz z organizowaniem imprez dla pensjonariuszy. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Raporty kasowe
         Dyrektor DPS-u zarządzeniem nr 2 z dnia 13 stycznia 2006 r. ustalił „pogotowie kasowe” w wysokości 4.000,00 zł. Podczas czynności kontrolnych skontrolowano czterdzieści trzy raporty kasowe sporządzone w 2006 r. Ustalono, że od miesiąca marca raporty posiadały podwójną numerację. Z ustnych wyjaśnień wynika, że sytuacja ta była spowodowana koniecznością wystornowania błędnych zapisów. Operacje storna były księgowane na podstawie dokumentu PK (polecenia księgowania) w związku z czym zachodziła potrzeba dodatkowej numeracji. Stwierdzono, że w czterech przypadkach zostało przekroczone „pogotowie kasowe”.
 
Tab. 9 Raporty kasowe za 2006r.
 
lp.
Nr raportu
nadany przez kasjerkę
Nr raportu
nadany przez gł. księgową
Za okres
Przychód
Rozchód
Stan kasy
poprzedni
Stan kasy
 obecny
Kwota przekroczenia
pogotowia
kasowego
1
1
1
11-16.01.
5 170,00
1 273,40
0,00
3 896,60
0,00
2
2
2
23-31.01
917,85
814,45
3 896,60
4 000,00
0,00
3
3
3
02-10.02
1 272,68
1 272,68
4 000,00
4 000,00
0,00
4
4
4
15-23.02
431,92
431,92
4 000,00
4 000,00
0,00
5
5
5
24-28.02
609,33
584,34
4 000,00
4 024,99
24,99
6
6
7
1-7.03
1 967,93
1 992,92
4 024,99
4 000,00
0,00
7
7
8
8-20.03
357,60
357,60
4 000,00
4 000,00
0,00
8
8
9
21-31.03
1 232,05
1 232,05
4 000,00
4 000,00
0,00
9
9
10
5-7.04
200,00
200,00
4 000,00
4 000,00
0,00
10
10
11
18-23.04
817,04
817,04
4 000,00
4 000,00
0,00
11
11
12
24-30.04
0,00
205,06
4 000,00
3 794,94
0,00
12
12
13
2-5.05
365,73
160,67
3 794,94
4 000,00
0,00
13
13
14
6-10.05
253,08
253,08
4 000,00
4 000,00
0,00
14
14
15
11-18.05
541,25
541,25
4 000,00
4 000,00
0,00
15
15
16
19-24.05
546,76
546,76
4 000,00
4 000,00
0,00
16
16
17
25-31.05
2 143,81
2 143,81
4 000,00
4 000,00
0,00
17
17
18
5-9.06
1 988,60
2 349,15
4 000,00
3 639,45
0,00
18
18
19
10-14.06
666,64
358,74
3 639,45
3 947,35
0,00
19
19
20
15-20.06
229,45
176,80
3 947,35
4 000,00
0,00
20
20
21
22-30.06
1 724,53
1 724,53
4 000,00
4 000,00
0,00
21
21
23
3-6.07
220,28
220,28
4 000,00
4 000,00
0,00
22
22
24
7-17.07
512,60
512,60
4 000,00
4 000,00
0,00
23
23
25
19-28.07
541,49
541,49
4 000,00
4 000,00
0,00
24
24
26
29-31.07
108,20
108,20
4 000,00
4 000,00
0,00
25
25
27
3-9.08
324,27
274,27
4 000,00
4 050,00
50,00
26
26
28
10-16.08
127,28
177,28
4 050,00
4 000,00
0,00
27
27
29
17-23.08
0,00
385,90
4 000,00
3 614,10
0,00
28
28
30
30-31.08
491,35
105,50
3 614,10
3 999,95
0,00
29
29
31
4-5.09
200,00
200,00
3 999,95
3 999,95
0,00
30
30
32
8-13.09
121,14
121,09
3 999,95
4 000,00
0,00
31
31
33
14-18.09
179,57
179,57
4 000,00
4 000,00
0,00
32
32
34
25-30.09
1 788,26
1 788,26
4 000,00
4 000,00
0,00
33
33
35
2-12.10
587,62
587,62
4 000,00
4 000,00
0,00
34
34
36
18-26.10
468,58
468,58
4 000,00
4 000,00
0,00
35
35
37
27-31.10
723,71
723,71
4 000,00
4 000,00
0,00
36
36
37
3-10.11
101,16
101,16
4 000,00
4 000,00
0,00
37
37
38
11-16.11
929,20
869,20
4 000,00
4 060,00
60,00
38
38
39
20-27.11
147,58
207,58
4 060,00
4 000,00
0,00
39
39
40
4-11.12
1 165,28
1 027,28
4 000,00
4 138,00
138,00
40
40
41
11-17.12
1 208,22
1 346,22
4 138,00
4 000,00
0,00
41
41
42
18-21.12
388,31
388,31
4 000,00
4 000,00
0,00
42
42
43
22.12
4 607,15
4 752,95
4 000,00
3 854,20
0,00
43
43
43
23-31.12
337,40
4 191,60
3 854,20
0,00
0,00
 
 
W trakcie czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia terminowości zaliczek pobranych w 2006 r. z konta budżetowego. Ustalono, że wewnętrzne instrukcje obowiązujące w DPS-ie nie regulują spraw związanych ze sposobem pobierania oraz rozliczania zaliczek. Ustalono, że w kontrolowanym okresie pobranych było sześć zaliczek. Dwie zaliczki były stałe na podstawie zarządzenia nr 2 wydanego dnia 13 stycznia 2006r. przez dyrektora DPS-u. Ustalono, że w dwóch przypadkach znacznie przekroczono termin rozliczenia zaliczki, natomiast w pozostałych dwóch na wniosku o zaliczkę brak było wskazania terminu rozliczenia. Stwierdzono również, że zaliczki były ujmowane księgach rachunkowych pod jednym wspólnym kontem rozrachunkowym 234.
 
 
Tab. 10 Raporty kasowe w 2006r.
 
Data udzielenia zaliczki
Numer raportu kasowego
Kwota
(zł)
Cel pobrania zaliczki
Termin rozliczenia zaliczki
(wniosek)
Faktyczny termin rozliczenia
Liczba dni zwłoki
16.01.2006
1/2006
900,00
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) –
zaliczka stała
22.12.2006
-
16.01.2006
1/2006
200,00
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) –
zaliczka stała
21.12.2006
-
10.02.2006
3/2006
500,00
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) - zakupy dla konserwa-torów
30.04.2006
26.06.2006
57
01.03.2006
7/2006
1.500,00
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) - zakup sprzętu rehabilitacyjnego
(akta kontroli nr 07)
01.04.2006
29.09.2006
 
zwrot gotówki
182
07.04.2006
10/2006
200,00
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– zakup materiałów remontowych
Brak daty
05.09.2006
 
zwrot gotówki
151*
23.04.2006
11/2006
250,00
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – zakup zasłon
Brak daty
28.07.2006
96*
 
* dni liczone od daty pobrania zaliczki
 
Ryczałt na używanie auta prywatnego do celów służbowych
 
W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia prawidłowości rozliczenia samochodu prywatnego używanego do celów służbowych. W dniu 1.04.2004 r. została zawarta umowa pomiędzy Prezydentem Miasta Opola, a dyrektorem DPS na użycie samochodu służbowego do celów służbowych, tj. do jazd lokalnych. W umowie ustalono limit kilometrów w wysokości 200 km miesięcznie. Umowa została zawarta na czas określony od 01.04.2004 r.                        do 31.12.2004 r. dla auta o pojemności silnika powyżej 900 cm 3. W okresie trwania umowy obowiązywała stawka ryczałtu za 1 km – 0,7846 zł (200 km x 0,7846 = 156,92 zł). Sposób rozliczenia przyznanego limitu przedstawiono tabeli nr 11
 
Tab. 11 Rozliczenie przyznanych limitów
 
Lp.
Za m-c
Należne
(zł)
Obniżenie
(dni)
Zastosowany
współczynnik pomniejszenia
Kwota potrącenia (zł)
Do wypłaty
(zł)
Data wypłaty
3
kwiecień
156,92
0
0
0,00
156,92
30.04.2004
4
maj
156,92
2
1/20
15,70
141,22
28.05.2004
5
czerwiec
156,92
0
0
0,00
156,92
30.06.2004
6
lipiec
156,92
11
1/22
78,43
78,49
31.08.2004
7
sierpień
156,92
10
1/22
71,30
85,62
31.08.2004
8
wrzesień
156,92
0
0
0,00
156,92
03.10.2004
9
październik
156,92
2
1/21
14,94
141,98
08.11..2004
10
listopad
156,92
2
1/20
39,20
117,72
17.12.2004
x
x
1 412,28
x
x
219,57
1.192,71
x
 
            W trakcie kontroli ustalono, że w 2004 r. dyrektor złożył osiem wniosków, w których były podane dni nieobecności dyrektora. Kwota do wypłaty została pomniejszona o ilość dni nieobecności. Ponadto ustalono, że kwotę przyznanego ryczałtu nie pomniejszano o 1/22 (zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy) lecz przy potrąceniach za dni nieobecności stosowano współczynnik 1/20, 1/21 oraz 1/22. 
W dniu 28.01.2005 r. została zawarta umowa pomiędzy Prezydentem Miasta Opola, a dyrektorem DPS na użycie samochodu służbowego do celów służbowych, tj. do jazd lokalnych. W umowie ustalono limit kilometrów w wysokości 200 km miesięcznie. Umowa została zawarta na czas określony od 28.01.2005 r. do 31.12.2005 r. dla auta o pojemności silnika powyżej 900 cm 3. W okresie trwania umowy obowiązywała stawka ryczałtu za 1 km – 0,7846 zł (200 km x 0,7846 = 156,92 zł). Sposób rozliczenia przyznanego limitu przedstawiono tabeli nr 12
 
Tab. 12 Rozliczenie przyznanego limitu
 
Lp.
Za m-c
Należne
(zł)
Obniżenie
(dni)
Zastosowany współczynnik pomniejszenia
Kwota potrącenia
(zł)
Do wypłaty
(zł)
Data wypłaty
1
luty
156,92
5
1/20
39,23
117,69
30.03.2005
2
marzec
156,92
0
0
0,00
156,92
01.04.2005
3
kwiecień
156,92
3
1/20
23,52
133,40
04.05.2005
4
maj
156,92
4
1/20
31,36
125,56
31.05.2005
5
czerwiec
156,92
0
1/22
0,00
156,92
28.08.2005
6
sierpień
156,92
10
1/22
71,30
85,62
09.09.2005
7
wrzesień
156,92
3
1/22
21,39
135,53
03.10.2005
8
październik
156,92
13
1/21
97,11
59,81
04.11.2005
9
listopad
156,92
2
1/20
15,68
141,24
29.12.2005
10
grudzień
156,92
1
1/21
7,47
149,45
29.12.2005
 x
x
1 569,20
x
x
307,06
1 262,14
x
 
W trakcie kontroli ustalono, że w 2005 r. dyrektor złożył dziesięć wniosków, w których były podane dni nieobecności dyrektora. Kwota do wypłaty została pomniejszona o ilość dni nieobecności. Ponadto ustalono, że kwotę przyznanego ryczałtu nie pomniejszano o 1/22 (zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy) lecz przy potrąceniach za dni nieobecności stosowano współczynnik 1/20, 1/21 oraz 1/22. 
 
Ponadto ustalono, że w 2004 r. oraz 2005 r. ryczałt był nieprawidłowo wypłacany                z § 4300 - zakup usług pozostałych. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami winien być wypłacany z § 4410 - podróże służbowe krajowe
 
Terminy wypłaty wynagrodzeń
 
W trakcie kontroli sprawdzono terminowość wypłaty wynagrodzenia, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz podatku w 2006 r. oraz od stycznia do kwietnia 2007 r. Daty wypłat przedstawiono w tabeli nr 13.
 
 
Tab. 13 Terminowość wypłaty wynagrodzeń
 
Miesiąc
Termin wypłaty wynagrodzenia (zgodnie z regulaminem pracy)
Faktyczny termin wypłaty
Termin przelewu ZUS
Faktyczny termin wypłaty
Termin przekazania
podatku
Faktyczny termin przelewu
01/2006
31.01.2006
27.01.2006
05.02.2006
27.01.2006
20.02.2006
30.01.2006
02/2006
28.02.2006
24.02.2006
05.03.2006
28.02.2006
20.03.2006
08.03.2006
03/2006
31.03.2006
29.03.2006
05.04.2006
31.03.2006
20.04.2006
31.03.2006
04/2006
30.04.2006
27.04.2006
05.05.2006
28.04.2006
20.05.2006
28.04.2006
05/2006
31.05.2006
31.05.2006
05.06.2006
30.05.2006
20.06.2006
30.05.2006
06/2006
30.06.2006
28.06.2006
05.07.2006
28.06.2006
20.07.2006
30.06.2006
07/2006
31.07.2006
26.07.2006
05.08.2006
28.07.2006
20.08.2006
28.07.2006
08/2006
31.08.2006
29.08.2006
05.09.2006
29.08.2006
20.09.2006
29.08.2006
09/2006
30.09.2006
27.09.2006
05.10.2006
29.09.2006
20.10.2006
29.09.2006
10/2006
31.10.2006
27.10.2006
05.11.2006
31.10.2006
20.11.2006
31.10.2006
11/2006
30.11.2006
29.11.2006
05.12.2006
30.11.2006
20.12.2006
30.11.2006
12/2006
31.12.2006
20.12.2006
05.11.2007
20.12.2006
20.01.2007
22.12.2006
01/2007
31.01.2007
31.01.2007
05.02.2007
01.02.2007
20.02.2007
01.02.2007
02/2007
28.02.2007
27.02.2007
05.03.2007
28.02.2007
20.03.2007
05.03.2007
03/2007
31.03.2007
31.03.2007
05.04.2007
04.04.2007
20.04.2007
19.04.2007
04/2007
30.04.2007
28.04.2007
05.05.2007
04.05.2007
20.05.2007
11.05.2007
 
W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 
Zgodnie z §. 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola  stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
Jednostka kontrolowana
   
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: Opole,......                                             
Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: Opole, .......
 
Podpis Głównego Specjalisty: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 
 
Zmiany w protokole
"Ustalenia na str. ... skreśla się"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Uzupełnienie do str. ... protokołu kontroli"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Treść ustaleń na str. ... otrzymuje brzmienie:"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2007-08-20 14:33:42 - zastrzeżenia do protokołu (2.33 MB)
2007-08-20 14:36:28 - Stanowisko zespołu kontrolnego 1 (101.50 kB)
2007-08-20 14:38:43 - Stanowisko zespołu kontrolnego 2 (27.50 kB)
2007-08-20 14:41:35 - Wnioski pokontrolne (84.00 kB)
2007-08-20 14:44:19 - zalecenia dla kierownika jednostki (68.50 kB)
2007-08-20 14:47:01 - zalecenia dla Z-cy Prezydenta (55.00 kB)

Ilość odwiedzin: 12713
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Dziewulska- Gaj, Monika Pijanka, Katarzyna Osiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Dziewulska - Gaj, Monika Pijanka, Katarzyna Osiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2007-08-20 14:25:54
Data udostępnienia informacji: 2007-08-20 14:25:54
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-20 14:49:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner