logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
                           
KWiA – I –0914/16/2007
Opole,  17 października 2007 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 21/07
 
Jednostka kontrolowana
         Publiczne Przedszkole nr 54
 w Opolu ul. Mjr. Hubala 19
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
   od 27 do 31 sierpnia 2007 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Tadeusz Lech - inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Wiesław Pałczyński – starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 44/2007
nr 45/2007
Przedmiot kontroli
Ø      Gospodarka finansowa
Ø      ZFŚS
Ø      Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Ø       System kontroli wewnętrznej
Okres objęty kontrolą
2006-2007
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
     Jadwiga Bryk – dyrektor przedszkola
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
Jadwiga Bryk – dyrektor
  (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – główny księgowy
    
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
3.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn zm.)
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
5.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426 z późniejszymi zmianami).
6.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz.1222 późniejszymi zmianami).
  1. Uchwała Nr XXXIII/302/04 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.
  2. Uchwała Nr XXXVIII/392/04 Rady Miasta Opola z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.
  3. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
  4. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
     
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej, pobierania opłat za przedszkole oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych, gospodarki kasowej oraz w zakresie ewidencjonowania druków ścisłego zarachowania.
Dane zawarte w sporządzonych sprawozdaniach porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej, wyciągach bankowych oraz w innych badanych dokumentach.
Na podstawie sprawozdań oraz zapisów dokonywanych w ewidencji księgowej ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych.    Przeprowadzono analizę tych wydatków pod kątem celowości i gospodarności ich dokonywania oraz zgodności danych ewidencyjnych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach.   
Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej, oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
Szczegółową kontrolą objęto zapisy w ewidencji księgowej za 2007 r., dotyczące niektórych pozycji wydatków budżetowych oraz zapisy dotyczące wydatków z dochodów własnych zaewidencjonowane we wszystkich paragrafach.
 
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych
 
      Siedzibą przedszkola jest nieruchomość zabudowana, którą Zarząd Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN-7224c/11/99 z dnia 02.06.1999 r. (akta kontroli Nr 07/21/I/6-7).
         W okresie objętym kontrolą dyrektorem przedszkola była pani Jadwiga Bryk powołana na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola w dniu 26.09.2003 r. na okres od 1 października 2003 r. do 31 sierpnia 2008 r. (akta kontroli Nr 07/21/I/4-5). Na stanowiskugłównego księgowego zatrudniony jest pan (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w wymiarze ½ etatu (akta kontroli Nr 07/21/I/13-14).
         Ogółem na dzień 31.12.2006 r. w przedszkolu zatrudnionych było 34 pracowników na 32,01 etatach, w tym 16 pracowników pedagogicznych na 14,76 etatach (akta kontroli Nr 07/21/I/15). Pozostałych 18 pracowników zatrudnionych było na 17,25 etatach na stanowiskach niepedagogicznych w tym:
 -15 osób to pracownicy obsługi ( kucharka, pomoc kuchenna, woźni, sprzątaczka, konserwator),
- 3 osoby to pracownicy administracji (główny księgowy, specjalista ds. kadr oraz intendent).
Strukturę stanu zatrudnienia w osobach na koniec 2006 r. przedstawia poniższy wykres:
 
 
        
 
         W 2007 roku do pracy przyjęto trzech pracowników obsługi. W okresie tym nie było przyjęć do pracy pracowników pedagogicznych (akta kontroli Nr 07/21/I/116-17). Wszyscy przyjęci pracownicy posiadają założone akta osobowe.
         Przedszkole posiada opracowaną niżej wymienioną dokumentację:
- Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów,
– Instrukcję Inwentaryzacyjną.
- Zakładowy Plan Kont,
- Regulamin Kontroli Wewnętrznej.
W latach 2006 – 2007 w przedszkolu przeprowadzone zostały dwie kontrole zewnętrzne przez :
- Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola w zakresie organizacji pracy, stwarzania warunków do realizacji zadań statutowych oraz przeglądu dokumentacji kadrowej,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu.
W obu przypadkach zaleceń pokontrolnych nie wydano (akta kontroli Nr 07/21/I/18-19).
Oprócz podstawowego rachunku bankowego przedszkole posiada cztery wyodrębnione rachunki bankowe tj. (akta kontroli Nr 07/21/I/21):
 - rachunek sum depozytowych,
 - rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 - rachunek dochodów własnych,
 - rachunek inwestycyjny.
         Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale 801 rozdział 80104. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy. 
         Ponadto w 2007 r. przedszkole otrzymało z Urzędu Miasta Opola kwotę 300,00 zł na wydatki w rozdziale 80195 - pozostała działalność z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowych. Środki te zostały wydatkowane na zakup pucharów i napojów chłodzących. Z wydatków tych przedszkole rozliczyło się z Urzędem Miasta w dniu 31.07.2007 r. (akta kontroli Nr 07/21/I/22-27).
    
 II.W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
 II.1. Wydatki budżetowe w 2006 r.
 
         Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym przedszkola na dzień 31.12.2005 r. wynosił – „0” (akta kontroli Nr 07/21/I/28).
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na działalność przedszkola w 2006 r. wynosiła 1.045.249,02 zł (akta kontroli Nr 07/21/I/30).
         W dniu 11.01.2007 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb –28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2006 r. (akta kontroli Nr 07/21/I/31-34).
         W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2006 r.
         Z wyciągu bankowego wynika, że na dzień 31.12.2006 r. stan środków budżetowych na rachunku bankowym przedszkola wynosił – „0” (akta kontroli Nr 07/21/I/38).
         Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej przedszkola wynika, że dokonane wydatki zostały zaewidencjonowane w siedmiu paragrafach.       Były to w całości wydatki na wynagrodzenia i pochodne jak: trzynasta pensja, składki na ZUS i Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i nagrody. Wydatki te zaksięgowano w następujących paragrafach: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140 oraz 4440. Nie stwierdzono wydatkowania środków budżetowych na inne cele, w tym na wydatki rzeczowe.
                 
II.2. Dochody budżetowe w 2006 r.
 
         Z prowadzonej ewidencji księgowej wynika, że w 2006 r. przedszkole nie uzyskało dochodów podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu Urzędu Miasta.
 
II.3. Dochody własne w 2006 r.
 
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie dochodów własnych w 2006 r. wyniosło ogółem 400.628,32 zł (akta kontroli Nr 07/21/I/35-37). Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 2.680,54 zł,
Ø      przychody w kwocie 397.947,78 zł.
Powyższe przychody uzyskano w trzech paragrafach tj.:
Ø       paragraf 083 „Wpływy z usług”- kwota 396.245,20 zł,
Ø       paragraf 092 „Pozostałe odsetki”- kwota 674,21 z,
Ø       paragraf 097”Wpływy z różnych dochodów”- kwota 1.028,37 zł.
 
     W wyniku kontroli ustalono, że na stan środków pieniężnych na początek roku sprawozdawczego składały się środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym dochodów własnych w kwocie2.534,88 zł (akta kontroli Nr 07/21/I/28) oraz gotówka w kasie w kwocie145,66 zł (akta kontroli Nr 07/21/I/29).
    Na przychody z usług składały się przede wszystkim wpływy z opłat rodziców za realizację świadczeń prowadzonych przez przedszkole.      
Natomiast przychody wykazane w paragrafie 097 pochodziły z wpłat komorników, zapłaty przedterminowej zaległości oraz wpływów z organizacji festynu i ze sprzedaży surowców wtórnych.
     Wykazana w sprawozdaniu kwota należności w wysokości 9.277,42 zł Z ewidencji księgowej wynika, że kwota ta w całości dotyczyła zaległości w opłatach za przedszkole.
 
II.4. Wydatki dochodów własnych w 2006 r.
 
    Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2006 r. wyniosły ogółem 394.708,36  zł.
Poniesione wydatki związane były z bieżącą działalnością przedszkola i zostały zaewidencjonowane w dziesięciu paragrafach (akta kontroli Nr 07/21/I/35-37).
Wykazana w sprawozdaniu kwota zobowiązań na dzień 31.12.2006 r. wynosiła 31.637,34 zł. Największa kwota zobowiązań dotyczyła wpłat na PFRON – 15.612,61 zł oraz z tytułu dokonanych nadpłat za przedszkole - 12.362,31 zł. Pozostałe zobowiązania dotyczyły nieuregulowanych faktur za grudzień 2006 r. z tytułu: zakupu żywności, opłat za usługi komputerowe, p.poż. i za energię cieplną (akta kontroli Nr 07/21/I/235). Innych zaległości w opłatach nie stwierdzono.
Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec 2006 r. wynosił 5.919,96 zł. Kwota ta odpowiada różnicy pomiędzy przychodami (400.628,32 zł) a poniesionymi wydatkami.
W wyniku kontroli ustalono, że na kwotę tę składały się środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym dochodów własnych w kwocie 5.350,99 zł (akta kontroli Nr 07/21/I/38) oraz gotówka w kasie w kwocie 568,97 zł. Gotówka ta wykazana była w ewidencji księgowej na koncie „KASA” (akta kontroli Nr 07/21/I/221)oraz w protokole zdawczo-odbiorczym z dnia 02.01.2007 r. (akta kontroli Nr 07/21/I/231).
 
II.5. Wydatki ogółem w 2006 r.
 
    W 2006 r. łączne wydatki Przedszkola Publicznego Nr 54 ze środków budżetowych i ze środków dochodów własnych wyniosły 1.439.957,38 zł. Największą pozycje stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne -      1.045.249,02 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły:
- zakupu środków żywności                -         123.544,60 zł,
- remontów                                       -           81.582,97 zł,
- opłat za energię                              -           80.825,54 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia     -           51.646,27 zł,
- zakupu usług pozostałych                -           34.387,16 zł,
- inne wydatki                                  -            22.721,82 zł.
 
Strukturę tych wydatków przedstawia poniższy wykres:
 
 
 II.6. Dochody budżetowe w 2007 r.
 
         W dniu 01.08.2007 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb –27S z wykonania planu dochodów budżetowych przedszkola za siedem miesięcy 2007 r. (akta kontroli Nr 07/21/I/39).
Ze sprawozdania wynika, że wykonane dochody w tym okresie wyniosły 40,06 zł. W wyniku kontroli ustalono, że jest to kwota z tytułu zwrotu odsetek należnych Urzędowi Miasta Opola w związku ze zmianą banku.
 
 II.7. Wydatki budżetowe w 2007 r.
 
         Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym przedszkola na dzień 31.12.2006 r. wynosił – „0” (akta kontroli Nr 07/21/I/38).             
         W dniu 01.08.2007 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb –28S z wykonania planu wydatków budżetowych przedszkola za siedem miesięcy 2007 r. (akta kontroli Nr 07/21/I/42-43).
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych  przekazanych do jednostki kontrolowanej na działalność przedszkola w tym okresie wynosiła 743.200,00 zł (akta kontroli Nr 07/21/I/40).
         W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą wydatków wykazanych w ewidencji księgowej.
         Ze sporządzonego sprawozdania oraz z ewidencji księgowej wynika, że w tym okresie łączne wydatki środków budżetowych wyniosły 662.266,65 zł. Były to w całości wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki te zaewidencjonowano w pięciu następujących paragrafach: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4440.                  
         Spośród tych wydatków kontrolą objęto wydatki na wynagrodzenia osobowe, (które stanowiły największą pozycję ogółu wydatków) oraz odpisy od tych wynagrodzeń na fundusz socjalny. Wydatki te zostały zaewidencjonowane w dwóch niżej wymienionych paragrafach:
 
Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe (akta kontroli Nr 07/21/I/44-46)          
 
 Ze sprawozdania Rb-28S wynika, że wydatki przedszkola w tym paragrafie za siedem miesięcy 2007 r. wyniosły 467.142,10 zł, Kwota ta jest zgodna z kwotą wykazaną w ewidencji księgowej. Kontrolą objęto stawki wynagrodzenia zasadniczego ustalone dla trzech pracowników niepedagogicznych przyjętych do pracy w 2007 r. na stanowiska: woźny, intendent oraz praczka/sprzątaczka. Stwierdzono, że stawki te zostały ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
 
Paragraf 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (akta kontroli Nr 07/21/I/51-60)
 
Ze sprawozdania Rb-28S wynika, że wykazane w tym paragrafie wydatki przedszkola za siedem miesięcy 2007 r. wyniosły 33.675,00 zł. W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta dotyczyła odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Taka kwota faktycznie przekazana została na rachunek bankowy funduszu w ustawowym terminie tj. do 31.05.2007 r. Księgowania tej operacji w ewidencji księgowej dokonano w dniu 25.05.2007 r. (akta kontroli Nr 07/21/I/60).
         Z wyciągu bankowego wynika, że na dzień 31.12.2006 r. stan początkowy środków na rachunku bankowym wynosił 6.649,01 zł i był zgodny z ewidencją księgową. Łączna kwota przychodów na rachunku funduszu socjalnego za siedem miesięcy 2007 r. wyniosła 52.611,14 zł (akta kontroli Nr 07/21/I/59).
 Na sumę tę oprócz dokonanego odpisu i stanu początkowego środków pieniężnych składały się: zwroty pożyczek i odsetki bankowe oraz środki przelane przez Urząd Miasta Opola z tytułu odpisu dla nauczycieli emerytów w kwocie 3.035,00 zł. Innych wpływów nie stwierdzono.
         Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że w okresie tym z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 26.902,54 zł (akta kontroli Nr 07/21/I/52). Środki te wydatkowane były zgodnie z regulaminem tj. na: kolonie dla dzieci, świadczenia urlopowe, dofinansowanie do wczasów. Innych wydatków nie stwierdzono.
 
II.8. Dochody własne w 2007 r.
 
Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie dochodów własnych za I półrocze r. wyniosło ogółem 229.524,54 zł (akta kontroli Nr 07/21/I/61). Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 5.919,96 zł,
Ø      przychody w kwocie 223.604,58 zł.
Powyższe przychody uzyskano w trzech paragrafach tj.:
Ø       paragraf 083 „Wpływy z usług”- kwota 220.520,95 zł,
Ø       paragraf 092 „Pozostałe odsetki”- kwota 1.306,63 zł,
Ø       paragraf 097”Wpływy z różnych dochodów”- kwota 1.777,00 zł.
 
Z powyższych danych wynika, że największe wpływy uzyskano z usług. Na przychody te składały się wpływy z opłat rodziców za realizację świadczeń prowadzonych przez przedszkole. Natomiast przychody wykazane w paragrafie 097 pochodziły z darowizny od towarzystwa ubezpieczeniowego oraz wpłaty zaległości przez dłużnika.
Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na początek roku sprawozdawczego jest zgodny ze stanem środków pieniężnych wykazanym w poprzednim sprawozdaniu na koniec 2006 r.
 
II.9. Wydatki dochodów własnych w 2007 r.
 
    Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych za I półrocze 2007 r. wyniosły ogółem 186.739,33 zł.
Poniesione wydatki związane były z bieżącą działalnością przedszkola i zostały zaewidencjonowane w szesnastu paragrafach (akta kontroli Nr 07/21/I/61).
Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 42.785,21 zł. Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że kwota ta jest zgodna ze stanem faktycznym i stanowi sumę środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym – 41.974,90 zł (akta kontroli Nr 07/21/I/208) oraz gotówki w kasie w kwocie 810,31 zł (akta kontroli Nr 07/21/I/214).
      Spośród wydatków wykazanych w poszczególnych paragrafach największą pozycję stanowiły wydatki na zakup żywności – 70.547,72 zł, zakup energii – 34.209,09 zł, zakup materiałów – 22.673,50 zł oraz zakup usług pozostałych – 20.293,35 zł. W poszczególnych paragrafach zaewidencjonowane wydatki przedstawiały się następująco:
 
Paragraf 4140 – wpłaty na PFRON (akta kontroli Nr 07/21/I/236-237).
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 10.429,84 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.
W poszczególnych miesiącach zaewidencjonowano następujące kwoty:
Ø      styczeń   - 7.068,32 zł (zapłata zaległości z poprzedniego roku),
Ø      luty        –    641,41 zł,
Ø      marzec   –    641,41 zł,
Ø      kwiecień –    692,90 zł,
Ø      maj        –    692,90 zł,
Ø      czerwiec –    692,90 zł.
 
Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 07/21/I/238-241).
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 22.673,50 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.
Na kwotę tę składały się następujące zakupy:
Ø      środki czystości,       
Ø      materiały biurowe,
Ø      wyposażenie,
Ø      art. bhp,
Ø      inne drobne zakupy.
Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 4220 – zakup środków żywności (akta kontroli Nr 07/21/I/242-246)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 70.547,72 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 4230 – zakup leków i materiałów medycznych (akta kontroli Nr 07/21/I/102-103)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 219,01 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.
 
Paragraf 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (akta kontroli Nr 07/21/I/101 )
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 11.711,65 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 4260 - zakup energii (akta kontroli Nr 07/21/I/247-248)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 34.209,09 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.
Na kwotę tę składały się opłaty za:
Ø      energię cieplną,
Ø      energię elektryczną,
Ø      gaz,
Ø      wodę.
 
Paragraf 4270 - zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 07/21/I/249-250)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 5.786,10 zł taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.
Na kwotę tę składały się wydatki na:
Ø      usługi budowlano-montażowe,
Ø      konserwacje,
Ø      różne inne drobne usługi. 
 
Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 07/21/I/251-254)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 20.293,35 zł taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.
Na kwotę tę składały się między innymi wydatki na:
Ø      opłaty pocztowe,
Ø      badania lekarskie,
Ø      usługi komunalne,
Ø      prowizje bankowe,
Ø      prenumeratę prasy.
 
Paragraf 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet (akta kontroli Nr 07/21/I/80-81)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 208,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.
 
Paragraf 4370 – opłaty z tytułu usług telekom, telef. stacjonar. akta kontroli Nr 07/21/I/255-256)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 1.717,89 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.
 
Paragraf 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (akta kontroli Nr 07/21/I/78)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 1.500,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.
 
Paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe (akta kontroli Nr 07/21/I/77)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 1.141,94 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.
 
Paragraf 4420 – podróże zagraniczne (akta kontroli Nr 07/21/I/76)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 900,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.
 
Paragraf 4430 – różne opłaty i składki (akta kontroli Nr 07/21/I/74-75)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 1.163,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.
 
Paragraf 4740- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero (akta kontroli Nr 07/21/I/73-74)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 376,06 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.
 
Paragraf 4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (akta kontroli Nr 07/21/I/72-73)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 3.862,18 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.
 
W wyniku analizy zapisów ewidencyjnych nie stwierdzono faktów uzyskiwania przychodów oraz dokonywania wydatków z dochodów własnych niezgodnie z ustawą o finansach publicznych bądź z uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
II.10. Pobieranie i ewidencjonowanie opłat za przedszkole w 2007 r.
 
    Pobieranie opłat za przedszkole należy do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku intendenta. Zadania w tym zakresie ujęte są w zakresie czynności służbowych pracownika (akta kontroli Nr 07/21/I/23). Wpłaty dokonywane są na rachunek bankowy lub gotówką w kasie przedszkola.         Potwierdzeniem dokonania wpłaty gotówką są kwitariusze przychodowe, będące drukami ścisłego zarachowania. Z protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 02.01.2007 r. wynika, że osobie przyjmującej wpłaty gotówkowe przekazano za pokwitowaniem jedynie bloczki kwitariuszy przychodowych od nr 120901 do nr 121000 oraz od nr 122001 do nr 122100 (akta kontroli Nr 07/21/I/231).
    W wyniku kontroli ustalono między innymi, że wpłaty gotówkowe były przyjmowane również na podstawie kwitariuszy przychodowych o numerach (akta kontroli Nr 07/21/I/232-233):
od nr 4506101 do nr 4506200,
od nr 4506201 do nr 4506300,
od nr 4509501 do nr 4509600,
od nr 4509701 do nr 4509800,
od nr 5222501 do nr 5222600,
od nr 0812601 do nr 0812700.
    Z wyjaśnień osoby przyjmującej wpłaty gotówkowe wynika, że zakupu wyżej wymienionych kwitariuszy dokonano po wykorzystaniu kwitariuszy poprzednich i kwitariusze te nie zostały ujęte w ewidencji druków ścisłego zarachowania. Z wyjaśnień głównego księgowego wynika, że kwitariusze te zostały przekazane pracownikowi merytorycznemu jedynie za pokwitowaniem bez ujmowania ich w ewidencji.
    Łączna kwota zadłużenia z tytułu opłat za przedszkole na dzień 31.12.2006 r. wynosiła 9.277,42 zł (akta kontroli Nr 07/21/I/234, 257-258). W wyniku kontroli ustalono, że kierownictwo przedszkola na bieżąco podejmowało działania zmierzające do wyegzekwowania tych zaległości łącznie z kierowaniem spraw na drogę postępowania sądowego.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi przedszkola.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
        Jednostka kontrolowana
 
   W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
                 (podpis)
 
 
Data: ........................
               Zespół kontrolny
                    (podpisy)
 
 
 
 
 
Data:................
 
           
 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
..............................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-01-10 13:37:54 - Wnioski pokontrolne (62.50 kB)
2008-01-10 13:39:25 - wystąpienie pokontrolne (27.50 kB)

Ilość odwiedzin: 8346
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Wiesław Pałczyński
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Wiesław Pałczyński
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-01-10 13:23:50
Data udostępnienia informacji: 2008-01-10 13:23:50
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-10 13:39:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner