logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIASTA OPOLA > Kontrole > kontrole jednostek > Dom Dziecka

 
 
 
 
 
KWiA.I/0914/17/07
Opole, dnia 31.12.2007r.
 
 
Kontrola nr 23/07
 
 
Zakres kontroli:
 
-          organizacja i funkcjonowanie jednostki,
-          sprawy kadrowe i dyscypliny pracy,
-          realizacja zadań statutowych,
-          gospodarka finansowa, w tym realizacja planu rzeczowo-finansowego,
-          spraw bhp,
-          zamówienia publiczne, inwestycje i remonty,
-          system kontroli wewnętrznej.
 
Jednostka kontrolowana
Dom Dziecka w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
 6 października 2007r. – 16 listopada 2007r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Izabela Gaj
 główny specjalista w Wydziale Kontroli
Wewnętrznej i Audytu
kierownik zespołu kontrolnego
Agnieszka Lisiecka
inspektor w Wydziale Kontroli
Wewnętrznej i Audytu
członek zespołu kontrolnego
Małgorzata Jóźwin-Mazurek
podinspektor w Wydziale Kontroli
Wewnętrznej i Audytu
 członek zespołu kontrolnego
pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) inspektor BHP
członek zespołu kontrolnego
pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) inspektor w Wydziale Polityki Społecznej
członek zespołu kontrolnego
pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) starszy specjalista w Wydziale Organizacyjnym
członek zespołu kontrolnego
pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) podinspektor w Referacie Realizacji Inwestycji                  w Wydziale Inwestycji Miejskich
członek zespołu kontrolnego
pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) inspektor w Referacie Zamówień i Przetargów                  w Wydziale Inwestycji Miejskich
członek zespołu kontrolnego
pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) inspektor w Referacie Zamówień i Przetargów                  w Wydziale Inwestycji Miejskich
członek zespołu kontrolnego
Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli
Nr    48/2007 - 56/2007 z dnia 10.10.2007r.
Przedmiot kontroli
-    Organizacja i funkcjonowanie jednostki.
-    Sprawy kadrowe i dyscypliny pracy.
-    Realizacja zadań statutowych.
-    Gospodarka finansowa, w tym realizacja planu rzeczowo-finansowego.
-    Spraw bhp.
-    Zamówienia publiczne, inwestycje i remonty.
-    System kontroli wewnętrznej.
Okres objęty kontrolą
2006 i 2007 rok
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Helena Podwysocka – dyrektor
 
I. Techniki zastosowane podczas postępowania
 
Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało na podstawie dokumentacji, pisemnych informacji i wyjaśnień pracowników kontrolowanej jednostki. Dokonano ponadto oględzin obiektu, w których funkcjonuje jednostka kontrolowana.
 
Wymienione dowody zostały przeanalizowane w następującym zakresie:
 • organizacji i funkcjonowania jednostki,
 • spraw kadrowych i dyscypliny pracy,
 • realizacji zadań statutowych,
 • gospodarki finansowej (realizacji planu rzeczowo-finansowego),
 • spraw bhp i archiwum,
 • zamówień publicznych,
 • inwestycji i remontów bieżących,
 • systemu kontroli wewnętrznej.
 
II. KRYTERIA
 
III.1. Kryteria ogólne
 
1.                  Legalność
2.                  Gospodarność
3.                  Celowość wydatków
4.                  Zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem.
5.                  Prawidłowość wykorzystania środków.
 
III.2. Kryteria w zakresie realizacji zadań statutowych
 
Ustawa z dnia 20 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
 
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 37, poz. 331).
 
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru                 i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543).
 
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania                        w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz. U. Nr 11, poz. 114).
 
III.3. Kryteria w zakresie prowadzenia spraw kadrowych i dyscypliny pracy
 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity z 1998r. Dz. U. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 1997r. Dz. U. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.).
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia – przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.).
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.).
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281).
 
III.4. Kryteria w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity z 1998r. Dz. U. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – Dział X.
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. Z 2003r. Nr 6, poz. 69).
 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.)
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.               w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)
 
III.5. Kryteria w zakresie archiwizacji dokumentów
 
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania                       z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. Nr 167, poz. 1375)
 
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców ( Dz. U. Nr 32, poz. 284)
 
III.7. Kryteria w zakresie realizacji zamówień publicznych
 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072                   z późn. zm.)
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 71, poz. 646 z późn. zm.)
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 71, poz. 645 z późn. zm.)
 
Ustawa  z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.).
 
III.8. Kryteria w zakresie gospodarki finansowej
 
Ustawa  z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
 
Ustawa z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz plany kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 ze zm.).
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 ze zm.).
 
III.9. Kryteria w zakresie systemu kontroli wewnętrznej
 
Komunikat Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie ogłoszenia „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych” (Dz. Urz. MF Nr 3, poz. 13).
Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 7, poz. 58). 
 
Zarządzenie  nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r.              w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienianego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-0152-32/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. oraz OR.I-0152-42/2004 z dnia 29 października 2004 r.
 
Zgodnie § 3 ust. 2 lit. a Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kontrola funkcjonalna, realizowana przez przełożonych wobec podwładnych i jednostki nadrzędne wobec jednostek podrzędnych, odbywa się na ona bieżąco, w toku zarządzania, przy zastosowaniu dostępnych procedur i mechanizmów, wbudowanych w system zarządzania.
 
Zgodnie § 3 ust. 3 lit. a Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola za sprawność                    i efektywność systemów kontrolnych niższego szczebla, funkcjonujących wewnątrz wydziałów i jednostek, w ramach uprawnień oraz wykonywania nadzoru merytorycznego, odpowiada w urzędzie – naczelnik, a w jednostkach – kierownik jednostki.
 
Zgodnie § 4   Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola system kontroli wewnętrznej            w Urzędzie Miasta oraz jednostkach opiera się następujących standardach szczegółowych:
a.      struktura kontroli wewnętrznej oraz wszelkie operacje finansowe i znaczące zdarzenia powinny być dokładnie udokumentowane, a dokumentacja powinna być natychmiast dostępna, jeśli zachodzi potrzeba jej sprawdzenia,
b.      operacje finansowe i znaczące zdarzenia powinny być niezwłocznie zarejestrowane                i prawidłowo sklasyfikowane,
c.      operacje finansowe i znaczące zdarzenia powinny podlegać autoryzacji oraz być wykonywane tylko przez osoby dysponujące odpowiednimi uprawnieniami,
d.      kluczowe obowiązki i odpowiedzialność za udzielanie upoważnień, realizowanie, rejestrowanie oraz sprawdzanie operacji finansowych i zdarzeń powinny być podzielone między różne osoby,
e.      należy zapewnić kompetentny nadzór dla upewnienia się, że cele postawione przed kontrolą wewnętrzną są realizowane,
f.        dostęp do zasobów i akt powinien być ograniczony tylko do osób upoważnionych, które są odpowiedzialne za dozór nad nimi lub ich wykorzystanie.
Standardy te stanowią kryteria opracowywania systemów kontroli funkcjonalnej                      w wydziałach i jednostkach.
 
Zgodnie § 5 ust. 8 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola działalność jednostek opisana w pkt. 6 i 7 odbywa się na podstawie opracowanych w formie pisemnej procedur kontrolnych, podlegających zatwierdzeniu przez Prezydenta.
 
IV. Obiekty kontroli
 
IV.1. Organizacja i funkcjonowanie Domu Dziecka.
IV.2. Kadry.
IV.3. Dyscyplina pracy.   
IV.4. Realizacja zadań statutowych.
IV.5. Gospodarka finansowa.
IV.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
IV.7. Ochrona przeciwpożarowa.
IV.8.  Archiwizacja.
IV.9. Procedury zamówień publicznych.
IV.10. Remonty, inwestycje.
IV.11.  Kontrola wewnętrzna.
 
III. Cele kontroli
 
1.      Ocena działalności Domu Dziecka w Opolu pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem Organizacyjnym.
2.      Ocena zasadności gospodarki finansowej i zgodności z obowiązującym prawem.                 
3.      Ocena istniejącego w placówce systemu kontroli wewnętrznej. 
 
 
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI
 
IV.1. Ogólne informacje
 
 Dom Dziecka funkcjonuje w oparciu o statut nadany uchwałą Nr LXV/749/06 Rady Miasta Opola z dnia 29 czerwca 2006r. oraz Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego uchwałą NR 5877/2001 Zarządu Miasta Opola z dnia 8 sierpnia 2001 r. (Akta kontroli 07/23/I/1-21).
Organem prowadzącym Dom Dziecka jest Prezydent Miasta Opola. Placówka jest jednostką budżetową. Jako socjalizacyjna publiczna placówka opiekuńczo-wychowawcza, działa w systemie pomocy społecznej zapewniając dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej całodobową opiekę i wychowanie oraz podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny.
Domem Dziecka kieruje dyrektor, który reprezentuje placówkę na zewnątrz, kieruje jej działaniami w ramach udzielonych mu przez Prezydenta Miasta pełnomocnictw oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania jednostki.
 
IV.2. Organizacja i funkcjonowanie Domu Dziecka
 
Dom Dziecka w Opolu jest jednostka budżetową. Jest to socjalizacyjna publiczna placówka opiekuńczo-wychowawcza, która w systemie pomocy społecznej pełni rolę jednostki pomocy społecznej. Placówka przyjmuje dzieci całkowicie lub częściowo pozbawione opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej.
Placówka zapewnia opiekę całodobową. Dzieci przyjmowane są w każdej chwili, gdy placówka otrzyma stosowne skierowanie. Zapewnia ponadto kształcenie i wychowanie.                 W Domu Dziecka obowiązuje procedura nr 1 przyjmowania do placówki nowego wychowanka. Procedura ta nie została wprowadzona zarządzeniem wewnętrznym dyrektora. Nie jest także znana data początkowa jej obowiązywania. Przyjmowanie do placówki odbywa się głównie na podstawie skierowania dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Poza planowanymi przyjęciami placówka przyjmuje dziecko na skutek interwencji (polecenie sędziego, wniosek policji lub innej osoby w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia dziecka). Wraz z dzieckiem placówka otrzymuje kompletną dokumentację dziecka. Procedury obejmują wszystkie czynności administracyjne względem nowo przyjętego dziecka. Zespół kontrolujący stwierdził, że w Regulaminie Organizacyjnym placówki zawarte są nieaktualne informacje, tj. w § 12 RO wskazano Wydział Zdrowia i Spraw społecznych jako kierujący dziecko do placówki. Tymczasem Wydział ten nie istnieje od 2003r. oraz od tego czasu skierowania wydaje dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Nieistniejący wydział pojawia się także w § 13 ust. 5, § 14 ust. 3, § 17 ust.2 pkt 2 i ust. 3,                § 20 ust. 5 obowiązującego Regulaminu.
(Akta kontroli 07/23/I/22-25).
W placówce, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działa stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka pod nazwą Zespół Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. Głównym zadaniem Zespołu jest analiza pobytu dziecka w placówce, ocena jego sytuacji rodzinnej, ocena skuteczności realizowanego planu pracy oraz ocena zasadności dalszego pobytu w placówce. Zespół został powołany w dniu 26.01.2001r. w sposób zwyczajowy.                W tym dniu odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu, na którym omówiono jego skład oraz zadania , a także obowiązujące w tym zakresie przepisy. Zespół nie był powołany w drodze konkretnego zarządzenia. Zespół już na pierwszym spotkaniu przeszedł do realizacji swoich zadań. 
(Akta kontroli 07/23/I/26-33).
Placówka zatrudnia wolontariuszy, którym może być osoba pełnoletnia, nie karana. Wedlug obowiązujacego zapisu w Regulaminie Organizacyjnym (§ 25 ust. 4) dyrektor placówki zawiera z wolontariuszem umowę, w której określa zakres zadań, zobowiązania wolontariusza i zobowiązanie do zachowania tajemnicy. W praktyce umowa zlecenia zawierana jest z wolontariuszem (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w Warszawie. Instytucja ta reguluje składki ubezpieczeniowe. W Domu Dziecka prowadzona jest lista obecności wolontariuszy. Wolontariusze podpisują zobowiązanie do zachowania tajemnicy dot. wykonywanych obowiązków, a zwłaszcza informacji dotyczących wychowanków. Ponadto wolontariusz składa oświadczenie o znajomości specyfiki placówki, w której wykonuje pracę. Wymagane zobowiązania i oświadczenia znajdują się w kontrolowanej placówce.
(Akta kontroli 07/23/I/34-36).
 
IV.3. Kadry i dyscyplina pracy
 
            Według stanu na dzień 30 września 2007r. w Domu Dziecka w Opolu zatrudnionych było ogółem 29 osób na 23,875 etatu.  
(Akta kontroli 07/23/I/37-39).
 
Z dniem 1 stycznia 2004 r. weszły w życie przepisy art. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 137, poz. 1304) zachowujące moc obowiązującą Karty Nauczyciela wyłącznie wobec tych nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, którzy byli zatrudnieni w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych przed dniem wejścia w życie tej ustawy tj. przed dniem 1 stycznia 2004r. Zatem osoby zatrudnione w wymienionych placówkach i ośrodkach (między innymi      w domach dziecka) od dnia 1 stycznia 2004 r. nie podlegają już przepisom Karty Nauczyciela.
 Zgodnie z art. 5d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wprowadzonym ustawą z dnia                  6 maja 2005r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, kolegiach odwoławczych                 i ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 122, poz.1020) status prawny pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określają przepisy o pracownikach samorządowych. Zgodnie z zapisem art.123 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593) prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej regulują przepisy o pracownikach samorządowych.
Według stanu zatrudnienia na dzień 16 listopada 2007r. w Domu Dziecka w Opolu jest siedmiu pracowników pedagogicznych, którzy zostali zatrudnieni po dniu 1 stycznia 2004 r. i w związku z tym nie podlegają Karcie Nauczyciela. Stosunek pracy z ww. pracownikami został zawarty na podstawie kodeksu pracy z uwzględnieniem przepisów wymienionych w pkt I.
Akta osobowe pracowników prowadzone są na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy    i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz.286 z późn. zm.). Zgodnie z nim pracodawca zakłada i prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika akta osobowe, które składają się z 3 części i obejmują :
1)            w części A –   dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie,               tj. między innymi kwestionariusz osobowy, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku,
2)            w części B - dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia tj. między innymi umowę o pracę, zakres czynności (zakres obowiązków), jeżeli pracodawca dodatkowo w tej formie określił zadania pracownika wynikające                  z umowy o pracę, pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika między innymi z treścią regulaminu pracy, informację z art. 29 § 3 Kodeksu pracy, zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa                      i higieny pracy, oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka                     o zamiarze korzystania z uprawnień określonych w art.148 pkt 3, art.178 §2 i art.188 Kodeksu pracy, dokumenty związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych, dokumenty związane z przyznaniem pracownikowi nagrody lub udzielenia kary, pisma dotyczące udzielenia urlopu wychowawczego lub bezpłatnego, kopię zawiadomienia powiatowego urzędu pracy o zatrudnieniu pracownika uprzednio zarejestrowanego jako osoba bezrobotna,
3)            w części C - dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia tj. między innymi oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę, kopię wydanego pracownikowi świadectwa pracy.
Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane; każda z tych części powinna zawierać pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów.
 
Tab. Kontrola akt osobowych
L.p.
Imię i nazwisko pracownika
Stanowisko
Posiadane kwalifikacje
( na dzień zatrudnienia na obecnie zajmowanym stanowisku) zgodnie    z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie placówek opiekuńczo- wychowawczych
Uwagi
1.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika
(zgodne z przepisami)
1) brak podstawy prawnej przyznania wynagrodzenia 
w umowie o pracę na czas określony z dnia 1.02.2005r., w umowie o pracę na czas nieokreślony z dnia 30.12.2005r., w porozumieniu zmieniającym umowę o prace z dnia 1.04.2006r. oraz w dokumentach zmieniających wysokość wynagrodzenia za pracę,
2) brak informacji, o której mowa w art.151§ 5 Kodeksu pracy dotyczącej ustalenia dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art.151 1 §1 Kodeksu pracy, w umowach o pracę na 1/2 etatu z dnia 1.02.2005r. i z dnia 30.12.2005r.
3) brak oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z art.18a ustawy z dnia 22 marca 1990r.o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1593 ze zm.),
2.
ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika
( zgodne z przepisami)
1) brak podstawy prawnej przyznania wynagrodzenia, w umowie o pracę na czas określony z dnia 25.06.2007r. i w umowie o pracę na zastępstwo z dnia 14.08.2007r., 2) brak w umowie o pracę na zastępstwo z dnia 25.06.2007r. zapisu wskazującego osobę zastępowaną ,
3) brak   w informacjach z dnia 25.06.2007r. i z dnia 14.08.2007r., do powyżej wymienionych umów                          o pracę, zapisu dotyczącego długości okresu wypowiedzenia umowy na zastępstwo, który zgodnie z art. 331 Kodeksu pracy wynosi 3 dni,
4) brak oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z art.18a ustawy             z dnia 22 marca 1990r.o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1593 ze zm.),
 5) brak wstępnych badań lekarskich do umowy                    o pracę z dnia14.08.2007r.
 
 
3.
 
1) terapeuta – ukończone studium socjoterapii i treningu interpersonalnego Zgodnie z protokołem przyjęcia ustnych wyjaśnień z dnia 15.11.2007r.   Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) ma pełne uprawnienia do wykonywania obowiązków terapeuty,
(Akta kontroli 07/23/I/40-42).
 
2) psycholog - ukończone studia wyższe na kierunku psychologia
( zgodne z przepisami),
 
 
 
 
1) brak podstawy prawnej przyznania wynagrodzenia,
w umowie o pracę na czas określony z dnia 01.04.2005r., w umowie o pracę na czas określony z dnia 01.07.2005r., w umowie o pracę na czas nieokreślony z dnia 30.12.2005r. i w dokumentach zmieniających wysokość wynagrodzenia,
2) brak informacji, o której mowa w art.151§ 5 Kodeksu pracy dotyczącej ustalenia dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art.151 1 §1 Kodeksu pracy, w umowach o pracę na 1/2 etatu             z dnia 1.04.2005r. i z dnia 01.07.2005r. oraz w umowie o pracę na 3/8 etatu z dnia 30.12.2005r.
3) brak oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z art. 18                       a ustawy z dnia 22 marca 1990r.o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1593 ze zm.),
4) brak zakresu czynności.
 
4.
 
ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
( zgodne z przepisami)
1) brak podstawy prawnej przyznania wynagrodzenia,
 w umowie o pracę na okres próbny z dnia 01.04.2006r., w umowie o pracę na czas nieokreślony z dnia 30.06.2006r. i w dokumentach zmieniających wysokość wynagrodzenia,
2) brak oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z art.18a ustawy z dnia 22 marca 1990r.o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1593 ze zm.),
 
5.
 
ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej ( zgodne z przepisami)
1) brak podstawy prawnej przyznania wynagrodzenia,
 w umowie o pracę na okres próbny z dnia 29.09.2006r.,
w umowie o pracę na czas nieokreślony z dnia 29.12.2006r. i w dokumentach zmieniających wysokość wynagrodzenia,
2) brak oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z art.18a ustawy             z dnia 22 marca 1990r.o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1593 ze zm.),
 
6.
 
ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika w zakresie terapii pedagogicznej z pedagogika specjalną oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej- oligofrenopedagogiki
( zgodne z przepisami)
1) brak podstawy prawnej przyznania wynagrodzenia
 w umowie o pracę na okres próbny z dnia 01.04.2006r., w umowie o pracę na czas nieokreślony z dnia 30.06.2006r. i w dokumentach zmieniających wysokość wynagrodzenia,
2) brak  informacji, o której mowa w art.151§ 5 Kodeksu pracy dotyczącej ustalenia dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art.151 1 §1 Kodeksu pracy, ) w umowie o pracę na 1/2 etatu z dnia 1.04.2006r.
3) brak oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z art.18a ustawy z dnia 22 marca 1990r.o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1593 ze zm.),
7.
1) pracownik socjalny – ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej ( zgodnie z przepisami),
 
2) wychowawca – ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika
( zgodnie z przepisami)
1) brak podstawy prawnej przyznania wynagrodzenia w umowie o pracę na czas określony z dnia 3.11.2003r., w umowie o prace na czas określony z dnia 1.07.2004r., w umowie o pracę na czas nieokreślony z dnia 30.06.2006r. i w innych dokumentach zmieniających wysokość wynagrodzenia,
2) brak oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z art.18a ustawy z dnia 22 marca 1990r.o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1593 ze zm.),
3) brak aktualnych badań lekarskich w okresie od dnia 21.10.2006r. do dnia 7.11.2006r. 
(Akta kontroli 07/23/I/43-44).
 
 
(Akta kontroli 07/23/I/45-120).
 
Urlopy wypoczynkowe za 2006r. zostały wykorzystane przez wszystkich pracowników w terminie określonym w Kodeksie pracy.
 
Akta osobowe ww. grupy pracowników prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz. U. Nr 62, poz.286 ze zm.)
Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych ( A, B, C) są ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane, a każda z części zawiera wykaz znajdujących się w nich dokumentów.
 
Akta oraz dokumenty w nich znajdujące się zawierają jednak   braki oraz błędy,                       do których zaliczyć w szczególności należy :
 
1.      brak   podstawy    prawnej   przyznania wynagrodzenia   za   pracę   w   umowach pracę i w dokumentach zmieniających jego wysokość ( wszyscy pracownicy),
2.      brak informacji w umowach o pracę zawartych z pracownikami zatrudnionymi                 w niepełnym wymiarze czasu pracy, o której mowa w art. 151 § 5 Kodeksu pracy dotyczącej ustalenia dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu, których    przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia do dodatku   do   wynagrodzenia,   o którym mowa w art. 1511  § 1 Kodeksu pracy (wszyscy pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy),
3.      brak oświadczeń pracowników o prowadzeniu działalności gospodarcze zgodnie                z art.18a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142,poz.1593 ze zm.), ( wszyscy pracownicy),
4.      brak w umowie o pracę na zastępstwo zapisu wskazującego zastępowanego pracownika ( jedna umowa ),
5.      brak aktualnych badań lekarskich ( dwóch pracowników),
6.      brak zakresu czynności ( jeden pracownik). 
 
IV.4. Realizacja zadań statutowych
 
Ewidencja dzieci przyjętych do placówki na podstawie skierowań oraz bez nich
 
            Zasady przyjmowania dzieci do placówki opiekuńczo-wychowawczej określa § 14 rozporządzenia. Podstawą skierowania do placówki jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczenie dziecka w placówce.
            Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka, stanowi, iż jest to placówka na 30 miejsc socjalizacyjnych, przeznaczona dla dzieci od 3 do 18 roku życia. W latach 2006 – 2007               w Domu Dziecka w Opolu przebywało 49 dzieci skierowanych na podstawie orzeczenia sądu. Nie odnotowano przyjęć dzieci na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych. Ewidencja dzieci przyjętych do placówki aktualizowana jest na bieżąco. Reasumując ewidencja dzieci przyjętych do placówki prowadzona jest w sposób prawidłowy i zgodnie               z przepisami.
(Akta kontroli 07/23/I/121-130).
 
1.      Realizacja procedur przyjmowania dzieci do placówki
 
Ogólne zasady obowiązujące w placówce opiekuńczo-wychowawczej podczas przyjmowania skierowanych do niej dzieci określają §§ 15 i 16 rozporządzenia. Szczegółowe procedury postępowania w placówce podczas planowanego przyjęcia dziecka, a także przyjęcia na skutek interwencji określone zostały przez Panią Helenę Podwysocką – dyrektora Domu Dziecka w dokumentach pn. „Procedura Nr 1 przyjmowania do placówki nowego wychowanka” oraz „Procedura Nr 1A dotycząca przyjmowania dzieci do Domu Dziecka w sytuacjach interwencji”. (Akta kontroli 07/23/I/131-134).  Z przeanalizowanych podczas kontroli dokumentów jednoznacznie wynika, że podczas przyjmowania poszczególnych dzieci do placówki wszystkie procedury były zachowane (przykładowa procedura dot. interwencyjnego przyjęcia do placówki sióstr (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))). (Akta kontroli 07/23/I/135-138).
Procesem wychowawczym dziecka przyjętego do placówki kieruje wychowawca.               W Domu Dziecka jeden wychowawca realizuje zadania wynikające z indywidualnego planu pracy oraz pozostaje w stałym kontakcie z rodziną nie więcej niż 8 dzieci, co jest zgodne              z § 8 ust. 4 rozporządzenia. Przedłożone podczas kontroli dokumenty pn. „Wprowadzenie do planu pracy opiekuńczo-wychowawczej Domu Dziecka w Opolu w 2006 roku” oraz „Wprowadzenie do planu pracy opiekuńczo-wychowawczej Domu Dziecka w Opolu w 2007 roku” zawierają informację nt. liczby dzieci w poszczególnych grupach wychowawczych będących pod bezpośrednią opieką konkretnego wychowawcy. (Akta kontroli 07/23/I/139-148).
Z wyjaśnień uzyskanych od Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – pedagoga w Domu Dziecka wynika, iż każde nowoprzybyłe do placówki dziecko jest zapoznawane z regulaminem w niej obowiązującym, co jest zgodne z § 13 ust. 3 rozporządzenia, jak również z innymi ważnymi informacjami o zasadach funkcjonowania w placówce i grupie wychowawczej. W okresie adaptacji nowy wychowanek jest zwolniony z dyżurów do czasu, aż poczuje się pewnie                    w nowym otoczeniu (Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień (Akta kontroli 07/23/I/149).
            Reasumując realizacja procedur przyjmowania dzieci do placówki prowadzona jest             w sposób prawidłowy i zgodnie z przepisami.
 
2.      Dokumentacja dzieci przebywających w placówce
 
            Skontrolowano szczegółowo dokumentację 12 wychowanków Domu Dziecka przebywających w placówce na przestrzeni lat 2006 – 2007, co stanowi 24,49% ogólnej liczby dzieci skierowanych w tym okresie do placówki, a mianowicie:
1)            (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) 
2)            (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
3)            (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
4)            (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
5)            (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
6)            (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
7)            (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
8)            (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
9)            (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
10)        (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
11)        (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
12)        (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
 
            Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia do dokumentu kierującego dziecko do placówki opiekuńczo-wychowawczej winny być dołączone:
1)      odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica,
2)      orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo wniosek rodziców o umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
3)      dostępną dokumentację o stanie zdrowia dziecka,
4)      dokumenty szkolne, w szczególności świadectwo szkolne, karty szczepień,
5)      kwestionariusz aktualnego rodzinnego wywiadu środowiskowego wraz ze szczegółowym opisem sytuacji dziecka oraz dokumentację dotychczasowych działań podjętych wobec dziecka i rodziny.
 
            We wszystkich skontrolowanych aktach osobowych ww. dzieci, które przechowywane               są w placówce u osoby zajmującej się kadrami, znajdowały się następujące dokumenty:
1)      odpis aktu urodzenia dziecka,
2)      orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
3)      skierowanie do placówki opiekuńczo-wychowawczej,
4)      kwestionariusz aktualnego rodzinnego wywiadu środowiskowego wraz ze szczegółowym opisem sytuacji dziecka oraz dokumentacja dotychczasowych działań podjętych wobec dziecka i jego rodziny,
5)      świadectwa szkolne,
6)      potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Opola,
7)      decyzje Stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.
 
oraz dodatkowo dokumenty:
1)      odpis aktu zgonu rodzica w przypadku dzieci: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),
2)      badanie poradni psychologiczno-pedagogicznej w Opolu w przypadku dzieci: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),
3)      zarządzenie sądu o ustanowieniu kuratora do zarządu majątkiem dziecka w przypadku dzieci: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),
4)      zaświadczenie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku dzieci: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),
5)      orzeczenie sądu uchylające umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w przypadku dziecka (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),
6)      inna korespondencja z sądem np. opinie, sprawozdania opiekunów prawnych dzieci itp. u wszystkich dzieci,
7)      decyzje o naliczeniu opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w placówce w przypadku dziecka (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),
8)      zwolnienie z opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w placówce w przypadku dziecka (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),
9)      postanowienie sądu o umieszczeniu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym                     w przypadku dziecka (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),
10)        skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w przypadku dziecka (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),
11)        potwierdzenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego w przypadku dzieci: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),
12)        informacja o skreśleniu z listy wychowanków w przypadku dziecka (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
13)        indywidualny plan usamodzielnienia w przypadku dziecka (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),
14)        inne dokumenty dotyczące indywidualnych spraw dzieci.
 
Dostępna dokumentacja o stanie zdrowia dzieci (książeczki zdrowia, książeczki RUM, prowadzona indywidualnie dla każdego dziecka ewidencja przebytych w placówce chorób oraz niezbędnych wizyt lekarskich, a także branych leków) przechowywana jest w placówce w gabinecie pielęgniarki. Natomiast karty szczepień dzieci znajdują się albo w gabinetach lekarskich w szkołach, do których dzieci uczęszczają, albo w zakładach opieki zdrowotnej, do których dzieci są zaoptowane.
 
Zgodnie z § 23 ust. 2 rozporządzenia w placówce socjalizacyjnej dla każdego dziecka prowadzi się:
1)      indywidualny plan pracy,
2)      kartę pobytu, która zawiera uzupełnianą co miesiąc ocenę relacji dziecka z rodzicami, funkcjonowania społecznego dziecka w tej placówce i poza nią, nauki szkolnej dziecka, samodzielności dziecka, jego stanu emocjonalnego, stanu zdrowia dziecka oraz informację o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla dziecka wydarzeniach,
3)      kartę udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu,
4)      arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych.
 
Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów ww. 12 dzieci stwierdzono,                    iż w placówce są realizowane indywidualne plany pracy z dzieckiem, co jest zgodne z § 11 rozporządzenia. Każdy wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka opracowuje w porozumieniu z psychologiem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym oraz innymi specjalistami, a także przy udziale dziecka indywidualny plan pracy dla niego. Stwierdzono, iż każdy indywidualny plan pracy został opracowany na podstawie informacji dotyczących dziecka, a zawartych w dokumentach dołączonych do skierowania do placówki, analizy procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka w czasie pobytu                      w placówce oraz efektów pracy socjalnej prowadzonej z jego rodziną. Każdy indywidualny plan pracy uwzględniał w szczególności wiek dziecka, jego możliwości psychofizyczne, sytuację rodzinną oraz ewentualny przebieg procesu przygotowania dziecka do usamodzielnienia. W każdym indywidualnym planie uwzględniono działania krótkoterminowe i długoterminowe oraz modyfikowano go w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka, nie rzadziej niż co pół roku.
Wszystkie skontrolowane indywidualne plany pracy podpisane były przez dziecko oraz wychowawcę mającego je pod swoją bezpośrednią opieką, a także zaakceptowane przez dyrektora placówki (przykładowe indywidualne plany pracy z dzieckiem (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), jak również ich półroczna analiza oraz modyfikacja).   (Akta kontroli 07/23/I/150-156).
W Domu Dziecka funkcjonuje dokument pn. „Karta wychowanka”, w której zawarte są informacje o danych osobowych dziecka, o jego sytuacji zdrowotnej, a także dane dotyczące rodziny dziecka. Opisana jest tam również sytuacja szkolna dziecka oraz spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania dziecka w placówce i poza nią. W Karcie wychowanka znajduje się także informacja o ewentualnych rodzinach zaprzyjaźnionych utrzymujących kontakt                  z dzieckiem oraz sprawach karnych, jeśli się toczą z udziałem dziecka.
W placówce prowadzone są również indywidualne karty pobytu dzieci zawierające ocenę kontaktów dziecka z rodziną, funkcjonowania dziecka w placówce i w środowisku, ocenę jego kontaktów ze szkołą oraz ocenę jego zdrowia. Swoje spostrzeżenia                           w indywidualnej karcie pobytu dziecka zapisuje nie rzadziej niż raz w miesiącu wychowawca mający je pod swoją bezpośrednią opieką. (Akta kontroli 07/23/I/157-170).
Indywidualne plany pracy dzieci, Karty wychowanków oraz indywidualne karty pobytu dzieci przechowywane są w placówce u wychowawców mających pod swoją bezpośrednią opieką dane dziecko. Każdy wychowanek u wychowawcy ma założoną swoją teczkę,                  do której wpięte są ww. dokumenty oraz inne dotyczące indywidualnych spraw danego dziecka. 
 
Wszyscy przyjęci do placówki wychowankowie poddawani są diagnozie psychologicznej oraz pedagogicznej, celem których jest określenie aktualnego poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dziecka. Opinie o stanie dziecka są tworzone w oparciu o:
1)      wnioski z obserwacji funkcjonowania wychowanka w sytuacji działania grupowego oraz w kontakcie indywidualnym,
2)      informacje uzyskane w wywiadzie z rodzicami, opiekunami lub innymi osobami mającymi kontakt z dzieckiem,
3)      informacje uzyskane w rozmowie kierowanej.
Każde dziecko jest również przebadane przez logopedę. Pedagog i psycholog prowadzą dzienniki zajęć specjalistycznych, w których odnotowywane są przeprowadzone             z dziećmi zajęcia indywidualne oraz grupowe, rozmowy wychowawcze oraz zajęcia                       z rodzinami dzieci.
W zależności od stosowanej metody pedagogicznej, psychologicznej lub logopedycznej stosowane są odpowiednie arkusze badań i obserwacji dokumentujące przebieg zajęć, karty diagnostyczno-informacyjne oraz karty pracy z dzieckiem. Psycholog dokumentuje dodatkowo wszystkie przeprowadzone z dziećmi testy psychologiczne. 
(Akta kontroli 07/23/I/171-193).
Wszystkie dokumenty związane z pracą specjalistów w placówce przechowywane są bezpośrednio w ich gabinetach. Każdy wychowanek, z którym prowadzone są zajęcia specjalistyczne ma założoną swoją teczkę, do której wpięte są dokumenty dotyczące jego indywidualnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Opinie specjalistyczne dotyczące wychowanków wydawane są również na prośbę sądu, szkoły, przedszkola czy lekarzy specjalistów.
Reasumując dokumentacja dzieci przebywających w placówce prowadzona jest w sposób prawidłowy i zgodnie z przepisami.
 
3.      Działalność Stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka
 
Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów stwierdzono, iż w placówce działa Stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, co jest zgodne z § 9 rozporządzenia. Stały zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka   w celu:
1)            ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka,
2)            analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,
3)            modyfikowania indywidualnego planu pracy,
4)            zgłaszania do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą adopcję,
5)            oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb, oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce,
6)            informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w innej placówce działającej na podstawie odrębnych przepisów dotyczących kształcenia i opieki zdrowotnej, takiej jak: ośrodek socjoterapii, ośrodek wychowawczy, ośrodek leczniczo-wychowawczy.
W Domu Dziecka Stały zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka co pół roku – na wiosnę i jesienią. W latach 2006 – 2007 w Domu Dziecka odbyły się 4 dwudniowe posiedzenia Stałego zespołu w terminach:
1)            13 marca 2006 r. i 15 marca 2006 r.,
2)            12 września 2006 r. i 13 września 2006 r.,
3)            27 lutego 2007 r. i 28 lutego 2007 r.,
4)            18 września 2007 r. i 19 września 2007 r.
Sytuacja każdego dziecka przebywającego w placówce omawiana jest przez zespół osobno, a wnioski zespołu w zakresie zasadności jego dalszego pobytu   w placówce odnotowywane są w protokole w Księdze protokołów z zebrań pracowników pedagogicznych, która przechowywana jest w gabinecie dyrektora placówki. Do każdego protokołu dołączane są sprawozdania z realizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej poszczególnych dzieci, których sytuacja została omówiona podczas posiedzenia zespołu. Sprawozdania te sporządzone są za okres od ostatniego posiedzenia zespołu do chwili posiedzenia obecnego przez wychowawców mających danego wychowanka pod swoją bezpośrednią opieką. Skontrolowano 2 Księgi protokołów zebrań pracowników pedagogicznych, a mianowicie „Księgę protokołów z zebrań pracowników pedagogicznych od 27.12.2001 r. do 23.02.2006 r.” oraz „Księgę protokołów z zebrań pracowników pedagogicznych od 24.02.2006 r. do …”   
Zbadano protokoły z posiedzeń Stałego Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka:
1)            z dnia 13 marca 2006 r. (z losowo wybranymi załącznikami nr 1 i 6 do protokołu dotyczącymi wychowanki (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))),
2)            z dnia 15 marca 2006 r. (z losowo wybranym załącznikiem nr 21 do protokołu dotyczącym wychowanki (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),
3)            z dnia 18 września 2007 r. (z losowo wybranym załącznikiem nr 10 do protokołu dotyczącym wychowanka(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))),
4)            z dnia 19 września 2007 r. (z losowo wybranym załącznikiem nr 17 do protokołu dotyczącym wychowanki(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))
(Akta kontroli 07/23/I/194-225).
 
W skład każdego zespołu wchodzą zgodne z § 9 rozporządzenia:
1)        dyrektor placówki,
2)        pedagog,
3)        psycholog,
4)        pracownik socjalny,
5)        wychowawca kierujący procesem wychowawczym omawianego dziecka,
 
Dodatkowo w celu uzyskania wiedzy o sytuacji socjalnej, prawnej oraz rodzinnej dziecka do udziału w posiedzeniach zespołu zapraszani są przedstawiciele sądu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Policji, służby zdrowia, instytucji oświatowych, ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, jednostki samorządu terytorialnego nadzorującego placówkę oraz innych instytucji zajmujących się problematyką rodziny i dziecka. Zaproszenie kierowane jest również do rodziców dzieci. Listy osób zaproszonych oraz listy obecności stanowią dodatkową dokumentację dołączoną do protokołów z posiedzeń zespołu. Skontrolowano wybrane w drodze przypadku listy osób zaproszonych na posiedzenie Stałego Zespołu Do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka oraz listy obecności osób uczestniczących                    w posiedzeniu zespołu:
1)                  z dnia 13 marca 2006 r. oraz w dniu 15 marca 2006 r.,
2)                  z dnia 18 września 2007 r. oraz w dniu 19 września 2007 r.
(Akta kontroli 07/23/I/226-237).
 
Na podstawie zawartego w protokole wniosku Stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka dyrektor placówki informuje pisemnie sąd o zaistnieniu podstaw do powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub pozostawieniu w placówce, albo podejmuje starania zmierzające do umieszczenia dziecka w rodzinie przysposabiającej, rodzinie zastępczej lub w placówce rodzinnej. Pisma informujące sąd o wnioskach zespołu znajdują się w aktach osobowych poszczególnych wychowanków. Przykładowe pisma dotyczące sióstr(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). (Akta kontroli 07/23/I/238-241).
Reasumując działalność Stałego Zespołu Do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka w placówce prowadzona jest w sposób prawidłowy i zgodnie z przepisami.
 
4.      Kwalifikacje specjalistów zatrudnionych w placówce
 
Wymagania kwalifikacyjne dotyczące specjalistów zatrudnionych w placówce określone są w §§ 30 i 31 rozporządzenia. Ocena poprawności prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników zatrudnionych w Domu Dziecka należy do kompetencji Referatu Kadr                      w Wydziale Organizacyjnym.
W Domu Dziecka pracownicy są na bieżąco informowani o podstawowych zagadnieniach pedagogicznych związanych z działalnością placówki. Corocznie dyrektor placówki sporządza harmonogram zebrań pracowników pedagogicznych na dany rok,                   w którym określona jest tematyka zebrań, termin ich przeprowadzenia oraz osoba odpowiedzialna za ich zorganizowanie. Zebrania pracownicze podzielone zostały na                      2 kategorie: zebrania ogólne, tematyka których wynika z bieżących potrzeb placówki oraz zebrania samokształceniowe kadry pedagogicznej.
(Akta kontroli 07/23/I/242).
W skontrolowanych 2 Księgach protokołów z zebrań pracowników pedagogicznych oprócz protokołów z posiedzeń Stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka znajdują się również protokoły z zebrań i narad pracowników placówki. W latach 2006 – 2007 odbyło się 9 takich spotkań, a mianowicie:
1)      Zebranie pracowników pedagogicznych w dniu 12 stycznia 2006 r.
2)      Zebranie robocze pracowników pedagogicznych w dniu 28 marca 2006 r.
3)      Zebranie podsumowujące działalność Domu Dziecka za okres styczeń – czerwiec 2006 r. w dniu 24 czerwca 2006 r.
4)      Zebranie robocze pracowników pedagogicznych i obsługi oraz rady samokształceniowej pracowników pedagogicznych w dniu 18 października 2006 r.
5)      Rada samokształceniowa w dniu 30 listopada 2006 r.
6)      Zebranie robocze pracowników pedagogicznych w dniu 19 stycznia 2007 r.
7)      Rada samokształceniowa w dniu 21 marca 2007 r.
8)      Zebranie podsumowujące działalność Domu Dziecka za okres styczeń – czerwiec 2007 r. w dniu 22 czerwca 2007 r.
9)      Rada samokształceniowa w dniu 2 października 2007 r.
(Akta kontroli 07/23/I/250-263).
Dyrektor placówki umożliwia także ustawiczne dokształcanie się i doskonalenie zawodowe swoim pracownikom wysyłając ich na studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne             i doskonalące, seminaria, szkolenia, konferencje, warsztaty metodyczne i przedmiotowe.
 
Reasumując w placówce są stworzone warunki do podnoszenia kwalifikacji przez specjalistów w niej zatrudnionych.
 
IV.5. Gospodarka finansowa
 
Dom Dziecka w Opolu funkcjonuje od dnia 1 maja 1999 r., na podstawie Uchwały Nr VIII/110/99 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie dostosowania aktów założycielskich publicznych szkół podstawowych działających na terenie gminy Opole do obowiązujących przepisów prawa. Siedzibą jednostki jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Powstańców Śl.14.
            Głównym księgowym jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zatrudniona na podstawie umowy o pracę od 01 kwietnia 2002 r. w wymiarze czasu 0,5 etatu na czas nieokreślony, a od 01 lutego 2005r. w wymiarze 0,75 etatu.
            W 2006 r. z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale 852 rozdział 85201. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych państwa, Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
            W kontrolowanym okresie jednostka posiadała cztery rachunki bankowe założone                 w Banku Millennium S.A.:
46332906 – rachunek budżetowy
46333002 – rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
46332978 – rachunek dochodów własnych
46333036 – rachunek depozytowy.
            Od 27.04.2007r. jednostka posiada w PKO Bank Polski następujące rachunki bankowe:
05 1020 3668 0000 5102 0159 5578 – rachunek budżetowy
05 1020 3668 0000 5202 0159 9752 – rachunek ZFŚS
05 1020 3668 0000 5902 0159 9745 – rachunek dochodów własnych
05 1020 3668 0000 5002 0159 9737 – rachunek depozytowy
05 1020 3668 0000 5602 0160 2317 – rachunek na zadania publiczne
 
            Jednostka posiada wewnętrzne regulacje dotyczące księgowości w postaci Zakładowego Planu Kont, Instrukcji obiegu dokumentów, Instrukcji gospodarki kasowej, Regulaminu ZFŚS oraz Książkę druków ścisłego zarachowania, Regulaminu przyznawania nagród Dyrektora nauczycielom zatrudnionym w Domu Dziecka w Opolu i Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Dziecka.
            Księgi rachunkowe prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego  Finanse.  
            W 2006 r. w kontrolowanej jednostce przeprowadzono inwentaryzację aktywów pieniężnych w kasie na dzień 29.12.2006r., inwentaryzację księgozbioru biblioteki z dnia 18.12.2006r., inwentaryzację Magazynu Gospodarczego – dochody własne w drodze spisu                z natury.
            Spis z natury przeprowadzono w terminie 23.10.06-10.11.06 zgodnie z planem zatwierdzonym zarządzeniem dyrektora nr 8/2006 z dnia 16.09.2006r. W aktach znajduje się sprawozdanie komisji inwentaryzacyjnej. 
            Na dzień 31.12.2006 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 29 osób na 23,125 etatu w tym 14 nauczycieli na 12,875 etatu.W administracji i obsłudze zatrudnionych było 15 osób na 10,25 etatu (Akta kontroli 07/23/II/490).
Strukturę zatrudnienia w przeliczeniu na liczbę osób zatrudnionych w Domu Dziecka przedstawiono na wykresie nr 1.
 
   Wykres nr 1  Struktura zatrudnienia w Domu Dziecka w przeliczeniu na etaty znajduje się w załączniku do protokołu
                                         
W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
Wydatki budżetowe w 2006 r.
Łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność jednostki w 2006 r. wynosiła: 1.112.556 zł, w tym środki państwa – 2.756,00 zł, środki miasta – 1.109.800,00 zł. Faktycznie wykorzystano kwotę 1.093.646,83 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 18.909,17 zł zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dniu 29.12.2006r.
W dniu 22.01.2007 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb –28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2006 r. (Akta kontroli 07/23/II/425).
W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniach jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2006 r.    Ze sporządzonych sprawozdań oraz z dokumentacji księgowej wynika, że dokonywane wydatki dotyczące Domu Dziecka zostały zaewidencjonowane w siedemnastu paragrafach.
Największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia, nagrody i pochodne jak: trzynasta pensja, składki na ZUS i Fundusz Pracy oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki te zaksięgowano w sześciu paragrafach tj. 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4440.
 
Wykres nr 2 Struktura wydatków w zł znajduje się w załączniku do protokołu       
Rozdział 85201 § 4440 – Odpisy na ZFŚS
 
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników dyrektor jednostki określił w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który wszedł w życie dnia 24.10.2003 r.
Łączna kwota odpisu na fundusz socjalny wyniosła 27.569,56 zł i taką kwotę przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Środków Socjalnych w terminach określonych w ustawie o ZFŚS (Akta kontroli 07/23/II/281-282).
 
Lp.
Kwota przelewu
Data przelewu
Kwota wyrażona w %
1.
7.000,00 zł
     08.03.2006r.
25%
2.
7.000,00 zł
04.04.2006r.
25%
3.
7.000,00 zł
05.05.2006r.
25%
4.
1.766,66 zł
02.06.2006r.
6%
5.
1.600,00 zł
03.07.2006r.
6%
6.
1.600,00 zł
02.08.2006r
6%
7.
1.600,00 zł
04.09.2006r.
6%
8.
2,90 zł
10.10.2006r.
1%
Razem
27.569,56 zł
x
100%
 
Środki funduszu przeznaczono na:
 • zapomogi,
 • pożyczki mieszkaniowe,
 • świadczenia urlopowe dla nauczycieli,
 • dofinansowanie do wczasów,
 • dofinansowanie dla emerytów (Akta kontroli 07/23/II/283-317).
Innych wydatków nie stwierdzono.
 
W wyniku kontroli ustalono, że w 2006 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo (Akta kontroli 07/23/II/495).:
 • nagrodę jubileuszową dla jednej osoby w kwocie: pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  zł,
 • nagrody dyrektora z ZFN:
  • dla pedagoga w kwocie pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  zł,
  • dla pozostałych w łącznej kwocie: pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  zł.
           
            Spośród pozostałych wydatków analizie poddano wydatki zaewidencjonowane                     w miesiącu styczniu 2006r. w niżej wymienionych paragrafach.
 
Rozdział 85201 § 4300 – Zakup usług pozostałych (Akta kontroli 07/23/II/462-466).
 
         Wydatki ogółem wyniosły 25.744,89 zł i dotyczyły opłat za telefon, opłat pocztowych, prowizji bankowych, wywozu śmieci oraz zakupu biletów. Figurująca w ewidencji analitycznej paragrafu 4300 łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
            Zespół kontrolny, na podstawie wyciągów bankowych środków budżetowych za miesiąc styczeń 2006 r. dokonał sprawdzenia sposobu księgowania, opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. Informacje te zawiera Tab. 2 niniejszego protokołu.
 
Tabela nr 2 Wydatki poniesione w styczniu 2006r.
 
Lp.
Nr faktury
Kwota
Tytułem
Uwagi
1
-
437,05
Telefon
Brak faktury. Faktura znajduje się w dokumentacji z 2005r. Bank błędnie pobrał po raz drugi zapłatę.
2
Bilet nr LR 0900455
4,76
Bilet dziecka (wychowanka)
-
3
Rachunek nr 2/2006
204,66
Przedszkole
-
4
540148001205
80,00
Telefon
-
5
B/850007
190,00
Abonament RTV
-
6
5017592918/22/0
243,72
Usługi telekomunikacyjne
-
7
11/01/2006
100,00
Udział w szkoleniu
-
8
 
180,00
Opłata ESOBIG
-
9
00286/213/ONOG/15/G/01/06
8,50
Nadanie paczki pocztowej
-
10
FV/10/0117/2006
90,00
Bilety miesięczne
-
11
FV/26/006/2006
30,00
Bilet miesięczny
-
 
Razem
1.568,69
 
 
 
Rozdział 85201 § 4270 - Zakup usług remontowych
 
            Wydatki ogółem wyniosły 28.721,33 zł. Najważniejszą pozycją w wydatkach był remont balkonu i tarasu oraz remont pokrycia dachu na kwotę 17.914,89 zł. Pozostałe środki przeznaczono na wymianę drzwi kuchennych, bieżącą konserwację maszyn i urządzeń technicznych oraz naprawę urządzeń biurowych i sprzętu w jednostce (Akta kontroli 07/23/II/467-469).
            Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
           
            Zespół kontrolny, na podstawie wyciągów bankowych środków budżetowych za miesiąc styczeń 2006 r. dokonał sprawdzenia sposobu księgowania, opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. Informacje te przedstawia Tab. 3.
 
 
Tabela nr 3 Kontrola spsobu opisywania faktur
 
Lp.
Nr faktury
Kwota
(zł)
Tytułem
1
`1/K/01/2006
125,00
Usługa serwisowa komputerów
2
FV/VP/297/06(12)
216,45
Wyłącznik zapłonu, tarcza zaciskowa, wymiana
3
44/4
168,87
Konserwacja sprzętu p.poż.
Razem
510,32
x
 
 
Rozdział 85201 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
 
            Wydatki ogółem wyniosły 36.802,15 zł i dotyczyły zakupu środków czystości, prasy, druków, artykułów piśmiennych, odzieży dla wychowanków, paliwa, artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenia oraz materiałów dla konserwatora. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota wydatków jest zgodna z kwotą ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym (Akta kontroli 07/23/II/457-461).
           
Zespół kontrolny, na podstawie wyciągów bankowych środków budżetowych za miesiąc styczeń 2006 r. dokonał sprawdzenia sposobu księgowania, opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. Informacje te przedstawia Tab. 4.
 
Tabela nr 4 Kontrola spsobu opisywania faktur
Lp.
Nr faktury
Kwota
Tytułem
Uwagi
1
766/05/ZPCH
61,50
Zapłata za materiały
-
2
1750/8024/2006
328,42
Zakupy do utrzymania porządku
-
3
10/P/D
32,21
Dzienniki zajęć
-
4
0/0/0006/01/0014
91,49
Spychacz śniegowy
-
5
0/0/0006/01/0015
29,26
Sól drogowa
-
6
0/0/0006/01/0016
86,08
Ręczniki
-
7
428/2006/1023
9
Bokserki męskie
-
8
1117/2006/1023
377,90
Bluzy, spodnie dla wychowanków
-
9
01/06
27,98
Obuwie sportowe
-
10
420/05
9,99
Obuwie sportowe
-
11
39/P/D
58,76
Dzienniki zajęć
-
12
1137/2006/1023
19,95
Spodnie
-
13
0/0/0006/01/8042
177
Serwetki, chusteczki
-
14
06/A/0142
103,70
Woda
-
15
1/2006
85
Kubarytm
-
16
1469/2006/1023
14,99
Bluza sportowa
-
17
1123/2006/1023
20
Bluzy
-
18
1828/2006/1023
221,58
Środki czystości
-
19
1962/2006/1023
47,95
Obuwie, odzież
-
20
1929/2006/1023
10,00
Kalesony dziecięce
-
21
0/0/0007/025/045
15,74
Papier toaletowy
-
22
HAN/FVS/0093/2006
108,58
Wentylator
-
23
1/01/2006
96,92
Prasa
-
 
Rozdział 85201 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 
            Wydatki ogółem wyniosły 3.196,94 zł i dotyczyły zakupu książek. Wykazana                         w ewidencji analitycznej łączna kwota wydatków jest zgodna z kwotą ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym (Akta kontroli 07/23/II/455-456).
           
Dochody budżetowe w 2006 r.
 
Ze sporządzonego planu z wykonania dochodów oraz z prowadzonej ewidencji księgowej wynika, że w 2006 r. jednostka uzyskała dochody podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu Urzędu Miasta. W dniu 09.01.2007r. jednostka złożyła sprawozdanie roczne RB27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki. Ze sprawozdania wynika,                  że wykonanie tych dochodów wyniosło 280,00 zł. Na kwotę tę składał się § 0970 „Wpływy                z różnych dochodów”. Była to prowizja PZU z tytułu ubezpieczenia dzieci NNW.
 
Dochody własne w 2006 r.
 
            Ustalono, że środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w 2006 r. wyniosło ogółem 73.870,02 zł (Akta kontroli 07/23/II/346).
Na kwotę tę składają się:
1.środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 8.443,12 zł,
2. przychody w kwocie 65.426,90 zł.
Powyższe przychody uzyskano w trzech paragrafach tj.:
Ø      paragraf 083 „Wpływy z usług” - kwota 4.516,66 zł,
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki” - kwota 953,85 zł,
Ø      paragraf 096 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” - kwota 57.756,52 zł,
Ø      paragraf 097 „Wpływy z różnych dochodów” - kwota 2.199,87 zł.
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody z usług składały się wpływy z wynajmu mieszkania w wysokości 3.600,00 zł, dopłata do żywienia w wysokości 836,14 zł oraz rachunki za telefon w wysokości 80,52 zł. Natomiast w paragrafie 097 „Wpływy z różnych dochodów” zaksięgowano odszkodowanie z PZU.
Jednostka również otrzymała darowizny rzeczowe na kwotę 2.805,84 zł.
 
 Wydatki dochodów własnych w 2006 r.
 
            Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika,                  że wydatki w ramach dochodów własnych w 2006 r. wyniosły ogółem 42.621,15 zł. Wydatki             te zaewidencjonowano w sześciu paragrafach. W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania oraz części opisowej do tego sprawozdania, kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wydatków ze wszystkich paragrafów.
 
Rozdział 85201 § 3110 – Świadczenia społeczne (Akta kontroli 07/23/II/383-384).
 
            Wydatki ogółem wyniosły 234 zł. Wydatki dotyczyły dodatkowego kieszonkowego dla wychowanków. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 85201 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (Akta kontroli 07/23/II/368-370, 377-378, 385-388).
 
            Wydatki ogółem wyniosły 32.650,26 zł. Wydatki dotyczyły m.in. zakupu sprzętu, artykułów plastycznych, prezentów dla dzieci. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
            Ponadto szczegółowej analizie poddano wydatki z grudnia 2006r. Wydatki te wykazano w tabeli nr 6.
 
Tabela nr 6 Kontrola spsobu opisywania faktur
Lp.
Nr faktury
Kwota
Tytułem
Uwagi
1
18427/11/2006
275,00
Materiały edukacyjne
-
2
00/0011/339/043
51,20
Girlandy
-
3
26041
31,99
Zestaw pojazdów
-
4
274/06
3,27
Karty do gry
-
5
2983/06/FV
10,00
Teczka szkolna
-
6
22187/11/2006
128,00
Gry edukacyjne
-
7
23593/12/2006
194,00
Zabawki edukacyjne
-
8
0/0/0006/346067
31,70
Girlandy
-
9
41/85/2/2006
66,78
Ozdoby świąteczne
-
10
164/2006
34,90
Lalka
-
11
0314/06
29,60
Upominek urodzinowy
-
12
166/2006
29,60
Lalka
-
13
8GL/1301/2006
16,39
Gra komputerowa
-
14
36266/2000/1023
39,95
Prezent urodzinowy
-
15
71662
549,00
Odtwarzacz DVD i VHS na prezent
-
Razem
1.491,38
x
x
 
Rozdział 85201 § 4220 – Zakup środków żywności  (Akta kontroli 07/23/II/371-372, 375-376, 389-392).
 
            Wydatki ogółem wyniosły 2.632,02 zł. Wydatki dotyczyły zakupu artykułów spożywczych na uroczystości dla dzieci. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 85201 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  (Akta kontroli 07/23/II/393-394).
 
            Wydatki ogółem wyniosły 29,97 zł. Wydatki dotyczyły zakupu książek. Wykazana              w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 85201 § 4270 – Zakup usług remontowych (Akta kontroli 07/23/II/381-382).
 
            Wydatki ogółem wyniosły 2.199,87 zł. Wydatki były na przeprowadzenie remontu po awarii wodociągowej. Środki te jednostka otrzymała od firmy ubezpieczeniowej. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 85201 § 4300 – Zakup usług pozostałych (Akta kontroli 07/23/II/373-374,379-380, 395-398).
 
            Wydatki ogółem wyniosły 4.875,03 zł. Wydatki dotyczyły opłat pocztowych, wyjścia do kina i basen, opłacenie wycieczki dla dzieci i turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnego wychowanka, wyrobienie zdjęć oraz zaszczepienie dzieci. Wykazana              w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Wydatki budżetowe w okresie od stycznia do września 2007 r.
 
            Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych do szkoły na działalność jednostki do 17.10.2007r. wynosiła 883.400,00 zł(Akta kontroli 07/23/II/402).
            W dniu 02.10.2007 r. jednostka złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb –28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od stycznia do 30 września 2007 r.(Akta kontroli 07/23/II/399).
Ze sporządzonego sprawozdania wynika, że wydatki wykonane w jednostce wyniosły łącznie 843.652,80 zł. Zostały one zaewidencjonowane w dwudziestu dwóch paragrafach.
Zespół kontrolny dokonał szczegółowej analizy poniższych paragrafów.
 
Rozdział 85201 § 4440 – Odpisy na ZFŚS (Akta kontroli 07/23/II/421-422).
 
Łączna kwota odpisu na fundusz socjalny wyniosła 28.600,00 zł i taką kwotę przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Środków Socjalnych w terminach określonych w ustawie o ZFŚS.
 
Tabela nr 7 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Lp.
Kwota przelewu
Data przelewu
Kwota wyrażona w %
1.
7.000,00 zł
     09.03.2007r.
24,5%
2.
7.400,00 zł
16.04.2007r.
25,9%
3.
7.050,00 zł
22.05.2007r.
24,6%
4.
2.050,00 zł
14.06.2007r.
7,3%
5.
1.700,00 zł
11.07.2007r.
5,9%
6.
1.700,00 zł
02.08.2007r
5,9%
7.
1.700,00 zł
05.09.2007r.
5,9%
Razem
28.600,00 zł
x
100%
 
        
Rozdział 85201 § 4270 - Zakup usług remontowych (Akta kontroli 07/23/II/406-407).
 
         Wydatki ogółem do 30 września 2007r. wyniosły 8.228,92 zł i dotyczyły między innymi konserwacji sprzętu komputerowego, sprzętu p.poż., serwisu kotła i jego naprawę. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
Rozdział 85201 § 4300 – Zakup usług pozostałych (Akta kontroli 07/23/II/408-411).
 
         Wydatki ogółem do 30 września 2007r. wyniosły 19.708,83 zł i dotyczyły między innymi opłat za przedszkole, wyrobienie zdjęć, opłat za usługi pocztowe, prowizji bankowych, zapłat za ścieki. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
Rozdział 85201 § 4260 – Zakup energii  (Akta kontroli 07/23/II/412-413).
 
         Wydatki ogółem do 30 września 2007r. wyniosły 28.840,95 zł i dotyczyły zapłaty za energię, wodę i gaz. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
Zespół kontrolny, na podstawie wyciągów bankowych środków budżetowych dokonał sprawdzenia sposobu księgowania, opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania wypłaty przez dyrektora jednostki w tym paragrafie.
 
Tabela nr 8 Wydatki poniesione w 2007r. w paragrafie 4260 ,,Zakup energii”
Lp.
Nr faktury
Kwota
(zł)
Tytułem
Uwagi
1
Z493/0001/01/2007
1.592,88
Energia
 
2
000849/2007
692,73
Woda i ścieki
 
3
 
-390,20
Przeksięgowano ścieki na 4300
 
4
Z0493/0002/02/2007
1.592,88
Energia
 
5
0006511/2007
294,70
Woda
 
6
9610022/167
3.389,85
Gaz
 
7
Z0493/0004/03
1.383,97
Energia
 
8
R0493/0003/02
561,02
Energia
 
9
013/270/2007
273,16
Woda
 
10
96122/168
2.148,13
Gaz
 
11
20493/0005/04/2007
1.383,97
Energia
 
12
019261/2007
329,95
Woda
-------
13
96/122/169
1.947,08
Gaz
-------
14
20493/0006/05/2007
1.383,97
Energia
-------
15
026/677
327,99
Woda
-------
16
9610022/170
883,71
Gaz
-------
17
20493/0007/06/2007
1.383,97
Energia
-------
18
032585/2007
298,61
Woda
-------
19
Z0493/0001/07/2007 i R0493/0008/06/2007
2.348,98
Energia
 
20
9610022/173
1.229,19
Gaz
 
21
039/139/2007
239,87
Woda
 
22
96122/174
477,35
Gaz
 
23
Z0490/0002/08/2007
1.383,97
Energia
 
24
045610/2007
257,50
Woda
 
25
9610022/175
971,49
Gaz
 
26
Z0493/0004/09/2007 i R0493/0003/08/2007
1.362,00
Energia
 
27
052048/2007
300,57
Woda
 
28
9610022/176
791,66
Gaz
 
 
RAZEM
28.840,95
 
 
 
Rozdział 85201 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książki  (Akta kontroli 07/23/II/414-415).
         Wydatki ogółem do 30 września 2007r. wyniosły 3.454,60 zł i dotyczyły zakupu podręczników. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
Dochody budżetowe w II kwartale 2007 r.
 
         Ze sporządzonego planu z wykonania dochodów oraz z prowadzonej ewidencji księgowej wynika, że w 2007r. jednostka uzyskała dochody podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu Urzędu Miasta. W dniu 02.10.2007r. jednostka złożyła sprawozdanie miesięczne RB27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki. Ze sprawozdania wynika, że wykonanie tych dochodów wyniosło 895,33 zł. Na kwotę tę składały się: § 0920 „Pozostałe odsetki”, § 0970 „Wpływy z różnych dochodów”. W § 0920 był to zwrot opłaty za szkolenie oraz nadpłata składki PZU.
 
Dochody własne w II kwartale 2007 r.
 
            Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 za II kwartał 2007 r. wynika, że kwota dochodów własnych wyniosła ogółem 16.091,32 zł (Akta kontroli 07/23/II/318).
 
Przychody te uzyskano w czterech paragrafach tj.:
1.        paragraf 083 „Wpływy z usług” - kwota 480,20 zł,
2.        paragraf 092 „Pozostałe odsetki” – kwota 407,62 zł,
3.        paragraf 096 „Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej” - kwota   14.473,50 zł,
4.        paragraf 097 „Wpływy z różnych dochodów” – kwota 730,00 zł.
 
            Wykazane w ewidencji analitycznej kwoty poszczególnych paragrafów są zgodne               z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu RB-34.
 
Wydatki dochodów własnych w II kwartale 2007 r.
 
            Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika,                że wydatki z dochodów własnych wyniosły ogółem – 42.462,66 zł.
Wydatki dochodów własnych zaewidencjonowano na pięciu paragrafach.
            W wyniku przeprowadzonej analizy danych zawartych w powyższym sprawozdaniu do kontroli wytypowano dokumentację księgową dotyczącą wydatków zaewidencjonowanych w niżej wymienionych paragrafach.
 
Rozdział 85201 § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
            Wydatki ogółem wyniosły 200,00 zł i dotyczyły umowy o dzieło. Figurująca                           w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków wykazaną                            w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34 za II kwartał 2007 r.   
 
Rozdział 85201 § 4210 – Materiały i wyposażenie (Akta kontroli 07/23/II/330-335).
 
                        Wydatki ogółem wyniosły 15.287,52 zł. Figurująca w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34 za II kwartał 2007 r.
 
Rozdział 85201 § 4220 – Zakup środków żywności (Akta kontroli 07/23/II/340-342).
 
            Wydatki ogółem wyniosły 887,73 zł i dotyczyły zakupu żywności. Figurująca w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków wykazaną                                 w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34 za II kwartał 2007 r.   
 
Rozdział 85201 § 4270 – Zakup usług remontowych (Akta kontroli 07/23/II/343-345).
 
            Wydatki ogółem wyniosły 21.336,65 zł i dotyczyły wydatków związanych z remontem. Figurująca w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków wykazaną              w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34 za II kwartał 2007 r.
 
Rozdział 85201 § 4300 – Zakup usług pozostałych (Akta kontroli 07/23/II/336-339).
 
            Wydatki ogółem wyniosły 4.750,76 zł i dotyczyły m.in. wymiany szyb antywłamaniowych, zapłaty za obóz i ,,zieloną szkołę”, wywołania zdjęć. Figurująca                   w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków wykazaną                           w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34 za II kwartał 2007 r.   
 
Dokumenty księgowe
 
         Zespół kontrolny, na podstawie wyciągów bankowych środków budżetowych sprawdził sposób księgowania, opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania wypłaty przez dyrektora jednostki. Wydatki te zostały prawidłowo zaksięgowane, zgodnie z klasyfikacją budżetową. Powyzsze obrazuje Tab. 8
 
Tabela nr 8 Kontrola spsobu ksiegowania faktur i rachunków
Lp.
Nr faktury
Kwota
(zł)
Tytułem
Paragraf
Uwagi
1
01/02/07
829,60
Czyszczenie wykładziny
4300
-------
2
21/2007
1.320,00
Renowacja wersalki i foteli
4300
-------
3
25/2007
302,50
Tapicerka krzeseł
4300
-------
4
77/2007
500,00
Turnus rehabilitacyjny
4300
-------
5
202/2007
36,88
Zdjęcia
4300
-------
6
0083/2007/083
91,10
Wyjście do McDonalda
4300
-------
7
229/2007
7,04
Zdjęcia
4300
-------
8
216/2007
26,88
Zdjęcia
4300
-------
9
6/01/2007
10,62
Zdjęcia
4300
-------
10
69/2007
19,20
Zdjęcia
4300
-------
11
70/2007
64,80
Zdjęcia
4300
-------
12
716/2007
410,00
Impreza turystyczna
4300
-------
13
42/2007
160,00
,,Zielona Szkoła”
4300
-------
14
42/2007
781,10
Wymiana szyby antywłamaniowej
4300
-------
15
1042/00097/01/07
36,30
Żywność
4220
-------
16
FAK/12401/2007/1023
386,19
Zakup słodyczy na rajd rowerowy
4220
-------
17
13/2007
21.336,65
Roboty remontowe
4270
-------
18
1/2007
200,00
Umowa o dzieło
4270
-------
 
IV.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy i ochrona przeciwpożarowa
 
 Dom Dziecka stale zamieszkuje 30 wychowanków. W dniu 16 października 2007 r. dokonano przeglądu i kontroli obiektu Domu Dziecka
w następującym składzie:
1. pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) - inspektor ds. BHP - Wydział Oświaty
    – Urząd Miasta Opola
2. pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – inspektor ds. BHP - Dom Dziecka
3. pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) - pracownik obsługi-magazynier – Dom Dziecka
 
Przeprowadzono kontrolę następujących pomieszczeń:
 
I. PIWNICA
 
 • Magazynek odzieżowy w piwnicy
 • Pomieszczenia konserwatora – magazyn narzędziowy
 • Magazynek wychowawców do składowania przyborów plastycznych, szkolnych, dekoracji i rekwizytów
 • Magazynek środków czystości
 • Archiwum – zawiera akta osobowe wychowanków, pracowników, dokumenty księgowe i i inne
 • Pralnia
 
Wszystkie pomieszczenia są bardzo niskie, sklepienia są półkoliste. Pomieszczenia te nie spełniają wymogów pomieszczeń pracy czasowej, gdyż strop półkolisty jest niski,               a wysokość pomieszczenia w najniższym miejscu jest niższa niż 1,90 m (licząc od poziomu podłogi do najniżej położonej części konstrukcyjnej sufitu). Pomieszczenia wyłożone są płytkami ściennymi i antypoślizgowymi płytkami podłogowymi. W pomieszczeniach jest ciepło, czysto i sucho – nie znaleziono śladów wilgoci. Niskie framugi zostały oznaczone zgodnie z wymogami taśmą ostrzegawczą w kolorze żółto – czarnym.
 
II. PARTER
 
 • Hall
 • Gabinet pielęgniarski
 • Pokój gościnny z zapleczem sanitarnym
 • Jadalnia
 • Kuchnia
 • Przygotowalnia
 • Kotłownia z instalacją grzewczą na paliwo gazowe
 
Hall jest przestronny. Wszystkie pomieszczenia są utrzymane w czystości. Gabinet pielęgniarski prawidłowo wyposażony. Jadalnia przestronna i czysta, a na stołach świeże obrusy. Kuchnia wyłożona płytkami ściennymi i antypoślizgowymi płytkami podłogowymi. Kuchnia elektryczno-gazowa. Urządzenia kuchenne nowoczesne wykonane ze szlachetnej stali nierdzewnej. System wentylacyjny sprawny i skuteczny. Oświetlenie zgodne                            z normami. W kuchni znajduje się specjalna lodówka na próbki potraw. Kuchnia spełnia normy HACCP. Kotłownia z gazową instalacją grzewczą firmy Viessman jest przygotowana do sezonu grzewczego i posiada aktualne przeglądy kontrolne.
 
III. PIĘTRO 1
 
 • Pokój wychowawców
 • Świetlica – sala telewizyjna
Bez uwag
 
IV. PIĘTRO 2
 • Pokój psychologa i pedagoga
 • Biblioteka
 • Kuchenka podręczna
 • Pokoje wychowanków
Oświetlenie w pokoju psychologa - pedagoga i w bibliotece nie spełnia wymaganych norm. W pokojach wychowanków jest dobre oświetlenie i panuje przytulna, domowa atmosfera.
 
V. DOM DZIECKA - BUDYNEK NR 2 - oficyna
 
 • Parter – sala gimnastyczna i rekreacyjna
 • Piętro – dwa moduły mieszkalne dla wychowanków
Bez uwag
 
VI. OTOCZENIE OBIEKTU
 
 • Ogród
 • Boisko
 • Plac zabaw
 • Ogrodzenie
 
Ogród jest dobrze utrzymany. Trawa wykoszona. Liście zgrabiane na bieżąco. Drzewa zostały przycięte dla bezpieczeństwa przez firmę specjalistyczną.
Boisko do koszykówki – nie stwierdzono zagrożeń. Urządzenia zabawowe na placu zabaw posiadają niezbędne atesty, a piasek w piaskownicy jest wymieniany regularnie.
Firma specjalistyczna dokonuje bieżących przeglądów urządzeń na placu zabaw –
nie stwierdzono zagrożeń.
Ogrodzenie posesji pełne, aczkolwiek jego stan techniczny kwalifikuje je do wymiany.
 
VII. DOKUMENTACJA
 
Dokonano przeglądu kontrolnego następujących dokumentów:
 
1)             Regulamin Pracy Domu Dziecka w Opolu z dnia 16.03.2007 r.
2)             Książka obiektu budowlanego (założona 01.01.2006 r.)
3)             Protokół przeglądu okresowego rocznego z 23.07.2007 r. dotyczącego przeglądu budynków i budowli na terenie posesji
4)             Protokół ochrony przeciwpożarowej instalacji niskiego napięcia Nr 008/T/2006                       z 08.07.2006 r.
5)             Protokół badań urządzeń piorunochronnych Nr 006/2006 z 03.03.2006 r.
6)             Protokół z zakończenia rocznego serwisu kotłowni gazowej z 23.07.2007 r.
7)             Protokół z zakończenia rocznego serwisu instalacji gazowej z26.07.2007 r.
8)             Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych – dymowych – spalinowych – wentylacyjnych z 19.02.2007 r.
9)             Protokół z pomiarów oświetlenia z 12.04.2005 r.
 10)   Protokół kontroli technicznej urządzeń zabawowych na placu zabaw   z 20.08.2007 r.
 11)    Dokument – faktura VAT Nr 72/07/2006 pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) dot. pielęgnacji drzew na posesji Domu Dziecka.
 
VIII. DOKUMENTACJA BHP
 
Dokonano przeglądu kontrolnego następujących dokumentów:
 
1)            Rejestr wypadków przy pracy
2)            Rejestr szkoleń pracowników
3)            Dokumentacja wypadkowa pracowników
4)            Plan pracy oraz plan poprawy warunków pracy na 2007 r.
5)            Protokóły przeglądu obiektów wraz z zaleceniami
6)            Wykaz pracowników skierowanych do szkoleń okresowych z zakresu BHP.
7)            Ocena ryzyka zawodowego:
·         dla stanowiska – kadra opiekun - wychowawca
·         dla stanowiska – kadra medyczno – opiekuńcza
·         dla stanowiska – pracownik administracji biurowej
·         dla stanowiska – pracownik administracyjno - gospodarczy
 
            Kontrolowane dokumenty nie budziły zastrzeżeń, są prowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Przegląd dokumentacji potwierdził stan faktyczny stwierdzony na podstawie wizji lokalnej. Ocena ryzyka zawodowego jest aktualna. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
 
IV.7. Archiwizacja
 
Zbadano spełnienie formalnych wymogów dotyczących przechowywania archiwalnej dokumentacji, w tym dokumentacji płacowej oraz osobowej pracowników Domu Dziecka               w Opolu.
 
Przechowywanie dokumentacji archiwalnej
Kontroli archiwum w Domu Dziecka dokonano na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 171, poz. 1396) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia z dnia 16 września 2002 r.                  w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. 167, poz. 1375), a także Instrukcji organizacji i działania archiwum zakładowego dla Domu Dziecka w Opolu
Archiwum Domu Dziecka składa się z jednego pomieszczenia, w którym ustawiono                8 otwartych regałów, 1 szafę zamykaną oraz biurko wraz z krzesłem. W pomieszczeniu zachowywany jest ład i porządek. Wprawdzie brak pomieszczenia biurowego, jednak dostęp do znajdującego się w archiwum biurka jest swobodny i pozwala na wykonywanie czynności archiwalnych. Pomieszczenie jest słabo oświetlone światłem słonecznym z powodu ciemnej siatki zamontowanej w oknie. Drzwi do archiwum są mocne zamykane na dwa zamki.
Dokonano podziału dokumentacji wg rodzaju (regały). Opisy znajdują się na ścianach. Dokumenty zostały ułożone na półkach w pionie. Regały są wyraźnie oznaczone, zatem łatwo trafić do określonego rodzaju dokumentacji. Brak szkicu sytuacyjnego wskazującego rozmieszczenie dokumentacji. Do zakończenia czynności kontrolnych osoba pełniąca obowiązki dyrektora umieściła w archiwum szkic sytuacyjny.
W Domu Dziecka obowiązuje Instrukcja organizacji i działania archiwum zakładowego, której podstawę stanowią ww. akty prawne. Stwierdzono, że stan faktyczny nie odpowiada w pełni ustaleniom Instrukcji. Zgodnie z pkt. 2 pomieszczenie archiwum wyposażone jest w gaśnicę proszkową oraz urządzenia do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza. Ponadto stwierdzono obowiązek umieszczenia w pomieszczeniu archiwalnym szkicu sytuacyjnego (pkt 5 Instrukcji). Dostęp do dokumentów ma być swobodny (pkt 3) oraz podział dokumentów wg komórek organizacyjnych i opisem na ścianie.
            Zgodnie z pkt. 6 Instrukcji dyrektor placówki wyznaczył pracownika administracji do prowadzenia archiwum zakładowego. Prawo wglądu do zasobów archiwalnych posiada dyrektor placówki oraz upoważniona przez niego osoba. Przekazywanie dokumentacji do archiwum następuje na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego, co jest zgodne                                z obowiązującymi przepisami.
Klasyfikowanie i kwalifikowanie materiałów archiwalnych odbywa się co najmniej raz na trzy lata. Czynności tych dokonuje osoba uprawniona, z którą dyrektor placówki zawiera umowę. Osoba ta dokonuje także brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazania dokumentacji archiwalnej do archiwum państwowego. Dyrektor zawarł umowę zlecenie na porządkowanie akt archiwalnych i brakowanie akt niearchiwalnych w dniach: 7.11.1998r., 22.05.2001r. oraz umowę o dzieło w dniu 12.03.2005r.
Brakowanie akt następowało na wniosek dyrektora z dnia 25.03.2005r. oraz 18.09.2007r. po uprzednim otrzymaniu zgody od dyrektora archiwum państwowego z dnia 18.03.2005r. oraz 9.10.2007r.
(Akta kontroli 07/23/II/496-497).
 
Przechowywanie archiwalnej dokumentacji płacowej i osobowej pracowników kontrolowanej jednostki
Dokumentacja płacowa oraz osobowa pracowników Domu Dziecka przechowywana jest w jednym pomieszczeniu archiwalnym. Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Kultury                 z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej                    i płacowej pracowników (Dz. U. Nr 32, poz. 284) archiwum usytuowane jest na suchym gruncie, niezagrożonym osunięciem z możliwością dojazdu do budynku pojazdów służb porządkowych i ratowniczych. Nie jest jednak usytuowane powyżej poziomu zalewowego pobliskiej Odry. Pomieszczenie archiwalne znajduje się w piwnicach, a więc poniżej poziomu chodnika.
Podczas oględzin stwierdzono brak pomiarów temperatury i wilgotności                              w pomieszczeniu. Osoba pełniąca obowiązki dyrektora jeszcze przed zakończeniem kontroli usunęła tę nieprawidłowość. Dokonano zakupów odpowiednich urządzeń pomiarowych                   i prowadzona jest ewidencja pomiarów.
Dokumenty archiwalne przechowywane są na regałach otwartych. Nie zamontowano drzwi ognioodpornych oraz stwierdzono brak pożarowej instalacji sygnalizacyjno-alarmowej oraz brak gaśnic.
Przed włamaniem zabezpieczono pomieszczenie wyłącznie poprzez montaż dwóch zamków.
W pomieszczeniu znajdują się instalacje wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Zarówno ściany, jak i podłogi zostały wykafelkowane. Utrzymywana jest czystość. Nie stwierdzono kurzu oraz występowania grzyba. W celu zabezpieczenia przed gryzoniami               i owadami w oknie zamontowana została siatka. Oświetlenie w pomieszczeniu jest słabe. Siatka w oknie (gęsta i ciemna) eliminuje nadmierny dostęp światła słonecznego.
(Akta kontroli 07/23/II/498-501).
 
IV.8. Procedury zamówień publicznych
 
Zamówienia udzielane przez kontrolowaną jednostkę w badanym okresie tj. w 2006 r. do IX 2007 r. były zamówieniami o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6 000 Euro w stanie prawnym obowiązującym do 10.06.2007 r.                     i obowiązującym od 11.06.2007 r. tj. 14 000 Euro. Mając na uwadze powyższe jednostka nie była zobowiązana do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Tab. ....Plany wydatków w latach 2006 i 2007   wg największych pozycji
 
Plany wydatków
Rok 2006 r.
(w zł)
Rok 2007 r.
(w zł)
gaz
18 000,00
23 400,00
energia elektryczna zł.
-
18 000,00
18 000,00
woda
10 200,00
4 200,00
usługi telefoniczne(umowy na dostawę mediów zawarte na czas nieokreślony)
6 700,00
x
środki czystości
8 000,00
9 000,00
opłata za ścieki
x
6 000, 00
odzież obuwie
10 000,00
8 500,00
żywienie
66 000,00
64 000,00
remont balkonu, podestu oraz dachu
17 114,65
x
roboty remontowe (w pokojach dzieci,
świetlicy, na korytarzach)
x
21 336,65
 
Z analizy planów i wykonania wydatków wynika, że jednostka nie była zobowiązana do stosowania Prawa zamówień publicznych.
Kontrolowana jednostka dokonując zakupu żywności, która jest dostawą powtarzającą się okresowo ustalając wartość zamówienia kieruje się rodzajowością,                   tj. wyodrębnia produkty: mięsne, rybne, owoce, warzywa , tłuszcze, produkty mleczne, produkty mączne. Wartość wymienionych rodzajów produktów nie przekracza progu, od którego istnieje obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ustalając wartość zamówienia na roboty budowlane kontrolowana jednostka ustaliła ją na podstawie kosztorysów inwestorskich. 
Wyboru wykonawców jednostka dokonuje poprzez wysłanie   zaproszeń do złożenia ofert na wykonanie zamówienia lub telefoniczne rozpoznanie rynku z zapytaniem o cenę wykonania zamówienia.
Jednostka kontrolowana nie dokumentuje (notatka służbowa) faktu telefonicznego rozpoznania cen za wykonanie danego zamówienia. 
 
IV.9. Remonty i inwestycje
 
Remonty w latach.2006 – 2007 w/w obiekcie przeprowadzono :
Na podstawie przeglądów okresowo – rocznych stanu budynku – (Akta kontroli 07/23/III/502-503).
Zgodnie z planem uwzględnionym w projekcie budżetu Miasta Opola - (Akta kontroli 07/23/III/504-510).
W związku z zaistniałą awarią wodno – kanalizacyjną - (Akta kontroli 07/23/III/511-523).
W związku z otrzymaną darowizną w 2007 r. z ENERGI- PRO – (Akta kontroli 07/23/III/524-542).
 
Ogółem w 2006 r. poniesiono nakłady na ogólną wartość 20.114,76 zł
-          środki budżetowe w wysokości - 17.914,89 zł, wartość zgodna z Zarządzeniem nr.OR.I-0151-280/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 22.06.2006 w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu na 2006 r. 
-          środki uzyskane za odszkodowanie z PZU- 2.199,87zł. 
 
Ogółem w 2007 r. wykonano remonty na wartość: 21.336,65 zł.
 
            Remont pokrycia dachowego budynku głównego balkonu i tarasu został wprowadzony do realizacji w oparciu o przegląd okresowo-roczny. Przed przystąpieniem do realizacji zadania został opracowany projekt przez pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) wraz z kosztorysem inwestorskim (Umowa z projektantem z dn.04.05.2006 r. na opracowanie dokumentacji projektowo – budowlano – wykonawczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego). Za przedmiot umowy ustalono wysokość brutto pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  zł. Na wykonanie prac budowlanych zostało zaproszonych do negocjacji 2-ch wykonawców.
Wybrano najniższą ofertę pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w Opolu tj.
-          remont balkonu i podestu w kwocie netto pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł
-          remont pokrycia dachu w kwocie netto pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł.
            Z wykonawcą pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) spisano umowę Nr.2/2006 r. dn.02.10.2006 r. z terminem zakończenia na dzień 15.12.2006r, w kwocie jw. brutto pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) ..Prace remontowe zostały zakończone zgodnie z umową. Rozliczenie z wykonawcą robót odbyło się poprzez komisyjne odebranie robót (inspektor nadzoru, Dyrektor D. Dz., kierownik budowy) i spisano Protokół Odbioru Wykonanych Robót z terminem zakończenia 19.12.2006 r.
            W dniu 26/27.05.2006 r. wystąpiła awaria instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym, w wyniku czego zostały zalane łazienka, pokój, siłownia i korytarz. Z uwagi na pilne usunięcie awarii (wg oświadczenia gł. księgowej) dokonano telefonicznych wezwań wykonawców.
            Do remontu zgłosiła się firma pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), która dokonała napraw 100% ze środków uzyskanych za odszkodowanie z PZU na wartość pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł. Roboty zostały odebrane Protokołem Wykonanych Robót przez Panią Dyrektor Domu Dziecka w dniu 9.06.2006r. Natomiast Protokół Odbioru Wykonanych Robót wykonany przez Wykonawcę wykazuje termin zakończenia robót 24.06.2006 r.
          W dniu 20.06.2006 r. otrzymano darowiznę z pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) na wartość 50 000 zł, z części kwoty zalecono wykonanie remontu pokoi stołówki i łazienek. (§1 UMOWY/ DAR/01/06/2006).Do realizacji zadania zgłosiło się 2-firmy wykonawcze. Ofertę otrzymano od Firmy pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), z którą spisano umowę, na wartość: pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł. Odbioru robót malarskich dokonała Protokółem Odbioru Wykonanych Robót Pani Dyrektor Domu Dziecka.
 
IV.10. System kontroli wewnętrznej
 
Badaniu poddano system kontroli wewnętrznej. W placówce obowiązuje Regulamin kontroli wewnętrznej od dnia 15.12.2004r. Został on wprowadzony zarządzeniem wewnętrznym nr 2/2004 z dnia 3.01.2005r. Regulamin wszedł w zycie w dniu 18.01.2005r. po uprzednim zapoznaniu się z jego postanowieniami przez pracowników placówki. Lista osób zapoznających się z tym dokumentem jest załącznikiem do ww. zarządzenia.
Zgodnie z ww. Regulaminem kontrolę wewnętrzna w kontrolowanej jednostce organizuje i nadzoruje dyrektor, natomiast czynności związane ze sprawowaniem kontroli wewnętrznej w pionie budżetowym wykonuje główny księgowy w zakresie materiałowej i finansowej gospodarki placówki. W Regulaminie określono cele kontroli wewnętrznej oraz jej charakter. Sprawowanie kontroli następuje wg wcześniej ustalonego planu.
Na 2007r. zaplanowano do kontroli wszystkie istotne obszary funkcjonowania placówki:
§               magazyn żywnościowy
§               pozostałe magazyny (środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, darów)
§               stan sanitarny pomieszczeń domu
§               stan higieny osobistej wychowanków
§               jakość żywienia wychowanków
§               badania lekarskie pracowników
§               sprawność urządzeń technicznych,
§               sprawy kadrowe i inne
§               sekretariat i kasa
§               księgi inwentarzowe
§               uprawnienia pracownicze
§               praca opiekuna nocnego
§               praca praczek
§               praca woźnych i kierowców
§               praca głównej księgowej
§               praca socjalna
§               pomoc psychologiczna
 
Harmonogram określa przedmiot i zakres kontroli, terminy realizacji, wskazuje osobę kontrolującą i kontrolowaną. Został on podpisany przez dyrektora placówki, który jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Domu Dziecka. Kieruje pracą wychowawców, specjalistów oraz pracowników administracyjno-księgowych. Zakres kontroli dyrektora obejmuje zatem nie tylko kwestie administracyjno-księgowe, obsługi, ale                             i merytoryczne z zakresu opieki, wychowania i bezpieczeństwa podopiecznych placówki. Do dnia 30.10.2007r. wszystkie obszary zostały skontrolowane w 32 kontrolach wewnętrznych. Ostatnią kontrolę przeprowadzono w dniu 3.10.2007r. Z każdej czynności kontrolnej zostały sporządzone protokoły, które zostały podpisane przez osobę kontrolującą i kontrolowaną. protokoły z kontroli wewnętrznych sa przechowywane w jednym segregatorze. W wyniku kontroli wewnętrznej kierownik jednostki stwierdził, że funkcjonowanie placówki w badanych obszarach następuje bez zastrzeżeń.
            W Domu Dziecka obowiązuje Instrukcja obiegu dokumentów opracowana na podstawie ustawy o rachunkowości. Nie została ona wprowadzona zarządzeniem wewnętrznym dyrektora. Obowiązuje od 14.06.2002r. W dokumencie tym wymieniono cechy dowodów księgowych oraz przedstawiono procedurę obiegu wszystkich dokumentów, w tym dokumentów zakresu gospodarki żywieniowej, ewidencji materiałowej i środków trwałych. Opracowano ponadto zasady korzystania z druków ścisłego zarachowania, przechowywania dokumentów oraz zabezpieczenia mienia placówki.
             W Domu Dziecka zostały opracowane zasady rejestrowania wyjść służbowych                   i prywatnych oraz rozmów telefonicznych. Oba obowiązki zostały wprowadzone stosownymi zarządzeniami wewnętrznymi dyrektora jednostki, a pracownicy potwierdzili fakt zapoznania się z ich treścią.
            Ponadto dyrektor wydał w dniu 9.12.2006r. zarządzenie wewnętrzne nr 13/2006r.             w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady zachowania bezpieczeństwa informatycznego, ochrony danych oraz zarządzania zasobami informatycznymi. Ochroną objęto: zasoby materialne i informatyczne. Pomieszczenia obszaru przetwarzania danych osobowych w czasie nieobecności w nich osób uprawnionych są zamykane, aby uniemożliwić dostęp do nich osób nieuprawnionych. Wszelkie prace związane z konfiguracją systemów informatycznych oraz przenoszeniem tych danych przeprowadzają wyłącznie osoby posiadające stosowne kwalifikacje. Dostęp do imiennych danych następuje wyłącznie na podstawie hasła. Hasła dostępu do programów komputerowych są zabezpieczane                   w sejfie. Jednostka wykonuje także regularnie kopie awaryjne danych, które są przechowywane w kasie pancernej przez okres ważności tych danych. Przeglądy                              i konserwacje zbiorów danych osobowych prowadzi autoryzowany serwis.
Opracowana została także instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych wprowadzona ww. zarządzeniem wewnętrznym z dnia 9.12.2006r.                W Instrukcji przedstawiono ścieżkę postępowania w sytuacji stwierdzonych naruszeń, łącznie z obowiązkiem zawiadomienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych.
(Akta kontroli 07/23/III/543-566).
 
Zgodnie z §. 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola  stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia                        9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r.                      w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych             w protokole.
 
 
 
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałam egzemplarz protokołu.                                                     Zespół kontrolny
 
 
 
Opole, dnia ......................                    Opole, dnia ..............................                        
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 
 
 
Zmiany w protokole
"Ustalenia na str. 10 skreśla się "
 
"Uzupełnienie do str. ... protokołu kontroli"
 
"Treść ustaleń na str. ... otrzymuje brzmienie:"
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-04-17 12:01:12 - wykres 1 (34.00 kB)
2008-04-17 12:13:24 - wykres 2 (30.00 kB)
2008-04-17 12:15:31 - Wnioski pokontrolne (113.50 kB)
2008-04-17 12:17:33 - wystąpienie pokontrolne (94.00 kB)

Ilość odwiedzin: 13646
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Dziewulska- Gaj
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-04-17 11:58:01
Data udostępnienia informacji: 2008-04-17 11:58:01
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-17 12:17:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner