logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
                           
KWiA – I –0914/21/2007
Opole,  15 stycznia 2008 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 28/07
 
Jednostka kontrolowana
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
   od 21 listopada do 14 grudnia 2007 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Małgorzata Jóźwin-Mazurek - podinspektor
w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech – główny specjalista                  w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 66/2007
nr 67/2007
Przedmiot kontroli
Ø      Gospodarka finansowa
Ø      ZFŚS
Ø      Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Ø       System kontroli wewnętrznej
Okres objęty kontrolą
2006-2007
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
     Mirosław Śnigórski – dyrektor szkoły
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
Mirosław Śnigórski – dyrektor
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główny księgowy
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – specjalista ds. płac
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– specjalista ds. kadrowych
    
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
3.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn zm.)
 
 1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
5.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426 z późniejszymi zmianami).
 
6.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz.1222 późniejszymi zmianami).
 
7.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 56 poz. 372 z dnia 30.03.2007 r.) zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
 
 1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
 1. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 1996 r., Dz. U. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami)
     
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych i gospodarki kasowej.
Dane zawarte w sporządzonych sprawozdaniach porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej, wyciągach bankowych oraz w innych badanych dokumentach. Na podstawie sprawozdań oraz zapisów dokonywanych w ewidencji księgowej ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych.         Przeprowadzono analizę tych wydatków pod kątem celowości i gospodarności ich dokonywania oraz zgodności danych ewidencyjnych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach.  
Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej, oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki  jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
Szczegółową kontrolą objęto zapisy w ewidencji księgowej za 2007 r., dotyczące niektórych pozycji wydatków budżetowych szkoły oraz zapisy dotyczące wydatków z dochodów własnych zaewidencjonowane w wybranych paragrafach, a także wpływy i wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych
 
      Siedzibą szkoły jest nieruchomość zabudowana, którą Zarząd Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN-7224c/29/98 z dnia 20.05.1998 r. (akta kontroli Nr 07/28/I/2-3).
         W okresie objętym kontrolą dyrektorami szkoły byli:
- pani Bogumiła Gruszczyńska powołana na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola, która z dniem 31.08.2007 r. przeszła na emeryturę,
- pan Mirosław Śnigórski powołany na to stanowisko z dniem 01.09.2007 r. na okres do 31.08.2012 r. (akta kontroli Nr 07/28/I/4).
Na stanowiskugłównego księgowego zatrudniona jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w wymiarze 1/2 etatu od 01 września 1998 r. (akta kontroli Nr 07/28/I/6).
         Ogółem na dzień 31.12.2006 r. w szkole zatrudnionych było 75 pracowników na 71,1 etatach, w tym 60 pracowników pedagogicznych na 57,6 etatach (akta kontroli Nr 07/28/I/7). Pozostałych 15 pracowników zatrudnionych było na 13,5 etatach na stanowiskach administracyjnych.
 
 
W 2007 roku do pracy przyjęto dziewięciu pracowników pedagogicznych. Nie było przyjęć do pracy pracowników administracyjnych.
 
         Akta osobowe pracowników prowadzone są na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz.286 z późn. zm.). Zgodnie z nim pracodawca zakłada i prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika akta osobowe. Dokumentacja pracownicza przechowywana jest w szafie zamykanej na klucz. Ustalono, że przyjęci pracownicy posiadają założone akta osobowe i aktualne badania lekarskie, co jest udokumentowane zaświadczeniami wystawionymi przez lekarza posiadającego odpowiednie uprawnienia. W aktach osobowych znajdują się również zaświadczenia o odbytych szkoleniach bhp.
   
Szkoła posiada opracowaną niżej wymienioną dokumentację:
- Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów,
- Instrukcję Inwentaryzacyjną,
- Zakładowy Plan Kont,
- Regulamin Kontroli Wewnętrznej.
 
         W latach 2006 – 2007 w szkole przeprowadzona została jedna kontrola zewnętrzna przez Państwową Inspekcję Pracy w Opolu w zakresie sprawdzenia warunków bhp i przestrzegania wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy (akta kontroli Nr 07/28/I/9-12). W wyniku kontroli stwierdzono, że doszło do opóźnień wypłaty wynagrodzeń nauczycieli i wydano w związku z tym wnioski o podjęcie działań organizacyjnych, aby wynagrodzenia nauczycieli były wypłacane zgodnie z art. 39 ust. 3 Karty Nauczyciela (akta kontroli Nr 07/28/I/13).
 
         W kontrolowanym okresie jednostka posiadała cztery rachunki bankowe założone w Banku Millennium S.A. (akta kontroli Nr 07/28/I/14-15):
45145024 – rachunek budżetowy
45145135 – rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
45145101 – rachunek dochodów własnych
45145154 – rachunek depozytowy.
         Od 27 kwietnia 2007r. jednostka posiada w PKO Bank Polski następujące rachunki bankowe (akta kontroli Nr 07/28/I/16-19):
33 1020 3668 0000 5102 0159 4589 – rachunek budżetowy
76 1020 3668 0000 5302 0160 1186 – rachunek ZFŚS
71 1020 3668 0000 5502 0160 1178 – rachunek dochodów własnych
29 1020 3668 0000 5102 0160 1160 – rachunek depozytowy
 
Księgi rachunkowe w szkole prowadzone są z zastosowaniem ręcznej techniki przetwarzania.   
        
Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale 801 rozdział 80101 oraz w dziale 854 rozdział 85401. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy. 
         Ponadto w 2007 roku szkoła otrzymała z Urzędu Miasta Opola kwotę 12.560,67 zł na wydatki w rozdziale 80195 - pozostała działalność.
  
 II.W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
 II.1. Wydatki budżetowe w 2006 r.
 
         Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym szkoły na dzień 31.12.2005 r. wynosił – „0” (akta kontroli Nr 07/28/I/14).
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na działalność szkoły w 2006 r. wynosiła 2.651.266,80 zł (akta kontroli Nr 07/28/I/26) a na działalność świetlicy 220.515,23 zł (akta kontroli Nr 07/28/I/47).
         W dniu 15.01.2007 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2006r. (akta kontroli Nr 07/28/I/24-25).
         W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniach jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2006 r.
         Z wyciągu bankowego wynika, że na dzień 31.12.2006 r. stan środków budżetowych na rachunku bankowym jednostki wynosił – „0” (akta kontroli Nr 07/28/I/15).
         Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej szkoły wynika, że dokonane wydatki zostały zaewidencjonowane w piętnastu paragrafach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne jak: trzynasta pensja, składki na ZUS i Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i nagrody zaksięgowano w następujących paragrafach: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4440. Stwierdzono także wydatkowanie środków budżetowych na następujące cele: stypendia dla uczniów, zakup energii, remonty, zakup dostępu do sieci, podróże służbowe krajowe, zakup inwestycyjny , na wydatki rzeczowe: materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki.
 
          Figurujące w ewidencji analitycznej paragrafów łączne kwoty są zgodne z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
W wyniku kontroli ustalono, że w 2006 r. pracownikom kontrolowanej jednostki oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo (akta kontroli Nr 07/28/I/60-78):
 • nagrody jubileuszowe dla siedemnastu osób w kwocie: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
 • odprawy emerytalne dla sześciu osób w kwocie: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
 • ekwiwalent urlopowy dla czterech osób w kwocie: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł,
 • nagrody dyrektora dla 18 pracowników pedagogicznych w wysokości od (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł do (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł, na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
 • nagrody dyrektora dla 2 pracowników niepedagogicznych w wysokości od (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł do (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł, na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł.
 
II.2. Dochody budżetowe w 2006 r.
 
Z prowadzonej ewidencji księgowej wynika, że w 2006 r. szkoła uzyskała dochód zaewidencjonowany na paragrafie 097 z tytułu odsetek bankowych w wysokości 135,60 zł podlegający odprowadzeniu na rachunek budżetu Urzędu Miasta (akta kontroli Nr 07/28/I/79).
 
II.3. Dochody własne w 2006 r.
 
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie dochodów własnych w 2006 r. wyniosło ogółem 34.288,98zł (akta kontroli Nr 07/28/I/81-81).
Na kwotę tą składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 9.594,90 zł,
Ø      przychody w kwocie 24.694,08 zł.
Powyższe przychody uzyskano w dwóch paragrafach tj.:
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki”- kwota 505,33 zł,
Ø      paragraf 097 „Wpływy z różnych dochodów”- kwota 24.188,75 zł.
 
     W wyniku kontroli ustalono, że na stan środków pieniężnych na początek roku sprawozdawczego składały się środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym dochodów własnych w kwocie9.594,90 zł (akta kontroli Nr 07/28/I/14).
    Przychody uzyskane w paragrafie 097 pochodzą z tytułu wynajmowania sali gimnastycznej.
    
II.4. Wydatki z dochodów własnych w 2006 r.
 
     Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2006 r. wyniosły ogółem 25.520,78 zł. Poniesione wydatki związane były z bieżącą działalnością szkoły i przeznaczone na zakup: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług remontowych, pozostałych, oraz podatek od nieruchomości. Wykazana w sprawozdaniu kwota zobowiązań na dzień 31.12.2006 r. wynosiła 1.900,00 zł.
 
         Wydatki zostały zaewidencjonowane w pięciu paragrafach (akta kontroli Nr 07/28/I/81)
W następujących paragrafach sprawdzono celowość wydatków oraz zgodność ich zaewidencjonowania ze sprawozdaniem Rb-34:
 
Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 07/28/I/87-94)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 11.640,24 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.
 
Na kwotę tę składały się zapłaty za materiały i wyposażenie szkoły: pomoce naukowe, pędzel, świetlówki, artykuły papiernicze, silikon, tusz, papier ksero, tonery do drukarki, worki i filtr do odkurzacza, skoroszyty, żarówki, klosz, worki na śmieci, poziomica, wkręty, wyłącznik, farby, wkłady do długopisów, teczki, wieszaki, zszywki, termometry, listwa stolarska, taśmy, zawieszki, baterie, kieszeń do segregatora, zawór kulkowy, spinacze, kasety, tkanina flagowa, profil, koperty, dyskietki, namioty ogrodowe na festyn szkolny, żel do czyszczenia, zamek, szyby, donice, artykuły malarskie, uchwyty do instalacji, pestycydy, komplet malarski, druki na legitymacje, zestaw komputerowy, wkręty, nakrętki, podstawki do stempli, głowica, kłódki, żarówki, płyty CD, zawory, wąż, niszczarka, paliwo do kosiarki, stopki, mopy, odplamiacz, klucze, kreda, sprężyna, ziemia dla kwiatów, przewód elektryczny, klej, zawór, latarka, wałek malarski, odkurzacz, wiertarka, artykuły elektryczne, taśma malarska, kołki rozporowe, kalendarze, talerze plastikowe.
 
Paragraf 4300 – pozostałe usługi obce (akta kontroli Nr 07/28/I/83-86)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 4.470,75 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.
 
Na kwotę tę składały się zapłaty za usługi w następującym zakresie: naprawa systemu, konserwacja i naprawa ksero, pranie i maglowanie obrusów, zakup znaczków, instalacja drukarki, wykonanie pieczątki, dorobienie kluczy, zakup biletów MPK, naprawa stopera, termobindowanie, usługi serwisowe zasilacza, drukarki, bindowanie, instalacja grzejnika, opłata pocztowa, wynajęcie maszyny czyszczącej, konserwacja alarmu, zdjęcia cyfrowe, ochrona, wykonanie ekspertyzy.
 
Ponadto stwierdzono, że w paragrafie tym zaewidencjonowano wydatki na zakup: napoju dla dzieci – wody, nagród dla dzieci – kwiatów, patery, wędki i pojemnika na ryby, czekolady, artykułów spożywczych; na łączną kwotę 857,54. Wydatki na te cele winny być zaewidencjonowane w paragrafie 4210.
 
Paragraf 4270 – zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 07/28/I/82)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 7.201,62 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.
 
Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec 2006 r. wynosił 8.768,20 zł (akta kontroli Nr 07/28/I/81). Kwota ta odpowiada różnicy pomiędzy przychodami ogółem (34.288,98 zł) a poniesionymi wydatkami.
 
II.5. Wydatki ogółem w 2006 r.
 
    W 2006 r. łączne wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 ze środków budżetowych i ze środków dochodów własnych wyniosły 2.676.787,58 zł. Największą pozycje stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne -      2.332.984,34 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły:
- zakupu materiałów i wyposażenia 19.153,13 zł,
- opłat za energię 114.599,68 zł,
- remonty i inwestycje 38.094,40 zł,
- zakupu usług pozostałych 19.745,15 zł,
- inne 9.070,10 zł.
 
Strukturę tych wydatków przedstawia poniższy wykres: (znajduje się w załączniku).
 
 
 II.6. Dochody budżetowe w 2007 r.
 
         W dniu 07.11.2007 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb –27S z wykonania planu dochodów budżetowych szkoły za dziesięć miesięcy 2007 r. (akta kontroli Nr 07/28/I/98).
Ze sprawozdania wynika, że wykonane dochody w tym okresie wyniosły 19,59 zł. W wyniku kontroli ustalono, że jest to kwota z tytułu zwrotu odsetek należnych Urzędowi Miasta Opola w związku ze zmianą banku .
 
 II.7. Wydatki budżetowe szkoły za dziesięć miesięcy 2007 r.
 
         Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym szkoły na dzień 31.12.2006 r. wynosił – „0” (akta kontroli Nr 07/28/I/15).             
         W dniu 07.11.2007 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych szkoły za dziesięć miesięcy 2007 r. (akta kontroli Nr 07/28/I/99).
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na działalność szkoły w tym okresie wynosiła 2.388.600,00 zł (akta kontroli Nr 07/28/I/101).
         Ze sporządzonego sprawozdania oraz z ewidencji księgowej wynika, że w tym okresie łączne wydatki środków budżetowych wyniosły 2.248.690,12 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w następujących paragrafach: 3020, 3240, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4440, oraz 4700.                 
         W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą wydatków wykazanych w ewidencji księgowej.
         Największą pozycje stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, spośród których kontrolą objęto wydatki na wynagrodzenia osobowe (które stanowiły największą pozycję ogółu wydatków) oraz odpisy szkoły i świetlicy od tych wynagrodzeń na fundusz socjalny. Wydatki te zostały zaewidencjonowane w dwóch niżej wymienionych paragrafach:
 
Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe 
 
 Ze sprawozdania Rb-28S wynika, że wydatki szkoły w tym paragrafie za dziesięć miesięcy 2007 r. wyniosły 1.499.267,80 zł.
Kontrolą objęto stawki wynagrodzenia zasadniczego ustalone dla dziewięciu pracowników pedagogicznych przyjętych do pracy w 2007 r. (akta kontroli Nr 07/28/I/7). Stwierdzono, że stawka ta została ustalona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 56 poz. 372 z dnia 30.03.2007 r.).
 
W 2007 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo:
 • nagrody jubileuszowe dla siedmiu osób w kwocie: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł (akta kontroli Nr 07/28/I/102-104),
 • odprawy emerytalne dla jedenastu osób w kwocie: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł (akta kontroli Nr 07/28/I/105-108),
 • ekwiwalent urlopowy dla dziesięciu osób w kwocie: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł (akta kontroli Nr 07/28/I/109-110),
 • nagrody dyrektora dla 11 pracowników pedagogicznych w wysokości od (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł do (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł, na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł (akta kontroli Nr 07/28/I/111-114),
 • nagrody dyrektora dla 11 pracowników niepedagogicznych w wysokości od (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł do (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł, na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł (akta kontroli Nr 07/28/I/115-117).
 
W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota nagród wypłaconych pracownikom pedagogicznym nie przekroczyła kwoty zaplanowanej w planie finansowym (akta kontroli Nr 07/28/I/111). W przypadku pracowników niepedagogicznych kwota wypłaconych nagród była wyższa o 5 zł od kwoty zaplanowanej w planie finansowym (akta kontroli Nr 07/28/I/115). Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń osobowych nie przekroczyła kwoty zaplanowanej w planie finansowym.
Ekwiwalenty za urlopy wypłacono zasadnie, gdyż były one związane z przejściem na emeryturę, zawarciem umów na zastępstwo oraz upływem terminu zawarcia umowy o pracę (akta kontroli Nr 07/28/I/109-110).
Nie stwierdzono nieprawidłowości przy dokonywaniu wydatków w tym zakresie.
 
Paragraf 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (akta kontroli Nr 07/28/I/)
 
Ze sprawozdania Rb-28S wynika, że wykazane w tym paragrafie wydatki budżetowe szkoły za dziesięć miesięcy 2007 r. wyniosły 103.600,00 zł, a wydatki świetlicy 10.700,00 (akta kontroli Nr 07/28/I/99). W wyniku kontroli ustalono, że powyższe kwoty dotyczyły odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwoty te faktycznie przekazane zostały na rachunek bankowy funduszu w ustawowych terminach (akta kontroli Nr 07/28/I/148-149). Terminy i kwoty odpisów obrazuje poniższa tabela:
 
Tabela nr 1
Lp.
Data
Kwota
%
Szkoła
1
05.03.2007 r.
25.900,00
25
2
31.05.2007 r.
51.800,00
50
3
30.09.2007 r.
25.900,00
25
RAZEM
103.600,00
100
Lp.
Data
Kwota
%
Świetlica
1
05.03.2007 r.
2.700,00
25,5
2
31.05.2007 r.
5.400,00
50
3
30.09.2007 r.
2.600,00
24,5
RAZEM
10.700,00
100
 
Z wyciągu bankowego wynika, że na dzień 31.12.2006 r. stan środków na rachunku bankowym wynosił 21.845,71 zł i był zgodny z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 07/28/I/15). Z analizy konta 135 wynika, że łączna kwota obrotów po stronie „Wn” na rachunku funduszu socjalnego za dziesięć miesięcy 2007 r. wyniosła 213.093,12 zł (akta kontroli Nr 07/28/I/150-151).
W wyniku kontroli ustalono, że na sumę tę oprócz dokonanego odpisu i stanu początkowego środków pieniężnych składały się spłaty pożyczek i odsetki bankowe oraz środki przelane przez Urząd Miasta Opola z tytułu odpisu dla nauczycieli emerytów w kwocie 21.034,00 zł. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono (akta kontroli Nr 07/28/I/152-153).
 
         Z analizy konta 135 wynika, że zaewidencjonowane obroty po stronie „Ma” (rozchody) w okresie tym wyniosły 176.816,39 zł (akta kontroli Nr 07/28/I/150-151). W wyniku kontroli stwierdzono, że faktyczne wydatki wyniosły: 126.462,44 zł (akta kontroli Nr 07/28/I/154-165) Środki te wydatkowane były zgodnie z regulaminem gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2. Strukturę wydatków obrazuje następująca tabela:
 
Tabela nr 2
Lp.
Data
Nr dowodu
Tytuł
Kwota
1
30.06.2007 r.
PK16
Wyprawka z tytułu narodzin dziecka
500,00
2
31.03.2007 r.
30.06.2007 r.
PK17, PK16
Zapomogi zdrowotne emeryci
7.040,00
3
15.05.2007 r.
PK9
Zapomogi socjalne
1.000,00
4
31.03.2007 r.
15.05.2007 r.
PK17, PK9
Zapomogi zdrowotne
2.000,00
5
27.02.2007 r.
30.04.2007 r.
15.05.2007 r.
31.07.2007 r.
09.08.2007 r.
10.10.2007 r.
PK11, PK9, PK15, PK2, PK5
Zapomogi losowe
8.000,00
6
30.06.2007 r.
09.08.2007 r.
30.09.2007 r.
PK14, PK2, PK10
Wczasy turystyczne – administracja i obsługa
9.000,00
7
30.06.2007 r.
PK11
Wczasy turystyczne – emeryci
15.000,00
8
30.06.2007 r.
09.08.2007 r.
10.10.2007 r.
PK14, PK2, PK5
Dofinansowanie do obozów i kolonii oraz wypoczynek letni dzieci
8.600,00
-38,00 z tyt. podatku zapł. w m-cu 11.07 r. (akta kontroli Nr 07/28/I/170)
9
30.06.2007 r.
PK14
Urlopowe nauczycieli
42.392,07
10
12.02.2007 r.
31.03.2007 r.
07.06.2007 r.
PK3, PK16, PK2
Pomoc rzeczowa
22.564,03
11
 
 
Usługi obce
10.404,34
 
 
 
Razem
126.462,44
 
 
W zakresie usług obcych wymienionych w tabeli w pozycji nr 11 zaksięgowane zostały wydatki na wycieczkę, pobyt w gospodarstwie agroturystycznym, spotkanie integracyjne, wyprawkę związaną z narodzinami dziecka pracownika (akta kontroli Nr 07/28/I/165). Ponadto stwierdzono wydatki na kondolencje i wiązanki zakupione w związku ze śmiercią pracowników. Wydatki na te cele przewiduje Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w szkole, który w tym zakresie należy zmienić.
Ponadto ustalono, że na zaewidencjonowaną kwotę rozchodów po stronie „Ma” składały się udzielone pożyczki w wysokości 18.500,00 zł (akta kontroli Nr 07/28/I/166-167).
Na obroty na koncie 135 po stronie „Wn” i „Ma” składają się także przeksięgowania sald w wysokości 31.253,95 zł związane z przejściem z banku Millenium SA do Banku PKO BP SA (akta kontroli Nr 07/28/I/168) oraz korekta kwoty 600,00 zł mylnie wypłaconej zapomogi zdrowotnej nauczycielowi ze środków Funduszu Socjalnego (akta kontroli Nr 07/28/I/169).
 
Z wyciągu bankowego wynika, że na dzień 31.10.2007 r. stan końcowy środków na rachunku bankowym wynosił 36.276,73 zł i był zgodny z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 07/28/I/21).
Odnotowano obciążenie środków Funduszu Świadczeń Socjalnych prowizją za prowadzenie rachunku na kwotę 26 zł, co jest niezgodne z ustawą z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (akta kontroli Nr 07/28/I/165)
Innych wydatków nie stwierdzono.
 
W wyniku przeprowadzonej analizy danych zawartych w sprawozdaniu Rb-28S do kontroli wytypowano dokumentację księgową dotyczącą wydatków szkoły zaewidencjonowanych w następujących paragrafach:
 
Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 07/28/I/118-120)
 
W okresie od 01.01 do 31.10.2007 r. w ewidencji księgowej widnieją 34 zapisy. Wydatki ogółem do 31.10.2007 r. wyniosły 20.982,31 zł i dotyczyły zakupu wyposażenia szkoły: ławek, stolików, środków czystości, artykułów papierniczych, wykładzin, leków – jako uzupełnienie apteki, wyposażenia sanitarnego.
 
Skontrolowano wszystkie zapisy zaewidencjonowane w tym paragrafie na kwotę powyżej 1.000,00 zł, które przedstawiono w poniższej tabeli:
 
                         Tabela nr 3
Lp.
Data księgowania
Nr dowodu księgowego
Kwota
1
30.04.2007.
PK5
3.730,79
2
30.04.2007.
PK5
1.466,25
3
30.06.2007.
PK6
3.625,84
4
31.08.2007.
PK7
2.237,03
5
30.09.2007.
PK5
1.318,66
6
31.10.2007.
PK10
1.000,37
 
W wyniku kontroli ustalono, że na kwotę 3.730,79 zł składają się zakupy stolików, krzeseł, ławek i wieszaków na podstawie faktur:
 • nr 96/M z 22.02.2007 r. na kwotę 2.035,92 zł
 • nr 95/M z 22.02.2007 r. na kwotę 1.694,87 zł.
Wymienione faktury są prawidłowo opisane i zadekretowane. Na podstawie wyciągu bankowego stwierdzono, iż zapłata faktur została uregulowana przelewem w dniu 02.04.2007 r.
 
Na kwotę 1.466,25 zł składa się zakup środków czystości na podstawie faktury nr 3084/2007/MG na kwotę 1.511,60 zł. Pozostała kwota 45,35 zł została zapłacona ze środków świetlicy. Zapłaty faktury dokonano przelewem bankowym w dniu 24.04.2007 r.
 
Na kwotę 3.625,84 zł składa się zakup szafki, biurka, komody i nadstawki na podstawie faktury nr 2007-05/54 na kwotę 6.902,76 zł. Pozostała kwota 3.276,92 zł została zapłacona ze środków świetlicy. Zapłaty faktury dokonano przelewem bankowym w dniu 05.06.2007 r.
 
Na kwotę 2.237,03 zł składa się zakup środków czystości na podstawie faktur:
 • nr 6616/2007/MG na kwotę 1.579,99 zł, w tym kwota 69,19 zł została zapłacona ze środków świetlicy
 • nr 6656/2007/MG na kwotę 726,23 zł.
Wymienione faktury są prawidłowo opisane i zadekretowane. Na podstawie wyciągu bankowego stwierdzono, iż zapłata faktur została uregulowana przelewem w dniu 27.08.2007 r.
 
Na kwotę 1.318,66 zł składa się zakup środków czystości na podstawie faktury nr 10477/07 na kwotę 1.367,87 zł. Pozostała kwota 49,31 zł została zapłacona ze środków świetlicy. Zapłaty faktury dokonano przelewem bankowym w dniu 03.09.2007 r.
 
Na kwotę 1.000,37 zł składa się zakup wyposażenia apteczki na podstawie faktury nr 2935/2007. Zapłaty faktury dokonano przelewem bankowym w dniu 22.10.2007 r.
        
Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia sposobu księgowania, opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. Ustalono, że wszystkie faktury zostały prawidłowo opisane i prawidłowo zadekretowane.
      
Paragraf 4260 – zakup energii (akta kontroli Nr 07/28/I/121-123)
 
          Wydatki ogółem do 31.10.2007 r. wyniosły 74.026,32 zł i dotyczyły zużycia wody i ścieków, energii elektrycznej i gazu, energii cieplnej.
 
Paragraf 4270 – zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 07/28/I/124)
 
          Wydatki ogółem do 31.10.2007 r. wyniosły 30.466,19 zł i dotyczyły robót remontowych, konserwacji drzwi i gaśnic, rozbudowy sieci komputerowej.
Szczegółowo skontrolowano zapis w ewidencji z dnia 28.02.2007 r. dotyczący robót remontowych na kwotę 27.627,53 zł. Na kwotę tą składa się zapłata ze środków szkoły za fakturę numer 1/02/2007 na kwotę 37.127,53 zł (akta kontroli Nr 07/28/I/125). Pozostała kwota 9.500,00 zł została zapłacona ze środków świetlicy (akta kontroli Nr 07/28/I/130).
W sprawie tej przeprowadzono postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego(akta kontroli Nr 07/28/I/128-129).
 
 
 
Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 07/28/I/131-134)
 
            Wydatki ogółem do 31.10.2007 r. wyniosły 9.106,04 zł i dotyczyły opłat: za ochronę, badania okresowe, usługi kominiarskie, oprogramowanie, wywóz śmieci, deratyzację, dorabianie kluczy, opłat bankowych i za znaczki sądowe.
 
          Figurujące w ewidencji analitycznej poszczególnych paragrafów łączne kwoty są zgodne z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
II.8. Dotacje otrzymane w 2007 r.
 
Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-28S wynika, że łączna kwota wydatków środków otrzymanych w ramach dotacji z Urzędu Miasta w okresie od stycznia do października 2007 r. wyniosła 12.560,67 zł (akta kontroli Nr 07/28/I/171).
 
W poszczególnych paragrafach zaewidencjonowane wydatki przedstawiały się następująco:
 
Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 07/28/I/173)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 1.299,59 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Na kwotę tę składały się koszty zakupu nagród konkursowych i medali.
Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 07/28/I/174)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 11.261,08 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Na kwotę tą składały się wydatki związane z akcją „pij mleko”.
 
Z powyższych wydatków szkoła rozliczyła się z Urzędem Miasta w dniu 07.11.2007 r. (akta kontroli Nr 07/28/I/171).
 
 
II.9. Dochody własne w 2007 r.
 
 
Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie dochodów własnych za pierwsze półrocze 2007 r. wyniosło ogółem 22.421,65zł (akta kontroli Nr 07/28/I/177). Na kwotę tą składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 8.768,20 zł,
Ø      przychody w kwocie 13.653,45 zł.
Powyższe przychody uzyskano w dwóch paragrafach tj.:
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki”- kwota 165,45 zł,
Ø      paragraf 097 „Wpływy z różnych dochodów”- kwota 13.488,00 zł, na które składają się wpływy z tytułu wynajmowania sali gimnastycznej na obszarze szkoły.
 
Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na początek roku sprawozdawczego jest zgodny ze stanem środków pieniężnych wykazanym w poprzednim sprawozdaniu na koniec 2006 r. (akta kontroli Nr 07/28/I/15).
 
II.10. Wydatki dochodów własnych w 2007 r.
 
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych za pierwsze półrocze 2007 r. wyniosły ogółem 9.828,15 zł.
Poniesione wydatki związane były z bieżącą działalnością jednostki i zostały zaewidencjonowane w siedmiu paragrafach (akta kontroli Nr 07/28/I/178).
Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 12.593,50 zł. W wyniku kontroli ustalono, że na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 12.466,16 zł zgromadzone na koncie bankowym (akta kontroli Nr 07/28/I/20) ,
Ø      środki pieniężne przekazane do pogotowia kasowego w kwocie 127,34 zł. (akta kontroli Nr 07/28/I/182).
 
W poszczególnych paragrafach zaewidencjonowane wydatki przedstawiały się następująco:
 
Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 07/28/I/183-187)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 4.777,73 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.
 
Na kwotę tę składa się zapłata za: tablice korkowe, szafki, kalendarz, zszywki, prenumeratę czasopisma, paliwo, ścierki, wałek, kołki, wieszaki, wąż, brystol, dyskietki, klamki, zamki, krzesło, tusz, worki do odkurzacza, kłódka, rośliny, środki czystości, folie malarskie, marker, cement, skrzynka na klucz, szafki, zawór kątowy, koperty, wężyk, zegar, baterie, artykuły biurowe, toner, legitymacje, artykuły papiernicze, grabie, motyka, skrzynka naczelna, świetlówki, szkło, przedłużacz, legary, druki, żarówki, sekator, grabie, baterie, publikacje prawne, artykuły piśmiennicze, skoroszyt, stopki pod krzesła, klej uniwersalny, kołki, wycieraczki, tabliczki, obejmy do rur, kalendarze, antyrama, kreda, wycieraczki (akta kontroli Nr 07/28/I/).
 
Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 4270 – usługi remontowe (akta kontroli Nr 07/28/I/188)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 1.745,26 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.
Na kwotę tę składały się zapłaty za: konserwację gaśnic, naprawę komputera, konserwację i naprawę ksero, naprawę alarmu i odkurzacza, adaptację czytelni na pracownię.
 
 
Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 07/28/I/189-191)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 2.289,44 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.
Na kwotę tę składały się zapłaty za : znaczki pocztowe, pranie i maglowanie, bindowanie, bilety do kina-nagroda, wyrób pieczątki, naprawa stopera, odbitki kolorowe, porada prawna, szkolenie, ziemia do kwiatków i prowizje bankowe.
 
Paragraf 4430 – różne opłaty i składki (akta kontroli Nr 07/28/I/178)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 503,00 zł. Na podstawie kontroli zapisów księgowych ustalono, iż jest to koszt ubezpieczenia szkoły. 
Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości (akta kontroli Nr 07/28/I/178)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 22,00 zł. Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (akta kontroli Nr 07/28/I/178)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 426,12 zł. Na podstawie kontroli zapisów księgowych ustalono, iż dotyczyły zakupu papieru. Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 4750 – zakup akcesoriów komputerowych (akta kontroli Nr 07/28/I/178)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 64,60 zł i na podstawie kontroli zapisów księgowych ustalono, iż jest to koszt zakupu przewodu do komputera. Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
W wyniku analizy zapisów ewidencyjnych nie stwierdzono faktów uzyskiwania przychodów oraz dokonywania wydatków z dochodów własnych niezgodnie z ustawą o finansach publicznych bądź z uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
 
 
 
 
III. System kontroli wewnętrznej w 2007 r.
 
         Badaniu poddano system kontroli wewnętrznej. W szkole od dnia 01.01.2003 r. obowiązuje Regulamin wewnętrznej kontroli (akta kontroli Nr 07/28/I/193-195). Zgodnie z ww. Regulaminem kontrolę wewnętrzną w kontrolowanej jednostce organizuje i nadzoruje dyrektor, natomiast czynności związane ze sprawowaniem kontroli wewnętrznej w pionie budżetowym wykonuje główny księgowy w zakresie materiałowej i finansowej gospodarki placówki. W Regulaminie określono cele kontroli wewnętrznej oraz jej charakter. Sprawowanie kontroli następuje wg wcześniej ustalonego planu.
         W placówce obowiązuje Regulamin kontroli finansowej z dnia 19.12.2002r. (akta kontroli Nr 07/28/I/196-197).  Został on wprowadzony zarządzeniem wewnętrznym nr 10/2002 w dniu 30.12.2002 r.
Na rok szkolny 2007/2008 zaplanowano do kontroli wszystkie istotne obszary funkcjonowania placówki (akta kontroli Nr 07/28/I/198-200):
§               stan techniczny i sanitarny placówki ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy po przeprowadzonych remontach
§               aktualizacja badań lekarskich okresowych, badania dopuszczające do pracy pracowników nowozatrudnionych
§               dokumentacja szkolna
§               realizacja obowiązku szkolnego:
o       odroczenia od realizacji obowiązku szkolnego,
o       nauczanie indywidualne,
o       realizacja obowiązku szkolnego dzieci 6-letnich,
o       kontrola ksiąg ewidencyjnych,
o       Księga Uczniów,
o       bieżąca aktualizacja ewidencji uczniów,
o       absencja uczniów.
§               dyscyplina pracy
§               dyżury podczas przerw lekcyjnych
§               prawidłowość realizacji procesu dydaktycznego, statutowych zadań i programu rozwoju szkoły
§               systematyczność dokonywania oceniania postępów ucznia
§               kontrola czasu pracy nauczycieli, prawidłowa realizacja godzin ponadwymiarowych i płatnych zastępstw
§               realizacja zajęć pozalekcyjnych
§               prawidłowość realizacji awansu zawodowego nauczycieli
§               prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich
§               analiza wykorzystania urlopów wypoczynkowych
§               realizacja budżetu szkoły
§               prawidłowość realizacji przelewów bankowych, terminowość i prawidłowość naliczania i odprowadzania wynagrodzeń oraz ich pochodnych
§               wypłaty gotówkowe
§               środki pieniężne:
 • stan gotówki w kasie,
 • prawidłowość operacji kasowych, ich dokumentowanie i ewidencjonowanie,
o       wyciągi bankowe – prawidłowość obrotu środkami pieniężnymi.
§               analiza przyznawania środków finansowych na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli: analiza zgodności realizowanych form z potrzebami szkoły
§               druki ścisłego zarachowania
§               gospodarka zapasami:
 • przestrzeganie instrukcji magazynowej,
 • przestrzeganie ustalonych zasad składowania i zabezpieczenia zapasów materiałowych,
 • terminowość i prawidłowość dokonywania zapisów sporządzonych w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w magazynach,
 • sprawdzanie stanu zapasów materiałowych w magazynie z danymi wynikającymi z ewidencji.
§               sprawność sprzętu szkolnego i urządzeń technicznych
§               zużycie wody, energii cieplnej i elektrycznej
§               zabezpieczenie mienia szkoły
§               kwalifikacja techniczna stanu budynku, ocena pod kątem bhp i zabezpieczenia ppoż.
§               zgodność podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami prawa oraz sprawdzanie prawidłowości przebiegu i efektów podejmowanych działań
§               wartości odżywcze posiłków szkolnych.
 
Harmonogram określa przedmiot i zakres kontroli, terminy realizacji, wskazuje osobę kontrolującą i kontrolowaną. Został on podpisany przez dyrektora placówki, który jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Publicznej Szkole Publicznej nr 2. Kieruje pracą pedagogów oraz pracowników administracyjno-księgowych. Zakres kontroli dyrektora obejmuje zatem nie tylko kwestie administracyjno-księgowe, dyscypliny pracy, ale                             i merytoryczne z zakresu procesu dydaktycznego i i statutowych zadań szkoły. Do dnia 31.12.2007r. została skontrolowana większość obszarów w 15  kontrolach wewnętrznych. Ostatnią kontrolę przeprowadzono na koniec grudnia 2007 r. natomiast część kontroli wykonywana jest na bieżąco. Z czynności kontrolnych sporządzane są protokoły, które są podpisywane przez osobę kontrolującą i kontrolowaną. Protokoły z kontroli wewnętrznych są przechowywane w jednym segregatorze. W wyniku kontroli wewnętrznej kierownik jednostki stwierdził, że funkcjonowanie placówki w badanych obszarach jest bez zastrzeżeń.
         W szkole obowiązuje Instrukcja służbowa obiegu i kontroli dokumentów księgowych opracowana na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami). Została ona wprowadzona zarządzeniem wewnętrznym dyrektora jednostki nr 23/2001, a pracownicy potwierdzili fakt zapoznania się z ich treścią. Obowiązuje od 11.04.2001 r. W dokumencie tym wymieniono cechy dowodów księgowych oraz przedstawiono procedurę obiegu wszystkich dokumentów, w tym dokumentów z zakresu gospodarki kasowej, ewidencji materiałowej i środków trwałych. Opracowano zasady korzystania z druków ścisłego zarachowania, przechowywania dokumentów oraz ewidencji środków rzeczowych.
Ponadto dyrektor wydał w dniu 27.06.2006r. zarządzenie wewnętrzne nr 47/05/06 w sprawie wprowadzenia Instrukcji ochrony danych, której podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zmianami). Opisane są w niej szczegółowo obowiązki dotyczące zabezpieczenia danych osobowych i zasady przetwarzania danych osobowych.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi szkoły.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
        Jednostka kontrolowana
 
   W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
                 (podpis)
 
 
Data: ........................
               Zespół kontrolny
                    (podpisy)
 
 
 
 
 
Data:................
  
Podpis Głównego Specjalisty:
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-04-17 14:49:02 - Struktura zatrudnienia (23.50 kB)
2008-04-17 14:50:49 - Struktura wydatków (0.00 B)
2008-04-17 14:52:31 - Wnioski pokontrolne (66.50 kB)
2008-04-17 14:53:54 - wystąpienie pokontrolne (25.00 kB)

Ilość odwiedzin: 17462
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóżwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóżwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-04-17 14:46:05
Data udostępnienia informacji: 2008-04-17 14:46:05
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-17 14:55:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner