logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
                           
KWiA – I –0914/25/2007
Opole,  27 luty 2008 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 33/07
 
Jednostka kontrolowana
 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 w Opolu
 
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
   od 7 grudnia do 21 grudnia 2007 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
 
Jacek Spadło – inspektor WKWiA
 
Tadeusz Lech – główny specjalista WKWiA
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
 
Nr 76/2007
 
nr 77/2007
 
Przedmiot kontroli
 
Gospodarka finansowa
 
Okres objęty kontrolą
2006-2007
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
     Krystyna Płaskoń – dyrektor szkoły
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
 
Krystyna Płaskoń – dyrektor
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główny księgowy
 
 
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
3.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn zm.)
4.     Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
5.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426 z późniejszymi zmianami).
6.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz.1222 z późniejszymi zmianami).
7.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 56 poz. 372 z dnia 30.03.2007 r.) zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
  2. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
  3. Ustawa z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 1996 r., Dz. U. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami)
Cel kontroli
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań.
Metodyka przeprowadzenia kontroli
Zapoznano się z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych.
Dane zawarte w sporządzonych sprawozdaniach porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej, wyciągach bankowych oraz w innych badanych dokumentach. Na podstawie sprawozdań oraz zapisów dokonywanych w ewidencji księgowej ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych.         Przeprowadzono analizę tych wydatków pod kątem celowości i gospodarności ich dokonywania, prawidłowości ich ewidencjonowania oraz zgodności danych ewidencyjnych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach.    Szczegółową kontrolą objęto zapisy w ewidencji księgowej za 2007 r., dotyczące niektórych pozycji wydatków budżetowych szkoły oraz zapisy dotyczące wydatków z dochodów własnych zaewidencjonowane w paragrafie 4210 a także wpływy i wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za 2007 r.
USTALENIA KONTROLI
I. W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych
      Siedzibą szkoły jest nieruchomość zabudowana, którą Zarząd Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN-7224c/92/98 z dnia 18.02.1999 r. (akta kontroli Nr 07/25/I/1-8).
         W okresie objętym kontrolą dyrektorem szkoły była pani Krystyna Płaskoń powołana na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola na okres od 1 września 2004 r. do 31 sierpnia 2009 r. (akta kontroli Nr 07/25/I/9-11).
         Na stanowiskugłównego księgowego zatrudniona była pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w wymiarze 3/4 etatu od 01 września 2006 r. i od 30 października 2007 r. w pełnym wymiarze do nadal. (akta kontroli Nr 07/25/I/12-13).
         Ogółem na dzień 31.12.2006 r. w szkole zatrudnionych było 73 pracowników na 66,46 etatach, w tym 50 pracowników pedagogicznych na 46,71 etatach (akta kontroli Nr 07/25/I/14). Pozostałych 23 pracowników zatrudnionych było na 19,75 etatach na stanowiskach administracyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
         Akta osobowe pracowników prowadzone są na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz.286 z późn. zm.). Zgodnie z nim pracodawca zakłada i prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika akta osobowe. W aktach osobowych znajdują się również zaświadczenia o odbytych szkoleniach bhp.
   
Szkoła posiada opracowaną niżej wymienioną dokumentację:
- Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów,
- Instrukcję Inwentaryzacyjną,
- Zakładowy Plan Kont,
- Regulamin Kontroli Wewnętrznej,
- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (akta kontroli Nr 07/25/I/15-23).
         W kontrolowanym okresie jednostka posiadała cztery rachunki bankowe założone w Banku Millennium S.A. (akta kontroli Nr 07/25/I/24-26):
45645772 – rachunek budżetowy
45825922 – rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
45645877 – rachunek dochodów własnych
81222674 – comenius socrates.
         Od 27 kwietnia 2007r. jednostka posiada w PKO Bank Polski następujące rachunki bankowe (akta kontroli Nr 07/25/I/27-28):
15102036680000510201595107 – rachunek budżetowy
93102036680000500201598408 – rachunek ZFŚS
08102036680000580201598382 – rachunek dochodów własnych
03102036680000570201598424– socrates comenius
    Księgi rachunkowe w szkole prowadzone są w formie elektronicznej. Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale 801 rozdział 80101.
    Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy. 
II.W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
II.1. Wydatki budżetowe w 2006 r.
         Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym szkoły na dzień 31.12.2005 r. wynosił – „0”(akta kontroli Nr 07/25/I/24-26).
W dniu 08.01.2007 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb- 28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2006r.
Ze sprawozdania wynika, że łączna kwota wydatków w 2006 r. wynosiła 2.548.407,73 zł (akta kontroli Nr 07/25/I/29-31).        
         Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej szkoły wynika, że dokonane wydatki zostały zaewidencjonowane w piętnastu paragrafach.
          W wyniku kontroli ustalono, że figurujące w ewidencji analitycznej poszczególnych paragrafów łączne kwoty są zgodne z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym (akta kontroli 07/25/I/32-48).                       Na podstawie analizy zapisów w kartotekach poszczególnych paragrafów ustalono, że wydatki ewidencjonowane były zgodnie z klasyfikacją budżetową.
          Z wyciągu bankowego wynika, że na dzień 31.12.2006 r. stan środków budżetowych na rachunku bankowym jednostki wynosił – „0” (akta kontroli 07/25/I/49).
II.2. Dochody własne w 2006 r.
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie dochodów własnych w 2006 r. wyniosło ogółem 50.217,20zł (akta kontroli Nr 07/25/I/50-51).
Na kwotę tą składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 4.388,36zł,
Ø      przychody w kwocie 45.828,84zł.
Powyższe przychody uzyskano w pięciu paragrafach tj: (akta kontroli 07/25/I/52-53)
Ø      paragraf 069 „Różne opłaty”- kwota 140,00 zł
Ø      paragraf 083 „Wpływy z usług”- kwota 37.629,54zł
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki”- kwota 391,70 zł,
Ø      paragraf 096 „Spadki i darowizny”- kwota 40,00 zł
Ø      paragraf 097 „Wpływy z różnych dochodów”- kwota 7.627,60 zł.
     Z powyższych danych wynika, że największe dochody uzyskano w paragrafie 083. W wyniku kontroli ustalono, że dochody te uzyskano z wynajmu Sali gimnastycznej oraz z sal lekcyjnych. Pozostałe dochody uzyskano za wystawianie wtórników legitymacji szkolnych oraz odsetek, darowizn i prowizji PZU.
     Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na początek roku sprawozdawczego był zgodny z wyciągiem bankowym. (akta kontroli Nr 07/25/I/24).
II.3. Wydatki z dochodów własnych w 2006 r.
     Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2006 r. wyniosły ogółem 39.680,29 zł. Poniesione wydatki związane były z bieżącą działalnością szkoły. Wydatki te zostały zaewidencjonowane w jedenastu paragrafach. 
     Wykazany w sprawozdaniu stan środków na koniec roku sprawozdawczego był zgodny z wyciągiem bankowym (akta kontroli 07/25/I/49).
II.4. Wydatki budżetowe szkoły za dziesięć miesięcy 2007 r.
         Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym szkoły na dzień 31.12.2006 r. wynosił – „0” (akta kontroli Nr 07/25/I/49).             
         W dniu 08.11.2007 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych szkoły za dziesięć miesięcy 2007 r. (akta kontroli Nr 07/25/I/54-59).
         Ze sporządzonego sprawozdania oraz z ewidencji księgowej wynika, że w tym okresie łączne wydatki środków budżetowych wyniosły 2.111.550,57 zł.     Wydatki te zaewidencjonowano w dziewiętnastu paragrafach.
W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą wydatków wykazanych w ewidencji księgowej.
         Największą pozycje stanowiły wydatki w paragrafie 4010 - wynagrodzenia osobowe.Wydatki szkoły w tym paragrafie za dziesięć miesięcy 2007 r. wyniosły 1.417.556,64 zł.
         Kontrolą objęto stawki wynagrodzenia zasadniczego ustalone dla jedenastu pracowników pedagogicznych przyjętych do pracy w 2007 r. (akta kontroli Nr 07/25/I/60-61). Stwierdzono, że stawki te zostały ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 56 poz. 372 z dnia 30.03.2007 r.). Ponadto kontrolą objęto stawki wynagrodzenia zasadniczego dziesięciu pracowników administracji i obsługi przyjętych do pracy w 2007 r. Stwierdzono, że stawki te zostały ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 148, poz. 122)
 
W 2007 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo 24 nagrody dyrektora na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))(akta kontroli 07/25/I/64-66).
W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wypłaconych nagród nie przekroczyła kwoty zaplanowanej w planie finansowym na 2007 r. (akta kontroli 07/25/I/67-68)).
Ponadto wypłacono 6 nagród jubileuszowych na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł, 3 odprawy emerytalne na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł oraz 1 odprawę z art. 20 Karty nauczyciela w kwocie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł.
Wypłacono także 5 ekwiwalentów za urlopy wypoczynkowe na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł. Ekwiwalenty za urlopy wypłacono zasadnie, gdyż były one związane z rozwiązaniem umów o pracę (akta kontroli Nr 07/25/I/69-72).
         Nie stwierdzono nieprawidłowości przy dokonywaniu wydatków w tym zakresie.
          W wyniku kontroli ustalono, że figurujące w ewidencji analitycznej poszczególnych paragrafów łączne kwoty są zgodne z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym. Na podstawie analizy zapisów w kartotekach poszczególnych paragrafów ustalono, że wydatki ewidencjonowane były zgodnie z klasyfikacją budżetową. (akta kontroli 07/25/I/73-82).
          W trakcie kontroli sprawdzono dokumenty źródłowe dotyczące, niektórych wydatków zaewidencjonowanych w wybranych paragrafach w miesiącu październiku 2007 r.:
Paragraf 3020
Zakup odzieży.
          Wydatek dotyczy zakupu odzieży roboczej na kwotę 1.972,00 zł. Sporządzono listy wypłat ekwiwalentu pracownikom. Listy podpisane są przez głównego księgowego i dyrektora. Suma wypłat jest zgodna z ewidencją księgową.
Paragraf 4210
Zakup materiału i wyposażenia.
          W październiku 2007 r. zaewidencjonowano dwanaście operacji księgowych na łączną kwotę 2.422,30 zł. Sprawdzono wydatki na kwotę ponad 1000 zł. Stwierdzono jeden taki wydatek. Dotyczył on zapłaty za prenumeratę biuletynu do księgowości i płac. Faktura nr 54284 z dnia 10.10.2007 r. na kwotę 1.359, 75 zł jest opisana pod względem merytorycznym, prawidłowo zadekretowana oraz podpisana przez głównego księgowego i dyrektora.
Paragraf 4230
Zakup leków.
          Zaewidencjonowano jedną operację na kwotę 97,90 zł. Faktura nr F/190 z dnia 16.10.2007 r. Dotyczyła zakupu leków do apteczki szkolnej. Faktura jest opisana pod względem merytorycznym, prawidłowo zadekretowana oraz podpisana przez głównego księgowego i dyrektora.
Paragraf 4240
Zakup pomocy naukowych.
          Zaewidencjonowano trzy operacje finansowe na łączną kwotę 883,47 zł. Sprawdzono operację na największą kwotę dotyczącą zakupu map na kwotę 500,00 zł. Faktura nr 3064/MOP/09/2007 z dnia 18.09.2007 r. (wpływ 09.10.2007 r.) Faktura jest opisana pod względem merytorycznym, prawidłowo zadekretowana oraz podpisana przez głównego księgowego i dyrektora.
Paragraf 4260
Zakup energii.
          Zaewidencjonowano trzy operacje finansowe na łączną kwotę 7.265,85 zł. Sprawdzono operację na największą kwotę tj. 4.613,48 zł dotyczącą zakupu energii cieplnej. Faktura nr SE/1/18492/1326/2007 z dnia 30.09.2007 r. Faktura jest opisana pod względem merytorycznym, prawidłowo zadekretowana oraz podpisana przez głównego księgowego i dyrektora.
Paragraf 4280
Zakup usług zdrowotnych.
          Zaewidencjonowano jedną operację na kwotę 177,00 zł. Faktura nr II/310/09/2007 z dnia 28.09.2007 r. Dotyczyła wykonania badań profilaktycznych. Faktura jest opisana pod względem merytorycznym, prawidłowo zadekretowana oraz podpisana przez głównego księgowego i dyrektora.
Paragraf 4300
Zakup usług pozostałych.
          Zaewidencjonowano siedem operacji na łączną kwotę 1.765,26 zł. Sprawdzono operację na największą kwotę tj. 500,00 zł dotyczącą zlecenia wykonania regulaminu. Faktura nr F/000680/07 z dnia 12.10.2007 r. Faktura jest opisana pod względem merytorycznym, prawidłowo zadekretowana oraz podpisana przez głównego księgowego i dyrektora.
Paragraf 4350
Internet.
          Zaewidencjonowano jedną operację na kwotę 118,34 zł. Faktura nr 93/010/07 z dnia 15.10.2007 r. Dotyczyła zakupu usług internetowych (neostrada). Faktura jest opisana pod względem merytorycznym, prawidłowo zadekretowana oraz podpisana przez głównego księgowego i dyrektora.
Paragraf 4370
Telefon.
          Zaewidencjonowano pięć operacji na łączną kwotę 845,26 zł. Sprawdzono operację na największą kwotę tj. 457,48 zł., dotyczącą zakupu usług telekomunikacyjnych. Faktura nr FKA 08208118/010/07 z dnia 15.10.2007 r. Faktura jest opisana pod względem merytorycznym, prawidłowo zadekretowana oraz podpisana przez głównego księgowego i dyrektora.
Paragraf 4700
Zakup prasy fachowej.
          Zaewidencjonowano jedną operację na kwotę 250,00 zł. Faktura nr 1108/2007 z dnia 25.10.2007 r. Faktura jest opisana pod względem merytorycznym, prawidłowo zadekretowana oraz podpisana przez głównego księgowego i dyrektora szkoły.
          Saldo winien konta „130” – bieżący rachunek bankowy na dzień 31.10.2007 r. wynosiło 146.277,81 zł. Saldo to było zgodne z wyciągiem bankowym nr 82 z tego samego dnia (akta kontroli 07/25/I/83-84).
II.5. Dochody własne w I półroczu 2007 r.
 
Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie dochodów własnych za pierwsze półrocze 2007 r. wyniosło ogółem 27.331,42 zł (akta kontroli Nr 07/25/I/85-86). Na kwotę tą składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 10.536,91zł,
Ø      przychody w kwocie 16.794,51 zł.
Powyższe przychody uzyskano w trzech paragrafach tj.:
Ø      paragraf 069 „Różne opłaty”- kwota 220,00 zł,
Ø      paragraf 083 „Wpływy z usług”- kwota 16.295,97 zł,
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki”- kwota 278,54 zł.
     Z powyższych danych wynika, że największe dochody uzyskano w paragrafie - 083. W wyniku kontroli ustalono, że dochody te uzyskano z wynajmu sali gimnastycznej oraz z sal lekcyjnych. Pozostałe dochody uzyskano za wystawianie wtórników legitymacji szkolnych oraz odsetek (akta kontroli Nr 07/25/I/87-90).
     Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na początek roku sprawozdawczego był zgodny z wyciągiem bankowym (akta kontroli Nr 07/25/I/49).
II.6. Wydatki dochodów własnych w I półroczu 2007 r.
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych za pierwsze półrocze 2007 r. wyniosły ogółem 7.825,00 zł. Poniesione wydatki związane były z bieżącą działalnością jednostki i zostały zaewidencjonowane w dziesięciu paragrafach. Łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z ewidencja księgową (akta kontroli Nr 07/25/I/91).
     Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30.06.2007 r. wynosił 19.506,42 zł. Stan ten był zgodny z wyciągiem bankowym nr 24 z tego samego dnia (akta kontroli Nr 07/25/I/92). Wykazane w sprawozdaniu zobowiązania w kwocie 444,00 zł dotyczyły podatku VAT. Kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 07/25/I/93).
         Największe wydatki zostały zaewidencjonowane w paragrafie 4210 - zakup materiałów i wyposażenia. Ogółem wydatki w tym paragrafie wyniosły 3.691,14 zł. Kwota wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z ewidencją księgową.Ewidencja dotycząca tego paragrafu zawiera 61 operacji (akta kontroli Nr 07/25/I/94-99). Poszczególne wydatki dotyczyły między innymi zakupu: materiałów malarskich, elektrycznych i budowlanych, sprzętu i środków czystości, materiałów do napraw i drobnych remontów oraz druków. Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
         Szczegółową kontrolą objęto wydatki zaewidencjonowane w tym paragrafie na kwoty powyżej 100,00 zł. Stwierdzono 12 takich wydatków, które przedstawiono w poniższej tabeli:
 
         Tabela nr 1
 
Lp.
 
 
Data operacji
 
         Treść zakupu
 
  Kwota
 
   Uwagi
 1
31.01.2007
Materiały do remontu
127,01
-
2
12.02.2007
Materiały malarskie
122,90
-
3
06.03.2007
Zakup czajnika
109,00
-
4
 
06.03.2007
prasa
117.02
-
5
 
10.04.2007
Myjka wysokociśnieniowa
139,00
-
6
10.04.2007
Rozpuszczalnik, farba
115,50
-
7
 
09.05.2007
prasa
108,50
-
8
 
09.05.2007
Tarcze do cięcia metalu, noże tapicerskie
105,95
-
9
09.05.2007
Środki czystości
157,82
-
10
 
09.05.2007
Prenumerata „Zarządzanie szkołą”
262,40
 
-
11
 
09.05.2007
Nawóz do trawników, nasiona
104,45
-
12
 
11.06.2007
Aktualizacja „Rady Pedagogicznej”
117,95
 
-
 
 
         W wyniku analizy dokumentów dotyczących zakupów wymienionych w powyższej tabeli stwierdzono, ze wszystkie dowody zostały prawidłowo opisane i zadekretowane oraz podpisane przez dyrektora i głównego księgowego szkoły.
         Ponadto w wyniku analizy zapisów ewidencyjnych nie stwierdzono faktów uzyskiwania przychodów oraz dokonywania wydatków z dochodów własnych niezgodnie z ustawą o finansach publicznych bądź z uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
II.7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
          Z wyciągu bankowego wynika, że stan początkowy środków na rachunku bankowym funduszu wynosił 14.322,87 zł (akta kontroli 07/25/I/49).  
Ze sprawozdań Rb-28S wynika, że wykazane w paragrafie 4040 wydatki budżetowe szkoły za dziesięć miesięcy 2007 r. wyniosły 97.800,00 (akta kontroli 07/25/I/54-59), a wydatki świetlicy 11.100,00 (akta kontroli Nr 07/225/I/100). W wyniku kontroli ustalono, że powyższe kwoty dotyczyły odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwoty te faktycznie przekazane zostały na rachunek bankowy funduszu w ustawowych terminach (akta kontroli Nr 07/25/I/101). Terminy i kwoty odpisów obrazuje poniższa tabela:
 
 
 
 
 
 
Tabela nr 2
Lp.
Data
Kwota
%
Szkoła
1
31.05.2007 r.
73.350,00
75
2
04.09.2007 r.
24.450,00
25
RAZEM
97.800,00
100
Lp.
Data
Kwota
%
Świetlica
1
31.05.2007 r.
8.325,00
75,00
2
04.09.2007 r.
2.775,00
25,00
RAZEM
11.100,00
100
 
 
Kwoty dokonanych odpisów szkoły i świetlicy są zgodne z dokonanymi naliczeniami (akta kontroli 07/25/I/102-107) oraz z wyciągami bankowymi (akta kontroli 07/25/I/108-110).
Z wyciągu bankowego wynika, że na dzień 31.12.2006 r. stan środków na rachunku bankowym wynosił 14.322,87 zł (akta kontroli 07/25/I/49) i był zgodny z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 07/25/I/111-122).
Z analizy konta 135 wynika, że łączna kwota obrotów po stronie „Wn” na rachunku funduszu socjalnego za dziesięć miesięcy 2007 r. wyniosła 204.480,61zł (akta kontroli Nr 07/25/I/111-122).
W wyniku kontroli ustalono, że na sumę tę oprócz dokonanego odpisu i stanu początkowego środków pieniężnych składały się spłaty pożyczek i odsetki bankowe oraz środki przelane przez Urząd Miasta Opola z tytułu odpisu dla nauczycieli emerytów w kwocie 27.507,00 zł (akta kontroli 07/25/I/123-124)     Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
         Z analizy konta 135 wynika, że zaewidencjonowane obroty po stronie „Ma” (rozchody) w okresie kontrolowanym wyniosły 142.119,74 zł (akta kontroli Nr 07/25/I/111-122).
          W wyniku kontroli stwierdzono, że fundusze te wydatkowane były zgodnie z regulaminem gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 21, między innymi na: pożyczki, zapomogi, dofinansowanie wypoczynku pracowników i emerytów, podatki od zapomóg materialnych, świadczenia urlopowe dla nauczycieli, wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, potrącenia komornicze z tytułu egzekucji za prowadzenie egzekucji w sprawach niespłaconych pożyczek oraz organizacji wycieczki. Innych wydatków nie stwierdzono.
         W trakcie kontroli sprawdzono niżej wymienione wydatki na imprezy sportowo – rekreacyjno – turystyczne (akta kontroli 07/25/I/125):
 
  1. Wydatek w kwocie 3.940,60 zł (1000 zł plus 2.940,60 zł) dotyczy opłaty za imprezę rekreacyjną dla 34 pracowników i emerytów w Jarnołtówku w dniu 1-2. 06.2007 r. (faktura VAT nr 2/06/07 z dnia 11.05.2007 r.). Po odbytej imprezie sporządzono protokół nr 10 z dnia 26.09.2007 r.
  2. Wydatek w kwocie 4.650,00 zł dotyczy imprezy turystyczno – rekreacyjnej (faktura VAT nr 15/10/2007 z dnia 30.10.2007 r.). Po odbytej imprezie sporządzono protokół nr 14/2007 z dnia 06.11.2007 r.
   Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
        Jednostka kontrolowana
 
   W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
                 (podpis)
 
 
Data: ........................
               Zespół kontrolny
                    (podpisy)
 
 
 
 
 
Data:................
  
Podpis Głównego Specjalisty:
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-04-23 13:05:00 - Wnioski pokontrolne (49.00 kB)
2008-04-23 13:06:25 - wystąpienie pokontrolne (37.00 kB)

Ilość odwiedzin: 8402
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Jacek Spadło, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-04-23 13:01:12
Data udostępnienia informacji: 2008-04-23 13:01:12
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-23 13:07:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner