logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
                           
KWiA – I –0914/26/2007
Opole,  25 stycznia 2008 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 34/07
 
Jednostka kontrolowana
Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 28 grudnia 2007r. do 11 stycznia 2008r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Małgorzata Jóźwin-Mazurek - podinspektor
w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech – główny specjalista                  w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 78/2007
nr 79/2007
Przedmiot kontroli
Ø      Gospodarka finansowa
Ø      ZFŚS
Ø      Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Ø       System kontroli wewnętrznej
Okres objęty kontrolą
2007
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
     Ewa Dęga – dyrektor przedszkola
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
Ewa Dęga – dyrektor
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główny księgowy
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – intendent
    
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
 1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
4.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późniejszymi zmianami).
 
5.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz.1222 późniejszymi zmianami).
 
6.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 56 poz. 372 z dnia 30.03.2007 r.) zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
 
7.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2006 r.)
 
 1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
 1. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 1996 r., Dz. U. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami)
     
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej, oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych i gospodarki żywnościowej.
Dane zawarte w sporządzonych sprawozdaniach porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej, wyciągach bankowych oraz w innych badanych dokumentach. Na podstawie sprawozdań oraz zapisów dokonywanych w ewidencji księgowej ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych.         Przeprowadzono analizę tych wydatków pod kątem celowości i gospodarności ich dokonywania oraz zgodności danych ewidencyjnych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach.  
Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki  jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
Szczegółową kontrolą objęto zapisy w ewidencji księgowej za 2007 r., dotyczące niektórych pozycji wydatków budżetowych szkoły oraz zapisy dotyczące wydatków z dochodów własnych zaewidencjonowane w wybranych paragrafach, a także wpływy i wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Porównano stan magazynowy wybranych artykułów żywnościowych ze stanem ewidencyjnym.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych
 
      Siedzibą przedszkola jest nieruchomość zabudowana, którą Zarząd Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN-7224c/17/98 z dnia 25.02.1999 r. (akta kontroli Nr 07/34/I/1-2).
         W okresie objętym kontrolą dyrektorami przedszkola były:
- pani Stanisława Kowalska powołana na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola, która z dniem 31.08.2007 r. przeszła na emeryturę,
- pani Ewa Dęga powołana na to stanowisko z dniem 01.09.2007 r. na okres do 31.08.2012 r. (akta kontroli Nr 07/34/I/3).
Na stanowiskugłównego księgowego zatrudniona jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w wymiarze 1/2 etatu od 01 lutego 2002 r. (akta kontroli Nr 07/34/I/5).
         Ogółem na dzień 31.12.2006 r. w przedszkolu zatrudnionych było 22 pracowników na 17,80 etatach, w tym 10 pracowników pedagogicznych na 8,175 etatach (akta kontroli Nr 07/34/I/6). Pozostałych 12 pracowników zatrudnionych było na 9,625 etatach na stanowiskach niepedagogicznych w tym:
- 8 osób to pracownicy obsługi: kucharka, pomoc kuchenna, woźne, konserwator,
- 4 osoby to pracownicy administracji: główny księgowy, specjalista ds. kadr, specjalista ds. płac oraz intendent.
 
Strukturę stanu zatrudnienia w osobach na koniec 2006 r. przedstawia poniższy wykres (znajduje się w załączniku do protokołu).
 
Szczegółowo stan zatrudnienia na dzień 31.12.2006r. przedstawia tabela nr 1:
 
Tabela nr 1
Lp.
Pracownicy
Etaty
Osoby
1
Pedagogiczni
8,175
10
2
Administracja
2
4
3
Obsługa
7,625
8
RAZEM
17,80
22
 
W 2007 roku do pracy przyjęto pięciu pracowników (akta kontroli Nr 07/34/I/6) w tym:
·         3 pracowników pedagogicznych,
·         1 pracownika administracji,
·         1 pracownika obsługi.
 
         Akta osobowe pracowników prowadzone są na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz.286 z późn. zm.). Zgodnie z nim pracodawca zakłada i prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika akta osobowe. Dokumentacja pracownicza przechowywana jest w szafie zamykanej na klucz. Ustalono, że przyjęci pracownicy posiadają założone akta osobowe i aktualne badania lekarskie, co jest udokumentowane zaświadczeniami wystawionymi przez lekarza posiadającego odpowiednie uprawnienia. W aktach osobowych znajdują się również zaświadczenia o odbytych szkoleniach bhp.
   
Szkoła posiada opracowaną niżej wymienioną dokumentację:
- Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów,
- Instrukcję Inwentaryzacyjną,
- Zakładowy Plan Kont,
- Regulamin Kontroli Wewnętrznej.
 
         Na podstawie książki kontroli ustalono, że w 2007 roku w Przedszkolu przeprowadzonych zostało 6 kontroli zewnętrznych, w tym jedna w zakresie płac przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu (akta kontroli Nr 07/34/I/9-10). Z informacji uzyskanych od dyrektora przedszkola ustalono, że zalecenia pokontrolne zostały wykonane. 
 
         W kontrolowanym okresie jednostka posiadała cztery rachunki bankowe założone w Banku Millennium S.A. (akta kontroli Nr 07/34/I/11):
48047359 – rachunek budżetowy
48047579 – rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
48047637 – rachunek dochodów własnych
48047694 – rachunek depozytowy.
         Od 27 kwietnia 2007r. jednostka posiada w PKO Bank Polski następujące rachunki bankowe (akta kontroli Nr 07/34/I/12-15):
42 1020 3668 0000 5402 0159 3698 – rachunek budżetowy
87 1020 3668 0000 5102 0159 3714 – rachunek ZFŚS
82 1020 3668 0000 5302 0159 3706 – rachunek dochodów własnych
40 1020 3668 0000 5102 0160 1350 – rachunek depozytowy
 
Księgi rachunkowe w przedszkolu prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego firmy Promik & Agropin wersja 2000.00.
 
         Z budżetem gminy przedszkole rozlicza się w dziale 801 rozdział 80104. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
 
II. W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
II.1. Dochody budżetowe w 2007 r.
 
         W dniu 10.01.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb –27S z wykonania planu dochodów budżetowych Przedszkola za rok 2007 r. (akta kontroli Nr 07/34/I/17).
Ze sprawozdania wynika, że dochody w tym okresie wyniosły 93,39 zł. W wyniku kontroli ustalono, że jest to kwota z tytułu zwrotu odsetek należnych Urzędowi Miasta Opola w związku ze zmianą banku. Dochód ten został odprowadzony na rachunek budżetu Urzędu Miasta w dwóch ratach (akta kontroli Nr 07/34/I/18):
 • w dniu 27.09.07 r. kwota 90,26 zł,
 • w dniu 16.11.07 r. kwota   3,13 zł.
 
 II.2. Wydatki budżetowe w 2007 r.
 
         Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym szkoły na dzień 31.12.2006 r. wynosił – „0” (akta kontroli Nr 07/34/I/11).             
         W dniu 10.01.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola za rok 2007 r. (akta kontroli Nr 07/34/I/19).
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na działalność Przedszkola w tym okresie wynosiła 656.895,66 zł (akta kontroli Nr 07/34/I/20). W wyniku kontroli ustalono, że wszystkie wpływy na rachunek bankowy Przedszkola zostały zaewidencjonowane na koncie 130 (akta kontroli Nr 07/34/I/21-27). Kwota ta jest zgodna z wydatkami wykazanymi w sprawozdaniu rocznym oraz w ewidencji księgowej. Wydatki te zaewidencjonowano w ośmiu niżej wymienionych paragrafach: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4300, 4350 oraz 4440. Wszystkie ww. wydatki dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych jak składki ZUS, fundusz pracy, „trzynastki”, odpis na fundusz socjalny. Ponadto w sprawozdaniu oraz w ewidencji księgowej wykazano wydatek w paragrafie 4300 w kwocie 1.044,00 zł dotyczący prowizji i opłat bankowych.   
         W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą wydatków wykazanych w ewidencji księgowej.
         W trakcie kontroli stwierdzono, że na koncie księgowym „130” - rachunek bieżący jednostek budżetowych” zarówno po stronie „Wn” i jak i „Ma” dokonywano księgowań nie tylko na podstawie wyciągów bankowych, ale także na podstawie wewnętrznych dokumentów księgowych „poleceń księgowania”. Działanie takie zawyżało obroty na tym koncie, co spowodowało niezgodność zapisu między tą jednostką a bankiem. Powyższy sposób jest niezgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.
        
Największą pozycje stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, spośród których kontrolą objęto wydatki na wynagrodzenia osobowe (które stanowiły największą pozycję ogółu wydatków) oraz odpisy od tych wynagrodzeń na fundusz socjalny. Wydatki te zostały zaewidencjonowane w dwóch niżej wymienionych paragrafach:
 
Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe 
 
 Ze sprawozdania Rb-28S wynika, że wydatki przedszkola w tym paragrafie za rok 2007 r. wyniosły 502.131,84 zł.
Kontrolą objęto stawki wynagrodzenia zasadniczego ustalone dla pracowników przyjętych do pracy w 2007 r. (akta kontroli Nr 07/34/I/6). W przypadku  trzech pracowników pedagogicznych stwierdzono, że stawka ta została ustalona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego (Dz. U. Nr 22, poz.181 z późn. zm.). Dodatki do wynagrodzenia zasadniczego ustalono zgodnie z Uchwałą Nr V/37/06 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2006 r. W przypadku dwóch nowozatrudnionych pracowników administracji i obsługi wynagrodzenie ustalono na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych w jednostkach organizacyjnych (Dz. U. Nr 46 z 2005 r. poz. 1222 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu(akta kontroli Nr 07/34/I/7-8).
 
W 2007 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo (akta kontroli Nr 07/34/I/28):
 
Tabela nr 2
Lp.
Pracownicy
Kwota
%
Nagrody jubileuszowe
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3
Razem             
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
Lp.
Pracownicy
Kwota
Okres
Odprawy emerytalne
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3
Razem             
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
 
 
 
 
Lp.
Pracownicy
Kwota
-
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
-
Razem             
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
 
 
 
 
Lp.
Pracownicy
Plan
Realizacja
Specjalny fundusz nagród-nagrody dyrektora
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
2
 
Razem
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota nagród wypłaconych pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym nie przekroczyła kwoty zaplanowanej w planie finansowym (akta kontroli Nr 07/34/I/29-30).
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacono zasadnie, gdyż był on związany z przejściem na emeryturę dyrektora przedszkola (akta kontroli Nr 07/34/I/28).
Nie stwierdzono nieprawidłowości przy dokonywaniu wydatków w tym zakresie.
 
Paragraf 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (akta kontroli Nr 07/34/I/19)
 
Ze sprawozdania Rb-28S wynika, że wykazane w tym paragrafie wydatki budżetowe przedszkola za rok 2007 wyniosły 24.600,00 (akta kontroli Nr 07/34/I/19). W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta dotyczyła odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwoty te faktycznie przekazane zostały na rachunek bankowy funduszu w ustawowych terminach (akta kontroli Nr 07/34/I/33-34).
 
Terminy i kwoty odpisów obrazuje poniższa tabela:
Tabela nr 3
Lp.
Data
Kwota
%
1
21.05.2007 r.
17.600,00
72
2
30.09.2007 r.
5.900,00
24
3
16.11.2007 r.
1.100,00
korekta
4
RAZEM
24.600,00
100
 
Z wyciągu bankowego wynika, że na dzień 31.12.2006 r. stan środków na rachunku bankowym wynosił 1.179,87 zł i był zgodny z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 07/34/I/11).
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody oprócz dokonanego odpisu i stanu początkowego środków pieniężnych składały się spłaty pożyczek i odsetki bankowe oraz środki przelane przez Urząd Miasta Opola z tytułu odpisu dla nauczycieli emerytów w kwocie 4.047,00 zł. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono (akta kontroli Nr 07/34/I/33-34).
W wyniku kontroli stwierdzono, że środki socjalne wydatkowane były zgodnie z regulaminem gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Publicznym Przedszkolu nr 25, tj. na: zapomogi, pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie do wczasów „pod gruszą”, dofinansowanie dla emerytów, dofinansowanie „zielonej szkoły.
Ponadto ustalono, że kwota udzielonych pożyczek wynosi 10.500,00 zł.
 
Z wyciągu bankowego wynika, że na dzień 31.12.2007 r. stan końcowy środków na rachunku bankowym wynosił 2.790,83 zł i był zgodny z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 07/34/I/14).
Odnotowano obciążenie środków Funduszu Świadczeń Socjalnych prowizją za prowadzenie rachunku na kwotę 89,00 zł, co jest niezgodne z ustawą z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 
Innych wydatków nie stwierdzono.
 
II.3. Dochody własne za I półrocze 2007 r.
 
Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie dochodów własnych za pierwsze półrocze 2007 r. wyniosło ogółem 132.740,14 zł (akta kontroli Nr 07/34/I/35). Na kwotę tą składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 28.205,21zł,
Ø      przychody w kwocie 104.534,93 zł.
Powyższe przychody uzyskano w dwóch paragrafach tj.:
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki”- kwota 571,16 zł,
Ø      paragraf 083 „Wpływy z usług”- kwota 103.963,77 zł.
 
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody składały się opłaty rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu i odsetki bankowe.
 
Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na początek roku sprawozdawczego jest zgodny ze stanem środków pieniężnych wykazanym w poprzednim sprawozdaniu na koniec 2006 r. (akta kontroli Nr 07/34/I/11).
W sprawozdaniu Rb-34 wykazano wpływy za I półrocze 2007 r. z tytułu opłat za przedszkole w kwocie 103.963,77 zł. W trakcie kontroli główna księgowa nie potrafiła wskazać zapisów w ewidencji księgowej, z których wynikałaby ww. kwota dochodów. W wyniku kontroli ustalono, że wykazana na koncie 201 po stronie „Ma” kwota wpłat wynosiła 113.542,60 zł i była niższa od kwoty dochodów wykazanych w sprawozdaniu o 9.578,83 zł. Na powyższą okoliczność główna księgowa złożyła pisemne wyjaśnienia o treści: „w związku z tym, że w momencie sprawozdawczości, nie były zamknięte kartoteki finansowe ze względu na szczegółową inwentaryzację majątku zdawczo-odbiorczą (zmiana dyrektora), a także miesiącem urlopowym pracowników (zamknięte przedszkole), nie wszystkie operacje mogłam uzgodnić. Dokonałam tego dopiero w terminie późniejszym, zapisałam jednakże kartotekę czerwcową. Po zamknięciu kartoteki nie mogłam już wrócić do pierwotnych danych, co obecnie skutkuje różnicą w Rb z tytułu korekty odsetek zapłaconych. W momencie sporządzania sprawozdania kartoteka wpłat była różna od obecnej zamkniętej i wynosiła 103.963,77 zł.” (akta kontroli Nr 07/34/I/37)
Ponadto łączna kwota dochodów wykazana w sprawozdaniu jest niższa o 1.909,15 zł od kwoty obrotów po stronie „Wn” konta 132.
 
       Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.
 
 
II.4. Wydatki dochodów własnych w 2007 r.
 
         W wyniku kontroli ustalono, ze łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu była także niższa o 1.909,15 zł od sumy wykazanej na koncie 132 po stronie „Ma”. Natomiast saldo na koncie księgowym 132 było zgodne ze sprawozdaniem i stanem środków pieniężnych wykazanym na koncie bankowym.
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych za pierwsze półrocze 2007 r. wyniosły ogółem 86.814,75 zł(akta kontroli Nr 07/34/I/36).
 
Poniesione wydatki związane były z bieżącą działalnością przedszkola. Strukturę wydatków przedstawia następujący wykres (znajduje się w załączniku do protokołu).
 
 
Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 45.925,390 zł. W wyniku kontroli ustalono, że na kwotę tą składają się:
Ø      środki pieniężne zgromadzone na koncie bankowym w banku Millenium SA w kwocie 29.312,97 zł (akta kontroli Nr 07/34/I/16) ,
Ø      środki pieniężne zgromadzone na koncie bankowym w banku PKO BP SA w kwocie 16.612,42 zł (akta kontroli Nr 07/34/I/15).
 
Wydatki zostały zaewidencjonowane w czternastu paragrafach (akta kontroli Nr 07/34/I/36).
 
Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 07/34/I/38-42)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 9.334,20 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 4220 – środki żywnościowe (akta kontroli Nr 07/34/I/43)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 32.315,74 zł. W sprawozdaniu Rb-34 wykazano natomiast kwotę 31.838,79 zł. Wykazana w sprawozdaniu kwota wydatków na żywność była niższa o 476,95 zł od kwoty wydatków wynikającej z ewidencji księgowej. Na okoliczność stwierdzonych rozbieżności główna księgowa złożyła wyjaśnienie, że: „po stronie wydatków(wydatki różne od kosztów)
§ 4220 wyżywienie dzieci
stan magazynu żywnościowego     =       32.484,25
z bilansu otwarcia (BO)                 =       -   695,07
stan magazynu (bez zobowiązania)=      +   168,51
zobowiązanie                                =       -    118,90
                                          SUMA          31.838,79”
 
W wyniku kontroli nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
W wyniku kontroli porównania stanów ewidencyjnych na dzień 11.01.2008 r. ze stanem faktycznym wybranych artykułów żywnościowych znajdujących się w magazynie nie stwierdzono rozbieżności. Wyniki badań przedstawiono w poniższej tabeli:
 
Tabela nr 4
Lp.
Nazwa towaru
Jednostka miary
Stan magazynowy
Zgodność z ewidencją
1.
Bułka tarta
Sztuki
13,5
+
2.
Brokuły 450g
Sztuki
12
+
3.
Bazylia 10g
Sztuki
5
+
4.
Cukier
Kg
21
+
5.
Dżem 310g
Sztuki
4
+
6.
Herbata 90g
Sztuki
1
+
7.
Herbatniki
Sztuki
10
+
8.
Herbata malinowa
Opakowania
9
+
9.
Kawa inka 150g
Sztuki
4,5
+
10.
Koncentrat pomidorowy 200g
Sztuki
5
+
11.
Kwasek cytrynowy
Sztuki
4
+
12.
Kakao 100g
Sztuki
4
+
13.
Kasza jęczmienna
Kg
3,5
+
14.
Koncentrat barszczu
Sztuki
6
+
15.
Kasza manna 500g
Sztuki
7
+
16.
Kubuś 1l
Sztuki
18
+
17.
Kostka drobiowa
Opakowania
14
+
18.
Mąka ziemniaczana
Kg
8
+
19.
Mąka tortowa
Kg
26
+
20.
Majonez dekoracyjny
Sztuki
9
+
21.
Makaron 500g świderki
Sztuki
6
+
22.
Makaron 500g łazanka
Sztuki
16
+
23.
Makaron krajanka 250g
Sztuki
13
+
24.
Nutela 630g
Sztuki
2
+
25.
Ryż
Kg
9
+
26.
Sól warzona jodowana
Kg
10
+
27.
Tuńczyk w oleju 170g
Sztuki
20
+
28.
Wegeta 200g
Sztuki
7
+
 
 
Badaniu poddano także zapisy księgowe dotyczące wydatków powyżej 300,00 zł (akta kontroli Nr 07/34/I/44-45). Wyniki badań obrazuje poniższa tabela:
 
Tabela nr 5
Lp.
Nr faktury
Kwota w zł
Data
f-ry
Liczba pozycji na f-rze
Uwagi
1
43/01/2007
501,38
03.01.07.
15
-
2
24//F2207
687,88
04.01.07.
10
-
3
100/03
376,25
02.01.07.
6
-
4
964/03
313,30
10.01.07.
7
-
5
9/2007
301,00
31.01.07.
11
-
6
3016/03
314,45
01.02.07.
5
-
7
4472/03
353,98
16.02.07.
6
-
8
16/2007
347,29
16.02.07.
14
-
9
2095/01/2007
329,78
22.02.07.
12
-
10
6027/03
367,27
06.03.07.
6
-
11
2792/01/2007
418,91
12.03.07.
10
-
12
7187/03
315,74
16.03.07.
5
-
13
8731/F2207
303,69
20.03.07.
5
-
14
8698/03
313,90
02.04.07.
6
-
15
12506/F2207
375,88
25.04.07.
6
-
16
16121/03/22
319,07
31.05.07.
6
-
17
73/2007
76/2007
168,41
150,75
08.06.07.
15.06.07.
10
11
-
-
 
 
Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (akta kontroli Nr 07/34/I/50)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 2.614,18 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.
 
Paragraf 4260 – zakup energii (akta kontroli Nr 07/34/I/49,52-53)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 17.505,04 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
 
Paragraf 4270 – usługi remontowe (akta kontroli Nr 07/34/I/49,54)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 3.890,65 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Sprawdzono największą pozycję w ewidencji księgowej, która dotyczyła faktury nr 17/2007 z dnia 12.03.2007 r. na kwotę 3.100,02 zł za remont c.o. Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
 
Paragraf 4280 – usługi zdrowotne (akta kontroli Nr 07/34/I/50)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 361,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.
 
Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 07/34/I/49)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 18.872,29 zł. W sprawozdaniu Rb-34 wykazano natomiast kwotę 17.859,29 zł (akta kontroli Nr 07/34/I/36). Wykazana kwota w sprawozdaniu była niższa o 1.013,00 zł. Na powyższą okoliczność główna księgowa złożyła wyjaśnienia, że: ”po stronie wydatków (wydatki różne od kosztów)
§ 4300 usługi pozostałe
prowizja bankowa dochody własne =       17.859,29
prowizja bankowa budżet              =       +1.013,00
                                          SUMA          18.872,29”
 
 
Paragraf 4350 – zakup usług dostępu do sieci (akta kontroli Nr 07/34/I/50)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 198,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.
 
Paragraf 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (akta kontroli Nr 07/34/I/50)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 114,28 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.
 
Paragraf 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (akta kontroli Nr 07/34/I/50)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 1.214,30 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.
 
Paragraf 4430 – różne opłaty i składki (akta kontroli Nr 07/34/I/50)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 867,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.
 
Paragraf 4700 – szkolenia pracowników (akta kontroli Nr 07/34/I/50)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 887,60 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.
 
Paragraf 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (akta kontroli Nr 07/34/I/50)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 130,42 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.
 
W wyniku analizy zapisów ewidencyjnych nie stwierdzono faktów uzyskiwania przychodów oraz dokonywania wydatków z dochodów własnych niezgodnie z ustawą o finansach publicznych bądź z uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
 
III. System kontroli wewnętrznej w 2007 r.
 
         Badaniu poddano system kontroli wewnętrznej. W przedszkolu obowiązuje Regulamin kontroli wewnętrznej (akta kontroli Nr 07/34/I/55-57). Został on wprowadzony zarządzeniem wewnętrznym nr 6/2007 z dnia 05.09.2007 r. (akta kontroli Nr 07/34/I/61). Zgodnie z ww. Regulaminem kontroli wewnętrznej do przeprowadzania kontroli upoważnieni są dyrektor przedszkola i główny księgowy.
Kontrola wewnętrzna obejmuje czynności polegające na:
 • ustaleniu stanu faktycznego,
 • ustaleniu przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości jak również osób za to odpowiedzialnych,
 • badaniu zgodności i rozstrzygnięć z obowiązującymi przepisami prawa,
 • wskazaniu sposobu umożliwiającego usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień podniesionych w zaleceniach pokontrolnych,
 • wskazanie przykładów dobrej pracy.
 
    W Załączniku 1 do Regulaminu określono zakres kontroli i osobę odpowiedzialną za jej przeprowadzenie. W zakresie realizacji programów nauczania i wychowania zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpośrednio nadzór pedagogiczny nad personelem pedagogicznym prowadzi dyrektor Przedszkola. Kontrolę wstępną w zakresie prawidłowego gospodarowania materiałami i środkami nietrwałymi przeprowadza intendent i kucharka. Kontrolę bieżącą w zakresie prawidłowego gospodarowania środkami trwałymi przeprowadza intendent i woźny. W zakresie prawidłowego gospodarowania gotówką oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż. kontrolę bieżącą przeprowadzają intendent i pracownik ds. BHP. Do zakresu kontroli głównej księgowej i pracownika ds. kadr należy prawidłowe prowadzenie dokumentacji kadrowej, płacowej i finansowej.
Sprawowanie kontroli następuje wg wcześniej ustalonego planu określającego zakres, częstotliwość oraz skład zespołu kontroli wewnętrznej (akta kontroli Nr 07/34/I/59).
 
W 2007 roku przeprowadzono kontrolę dotyczącą zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów przedszkola, po przerwie w działalności oświatowej. Wydano zalecenia pokontrolne, z realizacji których sporządzono notatkę służbową.
 
         W Przedszkolu obowiązuje także Instrukcja sporządzania obiegu i kontroli dokumentów księgowych opracowana na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami). Została ona wprowadzona zarządzeniem wewnętrznym dyrektora jednostki nr 3 z dnia 29.09.2005 r. zarządzenie weszło w życie z dniem 01.10.2005 r. (akta kontroli Nr 07/34/I/60)
 
 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany, doręczono dyrektorowi Przedszkola.
 
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
        Jednostka kontrolowana
 
   W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
                 (podpis)
 
 
Data: ........................
               Zespół kontrolny
                    (podpisy)
 
 
 
 
 
Data:................
  
Podpis Głównego Specjalisty:
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-04-23 13:27:24 - wykresy (24.00 kB)
2008-04-23 13:29:11 - Wnioski pokontrolne (63.50 kB)
2008-04-23 13:30:36 - wystąpienie pokontrolne (27.00 kB)

Ilość odwiedzin: 10471
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-04-23 13:24:27
Data udostępnienia informacji: 2008-04-23 13:24:27
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-23 13:32:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner