logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.I-0151-350/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Beaty Jędrysiak nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Opolu, ubiegajacego się o awans n
2. OR.I.0151-349/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Klaudii Warszawskiej nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Opolu, ubiegajacego się o
3. OR.I.0151-348/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Iwony Olejniczak nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Opolu, ubiegajacego się
4. OR.I.0151-347/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Zbigniewa Cieśli nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu, ubi
5. OR.I.0151-346/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Gabrieli Midek-Bator nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 w Opolu, ubiegajaceg
6. OR.I.0151-345/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Ireneusza Foszczyńskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardyn
7. OR.I.0151-344/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Krystyny Garbaciok nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 w Opolu, ubiegajacego
8. OR.I.0151-343/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Andrzeja Buczny nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 w Opolu, ubiegajacego się
9. OR.I.0151-342/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Jarosława Ułamek nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu, ubiegajacego się o awan
10. OR.I.0151-341/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Izabeli Łapaj nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 w Opolu, ubiegajacego s
11. OR.I.0151-340/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Dawida Kamalskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu, ubiegajacego się o aw
12. OR.I.0151-339/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Łukasza Zaremby nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 8 w Opolu, ubiegajacego się o awans
13. OR.I-0151-338/2005
w sprawie założeń budowy projektu budżetu miasta Opola na 2006 rok
14. OR.I-0151-337/2005
w sprawie ogłoszenia drugiej edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju kontaktów i współpracy międzynarodowej
15. OR.I-0151-336/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Dostawa tablic rejestracyjnych
16. OR.I- 0151-335/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego ( lokalu użytkowego przy Piastowskiej 14a)
17. OR.I-0151-334/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miasta Opola
18. OR.I-0151 -333/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
19. OR.I-0151-332/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób pływających, kapiących się i uprawiają
20. OR.I –0151-331/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego ( działki nr 89/10 ul. Niemodlińskiej)
21. OR.I-0151-330/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Zagospodarowanie terenu i przebudowa elewacji oraz remont wnętrza budynku Galer
22. OR.I- 0151-329/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
23. OR.I-0151-328/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw dzierżawy mienia komunalnego
24. OR.I -0151- 327/2005
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.I.- 0151- 68/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 7 lutego 2005 roku w sprawie określenia szczegółowego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowis
25. OR.I-0151-326/2005
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok w ramach tego samego działu.
26. OR.I-0151-325/2005
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2005 rok.
27. OR.I-0151-324/2005
w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne.
28. OR.I-0151-323/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
29. OR.I-0151-322/2005
w sprawie powołania zespołu ds. opracowania materiałów wyjściowych do Studium Wykonalności na zadanie pn.
30. OR.I-0151-321/2005
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali dla miasta Opola obrębów ewidencyjnych: Grotowice oraz Malina
31. OR.I-0151-320/2005
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
32. OR.I- 0151-319/2005
w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu
33. OR.I-0151-318/2005
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok w ramach tego samego działu.
34. OR.I-0151-317/2005
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego pn. prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeni
35. OR.I-0151-316/2005
w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
36. OR.I.0151-315/2005
w sprawie powołania Zespołu do spraw nagród Prezydenta Miasta Opola.
37. OR.I. 0151-314/2005
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu .
38. OR.I 0151-313/2005
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 im. Jana Brzechwy w Opolu.
39. OR.I-0151-312/2005
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 23 im. Juliana Tuwima w Opolu .
40. OR.I-0151-311/2005
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 46 w Opolu .
41. OR.I-0151-310/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
42. OR.I-0151-309/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
43. OR.I-0151-308/2005
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. "Przebudowa ul. Krapkowickiej - etap l w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Kr
44. OR.I- 0151-307/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
45. OR.I-0151-306/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
46. OR.I-0151- 305/2005
w sprawie : wydzierżawiania nieruchomości gminnych .
47. OR. I-0151-304/2005
w sprawie uchylenia zarządzeń z pilotażowym wdrożeniem zdecentralizowanego systemu zamówień publicznych.
48. OR.I-0151 -303/2005
w sprawie ustanowienia likwidatora instytucji artystycznej
49. OR.I-0151 -302/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa Obwodnicy Północnej dla Miasta Opola w tym odcinek od ul. Częstochowskie
50. OR.I-0151-301/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Publiczne gimnazjum nr 2 Opole ul. Reymonta 43 – termomodernizacja obiektu

Ilość odwiedzin: 2706
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta od numeru OR.I-0151-301/2005 do numeru OR.I-0151-350/2005
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2005-05-18 10:37:17
Data udostępnienia informacji: 2005-05-18 10:37:17
Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-21 12:00:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner