logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
KWiA-I-0914/5/08
 
Opole, dnia 30 marca 2008 roku
 
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 5/08
 
 
Jednostka kontrolowana
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
 29.02.2008r. - 7.03.2008r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Izabela Dziewulska- Gaj – główny specjalista
 w WKWiA
Monika Pijanka – inspektor w WKWiA 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
9/2008, 10/2008
Przedmiot kontroli
Realizacja zaleceń pokontrolnych
Okres objęty kontrolą
2007 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Halina Jaworska
dyrektor
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
kierownik Działu Gospodarczego
pracownik ds. kadr
 
I. Techniki zastosowane podczas postępowania
 
1.      Analiza dokumentacji
2.      Wyjaśnienia pisemne i ustne do protokołu
 
II. Kryteria
 
1.      Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity z 1998r. Dz. U. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
2.      Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 zpóźn. zm.).
3.      Ustawa  z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.).
4.      Ustawa  z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
5.      Ustawa z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
6.      Ustawa z dnia   29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
7.      Komunikat Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie ogłoszenia „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych” (Dz. Urz. MF Nr 3, poz. 13).
 
III. Cel kontroli
 
Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych
 
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI
 
W okresie od 10.04.2007r. do 16.05.2007r. przeprowadzono w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu postępowanie kontrolne nr 6/07 obejmujące następujący zakres tematyczny :
 
§         sprawy kadrowe,
§         gospodarowanie środkami publicznymi.
 
W wyniku stwierdzonych uchybień, wydano zalecenia pokontrolne, będące przedmiotem kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 29.02.2008r. do 7.03.2008r.
 
Termin realizacji zaleceń pokontrolnych został ustalony na 30.08.2007r., natomiast powiadomienia Prezydenta na 15.09.2007r. Część zaleceń wykonano po terminie:
 
Lp.
Zalecenie pokontrolne
Termin
Wykonanie
Zwłoka
1
Wprowadzić harmonogramy czasu pracy, rozkłady pracy i rozliczenia godzin pracy
31.08.2007
1.01.2008
4 miesiące
2
Wdrożyć w DPS procedury korzystania z telefonu służbowego
31.08.2007
17.12.2007
3,5 miesiąca
3
Wdrożyć w DPS procedury korzystania z samochodu służbowego
31.08.2007
17.12.2007
3,5 miesiąca
5
Kontrolować rozliczenia korzystania z samochodu służbowego
31.08.2007
17.12.2007
3,5 miesiąca
5
Opracować procedurę dotyczącą rozliczeń pobieranych przez pracowników zaliczek pieniężnych.
31.08.2007
brak
7 miesięcy
 
 
Dyrektor jednostki po terminie (30.12.2007r.) powiadomił Prezydenta o realizacji zaleceń pokontrolnych. Mimo ustalenia tego terminu na 15.09.2007r. nie wystąpił do tego czasu z pismem o wydłużenie terminu realizacji zaleceń i złożenia sprawozdania (Akta kontroli 08/5/I/1)..
 
Realizacja zaleceń pokontrolnych
 
1.            Poprawić akta osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Zbadano wszystkie akta osobowe pracowników pod kątem zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi.  
 
Ustalone nieprawidłowości
Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych
brak aktualnych badań lekarskich
usunięto nieprawidłowości
brak informacji wymaganej zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu pracy
usunięto nieprawidłowości
niekompletność poszczególnych części akt osobowych
usunięto nieprawidłowości
nieprawidłowa numeracja akt
usunięto nieprawidłowości
dokumenty ułożone w niewłaściwej części akt
usunięto nieprawidłowości
dokumenty wymieniane we wszystkich wykazach były nieidentyfikowalne
usunięto nieprawidłowości
kserokopie   nie potwierdzone za zgodność z oryginałem
usunięto nieprawidłowości
w aktach osobowych znajdują się oryginalne dokumenty
usunięto nieprawidłowości
brak chronologii
usunięto nieprawidłowości
 
2.            Wycofać aneksy do umów o pracę, które naruszają obowiązujące przepisy prawne.
 
Aneksy, naruszające obowiązujące przepisy prawne zostały usunięte z akt pracowniczych. Zgodnie z wyjaśnieniem pracownika ds. kadr dokumenty te zostały wypięte     z akt i zniszczone. Nie wyeliminowano ich jednak z obrotu prawnego w sposób formalnie prawidłowy. Zgodnie z wyjaśnieniem pracownika ds. kadr pracownicy zostali powiadomieni    o powyższym ustnie. Zespół kontrolujący ustalił, że informacja o aneksach została wykreślona z wykazów do części B akt osobowych.
Z 13 osób, które otrzymały aneksy 3 osoby już nie pracują w DPS. W aktach pozostałych 10 aneksy zostały wykreślone z wykazów i wypięte z akt. Dodatkowo ustalono, że wycofano te aneksy jeszcze w przypadku 4 osób, które nie zostały wykazane przez pracownika ds. kadr podczas kontroli w 2007r.
(Akta kontroli 08/5/I/77)
 
3.            Nadzorować obecność pracowników w pracy.
 
W Domu Pomocy Społecznej czas pracy jest ewidencjonowany w sposób elektroniczny. Po zakończonym miesiącu drukowana jest miesięczna ewidencja czasu pracy dla każdego pracownika, zatwierdzana przez kierownika. Ewidencja obejmuje godziny przepracowane i nieobecności. W zbadanych ewidencjach nieprawidłowości nie stwierdzono.
 
4.            Rozliczać czas pracy zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.
5.            Na bieżąco ustalać godziny i czas pracy pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (Akta kontroli 08/5/I/2-5)
 
Harmonogramy – STYCZEŃ 2008r.
 
W styczniu 2008r. norma czasu pracy wynosiła 176 godzin (22 dni robocze x 8 godzin). Dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) aplanowano po 8 godzin dziennie i 40 godzin w tygodniu, łącznie po 168 godzin miesięcznie, z wyjątkiem(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), dla której dzień pracy wynosi 7 godzin, w tygodniu zaplanowano 35 dni, a w miesiącu przy 21 dniach roboczych 154 godziny. W harmonogramie nie uwzględniono urlopu wypoczynkowego dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
 
Harmonogram wykonania:
-          p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– L-4 od 4.01-23.01.08. W Harmonogramie wpisano od 14.01.2008r.
-          p(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) przepracowała po 8 godzin dziennie, pomimo, że na początku miesiąca zaplanowano dla niej dzienna normę pracy – 7 godzin (miesięcznie 154 godziny). W harmonogramie wykonania naliczono 176 godzin pracy, uwzględniając L-4.
 
Harmonogramy – LUTY 2008r.
 
W lutym 2008r. norma czasu pracy wynosiła 168 godzin (21 dni roboczych x 8 godzin).              Dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zaplanowano po 8 godzin dziennie i 40 godzin w tygodniu, łącznie po 168 godzin miesięcznie, z wyjątkiem(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), dla której dzień pracy wynosi 7 godzin, w tygodniu zaplanowano 35 dni, a w miesiącu przy 21 dniach roboczych 147 godzin. Uwzględniono urlopy wypoczynkowe i zaplanowane L-4.
 
Harmonogram wykonania:
-          p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w tygodniu od 4-10. 02.2008r. pracowała 6 dni roboczych w łącznej liczbie 56 godzin (w tym 2 x 12 godzin)
-          p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w tygodniu od 4-10. 02.2008r. pracowała 5 dni roboczych w łącznej liczbie 44 godzin (w tym 1 x 12 godzin)
-          p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) przepracowała 20 dni roboczych po 7 godzin, co łącznie daje 140 godzin przy zaplanowanej miesięcznej normie 168 godzin (bez zwolnień i urlopów)
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (Akta kontroli 08/5/I/6-9)
 
Harmonogramy – STYCZEŃ 2008r.
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zatrudnione są na 12 godzinny dzień pracy. Dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zaplanowano średnio 14 dni po 12 godzin na dyżur oraz 1 dyżur 8 godzin, co daje łącznie 176 godzin pracy. Dla jednego pracownika (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zaplanowano 22 dni robocze po 7 godzin co daje 154 godziny pracy w miesiącu i po 35 godzin w tygodniu. Uwzględniono zaplanowane dni wolne.
 
Harmonogramy – LUTY 2008r.
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zatrudnione są na 12 godzinny dzień pracy. Dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zaplanowano średnio 14 dni po 12 godzin na dyżur., co daje łącznie 168 godzin roboczych. Dla jednego pracownika (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zaplanowano 21 dni roboczych po 7 godzin co daje 147 godzin pracy w miesiącu i po 35 godzin w tygodniu.
 
-          p(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zaplanowano 7 dni po 12 godzin bez adnotacji o planowanych dniach wolnych. Z harmonogramu wykonania wynika, ze przepracowała 11 dni po 12 godzin, tj. 132 godziny, bez urlopów i zwolnień lekarskich.
-          p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zaplanowano 7 dni po 12 godzin bez adnotacji o planowanych dniach wolnych. Z harmonogramu wykonania wynika, ze przepracowała luty zgodnie z harmonogramem planowania.
-          p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))W pierwszym tygodniu od 4-10.02.2008 4 dni robocze, w tym 1 raz 12 godzin i dwa razy po 8 godzin, co było niezgodne z planowanym harmonogramem. W drugim tygodniu (od 11-17.02.2008r.) przepracowała łącznie              o 2,5 godziny ponad normę 35 godzin tygodniowo.
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (Akta kontroli 08/5/I/10-13)
 
Harmonogramy – STYCZEŃ 2008r.
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zatrudnieni są na 12 godzinny dzień pracy. Dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zaplanowano średnio 14 dni po 12 godzin na dyżur oraz 1 dyżur 8 godzin, co daje łącznie 176 godzin pracy. Uwzględniono zaplanowane dni wolne.
 
Harmonogramy – LUTY 2008r.
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zatrudnieni są na 12 godzinny dzień pracy. Dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zaplanowano średnio 14 dni po 12 godzin na dyżur, co daje łącznie 168 godzin roboczych.   
 
 
6.            Zaprowadzić brakujące karty urlopowe.
Na 70 pracowników DPS 66 osobom założono karty urlopowe. Cztery osoby zostały zatrudnione w br. i one nie posiadają jeszcze kart urlopowych.  
 
7.            Udzielać premii zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie                                     z postanowieniami Regulaminu premiowania obowiązującego w DPS.
 
Zbadano wnioski premiowe za 01’2008r. Wszystkie wnioski zostały przygotowane przez kierowników i wszystkie zostały zatwierdzone przez dyrektora jednostki.  
 Zgodnie z regulaminem premia przysługuje od wynagrodzenia za czas efektywnie przepracowany, natomiast w przypadku posiadania środków istnieje możliwość podwyższenia premii.  
 
Pracownicy, którzy nie otrzymali tzw. zwyżki, lecz otrzymali premię:
 
Imię i nazwisko
Powód
Podstawy premiowania
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
Premia nie przysługuje (§ 11 ust. 2 lit. b Regulaminu Premiowania)
Premia nie przysługuje (§ 11 ust. 2 lit. b Regulaminu Premiowania)
Premia nie przysługuje (§ 11 ust. 1 lit. d Regulaminu Premiowania)
Premia nie przysługuje (§ 11 ust. 2 lit. b Regulaminu Premiowania)
 
Zbadano wnioski premiowe za 02’2008r. Wszystkie wnioski zostały przygotowane przez kierowników i wszystkie zostały zatwierdzone przez dyrektora jednostki. Podstawa premii wynosiła (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))%, natomiast zwyżki od (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))% (dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))%).
 
Pracownicy, którzy nie otrzymali tzw. zwyżki, lecz otrzymali premię:
 
Imię i nazwisko
Powód
Podstawy premiowania
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
Premia nie przysługuje (§ 11 ust. 2 lit. b Regulaminu Premiowania)
Premia nie przysługuje (§ 11 ust. 2 lit. b Regulaminu Premiowania)
Premia nie przysługuje (§ 11 ust. 2 lit. b Regulaminu Premiowania)
Premia nie przysługuje (§ 11 ust. 2 lit. b Regulaminu Premiowania)
Premia nie przysługuje (§ 11 ust. 2 lit. b Regulaminu Premiowania)
-
-
 
 
Kontrola   czasu pracy 3 pracowników (Akta kontroli 08/5/I/14-31):
-          (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
Imię i nazwisko
Planowany Harmonogram
Raport indywidualny
Miesięczna ewidencja czasu pracy
Wykonany Harmonogram
Zgodność dat dni wolnych
Godziny przepracowane
Godziny wolne
Godziny przepracowane
Godziny wolne
Godziny przepracowane
Godziny wolne
Godziny przepracowane
Godziny wolne
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
176
136
40
136
40
136
40
+
120
56
120
56
120
56
120
56
+
176
0
176
0
176
0
176
0
-
 
 
Imię i nazwisko
Dzienna norma zatrudnienia
Planowany Harmonogram
Raport indywidualny
Miesięczna ewidencja czasu pracy
Wykonany Harmonogram
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
8
8
8
8
12
8
12
12
12
8
12
12
 
W aktach sprawy pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))znajdują się informacje o warunkach zatrudnienia, w których wskazano dzienną normę czasu pracy na 8 godzin, a tygodniową na 40 w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
 
Zespół kontrolujący zbadał rozkład czasu pracy opiekunów i pokojowych w okresie od 10’2007r. do 12’2007r. 
 
Imię i nazwisko
Data
10’2007
11’2007
12’2007
Norma miesięczna
184
168
152
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
184
168
152
184
168
152
184
168
152
 
8.            Wprowadzić harmonogramy czasu pracy, rozkłady pracy i rozliczenia godzin pracy.
 
            W jednostce stosuje się harmonogramy czasu pracy od stycznia 2008r. Sporządzane są planowane harmonogramy z początkiem każdego miesiąca oraz wykonane harmonogramy z końcem danego miesiąca. Wykonane harmonogramy obejmują wszystkie nieobecności, których nie można było zaplanować. Dla każdej sekcji sporządzane są imienne harmonogramy na każdy dzień miesiąca.
Do końca 2007r. czas pracy był rozliczany według zakwestionowanego w poprzedniej kontroli sposobu.
 
9.            Zwiększyć nadzór nad przestrzeganiem trybu przekazywania stanowisk pracy.
 
Osoby, które opuściły stanowiska pracy złożyły do akt pracowniczych podpisane karty obiegowe.
 
Imię i nazwisko
Karta obiegowa
Protokół przekazania stanowiska pracy
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
karta podpisana przez główna księgową oraz przez bezpośredniego kierownika
Brak
karta podpisana przez główna księgową oraz przez bezpośredniego kierownika
Brak
Brak karty obiegowej
Brak
karta podpisana przez główna księgową oraz przez bezpośredniego kierownika
Brak
 
 
10.        Sprawy pracowników załatwiać niezwłocznie.
 
Nie stwierdzono załatwiania spraw pracowniczych ze zwłoką.
 
11.        Przy ustalaniu zastępstw zabezpieczyć zastępstwo do wszystkich czynności wykonywanych na danym stanowisku.
 
 Od czasu objęcia stanowiska przez nowego dyrektora nie organizowano zastępstw. 
 
12.        Ustalić warunki korzystania z programów komputerowych zakupionych w 2007r. 
 
1)      Program kadrowo-płacowy został zakupiony w dniu 12.03.2007r. Zapłaty dokonano na podstawie faktury w formie przelewu. Licencja została udzielona na czas nieokreślony, pod warunkiem dokonania przez użytkownika terminowej zapłaty. Wpisano do ewidencji środków trwałych poz. 19/20/21/22/23/020.
2)      Program Open Office pl w wersji wielostanowiskowej został zakupiony w dniu 6.03.2007r. Zapłaty dokonano na podstawie faktury w formie przelewu. Licencja została udzielona na okres 12 miesięcy od daty rejestracji. Wpisano do ewidencji środków trwałych poz. 18/020.
3)      Program LEX zawierający bazę programu i zabezpieczenie) został zakupiony w dniu 3.11.2007r. Zapłaty dokonano na podstawie faktury w formie przelewu. Korzystanie z programu jest możliwe po dokonaniu stosownej zapłaty. Zgodnie z ogólnymi Warunkami Umowy podmiot korzystający z programu LEX zawiera umowę                       z wydawnictwem. W świetle informacji sprzedawcy umowa taka została zawarta, a dokumenty z nią związane to: zamówienie, Regulamin, Ogólne warunki umów i regulamin korzystania z bazy. Wpisano do ewidencji środków trwałych poz. 24/020.
4)      Oprogramowanie magazynu. Zapłaty dokonano na podstawie faktury w formie przelewu. Licencja została udzielona na czas nieokreślony, pod warunkiem dokonania przez użytkownika terminowej zapłaty. Wpisano do ewidencji środków trwałych poz. 25/020.
5)      Jednostka korzysta z bezpłatnej wersji programu antywirusowego ActiveVir oraz OpenOffice, który posiada otwarty dostęp do kodu źródłowego także dla firm               i urzędów.
(Akta kontroli 08/5/I/1,32-55)
 
13.        Wdrożyć w DPS procedury korzystania z telefonu służbowego.
 
            W dniu 17.12.2007r. została wprowadzona zarządzeniem dyrektora DPS nr 26A procedura korzystania z telefonów komórkowych dla celów służbowych. Korzystanie                        z telefonów komórkowych do celów służbowych następuje na podstawie umowy użyczenia telefonu komórkowego, określającej warunki zasady korzystania z aparatu. Umowę podpisuje dyrektor lub główny księgowy Wydanie telefonu następuje po podpisaniu umowy użyczenia. Przekazanie telefonu wymaga protokołu przekazania.
W dniu 17.12.2007r. zawarte zostały dwie umowy użyczenia z (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))oraz z dyrektorem DPS. Umowy zostały podpisane zgodnie z obowiązującą procedurą. Stwierdzono, że przekazanie telefonu (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))nastąpiło przed podpisaniem umowy użyczenia, bowiem przekazanie aparatu nastąpiło w dniu 26.06.2007r. tj. przed ustaleniem procedury korzystania z telefonu służbowego. Stwierdzono brak protokołu przekazania telefonu komórkowego dla dyrektora.
(Akta kontroli 08/5/I/56-62)
 
14.        Wdrożyć w DPS procedury korzystania z samochodu służbowego.
 
W dniu 17.12.2007r. została wprowadzona zarządzeniem dyrektora DPS nr 26B procedura korzystania z samochodu osobowego, będącego własnością DPS do celów służbowych. Zgodnie z obowiązującą procedurą pracownicy korzystający z samochodu służbowego są zobowiązani do kierowania się zasadą celowości i oszczędności. Samochód winien być wykorzystany w czasie niezbędnym do załatwienia spraw służbowych. W zarządzeniu opracowano procedurę korzystania z samochodu przez pracowników DPS. Samochód jest przekazywany do dyspozycji pracownika zatrudnionemu na stanowisku kierowcy w drodze umowy określającej zasady i warunki korzystania z samochodu. Kierowca jest zobowiązany prowadzić kartę drogową, w której potwierdzają wykonanie zamówienia.
Dyrektor DPS w dniu 17.12.2007r. zawarł 3 umowy o odpowiedzialności majątkowej z:
-          kierowcą – zaopatrzeniowcem,
-          konserwatorem,
-          kierownikiem działu Gospodarczego.
Przedmiotem umowy jest samochód marki renault TRAFIC, będący własnością kontrolowanej jednostki. Umowa zobowiązuje pracownika prowadzącego samochód do:
-          przestrzegania obowiązujących przepisów
-          właściwego zabezpieczania samochodu
-          natychmiastowego poinformowania pracodawcy o fakcie kradzieży lub uszkodzenia samochodu oraz zgłoszenia tego faktu policji.
(Akta kontroli 08/5/I/63-64)
 
15.        Kontrolować rozliczenia korzystania z samochodu służbowego.
 
Korzystanie z samochodu następuje wyłącznie na pisemną dyspozycję zawartą w karcie drogowej. Umowa zobowiązuje kierowcę do potwierdzania w karcie drogowej wykonania zadania. Podstawą przyjęcia samochodu do użytkowania jest protokół zdawczo – odbiorczy określający stan techniczny i wyposażenie samochodu. W częściach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 
Data protokołu przekazania
Termin przekazania
Informacja o stanie technicznym samochodu
Informacja o wyposażeniu samochodu
Podpis
6.07.2007r.
13.07.2007r.
Nie dotyczy
Nie dotyczy
+
19.07.2007r.
nie określono
+
+
+
16.12.2007r.
31.12.2007r.
-
+
+
 
Z końcem każdego miesiąca sporządzany jest przez kierownika działu Gospodarczego Raport dyspozytorski, zatwierdzany ostatecznie przez dyrektora DPS. Raport zawiera stan początkowy i końcowy stanu licznika, przebieg, zużycie paliwa oraz datę i trasę.
 
Kontrola raportów od 07’2007r. do 01’2008r. nie wykazała uchybień w zakresie rozliczania stanu licznika. Stwierdzono jednak brak zatwierdzania raportów przez dyrektora w okresie od lipca do września 2007r.
 
Miesiąc
Stan początkowy
Stan końcowy licznika
Zatwierdzenie raportu przez dyrektora
Uwagi
07’2007
157.607
158.166
brak
-
08’2007
158.166
159.219
brak
-
09’2007
159.219
160.969
brak
-
10’2007
160.969
162.478
+
-
11’2007
162.478
163.874
+
-
12’2007
163.874
165.286
+
-
01’2008
165.286
166.496
+
-
 
 
Z końcem roku 2007 zostało sporządzone zestawienie raportów dyspozytorskich zgodne z miesięcznymi raportami. W 2007r. przebieg wyniósł 14.769 km. Przy zakupie 1.396,63 litrów oleju napędowego   zużyto 1386,93 litrów.
 
Kontroli poddano karty drogowe z 2007r. (Nr: 038713 – 0494667). Od 2.01.2007r. do 16.04.2007r. (Nr KD: 038713-0308787) nie zawierały informacji na odwrotnej stronie dokumentu dot. szczegółowej trasy oraz szczegółowych informacji dot. godzin przyjazdu                i odjazdu, stanu licznika oraz przebiegu. Te informacje wpisywane były od 18.04.2007r. do końca 2007r.  
Poza tym karty drogowe zawierają dane kierowcy, podpis osoby zlecającej wyjazd, pobrane paliwo, datę wyjazdu i przyjazdu oraz stan licznika na początku zlecenia oraz po jego wykonaniu. Karta zawiera podpis kierowcy oraz osoby, która dokonała obliczeń. Brak na wszystkich kartach kontroli zapisów. Kontrola kart drogowych i raportu dyspozytorskiego za styczeń 2008r. (Nr KD: 0494668-0494692) nie wykazała nieprawidłowości z wyjątkiem stwierdzonego braku kontroli obliczeń. Zakupy paliwa uwidocznione w karcie drogowej są zgodne z zapisami w miesięcznym raporcie.
-          KD NR: 494668 – 40 l ON
-          KD NR: 494680 – 50 l ON
-          KD NR: 494691 – 46 l ON
Łącznie zakupiono w styczniu 2008r. 136 l oleju napędowego. Informacje takie zostały podane w miesięcznym raporcie dyspozytorskim.
(Akta kontroli 08/5/I/65-76)
 
16.       Dla wydatków jednostki stosować prawidłową klasyfikacje budżetową zgodnie                      z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.).
 
Na podstawie dokumentów księgowych będących załącznikami do raportu kasowego nr 41/07 za okres od 17 do 21.12.2007 r. oraz wydruków syntetycznych konta 130 – rachunek bieżący, zespół kontrolny dokonał sprawdzenia sposobu klasyfikacji poszczególnych wydatków. Nieprawidłowości w zakresie ewidencji w poszczególnych paragrafach nie stwierdzono(Akta kontroli 08/5/I/78-81)
. (akta kontroli nr /1-4)
 
17.        Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazywać na jeden wyodrębniony rachunek bankowy zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 
Na podstawie wyciągów bankowych ustalono, że od miesiąca lipca 2007r.                         w kontrolowanej jednostce funkcjonuje jeden rachunek bankowy dotyczący wszystkich operacji związanych ze środkami zakładowego funduszu środków socjalnych(Akta kontroli 08/5/I/82)
 
18.        Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazywać w terminach zgodnych z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 
Zespół kontrolny ustalił, że II rata odpisu na ZFŚS została przelana w dniu 10.09.2007 r., czyli zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (Akta kontroli 08/5/I/83-85)
 
19.        Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wydatkować zgodnie                     z zapisami art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 
Na podstawie wydruku analitycznego konta 135 - rachunek bankowy - fundusz socjalny za okres od września do grudnia 2007 r. ustalono, że środki funduszu były wydatkowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych(Akta kontroli 08/5/I/83-85).
 
20.        Ściśle przestrzegać zasady dokonywania wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym DPS-u.
 
 Zespół kontrolny na podstawie sprawozdania Rb 28 S oraz na podstawie wydruku syntetycznego do konta 130 – rachunek bieżący ustalił, że w 2007 r. wydatki jednostki zostały zaewidencjonowane w dwudziestu pięciu paragrafach. W żadnym przypadku nie przekroczono kwot zaplanowanych   (Akta kontroli 08/5/I/78-81, 86-90)
Na podstawie wydruku Zestawienie sald do konta 201 – rozrachunki z dostawcami                   i odbiorcami na dzień 31.12.2007 r. ustalono, że w jednostce nie dokonywano przedpłat tytułem przyszłych usług. Za wykonane usługi dokonywano przelewy w terminach wcześniej ustalonych w umowach (Akta kontroli 08/5/I/91) na dzień 31.12.2007 r. ustalono, że w jednostce nie dokonywano przedpłat tytułem przyszłych usług. Za wykonane usługi dokonywano przelewy w terminach wcześniej ustalonych w umowach . 
Zespół kontrolny stwierdził, na podstawie dwunastu raportów kasowych sporządzonych za okres od października do grudnia 2007 r., że w jednostce były wypłacane wyłącznie zaliczki stałe, które były rozliczne na bieżąco.
 
21.        Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wydatki dokonywać                        w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Przy czym należy wziąć pod uwagę, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 20 ustawy                    o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. - przez zobowiązanie rozumie się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczenia                            o wiarygodnie określonej wartości, który spowoduje wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki.
22.        Za wykonane usługi dokonywać przelewów w terminach ustalonych zgodnie                         z wcześniej zawartymi umowami.
 
Na podstawie wydruku Zestawienie sald do konta 201 – rozrachunki z dostawcami               i odbiorcami na dzień 31.12.2007 r. ustalono, że w jednostce nie dokonywano przedpłat tytułem przyszłych usług. Za wykonane usługi dokonywano przelewy w terminach wcześniej ustalonych w umowach (Akta kontroli 08/5/I/91) na dzień 31.12.2007 r. ustalono, że w jednostce nie dokonywano przedpłat tytułem przyszłych usług. Za wykonane usługi dokonywano przelewy w terminach wcześniej ustalonych w umowach . 
Zespół kontrolny stwierdził, na podstawie dwunastu raportów kasowych sporządzonych za okres od października do grudnia 2007 r., że w jednostce były wypłacane wyłącznie zaliczki stałe, które były rozliczne na bieżąco.
 
23.        Opracować procedurę dotyczącą rozliczeń pobieranych przez pracowników zaliczek pieniężnych.
24.        Na wniosku o zaliczkę każdorazowo wskazywać termin rozliczenia pobranej gotówki.
25.        Bezwzględnie przestrzegać terminów rozliczenia pobranych zaliczek pieniężnych.
 
Zespół kontrolny stwierdził, na podstawie dwunastu raportów kasowych sporządzonych za okres od października do grudnia 2007 r., że w jednostce były wypłacane wyłącznie zaliczki stałe, które były rozliczne na bieżąco.
 
26.        Przestrzegać zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020) oraz zasad wyrażonych w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości - rozliczenia z pracownikami DPS-u księgować za pośrednictwem analitycznych kont rozrachunkowych – 234.
 
Ustalono, że w jednostce wszystkie rozliczenia z pracownikami księgowane są za pośrednictwem analitycznych kont rozrachunkowych – 234, z podziałem na fundusz bieżący 234-0001 oraz fundusz socjalny 234-0003 (Akta kontroli 08/5/I/92).  
 
27.        Nie przekraczać ustalonego w zarządzeniu Dyrektora jednostki pogotowia kasowego.
 
Skontrolowano dwanaście raportów kasowych sporządzonych za okres od października do grudnia 2007 r. Ustalono, iż w żadnym przypadku nie przekroczono ustalonego pogotowia kasowego.
 
 Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi szkoły.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
 
(podpisy)
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
 
Data:
           
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-07-14 08:42:21 - Stanowisko zespołu kontrolnego (48.50 kB)
2008-07-14 08:44:05 - Wnioski pokontrolne (84.00 kB)
2008-07-14 08:45:34 - wystąpienie pokontrolne (72.00 kB)

Ilość odwiedzin: 12082
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Dziewulska- Gaj, Monika Pijanka
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Dziewulska - Gaj, Monika Pijanka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-07-14 08:36:10
Data udostępnienia informacji: 2008-07-14 08:36:10
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-14 08:46:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner