logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
                           
KWiA – I –0914/12/2008
                          Opole, 21 maja 2008 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 13/08
 
Jednostka kontrolowana
Gimnazjum nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
   od 4 do 18 kwietnia 2008 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Małgorzata Jóźwin-Mazurek - podinspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech – główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 26/2008
nr 27/2008
Przedmiot kontroli
Ø      Gospodarka finansowa
Ø      System kontroli wewnętrznej
Ø       Oszczędności przy dokonywaniu wydatków
Okres objęty kontrolą
2007 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Małgorzata Ludwikowska - dyrektor gimnazjum
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
Małgorzata Ludwikowska - dyrektor
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- główny księgowy
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– księgowy, insp. BHP
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– referent ds. płac
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– kierownik administr.-gospod.
    
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
5.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
 1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
7.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz.783).
9.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
10.                        Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
 1.  Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 2.  Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu.
 3.  Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej, oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych, gospodarki kasowej oraz w zakresie ewidencjonowania druków ścisłego zarachowania.
Dane zawarte w sporządzonych sprawozdaniach porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej, wyciągach bankowych oraz w innych badanych dokumentach.
Na podstawie sprawozdań oraz zapisów dokonywanych w ewidencji księgowej ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych.    Przeprowadzono analizę tych wydatków pod kątem celowości i gospodarności ich dokonywania oraz zgodności danych ewidencyjnych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach.   
Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej, oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki  jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
Skontrolowano wynagrodzenia sześciu pracowników gimnazjum wypłacone w 2007 r., tj. dyrektora, głównej księgowej, kierownika administracyjno-gospodarczego, referenta ds. płac, starszego referenta pełniącego funkcję sekretarki, księgowej jednocześnie pełniącej funkcję inspektora BHP. Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń z dokonanymi przelewami.
Szczegółową kontrolą objęto zapisy w ewidencji księgowej za 2007 r., dotyczące niektórych pozycji wydatków budżetowych oraz zapisy dotyczące wydatków z dochodów własnych zaewidencjonowane we wszystkich paragrafach.
 
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych
 
      Gimnazjum nr 3 w Opolu przy ul. Lelewela 9 funkcjonuje od dnia 01 września 1999 r., na podstawie Uchwały Nr XII/192/99 Rady Miasta Opola z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie nadania statutów publicznych gimnazjom miasta Opola (akta kontroli Nr 08/13/I/2-3).       
Siedzibą szkoły jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Lelewela 9, którą Zarząd Miasta Opola przekazał szkole nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GNGiK-72244/40/2001 z dnia 29.06.2001 r. (akta kontroli Nr 08/13/I/4-5) .
         W okresie objętym kontrolą dyrektorami gimnazjum byli:
- pan Mikołaj Jendrysik powołany na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola na okres od 01.09.2002 r. do 31.08.2007 r. (akta kontroli Nr 08/13/I/6-8)
- pani Małgorzata Ludwikowska powołana na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola na okres od 01.09.2007 r. do 31.08.2012 r. (akta kontroli Nr 08/13/I/9-10)
         Na stanowiskugłównego księgowego zatrudniona jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w wymiarze pełnego etatu od dnia 18.08.1997 r. (akta kontroli Nr 08/13/I/11).
         Ogółem na dzień 31.12.2007 r. w szkole zatrudnionych było 48 pracowników na 43,82 etatach w tym 33 pracowników pedagogicznych na 30,49 etatach (akta kontroli Nr 08/13/I/12).
Pozostałych 15 pracowników zatrudnionych było na 13,33 etatach na stanowiskach administracyjnych.
W 2007 roku do pracy przyjęto szesnastu pracowników pedagogicznych i czterech pracowników administracyjnych (akta kontroli Nr 08/13/I/13-17).Ilość przyjętych nauczycieli w rozbiciu na stopnie awansu zawodowego przedstawia się następująco:
- stażyści - 5,
- kontraktowi - 7,
- dyplomowani - 4.
Stawki wynagrodzenia zasadniczego naliczone zostały zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. W przypadku osób nowoprzyjętych i nadal zatrudnionych sprawdzono akta osobowe, zaświadczenia o odbyciu szkolenia bhp i badania lekarskie. We wszystkich przypadkach sporządzone zostały także aneksy do arkusza organizacji gimnazjum.
 
Strukturę zatrudnienia w Gimnazjum nr 3 obrazuje poniższy wykres nr 1:
 
 
 
W 2007 r. w gimnazjum przeprowadzono dwie kontrole zewnętrzne przez:
- Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola w zakresie prawidłowości udzielania nauczycielom urlopów zdrowotnych, realizacji przepisów dotyczących legitymacji służbowych, zgodności arkuszu organizacji szkoły z realizowanymi przez nauczycieli czynnościami,
 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu w zakresie naliczania i odprowadzania składek.
W wyniku kontroli zaleceń nie wydano.
 
Oprócz podstawowego rachunku bankowego gimnazjum posiada cztery wyodrębnione rachunki bankowe tj. (akta kontroli Nr 08/13/I/18-23):
 - rachunek depozytowy,
 - rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 - rachunek dochodów własnych,
 - rachunek bieżący.
         Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale 801 rozdział 80110. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy. 
         Ponadto na pozostałą działalność w rozdziale 80195 gimnazjum otrzymało z Urzędu Miasta Opola następujące środki:
- kwotę 6.171,58 zł - pij mleko codziennie,
- kwotę 1.420,00 zł – upowszechnianie kultury i sportu,
- kwotę 7.000,00 zł – monitoring wizyjny.
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na dodatkową działalność gimnazjum w 2007 r. wynosiła 14.591,58 zł (akta kontroli Nr 08/13/I/27-29).
         W dniu 10.01.2007 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych w powyższym zakresie za 2007 r. (akta kontroli Nr 08/13/I/30).
 
         W rozdziale 80113 gimnazjum otrzymało środki na dowożenie uczniów w wysokości 816,60 zł (akta kontroli Nr 08/13/I/32).
  
II. W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
II.1. Dochody budżetowe w 2007 r.
 
         W dniu 10.01.2007 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb –27S z wykonania planu dochodów budżetowych gimnazjum za dwanaście miesięcy 2007 r. (akta kontroli Nr 08/13/I/24).
Ze sprawozdania wynika, że wykonane dochody w tym okresie wyniosły 462,77 zł. Na kwotę tą składały się dochody uzyskane w dwóch paragrafach:
 • paragraf 092 „Pozostałe odsetki”- kwota 89,62 zł. Ustalono, że jest to kwota z tytułu zwrotu odsetek należnych Urzędowi Miasta Opola w związku ze zmianą banku.
 • paragraf 097 „Wpływy z różnych dochodów”- kwota 373,15 zł. Ustalono, że jest to kwota z tytułu sprzedaży złomu.
 
II.2. Wydatki budżetowe w 2007 r.
 
         Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym gimnazjum na dzień 31.12.2006 r. wynosił – „0” (akta kontroli Nr 08/13/I/18).
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na działalność gimnazjum w 2007 r. wynosiła 1.950.699,37 zł (akta kontroli Nr 08/13/I/25).
         W dniu 10.01.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2007 r. (akta kontroli Nr 08/13/I/26).
         W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2007 r.
         Z wyciągu bankowego wynika, że na dzień 31.12.2007 r. stan środków budżetowych na rachunku bankowym gimnazjum wynosił – „0” (akta kontroli Nr 08/13/I/19).
         Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej gimnazjum wynika, że dokonane wydatki zostały zaewidencjonowane w dwudziestu jeden paragrafach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne jak: trzynasta pensja, składki na ZUS i Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i nagrody zaksięgowano w następujących paragrafach: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4440. Stwierdzono także wydatkowanie środków budżetowych na następujące cele: szkolenia, stypendia dla uczniów, zakup energii, remonty, usługi zdrowotne, opłaty za dostęp do sieci, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki, na wydatki rzeczowe: materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero, akcesoriów komputerowych, programów i licencji. 
         Do kontroli wytypowano następujące paragrafy, w których zaewidencjonowane wydatki były największe: 4010, 4210, 4240, 4260, 4270, 4300, 4440. Łączna kwota wydatków zaewidencjonowanych w tych paragrafach wyniosła 1.602.785,00 zł co stanowi 82,16 % wszystkich wydatków bieżących.
W wyniku kontroli ustalono, że w 2007 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo (akta kontroli Nr 08/13/I/33-36):
    - nagrody jubileuszowe dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w łącznej kwocie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł w tym:
 • dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w kwocie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
 • dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w kwocie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł.
    - ekwiwalenty urlopowe dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w kwocie: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
    - odprawy emerytalne:
 • dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w kwocie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
 • dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w kwocie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
    - nagrody dyrektora ze specjalnego funduszu nagród:
 • dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w kwocie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
 • dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w łącznej kwocie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł.
Wysokość nagród dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))wynosiła od (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł do (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł.
W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota nagród wypłaconych pracownikom pedagogicznym i administracji nie przekroczyła kwoty zaplanowanej w planie finansowym (akta kontroli Nr 08/13/I/37).
Ekwiwalenty za niewykorzystany urlopy wypłacono zasadnie, gdyż były one związane z (akta kontroli Nr 08/13/I/35):
 • rozwiązaniem umowy o pracę,
 • umową na zastępstwo,
 • umową na czas określony.
Nie stwierdzono nieprawidłowości przy dokonywaniu wydatków w tym zakresie.
Skontrolowano wynagrodzenia sześciu pracowników gimnazjum wypłacone w 2007 r.:
- dyrektora,
- głównej księgowej,
- kierownika administracyjno-gospodarczego,
- referenta ds. płac,
- starszego referenta pełniącego funkcję sekretarki,
- księgowej jednocześnie pełniącej funkcję inspektora BHP.
 
Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń z dokonanymi przelewami. Zestawienie wynagrodzeń pracowników kontrolowanej jednostki za 12 miesięcy 2007 r. przedstawiono w tabeli nr 1.
 
Tabela nr 1
Stanowisko
Dyrektor
Gł. Księgowy
Kierownik admin.-gospod.
Referent ds. płac
Sekretarka
Księgowa/inspektor ds. BHP
I/2007
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
II/2007
III/2007
IV/2007
V/2007
VI/2007
VII/2007
VIII/2007
IX/2007
X/2007
XI/2007
XII/2007
 
 
            Po analizie porównawczej stwierdzono, iż zachodzi pełna zgodność pomiędzy danymi zawartymi w kartach wynagrodzeń z danymi z wyciągów bankowych (akta kontroli Nr 08/13/I/37-58).
 
II.3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (paragraf 4440)
 
Ze sprawozdania Rb-28S wynika, że wykazane w tym paragrafie wydatki budżetowe gimnazjum za rok 2007 wyniosły 78.700,00 zł. W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta dotyczyła odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwoty te faktycznie przekazane zostały na rachunek bankowy funduszu w ustawowych terminach (akta kontroli Nr 08/13/I/59-60).
 
Terminy i kwoty odpisów obrazuje poniższa tabela:
 
Tabela nr 2
Lp.
Data
Kwota
%
1
11.05.2007 r.
59.025,00
75
2
13.09.2007 r.
19.675,00
25
RAZEM
78.700,00
100
 
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników szkoły określił dyrektor w Regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Publicznym Gimnazjum Nr 3. Regulamin określa m.in. osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz   zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych. Sposoby i przyznawanie świadczeń osobom uprawnionym uzgadniane są z działającą stałą komisją ZFŚS.
          Wstępnej kwalifikacji wniosków o przyznanie pomocy socjalnej dokonuje komisja socjalna składająca się z trzech osób: dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej oraz przedstawiciela pracowników obsługi. Komisja socjalna sporządza każdorazowo z posiedzenia protokół, który zatwierdza dyrektor. Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
Z wyciągu bankowego wynika, że na dzień 31.12.2006 r. stan środków na rachunku bankowym wynosił 39.299,09 zł i był zgodny z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 08/13/I/22).
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody oprócz dokonanego odpisu i stanu początkowego środków pieniężnych składały się spłaty pożyczek i odsetki bankowe oraz środki przelane przez Urząd Miasta Opola z tytułu odpisu dla nauczycieli emerytów w kwocie 21.034,00 zł. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono (akta kontroli Nr 08/13/I/61-62).
W wyniku kontroli stwierdzono, że środki socjalne wydatkowane były zgodnie z regulaminem gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Publicznym Gimnazjum nr 3, (akta kontroli Nr 08/13/I/63-66) tj. na:
Ø      pomoc rzeczową i finansową,  
Ø      pożyczki mieszkaniowe,
Ø      świadczenia urlopowe dla nauczycieli i emerytów,
Ø      dofinansowanie do wczasów i wypoczynku dzieci,
Ø      dofinansowanie dla emerytów,
Ø      organizację imprez kulturalnych.
 
Innych wydatków nie stwierdzono.
 
Z wyciągu bankowego wynika, że na dzień 31.12.2007 r. stan końcowy środków na rachunku bankowym wynosił 38.487,31 zł i był zgodny z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 08/13/I/23).
 
 
W wyniku analizy ewidencji księgowej szczegółowemu badaniu poddano zapisy dotyczące pobranej gotówki do kasy:
 
Tabela nr 3
Lp.
Data zapisu księgowego
Kwota
Tytułem
1
Luty 07 r.
200,00
Pomoc rzeczowa – paczka żywnościowa
3
Marzec 07 r.
12.800,00
Paczki wielkanocne dla emerytów i pracowników PG nr 3
4
Kwiecień 07 r.
111,56
Zapomoga rzeczowa - żywność
5
Sierpień 07 r.
990,00
Przelew dla emerytów na wczasy pod gruszą
6
Wrzesień 07 r.
4.000,00
Pożyczka gotówkowa pracowników z ZFŚS
7
Październik 07 r.
707,00
Zapomoga i wyżywienie na wycieczce
8
Grudzień 07 r.
1.350,00
Ekwiwalent pieniężny dla emerytów na święta
 
Dodatkowo sprawdzono następujące zapisy w ewidencji księgowej:
 
Tabela nr 4
Lp.
Data zapisu księgowego
Kwota
Tytułem
1
Luty 07 r.
1.425,00
Bilety do kina – f-ra nr 2007/2/257OPO
2
Luty 07 r.
281,62
F-ra 67/02/07 przewóz osób na spotkanie w Rogowie Opolskim
3
Luty 07 r.
2.285,00
F-ra 38/07 spotkanie z twórcą poetyckim
4
Lipiec 07 r.
22.370,54
świadczenia urlopowe dla nauczycieli
5
Sierpień 07 r.
7.470,00
Dofinansowanie do wypoczynku dla emerytów – wczasy pod gruszą
6
Wrzesień 07 r.
1.300,00
Zaliczka na poczet wycieczki
7
Wrzesień 07 r.
1.200,00
Przelew pożyczki mieszkaniowej
8
Wrzesień 07 r.
4.000,00
Przelew pożyczki mieszkaniowej
9
Październik 07 r.
4.799,00
Rach. 130/07 za pobyt na wycieczce w Karpaczu
10
Październik 07 r.
96,00
Opłata za taksę klimatyczną na wycieczkę do Karpacza
 
Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.
 
II.4. Pozostałe wydatki budżetowe w 2007 r.
 
          W wyniku przeprowadzonej analizy danych zawartych w sprawozdaniu Rb-28S do kontroli wytypowano dokumentację źródłową dotyczącą wydatków zaewidencjonowanych w miesiącu grudniu 2007 r.
 
    Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych wydatków w tym miesiącu zawiera tabela.
 
Tabela nr 5
Lp.
Nr faktury
Kwota
Tytułem
Paragraf
Uwagi
1
07-FVS/1466
1.759,82
zakup drukarki
4210
Wpisano do księgi inwentarzowej
2
166038/07
498,15
Środki czystości, worki sanitarne
4210
-
3
3612/12
1.982,50
Pomoce dydaktyczne: przyrządy, zestawy do ćwiczeń, lupa
4240
-
4
001627/07
2.020,41
Książki, encyklopedie, słowniki
4240
-
5
375/12
3.983,30
Pomoce dydaktyczne
4240
Wpisano do księgi inwentarzowej
6
374/12/07
2.239,92
Pomoce dydaktyczne
4240
-
7
Pobranie gotówki
3.000,00
Nagrywarka i telewizor
4240
Pobrano zaliczkę – zwrot 302,00
8
240/K00/07
399,00
Pomoce
4240
-
9
544/07
472,72
Pomoce dydaktyczne
4240
-
10
555/12/07
412,50
Pomoce dydaktyczne
4240
-
11
596/07
315,98
Udrożnienie kanalizacji sanitarnej
4300
-
12
072986/07
394,82
Za ścieki
4300
-
13
1460
558,01
Usługi kominiarskie
4300
-
14
273/07
1.281,00
Remont pola ogrodzeniowego
4270
-
15
07/12/00388
274,50
Naprawa rolety
4270
-
16
273/07
38,74
Za dostawę gazu
4260
-
17
2390/05/11/07
2.523,92
Energia elektryczna
4260
-
18
SC/1/22929/1322
21.529,54
Za energię cieplną
4260
-
19
11401788
22.073,95
Za energię cieplną
4260
-
20
072986/2007
300,58
Za wodę
4260
-
 
Z powyższych danych wynika, że wszystkie wydatki zostały zaewidencjonowane na właściwych paragrafach. Ponadto zespół kontrolny dokonał sprawdzenia sposobu księgowania, opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. Ustalono, że wszystkie faktury zostały prawidłowo opisane i prawidłowo zadekretowane.
Następnie poddano badaniu paragrafy w których zostały zaewidencjonowane powyżej analizowane wydatki (akta kontroli Nr 08/13/I/67-68):
 
Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
        Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 43.962,99 zł i dotyczyły zakupu m.in. wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych i prenumeraty prasy.
 
Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
          Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 23.999,39 zł i dotyczyły zakupu m.in. książek, encyklopedii i słowników.
 
Paragraf 4260 – zakup energii
          Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 192.027,05 zł i dotyczyły zakupu wody, energii i gazu.
 
Paragraf 4270 – zakup usług remontowych
          Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 31.038,91 zł i dotyczyły zakupu m.in. usług remontowych pola ogrodzeniowego i naprawy rolety.
 
Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych
            Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 20.447,81 zł i dotyczyły m.in. opłat pocztowych, konserwacji urządzeń, udrożnienia kanalizacji sanitarnej i prowizji za usługi bankowe.
 
          Figurujące w ewidencji analitycznej paragrafów łączne kwoty są zgodne z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
II.5. Dochody własne w 2007 r.
 
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie dochodów własnych w 2007 r. wyniosło ogółem 23.321,72 zł (akta kontroli Nr 08/13/I/69). Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 2.407,57zł,
Ø      przychody w kwocie 20.914,16 zł.
Powyższe przychody uzyskano w czterech paragrafach tj.:
Ø      paragraf 083 „Wpływy z usług”- kwota 16.730,85 zł,
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki”- kwota 168,46 zł,
Ø      paragraf 096 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej”- kwota 3.506,85 zł
Ø      paragraf 097 „Wpływy z różnych dochodów”- kwota 3.506,85 zł.
 
     W wyniku kontroli ustalono, że na stan środków pieniężnych na początek roku sprawozdawczego składały się środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym dochodów własnych w kwocie2.407,57 zł (akta kontroli Nr 08/13/I/21).
    Przychody uzyskane w paragrafie 083 pochodzą z tytułu wynajmowania sali gimnastycznej, gabinetu stomatologicznego oraz jadalni na obszarze gimnazjum na podstawie stosownych umów. Natomiast na przychody wykazane w paragrafie 097 składały się m.in. opłaty za legitymacje, darowizna oraz prowizja ubezpieczeniowa (akta kontroli Nr 08/13/I/80-85).
    
II.6. Wydatki z dochodów własnych w 2007 r.
 
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2007 r. wyniosły ogółem 20.686,58 zł i zostały zaewidencjonowane w siedmiu paragrafach (akta kontroli Nr 08/13/I/69).
Wykazana w sprawozdaniu kwota zobowiązań na dzień 31.12.2007 r. wynosiła 492,77 zł, które w styczniu 2008 r. zostały zapłacone w całości. Wykazana kwota należności na dzień 31.12.2007 r. wynosiła 9.525,91 zł, z czego na dzień 31.03.2008 r. zapłacone zostały wszystkie pozycje za wyjątkiem dwóch na łączną kwotę 6.108,91 zł (akta kontroli Nr 08/13/I/70). Na nieuregulowane należności wystawiane zostały wezwania do zapłaty, po których nastąpiło częściowe uregulowanie zadłużenia.
W poszczególnych paragrafach zaewidencjonowane wydatki przedstawiały się następująco:
 
Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 08/13/I/71-72)
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 4.779,22 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Na kwotę tą składała się zapłata m.in. za materiały biurowe i wyposażenie, środki czystości nagrody dla uczniów. Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (akta kontroli Nr 08/13/I/73)
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 26,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Powyższa kwota dotyczyła zapłaty za pomoce naukowe. Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych (akta kontroli Nr 08/13/I/74)
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 192,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Na kwotę tą składały się opłaty za badania okresowe pracowników. Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 08/13/I/75-76)
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 8.316,79 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Na kwotę tą składały się opłaty m.in. za bilety MZK, znaczki pocztowe, prowizje bankowe i założenie żaluzji. Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe (akta kontroli Nr 08/13/I/77)
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 65,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Powyższa kwota dotyczyła zapłaty za nocleg kierowcy autokaru przewożącego dzieci z wymiany polsko-czeskiej. Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (akta kontroli Nr 08/13/I/78)
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 254,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Powyższa kwota dotyczyła zakupu programów komputerowych. Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 6050 – wydatki na zakupy inwestycyjne (akta kontroli Nr 08/13/I/79)
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 7.053,57 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Na kwotę tą składała się zapłata za kserokopiarkę i montaż monitoringu.
 
Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec 2007 r. wynosił 2.635,15 zł. Kwota ta odpowiada różnicy pomiędzy przychodami ogółem (23.321,73 zł) a poniesionymi wydatkami.
 
  System kontroli wewnętrznej
        
Na system kontroli wewnętrznej w zakresie dotyczącym gospodarki finansowej   w kontrolowanej jednostce składają się:
Ø      Regulamin kontroli wewnętrznej w PG nr 3,
Ø      Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów,
Ø      Instrukcja kancelaryjna,
Ø      Statut gimnazjum nr 3,
Ø      Instrukcja organizacyjna,
Ø      Instrukcja inwentaryzacyjna,
Ø      Zakładowy plan kont.
Instrukcja obiegu dokumentów została opracowana z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości.
         W Regulaminie kontroliwewnętrznej określono istotę i formy kontroli wewnętrznej.
Za właściwe zorganizowanie i realizację kontroli wewnętrznej odpowiada dyrektor. Pracownikami uprawnionymi przez dyrektora do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej są: wicedyrektor, główny księgowy i kierownik administracyjno-gospodarczy. Regulamin określa także szczegółowo zakres sprawowanej kontroli wewnętrznej każdej z uprawnionych osób.
 
W 2007 roku gimnazjum zostało objęte kontrolą w następującym zakresie:
 • kontrola obiektu pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów,
 • kontrola stanu higieny szkolnej i stanu sanitarnego szkoły,
 • kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej w szkole, kontrola stanu instalacji odgromowej oraz aktualizacja instrukcji alarmowej,
 • kontrola sprawności technicznej obiektu w szczególności instalacji elektrycznej, co, wodno-kanalizacyjnej,
 • kontrola warunków pracy i nauki pod względem bhp, analiza wypadków,
 • kontrola zabezpieczenia obiektu przed włamaniem, zamykanie obiektu,
 • kontrola druków ścisłego zarachowania,
 • kontrola wykonywania obowiązkowych badań pracowników,
 • kontrola warunków pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy w kuchni, jadalni,
 • przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły.
 
W wyniku kontroli zaleceń nie wydano.
 
Zbadana dokumentacja prowadzona jest starannie i chronologicznie. Operacje finansowe są rzetelnie udokumentowane. Sposób przechowywania umożliwia szybkie odszukanie wszystkich dokumentów. Zdarzenia księgowe księgowane są na bieżąco i w sposób chronologiczny. Nie stwierdzono przypadków błędnego klasyfikowania operacji. Wszystkie dokumenty będące podstawą przeprowadzenia operacji, posiadają podpisy osób upoważnionych. Upoważnienia znajdują się w aktach osobowych pracowników. W jednostce jest właściwy podział obowiązków. Upoważnienia do podpisywania dokumentów finansowych zostały ustalone w prawidłowy sposób. W badanych obszarach związanych z operacjami finansowymi istnieje prawidłowy nadzór ze strony dyrekcji. Przelewy bankowe dokonywane są wyłącznie po zatwierdzeniu przez dyrekcję. Badana dokumentacja znajduje się na terenie jednostki w pokoju głównej księgowej. Dostęp do dokumentów osobom niepowołanym jest ograniczony. Zasoby komputerowe chronione są indywidualnymi hasłami dostępu.
 
W wyniku analizy zapisów ewidencyjnych nie stwierdzono faktów uzyskiwania przychodów oraz dokonywania wydatków z dochodów własnych niezgodnie z ustawą o finansach publicznych bądź z uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi gimnazjum.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
        Jednostka kontrolowana
 
   W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
                 (podpis)
 
 
Data: ........................
               Zespół kontrolny
                    (podpisy)
 
 
 
 
 
Data:................
 
  
 
 
        
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
..............................................................................................................
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-07-14 12:56:20 - Wnioski pokontrolne (63.00 kB)
2008-07-14 12:58:07 - wystąpienie pokontrolne (23.50 kB)

Ilość odwiedzin: 9622
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-07-14 12:52:54
Data udostępnienia informacji: 2008-07-14 12:52:54
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-14 12:59:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner