logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
                           
KWiA – I –0914/13/2008
Opole, 24 kwietnia 2008 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 14 /08
 
Jednostka kontrolowana
Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
ul. Mjr Hubala 21
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
   od 4 do 18 kwietnia 2008 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Tadeusz Lech – główny specjalista                  w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu Małgorzata Jóźwin-Mazurek - podinspektor
w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 28/2008
nr 29/2008
Przedmiot kontroli
Prawidłowość wykorzystania
środków otrzymanych na
wynagrodzenia i wydatki rzeczowe
Okres objęty kontrolą
2007r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Antoni Duda – dyrektor PUP
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
Antoni Duda – dyrektor
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główny księgowy
Pracownicy merytoryczni PUP
    
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
  1. Ustawa z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 1996 r., Dz. U. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).
4.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426 z późniejszymi zmianami).
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142  poz. 1020).
7.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz.1222 późniejszymi zmianami).
 
    Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości wydatkowania środków na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków w tym zakresie i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych w kontrolowanej jednostce.
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola uzyskano niezbędne dane dotyczące środków finansowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na cel objęty kontrolą.
Dane zawarte w sprawozdaniach sporządzonych przez jednostkę kontrolowaną porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej, wyciągach bankowych oraz w innych badanych dokumentach.      
Szczegółową kontrolą objęto zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wydatków na wynagrodzenia dla kierownictwa i pracowników administracji orazwpływy i wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Przeprowadzono analizę zapisów znajdujących się w ewidencjach księgowych dotyczących poszczególnych rodzajów wydatków rzeczowych pod kątem prawidłowości ich klasyfikowania, celowości i zasadności ich dokonywania oraz pod kątem zgodności danych ewidencyjnych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych
 
         Siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu jest nieruchomość zabudowana, którą Kierownik Urzędu Rejonowego w Opolu przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr G-7224/39/95 z dnia 21.12.1995 r. Następnie Wojewoda Opolskiprzekazał prawa własności tej nieruchomości na rzecz Miasta Opola decyzją Nr GGP.III.IS.7723/1661/21/2000z dnia 19.09.2000 r. W skład PUP w Opolu wchodzą także filie w Niemodlinie i Ozimku.
         Dyrektorem PUP jest pan Antoni Duda powołany na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola z dniem 11 marca 2003 r. na czas nieokreślony (akta kontroli Nr 08/14/I/4). Zastępcą dyrektora PUP od 1 czerwca 1999 r. jest pani Irena Lebiedzińska (akta kontroli Nr 08/14/I/5-6). Na stanowiskugłównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony zatrudniona jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 08/14/I/7-9).
         Z zapisów w ewidencji kontroli wynika, że w okresie od stycznia 2007 r. do marca 2008 r. w jednostce przeprowadzonych zostało pięć kontroli zewnętrznych przez: (akta kontroli Nr 08/14/I/12)
- WUP Opole (kontrola realizacji projektów - stwierdzono brak zapisów    dotyczących kwalifikalności wydatków, udzielono pisemnych wyjaśnień w tej sprawie),
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (kontrola realizacji projektów – stwierdzono brak wyodrębnionej instrukcji obiegu dokumentów dla tego projektu, bez zaleceń),
-   PFRON Oddział w Opolu (wykorzystanie środków PFRON - bez zaleceń),
-   Archiwum Państwowe w Opolu (kontrola archiwum zakładowego - bez zaleceń),
-   WUP Opole (kontrola realizacji projektów - bez zaleceń).
 
          Na dzień 31.12.2007 r. w PUP Opole zatrudnionych było 93 osoby na 89 etatach (akta kontroli Nr 08/14/I/13). Stan zatrudnienia na początek i na koniec 2007 r. w rozbiciu na poszczególne grupy zawodowe w osobach i etatach przedstawia poniższa tabela:
 
 
Lp.
rodzaj stanowisk pracy
 stan na 01.01.2007 r.
 stan na 31.12.2007 r.
osoby
etaty
osoby
etaty
1.
dyrekcja i administracja
   21
 18,50
20
17,25
2.
księgowość
     8
    7,75
 8
 7,75
3.
pośrednicy pracy
   14
 14
19
19
4.
doradcy zawodowi
     5
    5
 5
 5
5.
specj. ds rozwoju zas. ludz.
     2
    2
 3
 5
6.
specj. ds programów
     2
    2
 2
 5
7.
informatycy
     5
    5
 4
 5
8.
pr.ds real. instr. rynku pracy
     8
    8
 10
10
9.
pr.ds ewidencji i świadczeń
   21
 20,50
 16
16
10.
obsługa prawna
     2
    1
   2
 1
11.
pracownicy ds. EFS
     5
    5
   4
 4
 
Razem:
   93
 88,75
 93
 89,00
 
    Z powyższych danych wynika, że stan zatrudnienia ogółem na koniec 2007 r. był wyższy o 0,25 etatu w stosunku do stanu początkowego. W 2007 r. istotne zmniejszenie stanu zatrudnienia nastąpiło w grupie pracowników zajmujących się ewidencją i wypłatą świadczeń. Wzrost zatrudnienia nastąpił natomiast w dziale pośrednictwa pracy oraz wśród pracowników do spraw realizacji instrumentów rynku pracy.
   
        
 
 
 
 
 
 
 
 
         Strukturę zatrudnienia na dzień 31.12.2007 r. w przeliczeniu na etaty przedstawia poniższy wykres:
 
 
         W 2007 roku przyjęto do pracy w PUP jedenastu, a w 2008 r. trzech pracowników (akta kontroli Nr 08/14/I/14-15). Ustalono, że wszyscy przyjęci pracownicy posiadają założone akta osobowe i aktualne badania lekarskie, co jest udokumentowane zaświadczeniami wystawionymi przez lekarza posiadającego odpowiednie uprawnienia. W aktach osobowych znajdują się również zaświadczenia o odbytych szkoleniach bhp.
         Na podstawie ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola (akta kontroli Nr 08/14/I/19-21) ustalono, że w 2007 r. jednostka kontrolowana oprócz środków na działalność bieżącą otrzymała ponadto środki na:
- wydatki inwestycyjne w kwocie 56.899,00 zł,
- program „Pracofonik” w kwocie 188.299,00 zł,
- program „ten drugi pierwszy raz” w kwocie 152.777,61 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2.227.965,00 zł.
         Z rozliczenia powyższych wydatków również zostały sporządzone sprawozdania Rb 28-S (akta kontroli Nr 08/14/I/32-35). W okresie objętym kontrolą jednostka kontrolowana nie uzyskiwała wpływów z tytułu dochodów własnych.
                                                                             
 II.W zakresie wydatków bieżących w 2007 r.
 
         Z dokumentacji bankowej wynika, że stan salda na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2006 r. wynosił „0” (akta kontroli Nr 08/14/I/17-18). W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z ewidencją księgową (zapisy na koncie „130”).
          Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na działalność bieżącą w 2007 r. wynosiła 2.694.649,70 zł, (akta kontroli Nr 08/14/I/20).
          W dniu 18.01.2008 r. jednostka kontrolowana przedłożyła w Referacie Księgowości Organu - Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta Opola sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków w tym zakresie (akta kontroli Nr 08/14/I/22).
    W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność PUP w 2007 r. oraz z ewidencją księgową .
          Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej PUP wynika, że dokonane wydatki bieżące zostały zaewidencjonowane w dziewiętnastu paragrafach. W wyniku kontroli stwierdzono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące wydatków zaewidencjonowanych w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową.
         Z dokumentacji bankowej wynika, że stan salda na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2007 r. wynosił „0” (akta kontroli Nr 08/14/I/18). W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z ewidencją księgową (zapisy na koncie „130”). Ogółem dokonane wydatki widnieją na 69 wyciągach bankowych z banku Millennium S.A. za okres od 01 stycznia do 14 maja 2007 r. oraz na 120 wyciągach bankowych z banku PKO BP za okres od 14 maja do 31 grudnia 2007 r.
          W sprawozdaniu Rb-28S za 2007 r. jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań w pięciu paragrafach na łączna kwotę 283.833,13 zł. W wyniku kontroli ustalono, że największą pozycję stanowiły zobowiązania dotyczące niezapłaconych podatków, składek ZUS i na Fundusz Pracy od wypłaconych w grudniu wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu naliczonych „trzynastek”. Natomiast wykazane w paragrafie 4280 zobowiązanie w kwocie 50,00 zł dotyczyło zaległości za badania lekarskie pracowników. Wystawiona z dniem 31.12.2007 r. faktura wpłynęła do PUP w dniu 15.01.2008 r. i została uregulowana w dniu 17.01.2008 r.
 
 II.1. Wydatki na wynagrodzenia w 2007 r. (paragraf 4010)
 
         Wydatki w tym paragrafie stanowiły największą pozycję wszystkich wydatków. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 1.905.148,42 zł (akta kontroli Nr 08/14/I/23).                           
          Podczas czynności kontrolnych dokonano szczegółowej analizy wynagrodzeń pięciu pracowników tj. dyrektora i zastępcy dyrektora PUP, głównej księgowej, inspektora ds. kadr oraz inspektora ds. płac. W 2007 r. wydatki na wynagrodzenia dla wyżej wymienionych pracowników wyniosły łącznie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł brutto (akta kontroli Nr 08/14/I/24-28).                              
W trakcie analizy porównano kwoty wynagrodzeń netto wykazane w indywidualnych kartach wynagrodzeń z kwotami przelewów figurującymi na wyciągach bankowych. Analizą objęto wszystkie wydatki figurujące na wyciągach bankowych za okres trzech miesięcy tj. od października do grudnia 2007 r. Ogółem sprawdzono 48 wyciągów bankowych od nr 73 do nr 120.
W wyniku kontroli stwierdzono, że wszystkie kwoty figurujące na wyciągach bankowych były zgodne z kwotami wykazanymi w indywidualnych kartach wynagrodzeń. Wypłaty wynagrodzeń dokonywane były na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe.
          W wyniku kontroli ustalono także, że kategorie zaszeregowania oraz stawki wynagrodzenia zasadniczego wszystkich pracowników przyjętych do pracy w tym okresie są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego pracy.         
                W 2007 r. oprócz miesięcznych wynagrodzeń pracownikom PUP wypłacono (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) nagrody jubileuszowe na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł (akta kontroli Nr 08/14/I/30). Ponadto w okresie tym wypłacono 1 ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w kwocie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł (akta kontroli Nr 08/14/I/31).
               
 II.2. Wydatki rzeczowe w 2007 r.
 
          Do kontroli wytypowano pięć paragrafów w których zaewidencjonowane wydatki były największe. Były to paragrafy: 4210, 4260, 4300, 4370 oraz 4410. Łączna kwota wydatków zaewidencjonowanych w tych paragrafach wyniosła 160.331,38 zł, co stanowi 5,95% wszystkich wydatków bieżących. Szczegółową analizą objęto wszystkie wydatki zaewidencjonowane w tych paragrafach w grudniu 2007 r.
 
Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia.
 
          Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 65.758,00 zł. W grudniu zaewidencjonowano 19 operacji księgowych na łączną kwotę 16.328,27 zł (akta kontroli Nr 08/14/I/36).
Poszczególne wydatki dotyczyły zakupu krzeseł, foteli, szafy kartotekowej, niszczarki, tablic i znaków bhp, tonerów, kalendarzy, komentarzy, prenumeraty Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz różnych pism fachowych. Wydatki te zaewidencjonowano zgodnie z klasyfikacją budżetową. Wszystkie faktury były opisane, sprawdzone, zadekretowane oraz zatwierdzone do wypłaty.
 
Paragraf 4260 – zakup energii
 
          Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 46.684,97 zł. W grudniu zaewidencjonowano 8 operacji księgowych na łączną kwotę 8.311,80 zł (akta kontroli Nr 08/14/I/37). Poszczególne wydatki dotyczyły opłat za energię cieplną, elektryczną oraz wodę. Wydatki te zaewidencjonowano zgodnie z klasyfikacją budżetową. Wszystkie faktury były opisane, sprawdzone, zadekretowane oraz zatwierdzone do wypłaty.
 
Paragraf 4300- zakup usług pozostałych
 
          Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 16.662,15 zł. W grudniu zaewidencjonowano 15 operacji księgowych na łączną kwotę 5.450,17 zł (akta kontroli Nr 08/14/I/38). Poszczególne wydatki dotyczyły opłat pocztowych, za monitorowanie obiektu, wynajem garażu od Urzędu Wojewódzkiego, prowadzenie rachunku bankowego, RTV, mycie samochodu, abonament parkingowy, wywóz śmieci, wykonanie pieczątek,, montaż szaf i rolek, wyrób kluczy. Wydatki te zaewidencjonowano zgodnie z klasyfikacją budżetową. Wszystkie faktury były opisane, sprawdzone, zadekretowane oraz zatwierdzone do wypłaty.
 
Paragraf 4370 - zakup usług telekomunikacyjnych
 
          Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 20.227,86 zł. W grudniu zaewidencjonowano 2 operacje księgowe na łączną kwotę 2.106,40 zł (1.945,16 zł i 161,24 zł) (akta kontroli Nr 08/14/I/39). Wydatki te dotyczyły opłat za usługi telekomunikacyjne i zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową. Obie faktury były opisane (wskazano w nich także umowy zawarte na te usługi), sprawdzone, zadekretowane oraz zatwierdzone do wypłaty.
 
Paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe
 
          Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 10.998,40 zł. W grudniu zaewidencjonowano 2 operacje księgowe (raporty kasowe nr 12/XII/07 oraz nr 13/XII/07) na łączną kwotę 1.562,88 zł (579,78 zł i 983,10 zł) (akta kontroli Nr 08/14/I/40). Wydatki te dotyczyły rozliczenia delegacji pracowników z tytułu wyjazdów na kontrole, konsultacje, konferencje, uczestnictwo w Klubach Pracy, przewożenie list wypłat z poszczególnych filii oraz rozliczenia biletów MZK. Poszczególne wydatki zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
II.3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2007 r.
 
Z wyciągu bankowego wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2007 r. wynosił 7.053,92 zł (akta kontroli Nr 08/14/I/41). Stan ten jest zgodny z kwotą wykazaną jako bilans otwarcia na koncie księgowym „135”. W sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała, że w paragrafie 4440 wydatki budżetowe w 2007 r. wyniosły 71.051,28 zł.
         W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków w całości dotyczyła odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wykazana w sprawozdaniu kwota faktycznie przekazana została z rachunku podstawowego jednostki na rachunek bankowy funduszu w ustawowych terminach (akta kontroli Nr 08/14/I/48-50). Pierwotne naliczenie odpisu wynosiło 70.700,00 zł. Terminy i kwoty przelewów naliczonych odpisów wraz z dokonaną na koniec roku korektą przedstawia poniższa tabela:
 
     Data
    Kwota
    %
01.03.2007 r.
 15.000,,00 zł
------
14.05.2007 r.
 10.000 ,00 zł
------
30.05.2007 r.
 29.000,00 zł
------
Razem:
 54.000,00 zł
76,4
27.09.2007 r.
 16.700,00 zł
23,6
Razem:
70.700,00 zł    
100
27.12.2007 r.
     351,28 zł
korekta
Ogółem odpis
71.051,28 zł
--------
 
Z analizy zapisów na koncie księgowym -135 wynika, że łączna kwota obrotów po stronie „Wn” (wpływów) na fundusz socjalny w 2007 r. wyniosła 153.136,71 zł. W wyniku kontroli ustalono, że na sumę tę oprócz dokonanych odpisów i stanu początkowego środków pieniężnych składały się także spłaty pożyczek, odsetki bankowe oraz odpis od wynagrodzeń finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego dla pracowników zatrudnionych w ramach realizacji programu. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
Z analizy zapisów dokonanych na tym koncie po stronie „Ma” wynika, że zaewidencjonowane obroty (rozchody) w tym okresie wyniosły łączne 144.552,61 zł. Środki te wydatkowane były na pożyczki mieszkaniowe, dopłaty do wczasów, kolonii, obozów, wycieczek, podatki od tych dopłat, zakup biletów do kina, zakup paczek świątecznych i żywnościowych dla emerytów, organizację spotkań przedświątecznych z pracownikami i emerytami (akta kontroli Nr 08/14/I/57). Innych wydatków nie stwierdzono.
Analizie poddano także świadczenia wypłacone pięciu pracownikom, których przedmiotem kontroli były wypłacone wynagrodzenia. Ustalono, że osobom tym wypłacono dofinansowania do wczasów w kwotach po 113,40 zł i 197,36 zł oraz dofinansowania do wycieczki w kwotach po 308 zł (akta kontroli Nr 08/14/I/51-56).
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2007 r. według ewidencji księgowej wynosił 8.584,10 i był zgodny z saldem wykazanym w dokumentacji bankowej (akta kontroli Nr 08/14/I/58).
            
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
        Jednostka kontrolowana
 
   W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
                 (podpis)
 
 
Data: ........................
 
               Zespół kontrolny
                    (podpisy)
 
 
 
 
 
Data:................
  
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-07-14 13:10:33 - Wnioski pokontrolne (68.00 kB)
2008-07-14 13:11:58 - wystąpienie pokontrolne (26.00 kB)

Ilość odwiedzin: 8280
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Małgorzata Jóźwin - Mazurek
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Małgorzata Jóźwin - Mazurek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-07-14 13:07:33
Data udostępnienia informacji: 2008-07-14 13:07:33
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-14 13:13:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner