logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                           
KWiA – I –0914/19/2008
Opole,  03 czerwca 2008 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 20/08
 
Jednostka kontrolowana
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Opolu ul. Bielska 23
 
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 15 do 30 maja 2008 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Małgorzata Jóźwin-Mazurek - podinspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech – główny specjalista                  w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 44/2008
nr 45/2008
Przedmiot kontroli
- gospodarka finansowa
- ewidencja księgowa i sprawozdawczość
- ZFŚS
- system kontroli wewnętrznej
Okres objęty kontrolą
2007r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Elżbieta Marciniak – dyrektor przedszkola
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
Elżbieta Marciniak – dyrektor
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główny księgowy
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- specjalista ds. kadr i płac
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– specjalista ds. żywienia
                                                                                                   
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 1996 r., Dz. U. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).
4.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426 z późniejszymi zmianami).
 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142  poz. 1020).
7.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz.1222 z późniejszymi zmianami).
8.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 56 poz. 372 z dnia 30.03.2007 r.) zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
 1. Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu.
 2. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 3. Uchwała Nr XXXIII/302/04 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.
 4. Uchwała Nr XXXVIII/392/04 Rady Miasta Opola z dnia 18.11.2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.
 5. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości wydatkowania środków budżetowych i gospodarowania środkami z dochodów własnych oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się z aktami prawnymi dotyczącymi pobierania opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych w kontrolowanej jednostce.
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola uzyskano niezbędne dane dotyczące środków finansowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na cele objęte kontrolą.
         Dane zawarte w sprawozdaniach sporządzonych przez jednostkę kontrolowaną porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej, wyciągach bankowych oraz w innych badanych dokumentach.      
         Szczegółową kontrolą objęto zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wydatków na wynagrodzenia dla czterech osób w okresie od stycznia 2007 r. do grudnia 2007 r., prawidłowość ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego i kategorii zaszeregowania oraz akta osobowe osób przyjętych do pracy w okresie objętych kontrolą, a także wpływy i wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
         Przeprowadzono analizę zapisów znajdujących się w ewidencjach księgowych dotyczących poszczególnych rodzajów wydatków rzeczowych pod kątem prawidłowości ich klasyfikowania, celowości i zasadności ich dokonywania oraz pod kątem zgodności danych ewidencyjnych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach.
Skontrolowano wynagrodzenia czterech pracowników przedszkola wypłacone w 2007 r., tj. dyrektora, głównej księgowej, specjalisty ds. żywienia oraz specjalisty ds. kadr i płac. Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń z dokonanymi przelewami.
         Sprawdzono dokumenty źródłowe dotyczące wydatków budżetowych zaewidencjonowanych w wybranych paragrafach oraz dotyczące wydatków zaewidencjonowanych we wszystkich paragrafach dochodów własnych za 2007 r.
Skontrolowano stan magazynu żywieniowego i porównano ze stanem ewidencyjnym. Kontroli poddano także stan gotówki w kasie, który porównano z ostatnim raportem kasowym.
         Zapoznano się z dokumentacją dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej oraz z funkcjonowaniem tego systemu w jednostce.
 
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. Spraw organizacyjne
 
         Publiczne Przedszkole Nr 4 w Opolu przy ul. Bielskiej 23 funkcjonuje od dnia 1 stycznia 1993 r., na podstawie Uchwały Nr XXXVII/234/92 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie utworzenia przedszkola (akta kontroli Nr 08/20/I/1-2).             
         Siedzibą Przedszkola jest nieruchomość zabudowana, którą Prezydent Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN-7224c/28/99 z dnia 26.05.1999 r. (akta kontroli Nr 08/20/I/3-4).
         Dyrektorem przedszkola jest pani Elżbieta Marciniak powołana na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola z dniem 01 stycznia 2006 r. na czas określony do 31 sierpnia 2010 r. (akta kontroli Nr 08/20/I/5). Na stanowiskugłównego księgowego w wymiarze ¼ etatu na czas nieokreślony zatrudniona jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 08/20/I/6).
         Z budżetem gminy przedszkole rozlicza się w dziale 801 rozdział 80104. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
         W okresie od stycznia do kwietnia 2007 r. przedszkole posiadało cztery rachunki bankowe założone w Banku Millennium S.A.: rachunek budżetowy, rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunek dochodów własnych oraz rachunek depozytowy. Od maja 2007 r. przedszkole posiada rachunki bankowe w Banku PKO BP S.A.
         Księgi rachunkowe w przedszkolu prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego Finanse DDJ firmy Progman Software.
                  
Z zapisów książki kontroli przedszkola wynika, że w 2007 r. w jednostce nie zostały przeprowadzone żadne kontrole zewnętrzne.
 
II. Sprawy kadrowe
 
         Na dzień 31.12.2007 r. w przedszkolu zatrudnionych było 20 osób na 17,75 etatach (akta kontroli Nr 08/20/I/7).
        
         Strukturę zatrudnienia na dzień 31.12.2007 r. w przeliczeniu na etaty przedstawia poniższy wykres:
 
Stan zatrudnienia na początek i na koniec 2007 r. w rozbiciu na poszczególne grupy zawodowe w osobach i etatach przedstawia poniższa tabela:
 
Tabela nr 1
RODZAJE STANOWISK PRACY
 stan na 01.01.2007 r.
    stan na 31.12.2007 r.
osoby
etaty
osoby
etaty
 Pracownicy pedagogiczni
10
 9,125
 9
8,125
 Pracownicy administracji
 3
 2
 3
2
 Pracownicy obsługi
 8
 7,625
 8
7,625
      Razem:
21
18,75
20
 17,75
Z powyższych danych wynika, że stan zatrudnienia ogółem na koniec 2007 r. był niższy o 1 etat w stosunku do stanu początkowego. W 2007 r. spadek zatrudnienia o jedna osobę nastąpił w grupie pracowników pedagogicznych. Było to związane z urlopem pracownika dla poratowania zdrowia w terminie od 01.01 do 31.05.2007 r.
 
         W 2007 roku przyjęto do pracy w przedszkolu pięć osób, w tym jednego pracownika pedagogicznego (akta kontroli Nr 08/20/I/8). Ustalono, że wszyscy przyjęci pracownicy posiadają założone akta osobowe i aktualne badania lekarskie, co jest udokumentowane zaświadczeniami wystawionymi przez lekarza posiadającego odpowiednie uprawnienia. W aktach osobowych znajdują się również zaświadczenia o odbytych szkoleniach bhp. W zakresie nowo zatrudnionych pracowników trzy osoby nie zostały ujęte w arkuszu organizacyjnym przedszkola i nie sporządzono aneksu do arkusza organizacji przedszkola z informacją o ich zatrudnieniu. W przypadku pozostałych dwóch osób sporządzone zostały aneksy (akta kontroli Nr 08/20/I/9-11).
 
III. W zakresie wydatków budżetowych w 2007 r.
 
         Z dokumentacji bankowej wynika, że stan salda na rachunku bieżącym na dzień 01.01.2007 r. wynosił „0” (akta kontroli Nr 08/20/I/12-13). W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z ewidencją księgową (zapisy na koncie „130”).
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na działalność bieżącą w 2007 r. wynosiła 607.216,44 zł, (akta kontroli Nr 08/20/I/14). W dniu 10.01.2008 r. jednostka kontrolowana przedłożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków w tym zakresie (akta kontroli Nr 08/20/I/15).
         W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność przedszkola w 2007 r. oraz z ewidencją księgową .
         Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej przedszkola wynika, że dokonane wydatki bieżące zostały zaewidencjonowane w siedmiu paragrafach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne jak: trzynasta pensja, składki na ZUS i Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i nagrody zaksięgowano w następujących paragrafach: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4440. Stwierdzono także wydatkowanie środków budżetowych na zakup usług dotyczących prowizji bankowych.
         Do kontroli wytypowano dwa paragrafy, w których zaewidencjonowane wydatki były największe: 4010 - dotyczący wynagrodzeń osobowych pracowników i 4440 – dotyczący zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Łączna kwota wydatków zaewidencjonowanych w tych paragrafach wyniosła 481.001,91 zł co stanowi 79,21 % wszystkich wydatków bieżących.
         W wyniku kontroli stwierdzono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące wydatków zaewidencjonowanych w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 08/20/I/16-24).
         Z dokumentacji bankowej wynika, że stan salda na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2007 r. wynosił „0” (akta kontroli Nr 08/20/I/25).W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z ewidencją księgową (zapisy na koncie „130”). Za okres od stycznia do maja 2007 r. dokonane wydatki widnieją na 49 wyciągach bankowych otrzymywanych z Banku Millennium S.A. Natomiast za okres od maja do grudnia 2007 r. wydatki wykazywane są na 58 wyciągach bankowych otrzymywanych z Banku PKO BP SA.
         Ustalono, że w 2007 r. jednostka kontrolowana oprócz środków na działalność bieżącą otrzymała ponadto środki na:
- doskonalenie zawodowe nauczycieli w łącznej kwocie 3.320,00 zł (250,00, 1.462,00, 1.152,00, 459,00) (akta kontroli Nr 08/20/I/26-29),
- fundusz socjalny dla emerytów w łącznej kwocie 4.047,00 zł (3.035,00, 1.0122,00 zł i 404,00 zł) (akta kontroli Nr 08/20/I/30-35).
           W wyniku kontroli ustalono, że środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały zaksięgowane na koncie 139- rachunek depozytowy w dniach 21.11.2007 r. (kwota - 250,00 zł), 22.11.2007 r. (kwota - 1.462,00 zł), 26.11.2007 r. (kwota – 1.152,00 zł) i 26.11.2007 r. (kwota – 459,00 zł) (akta kontroli Nr 08/20/I/28-29). W dniu 17.01.2008 r. jednostka kontrolowana przedłożyła w Wydziale Oświaty sprawozdanie ze sposobu wykorzystania tych środków (akta kontroli Nr 08/20/I/26-27).W wyniku kontroli ustalono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące wszystkich wydatków środków otrzymanych na ten cel są zgodne z ewidencją księgową (strona Ma ww. konta).              
            Natomiast wpływy środków na fundusz socjalny dla emerytów zostały zaksięgowane na koncie 135 - rachunek bankowy funduszu socjalnego w dniach 31.05.2007 r. i 28.09.2007 r. (akta kontroli Nr 08/20/I/30-35).
            W okresie objętym kontrolą jednostka kontrolowana nie uzyskiwała   innych wpływów budżetowych.
 
 III.1. Wydatki na wynagrodzenia (paragraf 4010)
 
         Wydatki w tym paragrafie stanowiły największą pozycję wszystkich wydatków budżetowych. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 455.501,91 zł (akta kontroli Nr 08/20/I/15).                           
          Podczas czynności kontrolnych dokonano szczegółowej analizy wynagrodzeń czterech pracowników tj. dyrektora, głównej księgowej, specjalisty ds. żywienia oraz specjalisty ds. kadr i płac. W 2007 r. wydatki na wynagrodzenia dla wyżej wymienionych pracowników wyniosły łącznie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł brutto (akta kontroli Nr 08/20/I/36-39).                             
        W trakcie analizy porównano kwoty wynagrodzeń netto wykazane w indywidualnych kartach wynagrodzeń z kwotami przelewów figurującymi na wyciągach bankowych. Analizą objęto wszystkie wydatki figurujące na wyciągach bankowych za okres dwunastu miesięcy tj. od stycznia do grudnia 2007 r. Ogółem sprawdzono 107 wyciągów bankowych.
         W wyniku kontroli stwierdzono, że wszystkie kwoty figurujące na wyciągach bankowych były zgodne z kwotami wykazanymi w indywidualnych kartach wynagrodzeń. Wypłaty wynagrodzeń dokonywane były na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe.
         Ustalono także, że kategorie zaszeregowania oraz stawki wynagrodzenia zasadniczego wszystkich pracowników niepedagogicznych przyjętych do pracy w okresie objętym kontrolą są zgodne z uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu. Natomiast stawka wynagrodzenia zasadniczego pracownika pedagogicznego jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (akta kontroli Nr 08/20/I/8).    
          W 2007 r. oprócz miesięcznych wynagrodzeń pracownikom pedagogicznym przedszkola wypłacono (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))nagrody dyrektora na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł (akta kontroli Nr 08/20/I/40). W okresie tym nagrody dyrektora wypłacono również (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))pracownikom niepedagogicznym na łączna kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł (akta kontroli Nr 08/20/I/41).Kwoty wypłaconych nagród dla poszczególnych grup zawodowych nie przekroczyły kwot przewidzianych w planach finansowych (akta kontroli Nr 08/20/I/42-43). W związku z rozwiązaniem stosunku pracy w okresie tym wypłacono cztery ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy w kwocie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł (akta kontroli Nr 08/20/I/44). Ponadto w związku z rozpoczęciem pracy wypłacono jeden zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela w wysokości (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł.
 
III.2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (paragraf 4440)
 
         Z wyciągu bankowego wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2007 r. wynosił 2.865,58 zł (akta kontroli Nr 08/20/I/45).Stan ten jest zgodny z kwotą wykazaną jako bilans otwarcia na koncie księgowym „135” (akta kontroli Nr 08/20/I/35). W sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała, że w paragrafie 4440 wydatki budżetowe w 2007 r. wyniosły 25.500,00 zł.
         W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową dotyczącą tych wydatków (akta kontroli Nr 08/20/I/30-35).Powyższa kwota wydatków w całości dotyczyła odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wykazana w sprawozdaniu kwota faktycznie przekazana została z rachunku podstawowego jednostki na rachunek bankowy funduszu w ustawowych terminach (akta kontroli Nr 08/20/I/46-48). Całkowita kwota odpisu jest zgodna z pierwotnym naliczeniem odpisu (akta kontroli Nr 08/20/I/49-51).                          
Terminy i kwoty przelewów naliczonych odpisów wraz z dokonaną na koniec roku korektą przedstawia poniższa tabela:
                                Tabela nr 2
Data
Kwota
%
24.05.2007 r.
17.625,00 zł
75,00
11.09.2007 r.
5.875,00 zł
25,00
Razem:
23.500,00 zł
100,00
07.11.2007 r.
2.000,00 zł
korekta
Ogółem odpis
25.500,00 zł
--------
 
         Z analizy zapisów na koncie księgowym -135 (akta kontroli Nr 08/20/I/30-35) wynika, że łączna kwota obrotów po stronie „Wn” (wpływów) na fundusz socjalny w 2007 r. wyniosła 46.143,17 zł. W wyniku kontroli ustalono, że na sumę tę oprócz dokonanych odpisów i stanu początkowego oraz środków pieniężnych przekazanych z Urzędu Miasta Opola dla emerytów nauczycieli składały się także spłaty pożyczek oraz odsetki bankowe. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
         Z analizy zapisów dokonanych na tym koncie po stronie „Ma” wynika, że zaewidencjonowane obroty (rozchody) w tym okresie wyniosły łącznie 43.809,82zł. Środki te wydatkowane były na pożyczki mieszkaniowe, zapomogi, świadczenia urlopowe, dopłaty do wczasów pod gruszą, podatki od tych dopłat, zakup paczek świątecznych. Innych wydatków nie stwierdzono.
         Zawarte na tym koncie księgowym dane dotyczące wpływów i wydatków porównano z przelewami figurującymi na wszystkich kolejnych wyciągach bankowych. Łącznie sprawdzono 80 wyciągów bankowych, w tym 27 z Banku Millennium i 53 z Banku PKO BP SA. Rozbieżności w tym zakresie nie stwierdzono. 
         Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2007 r. według ewidencji księgowej wynosił 2.333,35 zł (akta kontroli Nr 08/20/I/30) i był zgodny z saldem wykazanym w dokumentacji bankowej (akta kontroli Nr 08/20/I/52).
 
IV. Dochody własne w 2007 r.
 
          W dniu 03.01.2008 r. jednostka kontrolowana przedłożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb-34 z wykonania dochodów i wydatków w tym zakresie (akta kontroli Nr 08/20/I/53-54).
Wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące:
- należności w kwocie 11.851,85 zł,
- odsetki od należności 22,61 zł,
- zobowiązań w kwocie 415,74 zł;
były zgodne z ewidencją księgową (konto 201).  
         Z ewidencji tej wynika, że należności dotyczyły naliczonych i nie dokonanych opłat stałych za przedszkole, opłat za wyżywienie oraz odsetek od tych naliczeń. Kwoty naliczonych należności wynosiły od 0,03 zł do 180,16 zł.               Natomiast zobowiązania we wszystkich trzech przypadkach dotyczyły zapłaty za faktury dotyczące zakupu wyżywienia w kwotach 17,67 zł, 126,90 zł i 243,51 zł (akta kontroli Nr 08/20/I/57-66).
         Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec 2007 r. wynosił 22.330,90 zł. Kwota ta odpowiada różnicy pomiędzy przychodami ogółem (233.105,98 zł) a poniesionymi wydatkami (210.775,08 zł) i jest zgodna z wyciągiem bankowym (akta kontroli Nr 08/20/I/67-70) oraz z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 08/20/I/71-78).
 
IV.1. Wpływy dochodów własnych
         
         Ze sporządzonego sprawozdania wynika, że wpływy z dochodów własnych w 2007 r. wyniosły ogółem 233.105,98 zł (akta kontroli Nr 08/20/I/54). Na kwotę tę składają się:
Ø                  środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 12.091,34zł,
Ø                  przychody w kwocie 221.014,64 zł.
Powyższe przychody uzyskano w trzech paragrafach tj.:
Ø                  083 „Wpływy z usług” - kwota 211.689,64 zł,
Ø                  092 „Pozostałe odsetki” - kwota 1.069,59 zł,
Ø                  097 „Wpływy z różnych dochodów” - kwota 8.255,41 zł.
         W wyniku kontroli ustalono, że wykazany w sprawozdaniu stan początkowy środków pieniężnych był zgodny z dokumentacją bankową (akta kontroli Nr 08/20/I/79-80).Wykazane w sprawozdaniu wpływy w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją księgową i zostały uzyskane z następujących tytułów (akta kontroli Nr 08/20/I/81-89):
- paragraf 083 - wpłaty rodziców za wyżywienie,  
- paragraf 092 - odsetki bankowe oraz naliczone na rzecz jednostki odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole.
- paragraf 097 – odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za zniszczenie placu zabaw.
 
IV.2. Wydatki z dochodów własnych w 2007 r.
 
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2007 r. wyniosły ogółem 210.775,08 zł. Poniesione wydatki zaewidencjonowano w czternastu paragrafach.
          Wykazane w sprawozdaniu kwoty wydatków w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 08/20/I/90-97).
 
         Podczas kontroli ustalono, że dokumentacja księgowa prowadzona jest w sposób chronologiczny. Konta księgowe syntetyczne mają utworzone i wyodrębnione konta analityczne.   
Na podstawie ewidencji wydatków poszczególnych paragrafów sprawdzono sposób opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. Sprawdzono także zgodność zaksięgowanych faktur z dokonanymi przelewami z konta bankowego. Do badania wybrano największe wydatki dotyczące dwóch paragrafów 4210 (akta kontroli Nr 08/20/I/98-103) i 4270 (akta kontroli Nr 08/20/I/104-106).
W tabeli nr 3 przedstawiono dokumenty poddane szczegółowej kontroli.
 
Tabela nr 3
Lp.
Nr faktury
Kwota
Cel wydatku
Paragraf
Data przelewu
Nr dok.
księgowego
1
0/0/0062/02002
669,78
Fotel do gabinetu dyrektora
4210
04/01/2007
7
2
07/00059
2.439,29
Młynek do odpadów
4210
12/02/2007
56
3
469992
1.163,70
Tablice korkowe
4210
16/02/2007
62
4
42897/8024/2007
1.257,15
Zaliczka na kafelki
4210
16/02/2007
62
5
03/03/2007
1.049,69
Art. do remontu oświetlenia
4210
13/03/2007
102
6
S66/07
3.661,35
Stolarka okienna, wejście na dach, balkon
 
4210
20/04/2007
161
7
0009/2007
3.009,98
Roleta zewnętrzna
4210
27/04/2007
171
8
479651
1.211,41
Art. biurowe
4210
14/05/2007
214
9
01/05/07
444,08
Nawiewnik do sali gimnastycz.
4210
15/05/2007
216
10
01684/07
7.309,28
Kafelki
4210
11/06/2007
272
11
02063/07
648,55
Art. do remontu korytarza
4210
12/07/2007
322
12
FS-3168/07/FV
2.260,71
Mat. do remontu holu
4210
30/07/2007
337
13
S396/07
2.124,40
Okna do wym. w piwnicy
4210
24/10/2007
468
14
FS-07/INTE/0004255
1.302,01
Krajalnica
4210
20/11/2007
511
15
FS-07/INTE/00004910
830,94
Blender barowy
4210
10/12/2007
550
16
16100334
630,50
Za dozór techniczny
4270
25/01/2007
23
17
0029
644,16
Usługi kominiarskie
4270
19/02/2007
63
18
04/03/2007
1.741,61
Przebudowa domofonu
4270
13/03/2007
102
19
7/2007
1.204,75
Remont inst. CO
4270
13/03/2007
102
20
33/2007
3.498,96
Roboty budowlane i malarskie
 
4270
09/05/2007
 
201
21
39/2007
3.498,96
Roboty budowlane
4270
14/06/2007
 
274
22
43/2007
1.786,08
Roboty budowlano-malarskie
 
4270
28/06/2007
 
290
23
5/2007
1.000,00
Remont podłogi
4270
23/07/2007
325
24
51/2007
3.498,96
Remont holu
4270
30/07/2007
337
25
20/2007
1.830,00
Remont inst. CO
4270
30/07/2007
337
26
52/2007
3.355,00
Remont posadzki
4270
16/08/2007
361
27
1071/07/FVS
891,45
Konserwacja i naprawa dźwigu
4270
24/08/2007
369
28
79/2007
1.175,59
Remont posadzki w holu
4270
24/10/2007
468
29
80/2007
1.220,15
Remont armatury sanitarnej
4270
24/10/2007
468
30
23/2007
1.830,00
Remont inst. CO
4270
26/10/2007
470
31
02/10/2007
1.409,83
Wymiana, naprawa oświetlenia
 
4270
06/11/2007
494
32
0434/2007
6.500,00
Naprawa urządzeń na pl. zabaw
 
4270
16/11/2007
507
 
W trakcie powyższego badania ustalono, że wszystkie skontrolowane dokumenty miały adnotacje odnośnie sprawdzania wydatku pod względem merytorycznym i posiadały wskazania klasyfikacji budżetowej. W pozycji nr 7 powyższej tabeli stwierdzono niezgodność w zaksięgowanym zakupie. Księgowa złożyła w tej sprawie pisemne wyjaśnienie (akta kontroli Nr 08/20/I/107),   z którego wynika, że dokonano błędnego rozksięgowania faktury na paragrafy 4210 i 4300. Pozostałe dokumenty były prawidłowo opisane, zadekretowane, zaksięgowane i płatności prawidłowo zostały dokonane z konta bankowego.
 
Kontroli poddano stan gotówki w kasie na dzień 16.05.2008 r. Stan ten wynosił 0,00 zł i był zgodny ze stanem wykazanym w ostatnim raporcie kasowym z dnia 09.05.2008 r. (akta kontroli Nr 08/20/I/108-109).
Odpowiedzialność materialną za prowadzenie kasy ponosi pracownik zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac. Deklaracja odpowiedzialności materialnej znajduje się w aktach osobowych pracownika.
Skontrolowano stan magazynu żywnościowego na dzień 16.05.2008 r. W wyniku kontroli porównania stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym wybranych artykułów żywnościowych znajdujących się w magazynie stwierdzono rozbieżność w zakresie jednej nieujętej pozycji (akta kontroli Nr 08/20/I/110-109). Pracownik odpowiedzialny za stan magazynowy złożył pisemne wyjaśnienia (akta kontroli Nr 08/20/I/114), z których wynika, że powstała nadwyżka wynikła z niedokonania korekty związanej ze zwrotem artykułu do magazynu.
 
System kontroli wewnętrznej
        
         Oprócz dokumentacji dotyczącej działalności statutowej w przedszkolu obowiązuje  niżej wymieniona dokumentacja regulująca zasady postępowania w poszczególnych zakresach funkcjonowania przedszkola:
·         Instrukcja Kontroli Wewnętrznej i Obiegu Dokumentów,
·         Instrukcja Inwentaryzacyjną,
·         Instrukcja Gospodarki Kasowej,
·         Zakładowy Plan Kont,
·         Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
·         Regulamin Pracy,
·         Regulamin Przedszkola Publicznego nr 4,
·         Regulamin Przyznawania Nagród Nauczycielom,
·         Regulamin Okresowych Ocen Kwalifikacyjnych Pracowników Zatrudnionych na Stanowiskach Urzędniczych,
·         Regulamin Naboru Pracowników Samorządowych,
·         Ocena Ryzyka Zawodowego,
·         Regulamin Przyznawania Dodatku Motywacyjnego Nauczycielom,
·         Regulamin Rady Rodziców,
·         Regulamin Pracy Komisji Przeprowadzającej Postępowanie Kwalifikacyjne na Stopień Nauczyciela Kontraktowego,
·         Regulamin Dofinansowania i Dokształcania Nauczycieli,
·         Regulamin Premiowania Pracowników Administracji i Obsługi,
·         Regulamin Organizacyjny.
 
Instrukcja kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo - księgowych w Przedszkolu Publicznym nr 4 została opracowana z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości.
         W Instrukcji kontroliwewnętrznej określono organizację i funkcjonowanie kontroli. Opisano także jej cele. Dyrektor jest osobą odpowiedzialną za zorganizowanie i prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, oraz za należyte wykorzystanie wyników kontroli. Zakres kontroli wewnętrznej wykonywanej przez pozostałych wymienionych pracowników określają ich zakresy czynności.
         W 2007 roku w przedszkolu zostały skontrolowane następujące tematy z zakresu funkcjonowania przedszkola:
 • kontrola kasy,
 • kontrola artykułów żywnościowych w magazynie żywnościowym,
 • kontrola znaczków i biletów,
 • kontrola dokumentacji wewnętrznej prowadzonej przez specjalistę ds. żywienia,
 • kontrola kuchni i zaplecza kuchennego,
 • kontrola wynagrodzeń
 • kontrola rejestracji umów,
 • kontrola zapisów księgowych.
Ustalono, że zalecenia pokontrolne zostały wykonane. 
Zbadana dokumentacja prowadzona jest chronologicznie. Operacje finansowe są rzetelnie udokumentowane. Sposób przechowywania umożliwia szybkie odszukanie wszystkich dokumentów. Zdarzenia księgowe księgowane są na bieżąco. Wszystkie dokumenty będące podstawą przeprowadzenia operacji, posiadają podpisy osób upoważnionych. Upoważnienia znajdują się w aktach osobowych pracowników. W jednostce jest właściwy podział obowiązków. Upoważnienia do podpisywania dokumentów finansowych ustalono w prawidłowy sposób. W badanych obszarach związanych z operacjami finansowymi istnieje prawidłowy nadzór ze strony dyrekcji. Przelewy bankowe dokonywane są wyłącznie po zatwierdzeniu przez dyrekcję. Badana dokumentacja znajduje się na terenie jednostki w pokoju głównej księgowej. Dostęp do dokumentów osobom niepowołanym jest ograniczony.
                        
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz doręczono dyrektorowi przedszkola.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
        Jednostka kontrolowana
 
   W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
                 (podpis)
 
 
Data: ........................
 
               Zespół kontrolny
                    (podpisy)
 
 
 
 
 
Data:................
  
 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-09-19 14:37:19 - Wnioski pokontrolne (77.00 kB)
2008-09-19 14:39:05 - wystąpienie pokontrolne (30.50 kB)

Ilość odwiedzin: 8917
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-09-19 14:32:39
Data udostępnienia informacji: 2008-09-19 14:32:39
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-19 14:40:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner