logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Sygnatura: KWiA – I –0914/20//08                                              Opole, dnia 20 sierpnia 2008 r.    Opole, dnia 20 sierpnia 2008 r.   
 
Wnioski pokontrolne
Numer kontroli:  21/08
 
Termin przeprowadzenia kontroli:              od 19 maja do 19 czerwca 2008 r.
 
Jednostka Kontrolowana:        Miejski Zarząd Dróg w Opolu, ul. Al. Przyjaźni 9
 
Organ sprawujący nadzór nad jednostką kontrolowaną:      Prezydent Miasta Opola
 
Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe kierownika Jednostki Kontrolowanej: Stanisław Tyka – dyrektor MZD
 
Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe członków zespołu kontrolnego:
Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Agnieszka Lisiecka – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Monika Pijanka – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Streszczenie
           
            Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości przygotowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie ustalania przedmiotu, zakresu oraz wyceny robót (w tym w szczególności planowania remontów nawierzchni drogowych asfaltem lanym). Wyżej wymienioną problematykę objęto kontrolą w wyniku analizy warunków zawartych w dokumentacji przetargowej na ”Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie miasta Opola w latach 2008-2009”.
            Na podstawie danych znajdujących się w MZD oraz w Referacie Przetargów i Zamówień Publicznych ustalono postępowania, które zostały przeprowadzone przez ten Referat na wniosek MZD na utrzymanie nawierzchni jezdni dróg w latach 2003-2008. Dokonano analizy dokumentacji poszczególnych przetargów w szczególności pod kątem określania warunków wymaganych od oferentów w zakresie wykazania się robotami przy użyciu asfaltu lanego.       
            W okresie objętym kontrolą udzielono 10 zamówień publicznych na utrzymanie nawierzchni dróg. We wszystkich przypadkach przeprowadzone zostały przetargi nieograniczone, w tym:
- 1 przetarg na utrzymanie nawierzchni jezdni dróg wewnętrznych,
- 4 przetargi na utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych,
- 3 przetargi na utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych,
- 2 przetargi na utrzymanie nawierzchni jezdni dróg krajowych i wojewódzkich.
Szczegółowe dane dotyczące udzielonych zamówień przedstawia poniższa tabela:
 
Tabela nr 1
Lp.
Rodzaj dróg,
okres obowiązywania
umowy
Wartość kosztorysowa zamówienia w zł brutto
Data dokonania
wyboru oferty
Ilość złożonych ofert
Nazwa
wykonawcy
1.
Wewnętrzne,
 2007-2008
1.828.715,34
12.12.2006
1
Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych
Opole
2.
Gminne,
2003-2004
8.000.000,00
10.12.2002
2
j. w.
3.
Gminne,
2005-2006
3.676.031,90
11.05.2005
2
j. w.
4.
Gminne,
2007-2008
4.595.341,18
11.12.2006
1
j. w.
5.
Gminne,
2008-2009
7.141.111,40
24.04.2008
1
j. w.
6.
Powiatowe,
2003-2005
5.000.000,00
28.05.2003
4
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych
Kędzierzyn-Koźle
7.
Powiatowe,
2006
4.298.156,99
21.11.2005
1
Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych
Opole
8.
Powiatowe,
2007-2008
5.841.657,19
11.12.2006
1
j. w.
9.
Krajowe, wojewódzkie
2005-2006
7.532.381,90
21.12.2004
1
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Opole
tworzące konsorcjum z Opolskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych Kędzierzyn-Koźle
10
Krajowe, wojewódzkie
2007-2008
9.357.037,05
12.12.2006
2
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Opole
 
Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg wewnętrznych na terenie miasta Opola w latach 2007-2008
 
Z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie postępowania do Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych zwrócił się z-ca dyrektora MZD Pan Piotr Rybczyński. Załączona do wniosku wycena wyszczególnia osiem rodzajów prac przy użyciu asfaltu lanego na łącznej powierzchni 8.900 m². W złożonym wniosku oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określone zostały dokumenty wymagane od oferentów. Między innymi stwierdzono, że: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. wykonali w sumie 5.000 m² remontów nawierzchni drogowych asfaltem lanym.
W trakcie postępowania jeden wykonawca tj. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zwróciło się o przesłanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie wpłynął natomiast żaden protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych w Opolu na kwotę 2.529.643,53 zł. W związku z tym, iż cena oferty najkorzystniejszej była wyższa o 700.928,00 zł od kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, naczelnik Wydziału Inwestycji zwrócił się z prośbą do MZD o podjęcie decyzji w sprawie brakujących środków. W odpowiedzi dyrektor MZD poprosił o rozstrzygnięcie ww. przetargu.
            Wśród załączników do powyższej oferty znajduje się między innymi wykaz 19 usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat oraz 19 referencji potwierdzających doświadczenie w wykonywaniu robót. Referencje zostały wystawione przez siedmiu usługobiorców w tym dwunastokrotnie przez zamawiającego tj. MZD.
            Umowa z wykonawcą została zawarta przez MZD na kwotę zgodną z ofertą. W sprawie tego postępowania nie wpłynął żaden protest. Umowa nadal obowiązuje. Wartość dotychczas wykonanych robót wyniosła 1.004.238,71 zł netto.
 
Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie miasta Opola w latach 2003-2004
 
Z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie postępowania do Wydziału Przetargów i Zamówień Publicznych zwróciła się dyrektor MZD Pani Lidia Tomsza. W wymienionym wniosku oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określone zostały dokumenty wymagane od oferentów. Między innymi stwierdzono, że o zamówienie publiczne mogą ubiegać się oferenci, którzy:
-   posiadają własną wytwórnię mas bitumicznych o wydajności co najmniej 50Mg/h, (odległość wytwórni od placu budowy do 30 km),
- udokumentowanie dowodami księgowymi na własność lub umowę leasingu 1 kotła do produkcji asfaltu lanego.
W trakcie postępowania jeden wykonawca zwrócił się o specyfikację istotnych warunków zamówienia, a trzech o wyjaśnienie jej treści. Nie wpłynął natomiast żaden protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty złożone przez:
1. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),
2. Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych Lobbe Spółka z o. o Al. Przyjaźni 9, Opole, na kwotę 3.190,18 zł (sumę cen jednostkowych brutto).
            Wśród załączników do powyższej oferty znajduje się między innymi 15 referencji, w tym 12 referencji wystawionych przez zamawiającego tj. MZD. Wśród załączników oferty odrzuconej również znajdowały się wymagane wykazy oraz 42 referencje, w tym 6 wystawionych przez zamawiającego.
            Dyrektor MZD Pani Lidia Tomsza podpisała umowę z wybranym wykonawcą na kwotę 8.000.000,00 zł netto, tj. 8.560.000,00 zł brutto Z protokołu odbioru załączonego do faktury z dnia 21.12.2004 r. (ostatniej dla tego zadania) wynika, że faktyczna wartość wykonanych robót była niższa i wyniosła 4.576.860,69 zł netto.  
            W wyniku szczegółowej kontroli ustalono, że w okresie tym wykonawca wystawił 30 faktur zawierających łącznie 62 pozycje na wykonanie robót asfaltem lanym o łącznej powierzchni 18.742,84 m².
 
Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie miasta Opola w latach 2005-2006
 
            Z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie postępowania do Wydziału Inwestycji Miejskich Referat Przetargów i Zamówień Publicznych zwrócił się Z-ca dyrektora MZD Pan Piotr Rybczyński. Wycena zadania wyszczególnia dziesięć rodzajów prac przy użyciu asfaltu lanego na łącznej powierzchni 33.600 m².
            W specyfikacji istotnych warunków zamówienia określone zostały dokumenty wymagane od oferentów. Między innymi stwierdzono, że: wykonawca winien dołączyć wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonali łącznie minimum:
-   10.000 m² remontów nawierzchni drogowych asfaltem lanym.
W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych Spółka z o. o., Al. Przyjaźni 9, Opole na kwotę 4.768.223,60 zł.Kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamawiający podał bezpośrednio przed otwarciem ofert. Kwota ta wynosiła 3.676.031,90 zł i była niższa o 1.092.191,70 zł od ceny podanej w złożonej ofercie. W związku z tym postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena jedynej nie odrzuconej oferty znacznie przewyższała kwotę jaka zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.
            Miejski Zarząd Dróg zwrócił się do Urzędu Miasta Opola z prośbą o ponowne przeprowadzenie postępowania w tym zakresie.         
W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty złożone przez:
-   (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),
-     Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych Spółka z o. o Al. Przyjaźni 9, Opole na kwotę 4.372.374,10 zł.
            Kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamawiający podał bezpośrednio przed otwarciem ofert. Kwota ta wynosiła 3.676.031,90 zł i była niższa o 560.857,30 zł od ceny podanej w złożonej ofercie. W związku z tym naczelnik wydziału Inwestycji Miejskich zwrócił się do Prezydenta Miasta Opola o wyrażenie zgody na podpisanie umowy z wykonawcą wybranym w przedmiotowym postępowaniu w kwocie przekraczającej wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia. Na piśmie tym widnieje odręczny zapis Prezydenta Miasta Opola z dnia 03.03.2005 r. o treści: ”Odmownie. Albo zwiększamy plan wydatków na ten cel albo w następnym przetargu obniżamy zakres rzeczowy zamówienia. O analizę 1 rozwiązania proszę Panią Skarbnik”.
W dniu 04.03.2005 r. powyższe postępowanie również zostało unieważnione, ponieważ cena nie odrzuconej oferty znacznie przewyższała kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.
            Miejski Zarząd Dróg ponownie zwrócił się do Urzędu Miasta Opola z prośbą o przeprowadzenie postępowania w tym zakresie. W piśmie poinformowano, że wartość zamówienia nie ulega zmianie, kosztorys inwestorski, będący podstawą ustalenia wartości zamówienia sporządzony w sierpniu 2004 r. został zaktualizowany w dniu 11.03.2005 r. ( w załączeniu ksero strony tytułowej). Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 3.680.000,00 zł.
 W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty złożone przez:
-     Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych Spółka z o. o., Al. Przyjaźni 9, Opole na kwotę 4.372.374,10 zł.
-(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
            Kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamawiający podał bezpośrednio przed otwarciem ofert. Kwota ta wynosiła 3.680.000,00 zł i była niższa o 692.374,10 zł od ceny podanej w złożonej ofercie. W protokole jest ponadto zapis o treści: W związku z tym, że kwota najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia wnioskodawca, tj. MZD dostał zgodę od Prezydenta na zwiększenie puli środków na zadanie.
 Zamawiający wykluczył z postępowania oferenta nr 2 ponieważ zalegał ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wybrano ofertę nr 1.
            Umowa z wykonawcą została zawarta przez MZD na kwotę zgodną z ofertą. W tej sprawie nie wpłynął żaden protest.
            Z załączonego do faktury z dnia 18.09.2006 r. (ostatniej dla tego zadania) protokołu odbioru wynika, że wartość wykonanych robót wyniosła 3.583.874,40 zł netto. W dniu 21.09.2006 r. została zawarta umowa uzupełniająca Z protokołu odbioru załączonego do faktury uzupełniającej z dnia 19.12.2006 r. wynika, że wartość wykonanych robót dodatkowych wyniosła 157.294,16 zł netto. W wyniku szczegółowej kontroli ustalono, że w okresie tym wykonawca wystawił 17 faktur zawierających łącznie 33 pozycje na wykonanie robót asfaltem lanym o łącznej powierzchni 24.740,16 m²
           
Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie miasta Opola w latach 2007-2008
            Z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie postępowania do Wydziału Inwestycji Miejskich Referat Przetargów i Zamówień Publicznych zwrócił się Z-ca dyrektora MZD Pan Piotr Rybczyński. Załączona do wniosku wycena wyszczególnia osiem rodzajów prac przy użyciu asfaltu lanego na łącznej powierzchni 20.600 m².   
            W specyfikacji istotnych warunków zamówienia określone zostały dokumenty wymagane od oferentów. Między innymi stwierdzono, że: celem potwierdzenia spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca winien dołączyć wykaz wykonanych robot budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonali w sumie 10.000 remontów nawierzchni drogowych asfaltem lanym.
W trakcie postępowania dwóchwykonawców zwróciło się z prośbą o specyfikację istotnych warunków zamówienia. Nie wpłynął natomiast żaden protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych Spółka z o. o., Al. Przyjaźni 9 Opole na kwotę 5.718.413,65 zł.Kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamawiający podał bezpośrednio przed otwarciem ofert. Kwota ta wynosiła 4.595.341,18 zł i była niższa o 1.123.072,47 zł od ceny podanej w złożonej ofercie. W związku z tym naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich zwrócił się z prośbą do MZD o podjęcie decyzji w sprawie brakujących środków. W odpowiedzi dyrektor MZD poprosił o rozstrzygnięcie ww. przetargu.
            Protokół z postępowania podpisał Prezydent Miasta Opola Pan Ryszard Zembaczyński, który w dniu 05.01.2007 r. zatwierdził także propozycję Komisji Przetargowej o wyborze najkorzystniejszej ofert tj. ww. firmy.            Pismem z dnia 15.12.2006 r. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zwróciło się do Urzędu Miasta Opola z prośbą o umożliwienie wglądu do złożonej oferty na ww. zadanie. Z odręcznego zapisku złożonego na tym piśmie wynika, że z powyższą ofertą zapoznał się upoważniony pracownik tego przedsiębiorstwa.
            Wśród załączników do wybranej oferty znajduje się między innymi „wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania.” Zawiera on 16 pozycji, z których wynika, że w latach 2003-2005 wykonano między innymi 12.110,24 m² remontów i nawierzchni z asfaltu lanego,
            Ponadto wśród załączników do oferty jest wykaz szesnastu usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat oraz 16 referencji potwierdzających doświadczenie w wykonywaniu robót. Referencje zostały wystawione przez sześciu usługobiorców w latach 2003-2005, w tym dziewięciokrotnie przez zamawiającego tj. MZD. W dniu 16.01.2007 r. została podpisana umowa na kwotę zgodną ze złożoną ofertą. Z protokołu odbioru załączonego do faktury z dnia 21.05.2008 r. (ostatniej dla tego zadania) wynika, że wartość wykonanych robót wyniosła 5.718.413,62 zł brutto i była zgodna z zawartą umową. W wyniku szczegółowej kontroli ustalono, że w okresie tym wykonawca wystawił 18 faktur zawierających łącznie 20 pozycji na wykonanie robót asfaltem lanym o łącznej powierzchni 7.203,83 m².
 
Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie miasta Opola w latach 2008-2009
            Z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie postępowania do Wydziału Inwestycji Miejskich Referat Przetargów i Zamówień Publicznych zwrócił się dyrektor MZD Pan Stanisław Tyka. Do wniosku dołączono dane do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, projekt umowy, kosztorys ofertowy wraz z przedmiarami, wykaz stawek i narzutów, kosztorys inwestorski oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. We wniosku zawarta jest informacja, że wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Kwota tego zamówienia wynosiła 7.141.111,40 zł brutto.
Przedmiar robót nosi datę „luty 2006 r.” i został sporządzony przez kosztorysanta. Z ustnych wyjaśnień kierownika Działu Eksploatacji Dróg wynika, że w tym przypadku zaszła pomyłka polegająca na tym, że projektant sporządzając ten przedmiar w komputerze nie zmienił daty z poprzedniego przedmiaru. W wyniku kontroli ustalono, że dyrektor MZD faktycznie zlecił opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robot oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot na bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych oraz krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Opola za kwotę 1.500,00 zł netto z terminem wykonania do dnia 18.02.2008 r.                
Kosztorys inwestorski również został sporządzony przez tego samego kosztorysanta i nosi datę 15.02.2008 r. Kosztorys ten zawiera pięć stron i jest podpisany przez dyrektora MZD Stanisława Tykę oraz kierownika Działu Eksploatacji Dróg Pana(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Z ustnych wyjaśnień kierownika Działu Eksploatacji Dróg wynika, że kosztorys został sporządzony w cenach jednostkowych. Na podstawie tego kosztorysu sporządzono kosztorys całkowity, który został dołączony do dokumentacji postępowania. Kosztorys ten wyszczególnia osiem rodzajów prac przy użyciu asfaltu lanego o łącznej powierzchni 4.700 m², w tym między innymi:
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg z asfaltu lanego grysowego. Remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltu lanego grysowego przy grubości warstwy 2 cm - 500 . Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - 400.
            W złożonym wniosku oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określone zostały dokumenty wymagane od oferentów. Między innymi stwierdzono, że: celem potwierdzenia spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca winien wykazać się wykonaniem robót polegających na remoncie nawierzchni drogowych asfaltem lanym- minimum 10.000 m²,                         
W trakcie postępowania wykonawcy nie zwracali się o specyfikację istotnych warunków zamówienia, o wyjaśnienie jej treści lub o przesłanie dokumentacji technicznej do przedmiotowego zadania. Nie wpłynął też żaden protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych Spółka z o. o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 6.000.000,00 zł netto. Z pisma Przewodniczącego Komisji Przetargowej do MZD wynika, że kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamawiający odczytał podczas otwarcia ofert. W piśmie tym ponadto zawarta jest informacja, że w związku z tym, iż cena oferty najkorzystniejszej wynosiła 7.460.557,79 zł, prosi się o podjęcie decyzji w sprawie brakujących środków. W odpowiedzi Z-ca dyrektora MZD Pan Piotr Rybczyński poinformował, że kwota brutto jaka zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania wynosiła 7.200.000,00 zł.       
          Z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola protokół z postępowania podpisał Z-ca Prezydenta Pan Arkadiusz Karbowiak, który w dniu 05.05.2008 r. zatwierdził także propozycję Komisji Przetargowej o wyborze najkorzystniejszej ofert tj. ww. firmy. W protokole wskazano, że wartość zamówienia ustalona została na kwotę 8.780.055,00 zł.
            Pismem z dnia 07.05.2008 r. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zwróciło się do Urzędu Miasta Opola z prośbą o umożliwienie wglądu do złożonej oferty na ww. zadanie. Z odręcznego zapisku złożonego na tym piśmie wynika, że z powyższą ofertą zapoznał się upoważniony pracownik tego przedsiębiorstwa.
            Wśród załączników do powyższej oferty znajduje się między innymi „wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania.” Zawiera on 15 pozycji, z których wynika, że w latach 2003-2007 wykonano między innymi 36.332,26 m² remontów i nawierzchni z asfaltu lanego,
            Ponadto wśród załączników do oferty jest wykaz jedenastu usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat oraz 15 referencji potwierdzających doświadczenie w wykonywaniu robót. Referencje zostały wystawione przez pięciu usługobiorców, w tym dziesięciokrotnie przez zamawiającego tj. MZD. W dniu 21.05.2008 r. została podpisana umowa na kwotę zgodną z ofertą. Umowa nadal obowiązuje.
           
Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie miasta Opola w latach 2003 2004
      Z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie postępowania do Wydziału Przetargów i Zamówień Publicznych zwróciła się dyrektor MZD Pani Lidia Tomsza. Z treści wniosku wynika, że dołączono do niego: wzór umowy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski na wykonanie poszczególnych elementów robót oraz dane do specyfikacji. We wniosku zawarta jest informacja, że wartość zamówienia wynosiła 5.000.000,00 zł. W badanej dokumentacji brak jest kosztorysu inwestorskiego.
            W złożonym wniosku oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określone zostały dokumenty wymagane od oferentów. Między innymi stwierdzono, że o zamówienie publiczne mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
- posiadają własną wytwórnię mas bitumicznych o wydajności co najmniej 50Mg/h, ( odległość wytwórni od placu budowy do 30 km),
- udokumentowanie dowodami księgowymi na własność lub umowę leasingu 1 kotła do produkcji asfaltu lanego.
             W trakcie postępowania jeden wykonawca zwrócił się o specyfikację istotnych warunków zamówienia, a dwóch o wyjaśnienie jej treści. Nie wpłynął natomiast żaden protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty złożone przez:
1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka z o. o. Kędzierzyn-Koźle, na kwotę (sumę cen jednostkowych brutto) 2.364,84 zł,
2. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),
3. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Oferta została odrzucona,
4. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
Wybrano ofertę nr 1. Wartość szacunkowa tego zamówienia w wysokości 5.000.000,00 zł i została ustalona w oparciu o kalkulacje własne i budżet Miasta Opola.
         Pismem z dnia 19 grudnia 2002 r. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (oferta nr 3), o wykluczeniuzpostępowania. W uzasadnieniu wskazano, że firma podała nieprawdziwe informacje dotyczące wykonanych robót w okresie od maja do lipca 2002 r. Natomiast z Krajowego Rejestru Sądowego wynikało, że firma ta została zarejestrowana dopiero w dniu 21.06.2002 r.
            W dniu 31.12.2002 r. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (oferta nr 2) wniosło protest zarzucając rażąco niskie koszty wykonania poszczególnych asortymentów przez wybranego oferenta, co świadczy o nieuczciwej konkurencji. W związku z powyższym postępowanie zostało zawieszone do czasu rozpatrzenia protestu. Do protestu przyłączyło się także (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (oferta nr 4). Pismem z dnia 06.01.2003 r. wnoszącego protest poinformowano, że protest został odrzucony w całości jako niezasadny. W dniu 09.01.2003 r. zostało wniesione odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wyrokiem z dnia 22 stycznia 2003 r. odwołanie zostało uwzględnione i nakazano powtórzenie czynności oceny ofert. W ponownym postępowaniu wykluczono oferty nr 2 i 4 z powodu nie przedłużenia terminów zabezpieczenia wadium.
            W dniu 21.02.2003 r. dyrektor MZD Pani Lidia Tomsza podpisała umowę z wybranym wykonawcą (oferta nr 1) na kwotę 5.000.000,00 zł netto, tj. 5.350.000,00 zł brutto, na utrzymanie nawierzchni dróg w latach 2003-2004.
            Po podpisaniu powyższej umowy tj. w dniu 24.02.2003 r. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (oferta nr 2) wniosło protest, który został odrzucony, gdyż został wniesiony po terminie. W dniu 04.03.2003 r. zostało wniesione odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wyrokiem z dnia 17 marca 2003 r. odwołanie zostało uwzględnione i unieważniono czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 04.04.2003 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola.
            W wyniku następnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 28.05.2003 r. ponownie została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych Spółka z o. o Kędzierzyn-Koźle. W dniu 12 czerwca 2003 r. została podpisana nowa umowa na utrzymanie nawierzchni dróg w latach 2003-2005 tj. w okresie o jeden rok dłuższym. Natomiast kwota na jaką została zawarta nowa umowa nie uległa zmianie.
            Z protokołu odbioru załączonego do faktury z dnia 27.12.2005 r. (ostatniej dla tego zadania) wynika, że faktyczna wartość wykonanych robót była niższa od kwoty określonej w umowie i wyniosła 3.148.746,40 zł netto.
 
Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie miasta Opola w 2006 r.
 
Z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie postępowania do Wydziału Inwestycji Miejskich Referat Przetargów i Zamówień Publicznych zwrócił się dyrektor MZD Pan Jerzy Bradecki. Z ww. wniosku oraz z załączonej wyceny wynika, iż wartość zamówienia została ustalona w oparciu o ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu inwestorskiego na kwotę 3.523.079,50 zł netto tj. 4.298.156,99 zł brutto. Wymieniony kosztorys nie został dołączony do wniosku. Załączona do wniosku wycena wyszczególnia dziesięć rodzajów prac przy użyciu asfaltu lanego na łącznej powierzchni 15.000 m². W złożonym wniosku oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określone zostały dokumenty wymagane od oferentów. Nie zamieszczono w nich wymogu, aby wykonawca wykazał się wykonaniem robót polegających na remoncie nawierzchni drogowych asfaltem lanym.
            W trakcie postępowania pięciu wykonawców zwróciło się o specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeden wykonawca o wyjaśnienie jej treści. Nie wpłynął natomiast żaden protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
            W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych w Opolu, na kwotę 4.052.301,49zł.Wśród załączników do powyższej oferty znajduje się między innymi 10 referencji potwierdzających doświadczenie w wykonywaniu robót. Referencje zostały wystawione przez różnych usługobiorców w tym siedmiokrotnie przez zamawiającego tj. MZD. Umowa z wyżej wymienionym wykonawcą została zawarta przez MZD na kwotę wymienioną w ofercie. Z protokołu odbioru załączonego do faktury z dnia 29.12.2006 r. (ostatniej dla tego zadania) wynika, że wartość wykonanych robót wyniosła 3.091.544,07 zł netto i nie przekroczyła kwoty określonej w umowie ani też kwoty przeznaczonej na sfinansowanie tego zadania.
 Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie miasta Opola w latach 2007-2008
            Z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie postępowania do Wydziału Inwestycji Miejskich Referat Przetargów i Zamówień Publicznych zwrócił się Z-ca dyrektora MZD Pan Piotr Rybczyński. Z załączonej do wniosku wyceny wynika, że kwota tego zamówienia wynosiła 4.788.243,60 zł netto tj. 5.841.657,19 zł brutto. Wymieniona wycena wyszczególnia osiem rodzajów prac przy użyciu asfaltu lanego na łącznej powierzchni 32.200 m². W postępowaniu tym nie było wymogu, aby wykonawca wykazał się wykonaniem robót polegających na remoncie nawierzchni drogowych asfaltem lanym. W trakcie postępowania trzech wykonawców zwróciło się z prośbą o specyfikację istotnych warunków zamówienia. Nie wpłynął natomiast żaden protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.        
W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych w Opolu na kwotę 7.334.023,66 zł.Kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamawiający podał bezpośrednio przed otwarciem ofert. Kwota ta wynosiła 5.841.657,19 zł i była niższa o 1.492.366,47 zł od ceny podanej w złożonej ofercie. W związku z tym naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich zwrócił się z prośbą do MZD o podjęcie decyzji w sprawie brakujących środków. W odpowiedzi dyrektor poprosił o rozstrzygnięcie ww. przetargu.
            Pismem z dnia 15.12.2006 r. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zwróciło się do Urzędu Miasta Opola z prośbą o umożliwienie wglądu do złożonej oferty na ww. zadanie. Z odręcznego zapisku złożonego na tym piśmie wynika, że z powyższą ofertą zapoznał się upoważniony pracownik tego przedsiębiorstwa.
            Wśród załączników do wybranej oferty znajduje się między innymi „wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania.” Zawiera on 19 pozycji, z których wynika, że w latach 2003-2005 wykonano między innymi:12.110,24 m² remontów i nawierzchni z asfaltu lanego,
            Ponadto wśród załączników do oferty jest wykaz szesnastu usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat oraz 19 referencji potwierdzających doświadczenie w wykonywaniu robót. Referencje zostały wystawione przez siedmiu usługobiorców, w tym jedenastokrotnie przez zamawiającego tj. Miejski Zarząd Dróg w Opolu.
            W dniu 22.01.2007 r. została podpisana umowa na kwotę zgodną ze złożoną ofertą. Umowa nadal obowiązuje. Wartość dotychczas wykonanych robót wyniosła 3.423.609,10 zł brutto.
 
 Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Opola w latach 2005-2006
 
            Z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie postępowania do Wydziału Inwestycji Miejskich Referat Przetargów i Zamówień Publicznych zwrócił się z-ca dyrektora MZD Pan Piotr Rybczyński. W złożonym wniosku oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określone zostały dokumenty wymagane od oferentów. Wśród wymaganych warunków nie było wymogu, aby wykonawca wykazał się wykonaniem robót polegających na remoncie nawierzchni drogowych asfaltem lanym.     W trakcie postępowania wykonawcy nie zwracali się o specyfikację istotnych warunków zamówienia, o wyjaśnienie jej treści lub o przesłanie dokumentacji technicznej do przedmiotowego zadania. Nie wpłynął też żaden protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
            W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta tj. Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o. o. w Opolu na kwotę 5.456.535,40 zł. W badanych aktach postępowania znajduje się umowa-konsorcjum zawarta przez ww. firmę z Opolskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych Spółka z o. o. Kędzierzyn-Koźle oraz pełnomocnictwo. Wśród załączników do powyższej oferty znajduje się między innymi 38 referencji potwierdzających doświadczenie w wykonywaniu robót. Referencje zostały wystawione przez różnych usługobiorców w tym dziewięciokrotnie przez zamawiającego tj. MZD oraz czternastokrotnie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddziały w Opolu i Kędzierzynie-Koźlu.
Kwotę przeznaczoną na sfinansowanie tj. 9.189.505,92 zł zamawiający podał bezpośrednio przed otwarciem ofert. Wybrano przedłożoną ofertę.
Umowa z wykonawcą (konsorcjum) została zawarta przez MZD na kwotę zgodną z ofertą. Z załączonego do faktury z dnia 25.10.2006 r. (ostatniej dla tego zadania) protokołu odbioru wynika, że wartość wykonanych robót wyniosła 4.472.570,00 zł netto. W dniu 21.09.2006 r. została zawarta umowa uzupełniająca. Z protokołu odbioru załączonego do faktury uzupełniającej z dnia 22.12.2006 r. wynika, że wartość wykonanych robót dodatkowych wyniosła 182.451,75 zł netto.
 
Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Opola w latach 2007-2008
 
            Z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie postępowania do Wydziału Inwestycji Miejskich Referat Przetargów i Zamówień Publicznych zwrócił się z-ca dyrektora MZD Pan Piotr Rybczyński. Załączona do wniosku wycena wyszczególnia osiem rodzajów prac przy użyciu asfaltu lanego na łącznej powierzchni 12.800 m².
            W złożonym wniosku oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określone zostały dokumenty wymagane od oferentów. Z dokumentów tych wynika, że nie było wymogu, aby wykonawca wykazał się wykonaniem robót polegających na remoncie nawierzchni drogowych asfaltem lanym. Ponadto wśród warunków wymienionych w ww. dokumentacji określono także jakim potencjałem technicznym i osobowym muszą dysponować wykonawcy.
            W trakcie postępowania dwóch wykonawców zwróciło się z prośbą o specyfikację istotnych warunków zamówienia. Nie wpłynął natomiast żaden protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty złożone przez:
-   (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),
-     Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o. o. w Opolu, na kwotę 7.275.030,80 zł.
            Wybrano ofertę nr 2. Wśród załączników do wybranej oferty znajduje się między innymi wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat oraz 8 referencji potwierdzających doświadczenie w wykonywaniu robót. Wszystkie referencje zostały wystawione przez zamawiającego tj. Miejski Zarząd Dróg w Opolu. Po zakończeniu postępowania wykonawcy zwrócili się do Urzędu Miasta Opola o udostępnienie ofert firm konkurencyjnych. Umowa z wykonawcą została zawarta przez MZD na kwotę zgodną z ofertą. Umowa nadal obowiązuje. Wartość dotychczas wykonanych robót wyniosła 5.821.501,36 zł netto.
 
Wnioski wypływające ze zbiorczej analizy danych dotyczących wymagań od oferentów w zakresie doświadczenia pracowników, posiadanego sprzętu, ubezpieczeń oraz wykonania robót z użyciem asfaltu lanego
Wymagania w zakresie doświadczenia pracowników
Z ustaleń kontroli wynika, że:
 
W dwóch pierwszych przetargach objętych kontrolą tj., na utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych w latach 2003-2004 oraz dróg powiatowych w latach 2003-2005 nie stawiano warunku zatrudniania pracowników z odpowiednim doświadczeniem. W następnych przetargach każdorazowo określano wymagania dotyczące stażu pracy kierownika oraz majstra robót, które były takie same we wszystkich ośmiu postępowaniach. 
Wymagania w zakresie posiadanego sprzętu
Z ustaleń kontroli wynika, że:
 
W dwóch pierwszych przetargach objętych kontrolą tj., na utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych w latach 2003-2004 oraz dróg powiatowych w latach 2003-2005 wymagania wobec oferentów w tym zakresie były takie same. Dotyczyły one posiadania własnej wytwórni mas bitumicznych położonej w odległości 30 km od placu budowy oraz udokumentowania dowodami księgowymi na własność lub umowę leasingu jednego kotła do produkcji asfaltu lanego. W następnych przetargach nie stawiano wymogu dotyczącego odległości. 
            Wymagania w zakresie sprzętu określone w dokumentacji na utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych 2006, 2007-2008, dróg krajowych i wojewódzkich w latach 2005-2006 oraz 2007-2008 były takie same. Jedynie w przetargu na utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych w 2006 r. nie określono warunku dotyczącego posiadania wytwórni mas bitumicznych.
            Natomiast w dokumentacji przetargowej na utrzymanie nawierzchni jezdni dróg wewnętrznych w latach 2007-2008 oraz dróg gminnych w latach 2005-2006, 2007-2008 i 2008-2009 dodano wymagania dotyczące posiadania kotła do asfaltu lanego, kombajnu oraz skrapiarki. Wyżej wymienionych warunków nie określono w przeprowadzanych w tym okresie postępowaniach na utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych oraz krajowych i wojewódzkich.
Z ustnych wyjaśnień kierownika Działu Eksploatacji Dróg wynika, że kocioł produkcyjno-asfaltowy do asfaltu lanego oraz kombajn do wykonania powierzchniowego utrwalenia używane są jedynie przy remontach dróg gminnych i wewnętrznych. Natomiast posiadanie skrapiarki powinno być określone w warunkach i nie jest mu znana przyczyna nie ujęcia jej w dokumentacji przetargowej dotyczącej postępowań na utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych oraz krajowych i wojewódzkich. 
 
Wymagania w zakresie ubezpieczenia
Z ustaleń kontroli wynika, że:
 
W dwóch pierwszych przetargach objętych kontrolą tj., na utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych w latach 2003-2004 oraz dróg powiatowych w latach 2003-2005 nie stawiano żadnych warunków w tym zakresie. W pozostałych przypadkach wymagano polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 
Wymagania w zakresie wykonania robót z użyciem asfaltu lanego
 
Z ustaleń kontroli wynika, że:
 
1.  W latach 2005-2008 zamawiający żądał od oferentów wykazania się wykonaniem robót polegających na remoncie nawierzchni drogowych asfaltem lanym jedynie w przypadkach udzielania zamówień na utrzymanie dróg gminnych (trzy postępowania) oraz dróg wewnętrznych (jedno postępowanie). Przy udzielaniu zamówień na utrzymanie dróg powiatowych oraz krajowych i wojewódzkich takiego warunku nie było, pomimo tego, iż jak wynika z wycen oraz z kosztorysów inwestorskich poszczególne zadania przewidywały takie roboty. Z ustnych wyjaśnień kierownika Działu Eksploatacji Dróg wynika, że wymagania dla firm w postępowaniach o udzielanie zamówień dla poszczególnych rodzajów dróg określane były na podstawie danych zawartych w poprzednich przetargach.
2.  We wszystkich trzech przypadkach udzielania zamówień na utrzymanie dróg gminnych w latach 2005-2008 zamawiający żądał od oferentów wykazania się wykonaniem robót polegających na remoncie nawierzchni drogowych asfaltem lanym o powierzchni minimum 10.000 m². Zamówienia na utrzymanie dróg w latach 2004-2005 oraz w latach 2007-2008 przewidywały wykonanie robót z użyciem asfaltu lanego na powierzchni znacznie przekraczającej   powierzchnię określoną w żądanych warunkach (33.600 m² i 20.600 m²). Natomiast zamówienie na utrzymanie dróg gminnych w latach 2008-2009 przewidywało wykonanie robót z użyciem asfaltu lanego na powierzchni znacznie mniejszej (4.700m²). 
Z ustnych wyjaśnień kierownika Działu Eksploatacji Dróg wynika, że w przypadku dróg gminnych od oferentów żądano wykazania się wykonaniem robót polegających na remoncie nawierzchni drogowych asfaltem lanym o powierzchni minimum 10.000 m². Powierzchnia ta ustalana była na podstawie powierzchni robót wykonanych w latach poprzednich. Planowana powierzchnia robót każdorazowo była większa od stawianych wymagań (także w przypadku organizowania przetargu na utrzymanie jezdni dróg w latach 2008-2009). Z wyjaśnień tych wynika, że w poz. IX kosztorysu inwestorskiego – „Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg z asfaltu lanego grysowego” omyłkowo nie wpisano jednego zera, co zaniżyło planowaną do wykonania powierzchnię:
    - remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltu lanego grysowego przy grubości warstwy 2 cm - wpisano 500 m² a winno być 5000 m²
 - dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy – wpisano 400m² a winno być 4000 m²
3. W 2002 r. przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówień na utrzymanie dróg gminnych oraz powiatowych. W obu przypadkach wśród wymaganych warunków nie było wymogu wykazania się przez oferentów wykonaniem robót polegających na remoncie nawierzchni drogowych asfaltem lanym.Roboty z użyciem asfaltu lanego przewidywało zamówieniena utrzymanie dróg gminnych, ale wśród warunków postawionych oferentom był jedynie wymóg udokumentowania dowodami księgowymi na własność lub umowę leasingu 1 kotła do produkcji asfaltu lanego.
4. W latach 2004-2005 r. przeprowadzono trzy postępowania o udzielenie zamówień na utrzymanie dróg gminnych, powiatowych oraz krajowych i wojewódzkich:
   - zamówienie na utrzymanie dróg gminnych przewidywało roboty z użyciem asfaltu lanego, a wśród wymaganych warunków był wymóg wykazania się przez oferentów wykonaniem robót polegających na remoncie nawierzchni drogowych asfaltem lanym,
    - zamówienie na utrzymanie dróg krajowych i wojewódzkich nie przewidywało robót z użyciem asfaltu lanego, również wśród wymaganych warunków nie było wymogu wykazania się przez oferentów wykonaniem robót polegających na remoncie nawierzchni drogowych asfaltem lanym,
    - natomiast zamówienie w sprawie utrzymania dróg powiatowych przewidywało roboty z użyciem asfaltu lanego, jednak wśród wymaganych warunków nie było wymogu wykazania się przez oferentów wykonaniem robót polegających na remoncie nawierzchni drogowych asfaltem lanym.
 5.   W 2006 r. przeprowadzono cztery postępowania o udzielenie zamówień na utrzymanie dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych oraz krajowych i wojewódzkich. Zamówienia na utrzymanie wszystkich rodzajów dróg przewidywały wykonanie robót z użyciem asfaltu lanego. Jednak wymóg wykazania się przez oferentów wykonaniem robót polegających na remoncie nawierzchni drogowych asfaltem lanym określono tylko w zamówieniach na utrzymanie dróg wewnętrznych i gminnych.
 6.    W 2008 r. przeprowadzono jedno postępowanie o udzielenie zamówień na utrzymanie dróg gminnych. Zamówienie to przewidywało wykonanie robót z użyciem asfaltu lanego na powierzchni 4.700m². W dokumentacji wskazano, że oferenci winni wykazać się wykonaniem robót polegających na remoncie nawierzchni drogowych asfaltem lanym o powierzchni 10.000 m². Ze złożonej oferty wynika, że roboty takie wykonano na powierzchni 36.332,26 m².
 
                W dniu 29.07.2008 r. protokół kontroli doręczono dyrektorowi MZD. W dniu 05.08.2008 r. wniesiono następujące zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli:
 
1.      W tabeli nr 1 protokołu nie zostało ujęte postępowanie przetargowe dotyczące utrzymania nawierzchni jezdni dróg krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Opola w latach 2002-2004.
 
2.      W pozycji 2 tej tabeli jako wykonawcę robót wskazano firmę OPUD, podczas gdy w przetargu startowało Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych Lobbe.
 
3.      Różnica pomiędzy środkami finansowymi jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację robót a cenami z kosztorysów ofertowych wynikała z niedoszacowania cen jednostkowych kosztorysów inwestorskich. Ze stosownym pismem wyjaśniającym MZD zwrócił się w dniu 20.12.2006 r. do Prezydenta Miasta Opola celem podjęcia decyzji o rozstrzygniecie postępowań przetargowych.
 
            W wyniku przeprowadzonej analizy uznano, że treść pisma zawarta w pkt. 3 nie stanowi zastrzeżeń lecz są to wyjaśnienia złożone na okoliczność ustaleń kontroli. Natomiast uwagi zawarte w punktach 1-2 nie zasługują na uwzględnienie, ponieważ kontrolą objęto lata 2003-2008, a ujęcie w tabeli niepełnych nazw firm spowodowane było względami technicznymi i dotyczyło wszystkich wykonawców.
            W odpowiedzi na powyższe stanowisko MZD w piśmie z dnia 12.08.2008 r. stwierdził, że: co prawda przetarg odbył się w roku 2001, ale skutki miały miejsce również w roku 2003 i 2004 oraz, że firma OPUD jest innym podmiotem od OPUD Lobbe.
 
    W związku z powyższymi ustaleniami proponuje się wydać następujące zalecenia pokontrolne:
 
  1. Aby zapewnić zachowanie uczciwej konkurencji pomiędzy uczestnikami postępowania i umożliwienia ubiegania się o zamówienie wszystkim potencjalnym wykonawcom, przy udzielaniu poszczególnych zamówień publicznych należy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określać warunki wymagane od wykonawców adekwatne do zakresu prac będących przedmiotem zamówienia i niezbędne do ich wykonania oraz stosować te same reguły i kryteria przy tego samego rodzaju robotach.
Wykona: dyrektor MZD
Termin realizacji: niezwłocznie i na bieżąco
 
  1. Wzmóc nadzór w zakresie procesu przygotowywania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, aby zapewnić odpowiednią jakość materiałów przekazywanych do Referatu Przetargów Wydziału Inwestycji Miejskich.  
 
Wykona: dyrektor MZD
Termin realizacji: niezwłocznie i na bieżąco
 
 
Kserokopia wniosków pokontrolnych po zaakceptowaniu przez Prezydenta zostanie przekazana do Wydziału Inwestycji Miejskich. 
 
                   
 
 
Sporządził:
 
(Kontrolujący)
 
 
Data:
Sprawdził:
 
(Główny Specjalista)
 
 
Data:
 
 
Zatwierdził:
 
(Naczelnik Wydziału)
 
 
Data:
 
 
           Uwagi Naczelnika WKWiA:
             
Akceptuję wnioski i zalecenia:
 
 
(Prezydent)
 
Data:
 
 
           Uwagi Prezydenta:
             .................................................................................................................
             .................................................................................................................
             ..................................................................................................................
             .................................................................................................................
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2010-02-25 12:31:07 - Protokół (407.00 kB)
2010-02-25 12:32:38 - Tabela nr 5 (41.00 kB)

Ilość odwiedzin: 8693
Nazwa dokumentu: Miejski Zarząd Dróg
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Monika Pijanka, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Monika Pijanka, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-09-22 11:25:29
Data udostępnienia informacji: 2008-09-22 11:25:29
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-25 12:34:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner