logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minus Budżet
   minus Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej
   plus 2003 rok
   plus 2004 rok
   plus 2005 rok
   plus 2006 rok
   plus 2007 rok
   plus 2008 rok
   minus 2009 rok
      minus Projekt budżetu miasta Opola na 2009 r.
      minus Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej na 2009 r.
      minus Opinia RIO - deficyt budżetu w 2009 r.
      minus Opinia RIO - prognoza kwoty długu na 2009 r.
      minus Uchwała budżetowa
      minus Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za I kwartał 2009 r.
      minus Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za II kwartał 2009 r.
      minus Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2009 r.
      minus Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2009 r.
      minus Opinia RIO o wykonaniu budżetu miasta Opola za I półrocze 2009 r.
      minus Kwartalna informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2009 r.
      minus Kwartalna informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2009 r.
      minus Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2009 r.
      minus Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za 2009 r. - prezentacja
      minus Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
      minus Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2009 r.
      minus Formularz dotyczący informacji w zakresie gospodarki finansowej miejskich jednostek organizacyjnych.
   plus 2010 rok
   plus 2011 rok
   plus 2012 rok
   plus 2013 rok
   plus 2014 rok
   plus 2015 rok
   plus 2016 rok
   plus 2017 rok
   plus 2018 rok
   plus 2019 rok
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Projekt budżetu miasta Opola na 2009 rok   
W dniu 13 listopada 2008r. Prezydent Miasta Opola przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Miasta Opola projekt budżetu na 2009 rok.

Zestawienie załączników:

Uchwała budżetowa na 2009 rok - projekt

Załącznik Nr 1,2,3 - Dochody, wydatki, przychody, rozchody
Załącznik Nr 4,5,6,7 - Dotacje na zadania własne, zlecone, porozumienia
Załącznik Nr 8,9,10 - WPI, inwestycje, remonty
Załączniki Nr 11-19 - Pozostałe załączniki

Projekt budżetu na 2009 rok - część opisowa

Tabela Nr 1 - Dochody wg źródeł
Tabela Nr 2 - Wykaz umów - pożyczki i kredyty preferencyjne (posiadane)
Tabela Nr 3 - Wykaz umów – pożyczka na zapewnienie płynności projektu
                   „Poprawa jakości wody w Opolu"
Tabela Nr 4 - Wykaz umów - kredyty „komercyjne” (posiadane)
Tabela Nr 5 - Obligacje

Prezydent Miasta Opola przedłożył także informację dotyczącą prognozy długu, jak również informację o stanie mienia komunalnego.

Prognoza długu miasta Opola na lata 2009-2024
Prognoza długu miasta Opola na lata 2009-2024 (część tabelaryczna)

Informacja o stanie mienia komunalnego
Tabela Nr 1 - Stan mienia komunalnego - grunty miasta Opola na 31.12.2007 i w I pólroczu 2008 r. oraz zmiany planowane na koniec lat 2008 - 2009
Tabela Nr 2 - Wykaz gruntów sprzedanych lub przekazanych z zasobów Gminy Opole w II półroczu 2007 r.
Tabela Nr 3 - Wykaz gruntów sprzedanych lub przekazanych z zasobów Gminy Opole w I półroczu 2008 r.
Tabela Nr 4 - Wykaz nieruchomości nabytych na rzecz Gminy Opole w II półroczu 2007 r.
Tabela Nr 5 - Wykaz nieruchomości nabytych na rzecz Gminy Opole w I półroczu 2008 r.

Załączniki do pobrania: 2008-11-14 08:37:56 - Uchwała budżetowa na 2009 rok - projekt (63.50 kB)
2008-11-14 08:39:12 - Załącznik Nr 1,2,3 - Dochody, wydatki, przychody, rozchody (258.00 kB)
2008-11-14 08:41:33 - Załącznik Nr 4,5,6,7 - Dotacje na zadania własne, zlecone, porozumienia (180.50 kB)
2008-11-14 08:46:08 - Załącznik Nr 8,9,10 - WPI, inwestycje, remonty (182.50 kB)
2008-11-14 09:04:52 - Załączniki Nr 11-19 - Pozostałe załączniki (187.00 kB)
2008-11-14 09:06:52 - Projekt budżetu na 2009 rok - część opisowa (777.50 kB)
2008-11-14 09:10:40 - Tabela Nr 1 - Dochody wg źródeł (0.00 B)
2008-11-14 09:11:47 - Tabela Nr 2 - Wykaz umów - pożyczki i kredyty preferencyjne (posiadane) (98.50 kB)
2008-11-14 09:14:51 - Tabela Nr 3 - Wykaz umów – pożyczka „Poprawa jakości wody w Opolu" (33.50 kB)
2008-11-14 09:17:39 - Tabela Nr 4 - Wykaz umów - kredyty „komercyjne” (posiadane) (121.00 kB)
2008-11-14 09:19:20 - Tabela Nr 5 - Obligacje (48.50 kB)
2008-11-14 09:20:41 - Prognoza długu miasta Opola na lata 2009-2024 (182.00 kB)
2008-11-14 09:22:01 - Prognoza długu miasta Opola na lata 2009-2024 (część tabelaryczna) (39.50 kB)
2008-11-14 09:23:12 - Informacja o stanie mienia komunalnego (259.00 kB)
2008-11-14 09:24:32 - Tabela Nr 1 - Stan mienia komunalnego - grunty miasta Opola (40.50 kB)
2008-11-14 09:25:55 - Tabela Nr 2 - Wykaz gruntów sprzedanych lub przekazanych z zasobów Gminy Opole w II półroczu 2007 r. (80.50 kB)
2008-11-14 09:26:49 - Tabela Nr 3 - Wykaz gruntów sprzedanych lub przekazanych z zasobów Gminy Opole w I półroczu 2008 r. (111.50 kB)
2008-11-14 09:27:49 - Tabela Nr 4 - Wykaz nieruchomości nabytych na rzecz Gminy Opole w II półroczu 2007 r. (69.50 kB)
2008-11-14 09:28:54 - Tabela Nr 5 - Wykaz nieruchomości nabytych na rzecz Gminy Opole w I półroczu 2008 r. (72.00 kB)

Ilość odwiedzin: 15243
Nazwa dokumentu: Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami.
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Śliwa
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Śliwa
Osoba, która wprowadzała dane: Michał Śliwa
Data wytworzenia informacji: 2008-11-13 10:00:05
Data udostępnienia informacji: 2008-11-13 10:00:05
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-14 13:51:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner