logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

 
Pieczęć Nagłówkowa
 
 

 

 
 
 
 

KWiA-I-0914/34/08
 
Opole, 2 grudnia 2008 roku
 
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 38/08
 
 
Jednostka kontrolowana
Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
13.10.2008r. - 18.11.2008r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Izabela Dziewulska-Gaj
główny specjalista WKWiA
Monika Pijanka
inspektor WKWiA
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
81/08
82/08
Przedmiot kontroli
¨       realizacja zasad gospodarki finansowej
¨       realizacja zamówień publicznych
¨       system kontroli wewnętrznej
Okres objęty kontrolą
2007-2008
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Bogusław Januszko
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
 
 
Kryteria:
 
1.            Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.            Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
3.             Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
 
4.             Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 z późn. zm.).
 
5.            Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr 191, poz. 1957).
 
6.            Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
7.            Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
 
8.            Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz.783).
 
9.            Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
 
10.        Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
 
11.        Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
12.        Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu.
 
13.        Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
 
14.        Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora szkoły. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
Sprawy organizacyjne 
 
Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu od dnia 1.09.2004r. funkcjonuje na podstawie odnowionego aktu założycielskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/222/04 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie utworzenia liceów uzupełniających i techników uzupełniających w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto Opole (akta kontroli Nr 08/38/I/1-4). Siedzibą szkoły jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Osmańczyka 22, przekazana w trwały zarząd decyzja Prezydenta z dnia 2.09.2005r. znak: GNGiK-72244/46-8/05 na czas nie określony (akta kontroli Nr 08/38/I/5-14).
W okresie objętym kontrolą dyrektorem szkoły był pan Bogusław Januszko powołany na to stanowisko na okres od 1 września 2004 r. do 31 sierpnia 2009 r. (akta kontroli Nr 08/38/I/15-16). Dyrektor na mocy pełnomocnictwa Prezydenta z dnia 23.08.2004r., udzielonego na czas określony, tj. do 31.08.2009r. - został uprawniony do zaciągania zobowiązań rzeczowych i finansowych, dysponowania majątkiem szkoły i reprezentowania placówki(akta kontroli Nr 08/38/I/17).
     W skład Zespołu Szkół Mechanicznych wchodzą:
-          Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
-          Publiczne Liceum Profilowane nr V
-          Publiczne Technikum nr 4
-          Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych .
 
Realizacja planu rzeczowo-finansowego
 
Dochody budżetowe w 2007 r.
 
W dniu 10.01.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych szkoły za rok 2007 (akta kontroli 08/38/II/192-196).
Ze sprawozdania wynika, że dochody w tym okresie wyniosły 373,40 zł. W trakcie kontroli ustalono, że wykazaną w sprawozdaniu Rb-27S kwotę uzyskano z wygenerowanych na rachunkach bankowych odsetek. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola.
 
Wydatki budżetowe w 2007 r.
 
Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym środków budżetowych na dzień 31.12.2007 r. wynosił – „0” (akta kontroli Nr 08/38/II/200-201).
 
Wydatki budżetowe - szkoła
 
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność szkoły w 2007 r. wynosiła:
¨       4.232.238,00 zł na bieżącą działalność szkoły,
¨       6.710,00 zł na zadania własne.
Razem       4.238.948,00 zł
Faktycznie wykorzystano kwotę 4.198.737,83 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 40.210,17 zł zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dniu 30.11.2007 r. – 288,13 zł oraz w dniu 28.12.2007 r. – 39.922,04 zł (akta kontroli Nr 08/38/II/83-89).
W dniu 10.01.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych na działalność szkoły za 2007 r. (akta kontroli Nr 08/38/II/192-196). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2007 r. Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej szkoły wynika, że dokonywane wydatki dotyczące szkoły zostały zaewidencjonowane w dwudziestu pięciu paragrafach.
          Ustalono, że największą pozycję wydatków budżetowych stanowiły wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4110, 4120). Łączna kwota tych wydatków wyniosła 3.461.099,82 zł. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
W wyniku kontroli ustalono, że w 2007 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo (akta kontroli Nr 08/38/II/181-191):
¨       nagrody jubileuszowe dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł,
¨       ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł,
¨       odprawy emerytalne dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł,
¨       odprawę rentową dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł,
¨       odprawę na podstawie art. 20 ust. 2 KN –(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł.
 
Zespół kontrolny ustalił, że odprawę w oparciu o art. 20 KN wypłacono, ponieważ zmniejszyła się liczba młodzieży niedosłyszącej i nastąpiła konieczność zredukowania jednego oddziału (akta kontroli Nr 08/38/II/134-135).
Zespół kontrolny poddał analizie dziesięć wyciągów bankowych środków budżetowych za miesiąc grudzień 2007 r. (od nr 99 do nr 108).
Ustalono, że wpływy na rachunek bankowy stanowiły środki przekazane przez Urząd Miasta Opola oraz skapitalizowane odsetki, natomiast z rachunku przelewane były środki na wynagrodzenia, potrącenia oraz pochodne od wynagrodzeń, oraz zapłaty za zakupione usługi i materiały. 
 
Wynagrodzenia oraz listy płac
 
Zespół kontrolny sprawdził prawidłowość sporządzania list płac w 2007 r. Szczegółowemu badaniu poddano listy płac za grudzień 2007 r.
            Ustalono, że w miesiącu grudniu sporządzono dziewięć listy płac, odrębnie dla pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli. Zostały sporządzane przy pomocy programu firmy Vulcan, nie zawierały okresu za jaki dokonano wypłaty oraz nie posiadały chronologicznej numeracji. Ponadto zespół kontrolny stwierdził, że sporządzone listy płac były umieszczone w różnych segregatorach w sposób znacznie utrudniający odnalezienie właściwej listy. Stwierdzono również trzy przypadki wcześniejszej wypłaty świadczeń niż sporządzenie listy płac. Ustalono również, że w grudniu 2007 r. sporządzono dwie listy z umów zleceń (nr 03/zle/12/07 oraz 05/12/zlec). Ustalono, że w obu przypadkach nie było załączonych rachunków oraz nie ma potwierdzenia wykonania zleconych prac.
            Ponadto w jednym przypadku w dniu 27.12.2007 r. dokonano wypłaty ryczałtu samochodowego w kwocie 203,28 zł pomimo, iż w umowie zawarto zapis, że wypłata ryczałtu następuje po zakończeniu miesiąca.
 W trakcie postępowania strona kontrolująca sprawdziła prawidłowość naliczania płac dla siedmiu pracowników obsługi wykazanych w tabeli nr 1.
 
Tabela nr 1 Wynagrodzenia
 
Lp.
Imię i nazwisko
Stanowisko
Kategoria zaszeregowania wg angażu
Kategoria zaszeregowania wg Rozporządzenia*
Liczba punktów wg angażu
Liczba punktów wg Rozporządzenia*
Wymiar etatu
1
(akta kontroli nr 08/38/II/159)
 
brak
XVI-XX
brak
261-365
1
2
XIV
XIII-XIV
240
201-240
1
3
XIV
XIII-XIV
225
201-240
0,75
4
XIII
XIII-XV
220
201-260
1
5
XIII
XIII-XIV
218
201-240
1
6
V
I-V
80
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze - 80
1
7
V
I-V
80
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze - 80
1
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.)
 
Zespół kontrolny stwierdził, że dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) nie sporządzono angażu, uwzględniającego zmiany wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Z ustnych wyjaśnień specjalisty ds. pracowniczych wynika, że (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) miała otrzymać poprawny angaż najprawdopodobniej w listopadzie ponieważ w tym czasie mają być sporządzane nowe angaże dla wszystkich pracowników.
Ponadto zespół kontrolny ustalił, że dyrektor jednostki zawarł dwie umowy o używanie pojazdu prywatnego do użytku służbowego. Środki na realizację umowy były nieprawidłowo wypłacane z paragrafu 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ryczałt samochodowy winien być wypłacany z paragrafu 4410 - podróże służbowe krajowe
 
Wydatki rzeczowe - budżet
 
            Zespół kontrolny poddał analizie dokumentację księgową dotyczącą wydatków zaewidencjonowanych w trzech paragrafach: 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz 4300 - zakup usług pozostałych.
 
Rozdział 80130 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
 
            Według ewidencji księgowej wydatki za 2007 r. wyniosły 102.816,99zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W miesiącu grudniu zaewidencjonowano dwadzieścia dwa wydatki na łączną kwotę 2.577,17 zł. Analizie poddano wszystkie dokumenty dotyczące wydatków będące podstawą przelewów.
 
Tabela nr 2 Wydatki § 4210
 
Lp.
nr faktury
tytułem
kwota
Uwagi
 1
 EWN-2047479/2007
aktualizacja płace w firmie
62,00
Brak daty sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym.
Brak podpisu dyrektora
 2
 EFA-2229/07
wydawnictwo PZP
24,80
Bez uwag
 3
 S/03005/07
toner, papier wizytowy
214,06
Bez uwag
 4
 Fa00163985/07
prenumerata
262,40
Brak podpisu głównego księgowego
 5
 ARB-1006872/2007
prenumerata
108,50
Brak daty sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym.
Brak podpisu dyrektora
 6
 Fa2007/00110312
kalendarze
76,00
Bez uwag
 7
 CKO-3016680/2007
aktualizacja
74,35
Bez uwag
 8
 CUS-8072968/2007
aktualizacja
63,50
Brak podpisu dyrektora
 9
 84/2007
dzwonek szkolny
219,60
 Bez uwag
 10
 CBH-3061902/2007
aktualizacja
59,50
Bez uwag
 11
 07234318
aktualizacja
116,98
Bez uwag
12
 760/07/RF
nagrody dla uczniów
197,80
Zaliczka
 13
 0270/07
ciastka
60,00
Zaliczka
 14
 189959/8024/2007
nagrody dla uczniów
198,59
Bez uwag
 15
 PA/2268/07
Papier ozdobny
34,00
Zaliczka
 16
 xxx
znaczki pocztowe
529,85
Zaliczka
 17
 00158544/07
aktualizacja
45,00
Zaliczka
 18
 CWN-7051011/2007
aktualizacja
62,00
Brak daty sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym.
 19
 CUS-4077168/2007
aktualizacja
63,50
Brak daty sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym.
 20
 07250099
wydawnictwo
104,74
Brak daty sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym.
 
 
RAZEM
2 577,17
 
 
            Zespół kontrolny ustalił, że w powyższym paragrafie nieprawidłowo zaklasyfikowano zakup znaczków pocztowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami winny zostać zaewidencjonowane w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych oraz zakup tonera, który powinien zostać zaewidencjonowany w paragrafie 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.
            Ponadto ustalono, że w pięciu przypadkach dokumenty nie zawierały daty sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym, natomiast w trzech przypadkach dokumenty nie były zatwierdzone przez dyrektora jednostki.
 
Rozdział 80130 § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 
            Według ewidencji księgowej wydatki za 2007 r. wyniosły 81.787,00zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W miesiącu grudniu zaewidencjonowano siedem wydatków na łączną kwotę 4.691,10 zł. Analizie poddano wszystkie dokumenty.
 
Tabela nr 3 Wydatki § 4240
 
Lp.
nr faktury
tytułem
kwota
Uwagi
1
 751/07/RF
książki
60,00
Bez uwag 
2
 11407
elementy stołów pneumatycznych
3 477,00
Brak podpisu dyrektora
3
 12446
elementy stołów pneumatycznych
463,60
Bez uwag  
4
 750/07/RF
podręczniki
110,50
Bez uwag  
5
 888/PR/07
prenumerata Auto-Expert
110,00
Bez uwag  
6
 886/07/FA
książki
287,00
Brak podpisu dyrektora 
7
 894/07/FA
książki
183,00
Brak podpisu dyrektora 
 
 
RAZEM
4 691,10
 
 
            Zespół kontrolny ustalił, że w trzech przypadkach dokumenty nie zawierały zatwierdzenia dyrektora jednostki.
 
Rozdział 80130 § 4300 – zakup usług pozostałych
 
            Według ewidencji księgowej wydatki za 2007 r. wyniosły 108.175,22zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W miesiącu grudniu zaewidencjonowano dziewiętnaście wydatków na łączną kwotę 4.077,25 zł. Analizie poddano wszystkie dokumenty będące podstawą przelewów. 
 
Tabela nr 4 Wydatki § 4300
 
 
Lp.
nr faktury
tytułem
kwota
Uwagi
1
 02773/07
konserwacja instalacji alarmowej
97,60
Brak daty sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym
2
 551/TK/4/07
udrożnienie kanalizacji
337,94
Bez uwag
3
 S/03005/07
konserwacja drukarki
103,70
Na dokumencie klasyfikacja § 4210
4
 LEK-6011902/2007
abonament e-letter
106,14
Brak daty sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym.
Brak podpisu dyrektora
5
 xxx
korekta abonamentu
0,67
 xxx
6
 1911/12/2007/SW
progman - usługi informatyczne
117,12
Bez uwag 
7
 273/0/07
konserwacja środków łączności
329,40
Bez uwag
8
 07261/07
abonament alarmowy
119,56
Bez uwag
9
 31/02558044
woda Eden
36,60
Bez uwag
10
 2007000376
obsługa prawna
1 220,00
Brak podpisu oraz daty sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym. Brak opisu.
11
 0055/07/FVS
konwój wartości
122,00
Brak podpisu dyrektora
12
 84/2007
usunięcie usterki elektrycznej
61,00
Bez uwag 
13
 xxx
dopłata do faktury
0,30
 xxx
14
 07734/07
interwencja ochrony
18,30
Brak podpisu dyrektora
15
 07777/07
abonament alarmowy
119,56
Brak podpisu dyrektora
 16
 4220598657
usługi komunalne
833,96
Brak podpisu dyrektora
 17
 6 delegacji
delegacje sędziowskie
63,00
Zaliczka
 18
 0060/07/FVS
konwój wartości
61,00
Brak podpisu oraz daty sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym.
 19
 288/0/2007
konserwacja środków łączności
329,40
Bez uwag
 
 
RAZEM
4 077,25
 
 
 
            Ustalono, że w ww. paragrafie nieprawidłowo zaewidencjonowano wydatki dotyczące konserwacji instalacji alarmowej, udrożnienia kanalizacji, konserwacji drukarki, konserwacji środków łączności oraz usunięcia usterki elektrycznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatki te powinny być zaklasyfikowane w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych. Ponadto stwierdzono, że w czterech przypadkach dokumenty nie zawierały daty sprawdzenia pod względem merytorycznym, w pięciu przypadkach dokument nie był zatwierdzony przez dyrektora. Jeden dokument nie zawierał opisu.
 
Wydatki budżetowe - internat
 
W dniu 10.01.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych z działalności internatu za 2007 r. (akta kontroli Nr 08/38/II/192). Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej wynika, że dokonywane wydatki dotyczące internatu zostały zaewidencjonowane w dziewiętnastu paragrafach.
          Ustalono, że największą pozycję wydatków budżetowych stanowiły wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4110, 4120). Łączna kwota tych wydatków wyniosła 1.000.256,18 zł. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
Zespół kontrolny szczegółowej kontroli poddał wydatki zaewidencjonowane w trzech paragrafach: 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, 4270 – zakup usług remontowych oraz 4300 – zakup usług pozostałych.
 
Rozdział 85410 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
 
            Według ewidencji księgowej wydatki za 2007 r. wyniosły 86.082,91zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W miesiącu grudniu zaewidencjonowano pięć wydatków na łączną kwotę 35.265,45 zł. Analizie poddano wszystkie dokumenty na podstawie których dokonano przelewów.
 
Tabela nr 5 Wydatki § 4210
 
Lp.
nr faktury
tytułem
kwota
Uwagi
 1
 16734/1/07
materiały remontowe
450,42
Brak daty sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym
 2
 4/12/2007
regały
17 939,56
Brak daty sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym
 3
 692/07
stolarka PCV
15 934,68
Bez uwag  
 4
 RK19/2007
zbiorczo- art. gospodarcze
826,09
Zaliczka
 5
  RK19/2007
zbiorczo- art. dla konserwatora
114,70
Zaliczka
 
 
RAZEM
35 265,45
 
 
            Ustalono, że w dwóch przypadkach dokumenty nie zawierały daty sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym.
 
Rozdział 85410 § 4270 – Zakup usług remontowych
 
            Według ewidencji księgowej wydatki za 2007 r. wyniosły 83.546,66 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W miesiącu grudniu zaewidencjonowano jeden wydatek na kwotę 976,00 zł. Dokumentem księgowym potwierdzającym wydatek była faktura nr FEp00502/2007. Wydatek dotyczył pomiarów dźwigów oraz usunięcia usterki. Stwierdzono, że dokument nie zawierał opisu oraz daty sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym.
 
Rozdział 85410 § 4300 – Zakup usług pozostałych
 
            Według ewidencji księgowej wydatki za 2007 r. wyniosły 58.574,61zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W miesiącu grudniu zaewidencjonowano trzynaście wydatków na łączną kwotę 23.522,02 zł. Analizie poddano wszystkie dokumenty na podstawie których dokonano przelewów.
 
Tabela nr 6 Wydatki § 4300
 
Lp.
nr faktury
tytułem
kwota
Uwagi
1
 566/TK/4/07
udrożnienie kanalizacji
315,98
Brak daty sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym.
Brak opisu
2
 Nota księgowa nr 6/2007
koszty bankowe
305,00
Koszty bankowe związane z prowadzeniem PKZP za okres od 01 do 11/2007 (akta kontroli nr 08/38/II/67-68)
3
 S.C.(1)D/5081253/2007
konserwacja instalacji grzewczej
87,84
Brak daty sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym
4
 2202/2007/12/MI/3261877
abonament cyfra plus
114,00
Brak daty sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym
5
433/2007
Videofilmowanie – produkcja filmu Obchody 60-lecia ZSM w Opolu oraz wykonanie kopii
4 330,20
Brak dat oraz podpisów potwierdzających sprawdzenie dokumentu pod wzgl. formalnym i rachunkowym.
Brak klasyfikacji budżetowej (akta kontroli nr 08/38/III/69-70)
6
 
dopłata do videofilmowania
0,80
Faktura w wysokości 4.331,00 zł
7
 4220598676
usługi komunalne
1 598,42
Brak daty sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym
8
 00522/07
konserwacja dźwigów
100,98
Brak daty sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym
9
 1445/2007
przegląd kominiarski
768,60
Brak daty sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym
10
 FU08/12/07
projekt przebudowy
5 490,00
Brak daty sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym. Brak opisu
11
 RK19/2007
zbiorczo - usługi różne
488,00
Zaliczka
12
 FA/002821/12/2007
Urządzenia do instalacji sieci bezprzewodowej
9 772,20
Bez uwag
13
WB
Opłaty bankowe
150,00
Wyciąg bankowy
 
 
RAZEM
23 522,02
 
 
            Ustalono, że w ww. paragrafie nieprawidłowo zaewidencjonowano wydatki dotyczące udrożnienia kanalizacji, konserwacji instalacji grzewczej oraz konserwacji dźwigów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatki te powinny być zaklasyfikowane w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych. Ponadto ustalono, że urządzenia do instalacji sieci bezprzewodowej powinny został zaewidencjonowane w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto ustalono, że w siedmiu przypadkach dokumenty nie zawierały daty sprawdzenia pod względem merytorycznym, w jednym przypadku nie zawierały  dat oraz podpisów potwierdzających sprawdzenie dokumentu pod względem formalnym i rachunkowym, w jednym przypadku dokument nie zawierał opisu.
 
Gospodarowanie dochodami własnymi w 2007 r.
 
Źródła dochodów własnych oraz sposób ich przeznaczenia określone zostały w uchwale nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola z późniejszymi zmianami. Podstawą gospodarowania dochodami własnymi jest roczny plan sporządzony przez dyrektora jednostki określający przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków dochodów własnych na rachunku bankowym na dzień:
- 01.01.2008 r. wynosił 106.291,12 zł (akta kontroli Nr 08/38/II/243).
- 30.06.2008 r. wynosił 79.303,05 zł  (akta kontroli Nr 08/38/II/239-242).
Salda z wyciągów bankowych są zgodne ze sprawozdaniami RB-34 za II kwartał 2008 r. (Dział 854 oraz Dział 801). 
Ustalono, że w kontrolowanej szkole środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie dochodów w I półroczu 2008 r. wyniosło ogółem 416.458,66 zł (akta kontroli Nr 08/38/II/231-238). Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego – 106.291,12 zł,
Ø      dochody – 310.167,54 zł.
Powyższe przychody uzyskano w dwóch paragrafach tj.:
Ø      paragraf 083 „Wpływy z usług” - kwota 307.469,71 zł,
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki” - kwota 2.697,83 zł.
W wyniku kontroli ustalono, że na dochody składały się odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wpłaty z tytułu najmu pomieszczeń.
Zespół kontrolny ustalił, że nieprawidłowo klasyfikowano dochody uzyskane z najmu pomieszczeń szkolnych. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego klasyfikuje się w paragrafie 075.
Ponadto ustalono, że na rachunek dochodów własnych przyjmowano wpłaty pracowników korzystających z telefonów służbowych do celów prywatnych. Takie postępowanie było niezgodne z obowiązującymi przepisami. 
 
Wydatki dochodów własnych w 2007 r.
 
            Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdań Rb-34 (akta kontroli Nr 08/38/II/231-238) wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2007 r. wyniosły ogółem 337.155,61 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w siedmiu paragrafach – internat oraz w sześciu paragrafach - szkoła. W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionych sprawozdań kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wydatków trzech paragrafów.
 
Rozdział 85410 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
 
            Wydatki ogółem wyniosły 98.117,39 zł. Dotyczyły one głównie zakupu środków czystości, wyposażenia oraz materiałów remontowych. Zespół kontrolny ustalił, że w wyżej wymienionym paragrafie ewidencjonowano wydatki poniesione na zakup kawy oraz herbaty zakupionej dla pracowników do użytku wewnętrznego (akta kontroli nr 08/38/II/167-170). Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
                                    
Rozdział 85410 § 4270 – Zakup usług remontowych
 
            Wydatki ogółem wyniosły 45.695,86 zł. Wydatki dotyczyły usług związanych z przygotowaniem pomieszczeń do malowania, malowaniem, montażem i demontażem drzwi, wymianą rur instalacji kanalizacyjnej oraz remontem instalacji p. poż. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
            Szczegółowej kontroli poddano wszystkie dokumenty zaewidencjonowane w ww. paragrafie.
 
Tabela nr 7 Wydatki § 4270
 
Lp.
Zlecona usługa
Kwota
Nr rachunku/ faktury
Data wystawienia rachunku
Data wykonania zadania             (z umowy)
Wykonawca
Uwagi
1
Malowanie – przygotowanie do malowania
1.500,00
4/2008
27.02.2008
06-25.02.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
(akta kontroli Nr 08/38/II/212)
2
Przygotowanie – malowanie pokoi 24 i 311
2.000,00
14/2008
14.02.2008
x
Brak umowy
3
Przygotowanie i malowanie p. 306
800,00
Brak
14.03.2008
03-14.03.
(akta kontroli Nr 08/38/II/211)
4
Przygotowanie do malowania. Demontaż drzwi
1.700,00
6/2008
16.04.2008
08-16.05.
Umowa zawarta w dn. 08.05.2008 (akta kontroli Nr 08/38/II/214)
5
Przygotowanie do malowania, malowanie
1.200,00
5/2008
b.d.
28.04-05.05.
(akta kontroli Nr 08/38/II/215)
6
Przygotowanie, malowanie pok. 210, 211
1.600,00
6/2008
19.05.2008
08.05-04.06.
Umowa zawarta w dn. 19.05.2008(akta kontroli Nr 08/38/II/218)
7
Przygotowanie, malowanie, montaż, demontaż drzwi, pok. 02
1.000,00
7/2008
b.d.
08.05-24.06.
Umowa zawarta 16.06.2008 (akta kontroli Nr 08/38/II/219)
8
Wymiana rur instalacji kanalizacyjnej
2.402,56
67/2007
27.12.2007
x
Przelew 11.04.2008
(106 dni po terminie)
(akta kontroli Nr 08/38/II/216-217)
 
9
Remont instalacji p. poż.
33.170,00
US/000068
b.d.
x
Przelew
(akta kontroli Nr 08/38/II/220-221)
 
10
Naprawa rynny
323,30
7/2008
03.06.2008
x
Na fakturze wpisano § 4300
Razem
45.696,86
 
 
            Zespół kontrolny stwierdził, że w jednym przypadku (poz. 8) zapłacono za usługę 106 dni po terminie. Główna księgowa, po rozmowie z kierownikiem internatu, wyjaśniła, że w przypadku tym zwłoka w zapłacie wynikała z nierzetelnego wykonania prac, a w związku z tym z koniecznością poprawek.  Zespół kontrolny stwierdził, że na dokumencie widnieje zapis „Duplikat faktury wystawiono ze względu na niedostarczenie oryginału z przyczyn nam nieznanych. Roboty wykonano zgodnie ze zleceniem”. Z ustnych wyjaśnień głównej księgowej wynika, że od zaległości nie było naliczonych odsetek. W jednym przypadku (poz. 4) wystawiony rachunek miał datę wcześniejszą od daty podpisania umowy na wykonanie zadania. W jednym przypadku (poz. 6) rachunek został wystawiony w dniu podpisania umowy. W jednym przypadku (poz. 7) określona w umowie data wykonania zadania była późniejsza od daty zawarcia umowy. W dwóch przypadkach numer wystawionego za usługę rachunku jest taki sam (poz. 4 i 6).
 
 Rozdział 80130 § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
 
            Wydatki ogółem wyniosły 1.018,00 zł. Na podstawie przedłożonego rejestru umów ustalono, że w dniu 14.01.2008 r. zostały zawarte dwie umowy o dzieło na zadanie montaż szafek indywidualnych do pokoi mieszkalnych wychowanków internatu ZSM w Opolu. Szafki do montażu zostały zakupione w dniu 13.12.2007 r. Zespół kontrolny stwierdził, że ww. zadanie nie powinno być przedmiotem umowy o dzieło, ponieważ przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła. W związku z powyższym w tym przypadku właściwe byłoby zawarcie umowy zlecenia (akta kontroli Nr 08/38/II/77-82).
             Za wykonanie zadania zostało ustalone wynagrodzenie w wysokości (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) brutto ((Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł). Na podstawie przedłożonych rachunków, w dniu 24.01.2008 r. wypłacono wynagrodzenie na rzecz wykonawców w kwocie netto (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł ((Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))). Ustalono, że rachunki nie posiadały podpisu osoby dokonującej wypłaty. Ponadto ustalono, że w sprawozdaniu RB-34 za I półrocze 2008 r. została wykazana kwota wydatków w łącznej kwocie netto, czyli (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł. Ustalono, że podatek został zapłacony ze środków budżetowych w dniu 20.02.2008 r., a refundacja ze środków dochodów własnych nastąpiła 30.06.2008 r. 
            Ponadto ustalono, że wydatek powinien być w całości zaewidencjonowany w rozdziale 85410 – internaty i bursy szkolne natomiast kwota netto - (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł została zaksięgowana w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe.
             
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
Z wyciągu bankowego wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2007 r. wynosił 5.277,30 zł (akta kontroli Nr 08/38/II/273). Stan ten jest zgodny z saldem początkowym konta 135 – rachunek ZFŚS (akta kontroli Nr 08/38/II/256).
            W 2007 r. w kontrolowanej szkole dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 174.300,00 zł. Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:
Ø      08.05.2007 r. – 130.725,00 zł,
Ø      07.09.2007 r.     43.575,00 zł,
RAZEM                    174.300,00 zł 
 
Kontrola prawidłowości naliczenia na 2007 r. odpisów na ZFŚS wykazała, że w jednostce został zaniżony odpis. Główna księgowa nie dokonała korekty podstawy wyliczenia odpisu. Do wyliczenia odpisu przyjęto następujące podstawy:
 
Tabela nr 8 Podstawa naliczenia ZFŚS
 
Grupa pracownicza
Przyjęto
kwota (zł)
Winno być
kwota (zł)
pracownicy pedagogiczni
1.795,80
1.885,59
pracownicy niepedagogiczni
2.050,00
2.145,59
 
Ponadto wyliczony odpis powinien zostać skorygowany o liczbę osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z przyjętym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2007/2008.
Ponadto zespół kontrolny ustalił, iż środki funduszu wydatkowano na prowizje bankowe, co było niezgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
            Saldo konta 135 na dzień 31.12.2007 r. wynosiło 13.903,99 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym (akta kontroli Nr 08/38/II/274).
 
Gospodarka kasowa
 
Odpowiedzialność materialną za prowadzenie kasy w kontrolowanej jednostce ponosi specjalista ds. księgowości pani(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). W teczce akt osobowych ww. znajduje się deklaracja odpowiedzialności za powierzoną gotówkę z dnia 01.09.2004 r.
W dniu 29.10.2008 r. strona kontrolująca w obecności głównej księgowej oraz dwóch pracownic księgowości przeprowadziła kontrolę kasy. Protokół z tej kontroli stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Podczas kontroli ustalono, że gotówka z banku pobierana jest na wydatki niezbędne do bieżącej działalności szkoły oraz internatu. Sposób prowadzenia gospodarki kasowej w kontrolowanej jednostce reguluje Zarządzenie dyrektora nr 6/2004 dotyczące obiegu i kontroli dokumentów.
Dyrektor zarządzeniem wewnętrznym nr 1/2007 ustalił dopuszczalny limit gotówki w kasie tzw. pogotowie kasowe odpowiednio dla środków:
- budżetowych – 4.000,00 zł,
- dochodów własnych – 5.000,00 zł (akta kontroli Nr 08/38/II/160).
  
Szczegółowej kontroli poddano raport kasowy nr ZSM-DW-000001/2008 sporządzony za okres od 01 do 31 stycznia 2008 r. (akta kontroli Nr 08/38/II/163-164).
 
Tabela nr 9 Raport kasowy nr ZSM-DW-000001/2008
 
 
Treść
Przychód
Rozchód
Dokument księgowy
 
1
pobranie "pogotowia kasowego"
i zaliczek stałych
13 000,00
 
dowód bankowy
 
2
zaliczka stała
 
4 000,00
wniosek o zaliczkę
Na wnioskach brak podpisów głównego księgowego i dyrektora. Dokumenty nie zostały sprawdzone pod wzgl. formalno-rachunk. Brak podpisu kasjera oraz daty wypłaty zaliczki
3
zaliczka stała
 
1 000,00
wniosek o zaliczkę
4
zaliczka stała
 
500,00
wniosek o zaliczkę
5
zaliczka stała
 
500,00
wniosek o zaliczkę
6
zaliczka stała
 
500,00
wniosek o zaliczkę
7
zaliczka stała
 
500,00
wniosek o zaliczkę
8
zaliczka stała
 
1 000,00
wniosek o zaliczkę
9
wpłata - monografia szkoły
30,00
 
kwitariusz
 
10
wpłata - monografia szkoły
30,00
 
kwitariusz
 
11
wpłata - najem pomieszczeń
97,60
 
kwitariusz
 
12
umowa o dzieło
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
lista płac
 
13
umowa o dzieło
 
lista płac
 
14
wpłata - duplikat legitymacji
9,00
 
kwitariusz
Zaprzychodowano również w RK środków depozytowych
15
wpłata - monografia szkoły
30,00
 
kwitariusz
 
16
wpłata - monografia szkoły
30,00
 
kwitariusz
 
17
odprowadzenie gotówki do banku
 
226,60
dowód bankowy
 
18
pobranie gotówki z banku
25 212,66
 
dowód bankowy
 
19
wypłata za niezrealizowane obiady
 
330,00
polecenie wypłaty
Opis pod tabelą
(235,00+95,00)
20
artykuły dla młodzieży
 
357,00
faktury - zbiorczo
108,00 piłki do kosza
249,00 encyklopedia drogowa
21
artykuły dla młodzieży
 
195,00
faktura
bilety do kina
22
artykuły dla młodzieży
 
882,37
faktury - zbiorczo
wyżywienie na dyskotekę
23
artykuły żywnościowe
 
15 019,62
faktury - zbiorczo
34 faktury
24
artykuły gospodarcze
 
4 306,65
faktury - zbiorczo
Szczegółowy wykaz faktur
 przedstawia tabela nr
25
napoje
 
706,92
faktury - zbiorczo
26
art. remontowe
 
2 397,10
faktury - zbiorczo
27
wpłata - najem pomieszczeń
180,00
 
kwitariusz
 
 
Obroty
38 619,26
33 439,26
 
 
 
Ustalono, że pod raportem został umieszczony kwitariusz nr AF 0883848 z dnia 15.01.2008 r. na kwotę 587,00 zł wystawiony tytułem zapłaty za czynsz przez przedsiębiorstwo(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Kwota ta została dopiero zaprzychodowana w następnym raporcie kasowym nr ZSM-DW-000002/2008 za luty 2008 r.
Zespół kontrolny stwierdził brak kwitariusza nr AF 0883844ji, który stanowił podstawę zaprzychodowania 30,00 zł (poz. 9). Główna księgowa wyjaśniła, że nie są jej znane przyczyny braku oryginalnego dokumentu, na dowód okazała kserokopię znajdującą się w księdze kwitariuszowej. W terminie późniejszym główna księgowa przedłożyła stronie kontrolującej oryginalny dowód, który został omyłkowo podpięty pod raport grudniowy.
Ponadto stwierdzono, że w raporcie został zaksięgowany kwitariusz nr AF 0883850 z dnia 18.01.2008 r. na kwotę 9,00 zł (poz.14). Ten sam dokument stanowił dowód zaprzychodowania środków depozytowych w raporcie kasowym nr ZSM-DEP-000001/2008 (akta kontroli Nr 08/38/II/161).
Ponadto w dwóch przypadkach (poz.19) podstawą do wypłacenia środków z kasy był dokument Polecenia wypłaty/przelewu. Zespół kontrolny stwierdził, że na jednym dokumencie nie wpisano komu należy wypłacić gotówkę w wysokości 95,00 zł. Podpis osoby kwitującej odbiór należności jest nieczytelny. Dokument wystawił kierownik internatu, zatwierdził dyrektor szkoły (akta kontroli Nr 08/38/II/165-166).
Ponadto poddano szczegółowej kontroli wszystkie dokumenty (32 faktury) rozliczone w ww. raporcie w pozycjach 24, 25, 26. 
 
Tabela nr 10 Dokumenty księgowe umieszczone w raporcie kasowym nr ZSM-DW-000001/2008
 
Lp.
Nr faktury
Kwota (zł)
Tytułem
1
0/0/0010/010002
387,86
środki czystości
2
0/0/0010/010004
760,43
środki czystości
3
489/M/08
64,65
wkładki zamkowe
4
876
30,00
worki
5
0/0/0003/002011
79,18
wyposażenie stołówki
6
0/0/0006/015006
19,50
wyposażenie kuchni
7
0/0/0002/017012
64,29
szampon do włosów, dzbanek
8
26/08
712,75
kołdra, poduszki, koc
9
50/08
23,00
kratka ściekowa
10
0/0/0003/016010
298,23
środki czystości
11
0/0/0006/017006
83,86
środki czystości
12
0/0/0006/008011
96,13
wyposażenie
13
0/0/0006/008007
325,52
środki czystości
14
0/0/0005/022014
86,44
wyposażenie
15
2820080124015955
634,97
pilarka, olej
16
0/0/0002/024032
235,90
wyposażenie, fotel skórzany
17
2820080130046604
167,95
zasłony, akcesoria
18
13605/8024/2008
204,59
materiały do remontu
19
0092/08/F
31,40
materiały do remontu
20
0/0/0010/010005
45,36
kawa
21
00086/01/2008
178,61
woda mineralna
22
0/0/0006/008010
305,90
kawa
23
0/0/0005/022015
177,05
kawa, herbata
24
49/SO/2008
18,20
materiały do remontu
25
48/SO2008
160,70
panele podłogowe
26
F.00166/08
98,27
materiały do remontu
27
6/c/08
105,00
karnisz
28
0/0/0003/030017
152,50
krzesło
29
0/0/0015/029009
146,38
akcesoria do sprzątania
30
0/0/0015/029006
319,54
wyposażenie kuchni
31
61/08
438,18
kołdra, ręczniki, pościel
32
0/0/0003/030016
958,33
środki czystości
 
Razem
7 410,67
 
 
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze w czterech przypadkach dokumenty nie posiadały podpisu potwierdzającego poddanie dokumentów kontroli merytorycznej.
Ponadto na podstawie kartoteki konta 101 stwierdzono, że w okresie od stycznia do czerwca 2008 r. dwukrotnie zostało przekroczone pogotowie kasowe środków dochodów własnych (w styczniu oraz w kwietniu).
Stwierdzono również, że udzielane pracownikom zaliczki były ujmowane w księgach rachunkowych na koncie rozrachunkowym 234, do którego nie było prowadzonej analityki co uniemożliwiło stronie kontrolującej sprawdzenie właściwego rozliczenia pobranych zaliczek. Z ustnych wyjaśnień głównej księgowej wynika, że księgowe zapisywały na odrębnej kartce lub ołówkiem na kartotece kwoty pobranych zaliczek a następnie rozliczały zaliczki poszczególnymi dokumentami. 
 
Gospodarka rzeczowymi składnikami majątku
 
Zespół kontrolny ustalił, że w Zespole Szkół Mechanicznych nie określono procedur dotyczących gospodarowania mieniem. W kontrolowanej jednostce ewidencję środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych prowadzono w pięciu księgach inwentarzowych (oddzielnie dla szkoły i dla internatu). Zespół kontrolny ustalił, że trzy księgi nie posiadały daty założenia, dwie pozostałe odpowiednio 2004 oraz 2005 r. W księgach z internatu ostatnie zapisy były umieszczone w roku 1998. Stwierdzono pojedyncze wpisy z 2000 r. oraz 2001 r. Poza tym we wszystkich księgach nie umieszczano dat przychodu oraz rozchodu, nie nadawano symbolu oraz nie wpisywano numeru dokumentu na podstawie którego dokonano zakupu. Tylko w jednej księdze wskazywano miejsca znajdowania się przedmiotów. We wszystkich przypadkach nie umieszczano wartości zaewidencjonowanych środków.
Ustalono, że w szkole nie prowadzi się ewidencji szczegółowej do konta 013 - Pozostałe środki trwałe, co uniemożliwia szczegółowe ustalenie wartości środków trwałych oddanych do używania oraz osób lub komórek organizacyjnych, u których znajdują się środki trwałe. Stwierdzono również, że nie prowadzono analityki do konta 021 – wartości niematerialne i prawne.
W zakresie inwentaryzacji jednostka posługuje się Instrukcją wewnętrzną o inwentaryzacji obowiązującą w szkole od dnia 01.06.1996 r.
Z okazanych do kontroli dokumentów wynika, że ostatnią inwentaryzację środków trwałych i pozostałych środków trwałych przeprowadzono w 2005 r. Poprzednia inwentaryzacja środków trwałych była przeprowadzona w 1998 r., czyli w odstępie 7 lat, co było niezgodne z obowiązującymi przepisami.
W 2005 r. inwentaryzację przeprowadzono w oparciu o zarządzenie wewnętrzne dyrektora nr 12/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. Dokumentem tym dyrektor powołał dwie stałe komisje: inwentaryzacyjną oraz komisję do spraw likwidacji składników majątkowych. Dyrektor nie ustalił terminu przeprowadzenia spisu oraz nie wskazał terminu rozliczenia inwentaryzacji.
 W dokumentacji inwentaryzacyjnej nie stwierdzono pisemnych oświadczeń osób odpowiedzialnych majątkowo stwierdzających, że wszelkie zrealizowane dowody przychodu i rozchodu inwentaryzacyjnych składników majątku zostały przekazane do księgowości.
            Zespół kontrolny stwierdził, że będące na stanie jednostki środki trwałe nie posiadają oznakowania wskazanego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych. Ponadto pozostałe środki trwałe nie są w żaden sposób ocechowane, co w jednostce wielkości Zespołu Szkół Mechanicznych uniemożliwia rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze spisu z natury.
Inwentaryzację przeprowadzono w dwóch okresach. W lipcu oraz w sierpniu w internacie oraz w grudniu w szkole. Postępowanie takie było niezgodne z przepisami ustawy o rachunkowości.
Z okazanych do kontroli zbiorów dokumentów inwentaryzacji pozostałych środków trwałych wynika, że na arkuszach spisowych z inwentaryzacji nie wpisywano miejsca przeprowadzania spisu. Ponadto stwierdzono, że wpisy na arkuszach dokonano w takiej samej kolejności oraz w takiej samej ilości poszczególnych składników, w jakiej były zapisywane w księgach inwentarzowych (akta kontroli nr 08/38/II/8-21, 26-34).
Ponadto na arkusze wpisano osiem przedmiotów, których następnie nie wyceniono, ponieważ stwierdzono ich brak. W dokumentacji znajduje się zestawienie różnic inwentaryzacyjnych na siedem biurek i chłodziarkę oraz pisemne wyjaśnienie osoby odpowiedzialnej materialnie, która nie zna przyczyny wystąpienia ww. braków. Na ww. zestawieniu stwierdzono brak określenia terminu stwierdzonego braku oraz brak podpisu osoby sporządzającej zestawienie (akta kontroli nr 08/38/II/26-36).
Stwierdzono, że w przedłożonym zbiorze dokumentów nie ma protokołu z ustaleń komisji inwentaryzacyjnej. Z ustnych wyjaśnień głównej księgowej wynika, że nie pamięta czy protokół był. Przypuszcza, że w trakcie przeprowadzki mógł zaginąć.
Pomimo opracowania i wprowadzenia do użytku Instrukcji wewnętrznej o inwentaryzacji w jednostce nie została przeprowadzona inwentaryzacja spełniająca wymogi ustawy o rachunkowości. Zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zgodnie z art. 18 ustawy o odpowiedzialności  za  naruszanie dyscypliny finansów publicznych, jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
 
Pozostałe ustalenia
 
Ponadto zespół kontrolny ustalił, że w 2008 r. dyrektor szkoły wypłacił dwie odprawy w oparciu o art. 20 ust. 1 pkt. 2 Karty Nauczyciela:
¨       w dniu 01.09.2008 r. -(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),
¨       w dniu 03.11.2008 r. - (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
            (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))(akta kontroli nr 08/38/II/142-147).
 
Paliwo
 
W trakcie postępowania kontrolnego ustalono, że w Zespole nie ma opracowanych procedur dotyczących sposobu rozliczania paliwa. W celu ustalenia sposobu rozliczania paliwa zespół kontrolny pobrał pisemne wyjaśnienia od pracowników szkoły oraz internatu (akta kontroli nr 08/38/II/89,90)
Z wyjaśnień kierownika gospodarczego szkoły wynika, że szkoła dysponuje dwoma samochodami służbowymi: Fiatem 126P oraz Polonezem 1500. Fiat nie jest użytkowany od stycznia 2007 r. Użytkowany jest jedynie Polonez, do wyjazdów w celu zaopatrzenia szkoły w drobny materiał dla warsztatu konserwatora. Zakupu paliwa do samochodu dokonuje konserwator. Przeważnie jest jedno tankowanie w ilości około 22 l na miesiąc. Faktury za paliwo są rozliczane w ramach stałej zaliczki. Wpis ilościowy stanu paliwa dokonywany jest w karcie samochodu służbowego. Ponieważ wyjazdy są sporadyczne, więc rozliczenie dokonywane jest raz na półrocze. Zużycie paliwa w samochodzie marki Polonez, wg fabrycznych ustaleń, wynosi 11l/100 km. Ze względu na stan techniczny samochodu oraz jazdę po mieście głównie na ssaniu (op.cit.), zużycie faktyczne jest dużo większe.
            Dokumenty będące podstawą rozliczenia paliwa w 2007 r. przedstawiono w tabeli nr
 
Tabela nr 11 Dokumenty poświadczające rozliczenie paliwa w szkole w 2007 r.
Lp.
Nr karty
drogowej
Data
Stan paliwa
przed wyjazdem (l)
Paliwo
pobrane
(l)
Stan paliwa
po powrocie (l)
Stan licznika
przed wyjazdem
Stan licznika
po powrocie
Przebieg wykazany
w kartach (km)
Uwagi
1
948879
01.01.-30.06.
8,32
0
0,20
28025
28900
875
Brak podpisu osoby zlecającej oraz stwierdzającej przyjazd. Brak podpisu osoby wystawiającej kartę. Brak podpisu kierowcy
2
948880
01.07.-30.09.
0,20
102,14
11,66
28900
29587
687
Brak podpisu kierowcy
3
948881
01.10-31.12.
11,66
56,18
24,94
29587
29887
300
Brak podpisu osoby zlecającej oraz stwierdzającej przyjazd. Brak podpisu kierowcy
 
 
 
 
158,32
 
 
 
1.862
 
Zespół kontrolny ustalił, że w 2007 r. sporządzono trzy karty drogowe. Z kart tych wynika, że w okresie tym przejechano 1.862 km. Przedłożona do kontroli karta z poz. 1 powyższej tabeli nie zawiera ilości zakupionego paliwa. Ze sporządzonego przez kierownika rozliczenia zbiorczego wynika, że w okresie tym zakupiono 96,45 l paliwa. Ponadto zestawienie zawiera zapis, iż rozliczono przy normie 11 l /100 km + 20% za jazdę po mieście.
            Stwierdzono również, że ww. karty nie posiadają wyszczególnienia dotyczącego dokładnych dat używania pojazdu oraz przejechanych tras.
Z pisemnych wyjaśnień specjalisty ds. administracyjno-gospodarczych wynika, że internat dysponuje samochodem marki Skoda pick-up. Tankowania dokonuje kierowca-zaopatrzeniowiec i na podstawie faktury rozlicza się w ramach stałej zaliczki. Miesięczne zużycie paliwa to ok. 93 l. Wyjaśniono również, że karty drogowe winny być prowadzone codziennie i rozliczane na koniec miesiąca.
 
Tabela nr 12   Dokumenty poświadczające rozliczenie paliwa w internacie w I pół. 2007 r.
Lp.
Nr karty
 drogowej
Data
Stan paliwa
przed wyjazdem (l)
Paliwo
pobrane (l)
Stan paliwa
po powrocie (l)
Stan licznika
przed wyjazdem (km)
Stan licznika
po powrocie (km)
Różnica wg stanu licznika
Przebieg wykazany
w kartach (km)
Różnica km
Km wykazane w zestawieniu miesięcznym
styczeń
 
 
 
1
1599622
2-5
19
37
41
96453
96603
-150
150
0
 
2
1599623
8-12
41
34
50
96606
96856
-250
250
0
 
3
1599624
15-18
50
0
25
96856
97106
-250
250
0
 
4
1599625
22-26
25
30
32
97106
97333
-227
230
3
(Akta kontroli nr 08/38/II/102)
5
1599626
29-31
32
0
17
97333
97483
-150
150
0
 
 
 
 
167
101
165
 
 
-1027
1030
3
930
luty
0
 
 
6
1599627
1-2
17
30
39
97483
97563
-80
80
0
 
7
1599628
5-9
39
0
18
97563
97773
-210
210
0
 
8
1599629
12-16
18
30
29
97773
97963
-190
190
0
 
9
1599630
19-23
29
0
6
97963
98193
-230
230
0
 
10
1599631
26-29
6
36
30
98193
98313
-120
120
0
 
 
 
 
109
96
122
 
 
-830
830
0
830
marzec
0
 
 
11
1599632
1-2
30
0
18
98313
98433
-120
120
0
 
12
1599633
5-9
18
0
1
98433
98603
-170
170
0
 
13
1599634
12-16
1
41
23
98603
98793
-190
190
0
 
14
1599637
19-23
23
40
45
98793
98873
-80
180
100
(Akta kontroli nr 08/38/II/114)
15
1599638
26-30
45
0
27
98873
99053
-180
180
0
 
 
 
 
117
81
114
 
 
-740
840
100
740
kwiecień
0
 
 
16
1599639
2-7
27
29
36
99053
99253
-200
200
0
 
17
1599640
11-13
36
0
16
99253
99453
-200
200
0
 
18
1599641
16-20
16
40
34
99453
99673
-220
220
0
 
19
1599642
23-27
34
39
51
99673
99893
-220
220
0
 
20
1599643
30
51
0
41
99893
99903
-10
10
0
 
 
 
 
164
108
178
 
 
-850
850
0
850
maj
0
 
 
21
1599644
7-11
41
0
14
99903
100173
-270
270
0
 
22
1599648
14-18
14
36
30
173
373
-200
200
0
 
23
1599646
21-25
brak wpisu
39
brak wpisu
373
623
-250
250
0
 
24
1599647
28-31
brak wpisu
0
24
623
823
-200
200
0
 
 
 
 
 
75
 
 
 
-920
920
0
920
czerwiec
0
 
 
25
1599649
1
24
0
18
823
883
-60
60
0
 
26
1599650
4-8
18
38
31
883
1140
-257
257
0
 
27
1599651
11-15
31
33
41
1140
1370
-230
230
0
 
28
1599652
18-22
41
0
14
1370
1640
-270
270
0
 
29
1599653
25-30
14
38
24
1640
1720
-80
280
200
(Akta kontroli nr 08/38/II/132)
 
 
 
128
109
128
 
 
-897
1097
200
837
RAZEM
-5264
5567
303
5107
 
 
Zespół kontrolny ustalił, że w okresie od stycznia do czerwca 2007 r. w internacie sporządzono dwadzieścia dziewięć kart drogowych. Ze sporządzonego wyżej zestawienia wynika, że w miesiącach: styczniu, marcu oraz czerwcu w sporządzonych kartach drogowych wykazano większy przebieg łącznie o 303 km, niż wynika to ze wskazań licznika. Natomiast pomiędzy sporządzonymi zestawieniami zbiorczymi a wskazaniami licznika stwierdzono różnicę w wysokości 460 km.
            Ponadto z ustnych wyjaśnień głównej księgowej wynika, że w jednostce nie ma prowadzonej ewidencji nabytego paliwa, ani nie ma wyodrębnionych kont księgowych umożliwiających ustalenie ilości zakupionego paliwa.
Stwierdzono również, że ww. karty nie posiadają wyszczególnienia dotyczącego dokładnych dat używania pojazdu oraz przejechanych tras.
 
Zamówienia publiczne
 
Procedura dot. zamówień publicznych jest realizowana w oparciu o Regulamin zamówień publicznych, obowiązujący od 1.01.2005r. Regulamin wskazuje na czynności proceduralne i nie zastępuje ustawy Prawo zamówień publicznych. Procedury przewidują powołanie komisji przetargowej, jeżeli wartość zamówienia przekracza 60.000 Euro. Przewidziano doraźność funkcjonowania komisji przetargowych. Ich tryb postępowania reguluje Regulamin Pracy Komisji Przetargowej w ZSM w Opolu. Do badanych postępowań nie została powołana komisja przetargowa (akta kontroli Nr 08/38/I/18-31).
Zgodnie z § 25 Regulaminu Zamówień Publicznych dokumentacja badanych postępowań przechowywana jest przez kierownika Internatu.
W wybranym do badania okresie przeprowadzono 6 postępowań o zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego – Wykaz: (akta kontroli Nr 08/38/I/32-33).
 
Przetargi w 2007r.:
1.      Przetarg 1/07 - Dostawa żywności (27.986 Euro)
2.      Przetarg 2/07 - Dostawa żywności (17.469 Euro)
3.      Przetarg 3/07 - Remont sanitariatów (26.192 Euro)
4.      Przetarg 4/07 - Remont sanitariatów (29.900 Euro)
Przetargi w 2008r.
5.      Przetarg 1/08 - Dostawa żywności (33.370 Euro)
6.      Przetarg 2/08 - Remont korytarzy (16.663 Euro)
 
Przetarg 1/07 - Dostawa żywności (27.986 Euro)(akta kontroli Nr 08/38/I/34-45).
Zamówienie zostało podzielone na 6 części, z których zawarto 2 umowy, dot. części: I, V,
Natomiast powtórzono przetarg do Części VI (Przetarg 2/07), który został unieważniony, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych, czyli z powodu ceny oferenta przekraczającej możliwości zleceniodawcy. 
Z postępowania wykluczono jednego wykonawcę i z tego powodu w trybie art. 24 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy oraz zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 jego oferta została odrzucona.
 
Przetarg 2/07 – Dostawa żywności (17.469 Euro)(akta kontroli Nr 08/38/I/46-55).
Zamówienie podzielone na 5 części. Rozstrzygnięto przetarg na dostawę pieczywa (przetarg 1/07 w tym zakresie unieważniony). W Części 4 przetarg unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, tj. z powodu przewyższania przez najkorzystniejszą ofertę kwoty, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W Części 5 przetarg unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, tj. z powodu niezłożenia żadnej oferty. W pozostałych Częściach przetarg rozstrzygnięto w oparciu o wcześniej przyjęte kryteria. Zawarto 3 umowy.
 
Przetarg 3/07 – Roboty budowlane (26.192 Euro) (akta kontroli Nr 08/38/I/56-62).
Przetarg został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, tj. z powodu niezłożenia żadnej oferty.
 
Przetarg 4/07 – Roboty budowlane (29.900 Euro) (akta kontroli Nr 08/38/I/63-71).
Przetarg został przeprowadzony. Zawarto umowę w dniu 1.08.2007r. W tym samym dniu przekazany został protokolarnie plac budowy. Prace budowlane zostały podzielone na 2 etapy. Przedłużono obustronnie termin zakończenia robót budowlanych na dzień 17.09.2007r. – aneks z dnia 23.08.2007r. do umowy. Zgodnie z aneksowaną umową w dniu 19.09.2007r. nastąpił końcowy odbiór robot. Z czynności sporządzono protokół, w którym nie stwierdzono usterek.
 
Przetarg 1/08 – Dostawa żywności (33.370 Euro) (akta kontroli Nr 08/38/I/72-95).
Zamówienie podzielono na 5 Części. W Części I przetarg unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, tj. z powodu przewyższania przez najkorzystniejszą ofertę kwoty, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W Części 2 przetarg unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, tj. z powodu niezłożenia żadnej oferty. Do pozostałych Części wybrano najkorzystniejszą ofertę i zawarto 3 umowy. Umowa zawarta do części III została rozwiązana przez ZSM w Opolu z powodu niewykonania dostaw zgodnie z ofertą.
 
Przetarg 2/08 – Roboty budowlane (16.663 Euro) (akta kontroli Nr 08/38/I/96-105).
Wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Na wykonanie zamówienia została zawarta umowa.
 
We wszystkich zbadanych przypadkach wszczęcie postępowania nastąpiło poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w siedzibie ZSM oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wartość zamówień nie wymagała przekazania ogłoszeń   Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
Ogłoszenia spełniały wymagania, o których mowa w art. 41 Prawa zamówień publicznych, tj. zawierały:
 
Tab. nr 13 Treść ogłoszeń
 
Treść ogłoszenia
1/07
2/07
3/07
4/07
1/08
2/08
Nazwa (firma) i adres zamawiającego
+
+
+
+
+
+
Określenie trybu zamówienia
+
+
+
+
+
+
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
+
+
+
+
+
+
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych
+
+
+
+
+
+
Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
+
+
+
+
+
+
Termin wykonania zamówienia
+
+
+
+
+
+
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
+
+
+
+
+
+
Informacja na temat wadium
-
-
-
-
-
-
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
+
+
+
+
+
+
Miejsce i termin składania ofert
+
+
+
+
+
+
Termin związania ofertą
-
-
-
+
+
+
 
Biorąc pod uwagę wartość zamówienia oraz art. 45 ust. 1 Prawa zamówień publicznych nie istniał obowiązek wniesienia wadium. Jednakże w świetle ww. artykułu zamawiający mógł zażądać wadium, a art. 41 pkt 8 ww. ustawy wymagał zawarcia w ogłoszeniu informacji na temat wadium.
 
W żadnym z przypadków nie przewidziano aukcji elektronicznej, nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów, nie planowano zawierania umów ramowych, stąd nie istniała konieczność zawierania tych informacji w ogłoszeniu.
 
Każdorazowo informowano w ogłoszeniu, ze specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia - zgodnie z art. 42 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 
            Zgodnie z art.  43 ust. 1 Prawa zamówień publicznych termin składania ofert został ustanowiony z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, tj. dla dostaw nie był on krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Dla robót budowlanych warunek 20-dniowego terminu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty nie został dochowany w 1 przypadku (Przetarg 3/07).  
 
Tab. nr 14 Terminy składania ofert
 
Numer Przetargu
Rodzaj zamówienia
Data ogłoszenia
Termin składania ofert
Termin składania ofert w dniach
1/07
Dostawa
27.02.2007
19.03.2007
>7 dni
2/07
Dostawa
8.05.2007
21.05.2007
>7 dni
3/07
Roboty budowlane
4.06.2007
21.06.2007
<20 dni
4/07
Roboty budowlane
29.06.2007
21.07.2007
>20 dni
1/08
Dostawa
21.02.2008
10.03.2008
>7 dni
2/08
Roboty budowlane
29.06.2007
21.07.2007
>20 dni
 
W każdym przypadku otwarcie ofert nastąpiło w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 
Oferty składano w formie pisemnej zgodnie z art. 82 ust. 2 Prawa zamówień publicznych. Ich treść odpowiadała zamówieniu. Każdorazowo sporządzono pisemny protokół, wg wzoru:
¨       Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – Druk ZP-2
¨       Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - Druk ZP-2/PN.
 
Na wszystkich etapach postępowania stosowano druki wg wzoru z Załącznika 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 87, poz. 606) oraz z
 z dnia 24 października 2007r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 202, poz. 1463).
 
Osoby biorące udział w postępowaniu, w każdym z postępowań, złożyły stosowne oświadczenia na wymaganym druku ZP-11: Oświadczenie kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynność/członka komisji przetargowej/biegłego/innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 
W żadnym z postępowań nie wniesiono protestów i odwołań.
 
Zawarto umowy do wszystkich zamówień rozstrzygniętych. Każdorazowo i we właściwym terminie informowano oferentów o unieważnieniu przetargu, o wykluczeniu oferentów oraz o rozstrzygnięciu przetargu.
Do rozstrzygniętych przetargów zawarto umowy w formie pisemnej, podpisywane przez dyrektora ZSM oraz oferenta, który wygrał przetarg. Pod nieobecność dyrektora umowy były podpisywane przez osoby umocowane w drodze stosownego pełnomocnictwa do wykonania tej czynności.
Wszystkie umowy zawarto na czas oznaczony zgodnie z art. 142 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Umowy były zgodne z treścią oferty. Umów nie zabezpieczano w trybie art. 147 i nast. Prawa zamówień publicznych.
 
System kontroli wewnętrznej
 
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym (akta kontroli Nr 08/38/I/106-127) w placówce funkcjonuje system podziału kompetencji i nadzoru. Nadzór wykonują: dyrektor oraz wicedyrektorzy :
¨       ds. kształcenia ogólnego i spraw wychowawczo-opiekuńczych
¨       ds. kształcenia i kształcenia na wydziale dla dorosłych
Stanowiska wicedyrektorów w strukturze organizacyjnej, stanowiącej załącznik do Regulaminu Organizacyjnego zostały nazwane inaczej niż przedstawia to sam regulamin organizacyjny:
¨       ds. dydaktycznych i kształcenia dorosłych
¨       dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych
 
Nadzór w zakresie spraw finansowych sprawowanych jest przez głównego księgowego.
 
W strukturze nadzoru w bezpośredniej podległości wobec dyrektora znajdują się wicedyrektorzy, osoby znajdujące się na stanowiskach kierowników oraz specjaliści. Nadzór jest zatem wykonywany w ramach struktury hierarchicznej. Jest przejrzysty. Podział kompetencji został określony w Regulaminie organizacyjnym, stąd nie budzą wątpliwości zakresy obowiązków i uprawnień osób zatrudnionych w kontrolowanej jednostce.
Ponadto w ZSM istnieje internat, który prowadzi zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkoły oraz osób, będących uczestnikami imprez masowych organizowanych w Opolu. Internat jest placówką wspomagającą i uzupełniającą prace szkoły. Internatem kieruje osoba, bezpośrednio podlegająca dyrektorowi ZSM. Kierownik internatu nadzoruje bezpośrednio pracę wychowawców, obsługi oraz specjalisty ds. administracyjno-gospodarczych. Organizację pracy Internatu określa Regulamin (akta kontroli Nr 08/38/I/128-130).
W placówce obowiązuje Regulamin kontroli wewnętrznej jednostek obsługiwanych pod względem finansowo-księgowym przez ZSM w Opolu. Podstawę ww. Regulaminu stanowi rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz ustawa o rachunkowości. Zdaniem zespołu kontrolującego właściwa podstawę stanowi Regulamin kontroli w Urzędzie Miasta Opola oraz standardy kontroli wewnętrznej określone w Komunikacie Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58) (akta kontroli Nr 08/38/I/131-134).
Podmioty uprawnione do sprawowania kontroli wewnętrznej to; dyrektor, główny księgowy oraz upoważnieni przez dyrektora i głównego księgowego pracownicy. Biorąc pod uwagę problematykę finansową, a w szczególności inwentaryzację i gospodarowanie majątkiem istniejący system kontroli jest nieszczelny, czego skutkiem są poważne nieprawidłowości w gospodarowaniu majątkiem szkoły. W tym zakresie żaden element kontroli, wymagany regulaminem, tj.:
¨       samokontrola,
¨       kontrola wstępna
¨       kontrola bieżąca
¨       kontrola następna
nie przyniósł pożądanych efektów, tj. nie wyeliminował zachowań prowadzących do naruszeń prawa. 
            Badany regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2003r. i swoim planem obejmuje jedynie sekretariat szkoły, archiwum szkoły i kadry szkoły. W planie tym nie uwzględniono komórek finansowych. Brak planu kontroli na każdy rok.
System kontroli wewnętrznej nie funkcjonuje w ZSM prawidłowo. Brak w nim uregulowań systemowych, dających racjonalną pewność, że jednostka funkcjonuje prawidłowo. Obowiązująca w placówce kontrola jest szczątkowa, przypadkowa i nie pozwala   wykryć błędów na początkowym etapie ich realizacji.
Zgodnie z § 5 ust. 2 Statutu Szkoły dyrektor w ramach jednoosobowego kierownictwa sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy administracyjno-gospodarczej szkoły (akta kontroli Nr 08/38/I/135-138).
 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi szkoły.
 
 
 
Zgodnie z §. 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola  stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
Jednostka kontrolowana
   
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
 
Data: Opole,......                                             
Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
 
Data: Opole, .......
 
 
 
 
 
Podpis Głównego Specjalisty: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2009-05-06 11:01:37 - Wnioski pokontrolne (110.00 kB)
2009-05-06 11:05:59 - Wystąpienie pokontrolne (100.50 kB)

Ilość odwiedzin: 8543
Nazwa dokumentu: Zespół Szkół Mechanicznych
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Dziewulska- Gaj, Monika Pijanka
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Dziewulska - Gaj, Monika Pijanka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2009-05-06 10:49:37
Data udostępnienia informacji: 2009-05-06 10:49:37
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-06 11:08:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner