logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

                            

KWiA – I –0914/36/2008
                  Opole, 30 stycznia 2009 r.                    
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 40/08
 
Jednostka kontrolowana
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu ul. Barlickiego 13
 
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
   od 17 listopada do 19 grudnia 2008 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Tadeusz Lech – główny specjalista                  w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu Małgorzata Jóźwin-Mazurek - starszy specjalista
w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 85/2008
nr 86/2008
Przedmiot kontroli
- gospodarka finansowa
- ewidencja księgowa i sprawozdawczość
- ZFŚS
 
Okres objęty kontrolą
2007- 2008 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Maciej Płuska– dyrektor Ośrodka
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
 Maciej Płuska – dyrektor Ośrodka
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główna księgowa
 (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– st. Księgowa
 (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- księgowa
 

   
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
3.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późniejszymi zmianami).
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późniejszymi zmianami).
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142 poz. 1020).
6.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz.1222 późniejszymi zmianami).
 
7.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 42 poz. 257 z dnia 12.03.2008 r.). 
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola
  1. Ustawa z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 1996 r., Dz. U. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami)
  1. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli było sprawdzenie rzetelności ewidencjonowania dochodów i wydatków oraz ocena prawidłowości prowadzonej klasyfikacji budżetowej i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych.
Dane zawarte w sprawozdaniach sporządzonych przez jednostkę kontrolowaną porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej, wyciągach bankowych oraz w innych badanych dokumentach.      
Przeprowadzono analizę zapisów znajdujących się w ewidencji księgowej Ośrodka dotyczących poszczególnych rodzajów wydatków i dochodów budżetowych oraz dochodów własnych i środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pod kątem ich prawidłowego klasyfikowania oraz pod kątem zgodności danych ewidencyjnych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach.
Szczegółową kontrolą objęto zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wydatków na wynagrodzenia i pochodne.
 Przeprowadzono także analizę zapisów dotyczących poszczególnych źródeł dochodów własnych Ośrodka pod kątem legalności ich uzyskiwania.        
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych
 
         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji funkcjonuje jako jednostka budżetowa na podstawie uchwały Nr LXVI/767/06 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie likwidacji i przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych w Opolu w jednostkę budżetową pn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu (akta kontroli Nr 08/40/I/4). Organizację Ośrodka określa statut stanowiący załącznik do powyższej uchwały. Siedzibą Ośrodka jest budynek przy ul. Barlickiego 13. Obiekt ten stanowi własność Urzędu Miasta Opola i został oddany jednostce kontrolowanej w trwały zarząd (akta kontroli Nr 08/40/I/8).          
         Dyrektorem Ośrodka jest pan Maciej Płuska. Z w/w umowa o pracę na czas nieokreślony została zawarta przez Prezydenta Miasta Opola w dniu 12.04.2005 r. (akta kontroli Nr 08/40/I/5-6). W okresie objętym kontrolą na stanowiskugłównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony zatrudniona była pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 08/40/I/7).
         Na dzień 31.10.2008 r. w Ośrodku zatrudnionych było 97 osób na 94,75 etatach (akta kontroli Nr 08/40/I/9). Stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne obiekty przedstawia poniższa tabela:
 
Tabela nr 1 Stan zatrudnienia na dzień  31.10.2008 r.

Lp.
Pracownicy
Osoby
Etaty
1
  Basen letni
2
2
2
 Dyrekcja i administracja
13
12,25
   3
HWS „Okrąglak”
10
10
 4
Kr          Kryta Pływalnia „Akwarium”
40
39
 5
 Sztuczne Lodowisko
17
16,50
 6.
Stadion Miejski
3
3
 7.
ST     Stadion Lekkoatletyczny
5
5
 8.
Hotel „Toropol”
4
4
 9.
   Korty
3
3
 
Razem:
97
94,75

        
         Z powyższych danych wynika, że najwięcej osób zatrudnionych jest na Krytej Pływalni „Akwarium”. W 2008 roku do pracy w Ośrodku przyjęto 14 pracowników (akta kontroli Nr 08/40/I/10-11). Kategorie zaszeregowania oraz stawki wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników przyjętych do pracy w 2008 r. zostały ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
           Ponadto ustalono, że przyjęci pracownicy posiadają założone akta osobowe i aktualne badania lekarskie, co jest udokumentowane zaświadczeniami wystawionymi przez lekarza posiadającego odpowiednie uprawnienia. W aktach osobowych znajdują się również zaświadczenia o odbytych szkoleniach bhp.                
         Z zapisów w ewidencji kontroli wynika, że w okresie objętym niniejsza kontrolą w jednostce przeprowadzono jedną kontrolę zewnętrzną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu. Przedmiotem kontroli była prawidłowość naliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W wyniku tej kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
         Z budżetem gminy Ośrodek rozlicza się w dziale 926 - kultura fizyczna i sport, rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych.
         Ośrodek posiada w banku PKO Bank Polski S.A. pięć niżej wymienionych rachunków bankowych (akta kontroli Nr 08/40/I/12):
540201595735 - rachunek budżetowy,
500201599190 - rachunek depozytowy,
510201599224 - rachunek ZFŚS,
530201599216 - rachunek dochodów własnych,
510201599232 - rachunek inwestycyjny.
 
Kontrolą objęto rachunki: budżetowe, ZFŚS oraz dochodów własnych.
                                                                            
II.W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
II.1. Wydatki budżetowe Ośrodka w 2007 r.
 
         Na podstawie danych znajdujących się w ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola ustalono, że w 2007 r. kontrolowana jednostka otrzymała środki budżetowe w łącznej kwocie 5.919.486,94(akta kontroli Nr 08/40/I/13-14). Zgodnie z Zakładowym Planem Kont wydatki budżetowe ewidencjonowane są na koncie 130-02.
         W dniu 11.01.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2007r.Poszczególne wydatki zostały zaewidencjonowane w 30 paragrafach (akta kontroli Nr 08/40/I/15-16). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w tym sprawozdaniu była zgodna z łączną kwotą otrzymaną z Urzędu Miasta. Również wydatki wykazane w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją księgową.  
         Wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące wydatków zaewidencjonowanych we wszystkich paragrafach ogółem nie były zgodne z ewidencją księgową - obroty na koncie 130-2 (akta kontroli Nr 08/40/I/25-49).    Z ewidencji tej wynika, że wydatki zaewidencjonowane na tym koncie wyniosły ogółem 6.368.221,87 zł i były wyższe o 448.734,93 zł. Powyższe rozbieżności wynikają m.in. z faktu, że kontrolowana jednostka nie prowadzi szczegółowej ewidencji według podziałek klasyfikacji budżetowej do konta 130 - rachunek bieżący. Ewidencja taka prowadzona jest tylko do kont zespołu 4 – koszty.
         Stan środków pieniężnych wykazany w ewidencji księgowej (konto 130-2) na koniec 2007 r.wynosił 0,00 zł. Stan tenniebył zgodny z wyciągiem bankowym nr 170 z dnia 31.12.2007 r., z którego wynika, że saldo na rachunku bankowym wynosiło 132.000,54 zł (akta kontroli Nr 08/40/I/50-53). Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że na rachunku tym znajdowały się również środki uzyskane z dochodów budżetowych i innych tytułów.         
         W trakcie kontroli dokonano analizy zapisów w ewidencji księgowej dotyczących wydatków na wynagrodzenia i pochodne dokonanych w IV kwartale 2007 r. Wydatki te zostały zaewidencjonowane w pięciu niżej wymienionych paragrafach:
 
Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe (akta kontroli Nr 08/40/I/23-24).
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 2.672.669,90 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W IV kwartale zaewidencjonowano 19 operacji. Wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń pracownikom, premii, 6 nagród jubileuszowych oraz 3 odpraw emerytalnych. Wszystkie wydatki zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową.
   
Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne (akta kontroli Nr 08/40/I/22).
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 169.284,86 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W IV kwartale w paragrafie tym nie zaewidencjonowano żadnego wydatku.
 
Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne (akta kontroli Nr 08/40/I/20-21).
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 474.811,07 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W IV kwartale zaewidencjonowano 4 operacje. Dotyczyły one zapłaty składek ZUS od pracodawcy i zostały zaewidencjonowany zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy (akta kontroli Nr 08/40/I/18-19).
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 65.650,93 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W IV kwartale zaewidencjonowano 4 operacje. Dotyczyły one zapłaty składek na Fundusz Pracy i zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
Paragraf 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (akta kontroli Nr 08/40/I/17).
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 74.000,00  zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W IV kwartale zaewidencjonowano 1 operację. Dotyczyła one zapłaty korekty odpisu w kwocie 4.000,00 zł i została zaewidencjonowana zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
II.2. Wydatki budżetowe Ośrodka w 2008 r.
 
         Na podstawie danych znajdujących się w ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola ustalono, że w okresie od stycznia do października 2008 r. kontrolowana jednostka na działalność podstawową otrzymała środki budżetowe w łącznej kwocie 5.637.043,33(akta kontroli Nr 08/40/I/104).   Ze sprawozdania Rb–28S wynika, że wykonanie wydatków budżetowych za 10 miesięcy 2008r. wyniosło ogółem 5.058.123,99 zł.Poszczególne wydatki zostały zaewidencjonowane w 14 paragrafach (akta kontroli Nr 08/40/I/103).         
         Jednostka kontrolowana wydatki rzeczowe ewidencjonuje w kwotach netto. Zapłacony podatek VAT rozliczany jest z podatkiem pobranym w ramach dochodów budżetowych.        
         W wyniku kontroli ustalono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące wydatków zaewidencjonowanych ogółem oraz w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją księgową – wydruk komputerowy obroty kont aktywnych (akta kontroli Nr 08/40/I/83)
         Również i w tym okresie kontrolowana jednostka szczegółową ewidencję według podziałek klasyfikacji budżetowej prowadziła do kont zespołu 4 – koszty, a nie do konta 130 - rachunek bieżący.
         W trakcie kontroli dokonano analizy zapisów w ewidencji księgowej prowadzonej w powyższy sposób. Zbadano wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaewidencjonowane w pięciu niżej wymienionych paragrafach:
 
Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe (akta kontroli Nr 08/40/I/105-106).
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem za 10 miesięcy wyniosły 2.259.570,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń pracownikom, premii, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i wojskowych. Wszystkie wydatki zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową.
   
Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne (akta kontroli Nr 08/40/I/107).
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem za 10 miesięcy wyniosły 199.062,24 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatek zaewidencjonowano w dniu 29.02.2008 r. i dotyczył on wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 r.
 
Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne (akta kontroli Nr 08/40/I/108).
 
Według ewidencji księgowej (zestawienie obrotów kont aktywnych) wydatki ogółem za 10 miesięcy wyniosły 373.632,01 (akta kontroli Nr 08/40/I/83). Taką też kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Z uzyskanego wydruku komputerowego szczegółowej ewidencji wydatków wynika, że wszystkie wydatki zaewidencjonowane w tym paragrafie dotyczyły zapłaty składek ZUS od pracodawcy i zostały zaewidencjonowany zgodnie z klasyfikacją budżetową (akta kontroli Nr 08/40/I/108). Jednak łączna kwota wydatków wykazana w tej ewidencji wyniosła 342.319,49 zł i była niższa o 31.312,52 zł od kwoty wykazanej w sprawozdaniu oraz w powyższym zestawieniu obrotów.
 
Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy (akta kontroli Nr 08/40/I/109).
 
Według ewidencji księgowej (zestawienie obrotów kont aktywnych) wydatki ogółem za 10 miesięcy wyniosły 58.194,64  zł (akta kontroli Nr 08/40/I/83) i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Z uzyskanego wydruku komputerowego szczegółowej ewidencji wydatków wynika, że wszystkie wydatki zaewidencjonowane w tym paragrafie dotyczyły zapłaty składek na Fundusz Pracy i zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową (akta kontroli Nr 08/40/I/109). Jednak łączna kwota wydatków wykazana w tej ewidencji wyniosła 53.317,59 zł i była niższa o 4.877,05 zł od kwoty wykazanej w sprawozdaniu oraz w powyższym zestawieniu obrotów.
 
Paragraf 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (akta kontroli Nr 08/40/I/260-263).
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem za dziesięć miesięcy 2008 r. wyniosły 76.000,00  zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S.
Terminy i kwoty przelewów naliczonych odpisów przedstawia poniższa tabela:
 
                         Tabela nr 2 Odpisy na ZFŚS do dnia  31.10.2008 r.
Data
Kwota
%
08.03.2008 r.
10.879,32 zł
   14,00
26.05.2008 r.
46.237,11 zł
   61,00
30.06.2008 r.
18.883,57 zł 
   25,00
Razem:
76.000,00  zł
 100,00
 
Z powyższych danych wynika, że poszczególnych przelewów dokonano w ustawowych terminach.
 
II.3. Dochody budżetowe Ośrodka w 2007 r.
 
         Na podstawie danych znajdujących się w ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola ustalono, że kontrolowana jednostka przekazała na konto Urzędu 2.351.760,16 zł z tytułu uzyskanych dochodów budżetowych w 2007 r. (akta kontroli Nr 08/40/I/113) i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb–27S. Poszczególne dochody zostały zaewidencjonowane w 3 paragrafach (akta kontroli Nr 08/40/I/112). Zgodnie z Zakładowym Planem Kont dochody budżetowe ewidencjonowane są na koncie 130/01.              
         W wyniku kontroli ustalono, że wykazana w sprawozdaniu kwota dochodów wykonanych i otrzymanych nie jest zgodna z łączna kwotą wpływów zaksięgowaną na koncie 130-1 - dochody budżetowe (akta kontroli Nr 08/40/I/114-138). Kwota wpływów wykazana na tym koncie wynosi 2.755.796,94 zł i jest wyższa o 404.036,78 zł od kwoty przekazanej do Urzędu Miasta.
         Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że faktyczne wpływy dochodów budżetowych wyniosły 2.755.796,94 zł, z czego 2.351.468,26 zł odprowadzono do Urzędu Miasta (wydruk komputerowy konta 130-1) (akta kontroli Nr 08/40/I/142-143). Natomiast różnica w kwocie 404.328,68 zł stanowi podatek VAT (wydruk komputerowy konta 130-1), który został odprowadzony do Urzędu Skarbowego (akta kontroli Nr 08/40/I/139). Ponadto na kwotę przekazaną do Urzędu Miasta składają się także przelewy z konta depozytowego w wysokości 258,57 zł (wydruk komputerowy konta 133-2) (akta kontroli Nr 08/40/I/141) oraz z rachunku inwestycyjnego w kwocie 33,33 zł (wydruk komputerowy konta 131) (akta kontroli Nr 08/40/I/140).
         Ponadto w wyniku kontroli ustalono, że w sprawozdaniu Rb-27S oraz w ewidencji księgowej na koncie 130-1 wykazano także środki w kwocie 128.813,73 zł, które przelano na konto Urzędu Miasta w następnym roku tj. w dniu 04.01.2008 r. (akta kontroli Nr 08/40/I/143). Kwota ta pomimo tego, że figuruje w wyciągu bankowym nr 3 z 04.01.2008 r., została zaksięgowana na koncie 130-1 - dochody budżetowe w dniu 31.12.2007 r. (akta kontroli Nr 08/40/I/143).        
 
II.4. Dochody budżetowe Ośrodka w 2008 r.
 
         W sprawozdaniu Rb–27S wykazano, że do dnia 31.10.2008 r. wpływy z tytułu uzyskanych dochodów budżetowych wyniosły 1.972.218,56 zł akta kontroli Nr 08/40/I/168). Na podstawie danych znajdujących się w ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola ustalono, że kontrolowana jednostka przekazała na konto Urzędu kwotę 1.805.632,06 zł, tj. niższą o 166.586,50 zł od uzyskanych wpływów (akta kontroli Nr 08/40/I/193). Z wyciągu bankowego nr 214 wynika, że powyższą kwotę przelano na konto Urzędu w dniu 5.11.2008 r. akta kontroli Nr 08/40/I/201).
         W wyniku kontroli ustalono, że wykazana w sprawozdaniu kwota dochodów wykonanych i otrzymanych nie jest zgodna z łączna kwotą wpływów zaksięgowaną na koncie 130-1 - dochody budżetowe (akta kontroli Nr 08/40/I/172-191). Kwota wpływów wykazana na tym koncie wynosi 2.165.600,21 zł i jest wyższa o 193.381,56 zł od kwoty wykazanej w sprawozdaniu Rb-27S.
         Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że na kwotę wpływów składają się faktyczne dochody budżetowe w kwocie 1.967.064,67 zł (wydruk komputerowy konta 222) (akta kontroli Nr 08/40/I/170) oraz podatek VAT w kwocie 198.535,54 zł (wydruk komputerowy konta 130-5) (akta kontroli Nr 08/40/I/192).
         Z uzyskanych wpływów do dnia 31.10.2008 r. na konto Urzędu Miasta przekazano kwotę 1.800.478,17 zł. Ponadto na kwotę przekazaną do Urzędu Miasta składa się także przelew z konta depozytowego w wysokości 5.153,89 zł (wydruk komputerowy konta 133) (akta kontroli Nr 08/40/I/171).
 
II.5. Dochody własne Ośrodka w I półroczu 2008 roku
 
        W dniu 10.07.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–34 z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2008 r. (akta kontroli Nr 08/40/I/204, 242). Ze sporządzonego sprawozdania wynika, że wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2008 r. wyniosło ogółem 384.036,59 zł. Na kwotę tą składają się:
      
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 33.521,63zł,
Ø      przychody w kwocie 350.514,96 zł.
Powyższe przychody uzyskano w czterech paragrafach tj.:
 
Ø      paragraf 0830 „wpływy z usług” – kwota 336.260,90 zł,
Ø      paragraf 0920 „pozostałe odsetki”- kwota 6.203,16 zł,
Ø      paragraf 0960 „wpływy z darowizn”- kwota 4.500,00 zł,
Ø      paragraf 0970 „wpływy z różnych dochodów”- kwota 3.550,90 zł.
 
   Wykazany w sprawozdaniu Rb-34 za 2007 rok stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 33.521,63 zł (akta kontroli Nr 08/40/I/202-203). Taką samą kwotę wykazano w sprawozdaniu za pierwsze półrocze 2008 roku oraz w ewidencji księgowej jako stan początkowy na dzień 1.01.2008 r. (akta kontroli Nr 08/40/I/238).
     W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta była zgodna ze stanem figurującym w ewidencji księgowej – konto 132 (akta kontroli Nr 08/40/I/205). Natomiast stan ten nie był zgodny z wyciągiem bankowym nr 153 z dnia 31.12.2007 r. oraz pisemnym potwierdzeniem salda z banku PKO BP SA (akta kontroli Nr 08/40/I/206-207). Z dokumentów tych wynika, że stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007 r. był niższy o 11.419,76 zł i wynosił 22.101,87zł. Na podstawie wyciągu bankowego ustalono, że powyższa różnica została przelana na konto jednostki kontrolowanej dopiero w dniu 3.01.2008 r. (akta kontroli Nr 08/40/I/208).
     Ponadto ustalono, że kwota wykazana w paragrafie 0830 nie była zgodna z ewidencją księgową dotyczącą tego paragrafu (akta kontroli Nr 08/40/I/212-219). Wykazana w tym paragrafie kwota wydatków jest niższa o 9.773,95 zł i wynosi 326.486,95 zł.
     Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że w kwocie wykazanej w sprawozdaniu oprócz kwoty figurującej w ewidencji dochodów tego paragrafu, znajdują się również należności w kwocie 6.779,18 zł oraz zobowiązania w kwocie 2.994,77 zł wykazane w części C sprawozdania Rb-34 (akta kontroli Nr 08/40/I/219-223).
 
II.6. Wydatki z dochodów własnych Ośrodka w I półroczu 2008 r.
 
     Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w I półroczu 2008 r. wyniosły ogółem 194.241,65 zł. Poniesione wydatki zaewidencjonowano w siedemnastu paragrafach i były one związane z bieżącą działalnością Ośrodka.
     W wyniku porównania kwot wydatków w poszczególnych paragrafach oraz wydatków ogółem stwierdzono, że kwoty wydatków wykazane w sprawozdaniu są zgodna z ewidencja księgową (wydruk komputerowy obrotów kont aktywnych) (akta kontroli Nr 08/40/I/240). Również wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 189.794,94 zł był zgodny z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 08/40/I/227-239) oraz z wyciągiem bankowym nr 119 z dnia 30.06.2008 r. (akta kontroli Nr 08/40/I/243). Z ewidencji księgowej konta 100 – kasa wynika, że stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2008 r. wynosił „0” (akta kontroli Nr 08/40/I/239).
  
II.7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2007 r.
 
Z analizy zapisów na koncie księgowym 135 – rachunek bankowy funduszu socjalnego wynika,że łączna kwota obrotów po stronie „Wn” (wpływów) na fundusz socjalny w 2007 r. wyniosła 119.478,56 zł (akta kontroli Nr 08/40/I/244-247).W wyniku kontroli ustalono, że na sumę tę oprócz dokonanych odpisów w kwocie 74.000,00 zł i stanu początkowego w kwocie 3.676,79 zł składały się także spłaty pożyczek oraz odsetki bankowe. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
         Z analizy zapisów dokonanych na tym koncie po stronie „Ma” wynika, że zaewidencjonowane obroty (rozchody) w tym okresie wyniosły łącznie 106.029,23zł.Wypłaty środków dokonywano przelewami z rachunku bankowego oraz gotówką z kasy. Środki te wydatkowane były na zapomogi, podatki dochodowe od tych zapomóg, wczasy pod gruszą oraz pożyczki.
         Ponadto w sześciu przypadkach stwierdzono dokonanie przelewów środków tego funduszu na konto Komornika Sądowego, ZUS oraz Urzędu Skarbowego. Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że była to realizacja tytułów wykonawczych. Przelewów na rzecz tych instytucji dokonano ze środków pochodzących ze świadczeń socjalnych uprzednio przyznanych pracownikom Ośrodka. Innych wydatków nie stwierdzono.
Na dzień 31.12.2007 r. stan gotówki w kasie wynosił „0” (akta kontroli Nr 08/40/I/248-249). Natomiast stan środków pieniężnych ogółem według ewidencji księgowej wynosił 13.449,33 zł (akta kontroli Nr 08/40/I/244) i był zgodny z wyciągiem bankowymnr 54 (akta kontroli Nr 08/40/I/255).
 
II.8. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2008 r.
 
         Z ewidencji księgowejwynika, że stan początkowy środków na rachunku bankowym funduszu wynosił 13.449,33 zł (akta kontroli Nr 08/40/I/263).Stan ten był zgodny ze stanem końcowym wykazanym na koncie księgowym – 135 oraz na wyciągu bankowym nr 54 z dnia 31.12.2007 r.(akta kontroli Nr 08/40/I/255).Ponadto z ewidencji konta 105 – kasa wynika, że na dzień 1.01.2008 r. stan kasy ZFŚS wynosił „0” (akta kontroli Nr 08/40/I/264).
         Z analizy operacji dokonanych na kontach: 105 - kasa, 135 – rachunek bankowy oraz na koncie 851 – koszty i przychody funduszu wynika, że środki wydatkowane były na zapomogi, podatki dochodowe od tych zapomóg, wczasy pod gruszą oraz pożyczki (akta kontroli Nr 08/40/I/256-259).
         Ponadto w pięciu przypadkach stwierdzono dokonanie przelewów środków tego funduszu na konto Komornika Sądowego, ZUS oraz Urzędu Skarbowego. Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że była to realizacja tytułów wykonawczych (akta kontroli Nr 08/40/I/267). Przelewów na rzecz tych instytucji dokonano ze środków pochodzących ze świadczeń socjalnych uprzednio przyznanych pracownikom Ośrodka. Innych wydatków nie stwierdzono.
Na dzień 31.10.2008 r. stan gotówki w kasie wynosił „0” (akta kontroli Nr 08/40/I/264). Natomiast stan środków pieniężnych ogółem na rachunku bankowym według ewidencji księgowej wynosił 20.974,67 zł (akta kontroli Nr 08/40/I/261) i był zgodny z wyciągiem bankowymnr 50 (akta kontroli Nr 08/40/I/268-269).
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi Ośrodka.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

        Jednostka kontrolowana
 
   W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
                 (podpis)
 
 
Data: ........................
 
               Zespół kontrolny
                    (podpisy)
 
 
 
 
 
Data:................

  
 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 

 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2009-05-06 12:01:34 - Wnioski pokontrolne (86.00 kB)
2009-05-06 12:06:33 - Wystąpienie pokontrolne (37.50 kB)

Ilość odwiedzin: 6822
Nazwa dokumentu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Małgorzata Jóźwin - Mazurek
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Małgorzata Jóźwin - Mazurek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2009-05-06 11:57:01
Data udostępnienia informacji: 2009-05-06 11:57:01
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-06 12:08:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner