logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
 
WKWiA. I – 0914/44/08
 
 
 
Opole, 15 stycznia 2009r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr    49/2008
 
Jednostka kontrolowana
Młodzieżowy Dom Kultury im. Bohaterów Powstań Śląskich w Opolu 45-084 ul. Strzelców Bytomskich 1.                   
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 15 grudnia 2008r.
do 15 stycznia 2009r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Wiesław Pałczyński – st. specjalista Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Monika Pijanka – Inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Nr 103/08, 104/08
Przedmiot kontroli
Ø      Gospodarka finansowa
Ø      System kontroli wewnętrznej
Ø      Oszczędności przy dokonywaniu wydatków
 
Okres objęty kontrolą
2007 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Elżbieta Marciniszyn – Dyrektor
Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
Elżbieta Marciniszyn– Dyrektor
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– Gł. Księgowa  
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– Z-ca Dyrektora

 
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz.    1591 z późn. zm.),
2.     Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95 poz. 425 z późn. zm),    
3.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
4.     Ustawa z dnia 29 września 2002 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
5.     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329  z późniejszymi zmianami).
 6. Uchwała Nr XXII/347/00 Rady Miasta Opola z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie dostosowania aktu założycielskiego Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu do obowiązujących przepisów prawa,
   7. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie       „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych” (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7 poz. 58 z 2006 r.).
Cel kontroli
 
Celem kontroli było zbadanie prawidłowości realizacji dochodów i wydatków w 2007 r. pod kątem ich zgodności z planem rzeczowo-finansowym, sprawozdaniami budżetowymi, ustawą o finansach publicznych i innymi przepisami. 
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
  
              Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych.
Dokonano analizy przyjętych zasad pobierania opłat za uczestnictwo w zespołach zainteresowań.
 Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono  poszczególne rodzaje wydatków budżetowych.
Sprawdzono czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe i tp). oraz porównano je z przelewami bankowymi.
Sprawdzono czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez kierownika jednostki kontrolowanej.
Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości i gospodarności oraz zgodności z planem finansowym.
 Sprawdzono czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej, oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
Ponadto;
- przeprowadzono rozmowę z dyrektorem jednostki i główną księgową celem       zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania jednostki,
- porównano stan faktyczny z przepisami i przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi (statut, schemat organizacyjny, regulaminy),
- dokonano analizy zrealizowanych wypłat z środków funduszu socjalnego pod kątem ich zgodności z przepisami i regulaminami wewnętrznymi,
- zapoznano się z protokołami kontroli wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w badanym okresie oraz sprawdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych,
- zapoznano się z przyjętym sposobem archiwizacji dokumentów,
- na podstawie ewidencji księgowej ustalono wielkości przychodów z poszczególnych źródeł oraz dokonano analizy kosztów rodzajowych pod kątem ich zasadności,
- pobrano ustne wyjaśnienia od dyrektora, głównej księgowej oraz od pracowników merytorycznych,
- pobrano kserokopie wybranych dokumentów potwierdzających ustalenia kontroli.
 
 
USTALENIA KONTROLI
 
 W zakresie spraw organizacyjnych
 
 
         Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu działa od 24 stycznia 1954 roku. Jest placówką wychowania pozaszkolnego, jednostką budżetową miasta Opola, która od lat służy dzieciom, młodzieży i dorosłym mieszkańcom Opola. Działa na mocy ustawy  o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., ustawy  o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. Od początku siedzibą placówki jest budynek przy ul. Strzelców Bytomskich 1. Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/356/97 Rady Miasta Opola z dnia 20 marca 1997r. od 1 września 1997r., w budynku Przedszkola Publicznego Nr 58  powstała Filia MDK na Osiedlu ZWM.
Natomiast na podstawie Uchwały Nr XIX/307/99 Rada Miasta Opola z dnia 30 grudnia 1999r., od 1 stycznia 2000r. w budynku po Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Targowej 12 powstała Filia MDK „Śródmieście”.
       Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu realizuje swoje zadania określone w statucie placówki (przyjęty uchwała Rady Pedagogicznej  MDK w dniu 5.11.1992r.)  i w ustawie o systemie oświaty, a w szczególności:
• wspomaga szkołę i rodzinę w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań artystycznych
 dzieci i młodzieży oraz stwarza warunki dla ich pełnego rozwoju,
• kształtuje u uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
i studentów postawy aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
• prowadzi działania edukacyjne poszerzające szkolne programy dydaktyczne,
• wspomaga rodzinę i szkołę w procesie wychowania młodego człowieka,
• kształtuje pozytywny model spędzania czasu,
• organizuje rekrutację i wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej poprzez
   bogatą ofertę zajęcia w czasie letniej i zimowej przerwy wakacyjnej,
• koordynuje pozaszkolną działalność artystyczną dzieci i młodzieży miasta Opola,
• prowadzi szeroko pojętą działalność profilaktyczną i opiekuńczą.
 
                 Cele i zadania Młodzieżowego Domu Kultury realizowane są w następujących obszarach:
   1.Obszar edukacyjny
Placówka prowadzi edukację w dziedzinie literatury, teatru, filmu, muzyki, tańca,  plastyki i sztuki. Rozwija zainteresowania intelektualne, historyczne, politechniczne. Prowadzi edukację przez różne dziedziny sztuki.
 
   2. Obszar artystyczny
W ramach upowszechniania tańca prowadzona jest edukacja taneczna w różnych technikach i stylach. W dziedzinie upowszechniania plastyki przygotowuje się młodzież do odbioru dzieł sztuki poprzez tworzenie jej samemu różnymi technikami.
 
   3. Obszar animacji kulturalnej
Realizowany jest przez organizowane imprez otwartych dla mieszkańców miasta: konkursów, przeglądów, koncertów, zajęć kulturalnych i wypoczynkowych. Młodzieżowy Dom Kultury jest inicjatorem, organizatorem i realizatorem blisko  150 imprez rocznie o charakterze gminnym, wojewódzkim jak i ogólnopolskim.
 
   4. Obszar profilaktyczny
Prowadzona jest działalność związana z problemami narkomanii oraz alkoholizmu.  Realizowane są projekty przedsięwzięć dofinansowywanych z miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Poczynania te mają na celu upowszechnianie informacji na temat szkodliwości i zagrożeniu dla zdrowia substancji uzależniających. Jakim są zagrożeniem dla  bezpieczeństwa i zdrowia  dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.
 
 5. Obszar wspierający własną aktywność młodzieży
Przyjmując zasadę, że uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym i społecznym jest konieczne dla rozwoju państwa obywatelskiego, jednostka podejmuje szereg istotnych działań wspierających inicjatywy młodzieżowe oraz przygotowujących młodzież do pełnienia aktywnych ról w społeczności ludzi dorosłych. 
W 2002 r. powstał Młodzieżowy Wolontariat „Klub Ośmiu” współpracujący z domami opieki społecznej, szpitalami, domami dziecka. Rokrocznie bierze  udział w akcji Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.   
 
W zakresie spraw kadrowych  
 
                    Dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu  jest Pani Elżbieta Marciniszyn, powołana na to stanowisko  Uchwałą Nr 1570/97 z dnia 16 lipca  1997 r. Zarządu Miasta Opola (akta kontroli 08/49/I/str.1-4). 
W trakcie trwania kontroli obowiązki Głównej księgowej pełniła Pani(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Wymieniona zatrudniona jest na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę  w niepełnym wymiarze czasowym (1/2 etatu) a od 16 kwietnia 2005 r. w pełnym wymiarze czasowym (akta kontroli 08/49/I/str.5-10). Sprawy księgowe jednostki kontrolowanej prowadzi także Pani  (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) - (0,75 etatu)
Sprawy kadrowe jednostki kontrolowanej prowadzi  Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
Zajęcia programowe w Młodzieżowym Domu Kultury prowadzone są zgodnie z obowiązującym arkuszem organizacyjnym na rok 2006/2007 (zatwierdzanym rokrocznie przez Prezydenta Miasta Opola), przez nauczycieli zatrudnionych łącznie na 51,61 etatach pedagogicznych.
Limit zatrudnienia pracowników administracji wynosił 10,25 etatów oraz pracowników obsługi 10,87 etatów, co w sumie daje łącznie 72,73 etatów.

Lp.
Grupa pracowników
Liczba etatów
Liczba osób
 1
Pracownicy pedagogiczni
        51,61
       133
2
Administracja
        10,25
         12
3
Obsługa
        10,87
         16
RAZEM
       72,73
      161

 Strukturę zatrudnienia w przeliczeniu na liczbę osób zatrudnionych przedstawiono na wykresie nr 1.
 
W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
     W dniu 1 stycznia 2004 r. Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury  wydał Zarządzenie Nr 1/2004 w sprawie wprowadzenia w życie zakładowego planu kont,  instrukcji kontroli finansowej, zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dowodów finansowo – księgowych, zasad likwidacji (kasacji) składników majątkowych. Zarządzenie weszło w życie z dniem 02.01.2004 r.
 
Z budżetem Gminy jednostka rozlicza się w dziale 854 rozdział 80407.   W kontrolowanym okresie jednostka posiadała pięć rachunków bankowych założonych w Banku PKO BP:
 
55 1020 3668 0000 5402 0159 5792 - rachunek budżetowy
77 1020 3668 0000 5402 0160 0634 – rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
82 1020 3668 0000 5202 0160 0642 – rachunek dochodów własnych
51 1020 3668 0000 5102 0160 0667 – rachunek Zespołu „Adena” i „Pech”
73 1020 3668 0000 5102 0160 0659 – rachunek depozytowy 
Księgi rachunkowe w jednostce prowadzone są komputerowo w programie „Vulkan”.
Łączna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2007 r. wynosiła 183.930,15 zł.
Zobowiązania te były uzasadnione i dotyczyły:
- wypłaty trzynastej pensji - 155.993,79 zł.
- składek ZUS - 27.956,36 zł.
 
Stan należności jednostki kontrolowanej na dzień 31.12.2007 r. wynosił – 59.057,17 zł i dotyczył pożyczek z ZFŚS.
 
W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
 Jednostka sporządza sprawozdania kwartalne, półroczne i końcowy bilans roczny, który przekazywany jest do Referatu Planowania, Analiz i Sprawozdawczości Urzędy Miasta Opola.      
Na działalność podstawową w 2007r. jednostka kontrolowana otrzymała subwencję w kwocie 2.229.454,00 zł. i środki budżetowe z Urzędu Miasta w kwocie 1.120. 457,60 zł. Ogółem 3. 349. 911,60 zł.
Wykorzystanie środków na koniec roku wyniosło 3.349.911,60 zł.
Największą pozycję w wysokości 2.669.254,42 zł. - (80%) stanowiły koszty wynagrodzeń i pochodnych, w tym: honoraria, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy PEFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (akta kontroli 08/49/str.20,70-83).
Wypłacono odprawy emerytalne dla dwóch osób na kwotę 16.558,80 zł.
Nagrody jubileuszowe wypłacono 9 osobom na łączną wartość 21.817,60 zł.
 
 
           W dniu 8.01.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb –28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2007r. (akta kontroli 08/49/I/str.19). Ze sporządzonego sprawozdania wynika, że wydatki zostały zaewidencjonowane na dwudziestu trzech paragrafach.
W wyniku kontroli ustalono, że dane dotyczące wydatków w poszczególnych paragrafach wykazane w sprawozdaniu, są zgodne z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej. Szczegółowej kontroli poddano wydatki zaewidencjonowane w następujących paragrafach:
 
 Paragraf 4210 – Materiały i wyposażenie - (akta kontroli 08/49/I/ str. 33,81).
 Wydatki ogółem wyniosły 124.743,290 zł. i dotyczyły:
- materiały do napraw bieżących - 6.021,66 zł
(farby, art. drewniane do podłóg, ościeżnice, taśmy podłogowe, żarówki, wkręty,    śruby, art. elektryczne, cement).
- materiały do scenografii, prenumerata czasopism – 18.573,63 zł
- środki czystości – 3.296,59 zł
- art. biurowe – 7.671,23 zł
(tonery, art. piśmienne, taśmy, tusze, pieczątki, folia, karton).
- materiały wyposażenia – 26.944,80 zł
(szafy, biurka , stoły, odkurzacz, sprzęt DVD, radiomagnetofon, drukarka, komputer).
- art. na kolonie MOPR – 20.731,38 zł
- art. na § 80195 – zlecone przez wydział oświaty – 41.504,00 zł
Wydatków nieuzasadnionych nie stwierdzono
 
Paragraf 4260 – Zakup energii (akta kontroli 08/49/I/ str. 32).
Wydatki ogółem wyniosły 119.975,84 zł
Największą pozycję stanowiły opłaty za energię cieplną – 84.911,92 zł
- opłaty za energię elektryczną – 30.602,31 zł 
- opłaty za gaz – 252,16 zł
- opłaty za wodę – 4.209,55 zł
Wydatków nieuzasadnionych nie stwierdzono.
 
 Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych - (akta kontroli 08/49/I/ str. 32).
 Wydatki ogółem wyniosły 59.997,68zł.
 
 Największe pozycje stanowiły wydatki na remont klimatyzacji – 15.500 zł
- remont CO w Filii na ul. Targowej – 13.484,68 zł
- remont sanitariatów w Filii na ZWM
- konserwacje p. poż, ksero, instalacji alarmowej, placu zabaw – 10.156,07 zł
- naprawy żaluzji, hydrantu, sprzętu audio, sprzętu AGD – 8.097,55 zł
- pozostałe; rozbiórka wiaty, montaż okna, udrożnienie kanalizacji – 1.739,08 zł
Wydatków nieuzasadnionych nie stwierdzono.
 
 Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych - (akta kontroli 08/49/I/str.26-29).   
Wydatki ogółem wyniosły 261.143,89 zł.
Największe kwoty wydatkowano na przygotowanie kolonii (transport, wyżywienie, noclegi) – 96.761,28 zł
- obsługa imprez pn.; „Dni Opola”, „Dzień Dziecka”, „Zapalona Świeca”, „Zero Nudy” (plakaty, scenografia) – 59.846,91 zł
- obsługa imprezy pn. „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” – 35.171,58 zł
- monitoring – 3.994.68 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 4.673,37 zł
- usługi komunalne – 3.486,80 zł
- usługi transportowe – 2.936,60 zł
- monitoring obiektów – 12.340,22zł
- udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 11.978,51zł
- zakup usług pocztowo-telekomunikacyjnych – 4.673,37 zł
Ponadto w paragrafie tym zaewidencjonowano między innymi wydatki na  konkursy, nagrody, kontakty zagraniczne realizowane z Wydziałem Oświaty,    szkolenia bhp oraz badania lekarskie pracowników.
Wydatków nieuzasadnionych nie stwierdzono.
 
Paragraf 4340 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich dot. obiektów zabytkowych - (akta kontroli 08/49/I/str. 84).  
Wydatki w tym paragrafie wyniosły 60.000,00 zł.
- renowacja stolarki drzwiowej -   8.474,73 zł
- remont budynku ciemni fotograficznej przy ul. Piastowskiej 22 – 51.525,27 zł
Nieuzasadnionych wydatków nie stwierdzono.  
 
 
Dochody budżetowe Młodzieżowego Domu Kultury
 
W dniu 8.01.2008 r. jednostka kontrolowana przekazała do Urzędu Miasta Opola sprawozdanie Rb –34 z wykonania planu dochodów budżetowych za 2008 r. (akta kontroli 08/49/I/ str. 45).
W sprawozdaniu tym wykazano, że dochody ogółem wyniosły 796.840,81zł.
 
      Kwota dochodów 103.691,88 zł. dotyczyła paragrafu 0830 – wpływy z umów najmu sal i pomieszczeń jednostki. Na przestrzeni badanego okresu zawarto umowy najmu na jednorazowy lub okresowy wynajem pomieszczeń jednostki z 61 podmiotami (akta kontroli 08/49/I/str.173).
     Największa kwota dochodów 690.099,41zł. dotyczy paragrafu 0970 - jest dochodem z opłat   rodziców za dzieci uczestnictwo w zespołach i zajęciach prowadzonych przez MDK. Ponadto na kwotę tę składają się dochody z występów zespołów i prowadzonych działań kulturalnych. Tworzą je m.in.;
- wpłaty uczestników zajęć proponowanych przez MDK oraz zespołów tanecznych „Pech”, „Adena” – 457.337,98 zł
- zespoły teatralne – 14. 167,00 zł
- opłaty za kolonie, zimowisko – 74.117,50 zł
- lato w mieście, zima w mieście - 42. 080,00 zł
- Studio Piosenki, zespół szachowy, organy elektryczne(keyboard), plastyczne i inne – 102.396,93 zł.
     Kwota dochodów o wartości 3.049,41 zł dotyczyła paragrafu 0920 – odsetki bankowe.
Opłaty za naukę i uczestnictwo dzieci w zespołach prowadzone są w systemie obrotu bezgotówkowego. Każdy z rodziców dokonuje wpłat na wskazane konto bankowe.
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta (akta kontroli 08/49/I/str.46) wynika, że przekazana przez jednostkę kontrolowaną na konto Urzędu kwota dochodów, jest zgodna z kwotą wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu.
W trakcie kontroli ustalono, że dane wykazane w sprawozdaniu zarówno w odniesieniu do kwoty dochodów ogółem jaki w poszczególnych paragrafach są zgodne z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej. Uzyskane dochody były systematycznie odprowadzane na konto Urzędu Miasta.
 
 
 
Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych
                                               
                                     Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych.  
       
            Kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2007 r. wyniosła 120.000,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1998r. Nr 70, poz. 335) kwotę odpisu naliczonego na dany rok kalendarzowy należy przekazać na rachunek bankowy Funduszu w terminie do 30 września tego roku, z tym, że w terminie do dnia 31 maja należy przekazać 75% tego odpisu.
W wyniku kontroli ustalono, że przelewy na rachunek bankowy dokonano dnia 12. 02. 2007r. w kwocie - 20.000,00 zł WB 5/07,
28. 02.2007r. w kwocie - 30.000,00 zł WB 9/07
31. 05.2007r. w kwocie - 40.000,00 zł WB 8/07
 4. 06.2007 r. w kwocie - 30.000,00 zł WB 10/07(akta kontroli 08/49/I/str.152).
 
Jednostka kontrolowana posiada opracowany Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora z dnia 16 stycznia 2000r. Zgodnie z tym regulaminem, środki Funduszu mogą być przeznaczone na dofinansowanie wczasów pracowniczych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, na pomoc rzeczową i finansową oraz pożyczki mieszkaniowe .
Dyrektor jednostki powołała trzyosobową Zakładowa Komisję Socjalną.
Komisja odbyła w ciągu roku 2007 jedenaście posiedzeń, z których sporządzono protokoły. Łączna wartość przyznanych świadczeń wyniosła 154.423,43 zł.(akta kontroli 08/49/I/str.153-154).
 
Środki Funduszu przeznaczone zostały na następujące formy działalności socjalnej:
- dofinansowanie kosztów wypoczynku dla 22 pracowników, 12 emerytów i 11
   dzieci na łączną kwotę – 20.868,60 zł.
- świadczenia urlopowe zgodnie z art.53 Karty Nauczyciela dla 57 osób na łączną kwotę 30.954,75 zł.
- paczki żywnościowe (mikołajowe) dla 34 dzieci na łączną kwotę 1.699,97 zł
bony towarowe świąteczne dla 77 pracowników i 13 rencistów na łączną kwotę 35.800,00 zł.
- zapomogi finansowe dla 57 pracowników i 18 rencistów na łączną kwotę 23.170,00 zł.
- zapomogi materialne (zakup opału i leków) dla 8 osób na łączną kwotę 3.600,00 zł.
- pożyczki na remont mieszkania dla 8 osób na łączną kwotę – 27.500,00 zł.
- jednorazowa zapomoga zdrowotna dla jednej osoby – 500,00 zł.
- zorganizowanie 7 integracyjnychspotkań pracowniczych na kwotę – 10.330,11 zł.
Nie stwierdzono wydatkowania środków z tego Funduszu na cele niezgodne z ustawą i regulaminem.
 
 
W zakresie systemu kontroli wewnętrznej
 
Dyrektor jednostki Zarządzeniem Nr 7/2000 z dnia 22.08.2000r. wprowadziła instrukcję „obiegu, kontroli, ewidencji i przechowywania dokumentów księgowych” . Zarządzenie w posiadanych załącznikach posiada wykazy osób m.in.: do kontroli merytorycznej dokumentów księgowych, do przeprowadzania kontroli formalno-rachunkowej dokumentów księgowych, do zatwierdzania ich do zapłaty, oraz osób odpowiedzialnych za ewidencję druków ścisłego zarachowania i pozostałych (akta kontroli 08/47/I/str.32-42).
 
Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2007 r. zgodne były z planem kontroli i dotyczyły m.in.:
-    kontroli kasy,
-    prowadzenia spraw pracowniczych,
- kontroli zespołów pracowniczych w zakresie działań statutowych i    merytorycznych.
 
Wyniki kontroli były wpisywane do rejestru kontroli. Wyrywkowe kontrole kasy również w ten sposób były odnotowywane.
Kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń do formy i sposobu przeprowadzanych kontroli. 
Na system kontroli wewnętrznej w zakresie dotyczącym gospodarki finansowej   w kontrolowanej jednostce składają się:
Ø      Regulamin kontroli wewnętrznej,
Ø      Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów,
Ø      Instrukcja kancelaryjna,
Ø      Instrukcja inwentaryzacyjna,
Ø      Zakładowy plan kont.
Instrukcja obiegu dokumentów została opracowana z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości.
         W Regulaminie kontroliwewnętrznej określono istotę i formy kontroli wewnętrznej.
Za właściwe zorganizowanie i realizację kontroli wewnętrznej odpowiada dyrektor. Pracownikami uprawnionymi przez dyrektora do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej są: wicedyrektor, główny księgowy i kierownik administracyjno-gospodarczy. Regulamin określa także szczegółowo zakres sprawowanej kontroli wewnętrznej każdej z uprawnionych osób.
 
W 2007 roku jednostka została objęte kontrolą w następującym zakresie:
     •   rozliczanie i opłacanie składek, wypłata świadczeń z ZUS, wnioski
          emerytalne i rentowe,
  • kontrola w sprawie organizacji konkursów oraz ustalenie ich terminów,
  • kontrola dokumentacji pod względem realizacji zadań statutowych i priorytetów kuratora na rok szkolny 2006/207,
  • kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej jednostki, kontrola stanu instalacji odgromowej oraz aktualizacja instrukcji alarmowej,
  • kontrola sprawności technicznej obiektu w szczególności instalacji elektrycznej, co, wodno-kanalizacyjnej,
  • kontrola warunków pracy pod względem bhp, analiza wypadków,
  • kontrola zabezpieczenia obiektu przed włamaniem, zamykanie obiektu,
  • kontrola wykonywania obowiązkowych badań pracowników,
  • kontrola warunków pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przeprowadzenie próbnej ewakuacji.
 
Zbadana dokumentacja prowadzona jest starannie i chronologicznie. Operacje finansowe są rzetelnie udokumentowane. Sposób przechowywania umożliwia szybkie odszukanie wszystkich dokumentów. Zdarzenia księgowe księgowane są na bieżąco i w sposób chronologiczny. Nie stwierdzono przypadków błędnego klasyfikowania operacji. Wszystkie dokumenty będące podstawą przeprowadzenia operacji, posiadają podpisy osób upoważnionych. Upoważnienia znajdują się w aktach osobowych pracowników. W jednostce jest właściwy podział obowiązków. Upoważnienia do podpisywania dokumentów finansowych zostały ustalone w prawidłowy sposób. W badanych obszarach związanych z operacjami finansowymi istnieje prawidłowy nadzór ze strony dyrekcji. Przelewy bankowe dokonywane są wyłącznie po zatwierdzeniu przez dyrekcję. Dostęp do dokumentów osobom niepowołanym jest ograniczony. Zasoby komputerowe chronione są indywidualnymi hasłami dostępu.
 
W wyniku kontroli ustalono, że we wszystkich paragrafach dane zawarte w sporządzonych sprawozdaniach są zgodne z prowadzaną ewidencja księgową. Nie stwierdzono faktów uzyskiwania przychodów oraz dokonywania wydatków z dochodów własnych niezgodnie z ustawą o finansach publicznych bądź z uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu.
 

 Zgodnie z §. 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-152-218/2008 Prezydenta Miasta Opola z dnia 16.04.2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Miasta Opola  kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.

 
 

     Jednostka kontrolowana
Imię i Nazwisko
Kierownika Jednostki kontrolowanej
                
                  (podpis)
 
 
Data: Opole........................
               Zespół kontrolny
 Imię i Nazwisko kontrolującego
 
 
 
           (podpis)
 
Data: Opole................

 
      
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
            
 

Załączniki do pobrania: 2009-05-15 09:52:32 - Wnioski pokontrolne (42.00 kB)
2009-05-15 09:54:19 - Wystąpienie pokontrolne (24.00 kB)

Ilość odwiedzin: 8285
Nazwa dokumentu: Młodzieżowy Dom Kultury
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński, Monika Pijanka
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Monika Pijanka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2009-05-15 09:47:38
Data udostępnienia informacji: 2009-05-15 09:47:38
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-15 09:55:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner