logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                    

KWiA.I–0914/3/09
                            Opole, 09.03.2009 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 5/09
 
Jednostka kontrolowana
Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51 w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 16 do 27 lutego 2009 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Agnieszka Lisiecka - inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Monika Pijanka - inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 9/09
nr 10/09
Przedmiot kontroli
Ø      Gospodarka finansowa
Ø      Zamówienia publiczne
Ø      System kontroli wewnętrznej
Okres objęty kontrolą
2008r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Marzena Stefanko –dyrektor przedszkola
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
Marzena Stefanko – dyrektor przedszkola
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– starszy księgowy

    
Podstawy prawne
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
5.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
7.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz.783).
9.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
10.                       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
  2. Uchwała Nr XXXVI/378/08 Rady Miasta Opola z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu.
  3. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora przedszkola. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości i gospodarności oraz zgodności z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej, oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
Sprawy organizacyjne 
 
Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51 w Opolu przy ul. J. Bytnara Rudego 1 funkcjonuje od dnia 26.07.2001r., na podstawie uchwały nr XLIII/571/01 Rady Miasta Opola z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie odnowienia aktów założycielskich publicznych przedszkoli (akta kontroli Nr 09/1/I/2). Siedzibą przedszkola jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. J. Bytnara Rudego 1, którą Zarząd Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN 7224.c/41/97 z dnia 19 lutego 1998 r. (akta kontroli Nr 09/1/I/4).
W okresie objętym kontrolą dyrektorem przedszkola była pani Marzena Stefanko powołana na to stanowisko na okres od 01 stycznia 2007r. do 31 sierpnia 2011 r.  (akta kontroli Nr 09/1/I/8).
         Głównym księgowym przedszkola jest pan (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zatrudniony w jednostce od dnia 01 lutego 2004 r. w wymiarze 0,5 etatu na czas nieokreślony (akta kontroli Nr 09/1/I/10).
          
         Z budżetem gminy w 2008r. przedszkole rozliczało się w dziale 801 rozdział 80104. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
         Przedszkole posiada rachunki bankowe w Banku PKO BP S.A.
         Księgi rachunkowe w przedszkolu za 2008r. prowadzone były z wykorzystaniem programu komputerowego Progman Software.
 
Sprawy kadrowe
 
Na dzień 01.01.2008 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 63 osoby. (akta kontroli Nr 09/1/I/291-294).
 
Szczegółowo stan zatrudnienia na dzień 01.01.2008 r. przedstawiono w tabeli nr 1.
 
Tabela nr 1

Lp.
Pracownicy
Osoby
1
Pedagogiczni
36
2
Administracja i Obsługa
27
RAZEM
63

 
                Na dzień 31.12.2008 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 66 osób. (akta kontroli Nr 09/1/I/285).
 
W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
Dochody budżetowe w 2008 r.
 
W dniu 09.01.2009 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych przedszkola za rok 2008 r.(akta kontroli 09/1/I/13).
Ze sprawozdania wynika, że dochody w tym okresie wyniosły 0,61 zł. W trakcie kontroli ustalono, że wykazana w sprawozdaniu Rb-27S kwota ta dotyczyła odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym.
 
Wydatki budżetowe w 2008 r.
 
Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym przedszkola na dzień 31.12.2008r. wynosił – „0”(akta kontroli Nr 09/1/I/256).                    
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność przedszkola w 2008 r. wynosiła:  2.119.620,00 zł. Faktycznie wykorzystano kwotę 2.114.699,63 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 4.920,37 zł zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dniu 30.12.2008 r. (akta kontroli Nr 09/1/I/1).
         W dniu 09.01.2009 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2008 r. (akta kontroli Nr 09/1/I/12).
         W wyniku kontroli wykazano zgodność danych zawartych w rocznym sprawozdaniu budżetowym RB – 28S z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.
 
Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej przedszkola wynika, że dokonywane wydatki dotyczące przedszkola zostały zaewidencjonowane w dziewięciu paragrafach: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4260, 4270, 2480 i 4440.
W trakcie kontroli dokonano analizy ewidencji księgowej poszczególnych paragrafów:
 
Paragraf 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
 
Łączna kwota wydatków wyniosła 2.261,50 zł. Ogółem zaksięgowano 1 pozycję. Wydatki dotyczyły wypłaty ekwiwalentu za odzież.  
 
Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
 
Łączna kwota wydatków wyniosła 1.565.759,14 zł. Ogółem zaksięgowano 174 pozycji. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowniczych. 
 
Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
 
Łączna kwota wydatków wyniosła 111.312,11 zł. Ogółem zaksięgowano 4 pozycje. Wydatki dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń rocznych.  
 
 Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
 
Łączna kwota wydatków wyniosła 244.035,48 zł. Ogółem zaksięgowano 42 pozycje. Wydatki dotyczyły składek na ubezpieczenia społeczne. 
 
Paragraf 4120 – składki na fundusz pracy
 
Łączna kwota wydatków wyniosła 38.673,40 zł. Ogółem zaksięgowano 12 pozycji. Wydatki dotyczyły składek na fundusz pracy.
 
Paragraf 4260 – zakup energii
 
Łączna kwota wydatków wyniosła 8.100,00 zł. Ogółem zaksięgowano 11 pozycji. Wydatki dotyczyły refundacji wydatków z dochodów własnych za energię.
 
Paragraf 4270 – zakup usług remontowych
 
Łączna kwota wydatków wyniosła 41.500,00 zł. Ogółem zaksięgowano 2 pozycje. Wydatki dotyczyły zapłaty za remont.  
 
 Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych
 
Łączna kwota wydatków wyniosła 1.158,00 zł. Ogółem zaksięgowano 11 pozycji. Wydatki dotyczyły badań lekarskich.  
 
 
Paragraf 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 
Łączna kwota wydatków wyniosła 101.900,00 zł. Ogółem zaksięgowano 3 pozycje. Wydatki dotyczyły odpisów na ZFŚS.  
 
Ponadto w wyniku kontroli ustalono, że w 2008 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo(akta kontroli Nr 09/1/I/277-284):
 
Ø      (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł.
 
Ze specjalnego funduszu nagród, nagrody dyrektora otrzymały (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) osoby na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł, w tym (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) nauczycieli na kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł i (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))pracowników nie będących nauczycielami na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł. Specjalny fundusz nagród nie został przekroczony.
 
           
Wypłaty wynagrodzeń są dokonywane dla wszystkich pracowników bezpośrednio na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe.
 
Ponadto strona kontrolująca sprawdziła prawidłowość naliczania płac dla dziewięciu pracowników wykazanych w tabeli nr 2.
 
Tabela nr 2

Lp.
Imię i nazwisko
Stanowisko
Kategoria zaszeregowania wg angażu
Kategoria zaszeregowania wg Rozporządzenia*
Liczba punktów wg angażu
Liczba punktów wg Rozporządzenia*
Wymiar etatu
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3
4
5
6
7
8
9

 
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.)
 
 
Podczas czynności kontrolnych sprawdzono, czy stawki poszczególnych składników wynagrodzeń zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
         W przypadku głównego księgowego dotychczasowa wysokość wynagrodzenia zasadniczego jest wyższa od wysokości wynagrodzenia, które byłoby ustalone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym zgodnie z § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia główny księgowy zachował prawo do wynagrodzenia w wysokości dotychczasowej, o czym poinformowano go pisemnie w dniu 15.05.2008r.
 
Zespół kontrolujący dokonał również analizy wynagrodzeń jedenastu pracowników przedszkola za I półrocze 2008 r. (dyrekcja, obsługa, administracja i nauczyciele).
Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń ze sporządzonymi listami płac. Następnie porównano wynagrodzenia netto z listy płac z dokonanymi przelewami. W badaniu zastosowano technikę porównania bieżącej informacji z analogiczną informacją z poprzedniego okresu. Zestawienie wynagrodzeń pracowników kontrolowanej jednostki za I półrocze 2008 r. przedstawiono w tabeli nr 3.
 
Tabel nr 3

Lp.
Imię i nazwisko
I/2008
II/2008
III/2008
IV/2008
V/2008
VI/2008
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

  •             W trakcie badania stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane  w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac. Po analizie porównawczej stwierdzono, iż zachodzi pełna zgodność pomiędzy danymi zawartymi w listach płac z danymi  z wyciągów bankowych (akta kontroli Nr 09/1/I/281).
          
Dochody własne w 2008 r.
 
Podstawę funkcjonowania dochodów własnych stanowi uchwała nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia  i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola z późniejszymi zmianami. Podstawą gospodarowania dochodami własnymi jest roczny plan sporządzony przez dyrektora jednostki określający przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Ustalono, że w kontrolowanym przedszkolu środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w 2008 r. wyniosło ogółem 449.482,06 zł (akta kontroli Nr 09/1/I/14). Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 37.791,13 zł,
Ø      przychody w kwocie 411.690,93 zł.
 
Powyższe przychody uzyskano w dwóch paragrafach, tj.:
- paragraf 083 „Wpływy z usług”  - 407.013,79 zł,
- paragraf 092 „Pozostałe odsetki”  - 4.677,14 zł.
 
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody składały się wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu i odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.
 
Wydatki dochodów własnych w 2008 r.
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 (akta kontroli Nr 09/1/I/15) wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2008 r. wyniosły ogółem 392.046,09 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w piętnastu paragrafach.
          W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wszystkich wydatków zaewidencjonowanych w poszczególnych paragrafach.
 
 

Lp.
Paragraf
Wydatki
1.
4170
2655,00
2.
4210
54755,95
3.
4220
107124,37
4.
4240
560,00
5.
4260
104313,77
6.
4270
71050,69
7.
4300
28436,59
8.
4350
829,20
9.
4370
2695,55
10.
4410
2832,61
11.
4430
476,70
12.
4700
2332,00
13.
4740
775,94
14.
4750
1373,72
15.
6050
11834,00

 
 
Rozdział 80104 § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (akta kontroli Nr 09/1/I/136)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 2.655,00 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły umów o dzieło.
 
Rozdział 80104 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 09/1/I/146)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 54.755,95 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły m.in. środków czystości i materiałów biurowych. Ponadto ustalono, że w powyższym paragrafie ewidencjonowano tusze do drukarek oraz tonery i myszki do komputera, które zgodnie z obowiązującymi przepisami winny być ewidencjonowane w paragrafie 4750.
               
Rozdział 80104 § 4220 – Zakup środków żywności (akta kontroli Nr 09/1/I/154)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 107.124,37 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły środków żywności.
 
Rozdział 80104 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (akta kontroli Nr 09/1/I/155)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 560,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów dydaktycznych.
 
Rozdział 80104 § 4260 – Zakup energii (akta kontroli Nr 09/1/I/159)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 104.313,77 zł. Wydatki dotyczyły zakupu energii.
 
 
Rozdział 80104 § 4270 – Zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 09/1/I/162)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 71.050,69zł. Wydatki dotyczyły usług remontowych.
                             
Rozdział 80104 § 4300 – Zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 09/1/I/168)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 28.436,59 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wywozu śmieci, prowizji bankowych, opłat pocztowych.
 
          Ponadto ustalono, że w powyższym paragrafie ewidencjonowano prenumeraty, które zgodnie z obowiązującymi przepisami winny być ewidencjonowane w paragrafie 4210.
 
Rozdział 80104 § 4350 – Zakup usług do sieci Internet (akta kontroli Nr 09/1/I/170)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 829,20zł. Wydatki dotyczyły zapłaty za Internet.
 
Rozdział 80104 § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (akta kontroli Nr 09/1/I/173)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 2.695,55zł. Wydatki dotyczyły zapłaty za telefon stacjonarny.
 
Rozdział 80104 § 4410 – Podróże służbowe krajowe (akta kontroli Nr 09/1/I/175)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 2.832,61zł. Wydatki dotyczyły delegacji i ryczałtów samochodowych.
 
 
Rozdział 80104 § 4430 – Różne opłaty i składki (akta kontroli Nr 09/1/I/176)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 476,70zł. Wydatki dotyczyły opłaty za ubezpieczenie.
 
Rozdział 80104 § 4700 – Szkolenia pracowników (akta kontroli Nr 09/1/I/178)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 2.332,00zł. Wydatki dotyczyły szkoleń.
 
Rozdział 80104 § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (akta kontroli Nr 09/1/I/175)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 775,94zł. Wydatki dotyczyły zakupu papieru do ksero.
 
Rozdział 80104 § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych (akta kontroli Nr 09/1/I/181)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 1.373,72zł. Wydatki dotyczyły zakupu programu komputerowego.
 
Rozdział 80104 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (akta kontroli Nr 09/1/I/182)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 11.834,00zł. Wydatki dotyczyły zakupu zmywarki.
 
Wykazane w ewidencji łączne kwoty są zgodne z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34. 
         
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
          W 2008 r. w kontrolowanym przedszkolu dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 101.900,00 zł.
 
Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w ustawowych terminach, tj. w dniach:
Ø      27.05.2008 r. –   67.875,00 zł
Ø      24.09.2008 r. –   22.625,00 zł
Ø      12.11.2008 r. –   11.400,00 zł
RAZEM                   101.900,00 zł
 
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników przedszkola określił dyrektor w Regulaminie Gospodarowania Środkami ZFŚS z 07.05.2007r. Regulamin określa m.in. osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.
          Świadczenia są udzielane na wniosek osób uprawnionych. Podstawę do przyznawania ulgowych usług i świadczeń socjalnych stanowi średni dochód miesięczny przypadający na osobę w rodzinie wskazany w oświadczeniu pracownika.    Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń socjalnych mają uprawnieni o najniższych dochodach. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
          Dyrektor powołuje na okres 3 lat Komisję Socjalną. Dyrektor w uzgodnień z Komisją Socjalną ustala, warunki, tryb i kryterium udzielania środków z ZFŚS. Komisja opiniuje wnioski osób uprawnionych. O przyznaniu świadczeń socjalnych decyduje dyrektor.
          Zespół kontrolny poddał analizie wyciągi bankowe środków ZFŚS za 2008r. Sprawdzono wyciągi wygenerowane przez PKO Bank Polski SA (nr 1 ÷ 59).
Z wyciągu bankowego wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2008 r. wynosił 5.779,81 zł. Stan ten jest zgodny z saldem początkowym konta 135 – rachunek ZFŚS (akta kontroli Nr 09/1/I/270).
W wyniku kontroli ustalono, że na kwotę tę oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych na rachunku środków, składały się także spłaty pożyczek mieszkaniowych oraz odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
         Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Ma) wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:
Ø      pomocy rzeczowej i finansowej, 
Ø      pożyczek mieszkaniowych,
Ø      świadczeń urlopowych dla nauczycieli,
Ø      dofinansowania do wczasów i wypoczynku dzieci,
Ø      dofinansowania dla emerytów,
Ø      organizacji imprez kulturalnych (akta kontroli Nr 09/1/I/271-274).
 
Saldo konta 135 na dzień 31.12.2008 r. wynosiło 18.820,70 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym (akta kontroli Nr 09/1/I/269).
 
W zakresie pozostałych spraw finansowo – księgowych
Dokumenty księgowe
         Podczas kontroli ustalono, że dokumentacja księgowa prowadzona jest w sposób chronologiczny. Konta księgowe syntetyczne mają utworzone i wyodrębnione konta analityczne. Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia sposobu opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. Badaniem objęto osiemdziesiąt jeden dokumentów księgowych, które zaksięgowano w miesiącu grudniu 2008r. W tabeli nr 4 przedstawiono dokumenty poddane szczegółowej kontroli.
Tabela nr 4

Lp.
Nr faktury
Cel wydatku
Kwota
 
§
 
Winien być §
Data przelewu
1
25595/08/1022
Środki czystości
228,15
4210
---------
21.11.2008 (gotówka)
2
16520/8024/08
Materiały dla konserwacji
28,55
4210
---------
20.11.2008 (gotówka)
3
FP1525/00132/11/08
Środki czystości
39,81
4210
---------
20.11.2008 (gotówka)
4
FV 00179
Znaczki pocztowe
25,00
4300
---------
20.11.2008 (gotówka)
5
7239/08
Materiały biurowe
71,74
4210
---------
20.11.2008 (gotówka)
6
1107/OPO/08
Taśma tapicerska
291,58
4210
---------
17.11.2008 (gotówka)
7
25222/2008
Środki czystości
222,21
4210
---------
17.11.2008 (gotówka)
8
7089/2000
Tablica magnetyczna
135,03
4210
---------
13.11.2008 (gotówka)
9
5029350911/22/0
Telefon i internet
93,94
4350
4370
---------
02.12.2008
10
7073/2008
Monitoring
67,73
4300
---------
02.12.2008
11
50/247
Konserwacja p.poż.
101,21
4300
---------
02.12.2008
12
6451062/120
Gaz
348,90
4260
---------
02.12.2008
13
2008-11/91
Dostawa i montaż wykładziny
4869,02
4210
---------
02.12.2008
14
0109497
Uchwyty ścienne
310,00
4210
---------
02.12.2008
15
0109361
Uchwyty ścienne
357,00
4210
---------
02.12.2008
16
962/08
Deratyzacja
122,00
4300
---------
02.12.2008
17
1833/08
Zakwaterowanie w ośrodku
60,01
 
Faktura nieopisana
 
18
1834/08
Zakwaterowanie w ośrodku
60,01
 
Faktura nieopisana
 
19
24582/A
Żywność
1227,76
4220
---------
05.12.2008
20
22447/08HW/F
Żywność
23,41
4220
---------
05.12.2008
21
22470/08HW/F
Żywność
7,17
4220
---------
05.12.2008
22
6511/1/08
Żywność
281,77
4220
---------
05.12.2008
23
6615/1/2008
Żywność
149,08
4220
---------
05.12.2008
24
1560/12/08
Paczka świąteczna
1.700,00
4220
---------
05.12.2008
25
1564/12/08
Żywność
1.112,25
4220
---------
05.12.2008
26
1580/12/08
Paczka świąteczna
30,00
4220
---------
05.12.2008
27
855/08/T
Żywność
228,95
4220
---------
05.12.2008
28
0002761
Żywność
137,20
4220
---------
05.12.2008
29
01505/11/08
Meble
1.334,77
4210
4300
---------
05.12.2008
30
11/860/2008
Prenumerata
134,00
4300
4210
05.12.2008
31
 
Konserwacja urządzeń gazowych
146,40
4270
---------
05.12.2008
32
85137/08
Aktualizacja KP
25,00
4300
---------
15.12.2008
33
1608/12/08
Żywność
400,42
4220
---------
15.12.2008
34
22854/08HWF
Żywność
268,88
4220
---------
15.12.2008
35
22873/08HWF
Żywność
246,99
4220
---------
15.12.2008
36
22939/08HWF
Żywność
56,26
4220
---------
15.12.2008
37
6574/1/08
Żywność
164,64
4220
---------
15.12.2008
38
6681/1/08
Żywność
157,38
4220
---------
15.12.2008
39
6706/1/08
Żywność
111,39
4220
---------
15.12.2008
40
1253/12/2008
Progman - serwis
459,94
4300
---------
15.12.2008
41
R1522/0012/10/08
Energia
126,14
4260
---------
15.12.2008
42
Z1522/0013/11/08
Energia
107,68
4260
---------
15.12.2008
43
Z1522/0014/12/08
Energia
107,68
4260
---------
15.12.2008
44
170/2008
Rolety - montaż
305,30
4300
---------
15.12.2008
45
339/W/08
Woda
50,02
4220
4300
---------
16.12.2008
46
4221060689
Wywóz śmieci
449,40
4300
---------
16.12.2008
47
869/08/T
Żywność
289,22
4220
---------
16.12.2008
48
876/08/T
Żywność
150,87
4220
---------
16.12.2008
49
6748/1/08
Żywność
90,50
4220
---------
16.12.2008
50
6854/1/08
Żywność
96,06
4220
---------
16.12.2008
51
V9615/001/11/08
Energia
2.636,04
4260
---------
16.12.2008
52
24495/1290/08
Ciepło
7.076,49
4260
---------
16.12.2008
53
44158/08/0
Aktualizacja prasy
25,00
4300
---------
16.12.2008
54
0002842
Żywność
137,20
4220
---------
16.12.2008
55
4191/k/08
Papier ksero
27,00
4740
---------
01.12.2008 (gotówka)
56
04824/2008/1063
Wyposażenie kuchni
226,21
4210
---------
01.12.2008 (gotówka)
57
FAK/28101/2008/1023
Środki czystości
584,17
4210
---------
12.12.2008 (gotówka)
58
FP1525/00012/12/08
Środki czystości
113,99
4210
---------
02.12.2008 (gotówka)
59
2820081204052505
Środki do napraw
53,01
4210
---------
---------04.12.2008 (gotówka)
60
177322/8024/2008
Środki do napraw
23,93
4210
---------
12.12.2008 (gotówka)
61
26768/2008/1023
Środki czystości
341,80
4210
---------
02.12.2008 (gotówka)
62
8357/2008
Ręczniki
39,16
4210
---------
15.12.2008
63
3/2008
Przegląd budowlany
800,00
4170
---------
19.12.2008
64
344/2008
Szkolenie
950,00
4210
4700
19.12.2008
65
FVBD/KPPD/6982/08
Prasa
226,58
4300
4210
29.12.2008
66
1098/12
Kurs BHP
250,00
4210
---------
29.12.2008
67
6451062/121
Gaz
250,97
4260
---------
29.12.2008
68
080966/2008
Woda i ścieki
916,93
4260
---------
29.12.2008
69
FOP40431796/012/08
Telefon
166,60
4370
---------
29.12.2008
70
12/324/2008
Naprawa domofonu
84,13
4300
---------
29.12.2008
71
23371/08HW/F
Żywność
55,35
4220
---------
29.12.2008
72
23966/08HW/F
Żywność
109,21
4220
---------
29.12.2008
73
6879/1/2008
Żywność
173,68
4220
---------
29.12.2008
74
7002/1/2008
Żywność
24,70
4220
---------
29.12.2008
75
1658/12/08
Żywność
219,06
4220
---------
29.12.2008
76
1668/12/08
Żywność
122,19
4220
 
29.12.2008
77
1730/0/12/2008
Zmywarka
11.888,90
6060
---------
30.12.2008
78
5026865545/22/0
Internet , telefon stacjonarny
93,94
4350
4370
---------
31.12.2008
79
FS27005/08/SFA
Żywność
140,29
4220
---------
31.12.2008
80
25532/1290/08
Ciepło
15.000,00
4260
---------
31.12.2008
81
7818/2008
Monitoring
67,73
4300
---------
31.12.2008

 
W trakcie powyższego badania zespół kontrolny ustalił, że nie wszystkie skontrolowane dokumenty były opisane w myśl art.35 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Ponadto nie wszystkie wydatki ujęto w prawidłowym paragrafie (poz. w tabeli nr 30,64,65).
        
         Zespół kontrolny poddał również sprawdzeniu prawidłowość sporządzania raportów kasowych z dochodów własnych w miesiącach styczeń – grudzień 2008r. (1-10). W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono:
 
Ø      sporządzone raporty były ponumerowane narastająco,
Ø      w każdym przypadku saldo końcowe było saldem początkowym następnego raportu,
Ø      do raportów kasowych dołączone były dowody źródłowe, tj.: faktury, rachunki,
Ø      dowody KP i KW były opatrzone podpisami osoby wystawiającej, zatwierdzającej i sprawdzającej,
Ø      zapisy w raportach dokonywane były w sposób chronologiczny.
 
Odpowiedzialność materialną za prowadzenie kasy ponosi pracownik zatrudniony na stanowisku starszy księgowy. Deklaracja odpowiedzialności materialnej znajduje się w aktach osobowych pracownika. Ustalono, że w przedszkolu prowadzona jest księga druków ścisłego zarachowania założona w dniu 02.01.1997 r. W księdze ewidencjonowane są na bieżąco druki ścisłego zarachowania, tj. kwitariusze przychodowe, czeki gotówkowe, kartoteki magazynowe, legitymacje ubezpieczeniowe i arkusze inwentaryzacyjne.
 
Jednostka posiada instrukcję obiegu i kontroli dokumentów, która reguluje:
- obieg i kontrolę dokumentów,
- gospodarkę drukami ścisłego zarachowania,
- gospodarkę kasową,
- zaliczki,
- zasady gospodarki magazynowej.
 
Pracownikom, którzy stale pokrywają powtarzające się wydatki może być wypłacana zaliczka stała na cały rok budżetowy. Zaliczki stałe wypłacane są na podstawie wniosku, muszą być rozliczone w dwóch terminach:
- do 30 czerwca,
- na 31 grudnia.   
Zaliczki zatwierdza do wypłaty i podpisuje:
- pod względem merytorycznym – dyrektor przedszkola,
- zatwierdza do wypłaty – dyrektor i główny księgowy.
 
Zespół kontrolny poddał badaniu terminowość pobieranych zaliczek w 2008r. Ustalono, że wypłacono stałe zaliczki, które zostały rozliczone w wymaganym terminie. Osobą pobierającą taką zaliczkę jest(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– kierownik gospodarczy.
 

Lp.
Data pobrania zaliczki
Nr raportu kasowego
Kwota
Termin rozliczenia zaliczki
1.
08.01.2008
1/2008
1.000,00
21.01.08
2.
21.01.2008
2/2008
1.006,31
18.02.08
3.
18.02.2008
3/2008
1.007,84
17.03.08
4.
17.03.2008
4/2008
1.529,54
07.04.08
5.
07.04.2008
5/2008
903,33
23.04.08
6.
14.05.2008
8/2008
1.079,44
09.06.08
7.
09.06.2008
10/08
1.057,41
26.06.08

 
Powstała nadpłata wysokości 266,42 została zwrócona w dniu 27.06.2008r. na rachunek bankowy.
 
Szczegółowemu sprawdzeniu poddano rozliczenie zaliczki z 09.06.2008r. z raportu kasowego nr 10/2008.
 
Pobranie gotówki: 1.057,41 zł,
 
- FV VAT 24035/0174/08 – paliwo do kosiarki – 24,00 zł,
- Faktura 21429/0174/08 – paliwo do kosiarki – 25,16 zł,
- FV 00082/000/00502400/G/0508 – znaczki – 75,00 zł,
- FV 1213 – części do pralki – 65,00 zł,
- SO/FAK/1041/2008 – zakup środka owadobójczego – 52,00 zł,
- FV 13265/2008/1023 – środki czystości – 230,36
- FV 1042/00029/06/08 – woda, zapałki – 62,43,
- FV 13032/2008/1023 – ręczniki – 89,50 zł,
- FV 1448F00111/05/08 – woda – 42,90 zł,
- FV 762/2008/01- pieczątki – 49,19 zł,
- FV 2008000542 – materiały do kosiarki – 95,00 zł,
- FV 01768/08 – kubki – 41,11 zł,
- FV 70328/8024/08 – baterie, wąż ogrodowy – 35,05 zł,
- FV 1448F00120/06/08 – woda – 35,10 zł,
- FV 3908/2008 – materiały biurowe – 27,69 zł,
- FV 144F00120/06/08 – woda – 28,32 zł,
- FV 1448F00120/06/08 – papier toaletowy – 22,19 zł,
- FV 1448F00120/06/08 – środki czystości – 57,41 zł.
 
Zaliczka została terminowo rozliczona w dniu 26.06.08, a wszystkie podłączone dokumenty zostały prawidłowo opisane.
 
Inwentaryzacja
 
Inwentaryzację środków trwałych i pozostałych środków trwałych w jednostce przeprowadzono w momencie objęcia obowiązków przez obecnego dyrektora na dzień 28.12.2006r. Została ona prawidłowo przeprowadzona.
Ponadto na dzień 31.12.2008r. przeprowadzono inwentaryzację:
- magazynu żywnościowego,
- gotówki w kasie.
 
         W wyniku przeprowadzonych inwentaryzacji nie stwierdzono różnic miedzy stanem faktycznym a stanem ewidencyjnym.
W dokumentacji znajdują się: zarządzenia dyrektora dotyczące powołania komisji, arkusze spisowe z natury odpowiednio ponumerowane i wypełnione i podpisane.
 
Zamówienia publiczne
 
Zespół kontrolny ustalił, że w okresie objętym kontrolą szkoła ponosiła wydatki inwestycyjne, których wykonanie wymagało zastosowania trybów postępowania wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 
Przedmiotem postępowania były dwa następujące zadania:
- remont – modernizacja holu wyjściowego, wartość zamówienia wg kosztorysu – 40.053,66 zł, termin: 30.06.2008r. - 15.08.2008r. Termin składania ofert – 30.04.2008r., godz. 10.00. Ogłoszenie z dnia 14.04.2008r.
 
- remont sanitariatu, modernizacja przedsionka, i pracowni grupa VIII, wartość zamówienia wg kosztorysu – 47.626,66 zł, termin: 01.07.2008r. – 15.08.2008r. Ogłoszenie z dnia 14.04.2008r.
 
Dyrektor jednostki zarządzeniem nr 3/08 ogłosił przetarg nieograniczony, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia i powołano 3 – osobową komisję przetargową.
 
Do pierwszego zamówienia wpłynęły dwie oferty:
-(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), oferowana cena: 35.300,70 zł,
- (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), oferowana cena: 39.753,42 zł.
 
Pierwotnie firmę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) wykluczono z postępowania. W uzasadnieniu podano brak zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS i podatków. Ogłoszono, że przetarg wygrała firma(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))złożyło protest, który rozpatrzono pozytywnie, gdyż oferent przedstawił oświadczenie o nieposiadaniu zaległości podatkowych, co było wymogiem wynikającym ze specyfikacji. Po ponownym rozpatrzeniu ofert wybrano jednak firmę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))ze względu na najniższą cenę. W aktach znajduje się protokół odbioru wykonanych robót oraz fakturę FV nr 41/08 z dnia 12.08.2008r. na kwotę: 29.110,85 zł oraz dokumenty dot. zajęcia wierzytelności firmy na kwotę: 21.276,36 zł.
 
Do drugiego przetargu stanęły trzy następujące firmy:
 
-(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), oferowana cena: 55.721,79 zł,
-(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), oferowana cena: 46.320,75 zł,
-(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), oferowana cena: 47.482,22 zł,
 
 Z protokołu przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wynika, że trzech wykonawców spełniło wymagane warunki. Wybrano firmę(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), która zaproponowała najniższą cenę i uzyskała maksymalną ilość punktów.
 
W aktach znajduje się protokół odbioru wykonanych robót oraz faktury z dnia 23.08.2008r. na kwoty: 18.339,63 zł i 14.046,51 zł.
 
System kontroli wewnętrznej
        
Na system kontroli wewnętrznej w zakresie dotyczącym gospodarki finansowej   w kontrolowanej jednostce składają się m.in.:
 
§         Regulamin gospodarowania środkami ZFŚS,
§         Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów,
§         Regulamin kontroli wewnętrznej,
§         Instrukcja w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych,
§         Regulamin premiowania pracowników nie będących nauczycielami,
§         Regulamin przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy pracowników nie będących nauczycielami,
 
         Regulamin kontroliwewnętrznej określa zadania i zakres kontroli wewnętrznej opracowanej dla potrzeb przedszkola w obszarze gospodarki finansowej, materialnej i personalnej.
 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi przedszkola.
 
 
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola, zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data:.

           
  
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................

 
 

 

Załączniki do pobrania: 2009-05-19 10:15:07 - Wnioski pokontrolne (51.50 kB)
2009-05-19 10:17:13 - Wystąpienie pokontrolne (39.00 kB)

Ilość odwiedzin: 7179
Nazwa dokumentu: Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka, Monika Pijanka
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Monika Pijanka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2009-05-19 10:04:12
Data udostępnienia informacji: 2009-05-19 10:04:12
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-19 10:18:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner