logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

                           

KWiA – I –0914/4/09
Opole, 9 kwietnia 2009 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 9/09
 
Jednostka kontrolowana
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu ul. Wróblewskiego 7
 
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 5 do 20 marca 2009 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Małgorzata Jóźwin-Mazurek – starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Monika Pijanka – inspektor w  Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
przy udziale Tadeusza Lecha – głównego specjalisty w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 17/09
nr 18/09
Przedmiot kontroli
- gospodarka finansowa
- ewidencja księgowa i sprawozdawczość
- ZFŚS
- system kontroli wewnętrznej
 
Okres objęty kontrolą
2008 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Maria Bitka-Urbanek – dyrektor szkoły
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
Maria Bitka-Urbanek – dyrektor
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główny księgowy
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– specjalista ds. płac i księgowości
 

                                                                                                   
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 1996 r., Dz. U. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).
 
4.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późniejszymi zmianami).
 
 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późniejszymi zmianami).
 
 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142  poz. 1020).
 
7.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz.1222 z późniejszymi zmianami).
 
8.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 56 poz. 372 z dnia 30.03.2007 r.) zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
 
 1. Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu.
 
 1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
 1. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej, wydatkowania środków budżetowych i gospodarowania środkami z dochodów własnych oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola uzyskano niezbędne dane dotyczące środków finansowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na cele objęte kontrolą.
         Zebrano podstawowe dane o organizacji i funkcjonowaniu jednostki. Sprawdzono czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej, czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów, czy są dostosowane do specyfiki jednostki oraz w jaki sposób są realizowane w praktyce. Zapoznano się ze sposobem prowadzenia ewidencji księgowej. Porównano zgodność danych zawartych w sprawozdaniu końcowym za 2007 r. z wydrukiem komputerowym „zestawienie obrotów i sald” na dzień 31.12.2007 r.
         Z uwagi na to, iż ewidencja dotycząca klasyfikacji wydatków budżetowych za poszczególne okresy sprawozdawcze nie zawierała kwot narastająco, do kontroli wytypowano wydatki zaewidencjonowane w styczniu i sierpniu tj. pierwszym i ostatnim miesiącu pracy poprzedniej głównej księgowej, oraz wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu tj. miesiącach pracy obecnej księgowej. Na podstawie wyciągów bankowych ustalono wszystkie wydatki dokonane w miesiącu styczniu. Następnie dane te porównano z ewidencją księgową dotycząca poszczególnych paragrafów oraz ze sprawozdaniem Rb-28.
Dane wykazane w sprawozdaniach Rb-28 za sierpień i za grudzień porównano z ewidencją księgową dotyczącą wydatków w tych okresach.
Ustalono różnice w wydatkach wykazanych w sprawozdaniach Rb-28 w poszczególnych paragrafach pomiędzy sierpniem a wrześniem, październikiem i listopadem. Kwoty te porównano z wydatkami zaewidencjonowanymi w tych miesiącach w poszczególnych paragrafach. Sprawdzono, czy poszczególne wydatki są prawidłowo opisane w systemie ewidencji księgowej.
 Skontrolowano wynagrodzenia trzech pracowników szkoły tj. dyrektora i głównych księgowych: obecnej i poprzedniej, wypłacone od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Badanie polegało na porównaniu danych w listach płac z dokonanymi przelewami.
         Zapoznano się z dokumentacją dotycząca wydatków z tyt. zawartych umów zleceń a zaewidencjonowanych w paragrafie 4170.
         Ponadto sprawdzono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zgodność z ewidencją księgową wydatków wykazanych w sprawozdaniach dot. dochodów własnych. Sprawdzono również prawidłowość sporządzania raportów kasowych oraz rozliczania się z pobranych zaliczek.
         Zapoznano się z dokumentacją dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej oraz z funkcjonowaniem tego systemu w jednostce.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. Sprawy organizacyjno-kadrowe
 
         W dniach od 28 września do 5 października 2006 r., zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu postępowanie kontrolne nr 15/06.   
         W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono między innymi, że w jednostce nie były prowadzone księgi rachunkowe w sposób wymagany przepisami ustawy o rachunkowości. Dokumentacja prowadzona w szkole nie obejmowała zbiorów księgowych, o których mowa w art. 4 ustawy o rachunkowości.
         Ewidencja księgowa nie była prowadzona ręcznie, ani też                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               komputerowo. Wprawdzie jednostka zgodnie z ustawą o rachunkowości posiadała dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady rachunkowości, jednakże owe zasady nie były stosowane w praktyce. W dokumentach szkoły brak jest deklaracji głównej księgowej o odpowiedzialności materialnej za powierzoną gotówkę i inne walory wartościowe znajdujące się w kasie. Stwierdzono również brak dokumentów wskazujących na sposób pobierania gotówki z banku, brak dokumentów rozliczeniowych z pobranych zaliczek, brak zakwalifikowania poszczególnych operacji gospodarczych figurujących na wyciągach bankowych odnośnie sposobu ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych. Dokumentom księgowym nie nadano numerów identyfikacyjnych, o których mowa w art. 21 ust.1 pkt 1 ustawy o rachunkowości. Nie była prowadzona ewidencja druków ścisłego zarachowania.  
         W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano zalecenie pokontrolne dotyczące założenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i opracowanym Zakładowym Planem Kont, realizowania zasad określonych w Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych, Instrukcji przeprowadzania inwentaryzacjioraz dokonania rozliczenia wszystkich wydatków szkoły za lata 2005-2006. Termin przekazania sprawozdania z realizacji zaleceń został wyznaczony na dzień 30.12.2006 r. W dniu 14.02.2007 r. dyrektor szkoły przesłał rozliczenie wydatków szkoły za lata 2005-2006 (akta kontroli Nr 09/09/I/12-15).
 
Dyrektorem szkoły jest pani Maria Bitka – Urbanek powołana na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola z dniem 1 września 2006 r. na czas określony do 31 sierpnia 2011 r. (akta kontroli Nr 09/09/I/16-17). W okresie objętym kontrolą na stanowiskugłównego księgowego zatrudnione były:
 • od 15 do 20.01.2008 r. pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))na umowę-zlecenie na wykonanie sprawozdań rocznych za 2007 r.,
 • od 24.01. do 31.08.2008 r. pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w wymiarze ¾ etatu (akta kontroli Nr 09/09/I/18-21),
·         od 01.09.2008 r. do 31.03.2009 r. pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w wymiarze ½ etatu (akta kontroli Nr 09/09/I/22-23).
 
         Stan zatrudnienia na 31.12.2007 r. i na 31.12.2008 r. (akta kontroli Nr 09/09/I/24-30) w rozbiciu na poszczególne grupy zawodowe w osobach i etatach przedstawia poniższa tabela:
 
 Tabela nr 1
RODZAJE STANOWISK PRACY
stan na 31.12.2007 r.
stan na 31.12.2008 r.
osoby
etaty
osoby
etaty
 Pracownicy pedagogiczni
   20
 16,59
   22
 18,60
 Pracownicy administracji
     7
   4,25
     4
   4
 Pracownicy obsługi
     4
   4
     4
   4,00
      Razem:
   31
24,84
   30
 25,60
 
         Z powyższych danych wynika, że stan zatrudnienia ogółem na 31.12.2008r. był wyższy o 0,76 etatu w stosunku do stanu początkowego. W przypadku pracowników pedagogicznych nastąpiło zwiększenie ilości zatrudnionych o 2 osoby. Było to związane z zatrudnieniem 2 nauczycieli na zastępstwo: w przypadku jednego nauczyciela - w związku z urlopem wychowawczym, a w przypadku drugiego – z urlopem macierzyńskim.
W 2008 roku przyjęto do pracy w szkole jedenastu pracowników pedagogicznych, czterech pracowników administracji oraz dwóch pracowników obsługi.
         Z budżetem gminy szkoła rozlicza się w dziale 801 rozdział 80104, oraz w dziale 854 rozdział 85401. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
         W 2008 r. szkoła posiadała cztery rachunki bankowe założone w Banku PKO BP S.A.: rachunek budżetowy, rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunek dochodów własnych oraz rachunek depozytowy.
         Jednostka posiada zakładowy plan kont (akta kontroli Nr 09/09/I/31-33). Księgi rachunkowe w szkole prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego Vulcan.
Z zapisów książki kontroli szkoły wynika, że w roku 2008 w jednostce zostały przeprowadzone 3 kontrole zewnętrzne przez Kuratorium Oświaty w Opolu.
 
II. W zakresie realizacji planu finansowo-rzeczowego
 
1. Wydatki budżetowe jednostki na dzień 31.12.2007 r.
 
W dniu 21.01.2008 r. kontrolowana jednostka złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb –28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2007 r. (akta kontroli Nr 09/09/I/34). Ze sporządzonego sprawozdania szkoły wynika, że wydatki wyniosły 995.070,49 zł i zostały zaewidencjonowane w dwudziestu jeden paragrafach.
Porównano zgodność danych zawartych w sprawozdaniu z wydrukiem komputerowym „zestawienie obrotów i sald” na dzień 31.12.2007 r. W wyniku kontroli stwierdzono, że łączna kwota wydatków wykazanych w sprawozdaniu nie jest zgodna z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 09/09/I/35-36).
W wyniku analizy zapisów księgowych stwierdzono, że dane wykazane w sprawozdaniu w paragrafie 4300 nie były zgodne z ewidencją księgową tego paragrafu. W sprawozdaniu wykazano kwotę wydatków 17.988,55 zł, natomiast w ewidencji księgowej - 17.838,55 zł, mniejszą o 150,00 zł. Z wyciągu bankowego nr 95 z dnia 31.12.2007 r. wynikało, że była to kwota prowizji bankowych. Saldo na wyciągu bankowym było ujemne i wyniosło -145,16 zł. Na wyciągu została umieszczona odręczna adnotacja „nieksięgowane” (akta kontroli Nr 09/09/I/37-38).
        
2. Wydatki budżetowe szkoły i świetlicy w 2008 r.
 
Z dokumentacji bankowej wynika, że stan salda na rachunku bieżącym na dzień 2.01.2008 r. wynosił „-145,16” (akta kontroli Nr 09/09/I/73). W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z ewidencją księgową (zapisy na koncie „130”) (akta kontroli Nr 09/09/I/72).  Konto 130 wykazuje dwa salda. Po stronie „Wn” 10.255,35 zł i po stronie „Ma” 10.400,51 zł (per saldo -145,16 zł).
 
2.1 Wydatki budżetowe w miesiącu styczniu 2008 r.
 
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na działalność bieżącą do dnia 31.01.2008 r. wynosiła 138.800,00 zł (akta kontroli Nr 09/09/I/74).W dniu 19.02.2008 r. szkoła przedłożyła w Urzędzie Miasta Opola 2 sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków (akta kontroli Nr 09/09/I/75-76), z których wynika, że łączna kwota wydatków na działalność wyniosła 66.216,13 zł – jednostka nie wykorzystała kwoty w wysokości 72.583,87 zł. Natomiast na rachunku bankowym pozostała kwota 72.583,83 zł (akta kontroli Nr 09/09/I/77).
         Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej szkoły wynika, że dokonane wydatki bieżące w miesiącu styczniu zostały zaewidencjonowane w dziesięciu paragrafach. W poniższej tabeli ujęto kwoty wydatków i paragrafy w których zostały wykazane.
          
        Tabela nr 2
Lp.
Paragraf
Kwota wydatków wykazanych w sprawozdaniu
Kwota wydatków wg ewidencji księgowej
Uwagi
1
4010
47.986,22
48.157,01
Niezgodne
2
4040
-
378,66
Niezgodne
3
4110
7.127,78
7.127,78
Zgodne
4
4120
1.129,58
1.129,58
Zgodne
5
4170
900,00
752,00
Niezgodne
6
4210
2.489,92
1.508,41
Niezgodne
7
4260
1.324,80
1,324,80
Zgodne
8
4300
739,04
173,88
Niezgodne
9
4370
277,43
277,43
Zgodne
10
4440
700,00
-
Niezgodne
 
Łącznie
62.674,77
60.829,55
Niezgodne
 
W pięciu paragrafach stwierdzono niezgodności pomiędzy kwotami wydatków wykazanymi w sprawozdaniu a ewidencją księgową tych paragrafów.
Ponadto w ewidencji księgowej paragrafu 4040 stwierdzono księgowanie, którego nie wykazano w sprawozdaniu.
Dodatkowo w sprawozdaniu w paragrafie 4440 wykazano wydatek na kwotę 700,00 zł, który nie został zaksięgowany w ewidencji księgowej tego paragrafu. Korekty tej kwoty dokonano w miesiącu wrześniu 2008 r.
            W wyniku kontroli stwierdzono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu szkoły za miesiąc styczeń 2008 r. nie jest zgodna z kwotą wynikającą z ewidencji księgowej (akta kontroli Nr 09/09/I/78-79).
Na podstawie wyciągów bankowych ustalono wszystkie wydatki dokonane w miesiącu styczniu. Następnie dane te porównano z ewidencją księgową konta 130 dotyczącą poszczególnych paragrafów. Wyniki ustaleń przedstawia poniższa tabela:
 
    Tabela nr 3
Lp.
Nr wyciągu bankowego
Data wyciągu
Kwota zł
§
Zgodność z ewidencją księgową konta 130
1
WB 1
02.01.2008
22.717,72-szkoła
2.006,49-świetlica
4010
 
4010
 
Zgodne
 
Zgodne
 
2
WB 2
10.01.2008
25,00
608,50
34,40
141,78
32,10
 
4210
4210
4260
4300
4300
Zgodne
Zgodne
Zgodne
Zgodne
Zgodne
 
3
WB 3
17.01.2008
Brak obciążeń
 
Zgodne
4
WB 4
21.01.2008
 
499,42
790,98
298,91
576,00
277,43
 
4260
4260
4210
4210
4370
Zgodne
Zgodne
Zgodne
Zgodne
Zgodne
5
WB 5
24.01.2008
Brak obciążeń
 
Zgodne
6
WB 6
25.01.2008
752,00
4170
Zgodne
7
WB 7
28.01.2008
12.113,82-szkoła
245,29-świetlica
378,66
4010
 
4010
 
4040
Zgodne
 
Zgodne
 
Zgodne
8
WB 8
29.01.2008
13.325,47
7.127,78
1.129,58
765,79
452,13
71,66
4010
4110
4120
4010
4110
4120
Zgodne
Zgodne
Zgodne
Zgodne
Zgodne
Zgodne
9
WB 9
30.01.2008
1.700,00
Zaliczka pobrana z banku
Brak zapisu w raporcie kasowym
10
WB 10
31.01.2008
Brak obciążeń
 
 
 
Zespół kontrolny ustalił, że w miesiącu styczniu obciążenia bankowe widniejące na wyciągach bankowych zostały zaksięgowane w ewidencji księgowej. W przypadku zaliczki na kwotę 1.700,00 zł pobranej w dniu 30.01.2008 r. brak jest takiego zapisu w raporcie kasowym.
 
2.2 Wydatki budżetowe w miesiącach VIII-XII 2008 r.
 
Ustalono różnice w wydatkach wykazanych w sprawozdaniach Rb-28 w poszczególnych paragrafach pomiędzy sierpniem a wrześniem, październikiem i listopadem. Kwoty te porównano z wydatkami zaewidencjonowanymi w tych miesiącach w poszczególnych paragrafach. Sprawdzono, czy poszczególne wydatki są prawidłowo opisane w systemie ewidencji księgowej.
Wykazane wydatki w miesiącu sierpniu i wrześniu wg poszczególnych paragrafów przedstawia poniższa tabela:
 
    Tabela nr 4

Lp
§
Wydatki wg Rb-28 VIII/08
Wydatki wg Rb-28 IX/08
Wydatki wg sprawozdania
Wydatki wg ewidencji księgowej
Uwagi
1
3020
249,20
249,20
-
-
Zgodne
2
4010
506.995,77
520.902,37
13.906,60
13.906,78
Niezgodne
3
4040
48.898,89
48.898,89
-
-
Zgodne
4
4110
59.576,82
59.576,82
-
-
Zgodne
5
4120
10.142,88
10.142,88
-
-
Zgodne
6
4170
2.050,00
2.050,00
-
-
Zgodne
7
4210
19.263,40
22.184,56
2.921,16
2.501,69
Niezgodne
8
4240
2.116,85
3.034,56
917,71
142,74
Niezgodne
9
4260
40.531,04
43.259,35
2.728,31
2.728,31
Zgodne
10
4270
30.791,91
30.791,91
-
-
Zgodne
11
4280
603,00
990,00
387,00
387,00
Zgodne
12
4300
18.498,88
18.498,88
-
561,25
Niezgodne
13
4350
61,00
61,00
-
29,00
Niezgodne
14
4370
2.450,79
2.662,85
212,06
183,29
Niezgodne
15
4410
335,00
335,00
-
Brak paragrafu w ewidencji księg.
Niezgodne
16
4430
752,00
752,00
-
-
Zgodne
17
4440
26.725,00
26.025,00
-700,00
-
Niezgodne
18
4700
1.394,00
1.394,00
-
-
Zgodne
19
4740
253,76
464,82
211,06
-
Niezgodne
20
4750
1.119,58
1.186,68
67,10
717,34
Niezgodne
21
4990
-
-
-
2.766,50
Niezgodne

 
W wyniku kontroli stwierdzono, że wykazane wg sprawozdania kwoty wydatków w jedenastu paragrafach nie są zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 09/09/I/80-102).
 
Wykazane wydatki w miesiącu październiku i listopadzie wg poszczególnych paragrafów przedstawia poniższa tabela:
 
 
 
    Tabela nr 5

Lp
§
Wydatki wg Rb-28 X/08
Wydatki wg Rb-28 XI/08
Wydatki wg sprawozdania
Wydatki wg ewidencji księgowej
Uwagi
1
3020
249,20
249,20
-
-
Zgodne
2
4010
575.182,82
633.672,77
58.489,95
56.560,69
Niezgodne
3
4040
48.898,89
48.898,89
-
-
Zgodne
4
4110
63.938,45
73.376,26
6.437,81
8.757,03
Niezgodne
5
4120
11.309,51
12.675,84
1.366,33
1.387,78
Niezgodne
6
4170
2.050,00
2.050,00
-
-
Zgodne
7
4210
23.158,05
23.373,45
215,40
215,40
Zgodne
8
4240
3.461,98
3.461,98
-
-
Zgodne
9
4260
47.146,65
53.133,49
5.986,84
5.986,84
Zgodne
10
4270
30.791,91
30.791,91
-
-
Zgodne
11
4280
990,00
1.065,00
75,00
818,00
Niezgodne
12
4300
20.192,24
21.844,20
1.651,96
908,86
Niezgodne
13
4350
90,48
120,43
29,95
29,00
Niezgodne
14
4370
2.899,43
3.156,89
257,46
258,41
Niezgodne
15
4410
335,00
335,00
-
Brak paragrafu w ewidencji księg.
Niezgodne
16
4430
752,00
752,00
-
-
Zgodne
17
4440
34.700,00
34.700,00
-
-
Zgodne
18
4700
1.554,00
1.944,00
390,00
390,00
Zgodne
19
4740
464,82
464,82
-
-
Zgodne
20
4750
1.500,00
1.500,00
-
-
Zgodne

 
W wyniku kontroli stwierdzono, że wykazane wg sprawozdania kwoty wydatków w ośmiu paragrafach nie są zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 09/09/I/103-104).
 
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność bieżącą szkoły i świetlicy w 2008 r. wynosiła 1.087.322,34 zł (akta kontroli Nr 09/09/I/74).
W styczniu 2009 r. jednostka kontrolowana przedłożyła w Urzędzie Miasta Opola 4 sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków (akta kontroli Nr 09/09/I/105-108), z których wynika, że łączna kwota wydatków na działalność jednostki wyniosła 1.087.322,34 zł.  
         Ze sporządzonego sprawozdania jednostki wynika, że dokonane wydatki bieżące zostały zaewidencjonowane w dwudziestu paragrafach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne jak: trzynasta pensja, składki na ZUS i Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i nagrody zaksięgowano w następujących paragrafach: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4440. Z dokumentacji księgowej jednostki wynika, że wydatki zaksięgowano w dziewiętnastu paragrafach. W wyniku porównania sprawozdania z ewidencją księgową ustalono, że w ewidencji brakuje księgowań w paragrafie 4410.
         Do kontroli wytypowano dwa paragrafy, w których zaewidencjonowane wydatki były największe: 4010 - dotyczący wynagrodzeń osobowych pracowników i 4440 – dotyczący zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Łączna kwota wydatków zaewidencjonowanych w tych paragrafach wyniosła 707.027,74 zł co stanowi 68,42 % wszystkich wydatków bieżących.
 
Dane wykazane w sprawozdaniach Rb-28 za grudzień porównano z ewidencją księgową dotyczącą wydatków w tych okresach.
 
        Tabela nr 6
Lp.
Paragraf
Kwota wydatków wykazanych w sprawozdaniu
Kwota wydatków wg ewidencji księgowej
Uwagi
1
3020
1.449,40
1.449,40
Zgodne
2
4010
663.537,74
686.379,82
Niezgodne
3
4040
48.898,89
35.482,84
Niezgodne
4
4110
103.471,97
84.480,59
Niezgodne
5
4120
16.392,20
14.089,50
Niezgodne
6
4170
3.087,00
2.765,00
Niezgodne
7
4210
24.159,82
23.128,17
Niezgodne
8
4240
9.869,81
7.956,11
Niezgodne
9
4260
53.277,81
53.199,02
Niezgodne
10
4270
32.311,51
32.169,22
Niezgodne
11
4280
1.808,00
1.646,00
Niezgodne
12
4300
21.855,97
21.127,85
Niezgodne
13
4350
149,43
177,00
Niezgodne
14
4370
3.409,48
3.051,88
Niezgodne
15
4410
972,15
-
Niezgodne
16
4430
752,00
759,00
Niezgodne
17
4440
43.490,00
43.490,00
Zgodne
18
4700
1.944,00
1.944,00
Zgodne
19
4740
904,02
685,03
Niezgodne
20
4750
1.684,83
2.040,96
Niezgodne
 
Łącznie
1.033.425,83
1.016.021,39
Niezgodne
 
W wyniku kontroli stwierdzono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące wydatków zaewidencjonowanych w większości paragrafów poza trzema nie są zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 09/09/I/108).
 
Dodatkowo w sprawozdaniu w paragrafie 4410 wykazano wydatek na kwotę 972,15 zł, który nie został zaksięgowany w ewidencji księgowej tego paragrafu. Zespól kontrolny stwierdził, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu szkoły za 2008 rok nie jest zgodna z kwotą wynikającą z ewidencji księgowej (akta kontroli Nr 09/09/I/108). Na powyższą okoliczność główna księgowa złożyła pisemne wyjaśnienia (akta kontroli Nr 09/09/I/109).
Z dokumentacji bankowej wynika, że stan salda na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2008 r. wynosił 0,00 zł (akta kontroli Nr 09/09/I/110-111).
         W okresie objętym kontrolą jednostka kontrolowana nie uzyskiwała   innych wpływów budżetowych.
Zespół kontrolny sprawdził, czy poszczególne wydatki są prawidłowo opisane w systemie ewidencji księgowej. Z wydruku „obroty na koncie 130” wynika, że w wielu przypadkach brak jest tytułu wydatku lub jest on nieczytelny. Ponadto stwierdzono, że dokumenty źródłowe nie zostały kolejno ponumerowane. Sposób dokonywania zapisów w ewidencji księgowej nie umożliwiał ich jednoznacznego powiązania z zaksięgowanymi dowodami księgowymi (akta kontroli Nr 09/09/I/119-128).
 
3. Wydatki na wynagrodzenia (paragraf 4010)
 
         Wydatki w tym paragrafie stanowiły największą pozycję wszystkich wydatków budżetowych. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 663.537,74 zł (akta kontroli Nr 09/09/I/108).                       
          Podczas czynności kontrolnych dokonano szczegółowej analizy wynagrodzeń trzech pracowników szkoły wypłaconych w 2008 roku: dyrektora, głównej księgowej - obecnej i poprzedniej.
W trakcie analizy porównano kwoty wynagrodzeń netto wykazane w listach płac z kwotami przelewów figurującymi na wyciągach bankowych. Analizą objęto wszystkie wydatki figurujące na wyciągach bankowych za okres dwunastu miesięcy tj. od stycznia do grudnia 2008 r. Sprawdzono 133 wyciągi z konta budżetowego oraz 158 z list płac. Zestawienie wynagrodzeń pracowników kontrolowanej jednostki za 12 miesięcy 2008 r. przedstawiono w tabeli nr 7.
 
      Tabela nr 7
Stanowisko
Dyrektor
Gł. Księgowy
Gł. Księgowy
I/2008
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
II/2008
III/2008
IV/2008
V/2008
VI/2008
VII/2008
VIII/2008
IX/2008
X/2008
XI/2008
XII/2008
                 
        
         Kwoty przelewów bankowych były zgodne z kwotami wykazanymi w listach płac. Wypłaty wynagrodzeń dokonywane były na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe.
 
Zapoznano się z dokumentacją dotycząca wydatków z tyt. zawartych umów-zleceń a zaewidencjonowanych w paragrafie 4170. W 2008 r. jednostka zawarła 5 umów–zleceń na łączna kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł (akta kontroli Nr 09/09/I/125). Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.
 
4. Źródła dochodów własnych
 
Ustalono, że w kontrolowanej jednostce środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w 2008 r. wyniosło ogółem 11.864,76 zł (akta kontroli Nr 09/09/I/129). Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego – 1.688,08 zł (zgodne z wyciągiem bankowym nr 1),
Ø      dochody – 10.176,68 zł.
Powyższe dochody uzyskano w czterech paragrafach tj.:
Ø      paragraf 083 „Wpływy z usług” - kwota 7.556,36 zł,
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki” - kwota 108,47 zł,
Ø      paragraf 096 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej „ – kwota 650,00 zł,
Ø      Paragraf 097 „Wpływy z różnych dochodów” – 1.861,85 zł.
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody składały się m.in.:
Ø      odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
Ø      opłaty za duplikaty dokumentów,
Ø      opłaty z tytułu najmu pomieszczeń,
Ø      odszkodowanie z tytułu powstałych szkód w mieniu szkoły.
Zespół kontrolny ustalił, że nieprawidłowo klasyfikowano dochody uzyskane z najmu pomieszczeń szkolnych.
Saldo końcowe na rachunku bankowym wynosi 5.622,26 zł (wyciąg bankowy nr 50) i jest zgodne ze sprawozdaniem (akta kontroli Nr 09/09/I/139-140).
 
5. Wydatki dochodów własnych
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 (akta kontroli Nr 09/09/I/129). wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych za 2008 r. wyniosły ogółem 6.242,50 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w trzech paragrafach:
- 4210Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki ogółem wyniosły 4.328,76 zł. Dotyczyły głównie zakupu wyposażenia szkoły.
- 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Wydatki ogółem wyniosły 165,58 zł.
- 4300 Zakup usług pozostałych. Wydatki ogółem wyniosły 1.748,16 zł.
 
          Zespół kontrolny ustalił, że księgowania poszczególnych operacji nastąpiły dopiero w miesiącu wrześniu (akta kontroli Nr 09/09/I/136-137). Z ustnych wyjaśnień głównej księgowej wynika, że jej poprzedniczka nie księgowała zdarzeń dotyczących trzech rachunków bankowych: depozytu, środków zakładowego funduszu socjalnego oraz środków dochodów własnych.
 
6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2008 r.
 
Z wyciągu bankowego wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2008 r. wynosił 7.429,78 zł. Konto 135 wykazuje dwa salda (akta kontroli Nr 09/09/I/138). Po stronie WN 58.537,62 zł i po stronie MA 51.107,84 zł (per saldo 7.429,78 zł).
          W 2008 r. w kontrolowanej szkole dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 46.390,00 zł (akta kontroli Nr 09/09/I/141). Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:
 
 Tabela nr 8
Lp.
Data przelewu
Kwota przelewu
Data przelewu
Kwota przelewu
 
Jest
Winno być
1
30.05.2008
26.025,00
do 30.05.2008
27.825,00
2
10.09.2008
1.800,00
xxx
xxx
3
01.10.2008
9.275,00
do 30.09.2008
9.275,00
4
31.12.2008
9.290,00
xxx
(korekta)
 
Razem
46.390,00
 
 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie do 30.05.2008 r. na rachunek bankowy funduszu powinno być przekazane łącznie 27.825, 00 zł (75%). W kontrolowanej jednostce zaniżono przelew o 1.800,00 zł. Dopiero w dniu 10.09.2008 r. uzupełniono odpis o brakującą kwotę. Ponadto pozostała kwota powinna być przekazana do dnia 30.09.2008 r.
 Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników szkoły określił dyrektor w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 w Opolu z dnia 4.12.2006 r. zaktualizowanym w dniu 23.12.2008 r.
Ww. regulamin określają m.in. osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych. Sposoby i przyznawanie świadczeń osobom uprawnionym uzgadniany był ze stałą komisją ZFŚS.  
Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
Zespół kontrolny poddał analizie wszystkie wyciągi bankowe funduszu (od nr 1 do nr 93). W wyniku kontroli ustalono, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych środków, wpływały także spłaty pożyczek mieszkaniowych oraz odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta w łącznej kwocie 14.195,00 zł Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
         Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Ma) wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:
Ø      dofinansowania do wypoczynku pracowników oraz emerytów,
Ø      dofinansowanie do wypoczynku dzieci,
Ø      pożyczek mieszkaniowych,
Ø      zapomóg losowych,
Ø      świadczeń socjalnych (akta kontroli Nr 09/09/I/142-149).
Saldo konta 135 na dzień 31.12.2008 r. wynosiło 22.240,50 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym (akta kontroli Nr 09/09/I/150).
 
7. Gospodarka kasowa
 
Zespół kontrolny ustalił, że w okresie od stycznia do września 2008 r. pobrano dziesięć razy gotówkę z banku do kasy. Szczegółowe dane przedstawiono w poniższej tabeli.
 
 Tabela nr 9
Lp.
Data pobrania gotówki z banku
Nr wyciągu bankowego
Kwota (zł)
Nr raportu kasowego
1
30.01.2008
9
1.700,00
Nie zaprzychodowano
2
19.02.2009
17
600,00
RK2/2008
3
28.02.2009
21
400,00
RK2/2008
4
11.03.2008
25
500,00
RK3/2008
5
02.04.2008
32
900,00
RK3/2008
6
16.04.2008
38
1.100,00
RK4/2008
7
19.05.2008
49
700,00
RK 5/2008
8
24.06.2008
62
400,00
RK6/2008
9
07.07.2008
67
2.772,00
RK7/2008
10
02.09.2008
85
1.000,00
Brak raportu kasowego
 
Podczas kontroli ustalono, że gotówka z banku pobierana była na wydatki niezbędne do bieżącej działalności szkoły. We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach pobrana gotówka została udokumentowana fakturami oraz rachunkami.
Zespół kontrolny ustalił, że w dniu 30.01.2008 r. z rachunku bankowego została wypłacona gotówka w wysokości 1.700,00 zł. Ustalono, że kwota ta nie została zaprzychodowana w raporcie kasowym. W pierwszym sporządzonym w 2008 r. raporcie kasowym (nr 1/2008 za okres 1-8.02.2008 r.) gotówka została rozliczona dziewięcioma  dokumentami na kwotę 1.579,07 zł. Rozliczenie zaliczki w wysokości 120,93 zł odprowadzono na rachunek bankowy.
Ponadto ustalono, że w jednym przypadku (poz. 10) nie sporządzono        w ogóle raportu kasowego. Pobrana gotówka w wysokości 1.000,00 zł została rozliczona siedemnastoma dokumentami na łączną kwotę 982,77 zł. Podstawą zaksięgowania był dokument pn. Rozliczenie zaliczki. Resztę z pobranej zaliczki w wysokości 17,23 zł wpłacono na rachunek bankowy.  
Wszystkie załączone do dokumentu rachunki i faktury nie zostały poddane kontroli formalno-rachunkowej, nie zostały zatwierdzone do wypłaty przez dyrektora jednostki oraz nie posiadają podpisu głównego księgowego. Ponadto ww. dokumenty nie zawierają wskazania miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach (dekretacja) oraz podpisu osoby odpowiedzialnej za te wskazania (akta kontroli Nr 09/09/I/170-195). W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że operacje księgowano na koncie 140 – krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne oraz na 101 – kasa (akta kontroli Nr 09/09/I/161-169). W jednym przypadku (poz. 6) pobrana gotówka w kwocie 1.100,00 zł została zaksięgowana na koncie 140 w wysokości 11.000,00 zł.
Ponadto od stycznia do lipca wypłacane pracownikom zaliczki nie były księgowane na koncie 234 – rozrachunki z pracownikami.
 
System kontroli wewnętrznej
        
         Oprócz dokumentacji dotyczącej działalności statutowej jednostki obowiązuje  dokumentacja regulująca zasady postępowania w poszczególnych zakresach funkcjonowania szkoły. Nadzór i organizację pracyoraz obieg dokumentacji w szkole w 2008 r. reguluje ogółem 16 procedur, 29 regulaminów i 8 instrukcji w tym Zasady polityki rachunkowości oraz procedury Ewidencji Ksieghowej i Instrukcja Gospodarki Kasowej (akta kontroli Nr 09/09/I/203-206). W latach 2008-2009 dyrektor szkoły wydał 25 różnych zarządzeń (akta kontroli Nr 09/09/I/200).
 
W roku szkolnym 2007/2008 roku w jednostce zostały skontrolowane następujące obszary funkcjonowania szkoły (akta kontroli Nr 09/09/I/207-210):
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • sekretariat,
 • kadry,
 • gospodarka majątkowa,
 • rachunkowość,
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 • dokumentacja szkolna,
 • dyscyplina pracy.
Ustalono, że wydano szereg zaleceń pokontrolnych z których większość została wykonana (akta kontroli Nr 09/09/I/211-217)
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz doręczono dyrektorowi szkoły.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 

        Jednostka kontrolowana
 
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
                 (podpis)
 
 
Data: ........................
 
               Zespół kontrolny
                    (podpisy)
 
 
 
 
 
Data:................

  
 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 

 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2009-05-19 12:54:27 - Wnioski pokontrolne (77.00 kB)
2009-05-19 12:56:55 - Wystąpienie pokontrolne (47.00 kB)

Ilość odwiedzin: 7313
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Monika Pijanka
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Monika Pijanka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2009-05-19 12:48:05
Data udostępnienia informacji: 2009-05-19 12:48:05
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-19 13:00:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner