logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

                            

KWiA-I-0914/36/2009
                        Opole, 22 kwietnia 2009 r.                    
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 11/09
 
Jednostka kontrolowana
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu ul. Barlickiego 13
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
   od 16 marca do 10 kwietnia 2009 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Tadeusz Lech – główny specjalista                  w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu Małgorzata Jóźwin-Mazurek - starszy specjalista w Wydziale Kontroli
Wewnętrznej i Audytu
Monika Pijanka -inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 21/2009
nr 22/2009
nr 23/2009
Przedmiot kontroli
- dochody budżetowe
 - dochody własne
 - składniki majątkowe
Okres objęty kontrolą
2008 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Maciej Płuska– dyrektor Ośrodka
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
 Maciej Płuska – dyrektor Ośrodka
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główna księgowa
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– starsza księgowa

   
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
3.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późniejszymi zmianami).
 
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późniejszymi zmianami).
 
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142 poz. 1020).
 
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
  1. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
     
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości pobierania, ewidencjonowania i przekazywania do Urzędu Miasta dochodów budżetowych, ocena prawidłowości ewidencjonowania i gospodarowania dochodami własnymi oraz rzeczowymi składnikami majątkowymi.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
       Zapoznano się z organizacją rachunkowości budżetowej. Ustalono obiekty i źródła dochodów budżetowych, sposób ich pobierania, dokumentowania i ewidencjonowania oraz rodzaj prowadzonej dokumentacji.
       Na podstawie ustalonych danych dokonano analizy poszczególnych źródeł dochodów i wytypowano do szczegółowej kontroli ważniejsze dochody oraz okres ich uzyskania. W ramach szczegółowej kontroli sprawdzono prawidłowość pobranych kwot, a wpływy porównano z dokumentacją kasową, ewidencją druków ścisłego zarachowania, wyciągami bankowymi oraz z ewidencją księgową MOSiR i Urzędu Miasta.
           Ustalono obiekty i źródła dochodów własnych, sposób ich pobierania, dokumentowania i ewidencjonowania oraz rodzaj prowadzonej dokumentacji. Dokonano analizy poszczególnych źródeł dochodów i wytypowano do szczegółowej kontroli ważniejsze dochody oraz okres ich uzyskania. W ramach szczegółowej kontroli dane wykazane w sprawozdaniu porównano z ewidencją, sprawdzono prawidłowość pobranych kwot, a wpływy porównano z dokumentacją kasową, ewidencją druków ścisłego zarachowania, wyciągami bankowymi oraz z ewidencją księgową.
           Sprawdzono stan zobowiązań, wysokość i realność należności wykazanych w sprawozdaniu rocznym oraz ich zgodność z dowodami źródłowymi i ewidencją księgową, ustalono ich przyczyny, zasadność, przebieg windykacji oraz kontrahentów.
           Wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące wydatków z dochodów własnych porównano z ewidencją, dokonano analizy poszczególnych wydatków i wytypowano do szczegółowej kontroli ważniejsze wydatki. W ramach szczegółowej kontroli sprawdzono zgodność z ewidencją wydatków wykazanych w poszczególnych paragrafach, czy zaksięgowano je zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz czy były ponoszone na   cele określone w ustawie o finansach publicznych  i uchwale w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi. 
           W zakresie gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi sprawdzono regulacje wewnętrzne, sposób prowadzenia ewidencji, ustalono zmiany w stanie tych składników w 2008 r., częstotliwość i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz zapoznano się z dokumentacją w tym zakresie.
           Na okoliczność poczynionych ustaleń przyjęto ustne i pisemne wyjaśnienia oraz dokonano ich weryfikacji.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie ogólno-organizacyjnym
 
        W okresie od 17 listopada do 19 grudnia 2008 r. w MOSiR przeprowadzona była kontrola nr 40/08. Celem kontroli było sprawdzenie rzetelności ewidencjonowania dochodów i wydatków oraz ocena prawidłowości prowadzonej klasyfikacji budżetowej i sporządzanych sprawozdań. W wyniku kontroli stwierdzono wiele nieprawidłowości w tym między innymi w zakresie nieprowadzenia szczegółowej ewidencji według podziałek klasyfikacji budżetowej do konta - rachunek bieżący.
       W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydane zostały zalecenia pokontrolne, natomiast w Planie kontroli na 2009 r. zaplanowano dodatkową kontrolę w zakresie uzyskiwanych dochodów w poszczególnych rodzajach działalności.
       W okresie objętym kontrolą na stanowiskugłównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony zatrudniona była pani Teresa Nolte. Natomiast od 02.02.2009 r. główną księgową jest pani Elżbieta Wiatrowska.
       Ośrodek posiada w banku PKO Bank Polski S.A. pięć niżej wymienionych rachunków bankowych:
Ø      540201595735 - rachunek budżetowy,
Ø      500201599190 - rachunek depozytowy,
Ø      510201599224 - rachunek ZFŚS,
Ø      530201599216 - rachunek dochodów własnych,
Ø      510201599232 - rachunek inwestycyjny.
 
II. W zakresie dochodów budżetowych
 
II. 1. Dochody budżetowe 
 
         W sprawozdaniu Rb–27S wykazano, że w 2008 r. dochody wykonane i otrzymane wyniosły ogółem 2.630.519,58 zł (akta kontroli Nr 09/11/I/7). Dochody te uzyskano w trzech niżej wymienionych paragrafach:
- paragraf 0830 (wpływy z usług), kwota 2.505.612,38 zł,
- paragraf 0920 ( pozostałe odsetki), kwota 2.908,36 zł,
- paragraf 0970 (wpływy z różnych dochodów), kwota 121.998,39 zł.
         W trakcie kontroli nie było możliwości ustalenia zgodności tych danych z ewidencją księgową, ponieważ jak ustalono w poprzednim postępowaniu kontrolnym, ewidencja ta nie była prowadzona do konta „130” tj. rachunek bankowy lecz do konta zespołu „7” tj. przychody i koszty. Z powyższą ewidencją zgodna jest jedynie kwota dochodów wykazana w paragrafie 0920. Natomiast kwoty dochodów wykazane w dwóch pozostałych paragrafach były wyższe od kwot przychodów figurujących w wydruku komputerowym zestawienia obrotów kont tego zespołu (akta kontroli Nr 09/11/I/8).
 
         Z tego zestawienia wynika, że w 2008 r. przychody w paragrafie 0830 uzyskano na dziesięciu obiektach. Łączna kwota przychodów wynikająca z tego zestawienia wyniosła 2. 449. 241,02 zł i była niższa o 56.371,81 zł odkwoty dochodów wykazanych w sprawozdaniu. Z powyższego zestawienia wynika, że kwota przychodów w paragrafie 970 wyniosła 85.499,11 zł i była niższa o 36.499,28 zł od kwoty dochodów wykazanej w sprawozdaniu.
         Na okoliczność powyższych rozbieżności od pracownika merytorycznego księgowości przyjęto ustne wyjaśnienie oraz pisemne zestawienie źródeł wpływów poszczególnych dochodów (akta kontroli Nr 09/11/I/9). Z powyższego zestawienia oraz z przyjętych wyjaśnień wynika, że na sumę dochodów wykazaną w sprawozdaniu składają się faktyczne środki jakie wpłynęły na:
- rachunek bieżący w kwocie 2.737.619,46 zł (akta kontroli Nr 09/11/I/13),
- rachunek depozytowy w kwocie 5.153,89 zł (akta kontroli Nr 09/11/I/12).
        
Wpływy ogółem na w/w rachunki wyniosły 2.742.773,35 zł. Zaś faktyczna kwota dochodów budżetowych była niższa o podatek VAT w wysokości 112.253,77 zł (akta kontroli Nr 09/11/I/10) i wyniosła 2.630.519,58 zł.
        
     Przychody budżetowe wykazane w paragrafie 830 - wpływy z usług według obiektów i tytułów ich uzyskania przedstawia poniższa tabela:
 
Tabela nr 1

Lp.
Obiekt
       Przychody (zł)
Tytuły
1
HWS „Okrąglak” 
285 660,83
dzierżawa, wynajem, parking
2
 Hotel „Toropol”
123 410,54
usługi hotelowe
   3
 Sztuczne Lodowisko
700 383,82
wynajem tafli, wypożyczalnia łyżew
 4
 Kryta Pływalnia „Akwarium”
996 098,70
rekreacja, reklama
 5
Basen letni
223 068,58
wynajem basenu
 6.
 Tereny rekreacyjne Bierkowice 
 30 000,00
dzierżawa
 7.
Korty – Plac Teatralny     
   2 453,70
dzierżawa
 8.
 Stadion Miejski „Odra”
 64 500,24
wynajem stadionu
 9.
 Korty –stadion miejski
 18 109,22
wynajem kortów
10
 Stadion Lekkoatletyczny „Gwardia”
   5 555,39
wynajem stadionu
 
Razem:
 2 449 241,02
 

        
         Z powyższej tabeli wynika, że największe przychody uzyskano z działalności rekreacyjnej i reklam na Krytej Pływalni oraz wynajmu tafli Sztucznego Lodowiska.
         Na wszystkich obiektach wpłaty gotówkowe dochodów budżetowych były przyjmowane przez kasjerki. Wpłaty te były ewidencjonowane przy zastosowaniu kas fiskalnych. Pobrana gotówka wpłacana była do kasy głównej MOSiRu, a następnie odprowadzana do banku lub bezpośrednio wpłacana przez pracownika obiektu na konto bankowe. W trakcie kontroli wyrywkowo sprawdzono rozliczenie raportów kas biletowych Sztucznego Lodowiska „Toropol” oraz rozliczenie kasy fiskalnej Domu Wycieczkowego „Toropol” za grudzień 2008 r. Ustalono, że w miesiącu tym sprzedaży biletów wstępu na lodowisko dokonywały dwie kasjerki.
    Z raportów kasy biletowej nr 20/SL/2008 oraz nr 21/SL/2008 wynika, że łączna wartość sprzedanych biletów w tym miesiącu wyniosła 100.579,80 zł (akta kontroli Nr 09/11/I/131-132). Z powyższej kwoty do kasy MOSiRu odprowadzono 31.555,80 zł. (akta kontroli Nr 09/11/I/129-130). Natomiast bezpośrednio do banku wpłacono 69.024,00 zł. Operacje te zostały ujęte w raporcie kasowym nr 34/2008 z dnia 31.12.2008 r. (akta kontroli Nr 09/11/I/135-136) oraz w ewidencji księgowej konta 130 (akta kontroli Nr 09/11/I/128).   
    Na podstawie rozliczenia kasy fiskalnej ustalono także, że wpływy gotówkowe ogółem Domu Wycieczkowego wyniosły 9.690,00 zł (akta kontroli Nr 09/11/I/134).  Kwota wynikająca z rozliczenia raportów jest zgodna z raportem kasowym nr 34/2008 z dnia 31.12.2008 r.
 
II.2. Analiza dochodów budżetowych zaewidencjonowanych w okresie
od stycznia do maja 2008 r.
 
           W trakcie kontroli dokonano szczegółowej analizy wyciągów bankowych pod kątem ustalenia faktycznych dochodów budżetowych otrzymanych i zadekretowanych w poszczególnych miesiącach w okresie od stycznia do maja.
           Na okoliczność stwierdzonych rozbieżności przyjęto pisemne wyjaśnienie od pracownika księgowości (akta kontroli Nr 09/11/I/81). Szczegółowe zestawienia wpłaconych kwot brutto (z podatkiem VAT) w poszczególnych miesiącach przedstawiają poniższe tabele:
 
Tabela nr 2   Wpływy na rachunek bankowy w styczniu 2008 r.

Lp.
Nr WB
Data WB
Kwota brutto (zł)
Ilość wpłat
1
1
2
12 837,25
2
2
2
3
2 641,35
3
3
3
4
8 311,61
5
4
4
7
17 697,20
4
5
5
8
15 449,45
7
6
6
9
10 155,72
9
7
7
10
6 814,24
6
8
8
11
42 697,50
6
9
9
14
26 305,13
6
10
10
15
846,40
3
11
11
16
10 195,88
2
12
12
17
5 311,30
4
13
13
18
0,00
0
14
14
21
17 461,01
4
15
15
22
18 900,95
2
16
16
23
1 421,20
2
17
17
24
5 991,10
3
18
18
25
356,59
2
19
19
28
53 245,50
5
20
20
29
17 699,23
4
21
21
30
4 452,57
4
22
22
31
7 184,90
1
 
 
Razem
285.974,08
84

 
        Z wyciągów bankowych wynika, że w styczniu wpływy ogółem z dochodów budżetowych wyniosły 285.974,08 zł. W ewidencji księgowej została zaewidencjonowana kwota 216.457,12 zł. W sprawozdaniu Rb-27 wykazano kwotę 216.460,80 zł i taką kwotę przekazano na konto Urzędu Miasta.
        Z pisemnych wyjaśnień pracownika księgowości oraz przedłożonej dokumentacji wynika, że różnice powstały z powodu zaksięgowania w styczniu dochodów za 2007 r., które wpłynęły na konto w 2008 r. zaksięgowania w styczniu dochodów, które wpłynęły na konto w lutym, zaksięgowania na innym koncie zwrotów podatku VAT oraz ujęcia w sprawozdaniu odsetek zaewidencjonowanych na rachunku depozytowym. 
 
Tabela nr 3 Wpływy na rachunek bankowy w lutym 2008 r.

Lp.
Nr WB
Data WB
Kwota brutto (zł)
Ilość wpłat
1
23
1
9 076,74
2
2
24
4
23 810,50
4
3
25
5
14 070,94
3
4
26
6
9 130,87
6
5
27
7
4 473,09
4
6
28
8
34 885,79
10
7
29
11
40 139,46
12
8
30
12
19 814,86
6
9
31
13
7 712,07
7
10
32
14
4 052,86
2
11
33
15
25 319,54
7
12
34
18
39 899,04
3
13
35
19
14 832,64
5
14
36
20
16 109,20
4
15
37
21
13 564,43
3
16
38
22
23 734,83
7
17
39
25
23 059,04
3
18
40
26
17 938,50
7
19
41
27
984,42
3
20
42
28
8 098,38
2
21
43
29
6 050,96
5
 
 
Razem
356 758,16
105

 
        Z wyciągów bankowych wynika, że w lutym wpływy ogółem z dochodów budżetowych wyniosły 356.758,16 zł. W ewidencji księgowej została zaewidencjonowana kwota 438.535,29 zł. W sprawozdaniu Rb-27 wykazano kwotę 438.540,67 zł i taką kwotę przekazano na konto Urzędu Miasta.
        Z pisemnych wyjaśnień pracownika księgowości oraz przedłożonej dokumentacji wynika, że różnice powstały z powodu zaksięgowania w styczniu dochodów, które wpłynęły na konto w lutym, zaksięgowania w lutym dochodów, które wpłynęły na konto w marcu, zaksięgowania na innym koncie zwrotu podatku VAT, przekazania części kwoty dotyczącej czynszów na rachunek dochodów własnych, przeksięgowania na dochody budżetowe należności potrąconych z wynagrodzenia pracownika oraz ujęcia w sprawozdaniu odsetek zaewidencjonowanych na rachunku depozytowym.
 
Tabela nr 4 Wpływy na rachunek bankowy w marcu 2008 r.

Lp.
Nr WB
Data WB
Kwota brutto (zł)
Ilość wpłat
1
44
3
26 197,24
6
2
45
4
2 466,00
2
3
46
5
2 763,22
4
4
47
6
12 566,31
8
5
48
7
26 398,95
12
6
49
10
1 924,40
7
7
50
11
6 179,71
8
8
51
12
23 031,77
5
9
52
13
5 897,38
4
10
53
14
5 272,60
2
11
54
17
9 728,47
4
12
55
18
16 029,09
6
13
56
19
122,00
1
14
57
20
9 485,00
3
15
58
21
19 933,00
5
16
59
25
9 368,54
3
17
60
26
2 284,40
3
18
61
27
1 281,00
2
19
62
28
7 465,15
5
20
63
31
7 279,90
5
 
 
Razem
195 674,13
95

 
        Z wyciągów bankowych wynika, że w marcu wpływy ogółem z dochodów budżetowych wyniosły 195.674,13 zł. W ewidencji księgowej została zaewidencjonowana kwota 237.667,02 zł. W sprawozdaniu Rb-27 wykazano kwotę 237.675,27 zł i taką kwotę przekazano na konto Urzędu Miasta.
        Z pisemnych wyjaśnień pracownika księgowości oraz z przedłożonej dokumentacji wynika, że różnice powstały z powodu zaksięgowania w lutym dochodów, które wpłynęły na konto w marcu, zaksięgowania w marcu dochodów, które wpłynęły na konto w kwietniu zaksięgowania na innym koncie zwrotu podatku VAT, przekazania części kwoty dotyczącej czynszów na rachunek dochodów własnych oraz ujęcia w sprawozdaniu odsetek zaewidencjonowanych na rachunku depozytowym.
 
Tabela nr 5 Wpływy na rachunek bankowy w kwietniu 2008 r.

Lp.
Nr WB
Data WB
Kwota brutto (zł)
Ilość wpłat
1
64
1
15 771,00
4
2
65
2
7 873,20
5
3
66
3
15 133,07
4
4
67
4
7 519,13
7
5
68
7
29 812,13
12
6
69
8
16 385,64
10
7
70
9
12 755,66
12
8
71
10
14 916,16
9
9
72
11
1 562,00
2
10
73
14
17 613,73
12
11
74
15
2 393,40
3
12
75
16
14 799,05
10
13
76
17
7 478,23
4
14
77
18
396,40
2
15
78
21
21 606,72
5
16
79
22
7 818,84
3
17
80
23
1 028,00
2
18
81
24
3 806,47
3
19
82
25
5 437,06
4
20
83
28
8 037,38
7
21
84
29
11 502,43
10
22
85
30
60 994,24
2
 
 
Razem
284 639,94
132

 
        Z wyciągów bankowych wynika, że w kwietniu wpływy ogółem z dochodów budżetowych wyniosły 284.639,94 zł. W ewidencji księgowej została zaewidencjonowana kwota 222.146,53 zł. W sprawozdaniu Rb-27 wykazano kwotę 144.930,53 zł i taką kwotę przekazano na konto Urzędu Miasta.
        Z pisemnych wyjaśnień pracownika księgowości oraz z przedłożonej dokumentacji wynika, że różnice powstały z powodu zaksięgowania w marcu dochodów, które wpłynęły na konto w kwietniu, zaksięgowania w kwietniu dochodów, które wpłynęły na konto w maju, zwrotu nadpłaty, przeniesienia kwoty otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego z rachunku depozytowego na rachunek bieżący, a następnie na rachunek dochodów własnych, zaksięgowania na innym koncie zwrotu podatku VAT, dokonania korekty podatku VAT, przekazania części kwoty dotyczącej czynszów na rachunek dochodów własnych oraz ujęcia w sprawozdaniu odsetek zaewidencjonowanych na rachunku depozytowym.
 
Tabela nr 6 Wpływy na rachunek bankowy w maju 2008 r.

Lp.
Nr WB
Data WB
Kwota brutto (zł)
Ilość wpłat
1
86
2
8 221,42
3
2
87
5
7 328,00
5
3
88
6
25 203,92
11
4
89
7
10 515,00
9
5
90
8
6 547,48
7
6
91
9
3 777,42
5
7
92
12
9 197,06
7
8
93
13
20 370,75
6
9
94
14
28 045,86
10
10
95
15
97,60
1
11
96
16
989,00
3
12
97
19
2 752,47
4
13
98
20
7 788,74
2
14
99
21
5 208,00
5
15
100
23
2 426,13
2
16
101
26
1 916,04
3
17
102
27
5 558,62
4
18
103
28
14,31
1
19
104
29
12 558,51
7
20
105
30
2 364,83
3
 
 
Razem
160 881,16
98

 
    Z wyciągów bankowych wynika, że w maju wpływy ogółem z dochodów budżetowych wyniosły 160.881,16 zł. W ewidencji księgowej została zaewidencjonowana kwota 162.984,45 zł. W sprawozdaniu Rb-27 wykazano kwotę 120.215,58 zł i taką kwotę przekazano na konto Urzędu Miasta.
Z pisemnych wyjaśnień pracownika księgowości oraz z przedłożonej dokumentacji wynika, że różnice powstały z powodu zaksięgowania w maju dochodów, które wpłynęły na konto w czerwcu, zaksięgowania w kwietniu dochodów, które wpłynęły na konto w maju, przeniesienia na rachunek dochodów własnych otrzymanej darowizny, zaksięgowania na innym koncie zwrotu podatku VAT, dokonania korekty podatku VAT, dokonania zwrotu nadpłaty oraz ujęcia w sprawozdaniu odsetek zaewidencjonowanych na rachunku depozytowym.
    Z powyższych ustaleń wynika, że łączna kwota dochodów budżetowych za pięć miesięcy 2008 r. według ewidencji księgowej (konto 130-1) wyniosła 1.277.790,41 zł. Natomiast łączna kwota dochodów budżetowych wykazana w sprawozdaniu Rb-27 za ten okres oraz przekazana do Urzędu Miasta wyniosła 1.157.822,85 zł i była wyższa o 119.967,56 zł od kwoty wykazanej w ewidencji (konto 130-1).
    Ponadto dokonano analizy porównawczej dochodów budżetowych dotyczących pozostałych siedmiu miesięcy. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia poniższa tabela:
 
 Tabela nr 7. Dochody wykazane i przekazane do UM Opola w okresie VI-XII

 
Lp.
 
m-c
kwota dochodów
wg ewidencji konta 130-1
wg sprawozdania RB-27
przekazana do UM (wg ewidencji UM)
1
VI
211 246,63
187 876,14
187 876,14
2
VII
201 996,38
188 828,56
188 828,56
3
VIII
121 816,75
110 724,69
110 724,69
4
IX
175 020,43
160 379,82
160 379,82
5
X
184 475,32
166 586,50
166 586,50
6
XI
188 253,70
235 447,19
161 374,19
7
XII
383 765,55
422 853,83
0,00
 
 Razem:
1 466 574,76
1 472 696,73
975 769,90

 
Z powyższej tabeli wynika, że kwoty dochodów wykazane w sprawozdaniu i przekazane do Urzędu Miasta w żadnym miesiącu nie były zgodne z zapisami na koncie 130-1 służącego do ewidencjonowania dochodów budżetowych. Natomiast różnica pomiędzy kwotą wykazaną w sprawozdaniu, a kwotą przekazaną do Urzędu Miasta wynosiła 496.926,83 zł. Kwota ta była zgodna ze stanem końcowym środków pieniężnych figurującym na wyciągu bankowym nr 251 z dnia 31.12.2008 r. (akta kontroli Nr 09/11/I/48-48a). Z ewidencji Urzędu
 
Miasta wynika, że powyższą kwotę przelano na konto Urzędu w dniu 07.01.2009 r. (akta kontroli Nr 09/11/I/47).
Stan środków pieniężnych figurujący na wyciągu bankowym na koniec 2008 r. nie miał odzwierciedlenia w prowadzonej ewidencji księgowej. Z pisemnych wyjaśnień obecnej głównej księgowej wynika, że nieprawidłowości te wynikają ze sposobu prowadzenia rachunkowości przez poprzednią główną księgową (akta kontroli Nr 09/11/II/280)
 
II.3. Należności budżetowe
 
        W sprawozdaniu Rb-27 wykazano, że na dzień 31.12.2008 r. należności ogółem wyniosły 774.281,13 zł, w tym zaległości 625.238,61 zł. W wyniku kontroli ustalono, że kwoty wykazane w sprawozdaniu są zgodne z ewidencją księgową.
        Na kwotę należności ogółem składają się należności od kontrahentów w kwocie 543.263,05 zł (akta kontroli Nr 09/11/I/121) oraz odsetki od niezapłaconych należności w kwocie 231.018,08 zł (akta kontroli Nr 09/11/I/119)
         Niniejszą kontrolą objęto należności od kontrahentów w kwocie 543.263,05 zł. Ustalono, że na powyższą kwotę składają się należności bieżące tj. powstałe w okresie do 12 miesięcy w kwocie 149.042,52 zł oraz zaległości w kwocie 394.220,53 zł.
        Zestawienie należności bieżących przedstawia poniższa tabela:
 
Tabela nr 8. Należności do 12 m-cy

Lp.
Nazwa kontrahenta
Należności
 (zł)
Tytułem
Data wymagalności
 (pierwsza)
*
Data podpisania
kolejnej  umowy
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
10/12/2008
Bez uwag 
2
10/02/2008
12/08/2008
3
10/02/2008
04/08/2008
4
10/02/2008
04.08.2008
5
10/02/2008
04/08/2008
6
02/01/2009
Bez uwag 
7
10/12/2008
 Bez uwag
8
22/08/2008
Bez uwag
9
07/02/2008
14/10/2008
10
30/12/2008
Bez uwag 
11
12/01/2009
Bez uwag  
12
07/01/2009
Bez uwag 
13
12/01/2009
Bez uwag  
14
31/12/2008
Bez uwag 
15
06/04/2008
Bez uwag  
16
31/12/2008
Bez uwag 
17
12/01/2009
Bez uwag  
18
04/12/2008
Bez uwag  
19
31/12/2008
Bez uwag 
20
22/12/2008
Bez uwag  
21
10/02/2008
14/04/2008
05/03/2008
22
31/12/2008
Bez uwag   
23
10/10/2008
Bez uwag   
24
02/01/2009
Bez uwag 
25
08/01/2009
Bez uwag  
26
12/12/2008
Bez uwag 
27
14/12/2008
Bez uwag  
28
31/12/2008
Bez uwag 
29
02/01/2009
Bez uwag  
30
31/12/2008
Bez uwag 
31
02/01/2009
Bez uwag  
32
10/12/2008
Bez uwag  
33
29/12/2008
Bez uwag 
34
07/01/2009
Bez uwag  
35
31/12/2008
Bez uwag 
36
31/12/2008
Bez uwag  
37
12/12/2008
Bez uwag  
38
31/12/2008
Bez uwag 
39
02/01/2009
Bez uwag  
 
Razem
149 042,52
 
 
 
*Dzień, w którym dana należność, która wynika z faktury VAT, jest płatna
 
        Z powyższych danych wynika, że w 2008 r. z sześcioma kontrahentami (poz.2,3,4,5,9,21) ponownie zostały zawarte umowy, pomimo tego, iż do dnia zawarcia umów upłynęły terminy płatności od 23 dni do 8 miesięcy.
 
        Z ewidencji księgowej wynika, że na łączną kwotę zaległości składają się:
- zaległości w kwocie 28.070,82 zł, dotyczące siedmiu kontrahentów, wobec których nie skierowano spraw na drogę postępowania sądowego (akta kontroli Nr 09/11/I/121),
-   zaległości od siedemnastu kontrahentów w kwocie 366.149,71 zł dochodzone na drodze sądowej. (akta kontroli Nr 09/11/I/120).
        Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych zaległości przedstawiają poniższe tabele:
 
Tabela nr 9. Należności powyżej 12 miesięcy
Lp.
Nazwa kontrahenta
Należności
 (zł)
Tytułem
Data wymagalności*
Data podpisania
kolejnej umowy
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
10/03/2006
04.08.2008 
2
10/02/2006
04/08/2008 
3
16/11/2007
 
4
20/01/2006
 
5
04/12/2006
 
6
03/03/2006
14/04/2008
05/03/2008
7
28/06/2007
 
 
Razem
28 070,82
 
 
 
*Dzień, w którym dana należność wynikająca z faktury VAT, jest płatna
 
    
 
   Z powyższych danych wynika, że w 2008 r. z trzema kontrahentami (poz.1,2,6) ponownie zostały zawarte umowy, pomimo tego, iż należności stały się wymagalne w 2006 r.
 
Tabela nr 10. Należności dochodzone na drodze sądowej
Lp.
Nazwa kontrahenta
Należności
 (zł)
Tytułem
Data wymagalności*
Data podpisania
kolejnej umowy
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
10/02/2006
12/08/2008 
2
04/12/2003
04/08/2008 
3
06/11/2002
 04.08.2008
4
07/03/2005
 
5
10/03/2006
 
6
31/03/2005
 
7
15/01/1999
 
8
05/02/2007
14/04/2008
05/03/2008
9
10/07/2004
 
10
05/10/2000
 
11
10/08/2002
 
12
08/02/2002
 
13
13/05/2003
 
14
07/08/2003
 
15
30/07/2004
 
16
06/02/1997
 
17
29/12/2006
 
 
Razem
366 149,71
 
 
 

*Dzień, w którym dana należność, która wynika z faktury VAT, jest płatna
 
        Z powyższych danych wynika, że w 2008 r. z czterema kontrahentami (poz.1,2,3,8) ponownie zostały zawarte umowy, pomimo tego, iż należności stały się wymagalne w latach 2002-2007.
 
III.W zakresie dochodów własnych
 
         W wyniku poprzedniej kontroli ustalono, że wykazany w sprawozdaniu Rb-34 za 2007 rok stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 33.521,63 zł. Taką samą kwotę wykazano w sprawozdaniu za 2008 rok oraz w ewidencji księgowej jako stan początkowy na dzień 1.01.2008 r. Stan ten nie był zgodny z wyciągiem bankowym nr 153 z dnia 31.12.2007 r. oraz pisemnym potwierdzeniem salda z banku PKO BP SA. Z dokumentów tych wynikało, że stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007 r. był niższy o 11.419,76 zł i wynosił 22.101,87 zł. Powyższa różnica została przelana na konto jednostki kontrolowanej dopiero w dniu 3.01.2008 r.        
 
III.1 Wpływy z dochodów własnych
     
         W dniu 21.01.2009 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–34 z wykonania planu wydatków budżetowych za 2008 r. (akta kontroli Nr 09/11/II/137-139). Ze sporządzonego sprawozdania wynika, że wykonanie dochodów własnych w 2008 r. wyniosło ogółem 621.403,29 zł. Na kwotę tą składają się:
- środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 33.521,63 zł,
- przychody w kwocie 587.881,66 zł.
W sprawozdaniu wykazano, że powyższe przychody uzyskano w czterech paragrafach tj.:
Ø      paragraf 0830 „wpływy z usług”,
Ø      paragraf 0920 „pozostałe odsetki”,
Ø      paragraf 0960 „wpływy z darowizn”,
Ø      paragraf 0970 „wpływy z różnych dochodów”.
 
W trakcie kontroli dokonano porównania kwot wykazanych w sprawozdaniu z kwotami figurującymi w ewidencji księgowej. Ustalono, że wykazany w sprawozdaniu początkowy stan środków pieniężnych był zgodny ze stanem konta 132. Natomiast łączna kwota dochodów była niezgodna z kwotą figurującą po stronie Wn konta 132 (akta kontroli Nr 09/11/II/160-183).
 
Porównano także zgodność dochodów w poszczególnych paragrafach:
 
paragraf 0830 „wpływy z usług”
Według sprawozdania wpływy wyniosły 562.221,51 zł. Kwota ta jest niższa o 10.684,13 zł od sumy przychodów wykazanych w ewidencji księgowej (akta kontroli Nr 09/11/II/141).
 
paragraf 0920 „pozostałe odsetki”
Według sprawozdania wpływy wyniosły 9.516,00 zł. Kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 09/11/I/155).
 
paragraf 0960 „wpływy z darowizn”
Według sprawozdania wpływy wyniosły 7.466,00 zł. Kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 09/11/I/157).
 
paragraf 0970 „wpływy z różnych dochodów”
Według sprawozdania wpływy wyniosły 8.678,15 zł. Kwota ta jest wyższa o 28,26 zł od sumy przychodów wykazanych w ewidencji księgowej (akta kontroli Nr 09/11/I/158).
 
        Z pisemnych wyjaśnień obecnej głównej księgowej wynika, że różnice pomiędzy sprawozdaniem, a ewidencją księgową wynikają z błędów w prowadzeniu ewidencji księgowej- brak zaprowadzonej ewidencji analitycznej do konta 130 (akta kontroli Nr 09/11/I/280).
 
III.2  Należności z dochodów własnych
 
        W sprawozdaniu wykazano, że stan należności netto na koniec 2008 r. wynosił 103.692,54 zł. Natomiast kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie wyniosła 15.390,34 zł. Jednocześnie w sprawozdaniu wykazano, że na koniec 2008 r. jednostka nie posiadała zobowiązań płatnych z dochodów własnych.
        W wyniku kontroli ustalono, że kwota odsetek od należności jest zgodna z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 09/11/I/268).
         Z przedłożonych wydruków komputerowych konta 201-rozrachunki z odbiorcami oraz konta 202- należności dochodzone na drodze sądowej wynika natomiast, że na koniec 2008 r. łączna kwota należności była wyższa o 3.439,34 zł i wynosiła 107.131,88 zł (akta kontroli Nr 09/11/I/269-271). Z pisemnego wyjaśnienia obecnej głównej księgowej wynika, że dane wykazane w sprawozdaniu nie mają odzwierciedlenia w ewidencji księgowej, różnice dotyczą należności netto (akta kontroli Nr 09/11/I/280).
        Szczegółowe zestawienie należności w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów oraz okresów i tytułów których dotyczą przedstawiają poniższe tabele:
 
Tabela nr 11. Należności do 12 miesięcy

Lp.
Nazwa kontrahenta
Należności (zł)
Tytuł powstania
Data
wymagalności*
Data podpisania
 kolejnej umowy
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
10/11/2008
 
2
13/12/2008
 
3
27/12/2008
 
4
18/03/2008
Bez uwag
5
10/12/2008
 
6
10/12/2007
 
7
10/06/2008
 Nie podpisano
8
10/12/2008
 
9
10/12/2008
Nie podpisano
10
10/11/2006
 
11
12/12/2007
 
12
10/11/2008
 
13
22/08/2008
 Nie podpisano
14
10/11/2007
 
15
10/03/2008
 Nie podpisano
16
10/04/2008
Nie podpisano
17
11/12/2007
 
18
10/03/2008
 Nie podpisano
19
13/12/2008
 
20
13/12/2008
 
 
Razem
56 759,89
 
 
 
*Dzień, w którym dana należność, która wynika z faktury VAT, jest płatna

       
Z powyższych danych wynika, że w 2008 r. z żadnym z kontrahentów posiadających zadłużenie w MOSiR nie została zawarta kolejna umowa.
 
 Tabela nr 12. Należności dochodzone na drodze sądowej

Lp.
Nazwa kontrahenta
Należności (zł)
Tytuł powstania
Data
wymagalności*
Data podpisania
 kolejnej umowy
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
17/01/2007
 
2
10/05/2007
 
 
Razem
50.371,94
 
 
 
*Dzień, w którym dana należność, która wynika z faktury VAT, jest płatna

 
       Z powyższych danych wynika, że po powstaniu należności z żadnym z kontrahentów ponownie nie została zawarta umowa.
 
 III.3. Wydatki z dochodów własnych
 
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2008 r. wyniosły ogółem 583.795,20 zł. Poniesione wydatki zaewidencjonowano w dwudziestu paragrafach (akta kontroli Nr 09/11/II/139). Wykazana w sprawozdaniu łączna kwota wydatków była niezgodna z kwotą figurującą po stronie Ma konta 132 (akta kontroli Nr 09/11/II/160-183). Natomiast kwoty wydatków w poszczególnych paragrafach były zgodne z kwotami figurującymi w ewidencji - zestawienie obrotów kont zespołu 4 (akta kontroli Nr 09/11/II/159). Szczegółową kontrolą objęto wydatki wykazane w jedenastu niżej wymienionych paragrafach:
 
paragraf 4170-wynagrodzenia bezosobowe
Kwota wydatków wyniosła 16.196,00 zł. Z ewidencji księgowej wynika, że główne wydatki dotyczyły wypłat z tytułu delegacji sędziowskich oraz związane były z obsługą różnego rodzaju imprez. Kwoty poszczególnych wydatków wynosiły od 100,00 zł za delegacje sędziowskie do 2.136,00 zł za wymianę lamp oświetleniowych (akta kontroli Nr 09/11/II/184-185).
 
paragraf 4210-zakup materiałów i wyposażenia
Kwota wydatków wyniosła 230.012,90 zł. Z ewidencji księgowej wynika, że główne wydatki dotyczyły zakupu wyposażenia, materiałów do remontu i konserwacji oraz środków czystości i materiałów biurowych (akta kontroli Nr 09/11/II/186-215).
 
paragraf 4220-zakup żywności
Według sprawozdania kwota wydatków wyniosła 1.868,97 zł. Z ewidencji księgowej wynika, że w paragrafie tym ujęto wydatki na zakup napojów i artykułów spożywczych przeznaczonych do konsumpcji podczas różnego rodzaju imprez sportowych i dziecięcych (akta kontroli Nr 09/11/II/216). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, paragraf ten przeznaczony jest do ewidencjonowania wydatków dokonywanych w jednostkach prowadzących działalność żywieniową np. w przedszkolach czy internatach. Natomiast jednostka kontrolowana winna takie wydatki ewidencjonować w paragrafie 4210.
 
paragraf 4230-zakup leków i materiałów medycznych
Według sprawozdania kwota wydatków wyniosła 75,45 zł. Z ewidencji księgowej wynika, że w paragrafie tym ujęto wydatki na zakup leków i materiałów medycznych przeznaczonych na wyposażenie apteczki (akta kontroli Nr 09/11/II/217). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, paragraf ten przeznaczony jest do ewidencjonowania wydatków dokonywanych w jednostkach prowadzących działalność leczniczą. Natomiast jednostka kontrolowana winna takie wydatki ewidencjonować w paragrafie 4210.
 
 
paragraf 4260-zakup energii
Według sprawozdania kwota wydatków wyniosła 38.211,50 zł. Z ewidencji księgowej wynika, że wszystkie wydatki dotyczyły opłat za energię elektryczną, cieplną, wodę i gaz (akta kontroli Nr 09/11/II/218).
 
paragraf 4270-zakup usług remontowych
Według sprawozdania kwota wydatków wyniosła 49.833,64 zł. Z ewidencji księgowej wynika, że główne wydatki dotyczyły remontu i napraw różnego rodzaju maszyn. Pozostałe wydatki dotyczyły naprawy sieci kanalizacyjnej, remontu Krytej Pływalni, wycinki drzew, wymiany szyb, remontu świetlików (akta kontroli Nr 09/11/II/219-235).
 
paragraf 4300-zakup usług pozostałych
Według sprawozdania kwota wydatków wyniosła 116.501,67 zł. Z ewidencji księgowej wynika, że główne wydatki dotyczyły obsługi Targów IV ORTE, dzierżawy toi-toi oraz usług konserwacyjnych (akta kontroli Nr 09/11/II/236-262).
 
paragraf 4400-oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
Według sprawozdania kwota wydatków wyniosła 2.700,00 zł. Z ewidencji księgowej wynika, że wszystkie wydatki dotyczyły zapłaty ośmiu faktur za wynajem lokalu na potrzeby stadionu lekkoatletycznego (akta kontroli Nr 09/11/II/263).
 
paragraf 4410-podróże służbowe krajowe
Według sprawozdania kwota wydatków wyniosła 6.223,55 zł. Z ewidencji księgowej wynika, że główne wydatki dotyczyły wypłaty ryczałtów samochodowych (akta kontroli Nr 09/11/II/264-265).
 
paragraf 4530-podatek od towarów i usług
Według sprawozdania kwota wydatków wyniosła 3.196,43 zł. Z ewidencji księgowej wynika, że wszystkie wydatki dotyczyły naliczonego podatku VAT (akta kontroli Nr 09/11/II/266).
 
paragraf 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Według sprawozdania kwota wydatków wyniosła 88.541,44 zł. Z ewidencji księgowej wynika, że wydatki dotyczyły zakupu serwerów, agregatu prądotwórczego, systemu rejestracji dźwięku, drukarki termosublimacyjnej, systemu obsługi kasowej, 2 sztuk szorowarek oraz wykładziny do wejścia na ślizgawki (akta kontroli Nr 09/11/II/277).
 
Wydatki zaewidencjonowane w pozostałych dziewięciu paragrafach wynosiły od 79,51 zł (składki na fundusz pracy) do 7.774,68 zł (opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej).
 
Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec 2008 r. w kwocie 37.608,09 zł był zgodny z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 09/11/II/160) oraz z wyciągiem bankowym nr 235 z dnia 31.12.2008 r. (akta kontroli Nr 09/11/II/278).
        
IV. Gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi
 
Zgodnie z § 2 uchwały nr LXVI/767/06 Rady Miasta Opola z dnia 06 lipca 2006 r. w sprawie likwidacji i przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych w Opolu w jednostkę budżetową pn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, mienie znajdujące się w użytkowaniu zlikwidowanego zakładu budżetowego przejęła jednostka budżetowa pn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu według stanu na dzień likwidacji (akta kontroli Nr 08/40/II/281).
Na okoliczność rozliczenia majątku Zakładu Budżetowego MZOR                i przekazania majątku jednostce budżetowej MOSiR w dniu 31.07.2006 r. sporządzony został protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji (akta kontroli Nr 08/40/II/315).
Dyrektor MOSiR-u zarządzeniem nr 16/2008 z dnia 14.08.2008 r. w sprawie wprowadzenia obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w MOSIiR, określił sposób gospodarowania środkami trwałymi, środkami trwałymi o charakterze wyposażenia i innymi środkami rzeczowymi (akta kontroli Nr 08/40/II/316-317).
Podczas czynności kontrolnych ustalono, że w głównej siedzibie MOSiR-u przechowywanych jest osiem ksiąg inwentarzowych. Wszystkie przedłożone do kontroli księgi wykazano w poniższej tabeli (akta kontroli Nr 08/40/II/282-314).
 
Tabela nr 13 Wykaz ksiąg inwentarzowych przedłożonych do kontroli

Lp.
Obiekt
Data założenia
Uwagi
1
Hala Widowiskowo-Sportowa
31.12.1989
 
2
Stadion Miejski, Korty
06.2004
 
3
Dyrekcja
31.12.1989
 
4
Sztuczne lodowisko Dział I
31.12.1989
 
5
Sztuczne lodowisko Dział II
31.12.1989
 
6
Sztuczne lodowisko Dział III (1)
31.12.1989
Od litery A do litery L
7
Sztuczne lodowisko Dział III (2)
31.12.1989
Od litery M do litery Ż
8
Sztuczne lodowisko Dział III (3)
31.12.1989
Litery T, U, W, Z, O

 
Ponadto z ustnych wyjaśnień głównej księgowej wynika, że w pozostałych obiektach również są pozakładane księgi inwentarzowe .  
We wszystkich przypadkach w jednostce prowadzono księgi założone w MZOR w 1989 r. i w 2004 r.
Podczas czynności kontrolnych ustalono, że w księgach widnieją pojedyncze wpisy, poza tym nie wskazywano miejsca znajdowania się poszczególnych przedmiotów (akta kontroli Nr 08/40/II/282-314).
Zespół kontrolny pobrał do analizy wydruki konta 011-środki trwałe oraz 013-pozostałe środki trwałe (akta kontroli Nr 08/40/II/318-324). Ustalono, że bilans otwarcia konta 013 na dzień 01.01.2008 r. wyniósł „0”. W 2008 r. zaksięgowano łącznie 220 pozycji. Sześć dokumentów wprowadzono do ksiąg w maju 2008 r., natomiast pozostałe 214 wprowadzono w 2009 r. (od 28.01. do 25.02.) z datą operacji 31.12.2008 r.       
Ponadto ustalono, że bilans otwarcia konta 011 na dzień 01.01.2008 r. wynosił 55.953.294,58 zł. Z zapisów na ww. koncie wynika, że w 2008 r. zaksięgowano łącznie 65 dokumentów. Dwa dokumenty zaksięgowano w dniu 15.05.2008 r. natomiast pozostałe w styczniu oraz w lutym 2009 r.
Z analizy ewidencji wydatków w paragrafie 4210 (akta kontroli Nr 08/40/II/212-215) wynika między innymi, że w okresie od kwietnia do lipca 2008 r. dokonano zakupu laptopa, kosiarki spalinowej, dmuchawy do liści oraz stołu i dziewięciu krzeseł o łącznej wartości 9.057,32 zł netto. Wyposażenie to zostało ujęte w ewidencji środków trwałych dopiero w lutym 2009 r., z datą operacji 31.12.2008 r. 
Z ustnych wyjaśnień byłej głównej księgowej, a obecnie specjalisty ds. środków trwałych wynika, że nie ujmowała w ewidencji księgowej na bieżąco wszystkich dokumentówz powodu nadmiaru obowiązków. 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz doręczono dyrektorowi Ośrodka.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

Jednostka kontrolowana
 
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
(podpis)
 
 
Data: ........................
Zespół kontrolny
(podpisy)
 
 
 
 
 
Data:................

  
 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 

 
 

Załączniki do pobrania: 2009-05-19 14:50:14 - Wnioski pokontrolne (88.00 kB)
2009-05-19 14:52:46 - Wystąpienie pokontrolne (41.00 kB)

Ilość odwiedzin: 7950
Nazwa dokumentu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Monika Pijanka
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Monika Pijanka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2009-05-19 14:43:35
Data udostępnienia informacji: 2009-05-19 14:43:35
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-19 14:55:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner