logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   minus Komunikaty
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus komunikat Prezydenta
      plus obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat
      minus Komunikat
      plus Obwiesczenie Prezydenta Miasta Opola
      minus Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Prezydent M. Opola informuje
      minus Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
         minus OBWIESZCZENIE
            minus (45/09) obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
            minus 4/10 - obwieszczenie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus obwieszczenie
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
   plus Obwieszczenia
   plus Przetargi - nieruchomości
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. (45/09) obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2. 4/10 - obwieszczenie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
Wykonanie urządzeń do poboru wody, tj. wierconej studni głębinowej o głębokości 29,5 m i wydajności 4,5 m3/h oraz na pobór wody podziemnej za pomocą w/w studni w okresie od 25 marca do 30

 

 

 Opole, dnia 03 września 2009 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
                                    Prezydenta Miasta Opola
 
 
Na podstawie art. 43 w związku z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Opola
informuje

o przyjęciu przez Radę Miasta Opola, uchwałą Nr LIV/571/09 z dnia 27 sierpnia 2009r., „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta Opola”. Obejmuje ona lata 2008-2011, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015.
 
Informuję jednocześnie, iż z treścią ww. dokumentu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, podsumowaniem i uzasadnieniem oraz całą zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Opola – Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Plac Wolności 7/8, pokój 324 w godzinach 7.30-15.30 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola: www.opole.pl w zakładce „EKOLOGIA” – ochrona środowiska – program ochrony środowiska”.
 
Informacja o przyjętym dokumencie została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach - System Informacji o Środowisku:
http://www.opole.pl/ekologia/sios/.

 

 

Ilość odwiedzin: 1383
Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE
Skrócony opis: Przyjęcie przez Radę Miasta Opola, uchwałą Nr LIV/571/09 z dnia 27 sierpnia 2009r., „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta Opola”. Obejmuje ona
Podmiot udostępniający: WOŚiR
Osoba, która wytworzyła informację: Sebastian Smoliński
Osoba, która odpowiada za treść: Sebastian Smoliński
Osoba, która wprowadzała dane: Kamila Wnuk-Skóbel
Data wytworzenia informacji: 2009-09-07 08:48:51
Data udostępnienia informacji: 2009-09-07 08:48:51
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-07 08:02:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner