logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.I-0151-400/2005
w sprawie powołania zespołu roboczego do ustalenia zasad rozliczeń w spółkach zarządzających mieniem komunalnym.
2. OR.I-0151-399/2005
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.I-0151-718 /2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Opolu.
3. OR.I-0151-398/2005
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.I-0151-124/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu
4. OR.I-0151-397/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
5. OR.I.0151-396/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Klaudii Knap nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pogotowiu Opiekuńczym w Opolu,
6. OR.I.0151-395/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Agaty Gamroth nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu, ubiegającego się o awans na
7. OR.I.0151-394/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Dagmary Zając nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 4 w Opolu, ubiegającego się o awans na
8. OR.I.0151-393/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Katarzyny Calickiej nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Opolu, ubiegającego
9. OR.I.0151-392/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Joanny Motyka nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 4 w Opolu, ubiegajacego się o awans na
10. OR.I.0151-391/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Klaudii Tomczyk nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu, ubiegajacego się o a
11. OR.I.0151-390/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Joanny Filipowskiej nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 5 w Opolu, ubiegajacego się o awa
12. OR.I.0151-389/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Anny Nowakowicz nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Opolu, ubiegającego się o awans n
13. OR.I.0151-388/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Sylwii Święs nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Op
14. OR.I.0151-387/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Mariana Niemiec nauczyciela kontraktowego w Publicznego Gimnazjum Nr 6 w Opolu, ubiegającego się o awan
15. OR.I.0151-386/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Krzysztofa Pustelaka nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 8 w Opolu, ubiegającego się o
16. OR.I.0151-385/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Beaty Trusz nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu, ubiegającego się o awans n
17. OR.I.0151-384/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Małgorzaty Rzepczyk nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu, ubiegającego się o a
18. OR.I.0151-383/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Małgorzaty Głowackiej-Kubat nauczyciela kontraktowego w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu, ubiegającego s
19. OR.I.0151-382/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Anety Szymków nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Opolu, ubiegającego się o awans n
20. OR.I.0151-381/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Izabeli Gołogórskiej nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu, ubiegającego się o
21. OR.I.0151-380/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Beaty Stefan nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 w Opolu, ubiegającego się
22. OR.I.0151-379/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Renaty Figura nauczyciela kontraktowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr VI w Opolu, ubiegającego
23. OR.I.0151-378/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Rafała Rusin nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu, ubieg
24. OR.I-0151-377/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Aleksandry Lehmann nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu, u
25. OR.I-0151-376/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Beaty Dziuk nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Opolu, ubiegającego się o awans na
26. OR.I-0151-375/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Wojciecha Kuska nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 7 w Opolu, ubiegającego się o awans
27. OR.I-0151-374/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Bogdana Wiater nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 7 w Opolu, ubiegającego się o awans na
28. OR.I-0151-373/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Joanny Krzywda nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Pogot
29. OR.I-0151-372/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Magdaleny Oszek nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 w Opolu, ubiegającego się
30. OR.I-0151-371/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Zofii Kalinowskiej nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 8 w Opolu, ubiegającego się o aw
31. OR.I-0151-370/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Anny Mamok nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Opolu, ubiegającego się o awans na sto
32. OR.I-0151-369/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Reginy Badur nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 8 w Opolu, ubiegającego się o awans na
33. OR.I-0151-368/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Ewy Ferens-Mrocheń nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 5 w Opolu, ubiegającego się o aw
34. OR.I-0151-367/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
35. OR.I-0151-366/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
36. OR.I-0151-365/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
37. OR.I-0151-364/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
38. OR.I-0151-363/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
39. OR.I-0151- 362/2005
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Opola na 2005 rok.
40. OR.I-0151- 361/2005
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Opole oraz przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole na 200
41. OR.I.0151-360/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Marty Sucheckiej nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu, ubiegajacego si
42. OR.I.0151-359/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Przemysława Ślusarczyka nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu, ubiegajacego s
43. OR.I-0151-358/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Agnieszki Sołtyk nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu, ubiegajacego się o aw
44. OR.I.0151-357/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Anity Wodarz nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńsk
45. OR.I.0151-356/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Agnieszki Gieryluk nauczyciela kontraktowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr VI w Opolu, ubiegaj
46. OR.I.0151-355/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Gizeli Lisy nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 26 w Opolu, ubiegajacego się
47. OR.I.0151-354/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Amadeusza Lipczak nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu, ubiegajacego się o
48. OR.I.0151-353/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Honoraty Cieplik-Dedyk nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu, ubiegajacego się
49. OR.I.0151-352/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Ewy Kozik-Mikołaszek nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu, ubiegajacego się o
50. OR.I.0151-351/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Izabeli Sikorskiej nauczyciela kontraktowego w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu, ub

Ilość odwiedzin: 2363
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta od numeru OR.I-0151-351/2005 do numeru OR.I-0151-400/2005
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2005-07-20 13:58:05
Data udostępnienia informacji: 2005-07-20 13:58:05
Data ostatniej aktualizacji: 2005-07-20 14:15:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner