logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.I-0151-450/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
2. OR.I-0151-449/2005
w sprawie umorzenia odsetek za nieterminowe wpłaty rat i oprocentowania rat z tytułu kupna nieruchomości gruntowej w ratach
3. OR.I-0151-448/2005
w sprawie rozłożenia na raty opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu oraz umorzenia odsetek za nieterminowe wpłaty
4. OR.I-0151-447/2005
w sprawie umorzenia opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu oraz umorzenia odsetek za nieterminowe wpłaty
5. OR.I-0151-446/2005
w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty odsetek za nieterminowe wpłaty oprocentowania rat z tytułu kupna nieruchomości gruntowej w ratach
6. OR.I-0151-445/2005
w sprawie umorzenia opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu oraz umorzenia odsetek za nieterminowe wpłaty
7. OR.I-0151-444/2005
w sprawie zwrotu Pani ...(ustawa o ochronie danych osobowych) kosztów poniesionych na wykonanie prac remontowych w lokalu przy ul....(ustawa o ochronie danych osobowych)
8. OR.I -0151- 443/2005
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.I.- 0151- 68/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 7 lutego 2005 roku w sprawie określenia szczegółowego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowis
9. OR.I-0151-442/2005
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego.
10. OR.I-0151-441/2005
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych pn. Szkoła rodzenia, Biały ząbek, Badaj swoje piersi.
11. OR.I-0151- 440/2005
w sprawie zmiany załącznika do uchwały Zarządu Miasta Opola w sprawie ustalenia numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
12. OR.I-0151-439/2005
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr OR.I.-0151-277/2005 Prezydenta Miasta Opola z 01 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
13. OR.I-0151-438/2005
w sprawie zwolnienia z opłat czynszowych za najem garażu do wysokości poniesionych nakładów finansowych za remont kapitalny dachu
14. OR.I-0151-437/2005
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Opola.
15. OR.I–0151-436/2005-uchylone zarządzeniem OR.I-0151-204/06 z dnia 15.05.2006 r.
w sprawie: wniesienia wkładu niepieniężnego ( aportu ) do Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu
16. OR.I-0151-435/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
17. OR.I-0151-434/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
18. OR.I-0151-433/2005
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
19. OR.I-0151-432/2005
w sprawie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przewidzianego w Miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Opola na 2005 rok.
20. OR.I-0151-431/2005
w sprawie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przewidzianego w Miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Opola na 2005 rok.
21. OR.I-0151-430/2005
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok w ramach tego samego działu.
22. OR.I –0151-429/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
23. OR.I- 0151-428/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
24. OR.I.0151-427/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Anny Rzepczyńskiej nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 im. Henryka Sienkiewic
25. OR.I-0151-426/2005
w sprawie opinii o pozbawieniu części ul. Ostro wek w Opolu kategorii drogi gminnej
26. OR.I.0151-425/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Ewy Anweiler nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 w Opolu, ubiegającego się o
27. OR.I.0151-424/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Bożeny Hantulik nauczyciela kontraktowego w Publicznym Przedszkolu Nr 54 w Opolu, ubiegającego się o aw
28. OR.I.0151-423/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Bożeny Kwaśniewskiej nauczyciela kontraktowego w Publicznym Przedszkolu Nr 54 w Opolu, ubiegającego się
29. OR.I.0151-422/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Marzeny Wierszak nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjny
30. OR.I.0151-421/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Marzeny Stojek nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie
31. OR.I.0151-420/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Tomasza Kaczanowskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynał
32. OR.I.0151-419/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Sylwestra Strzelca nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego
33. OR.I.0151-418/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Bogny Orzeszyny nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opol
34. OR.I.0151-417/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Soni Figury nauczyciela kontraktowego w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Opolu, ubiegającego się o awans n
35. OR.I-0151-416/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
36. OR.I-0151-415/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Wymiana stolarki okiennej drewnianej i PCV w zasobach komunalny
37. OR.I-0151-414/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych oraz remont natrysków
38. OR.I-0151-413/2005
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych pn: Szkoła rodzenia, Biały ząbek, Badaj swoje piersi.
39. OR.I-0151-412/2005
w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu
40. OR.I-0151-411/2005
w sprawie powołania zespołu do spraw targowisk miejskich w Opolu.
41. OR.I- 0151-410/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego.
42. OR.I-0151-409/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
43. OR.I-0151-408/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
44. OR.I-0151-407/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
45. OR.I-0151-406/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
46. OR.I-0151-405/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
47. OR.I-0151-404/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
48. OR.I –0151-403/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
49. OR.I– 0151-402/2005
w sprawie procedury postępowania przy udzielaniu ulg podatkowych
50. OR.I-0151-401/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego

Ilość odwiedzin: 2238
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta od numeru OR.I-0151-401/2005 do numeru OR.I-0151-450/2005
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2005-07-20 13:58:11
Data udostępnienia informacji: 2005-07-20 13:58:11
Data ostatniej aktualizacji: 2005-07-22 11:57:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner