logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                     

KWiA.I–0914/20/09
                            Opole, 03.11.2009 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 37/09
 
Jednostka kontrolowana
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
w Opolu
ul. Małopolska 20
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
5-23.10.2009 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Monika Pijanka - inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Wiesław Pałczyński - starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 74/2009
nr 75/2009
Przedmiot kontroli
Gospodarka finansowa, w tym realizacja zasad wynagradzania pracowników   niepedagogicznych oraz funkcjonowanie uczniowskich klubów sportowych
Okres objęty kontrolą
2008, I półrocze 2009
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Alicja Trojak – dyrektor szkoły
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- główna księgowa

   
 
 
I. Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
 
5.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
 
6.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z późn. zm.)
 
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
 
9.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz. 783).
 
10.                       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
 
11.                       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
 
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
  1. Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu z późn. zm.
 
  1. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
 
II. Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków             i sporządzanych sprawozdań.
 
III. Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych                w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora szkoły. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności            z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
IV. Sprawy organizacyjne 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi funkcjonuje od dnia 1 września 1999 r., na podstawie Uchwały Nr VI/74/99 Rady Miasta Opola z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie dostosowania aktów założycielskich publicznych szkół podstawowych działających na terenie gminy Opole do obowiązujących przepisów prawa(akta kontroli Nr 09/37/I/4-5). Siedzibą szkoły jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Małopolskiej 20, którą Zarząd Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GNGiK-JO-72244/5/02/03 (akta kontroli Nr 09/37/I/6-9).
 W okresie objętym kontrolą dyrektorem szkoły była pani Alicja Trojak powołana na to stanowisko na okres od 1 maja 2009 r. do 31 sierpnia 2013 r. (akta kontroli Nr 09/37/I/10-13).
         Głównym księgowym szkoły jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zatrudniona na tym stanowisku od dnia 1 stycznia 2006 r. w wymiarze pełnego etatu (akta kontroli Nr 09/37/I/14-17).
         Z budżetem gminy szkoła rozlicza się w trzech niżej wymienionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
-dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80104 – szkoły podstawowe,
-dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – świetlice szkolne,
- dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80195 – pozostała działalność.  
         Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
         W kontrolowanym okresie szkoła posiadała pięć rachunków bankowych, założonych w PKO BP S.A.:
- 18 1020 3668 0000 5702 0159 4662 rachunek budżetowy (akta kontroli Nr 09/37/I/34),
- 74 1020 3668 0000 5602 0159 8747 rachunek zfśs (akta kontroli Nr 09/37/I/35),
- 69 1020 3668 0000 5802 0159 8739 rachunek dochodów własnych (akta kontroli Nr 09/37/I/36),
- 27 1020 3668 0000 5402 0159 8721 rachunek depozytowy (akta kontroli Nr 09/37/I/38),
- 30 1020 3668 0000 5802 0159 8762 Sokrates-Comenius (akta kontroli Nr 09/37/I/37).
         Księgi rachunkowe w szkole prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego Księgowość Optivum Vulcan.
Wewnętrzne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania gospodarki finansowo-księgowej w kontrolowanej jednostce to:
Ø      Zakładowy Plan Kont,
Ø      Metoda wyceny aktywów i pasywów,
Ø      Opis systemu informatycznego rachunkowości,
Ø      Zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych,
Ø      Regulamin kontroli wewnętrznej wraz z instrukcją sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych,
Ø      Zakładowa instrukcja inwentaryzacyjna,
Ø      Regulamin przeprowadzania kontroli finansowej.
W kontrolowanej jednostce inwentaryzacja środków trwałych                          i pozostałych środków trwałych została przeprowadzona w 2005 r. Zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją z przeprowadzonej inwentaryzacji został sporządzony protokół.Różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono.
          Na dzień 31.12.2008 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 83 osoby na 77,72 etatach. Szczegółowo stan zatrudnienia na dzień 31.12.2008 r. przedstawiono w tabeli nr 1.
 
Tabela nr 1

Lp.
Wyszczególnienie
Zatrudnienie w etatach (stan na 01.01.2008 r.)
(akta kontroli Nr 09/37/I/19-21)
Zatrudnienie w etatach (stan na 31.12.2008 r.)
(akta kontroli Nr 09/37/I/22-25)
1
Pracownicy pedagogiczni
56,39
59,22
2
Pracownicy administracyjni
7,006
6,50
3
Pracownicy obsługi
11,50
12,00
RAZEM
74,00
77,72

 
 
V. Wydatki budżetowe w 2008 r.
 
Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym środków budżetowych na dzień 31.12.2008 r. wynosił – „0”(akta kontroli Nr 09/37/I/75).
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność szkoły i świetlicy w 2008 r. wynosiła: 3.556.794,21 zł. Faktycznie wykorzystano kwotę 3.522.151,93 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 34.642,28 zł zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dniu 30.12.2008 r. (akta kontroli Nr 09/37/I/54-58).
W dniu 30.01.2009 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych na działalność szkoły za 2008 r. (akta kontroli Nr 09/37/I/120-123). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniach jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2008 r.
Ze sporządzonego sprawozdania dotyczącego działu 801 rozdział 80101 oraz z dokumentacji księgowej szkoły wynika, że dokonywane wydatki dotyczące szkoły zostały zaewidencjonowane w dwudziestu jeden paragrafach.
         Ustalono, że największą pozycję wydatków budżetowych stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 2.722.349,96 zł, w tym:
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.171.209,52 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 152.894,74 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 343.868,15 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - 54.377,55 zł.
         Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym (akta kontroli Nr 09/37/I/117-119).
W wyniku kontroli ustalono, że w 2008 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo (akta kontroli Nr 09/37/I/31):
Ø      (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
 
          Zespół kontrolny sprawdził prawidłowość sporządzania list płac w 2008 r. Ustalono, że listy płac sporządzane są odrębnie dla pracowników administracji oraz nauczycieli. Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole otrzymywali wynagrodzenie w pierwszym dniu roboczym miesiąca, natomiast pracownicy administracyjni otrzymywali wynagrodzenia na koniec miesiąca.
Listy płac są sporządzane przy pomocy programu firmy Progman, zawierają okres za jaki dokonano wypłaty, łączną kwotę do wypłaty, nazwisko i imię pracownika, wynagrodzenie brutto każdej osoby z wyszczególnieniem wszystkich składników wynagrodzeń. Listy płac są podpisane zgodnie z obowiązującymi w jednostce regulacjami wewnętrznymi.
Ponadto strona kontrolująca sprawdziła prawidłowość naliczania płac dla pięciu pracowników administracyjnych wykazanych w tabeli nr 5 (akta kontroli Nr 09/37/I/45-49).
W jednostce obowiązuje Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Opolu, opracowany w oparciu o przepisy określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398).
Podczas czynności kontrolnych sprawdzono czy stawki poszczególnych składników wynagrodzeń zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 
Tabela nr 2

Lp.
Imię i nazwisko
Stanowisko
Kategoria zaszerego-wania
Wymiar etatu
Wynagrodzenie
zasadnicze
1
(akta kontroli Nr 09/37/I/45)
XIX
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
(akta kontroli Nr 09/37/I/46)
XVII
1
3
(akta kontroli Nr 09/37/I/47)
I
1
4
(akta kontroli Nr 09/37/I/48)                                                                        
I
1
5
(akta kontroli Nr 09/37/I/49)
I
1

 
 
Strona kontrolująca dokonała również analizy wynagrodzeń oraz przelewów sześciu pracowników administracyjnych szkoły. Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń ze sporządzonymi listami płac. Następnie porównano wynagrodzenia „do wypłaty” z listy płac z dokonanymi przelewami. W badaniu zastosowano technikę porównania bieżącej informacji z analogiczną informacją z poprzedniego okresu. Zestawienie wynagrodzeń niżej wymienionych pracowników administracyjnych kontrolowanej jednostki za okres od stycznia do marca 2009 r. przedstawiono w tabeli nr 3.
 
Tabela nr 3

Lp.
Imię i nazwisko
01/2009
02/2009
03/2009
Kwota (zł)
Kwota (zł)
Kwota (zł)
1
(akta kontroli Nr 09/37/I/44)
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
(akta kontroli Nr 09/37/I/43)
3
(akta kontroli Nr 09/37/I/42)
4
(akta kontroli Nr 09/37/I/41)
5
(akta kontroli Nr 09/37/I/40)
6
(akta kontroli Nr 09/37/I/39)

                  
          W trakcie badania stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac. Po analizie porównawczej stwierdzono, iż zachodzi pełna zgodność pomiędzy danymi zawartymi w listach płac z danymi z wyciągów bankowych.
 
Rozdział 80101 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
 
         Wydatki ogółem wyniosły 49.999,00 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły zakupu druków, środków czystości, mebli, materiałów biurowych, prenumeraty. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S. Ponadto na podstawie dokumentów źródłowych dokonano sprawdzenia wszystkich wydatków powyżej 1.000,00 zł. Ustalono, że wszystkie skontrolowane dokumenty były sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym. Wszystkie faktury posiadały dekretację oraz wskazanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej. 
 
Tabela nr 4

Lp.
Nr faktury
Tytułem
Kwota (zł)
Data przelewu
Nr WB
1
18/03/2008
Meble do świetlicy
9.320,80
04/04/2008
WB/46/2008
2
5357/2008
Środki czystości
2.377,73
16/06/2008
WB/82/2008
3
884/P/D
Druki
1287,79
04/07/2008
WB/93/2008
4
00034/07/08
Krzesła
8963,00
30/07/2008
WB/103/2008
5
1472/2008/OPO181
Wykładzina
4.412,24
05/08/2008
WB/106/2008
6
00005/08/08
Krzesła
7800,19
18/08/2008
WB/109/2008
7
10070/2008
Środki czystości
1.194,70
30/10/2008
WB/149/2008

 
Rozdział 80101 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 
 
         Wydatki ogółem wyniosły 26.981,19 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły zakupu zestawów komputerowych, sprzętu sportowego, perkusji oraz książek. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S. Zespół kontrolny poddał badaniu wszystkie faktury powyżej 1.000,00 zł. Stwierdzono, że wszystkie skontrolowane dokumenty były sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym. Wszystkie faktury posiadały dekretację oraz wskazanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej. 
 
Tabela nr 5

Lp.
Nr faktury
Tytułem
Kwota (zł)
Data przelewu
Nr WB
1
FA/00264/04/08
Cztery komputery
4.465,30
25/04/2008
WB/57/2008
2
FA/00293/04/08
Cztery komputery
2.884,62
25/04/2008
WB/57/2008
3
667/P/M
Pomoce dydaktyczne
2.622,83
08/12/2008
WB/169/2008
4
908/08
Sprzęt sportowy
2.350,00
11/12/2008
WB/172/2008
5
FS08/4984
Sprzęt sportowy
1.275,30
17/12/2008
WB/175/2008
6
FS05/4379
Pomoce dydaktyczne
6.310,00
18/12/2008
WB/176/2008
7
FN-4701/2008
Zestaw komputerowy
1.605,00
19/12/2008
WB/177/2008
8
4701/2008
Projektor
2.100,00
22/12/2008
WB/178/2008

 
Rozdział 80101 § 4270 – Zakup usług remontowych
 
                   Wydatki ogółem wyniosły 124.200,00 zł. Dotyczyły one opłat za konserwację kserokopiarek, dźwigu, sprzętu p.poż., instalacji gazowej oraz remontu elewacji budynku. Wykazana w ewidencji kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34. Sprawdzono wszystkie faktury, na podstawie których dokonano wydatku powyżej 1.000,00 zł. Ustalono, że wszystkie skontrolowane dokumenty były sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym. Wszystkie faktury posiadały dekretację oraz wskazanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej. 
 
Tabela nr 6

Lp.
Nr faktury
Tytułem
Kwota (zł)
Data przelewu
Nr WB
1
S/01206/08
Konserwacja ksero
1.024,80
19/05/2008
WB/68/2008
2
00004/2008
Remont ściany frontowej
55.708,81
18/08/2008
WB/109/2008
3
00008/2008
Remont ściany frontowej
23.875,20
25/09/2008
WB/130/2008
4
19/2008
Elewacja budynku
48.800,00
12/11/2008
WB/155/2008

 
 
Rozdział 80101 § 4270 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 
Z wyciągu bankowego nr 1 wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2008 r. wynosił 30.063,50 zł (akta kontroli Nr 09/37/I/182). Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową  (konto 135 – rachunek ZFŚS)(akta kontroli Nr 09/37/I/204).
          W 2008 r. w kontrolowanej szkole dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 148.600,00 zł. Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:
Ø      26.05.2008 r. – 96.825,00 zł,
Ø      19.09.2008 r. – 32.275,00 zł,
Ø      30.10.2008 r. – 19.500,00 zł (korekta)
RAZEM                 148.600,00 zł (akta kontroli Nr 09/37/I/183-204).
 
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników szkoły określił dyrektor w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Opolu.
Ww. regulamin określa między innymi osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady                      i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.
Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
W wyniku analizy wszystkich wyciągów bankowych (od nr 1 do nr 69) ustalono, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych                         z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych środków, wpływały także spłaty pożyczek mieszkaniowych, dopłaty pracowników do wycieczek oraz odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta w wysokości 5.845,00 zł (w dniu 21.05.2008 r. – 11.899,00 zł oraz w dniu 10.09.2008 r. –3.966,00 zł).Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
         Z analizy ww. wyciągów oraz zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Ma) wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:
Ø      dofinansowania do wypoczynku pracowników oraz dzieci i młodzieży,
Ø      pożyczek mieszkaniowych,
Ø      świadczeń urlopowych,
Ø      imprez integracyjno-okolicznościowych,
Ø      pomocy finansowej (akta kontroli Nr 09/37/I/).
Saldo konta 135 na dzień 31.12.2008 r. wynosiło 25.592,83 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 69 (akta kontroli Nr 09/37/I/).
 
VI. Zobowiązania i należności – środki budżetowe
 
Zespół kontrolny poddał sprawdzeniu salda kont rozrachunkowych środków budżetowych na dzień 31 grudnia 2008 r. występujących w ewidencji badanej jednostki, a także prawidłowość ewidencji operacji na kontach rozrachunkowych (akta kontroli Nr 09/37/I/112-114).
Na dzień 31 grudnia 2008 r. wystąpiły następujące salda na kontach rozrachunkowych:
Ø      konto 201 - Rozrachunki z odbiorcami – saldo wykazywało 5.010,60 zł oznaczające stan zobowiązań badanej jednostki wobec Energetyki Cieplnej.
Ø      konto 223 - Rozliczenie wydatków budżetowych – saldo wykazywało 0.                                        
Ø      konto 225 - Rozrachunki z budżetami – saldo wykazywało 0.
Ø      konto 229 - Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne po stronie zobowiązań wykazano kwotę 32.088,96 zł, z czego:
- 27.699,30 zł dotyczyło składek ZUS z naliczonego dodatkowego   wynagrodzenia rocznego,
- 4.389,66 zł dotyczyło składek na Fundusz Pracy z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Zespół kontrolny ustalił, że w dniach 05.03.2009 r. i 17.03.2009 r. zobowiązania zostały uregulowane.
Ø      konto 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – po stronie „Ma” wykazano kwotę 179.168,06 zł oznaczającą stan zobowiązań badanej jednostki wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zobowiązania zostały uregulowane w dniu 24.02.2009 r.
Ø      konto 234 - Rozrachunki z pracownikami – saldo wykazywało 0.
Ø      konto 240 - Pozostałe rozrachunki – saldo wykazywało 0.
 
Występujące zobowiązania na koniec 2008 r. zinwentaryzowano                  w drodze weryfikacji salda. Zespół kontrolny do prawidłowości wykazanych sald uwag nie wniósł.
 
VII. Gospodarowanie dochodami własnymi w 2008 r.
 
Źródła dochodów własnych oraz sposób ich przeznaczenia określone zostały w uchwale nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola z późniejszymi zmianami. Podstawą gospodarowania dochodami własnymi jest roczny plan sporządzony przez dyrektora jednostki określający przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków dochodów własnych na rachunku bankowym na dzień:
- 01.01.2008 r. wynosił 101.336,54 zł (akta kontroli Nr 09/37/I/142).
- 31.12.2008 r. wynosił 85.904,53 zł (akta kontroli Nr 09/37/I/143).
Salda z wyciągów bankowych są zgodne ze sprawozdaniem RB-34 za 2008 r. 
 
VII. 1. Źródła dochodów własnych
 
Ustalono, że w kontrolowanym zespole środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w 2008 r. wyniosło ogółem 158.330,45(akta kontroli Nr 09/37/I/ 147).Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego – 101.336,54 zł,
Ø      dochody – 56.993,91 zł.
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody składały się m.in.: odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, opłaty z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych.
 
 
VII. 2. Wydatki dochodów własnych
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 (akta kontroli Nr 09/37/I/147-148) wynika, że wydatki ze środków dochodów własnych za 2008 r. wyniosły ogółem 72.425,92 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w ośmiu paragrafach. W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wydatków dwóch paragrafów.
 
Rozdział 80101 § 4270 – Zakup usług remontowych 
 
          Wydatki ogółem wyniosły 26.227,56 zł. Ustalono, że wydatek dotyczył remontu elewacji budynku szkoły (nr faktury 21/2008). Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
                             
Rozdział 80101 § 4300 – Zakup usług pozostałych
 
         Wydatki ogółem wyniosły 22.040,79 zł. Dotyczyły one opłat za monitoring, opłat pocztowych, opłat za wywóz nieczystości. Największą pozycję w tym paragrafie stanowił wydatek na wykonanie i montaż stojaków rowerowych, wykonanie zabudowy meblowej oraz montaż ogrodzenia wraz              z furtką. Wykazana w ewidencji kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą            w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34. Ustalono, że wszystkie skontrolowane dokumenty były sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym. Wszystkie faktury posiadały dekretację oraz wskazanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej. 
 
Tabela nr 7

Lp.
Nr faktury
Tytułem
Kwota (zł)
Data przelewu
Nr WB
1
37/09/2008
Wykonanie i montaż stojaków rowerowych
2098,40
19/09/2008
WB/78/2008
2
11/2008
Zabudowa meblowa
4.148,00
30/10/2008
WB/90/2008
3
02609/FV/08
Montaż konstrukcji do kosza
2.037,40
18/11/2008
WB/98/2008
4
470/12/2008
Furtka z montażem
2.991,43
08/12/2008
WB/106/2008
5
00010/2008
Oprawy halogenowe
1.689,99
10/12/2008
WB/107/2008
6
2269/12/08
Korty tenisowe siatka
6.094,36
19/12/2008
WB/114/2008

 
 
VIII. Należności – dochody własne
 
W sporządzonym przez jednostkę sprawozdaniu RB-34 za 2008 r. (akta kontroli Nr 09/37/I/147-148) wykazano saldo należności netto na koniec roku                w wysokości 54.490,36 zł. Z ustnych wyjaśnień głównej księgowej wynika, że za zgodą Zarządu Miasta Opola wyrażoną w Uchwale nr 3314/2000 z dnia 27 lipca 2000 r. Gmina Opole w dniu 27.07.2000 r. zawarła ze spółką (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) umowę najmu dzierżawy budynku hotelowego 4 kondygnacyjnego znajdującego się w Opolu przy ulicy Małopolskiej 20.
Umowa zawarta została na okres od 1 sierpnia 2000 r. do 31 lipca 2003 r. Umowa dzierżawy została zawarta bezpośrednio przez Gminę Opole. Szkoła nie była stroną umowy. W § 7 umowy wskazano, iż czynsz oraz płatności dodatkowe płatne będą na rachunek bankowy szkoły.
Pismami z dnia 26.06.2001 r. oraz 2.10.2001 r. firma (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) powiadomiła Zarząd Miasta Opola o konieczności zmniejszenia dzierżawionej powierzchni, a co za tym idzie zmniejszeniu (z dniem 30.06.2001 r.) czynszu oraz opłat dodatkowych. Pismem z dnia 26.10.2001 r. Gmina poleciła szkole, aby dokonywała obciążeń najemcy na dotychczasowych zasadach. W okresie od października 2001 r. do lipca 2002 r. Gmina oraz najemca prowadzili obszerną korespondencję, w której strony umowy podtrzymywały swoje stanowisko.
W maju 2002 r. dyrektor szkoły zwrócił się z prośbą do Prezydenta Piotra Kumca o zajęcie stanowiska i pomoc w wyegzekwowaniu od najemcy zaległych opłat dodatkowych na kwotę 40.698,07 zł. Po licznej korespondencji prowadzonej pomiędzy Gminą a najemcą podpisany został aneks do umowy dzierżawy, który wszedł w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2002 r. Ponadto w marcu 2002 r. najemca złożył skargę do Prezydenta Miasta Opola, w której kwestionował zasadność naliczonych opłat. Pismem z dnia 13 września 2002 r. Gmina wezwała najemcę do zapłaty kwoty 76.860,00 zł pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową. Wezwanie ponawiano dwukrotnie.
Ostateczna ujawniona w księgach należność główna wynosi 53.348,34 zł. Gmina Opole nie podjęła działań mających na celu egzekucję należności od najemcy. Powyższe należności zostały ujęte w Bilansie jednostki. Przysługująca Gminie wierzytelność nie była przedmiotem postępowania sądowego zmierzającego do jej wyegzekwowania, nie została także zabezpieczona.
Wskazana wyżej należność główna wraz z odsetkami uległa przedawnieniu, na mocy art. 118 kodeksu cywilnego. W ocenie szkoły nie jest możliwe samodzielne umorzenie należności. 
 
IX. Zamówienia publiczne w 2009 r.
 
          Zespół kontrolny ustalił, że w 2009 r. w jednostce przeprowadzono jedno postępowanie w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych o numerze PSP-15PZP12/05/2009. Zadanie dotyczyło remontu nawierzchni placu i kanalizacji sanitarnej w PSP nr 15. Postępowanie przeprowadzono w formie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia określono na podstawie sporządzonego wcześniej kosztorysu. Wpłynęło 9 ofert pisemnych (akta kontroli Nr 09/37/I/210-211). Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo na kwotę 99.338,52 zł.
Przetarg został przeprowadzony. W dniu 15.07.2009 r. została zawarta umowa nr 12/07/2009/R. W umowie określono czas trwania robót od 16.07.2009 r. do 03.09.2009 r. Prace budowlane zostały podzielone na                2 etapy. Pierwszy etap został potwierdzony protokołem odbioru wykonanych robót z dnia 10.08.2009 r. (faktura nr 20/ZUB/2009 - 48.800,00 zł). Drugi etap został potwierdzony protokołem końcowym z dnia 03.09.2009 r. (faktura nr 24/ZUB/2009 - 50.538,52 zł).
           Ponadto w jednostce został opracowany Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w PSP nr 15 w Opolu. Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia sposobu dokonywania zamówień poniżej 14.000 euro.
 
Tabela nr 8

Lp.
Przedmiot zamówienia
Ilość zebranych ofert
Kryterium wybory
1
Deratyzacja
4
Najniższa cena
2
Zrzucenie śniegu z dachu budynku
4
Najniższa cena
3
Rolety z montażem
3
Najniższa cena
4
Wykładzina dywanowa
3
Odpowiedni certyfikat trudnopalności
5
Wymiana zabezpieczenia pomieszczeń gospodarczych
2
Najniższa cena
6
Regały metalowe (5szt.)
2
Najniższa cena
7
Meble
4
Najniższa cena
8
Materiały biurowe
2
Najniższa cena
9
Środki czystości
3
Najniższa cena

 
We wszystkich skontrolowanych przypadkach został sporządzony               w formie pisemnej protokół z postępowania o udzielenie zamówienia. Każdorazowo zbierano oferty od większej ilości kontrahentów. Ponadto za każdym razem podawano uzasadnieniu wyboru.
 
X. System kontroli wewnętrznej
 
Kompleksowy system kontroli wewnętrznej w jednostce określony jest poprzez:
 
Tabela nr 9

Lp.
Przyjęte regulacje prawne
Stan faktyczny
1
Regulamin pracy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Opolu
 
Przyjęty w jednostce Regulamin pracy jest aktem ustalającym wewnętrzną organizację i porządek w procesie pracy oraz określającym związane z procesem pracy obowiązki pracodawcy i pracowników w Publicznej szkole Podstawowej w Opolu. Obejmuje on obszary związane z organizacją pracy, porządkiem w pracy, czasem pracy oraz środkami dyscyplinującymi w przypadku naruszenia regulaminu. Zawiera również regulacje związane z urlopami, wynagrodzeniami oraz przepisami BHP
2
Regulamin kontroli wewnętrznej wraz z instrukcją sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych w PSP nr 15 w Opolu
W ramach tych regulacji opisana jest kontrola finansowo-księgowa oraz wewnętrzna kontrola merytoryczna obejmująca wszystkie zagadnienia związane z działalnością szkoły.
3
Opis systemu przetwarzania danych  
W kontrolowanej jednostce użytkowane są programy:
Ø       kadry - Progman
Ø       płace - Progman
Ø       księgowość – Vulcan
Ø       Płatnik - ZUS
Szczegółowy opis użytkowanych programów znajduje się w dokumentacji jednostki.
4
Karty czynności 
Ustalono, że pracownicy jednostki posiadają karty stanowiskowe (czynności). Karty stanowiskowe pracy określają obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia zatrudnionego na danym stanowisku pracownika (akta kontroli Nr 09/37/I/50-53)
5
Zamówienia publiczne
Ustalono, że w szkole jest opracowana i stosowana procedura dotycząca zamówień poniżej  oraz powyżej 14.000 euro.

 
X. Uczniowskie kluby sportowe
 
Zespół kontrolny ustalił, że w kontrolowanej jednostce w badanym okresie nie funkcjonowały uczniowskie kluby sportowe.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi szkoły.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ……………………………….

           
 
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
 

 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2010-03-03 11:58:40 - wnioski pokontrolne (58.50 kB)
2010-03-03 12:02:33 - wystąpienie pokontrolne (41.00 kB)

Ilość odwiedzin: 7266
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Pijanka, Wiesław Pałczyński
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Pijanka, Wiesław Pałczyński
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2010-03-03 11:54:06
Data udostępnienia informacji: 2010-03-03 11:54:06
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-03 12:04:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner