logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A KWiA.I–0914/21/09
        Opole, 27.11.2009 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 38/09
 
Jednostka kontrolowana
Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 12 do 30 października 2009 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Agnieszka Lisiecka - inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Izabela Dziewulska - Gaj – główny specjalista w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 76/2009
nr 77/2009
Przedmiot kontroli
Gospodarka finansowa
Okres objęty kontrolą
2008, I półrocze 2009
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Leonora Dańkowska – dyrektor jednostki
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główna księgowa
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– samodzielny referent ds. sekretariatu i kadr

    
I. Podstawy prawne
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity                z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity                z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity                 z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
5.     Ustawa z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 1996 r., Dz. U. Nr 70, poz. 335                             z późn. zm.).
6.     Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458).
7.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398).
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
9.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426 z późn. zm.).
10.                       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.).
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r.            w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
  2. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych  (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
II. Cel kontroli
Celem kontroli była ocena prawidłowości dokonywanych wydatków budżetowych pod kątem ich zgodności z ustawą o finansach publicznych i innymi przepisami oraz zgodności z planem rzeczowo-finansowym, prowadzoną ewidencją księgową i sporządzonymi sprawozdaniami.
 
III. Metodyka przeprowadzenia kontroli
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych                  w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości i zasadności oraz zgodności z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej, oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
IV. Sprawy organizacyjne 
Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Opolu funkcjonuje od dnia 01.05.1999 r., na podstawie Uchwały Nr VIII/112/99 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania aktu założycielskiego placówce opiekuńczo - wychowawczej(akta kontroli Nr 09/38/I/3).Siedziba Ośrodka mieści się przy ul. Budowlanych 4 w Opolu.
W okresie objętym kontrolą dyrektorem Ośrodka była pani Leonora Dańkowska powołana na to stanowisko na okres od 01.11.2001 r. na czas nieokreślony (akta kontroli Nr 09/38/I/17).   
         Głównym księgowym Ośrodka jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zatrudniona w jednostce od dnia 01.07.1999 r. w wymiarze 1/2 etatu (akta kontroli Nr 09/38/I/18).        
         Z budżetem gminy Ośrodek rozlicza się w dziale 852 rozdział 85226. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przekazanej na realizację ,,Programu opieki nad rodziną i dzieckiem”.
 
Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
 
         W kontrolowanym okresie Ośrodek posiadał trzy rachunki bankowe założone w Banku PKO BP S.A.: rachunek budżetowy, rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz rachunek pomocniczy.
 
         Ustalono, iż kontrolowana jednostka posiada wewnętrzne regulacje dotyczące księgowości w postaci Zasad (polityki) rachunkowości – zarządzenie Dyrektora nr 1 z 22.01.2007r. Zawierają one:
Ø      Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
Ø      Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
Ø      Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych (ZPK),
Ø      System ochrony danych,
Ø      Instrukcja sporządzania obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
Ø      Instrukcja inwentaryzacji,
Ø      Instrukcja kasowa,
Ø      Regulamin przeprowadzania kontroli finansowej,
Ø      Regulamin kontroli wewnętrznej.
 
         Księgi rachunkowe w jednostce prowadzone są ręcznie. Jednostka prowadzi ewidencję syntetyczną i analityczną. Z wewnętrznej dokumentacji jednostki (Zakładowego Planu Kont) wynika, że w jednostce prowadzi się następujące konta pomocnicze:
- środki trwałe i pozostałe środki trwałe,
- wartości niematerialne i prawne,
- odpisy amortyzacyjne,
- rozrachunki z budżetami,
- pozostałe rozrachunki publiczno – prawne,
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń,
- koszty wg rodzaju,
- ZFŚS.
 
    W praktyce jednak żadnego z tych kont nie zaprowadzono w ewidencji analitycznej. Ewidencja analityczna jest prowadzona do konta 400 i 130.
 
    Zarówno w ewidencji analitycznej, jak i syntetycznej stwierdzono uchybienia naruszające przepisy ustawy o rachunkowości poprzez dokonywanie sumowań obrotów ołówkiem, co powodowało, że zapisy dokonywane były w sposób nietrwały.
    Stwierdzono również w paru przypadkach dokonywanie poprawek korektorem w dzienniku, co było niezgodne z art. 25 ustawy o rachunkowości.
 
          Na dzień 31.12.2008 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 9 osób na 6,5 etatu (akta kontroli Nr 09/38/I/21). Szczegółowy stan zatrudnienia na początek i na koniec 2008 roku przedstawiono w tabeli nr 1.
 
Tabela nr 1

Lp.
Wyszczególnienie
Zatrudnienie w etatach
(stan na 01.01.2008 r.)
Zatrudnienie w etatach
(stan na 31.12.2008 r.)
1
Pracownicy pedagogiczni
4
3
2
Pracownicy administracji
2
3
3
Pracownicy obsługi
1/2
1/2
RAZEM
6,5
6,5

 
 
W kontrolowanej jednostce inwentaryzacja środków trwałych,              pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych została przeprowadzona wg stanu na dzień 29.12.2008r. Zarządzeniem Dyrektora nr 8 z dnia 29.10.2008r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji powołano zespół spisowy.
W aktach znajdują się:
- oświadczenia osób materialnie odpowiedzialnych,
- arkusze spisowe,
- protokół z inwentaryzacji kasy. W toku inwentaryzacji stwierdzono, że stan gotówki w kasie wynosił: 0 i był zgodny z raportem kasowym nr 11/08 z 23.12.2008r.
Ponadto zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją z przeprowadzonej inwentaryzacji został sporządzony protokół.Z protokołu nie wynika, czy stwierdzonoróżnice inwentaryzacyjne (akta kontroli Nr 09/38/I/70). Z ustnych wyjaśnień głównej księgowej wynika, że majątek jednostki nie był oznaczony.
 
V. Dochody budżetowe w 2008 r.
 
W trakcie postępowania kontrolnego ustalono, że jednostka                          w kontrolowanym okresie nie wygenerowała dochodów budżetowych.
 
VI. Wydatki budżetowe w 2008 r.
 
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność ośrodka w 2008 r. wynosiła: 421.120,00 zł. Faktycznie wykorzystano kwotę 419.185,94 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 1.934,06 zł zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dniu 31.12.2008 r. (akta kontroli Nr 09/38/I/25-27).
Jednostka w 2008r. na realizację ,,Programu opieki nad rodziną i dzieckiem” otrzymała łącznie na trzy zadania 41.500,00 zł. Sprawozdania końcowe z realizacji ww. zadania zostały zaakceptowane przez Wydział Polityki Społecznej.
Ze sprawozdania Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2008 r. wynika, że łącznie wydatkowano 377.685,94 zł (akta kontroli Nr 09/38/I/25). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2008 r. Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej wynika, że dokonywane wydatki zaewidencjonowano w siedemnastu paragrafach.
 
    W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wydatków zaewidencjonowanych w poniższych paragrafach.
 
                                   Tabela nr 2

Lp.
Paragraf
Wydatki
1.
4010
236.342,72
2.
4040
15.963,07
3.
4110
37.385,50
4.
4120
5.702,73
5.
4170
10.000,00
6.
4210
18.304,36
7.
4260
20.416,04
8.
4300
7.580,26
9.
4360
1.576,30
10.
4370
4.143,04
11.
4410
2.976,39
12.
4440
11.392,81
13.
4480
833,00
14.
4700
240,00
15.
4740
292,33
16.
4240
4.378,39
17.
4280
159,00
Suma
X
377.685,94

 
Rozdział 80104 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 09/38/I/25)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 18.304,36 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły m.in. prasy, materiałów biurowych, art. spożywczych, tonerów, środków czystości i biletów MZK. Ponadto ustalono, że w powyższym paragrafie ewidencjonowano tonery, które zgodnie z obowiązującymi przepisami winny być ewidencjonowane w paragrafie 4750.
 
Zespół kontrolny poddał sprawdzeniu całość wydatków zaewidencjonowanych w tym paragrafie. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S.
 
Badanie przedstawiono w tabeli poniżej:
 

Lp.
Tytułem
Kwota (zł)
1
Publikacja
174,00
2
Prasa
262,70
3
Publikacja
174,00
4
Prenumerata
132,08
5
Zwrot nadpłaty
174,00
6
Publikacja
32,50
7
Wydawnictwo
222,55
8
Materiały biurowe
51,24
9
Pakiet szkolny
349,99
10
Wydawnictwo
41,00
11
Bilety MZK
105,00
12
Materiały biurowe, wydawnictwo
1.466,00
13
Materiały biurowe
147,51
14
Prasa
383,90
15
Informator
44,00
16
Środki czystości
37,19
17
Prenumerata
120,00
18
Informator
764,35
19
Materiały biurowe
981,84
20
Toner
78,08
21
Publikacja
109,00
22
Materiały biurowe
403,42
23
Środki czystości
148,77
24
Informator
45,00
25
Prasa
458,91
26
Bilety, tusz
96,80
27
Informator
45,00
28
Wydawnictwo
120,00
29
Informator
45,00
30
Materiały biurowe
173,11
31
Wydawnictwo
1.766,25
32
Publikacja
45,00
33
Materiały biurowe
134,68
34
Prasa
383,49
35
Wydawnictwo
193,69
36
Materiały biurowe
129,00
37
Publikacja
40,00
38
Wydawnictwo
126,29
39
Publikacje US
184,00
40
Artykuły spożywcze
845,23
41
Publikacja, artykuły BHP
878,05
42
Meble
5.279,06
43
Artykuły przemysłowe, środki czystości
970,46
44
Informator
45,00
45
Certyfikat
245,22
RAZEM
X
18.304,36

 
Rozdział 80104 § 4480 – Podatek od nieruchomości (akta kontroli Nr 09/38/I/25)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 833,00 zł. Wydatki dotyczyły podatku od nieruchomości. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S.
 
                             
Rozdział 80104 § 4300 – Zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 09/38/I/25)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 7.580,26 zł. Wydatki dotyczyły m.in. napraw drukarek, komputerów, prowizji bankowych, opłat pocztowych. Ustalono, że w powyższym paragrafie ewidencjonowano naprawy drukarek i komputerów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami winny być ewidencjonowane w paragrafie 4270. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S.
 
Rozdział 80104 § 4260 – Zakup energii (akta kontroli Nr 09/38/I/25)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 20.416,04 zł. Wydatki dotyczyły opłat eksploatacyjnych. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S.
 
 
 
 
Rozdział 80104 § 4410 – Podróże służbowe krajowe (akta kontroli Nr 09/38/I/25)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 2.976,39 zł. Wydatki dotyczyły delegacji. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S.
 
Rozdział 80104 § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (akta kontroli Nr 09/38/I/25)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 10.000,00 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło dla(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S.
 

Lp.
Nr faktury
Data zapłaty
Kwota (zł)
Nr WB
1
13/08
10.04.2008
2.379,00
27
2
17/08
12.05.2008
793,00
35
3
18/08
02.06.2008
793,00
39
4
28/08
04.08.2008
793,00
52
5
40/08
17.11.2008
793,00
77
6
Uzupełnienie wypłaty umowy
 
6
 
7
45/08
15.12.2008
1.586,00
86
8
Umowa o dzieło nr 1/XII/08*
 
2.857,00
 
RAZEM
X
X
10.000,00
X

*Umowa o dzieło z 01.06.2008. Przedmiotem umowy było(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Termin: 01.06.2008-23.12.2008. W aktach znajduje się harmonogram zajęć opracowany przez Zleceniodawcę.
 
Jednostka zawarła umowę zlecenie w dniu 01.01.2008r. z(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Przedmiotem umowy była(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
W jednostce nie była prowadzona ewidencja dokumentująca realizację zapisu dotyczącego dyżuru w siedzibie Ośrodka w pierwszą i trzecią środę miesiąca.
 
Miesięczne wynagrodzenie wnosiło(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), wypłacane było na podstawie rachunków przedłożonych przez radcę.
 
 
Rozdział 80104 § 4370 –Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (akta kontroli Nr 09/38/I/25)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 4.143,04 zł. Wydatki dotyczyły opłat za telefony stacjonarne. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S.
 
Rozdział 80104 § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (akta kontroli Nr 09/38/I/25)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 1.576,30 zł. Wydatki dotyczyły opłat za telefony komórkowe. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S.
 
Rozdział 80104 § 4740 – Zakup materiałów papierniczych (akta kontroli Nr 09/38/I/25)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 292,33 zł. Wydatki dotyczyły zakupu papieru. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S.
 
Wydatki na wynagrodzenia, nagrody i pochodne jak: składki na ZUS              i Fundusz Pracy zaksięgowano w pięciu paragrafach tj. 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4170. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 305.394,02 zł. Łączna kwota odpisu na fundusz socjalny wyniosła 11.392,81 zł i taką kwotę przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Środków Socjalnych.
 
W wyniku kontroli ustalono, że w 2008 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo (akta kontroli Nr 09/38/I/35):
Ø      (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
 
Strona kontrolująca sprawdziła prawidłowość przyznania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracyjnych oraz obsługi (akta kontroli Nr 09/38/I/38).
W jednostce obowiązuje Regulamin wynagradzania nauczycieli oraz Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych, opracowany w oparciu o przepisy określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398).
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458) pracodawca w regulaminie wynagradzania ma określić, dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego. W Natomiast w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych nie określono maksymalnego poziomu wynagrodzenia.
 
Tabela nr 3

Lp.
Imię i nazwisko
Stanowisko
Kategoria zaszeregowania
Wymiar etatu
Wynagrodzenie zasadnicze
1
(akta kontroli Nr 09/38/I/38)
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
(akta kontroli Nr 09/38/I/38)
3
(akta kontroli Nr 09/38/I/38)
4
(akta kontroli Nr 09/38/I/38)
5
(akta kontroli Nr 09/38/I/38)
6
(akta kontroli Nr 09/38/I/38)
7
(akta kontroli Nr 09/38/I/38)
8
(akta kontroli Nr 09/38/I/38)

 
W trakcie postępowania kontrolnego ustalono, że kategorie zaszeregowania pracowników oraz wysokość wynagrodzeń nie są niższe od wynagrodzeń minimalnych określonych dla tych stanowisk w ww. rozporządzeniu.
Strona kontrolująca dokonała również analizy wynagrodzeń ośmiu pracowników jednostki za I półrocze 2009 r.
Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń                            z indywidualnych kartotek wynagrodzeń ze sporządzonymi listami płac. Następnie porównano wynagrodzenia netto z listy płac z dokonanymi przelewami. W badaniu zastosowano technikę porównania bieżącej informacji z analogiczną informacją z poprzedniego okresu. Zestawienie wynagrodzeń pracowników kontrolowanej jednostki za I półrocze 2009 r. przedstawiono             w tabeli nr 4.
 
Tabela nr 4

Lp.
Imię i nazwisko
I/2009
II/2009
III/2009
IV/2009
V/2009
VI/2009
1
(akta kontroli Nr 09/38/I/38)
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3
4
5
6
7
8

 
          W trakcie badania stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac. Po analizie porównawczej stwierdzono, iż zachodzi pełna zgodność pomiędzy danymi zawartymi w listach płac z danymi z wyciągów bankowych.
VII. Zobowiązania i należności – środki budżetowe
 
Zespół kontrolny poddał sprawdzeniu salda kont rozrachunkowych środków budżetowych na dzień 31 grudnia 2008 r. występujących w ewidencji badanej jednostki (akta kontroli Nr 09/38/I/67).
 
Na dzień 31 grudnia 2008 r. wystąpiły następujące salda po stronie zobowiązań w łącznej kwocie 19.382,87 zł:
 
Ø      Naliczone w koszty do wypłaty – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r.  – saldo wykazywało 16.355,47 zł.
Ø      ZUS – naliczone składki ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r.  – saldo wykazywało 3.027,00 zł.
 
Natomiast po stronie należności występowały niespłacone pożyczki ZFŚS na kwotę 8.560,00 zł.
 
Do kont rozrachunkowych nie była prowadzona analityka.
 
VIII. Wpływy i wydatki dochodów własnych w 2008 r.
 
W trakcie postępowania kontrolnego ustalono, że jednostka                          w kontrolowanym okresie nie posiadała dochodów własnych.
 
IX. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
          W trakcie kontroli sprawdzono wyciąg bankowy nr 1 z dnia 31.01.2008 r. - saldo początkowe wykazane na ww. dokumencie wynosiło 250,42 zł i było zgodne z ewidencją księgową (konto 135).
W jednostce dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 11.392,81,00 zł. Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:
Ø      12.05.2008 r. –   8.640,00 zł
Ø      29.09.2008 r. –   2.752,81 zł
RAZEM                      11.392,81 zł
W wyniku kontroli ustalono, że powyższe kwoty w całości dotyczyły odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Poszczególne kwoty faktycznie przekazane zostały na rachunek bankowy funduszu w ustawowych terminach.
Z analizy wszystkich wyciągów bankowych (od nr 1 do nr 35) wynika, że oprócz odpisów, rachunek bankowy zasilały spłaty pożyczek mieszkaniowych, odpisy dla emerytów przekazane przez Urząd Miasta oraz odsetki od zgromadzonych na rachunku środków finansowych. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników jednostki określił dyrektor w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 07.01.2008 r. Regulamin określa m.in. osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych. Wstępnej kwalifikacji wniosków o przyznanie pomocy socjalnej dokonuje komisja socjalna. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
 
X. Dokumenty księgowe
 
         Podczas kontroli ustalono, że dokumenty księgowe przechowywane są w segregatorach. Poukładane są w sposób chronologiczny. Zbadana dokumentacja prowadzona jest starannie. Dostęp do niej osobom niepowołanym jest ograniczony.   
Zespół kontrolny, na podstawie kartoteki finansowej konta 130 – rachunek bankowy dokonał sprawdzenia sposobu opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty.
.
W tabeli nr 5 przedstawiono dokumenty poddane szczegółowej kontroli. 
 
Tabela nr 5 Wykaz skontrolowanych faktur zaksięgowanych w § 4210 w miesiącu grudniu 2008 r.
 

Lp.
Nr faktury
Tytułem
Kwota (zł)
Data przelewu
Nr WB
1
A12CF01119
Certyfikat
245,22
29.12.2008
90
2
Fa2008/00096628
Informator, publikacja
45,00
23.12.2008
89
3
Fa 00050/12/2008
Meble
5.279,06
19.12.2008
88
4
00001/12/2008
Środki czystości
415,90
01.12.2008
80
5
Fa 2008/00086993
Informator, publikacja
45,00
01.12.2008
80
6
PL 2008-22997
Artykuły BHP
417,15
01.12.2008
80

 
W trakcie powyższego badania zespół kontrolny ustalił, że wszystkie skontrolowane dokumenty były prawidłowo sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym. Wszystkie faktury posiadały dekretację oraz wskazanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej. Meble zostały wpisane do księgi inwentarzowej.
 
XI. Gospodarka kasowa
 
         Zespół kontrolny poddał również sprawdzeniu prawidłowość sporządzania raportów kasowych z wydatków budżetowych w miesiącu październiku i grudniu 2008r. (RK9/08 i RK11/08). Raporty kasowe sporządzane są miesięcznie.
 
Odpowiedzialność materialną za prowadzenie kasy ponosi samodzielny referent ds. kadr i sekretariatu –(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Deklaracja odpowiedzialności materialnej znajduje się w aktach osobowych pracownika.
 
Gotówka przechowywana jest w metalowej kasetce, która znajduje się w szafie zamykanej na klucz patentowy, do której przytwierdzona jest na stałe.
 
Ustalono, że w jednostce prowadzona jest księga druków ścisłego zarachowania.
 
Zgodnie z instrukcją kasową, w jednostce ustalono pogotowie kasowe w wysokości: 1.000,00 zł.
 
RK m 9/08 za okres od 01.10.2008 r. do 31.10.2008 r.:
 

Lp.
Wpłaty
Rozchód
1.
 
18,00
materiały biurowe - f-ra 5071/2108
2.
 
95,00
badania lekarskie – f-ra 32133
3.
 
24,00
badania lekarskie – f-ra 305077
4.
 
111,00
bilety MZK- f-ra 19F/958/10/08
5.
2.000,00
 
 
6.
 
76,13
delegacja nr 49/08 i 50/08
7.
 
40,00
badania lekarskie – f-ra - 32137
 
 
 
 
Razem
2.000,00
364,13
 

 
Stan obecny: 2.016,53 zł
 
RK m 11/08 za okres od 01.12.2008 r. do 23.12.2008 r.:
 

Lp.
Wpłaty
Rozchód
1.
 
158,60
czytnik – f-ra 151
2.
 
36,01
śr. czystości – f-ra 1233
3.
 
55,97
art. przem. – f-ra 282008
4.
 
77,00
art. przem. – f-ra 2392008
5.
 
232,80
opłata za radio 
6.
 
45,00
pieczątka – f-ra 4394
7.
 
100,41
zakup druków – f-ra 4511
8.
 
36,79
śr. czystości – f-ra 363
9.
900,00
 
 
10.
 
57,78
delegacja nr 61 i 66
11.
 
75,22
delegacja nr 64
12.
 
104,97
art. przem. – f-ra 217
 
 
52,31
art. przem. – f-ra 2820081216034942
13.
 
47,06
art. przem. – f-ra 1331
14.
 
231,60
art. przem. – f-ra 58
15.
 
55,27
delegacja nr 62
16.
 
106,98
delegacja nr 69
17.
 
63,61
delegacja nr 71
18.
 
133,73
delegacja nr 68 i 70
19.
 
24,74
art. przem. – f-ra 282008
Razem
900,00
1.695.85
 
st.poprz.
795,93
0,08
 
 
1.695,93
1.695,93
 

 
Zwrot gotówki w wysokości 0,08 zł nastąpił w dniu 23.12.2008r.
 
Z analizy raportu RK m 9/08 wynika, że zostało przekroczone pogotowie kasowe.
 
Wszystkie podłączone dokumenty zostały prawidłowo opisane i podpisane.
 
XII. System kontroli wewnętrznej
 
Kompleksowy system kontroli wewnętrznej w jednostce określony jest poprzez:
 
 

Lp.
Przyjęte regulacje prawne
Stan faktyczny
1
Regulamin pracy
z dnia 09.01.2006 r.
 
Przyjęty w jednostce Regulamin pracy jest aktem ustalającym wewnętrzną organizację i porządek w procesie pracy oraz określającym związane z procesem pracy obowiązki pracodawcy i pracowników w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym w Opolu. Obejmuje on obszary związane z organizacją pracy, porządkiem w pracy, czasem pracy oraz środkami dyscyplinującymi w przypadku naruszenia regulaminu. Zawiera również regulacje związane z urlopami, wynagrodzeniami oraz przepisami BHP
2
§    Polityka rachunkowości (zasady)
§    Regulamin wynagradzania nauczycieli
§    Regulamin przyznawania dodatków za wysługę lat
§    Regulamin motywacyjny
§    Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych
§    Regulamin organizacyjny
W ramach tych regulacji opisana jest kontrola finansowo-księgowa oraz wewnętrzna kontrola merytoryczna obejmująca wszystkie zagadnienia związane z działalnością jednostki.
 
W skład Polityki rachunkowości wchodzą:
Ø       Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
Ø       Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
Ø       Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych (ZPK),
Ø       System ochrony danych,
Ø       Instrukcja sporządzania obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
Ø       Instrukcja inwentaryzacji,
Ø       Instrukcja kasowa,
Ø       Regulamin przeprowadzania kontroli finansowej,
Ø       Regulamin kontroli wewnętrznej
 

 
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których                jeden egzemplarz doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.
 
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data:……………………

           
 
 
 Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
 Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
..........................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................
 

 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2010-03-03 13:08:19 - wnioski pokontrolne (59.50 kB)
2010-03-03 13:10:43 - wystąpienie pokontrolne (45.50 kB)

Ilość odwiedzin: 6952
Nazwa dokumentu: Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2010-03-03 13:03:03
Data udostępnienia informacji: 2010-03-03 13:03:03
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-03 13:12:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner