logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KWiA-I-0914/8/1/10
Opole, 29.04.2010 r.
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 14/10
 
Jednostka kontrolowana
Zespół Placówek Oświatowych
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
08.03.2010 r. do 26.03.2010 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
 
Wiesław Pałczyński – St. Specjalista  w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech -   Gł. Specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Nr 29/2010
Nr 30/2010
Przedmiot kontroli
Prawidłowość wykorzystania dotacji na działalność za 2009 r.
Okres objęty kontrolą
2009 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Andrzej Leszczyński –  dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– gł. księgowa
   

 
Podstawy prawne
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
5.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
7.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz.783).
9.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
10.                         Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
  1.  Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
  2.  Uchwała Nr LIV/607/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r. w    sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu.
  3.  Uchwała Nr XXXVI/378/08 Rady Miasta Opola z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu.
  4.  Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów      publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości i gospodarności oraz zgodności z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej, oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
       Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych dotyczące wpływów i wydatków wykazanych w poszczególnych paragrafach, porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej.
Dokonano analizy wydatków na wynagrodzenia oraz wybranych wydatków rzeczowych pod kątem ich celowości, gospodarności oraz zgodności ze stanem faktycznym, ustawą o finansach publicznych.
           Dokonano analizy dokumentacji dotyczącej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
           Na okoliczność poczynionych ustaleń, pobrano ustne i pisemne wyjaśnienia od pracowników merytorycznych, sporządzono niezbędne zestawienia oraz pobrano kserokopie wybranych dokumentów kadrowo-księgowych potwierdzających ustalenia opisane w protokole kontroli.
          
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli było zbadanie prawidłowości realizacji dochodów i wydatków pod kątem ich zgodności z planem rzeczowo-finansowym, sprawozdaniami budżetowymi, ustawą o finansach publicznych i innymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości pobierania opłat, zasad podziału wydatków na wydatki dotyczące Bursy i wydatki dotyczące Schroniska oraz przyjętych rozwiązań organizacyjno-kadrowych.
 
                    
 USTALENIA KONTROLI.
 
I. W zakresie spraw organizacyjnych.
 
Zespół Placówek Oświatowych przy ul. Torowej 7 w Opolu został utworzony z dniem 1 stycznia 2006 r. na podstawie Uchwały Nr LIV/607/05 Rady Miasta Opola z 17 listopada 2005 r. Bursa Szkół Pomaturalnych jest jednostką budżetową. Jako samorządowa jednostka organizacyjna funkcjonuje od 1 stycznia 1999 r. Poprzednio nadzór nad jej działalnością sprawował wojewoda.
W okresie objętym kontrolą Dyrektorem jednostki był Andrzej Leszczyński, który pełni funkcję kierownika jednostki od 1 kwietnia 2003 r.  (akta kontroli 10/14/10).
         Na stanowisku Głównej księgowej zatrudniona jest (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) od dnia 1.03.2004 r. (akta kontroli 10/14/I/8,9).
 
Siedzibą jednostki jest nieruchomość zabudowana budynkiem głównym, pawilonem ANATOL i salą gimnastyczną położoną przy ul. Torowej 5a, oznaczone nr działki 4/37, karta mapy 75 – obręb Nowa Wieś Królewska o pow. 1,77725 ha, nr KW 34420 stanowiące własność Gminy Opole.
Ponadto nieruchomość zabudowana przy ul. Torowej 7, oznaczona nr działki 4/35, karta mapy 75 –obręb Nowa Wieś Królewska o pow. 0,7045 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KW 64849 oraz nieruchomość zabudowana, oznaczona nr działki 4/38, karta mapy 75 – obręb Nowa Wieś Królewska o pow. 0,1855 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KW 75136 z przeznaczeniem na prowadzenie Zespołu. Łączna powierzchnia działek oddanych w trwały zarząd wynosi 0,8900 ha (akta kontroli10/14/I/11-15).
Decyzją GNGiK.I.JO.72244-365/07/08 z dnia 12.02.2008 r. ww nieruchomości zostały oddane w trwały zarząd na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych, zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) nieodpłatnie.
 Uchwałą Nr LIV/607/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych nadano również statut i zatwierdzono, że placówka prowadzić będzie działalność w formie jednostki budżetowej.
Zespół realizuje zadania z zakresu:
- przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych dla danego zawodu, a także inne zadania zlecone przez szkoły, organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze,
- zapewnienia opieki i wychowania uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności;
 - organizuje i prowadzi zajęcia praktycznej nauki zawodu dla uczniów i     słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania dla danego zawodu,
 - po uzyskaniu określonych w odrębnych przepisach upoważnienia, organizuje i prowadzi egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe uczniów i słuchaczy,
 - realizuje inne zadania edukacyjne zlecone przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze. 
 
Zespół Placówek Oświatowych posiada w PKO BP S.A. sześć rachunków bankowych tj;
62 1020 3668 0000 5602 0159 5180 – podstawowy (budżetowy)
74 1020 3668 0000 5602 0160 1269 – pomocniczy ZFŚS
78 1020 3668 0000 5902 0160 1244 - sum depozytowych
32 1020 3668 0000 5202 0160 1251 - dochodów własnych CKP
84 1020 3668 0000 5202 0160 1285 - dochody własne Burasa
89 1020 3668 0000 5202 0160 1293 - dochody Schronisko
 
Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w:
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – Centrum Placówek Oświatowych – Centrum Kształcenia Praktycznego (akta kontroli 10/14I/36-45).
Na podstawie wyciągów bankowych stwierdzono:
- środki budżetowe otrzymane w 2009r.       -     2.470136,10 zł,
- wydatkowane w 2009 r.                            -     2.470136,09 zł,
- zwrot do Urzędu Miasta 31.12.2009r.         -                 0,01 zł.
 
Rozdział 80195 - Pozostała działalność – doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów w roku szkolnym 2008/2009 – Centrum Kształcenia Praktycznego.
Na podstawie wyciągów stwierdzono:
- środki budżetowe otrzymane w 2009 r.      -         30.000,00 zł,
- wydatkowane w 2009 r.                            -         30.000,00 zł.
 
 
II. W zakresie zatrudnienia 
 
Stan zatrudnienia w Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Placówek Oświatowych w badanym okresie przedstawiał się następująco (akta kontroli 10/14/I/ 86-90):
 

 
lp.
 
Grupa pracownicza - wyszczególnienie
Liczba etatów stan na 1.01.2009 r.
Liczba osób stan na 1.01.2009 r.
 1.
Pracownicy pedagogiczni         66,67%
     28,10
      36
 2.
Administracja                         27,78%
     13,50
      15
 3.
Pracownicy obsługi                   5,55% 
       3,00
        3
 
Ogółem
     44,60
       54

 
 
lp.
 
Grupa pracownicza - wyszczególnienie
Liczba  etatów stan 31.12.2009 r.
Liczba osób stan na 31.12.2009 r.
 1.
Pracownicy pedagogiczni         66,67%
      24,97
     34
 2.
Administracja                         27,45%   
     12,50
     14
 3.
Pracownicy obsługi                   5,88%
       3,00
       3
 
Ogółem
     40,47
      51
 
Z powyższego zestawienia wynika, że stan zatrudnienia uległ obniżeniu zarówno   w ilości etatów jak i osób. Udział procentowy grup pracowniczych został utrzymany na zbliżonym poziomie.
 
 
 
W Centrum Kształcenia Praktycznego funkcjonują następujące programy komputerowe (akta kontroli 10/14/I01):
1. Programy firmy Prog-Man Software – Gdynia :
    - FINANSE DDJ
    - KADRY
    - PŁACE – system naliczania płac
    - ZLECONE – system naliczania wypłat na zlecenie
2. Multi-Cash – system bankowości elektronicznej firmy OMIKRON Systemhaus,
3. PŁATNIK – rozliczanie składek ZUS firmy PROKOM Software S.A.
 
W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
III. Wydatki budżetowe w 2009 r.
 
        Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność Centrum Kształcenia Praktycznego 2009r. wynosiła: 2.470.136,09 zł.
Faktycznie wykorzystano kwotę 2.470.136,09 zł.
W dniu 18.01.2010r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb –28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2009r. (akta kontroli Nr10/14/I/26-27). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniach jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2009 r. Ze sporządzonych sprawozdań oraz z dokumentacji księgowej szkoły wynika, że dokonywane wydatki dotyczące Centrum Kształcenia Ustawicznego zostały zaewidencjonowane w dwudziestu pięciu paragrafach.  
Największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia, nagrody i pochodne jak: trzynasta pensja, składki na ZUS i Fundusz Pracy, energię oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny. Wydatki te zaksięgowano w sześciu paragrafach tj. 4010, 4040, 4110, 4120,4260 oraz 4440. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 2.120.383,02 zł, co stanowi ok. 86,2 % wszystkich wydatków budżetowych.
W wyniku kontroli ustalono, że w 2009 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo (akta kontroli Nr 10/14/I/86):
 
    -(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),
   
           
Rozdział 80140 § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (akta kontroli 10/14/I/82)
Wydatki ogółem wynosiły 5.466,41zł. i dotyczyły :
 - (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
- pozostałe wydatki to świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP  - 2.266,41 zł
 
Rozdział 80140 § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 
Ogółem wynosiły  11 976,00zł i wydatki dotyczyły :
- (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 10/14/I/81)
 
Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że zawarcie tych umów było uzasadnione brakiem nauczyciela o przygotowaniu zawodowym odpowiadającym tematyce nauki.
Realizacja zajęć praktycznych dla kierunku technik architektury krajobrazu wymagała prowadzenia zajęć w gospodarstwie ogrodniczym, posiadającym odpowiedni zasób roślin, materiałów, sprzętu.
Osoba prowadząca takie gospodarstwo w Opolu, posiadająca odpowiednie  wykształcenie kierunkowe, wyraziła zgodę na prowadzenie zajęć praktycznych warunkując to jednak pracę na umowę o dzieło.
Czynione próby poszukiwania nauczycieli o tym kierunku nie dały rezultatów poza tym, który udało się uzyskać.
Analizując pozostałe umowy stwierdzono, że;
- (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 10/14/I/107).
 
 
Rozdział 80140 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki ogółem wynosiły  95.000,00zł, wydatki dotyczyły zakupu :
 
- materiałów biurowych na kwotę 4.948,09 zł,
- środków czystości na kwotę 4.610,41 zł,
- materiałów do bieżących napraw (dla konserwatora) na kwotę 6. 192,72 zł,
- materiałów do zajęć praktycznych dla uczniów na kwotę 44. 430,78 zł
- prasa i materiały szkoleniowe na kwotę 1.705,80 zł,
- wyposażenia na kwotę 17.351,41 zł, w tym :
 * szafy metalowe na wyposażenie szatni w budynku E – 10.851,75 zł
 * krzesła i fotele - 3.080,10 zł
 * meble (regały metalowe) - 816,57 zł
 * zestaw komputerowy – 1.938,58 zł
 * tablica suchościeralna i korkowa - 664,41 zł
- pozostałe na kwotę 15.760,79 zł
 
- Rozdział 80140 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
Wydatki ogółem wynosiły 45.357,20 zł, wydatki dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych do pracowni dydaktycznych i zajęć praktycznych w różnych zawodach w tym:
    - terminal płatniczy na kwotę 3.043,90 zł
    - wózek hotelarski na kwotę 3.220,80 zł
    - roboty multimedialne na kwotę 4.800,00 zł
    - projektory multimedialne na kwotę 3.190,00 zł
    - projektory z wysięgnikiem na kwotę 5.599,80 zł
    - kamera cyfrowa z odtwarzaczem DVD na kwotę 1.367,00 zł
    - trzy zestawy komputerowe na kwotę 6.435,50 zł
    - narzędzia na praktyki (narzędzia pneumatyczne) na kwotę 12.145,60 zł
    - pozostałe pomoce dydaktyczne na kwotę 5.554,60 zł (m.in.: silniki prądu              
       Stałego, stanowisko BHP, stół kreślarski)
 
 Rozdział 80140 § 4300 – Zakup usług pozostałych
 Wydatki ogółem wynosiły 94 391,45 zł, wydatki dotyczyły m.in.:
 - monitoring na kwotę 2.488,80 zł
 - opłaty pocztowe na kwotę 154,34 zł
  - odprowadzenie ścieków i nieczystości na kwotę 2.336,20 zł
  - prowizje bankowe na kwotę 2. 201,96 zł
 - usługi transportowe na kwotę 1.760,09 zł
 - usługa sprzątania przez firmę na kwotę 52. 667,40 zł
  - opracowanie projektu budowlanego na kwotę 15. 000,00 zł
 - opracowanie instrukcji i konserwacja p.poż. na kwotę 2. 849,55 zł
  - usługa usunięcia traw i zarośli na kwotę 1.901,71 zł
  - usługa kominiarska na kwotę 1.165,71 zł
 - przeglądy techniczne elektronarzędzi i spawarek na kwotę 819,84 zł
 - usługa demontażu konstrukcji tablic w sali gimnastycznej na kwotę 1.342,00zł
 - usługa montażu koszy w sali gimnastycznej na kwotę 1.464,00 zł
 - pozostałe usługi (informatyczne SSWIN, drukarskie, transport gruzu i betonu z  rozbiórek, szklarskie, przeglądy instalacji c.o i oświetlenia) na kwotę 8 239,85zł
                              
Z dokonanej analizy i weryfikacji przedstawionej dokumentacji wynika, że wszystkie wydatki zostały zaewidencjonowane na właściwych paragrafach. Ponadto zespół kontrolny na podstawie wyciągów bankowych środków budżetowych za miesiąc grudzień 2009r. dokonał sprawdzenia sposobu księgowania, opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. Ustalono, że wszystkie faktury zostały prawidłowo opisane i prawidłowo zadekretowane.
 
 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
W 2009 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 80.500,00 zł. Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:
 

    Lp.
      Kwota przelewu
   Data przelewu
     1.
       70.275,00 zł (75%)
    27. 05.2009 r.
     2.
        9. 470,00,00 zł (15%)
    25. 09. 2009r
     3.
        1.025,00 zł (korekta)
   30. 10. 2009r
     Razem
       80.500.00zł
   x

 
 
 
 
 
 
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników określił dyrektor w Regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych-Zarządzeniem nr 26/07 z dnia 25.10.2007 r. 1 (akta kontroli 10/14/I/130).
 
Ww. regulamin określa między innymi osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.
Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu Zarządzeniem Nr 9/2006 z dnia 27.03.2006r. powołał Komisję Socjalną. W zarządzeniu dyrektor określił zadania komisji i skład komisji, która liczy 6 osób.
Zarządzeniem Nr 35/2009 z dnia 28.09.2009r. dokonano zmiany w składzie komisji polegającej na uzupełnieniu stanu osobowego.
 Regulamin określa m.in. osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz   zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych. Sposoby i przyznawanie świadczeń osobom uprawnionym uzgadniany był z działającą stałą komisją ZFŚS.
          Wstępnej kwalifikacji wniosków o przyznanie pomocy socjalnej dokonuje komisja socjalna. Komisja socjalna sporządza każdorazowo z posiedzenia protokół, który zatwierdza dyrektor. Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
Z wyciągu bankowego wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2007 r. wynosił 12.273,71 zł (akta kontroli Nr 10/14/I/97). Stan ten jest zgodny z saldem początkowym konta 135 – rachunek ZFŚS (akta kontroli Nr 08/16/I/29-31).
Z analizy zapisów na tym koncie księgowym wynika, że obroty po stronie Wn wyniosły 159.632,98 zł (akta kontroli Nr 10/14/I/96). W wyniku kontroli ustalono, że na kwotę tę oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych na rachunku środków, składały się także spłaty pożyczek mieszkaniowych oraz odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta (akta kontroli Nr 10/14/I/94). Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
 
Kontrolujący dokonali analizy wypłat z konta ZFŚS:
1. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego za świadczenie rzeczowe dla emerytów i rencistów- zatwierdzona kwota 6 495,00 zł. - gotówką z kasy w dniu 10.12.2009r.- 5.002,00 zł - Raport kasowy Nr 5, oraz 1.493,00 zł – wyciąg bankowy nr 58 z 16.12.2009r.
 
 
2. Wypłata dofinansowania do wypoczynku dla emerytów i rencistów - zatwierdzona kwota -11. 600,00 zł
Do wypłaty gotówką z kasy w dniu 15.10.2009r.= 9 000,00 zł - Raport kasowy Nr 3/2009 z 15.10.2009r. 
do wypłaty przekazano na konto 1.440,00 zł – Wyciąg bankowy nr 47 z 15.10.2009r.
Zryczałtowany podatek dochodowy 10% = 1.160,00 zł Wyciąg bankowy Nr 52 z 18.11.2009r.
-   
Wycieczka rekreacyjna (krajoznawczo-turystyczna) w Pieniny (Kluszkowce) w terminie od 29 – 31.05.2009r. W wycieczce uczestniczyło 26 pracowników. Kwota dofinansowania na jednego uczestnika wynosiła:
dla 18 osób. Na dofinansowanie składało się opłata za pobyt i transport :
- faktura VAT nr 93/2009 na kwotę 2. 182,80 zł. - transport - ((Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))),
- faktura VAT nr 33/2009 na kwotę 3. 400,00 zł, za pobyt grupy w pensjonacie ((Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)))
 
Wypłata dofinansowania do wypoczynku pracowników:
- Ogółem : 27 osób na kwotę   21. 900,00 zł
 
Pomoc finansowa dla pracowników:
-Ogółem : 65 osób na kwotę 15. 635,00 zł
 
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci: 
- Ogółem : 20 dzieci na kwotę 10 135,00 zł
 
 
Dochody własne Dział 801 Rozdział 80140
Środki dochodów własnych są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym.
Wykonanie przychodów dochodów własnych w 2009r. wyniosło ogółem 49 883,65 zł.
Na kwotę tę składają się:
  • środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w wysokości 11 069,91 zł
  • dochody w wysokości 38 813,74 zł
Na przychody składają się m.in. opłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług i odsetki bankowe.
 
 
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
Wykonanie przychodów w § 0750 wyniosło 28 432,71 zł i jest zgodne
 ze sprawozdaniem Rb-34.   
Dochody z najmu i dzierżawy przedstawia poniższa tabela:
 

 
L.p.
 
Tytuł
 
Nr rachunku
 
kwota
 
Data wpłaty na konto
 
Nr WB
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
3.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
4.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
5.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
6.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
7.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
8.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
9.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
10.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
 
Ogółem § 0750
28 432,71
 
 

 
- § 0830 -  wpływy z usług - wartość 9.856,00 zł.
Przychody te powstały z prowadzonej działalności polegającej m.in. na świadczeniu usług szkoleniowych (programowanie i obsługa maszyn CNC- tokarka i frezarka). Przedstawia je poniższa tabela:
 

L.p.
Nazwisko i imię uczestnika kursu/szkolenia
kwota
Data wpłaty na konto
Nr WB
1.
Uczestnik indywidualny kursu/szkolenia
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
30.10.2009r.
38/2009
2.
Uczestnik indywidualny kursu/szkolenia
30.10.2009r.
38/2009
3.
Uczestnik indywidualny kursu/szkolenia
30.10.2009r.
38/2009
4.
Uczestnik indywidualny kursu/szkolenia
30.10.2009r.
38/2009
5.
Uczestnik indywidualny kursu/szkolenia
30.10.2009r.
38/2009
6.
Uczestnik indywidualny kursu/szkolenia
30.10.2009r.
38/2009
7.
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
Rachunek Nr 16/CKP/2009
Umowa Nr 206/2009 w sprawie organizacji szkolenia osoby bezrobotnej zawarta w dniu
16 października 2009r.
30.11.2009r.
41/2009
 
Ogółem § 0830
9 856,00
 
 

 
Wykonanie przychodów w § 0830 na kwotę 9. 856,00 zł są zgodne ze sprawozdaniem Rb-34
 
§ 0920Pozostałe odsetki
Przychody w § 0920 na kwotę 525,03 zł są zgodne ze sprawozdaniem Rb-34 i stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
 
Wydatki dochodów własnych Dział 801 Rozdział 80140
 
Wydatki ze środków dochodów własnych za 2009r. wynosiły ogółem 26. 986,64 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w 11 paragrafach.
 
§ 4170Wynagrodzenia bezosobowe. Wydatki ogółem wynosiły 5 315,44 zł wydatki dotyczyły:
 
-(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
§ 4110Składki na ubezpieczenia społeczne. Wydatki ogółem wynosiły 2078,21 zł i dotyczyły:
Wyciąg bankowy nr 43/2009 z dnia 03.12.2009r. – kwota 2 078,21 zł -składki na ubezpieczenia społeczne z umów zleceń.
 
§ 4120Składki na fundusz pracy. 
Wydatki ogółem wynosiły 130,17 zł.
Wyciąg bankowy nr43/2009 z dnia 03.2009r. – kwota 130,17 zł – składki na fundusz pracy z umów zleceń.
 
W wyniku kontroli ustalono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące wydatków w poszczególnych paragrafach, są zgodne z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej jednostki kontrolowanej.
 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi jednostki.
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola raz zarządzeniem nr OR.I-152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data:

           
 
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
..........................................................................................................
 
..........................................................................................................
 
..........................................................................................................
 
..........................................................................................................
 
 

 
 

Załączniki do pobrania: 2010-10-05 13:17:34 - Wnioski pokontrolne (42.50 kB)
2010-10-05 13:19:28 - wystąpienie pokontrolne (29.00 kB)

Ilość odwiedzin: 6825
Nazwa dokumentu: Zespół Placówek Oświatowych
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2010-10-05 13:07:18
Data udostępnienia informacji: 2010-10-05 13:07:18
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-05 13:21:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner