logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Konsultacje - inicjatywa lokalna
Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłasza konsultacje nad projektem uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
2. Konsultacje - program pomocy rodzinie
Konsultacje w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
3. Konsultacje uchwały w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego w Opolu
4. Konsultacje nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
5. Konsultacje społeczne odnośnie opłat za żłobek
6. Konsultacje społeczne nad projektem Programu na 2012 rok
7. Dotyczy dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce
8. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012
9. Konsultacje „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opole w 2012 roku”
10. Konsultacje spółki wodne
11. Konsultacje w sprawie uchwał dotyczących programu aktywności lokalnej i odpłatności pieczy zastępczej
12. Konsultacje społeczne dotyczące warunków umorzenia w pieczy zastępczej
w dniach od 6 kwietnia 2012 roku do 22 kwietnia 2012 roku
13. Konsultacje nad projektem uchwały w sprawie Programu współpracy na 2013 r.
Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie Programu współpracy miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2013
14. Konsultacje nad projektem uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w sprawie projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
15. Konsultacje projektu uchwały dotyczącego: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Opola” .
16. Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Miasta Opola zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Miasta Opola prz
17. Konsultacje nad projektem uchwały określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Opola
18. Konsultacje nad projektem uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2014 r.
Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2014
19. konsultacje - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
20. konsultacje nad projektem uchwały Rady Miasta Opola
21. Konsultacje nad Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Opola
Konsultacje nad Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Opola
22. Konsultacje do projektu Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
Konsultacje do projektu Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
23. Sprawozdanie z konsultacji
Raport z konsultacji społecznych projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola”
24. Regulamin korzystania z zabytkowego Parku Miejskiego na Wyspie Bolko w Opolu
25. Konsultacje - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2014 roku
26. Konsultacje w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Opola
Projekt uchwały o zasadach i trybie konsultacji społecznych- Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola.

Ilość odwiedzin: 8657
Nazwa dokumentu: Archiwum
Osoba, która wytworzyła informację: Przemysław Parkitny
Osoba, która odpowiada za treść: Przemysław Parkitny
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Kulig
Data wytworzenia informacji: 2010-10-29 10:53:56
Data udostępnienia informacji: 2010-10-29 10:53:56
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-24 14:52:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner