logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

                           

KWiA-I-0914/13/10

Opole, 28 kwietnia 2010 r.

 

PROTOKÓŁ KONTROLI  NR 36/10

 

Jednostka kontrolowana

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

ul. Wróblewskiego 7

 

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

   od  19 do 31 marca 2010 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Tadeusz Lech – główny specjalista                  w  Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu Małgorzata Jóźwin-Mazurek -  podinspektor

w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

 

 

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

nr 77/2010

nr 78/2010

Przedmiot kontroli

zgodność ze stanem faktycznym i z ewidencją księgową danych wykazanych      w sprawozdaniu Rb-34 za 2009 r.

 

Okres objęty kontrolą

2009 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Małgorzata Szeląg– dyrektor Ośrodka

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

Małgorzata Szeląg– dyrektor Ośrodka

(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  – główna księgowa

 

    

 Podstawy prawne

 

1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr  249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

 

2. Ustawa z dnia 29 września1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.).

 

3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr  14, poz. 114 z późniejszymi zmianami).

 

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.06.2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).

 

5.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późn. zm.).

 

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142,  poz. 1020).

 

7. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.

 

8. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych  (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).

     

Cel kontroli

 

Celem kontroli było ustalenie czy rzeczywiście doszło do dokonania wydatków wykazanych w sprawozdaniu Rb-34 za 2009 r. powodujących przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w rocznym planie finansowym.

 

Metodyka przeprowadzenia kontroli

 

Zapoznano się z sytuacją kadrową w jednostce w II półroczu 2009 r. oraz z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych.

Dane wykazane w sprawozdaniach Rb-34 sporządzonych przez jednostkę kontrolowaną za I i II półrocze 2009 r. porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej oraz z wyciągami bankowymi.

     Szczegółowej analizie poddano wydatki z dochodów własnych zaewidencjonowanych w II półroczu w paragrafach 4170, 4210 oraz 4300. Analizy dokonano pod kątem zgodności danych ewidencyjnych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach oraz pod kątem prawidłowości ich zaklasyfikowania i zgodności z uchwałą w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola. Ponadto dane zawarte w ewidencji księgowej porównano z umowami, fakturami, wyciągami bankowymi oraz z innymi dokumentami źródłowymi.

     Dokonano także analizy sześciu umów zawartych z Opolskim Kuratorem Oświaty na organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach grantów edukacyjnych.

      Na okoliczność poczynionych ustaleń przyjęto ustne i pisemne wyjaśnienia od dyrektora i głównej księgowej  jednostki kontrolowanej.

 

USTALENIA KONTROLI

 

I. W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych

 

         Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli funkcjonuje na podstawie uchwały Nr LVIII/700/02 Rady Miasta Opola z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie założenia Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu  Organizację Ośrodka określa statut stanowiący załącznik nr 2 do tej uchwały. Siedzibą kontrolowanej jednostki jest budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Opolu przy ul. Wróblewskiego. Dyrektorem Ośrodka jest pani Małgorzata Szeląg powołana na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola na okres od 01 września 2007 r. do 31 sierpnia 2012 r. (akta kontroli Nr 10/19/I/11-15). Do 31.10.2009 r. na stanowisku głównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony zatrudniona była pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 10/19/I/158). Od 01.11.2009 r. na stanowisku głównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony zatrudniona jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  (akta kontroli Nr 10/19/I/15a-18).

                                

II.W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego

 

 II.1.  Dochody własne Ośrodka w I półroczu 2009 r.

 

        W dniu 10.07.2009 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–34S z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2009 r. (akta kontroli Nr 08/19/I/21-24). Ze sporządzonego sprawozdania wynika, że wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2009 r. wyniosło ogółem 175.937,63 zł. Na kwotę tą składają się:          

- środki pieniężne na  początek roku sprawozdawczego w kwocie 62.678,66 zł,

- przychody w kwocie 113.258,97 zł.

Powyższe przychody uzyskano w dwóch paragrafach tj.:

- paragraf 083 „wpływy z usług” – kwota 112.421,50 zł,

- paragraf 0920 „pozostałe odsetki”- kwota 837,47 zł.

 

          W wyniku kontroli ustalono, że  wykazane w obu paragrafach kwoty były zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 10/19/I/47-48). Również wykazany w sprawozdaniu stan początkowy środków pieniężnych był zgodny ze stanem figurującym na wyciągu bankowym nr 208 z dnia 31.12.2008 r. (akta kontroli Nr 10/19/I/25) oraz z ewidencją księgową – konto 132 (akta kontroli Nr 10/19/I/48). 

         Na podstawie wydruku komputerowego konta 101 - 02 (kasa, dochody własne) ustalono, że w I półroczu na koncie tym nie były ewidencjonowane  żadne operacje księgowe (akta kontroli Nr 10/19/I/29-31).       

 

II.2. Wydatki z dochodów własnych Ośrodka w I półroczu 2009 r.

 

     Ze sporządzonego sprawozdania wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w I półroczu 2009 r. wyniosły ogółem 127.946,08 zł. Poniesione wydatki zaewidencjonowano w czternastu paragrafach. W wyniku porównania kwot dotyczących wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach stwierdzono, że wykazane w sprawozdaniu kwoty wydatków w paragrafach 3040, 4210, 4300 oraz 4430 nie są zgodne z ewidencją księgową – analityka konta 132 (akta kontroli Nr 10/19/I/44-46).

 

Paragraf 3040 – nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń

 

W sprawozdaniu wykazano plan i wykonanie w kwocie 600,00 zł. W wyniku kontroli ustalono, że ewidencja księgowa nie zawiera takiego paragrafu wydatków.

Z wyjaśnień obecnej głównej księgowej wynika, że wydatek ten miał związek z konkursem LUX EX SILESIA OPPOLIENIS. Dotyczył on wypłaty w maju nagród pieniężnych dla(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że wypłaty nagród dokonano gotówką z kasy (akta kontroli Nr 10/19/I/38). Ustalono ponadto, że zarządzeniem dyrektora MODN z dnia 18.05.2009 r. dokonano zmian w planie wydatków rachunku dochodów własnych w ramach tego samego rozdziału. Korekta planu polegała na zmniejszeniu planu wydatków w paragrafie 4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zwiększeniu wydatków w paragrafie 3040 (akta kontroli Nr 10/19/I/19). Plan finansowy po korekcie przekazano do Referatu Sprawozdawczości Oświaty Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Opola w dniu 20.05.2009 r. (akta kontroli Nr 10/19/I/20). Poprzednia główna księgowa wypłat tych nie ujęła w ewidencji księgowej i nie dokonała opisu dokumentów źródłowych. Uczyniła to dopiero obecna główna księgowa, która powyższe wydatki w ewidencji księgowej oraz w sprawozdaniu rocznym za 2009 r. wykazała w paragrafie 4300. W dniu 23.12.2009 r. do Referatu Sprawozdawczości Oświaty Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Opola przekazano plan finansowy po kolejnej korekcie. Plan ten nie przewidywał już żadnych wydatków w paragrafie 3040 (akta kontroli Nr 10/19/I/199). Również w sprawozdaniu rocznym nie wykazano żadnych wydatków w tym paragrafie.

 

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

 

W sprawozdaniu wykazano wykonanie w kwocie 9.417,98 zł. Z ewidencji księgowej wynika, że wydatki w tym okresie były wyższe o 14.855,77 zł i wyniosły 24.273,75 zł (akta kontroli Nr 10/19/I/46). Z wyjaśnień obecnej głównej księgowej wynika, że różnicę tę należy rozpatrywać w powiązaniu z ewidencją wydatków w paragrafie 4300. Wydatki te dotyczyły opłat związanych z organizacją seminarium na terenie Czech w dniach 24-26.03.2009 r.- faktura nr 03090173 z dnia 26.03.2009 r. na kwotę 76.810,00 CZK (akta kontroli Nr 10/19/I/36) oraz z rozliczeniem zaliczki w kwocie 14.000,00 zł pobranej na ten cel przez dyrektora MODN w dniu 23.03.2009 r. (akta kontroli Nr 10/19/I/57).  Wydatki te ewidencjonowała poprzednia główna księgowa, która nie dokonała opisu dokumentów źródłowych.

 

Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych

 

W sprawozdaniu wykazano wykonanie w kwocie 47.881,08 zł. Z ewidencji księgowej wynika, że wydatki w tym okresie były niższe o 13.698,77 zł i wyniosły 34.182,31 zł (akta kontroli Nr 10/19/I/45). Z wyjaśnień obecnej głównej księgowej wynika, że różnicę tę należy rozpatrywać w powiązaniu z ewidencją wydatków w paragrafie 4210.

 

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki

W sprawozdaniu wykazano wykonanie w kwocie 849,00 zł. Z ewidencji księgowej wynika, że wydatki w tym okresie były niższe o 50,00 zł i wyniosły 799,00 zł (akta kontroli Nr 10/19/I/44). Z wyjaśnień obecnej głównej księgowej wynika, że w sprawozdaniu wykazano faktyczne wydatki. W ewidencji księgowej poprzednia główna księgowa nie ujęła wydatku dokonanego w maju gotówką z kasy dotyczącego opłaty sądowej (akta kontroli Nr 10/19/I/37). Obecna główna księgowa wydatek ten ujęła w ewidencji księgowej oraz wykazała w sprawozdaniu rocznym za 2009 r.

Natomiast wykazany w sprawozdaniu stan końcowy środków pieniężnych wynosił 47.991,55 zł i był wyższy o 579,00 zł od stanu figurującego w wyciągu bankowym nr 116 z dnia 30.06.2009 r. (akta kontroli Nr 10/19/I/48-49). oraz stanu figurującego w ewidencji księgowej – konto 132 (akta kontroli Nr 10/19/I/52).  Wykazany w tych dokumentach stan środków pieniężnych wynosił 47.412,55 zł.

         Z ewidencji księgowej (konto 101-02, kasa, dochody własne) wynika, że stan gotówki w kasie dochodów własnych na dzień 30.06.2009 r. wynosił – 0 (akta kontroli Nr 10/19/I/29). Z wyjaśnień obecnej głównej księgowej wynika, że rozbieżności te wynikają z faktu, iż poprzednia księgowa nie księgowała obrotów oraz stanu gotówki w kasie za pomocą programu komputerowego, a jedynie prowadziła podręczną ewidencję gotówki w kasie.  

 

      II.1.  Dochody własne Ośrodka w 2009 r.

 

        W dniu 29.01.2010 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–34S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2009r. (akta kontroli Nr 10/19/I/29). Ze sporządzonego sprawozdania wynika, że wykonanie dochodów własnych w 2009 r. wyniosło ogółem 358.250,96 zł. Na kwotę tą składają się:     

- środki pieniężne na  początek roku sprawozdawczego w kwocie 62.678,66 zł,

- przychody w kwocie 295.572,30 zł.

Powyższe przychody uzyskano w dwóch paragrafach tj.:

- paragraf 083 „wpływy z usług” – kwota 294.401,12 zł (plan-200.000,00 zł),

- paragraf 0920 „pozostałe odsetki”- kwota 1.171,18 zł (plan 1.500,00 zł).

          Ze sporządzonego sprawozdania wynika, że wykonanie dochodów ogółem było wyższe  od planu o 94.072,30 zł. Wyższe od planu o 94.401,12 zł było wykonanie dochodów własnych w paragrafie 083. Niższe od planu było natomiast wykonanie dochodów w paragrafie 0920. W sprawozdaniu opisowym stwierdzono, że źródłami pozyskania przychodów oprócz wpływów z tytułu organizacji różnego rodzaju kursów, warsztatów, szkoleń oraz sprzedaży specjalistycznych czasopism, były także zrefundowane w grudniu  koszty z przeprowadzonych grantów. Na podstawie wyciągu bankowego nr 215 ustalono, że w dniu 23.12.2009 r. z Kuratorium Oświaty w Opolu na konto MODN wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 42.293,25(akta kontroli Nr 10/19/I/130). Ustalono, że środki te zostały zaewidencjonowane w tym paragrafie jako dochody własne – nr dokumentu DW-217/2009 (akta kontroli Nr 10/19/I/129). Uchwała Rady Miasta Opola w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola nie przewiduje uzyskiwania dochodów własnych z takiego źródła. W grudniu wpływy z różnych tytułów, w tym głównie z opłat za kursy i szkolenia wyniosły ogółem 109.776,79 zł.

         W wyniku kontroli ustalono ponadto, że  wykazane w obu paragrafach kwoty były zgodne z ewidencją księgową – konta 101 i 132 (akta kontroli Nr 10/19/I/105,128). Również wykazany w sprawozdaniu stan początkowy środków pieniężnych był zgodny ze stanem figurującym na wyciągu bankowym nr 208 z dnia 31.12.2008 r. (akta kontroli Nr 10/19/I/25) oraz z ewidencją księgową – konto 132 (akta kontroli Nr 10/19/I/79).

          Na podstawie wydruku komputerowego konta 101 - 02 (kasa, dochody własne) ustalono, że w II półroczu na koncie tym operacje księgowe ewidencjonowane były jedynie w grudniu (akta kontroli Nr 10/19/I/105-107).    

                    

II.2. Wydatki z dochodów własnych Ośrodka w 2009 r.

 

         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2009 r. wyniosły ogółem 331.219,30 zł i były wyższe od planu o 74.819,30 zł. Poniesione wydatki zaewidencjonowano w piętnastu paragrafach. W wyniku kontroli ustalono, że wykazana w sprawozdaniu kwota wydatków ogółem oraz w poszczególnych paragrafach jest zgodna z ewidencją księgową – zestawienie obrotów i sald, analityka konta 132 (akta kontroli Nr 10/19/I/81-103).

    Ponadto ustalono, że na wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 27.031,66 zł składały się środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie zł 26.952,84 zł (akta kontroli Nr 10/19/I/104) oraz gotówka w kasie w kwocie 78,82 zł (akta kontroli Nr 10/19/I/103). 

         W trakcie kontroli szczegółową analizą objęto ewidencję księgową dotyczącą wydatków w trzech niżej wymienionych paragrafach, w których wykonanie wydatków było wyższe od planu:

 

Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

 

W sprawozdaniu wykazano wykonanie wydatków w kwocie 127.986,80 zł, tj. o 21.586,80 zł wyższej od planu. Kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 10/19/I/78). Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że wykonanie wydatków do listopada wyniosło 89.760,20 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 38.226,60 zł. Na kwotę tę składa się 7 operacji księgowych zaewidencjonowanych w okresie od 2 do 29 grudnia. Poszczególne wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń oraz podatków i składek ZUS i zdrowotnych od tych umów. Największą pozycję stanowił wydatek z dnia 29 grudnia na kwotę 24.341,95 zł dotyczący wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawartych na realizację grantów edukacyjnych wynikających z umów z Opolskim Kuratorem Oświaty. Wypłaty wynagrodzeń dokonano ze środków otrzymanych na ten cel z Kuratorium Oświaty, które zaewidencjonowano jako dochody własne. W wyniku analizy poszczególnych zapisów ustalono, że przekroczenie planu nastąpiło w dniu 29 grudnia.

 

Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

 

W sprawozdaniu wykazano wykonanie wydatków w kwocie 66.244,41 zł, tj. o 23.344,41 zł wyższej od planu. Kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 08/19/I/77). Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że wykonanie wydatków do listopada wyniosło 30.247,46 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 35.996,95 zł. Na kwotę tę składa się 19 operacji księgowych zaewidencjonowanych w okresie od 2 do 30 grudnia. Największe pozycje stanowiły wydatki z dnia 29 grudnia dotyczące zakupu materiałów piśmiennych na kwotę 15.254,38 zł, laptopów na kwotę 10.666,96 zł oraz notebook na kwotę 12.149,25 zł. W wyniku analizy poszczególnych zapisów ustalono, że przekroczenie planu nastąpiło w dniu 29 grudnia (faktura nr 603810/2009 r. na kwotę 8.892,31 zł,  za materiały piśmienne, nr dokumentu DW 221/2009) (akta kontroli Nr 10/19/I/134).

 

 

Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych

 

W sprawozdaniu wykazano wykonanie wydatków w kwocie 111.388,47 zł, tj. o 29.988,47 zł wyższej od planu. Kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 08/19/I/124). Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że wykonanie wydatków w listopadzie wyniosło 61.336,86 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 50.051,61 zł. Zaewidencjonowane w tym dniu wydatki dotyczyły opłat za usługi cateringowe, wydawnicze oraz prowizje bankowe. W wyniku analizy poszczególnych zapisów ustalono, że przekroczenie planu nastąpiło w dniu 29 grudnia (faktura nr 452/2009 r. na kwotę 10.000,00 zł, za druk kwartalników „Modelowe Nauczanie”, nr dokumentu DW 222/2009) (akta kontroli Nr 10/19/I/125).

 

Umowy zawarte z Opolskim Kuratorem Oświaty

 

I. Umowa nr WWSE-1423-7-11/09 (akta kontroli Nr 10/19/I/114-115)

 

Zawarta w dniu 14.08.2009 r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Kuratorem Oświaty a Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.

Przedmiotem umowy była usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty w Części 5 temat „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci z dysfunkcjami”.

W ramach wykonania umowy MODN zobowiązany był m.in. do:

1)    dokonania rekrutacji spośród nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach województwa opolskiego,

2)    przeprowadzenia szkolenia w terminie od dnia zawarcia umowy do 10 grudnia 2009 r.

Całkowity koszt szkolenia wyniósł 5.000,00 zł brutto. MODN pobierał od uczestników szkolenia odpłatność w wysokości 10% całkowitych kosztów szkolenia tj. 500,00 zł. Zamawiający dofinansował szkolenie ze środków przewidzianych w budżecie Wojewody Opolskiego na rok 2009 przeznaczonych na dofinansowanie wojewódzkich zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 4.500,00 zł stanowiącej 90% kosztów brutto usługi. Zadanie realizowano w terminie od 03.10.2009 r. do 24.10.2009 r.

 

Finansowanie

(zł)

a) ze środków Kuratorium Oświaty w Opolu

3.960,00

b) ze środków własnych

360,00

c) inne wpłaty

440,00

Ogółem

4.760,00

 

Wydatki zaewidencjonowano w następujących paragrafach:

 

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 264,00 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.496,00 zł.

 

II. Umowa nr WWSE-1423-9-11/09 (akta kontroli Nr 10/19/I/109-110)

 

Zawarta w dniu 14.08.2009 r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Kuratorem Oświaty a Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.

 

Przedmiotem umowy była usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty w Części 7 temat „Przeciwdziałanie agresji i patologii wśród młodzieży szkolnej”.

 

W ramach wykonania umowy MODN zobowiązany był m.in. do:

3)    dokonania rekrutacji spośród nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach województwa opolskiego,

4)    przeprowadzenia szkolenia w terminie od dnia zawarcia umowy do 10 grudnia 2009 r.

 

Całkowity koszt szkolenia wyniósł 1.875,00 zł brutto.

MODN pobierał od uczestników szkolenia odpłatność w wysokości 10% całkowitych kosztów szkolenia tj. 187,50 zł

Zamawiający dofinansował szkolenie ze środków przewidzianych w budżecie Wojewody Opolskiego na rok 2009 przeznaczonych na dofinansowanie wojewódzkich zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 1.687,50 zł stanowiącej 90% kosztów brutto usługi.

 

Zadanie realizowano w terminie od 10.09.2009 r. do 17.09.2009 r.

 

Finansowanie

(zł)

a) ze środków Kuratorium Oświaty w Opolu

1.687,50

b) ze środków własnych

0,00

c) inne wpłaty

187,50

Ogółem

1.875,00

 

Wydatki zaewidencjonowano w następujących paragrafach:

 

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 953,01 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 370,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 551,99 zł

 

III. Umowa nr WWSE-1423-8-11/09 (akta kontroli Nr 10/19/I/108-109)

 

Zawarta w dniu 14.08.2009 r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Kuratorem Oświaty a Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.

 

Przedmiotem umowy była usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty w Części 6 temat „Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych”.

 

W ramach wykonania umowy MODN zobowiązany był m.in. do:

5)    dokonania rekrutacji spośród nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach województwa opolskiego,

6)    przeprowadzenia szkolenia w terminie od dnia zawarcia umowy do 10 grudnia 2009 r.

 

Całkowity koszt szkolenia wyniósł 12.750,00 zł brutto.

Zgodnie z zawartą umową MODN miał pobierać od uczestników szkolenia odpłatność w wysokości 10% całkowitych kosztów szkolenia tj. 1.275,00 zł

Zamawiający dofinansował szkolenie ze środków przewidzianych w budżecie Wojewody Opolskiego na rok 2009 przeznaczonych na dofinansowanie wojewódzkich zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 11.475,00 zł stanowiącej 90% kosztów brutto usługi.

 

Zadanie realizowano w terminie od 23.10.2009 r. do 28.11.2009 r.

 

Finansowanie

(zł)

a) ze środków Kuratorium Oświaty w Opolu

11.475,00

b) ze środków własnych

0,00

c) inne wpłaty

1.275,00

Ogółem

12.750,00

 

Wydatki zaewidencjonowano w następujących paragrafach:

 

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe –  5.898,32 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –  540,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych –  6.311,68 zł

 

IV. Umowa nr WWSE-1423-11-11/09 (akta kontroli Nr 10/19/I/112-113)

 

Zawarta w dniu 14.08.2009 r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Kuratorem Oświaty a Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.

 

Przedmiotem umowy była usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty w Części 10 temat „Zajęcia komputerowe w edukacji elementarnej”.

 

W ramach wykonania umowy MODN zobowiązany był m.in. do:

7)    dokonania rekrutacji spośród nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach województwa opolskiego,

8)    przeprowadzenia szkolenia w terminie od dnia zawarcia umowy do 10 grudnia 2009 r.

 

Całkowity koszt szkolenia wyniósł 12.900,00 zł brutto.

Zgodnie z zawartą umową MODN miał pobierać od uczestników szkolenia odpłatność w wysokości 10% całkowitych kosztów szkolenia tj. 1.290,00 zł

Zamawiający dofinansował szkolenie ze środków przewidzianych w budżecie Wojewody Opolskiego na rok 2009 przeznaczonych na dofinansowanie wojewódzkich zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 11.610,00 zł stanowiącej 90% kosztów brutto usługi.

 

Zadanie realizowano w terminie od 12.10.2009 r. do 27.11.2009 r.

 

Finansowanie

(zł)

a) ze środków Kuratorium Oświaty w Opolu

11.610,00

b) ze środków własnych

0,40

c) inne wpłaty

1.290,00

Ogółem

12.900,40

 

Wydatki zaewidencjonowano w następujących paragrafach:

 

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 7.200,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5.500,40 zł.

 

V. Umowa nr WWSE-1423-10-11/09 (akta kontroli Nr 10/19/I/111-112)

 

Zawarta w dniu 14.09.2009 r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Kuratorem Oświaty a Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.

 

Przedmiotem umowy była usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty w Części 9 temat „Innowacyjne metody nauczania-wykorzystanie Internetu jako źródła informacji i narzędzia uczącego celowego i rozsądnego korzystania z zasobów wirtualnego świata”.

 

W ramach wykonania umowy MODN zobowiązany był m.in. do:

9)    dokonania rekrutacji spośród nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach województwa opolskiego,

10)                      przeprowadzenia szkolenia w terminie od dnia zawarcia umowy do 10 grudnia 2009 r.

 

Całkowity koszt szkolenia wyniósł 6.817,50 zł brutto.

Zgodnie z zawartą umową MODN miał pobierać od uczestników szkolenia odpłatność w wysokości 10% całkowitych kosztów szkolenia tj. 681,75 zł

Zamawiający dofinansował szkolenie ze środków przewidzianych w budżecie Wojewody Opolskiego na rok 2009 przeznaczonych na dofinansowanie wojewódzkich zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 6.135,75 zł stanowiącej 90% kosztów brutto usługi.

 

Zadanie realizowano w terminie od 03.10.2009 r. do 05.12.2009 r.

 

 

 

Finansowanie

(zł)

a) ze środków Kuratorium Oświaty w Opolu

6.135,75

b) ze środków własnych

0,00

c) inne wpłaty

681,75

Ogółem

6.817,50

 

Wydatki zaewidencjonowano w następujących paragrafach:

 

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.750,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 99,57 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.967,93 zł.

 

VI. Umowa nr WWSE-1423-3-12/09 (akta kontroli Nr 10/19/I/115-116)

 

Zawarta w dniu 08.10.2009 r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Kuratorem Oświaty a Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.

 

Przedmiotem umowy była usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty w Części 3 temat „Rozwijanie zdolności twórczych i kształcenia poprzez formy teatralne”.

 

W ramach wykonania umowy MODN zobowiązany był m.in. do:

11)                      dokonania rekrutacji spośród nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach województwa opolskiego,

12)                      przeprowadzenia szkolenia w terminie od dnia zawarcia umowy do 10 grudnia 2009 r.

 

Całkowity koszt szkolenia wyniósł 8.250,00 zł brutto.

Zgodnie z zawartą umową MODN miał pobierać od uczestników szkolenia odpłatność w wysokości 10% całkowitych kosztów szkolenia tj. 825,00 zł

Zamawiający dofinansował szkolenie ze środków przewidzianych w budżecie Wojewody Opolskiego na rok 2009 przeznaczonych na dofinansowanie wojewódzkich zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 7.425,00 zł stanowiącej 90% kosztów brutto usługi.

 

Zadanie realizowano w terminie od 24.10.2009 r. do 15.11.2009 r.

 

Finansowanie

(zł)

a) ze środków Kuratorium Oświaty w Opolu

7.425,00

b) ze środków własnych

0,00

c) inne wpłaty

825,00

Ogółem

8.250,00

 

 

 

Wydatki zaewidencjonowano w następujących paragrafach:

 

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.710,00  zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 197,24 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 4.342,76 zł.

 

Łącznie wydatki w kwocie 47.352,90 zł dotyczące wszystkich ww. umów zostały zaewidencjonowane w trzech paragrafach:

 

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 24.511,33  zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.670,81 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych –  21.170,76 zł.

 

Ogółem ze środków Kuratorium – 42.293,25 zł.

Wpłaty uczestników – 4.699,25 zł.

Środki własne MODN – 360,40 zł.

 

Przelew z tytułu ww. umów wpłynął do MODN w dniu 23.12.2009 r. w wysokości 42.293,25 zł.

 

Powyższa kwota została zaewidencjonowana w § 083 – wpływy z usług (nr dok. DW-217/2009).

 

III. System kontroli wewnętrznej

 

Na okoliczność dokonanych ustaleń i sprawowanego nadzoru przyjęto pisemne wyjaśnienia od dyrektora (akta kontroli Nr 10/19/I/137-139)  i głównej księgowej (akta kontroli Nr 10/19/I/198/). Z wyjaśnień dyrektora MODN wynika, że wykazane w sprawozdaniu Rb-34 różnice między planem finansowym dochodów własnych a wykonaniem dochodów własnych  nie wynikają z lekceważenia i niedopełnienia obowiązków Dyrektora Ośrodka, lecz z wyjątkowo trudnej i skomplikowanej sytuacji spowodowanej koniecznością zmiany na stanowisku głównej księgowej, której naganna praca spowodowała w efekcie końcowym, zwolnienie jej z pracy po przeprowadzonych wcześniej wielokrotnych działaniach dyscyplinujących.

Ponadto na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że w ramach sprawowanego nadzoru nad pracą ówczesnej i obecnej głównej księgowej dyrektor MODN podjęła niżej wymienione działania:

-(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))

 

         Ponadto pismem nr MODN/S/K/0603-0/464/09 z 15.10.2009 r. dyrektor MODN zwróciła się do Prezydenta Miasta Opola z prośbą o wyznaczenie pracownika z Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Opola do nadzorowania prac komisji inwentaryzacyjnej (akta kontroli Nr 10/19/I/160). Pismem nr B.SO-0114-79/09 z 23.10.2009 r. Skarbnik Miasta Opola pani Anna Jędrzejak, nie wyraziła zgody na wyznaczenie takiego pracownika (akta kontroli Nr 10/19/I/160).

 

Obecną główną księgową dyrektor MODN zobowiązała do sporządzenia notatki służbowej z wykazu spraw zaległych i nieuporządkowanych przez poprzedniczkę (protokół z dnia 10.11.2009 r., notatki, pisma głównej księgowej stanowiące sprawozdanie z przebiegu jej pracy w okresie od listopada do lutego 2010r. protokół z dnia 07.01.2010 r.) (akta kontroli Nr 10/19/I/170-178).

         Natomiast z wyjaśnień głównej księgowej wynika między innymi, że w dniu 02 listopada 2009 r. przyjęła stanowisko jako główna księgowa i po tygodniowej analizie stwierdziła niżej opisane nieprawidłowości w księgowaniu jak i w prowadzeniu dokumentacji finansowej:

-(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).

Ponadto na okoliczność ewidencjonowania grantów w paragrafach 4170, 4210 i 4300 główna księgowa wyjaśniła, że  w dniu 23 grudnia 2009 roku od Kuratora Opolskiego wpłynęły środki dotyczące rozliczenia grantów na kwotę 42.293,25 zł.              W związku  z podpisanymi umowami zapłacić należało za zrealizowane godziny w ramach usługi szkoleniowej (parag.4170 kwota brutto 24.511,33 zł). Podczas przyjmowania dokumentacji od poprzedniej głównej księgowej stwierdziła, że wydatki i dochody dotyczące grantów były dekretowane na powyższe paragrafy oraz konto dochodowe 700), w związku z tym uznała, że skoro wydatki przeszły przez koszty a wpłaty indywidualne przez dochody, to środki które zostały przesłane na konto od Kuratora Oświaty po ostatecznym rozliczeniu powinny być również zaksięgowane  na dochodach. Dodatkowo pod koniec grudnia zostały zakupione  materiały biurowe niezbędne do dalszego funkcjonowania Ośrodka, dokonano również zapłaty za druk różnych publikacji. Po dokonaniu końcowych księgowań na dochodach własnych i sporządzeniu wstępnie sprawozdania RB-34 w połowie stycznia 2010 r. okazało się, że wystąpiło przekroczenie wydatków w tych paragrafach. 

 

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi Ośrodka.

 

Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.

 

        Jednostka kontrolowana

 

   W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 

                 (podpis)

 

 

Data: ........................

 

               Zespół kontrolny

                    (podpisy)

 

 

 

 

 

Data:................

  

 

 

Podpis Głównego Specjalisty:

 

 

Podpis Naczelnika Wydziału:

 

 

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2011-01-26 13:53:35 - wnioski pokontrolne (86.00 kB)
2011-01-26 13:57:59 - wystąpienie pokontrolne (29.50 kB)

Ilość odwiedzin: 7284
Nazwa dokumentu: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Małgorzata Jóźwin - Mazurek
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Małgorzata Jóźwin - Mazurek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-01-26 13:44:03
Data udostępnienia informacji: 2011-01-26 13:44:03
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-26 14:00:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner