logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                        

KWiA.I–0914/13/10
                            Opole, 25.05.2010 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 26/10
 
Jednostka kontrolowana
Publiczne Przedszkole nr 44 „PROMYK” 
45-641 Opole
ul. Oświęcimska 94
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 05 maja do 25 maja 2010 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Wiesław Pałczyńskistarszy specjalista
w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Monika Pijanka – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 57/10
nr 58/10
Przedmiot kontroli
Ø      Gospodarka finansowa
Ø      Realizacja zasad wynagradzania pracowników niepedagogicznych
Okres objęty kontrolą
                          2009r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Aldona Pydych –dyrektor przedszkola
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
Aldona Pydych – dyrektor przedszkola
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główny księgowy

 
Podstawy prawne
 
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z późn. zm.)
 
Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz. 783).
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.).
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 z późn. zm.).
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 52 poz. 422)
 
Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Załącznik do komunikatu poz. 84).
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości wydatkowania środków budżetowych i gospodarowania środkami z dochodów własnych oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji i sporządzanych sprawozdań.
 
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola uzyskano dane dotyczące środków finansowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na cele objęte kontrolą.
Zapoznano się z aktami prawnymi dotyczącymi pobierania opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych w kontrolowanej jednostce.
Dane zawarte w sprawozdaniach sporządzonych przez jednostkę kontrolowaną porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej, wyciągach bankowych oraz w innych badanych dokumentach.
Przeprowadzono analizę zapisów znajdujących się w ewidencjach księgowych dotyczących poszczególnych rodzajów wydatków rzeczowych pod kątem prawidłowości ich klasyfikowania, celowości i zasadności ich dokonywania oraz pod kątem zgodności danych ewidencyjnych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach.
Sprawdzono dokumenty źródłowe dotyczące wydatków budżetowych zaewidencjonowanych w dwóch paragrafach oraz dotyczące wydatków zaewidencjonowanych w wybranych paragrafach dochodów własnych za 2009r.
W zakresie wynagrodzeń szczegółową kontrolą objęto zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wydatków na wynagrodzenia dla trzech osób za IV kwartał 2009r. Sprawdzono również prawidłowość ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego i kategorii zaszeregowania osób przyjętych do pracy w okresie objętym kontrolą.
W zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych sprawdzono zgodność odpisów wykazanych w ewidencji z wyciągami bankowymi. Dokonano także analizy zapisów ewidencyjnych poszczególnych wpływów i wydatków pod kątem ich zgodności z ustawą.
Zapoznano się z dokumentacją dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej oraz z funkcjonowaniem tego systemu w jednostce.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych
                                    
Przedszkole Publiczne nr 44 w Opolu położone jest na peryferiach Opola     na Osiedlu „Metalchem - I” przy ul. Oświęcimskiej 94.
Przedszkole powstało w 1977 roku jako przedszkole zakładowe przy Zakładach Aparatury Chemicznej „Metalchem”.
W roku 1993 przedszkole zostało przekształcone w Przedszkole Niepubliczne Osiedlowe.
Od 1998 roku przedszkole ma status przedszkola publicznego i działa jako jednostka budżetowa, której organem prowadzącym jest Urząd Miasta Opole. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Opolu.
W grudniu 2005 r. przedszkole otrzymało międzynarodowy honorowy certyfikat „Partnerskie Przedszkole”. Przedszkoli, które posiadają taki certyfikat jest ok. 120 w kraju i zagranicą, przy czym w woj. opolskim jedynie kilka. 
Uchwałą Nr XX/323/00 Rady Miasta Opola z dnia 27.01.2000 r. odnowiono akt założycielski Przedszkola Publicznego Nr 44 przy ul. Oświęcimskiej 94 w Opolu.
Uchwałą Nr LIV/573/09 Rady Miasta Opola z dnia 27.08.2009 r. Przedszkolu Publicznemu nr 44 nadano imię „Promyk” (akta kontroli Nr 10/26/I/11).
Siedzibą Przedszkola jest nieruchomość zabudowana, którą Zarząd Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GNGiK-7224c/17/00/01 z dnia 06.03.2001 r. (akta kontroli Nr 10/26/I/13-16).
Dyrektorem przedszkola jest pani Aldona Pydych powołana na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola z dniem 01 września 2007 r. na czas określony do 31 sierpnia 2012 r. (akta kontroli Nr 10/26/I/17-18).
Na stanowisku głównego księgowego w wymiarze 0,375 etatu, tj. 3 godziny dziennie  na czas nieokreślony zatrudniona jest od 1.10. 2007 r. pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 10/26/I/19).
 
Z zapisów książki kontroli przedszkola wynika, że w 2009 r. w jednostce przeprowadzone zostały dwie kontrole zewnętrzne przez: (akta kontroli Nr 10/26/I/21-22).
   - dwukrotnie przez Wydział Budżetu Urzędu Miasta Opola (w zakresie prawidłowości naliczania odsetek od nieterminowych płatności oraz w zakresie wdrażania regulaminu wynagradzania - bez zaleceń).
 
Na dzień 01.01.2009 r. w przedszkolu zatrudnionych było 17 osób na 13,26 etatach (akta kontroli Nr 10/26/I/23). Stan zatrudnienia na początek i na koniec 2009 r. w rozbiciu na poszczególne grupy zawodowe w osobach i etatach przedstawia poniższa tabela:
 

 
Rodzaje stanowisk pracy
stan na 01.01.2009 r.
stan na
31.12.2009 r.
osoby
etaty
osoby
etaty
 Pracownicy pedagogiczni
   7
 7,000
  7
     7,000
 Pracownicy administracji
   3
 1,875
  3
     1,625
 Pracownicy obsługi
   6
 5,375
  6
     5,375
      Razem:
 16
14,250
 16
   14,000

 
Z powyższych danych wynika, że stan zatrudnienia w osobach ogółem na początek i koniec 2009 r. nie uległ zmianie. Natomiast w etatach stan zatrudnienia na koniec 2009 r. był niższy o 0,25 etatu w stosunku do stanu początkowego.
W 2009 roku nie przyjęto do pracy w przedszkolu żadnych osób. Jednocześnie dokonano oszczędności w wykorzystanych etatach o 0,25 (akta kontroli Nr 10/26/I/24).
 
Przedszkole posiada w banku PKO Bank Polski S.A. pięć niżej wymienionych rachunków bankowych (akta kontroli Nr 10/26/I/28):
5002 0159 4076 - rachunek budżetowy,
5802 0160 0295  - rachunek depozytowy,
5702 0159 4092  - rachunek ZFŚS,
5902 0160 4084 - rachunek dochodów własnych,
5502 0160 0311 - rachunek przyjazne przedszkole.
 
Z budżetem gminy w 2009 r. przedszkole rozliczało się w dziale 801 rozdział 80104. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
 
Księgi rachunkowe w przedszkolu za 2009r. prowadzone były z wykorzystaniem programu komputerowego „Progman – Software”.
Kontrolą objęto rachunki: budżetowe, ZFŚS oraz dochodów własnych.
 
        
 II.W zakresie wydatków budżetowych
 
Z dokumentacji bankowej wynika, że stan salda na rachunku bieżącym na
 dzień 31.12.2009 r. wynosił „0”(akta kontroli Nr 10/26/I/29).
W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z ewidencją księgową (zapisy na koncie „130”).
 Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na działalność bieżącą w 2009 r. wynosiła 612.953,63 zł, (akta kontroli Nr 10/15/I/5).
W dniu 15.01.2010 r. jednostka kontrolowana przedłożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych (akta kontroli Nr 10/15/I/6).
W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność przedszkola w 2009 r. oraz z ewidencją księgową .
Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej przedszkola wynika, że dokonane wydatki budżetowe zostały zaewidencjonowane w jedenastu paragrafach. W wyniku kontroli stwierdzono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące wydatków zaewidencjonowanych w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową. Wszystkie wydatki środków budżetowych dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych (akta kontroli Nr 10/26/I/50-51).
Z dokumentacji bankowej wynika, że stan salda na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2009 r. wynosił „0”(akta kontroli Nr 10/26/I/32).W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z ewidencją księgową (zapisy na koncie „130”).
W sprawozdaniu Rb-28S za 2009 r. jednostka kontrolowana wykazała na koniec roku stan zobowiązań w trzech paragrafach na łączna kwotę 36.347,49 zł. W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z ewidencją księgową - konta 229 i 231. Zobowiązania dotyczyły naliczonego i niewypłaconego dodatkowego rocznego wynagrodzenia oraz pochodnych od tego wynagrodzenia (akta kontroli Nr 10/26/I/46-48,52).
 
 
 II.1. Wydatki budżetowe na wynagrodzenia (paragraf 4010)
 
Wydatki w tym paragrafie stanowiły największą pozycję wszystkich wydatków środków budżetowych otrzymanych z urzędu Miasta Opola. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 421.069,85 zł (akta kontroli Nr 10/26/I/27).         
Podczas czynności kontrolnych dokonano szczegółowej analizy wynagrodzeń pięciu wybranych pracowników (akta kontroli Nr 10/26/I/7-9).
 
 
 
Zestawienie wynagrodzeń i zaszeregowania wybranych pracowników

Nazwisko i imię
 
Stanowisko
Kategoria zaszeregowania wg Rozporz. z 18.03.2009
Kategoria. Zaszereg. wg angażu
Wynagrodzenie zasadnicze
Wymiar czasu pracy
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))

 
                    
W trakcie analizy porównano kwoty wynagrodzeń netto wykazane w indywidualnych kartach wynagrodzeń z kwotami przelewów figurującymi na wyciągach bankowych pięciu losowo wybranych pracowników. Analizą objęto wszystkie wydatki figurujące na wyciągach bankowych za okres sześciu miesięcy na przestrzeni roku 2009. Ogółem sprawdzono wszystkie 18 wyciągów bankowych od nr 54 z 21 października do nr 71 z 30 grudnia.
Zestawienie płac wybranych pracowników

Osoba
Funkcja
I/2009
IV/2009
IX/2009
X/2009
XI/2009
XII/2009
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))

 
W wyniku kontroli stwierdzono, że wszystkie kwoty figurujące na wyciągach bankowych były zgodne z kwotami wykazanymi w indywidualnych kartach wynagrodzeń. Wypłaty wynagrodzeń dokonywane były na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe.
 
II.2. Wydatki budżetowe - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (paragraf 4440)
 
                   W sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała, że w paragrafie 4440 wydatki budżetowe w 2009 r. wyniosły 24.730,00 zł.
                   W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową dotyczącą tych wydatków (akta kontroli Nr 10/26/I/49).Powyższa kwota wydatków w całości dotyczyła odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wykazana w sprawozdaniu kwota faktycznie przekazana została z rachunku podstawowego jednostki na rachunek bankowy funduszu w ustawowych terminach. Terminy i kwoty przelewów naliczonych odpisów wraz z dokonaną na koniec roku korektą przedstawia poniższa tabela:
 

     Data
    Kwota
      %
Nr wyciągu
      06.05.2009 r.    
   17.595,00 zł       
      75
WB 9,13
      02.09.2009 r.
     3.105,00 zł
      25
WB 23
 Plan na 2009 r.
   20.700,00 zł
100
 
      27.10.2009 r.
     3.300,00 zł
 korekta
WB 28
 Ogółem odpis
 24.000,00 zł
-
 

 
III. Dochody własne w 2009 r.
 
          W dniu 15.01.2010 r. jednostka kontrolowana przedłożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb-34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych (akta kontroli Nr 10/26/I/10).
         W wyniku kontroli ustalono, że wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego w kwocie 17.105,55 jest zgodny z wyciągiem bankowym nr 220 z dnia 31.12.2008r. (akta kontroli Nr 10/26/I/36-37)oraz z ewidencją księgową.
            Również wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec 2009 r. w kwocie 13.826,11 jest zgodny z wyciągiem bankowym nr 211 z dnia 31.12.2009 r. (akta kontroli Nr 10/26/I/38-39)oraz z ewidencją księgową.
         Wykazany w sprawozdaniu stan należności w kwocie 917,63 zł zgodny z ewidencja księgową – konto 201. Należności dotyczyły zaległości sześciu rodziców w opłatach za pobyt dzieci w przedszkolu (akta kontroli Nr 10/26/I/55).
                  
           
III.1. Wpływy dochodów własnych
                 
         Ze sporządzonego sprawozdania wynika, że dochody własne w 2009 r. wyniosły ogółem 180.692,17 zł.
Na kwotę tę składają się:
·         środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego w kwocie 17.105,55 zł,
     •   przychody w kwocie 163. 586,62 zł.
Powyższe wpływy uzyskano w dwóch niżej wymienionych paragrafach:
Ø                  083 „Wpływy z usług” - kwota 162.252,23 zł,
Ø                  092 „Pozostałe odsetki” - kwota 1.334,39ł.
 
 W wyniku kontroli ustalono, że wykazane w sprawozdaniu wpływy w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją księgową i zostały uzyskane z następujących tytułów (akta kontroli Nr 10/26/I/61-65,78):
 paragraf 083 - wpłaty za przedszkole,  
  paragraf 092 - odsetki bankowe.  
 Na wpłaty za przedszkole składały się (akta kontroli Nr 10/26/I/66):
   - oplata stała w kwocie 116.995,92 zł,
   - opłata za wyżywienie w kwocie 45.526,31 zł.
 
 III.2. Wydatki z dochodów własnych
 
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2009 r. wyniosły ogółem 166.866,06 zł. Poniesione wydatki zaewidencjonowano w dziesięciu paragrafach. Stwierdzono, że wykazane w sprawozdaniu kwoty wydatków w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 10/26/I/74-76).
          Szczegółową analizą objęto ewidencję księgową i dokumenty źródłowe dotyczące wydatków dokonanych w grudniu, zaewidencjonowanych w paragrafach 4220 i 4300 oraz wydatków za cały 2009 r. zaewidencjonowanych w paragrafach 4270, 4700 i 4750. 
 
Paragraf 4220 - zakup żywności
 
          Wydatki ogółem w 2009 r. wyniosły 45.462,92 zł (akta kontroli Nr 10/26/I/79). Wszystkie wydatki dotyczyły zakupu żywności. Płatności dokonywano przelewem z rachunku bankowego lub gotówką po uprzednim pobraniu jej z banku. W każdym przypadku rozliczenia gotówki dokonywano na podstawie raportów kasowych i dołączanych do nich dokumentów zakupu.
 
Paragraf 4300- zakup usług pozostałych
 
            Wydatki ogółem w 2009 r. wyniosły 16.676,67 zł (akta kontroli Nr 10/26/I/80) dotyczyły opłat pocztowych, za monitoring obiektu, za usługi kominiarskie, za naukę języka angielskiego dla dzieci, usługi BHP i pomiary elektryczne zerowania budynku. W każdym przypadku rozliczenia gotówki dokonywano na podstawie raportów kasowych i dołączanych do nich dokumentów zakupu. 
 
Paragraf 4270- zakup usług remontowych
 
          Wydatki ogółem w 2009 r. wyniosły 21.228,44 zł i dotyczyły opłat za wykonanie prac malarskich i remontowych, wykonanie zasilania, węzła sanitarnego i zasilania, montaż wykładziny, konserwację sprzętu p.poż., urządzeń gazowych, kserokopiarki, placu zabaw oraz wykonanie pomiarów elektrycznych (akta kontroli Nr 10/26/I/81). Ogółem zaewidencjonowano 11 operacji księgowych. Płatności dokonywano przelewem z rachunku bankowego. W jednym przypadku płatności dokonano gotówką po uprzednim pobraniu jej z banku. Rozliczenia gotówki dokonano na podstawie raportu kasowego nr 20.
 
Tabela nr 4

Nr-f-ry
Nazwa wydatku
 Kwota
Nr Wyciągu
Data zapłaty
6/02/09
Prace elektryczne montaż wyłącznika pneumatycznego
   390,40
WB 36
23.02.2009
16/04/09
Remont instalacji w gab. logoped. i łazience
1.037,00
WB 73
20.04.2009
AK/0041/2009
Montaż 3 szt. drzwi z obróbką tynkarską
6.386,70
WB 76
23.04.2009
32/R/2009
Konserwacja kserokopiarki
     61,00
WB 94
20.05.2009
236/2009
Przegląd gaśnic
   67,10
RK/05/05/09
31.05.2009
47/6/09
Naprawa układu napięcia w kserokopiarce
 122,00
WB 120
 29.06.2009
4/2009
Remont magazynu żywnosci i przedpokoju
6.100,00
WB 145
26.08.2009
149/2009
Montaz baterii zlewozmywakowych w obieralni
   354,78
WB 145
26.08.2009
5/2009
Remont obieralni warzyw
6.579,46
WB 145
02.09.2009
18/2009
Montaz zlewu dwukomorowego
   80,00
RK/09/09/09
30.09.2009
23/2009
Remont spłuczki
   50,00
RK/11/11/09
31.11.2009
                     Ogółem                        21.228,44

 
Podczas kontroli ustalono, że dokumentacja księgowa prowadzona jest w sposób chronologiczny. Konta księgowe syntetyczne mają utworzone i wyodrębnione konta analityczne. Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia sposobu opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. Badaniem objęto wszystkie dokumenty księgowe, które zaksięgowano w paragrafie 4270. W tabeli nr 4 przedstawiono dokumenty poddane szczegółowej kontroli. W trakcie powyższego badania zespół kontrolny ustalił, że wszystkie skontrolowane dokumenty były opisane w myśl art.35 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Ponadto wszystkie wydatki ujęto w prawidłowym paragrafie.
 
 
Paragraf 4700- szkolenia pracowników
 
          Wydatki ogółem w 2009 r. wyniosły 770,00 zł i dotyczyły opłat za udział pracowników w różnego rodzaju szkoleniach. Wszystkie wydatki dotyczyły szkoleń pracowników, których tematyka związana była bezpośrednio z wykonywaną przez nich pracą (akta kontroli Nr 10/26/I/82). .
 
 
Paragraf 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
 
          Wydatki ogółem w 2009 r. wyniosły 4.659,15 zł i dotyczyły zakupu tonerów, tuszu, programów oraz opłat za licencję i za aktualizację. Płatności dokonywano przelewem z rachunku bankowego lub gotówką, po uprzednim pobraniu jej z banku. W każdym przypadku rozliczenia gotówki dokonywano na podstawie raportów kasowych i dołączanych do nich dokumentów zakupu. Łącznie w 2009 r. sporządzono 5 raportów kasowych nr 4, 6, 10, 15 i 27 (akta kontroli Nr 10/26/I/83).
 
IV. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
                   Z dokumentacji bankowej wynika, że stan końcowy środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r. wynosił 543,06 zł (akta kontroli Nr 10/26/I/41). Stan ten jest zgodny z kwotą wykazaną na koncie księgowym – 135 jako bilans otwarcia na 2009 r.
                   Z zapisów na koncie księgowym-851 (akta kontroli Nr 10/26/I/84-86) wynika, że łączna kwota obrotów po stronie „Ma” (wpływy) na fundusz socjalny w 2009 r. wyniosła 26.506,68 zł. Na sumę tych wpływów składały się  stan początkowy, spłacone pożyczki, dokonane odpisy ze środków budżetowych, odsetki bankowe, odsetki od pożyczek oraz środki pieniężne przekazane z Urzędu Miasta Opola dla emerytów nauczycieli. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
                   Z analizy zapisów dokonanych na tym koncie po stronie „Wn” wynika, że zaewidencjonowane obroty (rozchody) w tym okresie wyniosły łączne 26.810,28 zł. Środki te wydatkowane były na zapomogi, świadczenia urlopowe, dopłaty do wczasów pod gruszą, oraz dopłaty do wycieczek. Innych wydatków nie stwierdzono.
                   Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. według ewidencji księgowej – konto 135 wynosił 239,46 zł i był zgodny z saldem wykazanym w dokumentacji bankowej (akta kontroli Nr 10/26/I/44).
 
Wydatki z ZFŚS na przestrzeni roku 2009 r. przedstawiały się następująco:
- świadczenia urlopowe nauczycieli – 7 osób na kwotę 7.000,28 zł,
- dofinansowanie do wczasów i wypoczynku pracowników – 9 osób na kwotę    
   4.250,00 zł,
- dofinansowanie dla emerytów – 2 osoby na kwotę 800,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci – 3 osoby na kwotę 1.200,00 zł,
- pomoc finansowa na zakup żywności i opału – 17 osób na kwotę 6,900,00 zł,
- dofinansowanie do wycieczki do Drezna (impreza rekreacyjna, w której brało
   udział 15 pracowników) – na kwotę 3.660,00 zł.
              
V. System kontroli wewnętrznej
 
                               W wyniku kontroli ustalono, że wszystkie badane wydatki związane były z bieżącą działalnością przedszkola i zaewidencjonowano je zgodnie z klasyfikacją budżetową. Wszystkie otrzymane i zapłacone faktury były opisane, sprawdzone, zadekretowane oraz zatwierdzone do wypłaty.
                   Ponadto ustalono, że w 2009 r. zostało wydanych dziesięć niżej wymienionych zarządzeń dyrektora (akta kontroli Nr 10/26/I/25-27):
- w sprawie wprowadzenia ewidencji księgowej sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez przedszkole,
- w sprawie czasu pracy pracowników administracji i obsługi w roku 2009,
- w sprawie planu urlopu wypoczynkowego pracowników,
- w sprawie inwentaryzacji okresowej magazynu środków spożywczych,
- w sprawie okresowej inwentaryzacji magazynu środków czystości,
- w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych    
   zatrudnionych w przedszkolu,
- w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli,
- w sprawie przyznania nagród dyrektora z funduszu nagród z okazji Dnia
   Edukacji Narodowej,
- w sprawie powołania komisji i dokonania przeglądu składników majątkowych
 przedszkola pod kątem ich dalszego użytkowania,
- w sprawie inwentaryzacji kasy
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz doręczono dyrektorowi przedszkola.
                  
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 

        Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am     egzemplarz protokołu.  (podpis)
 
 
 
 
Data…………
               Zespół kontrolny
                     (podpisy)
 
 
 
 
 
Data:................

  
 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 

 
 
 

Załączniki do pobrania: 2011-01-27 13:25:35 - wnioski pokontrolne (46.50 kB)
2011-01-27 13:28:17 - wystąpienie pokontrolne (25.00 kB)

Ilość odwiedzin: 6073
Nazwa dokumentu: Przedszkole Publiczne nr 44
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński, Monika Pijanka
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Monika Pijanka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-01-27 13:21:41
Data udostępnienia informacji: 2011-01-27 13:21:41
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-27 13:29:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner