logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
KWiA.I-0914/24/10
 
 
                     Opole, 14 lipca 2010 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 32/10
 
Jednostka kontrolowana
Galeria Sztuki Współczesnej
Pl. Teatralny 12
45-056 Opole
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 31 maja do 25 czerwca 2010 r.
 
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Tadeusz Lech – główny specjalista Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Małgorzata Jóźwin-Mazurek – st. specjalista Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 67/10
nr 68/10
Przedmiot kontroli
Gospodarka finansowa, ewidencja księgowa, sprawozdawczość, ZFŚS, system kontroli finansowej
Okres objęty kontrolą
2009 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Anna Potocka – Dyrektor
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
Anna Potocka – Dyrektor
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– Gł. Księgowa   

 
 
Podstawy prawne
 
 1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
 2. Ustawa z dnia 29 września1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.).
 
3.   Ustawa z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej t.j. z 2001 r. (Dz.U. Nr 13 poz. 123 z późn. zm),    
 
   4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
 
5. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
     
6.     Uchwała nr XXXVII/508/01 Rady Miasta Opola z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie nadania statutu Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.
 
7.     Uchwała nr LXIX/713/10 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych miejskich instytucji kultury w Opolu za 2009 r.
 
8.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli jest ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej w szczególności pod kątem efektywności wykorzystania posiadanych środków, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych w kontrolowanej jednostce oraz z aktami prawnymi dotyczącymi działalności jednostek kultury.
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola uzyskano niezbędne dane dotyczące środków finansowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na cele objęte kontrolą.
         Dane zawarte w sprawozdaniach sporządzonych przez jednostkę kontrolowaną porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej, wyciągach bankowych oraz w innych badanych dokumentach. Ustalono przychody z poszczególnych źródeł oraz dokonano analizy kosztów rodzajowych pod kątem ich zasadności. Przeprowadzono analizę zapisów znajdujących się w ewidencji księgowej dotyczących poszczególnych rodzajów wydatków rzeczowych pod kątem ich celowości i zasadności ich dokonywania oraz pod kątem zgodności danych ewidencyjnych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach.
         W zakresie wydatków na wynagrodzenia dokonano analizy poszczególnych składników, w tym odpraw emerytalno-rentowych, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop, nagród, premii pod kątem ich zgodności z przepisami. Ponadto szczegółową kontrolą objęto zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wydatków na wynagrodzenia dla dyrektora i głównej księgowej za IV kwartał 2009 r. Zapisy te porównano z wyciągami bankowymi. Sprawdzono prawidłowość ewidencjonowania wpływów i wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
         Dokonano analizy wybranych wydatków pod kątem prawidłowości postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. Sprawdzono przestrzeganie przyjętych zasad regulujących gospodarkę kasową. Sprawdzono prawidłowość prowadzenia ewidencji środków trwałych. Zapoznano się z dokumentacją dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej oraz z funkcjonowaniem tego systemu w jednostce.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw organizacyjnych
 
         Od 1 października 1994 r. dyrektorem Galerii Sztuki Współczesnej jest pani Anna Potocka, powołana na to stanowisko przez Zarząd Miasta Opola decyzją z dnia 5.10.1994 r.(akta kontroli 10/32/I/124-126). Główną Księgową jest pani(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), zatrudniona na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę od 20 kwietnia 1998r. na ½ etatu a od 1 sierpnia 2006 r. w pełnym wymiarze czasu pracy.
         Z zapisów prowadzonej ksiązki kontroli wynika, że w 2009 r. w jednostce nie przeprowadzono żadnych kontroli zewnętrznych (akta kontroli 10/32/I/124-126).
         Siedzibą Galerii Sztuki Współczesnej jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy Placu Teatralnym 12, którą Gmina Opole aktem notarialnym Rep A nr 7207/97 z dnia 23.12.1997 r. przekazała nieodpłatnie do użytkowania (akta kontroli Nr 10/32/I/14). Ponadto Zarząd Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Opolu na podstawie umowy najmu z dnia 05.06.2009 r. oddał Galerii Sztuki Współczesnej w najem lokal biurowy znajdujący się na II piętrze Galerii Opolanin w Opolu Plac teatralny 13 o powierzchni 20 m² celem prowadzenia działalności biurowej (akta kontroli Nr 10/32/I/10-12).
          Na dzień 01.01.2009 r. w kontrolowanej jednostce zatrudnionych było 17 osób na 16 etatach (akta kontroli Nr 10/32/I/23). W 2009 r. zwolnień pracowników nie było. Jednocześnie w tym samym czasie przyjęto do pracy 1 osobę, na stanowisko specjalisty ds. informatyzacji, promocji i edukacji (akta kontroli Nr 10/32/I/17). Na dzień 31.12.2009 r. w kontrolowanej jednostce zatrudnionych było 18 osób na 17 etatach (akta kontroli Nr 10/32/I/23).
          W okresie objętym kontrolą jednostka posiadała w Banku Zachodnim WBK S.A. w Opolu dwa niżej wymienione rachunki bankowe (akta kontroli Nr 10/32/I/31-32):
56000444 - rachunek podstawowy,
56000446 - rachunek ZFŚS.
         W dniu 15.02.2010 r. kontrolowana jednostka przekazała do Referatu Planowania Budżetu Urzędu Miasta Opola dokumentację dotyczącą wykonania budżetu za 2009 rok, w tym: bilans instytucji kultury, sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków, sprawozdania o stanie należności i zobowiązań oraz dodatkową informację z wykonania budżetu za 2009 r. Z powyższej dokumentacji wynika, że jednostka wypracowała zysk w kwocie 6.374,80 zł. Rada Miasta Opola uchwałą nr LXIX/713/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe jednostki za 2009 r.
 
II. W zakresie gospodarki finansowej
 
II.1. Przychody
 
W sporządzonym sprawozdaniu kontrolowana jednostka wykazała stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r. ogółem w kwocie 18.404,47 zł. W wyniku kontroli ustalono, że stan ten jest zgodny ze stanem wynikającym z pisemnych zawiadomień banku (akta kontroli Nr 10/32/I/32).Na stan ten składają się środki w kwocie:
- 16.108,22 zł na rachunku podstawowym,
-   2.296,25 zł na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola wynika, że kontrolowana jednostka w 2009 r. otrzymała dotację na działalność podstawową w łącznej kwocie 1.725.150,00 zł (akta kontroli Nr 10/32/I/32) i taką kwotę dotacji wykazano w ewidencji księgowej jednostki (akta kontroli Nr 10/32/I/32) oraz w sporządzonym sprawozdaniu (akta kontroli Nr 10/32/I/32).
         Na podstawie ewidencji księgowej jednostki kontrolowanej ustalono, że w 2009 r. Galeria Sztuki Współczesnej uzyskała ponadto przychody z następujących źródeł:
- sprzedaż usług – 227.529,63 zł,                              
- dochody budżetowe - 55.482,69 zł,                           
         W wyniku kontroli ustalono, że największe pozycje wśród przychodów z usług stanowiły przychody ze sprzedaży biletów i katalogów, reklam oraz przychody za przygotowanie wystaw. Natomiast na dochody budżetowe składały się między innymi środki otrzymane na dofinansowanie różnych projektów artystycznych, wystaw i warsztatów (akta kontroli Nr 10/32/I/38-39).
          Z pisemnego zawiadomienia banku wynika, że na dzień 31.12.2009 r. stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym jednostki kontrolowanej wynosił 3.003,22 zł. Ustalono, że stan ten jest zgodny z ewidencją księgową-konto 131 (akta kontroli Nr 10/32/I/89) orazze sprawozdaniem (akta kontroli Nr 10/32/I/19).
                  
II.2. Koszty
 
         W sprawozdaniu wykazano, że w 2009 r. koszty działalności jednostki kontrolowanej wyniosły ogółem 2.116.093,37 (akta kontroli Nr 10/32/I/).                 W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota jest zgodna z ewidencją księgową – Zestawienie obrotu i sald kont syntetycznych i subsyntetycznych zespołu 4 (akta kontroli Nr 10/32/I/).
Z ewidencji tej wynika, że największą pozycję stanowiły koszty dotyczące:
- zakupu usług pozostałych – 765.935,18 zł,
- osobowy fundusz płac – 688.668,50 zł, 
- zakupu materiałów i wyposażenia – 165.430,85 zł
         W zakresie wydatków na wynagrodzenia wyrywkową kontrolą objęto wynagrodzenia wypłacone w IV kwartale 2009 r. dla dyrektora i głównej księgowej. Dokonano analizy polegającej na porównaniu kwot wynagrodzeń figurujących z indywidualnych kartotek wynagrodzeń z wszystkimi wyciągami bankowymi i dowodami kasowymi dotyczącymi tych miesięcy. Stwierdzono, że kwoty wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami figurującymi na badanych dokumentach. Sprawdzono 56 wyciągów bankowych rachunku podstawowego, tj. od nr 151 do nr 206 oraz 11 wyciągów bankowych funduszu socjalnego tj. od nr 38 do nr 48 (akta kontroli Nr 10/32/I/). Ponadto w badanym okresie wypłacono dyrektorowi nagrodę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 10/32/I/).  
Sprawdzono również koszty dotyczące umów zleceń i o dzieło. Ustalono, że w badanym okresie koszty w tym zakresie wyniosły 60.991,00 zł. Zawarte umowy dotyczyły między innymi napisania tekstów do katalogów towarzyszących wystawie artystów, wykonania statuetek, przygotowania konspektów i tekstów do kwartalnika „Artpunkt” oraz bieżącej konserwacji i usuwania usterek i awarii (akta kontroli Nr 10/32/I/). Na wszystkich dokumentach znajduje się potwierdzenie wykonania zadania zgodnie z zawarta umową oraz zatwierdzenie do wypłaty. Poszczególne rachunki posiadały dekretację oraz podpisy upoważnionych osób (akta kontroli Nr 10/32/I/).
          Z pozostałych kosztów kontrolą objęto wykazane w ewidencji koszty na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych za grudzień 2009 r. Ogółem w 2009 r. koszty dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 165.430,85 zł. Koszty w grudniu 2009 r. wyniosły 36.702,14 zł.
         Ogółem w 2009 r. koszty dotyczące zakupu usług pozostałych wyniosły 765.935,18 zł. Koszty w grudniu 2009 r. wyniosły 67.709,03 zł. Największą pozycję stanowiły koszty zakupu usług informatycznych, druku różnych katalogów, zaproszeń, plakatów, plansz oraz renowacji parkietu (akta kontroli Nr 10/32/I/).
         Poniższa tabela zawiera wykaz dokumentów księgowych objętych kontrolą.
 

Lp.
Nr faktury
Tytułem
Kwota brutto
§
1
240/09/174
Ochrona obiektu
17.633,88
4300
2
152/2009
Wykonanie katalogu
13.481,00
4300
3
FM01056
Konserwacja podłogi
9.150,00
4300
4
313/12/2009
Druk kartek
1.281,00
4300
5
320/12/2009
Druk zaproszeń
2.257,00
4300
6
319/12/2009
Druk zaproszeń
768,60
4300
7
333/12/2009
Druk materiałów promocyjnych
1.342,00
4300
8
16/12/2009
Obsługa prawna
2.196,00
4300
9
29/12/2009
Obsługa prawna
2.196,00
4300
10
FV09/0268/12
Wykonanie i montaż szyb
3.966,46
4300
11
FJ257
System mikrofonowy
5.228,01
4300
12
159/2009
Telewizor Panasonic
3.550,00
4210
13
2318/09/OP
Mikrofon do kamery
5.490,00
4210
14
186/AL/2009
Stojak do projektora
1.525,00
4210
15
435/12/2009
Skrzynka transportowa do projektora
1.268,80
4210
16
F/1731/09
Oprogramowanie graficzne
5.980,44
4210
17
012621/W/09
Adapter audio
1.300,00
4210
18
183729/8024/09
Materiały na warsztaty
3.535,89
4210
19
FS441/2009
Usługa gastronomiczna
1.000,00
4300
20
572/2009
Utrzymanie czystości
3.031,70
4300

 
         Z powyższej tabeli wynika, że w jednym przypadku (poz. 16) nieprawidłowo zaklasyfikowano zakup oprogramowania graficznego na kwotę 5.980,44 zł. Zakup ten winien być zaklasyfikowany w paragrafie 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Należy jednak dodać, że kontrolowana jednostka nie jest ustawowo zobowiązana do sporządzania sprawozdań RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych. Sprawozdania takie składane są na żądanie Referatu planowania budżetu Urzędu Miasta Opola.
 
 
 
II.3. Należności
 
         W sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2009r. jednostka kontrolowana wykazała stan należności w kwocie 73.300,55 zł. w tym:
- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 41.401,55 zł,
- należności od budżetów w kwocie 10.818,00 zł,
- należności pozostałe w kwocie 21.081,00 zł.
         W wyniku kontroli ustalono, że poszczególne kwoty są zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 10/32/I/68-73). Wszystkie należności są należnościami krótkoterminowymi z terminami płatności nie przekraczającymi trzech miesięcy. Należności z tytułu dostaw i usług dotyczyły opłat związanych z organizacją warsztatów, opłat za reklamy, za wynajem pomieszczenia oraz zwrotu nadpłaty za energię (akta kontroli Nr 10/32/I/71-73). Należności od budżetów dotyczyły zapłaconego podatku VAT pozostającego do rozliczenia w następnych okresach oraz nadpłaconego podatku dochodowego. Należności pozostałe to rozrachunki z pracownikami z tytułu niespłaconych pożyczek z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego  (akta kontroli Nr 10/32/I/68).
        
II.4.Zobowiązania
 
         W sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2009 r. jednostka kontrolowana nie wykazała żadnych zobowiązań. W wyniku kontroli ustalono, że podana informacja jest zgodna z ewidencją księgową.
 
II.5.Gospodarka kasowa
 
          W dniu 31.12.2009 r. w kontrolowanej jednostce przeprowadzono inwentaryzację gotówki w kasie, książeczek czeków gotówkowych oraz kwitariuszy przychodowych. Z protokołu inwentaryzacji wynika, że stan gotówki w kasie wynosił „O” (zero) zł (akta kontroli Nr 10/32/I/83). W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny ze stanem gotówki wykazanym w raporcie kasowym nr 12/2009 za okres od 1 do 31 grudnia (akta kontroli Nr 10/32/I/85-87) oraz ze stanem księgowym konta 101 (akta kontroli Nr 0/32/I/88).
 
II.6.ZFŚS
 
         Z pisemnego zawiadomienia banku wynika, że na dzień 31.12.2008 r. stan środków pieniężnych na rachunku funduszu socjalnego jednostki kontrolowanej wynosił 2.296,25 zł (akta kontroli Nr 10/32/I/31). W wyniku kontroli ustalono, że stan ten jest zgodny z kwotą wykazaną na koncie księgowym „135” jako bilans otwarcia na dzień 01.01.2009 r.(akta kontroli Nr 10/32/I/92). Łączna kwota naliczonych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2009 r. wyniosła 16.333,98 zł (akta kontroli Nr 09/32/I/95). W wyniku kontroli ustalono, że z rachunku podstawowego jednostki na rachunek bankowy funduszu faktycznie przelano środki w powyższej kwocie (akta kontroli Nr 09/32/I/90-92).        Terminy przekazania poszczególnych kwot przedstawia poniższa tabela:
 

Data    przelewu
Kwota
przelewu
10.03.2009 r.
15.000,00 zł
27.03.2009 r.
1.333,98 zł
Razem:
16.333,98 zł

 
Z powyższej tabeli wynika, że poszczególne kwoty przekazane zostały w ustawowych terminach.
Z analizy zapisów na tym koncie księgowym wynika, że łączna kwota obrotów po stronie „Wn” (wpływów) na fundusz socjalny w 2009 r. wyniosła 54.235,28 zł (akta kontroli Nr 10/32/I/90). W wyniku kontroli ustalono, że na sumę tę składały się dokonane odpisy, spłacone pożyczki oraz zwroty lokat wcześniej pobranych z tego konta na konto terminowe wraz z odsetkami od tych lokat. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
Z analizy zapisów dokonanych na tym koncie po stronie „Ma” oraz analizy zapisów na koncie 851 po stronie Wn wynika, że zaewidencjonowane obroty (rozchody) w tym okresie wyniosły łączne 50.726,60 zł (akta kontroli Nr 09/32/I/90-93). Środki funduszu wydatkowane były na pożyczki dla pracowników, prowizje bankowe, dofinansowanie do wypoczynku oraz zakup bonów towarowych. Innych wydatków nie stwierdzono. Ponadto w sierpniu i październiku z konta funduszu przelano dwukrotnie po 10.000,00 zł na konto terminowe. Środki te po dwóch tygodniach zwrócono na konto funduszu socjalnego wraz z odsetkami.
Należy stwierdzić, iż opłacanie prowizji bankowych ze środków funduszu jest niezgodne z art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.). Prowizje bankowe winny być opłacane ze środków działalności podstawowej.
         Wykazane na koncie księgowym - 135 po stronie Wn saldo na dzień 31.12.2009 r. wynosiło 3.508,68 zł (akta kontroli Nr 09/32/I/90). W wyniku kontroli ustalono, że saldo to było zgodne ze stanem środków pieniężnych wykazanym przez bank (akta kontroli Nr 09/32/I/94).
 
III.W zakresie gospodarowania mieniem
 
         W okresie od 03 do 20 grudnia 2009 r. w kontrolowanej jednostce przeprowadzono inwentaryzację dzieł sztuki oraz pozostałych środków trwałych. Ze sporządzonych protokołów rozliczenia inwentaryzacji wynika, że różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono (akta kontroli Nr 10/32/I/82,84).  Ponadto w okresie od 21 do 31 grudnia 2009 r. w kontrolowanej jednostce przeprowadzono inwentaryzację środków trwałych. Ze sporządzonego protokołu wynika, że różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono (akta kontroli Nr 10/32/I/81). W okresie objętym kontrolą dokonano zakupu środków trwałych o łącznej wartości 77.748,61 zł, w tym:
- kamery i monitora o wartości 22.074,68 zł,
- specjalistycznego projektora multimedialnego o wartości 27.900,00 zł,
- komputera wraz z oprogramowaniem o wartości 27.773,93 zł.
         Ustalono, że przy wyborze poszczególnych dostawców kierowano się kryterium ceny, wsparciem technicznym zapewnianym przez oferenta oraz warunkami serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
         Zakupiony sprzęt został ujęty w ewidencji księgowej oraz wpisany do księgi inwentarzowej w poz. 21-23, 38,99. Wszystkie otrzymane i zapłacone faktury były opisane, sprawdzone, zadekretowane oraz zatwierdzone do wypłaty (akta kontroli Nr 10/32/I/74-80). W okresie objętym kontrolą nie dokonywano zbycia posiadanych składników mienia.
 
 
 
 
VI. W zakresie systemu kontroli wewnętrznej
 
W wyniku kontroli ustalono, że w 2009 r. w Galerii Sztuki Współczesnej obowiązywały niżej wymienione instrukcje i regulaminy wewnętrzne:
1.           Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
2.           Instrukcja gospodarki kasowej.
3.           Regulamin w sprawie ustalenia zasad, trybu przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji składników majątkowych.
4.           Ustalenie zasad rachunkowości i wprowadzenie zakładowego planu kont. 
5.           Instrukcja obiegu, kontroli, ewidencji i przechowywania dokumentów księgowych.
6.           Zarządzenie Dyrektora w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
 
 Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
 Imię i nazwisko
 Kierownika jednostki kontrolowanej
 
(podpis)
 
Data:......                                              
Zespół kontrolny
 
 
Imię i nazwisko kontrolującego
 
(podpis)
 
Data: .......

 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2011-01-28 09:30:20 - wnioski pokontrolne (72.50 kB)
2011-01-28 09:32:33 - wystąpienie pokontrolne (30.00 kB)

Ilość odwiedzin: 6062
Nazwa dokumentu: Galeria Sztuki Współczesnej
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Małgorzata Jóźwin - Mazurek
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Małgorzata Jóźwin - Mazurek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-01-28 09:24:42
Data udostępnienia informacji: 2011-01-28 09:24:42
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-28 09:33:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner