logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                       

 

Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
 
5.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
 
6.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z późn. zm.)
 
 1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
 
9.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz. 783).
 
10.                       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
 
11.                       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.).
 
12.                       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
 
 1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola
 1. Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu z późn. zm.
 1. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań.
 
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora przedszkola. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości i gospodarności oraz zgodności z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej, oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
Sprawy organizacyjne 
 
W dniach od 04 do 27 czerwca 2007 r. w Przedszkolu Publicznym nr 20 zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu postępowanie kontrolne nr 13/07. W dniu 28 czerwca 2007 r. protokół kontroli doręczono dyrektorowi jednostki. Zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli nie wniesiono. Nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.
W okresie objętym kontrolą dyrektorem przedszkola była pani Krystyna Pamuła powołana na to stanowisko na okres od 01.09.2008 r. do 31.08.2013r.(akta kontroli Nr 10/33/I/5). 
         Głównym księgowym przedszkola jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zatrudniona w jednostce od dnia 16.12.1996 r. w wymiarze 0,5 etatu.         
         Z budżetem gminy przedszkole rozliczało się w dziale 801 rozdział 80104. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
         W 2009 r. przedszkole posiadało cztery rachunki bankowe założone w Banku PKO BP S.A.(akta kontroli Nr 10/33/I/6):
73 1020 3668 0000 5002 0159 3433 – rachunek budżetowy,
66 1020 3668 0000 5802 0159 3458 – rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
75 1020 3668 0000 5902 0159 3441 – rachunek dochodów własnych
58 1020 3668 0000 5502 0160 0345 – rachunek depozytowy.
         Księgi rachunkowe w przedszkolu prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego firmy ProgMan.
         W 2009 r. w kontrolowanej jednostce przeprowadzono inwentaryzację środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych, pozostałych środków trwałych w drodze spisu „z natury”. Podczas inwentaryzacji różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono (akta kontroli Nr 10/33/I/7-10).
         Na dzień 31.12.2009 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 32 osoby na 28,255 etatach w tym 14 nauczycieli na 13,13 etatach. W administracji i obsłudze zatrudnionych było 18 osób na 15,125 etatach.Szczegółowo stan zatrudnienia na dzień 31.12.2009 r. przedstawiono w tabeli nr 1.
 
Tabela nr 1

RODZAJE STANOWISK PRACY
stan na 01.01.2009 r.
stan na 31.12.2009 r.
osoby
etaty
osoby
etaty
 Pracownicy pedagogiczni
14
13,13
14
13,13
 Pracownicy administracji
 4
 2,375
 4
 2,375
 Pracownicy obsługi
12
11
14
12,75
      Razem:
30
26,505
32
28,255

                                  
         W 2009 roku do pracy w szkole przyjęto dwóch pracowników obsługi.
         Kategoria zaszeregowania oraz wysokość wynagrodzenia zasadniczego przyjętych do pracy w tym okresie pracowników obsługi jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy z późniejszymi zmianami.
      
         Ustalono, że wszyscy przyjęci pracownicy posiadają założone akta osobowe i aktualne badania lekarskie, co jest udokumentowane zaświadczeniami wystawionymi przez lekarza posiadającego odpowiednie uprawnienia. W aktach osobowych znajdują się również zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie bhp.           
Z zapisów w ewidencji kontroli wynika, że w 2009 r. w jednostce przeprowadzone zostały pięć kontroli zewnętrznych (akta kontroli Nr 10/33/I/11-12):
- dwie przez Kuratorium Oświaty w Opolu,
- Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu,
- dwie przez Referat Sprawozdawczości Oświaty Urzędu Miasta Opola.
Wydano zalecenia, które zostały zrealizowane.
 
W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
Dochody budżetowe w 2009 r.
 
          W 2009 r. przedszkole nie uzyskało dochodów podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu Urzędu Miasta.
 
Wydatki budżetowe w 2009 r.
 
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność przedszkola w 2009 r. wynosiła: 1.074.640,00 zł (akta kontroli Nr 10/33/I/13). Faktycznie wykorzystano kwotę 1.067.206,91 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 7.433,09 zł zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dniu 30.12.2009 r. (akta kontroli Nr 10/33/I/25).
W dniu 18.01.2010 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2009 r. (akta kontroli Nr 10/33/I/14). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2009 r.
Stan środków budżetowych wykazany w ewidencji księgowej (konto 130) na początek i koniec roku wynosił – „0”(akta kontroli Nr 10/33/I/15-16,24). Stan tenbył zgodny z wyciągiem bankowym nr 1 i 74 (akta kontroli Nr 10/33/I/17-23).
Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej przedszkola wynika, że dokonywane wydatki dotyczące przedszkola zostały zaewidencjonowane w sześciu paragrafach. W wyniku kontroli stwierdzono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące wydatków zaewidencjonowanych we wszystkich paragrafach są zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 10/33/I/59-61).
          Największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia, nagrody i pochodne jak: trzynasta pensja, składki na ZUS i Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te zaksięgowano następujących paragrafach: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4140.
Łączna kwota odpisu na fundusz socjalny wyniosła 46.910,00 zł i taką kwotę przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Środków Socjalnych.
        
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (paragraf 4440)
 
          Z wyciągu bankowego nr 1 rachunku ZFŚS wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2009 r. wynosił 6.715,80 zł (akta kontroli Nr 10/33/I/34).Stan ten jest zgodny z kwotą wykazaną jako bilans otwarcia na koncie księgowym „135” (akta kontroli Nr 10/33/I/29-33).
          Z wyciągu bankowego nr 68 rachunku ZFŚS wynika, że stan końcowy środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. wynosił 8.698,91 zł (akta kontroli Nr 10/33/I/35).Stan ten jest zgodny z kwotą wykazaną jako bilans zamknięcia na koncie księgowym „135” (akta kontroli Nr 10/33/I/29-33).
          W przedszkolu dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 46.910,00 zł. Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach (akta kontroli Nr 10/33/I/26-28):
Ø      14.05.2009 r. – 32.925,00 zł,
Ø      01.07.2009 r. – 10.975,00 zł,
Ø      28.10.2009 r. –   3.010,00 zł.       
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników przedszkola określił dyrektor w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Publicznym Nr 20. Regulamin określa m.in. osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych. Przyznawanie świadczeń osobom uprawnionym uzgadniany był z działającą stałą komisją ZFŚS. Ustalono, że w kontrolowanym okresie środki funduszu przeznaczono na (akta kontroli Nr 10/33/I/29-33):
Ø      pomoc materialną,
Ø      pożyczki mieszkaniowe,
Ø      świadczenia urlopowe dla nauczycieli,
Ø      dofinansowanie do wczasów i wypoczynku dzieci,
Ø      dofinansowanie dla emerytów,
Ø      organizację imprez kulturalnych.
Innych wydatków nie stwierdzono.
 
Dodatkowo sprawdzono zapisy księgowe oraz fakturę dotyczącą wycieczki do Świerardowa na kwotę 3.010,00 zł (akta kontroli Nr 10/33/I/73). Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.
 
Wydatki na wynagrodzenia (paragraf 4010)
 
Skontrolowano wynagrodzenia trzech pracowników jednostki wypłacone w 2009 r. tj.:
- dyrektora,
- wicedyrektora,
- głównej księgowej.
 
Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń z dokonanymi przelewami (akta kontroli Nr 10/33/I/36-39). Zestawienie wynagrodzeń pracowników kontrolowanej jednostki za 12 miesięcy 2009 r. przedstawiono w tabeli nr 2.
 
                                  Tabela nr 2
Stanowisko
Dyrektor
Wicedyrektor
Gł. Księgowy
I/2009
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
II/2009
III/2009
IV/2009
V/2009
VI/2009
VII/2009
VIII/2009
IX/2009
X/2009
XI/2009
XII/2009
 
          Sprawdzono 74 wyciągów bankowych, które porównano z kartoteką zarobkową wg wynagrodzeń za cały 2009 rok. Po analizie porównawczej stwierdzono, iż zachodzi pełna zgodność pomiędzy danymi zawartymi w kartach wynagrodzeń z danymi z wyciągów bankowych.
 
W wyniku kontroli ustalono, że w 2009 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo:
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 10/33/I/40-42).
Nie stwierdzono nieprawidłowości przy dokonywaniu wydatków w tym zakresie.
 
Dochody własne w 2009 r.
 
          W dniu 21.01.2010 r. jednostka kontrolowana przedłożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb-34 z wykonania dochodów i wydatków w tym zakresie (akta kontroli Nr 10/33/I/40-42).
Wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące:
- należności w kwocie 1.820,17 zł,
- kwoty odpisu aktualizującego należność 10,82 zł,
- zobowiązań w kwocie 27.490,60 zł;
były zgodne z ewidencją księgową (konto 201) (akta kontroli Nr 10/33/I/74-82).         
         Z ewidencji tej wynika, że należności dotyczyły naliczonych i nie dokonanych opłat stałych za przedszkole, opłat za wyżywienie oraz odsetek od tych naliczeń.
         Natomiast zobowiązania dotyczyły zapłat za faktury dla:
- Energetyki Cieplnej Opole – 3.311,78 zł,
- Remondis Opole – 135,98 zł,
- TP S.A. – 51,71 zł,
oraz z tytułu nadpłaty za przedszkole 23.991,13 zł (akta kontroli Nr 10/33/I/62).
Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na początek 2009r. wynosił 54.176,63 zł. Kwota ta odpowiada różnicy pomiędzy przychodami ogółem (385.910,25 zł) a uzyskanymi przychodami (331.733,62 zł) i jest zgodna z wyciągiem bankowym (akta kontroli Nr 10/33/I/56-58) oraz z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 10/33/I/83).       
Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec 2009 r. wynosił 94.193,74 zł. Kwota ta odpowiada różnicy pomiędzy przychodami ogółem (385.910,25 zł) a poniesionymi wydatkami (291.716,51 zł) i jest zgodna z wyciągiem bankowym (akta kontroli Nr 10/33/I/44-47) oraz z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 10/33/I/48-55).
 
Przychody dochodów własnych w 2009 r.
 
Ustalono, że środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w 2009 r. wyniosło ogółem 385.910,25 zł (akta kontroli Nr 10/33/I/43). Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 54.176,63 zł,
Ø      przychody w kwocie 331.733,62 zł.
Powyższe przychody uzyskano w trzech paragrafach tj.:
Ø      paragraf 083 „Wpływy z usług” - kwota 327.520,46 zł,
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki” - kwota 2.582,24 zł.
Ø      paragraf 097 „Wpływy z różnych dochodów” - kwota 1.630,92 zł.
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody składały się m.in. opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, odsetki, dochody z festynu oraz za udostępnienie komputera podczas wyborów.
 
Wydatki z dochodów własnych w 2009 r.
 
Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2009 r. wyniosły ogółem 385.910,25 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w osiemnastu paragrafach. W wyniku kontroli stwierdzono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące wydatków zaewidencjonowanych we wszystkich paragrafach są zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 10/33/I/59-61).
W wyniku przeprowadzonej analizy danych zawartych w sprawozdaniu Rb-34 do kontroli wytypowano dokumentację źródłową dotyczącą wydatków zaewidencjonowanych w paragrafach 4210, 4220 oraz 4240 w miesiącu listopadzie i grudniu 2009 r.
   
Rozdział 80104 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 10/33/I/63-65)
 
          Wydatki ogółem w 2009 r. wyniosły 56.396,24 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły m.in. środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, mebli, materiałów do bieżących remontów. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
 Tabela nr 3 Paragraf 4210 XI-XII/2009
Lp.
NR dokumentu
kwota
 Nr faktury
tytułem
1
D-426/09
588,35
 f-ra 39029/2009
śr.czystości - płyny , proszki,worki
2
D-430/09
1204,19
 f-ra 20914/09
śr.czystości - papier toalet.,proszki,mydło
3
D-433/09
163,81
 f-ra 21910/2009/1023
śr.czystości -odśw, kostki,Brise
4
D-441/09
825,70
 f-ra 09/01787
śr.czystości - płyn do mycia naczyń
5
D-455/09
39,39
 f-ra 09/01800
zakup soli pastylkowanej
6
D-443/09
28,45
 f-ra 602897
zakup kopert i art.biurowych
7
D-443/09
-66,98
 f-ra 14002
zwrot segregatorów
8
D-443/09
1191,48
 f-ra 602215
 mater. biurowe,kalendarze,druki,tonery
9
D-447/09
3,00
FV00125/EOS06/00589100/G/12/09
zakup kopert
10
D-426/09
512,71
 f-ra HF02039/09
środki czystości - szczotki, wiadra,ścierki
11
D-433/09
99,00
 f-ra 21910/2009/1023
zakup drabiny
12
D-433/09
43,32
 f-ra 179522/8024/2009
zakup uchwytów WC
13
D-436/09
83,94
 f-ra DF06947/09
zakup umywalki
14
D-436/09
213,50
 f-ra S090298
zakup aparatu telef.
15
D-447/09
659,00
 f-ra 22685/2009/1023
zakup robota Zelmer
16
D-447/09
261,32
 f-ra 1535/O/12/2009
zakup garnka wysokiego
17
D-424/09
222,04
 f-ra 50684/2009
zakup toneru
18
D-433/09
31,50
 f-ra 174768/8024/209
zakup identyfikatorów do kluczy
19
D-433/09
6,26
 f-ra 179522/8024/2009
zakup zest.do umywalki
20
D-433/09
42,84
 f-ra 277/12/2009
zakup mater.na wysyłki życzeń
21
D-433/09
86,64
 f-ra 178762/8024/2009
zakup uchwytów na papier
22
D-433/09
362,29
 f-ra 176984/8024/2009
zakup lampek na choinki
23
D-436/09
614,88
 f-ra DF06947/09
zakup mater.do łazienek
24
D-447/09
47,94
 f-ra 183601/8024/2009
zakup soli kamiennej
 
SUMA
7264,57
 
 
 
Rozdział 80104 § 4220 – Zakup żywności (akta kontroli Nr 10/33/I/66)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 65.285,16 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły zakupu żywności do magazynu. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
          Tabela nr 4 Paragraf 4220 XI-XII/2009
Lp.
NR dokumentu
kwota
Nr faktury
tytułem
1
D-424/09
42,21
MG - f-ra FS-14652/09/OP
zakup żywności do MG
2
D-424/09
230,44
MG - f-ra 21/XII/09
zakup żywności do MG
3
D-424/09
137,67
MG - f-ra 010456
zakup żywności do MG
4
D-424/09
55,39
MG - f-ra 010483
zakup żywności do MG
5
D-424/09
359,89
MG - f-ra 002935/2009
zakup żywności do MG
6
D-425/09
156,06
MG - f-ra 29728/H
zakup żywności do MG
7
D-425/09
396,79
MG - f-ra FVKL/09/794
zakup żywności do MG
8
D-426/09
509,17
MG - f-ra 22105/2009
zakup żywności do MG
9
D-426/09
61,18
MG - f-ra MF22561/09
zakup żywności do MG
10
D-426/09
498,28
MG - f-ra 901/09/ST
zakup żywności do MG
11
D-426/09
404,71
MG - f-ra FA/0003/12/2009
zakup żywności do MG
12
D-426/09
129,44
MG - f-ra 010687
zakup żywności do MG
13
D-436/09
195,91
MG - f-ra 010922
zakup żywności do MG
14
D-436/09
536,4
MG - f-ra 22561/2009
zakup żywności do MG
15
D-436/09
76,02
MG - f-ra MF22984/09
zakup żywności do MG
16
D-441/09
298,88
MG - f-ra 23002/2009
zakup żywności do MG
17
D-441/09
224,13
MG - f-ra 011073
zakup żywności do MG
18
D-441/09
608,23
MG - f-ra 00248/12/2009
zakup żywności do MG
19
D-455/09
154,34
MG - f-ra 011425
zakup żywności do MG
20
D-458/09
107,64
MG - f-ra 31678/H
zakup żywności do MG
21
D-458/09
289,22
MG - f-ra 003206/2009
zakup żywności do MG
22
D-458/09
966,96
MG - f-ra FVKL/09/804
zakup żywności do MG
 
SUMA
6438,96
 
 
 
Rozdział 80104 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (akta kontroli Nr 10/33/I/67-68)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 36.216,88 zł. Wydatki dotyczyły zakupu m.in. ozdób choinkowych oraz pomocy dydaktycznych. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb34.
 
              Tabela nr 5 Paragraf 4240
Lp.
NR dokumentu
kwota
 Nr faktury
tytułem
1
D-424/09
137,62
 f-ra 3088/11/2009
pomoce art..papiernicze
2
D-425/09
59,90
 f-ra 01459/2009
pomoce-wieże misie
3
D-425/09
1403,49
 f-ra FV/09/1
pomoce- stroje pastuszków
4
D-430/09
813,59
 f-ra FA/00098/06/2009
pomoce -art.papiernicze
5
D-430/09
723,85
 f-ra FA/00097/09/209
pomoce - art.plastyczne
6
D-433/09
133,84
 f-ra 21911/209/1023
pomoce - zestawy
7
D-433/09
51,07
 f-ra HF02040/09
pomoce - ptaszki, mikołaj
8
D-433/09
134,62
 f-ra 21843/2009/1023
pomoce - łańcuchy,torebki
9
D-433/09
116,84
 f-ra 22137/2009/1023
pomoce - dzwonki
10
D-433/09
27,96
 f-ra 280/304/2009
pomoce - choinka z jarzębiną
11
D-433/09
20,94
 f-ra 176457/8024/2009
pomoce - łańcuszki
12
D-433/09
138,14
 f-ra 175854/8024/2009
pomoce - piernik choinka
13
D-433/09
205,78
 f-ra 22216/2009/1023
pomoce - art.dekoracyjne
14
D-433/09
6,30
 f-ra 425/2009
pomoce - art.dekoracyjne
15
D-433/09
198,55
 f-ra 21981/2009/1023
pomoce - czapki, szyszki
16
D-433/09
230,2
 f-ra 178475/8024/2009
pomoce - pojemniczki, lampki
17
D-433/09
17,92
 f-ra 22519/2009/1023
pomoce - kredki
18
D-433/09
99,97
 f-ra 179523/8024/2009
pomoce - choineczki
19
D-441/09
1128,23
 f-ra 602188
pomoce - art.rysunkowe
20
D-447/09
88,3
 f-ra 22650/2009/1023
pomoce - koszyczki
21
D-447/09
8,94
 f-ra 22528/2009/1023
pomoce - koszyczki
22
D-447/09
41,24
 f-ra 179540/8024/2009
pomoce - stroiki
23
D-447/09
26,83
 f-ra 22640/2009/1023
pomoce - płyty CD
24
D-447/09
22,40
 f-ra 1429/0/2009
pomoce - choineczki
25
D-447/09
17,92
 f-ra 22785
pomoce - koszyczki
26
D-447/09
29,98
 f-ra 14218/2009/1063
pomoce - zabaw.plastikowe
27
D-447/09
93,50
 f-ra 179981/8024/2009
pomoce - zabaw.plastikowe
28
D-447/09
78,44
 f-ra 179873/8024/2009
pomoce - zabaw.plastikowe
29
D-455/09
470,28
 f-ra FA/012256
pomoce - szablony,zabawki
30
D-437/09
405,6
 f-ra 183999/8024//2009
pomoce - zabaw.plastikowe
 
SUMA
6932,24
 
 
 
Z powyższych danych wynika, że wszystkie wydatki zostały zaewidencjonowane na właściwych paragrafach. Ponadto zespół kontrolny sprawdził sposobu księgowania, opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. Ustalono, że wszystkie faktury zostały prawidłowo opisane i zadekretowane.
 
Kontrola gospodarki kasowej
 
            Zespół kontrolny poddał sprawdzeniu prawidłowość sporządzania raportów kasowych z dochodów własnych w II półrocze 2009 r. Odpowiedzialność materialną za prowadzenie kasy ponosi pracownik zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. administracji, płac i rozliczeń. Ustalono, że w kontrolowanym okresie w jednostce sporządzono dwanaście raportów kasowych. Wszystkie raporty były zamknięte. W każdym przypadku saldo końcowe było saldem początkowym następnego raportu. W żadnym przypadku nie przekroczono ustalonego w wysokości 1.000,00 zł „pogotowia kasowego”. Stwierdzono, iż wszystkie obroty gotówkowe w badanym okresie są udokumentowane dowodami kasowymi. Zapisy w raporcie kasowym są prowadzone w ujęciu chronologicznym w dniu, w którym nastąpił przychód lub rozchód. W tabeli nr 7 przedstawiono raporty kasowe za okres od lipca do grudnia 2009 r. (akta kontroli Nr 10/33/I/69).
 
Tabela nr 6

Lp.
Nr raportu
kasowego
Za okres
Przychód
Rozchód
Stan kasy
poprzedni
Stan kasy
 obecny
1
17
01-31.07
1.000,00
562,34
0,00
437,66
2
18
1-10.08
700,00
214,69
437,66
922,97
3
19
11-20.08
0,00
109,82
922,97
813,15
4
20
21-31.08
0,00
172,19
813,15
640,96
5
21
1-10.09
0,00
268,57
640,96
372,39
6
22
11-20.09
800,00
409,24
372,39
763,15
7
23
21-30.09
0,00
300,00
763,15
463,15
8
24
1-10.10
0,00
311,37
463,15
151,78
9
25
11-20.10
3.000,00
2.765,85
151,78
385,93
10
26
21-31.10
0,00
60,00
385,93
325,93
11
27
1-10.11
1.603,73
1.797,86
325,93
131,80
12
28
11-20.11
900,00
167,01
131,80
864,79
13
29
21-30.11
0,00
119,95
864,79
744,84
14
30
1-10.12
1.800,00
2.439,09
744,84
105,75
15
31
11-31.12
1.500,00
1.605,75
105,75
0,00

 
         W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono:
Ø      do raportów kasowych dołączone były dowody źródłowe, tj.: faktury, rachunki, dowody wewnętrzne Kw-kasa wypłaci, Kp-kasa przyjmie,
Ø      dowody KP były opatrzone podpisami osoby wystawiającej, zatwierdzającej i sprawdzającej,
Ø      zapisy w raportach dokonywane były w sposób chronologiczny.
 
 
 
System kontroli wewnętrznej
 
Ustalono, iż kontrolowane przedszkole posiada wewnętrzne regulacje dotyczące księgowości szkoły w postaci Zakładowego Planu Kont, Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, Instrukcji inwentaryzacji oraz opisane Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na system kontroli wewnętrznej ponadto składa się Regulamin i Instrukcja Kontroli Wewnętrznej.
W 2009 r. zaplanowano następujące obszary kontroli:
 1. Zgodność towaru z rachunkami
 2. Zużycie materiałów
 3. Próbki pokarmowe
 4. Dyscyplina pracy, czystość
 5. Inwentarz
 6. Gospodarka magazynowa
 7. Zabezpieczenie mienia
 8. Gotówka w kasie
 9. Druki ścisłego zarachowania
 10. Warunki BHP
 11. Badania lekarskie
 12. Akta osobowe
 13. Listy obecności
 14. Listy płac
 15. Dokumenty finansowe
 16. Nadzór pedagogiczny
 
Zrealizowano wszystkie zaplanowane kontrole. W wyniku kontroli nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi przedszkola.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data:

           
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 
 

 
 
 

Załączniki do pobrania: 2011-01-28 12:57:54 - wnioski pokontrolne (73.00 kB)
2011-01-28 13:00:19 - wystąpienie pokontrolne (27.00 kB)

Ilość odwiedzin: 6722
Nazwa dokumentu: Przedszkole Publiczne nr 20
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-01-28 12:51:39
Data udostępnienia informacji: 2011-01-28 12:51:39
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-28 13:02:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner